Hyvinvointialan työvoiman turvaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointialan työvoiman turvaaminen"

Transkriptio

1 Hyvinvointialan työvoiman turvaaminen Asiantuntijaseminaari , Helsinki Tapani Kojonsaari

2 Maahanmuuton tilannekatsaus Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Työvoiman maahanmuuton vetovoimastrategia

3 Suomeen muutto on vähentynyt selvästi huippuvuodesta 2008 Vuonna 2009 työntekijän oleskelulupahakemusten määrä laski 42 % vuoteen 2008 verrattuna (kokonaismuutto -8%) Tammi-elokuussa 2010 hakemusten määrä +3% Suomessa on noin ulkomaalaistaustaista työntekijää (5%) vakinaisesti maassa asuvia heistä on , tilapäisiä noin

4 Suomeen muutetaan työn ja perheen takia Pääasialliset syyt tulla Suomeen ovat perhe, työ ja opiskelu EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien myönteiset oleskeluluvat 2009 Perheside 32 % (5320) Eniten oleskelulupia perhesiteen perusteella myönnettiin venäläisille (1 255), somalialaisille (508) ja intialaisille (427) Opiskelijan oleskelulupa 24 % (3993) Työntekijä ja elinkeinonharjoittaja 18 % (2940) Turvapaikkaprosessissa luvan saaneet 8 % (1373) Suomalainen syntyperä 3 % (474) Muu peruste 15 % (2497) (yleensä työperusteista muuttoa) EU-kansalaiset muuttavat samoista syistä

5 Hakemukset kansalaisuuden mukaan vuonna 2009, suurimmat ryhmät Suurimmat hakijakansalaisuudet Työntekijän oleskelulupa (TTOL) Muu peruste *) KAIKKI HAKEMUKSET Venäjä Ukraina Kiina Turkki Thaimaa Vietnam Intia Yhdysvallat Lähde: Maahanmuuttovirasto *) Suuri osa koskee työntekoa esim. erityisosaajat

6 Työvoiman maahanmuuton kehittäminen Otetaan huomioon Suomen työvoiman tarve ja väestökehitys sekä työvoiman lähtömaiden tilanne Lähtökohtana kohdennettu, vastuullinen ja eettisiä periaatteita noudattava rekrytointi, jonka tavoitteena on turvata työvoiman saanti ulkomailta silloin, kun tarvittavaa työvoimaa ei kotimaasta eikä muutoinkaan sisämarkkinoilta löydy Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma (VN:n periaatepäätös ; SM:n julkaisu 23/2009)

7 Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma (VN:n periaatepäätös ; SM:n julkaisu 23/2009) Valtioneuvoston periaatepäätös on valmisteleva asiakirja -> ohjeita ja suuntaviivoja asioiden valmistelulle. Ohjelmassa 28 toimenpide-ehdotusta Lopulliset päätökset tekee asiaa käsittelevä ja valmisteleva taho. Väliarviointi vuonna 2010 ja loppuarviointi vuonna

8 Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma: väliarviointi Ulkomaisen työvoiman tarve vähentynyt - > vaikuttanut ohjelman etenemiseen Seurantatietoja kerättiin seurantaryhmältä Webropol-kyselyllä lokakuussa Tärkeinä osa-alueina mainitaan työvoiman tarve ja sen ennakointi, opastusjärjestelmän kehittäminen ja julkisen työvoimapalvelun rooli työvoiman maahanmuutossa

9 Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma: väliarviointi Merkittävä toteuttaja ESR:n rahoittama Työvoiman maahanmuuton kehittämisohjelma, jota koordinoi SM:n MATTO-tukirakenne Eri puolilla Suomea toimivien projektin toimintoja ovat: rekrytoinnin ja työnvälityksen kehittäminen ulkomaisen työvoiman koulutus ja perehdyttäminen asettautumis- ja neuvontapalvelut

10 Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma: väliarviointi Vetovoimastrategia - > esiselvitys tehty (MATTOtukirakenne) Lukuisia tutkimuksia, oppaita, pelisääntöjä ja rekrytointitapahtumia Alueellisia strategioita ja ohjelmia Laki kotoutumisen edistämisestä voimaan > soveltamisala koskemaan kaikkia maahanmuuttajia TEM:n ammattibarometrin valtakunnallistamishanke TEM:n julkisen työvoimapalvelun roolia ja tehtäviä koskeva linjausesitys rekrytoitaessa työvoimaa EU/ETAalueen ulkopuolelta. UM esittämässä lisää resursseja edustustoihin maahantuloasioiden hoitamiseen

