1. Kilpailun tarkoitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Kilpailun tarkoitus"

Transkriptio

1 kau kaupunkirakennepalvelut KANKAAN VANHAN PAPERITEHTAAN TONTINLUOVUTUS- JA TOTEUTUSKILPAILUN 1. Kilpailun tarkoitus Kangas on Jyväskylän merkittävin kehityshanke, jossa kunnianhimoinen kaupunkisuunnittelu, älykäs kaupunkiympäristö ja uusin yhdyskuntatekniikka luovat ainutlaatuista kaupunkiympäristöä. Modernin asumisen, laadukkaiden palvelujen ja yli 2000 työpaikan Kangas muodostaa ydinkeskustan vetovoimaisen laajentumisalueen. Jyväskylän kaupungin tavoitteena on toteuttaa Kankaan laadittavana olevalle osayleiskaavaalueelle mukaan lukien yksityisomistuksessa olevat alueet, rakennusoikeutta yhteensä noin k-m², joka käsittää vanhan paperitehtaan (laajennusosineen noin k-m²) lisäksi asuin- ja toimitilarakentamista. Kilpailualue sisältää tästä osayleiskaava-alueesta kaupungin omistamat maat. Alueen arvioidaan olevan kokonaan toteutettu vuoteen 2025 mennessä. Kilpailun tarkoituksena on löytää vanhan paperitehtaan kehittäjät ja kilpailualueen toteuttajat. Kilpailun tuloksena valitaan toteuttajaksi ryhmä tahoja, jotka yhdessä kehittävät vanhan paperitehtaan ja toteuttavat kilpailualueen suunnittelun sekä rakentamisen. Kankaan vanhan paperitehtaan alueesta ja rakennuksista käytetään tässä kilpailuohjelmassa ja siihen perustuvissa dokumenteissa nimitystä VPT. Laadittavana olevan osayleiskaava-alueen ympärillä on yksityisomistuksessa olevia alueita, jotka Kankaan kehittyessä voivat muuttua asuntoalueiksi jo voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Kokonaisuutena Kankaan alueelle voi muodostua rakennusoikeutta yhteensä noin k-m². Alueen arvioidaan olevan kokonaan toteutettu vuoteen mennessä. Asemapäälliköntalo, Hannikaisenkatu 10 PL 233, Jyväskylä Puhelinvaihde (014)

2 kaupunkirakennepalvelut Kilpailun tavoite Jyväskylän kaupungin tavoitteena on löytää alueen toteuttajat, jotka osallistuvat VPT:n kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä alueen kaavasuunnitteluun, asunto- ja työpaikkarakentamisen toteuttamiseen alueelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti tuoden näkemystä alueen suunnitteluun ja käytännön toteutukseen. Toteuttajien muodostama kehitysyhtiö johtaa VPT:n toteutukseen tähtäävää prosessia, kaupallisen- ja palvelumixin luontia, käyttäjähankintaa, kustannuslaskentaa, projektointia, viranomaisneuvotteluita, brändäystä ja markkinointia sekä hankkii VPT palvelukeskukselle sijoittajan tai muun rahoitusmallin. Kehitysyhtiöllä on mahdollisuus jatkaa alueella toteutuksen jälkeen yhteishallinnan yksikkönä. Kilpailun tavoitteita: Löytää kehitysyhtiön osakkaat alueen toteuttajiksi ja vanhan paperitehtaan kehittäjiksi Kankaan alueen rakentamisen nopea käynnistyminen ja yhtäjaksoinen toteutuminen Koko alueen suunnittelu ja toteutus korkealaatuisesti ja Kankaan alueen teemojen toteutuminen Taloudellisesti onnistunut projekti Jyväskylän kaupungille ja osallistujille Kankaan alueen nopea kehittyminen vaiheistuksen tahdissa 3. Kilpailun kuvaus 3.1. Kilpailun kohde Kohdealueen jakautuminen Kilpailun kohteena on Kankaan lopetetun paperitehtaan alue ja siihen liittyvä, likimääräisesti liitteessä 1 esitetty asunto-, liike- ja toimitilarakentamiseen sekä niitä palvelevaan pysäköintiin ym. käyttöön muutettavalla osayleiskaavalla ja sitä seuraavalla asemakaavanmuutoksella muodostuva alue. Kilpailualue koskee osayleiskaava alueella olevia kaupungin maita. Kilpailualueen rajoja voidaan kaupungin päätöksellä kilpailun aikana tarkistaa. Kaupungin tavoitteena on kaavoittaa osayleiskaava-alueelle yhteensä noin kerrosneliömetriä rakennusoikeutta, joka käsittää VPT:n tilat. VPT:n tilat ovat osayleiskaavaluonnoksessa laajennusosineen noin kerrosneliömetriä. Kerrosalat vireillä olevassa osayleiskaavaluonnoksessa (OYK) jakaantuvat seuraavasti: - kaupungin omistuksessa olevat alueet noin k-m² - Yksityisessä omistuksessa olevat alueet noin k-m² Yhteensä noin k-m² o ei sisällä pysäköintilaitoksien kerrosalaa o sisältää VPT:n kokonaisrakennusoikeutta k-m²

3 kaupunkirakennepalvelut Kaupungin omistuksessa olevien maa-alueiden, eli kilpailualueen kerrosalat OYK luonnoksessa jakaantuvat seuraavasti: - Asuinrakennusoikeus noin k-m² - Liikerakennusoikeus noin k-m² - Toimistorakennusoikeus noin k-m² - Julkinen rakennusoikeus noin k-m² Yhteensä noin k-m² o ei sisällä pysäköintilaitoksien kerrosalaa o sisältää VPT:n kokonaisrakennusoikeutta k-m² Kaavoituksen lähtökohtana on alueen tarkastelu kokonaisuutena, eli myös muiden tahojen kuin kaupungin omistuksessa olevia kiinteistöjä. Kilpailun kohteena ovat kuitenkin vain kaupungin omistamat alueet, jotka kaupunki voi luovuttaa. Kilpailualue ja niistä koostuva kokonaishanke käsittää kaksi kokonaisuutta: 1) Kankaan VPT:n alue rakennuksineen, joka on likimääräisesti määritelty alueena liitteessä 1. Alue ja rakennukset ovat kaupungin omistuksessa ja ne tullaan luovuttamaan osana kilpailualuetta valittavien toteuttajien yhdessä perustamalle kehitysyhtiölle, joka vastaa VPT:n kehittämisestä, suunnittelemisesta ja investoinnista sekä peruskorjaus- ja uudelleenrakentamisesta myöhemmin määriteltävässä laajuudessa. VPT:n nykyisestä noin kem 2 pinta-alasta kulttuurihistoriallista arvoa on noin kem 2 suuruisella osalla, joka tullaan asemakaavaprosessin aikana esittämään suojeltavaksi tehtyjen inventointien mukaisesti. Asemakaavoituksen myötä tullaan tutkimaan mahdollisuus laajentaa vanhaa paperitehdasta purettavien osien tilalle ja rakennuksen päälle. Alustavia laajentamismahdollisuuksia on esitetty kaavarungossa liitteessä 6. Laajennusvarasta päätetään asemakaavaprossin edellyttämässä järjestyksessä. Alue ja olemassa olevat rakennukset on esitetty tarkemmin kohdassa ) Toinen osa kilpailualuetta koostuu liitteessä 1 ikimääräisesti esitetystä, laadittavalla osayleiskaavalla ja asemakaavoilla asuin-, liike- ja toimitila- ym. käyttöön kaupungin myöhempien päätösten mukaan kaavoitettavasta maa-alueesta. Tämä kaupungin omistuksessa oleva maa-alue tullaan luovuttamaan vaiheittain toteuttajiksi valittavien tahojen omistukseen tontti tai kortteli kerrallaan. Alue ja olemassa olevat rakennukset on esitetty tarkemmin kohdassa

4 kaupunkirakennepalvelut Kaavoitustilanne sekä kilpailualueen vaiheittainen toteutus Kilpailualue, jolle laaditaan osayleiskaavaa, sijaitsee Jyväskylän keskustan vieressä, ydinkeskustasta noin 1 km koilliseen Tourujoen itärannalla. Osayleiskaava-alueen rajaus määrittyy nykyisen osayleiskaavan teollisuus- ja varastoalueen mukaan ja on kooltaan noin 32 ha. Osayleiskaava-alue on pääosin kaupungin omistuksessa. Tavoitteena on rakentaa alueesta monipuolinen asumisen, työpaikkojen ja palvelujen alue, joka yhdistää keskustan luontevasti Seppälän alueeseen. Alueen suunnittelussa painotetaan kerrostaloasumista viihtyisässä ympäristössä jalankulkuetäisyydellä ydinkeskustasta alueella, jolla monipuoliset lähipalvelut muodostavat alueen sykkivän sydämen. Autopaikoitus toteutetaan rakenteellisena maan alle tai pysäköintitaloihin. Tavoitteena on myös kehittää Tourujoen varren virkistysreitistöä alueen luonnonarvot turvaten. Alueelle voidaan sijoittaa n asukasta ja n uutta työpaikkaa. Kaavoituksen tavoitteena on, että osayleiskaava on vahvistettavana joulukuussa Ensimmäisen asemakaavan laatiminen käynnistetään viimeistään toukokuussa 2013 ja siihen sisältyy VPT:n alueen asemakaavoittaminen. Ensimmäiset tontit luovutetaan alueelta 2014, jolloin alueen rakentaminen käynnistyy. Alueen asemakaavoitus toteutetaan vaiheittain rakentamisen edistymisen mukaan. Tavoitteena on, että kilpailualue on rakentunut asuntorakentamisen osalta vuoden 2025 loppuun mennessä. Tällöin myös alueen palvelujen tulisi olla pääosin valmiina ja työpaikkarakentamisesta toteutettu merkittävä osa. Liitteessä 2 on kuvattu alueen vaiheittaisen toteutuksen pääperiaatteet ja tavoiteaikataulut Kilpailun kulku lyhyesti Kilpailu toteutetaan kaksiosaisena siten, että ensimmäisessä vaiheessa osallistumishakemuksen jättäneiden kilpailijoiden kanssa neuvotellaan osallistumishakemusten ja tämän kilpailuohjelman sekä kaupungin neuvottelujen aikana laatiman toteutussopimusluonnoksen sekä muiden mahdollisten kaupungin laatimien asiakirjojen perusteella. Neuvotteluun kutsuttavien tulee täyttää tässä kilpailuohjelmassa kohdassa 4. esitetyt vähimmäisvaatimukset.

5 kaupunkirakennepalvelut Toisessa vaiheessa käytyjen neuvottelujen perusteella kaupunki laatii tarjouspyynnön, kohdan mukaan, johon kilpailijat vastaavat tekemällä sitovat tarjoukset tässä kilpailuohjelmassa kohdassa sanotulla tavoin ja sitovien tarjousten pohjalta kohdassa sanottu arviointiryhmä valmistelee päätösesityksen. Valmistelun jälkeen apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto tekee esityksen, jonka perusteella kaupunginvaltuusto päättää, mitkä tarjouksen tehneistä kilpailijoista valitaan lopullisiksi toteuttajiksi. Näiden toteuttajiksi valittujen tahojen kanssa tehdään toteutussopimus, jonka mukaisesti valitut toteuttajat sitoutuvat käynnistämään ja toteuttamaan kokonaishankkeen, joka käsittää VPT:n ja kilpailualueen, suunnittelun, investoinnit ja rakentamisen. VPT:n luovuttaminen toteuttajien perustamalle kehitysyhtiölle tehdään kaupungin eri päätöksellä neuvotteluissa sovittavassa, jäljempänä kohdassa alustavasti esitetyssä aikataulussa sen jälkeen, kun toteutussopimukset on allekirjoitettu ja kaupungin päätökset ovat saaneet lainvoiman. VPT:n luovuttamisen ehtona on, että sitä koskeva osayleiskaavan ja asemakaavan muutos ovat saaneet lainvoiman. Kilpailualueen uudisrakentamista koskevien korttelien / tonttien luovuttaminen tehdään eri päätöksin kortteli/tontti-kohtaisesti kullekin valitulle toteuttajalla toteutusvaiheiden mukaisesti. Toteutuksen tulee edetä vaiheittain siten, että kunkin korttelin / tontin luovutuksen edellytyksenä on, että aiemmin toteuttajalle luovutettujen korttelien / tonttien tulee olla neuvottelujen, tehtyjen tarjousten, asemakaavan ja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti pääosin toteutettu ennen seuraavan korttelin / tontin luovuttamista. Kilpailualueen kiinteistöjen luovuttamisen edellytyksenä on, että luovutettavaa aluetta koskeva osayleiskaava ja asemakaava ovat saanut lainvoiman Kilpailun vaiheet Kilpailuasiakirjat Kilpailumenettelyn ja neuvottelujen kaikki vaiheet käydään ja siihen liittyvät aineistot, kuten osallistumishakemukset, tarjoukset ja sopimukset, laaditaan suomen kielellä. Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa liitteineen.

6 kaupunkirakennepalvelut Kilpailuilmoitus ja kilpailukutsu Kaupunki julkaisee kilpailua koskevan ilmoituksen, jolla pyydetään halukkaita kilpailijoita ilmoittautumaan kilpailuun jättämällä osallistumishakemus tämän kilpailuohjelman mukaisesti. Kilpailu on avoin kaikille, jotka arvioivat pystyvänsä toteuttamaan osuuden kohteena olevasta hankekokonaisuudesta ja täyttävät tässä kilpailuohjelmassa kohdassa 4 sanotut vaatimukset Kilpailun alustava aikataulu Kaupunki julkaisee ilmoituksen kilpailusta ja kilpailu käynnistyy Osallistumishakemus liitteineen on jätettävä klo mennessä. VPT:n ja kilpailualueen esittelytilaisuus järjestetään klo ja klo ja esittelytilaisuuteen tulee ilmoittautua mennessä sähköpostilla Ilmoittautuneille toimitetaan esittelytilaisuuden ohjelma ja paikka. Osallistumishakemusten arviointi ja neuvotteluun kutsuttavien valinta pyritään suorittamaan mennessä. Neuvottelukutsut pyritään toimittamaan mennessä. Neuvottelut pyritään käymään aikavälillä Neuvottelujen päätyttyä kilpailuun osallistuvat jättävät sitovat tarjouksensa kaupungin ilmoittamana ajankohtana, arviolta mennessä. Jätettyjen tarjousten perusteella kilpailu pyritään ratkaisemaan mennessä kaupunginvaltuuston päätöksellä Kilpailua koskevat lisätiedot ja kysymykset Kilpailija voi noutaa VPT:n kilpailuaineiston Kankaan nettisivuilta Kilpailuaineisto on noudettavissa lähtien. Lisäksi kilpailijan tulee ilmoittaa yhteystietonsa: postiosoite, sähköpostiosoite ja yhteyshenkilön nimi sähköpostilla Kilpailun aikana mahdollisesti

7 kaupunkirakennepalvelut täydennettävä kilpailu/liitemateriaali toimitetaan pääasiassa tiedostoina ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Kilpailuun ennen osallistumishakemuksia esitettävät kysymykset ja tiedustelut tulee toimittaa mennessä sähköpostitse osoitteeseen Kysymyksiin tulee liittää yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite, johon vastaukset toimitetaan. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään viimeistään kaikille niille, jotka ovat toimittaneet pyydetyt yhteystiedot. Vastaukset toimitetaan sähköpostilla Osallistumishakemus Kilpailijat ilmoittavat kiinnostuksensa osallistua kilpailuun antamalla edellä kohdassa tarkoitetut yhteystietonsa ja toimittamalla kaupungille osallistumishakemuksen. Osallistumishakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot: - Kohdan 4. mukaiset selvitykset kilpailijoille (yritys tai yritysryhmä) asetettujen vähimmäisvaatimusten täyttämisestä Kilpailija, joka ei täytä kohdassa 4. esitettyjä kilpailijan soveltuvuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia, suljetaan pois kilpailusta. Päätöksen mahdollisesta poissulkemisesta tekee apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto, joka ilmoittaa päätöksen kilpailijalle Osallistumishakemuksen toimittaminen Osallistumishakemus liitteineen toimitetaan jaoteltuna kohdan 4. mukaisiin osioihin (Selvitykset vähimmäisvaatimusten täyttämisestä) osoitteella: Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut PL JYVÄSKYLÄ Osallistumishakemuksen on oltava perillä viimeistään kello 16:00. Osallistumishakemuksen mukana on jätettävä tekijän nimi, yhteystiedot sekä yhteistyökumppanien nimet.

8 kaupunkirakennepalvelut Lähetysten päälle on merkittävä KANKAAN TOTEUTUSKILPAILU. Osallistumishakemusten toimittaminen tapahtuu ehdokkaiden vastuulla. Myöhästyneitä osallistumishakemuksia ei käsitellä Osallistumishakemusten arviointi Osallistumishakemusten perusteella kaupunki kutsuu apulaiskaupunginjohtaja Timo Koiviston päätöksellä neuvotteluihin kaikki kohdan 4. mukaiset vähimmäisvaatimukset täyttävät kilpailijat (myöhemmin neuvottelukumppani ). Kilpailun arviointiryhmä toimii kaikissa kilpailun vaiheissa kaupungin päätöksiä valmistelevana asiantuntijaryhmänä, joka avustaa kaupunkia osallistumishakemusten arvioinnissa, käytävissä neuvotteluissa sekä toteuttajien valinnassa. Arviointiryhmään kuuluvat: - Kaupungin edustajina projektipäällikkö Erkki Jaala hankejohtaja Anne Sandelin kaupungingeodeetti Erja Saarivaara tonttipäällikkö Ora Nuutinen kiinteistöjohtaja Esko Eriksson Arviointiryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja nimeää itselleen sihteerin. Arviointiryhmä on oikeutettu kuulemaan tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita Neuvottelujen kulku Neuvottelujen aluksi kaupunki voi toimittaa neuvottelukumppaneille mahdollisesti tarkempia tietoja kiinteistöistä ja toteutusaikatauluista. Tietoja voidaan täydentää myös neuvottelujen kuluessa. Kaupunki neuvottelee erikseen kunkin neuvottelukumppanin kanssa. Kaupunki ei paljasta neuvottelukumppanin esittämiä ratkaisuja tai luottamuksellisia tietoja ilman neuvottelukumppanin suostumusta. Mahdolliset neuvotteluissa toimitetut lisätiedot toimitetaan kaikille neuvottelukumppaneille. Neuvottelut voivat koskea kaikkia VPT:n ja kilpailualueen toteuttamiseen liittyviä ratkaisuja ja ehtoja.

9 kaupunkirakennepalvelut Neuvottelut koskevat mm. seuraavia asiakokonaisuuksia: osapuolten tavoitteet (neuvottelujen aloitus) sopimusasiat / toteutussopimuksen ehdot mahdollisten julkisten osien rakentaminen suunnittelun ja rakentamisen vaiheet, aikataulut ja järjestelyt VPT:n omistuksellinen ja hallinnollinen ratkaisu sekä rahoitusjärjestely pysäköintijärjestelyt jätehuollon, VSS- ym. yhteisjärjestelyjen sekä kunnallistekniikan toteuttaminen Neuvottelujen päättyminen Kaupunki päättää neuvottelut, kun se on saanut riittävät selvitykset kunkin neuvottelukumppanin edellytyksistä kokonaishankkeen toteuttamiseen Tarjouspyyntö ja tarjous Kaupunki pyytää kirjallisella tarjouspyynnöllä neuvottelujen päätyttyä kultakin neuvotteluihin osallistuneelta kilpailijalta kirjallisen tarjouksen kaupungin päättämään määräaikaan mennessä. Tarjouksessa neuvottelukumppanin tulee ilmoittaa sitovasti ilman ehtoja ja varaumia sitoutuvansa neuvotteluissa osana tarjouspyyntöä kaupungin laatiman toteutussopimusluonnoksen ehtoihin. Toteutussopimukseen sitoutumisen lisäksi kilpailijat: - sitoutuvat ostamaan laadittavan asemakaava mukaisen VPT kiinteistön (muodostettavan tontin rakennuksineen) vähintään kaupungin ilmoittamalla minimihinnalla, joka on nykyisen rakennuksen osalta kaksimiljoonaakaksisataaviisikymmentätuhatta ( ,00 ) euroa. Hinta sisältää k-m² rakennusoikeutta, mistä asemakaavassa ilman suojelumerkintää jäävät rakennusosat on mahdollista purkaa ja tilalle rakentaa em. kokonaisrakennusoikeutta ylittämättä. - toteuttavat VPT:n yhteyteen jatkossa asemakaavamuutoksilla kaavoitettavan lisärakennusoikeuden kaupungin kanssa laadittavilla maankäyttösopimuksilla. Sopimuksissa omistajataho osallistuu Kankaan alueen yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin saamansa hyödyn suhteessa siten, että maksaa kaupungille maankäyttösopimusmaksuna 50 % määritellystä alueen vyöhykehinnasta ko. lisärakennusoikeuden osalta.

10 kaupunkirakennepalvelut ilmoittavat sitovasti määrän, jonka ovat valmiit sijoittamaan oman pääoman ehtoisina sijoituksina VPT:n kehittämiseen, ylläpitoon ja peruskorjauksiin yhtenä kehitysyhtiön osakkaana VPT:n kauppaa seuraavan kolmen vuoden aikana Toteuttajien valinta Kaupunki tarkistaa ennen tarjousten arviointia saatujen tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset suljetaan tarjousvertailusta. Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset arvioidaan jäljempänä ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti. Tarjoukset pisteytetään ja pisteytykset perustellaan. Kaupunki voi pyytää tarjouksista lausuntoa tai arviota hankintayksikköjen ulkopuolisilta riippumattomilta asiantuntijoilta. Ulkopuoliset arviot tai lausunnot eivät sido kaupunkia. Kaupunki valitsee kilpailualueen toteuttajiksi (jäljempänä toteuttajat ) kokonaistaloudellisesti edullisimmat, eli parhaat vertailupisteet saaneet, tarjouksen antaneet neuvottelukumppanit. Toteuttajaksi valitaan 4 kilpailijaa. Ehdotuksen valinnasta tekee apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto kuultuaan arviointiryhmää. Tämän ehdotuksen perusteella valinnan tekee kaupunginvaltuusto. Kaupunki pidättää oikeuden päättää toteuttajien määrästä perustelluista syistä. Tarjousten vertailuperusteet ovat seuraavat (suluissa vertailuperusteiden alustavat suhteelliset painoarvot): Ehdokkaan taloudelliset ja rahoitukselliset edellytykset ja referenssit toteuttaa kokonaishanke kaupungin vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti (10 %) Hakijoiden referenssit vanhan paperitehtaan saneerausta vastaavista rakennushankkeista sekä kiinteistökehityksestä (15 %) Hakijoiden referenssit merkittävien asuinalueiden toteutuksista (15%) Hakijoiden referenssit toimitila-alueiden toteutuksesta (10 %) VPT:n kehittämiseen sijoitettavan pääoman suuruus ( 50 % ) Näitä kriteerejä arvioidaan samojen kohdan 4.1. ja 4.2. mukaisten selvitysten ja kilpailijoiden tarjousten perusteella, joiden perusteella tarkastetaan edellä kohdassa sanotulla tavoin, että kilpailija täyttää osallistumiselle asetetut vähimmäisvaatimukset. Vertailuperusteita ja niiden painoarvoja voidaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Koiviston päätöksellä tarkentaa neuvottelukutsun ja/tai tarjouspyynnön yhteydessä.

11 kaupunkirakennepalvelut Toteutussopimuksen tekeminen Kaupunki allekirjoittaa valittujen toteuttajien kanssa kaupungin laatiman toteutussopimuksen, kun valintapäätös on lainvoimainen. Osana lopullisen toteutussopimuksen laatimista kaupunki neuvottelee valittujen toteuttajien kanssa VPT:n kehittämiseen sijoitettavan oman pääoman määrän suuruudesta tavoitteena kaikkien toteuttajien yhtä suuret panokset. Poikkeuksena kohdassa sanotusta salassapitovelvoitteesta kaupungilla on oikeus ilmoittaa valituille toteuttajille toistensa tarjouksissa annetut sitoumukset oman pääoman määristä neuvottelujen käynnistämiseksi. Mikäli neuvotteluissa ei päästä tähän lopputulokseen, vaan panokset kehittämiseen jäävät tarjousten perusteella erisuuruisiksi, kaupunki pidättää oikeuden muuttaa kunkin toteuttajan kohdassa 5. sanottua osuutta VPT:n ja tulevan kilpailualueen toteutuksesta vastaamaan VPT:n kehittämispanoksen suhteellista osuutta toteuttajien kokonaispanoksesta. 4. Kilpailijan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset Osallistumishakemuksen jättäneen kilpailijan on voidakseen osallistua kilpailuun täytettävä kilpailijan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. Kilpailijan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset on esitetty seuraavissa kohdissa Taloudelliset ja rahoitukselliset edellytykset Vaatimus 1 Kilpailijalla (yrityksellä tai yritysryhmällä) on käytössään sellaiset taloudelliset ja rahoitukselliset edellytykset, että se pystyy yhtenä kehitysyhtiön osakkaana toteuttamaan yhteistyökumppaneidensa kanssa VTP:n ja muun kilpailualueen kehittämisen, investoinnin ja rakentamisen neuvoteltavan toteutussopimuksen mukaisesti. Kilpailijalla tulee olla viimeisen kolmen vuoden aikana vakiintunut markkina-asema Suomessa kiinteistö- ja/tai rakentamisliiketoiminnassa. Yrityksen tai yritysryhmän liikevaihdon rakentamis- ja/tai kiinteistöliiketoiminnasta tulee olla vähintään 20 M vuodessa viimeisellä päättyneellä 12 kk tilikaudella ja sen tulee olla taloudelliselta asemaltaan kykenevä pääomittamaan perustettavaa

12 kaupunkirakennepalvelut kehitysyhtiötä VPT:n kehittämisen ja toteuttamisen edellyttämällä tavoin seuraavan kolmen vuoden aikana kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Tätä ominaisuutta arvioidaan kilpailijan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen sekä kilpailijan laatiman oman selvityksen perusteella. Osallistumishakemuksen yhteydessä toimitettavat selvitykset, joiden perusteella vaatimusta arvioidaan: a) Kilpailijan laatima selvitys, jonka tulee sisältää ainakin kuvaus kilpailijasta ja mahdollisista yhteistyökumppaneista sekä sopimusjärjestelyistä tiedot kilpailijan omistajista, taloudesta ja toiminnasta kilpailijan keskeiset tuloslaskelman ja taseen tunnusluvut b) Kilpailijaa koskevat vahvistetut tilinpäätösasiakirjat kolmelta edelliseltä tilikaudelta. Lisäksi kaupunki voi tarkistaa kilpailijan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Tämä ei kuitenkaan poista kilpailijan velvollisuutta toimittaa edellä vaadittuja tietoja ja asiakirjoja Kilpailijan referenssit Vaatimus 2 - Kilpailijalla (yrityksellä, jollakin yritysryhmän yrityksellä tai kilpailijan nimeämällä yhteistyökumppanilla) on viimeisen kymmenen vuoden ajalta referenssejä merkittävien asunto- ja toimitilarakentamista käsittäneiden kiinteistökehitys- tai kaavoitusprojektien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä vanhojen teollisuuskiinteistöjen kehittämisestä uuteen käyttötarkoitukseen. - Kilpailija (yritys, jokin yritysryhmän yritys tai kilpailijan nimeämä yhteistyökumppani) on viimeisen kymmenen vuoden aikana toteuttanut sijoittajana, rakennuttajana, kiinteistökehittäjänä tai pääurakoitsijana ainakin yhden merkittävän kauppakeskuksen, toimitiloja ja toimistotiloja käsittäneen merkittävän kohteen tai muun vastaavan vaativan rakentamiskokonaisuuden.

13 kaupunkirakennepalvelut Kilpailijan (yrityksen, jonkin yritysryhmän yrityksen tai kilpailijan nimeämän yhteistyökumppanin) tulee olla toteuttanut viimeisen kymmenen vuoden aikana vähintään yksi merkittävä alueellinen asuntorakennuskohde. Kilpailijan tulee olla ollut hankkeessa päätoteuttajana, perustajaurakoitsijana tai rakentajana. Osallistumishakemuksen yhteydessä toimitettavat selvitykset, joiden perusteella vaatimusta arvioidaan: Kilpailijan laatima selvitys, jonka tulee sisältää ainakin: referenssiluettelo edellä sanottujen vaatimuksen mukaisista rakennushankkeista aikataulu- ja laajuustietoineen sekä kilpailijan rooli ja vastuut esitetyissä hankkeissa. Referenssitiedot on toimitettava liitteenä [ ] olevalla lomakkeella. Mikäli referensseinä esitetään yhteistyökumppanin referenssejä, tulee kilpailijan esittää selvitys yhteistyökumppanin sitoutumisesta hankkeeseen Verojen ja muiden julkisten maksujen suorittaminen Vaatimus 3 Kilpailijan (yrityksen tai yritysryhmän jokaisen yrityksen) tulee olla suorittanut veronsa, eläkemaksunsa ja muut lakisääteiset maksut tai kilpailijalla tulee olla veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma tai muun maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma. Jos maksujen laiminlyöntiä on kuitenkin pidettävä vähäisenä, jää kilpailijan sulkeminen kilpailun ulkopuolelle kaupungin harkintaan. Osallistumishakemuksen yhteydessä toimitettavat selvitykset, joiden perusteella vaatimusta arvioidaan: Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.

14 kaupunkirakennepalvelut Edellä mainittuina todistuksina ja selvityksinä hyväksytään myös muut kuin viranomaisten antamat todistukset ja selvitykset, jos ne on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä. Tällainen yhteisö on erimerkiksi rakennusalalla toimiva Rakentamisen Laatu RALA ry. Mikäli kilpailijaksi hakeutuu yritysryhmä, vaaditut tiedot tulee toimittaa kunkin yrityksen osalta. Ulkomaisen kilpailijan on toimitettava vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia osallistumishakemuksen jättämispäivästä laskettuna Rekisteröinnit Vaatimus 4 Kilpailija (yritys tai yritysryhmän jokainen yritys) on rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Osallistumishakemuksen yhteydessä toimitettavat selvitykset, joiden perusteella vaatimusta arvioidaan: Kaupunki tarkistaa rekisteröitymisen yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. Jos kilpailija ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, on tämän toimitettava kaupungin pyynnöstä ja esitetyssä määräajassa selvitys rekisteröimättömyyden perusteista. Lisäksi kilpailijan on toimitettava pyynnöstä ja siinä esitetyssä määräajassa kaupungille kilpailijaa koskeva kaupparekisteriote. Ulkomaisen kilpailijan on toimitettava pyynnöstä ja siinä esitetyssä määräajassa vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Mikäli kilpailijaksi hakeutuu yritysryhmä, vaaditut tiedot tulee toimittaa kunkin yrityksen osalta.

15 kaupunkirakennepalvelut Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia osallistumishakemuksen jättämispäivästä laskettuna. Selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos kilpailija ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla kilpailijan itsensä laatima Henkilöstön kokemus/referenssit Vaatimus 5 Kilpailijalla (yrityksellä, yritysryhmällä tai sen nimeämällä yhteistyökumppanilla) tulee olla käytettävissä suunnittelua ja toteutusta varten riittävästi kokenutta henkilöstöä. Kilpailijan tulee nimetä seuraavat asiantuntijat ja toimittaa heidän referenssitietonsa sekä referenssikohteiden tilaajien/rakennuttajien yhteystiedot osallistumishakemuksen yhteydessä: hankkeen johto (projektinjohtaja): koko hankkeen johtajalla tulee olla pitkäaikainen kokemus vaativien kehitys- tai rakennushankkeiden menestyksekkäästä johtamisesta suunnittelusta vastaavat henkilöt, joilla tulee olla pitkäaikainen kokemus oman vastuualueensa tehtävistä, ja joiden tulee olla ollut mukana vaativassa rakennushankkeessa vastaavassa tehtävässä Osallistumishakemuksen yhteydessä toimitettavat selvitykset, joiden perusteella vaatimusten täyttymistä arvioidaan: Kilpailijan laatima selvitys, jonka tulee sisältää ainakin vaatimuksessa 5 ilmoitettujen asiantuntijoiden henkilöreferenssit tämän hankkeen kannalta oleellisista referensseistä; referensseissä tulee esittää aikaisempien hankkeiden laajuus, kuinka kauan henkilö on toiminut hankkeessa, hankkeen kokonaiskesto, henkilön vastuualue ja vastuut hankkeessa; henkilöiden koulutus ja mahdolliset pätevyydet. Referenssitiedot on toimitettava liitteenä [ ] olevalla lomakkeella.

16 kaupunkirakennepalvelut Toteutussopimusten keskeiset ehdot 5.1. Toteutussopimuksen pääkohdat Edellä kohdassa sanotulla tavalla valitut toteuttajat tekevät kaupungin kanssa toteutussopimuksen. Tällä toteutussopimuksella toteuttajat sitoutuvat tässä kilpailuohjelmassa jäljempänä lyhyesti kuvattuun ja käytävien neuvottelujen aikana laadittavassa toteutussopimuksessa tarkemmin määriteltyyn yhteistyöhön toisaalta kaupungin ja toisaalta valittujen muiden toteuttajien kanssa. Toteutussopimuksen ehtojen mukaisesti toteuttajat tekevät muun muassa seuraavat toimenpiteet: - perustavat yhdessä muiden toteuttajien kanssa kehitysyhtiön, jota koskeva perustamis- ja osakassopimus laaditaan neuvottelujen aikana; - järjestävät kehitysyhtiön rahoituksen ja hallinnon siten, että kehitysyhtiö voi tarjouspyynnössä täsmennetyssä määräajassa ostaa VPT:n kiinteistön kaupungilta; - toteuttavat VPT:n uudelleenkäytön edellyttämän kehitystyön, suunnittelun, investoinnin ja rakentamisen; - sitoutuvat ostamaan kilpailualueen asunto- ja toimitilatontit vaiheittain siten, että jokaiselle toteuttajalle tulee omistukseen ja hallintaan erikseen tehtävillä kauppakirjoilla tai vuokrasopimuksilla kaupungin päätösten mukaan oma kortteli- /tonttialue, jonka toteuttamisesta kukin toteuttaja vastaa itsenäisesti; - sitoutuu VPT:n ja muun kilpailualueen mahdollisesti laadittavan osayleiskaavan ja asemakaavan sekä neuvotteluissa määriteltävien periaatteiden mukaisesti kilpailualueen hyvän suunnittelun edellyttämiin pysäköinnin ym. yhteisen rakentamisen edellyttämiin yhteisjärjestelysopimuksiin ja niiden toteuttamiseen jäljempänä tässä kilpailuohjelmassa esitetyillä periaatteilla.

17 kaupunkirakennepalvelut VPT:n luovutus VPT:n luovutus Toteuttajat sitoutuvat toteutussopimuksella kukin kehitysyhtiön osakkaana järjestämään kehitysyhtiölle rahoitusta siten, että kehitysyhtiö voi toteuttajien tekemien tarjousten perusteella ostaa, liitteessä 2 likimääräisesti määritellyn, VPT:n kiinteistön rakennuksineen. Kauppa toteutetaan neuvotteluissa täsmentyvässä ja tarjouspyynnössä kaupungin sitovasti määrittelemässä aikataulussa. Vaihtoehtoisesti kehitysyhtiö voi osoittaa ostajaksi kaupungin hyväksymillä ehdoilla investorin, joka sitoutuu VPT:n kehittämiseen ja toteuttamiseen kaupungin tavoitteiden mukaisesti. VPT:n rakennukset ja kiinteistö luovutetaan tavanomaisilla kaupungin noudattamilla luovutusehdoilla perustuen ostajalle ennen kohdan mukaisen tarjouksen jättämistä toimitettuihin tietoihin. Kaupunki luovuttaa tämän kilpailuohjelman liitteenä käytössään olevat tiedot rakennusten ja maaperän kunnosta, joita voidaan täydentää neuvotteluvaiheen aikana. Kaupunki ei vastaa selvityksissä olevista kustannusarvioista. Ostajalla on mahdollisuus teettää tarpeelliseksi katsomansa selvitykset kiinteistöistä ja rakennuksista ennen osallistumishakemuksen jättämistä tai neuvotteluvaiheen aikana ennen lopullisen tarjouksen jättämistä. Kaupunki tai pilaantumisesta vastaava taho vastaa normaalit rakennuskustannukset ylittävistä puhdistus- ym. toimenpiteistä siltä osin, kuin niiden tarve ei ole käynyt ilmi ostajalle ennen tarjousta luovutetuista selvityksistä. VPT:n mukana ostajalle siirtyvät kulloinkin voimassa olevat, mahdolliset tila- ja vuokrasopimukset, joista kaupunki toimittaa neuvotteluvaiheessa tiedot ennen lopullisten tarjousten jättämistä. Kaupunki toimittaa neuvottelujen aikana ennen tarjousten tekemistä ainakin seuraavan VPT:tä koskevan aineiston: o juridiset materiaalit o kiinteistörekisterit o tonttikartta o muut materiaalit o kaupungin toteutuneet VPT nykyiset ylläpitokulut vuosilta 2011 ja (ei kaupunkia luovuttajana sitova)

18 kaupunkirakennepalvelut VPT:n siirto VPT:n siirto tehdään tarjouspyynnössä nimettävällä aikataululla, jonka tavoitteet ovat: - kauppa VPT:stä vuoden 2013 loppuun mennessä - VPT:n hallinto ja ylläpitokulut lähtien ostajalla - maksuaikataulu: 1 M kaupantekohetkellä, loput 12 kk maksuajalla. Ostaja jättää loppukauppahinnan maksusta kaupungin hyväksymän vakuuden VPT:n kehittäminen ja uudelleen käyttöönotto VPT:n kehittäminen, saneeraus ja uudelleen käyttöönotto toteutetaan vaiheittain muun kilpailualueen kehittymisen ja rakentamisen mukaan v VPT:n kehittämisen tavoitteena on muodostaa vanhasta kulttuurihistoriallisesti merkittävästä tehdasrakennuksesta Kankaan toimintojen ja palvelujen sydän, jonka ympärille muodostuu alueen elävä keskusta. VPT:n kehittämisessä tavoitellaan monipuolista palvelurakennetta sekä liike- ja toimistorakentamista yhdistettynä hybridimäisesti asumiseen. Toimintojen kehittämiseen liittyen tulee samalla ratkaista mahdolliset laajennusosat ja pysäköintiratkaisut huomioiden kaupunkikuvalliset tavoitteet. Kaupunki toteuttaa VPT:n toteutuksen edellyttämän kunnallistekniikan rakentamisen. Kunnallistekniikasta ei peritä eri korvauksia. Liittymäsopimukset tehdään normaalein ehdoin. Kiinteistö liitetään kaukolämpöön. Kaupunki on laadituttanut VPT:stä sähköisen inventointimallin, jonka avulla voidaan tutkia rakennuksen toimintojen kehittämistä ja mahdollisia laajennusosia. Malli luovutetaan kilpailijoiden käyttöön Kilpailualueen luovutus Toteuttajien oikeudet ja velvollisuudet asuin- ja toimitilarakentamisen osalta Liitteessä 1 likimääräisesti osoitettu, pääosin uudisrakentamiseen asuin-, liike- ja toimitilakäyttöön kaavoitettava kilpailualue luovutetaan kortteli-/tonttikohtaisesti toteuttajille suoraan kaupungin vastaavissa luovutuksissa noudattamilla ehdoilla.

19 kaupunkirakennepalvelut Asemakaavoitus etenee vaiheittain kilpailualueella luovutuksien edellyttämässä aikataulussa. Vaiheittainen luovutus edellyttää, että rakennettavana olevasta alueesta on toteutettu noin 85% ennen kuin seuraavaa vaihetta luovutetaan toteuttajille. Kilpailualueen kortteli/tontit luovutetaan toteuttajille siten, että kustakin toteutusvaiheesta luovutetaan jokaiselle kehitysyhtiön osakkaana olevalle toteuttajalle yhtä suuri määrä rakennusoikeutta. Mikäli tämä jako ei kaavoituksen tai tonttijaon johdosta ole jossakin toteutusvaiheessa mahdollinen tai tarkoituksenmukainen, voidaan jakoperiaatteista kaupungin päätöksillä poiketa. Poikkeama otetaan huomioon ja tasataan seuraavissa tontinluovutuksissa. Tasajaosta voidaan poiketa kaupungin päätöksellä, jos osuudet VPT:n kehitysyhtiöstä ovat erisuuruisia. Kilpailualueen korttelien / tonttien luovutushinta määritellään kaupungin ko. ajankohtana päättämien hinnoitteluperusteiden mukaisesti ns. vyöhykehintoja noudattaen. Vyöhykehinnat määritellään kaupungin käytännön mukaisesti siten, että ne eivät ylitä ko. ajankohdan rakennusoikeuden käypää hintaa. Pääperiaatteet rakennusoikeuden luovutuksessa ja toteutuksessa Vyöhykehinta muodostuu seuraavasti: 1. Vapaarahoitteisen asuntotuotannon vyöhykehinta on ulkopuolisella arvioijalla tarkistettu luovutushinta. Samaa vyöhykehintaa noudatetaan liikerakentamisessa ja toimistorakentamisessa eli alueella on käytössä yksi hinnoitteluperuste. Vyöhykehinta on kuitenkin vähintään ARA:n hyväksymä enimmäishinta ja enintään 10% alueelle rakennettavan vapaarahoitteisen asunnon keskineliömyyntihinnasta (arviohinta, jota seurataan toteutuksen edistyessä) 2. Tuetun tuotannon osalta noudatetaan ARA:n hyväksymää enimmäishintaa Toteuttajat sitoutuvat noudattamaan kaupungin päätöksiä koskien asuntotuotannon jakautumista eri tuotantotyyppeihin esim. kovan rahan tuotantoon ja vuokra-asuntoihin. Tavoitteena on, että 30% alueen asuntotuotannosta on tuettua tuotantoa. Tonttien hinnoittelussa ja jaossa eri toteuttajille kohdellaan toteuttajia tasapuolisesti. Kaupunki toteuttaa kunkin alueen kunnallistekniikan rakentamisen etenemisen edellyttämässä tahdissa. Kunnallistekniikasta ei peritä eri korvauksia. Liittymäsopimukset tehdään normaalein ehdoin.

20 kaupunkirakennepalvelut Yhtiön osakkaat saavat VPT:n luovutuksen yhteydessä etukäteen sovitun osuuden kilpailualueen asuinrakentamisoikeudesta ja lisäksi option lopun kilpailualueen asuntorakennusoikeudesta kaupungin omistamien alueiden osalta. Vaiheen 1 aluerajaus ja optioalueen vaihe 2 aluerajaus on likimääräisesti esitetty liitteessä 3. Yhtiön osakkaat saavat oikeuden ostaa sovitun asuntorakentamisoikeuden, alueelta 1, vaiheittain kaupungin kulloinkin vahvistamalla ns. vyöhykehinnalla. Yhtiön osakkaat saavat lisäksi option ostaa sovitun asuntorakentamisoikeuden, alueelta 2, vaiheittain kaupungin kulloinkin vahvistamalla ns. vyöhykehinnalla edellyttäen, että VPT:n ja alueen 1 toteuttaminen on tapahtunut osapuolien sopimalla tavalla. Yhtiön osakkaiden on lisäksi toteutettava työpaikkarakentamista ostamalla samalla vyöhykehinnalla sovittu määrä liike- ja toimistorakennusoikeutta. Työpaikkarakentamista tulee toteuttaa asuntorakentamisen vaiheittaisen etenemisen mukaan. o toteuttajan tulee vaiheissa 1 ja 2 toteuttaa yhteensä vähintään 25% alueen muualle kuin VPT:n alueelle toteutettavasta työpaikkarakentamisesta vaiheessa 1 tulee yhtiön toteuttaa työpaikkarakentamista vähintään noin 15% työpaikkarakentamisen kokonaismäärästä optiovaiheessa 2 tulee yhtiön toteuttaa vähintään 10% työpaikkarakentamista Osallistujien velvollisuutena on sitoutua toimimaan VPT:n kehitysyhtiössä 5.4. VPT:n ja kilpailualueen yleiset suunnittelu ja toteutusperiaatteet Toteuttajat sitoutuvat kilpailualueen toteuttamiseen kaupungin päättämissä toteutusvaiheissa siten, että toteutus etenee vaiheittain kokonaisuuksina. Kunkin vaiheen rakentaminen edellyttää, että ko. vaihetta palvelevat pysäköinti- yms. yhteisjärjestelyt sekä julkisten palvelujen edellyttämät tilat toteutetaan rakentamisen edellyttämässä tahdissa. Toteuttajat sitoutuvat pysäköinnin, VSS- ym. yhteistilojen sekä jätehuollon osalta toteuttamaan kaupungin päätösten ja vahvistetun asemakaavan mukaiset keskitetyt ratkaisut. Alustavat suunnitelmat ko. järjestelyistä on kuvattu liitteessä 16. Näihin ratkaisuihin haetaan uusia toiminta- ja ratkaisutapoja ns. KYTKIN-projektilla.

21 kaupunkirakennepalvelut Toteuttajat sitoutuvat ottamaan sekä VPT:n että kilpailualueen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon kaupungin vahvistamien ohjeiden mukaiset kestävän kehityksen arvot ja elinkaarikriteereihin asetettavat vaatimukset. 6. Yhteistyön organisointi 6.1. Yleistä yhteistyömallista Yhteistyömallin tavoitteena on osaltaan varmistaa Kankaan alueen nopea käynnistyminen ja yhtäjaksoinen toteutuminen alueen kehittämiselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Liittämällä alueen toteuttamiseen riittävästi osapuolia varmistetaan alueen tasainen ja yhtäjaksoinen toteutuminen sekä säilytetään kilpailua alueen asuntotuotannon toteuttamisessa. Yhteistyömallin avulla alueen kaikki toteuttajat sitoutuvat asuntorakentamisen lisäksi VPT:n kehittämiseen ja palvelujen, kaupan sekä toimitilarakentamisen edistymiseen alueen asuntorakentamisen vaiheiden toteutumisen mukaan. Yhteistyömallissa kehitysyhtiön toimijat yhteisvastuullisesti osallistuvat alueen kehittämiseen, jolloin saadaan mahdollisimman laaja ja monipuolinen osaaminen alueen kehittämisen kaikille osa-alueille ja kehitysprosessin kaikkiin vaiheisiin Kehitysyhtiön muodostaminen ja sen tehtävät Valitut toimijat muodostavat yhtiön, jolla on oma organisaatio. Yhtiön sijoituspaikka on Jyväskylässä Kankaan alueella. Kehitysyhtiön päätehtäviä Osallistua kaavasuunnitteluun ja suunnitteluaikataulun määrittelyyn Tuoda suunnitteluun käytännön toteutuksen näkökulmaa Olla mukana alueen toteutuksen vaiheistamisessa Toteuttaa VPT:n suunnittelu alueen kehittämiselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti Vetää VPT:n toteutukseen tähtäävää prosessia, liike- ja palvelukokoonpanon luontia, käyttäjähankintaa, kustannuslaskentaa, projektointia, viranomaisneuvotteluita, brändäystä ja markkinointia

22 kaupunkirakennepalvelut Hankkia VPT palvelukeskukselle sijoittaja, kun hanke on tarpeeksi vakiintunut tai etsiä siihen muu rahoitusmalli. Olla mukana pysäköinnin, jätehuollon, energiatuotannon ja alueen markkinoinnin suunnittelussa sekä mahdollisesti jatkaa toteutuksessa ja toteutuksen jälkeisessä hallinnoinnissa. Vastata VPT:n suunnittelukustannuksista kokonaan toteutussopimuksen laatimisesta eteenpäin. Vastaa VPT:n hallinnoinnista toteutussopimuksessa määritellystä hetkestä eteenpäin. Yhtiöllä on velvollisuus ostaa ja toteuttaa ennakolta määrätty määrä työpaikkarakentamista alueen vaiheittaisen edistymisen mukaan. Yhtiöllä on velvollisuus kehittää VPT:tä ennalta sovitussa laajuudessa alueen vaiheistuksen ja tonttien luovutuksen edistymisen mukaan. Yhtiö voi omistaa ja toteuttaa VPT:n väliaikaisesti, tavoitteena on kuitenkin projektin myynti ennen toteutusta tai sen aikana Yhteistyömallin perusidea Yhteistyömallin avulla varmistetaan VPT:n ja alueen sydämen toteuttamisen käynnistyminen samanaikaisesti asuntorakentamisen käynnistyessä ja turvataan VPT:n palvelusydämessä palvelut ja tilat, jotka houkuttelevat alueelle muutakin aktiviteettia ja luovat elävää kaupunkirakennetta Johtoryhmä Koko alueen kehittymisen ja yhteisten tavoitteiden varmistamiseksi hankkeelle määritellään johtoryhmä, jossa on kaupungin ja kehitysyhtiön edustajat. Johtoryhmän rooli, kokoonpano sekä menettelytavat sovitaan yhteisesti neuvotteluvaiheen aikana.

23 kaupunkirakennepalvelut Kilpailun keskeyttäminen ja toteutussopimuksesta vetäytyminen 7.1. Kaupungin oikeus keskeyttää kilpailu Kaupungilla on oikeus keskeyttää kilpailumenettely milloin tahansa ennen sitovan toteutussopimuksen allekirjoittamista. Kaupunki voi hylätä kaikki osallistumishakemukset tai lopulliset tarjoukset. Toteutussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kaupungin oikeus vetäytyä sopimuksesta määräytyy toteutussopimuksen ehtojen mukaan. Perusteena toteutussopimuksen päättämiselle kaupungin toimesta voi olla esimerkiksi: - Toteuttajan konkurssi, velkajärjestely tai muuten osoitettu maksukyvyttömyys - Olennaiset heikentävät muutokset toteuttajan taloudellisessa asemassa hankekuvauksessa asetettujen toteuttajan vähimmäisvaatimusten tai toteutusvarmuuden tai aikataulun osalta - Toteuttajan olennainen viivästyminen hankkeen toteutukselle sovitusta aikataulusta tai toteuttajan olennaiset maksuviivästykset - Muu toteutussopimuksessa määritettävä painava syy 7.2. Toteuttajan oikeus vetäytyä kilpailusta ja toteutussopimuksesta Kilpailijalla on oikeus vapaasti vetäytyä kilpailusta sitovan tarjouksen tekemiseen asti. Toteuttajalla on oikeus irtisanoa toteutussopimus päättymään 12 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen ilman seuraamuksia seuraavissa tapauksissa: a. kilpailualueen I-vaiheen toteutuksen edellyttämä 1. laadittava asemakaava ei ole tullut voimaan 36 kuukauden kuluessa toteutussopimuksen voimaantulosta; b. 1. asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukainen rakennusoikeus on 15 % vähemmän kuin kaavoituksen lähtökohtana olevassa allekirjoitetussa toteutussopimuksessa; tai c. 1. laadittava asemakaava muuten poikkeaa olennaisesti toteutussopimuksesta ja/tai luonnossuunnitelmissa esitetystä. Irtisanomisaika on varattu osapuolten välisille neuvotteluille, joissa käydään läpi mahdollisuus tarkistaa toteutussopimusta siten, että sydänkortteli voitaisiin toteuttaa muuttuneet lähtökohdat huomion ottaen.

24 kaupunkirakennepalvelut Korvaukset toteutussopimuksen päättämistilanteissa Toteutussopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä kaupungilla on oikeus vähentää toteuttajan kohdan mukaisesti maksamasta VPT:n ensimmäisestä maksuerästä, joka palautetaan ilman korkoa, ne mahdolliset viivästyssakot ja muut korvaukset, joihin kaupungilla on oikeus toteutussopimuksen tai yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti. Toteutussopimuksen päättyessä toteuttajasta johtuvasta syystä, kaupungilla on oikeus saada sopimussakkona VPT:n kaupan ensimmäinen maksuerä. 8. Kaavoitusprosessi ja kaavoitusaikataulu 8.1. Kaavoituksen nykytilanne Kilpailualueella on tällä hetkellä voimassa liitteestä 14 ilmenevät osayleiskaava ja asemakaava. Kaupunki on käynnistänyt kilpailualueen uudelleenkaavoituksen, jonka tavoiteaikataulu on seuraava: Kaavaluonnoksen aikataulu kh lautakunta nähtävillä (+30 pv) yleisötilaisuus ke kommentointi netissä muut tiedotus mennessä Kaavaluonnoksen materiaalin, joka on esitetty liitteessä 15 kilpailija voi noutaa Kankaan nettisivuilta Kaavaehdotus käynnistyy alkuvuodesta 2013 tähän prosessiin tulisi kehitysyhtiö saada mukaan osalliseksi Kaavan eteneminen Osayleiskaava valmis v Ensimmäinen asemakaava valmis 12/2013

25 kaupunkirakennepalvelut Kaavoitusmenettely Erikseen todetaan, että kaupunki ei voi sitoutua edellä sanottuun kaavoitusaikatauluun tai tällä hetkellä esillä olevaan kaavaluonnokseen tai neuvotteluissa esillä oleviin suunnitelmiin. Kaupungin tavoitteena on saada kaavoitus toteutettua edellä sanotussa tavoiteaikataulussa liitteenä olevien luonnosten mukaisesti siten, että kaavoituksessa otetaan huomioon toteuttajiksi valittujen yhteistyökumppaneiden esitykset VPT:n ja kilpailualueen suunnittelusta ja toteuttamisesta toimitila- ja asuntorakentamisen ym. rakentamisen alueena. Koska kaavoitusprosessi tapahtuu valmistelun, käsittelyn ja hyväksymisen ym. osalta normaalia maankäyttö- ja rakennuslain säätelemää kaavoitusprosessia ja päätöksentekojärjestystä noudattaen muutoksenhakumahdollisuuksineen, kaupunki ei voi sitoutua liitteenä olevaan tai myöhemmin laadittavaan tai toteuttajien esittämän ehdotuksen mukaiseen kaavoitukselliseen lopputulokseen. Kaupungilla ei ole korvaus- tai muuta vastuuta kilpailuehdotuksen jättäneitä tai valittuja toteuttajia kohtaan, jos kaavoituksen lopputuloksena hyväksyttävä osayleiskaava johtaa asemakaavaan joka ei vastaa tällä hetkellä laadittua tai myöhemmin laadittavia suunnitelmia tai toteutussopimusta. Vastaavasti kaupunki ei ole korvausvelvollinen kilpailijoita tai valittuja toteuttajia kohtaan, mikäli asemakaava kokonaan tai joiltain osin ei tule voimaan toteutussopimuksen edellyttämässä muodossa tai sen sisältöisenä tai osapuolten sopimassa tavoiteaikataulussa. 9. Liitteet Liite 1 Kankaan uusi osayleiskaava alue, vanhan paperitehtaan (VPT) alue ja kilpailu alue Liite 2 Alueen alustava vaiheittainen asemakaavoitus, alueiden vaiheittainen luovutus ja toteutus Liite 3 Kehitysyhtiön toimintamalli Liite 4 Kankaan tonttien luovutuksen periaatteet Liite 5 Kankaan alueen haitta-aineselvitykset Liite 6 Kankaan alueen OYK luonnos Kaavaluonnoksen materiaalin joka on esitetty liitteessä 6 kilpailija voi noutaa Kankaan nettisivuilta Liite 7 Kankaan alueen yleisselvitykset Liite 8 Kankaan alueen yleisesittelyt Liite 9 VPT piirustuksia ja kuvia Liite 10 Lomakkeet

Kokkolan kaupunki Kilpailukutsu Rautatientorin ja linja-autoaseman alueen suunnittelu- ja toteuttamiskilpailu 01.10.2015

Kokkolan kaupunki Kilpailukutsu Rautatientorin ja linja-autoaseman alueen suunnittelu- ja toteuttamiskilpailu 01.10.2015 01.10.2015 vpk Kokkolan kaupunki Kilpailukutsu Rautatientorin ja linja-autoaseman alueen suunnittelu- ja toteuttamiskilpailu 01.10.2015 1 Kilpailukutsu Kokkolan kaupunki järjestää Rautatientorin ja linja-autoaseman

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) KILPAILUN LYHYT KUVAUS 2 KILPAILUN LYHYT KUVAUS Luonnos 1.12.2014 Helsinki High-rise Kansainvälinen arkkitehtuuri-

Lisätiedot

Vanhan paperitehdaskiinteistön kehittäminen yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa. Jyväskylän kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto

Vanhan paperitehdaskiinteistön kehittäminen yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa. Jyväskylän kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Vanhan paperitehdaskiinteistön kehittäminen yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa Jyväskylän kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto 09.01.2013 Kaupunki sai etuosto-oikeudella 1,5 vuotta sitten,

Lisätiedot

OSALLISTUMISPYYNTÖ. 1 Hankinnan perustiedot. 1.1 Hankinnan kohde

OSALLISTUMISPYYNTÖ. 1 Hankinnan perustiedot. 1.1 Hankinnan kohde 1 OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Helsingin kaupunki myy Jätkäsaaresta tontin Bunkkeri -nimisine rakennuksineen. Ostaja rakentaa tontille kaupungin antaman tilaohjelman mukaiset

Lisätiedot

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta.

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. 1 (7) 10 MYYTTIÄ VIDEO Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Tuomisto MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Tuomisto 418 425 3 159 omistaja: Kaarina Kyllikki Salonen (xxxxxx xxxx) Lindforsinkatu

Lisätiedot

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Sopimus osapuolet: Joensuun kaupunki Y-tunnus 0- PL 8 80101 Joensuu ( Myöhemmin tässä sopimuksessa kaupunki) Perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

1.10.2014. Kankaan ajankohtaiset KV 29.9.2014 Sandelin

1.10.2014. Kankaan ajankohtaiset KV 29.9.2014 Sandelin 1.10.2014 Kankaan ajankohtaiset KV 29.9.2014 Sandelin Kankaan maankäyttö ja kehittäminen 2011 2012 2013 2014 Uutta osallistumista Arkkitehtuurikilpailu selvitykset Avoimet ovet Kulttuurivisio Kaavarunko

Lisätiedot

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2)

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2) Kokemäen kaupunki TARJOUSPYYNNÖN LIITE1 Dnro 232/045/2015 Kokemäen kaupungin Lähteenmäen koulun hakelämpölaitoksen ylläpitäminen, käyttäminen ja lämpöenergian tuottaminen ajalle 1.9.2015 31.8.2018 + 1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

*Korjattu 23.10.2015 kohtaan Maaperä korttelit oikeiksi ja korjattu luovutussopimuksiin oikea ympäristönsuojelulaki.

*Korjattu 23.10.2015 kohtaan Maaperä korttelit oikeiksi ja korjattu luovutussopimuksiin oikea ympäristönsuojelulaki. Tarjouspyyntö Tietolan alueen tonttien luovutuksesta *Korjattu 23.10.2015 kohtaan Maaperä korttelit oikeiksi ja korjattu luovutussopimuksiin oikea ympäristönsuojelulaki. Tarjouspyynnön sisältö Yleistä

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus:

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus: 1(6) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Tarjoajan nimi: Y-tunnus: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Vuokraoikeudenhaltija

jäljempänä tässä sopimuksessa Vuokraoikeudenhaltija MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta SOPIMUSALUE Kiinteistö Oy Pohjolan Perusyhtiö 40 (2175827 5) Suomen Osatontti II Ky

Lisätiedot

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5)

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5) 1(5) Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet TARJOUSLOMAKE Ohjeet: 1. Tarjouksen tekijän on vastattava liitteen kaikkiin kysymyksiin ja liitettävä pyydetyt asiakirjat ja selvitykset tarjoukseen.

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä

LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä 1. EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Ehdokkaan nimi (ryhmittymä: kaikkien jäsenten nimet) Ehdokkaan osoite

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) ESISOPIMUS JA SOPIMUS Osapuolet A Paulig Oy Y-tunnus 0112563-0 PL 15, 00991 HELSINKI (jäljempänä tontinomistaja) (jäljempänä B Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

MINNA CANTHIN KATU 28 KONTTISEN LIIKETALO KIINTEISTÖN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA LUONNOS

MINNA CANTHIN KATU 28 KONTTISEN LIIKETALO KIINTEISTÖN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA LUONNOS MINNA CANTHIN KATU 28 KONTTISEN LIIKETALO KIINTEISTÖN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA LUONNOS 22.9.2017 KUOPION KAUPUNKI 1. Yleistä Kuopion kaupunki järjestää tarjouskilpailun Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset 1 Liitteen tarkoitus Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata ne soveltuvuusvaatimukset, joita Asiakas

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4)

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyynnön sisältö Yleistä tonteista ja menettelystä... 1 Sijainti... 3 Kaavatiedot... 4 Liikennemäärät... 4 Maaperä... 5 Luovutusehdot...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 15.04.2013 Sivu 1 / 1 1734/02.07.00/2013 33 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Matti Tausalle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastorakennuksen ja tuotantotilan rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 11.01.2016 Sivu 1 / 1 5571/2015 02.07.00 5 Teollisuustontin vuokraaminen Scanoffice Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Juvanmalmilta, kortteli 85129 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1, 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 2. Kiinteistö Oy Lappeen Liikekeskus Y-tunnus: 0612151-6 c/o Corbel Oy, Laserkatu

Lisätiedot

Tarjous, Liite 3. Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk. kilön nimi Yhteyshenk. antaa tiedoksi. Liitteet. viä tietoja.

Tarjous, Liite 3. Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk. kilön nimi Yhteyshenk. antaa tiedoksi. Liitteet. viä tietoja. , Liite 3 Versio 2.3.2015 Dnro 21/07.71.710/2015 TARJOAJAN TIEDOT Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk kilön nimi Yhteyshenk kilön puhelin ja sähköposti Ehdokkaan virallinen sähköpostiosoite,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tilat Parvis ja Kiila

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tilat Parvis ja Kiila MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilojen Parvis 418 424 9 636 ja Kiila 418 424 9 637 omistaja: THH Palvelut Oy (2128195

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskipaikkoja hakijan kioskista (vaunu, auto tms.) tapahtuvaan kioskitoimintaan.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskipaikkoja hakijan kioskista (vaunu, auto tms.) tapahtuvaan kioskitoimintaan. Vuokralle tarjotaan kioskipaikkoja vuokraa määräajaksi kioskipaikkoja hakijan kioskista (vaunu, auto tms.) tapahtuvaan kioskitoimintaan. Yksi hakija voi vuokrata korkeintaan kaksi vuokrakohdetta. Vuokranantaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1195/02.07.00/2013 20 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Risorius Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastohallirakennuksen rakentamista varten, kortteli 85128 Valmistelijat

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito Tarjouspyyntö 1 (5) 8.9.2017 AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito 2017 2019 Tarjouspyyntö 1 Yleistä 2 Hankinnan kuvaus Auran kunta pyytää tarjoustanne kaavateiden ja piha-alueiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyynnön sisältö Yleistä tonteista ja menettelystä... 1 Sijainti... 3 Kaavatiedot... 4 Liikennemäärät... 4 Maaperä... 5 Luovutusehdot...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN

LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston Identiteetin ja pääsynhallinnan ratkaisu, Kehotus osallistumishakemuksen jättämiseen (Liite A)

Jyväskylän yliopiston Identiteetin ja pääsynhallinnan ratkaisu, Kehotus osallistumishakemuksen jättämiseen (Liite A) 1 (9) Jyväskylän yliopiston Identiteetin ja pääsynhallinnan ratkaisu, Kehotus osallistumishakemuksen jättämiseen (Liite A) OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE JA KAAVAKE 1. Osallistumishakemus tulee tehdä tämän ohjeen

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

SOPIMUS. luonnos OSAPUOLET

SOPIMUS. luonnos OSAPUOLET Sivu 1 / 5 SOPIMUS luonnos OSAPUOLET I YIT Rakennus Oy, y-tunnus 1565583-5 Hatanpään valtatie 11 33100 TAMPERE, omasta ja kortteliin Tampella-992 perustettavan pysäköintiyhtiön puolesta, jäljempänä YIT

Lisätiedot

PL 800. Käyntiosoite Olympiaranta 3. Kirjekuoreen on merkittävä TARJOUS HEL 2012-005894. Hankintayksikkö Helsingin Satama, Viestintä

PL 800. Käyntiosoite Olympiaranta 3. Kirjekuoreen on merkittävä TARJOUS HEL 2012-005894. Hankintayksikkö Helsingin Satama, Viestintä 1. Tarjouspyynnön perustiedot Vuokrauksen kohde Lyypekinlaiturilla ruoan valmistus- ja myyntipaikat 1-10 ajalla 7.- 13.10.2012. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat tehdä tarjouksen.

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki.

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 1 Sopijapuolet 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. 1.2 Asunto Oy Kreivinniitty, y-tunnus 0135532-1

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23 12.03.2012 Sivu 1 / 1 1134/02.07.00/2012 23 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1196/02.07.00/2013 21 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle varastohallin rakentamista varten, kortteli 85128 tontti 8 Valmistelijat / lisätiedot: Pulkkinen

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Hallinto-osasto / Kansliapalvelut Khadraoui (7) Karttaliitteessä 2 on määritelty vuokrattavat kohteet.

Hallinto-osasto / Kansliapalvelut Khadraoui (7) Karttaliitteessä 2 on määritelty vuokrattavat kohteet. Khadraoui 10.2.2012 1 (7) Vuokralle tarjotaan elintarvikkeiden myyntipaikkoja Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi Helsingin keskustassa myyntipaikkoja tarjoajan kioskista tapahtuvaan

Lisätiedot

Wiren 31.8.2010 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

Wiren 31.8.2010 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio TARJOUSPYYNTÖ H044-10-1 1 (11) KOTIHOIDON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin hankintakeskus järjestää tarjouskilpailun terveyskeskuksen kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän

Lisätiedot

HANKINTAILMOITUKSEN LIITE 3 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Ehdokas, palauta tämä lomake täytettynä!

HANKINTAILMOITUKSEN LIITE 3 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Ehdokas, palauta tämä lomake täytettynä! HANKINTAILMOITUKSEN LIITE 3 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Ehdokas, palauta tämä lomake täytettynä! 1. EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Ehdokkaan nimi / nimet (ryhmittymä: kaikkien jäsenten nimet) Ehdokkaan osoite

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(9) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 11 Tarjous jätettävä 31.10.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

Kiinteistölautakunta 2014-10-02. Päätös. Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

Kiinteistölautakunta 2014-10-02. Päätös. Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Kiinteistölautakunta 2014-10-02 Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että A kaupunginhallitus päättäisi varata Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Jätkäsaari) korttelin nro 20811 ohjeellisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN

LAPPEENRANNAN KESKUSTALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN LAPPEENRANNAN KESKUSTALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600 Petu 16.10.2013 118 Liite 1. Kansallinen hankintailmoitus: n kunta : Osallistumispyyntö :Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon sijoituspalveluiden hankinta 17.1.2013 8:00 Osallistumishakemukset 26.2.2013

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Koipijärvi

Sopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä: Tila Koipijärvi MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Tilan Koipijärvi 418 424 3 67 omistajat: Mirja Helena Suikkanen (xxxxxx xxxx) Vanha

Lisätiedot

AIESOPIMUS IKÄÄNTYVILLE IHMISILLE TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA. Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana.

AIESOPIMUS IKÄÄNTYVILLE IHMISILLE TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA. Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana. AIESOPIMUS IKÄÄNTYVILLE IHMISILLE TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana. Asunto Oy Lassinpuisto (yhtiö) nykyisenä maanomistajana,

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot