LAUKAAN KUNNAN VAPAA-AJAN LAUTAKUNNAN LIIKUNTATOIMINTAA VARTEN JAKAMIEN VUOSIAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN KUNNAN VAPAA-AJAN LAUTAKUNNAN LIIKUNTATOIMINTAA VARTEN JAKAMIEN VUOSIAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT 2015"

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNNAN VAPAA-AJAN LAUTAKUNNAN LIIKUNTATOIMINTAA VARTEN JAKAMIEN VUOSIAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT 2015 AVUSTUSMUODOT Vuosiavustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä avustuksia, jotka vapaa-ajan lautakunta vuoden aikana myöntää paikallisille liikuntatoimintaa harjoittaville seuroille tai yhteisöille sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Avustusmäärärahojen hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksamisessa, avustusten käytön valvonnassa ja tilitysten käsittelyssä noudatetaan tätä avustussääntöä ja kunnan ao. määräyksiä. VUOSIAVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET Avustuksia ovat a) Perusavustus, joka myönnetään liikuntatoimintaa harjoittaville seuroille. Perusavustus on 40 % jaettavasta vuosiavustusten määrärahasta. b) Kohdeavustus, joka myönnetään näissä säännöissä mainittuihin hakijan anomiin erityiskohteisiin. Kohdeavustus on 45 % jaettavasta vuosiavustusten määrärahasta. Perus- ja kohdeavustus on tarkoitettu alle 18-vuotiaittan toiminnan järjestämiseen c) Yhteistyöavustus. Avustusta maksetaan järjestöille, jotka ovat mukana erilaisissa Vatin järjestämissä kuntalaisille suunnatuissa tapahtumissa esiintyjinä tai/ja toimintansa esittelijöinä. Yhteistyöavustus on 15 % jaettavasta vuosiavustusmäärästä. Perusavustuksen avustusmenettely Perusavustuksen hakeminen tulee tapahtua mennessä ja avustusta voi täydentää saakka. Avustusmenettelystä ilmoitetaan lehti-ilmoituksin. Jako perustuu edellisen vuoden toimintaan sekä tulevan vuoden toimintasuunnitelmaan. Perusavustushakemus laaditaan vapaa-aikatoimistosta saatavalle lomakkeelle (liite), johon tulee merkitä kaikki tarvittavat tiedot: 1 Toiminnan suuruus - hallinnollinen toiminta - jäsenmäärä - tiedotustoiminta - koulutustoiminta 1

2 2 Toiminnan määrä - urheilijoiden, joukkueiden, harrastajien, kilpailu- ja harjoitustilaisuuksien lukumäärä sekä järjestettyjen leirien lukuja osanottomäärä. 3 Toiminnan laatu - urheilijoiden ja joukkueiden taso, menestyminen ja saavutetut tulokset 4 Toiminnan monipuolisuus - harrastettavien lajien luonne ja lukumäärä sekä jakautuminen ikäluokittain - toimivien valmentajien, ohjaajien taso 5 Yhteiskunnallinen merkitys Kohdeavustusten avustusmenettely - kunnan eri osa-alueilla järjestettyjen palvelusten lukumäärä ja merkitys - järjestettyjen laajojen tilaisuuksien lukumäärä ja merkitys - kunto- ja erityisryhmien liikunta Kohdeavustuksina myönnetään liikuntatoimintaa harjoittaville seuroille seuraavat avustukset: 1. Ohjaaja-avustus Ohjaaja-avustusta myönnetään liikuntatoimintaa harjoittaville seuroille tuntipalkkaisten valmentajien ja ohjaajien palkkaukseen. Avustusta voidaan käyttää vain liikuntatyöstä aiheutuneisiin palkkamenoihin. Avustuksen saamisen ehtona on ohjaajan pitämä tilasto ohjattavien määrästä, toiminnan luonteesta ja kokoontumiskerroista. Maksun perusteena on kokoontumiskerrat. Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että: - ohjaaja-avustus koskee alle 18 v ohjaustoimintaa - samalle ryhmälle korkeintaan kahdesta harjoittelukerrasta (HUOM! ei pelit, turnaukset, kilpailut yms.) viikossa edellyttäen - kertaharjoitukseen, josta ohjauspalkkio maksetaan tulee kestää väh. 1 tunnin, osallistuu yksilölajeissa vähintään 2 henkilöä ja joukkuelajeissa vähintään 6 henkilöä. - koulutetuille (SPL, TUL tai SLU) valmentajille maksetaan harjoituskerrasta 3,50 e ja kouluttamattomilla valmentajille 2 e. - harjoittelutilaisuuksista pidetään harjoituskirjaa (osallistujat, harjoitusaihe) ja harjoituskirja on esitettävä vapaa-aikatoimistoon tarvittaessa - samaan tilaisuuteen ei haeta muuta avustusta - yhdestä harjoituksesta maksetaan vain yhdelle ohjaajalle. - eri harjoitusryhmistä tehdään omat harjoituskirjat. - väärin täytettyjä tai palautusajan jälkeen toimitettuja harjoituskirjoja ei hyväksytä. 2

3 Ohjaaja-avustushakemus laaditaan vapaa-aikatoimistosta saatavalla kaavakkeella. Ohjaaja-avustus myönnetään määräaikoihin 5.6. ja toimitettujen hakemusten perusteella. 2. Koulutusavustus Koulutusavustusta myönnetään urheiluseuran omaan koulutustoimintaan sekä piiri- tai keskusjärjestöjen tai muuhun koulutustoimintaan osallistumista varten, jonka katsotaan avustavan liikuntatoimintaa. Avustusta myönnetään järjestön omaan koulutustoimintaan, omalla paikkakunnalla, jolloin korvataan ulkopuolisen luentopalkkiot ja matkakorvaukset sekä koulutusmateriaalit. Osallistujille ei makseta matkakorvauksia. Piiri- tai keskusjärjestön järjestämään koulutustoimintaan tai muuhun hyväksyttävään koulutustoimintaan osallistuville korvataan kurssimaksut sekä matkakulut matkustussäännön II luokan mukaisesti tai omalla autolla 0,15 e. Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että järjestön itsensä järjestämällä kurssilla on läsnä vähintään 7 osanottajaa. Piiri- ja keskusjärjestöjen tai muun järjestäjän kurssilla ei ole kurssilaisten määrään nähden rajoituksia. Järjestettävällä kurssilla tulee olla selvä kurssin leima. Vahvistetussa ja toteutetussa ohjelmassa tulee olla vähintään puolet kurssiin liittyvää opetusta ja ohjausta. Opetukseksi ei hyväksytä harjoitteluluonteista toimintaa. Hakemukseen tulee liittää mukaan seuraavat tiedot: - osanottajaluettelo, jossa on mainittu osanottajien kotipaikka ja ikä, - kurssiohjelma, jossa tulee olla kurssipäivien/tuntien määrä ja koulutus aiheittain, - koulutuksesta vastaavat henkilöt ja opettajat, - tosite koulutuskustannuksista - koulutuskulut maksetaan 100 % takaisin 3. Toimitila-avustukset Muualta kunnan alueelta vuokratut tilat alle 18-vuotiaille korvataan harkinnan mukaisesti, mikäli kunnan omistamissa tiloissa ei voi harjoittaa tarpeellista harjoitustoimintaa. Kilpailujen vuokria ei korvata. Jäähallivuokria korvataan alle 18-vuotiaille järjestetystä toiminnasta. Avustuksen piiriin ei kuulu uimamaksut, toimistovuokrat, kokoustilat, turnausmaksut, oman toimitilan käyttökustannukset eikä siivouskulut sekä kunnan ulkopuolelta vuokratuista tilat. Vuokrat maksetaan tositteiden mukaan. 4. Leiritoiminta-avustus Leiritoiminta-avustusta myönnetään liikuntatoimintaa harjoittavan seuran järjestämän liikuntatoiminnan tukemiseen. Leiritoimintaan jaettavat avustukset myönnetään leirivuorokausien perusteella. Samalla perusteella myönnetään avustusta osallistumisesta piiri- ja keskusjärjestöjen leireille. Leiriavustukset myönnetään leirivuorokausien perusteella. Lukumäärä saadaan kertomalla osanottajien lukumäärä leirivuorokausien määrällä. Leirivuorokaudeksi 3

4 katsotaan 24 tunnin ajanjakso, jonka leiri on kestänyt. Ajanjakso alkaa leirin kokoontumisesta leiripaikalle leirin päättymiseen (kotiinlähtö). Kun leiri on kestänyt enemmän kuin yhden leirivuorokauden (24 tuntia) ja leiriin käytetty aika ylittää viimeisen vuorokauden 6 tunnilla, otetaan se avustusta laskettaessa huomioon täytenä vuorokautena. Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että itse järjestetyllä leirillä on ohjaajien lisäksi vähintään 7 osanottajaa. Piiri- ja keskusjärjestön tai muun järjestön järjestämälle leirille osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin avustuksia myönnettäessä ei ole osanottoon nähden rajoituksia. Piiri- ja keskusjärjestön tai muun järjestön järjestämälle leirille valmentajan osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin saa korotetun korvauksen. Hakulomakkeeseen tulee merkitä mahdollisimman tarkasti kaikki tarvittavat tiedot. 5. Toiminnan käynnistämisavustus Tällaisia avustuksia ovat mm. uusien liikuntamuotojen kokeiluun myönnettävä avustus, liikuntatutkimuksen suorittaminen, toimintaa palvelevan kaluston tai välineistön hankkimisen avustaminen. Toiminnalla tulee olla edellytykset jatkuvuuteen. 6. Kansainvälinen leiri- ja muu toiminta Vapaa-ajan lautakunta myöntää kohdeavustusta liikuntatoimintaa harjoittavien seurojen kansainväliseen toimintaan kuten: - kansainvälisille leireille, retkille, kursseille ja niiden järjestämiseen. - avustusta voidaan myöntää myös harkinnallisesti muunlaiseen kansainväliseen toimintaan. Kohdeavustuksen hakeminen tulee tapahtua mennessä. Avustushakemus laaditaan vapaa-aikatoimistosta saatavalla lomakkeella, johon tulee merkitä kaikki tarvittavat tiedot. Yhteistyö avustusmenettely Avustusta voivat hakea laukaalaiset järjestöt 1. Järjestön henkilö on esiintyjänä Vatin järjestämässä tilaisuudessa Laukaan kuntalaisille. 2. Järjestöllä on toiminta- tai esittelypiste Vatin järjestämässä tilaisuudessa. 3. Yhteistoiminnassa järjestö ja Vatti järjestää kaikille kuntalaisille suunnatun tapahtuman. 4. Hakeminen tulee tapahtua välittömästi tapahtuman jälkeen. YLEISET MÄÄRÄYKSET 4

5 Avustusta ei myönnetä Hakemuksesta tulee käydä selville sen lisäksi, mitä mahdollisesti on kunkin erityisavustuksen kohdalla mainittu selvä todiste siitä, että tapahtuma on järjestetty. Menot ja tulot tulee olla yhdenpitäviä järjestön kirjanpidon kanssa ja toimintakertomuksesta tulee ilmetä ne kohdat, joihin erityisavustusta on saatu. Perus- ja/tai kohdeavustusta saanut yhdistys on velvollinen antamaan vapaa-ajan lautakunnalle selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä. Kunnan tilintarkastajilla on oikeus tarvittaessa tarkastaa avustusta saaneen järjestön tilit. Yhdistyksen tulee merkitä hakemuslomakkeelle vaadittavat tiedot ja oheistettava tarvittavat liitteet. Edellisen vuoden avustuksen käytöstä on annettava tiliselvitys samassa yhteydessä, kun haetaan uutta avustusta. Yhdistyksen saamat avustukset tulee käyttää niihin tarkoituksiin, joihin ne on myönnetty. Kunta voi, ellei avustuksen saanut noudata annettuja ohjeita, periä myönnetyt varat takaisin ja jättää avustettavan seuraavassa varojen jaossa huomiotta. Yhdistyksellä on oikeus saada ennakkoa 50 %:iin saakka edellisenä vuonna myönnetyistä avustuksista. Samalla yhdistyksen tulee sitoutua palauttamaan avustus tai avustuksen ylimennyt osa, jos yhdistykseltä evätään oikeus avustuksen saantiin tai myönnetty ennakko on suurempi kuin lopullinen avustus vuodelta Ennakon hakeminen tulee tapahtua mennessä vapaa-aikatoimistosta saatavalla kaavakkeella. Yhdistyksen kotipaikka tulee olla Laukaa, jäsenistä enemmistö laukaalaisia ja kohdeavustusta myönnettäessä huomioidaan vain Laukaan kunnassa henkikirjoilla olevat henkilöt. Avustukset myöntää nuorisoyhdistyksille sekä liikuntatoimintaa harjoittaville seuroille ja yhteisöille vapaa-aikatoimi. - verotusoikeuden omaavalle yhteisölle - piirijärjestöille, tai; - niihin tarkoituksiin, mihin yhdistys on saanut kunnalta tai valtiolta jo avustusta. Muutoksen haku Avustuspäätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa Laukaan vapaa-ajan lautakunnalle, osoite PL LAUKAA, päätöksen tiedoksi saannista. LAUKAAN KUNNAN VAPAA-AJAN LAUTAKUNNAN NUORISOTOIMINTAA VARTEN JAKAMIEN VUOSIAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT 2015 AVUSTUSMUODOT Vuosiavustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä avustuksia, jotka vapaa-ajan lautakunta vuoden aikana myöntää paikallisten nuorisoyhdistysten sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin sekä nuorten itsensä järjestämään ennalta suunniteltuun kohteeseen. 5

6 Avustusta ei voi käyttää investoinneista aiheutuviin menoihin eikä muuhun, kuin yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan. Avustusmäärärahojen hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksamisessa, avustusten käytön valvonnassa ja tilitysten käsittelyssä noudatetaan tätä avustussääntöä ja kunnan ao. määräyksiä. VUOSIAVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET Avustuksia ovat a) Perusavustus, joka myönnetään nuorisotoimintaa harjoittaville yhdistyksille. Perusavustus on 40 % jaettavasta vuosiavustusten määrärahasta. b) Kohdeavustus, joka myönnetään näissä säännöissä mainittuihin hakijan anomiin erityiskohteisiin. Kohdeavustus on 45 % jaettavasta vuosiavustusten määrärahasta. c) Yhteistyöavustus. Avustusta maksetaan järjestöille, jotka ovat mukana erilaisissa Vatin järjestämissä kuntalaisille suunnatuissa tapahtumissa esiintyjinä tai/ja toimintansa esittelijöinä. Yhteistyöavustus on 15 % jaettavasta vuosiavustusmäärästä. Perusavustuksen avustusmenettely Perusavustuksen hakeminen tulee tapahtua mennessä ja avustusta voi täydentää saakka. Avustusmenettelystä ilmoitetaan lehti-ilmoituksin. Jako perustuu edellisen vuoden toimintaan sekä tulevan vuoden toimintasuunnitelmaan. Perusavustushakemus laaditaan vapaa-aikatoimistosta saatavalle lomakkeelle (liite), johon tulee merkitä kaikki tarvittavat tiedot: 1 Toiminnan suuruus - hallinnollinen toiminta - jäsenmäärä - tiedotustoiminta - koulutustoiminta 2 Toiminnan määrä - harrastajien ja harrastusryhmien määrä - järjestettyjen leirien luku- ja osanottomäärä 3 Toiminnan laatu 4 Toiminnan monipuolisuus 5 Yhteiskunnallinen merkitys 6

7 - Kunnan eri osa-alueilla järjestettyjen palvelusten lukumäärä ja merkitys - Järjestettyjen laajojen tilaisuuksien lukumäärä ja merkitys Kohdeavustusten avustusmenettely Kohdeavustuksina myönnetään nuorisotoimintaa harjoittaville yhdistyksille seuraavat avustukset: 1. Ohjaaja-avustus Ohjaaja-avustusta myönnetään nuorisotoimintaa harjoittaville yhdistyksille ja vapaille nuorisoryhmille tuntipalkkaisten ohjaajien palkkaukseen. Avustusta voidaan käyttää vain nuorisotyöstä aiheutuneisiin palkkamenoihin. Avustuksen saamisen ehtona on ohjaajan pitämä tilasto ohjattavien määrästä, toiminnan luonteesta ja kokoontumiskerroista. Maksun perusteena on kokoontumiskerrat. Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että: - ohjaustilanteen tulee kestää kerrallaan vähintään 1 tunti, - sama kerho voi saada avustusta kahdesta kokoontumisesta viikkoa kohden, - samaan tilaisuuteen ei haeta muuta avustusta, - tapahtumaan tai kerhoon osallistuu vähintään 5 henkilöä Ohjaaja-avustushakemus laaditaan vapaa-aikatoimistosta saatavalla kaavakkeella. Ohjaaja-avustus myönnetään määräaikaan toimitettujen hakemusten perusteella. 2. Koulutusavustus Koulutusavustusta myönnetään nuoriyhdistyksen omaan koulutustoimintaan sekä piiri- tai keskusjärjestöjen tai muuhun koulutustoimintaan osallistumista varten, jonka katsotaan avustavan nuorisotoimintaa. Avustusta myönnetään järjestön omaan koulutustoimintaan, omalla paikkakunnalla, jolloin korvataan ulkopuolisen luentopalkkiot ja matkakorvaukset sekä koulutusmateriaalit. Osallistujille ei makseta matkakorvauksia. Piiri- tai keskusjärjestön järjestämään koulutustoimintaan tai muuhun hyväksyttävään koulutustoimintaan osallistuville korvataan kurssimaksut sekä matkakulut matkustussäännön II luokan mukaisesti tai omalla autolla 0,15 e/km. Edellytyksenä avustuksen saamiselle on että, järjestön itsensä järjestämällä kurssilla on läsnä vähintään 7 osanottajaa. Piiri- ja keskusjärjestöjen tai muun järjestäjän kurssilla ei ole kurssilaisten määrään rajoituksia. Järjestettävällä kurssilla tulee olla selvä kurssin leima. Vahvistetussa ja toteutetussa ohjelmassa tulee olla vähintään puolet kurssiin liittyvää opetusta ja ohjausta. Opetukseksi ei hyväksytä harjoitteluluonteista toimintaa. Hakemukseen tulee liittää mukaan seuraavat tiedot: - osanottajaluettelo, jossa on mainittu osanottajien kotipaikka ja ikä, 7

8 - kurssiohjelma, jossa tulee olla kurssipäivien/tuntien määrä ja koulutus aiheittaan, - koulutuksesta vastaavat henkilöt ja opettajat, - tosite koulutuskustannuksista. - koulutuskulut maksetaan 100 % takaisin 3. Toimitila-avustukset Muualta kunnan alueelta vuokratut tilat korvataan harkinnan mukaisesti, mikäli kunnan omistamissa tiloissa ei voi harjoittaa yhdistykselle tarpeellista toimintaa. Vuokrat maksetaan tositteiden mukaan. 4. Leiritoiminta-avustus Leiritoiminta-avustusta myönnetään nuorisoyhdistyksen järjestämän nuorisoleiritoiminnan tukemiseen. Leiritoimintaan jaettavat avustukset myönnetään leirivuorokausien perusteella. Samalla perusteella myönnetään avustusta osallistumisesta piiri- ja keskusjärjestöjen leireille. Leiriavustukset myönnetään leirivuorokausien perusteella. Lukumäärä saadaan kertomalla osanottajien lukumäärä leirivuorokausien määrällä. Leirivuorokaudeksi katsotaan 24 tunnin ajanjakso, jonka leiri on kestänyt. Ajanjakso alkaa leirin kokoontumisesta leiripaikalle leirin päättymiseen (kotiinlähtö). Kun leiri on kestänyt enemmän kuin yhden leirivuorokauden (24 tuntia) ja leiriin käytetty aika ylittää viimeisen vuorokauden 6 tunnilla, otetaan se avustusta laskettaessa huomioon täytenä vuorokautena. Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että itse järjestetyllä leirillä on ohjaajien lisäksi vähintään 7 osanottajaa. Piiri- ja keskusjärjestön tai muun järjestön järjestämälle leirille osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin avustuksia myönnettäessä ei ole osanottoon nähden rajoituksia. Hakulomakkeeseen tulee merkitä mahdollisimman tarkasti kaikki tarvittavat tiedot. 5. Toiminnan käynnistämisavustus Tällaisia avustuksia ovat mm. uusien nuorisotyömuotojen kokeiluun myönnettävä avustus, nuorisotutkimuksen suorittaminen, toimintaa palvelevan kaluston tai välineistön hankkimisen avustaminen. Toiminnalla tulee olla edellytykset jatkuvuuteen. 6. Kansainvälinen leiri- ja muu toiminta Vapaa-ajan lautakunta myöntää kohdeavustusta nuorisotoimintaa harjoittavien yhdistysten kansainväliseen toimintaan kuten: - kansainvälisille leireille, retkille, kursseille ja niiden järjestämiseen. - avustusta voidaan myöntää myös harkinnallisesti muunlaiseen kansainväliseen toimintaan. 7. Retkiavustus 8

9 Avustus myönnetään yhdistyksen itsensä järjestämään retkitoimintaan, osallistuminen piiri- ja keskusjärjestöjen retkille, tai osallistumisesta muihin nuorisoretkiin. Retkitoimintaan jaettavat avustukset myönnetään retkivuorokausien perusteella. Lukumäärä saadaan kertomalla osanottajien lukumäärä retkivuorokausien määrällä. Toimintasuunnitelman mukainen retkivuorokausien määrä on käytävä selville hakemuksesta. Retkivuorokaudeksi katsotaan enintään 24 tuntia kestävä ajanjakso, joka on retkeläisten kokoontumisesta retken päättymiseen. Kun retki on kestänyt enemmän kuin yhden retkivuorokauden (24 tuntia) ja retkeen käytetty aika ylittää viimeisen vuorokauden 6 tunnilla, otetaan se avustusta laskettaessa huomioon täytenä vuorokautena. Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että; - järjestetyllä retkellä on ohjaajan lisäksi vähintään 7 osanottajaa, josta vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. Osanottajien lukumäärään nähden ei ole rajoitusta osallistuttaessa piiri- ja keskusjärjestöjen tai muiden järjestäjien retkille. Kohdeavustuksen hakeminen tulee tapahtua mennessä. Avustushakemus laaditaan vapaa-aikatoimistosta saatavalla lomakkeella, johon tulee merkitä kaikki tarvittavat tiedot. Yhteistyö avustusmenettely Avustusta voivat hakea laukaalaiset järjestöt. 1. Järjestön henkilö on esiintyjänä Vatin järjestämässä tilaisuudessa Laukaan kuntalaisille. 2. Järjestöllä on toiminta- tai esittelypiste Vatin järjestämässä tilaisuudessa. 3. Yhteistoiminnassa järjestö ja Vatti järjestää kaikille kuntalaisille suunnatun tapahtuman. 4. Hakeminen tulee tapahtua välittömästi tapahtuman jälkeen. YLEISET MÄÄRÄYKSET Hakemuksesta tulee käydä selville sen lisäksi, mitä mahdollisesti on kunkin erityisavustuksen kohdalla mainittu selvä todiste siitä, että tapahtuma on järjestetty. Menot ja tulot tulee olla yhdenpitäviä järjestön kirjanpidon kanssa ja toimintakertomuksesta tulee ilmetä ne kohdat, joihin erityisavustusta on saatu. Perus- ja/tai kohdeavustusta saanut yhdistys on velvollinen antamaan vapaa-ajan lautakunnalle selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä. Kunnan tilintarkastajilla on oikeus tarvittaessa tarkastaa avustusta saaneen järjestön tilit. Yhdistyksen tulee merkitä hakemuslomakkeelle vaadittavat tiedot ja oheistettava tarvittavat liitteet. Edellisen vuoden avustuksen käytöstä on annettava tiliselvitys samassa yhteydessä, kun haetaan uutta avustusta. Yhdistyksen saamat avustukset tulee käyttää niihin tarkoituksiin, joihin ne on myönnetty. Kunta voi, ellei avustuksen saanut noudata annettuja ohjeita, periä myönnetyt varat takaisin ja jättää avustettavan seuraavassa varojen jaossa huomiotta. 9

10 Avustusta ei myönnetä Muutoksen haku Yhdistyksellä on oikeus saada ennakkoa 50 %:iin saakka edellisenä vuonna myönnetyistä avustuksista. Samalla yhdistyksen tulee sitoutua palauttamaan avustus tai avustuksen ylimennyt osa, jos yhdistykseltä evätään oikeus avustuksen saantiin tai myönnetty ennakko on suurempi kuin lopullinen avustus vuodelta Ennakon hakeminen tulee tapahtua mennessä vapaa-aikatoimistosta saatavalla kaavakkeella. Yhdistyksen kotipaikka tulee olla Laukaa, jäsenistä enemmistö laukaalaisia ja kohdeavustusta myönnettäessä huomioidaan vain Laukaan kunnassa henkikirjoilla olevat henkilöt. Avustukset myöntää nuorisoyhdistyksille sekä liikuntatoimintaa harjoittaville seuroille ja yhteisöille vapaa-aikatoimi. - verotusoikeuden omaavalle yhteisölle, kuten esim. evankelisluterilaisen seurakunnan järjestämään nuorisotoimintaan, - piirijärjestöille, tai; - niihin tarkoituksiin, mihin yhdistys on saanut kunnalta tai valtiolta jo avustusta. Avustuspäätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta 30 päivän kuluessa lääninoikeudelle tehtävällä valituksella siitä kun päätös on saatettu tiedoksi. KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN HAKUOHJEET 2015 Laukaan kunnan vapaa-ajantoimi jakaa avustuksia kulttuuritoiminnan tukemiseen. KOHDEAVUSTUKSET 1 Hakuaika koko vuosi. 2 Avustusta voivat hakea laukaalaiset järjestöt, yhteisöt, nuorisoryhmät ja yksityiset alle 29-vuotiaat kuntalaiset. Avustus on kohdistettava alle 29-vuotiaiden toimintaan. 3 Avustusta haetaan etukäteen, viimeistään kuukautta ennen kohteen toteutumista. 4 Avustettavalle hankkeelle edellytetään omarahoitteisuutta. 5 Taloudellisesti voitollista toimintaa tai ammattimaista taiteenharjoittamista ei avusteta. 6 Avustusta ei myönnetä materiaali- ja välinehankintoihin ilman erityisen painavia perusteita. 7 Avustusta ei myönnetä teatteri- ym. virkistysmatkoihin, ruokailukuluihin eikä yksityisten harrastamisesta johtuviin matka- ja pääsylippukuluihin. 8 Avustusta ei saa käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. 9 Avustus voidaan periä takaisin, jos hakija on salannut tietoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa avustuspäätökseen. 10

11 10 Koulutus- ja kurssitapahtuma ei saa kestää kahta viikkoa kauempaa. Opiskelua ammatillisessa oppilaitoksissa ei avusteta. 11 Avustuksen maksamista varten on saajan tehtävä tositteisiin perustuva tiliselvitys avustuskohteen menoista ja tuloista kahden kuukauden kuluessa kuitenkin viimeistään 15. joulukuuta mennessä. YHTEISTYÖAVUSTUS 1. Hakuaika koko vuosi 2. Avustusta voivat hakea laukaalaiset järjestöt 3. Järjestön henkilö on esiintyjänä Vatin järjestämässä tilaisuudessa Laukaan kuntalaisille. 4. Järjestöllä on toiminta- tai esittelypiste Vatin järjestämässä tilaisuudessa. 5. Yhteistoiminnassa järjestö ja Vatti järjestää kaikille kuntalaisille suunnatun tapahtuman. Avustusta haetaan avustuslomakkeella ja hakemukset toimitetaan Laukaan kunnan vapaa-ajan toimistoon, osoitteella PL 6, Laukaa. Lisätietoja saa vapaa-aikatoimenjohtajalta puh. (014) F:\entinen H-asema\Hallinto\avustukset\säännöt\avustussäännöt2015.doc 11

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 3. LIIKUNTATOIMEN KOHDEAVUSTUS... 4 3.1 Liikuntatoimen kohdeavustuksen

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Sivistyslautakunta/liikuntatoimi 1/1 LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Avustusten jako tapahtuu kunnanvaltuuston vuosittain myöntämien määrärahojen puitteissa. Avustukset

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 AVUSTUSSÄÄNTÖ Nuorisopalvelut vastuualueen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle Kokkolassa. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää niiden

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunta 8.12.2015 2 1. Yleistä Karkkilan kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan määrärahaa avustusten jakamiseen. Avustusten määrä

Lisätiedot

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. VIHDIN KUNTA Nuorisolautakunta 15.1.2003 4 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA NUORISOPALVELUT NUORISOYHDISTYSTEN JA VAPAIDEN NUORTEN TOIMINTARYHMIEN VUOSIAVUSTUKSET 1. AVUSTUKSEEN OIKEUTETUT: Paikalliset nuorisoyhdistykset:

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ASIKKALAN KUNNAN AVUSTUKSET Asikkalan vapaa-aikalautakunta hyväksytty 4.3.2009 4 1 Kunnan vapaa-aikalautakunnan tehtävänä mm. on huolehtia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 26.11.2013 113 KULTTUURIAVUSTUKSET 1. KOHDEAVUSTUS YHTEISÖILLE Kohdeavustusta voidaan myöntää sellaiselle tervolalaiselle yhdistykselle, yhteisölle

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunta 27.9.2016 2 Yleistä Karkkilan kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan määrärahaa kohdeavustusten (myöh. avustus) jakamiseen.

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2017

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2017 PARIKKALAN KUNTA Sivistyslautakunta 1/5 LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2017 Avustusten jakaminen Avustusten jako tapahtuu kunnanvaltuuston vuosittain myöntämien määrärahojen

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet HEINOLAN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT Liikuntajärjestöjen avustusohjeet Heinolan liikunta- ja kulttuurilautakunta 12.2.2013 (4.11.2014 74 säännöt urheiluasioiden palkitsemisesta, 3.6.2015 33 3. Kohdeavustukset)

Lisätiedot

KARIJOEN KUNNAN Liikuntalautakunta ja Nuorisolautakunta julistavat paikallisten järjestöjen haettavaksi seuraavat AVUSTUKSET.

KARIJOEN KUNNAN Liikuntalautakunta ja Nuorisolautakunta julistavat paikallisten järjestöjen haettavaksi seuraavat AVUSTUKSET. TIEDOTE KUULUTUS / 2013 KARIJOEN KUNNAN Liikuntalautakunta ja Nuorisolautakunta julistavat paikallisten järjestöjen haettavaksi seuraavat AVUSTUKSET. 2013 URHEILUSEUROJEN VUOSIAVUSTUKSET (6700 euroa )

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

AVUSTUKSET UUDENKAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN. Vapaa-aikalautakunta hyväksynyt Voimaantulo alkaen

AVUSTUKSET UUDENKAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN. Vapaa-aikalautakunta hyväksynyt Voimaantulo alkaen Nuoriso- ja liikuntaltk. 9.2.2011 LIITE 2 UUDENKAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET Vapaa-aikalautakunta hyväksynyt 3.12.2003 Voimaantulo 1.1.2004 alkaen Vapaa-aikalautakunta päivittänyt 24.5.2007

Lisätiedot

Avustukset liikuntatoimintaan 2017

Avustukset liikuntatoimintaan 2017 Ohje 1 (5) Avustukset liikuntatoimintaan 2017 Yleiset ehdot ja arviointikriteerit: Sipoolaisen liikuntatoiminnan tukemiseen myönnetään vuosittain avustuksia ja stipendejä. Avustusta myönnetään ensisijaisesti

Lisätiedot

URHEILUSEUROJEN JA YHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET

URHEILUSEUROJEN JA YHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET URHEILUSEUROJEN JA YHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 12.2.2013 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.4.2013 1 LIIKUNTATOIMINTAA YHTEISTYÖLLÄ Liikuntalain 2 :n mukaan

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS 1 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. AVUSTAMISEN PIIRIIN KUULUVA TOIMINTA... 2 2.1. Kunnanhallituksen talousarviosta maksettavat avustukset.... 2 2.2. Kulttuuritoimen

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 14.2.2011 17 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aikatoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen haettavaksi julistaminen

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET. Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 13.3.2012 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.5.

NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET. Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 13.3.2012 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.5. 1 NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 13.3.2012 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.5.2012 2 RAISIOLAISTEN NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET Nuorisolain 27.1.2006/72

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan vapaa-ajanjaoston 20.9.2007 109. vahvistamat. (Vap.aj.jaosto 7.5.2009 62. )

Sivistyslautakunnan vapaa-ajanjaoston 20.9.2007 109. vahvistamat. (Vap.aj.jaosto 7.5.2009 62. ) Sivistyslautakunnan vapaa-ajanjaoston 20.9.2007 109. vahvistamat. (Vap.aj.jaosto 7.5.2009 62. ) SIPOON KUNNAN VAPAA-AJANJAOSTON NUORISOTOIMINTAAN MYÖNNETTÄVIÄ AVUSTUKSIA KOSKEVAT OHJEET 1.YLEISTÄ Nuorisolain

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Vapaa-aikaltk LIITE 4 UUDENKAUPUNGIN VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET

Vapaa-aikaltk LIITE 4 UUDENKAUPUNGIN VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET Vapaa-aikaltk 24.5.2007 LIITE 4 UUDENKAUPUNGIN VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET 2 Vapaa-aikalautakunta hyväksynyt 3.12.2003 Voimaantulo 1.1.2004 alkaen Vapaa-aikalautakunta päivittänyt 24.5.2007 Päivityksen

Lisätiedot

Avustukset nuorisotoimintaan 2017

Avustukset nuorisotoimintaan 2017 1 Avustukset nuorisotoimintaan 2017 SIPOON KUNNAN VAPAA-AJANJAOSTON NUORISOTOIMINTAAN MYÖNNETTÄVIÄ AVUSTUKSIA KOSKEVAT OHJEET 1.Yleistä Nuorisolain 7 mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin.

Lisätiedot

Ii-instituutti Avustukset PL 24

Ii-instituutti Avustukset PL 24 Avustukset PL 24 Lähineuvoston 91101 Ii nimi: Yleisavustus kulttuuri (yhdistys) Yleisavustus liikunta Yleisavustus nuoriso Kohdeavustus kulttuuri (yksityinen henkilö) Kohdeavustus liikunta Kohdeavustus

Lisätiedot

2016 LIIKUNTA-, NUORISO-

2016 LIIKUNTA-, NUORISO- Julistetaan haettavaksi vuodelle 2016 LIIKUNTA-, NUORISO- ja KULTTUURITOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUKSET - liikuntajärjestöille - nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille - kulttuurijärjestöille Järjestöjen

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Hyväksytty 9.12.2008 Muutokset hyväksytty: Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 19.1.2016 1, liite 1 Liiikuntalautakunta 19.1.2016

Lisätiedot

URHEILUSEUROJEN AVUSTUSOHJEET

URHEILUSEUROJEN AVUSTUSOHJEET URHEILUSEUROJEN AVUSTUSOHJEET Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 6.11.2007 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.1.2008 1 RAISIOLAISTEN URHEILUSEUROJEN AVUSTUSOHJEET Liikuntalain 2 :n mukaan yleisten

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH 4.9.2017 345 1 OHJEIDEN SOVELTAMISALA Myönnettäessä avustuksia Kemin kaupungin varoista on noudatettava näitä ja asianomaisia avustuksia myöntävien palvelualueiden antamia

Lisätiedot

Nastolan aluejohtokunnan avustussääntö

Nastolan aluejohtokunnan avustussääntö Nastolan aluejohtokunnan avustussääntö Nastolan aluejohtokunta 22.8.2017 41 Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto 24.8.2017 11 Kaupunginhallitus 4.9.2017 280 avustussääntö 2 (6) Sisällys 1. Avustuksen saajat...

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1 JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1.3.2013 ALKAEN 2 KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET JA STIPENDIT YLEISTÄ Sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt kokouksessaan

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE

JUVAN KUNNAN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1 JUVAN KUNNAN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1.1.2018 ALKAEN 2 NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUKSET JA STIPENDIT YLEISTÄ Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt kokouksessaan

Lisätiedot

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2 Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen 4.2.2015 Avustustiimi 2 Ohjelma Kahvitarjoilu Esittäytyminen Järjestöavustusten haku 2015 Hakuohjeet ja periaatteet Vuosiavustukset, lomake Kohdeavustukset,

Lisätiedot

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki Kulttuurin avustukset 23.4.2014 Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERIAATTEET Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten jakoperusteet noudattavat Vantaan kaupungin

Lisätiedot

AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VUODELLE 2016

AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VUODELLE 2016 KONTIOLAHDEN KUNTA EHDOTUS / PÄÄTÖS Vapaa-aikalautakunta 27.10.2015 AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VUODELLE 2016 AVUSTUS YHDISTYSTEN- JA JÄRJESTÖJEN TOIMINTAAN VUODELLE 2016 Avustusta voivat hakea kontiolahtelaiset

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS- PERUSTEET

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS- PERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS- PERUSTEET 1.9.2012 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus 4. Kohdeavustukset a) kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Rantasalmen kunta RANTASALMEN VAPAA-AIKA JÄRJESTÖJEN AVUSTUSSÄÄNNÖT JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE

Rantasalmen kunta RANTASALMEN VAPAA-AIKA JÄRJESTÖJEN AVUSTUSSÄÄNNÖT JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1 Rantasalmen kunta RANTASALMEN VAPAA-AIKA JÄRJESTÖJEN AVUSTUSSÄÄNNÖT JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 2 VAPAA-AIKAJÄRJESTÖJEN AVUSTUKSET YLEISTÄ Rantasalmen sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURI-JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.3.2012 ALKAEN

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURI-JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.3.2012 ALKAEN RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURI-JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.3.2012 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 27/29.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleisperiaatteet 3 2 Kulttuuritoiminnan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Siuntion kunta Sivistyslautakunta 10.2.2011 9 Voimassa 1.1.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 :n mukaisesti

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden harkinnanvaraiset avustukset

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden harkinnanvaraiset avustukset Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden harkinnanvaraiset avustukset Harkinnanvaraisilla avustuksilla luodaan edellytyksiä iittiläiselle kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, ja kansalaistoiminnalle ja kannustetaan

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ 2015

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ 2015 VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ 2015 1 VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ 2015 Vuosiavustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä avustuksia, jotka vapaa-ajanlautakunta hyväksymänsä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Liite Lii nro 2/14.12.2005 93 Liite Lii nro 2/19.12.2007 108 KIRKKONUMMEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty liikuntalautakunnassa 14.12.2005 93 Muutettu 19.12.2007 Voimassa 1.1.2008

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu 2 04400 Järvenpää 09.03.2016 VUODEN 2016 NUORISOAVUSTUSTEN HAKEMINEN JA VUODEN 2015 AVUSTUSTEN TILITTÄMINEN Nuorisoyhdistysten ja muun nuorten toimintaryhmien

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUS- JA STIPENDISÄÄNTÖ

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUS- JA STIPENDISÄÄNTÖ KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUS- JA STIPENDISÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2008 36 Muutokset hyväksytty: Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 18.11.2014 24, liite 1 Liikuntalautakunta 18.11.2014

Lisätiedot

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o.

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o. Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle Vuosi Yleishallinto Hakija Seura/Yhdistys/Ryhmä Osoite Pankki ja tilin n:o Y-tunnus Kotipaikka Rekisteröitymisvuosi Toimihenkilöt Puheenjohtaja Puh.nro

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PISTE- JA TOIMINTATAULUKKO. lukumäärä a'-pisteet yhteensä A-valmentaja 30. lukumäärä a'-pisteet yhteensä I-luokan tuomari 10

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PISTE- JA TOIMINTATAULUKKO. lukumäärä a'-pisteet yhteensä A-valmentaja 30. lukumäärä a'-pisteet yhteensä I-luokan tuomari 10 ULVILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PISTE- JA TOIMINTATAULUKKO LIIKUNTATOIMI Täyttäkää sinisellä merkityt kentät!.) VALMENTAJAT * Voivat olla seuran jäseniä tai ostopalveluna hankittuja valmentajia *

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Liikuntatoimi LIIKUNTATOIMEN AVUSTUS- JA PALKINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISTÄ

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Liikuntatoimi LIIKUNTATOIMEN AVUSTUS- JA PALKINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISTÄ VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Liikuntatoimi LIIKUNTATOIMEN AVUSTUS- JA PALKINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISTÄ Paikallisen liikuntatoiminnan tukemiseksi Valkeakosken kaupungin liikuntatoimi myöntää vuosittain perusavustusta

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUSHAKEMUS

NUORISOAVUSTUSHAKEMUS NUORISOAVUSTUSHAKEMUS Opetus- ja kasvatuslautakunta Vuosiavustus Kohdeavustus Hakija Seura / Yhdistys / Ryhmä Kotipaikka Rekisteröintivuosi Maksaneita jäseniä 31.12. Pankki ja tilin numero Asiaa hoitaa

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET

LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET 1. YLEISTÄ Järvenpään kaupungin hallintosäännön 5.3.2013 25 mukaisesti sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää avustusmäärärahojen jakamisesta. Tekniset korjaukset liikuntalautakunnan

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1. AVUSTUSKELPOISUUS 1 1.1. Avustukseen ja vuokravapauteen

Lisätiedot

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.1.2011 alkaen 1 Tämä opas perustuu nuorisolautakunnan hyväksymään nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöön 1.1.2011

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI/SIVISTYSPALVELUKESKUS. Sivistyslautakunnan avustusohjeet

OULAISTEN KAUPUNKI/SIVISTYSPALVELUKESKUS. Sivistyslautakunnan avustusohjeet OULAISTEN KAUPUNKI/SIVISTYSPALVELUKESKUS Sivistyslautakunnan avustusohjeet 3 1. SIVISTYSLAUTAKUNNALTA HAETTAVAT AVUSTUKSET 4 2. SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUKSIA EI MYÖNNETÄ 4 3. KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA

Lisätiedot

Khall / 136

Khall / 136 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuritoiminnalle.

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUJEN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Päivitetty:

LIIKUNTAPALVELUJEN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Päivitetty: LIIKUNTAPALVELUJEN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Päivitetty: 30.3.2017 2 Sisällys Liikuntapalveluiden avustusohjesääntö...3 Liikunta-avustukset...3 Avustusten haku...3 Avustusten hakuaika...3 Avustusmuodot.4 1. Toiminta-avustukset...4

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2018 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1. AVUSTUSKELPOISUUS 1 1.1. Avustukseen ja vuokravapauteen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNNAN NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Liite nuo nro 3a/28.11.2006 85 KIRKKONUMMEN KUNNAN NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty nuorisolautakunnassa 28.11.2006 85 Voimassa 1.1.2007 alkaen Kirkkonummen kunta 2006 NUORISOLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Raahen kaupunki Nuorisolautakunta RAAHEN KAUPUNGIN NUORISOLAUTAKUNNAN TOIMINTA-AVUSTUSTEN YLEISOHJE V Avustuskohteet

Raahen kaupunki Nuorisolautakunta RAAHEN KAUPUNGIN NUORISOLAUTAKUNNAN TOIMINTA-AVUSTUSTEN YLEISOHJE V Avustuskohteet Raahen kaupunki Nuorisolautakunta 1 RAAHEN KAUPUNGIN NUORISOLAUTAKUNNAN TOIMINTA-AVUSTUSTEN YLEISOHJE V. 2011 Yleisohje koskee niitä varoja, jotka nuorisolautakunnan talousarvion käyttösuunnitelmassa on

Lisätiedot

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet.

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Kulttuuripalvelut AVUSTUSOHJE

KOKKOLAN KAUPUNKI Kulttuuripalvelut AVUSTUSOHJE KOKKOLAN KAUPUNKI Kulttuuripalvelut AVUSTUSOHJE AVUSTUSOHJE 2 1. Yleistä Kokkolan kaupungin avustustoimintaa sääntelee avustussääntö (KH 24.10.2017 / 459). Avustuksen myöntämiseen, maksamiseen ja käytön

Lisätiedot

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.1.2014 alkaen 1 Opas on tiivistelmä nuorisolautakunnan myöntämistä avustuksista ja siinä esitellään avustukset pääkohdittain.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, 30.9.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, 30.9.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VAPLTK, 30.9.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 10 Nuoriso- ja kulttuuriyhdistysten ja liikuntaseurojen avustussääntöön lisäys... 2 Pykälän liite: Nuoriso- ja kulttuuriyhdistysten

Lisätiedot

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta Avustusten hakuaika päättyy 31.03.2015 klo 16.00. Posion kunta, hyvinvointilautakunta, Kirkkotie 1, 97900 POSIO. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö Sisällys Liikunta-avustukset... 1 Avustusten haku... 1 Avustusten hakuaika... 1 Avustusmuodot... 2 1. Toiminta-avustukset... 2 2. Kohdeavustukset...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen Kaupunginhallitus Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille Ohjeet ovat voimassa 1.1.2017 alkaen Sisällys 1 Yleiset periaatteet... 3 2 Avustusmuodot ja hakeminen... 3 2.1.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (5) 6 Avustusten myöntäminen vuodelle 2014 HEL 2013-015342 T 02 05 01 00 Päätös Johtokunta päätti jakaa opiston vuoden 2014 talousarvioon sisältyvät järjestöjen avustukset,

Lisätiedot

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen Liite nro 2 Nultk 12.2.2015 18 1 AVUSTAMISESSA NOUDATETTAVAT PERIAATTEET JA OHJEET Yleistä Huittisissa järjestettävä nuoriso- ja liikuntatoiminta on hyvin monimuotoista. Toimintamuodot vaihtelevat laajasta

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET Yhdistyksen nimi Virallinen lyhenne Yhdistys rek.no tai y-tunnus Kotikunta YHTEYSTIEDOT LIIKUNTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Liikuntapalveluiden avustusohje

Liikuntapalveluiden avustusohje Liikuntapalveluiden avustusohje 1 MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Voimaan 1.5.2016 Mikkelin kaupungin liikuntapalvelut edistää avustuksilla liikuntaa, kilpaurheilua ja niihin liittyvää

Lisätiedot

Vuosiavustuksista päättää vapaa-aikalautakunta.

Vuosiavustuksista päättää vapaa-aikalautakunta. 1 (7) VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUSPERIAATTEET Yleisperiaatteet Avustusmuodot Vapaa-aikapalvelut avustaa keravalaisia rekisteröityjä yhdistyksiä, järjestöjä ja muita toimijoita vuosi- ja kohdeavustuksin

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN AVUSTUKSET, PALKINNOT JA STIPENDIT

SIVISTYSPALVELUIDEN AVUSTUKSET, PALKINNOT JA STIPENDIT Sivu 1/6 Siviltk 10.2.2015, 12, Liite 1 SIVISTYSPALVELUIDEN AVUSTUKSET, PALKINNOT JA STIPENDIT AVUSTUKSET JA PALKKIOT KÄYTTÖTARKOITUS HAKUAIKA VUOSITTAIN 1. TOIMINTA-AVUSTUS järjestöjen sääntömääräisen

Lisätiedot

AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VUODELLE 2018

AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VUODELLE 2018 KONTIOLAHDEN KUNTA PÄÄTÖS Sivistyslautakunta 29.11.2017 AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VUODELLE 2018 Rekisteröityneen yhdistyksen tulee toimittaa avustuksen saamiseksi toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 Porin kaupungin vapaa-aikatoimi jakaa liikuntaan ja nuorisotyöhön vuonna 2015 seuraavat avustukset: 1 TOIMINTA-AVUSTUKSET LIIKUNTAAN 352 000 Sisältää merkkivuosi-

Lisätiedot

Kulttuuriavustuksilla luodaan edellytyksiä kulttuuripalvelujen tarjoamiselle ja taiteen tekemiselle ja harrastamiselle.

Kulttuuriavustuksilla luodaan edellytyksiä kulttuuripalvelujen tarjoamiselle ja taiteen tekemiselle ja harrastamiselle. KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Laki kuntien kulttuuritoiminnan järjestämiseksi määrittelee kunnan tehtäväksi edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liite 3/ Siv.ltk 14.3.2017/ 23 SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liikunnan ja urheilun toiminta-avustus Nuorisotoiminnan avustus Kulttuuritoiminnan avustus

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET ORIVEDEN KAUPUNKI Elämänlaatulautakunta 29.11.2013 70 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 01.02.2014 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI/SIVISTYSPALVELUKESKUS. Sivistyslautakunnan avustusohjeet

OULAISTEN KAUPUNKI/SIVISTYSPALVELUKESKUS. Sivistyslautakunnan avustusohjeet OULAISTEN KAUPUNKI/SIVISTYSPALVELUKESKUS Sivistyslautakunnan avustusohjeet 3 1. SIVISTYSLAUTAKUNNALTA HAETTAVAT AVUSTUKSET 4 2. SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUKSIA EI MYÖNNETÄ 4 3. KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA

Lisätiedot

JOROISTEN KUNNAN VAPAA-AIKA JÄRJESTÖJEN AVUSTUSSÄÄNNÖT JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE

JOROISTEN KUNNAN VAPAA-AIKA JÄRJESTÖJEN AVUSTUSSÄÄNNÖT JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1 Joroisten kunta JOROISTEN KUNNAN VAPAA-AIKA JÄRJESTÖJEN AVUSTUSSÄÄNNÖT JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN 2 VAPAA-AIKAJÄRJESTÖJEN AVUSTUKSET YLEISTÄ Sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset - Dorrit ja August Fuchsin rahaston avustukset - Liikuntajärjestöjen

Lisätiedot