11 Työvoiman maahanmuuton vetovoimastrategia Tausta Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma (23/2009): SM:n ESR-tukirakenne suunnittelee ja kustantaa Suomen työvoiman maahanmuuton vetovoimastrategian ja sen toteutuksen laajassa yhteistyössä MATTO-tukirakenteen projektisuunnitelma sisältää Suomen vetovoimaiset tekijät ulkomaisen työvoiman kannalta ja toimeenpanosuunnitelman toteutetaan kilpailutetuin tuotoksin (tiedotusmateriaali, nettisivut) kampanjoin messuilla ja edustustoissa. Työvoiman maahanmuuton vetovoimastrategian ohjausryhmä ( ) - SM, TEM, STM, UM, OKM, CIMO, SAK, EK

12 Työvoiman maahanmuuton vetovoimastrategia Esiselvityksen sisältö 1) olemassa olevien informaatiokanavien tarjonta ja toimivuus 2) aiheeseen liittyvät kokemukset, selvitykset ja tutkimukset 3) muiden EU-maiden kokemukset Aineistoina ohjaus- ja sidosryhmähaastattelut, viestintäkanava-analyysi, käyttäjätesti, 2 kvtapaustutkimusta, tutkimus- ja selvityskatsaus

13 Työvoiman maahanmuuton vetovoimastrategia 1. Viestintäkanavien toimivuus 15 (ulkomaalaisille) suunnattua verkkosivustoa - työperusteisille maahanmuuttajille tarjolla runsaasti informaatiota, joka on kuitenkin hajautunutta ja osittain vanhentunutta - parhaiksi arvioitiin Expat Finland ja Infopankki - linkkien toimimattomuus, organisaatiolähtöisyys, kielten määrä ja moninaisuus Käyttäjätesti - kaksi asetelmaa: työpaikka Suomessa valmiina tai haussa - heterogeeninen tulos, parhaaksi arvioitiin Expat Finland - ongelmana tarjolla olevan tiedon kohdentumattomuus ja yleisyys - työn etsiminen www-sivujen kautta huomattavan hankalaa

14 Työvoiman maahanmuuton vetovoimastrategia 2. Kokemukset, selvitykset ja tutkimukset Läsnäolotoiminta kohdemaissa - läsnäolo-organisaatiot eivät tunnista työperusteisen maahanmuuton ilmiötä tai painopisteitä omassa viestinnässään: esim. UM:n lähetystöverkoston odotuksena viestinnällisten painopisteiden määrittely Kohdennettu viestintä ja markkinointi ulkomailla - oppimiskokemuksia: rekrytointitapahtumat, messut, asiakkaille räätälöidyt tapahtumat, oppilaitosverkoston hyödyntäminen - case-kuvauksia tärkeimmistä säännöllisistä tilaisuuksista ja viestintään sopivista verkostoista tarvitaan

15 Työvoiman maahanmuuton vetovoimastrategia 2. Kokemukset, selvitykset ja tutkimukset Tehtävät kotimaassa - ulkomaalaisille työntekijöille ja ulkomailta rekrytoiville suunnatun työnantajien palvelu- ja opastusjärjestelmän kehittämistyö - segmentointi ja kohdemaiden määrittely - yhteistyöverkoston roolien määrittely

16 VETOVOIMASTRATEGIAN KOHDERYHMIÄ/SEGMENTTEJÄ Maat Työperäisen maahanmuuton erityissegmentit EU Kohdennetuille erityisalueille liittyvät huippuosaajat Venäjä ja Baltia Toimialat SOTE Perussegmentit Kohdennetuille erityisalueille liittyvät ammattiosaajat Kiina EU-kans Koulutuksen kautta maahan jäävät RAKENNUS Intia 3. maat Ulkosuomalaiset ja heidän jälkeläisensä Filippiinit ICT Kausityöntekijät / lyhyen aikaa työskentelevät Vietnam / Thaimaa Pidemmäksi ajaksi maahan jäävät / pysyvä työvoima

17 Työvoiman maahanmuuton vetovoimastrategia 3. Kansainvälinen vertailu - EU-maissa enemmänkin lähestymistapa kuin strategia - Tanska ja Tsekki lähemmässä tarkastelussa - Tanskassa määrätietoista kv-vetovoiman ja rekrytoinnin kehittämistä yhdistettynä rekrytointia tukevaan palvelujärjestelmän kehittämiseen - Tsekissä 2000-luvulla osaajien houkuttelua erillisten projektien avulla Opetuksia: segmentointi, kielet, yksinkertainen viestintä, pysyvä rahoitus

18

19 Maahanmuutto-ohjelmien tukirakenne MATTO Projektipäällikkö Tapani Kojonsaari Projektisihteeri Hanna-Maria Hyttinen p p

20 Työvoiman maahanmuuton vetovoimastrategia 3. Kansainvälinen vertailu - EU-maissa enemmänkin lähestymistapa kuin strategia - Tanska ja Tsekki lähemmässä tarkastelussa - Tanskassa määrätietoista kv-vetovoiman ja rekrytoinnin kehittämistä yhdistettynä rekrytointia tukevaan palvelujärjestelmän kehittämiseen - Tsekissä 2000-luvulla osaajien houkuttelua erillisten projektien avulla Opetuksia: segmentointi, kielet, yksinkertainen viestintä, pysyvä rahoitus

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Joulukuu 2010 Hare: SM053:01/2008 1 JOHDANTO... 3 2 YHTEENVETO... 4 3 TYÖVOIMAN MAAHANMUUTON TILANNEKATSAUS... 6 3.1 MAAHANMUUTON MERKITYS TYÖVOIMAN

Lisätiedot

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma. Maahanmuutto

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma. Maahanmuutto Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma Maahanmuutto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 23/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 5.11.2009 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Kauppakamarin teesejä ja suosituksia ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta ja työperäisestä maahanmuutosta

Kauppakamarin teesejä ja suosituksia ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta ja työperäisestä maahanmuutosta Kauppakamarin teesejä ja suosituksia ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta ja työperäisestä maahanmuutosta KAUPPAKAMARIN TEESEJÄ JA SUOSITUKSIA ULKOMAALAISTAUSTAISESTA TYÖVOIMASTA JA TYÖPERÄISESTÄ MAAHANMUUTOSTA

Lisätiedot

Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskeva raportti. Annual Report on Migration and Asylum Policy FINLAND 2014 SUOMI 2014

Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskeva raportti. Annual Report on Migration and Asylum Policy FINLAND 2014 SUOMI 2014 Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskeva raportti SUOMI 2014 Annual Report on Migration and Asylum Policy FINLAND 2014 Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama Vuosittainen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ?

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ? Riikka Asa, Heidi Muurinen MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ? Helsinki 2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 1.1. Metodit...7 1.2. Määritelmät...10 2. Maahanmuuttopoliittinen lähestymistapa...

Lisätiedot

Maahanmuuton vuosikatsaus 2009

Maahanmuuton vuosikatsaus 2009 Maahanmuuton vuosikatsaus 2009 2 MAAHANMUUTTO VÄHENI VUONNA 2009 Tämän tilastokatsauksen tavoitteena on kuvata maahanmuuttoa vuoden 2009 aikana. Muuttoliikettä on tapahtunut Suomessa läpi historian. Maasta

Lisätiedot

Jakelussa mainitut 13.10.2014

Jakelussa mainitut 13.10.2014 190/54/2011 Jakelussa mainitut 13.10.2014 Tarkastuskertomus 13/2012 Työperäinen maahanmuutto JÄLKISEURANTARAPORTTI Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa mainitusta tarkastuksesta.

Lisätiedot

Kun olisi yksi paikka

Kun olisi yksi paikka JULKAISUJA II Kun olisi yksi paikka Maahanmuuttajien kotoutumista edistävän toiminnan kehittämistä Etelä-Savossa vuosina 2008 2014 Minna Hallikainen (toim.) Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

Lisätiedot

Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu. Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä

Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu. Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Loppuraportti Helmikuu, 2014 Taitto: Edita Publishing

Lisätiedot

MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT

MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT 2013 Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama Julkaisusta vastaa: Euroopan muuttoliikeverkosto Maahanmuuttovirasto Panimokatu 2a 00580 Helsinki Tel. 0295 430

Lisätiedot

Hyvinvointi tarvitsee tekijöitä

Hyvinvointi tarvitsee tekijöitä Kansallinen Kokoomus Kokoomuksen eduskuntaryhmä 2006 Hyvinvointi tarvitsee tekijöitä Kansanedustaja Arto Satosen raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmälle työperusteisesta maahanmuutosta ja sen edistämisestä

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2012

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2012 MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2012 2 Sisällysluettelo 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 Muuttoliike vuonna 2012 Väestö ja ulkomaan kansalaiset Väestö äidinkielen mukaan Väestö syntymävaltion mukaan Ulkomaalaisten

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Muuttoliike vuonna 2011 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Väestö äidinkielen mukaan 6 Väestö syntymävaltion mukaan 7 Ulkomaalaisten määrä alueittain

Lisätiedot

Minister Astrid Thors

Minister Astrid Thors Pohjoiskalottikonferenssi Nordkalottkonferens 21.08.2010 Minister Astrid Thors 20.8.2010 Peruskäsitteitä Maahanmuuttaja: Maahan muuttava henkilö. Yleiskäsite, joka koskee kaikkia eri perustein muuttavia

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016

RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 30.10.2013 om.ohj. 58, yhtymähallitus 112 Raahen kaupunginvaltuusto 9.12.2013 146 Siikajoen kunnanvaltuusto 11.12.2013

Lisätiedot

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa 29.3.2010 SM:n maahanmuutto-osaston organisaatiorakenne OSASTOPÄÄLLIKKÖ Muuttoliike - laillinen maahanmuutto

Lisätiedot

Kiinalaiset maahanmuuttajat työvoimaresursseiksi Suomeen?

Kiinalaiset maahanmuuttajat työvoimaresursseiksi Suomeen? Kiinalaiset maahanmuuttajat työvoimaresursseiksi Suomeen? REKRY-AMARE selvitys (2) TUOMO KAUHA 15.2.2013 Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia Kouvola I TEKIJÄ (T) KAUHA TUOMO, kehittämispäällikkö, FM,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Heikki Keränen Sami Rontti (toim.) 02/2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuuttostrategia

Lisätiedot

MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT

MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT MAAHANMUUTON TUNNUSLUVUT 2014 Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama 2 Julkaisusta vastaa: Euroopan muuttoliikeverkosto Maahanmuuttovirasto Panimokatu 2a 00580 Helsinki Tel. 0295 430

Lisätiedot

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Kansainvälinen rekrytointi 6 3. Kansainvälisen rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1 Rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1.1

Lisätiedot

Mitä Etelä-Savossa voidaan oppia muiden alueiden maahanmuuttostrategioista ja. ohjelmista?

Mitä Etelä-Savossa voidaan oppia muiden alueiden maahanmuuttostrategioista ja. ohjelmista? Mitä Etelä-Savossa voidaan oppia muiden alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? Timo Aro ja Anna Laiho 7.3.2013 1. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi

Lisätiedot

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Agnes Szeman Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymä 2012 2 3 Sisältö I. Johdanto 6 1) Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta 6 2) Alueellisen kotouttamisohjelman laatiminen

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja E 102-2009. Uudenmaan liitto. Työperäinen maahanmuuttopolitiikka Alankomaissa ja Suomessa

Uudenmaan liiton julkaisuja E 102-2009. Uudenmaan liitto. Työperäinen maahanmuuttopolitiikka Alankomaissa ja Suomessa Uudenmaan liiton julkaisuja E 102-2009 Uudenmaan liitto Työperäinen maahanmuuttopolitiikka Alankomaissa ja Suomessa Uudenmaan liiton julkaisuja E 102-2009 Työperäinen maahanmuuttopolitiikka Alankomaissa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Simo Mannila Ulla Parviainen ATTRAKTIIVINEN SUOMI

LOPPURAPORTTI. Simo Mannila Ulla Parviainen ATTRAKTIIVINEN SUOMI LOPPURAPORTTI Simo Mannila Ulla Parviainen ATTRAKTIIVINEN SUOMI Terveydenhuollon osaajien liikkuvuuden edistäminen 1.11.2008-31.12.2010 Simo Mannila Ulla Parviainen ATTRAKTIIVINEN SUOMI Terveydenhuollon

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot