TOIMINTAKERTOMUS 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2003"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry 1. Yleistä Koulutus Peruskoulutus Sudenpenturyhmä (Hattiwatti Oy) Vartiokoulutusryhmä (Burleskit) Vaeltajaryhmä (Moose Bros) Partiojohtajakoulutusryhmä (PupuJussit) Taitokoulutus Erätaitoryhmä Kisaryhmä - Kiva Sisuryhmä Yhteistyöpiirit Viispiikki Sudenpentujen piirileiri Västi Hela Tiedotus Kärppä-viesti Ulkoinen tiedotus Piirivihje www-sivut Tukitoiminnot Lippukuntaryhmä Pelastuspalveluryhmä Muonitusryhmä Selkäsaari Meripartio-ohjaaja Hallinto Jäsenkokoukset Piirihallitus Piiritoimisto Talous Liitteet Luottamushenkilöt Piirin järjestämät tapahtumat Piirin lippukunnat Myönnetyt valtakirjat Myönnetyt ansiomerkit Etelä-pohjanmaan partiolaiset ry Piirinmestaruuskisojen tulokset Vierailut, muistamiset, tervehdykset Edustukset ja osallistuminen Suomen Partiolaiset ry:n tapahtumiin Yhteistyöpiiri (YTP) toiminta Piirin saamat lahjoitukset... 20

2 1. YLEISTÄ Vuonna 2003 olimme Matkalla metsään. Kursseilla ja tapahtumissa pidettiin esillä Suomen Partiolaiset ry:n yhteistä teemaa, retki- ja leiritaitoja sekä partiojohtajuutta. Sudenpennuille järjestettiin toimintakilpailu, johon tuli valitettavan vähän osallistujia. Voittajaksi selviytyi Vähänkyrön Eräveikot ry:n Meritähdet-lauma. Piirin kaksi suurinta tapahtumaa olivat HELA SM-kisat Ähtärissä maaliskuussa sekä VÄSTI sudenpentuleiri heinä-elokuun vaihteessa Kortesjärvellä. HELA oli monen vuoden ponnistusten tulos. Staabi teki hyvää työtä Markku Aution johdolla. He jaksoivat innostaa ja tukea myös kaikkia muita, jotka tulivat mukaan tekemään kisaa. Kaikkiaan eri tehtävissä oli lähes 500eppläistä! Hienot kisat. Hieno saavutus. Kiitos teille jokaiselle mukana olleelle. Toinen hienosti onnistunut tapahtuma oli VÄSTI LEIRI. Sudenpennuille oli tarjolla loppuun asti mietitty kokonaisuus ritareineen ja linnanneitoineen. Ohjelma oli hyvä ja sudenpentuja kiinnostava. Historiaan siirtyi taas yksi hieno elämys ja paljon muistoja. Lippukunnanjohtajiin oltiin yhteydessä useampaankin kertaan vuoden aikana. Selvitimme sitä, haluavatko lippukunnanjohtajat lähteä mukaan piirihallituksen rinnalle suunnittelemaan piirin toimintaa pitkällä tähtäimellä. Ennen kevätkokousta oli tapaaminen, jossa asiaa puitiin perusteellisesti. Lisää tietoa hankittiin marraskuun lippukunnanjohtajiston virkistyspäivän aikana. Lopputuloa oli, että piiriin ei perusteta lippukunnanjohtajien muodostamaa piirineuvostoa. Sen sijaan lähdettiin kehittämään lippukuntaryhmän toimintaa ja etsimään kummitoiminnan kautta ratkaisua tiedonkulun lisäämiseksi piirin ja lippukuntien välille. Vuonna 2003 oli tarkoitus aloittaa myös kehitysaputoiminta piirissä. Suunnitelma kuitenkin kaatui, koska Kivikankaan perhe joutui tulemaan pois Keniasta paikallisten levottomuuksien vuoksi. 2. KOULUTUS Vuoden 2003 aikana on myös koulutus saanut lisää tuulta purjeisiin! Piirille on nimetty meripartio-ohjaaja tukemaan ja ohjaamaan piirin alueella harjoitettavaa meri-partio toimintaa. Myös lippukunnanjohtamiskoulutusta on lähdetty kehittämään uuden lippukuntaryhmän toimesta. Muu koulutustoiminta on järjestetty jo totuttuun tapaan. Vuoden 2003 aikana piirin koulutustarjonta on painottunut, jotka tukevat partio-ohjelman toteuttamista lippukunnissa. Erityismaininnan ansaitsee aikuisille suunnattu laumanjohtajakurssi, joka kiinnosti erityisesti uusia lippukuntia. Edellisten vuosien tapaan kursseja on jouduttu jonkin verran perumaan. Tähän on ollut syynä osallistujien pieni määrä. Tämä on erityisen huolestuttavaa huomioiden sen, että lippukunnissa on yhä suuri määrä johtajia vailla tarvittavaa koulutusta. Piirin omana koulutuksen kehittämisen tavoite oli vuonna 2003 asetettu tukemaan sudenpentutoimintaa. Päästiin lähes kaikkiin toimia mittaamaan asetettuihin tavoitteisiin. 1

3 Sudenpentukisoissa oli 25 joukkuetta, ja Västin osallistujamäärä jäi tavoitteesta joka oli 350 sudenpentua. Myös muita kehittämistehtäviä suoritettiin. Vuoden 2003 aikana tehtiin sekä piiritykselle, että PJ peruskurssille järjestämis- ja kouluttajaohjeet. Piirineuvosto päätettiin olla perustamatta, koska siihen ei löytynyt kiinnostusta lippukunnanjohtajien keskuudessa. Vuoden aikana on saatu aikaan paljon kehitystä koulutuksen osa-alueella. Vaikka jatkuva kehittäminen ja uudenluominen on välillä raskasta selvää on, että myös tulevina vuosina tarvitaan uusia ideoita ja luovaa otetta, jotta koulutus pystyy vastaamaan jäsenmäärän laskun asettamiin haasteisiin Peruskoulutus Vuoden 2003 aikana peruskoulutuksessa keskityttiin partio-ohjelmaa tukevan koulutuksen järjestämiseen. Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että partio-ohjelmaa suoritettaisiin lippukuntien kaikissa ikäkausissa. Tämä tulisi jatkossa näkyä sekä suoritetuissa vaihe-, luokkamerkeissä, että retkien määrissä. Lisäksi koulutuksessa on huomioitu ikäkausien väliset siirtymävaiheet Sudenpenturyhmä (Hattiwatti oy) Sudenpenturyhmä järjesti vuonna 2003 kaksi laumanjohtajakurssia, joista toinen oli aikuisille suunnattu laumanjohtajien peruskurssi. Kurssin kohderyhmään kuuluivat myös ne aikuiset, joilla ei ollut aiempaa partiotaustaa. Tämä huomioitiin kurssin toteutuksessa käymällä läpi kurssin ensimmäisellä osalla Tervetuloa Partioon kurssin ohjelmaa. Kurssilla painotettiin laumanjohtajan käsikirjan käyttämistä laumanjohtajan apuvälineenä. Uusien lippukuntien osuus kurssilaisista oli merkille pantava. Toisella laumanjohtajien peruskurssilla kurssilaiset saivat käytännön kokemusta sudenpentujen ohjaamista. Kurssilaiset suunnittelivat ja toteuttivat sudenpennuille yhden laumaillan Vartiokoulutusryhmä (Burleskit) Vartioryhmä koulutti järjestämillään kursseilla vartionjohtajia käyttämään luokkasuorituksia toimintansa runkona. Ryhmän tavoitteena oli saada vartionjohtajat ymmärtämään niiden olevan olennainen osa partiotoimintaa ja parantavan vartion kokousten laatua. Vartionjohtajien vihjepäivien ohjelma rakentui kolmannen ja toisen luokan suoritusten ympärille. Suorituksia kurssilaiset oppivat kouluttamaan käytännön kautta. Suoritusten valinnassa kiinnitettiin huomiota perusretkeilytaitoihin. Sampo-kurssilla ohjelman keskeisinä teemoina olivat riihitys, luokkasuoritukset, siirtymävaihe ja vartiojärjestelmä. Koulutuksessa syvennyttiin myös partioihanteiden ja ideologian merkitykseen sekä omaan johtajuuteen. Vartionjohtajien jatkokurssin I-osan ohjelma toteutettiin vartion laavuretkellä. Tavoitteena oli madaltaa vartioiden retkelle lähtemisen kynnystä. VJ-jatkokurssin toisella osalla koulutus keskittyi vartiojärjestelmän mahdollisuuksiin. 2

4 Piiri järjesti lippukuntien toivomuksesta vartionjohtajien peruskurssin. Kouluttajat koottiin piirin kouluttajista ja Kurikan Korvenkävijät ry:n jäsenistä Vaeltajaryhmä (Moose Bros) Vaeltajaryhmän tarkoituksena oli tarjota vuoden 2003 aikana vaeltajaikäisille koulutusta ja toimintaa. Toimintaa järjestettiin Suomen partiolaisten Matkalla Metsään teeman mukaisesti. Ryhmä järjesti yhteistyössä Erätaitoryhmän kanssa Saaristo Seikkailun Vaasan saaristossa. Tapahtumaan osallistui partiolaisia myös YTP-alueelta. Ryhmä huolehti syksyllä Seinäjoella järjestettyjen Ensiapu I ja II -kurssien käytännön järjestelyistä. Kouluttajina kurssilla toimivat Suomen Punaisen Ristin koulutetut ensiapuohjaajat. Viikonlopun aikana koulutettiin yli 40 piirin jäsentä. Syksyllä ryhmä teki lippukunnanjohtajille kyselyn koskien vaeltajien määrää ja heidän toimintaansa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään tulevassa toiminnassa Partiojohtajakoulutusryhmä (PupuJussit) Johtajakoulutusryhmä PupuJussit järjesti vuonna 2003 kaksi PJ-peruskurssia. Pääsiäisen kurssilla kurssilaisia oli 19. Kurssi järjestettiin Kauhavalla Ojutjärven leirikeskuksessa. Syksyn kurssilla kurssilaisia oli 15. Kurssin ensimmäinen osa järjestettiin Vähäkyrössä hiihtomajalla ja toinen osa Seinäjoella Pohjan nuorisotalolla. Vuoden aikana ryhmä kokosi PJ-peruskurssista kurssiohjeen, jota testattiin syksyn kurssilla. Kurssi ohje todettiin toimivaksi ja otetaan käyttöön. Ryhmän tavoitteena on, että kaikki kurssilaiset palauttaisivat johtamistehtäväraportin vuoden sisällä kurssin käymisestä. Vuoden 2002 kurssilaisista 90% on tehnyt tehtävän ja 72% on palauttanut raportin. Johtamistehtävän ohjaajalle on tehty ohjeistus ja ryhmä on lisännyt yhteydenottoja kurssilaisiin tehtävän teon edesauttamiseksi Toimenpiteiden vaikutukset ovat nähtävissä lopullisesti vuonna Taitokoulutus Taitokoulutusryhmät ovat partiotoiminnan osa-alueiden asiantuntijoita. Ryhmien tarkoituksena on partiotaitojen ylläpitäminen ja parantaminen lippukunnissa ja partiojohtajien keskuudessa. Taitokoulutus tarjosi mielenkiintoista lisää lippukuntien toimintaan ja toi syvyyttä partioohjelman suorituksiin Erätaitoryhmä Erätaitoryhmän vuoden 2003 kursseista jouduttiin peruuttamaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi maaliskuussa ET I- ja syyskuussa ET II kurssi. Marraskuun ET I -kurssi järjestettiin yhdessä vj-peruskurssin II-osan kanssa, osallistujamäärä oli runsas. Toukokuussa Erätaitoryhmä järjesti yhdessä vaeltajaryhmän kanssa Saaristo Seikkailu tapahtuman Vaasan saaristossa. Erätaitoryhmän järjestämien kurssien osallistujilta kerätyn palautteen perusteella 100 % kurssilaisista oli tyytyväisiä kurssin antiin. ET I -kurssilla aloitettiin kurssilaisille jaettavan kurssimateriaalin tekeminen. 3

5 Kisaryhmä - Kiva Kisaryhmän päätavoitteena oli kouluttaa vuoden 2003 aikana piirin kisojen järjestäjät ja näin helpottaa kisojen järjestämistä ja pitää yllä niiden korkeaa tasoa. Vuoden aikana järjestettiin yksi JTMK-kurssi, johon liitettiin rastipäällikkökoulutus. Myös EPP:n järjestämä SP:n talvimestaruuskilpailu Hela voidaan laskea koulutustapahtumaksi, sillä SM-kisoissa moni lippukunta pääsi mukaan kisojen järjestämiseen. Piirin talvikisa (Häjy) pidettiin Helan koekisana. Piirin kevätkisa Nikkari järjestettiin toukokuussa Jurvassa. Osallistujia oli oranssissa sarjassa 11 vartiota ja vihreässä viisi. Samassa yhteydessä järjestettiin myös sisukisa, johon osallistui kolme vartiota. Sudenpentukisa järjestettiin Lapualla toukokuussa, osallistujia oli 25 pentuetta. Syyskisa Hetkinen syyskuun alussa Seinäjoella. Hetkiseen osallistui yksi vartio siniseen sarjaan, kolme punaiseen, kuusi ruskeaan ja kuusi harmaaseen. SM-kevätkisoissa - Kaski - EPP:tä edusti oranssissa sarjassa kolme vartiota ja vihreässä yksi vartio. SM-syyskisoissa Smuglaus - punaisessa sarjassa oli kaksi vartiota, ruskeassa kolme ja harmaassa kolme vartiota Sisuryhmä Sisuryhmän tavoitteena oli kartoittaa vuoden 2003 aikana piirin sisulaumojen ja vartioiden tilannetta. Sisujohtajiin oltiin yhteydessä vuoden aikana eri tapahtumissa ja puhelimitse. Ryhmän tavoitteena oli myös tukea SP:n Matkalla metsään teeman toteutumista sisupartioinnissa. Ryhmä järjesti Sisut matkalla metsään -teemapäivän Lapuan Hirvijärvellä huhtikuussa. Tapahtumaan osallistui sisuja Vaasasta, Mustasaaresta, Alahärmästä ja Lapualta. Päivän aikana tutustuttiin luontoon ja opeteltiin retkeilytaitoja. Jurvassa järjestettyyn sisukisaan osallistui toukokuussa kolme vartiota eri lippukunnista ja Kauhajoen sisupäivään sisuja kolmesta eri lippukunnasta Yhteistyöpiirit viispiikki Yhteistyöpiirin muodostavat Kainuun Partiolaiset ry, Keski-Pohjanmaan Partiolaiset ry, Lapin Partiolaiset ry, Pohjois-Pohjanmaan Partiopiiri ry, Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry. Piirit järjestivät yhdessä sovitut koulutus- ja ohjelmatapahtumat. YTP-tapaamisessa Lapualla, olivat paikalla edustajat kaikista yhteistyöpiireistä. Saaristo Seikkailussa seikkaili partiolaisia myös Pohjois-Pohjanmaalta. Syksyn piiritykseen osallistui Pohjois-Pohjanmaan edustus ja SP:n Päivillä Viispiikki piti oman ryhmäkokouksen. 3. SUDENPENTUJEN PIIRILEIRI VÄSTI VÄSTI sudenpentuleiri Kortesjärvi Hiivin, kiivin, tanssin ja uin leirihuuto kajahti Kortesjärven Palojärven maastossa, kun 4

6 EPP:n sudenpentujen piirileiri Västi 461 partiolaista kokoontui yhteisiin ohjelmiin. Leirin viitekehyksenä toimi Pyhän Yrjön legenda. Sudenpennut oli kutsuttu leirille juhlimaan Prinsessa Cleolindan lohikäärmeen kidasta pelastanutta Ritari Yrjänää, mutta lopulta sudenpennut pääsivät auttamaan Yrjänää Prinsessan pelastamisessa pahan Kreivi Hornansarven kynsistä. Harjoittelemalla jaloja ritarin ja linnanneidon tehtäviä sudenpennut saivat Yrjänän avulla Prinsessan taas vapaaksi ja kaikki sudenpennut lyötiin ritareiksi. Ritaritaitoja harjoitteli 270 sudenpentua, palvelu ja ohjelma tehtävissä puuhasi 191 partiolaista. Leiriläiset muodostivat viisi alaleiriä, jotka olivat nimeltään: Kaukavaara, Korvenkolkka, Kukkurmäki, Solansuu ja Kiisaketo. Leirin ohjelmalaaksoissa (Loimunummen Kartanossa, Rymykorvessa ja Synkmetsässä ) harjoiteltiin välttämättömiä sudenpentutaitoja, suunniteltiin ja toteutettiin oma vaakuna, harjoiteltiin melontaa, pelastusköyden heittoa tai jousiammuntaa. Temppuradalla oli notkeus, näppäryys ja kehon hallinta koetuksella, kun kiivettiin köysiradalla tai kierrettiin kapularataa. Leirin vierailuiltana kylien asukkaita kävi tervehtimässä suuri joukko vanhempia, sisaruksia ja ystäviä. Vierailijoita oli hieman yli leiriläisten määrän. 4. HELA Piiri järjesti SP:n partiotaitojen talven 2003 suomenmestaruuskilpailu Helan Ähtärissä. Kilpailuun osallistui yhteensä 106 kilpailuvartiota 17 eri piiristä. Kilpailusarjoina olivat oranssi, vihreä, sininen, punainen, ruskea ja harmaa. Kilpailun suunnittelusta vastaavan ydinryhmän muodosti 14 jäsenien järjestelytoimikunta, jonka jäsenet edustivat kattavasti piirimme eri lippukuntia. Kaikkiaan Helassa työskenteli kisaviikonloppuna yli 500 vapaaehtoista. Helan suunnittelu aloitettiin vuonna 2001, vastuuryhmät työstivät omia osa-alueitaan ja pienemmän tai isomman kiireen kanssa kaikki saatiin ajallaan tehdyksi. Ison työn tekivät sarjajohtajat ja sihteerit, jotka suunnittelivat tehtävät, testasivat ne, kouluttivat rastipäälliköt ja työstivät tehtäväpaperimateriaalin. Kaikkiaan pidimme projektiamme onnistuneena kokonaisuutena. Saimme aikaan toimivan peruspartiotaitokilpailun, missä kilpailijoiden monipuolisuus, yhteistyökyky ja todelliset partiotaidot mitattiin. Toivottavasti Helan tekeminen on levittänyt PT-kisaperinnettä ympäri piiriä ja projekti näkyisi kisakulttuurin voimistumisena. 5. TIEDOTUS 5.1. Kärppä-Viesti Piirin oma lehti ilmestyi vuoden 2003 aikana viisi kertaa. Sisällössä näkyi vahvasti sudenpentujen kesäleiri Västi ja muut piirin kurssit ja tapahtumat sekä toiminnan linjaukset. Myös lippukunnat osallistuivat lehden tekoon aktiivisesti lähettämällä juttuja ja kuvia tapahtumistaan. Lehti sai vuoden aikana kaksi uutta toimittajaa ja toimituskunta suunnitteli yhdessä juttujen aiheita. 5

7 5.2. Ulkoinen tiedotus Ulkoisessa tiedottamisessa pyrittiin saamaan maakunta- ja paikallislehtien toimittajia tapahtumiin ja kursseille. VÄSTI-sudenpentuleirin kohdalla näkyvyys jäi alle tavoitteen. Lehdistötiedotteet lähtivät säännöllisesti piiritoimistosta toimituksiin. Myöskin piirin www-sivut palvelivat ulkoista tiedotusta. Sivusto pidettiin ajan tasalla ja ulkoisesti edustavana, jotta piiristämme välittyi myös sitä kautta aktiivinen ja moderni mielikuva sekä partiolaisille että muillekin sivuilla vieraileville ihmisille Piirivihje Piirivihje ilmestyi vuoden aikana yhdeksän kertaa. Niissä kerrottiin kursseista, tapahtumista ja niihin ilmoittautumisista. Piirivihjeessä mainostettiin piiritoimistossa myynnissä olevia partiotarvikkeita ja muita myynnissä olevia tavaroita. Pääsääntöisesti Piirivihje lähetettiin sähköisessä muodossa, mutta pyynnöstä sen sai myös paperiversiona www-sivut www-sivuilla oli ajankohtaista asiaa piirin tapahtumista ja kursseista sekä lippukuntien ja luottamushenkilöiden yhteystiedot. Sivuilta löytyy myös piirin kisojen tulokset ja piirihallituksen pöytäkirjat. www-sivut palvelivat sekä sisäistä että ulkoista viestintää. Sivujen kautta pystyi myös antamaan palautetta piirin johdolle sekä kouluttajille. Myös ilmoittautuminen piirin tapahtumiin ja kursseille hoituu www-sivujen kautta. Sivustoilla oli ajankohtaisia partiouutisia piirin alueelta. Sisältöä kehitettiin koko ajan saadun palautteen ja toiveiden perusteella. 6. TUKITOIMINNOT 6.1. Lippukuntaryhmä Lippukuntaryhmä järjesti kevätkokouksen yhteydessä maaliskuussa Kortesjärvellä lippukunnanjohtajien tapaamisen. Tavoitteena oli selvittää lippukunnanjohtajien mielipiteitä siitä, että perustettaisiin piirin lippukunnanjohtajista muodostettava piirineuvosto. Piirineuvoston tehtävänä olisi ollut toimia piirihallituksen apuna strategisessa suunnittelussa sekä kaksisuuntaisena tiedonkulkukanavana piirin ja lippukuntien välillä. Lippukunnanjohtajat eivät kuitenkaan olleet halukkaita lähtemään mukaan toimintaan, joten hanke lopetettiin. Toinen lippukuntaryhmän järjestämä tapahtuma oli lippukunnan johtajistolle tarjottu virkistyspäivä marraskuussa Ilmajoelle. Päivä oli suunniteltu siten, että mukana olleet voivat toteuttaa samanlaisen virkistyspäivän omille johtajilleen omassa lippukunnassaan. Päivän aikana keskusteltiin yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta. Paikalla olleet lippukunnat esittivät toiveitaan ja kokemuksiaan erilaisista yhteistoimintamuodoista ja perinteistä alueellaan. Vuoden 2003 aikana lippukuntaryhmälle tehtiin organisaatio, hankittiin ryhmään uudet jäsenet ja tehtiin työnjako ja vastuualueet jäsenille. 6

8 6.2. Pelastuspalveluryhmä Piirissä ei toiminut pelastuspalveluryhmää. Toiminnan yhteyshenkilönä toimi pj. Suvi Tasanko. Erillisiä pelastuspalvelukursseja ei järjestetty, vaan koulutus ja tiedotus sisältyi piirin muihin kursseihin Muonitusryhmä Ryhmä järjesti kurssin VÄSTIn muonittajille Kortesjärvellä. Ryhmä muonitti kursseja ja piirin tapahtumia Selkäsaari Selkäsaari toimi usean lippukunnan leiripaikkana ja saari huomioitiin myöskin muitten piirien alueella, sillä Uudeltamaalta saapui partiolaisia viettämään leiriä alueellemme. Myöskin partiojärjestön ulkopuoliset yhteisöt osoittivat jälleen kiinnostuksensa leirialuettamme kohtaan. Saareen hankittiin moottoriveneeseen uusi perämoottori sekä uusi soutuvene, päivitettiin saaren säännöt, korjattiin telttasaunaa ja pidettiin saaritoimikunnan toimesta kunnostusviikonloppu. Västi leiriltä saimme ylijäämäsahatavaraa saaren käyttöön. Selkäsaari kaipaa edelleen meidän panostustamme kehittääksemme sitä paremmin palvelemaan leiripaikkanamme 6.5. Meripartio-ohjaaja Nimettiin piirin meripartio yhdyshenkilöksi pj. Miikka Rautavirta. 7. HALLINTO 7.1. Jäsenkokoukset Piirin kevätkokous järjestettiin Kortesjärvellä Purmojärven ala-asteella. Osallistujia oli 17 rekisteröityä partiolippukuntaa ja 40 partiojohtajavaltakirjalla äänestävää partiojohtajaa. Yhteensä 57 äänivaltaista. Piirin syyskokous järjestettiin Pietarsaaressa Etelänummen koululla. Osallistujia oli 18 rekisteröityä partiolippukuntaa ja 24 partiojohtajavaltakirjalla äänestävää partiojohtajaa. Yhteensä 42 äänivaltaista Piirihallitus Piirihallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa ja käsitteli 120 pykälää. Hallinnossa toteutettiin piirin jäsenkokousten päätöksiä. Vuoden aikana osallistuttiin neljään partioneuvoston kokoukseen Piiritoimisto. Piiritoimisto tuotti lippukuntien ja piirin luottamushenkilöiden tarvitsemat palvelut taloudellisesti. Toimistossa on palkattuna yksi työntekijä. Piiritoimistoon on hankittu uusi postimaksukone. Piiritoimisto sijaitsee osoitteessa Rauhankatu 8, Vaasa Talous Piirin jäsenmaksu vuonna 2003 oli 7,50 euroa. Piirin taloudellinen tulos vuodelta 2003 oli toiminnan laajuuteen nähden hyvä. Vuoden aikana oli kaksi suurta tapahtumaa HELA SM-talvikisat ja Västi sudenpentujen piirileiri. Molemmat tapahtumat toteutuivat talouden osalta paremmin kuin oli suunniteltukaan. Kiitokset hyville staabeille ja tapahtumien johtajille. 7

9 Remontti aloitettiin ja suurimmat hankinnat liittyivät piiritoimiston remonttiin. Siellä tehtiin peruskorjaus, jonka suunnitteli ja toteutti Puusepänliike Hirvelä Nurmosta. Seinät, ikkunat ja katto maalattiin, lattia uusittiin sekä tehtiin kokonaan uudet kaapistot. Työ valmistuu vuoden 2004 alussa. Tuloslaskelma näyttää ylijäämää tilikaudelta 3.584,40 euroa. Taseen loppusumma on ,86 euroa. 8. LIITTEET 8.1. Luottamushenkilöt Piirinjohtajat Kuntsi Marjanne Karhu Valtteri Simpsiön Siskot Vaasan Metsäveikot Piirihallituksen jäsenet Hannula Sirpa Laihian Eräpojat ja tytöt Lillstrang Elina Het-partio Maijala Heidi-Maria Tasangon Talvikit Ilkka Martti Lapuan Kelo-Versot Paavola Johanna Simpsiön Karhut Pellinen Vesa Lakeuden Haukat Rinta-Rahko Sanna Kurikan Korvenkävijät Takamaa Kari Lakeuden Kärpät Työvaliokunta Kuntsi Marjanne Karhu Valtteri Itävuori Liisa Simpsiön Siskot Vaasan Metsäveikot toiminnanohjaaja Peruskoulutusryhmä Säde Anna-Leena 1.8. asti Simpsiön Siskot Mäkelä Terhi lähtien Ilkan Partiolaiset Tuomisto Elina Het-partio Piitulainen Jaakko Kurikan Korvenkävijät Heinilä Mira Vaasan Partiotytöt Sillander Mikko Vaasan Metsäveikot Lempiäinen Teemu Kurikan Korvenkävijät Järvi Karri Jurvan Saloveikot Häyrynen Maijastiina Simpsiön Karhut Koulutusohjaajat Merisaari Helena Takamaa Kari Suomi-Weikot Lakeuden Kärpät Sudenpenturyhmä - Hattiwatit Oy Tuomisto Elina (pj) Het-partio Alasaari Miia Tasangon Talvikit 8

10 Etula Mari Het-partio Lindfors Heidi Seppelin Sanna Kauhajoen Kytöveikot Kauhajoen Kytöveikot Vartioryhmä Burleskit Piitulainen Jaakko (pj) Kurikan Korvenkävijät Björninen Jussi Vaasan Metsäveikot Hautaniemi Karina Ahjopartio Maijala Heidi-Maria Tasangon Talvikit Rajala Outi Het-partio Mäkelä Terhi 1.8. asti Ilkan Partiolaiset Rinta-Rahko Jonna 1.8. alkaen Kurikan Korvenkävijät Vaeltajaryhmä - Moose Bros. Heinilä Mira (pj) Vaasan Partiotytöt Manninen Sari Vaasan Partiotytöt Isoniemi Sinikka Het-partio Johtajakoulutusryhmä PupuJussit Sillander Mikko (pj) Vaasan Metsäveikot Alanko Terhi Vähänkyrön Eräveikot Karjaluoto Katja Simpsiön Karhut Mäki Anna-Kaisa Ahjopartio Pellinen Tatu Lakeuden Haukat Niemi-Aro Tuomas Kauhajoen Kytöveikot Erätaitoryhmä Lempiäinen Teemu (pj) Kurikan Korvenkävijät Alexandersson Sara Ahjopartio Alexandersson Tomas Ahjopartio Hautala Teemu Markki-Partio Nelimarkka Miikael Kauhajoen Kytöveikot Nelimarkka Salomon Kauhajoen Kytöveikot Kilpailuryhmä Kiva Ylirinne Emilia (pj) 1.8. alkaen Ylihärmän Partiolaiset Järvi Karri (pj) 1.8. asti Jurvan Saloveikot Hyllinen Heli Tasangon Talvikit Kurhela Riina Tasangon Talvikit Meriluoto Anna 1.8. asti Ahjopartio Rintala Mikko 1.8. asti Eräkurjet Pietarsaari Sainio Vesa 1.8. alkaen Eräkurjet Pietarsaari Aaltonen Jouni 1.8. alkaen Eräkurjet Pietarsaari Sisuryhmä Häyrynen Maija-Stiina (pj) Simpsiön Karhut Peltoniemi Marika Vaasan Partiotytöt Ala-Marttila Anu Vaasan Siniset Partiotytöt Kivimäki Elina Vaasan Siniset Partiotytöt 9

11 Pellinen Sannamaija Meripartio-ohjaaja Rautavirta Miikka Ahjopartio Vaasan Metsäveikot Pelastuspalveluryhmä pepa Tasanko Suvi Kauhajoen Kytöveikot Muonitusryhmä - Kauharitarit Alexandersson Sara Ahjopartio Karjaluoto Katja Simpsiön Karhut Lippukuntaryhmä Jokinen Katja Vaasan Partiotytöt Stig Jukka Vaasan Metsäveikot Paavola Johanna Simpsiön Karhut Lillstrang Elina Het-partio Kalusto Autio Jari Simpsiön Karhut Haanpää Veli-Ville Vaasan Siniset Partiopojat Kärppä-Viestin toimistuskunta Mannismäki Maija-Reetta (pj) Ähtärin Eräveikot Karjaluoto Katja Simpsiön Karhut Hongisto Sanna Ylihärmän Partiolaiset Luoma Terhi Vaasan Siniset Partiotytöt Ollila Meeri Tasangon Talvikit Pellinen Heini Lakeuden Haukat Piirivihje Itävuori Liisa WWW-sivut webmaster Aaltonen Jouni Rinta-Rahko Sanna Leikekirjanhoitaja Lehtoluoto Juhani Selkäsaaritoimikunta Takamaa Kari (pj) Alhoke Ilkka Häyrynen Petteri Sivonen Arvo Ylä-Jussila Erkki asiantuntijoina: Härkönen Tuomo Merisaari Helena toiminnanohjaaja Eräkurjet Pietarsaari Kurikan Korvenkävijät Vaasan Siniset Partiopojat Lakeuden Kärpät Ilkan Partiolaiset Simpsiön Karhut Lakeuden Kärpät Ähtärin Eräveikot Suomi-Weikot Suomi-Weikot 10

12 Selkäsaaren veneen avain Ylä-Jussila Erkki Ähtärin Eräveikot Suomen Partiolaiset ry:n partioneuvosto Kuntsi Marjanne Simpsiön Siskot Karhu Valtteri Vaasan Metsäveikot Hannula Sirpa Laihian Eräpojat ja tytöt Piiritoimiston työntekijät Itävuori Liisa, toiminnanohjaaja 8.2. Piirin järjestämät tapahtumat (suluissa tapahtumasta vastaava ryhmä) Johtajakoulutus Rastipäällikkökurssi 5.1. Ähtäri (kilpailuryhmä) osallistui 37 Vartionjohtajien vihjepäivät Lapua (vartioryhmä) osallistui 16, lpk 9, t 10, p 6 Laumanjohtajakurssi (aikuisille) 1 osa Seinäjoki (sudenpenturyhmä) 2-osa Vimpeli osallistui 11, lpk 4, t 8, p 2 Muonittajakurssi Västi Kortesjärvi (muonitusryhmä) osallistui 5 savun muonittajaa Erätaito 1 kurssi Kauhava - peruutettu Lippukunnanjohtajatapaaminen Kortesjärvi (lippukuntaryhmä) osallistui 16, lpk 10 Partiojohtajien peruskurssi # Kauhava (johtajakoulutusryhmä) osallistui 19, lpk 12, t 12, p 7 Laumanjohtajien vihjepäivät Kortesjärvi (sudenpenturyhmä) peruutettiin Matkalla metsään sisupäivä Lapua (sisuryhmä) osallistui 23 (+ 14 saattajaa) lpk 4 Saaristoseikkailu Vaasa (vaeltajaryhmä) osallistui 13, piirejä 2, lpk 4, t 12, p 1 (et ja vaeltajaryhmäläisiä 8 hlöä) Erätaito 2-kurssi Lapua peruutettu 11

13 Vartionjohtajien jatkokurssi 1-osa Kortesjärvi (vartioryhmä) osallistui 12, lpk 6, t 9, p 3 Vartionjohtajien jatkokurssi 2-osa Isokyrö osallistui 9, lpk 7 Laumanjohtajakurssi Alajärvi (sudenpenturyhmä) osallistui 28, lpk 11, t 23, p 5 Ensiapu 1 kurssi Seinäjoki (vaeltajaryhmä) osallistui 23, lpk 9, t 15, p 6 Ensiapu 2-kurssi Seinäjoki (vaeltajaryhmä) osallistui 18, lpk 7, t 18, p Sisupäivä Kauhajoki (sisuryhmä) osallistui 22 (+ saattajia 6) yhteensä 28, lpk 3. Rastipäällikkökurssi (talvikisa) Ilmajoki (kilpailuryhmä) osallistui 11 Partiojohtajien peruskurssi #53 1-osa Vähäkyrö (johtajakoulutusryhmä) Partiojohtajien peruskurssi #53 2-osa Seinäjoki osallistui 15, piirejä 2 (EPP, V-S), lpk 9, t 13, p 2 Vartionjohtajien peruskurssi Kauhava, Kurikka osallistui 26, lpk 6, t 13, p 13 Lippukunnanjohtajapäivä Ilmajoki (lippukuntaryhmä) osallistui 14, lpk 8, t 12, p 2 Erätaito 1-kurssi Kurikka (erätaitoryhmä) osallistui 15, lpk 7, t 10, 5 Muu koulutus ja ohjelmatapahtumat Piiritys Kauhava (peruskoulutusryhmä) osallistui 43 kouluttajaa VÄSTI mestaritapaaminen Kortesjärvi osallistui n. 10 hlöä + leiritoimikunta Taloyhtiö Rauhankatu 8 yhtiökokous osallistui pj Sanna Rinta-Rahko Selkäsaari talkoot osallistui 5 Kesäleirit Selkäsaaressa leiriaika lippukunta vastuuhlö Ähtärin Eräveikot Tiina Suomalainen/Antti Pekkanen 12

14 Parran Haltiat Noora Lehtola Jurvan Saloveikot Kauhajoen Kytöveikot Kristiinan Havukat Lauttasaaren Luotsitytöt Kirsti Puro Kurikan Korvenkävijät Jaakko Piitulainen Lakeuden Haukat Valkeavuoren Urasiskot ja veljet Ahjopartio Seinäjoen Seurakunnan viikonloppuretki Janne Tenhunen Piiritys Nurmo (peruskoulutusryhmä) osallistui 32 kouluttajaa Ansiomerkki- ja adventtikalenteri-info Seinäjoki osallistui 6, lpk 4, t 6, p OK-info (opintotuen keskusliitto) Seinäjoki osallistui Liisa Itävuori Alueellinen yhteistoimintaseminaari nuorten parissa työskenteleville Vaasa osallistui Liisa Itävuori Valtakunnallinen Seppo-päivä Lapua Järjestäjänä toimivat Kirkon kasvatus ja nuorisotyö sekä Suomen Partiolaiset ry. Vastuuhenkilönä Heli Savolainen (KKNT). Päivien järjestelytoimikuntaan osallistuivat Lapuan Tuomiokirkkoseurakunnasta Kaisa Koski ja Antti-Jussi Pulli. Marjanne Kuntsi luennoi aiheesta: Piiri ja seppo Kouluttajiksi kutsuttu, myös Maija Myllykoski ja Vesa Pellinen. Paikalla oli 25 seurakunnan partiotyöntekijää ympäri Suomen. Kilpailut Piirin talvimestaruuskilpailu HÄJY Ähtäri osallistui vi/or 10 vartiota: oranssi-sarja 4, vihreä-sarja 6 Kilpailu toimi myös esikisana SM-partiotaitokilpailuille (kutsuttuna) si/pu, ru/ha sarjat. Piirin kevätmestaruuskilpailu ja sisukisa NIKKARI 3.5. Jurva osallistui vartiota: or 11, vi 7, sisu 3 Piirin sudenpentukisa Lapua osallistui 25 pentuetta, lpk 12 Piirin syysmestaruuskilpailu HETKINEN Seinäjoki osallistui 16, lpk 11, : sin 1, pun 3, ha 6, ru 6 Hallinnolliset kokoukset Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry Kevätkokous Kortesjärvi osallistui 57, äänivaltaista, lpk 17, pj 40 13

15 Syyskokous Pietarsaari osallistui 42 äänivaltaista, lpk 18, pj Piirin lippukunnat nimi paikkakunta per. jäs. lpkj Ahjopartio ry Mustasaari Alexandersson Sara Alavuden Eräveikot ry Alavus Nurmi Ella Eräkurjet Pietarsaari ry Pietarsaari Rautiainen Pauli Evipartio ry Evijärvi Hanhikoski Maritta Het-partio Alajärvi Tuomisto Elina Härmän Tähystäjät ry Alahärmä Huhtaluhta Kauko Ilkan Partiolaiset ry Ilmajoki Mattila Samuli Isojoen Metsätorrooset Isojoki Laine Tuomas Jurvan Saloveikot ry Jurva Liinamaa Annaliisa Kauhajoen Kytöveikot ry Kauhajoki Niemi-Aro Jaakko Kauhavan Erä-Versot Kauhava Annala Salme Kristiinan Havukat ry Kris.kaupunki Ylitalo Irma Kuortaneen Kuismat ry Kuortane Saraste Leena Kurikan Korvenkävijät ry Kurikka Lempiäinen Suvi Laihian Eräpojat ja -tytöt Laihia Koskinen Pekka Lakeuden Haukat ry Kauhava Pellinen Vesa Lakeuden Kärpät ry Seinäjoki Hokkanen Otto Lakeuden Vartijat ry Jalasjärvi Alaniska Leena Lapuan Kelo-Versot Lapua Ilkka Raija Lehtimäen Lumikurjet ry Lehtimäki Hintsa Terhi Maalahden Muurahaiset Maalahti Norrbacka Anna Markki-Partio ry Kortesjärvi Nuottimäki Taina Parran Haltiat ry Teuva Lehtola Noora Peräseinäjoen Susipartio Peräseinäjoki ei toimintaa Sarka-Versot Seinäjoki Korpaeus Urho Selkämeren Sudet ry Kaskinen ei toimintaa Simpsiön Karhut ry Lapua Vilpakka Antti Simpsiön Siskot ry Lapua Jaatinen Ulla Soinin Suopöllöt Soini Keisala Taisto Suomi-Weikot ry Helsinki Myllyniemi Milla Tasangon Talvikit ry Seinäjoki Maijala Heidi-Maria Vaasan Metsäveikot ry Vaasa Perttu Jaakko Vaasan Partiotytöt ry Vaasa Jokinen Katja Vaasan Siniset Partiopojat ry Vaasa Haanpää Veli-Ville Vaasan Siniset Partiotytöt ry Vaasa Halonen Aija-Saija Vainion Vesat ry Isokyrö Nivukoski Anneli Valkeavuoren Urasiskot ja -veljet Nurmo Peltola Leena Vimpelin Villikehrät ry Vimpeli 1986 (2002) 45 Myllykoski Marjo Vähänkyrön Eränkävijät ry Vähäkyrö Rinta Päivi Ylihärmän Partiolaiset ry Ylihärmä Kosola Marja Ähtärin Eräveikot ry Ähtäri Autio Markku YHTEENSÄ tiedot perustuvat Polku-jäsenrekisterin tilanteeseen

16 8.4. Myönnetyt valtakirjat Partiojohtajavaltakirjat Heikkilä Teemu Härmän Tähystäjät 2. Huhtaluhta Soila Härmän Tähystäjät 3. Kivenmäki Marja Kuortaneen Kuismat 4. Laitinen Ilari Kurikan Korvenkävijät 5. Luoma Sanna Kurikan Korvenkävijät 6. Malinen Teemu Vaasan Metsäveikot 7. Mäntymaa Uula Härmän Tähystäjät 8. Niemistö Markus Kurikan Korvenkävijät 9. Mäkinen Elina Ilkan Partiolaiset 10. Maidell Laura Vähänkyrön Eräveikot 11. Keckman Katja Het-partio 12. Koivunen Maiju Tasangon Talvikit 13. Manninen Niina Ähtärin Eräveikot 14. Mattila Samuli Ilkan Partiolaiset 15. Sunela Ulla-Maarit Ähtärin Eräveikot 16. Alaviitala Terhi Härmän Tähystäjät 17. Korpi Minna Härmän Tähystäjät 18. Peltoniemi Heidi Härmän Tähystäjät 19. Piitulainen Joonas Kurikan Korvenkävijät 20. Perälä Juha-Pekka Lakeuden Haukat 21. Takamaa Jussi Simpsiön Karhut 22. Välimäki Liisa Kuortaneen Kuismat 23. Tatu Pellinen Lakeuden Haukat 8.5. Myönnetyt ansiomerkit Suomen Partiolaiset ry:n ansiomerkit Collanin solki Hagnäs Siri Lehtinen Sari Meriluoto Tea Rasivirta Miia Louhisuden Solki Alaviitala Terhi Koivumäki Iida Laitila Milka Mäkinen Siina Nurmi Mikko Niskanen Juho Ojala Jaana Sippola Iina Valtavirta Ville Eräkurjet Pietarsaari Vaasan Partiotytöt Ahjopartio Härmän Tähystäjät Härmän Tähystäjät Vaasan Partiotytöt Kuortaneen Kuismat Vaasan Partiotytöt Vaasan Metsäveikot Simpsiön Karhut Kuortaneen Kuismat Het-partio ry Vaasan Metsäveikot 15

17 Vanhamäki Juha Willman Mikko I luokan Mannerheim-solki Rinta-Rahko Sanna Il luokan Mannerheim-solki Autio Maija Bergström Anne Huhtaluhta Soila Heiska Eveliina Heino Ollipekka Lempiäinen Suvi Luomaranta Jaakko Malinen Teemu Paavola Sanna Saarela Jonna Välimäki Liisa Ylimäki Henna Pyhän Yrjön-solki Antila Lotta Mahlamäki Terhi Mäkelä Terhi SP:n pronssinen ansiomitali Aaltonen Eeva-Kaarina Isotalo Taru Pyhän Yrjön plaketti Meriluodon perhe Ähtärin Eräveikot Vähänkyrön Eränkävijät Kurikan Korvenkävijät Vaasan Partiotytöt Vaasan Siniset Partiotytöt Härmän Tähystäjät Kuortaneen Kuismat Vaasan Siniset Partiopojat Kurikan Korvenkävijät Kuortaneen Kuismat Vaasan Metsäveikot Kuortaneen Kuismat Jurvan Saloveikot Kuortaneen Kuismat Kuortaneen Kuismat Jurvan Saloveikot Parran Haltiat Ilkan Partiolaiset Eräkurjet Pietarsaari Simpsiön Karhut Ahjopartio 8.6. Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry EPP/hopeinen ansiomerkki Kontola Liisa-Maija Säde Anna-Leena Alexandersson Sara Karhu Samuli EPP/pronssinen ansiomerkki Autio Jari Haanpää Veli-Ville EPP/toimiva partiolainen-apuraha Rinta Päivi Simpsiön Siskot Simpsiön Siskot Ahjopartio Vaasan Metsäveikot Simpsiön Karhut Vaasan Siniset Partiopojat Vähänkyrön Eränkävijät 8.7. Piirinmestaruuskisojen tulokset Piirin talvimestaruuskilpailu HÄJY Ähtäri 16

18 Kilpailuun osallistui 10 vartiota kiertopalkinto Sininen linja oranssi sarja (4 vartiota) I Susi 36,0 Ähtärin Eräveikot II Hitostako Mä tiedän 35,1 Vainion Vesat ulkopuolella kaksi vartiota vihreä sarja (6) kiertopalkinto EPP/pokaali I Karhu 41,1 Ähtärin Eräveikot II Ilves 40,1 Vaasan Metsäveikot III Tehotytöt 36,9 Eräkurjet Pietarsaari SM-talvikilpailu HELA Ähtäri osallistui 115 vartiota 17 piiristä; or 24, vi 23, sin 8, pun 9, ru 22, ha 29. piirin vartiot eivät osallistuneet kilpailuun. Piirin kevätmestaruuskilpailu ja sisukisa NIKKARI 3.5. Jurva Kilpailuun osallistui vartiota kiertopalkinto EPP-malja oranssi sarja (11) I Peikko 46,5 Eräkurjet Pietarsaari II Merituuli 1 44,3 Vähänkyrön Eränkävijät II Karhu 1 42,1 Tasangon Talvikit vihreä sarja (7) kiertopalkinto EPP-malja I Tehotytöt 50,8 Eräkurjet Pietarsaari II Lentävät Lehmät 26,6 Härmän Tähystäjät III Lentävät possut 14,8 Härmän Tähystäjät sisusarja (3) I Tiikerisammakot 31,6 Ahjopartio II Kilpikonnat 28,6 Lapuan Sisut III Sudet 26,9 Kauhajoen Kytöveikot SM/kevätmestaruuskilpailu KASKI Siilijärvi oranssi sarja 34. Peikko Eräkurjet Pietarsaari 46. Merituuli Vähänkyrön Eränkävijät 53. Karhu 1 Tasangon Talvikit vihreä sarja ulkop. Tehotytöt Eräkurjet Pietarsaari Piirin sudenpentukisa Metsän henki Lapua kisaan osallistu 25 pentuetta Pemu lasilaatikossa I Kani-lauma 57 Tasangon Talvikit II Pantterit 53 Markki-Partio III Biisonit 51 Ahjopartio III Karhut 2 51 Vimpelin Villikehrät III Karhut 3 51 Vimpelin Villikehrät 17

19 Piirin syysmestaruuskilpailu HETKINEN Seinäjoki kilpailuun osallistui 16 vartiota sininen sarja (1) I Törö 70,2 Eräkurjet Pietarsaari punainen (3) I Fiasko 75,4 Vaasan Metsäveikot II Ketut 74,8 Härmän Tähystäjät III Pro-Ox 30,5 Kurikan Korvenkävijät ruskea (6) I TPY 72,2 Vähänkyrön Eränkävijät II Pöyrööt 71,2 Ahjopartio III Fanaattinen Vapina 71,1 Ahjopartio harmaa (6) I Nuukalaislegioona 95,6 Laihian Eräpojat ja tytöt II Pullasorsat 76,1 Lakeuden Haukat III Imu 74,9 Vaasan Metsäveikot SM/syysmestaruuskilpailu Smuglaus Kirkkonummi punainen sarja 2. Maskin O Jonas 58,9 Eräkurjet Pietarsaari 14. Fiasko 45,4 Vaasan Metsäveikot ruskea sarja 10. Laatulihaa 70,9 Tasangon Talvikit 12. Majanassut 67,6 Parran Haltiat 30. Hippakaverit 44,8 Tasangon Talvikit harmaa sarja 33. Kisaveikot 53,8 Vaasan Metsäveikot 41. Imu 40,6 Vaasan Metsäveikot SM-suunnistuskilpailu Säkylä H Kössi Santeri Lakeuden Haukat EPP/Moomma Mettäs-kisa 2003; sudenpennuille ja vaeltajille sudenpentusarja: 1. Meritähdet 218 Vähänkyrön Eränkävijät 2. Hurjapäät 141 Ilkan Partiolaiset 8.8. Vierailut, muistamiset, tervehdykset Tervetuloa Partioon koulutuspäivä Hiippakuntakartano, Kuortane Järjestäjänä Lapuan Hiippakunta. Kohderyhmä seurakuntien työntekijät, joilla ei ole partiotaustaa. pij Marjanne Kuntsi osallistui kouluttajana 18

20 Versojen Hiljaiset päivät Kauhava osallistu pj. Martti Ilkka Anneli Rinta-Rahko (Kurikan Korvenkävijät) 50-vuotta piiri onnitteli Opintotuen keskusliitto (OK ry) 60-vuotta 6.4. piiri onnitteli Partiokirkko ja Kurikan Korvenkävijät ry:n Yrjönpäivä-juhla osallistui piirihallitus 5 jäsentä (+sihteeri) Partioparaati 4.5. Turku osallistui yksittäisiä piirin jäseniä ja piirin lippu Alavuden Eräveikot (vanhempain-ilta) 4.9. Alavus osallistui pij Marjanne Kuntsi Edustukset ja osallistuminen Suomen Partiolaiset ry:n tapahtumiin SP/partioneuvosto kokoontui 4 kertaa Piiriä edustivat Valtteri Karhu (4) ja Marjanne Kuntsi (1) SP/partiotoimihenkilöiden neuvottelupäivät Tampere osallistui Liisa Itävuori SP/piirien auditointi EPP/auditointitilaisuus Seinäjoki SP/sytykepäivät Helsinki osallistuivat pj:t Johanna Paavola ja Jukka Stig SP/koulutusohjaajakurssi 1-osa Toijala 2-osa Kiukainen osallistu Kari Takamaa SP/ansiomerkkitoimikunnan neuvottelupäivät Helsinki osallistui Liisa Itävuori SP/laajennettu koulutusryhmän kokous Partiopoukama osallistui Helena Merisaari SP/adventtikalenteri-info ja Polku-koulutus Helsinki osallistui Liisa Itävuori SP/Päivät Päivölässä Osallistuivat Terhi Mäkelä (krpj), Jaakko Piitulainen (vrpj), Sini Isoniemi ja Mira Heinilä (vajo), Marjanne Kuntsi ja Kari Takamaa (hallitus) SP/järjestöjohtamiskurssi Partiokolkka, Toivakka osallistui pj Jukka Stig 19

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 1 ALUETOIMINTA... 4 2 OHJELMA... 4 3 KOULUTUS... 4 4 VIESTINTÄ... 4 5 JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 5.1 Jäsenkokoukset...

Lisätiedot

Muistion ovat hyväksyneet kaikki kokouksessa läsnä olleet työryhmän jäsenet.

Muistion ovat hyväksyneet kaikki kokouksessa läsnä olleet työryhmän jäsenet. ETELÄ-POHJANMAAN PARTIOLAISET RY KESKI-POHJANMAAN PARTIOLAISET RY POHJOIS-POHJANMAAN PARTIOPIIRI RY MUISTIO 21.08.2005 Aika 20.-21.08.2005 Paikka P-PPP:n toimisto Läsnä Valtteri Karhu, EPP Maija-Reetta

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Antti Vuorela 2010 Hyväksytty 23.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Visi10 2 Toiminnan tarkoitus 2 Hallinto Työntekijät Ryhmät Yhteistyö ja edunvalvonta 4 Aluetyö

Lisätiedot

Täytä tähän lehden nimi. Lue lisää sivulta 6! POHJANMAAN PARTIOPIIRIEN YHTEINEN LEHTI 1/2006. Uusi piirilehti

Täytä tähän lehden nimi. Lue lisää sivulta 6! POHJANMAAN PARTIOPIIRIEN YHTEINEN LEHTI 1/2006. Uusi piirilehti Täytä tähän lehden nimi. Lue lisää sivulta 6! POHJANMAAN PARTIOPIIRIEN YHTEINEN LEHTI 1/2006 Uusi piirilehti Pääkirjoitus Sun ja mun yhteinen lehti Ehkä tiedätkin jo, että kädessäsi on ensimmäinen piirienvälisen

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS Yleistä... 4 Piirin viides toimintavuosi... 4 Partiopiirin strategia 2020... 4 Erityistä vuonna 2013... 7 Jäsenmäärän kasvu:... 7 Toiminnanjohtaja-rekrytointi...

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2013 Tuloslaskelma 2013 Tase 2013

Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2013 Tuloslaskelma 2013 Tase 2013 Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2013 Tuloslaskelma 2013 Tase 2013 1 Sisällys Sisällys... 1 Johdanto... 3 I: Laadukas toiminta ja tapahtumat... 4 II: Toimivat partion rakenteet... 5 III Lappilainen

Lisätiedot

Pohjan. Puhuri. Lippukuntahuivien. taustoja, s. 10-11. Onnistu etäpartiolaisena, Idols-Jonen juttusilla, s. 7. s. 4-5. Partiota vaaroilta lakeuksille

Pohjan. Puhuri. Lippukuntahuivien. taustoja, s. 10-11. Onnistu etäpartiolaisena, Idols-Jonen juttusilla, s. 7. s. 4-5. Partiota vaaroilta lakeuksille Pohjan Puhuri Lippukuntahuivien taustoja, s. 10-11 Onnistu etäpartiolaisena, s. 4-5 Idols-Jonen juttusilla, s. 7 Partiota vaaroilta lakeuksille 2/2007 Pääkirjoitus Piirinjohtajien palsta Solmun riemu ja

Lisätiedot

HOKS! Vaeltaja: s. 4-5. Mainiota Menoa! s. 6-7. Myötäpäiviä kohti s. 10-13

HOKS! Vaeltaja: s. 4-5. Mainiota Menoa! s. 6-7. Myötäpäiviä kohti s. 10-13 HOKS! Vaeltaja: s. 4-5 Mainiota Menoa! s. 6-7 Myötäpäiviä kohti s. 10-13 Partiota vaaroilta lakeuksille 1/2013 Pääkirjoitus Toimituskunta Päätoimittaja: Tiia Tuhkasaari tiia.tuhkasaari@pohjanmaa.partio.fi

Lisätiedot

EPP:n koulutustarjonta. Kevät 2007

EPP:n koulutustarjonta. Kevät 2007 EPP:n koulutustarjonta Kevät 2007 NYT KOULUTTAUTUMAAN! Lokakuisessa piirin syyskokouksessa hyväksyttiin ensi vuoden toimintasuunnitelma, johon sisältyi myös uusi ilmoittautumiskäytäntö. Vuoden 2007 alusta

Lisätiedot

metsäveikko sanomat sanomat 2/2006 2/2006

metsäveikko sanomat sanomat 2/2006 2/2006 metsäveikko sanomat 2/2006 2 Metsäveikkosanomat 2/2006 Juhlavuoden lähestyessä...3 Yrjönpäiväjuhlassa myös metsäveikoille merkkejä...5 Kunnioita Jästin muistoa muistorahaston välityksellä...6 TUKI VUOSIKOKOUSTI...7

Lisätiedot

TOIMIVA LIPPUKUNTA. Julkaisun tiedot 2 LIPPUKUNTAKANSIO

TOIMIVA LIPPUKUNTA. Julkaisun tiedot 2 LIPPUKUNTAKANSIO TOIMIVA LIPPUKUNTA TOIMIVA LIPPUKUNTA Julkaisun tiedot Lippukuntakansioryhmä: Heidi Krzywaki, Petri Laiho, Pertti Lehtinen, ( v. 1997) Chride Mylius, Yrjö Nenonen, Rasa Nieminen, Anneli Tuominen, Tapani

Lisätiedot

Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9. Flash Mob! s. 14-15. Oikeus partioon! s.4-5

Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9. Flash Mob! s. 14-15. Oikeus partioon! s.4-5 Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9 Flash Mob! s. 14-15 Oikeus partioon! s.4-5 Partiota vaaroilta lakeuksille 3/2012 Pääkirjoitus Oikeus olla nuori Toimituskunta Päätoimittaja: Kimmo Leiviskä kimmo.leiviska@pohjanmaa.partio.fi

Lisätiedot

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2009 Tasekirja

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2009 Tasekirja Tilinpäätös 2009 Tasekirja Sivu 1 (12) Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 2-6 Tuloslaskelma 7-8 Tase 9 Liitetiedot 10 Tilinpäätöksen allekirjoitus 11 Tilinpäätösmerkintä 11 Tilintarkastuskertomus 12

Lisätiedot

Pohjan PUHURI. Osallistu Myötäpäivien ohjelmaan, s. 12. Luovuttajia tarvitaan, s. 4-5. Kuinka yhteisöllisiä olemme? s. 8-9

Pohjan PUHURI. Osallistu Myötäpäivien ohjelmaan, s. 12. Luovuttajia tarvitaan, s. 4-5. Kuinka yhteisöllisiä olemme? s. 8-9 Pohjan PUHURI Luovuttajia tarvitaan, s. 4-5 Kuinka yhteisöllisiä olemme? s. 8-9 Osallistu Myötäpäivien ohjelmaan, s. 12 Partiota vaaroilta lakeuksille 1/2009 Pääkirjoitus Uusi vuosi, uudet tuulet Vuodenvaihdetta

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry. Tämän Kiehisen omistaa:

Lapin Partiolaiset ry. Tämän Kiehisen omistaa: Lapin Partiolaiset ry Tämän Kiehisen omistaa: 2 Sisältö MINÄ LUOTTAMUSHENKILÖNÄ... 4 Partiopesti... 4 Luottiksen tunnukset... 4 Luottiksen tehtävät, vastuu ja oikeudet... 5 Luottiksen osallistumismaksut

Lisätiedot

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 64. toimintakausi - 1 - TOIMINTAKERTOMUS 2001-2002 Suomen Keilailuliiton 64. toimintakausi oli edelleen muutoksen ja kehittämisen aikaa.

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin vuosikirja 2011

Lounais-Suomen Partiopiirin vuosikirja 2011 Ketun vuosi Lounais-Suomen Partiopiirin vuosikirja 2011 Sisällys Huikea määrä vapaaehtoistoimintaa 4 1 Leiritoimisto Mihin piiriä tarvitaan? 5 Miten piiri pyörii? 7 Piirin jaostoilta tukea lippukuntiin

Lisätiedot

Pohjan. Puhuri. Mukaan veteraanitempaukseen. s. 3. Kurkkaa tulevaisuuteen s. 4-5. Yhtä juhlaa s. 8-13

Pohjan. Puhuri. Mukaan veteraanitempaukseen. s. 3. Kurkkaa tulevaisuuteen s. 4-5. Yhtä juhlaa s. 8-13 Pohjan Puhuri Mukaan veteraanitempaukseen s. 3 Kurkkaa tulevaisuuteen s. 4-5 Yhtä juhlaa s. 8-13 Partiota vaaroilta lakeuksille 4/2007 Pääkirjoitus Hypetys on väännetty suomeksi kreikan kielen sanasta

Lisätiedot

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2010 Tasekirja

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2010 Tasekirja Tilinpäätös 2010 Tasekirja Sivu 1 (17) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Partiolippukunta Susiveikot ry... 2 Toimintakertomus 2010... 2 Ikäkausitoiminta... 4 Tuloslaskelma 01.01.2010-14.8.2010...

Lisätiedot

Pohjan. Puhuri. Mitä kolon kaapista löytyy? s. 10. Jumalallinen partio, s. 4-5. Veden keittäminen paperipussissa, s. 8-9

Pohjan. Puhuri. Mitä kolon kaapista löytyy? s. 10. Jumalallinen partio, s. 4-5. Veden keittäminen paperipussissa, s. 8-9 Pohjan Puhuri Jumalallinen partio, s. 4-5 Veden keittäminen paperipussissa, s. 8-9 Mitä kolon kaapista löytyy? s. 10 Partiota vaaroilta lakeuksille 3/2008 Pääkirjoitus Piirinjohtajan palsta Kesän lämpö

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 1

Vuosikertomus 2013 1 1 Vuosikertomus 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 5 2. VALMIUSTOIMINTA... 6 3. ENSIAPUTOIMINTA... 8 4. TERVEYDEN EDISTÄMINEN... 10 5. SOSIAALIPALVELUT... 11 6. NUORISOTOIMINTA...

Lisätiedot

s. 14 Kämppäprojekti s. 4-5 Leirilehti kesän leirille? s. 10-11

s. 14 Kämppäprojekti s. 4-5 Leirilehti kesän leirille? s. 10-11 Iltanuotioleirin kohokota s. 14 Kämppäprojekti s. 4-5 Leirilehti kesän leirille? s. 10-11 Partiota vaaroilta lakeuksille 3/2011 Pääkirjoitus Partiohengarit Toimituskunta Päätoimittaja: Kimmo Leiviskä kimmo.leiviska@pohjanmaa.partio.fi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2004-2005. 67. toimintakausi - 1 -

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2004-2005. 67. toimintakausi - 1 - SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2004-2005 67. toimintakausi - 1 - TOIMINTAKERTOMUS 2004-2005 Suomen Keilailuliiton 67. toimintakaudella keilailun uudet muodot jatkuivat vahvistumistaan.

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset syksy 2011 Järvi-Suomen Partiolaiset syksy 2011 Palaute on tärkeä! Muistanet, että Kippoa uudistettiin kentältä tulleen palautteen myötä. Palaute oli, että aiempi Kippo oli liian organisaatiota esittelevä

Lisätiedot

Suomen Keilailuliiton toimintakertomus kilpailukaudelta 2009-2010

Suomen Keilailuliiton toimintakertomus kilpailukaudelta 2009-2010 Suomen Keilailuliiton toimintakertomus kilpailukaudelta 2009-2010 72. toimintakausi 1 Toimintakertomus 2009-2010 Suomen Keilailuliiton 72. toimintakausi piti suomeksi sanottuna sisällään sekä huonoja että

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo kevät 2015 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo kevät 2015 KIPPO - Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n koulutusten ja tapahtumien infolehti piirin jäsenille. Kippo ilmestyy 2 kertaa vuodessa. PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot