SISÄLLYSLUETTELO. 1. RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI LINTUKOTO 2. YKSIKÖN ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS 2.1 Lapsilähtöisyys 2.2 Kumppanuus 2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. 1. RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI LINTUKOTO 2. YKSIKÖN ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS 2.1 Lapsilähtöisyys 2.2 Kumppanuus 2."

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI LINTUKOTO 2. YKSIKÖN ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS 2.1 Lapsilähtöisyys 2.2 Kumppanuus 2.3 Vaikuttavuus 3. TAVOITTEENA HYVINVOIVA LAPSI 4. TOIMINTA- JA OPETUSMENETELMÄT 4.1 Perushoito 4.2 Yhteistoiminnallisuus 4.3 Leikki 4.4 Pienryhmät 4.5 Draama 4.6 Dokumentointi-Portfoliot 4.7 Terveys ja hygienia 4.8 Pikku-Majakan tekeminen = varhaiskasvatussuunnitelma 5. SISÄLTÖALUEET 5.1 Kieli ja kommunikaatio 5.2 Luonto ja ympäristö 5.3 Matematiikka 5.4 Musiikki 5.5 Kuvallinen ilmaisu 5.6 Liikunta ja kehon kieli 5.7 Etiikka, katsomus ja uskonto 6. KASVATUSKUMPPANUUS VANHEMPIEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ 7. YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA 8. TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

3 1. RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI LINTUKOTO Lintukoto perustettiin vuorohoitolasten hoitoa varten tammikuussa Tällä hetkellä Lintukoto toimii Myllymäen päiväkodin yhteydessä, omana yksikkönään. Lintukodon lähellä on loistavat harrastusmahdollisuudet, kuten uimahalli, jäähalli ja hiihtoputki. Myös kaikki kaupungin keskustan palvelut ovat kävelyetäisyydellä. Myllymäen puisto ja leikkikenttä antaa lisää mahdollisuuksia ulkoiluun. Lintukoto on avoinna ympärivuorokauden seitsemänä päivänä viikossa. Samanaikaisesti paikalla saa olla enintään 12 lasta/ 3 hoitajaa. Kirjoilla voi kuitenkin olla noin 30 lasta, jotka ovat 1-6 vuotiaita. Myös vuorohoitoa tarvitsevat 1-2 luokalla olevat koululaiset hoidetaan ryhmäperhepäiväkodissa. Lintukodossa järjestetään 6-vuotiaille vuorohoitolapsille lakisääteistä maksutonta esiopetusta. Ryhmiksen henkilökuntaan kuuluu lastentarhanopettaja, joka toimii esiopettajana, pääsääntöisesti klo välisenä aikana sekä hoitajia, jotka tekevät jaksotyötä, tehden aamu-, päivä-, ilta- ja yövuoroja arkisin ja viikonloppuina.

4 2. YKSIKÖN ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS 2.1 Lapsilähtöisyys jokainen lapsi otetaan yksilönä huomioon kaikki lapset otetaan aamulla vastaan henkilökohtaisesti ja kotiin lähdettäessä kerrotaan vanhemmille päivän tärkeimmät tapahtumat työskennellään sekä pienemmissä että isommissa ryhmissä toiminnasta riippuen. huomioidaan riittävä lepo vuorohoitolapsilla lapsuuden kunnioittaminen 2.2 Kumppanuus hoitosuunnitelman teko yhteinen päämäärä lapsen kasvatuksessa ja vanhempien tukeminen vanhempainillat, te lat, isovanhempien päivä 2.3 Vaikuttavuus toimintasuunnitelman noudattaminen (vuosiympyrä) viikottaiset suunnittelut päivittäinen arviointi ja huomioiden tekeminen Majakka kuukausikokoukset TPD liikunnalliset aktiviteetit-tyky 3. TAVOITTEENA HYVINVOIVA LAPSI Vanhempien mielestä: hoitopaikan pysyvyys pieni ryhmä lapsella aikaa leikkiä hoitopaikan ilmapiiri vanhemmat tyytyväisiä, jos lapsi tyytyväinen

5 Lasten mielestä: -ei riidellä -kädet täytyy pestä -rumia ei saa puhua Tavallinen arki pienine iloineen ja mahdollisimman pienine suruineen 4.0 TOIMINTA-JA OPETUSMENETELMÄT 4.1 Perushoito vuorohoidosta ja lasten ikärakenteesta johtuen perushoitotilanteita on huomattavasti enemmän kuin tavallisessa päiväryhmässä. hoitotilanteessa tärkeää kiireettömyys, läheisyys, turvallisuus ja määrätietoisuus. pienillä lapsilla perushoito kuivaksi ja siistiksi oppimista syli tärkeä! Rutista, rapsuta,rakasta, silitä pientä päätä. Lähelle ota ja lämmitä, älä suukkoja säästä. Ole tuhlari hellien sanojen, kosketa poskea, kättä. Tuudita, helli ja hyväile, ota syliisi empimättä. 4.2 Yhteistoiminnallisuus ohjattua toimintaa pienissä ryhmissä pienet työtehtävät esim. viikkosiivouksen yhteydessä retket juhlat ja lasten syntymäpäivien huomiointi teematapahtumat kirkkovuoden tapahtumat

6 4.3 Leikki leikki opettaa lasta käsittelemään erilaisia tunteita ja harjoittelemaan sosiaalisuutta erilaisissa tilanteissa, se kehittää mielikuvitusta, luovuutta, kielellistä kehitystä ja ajattelutaitoa leikille on annettava riittävästi aikaa leikkirauha, leikkitila ja kunnolliset leikkivälineet helposti lapsen saatavilla hoitaja ohjaa ja auttaa tarvittaessa leikin kulkua leikissä aikuinen on joko havainnoija tai osallistuja 4.4 Pienryhmät pienryhmät työ-ja leikkirauhan takaamiseksi kelton käynteihin liittyvä pienryhmätoiminta ikäkausipienryhmätyöskentely uuden oppimisessa esim. askartelussa 4.5 Draama hoitajan herkkyys huomioida mitä tapahtuu lapsiryhmässä, tarvittaessa muuttaa alkuperäistä suunnitelmaa lapsi ilmentää itseään välittömästi ja luonnollisesti, aikuinen oppii havainnoidessaan lapsen leikkiä draamaa voi käyttää tunteiden nimeämisen keinona auttaa kontaktivaikeuksissa olevaa lasta

7 4.6 Dokumentointi - portfoliot jokaisella lapsella on oma kansio, johon kerätään esim. lapsen piirustuksia, askarteluja, valokuvia, lasten hassuja sanontoja ja tehtäviä, annetaan kotiin hoitosuhteen loputtua lasten kehityksestä ja oppimisesta toiminnan ja tapahtumien kirjaaminen perehdyttämiskansio uusille vanhemmille, valokuvia juhlista, arjesta, lasten kertomia asioita ja lehtileikkeitä 4.7 Terveys ja hygienia perushoitoon kuuluu lapsen säännölliset ruokailuajat vuorohoitoryhmiksessä tarjotaan kaksi pääateriaa, monipuoliset aamu- ja iltapalat sekä välipala ksylitolipurukumi ruuan jälkeen päivittäinen ulkoilu erilliset ulko-ja sisävaatteet uni- tai lepohetki tärkeä kaikille lapsille iltavuorolapsilla tutut iltarituaalit rauhoittavat päivän touhusta siisteyskasvatus

8 4.8 Pikku-Majakan tekeminen = varhaiskasvatussuunnitelma vanhemmat voivat valmistautua etukäteen miettimällä ja täyttämällä kirje kotoa -ja perushoitokaavakkeet keskustelun ajankohta sovitaan niin, että molemmilla vanhemmilla on mahdollisuus osallistua suunnitelmassa käydään läpi lapsen vahvuuksia, kiinnostuksen kohteita ja harjoiteltavia asioita sekä mietitään miten ne toteutetaan lapsen arjessa jokaisella lapsellla on oma hoitaja, joka on vastuussa lapsen kansion täyttämisestä yksi hoitaja tekee vanhempien kanssa majakan, mutta kaikki hoitajat toimivat hoitotyössä yhteisvastuullisesti 5. SISÄLTÖALUEET 5.1 Kieli ja kommunikaatio Pyritään hyvän suomen kielen käyttöön kaikissa tilanteissa. Lapsen oman ilmaisun rohkaiseminen. Puhuminen-kuunteleminen-keskusteleminen. Lapsi hallitsee käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä. Sisältö: Vuorovaikutus lapsi-aikuinen,aikuinen-lapsi,lapsi-lapsi tarinointi ja sadutus monipuolinen lastenkirjallisuus

9 lorut, laulut ja leikit teatteri ja muu lastenkulttuuri. 5.2 Luonto ja ympäristö Lapsi saa omakohtaiseen kokemukseen perustuvia elämyksiä ympäristöstään. Opetellaan ympäristön kunnioittamista ja vaalimista. Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen toiminnassa. Sisältö: Aikuinen opettaa lapsille sekä luonnossa että kaupunkiympäristössä liikumista ja toimimista. Lapsi tekee havaintoja eläimistä, kasveista, luonnon muutoksista ja tutkii niitä yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa. Metsämörriretket Sääntarkkailuviikko sekä keväällä että syksyllä. 5.3 Matematiikka Lapsen ongelmanratkaisukyky ja matemaattinen ajattelu kehittyvät. Lapsi tutustuu matemaattisiin käsitteisiin. Sisältö: Arkipäivän matematiikka Pelit, vertailu ja luokittelu, mittaaminen, muodot, Luvut; numerot, määrä ja järjestys Kalenteri ja kello Laulut ja leikit

10 5.4 Musiikki Lapselle syntyy myönteinen asenne musiikkia kohtaan Kuuntelemisesta nauttiminen ja musiikin tuottaminen itse Rytmitajun kehittyminen Sisältö: Musiikin kuunteleminen Rytmi ja liikkuminen musiikin tahdissa Monipuoliset laulut ja lorut, perinnelaulujen opettaminen Laululeikit Soittimiin tutustuminen Konsertit ja muut musiikkitapahtumat 5.5 Kuvallinen ilmaisu Lapsi käyttää materiaaleja mahdollisimman omatoimisesti ja opettelee itse huoltamaan tarvitsemansa välineet Itsensä ilmaiseminen kuvallisen ilmaisun avulla sekä yksin että ryhmässä Lapsen kokemat elämykset tärkeämpiä kuin tuotos itse Lapsen tunne-elämän kehittyminen Lapsen visuaalisen havaintokyvyn kehittyminen Sisältö: Katselu ja havaintojen tekeminen ympäristöstä Piirtäminen,maalaaminen Rohkea kokeileminen eri materiaaleilla, välineillä ja tekniikoilla Lasten omat taidenäyttelyt ja taidenäyttelyihin tutustuminen 5.6 Liikunta ja kehon kieli Lapsi oppii hahmottamaan oman kehonsa ja hallitsee motoriset perustaidot. Lapsi saa kokemuksia erilaisista liikuntamuodoista ja - ympäristöistä. Lapselle syntyy myönteinen asenne liikuntaa kohtaan. Sisältö: Lapsille annetaan tilaisuuksia ja rohkaistaan luontevaan, omaehtoiseen liikuntaan ulkona. Ohjatut liikuntahetket ulkona ja mahdollisuuksien mukaan sisätiloissa. Huomioidaan eri vuodenajat liikunnassa

11 Retket Liikuntaleikit Sinne voit kiivetä, mistä itse pääset pois 5.7 Etiikka, katsomus ja uskonto Lapsen myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen tukeminen Väärän ja oikean opettaminen lapselle Suomalaisen kulttuuriperinteen vaaliminen ja välittäminen lapselle Sisältö: Keskustelu Ongelmien ja riitojen rakentava ratkaisu Tapakasvatus, esim. pöytätavat Roolileikit Suomalaisten perinteisten ja uskonnollisten juhlapäivien viettäminen Perheiden näkemyksen kunnioitus uskonnon asioissa Ruokarukous 6.KASVATUSKUMPPANUUS - VANHEMPIEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa. Tiedotamme vanhemmille toiminnastamme viikko-ohjelmien avulla. Muina yhteistyömuotoina käytämme vanhempainiltoja, henkilökohtaisia

12 keskusteluaikoja ja lasta tuotaessa ja haettaessa käytäviä keskusteluja. Yhteistyömme perustuu molemminpuoliseen tiedottamiseen, avoimuus ja luottamus ovat tärkeitä. Tämän lisäksi järjestämme erilaisia tapahtumia, mm: teema-illat esim. isovanhempien päivä, joulu- ja kevätjuhlat, retket, yhteiset tempaukset kuten keksien myyminen. 7. YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA Lasta koskeva yhteistyö muiden tahojen kanssa tapahtuu vain vanhempien suostumuksella. Yhteistyö perustuu tasavertaiseen, moniammatilliseen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen. Yhteistyössä kanssamme toimii alueemme varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Hän työskentelee ryhmässämme viikottain. Muita yhteistyötahoja ovat: Myllymäen päiväkoti koulut muut ryhmikset liikuntatoimi palvelutalo sosiaalitoimi seurakunta kotiseutuyhdistys

13 8. TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Varhaiskasvatussuunitelman toimintaa arvioivat ne ryhmät joiden kanssa me toimimme eli lapset ja lasten vanhemmat. Lapsilta saamme palautetta päivittäin toiminnan yhteydessä. Lisäksi kyselemme lapsilta heidän mielipiteitään. Vanhempien kanssa keskustelemme päivittäin ja vanhemmat voivat antaa palautetta toiminnastamme. Yksityiskohtaisempaa palautetta saamme varhaiskasvatuskeskusteluissamme. Lisäksi arvioimme itse omaa toimintaamme mm. kehityskeskusteluissa, työntekijöiden normaaleissa päivittäisissä keskusteluissa sekä työpaikan yhteisissä palavereissa. Kehittäminen: keskustelut henkilökunnan kesken raporttivihko Kaikki pääoksansa, jotka puulla on, se versoo heti ensimmäisinä vuosina rungostaan, niin että niiden myöhemmin tarvitsee vain kasvaa Samoin on ihmiseen jo varhaislapsuudessa istutettava kaikki se, millä hänet halutaan varustaa elämää varten. Comenius 1657

14

15

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ...

Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... TAIVALKOSKEN KUNTA Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 4 6. TOIMINNALLISET PAINOTUKSET... 5 7. KASVATUSKUMPPANUUS

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS JOHDANTO 1. PÄIVÄKODIN SIJAINTI JA KUVAUS 2. TOIMINTA-AJATUS 3. KASVATUKSEEN VAIKUTTAVAT ARVOT 3.1 PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATTAJIEN ARVOT 3.2 VANHEMPIEN

Lisätiedot

YSTÄVYYS AISTIHAVAINNOT ELÄYTYMINEN SUUNNITTELEMINEN TASA-ARVOISUUS KÄSITTEENMUODOSTAMINEN

YSTÄVYYS AISTIHAVAINNOT ELÄYTYMINEN SUUNNITTELEMINEN TASA-ARVOISUUS KÄSITTEENMUODOSTAMINEN YSTÄVYYS AISTIHAVAINNOT ELÄYTYMINEN SUUNNITTELEMINEN TASA-ARVOISUUS KÄSITTEENMUODOSTAMINEN KESKITTYMINEN AJATTELU SUKUPUOLIROOLIT TILANHAHMOTTAMINEN RISTIRIITOJEN SELVITTELEMINEN HAVAINNOIMINEN ILO VASTUUNOTTAMINEN

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Sadan lapsen talo Siinä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee sata lasta Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkodissamme on vuosittain noin 72 lasta. Lapset on jaettu ikäryhmittäin neljään toiminnallisesti sopivaan ryhmään. Jokaisen ryhmän toiminnassa huomioidaan

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS 1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS Pikkulinnan päiväkodissa 20 hoitopaikkaa. Toimimme yhtenä suurena sisarusryhmänä. Kasvatushenkilökuntaa Pikkulinnassa on kolme, joista yksi toimii lastentarhanopettajan

Lisätiedot

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 JOHDANTO Mäntysalon päiväkoti sijaitsee pientaloalueella Klaukkalan pohjoispuolella Mäntysalossa. Päiväkoti on rakennettu 1996 ja siinä on tilat neljälle

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS

ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS Perusopetuslain mukainen esiopetus on kaikille 6-vuotiaille tarkoitettua maksutonta toimintaa, jonka perusteena on perusopetuslain mukainen

Lisätiedot

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 1 Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Nahkialan päiväkoti AKAANTIE 2B 37800 AKAA nahkialan.paivakoti@akaa.fi Aukioloaika: 6.30 17.00 2 AKAAN PÄIVÄHOIDON VISIO

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot