1. RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI SATAKIELI 2. YKSIKÖN ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS 2.1 Lapsilähtöisyys 2.2 Kumppanuus 2.3 Vaikuttavuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI SATAKIELI 2. YKSIKÖN ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS 2.1 Lapsilähtöisyys 2.2 Kumppanuus 2.3 Vaikuttavuus"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI SATAKIELI 2. YKSIKÖN ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS 2.1 Lapsilähtöisyys 2.2 Kumppanuus 2.3 Vaikuttavuus 3. TAVOITTEENA HYVINVOIVA LAPSI 4. TOIMINTA- JA OPETUSMENETELMÄT 4.1 Perushoito 4.2 Yhteistoiminnallisuus 4.3 Leikki 4.4 Pienryhmät 4.5 Taiteellinen kokeminen 4.6 Dokumentointi-Portfoliot 4.7 Terveys ja hygienia 4.8 Pikku-Majakan tekeminen = varhaiskasvatussuunnitelma 4.9 Ajankohtaiset painopisteet Kiusaamisen ehkäisy ja kiusaamiseen puuttuminen Ruokakasvatus 5. SISÄLTÖALUEET 5.1 Kieli ja kommunikaatio 5.2 Luonto ja ympäristö 5.3 Matematiikka 5.4 Musiikki 5.5 Kuvallinen ilmaisu 5.6 Liikunta ja kehon kieli 5.7 Etiikka, katsomus ja uskonto 6. KASVATUSKUMPPANUUS- VANEMPIEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ 7. YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA 8. TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

3 1. RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI SATAKIELI Ryhmäperhepäiväkoti Satakieli aloitti toimintansa vuonna Satakieli toimii Pyhämaan koulun pihapiirissä. Lähellä ovat hyvät harrastusmahdollisuudet kuten liikuntahalli, pururata, jääkiekkokaukalo sekä meri lähellä. Meillä on yhteistoimintaa koulun, seurakunnan ja kotiseutuyhdistyksen kanssa. Kirjastoauto vierailee myös kerran viikossa. Satakieli toimii viitenä päivänä viikossa ja on tarkoitettu 8+2 lapsen hoitoon. Ryhmiksessä on töissä kaksi ryhmäperhepäivähoitajaa. Toiminnasta vastaa päivähoidon ohjaaja.

4 2. YKSIKÖN ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS 2.1 Lapsilähtöisyys jokainen lapsi otetaan yksilönä huomioon kaikki lapset otetaan aamulla vastaan henkilökohtaisesti ja kotiin lähdettäessä kerrotaan vanhemmille päivän tärkeimmät tapahtumat työskennellään sekä pienemmissä että isommissa ryhmissä toiminnasta riippuen tuetaan lapsen osallisuutta omaan toimintaansa huomioidaan riittävä lepo lapsuuden kunnioittaminen 2.2 Kumppanuus hoitosuunnitelman teko yhteinen päämäärä lapsen kasvatuksessa ja vanhempien tukeminen vanhempainillat, te lat, isovanhempien päivä 2.3 Vaikuttavuus henkilöstö sitoutuu tavoitteisiin toimintasuunnitelman noudattaminen (vuosiympyrä) viikoittaiset suunnittelut päivittäinen toiminnan arviointi ja huomioiden tekeminen lapsen kehityksestä Majakka kuukausikokoukset TPD työhyvinvoinnin korostaminen 3. TAVOITTEENA HYVINVOIVA LAPSI Vanhempien mielestä: hoitopaikan pysyvyys pieni ryhmä lapsella aikaa leikkiä hoitopaikan turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri vanhemmat tyytyväisiä, jos lapsi tyytyväinen Lasten mielestä: ei riidellä kädet täytyy pestä rumia ei saa puhua Tavallinen arki pienine iloineen ja mahdollisimman pienine suruineen

5 4.0 TOIMINTA- JA OPETUSMENETELMÄT 4.1 Perushoito hoitotilanteessa tärkeää kiireettömyys, läheisyys, turvallisuus ja määrätietoisuus. pienillä lapsilla perushoito kuivaksi ja siistiksi oppimista syli tärkeä! Rutista, rapsuta, rakasta silitä pientä päätä. Lähelle ota ja lämmitä, älä suukkoja säästä. Ole tuhlari hellien sanojen, kosketa poskea, kättä. Tuudita, helli ja hyväile, ota syliisi empimättä. 4.2 Yhteistoiminnallisuus ohjattua toimintaa pienet työtehtävät esim. viikkosiivouksen yhteydessä retket juhlat ja lasten syntymäpäivien huomiointi teematapahtumat kirkkovuoden tapahtumat 4.3 Leikki leikki opettaa lasta käsittelemään erilaisia tunteita ja harjoittelemaan sosiaalisuutta erilaisissa tilanteissa, se kehittää mielikuvitusta, luovuutta, kielellistä kehitystä ja ajattelutaitoa leikille on annettava riittävästi aikaa leikkirauha, leikkitila ja kunnolliset leikkivälineet helposti lapsen saatavilla hoitaja ohjaa ja auttaa tarvittaessa leikin kulkua leikissä aikuinen on joko havainnoija tai osallistuja 4.4 Pienryhmät pienryhmät työ- ja leikkirauhan takaamiseksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan käynteihin liittyvä pienryhmätoiminta ikäkausipienryhmätyöskentely uuden oppimisessa esim. askartelussa

6 4.4. Taiteellinen kokeminen hoitajan herkkyys huomioida mitä tapahtuu lapsiryhmässä, tarvittaessa muuttaa alkuperäistä suunnitelmaa lapsi ilmentää itseään välittömästi ja luonnollisesti, aikuinen oppii havainnoidessaan lapsen leikkiä draamaa voi käyttää tunteiden nimeämisen keinona auttaa kontaktivaikeuksissa olevaa lasta 4.6 Dokumentointi - portfoliot jokaisella lapsella on oma kansio, johon kerätään esim. lapsen piirustuksia, askarteluja, valokuvia, lasten hassuja sanontoja ja tehtäviä, annetaan kotiin hoitosuhteen loputtua lasten kehityksestä oppimisesta toiminnan ja tapahtumien kirjaaminen perehdytyskansio uusille vanhemmille, valokuvia juhlista arjesta, lasten kertomia asioita ja lehtileikkeitä 4.7 Terveys ja hygienia perushoitoon kuuluu lapsen säännölliset ruokailuajat ryhmiksessä tarjotaan yksi pääateria sekä monipuoliset aamuja välipalat ksylitolipastilli ruuan jälkeen päivittäinen ulkoilu erilliset ulko- ja sisävaatteet uni- tai lepohetki tärkeä kaikille lapsille siisteyskasvatus 4.8 Pikku-Majakan tekeminen = varhaiskasvatussuunnitelma vanhemmat voivat valmistautua etukäteen miettimällä ja täyttämällä kirje kotoa - ja perushoitokaavakkeet keskustelun ajankohta sovitaan niin, että molemmilla vanhemmilla on mahdollisuus osallistua suunnitelmassa käydään läpi lapsen vahvuuksia, kiinnostuksen kohteita ja harjoiteltavia asioita sekä mietitään miten ne toteutetaan lapsen arjessa jokaisella lapsella on oma hoitaja, joka on vastuussa lapsen kansion täyttämisestä yksi hoitaja tekee vanhempien kanssa majakan, mutta kaikki hoitajat toimivat hoitotyössä yhteisvastuullisesti

7 4.9 Ajankohtaiset painopisteet Kiusaamisen ehkäisy ja kiusaamiseen puuttuminen aikuisten keskinäinen kunnioitus kiusaamista ei hyväksytä turvallinen ilmapiiri sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen opettaminen hyvät tavat tasa-arvo ja lasten osallisuus vahvistavat lapsen itsetuntoa aikuinen ohjaa lasten leikkiä ja tarvittaessa osallistuu leikkiin aikuinen puuttuu lasten välisiin riitoihin ja selvittää tapahtuman kulun seuraamukset lapsen yksilöllisyyden ja iän mukaan yhteistyö vanhempien kanssa Ruokakasvatus ruokailu on osa lapsen perushoitoa, kasvatusta ja opetusta ruokailussa on tärkeää lapsen kokemukset lapset tutustuvan ruokamaailmaan tutkimalla, keskustelemalla tuetaan lasten ruokamieltymisien kehittymistä terveyden kannalta edulliseen suuntaan. 5. SISÄLTÖALUEET 5.1 Kieli ja kommunikaatio pyritään hyvän suomen kielen käyttöön kaikissa tilanteissa. lapsen oman ilmaisun rohkaiseminen. puhuminen-kuunteleminen-keskusteleminen. lapsi hallitsee käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä. Sisältö: - vuorovaikutus lapsi-aikuinen, aikuinen-lapsi, lapsi-lapsi - tarinointi ja sadatus - monipuolinen kirjallisuus - lorut, laulut ja leikit - teatteri ja muu lastenkulttuuri 5.2 Luonto ja ympäristö lapsi saa omakohtaiseen kokemukseen perustuvia elämyksiä ympäristöstään opetellaan ympäristön kunnioittamista ja vaalimista kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen toiminnassa

8 Sisältö: - aikuinen opettaa lapsille sekä luonnossa että kaupunkiympäristössä liikkumista ja toimimista. - lapsi tekee havaintoja eläimistä, kasveista, luonnon muutoksista ja tutkii niitä yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa - Metsämörriretket - sääntarkkailuviikko sekä keväällä että syksyllä. 5.3 Matematiikka lapsen ongelmanratkaisukyky ja matemaattinen ajattelu kehittyvät lapsi tutustuu matemaattisiin käsitteisiin Sisältö: - arkipäivän matematiikka - pelit, vertailu ja luokittelu, mittaaminen, muodot - luvut; numerot, määrä ja järjestys - kalenteri ja kello - laulut ja leikit 5.4 Musiikki lapselle syntyy myönteinen asenne musiikkia kohtaan kuuntelemisesta nauttiminen ja musiikin tuottaminen itse rytmitajun kehittyminen Sisältö: - musiikin kuunteleminen - rytmi ja liikkuminen musiikin tahdissa - monipuoliset laulut ja lorut, perinnelaulujen opettaminen - laululeikit - soittimiin tutustuminen - konsertit ja muut musiikkitapahtumat

9 5.5 Kuvallinen ilmaisu lapsi käyttää materiaaleja mahdollisimman omatoimisesti ja opettelee itse huoltamaan tarvitsemansa välineet itsensä ilmaiseminen kuvallisen ilmaisun avulla sekä yksin että ryhmässä lapsen kokemat elämykset tärkeämpiä kuin tuotos itse lapsen tunne-elämän kehittyminen lapsen visuaalisen havaintokyvyn kehittyminen Sisältö: - katselu ja havaintojen tekeminen ympäristöstä - piirtäminen, maalaaminen - rohkea kokeileminen eri materiaaleilla, välineillä ja tekniikoilla - lasten omat taidenäyttelyt ja taidenäyttelyihin tutustuminen 5.6 Liikunta ja kehon kieli lapsi oppii hahmottamaan oman kehonsa ja hallitsee motoriset perustaidot lapsi saa kokemuksia erilaisista liikuntamuodoista ja - ympäristöistä lapselle syntyy myönteinen asenne liikuntaa kohtaan Sisältö: - Lapsille annetaan tilaisuuksia ja rohkaistaan luontevaan, omaehtoiseen liikuntaan ulkona. - ohjatut liikuntahetket ulkona ja mahdollisuuksien mukaan sisätiloissa. Huomioidaan eri vuodenajat liikunnassa - retket - liikuntaleikit

10 5.7 Etiikka, katsomus ja uskonto lapsen myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen tukeminen väärän ja oikean opettaminen lapselle suomalaisen kulttuuriperinteen vaaliminen ja välittäminen lapselle Sisältö: - keskustelu - ongelmien ja riitojen rakentava ratkaisu - tapakasvatus, esim. pöytätavat - roolileikit - suomalaisten perinteisten ja uskonnollisten juhlapäivien viettäminen - perheiden näkemyksen kunnioitus uskonnon asioissa - ruokarukous 6. KASVATUSKUMPPANUUS - VANHEMPIEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa. Tiedotamme vanhemmille toiminnastamme viikko-ohjelmien avulla. Muina yhteistyömuotoina käytämme vanhempainiltoja, henkilökohtaisia keskusteluaikoja ja lasta tuotaessa ja haettaessa käytäviä keskusteluja. Yhteistyömme perustuu molemminpuoliseen tiedottamiseen, avoimuus ja luottamus ovat tärkeitä. Tämän lisäksi järjestämme erilaisia tapahtumia, mm: teema-illat esim. isovanhempien päivä, joulu- ja kevätjuhlat, retket, yhteiset tempaukset kuten keksien myyminen.

11 7. YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA Lasta koskeva yhteistyö muiden tahojen kanssa tapahtuu vain vanhempien suostumuksella. Yhteistyö perustuu tasavertaiseen, moniammatilliseen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen. Muita yhteistyötahoja ovat: varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) koulu muut ryhmikset liikuntatoimi palvelutalo sosiaalitoimi seurakunta kotiseutuyhdistys

12 8. TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Varhaiskasvatussuunnitelman toimintaa arvioivat ne ryhmät joiden kanssa me toimimme eli lapset ja lasten vanhemmat. Lapsilta saamme palautetta päivittäin toiminnan yhteydessä. Lisäksi kyselemme lapsilta heidän mielipiteitään. Vanhempien kanssa keskustelemme päivittäin ja vanhemmat voivat antaa palautetta toiminnastamme. Yksityiskohtaisempaa palautetta saamme varhaiskasvatuskeskusteluissamme. Lisäksi arvioimme itse omaa toimintaamme mm. kehityskeskusteluissa, työntekijöiden normaaleissa päivittäisissä keskusteluissa sekä työpaikan yhteisissä palavereissa. Kehittäminen: keskustelut henkilökunnan kesken raporttivihko Kaikki pääoksansa, jotka puulla on, se versoo heti ensimmäisinä vuosina rungostaan, niin että niiden myöhemmin tarvitsee vain kasvaa Samoin on ihmiseen jo varhaislapsuudessa istutettava kaikki se, millä hänet halutaan varustaa elämää varten. Comenius 1657 Uudessakaupungissa päivähoidon ohjaaja ryhmpäperhepäivähoitajat Anne Rantala Aila Viinikkala Helvi Vång

SISÄLLYSLUETTELO. 1. RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI LINTUKOTO 2. YKSIKÖN ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS 2.1 Lapsilähtöisyys 2.2 Kumppanuus 2.

SISÄLLYSLUETTELO. 1. RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI LINTUKOTO 2. YKSIKÖN ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS 2.1 Lapsilähtöisyys 2.2 Kumppanuus 2. SISÄLLYSLUETTELO 1. RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI LINTUKOTO 2. YKSIKÖN ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS 2.1 Lapsilähtöisyys 2.2 Kumppanuus 2.3 Vaikuttavuus 3. TAVOITTEENA HYVINVOIVA LAPSI 4. TOIMINTA- JA OPETUSMENETELMÄT

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA

PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA 1 PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA V A R H A I S K A S V A T U S S U U N N I TE LM A Saan olla sylissä. Kavereiden kanssa on mukava leikkiä. Hoviväellä on aikaa lapselle Saan kokeilla ja tehdä itse! Linnansaleissa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 PÄIVÄKOTI PILVILINNAN KUVAUS... 3 3 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3.1 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS... 4 3.2 ARVOT... 4 4 ARKIKÄYTÄNNÖT...

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS JOHDANTO 1. PÄIVÄKODIN SIJAINTI JA KUVAUS 2. TOIMINTA-AJATUS 3. KASVATUKSEEN VAIKUTTAVAT ARVOT 3.1 PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATTAJIEN ARVOT 3.2 VANHEMPIEN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

YSTÄVYYS AISTIHAVAINNOT ELÄYTYMINEN SUUNNITTELEMINEN TASA-ARVOISUUS KÄSITTEENMUODOSTAMINEN

YSTÄVYYS AISTIHAVAINNOT ELÄYTYMINEN SUUNNITTELEMINEN TASA-ARVOISUUS KÄSITTEENMUODOSTAMINEN YSTÄVYYS AISTIHAVAINNOT ELÄYTYMINEN SUUNNITTELEMINEN TASA-ARVOISUUS KÄSITTEENMUODOSTAMINEN KESKITTYMINEN AJATTELU SUKUPUOLIROOLIT TILANHAHMOTTAMINEN RISTIRIITOJEN SELVITTELEMINEN HAVAINNOIMINEN ILO VASTUUNOTTAMINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ...

Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... TAIVALKOSKEN KUNTA Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 4 6. TOIMINNALLISET PAINOTUKSET... 5 7. KASVATUSKUMPPANUUS

Lisätiedot

Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2006 1 SAATTEEKSI Seudullinen päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma on viimeisin saavutus Jämsän ja Jämsänkosken kunnallisen päivähoidon yhteistyössä.

Lisätiedot

Kummelin päiväkotiosasto Varhaiskasvatussuunnitelma Toimintavuosi 2014-2015

Kummelin päiväkotiosasto Varhaiskasvatussuunnitelma Toimintavuosi 2014-2015 1 Velkualla toimiva14-paikkainen päiväkotiosasto sijaitsee Palvelukeskus Kummelin yhteydessä meren äärellä. Yksikön toiminnan tavoitteena on tarjota turvallinen, runsaasti leikkiä ja liikkumista sisältävä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Sadan lapsen talo Siinä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee sata lasta Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti

Lisätiedot

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkodissamme on vuosittain noin 72 lasta. Lapset on jaettu ikäryhmittäin neljään toiminnallisesti sopivaan ryhmään. Jokaisen ryhmän toiminnassa huomioidaan

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot