1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat"

Transkriptio

1 TILASTOKATSAUS 213/2 Maahanmuuttoyksikkö OLESKELULUVAT Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan välisenä aikana vireille tulleiden ensimmäisten oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa tehtyjen päätösten jakautumista hakijan esittämän hakuperusteen ja kansalaisuuden mukaan. Vertailukohteena ovat pääsääntöisesti vuoden 212 kokonaisluvut Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat Tässä katsauksessa kuvataan vain Maahanmuuttoviraston oleskelulupatilastoja. Maahanmuuttovirasto myöntää ensimmäisen oleskeluluvan ulkomailla olevalle ulkomaalaiselle ja ilman oleskelulupaa Suomeen saapuneelle ulkomaalaiselle ulkomaalaislaissa tarkemmin säädetyillä perusteilla. Valtaosa katsauksessa käsiteltävistä oleskelulupahakemuksista ratkaistaan Maahanmuuttoviraston maahanmuuttoyksikössä. Katsauksessa ei käsitellä kansainväliseen suojeluun liittyviä oleskelulupia (näistä erillinen tilastokatsaus), jotka ratkaistaan Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikössä. Poliisin toimivaltaan kuuluu muun muassa ensimmäisen oleskeluluvan myöntäminen Suomen kansalaisen Suomessa olevalle perheenjäsenelle sekä tämän alaikäiselle naimattomalle lapselle uuden määräaikaisen oleskeluluvan myöntäminen pysyvän oleskeluluvan myöntäminen pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvan myöntäminen ja unionin kansalaisten oleskeluoikeuden rekisteröinti ja oleskelukortin myöntäminen unionin kansalaisen perheenjäsenille.

2 2 (22) 2. Vireille tulleet oleskelulupahakemukset Vuoden 213 aikana vireille tuli oleskelulupahakemuksia eri perusteilla yhteensä , kun hakemusten määrä vuonna 212 oli Vireille tulleiden hakemusten määrä pysyi lähes samana aikaisempaan vuoteen verrattuna. Vireille tulleet oleskelulupahakemukset Eniten oleskelulupia vuoden 213 aikana hakivat venäläiset (4 128), intialaiset (1 744) ja kiinalaiset (1 698). Vuoden 212 suurimmat hakijakansalaisuudet olivat venäläiset (4 731), kiinalaiset (1 566) ja intialaiset (1 179). Vireille tulleet oleskelulupahakemukset 1 suurinta ryhmää vuonna 213 sekä samat ryhmät vuosina 211 ja Venäjä Intia Kiina Ukraina Yhdysvallat Thaimaa Turkki Vietnam Somalia Filippiinit Eniten oleskelulupahakemuksia haettiin perhesiteen perusteella, yhteensä 8 95, 42 % kaikista hakemuksista. Toiseksi eniten oleskelulupia haettiin työn perusteella, yhteensä 5 8 hakemusta (27 % ). Kolmanneksi eniten oleskelulupia haettiin opiskelun perusteella, yhteensä hakemusta (27 %). Seuraavissa taulukoissa kuvataan vireille tulleiden oleskelulupahakemusten määrää hakuperusteittain.

3 3 (22) Vireille tulleet oleskelulupahakemukset vuonna Hakijamäärät hakuperusteen mukaan Tietyt ryhmät hakuperusteen mukaan Perhe Kv. suojelua saaneen Suomen kansalaisen Muun ulkomaalaisen Yhteensä Työ Elinkeinonharjoittaminen Erityisasiantuntija Erityisasiantuntija, sininen kortti 9 1 Harjoittelija Osaratkaisua edellyttävä työnteko Tieteellinen tutkimus Urheilu ja valmentaminen Muu työnteko Yhteensä Opiskelu Paluumuutto Paluumuuttaja Entinen Suomen kansalainen, suomalainen syntyperä Yhteensä Muut Adoptio Au pair Ihmiskaupan uhrin oleskelulupa Muu peruste Yhteensä Kaikki yhteensä * Suomen kansalaisten perheenjäsenten oleskelulupahakemuksista poliisi ratkaisee hakemukset, jotka on pantu vireille Suomessa. Vireille tulleet oleskelulupahakemukset hakuperusteittain vuonna 213 Paluumuutto ja suomalainen syntyperä % Perheside % Muut perusteet (*) % Opiskelu % Työnteko %

4 4 (22) Sähköisen asioinnin kautta pantiin vuonna 213 vireille ensimmäistä oleskelulupaa koskevaa hakemusta. Sähköisesti vireille jätetyistä hakemuksista suurin osa tehtiin opiskelun perusteella. Opiskelun perusteella jätettyjä hakemuksia oli yhteensä Kaikista vireille pannuista hakemuksista 18 % jätettiin sähköisen asiointipalvelun kautta. 3. Oleskelulupapäätökset Maahanmuuttovirastossa tehtiin vuonna 213 yhteensä ensimmäistä oleskelulupaa koskevaa päätöstä alla mainituilla hakuperusteilla. Luvussa ovat mukana vain myönteiset ja kielteiset päätökset (eivät raukeamis- ja peruuttamispäätökset). Kun mukaan lasketaan myönteisten ja kielteisten päätösten lisäksi myös raukeamis- ja peruuttamispäätökset, päätöksiä tehtiin yhteensä (212: ). Myöhemmin tässä katsauksessa käsitellään päätösmäärästä puhuttaessa myönteisten ja kielteisten päätösten yhteismäärää, ellei toisin mainita. Vuonna 213 tehtiin yhteensä myönteistä päätöstä, mikä on 78 % kaikista päätöksistä. Kielteisiä päätöksiä tehtiin 5 5, mikä on 22 % tehdyistä päätöksistä. Vuoden 212 aikana myönteisiä ja kielteisiä päätöksiä tehtiin yhteensä ja näistä (76 %) oli myönteisiä ja (24 %) kielteisiä. Vaikka myönteisten päätösten osuus vuositasolla on pysynyt lähes samana, on myönteisten ja kielteisten päätösten osuudessa vaihtelua hakuperusteittain. Eniten oleskelulupia myönnettiin venäläisille (3 778), intialaisille (1 733), kiinalaisille (1 496), ukrainalaisille (956) ja yhdysvaltalaisille (811). Oleskelulupapäätökset Myönteiset ja kielteiset Myönteiset Kielteiset

5 5 (22) Oleskelulupapäätökset 1 suurinta ryhmää vuonna 213 sekä samat ryhmät vuosina 211 ja Venäjä Somalia Intia Kiina Ukraina Yhdysvallat Turkki Vietnam Irak Nepal Eniten oleskelulupia myönnettiin perhesiteen perusteella, yhteensä 6 46, mikä on 37 % kaikista myönnetyistä oleskeluluvista. Toiseksi eniten lupia myönnettiin opiskelun perusteella, yhteensä (31 %). Oleskelulupapäätökset hakuperusteittain 213 Myönteiset ja kielteiset päätökset Myönteiset Kielteiset Perhe Opiskelu Työ Paluumuutto Muut * Kohta Muut perusteet koostuu mm. adoption, au pair -sopimuksen, seurustelusuhteen ja yksilöllisten syiden perusteella haetuista oleskelulupahakemuksista. Alla olevista päätöksiä kuvaavista taulukoista ja katsauksen luvuista 4 6 ilmenevät tarkemmin myönnettyjen lupien määrät.

6 6 (22) Oleskelulupapäätökset hakuperusteittain Myönteiset päätökset Myönteiset päätökset Tietyt ryhmät hakuperusteen mukaan Perhe Kv. suojelua saaneen Suomen kansalaisen Muun ulkomaalaisen Yhteensä Työ Elinkeinonharjoittaminen Erityisasiantuntija Erityisasiantuntija, sininen kortti 3 7 Harjoittelija Osaratkaisua edellyttävä työnteko Tieteellinen tutkimus Urheilu ja valmentaminen Muu työnteko Yhteensä Opiskelu Paluumuutto Paluumuuttaja Entinen Suomen kansalainen, suomalainen syntyperä Yhteensä Muut Muu peruste Adoptio Au pair Ihmiskaupan uhrin oleskelulupa 6 1 Yhteensä Kaikki yhteensä Myönteiset oleskelulupapäätökset hakuperusteittain 213 Paluumuutto ja suomalainen syntyperä % Perheside % Muut perusteet (*) % Työnteko % Opiskelu %

7 7 (22) Oleskelulupapäätökset hakuperusteittain Kielteiset päätökset Kielteiset päätökset Tietyt ryhmät hakuperusteen mukaan Perhe Kv. suojelua saaneen Suomen kansalaisen Muun ulkomaalaisen Yhteensä Työ Elinkeinonharjoittaminen Erityisasiantuntija 1 2 Erityisasiantuntija, sininen kortti Harjoittelija 6 5 Osaratkaisua edellyttävä työnteko Tieteellinen tutkimus 6 Urheilu ja valmentaminen Muu työnteko Yhteensä Opiskelu Paluumuutto Paluumuuttaja Entinen Suomen kansalainen, suomalainen syntyperä Yhteensä Muut Adoptio 2 Au pair Ihmiskaupan uhrin oleskelulupa 1 1 Muu peruste Yhteensä Kaikki yhteensä Kielteiset oleskelulupapäätökset hakuperusteittain 213 Paluumuutto ja suomalainen syntyperä % Muut perusteet (*) % Työnteko % Perheside % Opiskelu 34 6 %

8 8 (22) 4. Opiskelu 4.1. Opiskelijan oleskelulupahakemukset Opiskelijan oleskelulupahakemuksia tuli vireille 213 yhteensä Vireille tulleiden opiskelijan oleskelulupahakemusten määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna noin 5 % (ero 268 hakemusta). Opiskelijan oleskelulupahakemukset keskittyvät vuosittain erityisesti kesäkuukausien ajalle (kesä syyskuu), jolloin pannaan vireille noin 7 8 prosenttia koko vuoden hakemuksista. Vireille tulleet opiskelijan oleskelulupahakemukset Eniten oleskelulupia opiskelun perusteella vuonna 213 hakivat venäläiset (1 236), kiinalaiset (877) ja vietnamilaiset (365). Opiskelijan oleskelulupahakemuksista jätettiin sähköisesti, mikä on 54 % kaikista opiskelijan oleskelulupahakemuksista. Vireille tulleet opiskelijan oleskelulupahakemukset 1 suurinta ryhmää vuonna 213 sekä samat ryhmät vuosina 211 ja Venäjä Kiina Vietnam Korean tasavalta Yhdysvallat Nepal Turkki Japani Pakistan Brasilia

9 9 (22) 4.2. Opiskelijan oleskelulupapäätökset Opiskelijan oleskelulupapäätöksiä tehtiin vuonna 213 yhteensä Päätöksistä 95 % oli myönteisiä, yhteensä Päätösmäärä pysyi lähes samana vuoteen 212 verrattuna, jolloin päätöksiä tehtiin Kielteisen päätöksen opiskelijan oleskelulupahakemukseen sai 34 hakijaa (5 %). Kielteinen päätös tehdään useimmiten toimeentuloon liittyvien epäselvyyksien vuoksi Opiskelijan oleskelulupapäätökset myönteiset ja kielteiset Myönteiset Kielteiset Eniten opiskelijan oleskelulupia myönnettiin venäläisille (1 214), kiinalaisille (861) ja vietnamilaisille (36). Opiskelijan oleskelulupapäätökset 1 suurinta ryhmää vuonna 213 sekä samat ryhmät vuosina 211 ja Venäjä Kiina Vietnam Korean tasavalta Nepal Yhdysvallat Turkki Japani Brasilia Pakistan

10 1 (22) 5. Perhe Ulkomaalaislain mukaisia Suomessa asuvan ulkomaalaisen ja Suomen kansalaisen perheenjäseniä ovat: aviopuoliso rekisteröity parisuhdekumppani avopuoliso (kahden vuoden yhdessä asumisen vaatimus, ellei yhteisessä huollossa olevaa lasta) alle 18-vuotias naimaton lapsi, jonka huoltaja Suomessa asuva henkilö on huoltaja, jos Suomessa asuva henkilö on alle 18-vuotias. Perhesidehakemusten tilastoissa ovat mukana myös ydinperheen ulkopuoliset hakijat, muut omaiset, esimerkiksi täysi-ikäisen henkilön vanhemmat ja sisarukset Perhesidehakemukset Perhesideperusteisia oleskelulupahakemuksia tuli vireille 213 yhteensä 8 95, kun määrä vuoden 212 vastaavana ajanjaksona oli Hakemusten määrä lisääntyi noin 4 % vuodesta 212. Vireille tulleet perhesidehakemukset Perhesiteen perusteella oleskelulupaa hakevien henkilöiden profiilissa on tapahtunut muutoksia viiden viime vuoden aikana. Somalialaisten hakijoiden määrät olivat huomattavassa kasvussa erityisesti vuosina 29 21, kun taas vuonna 211 somalialaisten hakijoiden hakemukset kääntyivät laskuun ja ovat vähentyneet huomattavasti siitä lähtien.

11 11 (22) Vireille tulleet perhesidehakemukset 1 suurinta ryhmää vuonna 213 sekä samat ryhmät vuosina 211 ja Venäjä Intia Thaimaa Somalia Irak Kiina Turkki Yhdysvallat Afganistan Kosovo Erityisesti kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäsenten oleskelulupahakemukset ovat vähentyneet muutaman viime vuoden aikana. Vuonna 213 pantiin vireille 594 kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäsenten hakemusta. Vuonna 212 hakemuksia pantiin vireille 599. Hakemusten määrä pysyi lähes samana. Hakemusten määrä on vähentynyt huomattavasti vuoteen 211 verrattuna, jolloin hakemuksia pantiin vireille Vuoden 212 alussa tulivat voimaan ulkomaalaislain muutokset, joissa perheenkokoajan vireillepano-oikeus poistui. Siitä lähtien vain hakija itse on voinut panna hakemuksensa vireille. Vuoden alussa 212 tulivat käyttöön myös biometriset tunnisteet (mm. sormenjäljet) ja oleskelulupakortti. Vireille tulleet perhesidehakemukset vuonna hakijamäärät hakuperusteen mukaan Tietyt ryhmät hakuperusteen mukaan Kansainvälistä suojelua huoltaja saaneen perheenjäsen lapsi muu omainen puoliso Yhteensä Suomen kansalaisen huoltaja perheenjäsen * lapsi muu omainen puoliso Yhteensä Muun ulkomaalaisen huoltaja perheenjäsen lapsi muu omainen puoliso Yhteensä Kaikki yhteensä * Suomen kansalaisten perheenjäsenten oleskelulupahakemuksista poliisi ratkaisee hakemukset, jotka on pantu vireille Suomessa.

12 12 (22) Vireille tulleet perhesidehakemukset hakuperusteen mukaan 213 Kv.suojelua saaneen perheenjäsen % Muun ulkomaalaisen perheejäsen % Suomen kansalaisen perheenjäsen % 5.2. Perhesidepäätökset Vuonna 213 myönnettiin 6 46 oleskelulupaa perhesiteen perusteella, mikä on 66 % kaikista perhesidepäätöksistä. Kielteisiä päätöksiä tehtiin (34 %). Perhesiteen perusteella tehdyistä päätöksistä noin 8 % oli myönteisiä vuosina Vuonna 21 myönteisten perhesidepäätösten osuus oli noin 73 %, vuonna 211 noin 65 %. Vuonna 212 myönteisten päätösten osuus oli noin 63 % Perhesidepäätökset myönteiset ja kielteiset Myönteiset 646 Kielteiset Eniten perhesiteen perusteella myönnettiin oleskelulupia venäläisille (1 363), somalialaisille (746) ja intialaisille (699).

13 13 (22) Perhesidepäätökset 1 suurinta ryhmää vuonna 213 sekä samat ryhmät vuosina 211 ja Somalia Venäjä Intia Irak Turkki Kiina Kosovo Afganistan Vietnam Nigeria Myönteisten ja kielteisten päätösten suhteet vaihtelevat huomattavasti eri kansalaisuuksien ja tarkemman hakuperusteen mukaan. Myönteiset ja kielteiset perhesidepäätökset 1 suurinta ryhmää Myönteiset Kielteiset Somalia Venäjä Intia Irak Turkki Kiina Kosovo Afganistan Vietnam Nigeria Eniten oleskelulupia myönnettiin lapsille (3 69) ja puolisoille (2 76). Vähiten oleskelulupia myönnettiin ydinperheen ulkopuolisille muille omaisille (6) ja huoltajille (31). Suomen kansalaisten perheenjäsenille tehtiin Maahanmuuttovirastossa 1 7 päätöstä vuonna 213. Niistä myönteisiä oli 825 (77 %) ja kielteisiä 245 (23 %). Kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäsenille tehtiin päätöstä, joista myönteisiä oli 875 (34 %) ja kielteisiä (66 %). Muiden ulkomaalaisten perheenjäsenille tehtiin päätöstä, joista myönteisiä oli 4 76 (77 %) ja kielteisiä oli (23 %).

14 14 (22) Vuonna 213 tehtiin päätöstä perhesiteen perusteella jätettyihin oleskelulupahakemuksiin. Luvussa on mukana myönteiset ja kielteiset ratkaisut sekä raukeamis- ja peruuttamispäätökset. Vastaava luku vuonna 212 oli Syitä kielteisille perhesidepäätöksille ovat mm. seuraavat: perhesidettä ei pystytä todentamaan / se ei ole todellinen avioliitto ei todellinen (lumeliitto) huoltosuhde lapsen ja vanhemman välillä ei ole voimassa / huoltosuhde ei ole tosiasiallinen kasvattilapsisuhteen edellytykset eivät täyty toimeentulo ei ole turvattu oleskeluluvan saamisen yleiset edellytykset eivät täyty. Alla olevassa taulukossa on kuvattu päätösten jakautuminen eri hakuperusteiden mukaan. Myönteiset perhesidepäätökset hakuperusteittain Myönteiset päätökset Tietyt ryhmät hakuperusteen mukaan Kansainvälistä suojelua huoltaja 1 1 saaneen perheenjäsen lapsi muu omainen puoliso Yhteensä Suomen kansalaisen huoltaja perheenjäsen lapsi muu omainen puoliso Yhteensä Muun ulkomaalaisen huoltaja perheenjäsen lapsi muu omainen puoliso Yhteensä Kaikki yhteensä

15 15 (22) Myönteiset perhesidepäätökset hakuperusteen mukaan 213 Kv.suojelua saaneen perheenjäsen % Muun ulkomaalaisen perheejäsen % Suomen kansalaisen perheenjäsen % Kielteiset perhesidepäätökset hakuperusteittain Kielteiset päätökset Tietyt ryhmät hakuperusteen mukaan Kansainvälistä suojelua huoltaja saaneen perheenjäsen lapsi muu omainen puoliso Yhteensä Suomen kansalaisen huoltaja perheenjäsen lapsi muu omainen puoliso Yhteensä Muun ulkomaalaisen huoltaja perheenjäsen lapsi muu omainen puoliso Yhteensä Kaikki yhteensä

16 16 (22) Kielteiset perhesidepäätökset hakuperusteen mukaan 213 Muun ulkomaalaisen perheejäsen % Suomen kansalaisen perheenjäsen % Kv.suojelua saaneen perheenjäsen %

17 17 (22) 6. Työ Ulkomaalainen, joka aikoo tehdä ansiotyötä Suomessa, tarvitsee siihen pääsääntöisesti oleskeluluvan. Työntekijän oleskelulupa on työnteon perusteella myönnettävä oleskelulupa, joka oikeuttaa työntekoon luvassa mainitulla ammattialalla tai vaihtoehtoisesti tietyn työnantajan palveluksessa. Lupaa on haettava silloin, kun työnteko ei ole mahdollista muun oleskeluluvan nojalla. Työntekijän oleskelulupaan liittyy kaksivaiheinen harkinta: 1. Työ- ja elinkeinotoimisto harkitsee ensin osapäätöksessään luvan työvoimapoliittiset ja toimeentuloon liittyvät edellytykset, eli tekee työntekoa ja toimeentuloa koskevan harkinnan. 2. Tämän jälkeen Maahanmuuttovirasto myöntää ensimmäisen työntekijän oleskeluluvan, ellei sen myöntämiselle ole laissa säädettyjä esteitä. Itsenäistä elinkeinoa tai ammattia Suomessa harjoittavan on puolestaan haettava elinkeinonharjoittajan oleskelulupaa. Työntekijän oleskeluluvan lisäksi ulkomaalainen voi työskennellä Suomessa muulla työnteon perusteella myönnettävällä oleskeluluvalla kuten esimerkiksi erityisasiantuntijana, tutkijana, harjoittelijana jne. Hakemuksen ratkaisee tällöin Maahanmuuttovirasto ilman työ- ja elinkeinotoimiston osapäätöstä ja työvoimapoliittista harkintaa. Erityisasiantuntijat ovat yksi suurimmista ryhmistä, jotka eivät tarvitse työntekijän oleskelulupaa työskennelläkseen Suomessa. Erityisasiantuntijoita ovat esimerkiksi IT-alan erityisosaajat, korkeakoulututkinnon suorittaneet jonkin erityisalan osaajat tai muut korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, jotka tulevat erityistä ammattitaitoa vaativaan tehtävään Työperusteiset oleskelulupahakemukset Vuonna 213 tuli vireille 5 8 oleskelulupahakemusta työnteon perusteella. Näistä 3 35 eli 57 % oli osaratkaisua edellyttäviä työntekijän oleskelulupahakemuksia. Erityisasiantuntijoiden oleskelulupahakemuksia pantiin vireille yhteensä 985 Muita työperusteisia hakemuksia pantiin vireille yhteensä 1 5. Edellisvuonna työperusteisia hakemuksia tuli vireille 5 744, eli hakemusten määrä pysyi lähes samana aikaisempaan vuoteen verrattuna. Vireille tulleet työperusteiset hakemukset

18 18 (22) Vireille tulleet työperusteiset hakemukset 1 suurinta ryhmää vuonna 213 sekä samat ryhmät vuosina 211 ja Venäjä Intia Ukraina Yhdysvallat Kiina Filippiinit Thaimaa Turkki Kosovo Vietnam Vireille tulleet työperusteiset hakemukset vuosina hakijamäärät hakuperusteen mukaan Tietyt ryhmät hakuperusteen mukaan Osaratkaisua edellyttävä työnteko Elinkeinonharjoittaminen Tutkijat Harjoittelijat Urheilijat Muu työnteko Erityisasiantuntijat Kaikki yhteensä Vireille tulleet työperusteiset hakemukset hakuperusteen mukaan 213 Harjoittelijat Urheilijat Muu työnteko % 4 % 6 % Tutkijat 528 Elinkeinon- 9 % harjoittaminen % Erit.asiantuntijat % Osaratkaisua ed.työnteko %

19 19 (22) 6.2. Työnteon perusteella tehdyt päätökset 213 myönnettiin oleskelulupaa työnteon perusteella. Myönteisten päästen osuus oli 83 %. Kielteisiä päätöksiä tehtiin 987 (17 %). Työnteon perusteella tehdyistä päätöksistä osaratkaisua edellyttäviä päätöksiä oli 3 456, joista myönteisiä oli 2 6 (69 %) Työperusteiset päätökset myönteiset ja kielteiset Myönteiset Kielteiset Eniten työntekijän oleskelulupia (osaratkaisua edellyttävä työnteko) myönnettiin ukrainalaisille (677), venäläisille (69), filippiiniläisille (24), kiinalaisille (113) ja thaimaalaisille (19) hakijoille. Eniten oleskelulupia erityisasiantuntijuuden perusteella myönnettiin intialaisille (752), yhdysvaltalaisille (63), kiinalaisille (51) ja venäläisille (39). Eniten oleskelulupia muun työnteon perusteella myönnettiin yhdysvaltalaisille (298), kiinalaisille (169) ja venäläisille (134) hakijoille. Tässä ryhmässä ovat mukana mm. harjoittelijoiden, tutkijoiden, urheilijoiden, valmentajien ja elinkeinonharjoittajien oleskelulupapäätökset.

20 2 (22) Myönteiset työperusteiset päätökset hakuperusteittain Myönteiset päätökset Tietyt ryhmät hakuperusteen mukaan Osaratkaisua edellyttävä työnteko Elinkeinonharjoittaminen Tutkijat Harjoittelijat Urheilijat Muu työnteko Erityisasiantuntijat Kaikki yhteensä Myönteiset työperusteiset päätökset hakuperusteen mukaan 213 Harjoittelijat Urheilijat Muu työnteko % 5 % 4 % Tutkijat % Elinkeinonharjoittaminen 65 1 % Erit.asiantuntijat % Osaratkaisua ed.työnteko % Kielteiset työperusteiset päätökset hakuperusteittain Kielteiset päätökset Tietyt ryhmät hakuperusteen mukaan Osaratkaisua edellyttävä työnteko Elinkeinonharjoittaminen Tutkijat 6 Harjoittelijat 6 5 Urheilijat Muu työnteko Erityisasiantuntijat 1 2 Kaikki yhteensä

21 21 (22) Kielteiset työperusteiset päätökset hakuperusteen mukaan 213 Harjoittelijat 5 1 % Tutkijat 6 1 % Urheilijat 42 4 % Muu työnteko 34 3 % Elinkeinonharjoittaminen 44 4 % Osaratkaisua ed.työnteko % 7. Keskimääräiset käsittelyajat Keskimääräinen käsittelyaika lasketaan hakemuksen vireillepanosta ensimmäiseen ratkaisuun. Keskimääräisissä käsittelyajoissa on mukana eri viranomaisten työ oleskelulupaprosessissa. Oleskelulupahakemus pannaan vireille ulkomailla Suomen edustustossa ja Suomessa poliisin toimipisteessä. Ensimmäiset oleskelulupahakemukset käsitellään ja ratkaistaan Maahanmuuttovirastossa. Työntekijän ja elinkeinonharjoittajan kaksivaiheisiin oleskelulupaprosesseihin liittyy työ- ja elinkeinotoimistojen (työntekijät) ja ELY-keskusten (elinkeinonharjoittajat) osapäätökset. Maahanmuuttoviraston päätökset annetaan tiedoksi hakijoille joko postitse Suomessa poliisin toimesta ulkomailla edustuston toimesta. Vuonna 212 sähköinen asiointi lyhensi merkittävästi opiskelun perusteella vireille pantujen hakemusten keskimääräisiä käsittelyaikoja. Opiskelijan oleskelulupaa on voinut hakea sähköisesti vuoden 212 alusta. Syksyllä 212 palvelu laajeni koskemaan myös työperusteisia oleskelulupia sekä poliisin vastuulle kuuluvia työn tai opiskelun perusteella haettavia jatkolupia. Sähköinen asiointi ei vielä ole vaikuttanut muiden kuin opiskelijahakemusten käsittelyaikoihin, koska hakemuksia on jätetty muulla kuin opiskelun perusteella vähän. Sähköisen asioinnin kautta jätettiin vuonna 213 yhteensä 762 ensimmäistä työperusteista oleskelulupaa koskevaa hakemusta.

22 22 (22) Keskimääräiset käsittelyajat (vrk) Käsittelyajat hakuperusteen mukaan Tietyt ryhmät hakuperusteen mukaan Perhe Kv. suojelua saaneen Suomen kansalaisen Muun ulkomaalaisen Työ Elinkeinonharjoittaminen Erityisasiantuntija Erityisasiantuntija, sininen kortti Harjoittelija Osaratkaisua edellyttävä työnteko Tieteellinen tutkimus Urheilu ja valmentaminen Muu työnteko Opiskelu Paluumuutto Paluumuuttaja Entinen Suomen kansalainen, suomalainen syntyperä Muut Adoptio Au pair Ihmiskaupan uhrin oleskelulupa Muu peruste Lähde: Sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä UMA

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat TILASTOKATSAUS 2012/3 Maahanmuuttoyksikkö 18.2.2013 OLESKELULUVAT 1.1. 31.12.2012 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuonna 2012 vireille tulleiden ensimmäisten oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat TILASTOKATSAUS 2011/3 Maahanmuuttoyksikkö 29.2.2012 OLESKELULUVAT VUONNA 2011 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuonna 2011 vireille tulleiden ensimmäisten oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

TILASTOANALYYSI 3/2008 Maahanmuuttoyksikkö

TILASTOANALYYSI 3/2008 Maahanmuuttoyksikkö TILASTOANALYYSI 3/2008 Maahanmuuttoyksikkö 16.3.2009 OLESKELULUVAT VUONNA 2008 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuoden 2008 aikana vireille tulleiden oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

OLESKELULUVAT VUONNA 2009. 1. Johdanto

OLESKELULUVAT VUONNA 2009. 1. Johdanto TILASTOANALYYSI 2009 Maahanmuuttoyksikkö 22.2.2010 OLESKELULUVAT VUONNA 2009 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuoden 2009 aikana vireille tulleiden oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

Maahanmuuttoyksikkö

Maahanmuuttoyksikkö TILASTOKATSAUS 21/3 Maahanmuuttoyksikkö 15.3.211 OLESKELULUVAT VUONNA 21 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuoden 21 aikana vireille tulleiden oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa tehtyjen

Lisätiedot

Tilastoliite. Sisältö. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

Tilastoliite. Sisältö. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat Tilastoliite Sisältö 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 asiat 10 Karkotusasiat Avainluvut Toimintamenot (1000 e) ja henkilöstö 2009 2010 2011 Nettomenot 17 576 18 326 17 718 Tulot 2 929

Lisätiedot

unionin kansalaisten oleskeluoikeuden rekisteröinti ja oleskelukortin myöntäminen unionin kansalaisen perheenjäsenille.

unionin kansalaisten oleskeluoikeuden rekisteröinti ja oleskelukortin myöntäminen unionin kansalaisen perheenjäsenille. TILASTOKATSAUS 214/1 Maahanmuuttoyksikkö 17.7.214 OLESKELULUVAT 1.1. 3.6.214 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan 1.1. 3.6.214 vireille tulleiden ensimmäisten oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet. Maahanmuuttovirasto TE-toimiston työnantaja-tilaisuus Leena Kallio

Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet. Maahanmuuttovirasto  TE-toimiston työnantaja-tilaisuus Leena Kallio Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet Maahanmuuttovirasto www.migri.fi TE-toimiston työnantaja-tilaisuus 18.5.2017 Leena Kallio Maahanmuuttoyksikkö Tiina Suominen Oikeus ja tukipalvelut Tiimit Työ Perhe Maasta

Lisätiedot

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja POLIISIHALLITUS Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja Viimeinen vuosi/kk: 2015/01 Poliisitoimintayksikkö, Lupahallinto/ Sini Kumpulainen, erikoissuunnittelija 1 Sisällysluettelo Poliisin

Lisätiedot

MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT

MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT 2013 Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama Julkaisusta vastaa: Euroopan muuttoliikeverkosto Maahanmuuttovirasto Panimokatu 2a 00580 Helsinki Tel. 0295 430

Lisätiedot

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja POLIISIHALLITUS Poliisinlupahallinnon toimintaakuvaavia tilastoja Viimeinenvuosi/kk:2015/07 Poliisitoimintayksikkö, Lupahallinto/ Sini Kumpulainen, erikoissuunnittelija 1 Sisällysluettelo Poliisinkäsittelemätlupa-asiatluparyhmittäin

Lisätiedot

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat TILASTOLIITE SISÄLLYS 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat AvainluVUT nyckeltal key figures Toimintamenot (1000 e) ja henkilöstö Verksamhetskostnader (1000

Lisätiedot

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat TILASTOLIITE SISÄLLYS 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat AVAINLUVUT Toimintamenot (1000 ) ja henkilöstö 2008 2009 2010 Nettomenot 14 231 17 576 18 326

Lisätiedot

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI Kansalaisuusyksikön tehtävistä

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI Kansalaisuusyksikön tehtävistä TILASTOKATSAUS 2011/2 Kansalaisuusyksikkö 29.2.2012 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2011 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

Oleskelulupa-asioiden perusteet

Oleskelulupa-asioiden perusteet Oleskelulupa-asioiden perusteet Ylitarkastaja Mika Walldén Maahanmuuttovirasto, maahanmuuttoyksikkö Oleskelulupakoulutus kulttuurikeskus Caisa 5.10.2012 Esityksen sisältö Toimivaltakysymykset? Miten oleskelulupaa

Lisätiedot

MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT

MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT 2014 Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama 2 Julkaisusta vastaa: Euroopan muuttoliikeverkosto Maahanmuuttovirasto Panimokatu 2a 00580 Helsinki Tel. 0295 430

Lisätiedot

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET TIETOSIVU OLESKELULUPA SUOMEEN MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET Suomeen tulevat ulkomaalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan pitkäaikaista oleskelua varten Suomessa. Tässä tietosivussa selostetaan yleisluonteisesti

Lisätiedot

Tilastoissa ilmoitetut luvut ovat henkilömääriä, jollei toisin ilmoiteta.

Tilastoissa ilmoitetut luvut ovat henkilömääriä, jollei toisin ilmoiteta. TILASTOKATSAUS 214/1 Kansalaisuusyksikkö 24.7.214 KANSALAISUUSASIAT 1.1. 3.6.214 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä, menettämistä

Lisätiedot

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja

Poliisin lupahallinnon toimintaa kuvaavia tilastoja POLIISIHALLITUS Poliisinlupahallinnon toimintaakuvaavia tilastoja Viimeinenvuosi/kk:2016/07 Poliisitoimintayksikkö, Lupahallinto 1 Sisällysluettelo Poliisinkäsittelemätlupa-asiatluparyhmittäin Poliisinkäsittelemätlupa-asiatpoliisilaitoksittain

Lisätiedot

1.2. Toiminnan painopisteet maahanmuuttoyksikössä vuonna 2007

1.2. Toiminnan painopisteet maahanmuuttoyksikössä vuonna 2007 TILASTOANALYYSI 4/07 Maahanmuuttoyksikkö 24.1.2008 OLESKELULUVAT VUONNA 2007 1. Yleistä 1.1. Maahanmuuttoviraston toimivalta oleskelulupa-asioissa Maahanmuuttovirasto myöntää ensimmäisen oleskeluluvan

Lisätiedot

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Ulkomaalaisten lupa-asiat Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Viisumi vai oleskelulupa? Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään kolme kuukautta

Lisätiedot

MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT

MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT 2016 Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama 2 Julkaisusta vastaa: Euroopan muuttoliikeverkosto Maahanmuuttovirasto Panimokatu 2a 00580 Helsinki Tel. 0295 430

Lisätiedot

244 Muut-luku sisältää muiden oleskelulupaperusteiden lisäksi myös turvapaikkaprosessin yhteydessä myönnetyt oleskeluluvat.

244 Muut-luku sisältää muiden oleskelulupaperusteiden lisäksi myös turvapaikkaprosessin yhteydessä myönnetyt oleskeluluvat. 5 Maahanmuuttoviraston myöntämät ensimmäiset oleskeluluvat ja Suomen kansalaisuuden saaneet 5 PERHE 6 36 OPISKELU 5 869 ENSIMMÄISET OLESKELULUVAT YHTEENSÄ 79 TYÖ 5 36 KANSAINVÄLINEN SUOJELU 68 Suomen kansalaisuuden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain

Lisätiedot

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke Hankkeen esittely Hankkeen sisältö Tavoitteet Prosessi muutoksen

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2012. 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2012. 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä TILASTOKATSAUS 2012/2 Kansalaisuusyksikkö 24.1.2013 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2012 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Karjalainen

Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Karjalainen Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto 15.5.2017 Antti Karjalainen Työntekoa varten tarvittavat luvat EU:n ulkopuolisen maan kansalaisen työnteko Suomessa

Lisätiedot

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI 2009. 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI 2009. 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä TILASTOANALYYSI Kansalaisuusyksikkö 18.2.2010 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI 2009 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI Kansalaisuusyksikön tehtävistä

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI Kansalaisuusyksikön tehtävistä TILASTOANALYYSI 2/07 Kansalaisuusyksikkö 12.2.2008 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI 2007 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013

Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013 Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013 Työntekijän oleskelulupa Opiskelijan oleskelulupa Oleskelulupatyypit Oleskelulupa perhesiteen perusteella

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Minister Astrid Thors

Minister Astrid Thors Pohjoiskalottikonferenssi Nordkalottkonferens 21.08.2010 Minister Astrid Thors 20.8.2010 Peruskäsitteitä Maahanmuuttaja: Maahan muuttava henkilö. Yleiskäsite, joka koskee kaikkia eri perustein muuttavia

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Oleskelulupalajit Määräaikainen - tilapäinen (B) - jatkuva (A) Pysyvä (P) - voimassa toistaiseksi - 4 vuoden jatkuvan (A) oleskelun

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI Kansalaisuusyksikön tehtävistä

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI Kansalaisuusyksikön tehtävistä TILASTOANALYYSI 2/08 Kansalaisuusyksikkö 2.3.2009 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI 2008 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Rovaniemi 11.12.214 Villiina Kazi Asiantuntija Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_MUU_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_MUU_201114PP + OLE_MUU 1 *1069901* OLESKELULUPAHAKEMUS SUOMEEN; MUU PERUSTE Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa perusteella, jolle ei ole olemassa omaa hakemuslomaketta. Huomaathan,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 631/2011 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

TURVAPAIKKA-ASIAT 2013. 1. Johdanto

TURVAPAIKKA-ASIAT 2013. 1. Johdanto TILASTOKATSAUS 213/2 Turvapaikkayksikkö 27.1.214 TURVAPAIKKA-ASIAT 213 1. Johdanto 2. Turvapaikanhakijat Tilastokatsaus jakaantuu hakemus-, päätös- sekä Dublin-prosessiin. Katsaus kuvaa pääosin kehitystä

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Rovaniemi 11.12.214 Villiina Kazi Asiantuntija Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Opiskelijan oleskeluluvat

Opiskelijan oleskeluluvat Opiskelijan oleskeluluvat Essi Liimatainen Opiskelijatiimi Maahanmuuttovirasto Korkeakoulujen kv-päivät 21.5.2013 Aiheita 2 Kuka tekee mitä? Muutoksen tuulia 2012 ja 2013 Sähköinen asiointi Biometriikka

Lisätiedot

Hyvinvointialan työvoiman turvaaminen

Hyvinvointialan työvoiman turvaaminen Hyvinvointialan työvoiman turvaaminen Asiantuntijaseminaari 13.1.2011, Helsinki Tapani Kojonsaari 13.1.2011 Maahanmuuton tilannekatsaus Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Työvoiman

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1038/2012 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

VIREILLE TULLEET KANSALAISUUSHAKEMUKSET

VIREILLE TULLEET KANSALAISUUSHAKEMUKSET TILASTOKATSAUS Kansalaisuusyksikkö 2010/2 31.3.2011 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2010 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

Työperäisen maahanmuuton monet kasvot. Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi

Työperäisen maahanmuuton monet kasvot. Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi Työperäisen maahanmuuton monet kasvot Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi Suurimmat kansalaisuusryhmät Suomessa 2011 (pysyvästi maassa asuvat) Maa Henkilöitä Osuus ulkomaiden

Lisätiedot

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Alma Talent Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kannen suunnittelu: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

Miten toiminnan ja tietojärjestelmien kehittäminen tuo tuloksia. Jouko Salonen Maahanmuuttovirasto

Miten toiminnan ja tietojärjestelmien kehittäminen tuo tuloksia. Jouko Salonen Maahanmuuttovirasto Miten toiminnan ja tietojärjestelmien kehittäminen tuo tuloksia Jouko Salonen Maahanmuuttovirasto 20 vuotias Maahanmuuttovirasto Maahanmuutto kasvaa MIGRI:n asiamäärän kasvu 2014 7,7% Julkisten palveluiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1218/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus 14.1.215 Villiina Kazi Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat keskittyvät

Lisätiedot

Työntekijän oleskelulupa

Työntekijän oleskelulupa Työntekijän oleskelulupa Merja Niemelä, Pirkanmaan TE-toimisto Meriteollisuuden infotori ja yhteistyöfoorumi 21.9.2017, Turku Ulkomaalaisen työnteko-oikeuden perusteet Ulkomaisella työntekijällä pitää

Lisätiedot

1.12.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA

1.12.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA SISÄMINISTERIÖ Muistio 1.12.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA Yhteenveto Yleistä Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely

Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely Ihmiskaupan vastaisen toiminnan koulutustilaisuus Oulun yliopistossa 20.5.2010 Ylitarkastaja Marjo Mäkelä Maahanmuuttovirasto Laillinen oleskelu Oleskeluluvalla (Suomi)

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Maahanmuutto Varsinais- Suomessa

Maahanmuutto Varsinais- Suomessa Maahanmuutto Varsinais- Suomessa Kohtaammeko kulttuureja vai ihmisiä? seminaari Raisiossa 25.8.2015 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esityksen rakenne 1. Maahanmuutto - Suomeen

Lisätiedot

32% Maahanmuuttoviraston vuosi Eniten lisääntyivät kansalaisuushakemukset

32% Maahanmuuttoviraston vuosi Eniten lisääntyivät kansalaisuushakemukset Maahanmuuttoviraston vuosi Vireille tulleiden asioiden määrä kasvoi lähes 4 000:lla kohoten lähes 54 000:een. Päätöksiä tehtiin 5,6 % enemmän kuin asioita tuli vireille. Vuonna mediaa kiinnosti erityisesti

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA OLE_EN 1 *1049901* OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa sillä perusteella, että olet itse ollut Suomen

Lisätiedot

Tilastoliite 2008 Maahanmuuttovirasto

Tilastoliite 2008 Maahanmuuttovirasto Tilastoliite 2008 Maahanmuuttovirasto SISÄLLYS 2 Avainlukuja 6 Oleskeluluvat 8 asiat 10 Turvapaikka-asiat 11 Karkoitusasiat Avainlukuja Nyckeltal Key Figures Toimintamenot Verksamhetskostnader Operating

Lisätiedot

Selvitys täysi-ikäisten Suomen kansalaisten vanhemmille oleskelulupien myöntämisen edellytyksistä

Selvitys täysi-ikäisten Suomen kansalaisten vanhemmille oleskelulupien myöntämisen edellytyksistä 1 Erik Castrén -instituutti/projektitutkija Ilona Nieminen Selvitys täysi-ikäisten Suomen kansalaisten vanhemmille oleskelulupien myöntämisen edellytyksistä Tässä selvityksessä on tarkasteltu niitä edellytyksiä,

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA OLE_JATKO_A 1 *1269901* JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jolle on myönnetty jatkuva määräaikainen oleskelulupa

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_311216PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_311216PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA OLE_EN 1 *1049901* OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa sillä perusteella, että olet itse ollut Suomen

Lisätiedot

Maahanmuuttovirasto pähkinänkuoressa

Maahanmuuttovirasto pähkinänkuoressa Maahanmuuttovirasto pähkinänkuoressa Visio 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja Maahanmuuttovirasto sisäministeriön alainen aloitti Ulkomaalaisvirastona

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp. muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös. EV 362/2010 vp HE 104/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp. muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös. EV 362/2010 vp HE 104/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja löytötavaralain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 208/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 208/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 208/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN OLE_TUT 1 *1109901* OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa tieteelliseen tutkimukseen tai tutkimushankkeeseen

Lisätiedot

TURVAPAIKKAYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI Johdanto

TURVAPAIKKAYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI Johdanto TILASTOANALYYSI 2/07 Turvapaikkayksikkö 28.1.2008 TURVAPAIKKAYKSIKÖN TILASTOANALYYSI, VUOSI 2007 1. Johdanto Turvapaikanhakijamääriä, lähtömaita ja hakijoille annettuja päätöksiä koskevan tiedontarpeen

Lisätiedot

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut 1. Työnte kijän (EU:n kansalainen ) muutto Suomeen EU -alueelta Oleskelu Ansiotyö Suomessa ei vaadi työntekijän oleskelulupaa. Mikäli työ Suomessa kestää yli 3 kk, on rekisteröitävä oleskeluoikeus paikallisella

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA PK1_plus 1 *1429901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka puoliso on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

Lisätiedot

Ulkomaalaisen työntekijän oleskelulupa: prosessi ja käsittelyajat, työnantajan rooli ja velvollisuudet Rikama Jukka

Ulkomaalaisen työntekijän oleskelulupa: prosessi ja käsittelyajat, työnantajan rooli ja velvollisuudet Rikama Jukka Ulkomaalaisen työntekijän oleskelulupa: prosessi ja käsittelyajat, työnantajan rooli ja velvollisuudet 1 Työntekijän oleskeluluvan käsittely (Prosessi) 2 Hakemuksen vireyttäminen Niin ensimmäistä oleskelulupaa

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP + OLE_OPI 1 *1079901* OLESKELULUPAHAKEMUS OPISKELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jonka oleskelun tarkoituksena on opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa, johon sinut

Lisätiedot

*1409901* A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

*1409901* A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PH4_plus 1 *1409901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä perheselvityslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella hakevan alle 18

Lisätiedot

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset)

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Yleistä maahanmuutosta suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Suomen väestöstä ulkomaalaisia vuonna 2012 oli n.4 % (195 511henk.)

Lisätiedot

+ + Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_P_PEU_230614PP +

+ + Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_P_PEU_230614PP + OLE_P_PEU 1 *1279901* PYSYVÄÄ OLESKELULUPAA KOSKEVA HAKEMUS Tällä hakemuksella voit hakea joko pysyvää oleskelulupaa (P) Suomeen tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU oleskelulupaa (P-EU).

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 24.4.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 24.4.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Kielet ja kansalaisuudet Kielet ja kansalaisuudet Tampereella asuu 9 122 ulkomaan kansalaista Vuoden 2013 lopussa Tampereella asui 9 122 ulkomaan kansalaista, mikä oli 4,1 % kaupungin

Lisätiedot

Oleskelulupapäätöksiin liitettävä ohjeistus perheenjäsenen matkakulujen korvaamisesta ja matkan järjestämisestä

Oleskelulupapäätöksiin liitettävä ohjeistus perheenjäsenen matkakulujen korvaamisesta ja matkan järjestämisestä OHJE MIGDno/2011/24 1 (6) 11.1.2011 Voimassaoloaika 11.1.2011 11.1.2016 Kohderyhmä Maahanmuuttovirasto Säädösperusta Laki Maahanmuuttovirastosta (1344/2009) 2.1 MAAHANTULOMATKOJEN KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

Lisätiedot

Laki. kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten. Lain tarkoitus ja soveltamisala

Laki. kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten. Lain tarkoitus ja soveltamisala Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Tällä lailla

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat kuukausittain vuosina

Turvapaikanhakijat kuukausittain vuosina TILASTOKATSAUS 2011/3 Turvapaikkayksikkö 29.2.2012 TURVAPAIKKAYKSIKÖN TILASTOKATSAUS 2011 1. Johdanto 2. Turvapaikanhakijat Tilastokatsaus jakaantuu hakemus-, päätös- sekä Dublin-prosessiin. Tarkastelun

Lisätiedot

* * A-OSA + + OLE_ADO 1 OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot

* * A-OSA + + OLE_ADO 1 OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot OLE_ADO 1 *1019901* OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka asut Suomessa ja haet oleskelulupaa ulkomailta adoptoitavalle lapselle (kansainvälinen

Lisätiedot

Kansainväliset korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat ja Suomessa jo olevien ulkomaalaisten pääsy korkeakoulutukseen

Kansainväliset korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat ja Suomessa jo olevien ulkomaalaisten pääsy korkeakoulutukseen MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020-strategian valmistelu, Keskustelutilaisuus kansainvälisistä korkeakouluopiskelijoista Keskustelun pääkysymykset: Kansainväliset korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat ja Suomessa

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 ALUKSI Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä julkaisee suppean tilannekatsauksen ajalta 1.1.2015-30.6.2015. Katsauksessa

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP + OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA OLE_TY4 1 *1149901* OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos haet oleskelulupaa Suomeen urheilijana tai urheiluvalmentajana, ja toimintasi Suomessa

Lisätiedot

OLESKELULUPA PERHESITEEN PERUSTEELLA

OLESKELULUPA PERHESITEEN PERUSTEELLA OHJE Dnro 1 (62) 3/010/2007 25.5.2007 Voimassaoloaika 25.5.2007 31.12.2010 Kumoaa 6/010/2005 Kohderyhmä Ulkomaalaisvirasto Säädösperusta Laki ulkomaalaisvirastosta 2.1 OLESKELULUPA PERHESITEEN PERUSTEELLA

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 20.4.2015 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 20.4.2015 Leena Salminen Toimintaympäristö Kielet ja kansalaisuudet Kielet ja kansalaisuudet 2014 Tampereella 9 422 ulkomaan kansalaista 131 eri maasta Vuoden 2014 lopussa oli tamperelaisista 4,2 prosenttia ulkomaan kansalaisia.

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH3_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH3_201114PP + OLE_PH3 1 *1449901* OLESKELULUPAHAKEMUS HUOLTAJALLE LAPSI SUOMESSA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Huollossasi oleva alle 18 vuoden

Lisätiedot

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP +

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin.

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin. OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot