1 YLEISTÄ KOULUTUS PERUSKOULUTUS Sudenpenturyhmä (Hattiwatit Oy) Vartioryhmä (Burleskit)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 YLEISTÄ...2 2 KOULUTUS...3 2.1 PERUSKOULUTUS...3 2.1.1 Sudenpenturyhmä (Hattiwatit Oy)...3 2.1.2 Vartioryhmä (Burleskit)...4 2.1."

Transkriptio

1 1 YLEISTÄ KOULUTUS PERUSKOULUTUS Sudenpenturyhmä (Hattiwatit Oy) Vartioryhmä (Burleskit) Vaeltajaryhmä (Moose Bros) Partiojohtajakoulutusryhmä (PupuJussit) TAITOKOULUTUS Erätaitoryhmä Kilpailuryhmä (Kiva) Sisuryhmä Muonitusryhmä Meripartioryhmä YHTEISTYÖPIIRI VIISPIIKKI Shangalala II tavoitteena rokotusauto Angolaan LIPPUKUNTIEN TUKEMINEN Lippukuntaryhmä Lippukuntakummit Kummialueet ja lippukuntakummit Lippukunnanjohdon koulutus ja virkistys TIEDOTUS Kärppä-Viesti Piirivihje Www-sivut ( 4.4 Sähköposti ja postituslistat Ulkoinen tiedotus HALLINTO Piirin kokoukset Piirihallitus Piiritoimisto Talous Selkäsaari LIITTEET Luottamushenkilöt Piirin järjestämän tapahtumat Muut koulutus- ja ohjelmatapahtumat Kilpailut Piirin lippukunnat Myönnetyt valtakirjat Myönnetyt ansiomerkit Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n myönnetyt ansiomerkit Vierailut, muistamiset, tervehdykset Edustukset ja osallistuminen Suomen Partiolaiset ry:n tapahtumiin Yhteistyö (YTP) piirit

2 1 YLEISTÄ Vuoden 2005 piti piirin toiminnassa olla rauhallinen vuosi. Tarkoitus oli keskittyä erityisesti peruspartiotoimintaan, jota teema Partiolaisen osaa Scouter kan tukee. Tästä huolimatta piirileiri Pinjan suunnittelu, toteutus pyörähtivät käyntiin, piirin toiminnan kehittämistä suunniteltiin aktiivisesti ja järjestettiin sudenpentutapahtuma Pemaasu. Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset on Suomen Partiolaiset ry:n jäsenjärjestö. Siksi piiri toimeenpani vuoden aikana Kuopiossa syksyllä 2004 järjestetyn Suomen Partiolaisten jäsenkokouksen päätöksiä ja suosituksia. Piiri kävi yhteistyöneuvotteluja Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan partiopiirien kanssa. Neuvottelujen pohjalta Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset hyväksyi aiesopimuksen uuden piirin perustamisesta Keski- ja Pohjois- Pohjanmaan partiopiirien kanssa. Aiesopimusta ei lopulta kuitenkaan syntynyt, mutta neuvottelut johtivat yhteistyön tiivistämiseen kumppanipiirien kesken. Keski-Pohjanmaan Partiolaisten kanssa sovittiin muun muassa piirileiri- ja partiotaitokilpailuyhteistyöstä. Lisäksi vuoden aikana päätettiin perustaa yhteinen piirilehti muiden Pohjanmaan partiopiirien kanssa. Vuoden aikana aloitettiin myös toimistoyhteistyö ruotsinkielisestä partiotoiminnasta vastaavan Finlands Svenska Scouter r.f:n kanssa. Piiritoimistolla on vuoden 2005 alusta lähtien työskennellyt kummankin yhdistyksen työtekijä. Piirin tavoitteena oli tukea lippukuntien elinvoimaisuutta ja lisätä piirin jäsenmäärää. Tavoitteeseen ei päästy vielä vuonna Jäsenmaksun maksaneiden partiolaisten määrä laski piirin alueella kahdella sadalla partiolaisella ja kolme lippukuntaa lakkasi toimimasta. Vuoden aikana hyvin alkanut lippukuntakummien toiminta tukee tavoitetta jäsenmäärän kasvattamiseksi myös jatkossa. Teema Partiolainen osaa Scouter kan näkyi Etelä-Pohjanmaan partiolaisten viestinnässä ja toiminnassa. Piiri vei teemaa lippukuntiin piirilehti Kärppä-Viestin ja koulutuksen kautta. YTPalue Viispiikin piirien kehitysyhteistyöprojekti Shangalala II ei saanut vuonna 2005 tarpeeksi varoja rokotusauton ostamiseksi Angolaan. Projekti pääsi silti tavoitteessaan lisätä kansainvälisyyskasvatusta piireissä. Projektia jatkettiin vielä vuodelle 2006 Piirin taloudenpito onnistui vuoden aikana kohtalaisesti. Tavoitteeksi asetettiin, että pääomaa ei kuluteta. Tätä tavoitetta ei täysin saavutettu, siitä huolimatta, vaikka varsinaisen toiminnan kuluja onnistuttiin leikkaamaan huomattavasti. Etenkin varainhankinnan tulot jäivät vuoden aikana odotetusta. Valtteri Karhu piirinjohtaja 2

3 2 KOULUTUS Lippukuntaryhmän kautta Etelä-Pohjanmaan partiolaisten ryhmiin tulleisiin lippukuntien toiveisiin, tarpeisiin ja ongelmiin reagoiminen oli keskeisenä tavoitteena vuoden 2005 toimintaa suunniteltaessa. Lippukuntia tuettiin vuoden aikana koulutuksen, ohjelmien ja lippukuntakummien kautta kaikki ikäkaudet huomioiden. Monipuolinen ohjelma- ja koulutustarjonta kuluneen vuoden aikana ovat olleet onnistunutta piiritoimintaa! Erittäin ilahduttavaa on innostunut ja silminnähden piristynyt pt-kisoihin osallistumisaktiivisuus. Myös ohjelmallisten tapahtumien onnistuminen ja runsas osanotto on ollut virkistävää. Kurssien peruuntuminen osallistujamäärän vähyyden vuoksi on huolestuttavaa ja leimannut myös vuoden 2005 partiointia Etelä-Pohjanmaalla. Kurssiviikonloppuja haluttiin vähentää sumputtamalla useita kursseja samalle viikonlopulle. Kokemukset tästä olivat hyviä ja kannustavia ja vähensivät selkeästi kurssin peruuntumisen riskiä. 2.1 PERUSKOULUTUS Piirin ikäkausikoulutuksen tavoitteena oli kouluttaa vuoden aikana lippukuntiin asiansa osaavia ikäkausijohtajia ja huomioida tasapuolisesti kaikki ikäkaudet. Koulutusta myös järjestettiin monipuolisesti lippukuntien kaikille johtajille. Erityisen positiivista vuoden aikana olivat sudenpennuille ja laumanjohtajille suunnattu Pemaasu, joka keräsi Seinäjoelle noin 300 sudenpentua sekä pääsiäisen partiojohtajakurssi, johon osallistui yli 20 kurssilaista. Vuoden synkin hetki koettiin syksyllä, jolloin jouduttiin peruuttamaan toinen vuoden varrelle suunnitelluista partiojohtajakursseista. Keväällä samana viikonloppuna ja samassa paikassa järjestetyt sampo-, laumanjohtaja- ja sisujohtajakurssit sekä syksyllä kurssipaikan jakaneet vartionjohtajien jatkokurssi ja laumanjohtajakurssi sekä erätaito II ja vartionjohtajien jatkokurssin maasto-osa osoittautuivat sekä kurssilaisten että kouluttajien mielestä erittäin myönteisiksi ratkaisuiksi Sudenpenturyhmä (Hattiwatit Oy) Sudenpenturyhmä järjesti vuonna 2005 kaksi laumanjohtajakurssia, joista ensimmäinen pidettiin keväällä, toinen omalla paikallaan syksyllä. Kaksi kurssia järjestämällä ryhmä pyrki jakamaan osallistujamäärää, jotta syksyn kurssi ei tulisi liian täyteen. Molemmille kursseille osallistui riittävästi kurssilaisia. Vuoden aikana painotettiin retkeilyn merkitystä osamana laumojen toimintaa ja siksi myös toisella kursseista yövyttiin teltoissa. Kursseilla tutustuttiin laumanjohtajan käsikirjaan ja opastettiin sen käyttämistä jokaviikkoisissa laumailloissa. Kursseilla tarjottiin myös paljon erilaisia vinkkejä lauman toimintaan. Jokainen kouluttaja pyrki omalta osaltaan parantamaan koulutusmenetelmiä. Tämä näkyi kursseilla toimintana luentojen sijaan. Lippukuntien sudenpentutoimintaa tukeakseen ryhmä järjesti syksyllä sudenpennuille ja laumanjohtajille oman virkistys- ja elämyspäivän luvulla tutuksi tulleen Pemaasun aiheena oli tällä kertaa matka maailman ympäri, jossa esiin tuli kansainvälisyysteema ja Shangalala. Päivään osallistui lähes kolmesataa sudenpentua. Kokonaisuudessaan Pemaasu oli erittäin onnistunut. 3

4 2.1.2 Vartioryhmä (Burleskit) Vartioryhmä järjesti vuonna 2005 kolme kurssia vartionjohtajien ja lippukuntien sampojen kouluttamiseksi. Kursseilla painotettiin erityisesti partio-ohjelman ja luokkasuoritusten merkitystä vartion laadukkaan toiminnan takeena. Tämä näkyi muun muassa suorituskirjan käytössä osana kurssien ohjelmaa. Yhteistyötä piirin muiden ryhmien kanssa lisättiin vuoden 2005 aikana järjestämällä kurssit samassa paikassa ja samaan aikaan muiden ryhmien kurssien kanssa. Kevään sampokurssi järjestettiin osittaisessa yhteistyössä sudenpentu- ja sisuryhmän kanssa ja syksyn vartionjohtajien jatkokurssi erätaitoryhmän ja sudenpenturyhmän kanssa. Osa sampokurssin kurssilaisista oli Lapin partiopiiristä. Lippukuntien välistä yhteistyötä edistettiin vartionjohtajien koulutuksessa jakamalla kurssivartiot lähilippukunnittain. Ryhmä jatkoi myös suoraa yhteydenpitoa lippukuntien sampoihin. Yhtäkään kurssia ei peruttu Vaeltajaryhmä (Moose Bros) Vaeltajaryhmän keskeisenä tavoitteena vuodelle 2005 oli vaeltajien toiminnan tukeminen, jota toteutettiin järjestämällä vaeltajaryhmille mielekästä tekemistä. Vaeltajamit -virikepäivä kokosi maaliskuussa yhteen parisenkymmentä vaeltajaa Lapualle. Tapahtuman aikana heille esiteltiin vaeltajille ajankohtaisia projekteja sekä hyödyllisiä työkaluja, kuten Vihreää Polkua. Syyskuussa ryhmä järjesti Kauhavalla leikkimielisen Latoralli kaupunkisuunnistuksen, johon osallistui 6 kisajoukkuetta pohjalaishengessä Partiojohtajakoulutusryhmä (PupuJussit) Partiojohtajakoulutusryhmä järjesti vuonna 2005 ainoastaan yhden PJ-peruskurssin. Pääsiäisen kurssilla osallistujia oli poikkeuksellisen paljon, 21. Toinen vuoden kursseista, kaksiosainen syksyn kurssi, jouduttiin kuitenkin peruuttamaan osallistujapulan vuoksi. Kurssin peruminen oli erityisen huolestuttavaa siksi, että vielä muutamia vuosia sitten piiri tarjosi lippukunnille kolme partiojohtaja-peruskurssia. Partiojohtajakoulutusryhmän tavoitteena oli, että kurssilaiset suorittaisivat partiojohtajatyönsä ja saisivat partiojohtajavaltakirjan enintään vuoden kuluttua kurssin käymisestä. Pitkäjänteisen kehityksen tueksi ryhmä laati itsearviointilomakkeen Suomen Partiolaisten partiojohtajien peruskurssin kurssiselosteen pohjalta. Sen avulla analysoitiin ja kehitettiin kurssin sisältöä vastaamaan paremmin valtakunnallisia tavoitteita. Kurssipalautteen keräämistä kehitettiin entistä laadullisempaan suuntaan, jotta jatkossa eri kurssien keskinäinen vertailtavuus olisi helpompaa. 4

5 2.2 TAITOKOULUTUS Piirin jäsenten erätaitoja hiottiin vuoden aikana kahdella erätaitokurssilla sekä sisuille suunnatussa erähenkisessä sisupäivässä. Hyvän lisänsä partiotaitojen kehittämiseen toivat myös partiotaitokilpailut, joihin osallistui yhtä runsaasti väkeä kuin vuonna Talvikisojen osallistujamäärä jopa kasvoi edellisestä vuodesta. Taitokoulutuksen puolella erityisen mainittavaa oli sisujohtajakurssin saavuttama valtakunnallinen status. Etelä-Pohjanmaan Partiolaisten hienon sisuosaamisen siemeniä jaettiin ympäri Suomea noin 15 kurssilaisen mukana Erätaitoryhmä Erätaitoryhmän tavoitteena oli parantaa vuonna 2005 partiolaisten erätaito-osaamista ja tarjota monipuolisia retkeilykokemuksia. Vuoden aikana järjestettiin kolme kurssia, joista kaksi yhteistyössä toisen ryhmän kanssa. Kevään toiminta aloitettiin ET I kurssilla Selkäsaaressa 16 kurssilaisen voimin. Syksyllä järjestettiin ET II Kauhajoella, joka oli samalla vartionjohtajien jatkokurssin maasto-osa. Yhteistyössä vartioryhmän kanssa järjestetylle kurssille osallistui yhteensä 19 kurssilaista. Lokakuun sisupäivässä Vähässäkyrössä tarjottiin sisupartiolaisille retkeilykokemuksia. Päivän ohjelma järjestettiin yhteistyössä sisuryhmän ja Vähänkyrön Eränkävijöiden kanssa. Kurssit olivat onnistuneita, kiitos riittävien osallistujamäärien ja ennen kaikkea aktiivisten kurssilaisten. ET II kurssi erottui edellisvuosien kursseista positiivisesti vartioryhmän mukana olon myötä. Kurssilla oli entistä tiukempi aikataulu, koska tutun taitokoulutuksen lisäksi vartioryhmä toi oman mausteensa ohjelmaan. Kurssi todettiin erittäin mielekkääksi Kilpailuryhmä (Kiva) Kilpailuryhmä järjesti vuoden 2005 aikana yhden rastipäällikkökurssin. Kurssi järjestettiin huhtikuussa Alahärmässä. Kurssin 13 osallistujaa olivat syyskisan 2005 rastipäälliköitä. Samaan yhteyteen suunnitellulle järjestelytoimikuntakurssille ei tullut osallistujia, koska vuoden 2006 talvikisan järjestäjästä ei ollut varmuutta. Syksyn partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi jätettiin myös pitämättä, koska vuoden 2006 talvikisa järjestettiin yhdessä Keski-Pohjanmaan partiolaisten kanssa. Etelä-Pohjanmaalla ei ollut kilpailun järjestäjien koulutustarvetta. Samalla kevään 2006 kurssin ajankohtaa päätettiin aikaistaa palvelemaan paremmin kevätkisan järjestäjiä. Yksi kilpailuryhmän jäsen osallistui vuoden aikana Suomen Partiolaisten kilpailunjohtajakurssille. Kilpailujen osallistujamäärä pysyi korkeana vuoden 2004 tapaan. Myös järjestelyjen laatu säilyi korkeana. Tähän vaikutti osaltaan se, että vuoden 2005 kilpailujen järjestäjät osallistuivat kursseille aktiivisesti ja hyödynsivät järjestelyissä aiempien kisojen palautetta. Talvi- ja syyskisoissa kokeiltiin ruskean ja harmaan sarjan laajennettua osallistumisoikeutta, joka mahdollisti näissä sarjoissa myös eri lippukuntien jäsenistä koostuvan kilpailuvartion 5

6 osallistumisen kilpailuun sen sisällä. Saatu palaute oli positiivista ja sääntö helpotti monen vartion lähtöä mukaan kisaan. Osallistujamäärät vuoden 2005 kilpailuissa Talvikisa: 37 vartiota ( vartiota. 5 vuoden keskiarvo: 22,8) Kevätkisa: 40 vartiota (2004: 40 vartiota. 5 vuoden keskiarvo: 33,2) Syyskisa: 26 vartiota (2004: 27 vartiota. 5 vuoden keskiarvo 20,8) Sisuryhmä Sisuryhmä järjesti keväällä sisujohtajakurssin, jolla saatiin osanottajia ympäri Suomen. Kurssi järjestettiin yhteistyössä sampo- ja laumanjohtajakurssin kanssa. Yhteistyö toimi hienosti ja yhteisten kurssien järjestämistä jatketaan tulevaisuudessakin. Sisupartiolaiset osallistuivat jälleen aktiivisesti kevään sisukisoihin. Syksyllä ryhmän oli tarkoitus järjestää yksipäiväinen sisupäivä ja yön yli kestävä sisuerätaitokurssi, kumpikin samassa paikassa samana viikonloppuna. Vähäisen osallistujamäärän takia järjestettiin vain sisupäivä yhteistyössä Vähänkyrön Eräkävijöiden ja piirin erätaitoryhmän kanssa. Sisuille tuotiin tutuksi turvallista metsässä liikkumista ja heille luotiin elämyksiä luonnon avulla. Päivän aikana tutustuttiin myös peruserätaitoihin muun muassa nuotion sytyttämiseen, ruuanlaittoon metsässä ja puukon sekä sahan käyttöön. Päivä oli menestys ja osallistuneet sisut johtajineen olivat tyytyväisiä Muonitusryhmä Ryhmä huolehti vuoden aikana muutamien piirin järjestämien kurssien ja tapahtumien muonittamisesta Meripartioryhmä Meripartio-ohjaaja oli vuoden 2005 aikana meripartiotoimintaa harrastavien lippukuntien käytössä ja välitti heille tietoa Suomen Partiolaisten meripartioryhmältä. Hänen tärkeimpänä tehtävänään oli mm. vesiturvallisuusohjeiden noudattamisen valvonta sekä opastus ohjeistusten laadinnassa. Meripartiotoimintaa esiteltiin mustasaarelaiselle ja vaasalaisille lippukunnille heidän yhteisellä kesäleirillään. 2.3 YHTEISTYÖPIIRI VIISPIIKKI Yhteistyöpiirin muodostavat: Kainuun Partiolaiset ry, Keski-Pohjanmaan Partiolaiset ry, Lapin Partiolaiset ry, Pohjois-Pohjanmaan Partiopiiri ry ja Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry. Piirit järjestivät yhdessä sovitut koulutus- ja ohjelmatapahtumat. Viispiikin piirihallitukset tapasivat järjestön kehittämisen merkeissä. 6

7 2.3.1 Shangalala II tavoitteena rokotusauto Angolaan Viispiikki-piirien yhteinen kansainvälisyys- ja rauhankasvatusprojektin Shangalala II:n tavoitteena oli tuottaa kasvatuksellista ja koulutuksellista kansainvälisyys- ja rauhankasvatusmateriaalia piirien ja lippukuntien käyttöön sekä kerätä marraskuun 2005 loppuun mennessä erilaisin tempauksin ja projektimerkin myynnillä varat rokotusautoon Angolaan Shangalalan klinikalle Suomen Lähetysseuran kautta. Shangalala II on ollut mukana piirin tapahtumissa, mm. tammikuun Piirityksessä, syyskokouksessa sekä sudenpentutapahtuma Pemaasussa ja Hamina-talvikisassa rastitehtävien ja erilaisten infopisteiden muodossa. Piirin partiolaisia on innostettu tapahtumien lisäksi projektiin mukaan erilaisin toimintavinkein ja tietoiskuin, joita on jaettu Kärppäviestin, Piirivihjeen, www-sivujen, sähköpostilistojen ja tapahtumissa jaetun tiedotusmateriaalin kautta. Shangalala II -yhteyshenkilö on ollut mukana myös muutamissa lippukuntien omissa Shangalala II tapahtumissa sekä avustanut lippukuntia Angolaan ja itse projektiin liittyvien tietojen ja materiaalin hankkimisessa. Rokotusauton keräystavoitteeseen ei päästy määräaikaan mennessä. Marraskuun 2005 loppuun mennessä oli saatu kokoon 62,4 % keräystavoitteesta eli 18730,14 euroa. Projektin keräysluvan voimassaoloa on kuitenkin jatkettu ja varainkeräys jatkuu kunnes tavoitesumma, euroa, on koossa. 3 LIPPUKUNTIEN TUKEMINEN 3.1 Lippukuntaryhmä Lippukuntaryhmä Virtapiirin tehtäviin kuului lippukunnanjohtajien tukeminen kummitoiminnan, koulutuksen ja johtajahuollon avulla. Ryhmään kuului kolme partiojohtajaa. Vuoden 2005 aikana erityisesti kummien asemaa vankistettiin ja lippukuntaryhmä seurasi heidän avullaan seurannut aktiivisesti lippukuntien toimintaa Lippukuntakummit Vuonna 2005 valtaosa kummeista vieraili alueensa lippukunnissa sekä piti kummilippukuntiinsa yhteyttä. Kummit tapasivat kummitoiminnasta lippukuntaryhmässä vastaavan pj:n kanssa kaksi kertaa vuonna Ensimmäisen kerran kummirengas kokousti lippukunnan johtamiskurssin yhteydessä Seinäjoella , toisen kerran lippukuntien kuulumisia vaihdettiin Seinäjoella Kummialueet ja lippukuntakummit Piiri on jaettu kahdeksaan kummialueeseen, joista kullekin alueelle on nimetty oma lippukuntakummi. Ks. 6.1 Luottamushenkilöt 7

8 3.1.3 Lippukunnanjohdon koulutus ja virkistys Seinäjoella Isosaaren leirikeskuksessa järjestetylle lippukunnanjohtamiskurssille osallistui kymmenen partiolaista Etelä-Pohjanmaalta ja yksi Keski-Pohjanmaalta. Kouluttamisessa käytetyt menetelmät olivat varsin toiminnallisia ja aktivoivia, joten vuoden 2004 kurssista oli opittu paljon. Kurssi onnistui mainiosti sekä tavoitteiltaan että menetelmiltään. Vuonna 2005 lippukunnanjohdon virkistyspäivää ei ollut mahdollista pitää osanottajien vähyyden takia. Kummirenkaan kokous pidettiin kuitenkin sovittuna päivänä Seinäjoella Tasangon Talvikkien ja Lakeuden Kärppien partiomajalla. 4 TIEDOTUS Piirin tiedotusta hoidettiin Kärppä-Viestin, Piirivihjeen, www-sivujen, postituslistojen ja ulkoisen tiedotuksen kautta. Lisäksi julkaistiin yhdessä Keski-Pohjanmaan Partiolaisten ja Pohjois-Pohjanmaan Partiopiirin kanssa Kärppä-Extra, jossa kerrottiin ehdotuksesta uuden piirin perustamiseksi. Suomen Partiolaiset tukivat lehden julkaisua taloudellisesti. 4.1 Kärppä-Viesti Piirilehti Kärppä-Viesti ilmestyi vuoden aikana viisi kertaa, kaksi kevätpuolella ja kolme syksyllä. Lehden sivuilla tuotiin laajasti esille piirin tapahtumia, lippukuntia ja yksittäisiä partiolaisia. Kesän 2006 piirileiri Pinja sai myös palstatilaa lehdestä mukavasti. Kärppä-Viestin monivuotinen taival päättyi joulukuussa 2005 ja Kärppä-Viestin korvaa Pohjanmaan piirien yhteinen lehti. 4.2 Piirivihje Piirivihje ilmestyi vuoden aikana kymmenen kertaa. Niissä kerrottiin kursseista, tapahtumista ja niihin ilmoittautumisista. Piirivihjeessä mainostettiin piiritoimistossa myynnissä olevia partiotarvikkeita. Pääsääntöisesti Piirivihje lähetettiin sähköisessä muodossa, mutta pyynnöstä sen sai myös paperiversiona. 4.3 Www-sivut ( Piirin www-sivuilla vierailtiin vuoden 2005 aikana yhteensä (2004: , 2003: ) kertaa päivittäisen kävijämäärän keskiarvon ollessa 371 käyntiä (2004: 182, 2003: 83). Kävijämäärän kasvu tasaantui hieman edellisvuodesta. Eniten kävijöitä oli marraskuussa, yhteensä Yksittäiset tapahtumat eivät enää aiheuta kävijämääriin yhtä suuria piikkejä kuin ennen, koska ilmeisesti yhä useampi partiolainen käy sivuilla säännöllisesti. Ajankohtaisista piiriä ja sen lippukuntia koskettavista asioista julkaistujen nettiuutisten määrä oli jo toista vuotta pienessä laskussa ja niitä julkaistiin 40 kappaletta (2004: 49, 2003: 56). 8

9 Syksyllä sivujen osoitteet muutettiin helposti muistettavaan muotoon, esimerkiksi entisen -tyyppisten osoitteiden sijaan. Samalla sivuston taustalla oleva tekniikka ja luottisten käytössä oleva K-NET uudistettiin. Loppuvuodesta luottamushenkilöiden ja lippukunnanjohtajien osoitetiedot poistettiin julkisilta sivuilta. 4.4 Sähköposti ja postituslistat Piirin kaikille avoimille postituslistoille ja lippukuntien johdolle tarkoitetulle lähetettiin ajankohtaisia tiedotteita. Lisäksi luottamushenkilöillä oli mahdollisuus ryhmäkohtaisten sähköpostilistojen ja henkilökohtaisten sähköpostiosoitteiden käyttöön. Vuoden lopussa tiedotuslistalla oli osoitteita 291 ja lippukunnat -listalla 96. Sekä sähköpostilistojen, että henkilökohtaisten osoitteiden ongelmana on jatkuvasti lisääntyvä roskaposti. Ongelmaan yritettiin vuoden aikana löytää ratkaisua, siinä kuitenkaan onnistumatta. Jonkin verran apua saattaa tuoda se, että osoitteet eivät enää ole sivuilla tekstimuodossa, joten niiden hyödyntäminen on ainakin hiukan hankalampaa. Tällä hetkellä käytössä olevalla järjestelmällä roskapostiongelmaa ei saada ratkaistua järkevällä työmäärällä. 4.5 Ulkoinen tiedotus Ulkoisessa tiedottamisessa pyrittiin saamaan maakunta- ja paikallislehtien toimittajia tapahtumiin ja kursseille. Juttuja oli muun muassa, kisoista ja muista tapahtumista. Myös piirin www-sivut palvelivat ulkoista tiedotusta. Sivusto pidettiin ajan tasalla ja ulkoisesti edustavana, jotta piiristämme välittyi myös sitä kautta aktiivinen ja moderni mielikuva sekä partiolaisille että muillekin sivuilla vieraileville ihmisille. 5 HALLINTO 5.1 Piirin kokoukset Kevätkokous pidettiin Seinäjoella, johon osallistui 16 rekisteröityä lippukuntaa, sekä 29 partiojohtajavaltakirjan omaavaa äänioikeutettua johtajaa. Yhteensä 45 ääntä. Syyskokous pidettiin Laihialla, johon osallistui 20 rekisteröityä ja yksi rekisteröimätön partiolippukunta, sekä 68 partiojohtajavaltakirjalla äänestävää partiojohtajaa. Yhteensä 88 ääntä. 5.2 Piirihallitus Piirihallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja käsitteli 164 pykälää. Hallinnossa toteutettiin piirin jäsenkokouksen päätöksiä. 9

10 Vuoden aikana osallistuttiin neljään partioneuvoston kokoukseen. 5.3 Piiritoimisto Piiritoimisto tuotti lippukuntien ja piirin luottamushenkilöiden tarvitsemat palvelut taloudellisesti. Toimistossa on palkattu työntekijä. Nuorisotyöharjoittelija oli toimistolla viisi viikkoa aloitti toimiston tiloissa FiSSc/Region Österbottenin työntekijä. Piiritoimisto sijaitsee osoitteessa Rauhankatu 8, Vaasa. 5.4 Talous Piirin taloutta on hoidettu vuoden aikana jäsenkokouksen päätösten mukaisesti. Tilinpäätös päätyi alijäämään 2 841,11 euroa ja taseen loppusummaan ,31 euroa. Vuonna 2005 piirissä ei järjestetty suuria tapahtumia tai hankkeita, jotka olisivat kasvattaneet piirin taloutta. Talouden näkökulmasta vuosi oli kulujen ja tuottojen osalta tavanomainen. Varsinaisen toiminnan osalta kuluja onnistuttiin leikkaamaan huomattavasti verrattuna vuoteen Tämä ei kuitenkaan riittänyt positiivisen tuloksen aikaansaamiseksi. Etenkin varainhankinnan tulot jäivät selvästi pienemmiksi kuin oli arvioitu. Bostads Ab Fredsgatan 8, Asunto Oy:n omistamassa rakennuksessa, jossa piiritoimisto sijaitsee tehdään putkiremontti vuoden 2006 aikana. Kustannusvaikutus piirin omistamien osakkeiden nojalla hallitsemiin huoneistoihin on noin euroa 5.5 Selkäsaari Saaressa järjestettiin talkoita, viikonlopputapahtumia ja partioleirejä. 10

11 6 LIITTEET 6.1 Luottamushenkilöt Piirinjohtajat Karhu Valtteri Mäki Jaana Piirihallituksen jäsenet Autio Jari Jaatinen Ulla Koivunen Niina Lempiäinen Teemu Lillstrang Elina Mäkelä Terhi Paavola Johanna Pellinen Vesa Työvaliokunta Karhu Valtteri Mäki Jaana Itävuori Liisa Koulutusryhmä Mäkelä Terhi (pj) Etula Mari Hautaniemi Karina Mäki Anna-Kaisa Saarela Jonna Piitulainen Jaakko Nelimarkka Miikael Ylirinne Emilia Koulutusohjaajat Koikkalainen Sari Merisaari Helena Takamaa Kari Sudenpenturyhmä - Hattiwatit Oy Etula Mari (pj) Härkönen Juha Konttinen Kaisa Malkamäki Kaisa Seppälä Piia Vartioryhmä Burleskit Piitulainen Jaakko (pj) Björninen Jussi Maijala Heidi-Maria Yli-Sikkilä Minna Rinta-Rahko Jonna Siirilä Jenni Kauhavan Erä-Versot Simpsiön Karhut Simpsiön Siskot Tasangon Talvikit Het-partio Ilkan Partiolaiset Simpsiön Karhut Lakeuden Haukat Kauhavan Erä-Versot toiminnanohjaaja Ilkan Partiolaiset Het-partio Jurvan Saloveikot Kauhajoen Kytöveikot Ylihärmän Partiolaiset Suomi-Weikot Lakeuden Kärpät Het-partio Kauhavan Erä-versot Vaasan Siniset Partiotytöt Valkeavuoren Urasiskot ja -veljet Tasangon Talvikit Het-partio 11

12 Vaeltajaryhmä - Moose Bros Saarela Jonna (pj) Heinilä Mira Isoniemi Sinikka Lahdenmaa Juuso Jurvan Saloveikot Vaasan Partiotytöt Het-partio Partiojohtajakoulutusryhmä PupuJussit Mäki Anna-Kaisa (pj) Manninen Niina Ähtärin Eräveikot Pellinen Tatu Lakeuden Haukat Rinta-Rahko Sanna Sillander Mikko Erätaitoryhmä Nelimarkka Miikael (pj) Alexandersson Tomas Kalliokoski Olli Karjaluoto Kirsi Nelimarkka Salomon Pellinen Sara Kilpailuryhmä Kiva Ylirinne Emilia (pj) Aaltonen Jouni Järvi Karri Lehtimäki Eki Sainio Vesa Sisuryhmä Hautaniemi Karina (pj) Ala-Marttila Anu Korkeamäki Elina Kiippa Sannamaija Meripartio-ohjaaja Rautavirta Miikka Muonitusryhmä - Kauharitarit Pellinen Sara Karjaluoto Katja Lippukuntaryhmä Hyllinen Heli (pj) Lillstrang Elina Stig Jukka Lippukuntakummit Arola Soili Kuntsi Marjanne Kurhela Riina Liukku Tommi Mattsson Antero Myllykoski Maija Pohjola Elina Takamaa Leena Kauhajoen Kytöveikot Lakeuden Haukat Kauhajoen Kytöveikot Ylihärmän Partiolaiset Eräkurjet Pietarsaari Jurvan Saloveikot Härmän Tähystäjät Eräkurjet Pietarsaari Vaasan Siniset Partiotytöt Vaasan Siniset Partiotytöt Simpsiön Karhut Tasangon Talvikit Het-partio Kauhajoen Kytöveikot Simpsiön Siskot Tasangon Talvikit Laihian Eräpojat ja tytöt Tasangon Talvikit Simpsiön Karhut 12

13 Viestintäryhmä Itävuori Liisa Aaltonen Jouni Mannismäki Maija-Reetta Rinta-Rahko Sanna Kärppä-Viestin toimituskunta Mannismäki Maija-Reetta (pj) Karjaluoto Katja Keckman Katja Pellinen Heini Sillander Mikko Valkeinen Teija Piirivihje Itävuori Liisa Leikekirja hoitaja Lehtoluoto Juhani Kalusto Autio Jari Selkäsaari toimikunta Takamaa Kari (pj) Alhoke Ilkka Häyrynen Petteri Ylä-Jussila Erkki asiantuntijoina: Härkönen Tuomo Merisaari Helena Selkäsaaren veneen avain Ylä-Jussila Erkki Shangalala- rokotusautoprojekti Manninen Sari Suomen Partiolaiset ry partioneuvosto Karhu Valtteri Mäki Jaana Koivunen Niina Piiritoimiston työntekijä Itävuori Liisa toiminnanohjaaja Eräkurjet Pietarsaari Ähtärin Eräveikot Kurikan korvenkävijät Ähtärin Eräveikot Simpsiön Karhut Het-partio Lakeuden Haukat Härmän Tähystäjät toiminnanohjaaja Vaasan Siniset Partiopojat Simpsiön Karhut Lakeuden Kärpät Ilkan Partiolaiset Simpsiön Karhut Ähtärin Eräveikot Ähtärin Eräveikot Suomi-Weikot Ähtärin Eräveikot Vaasan Partiotytöt Kauhavan Erä-Versot Tasangon Talvikit toiminnanohjaaja 6.2 Piirin järjestämän tapahtumat (suluissa tapahtumasta vastaava ryhmä) Johtajakoulutus VJ-vihjarit Alajärvi (vartioryhmä) osallistui 9, lpk 5, t 9, p 13

14 Erätaito 1-kurssi (erätaitoryhmä) osallistui 16, lpk 6, t 12, p 4 Vaeltajajamit (vaeltajaryhmä) osallistui 18, lpk 4, t 18, p Partiojohtajien peruskurssi # 56, Alavus (partiojohtajakoulutusryhmä) osallistui 21, lpk 9, t 18, p 3 Lippukunnanjohtamiskoulutus Seinäjoki (lippukuntaryhmä) osallistui 12, lpk 6, t 10, p 2 Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi Alahärmä (kilpailuryhmä) osallistui 13 Sampo 1-kurssi Kauhava (vartioryhmä) osallistui 6, lpk 2, t 2, p 6 Sisujohtajakurssi Kauhava (sisuryhmä) osallistui 9 (15), lpk 6, t 6, p 3 Laumanjohtajakurssi Kauhava (sudenpenturyhmä) osallistui 5, lpk 4, t 5, p - Vartionjohtajien jatkokurssi osallistui11, lpk 4, t 8, p 3 1-osa Kauhajoki (vartioryhmä) 2-osa Laihia Erätaito 2-kurssi Kauhajoki (erätaitoryhmä) osallistui 10, lpk 4, t 5, p 5 Latoralli Kauhava (vaeltajaryhmä) osallistui 16, lpk 4, t 12, p 4 Laumanjohtajakurssi Laihia (sudenpenturyhmä) osallistui 19, lpk 8, t 11, p 8 Sisupäivä Vähäkyrö (sisuryhmä) osallistui 8, lpk 3 Sisuerätaitokurssi Vähäkyrö (sisuryhmä) peruutettu Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi Vaasa (kilpailuryhmä) peruutettu (kisat Keski-Pohjanmaan kanssa yhteiset) Pemaasu sudenpentutapahtuma Seinäjoki (sudenpenturyhmä) osallistui 276, lpk 17, sudenpentua 232 ja 44 johtajaa Partiojohtajien peruskurssi peruutettu 1-osa Pietarsaari (johtajakoulutusryhmä) 2-osa Kortesjärvi 14

15 6.3 Muut koulutus- ja ohjelmatapahtumat Piiritys Österhankmo, Koivulahti (koulutusryhmä) osallistui 47 kouluttajaa Partiotoimihenkilöiden neuvottelupäivät Kuusankoski osallistui Liisa Itävuori YTP-uudet piirit kokous (JÄRKE) 6.2. Veteli Osallistui Valtteri Karhu ja Jaana Mäki HUMAK-työvalmentaja koulutus 8.2. Helsinki osallistui Liisa Itävuori Taloyhtiön kokous Rauhankatu 8, 7.3. Vaasa osallistui Taavi Itävuori SP/järjestön kehittämishankkeen info-tilaisuudet Osallistui Valtteri Karhu Oulu Terhi Mäkelä Helsinki Heli Hyllinen Tampere Elina Lillstrang Tampere Toimihenkilötapaaminen Helsinki osallistui Liisa Itävuori Piiritys ja koulutusryhmän kokoontuminen, Kurikka osallistui 17, koulutusryhmään 10 hlöä OK-opintokeskus syysinfo15.9. Seinäjoki osallistui Liisa Itävuori EPP/järjestön kehittämisen kyselytunti Seinäjoki osallistui lpk1, hlöä 1 + piirihallitus 10 hlöä SP/Päivölän päivät Valkeakoski osallistui Minna Yli-Sikkilä EPP/järjestön kehittämien kyselytunti Laihia osallistui runsaasti kuujijoita Adventtikalenteri-info Laihia osallistui 11 lippukuntaa Lippukunnanjohdon virkistyspäivä Seinäjoki (lippukuntaryhmä) peruutettu Joulukahvit partiotoimistossa Vaasa osallistui partiotyön ystävää 15

16 Leirit ja tilaisuudet Selkäsaaressa, Ähtäri Talkoot osallistui 9, lpk 3, t 3, p 6 Leirit Seinäjoen seurakunta Vainion Vesat Härmän Tähystäjät Het-partio, Vimpelin Villikehrät, Soinin Suopöllöt, Vähänkyrön Eränkävijät Tammipartio (Piikkiö) Kilpailut Talvimestaruuskilpailu HAMINA Pietarsaari osallistui 32 (37)vartiota, 14 lippukunnasta sarjat/vartiot: oranssi 8, vihreä 11, sininen 2, punainen 3, ruskea 3, harmaa 5 Kevätmestaruuskilpailu SPARRAUS Teuva osallistui 37 vartiota, 17 lippukunnasta sarjat/vartiot: or 21, vi 16. Sisusarja 2 vartiota (2 lpk) Sudenpentukisa Kapteeni Mustaparran jäljillä14.5. Vimpeli osallistui 34 pentuetta,16 lippukuntaa Syyskilpailu SOLMUKOHTA Alahärmä osallistui 24 vartiota, 15 lippukuntaa sin 5, pun 2, ru 7, ha 10 Piirinmestaruuskilpailujen tulokset Piirin talvimestaruuskilpailu HAMINA Pietarsaari Kilpailuun osallistui 32 vartiota oranssi sarja (8 vartiota) I Rentukat 52,8 Ähtärin Eräveikot II Rastiräppääjät 49,1 Vähänkyrön Eränkävijät III Lepakot 46,7 Jurvan Saloveikot vihreä (11) I Säpinämukulat 52,3 Kauhajoen Kytöveikot II Ilves 48,1 Laihian Eräpojat ja tytöt III Hämähäkit 44,4 Härmän Tähystäjät sininen (2) I Erä-Matildat 52,8 Ähtärin Eräveikot II Heikko Läppä 48,4 Tasangon Talvikikt 16

17 punainen (3) I Team Fendari 56,4 II Ketut 55,4 Härmän Tähystäjät III Karhunkaatajat 53,8 Ähtärin Eräveikot ruskea (3) I Gäby 70,3 Ilkan Partiolaiset II Pöyrööt 60,4 III Bodulas 53,7 Het-partio harmaa (5) I Pullasorsat 84,2 Lakeuden Haukat II Jäärä 78,1 III Kisaveikot 57,0 SM-kilpailu Nuoske Kerava oranssi sarja 5. Rentukat 40,3 Ähtärin Eräveikot 18. Wilsonit 26,0 Ähtärin Eräveikot vihreä sarja 19. Paranormalius 27,9 Ähtärin Eräveikot sininen sarja 4. Erä-Matildat 52,9 Ähtärin Eräveikot punainen sarja ulkop. Karhun Kaatajat 44,6 Ähtärin Eräveikot harmaa sarja 3. Stella Polaris 88,3 Ähtärin Eräveikot Kevätmestaruuskilpailu ja sisukisa SPARRAUS Teuva Kilpailuun osallistui 37 (40)+ 2 vartiota oranssi sarja (21 vartiota) I Erä-Matildat 61,9 Ähtärin Eräveikot II Rentukat 58,3 Ähtärin Eräveikot III Tavalliset Ankanpojat M 55,5 Tasangon Talvikit vihreä sarja (16) I Ilves 62,4 Laihian Eräpojat ja Tytöt II Kettu 50,4 III Paranormalius 48,4 Ähtärin Eräveikot sisu-sarja (2) I Kilpikonnat 39,6 Simpsiön Karhut II Sisusudet 35,0 Kauhajoen Kytöveikot SM-kevätkilpailu Puhki on Kaustinen 17

18 oranssi sarja 2. Erä-Matildat 63,4 Ähtärin Eräveikot 34. Rentukat 39,0 Ähtärin Eräveikot 45. Ankanpoikaset Tähtiin Tasangon Talvikit vihreä sarja 21. Ilves 3 41,1 Laihan Eräpojat ja Tytöt 28. Paranormalius 34,8 Ähtärin Eräveikot 41. Kipinät 16,3 Ähtärin Eräveikot Sudenpentukisa KAPTEENI MUSTAPARRAN JÄLJILLÄ Vimpeli Kisaan osallistui 34 pentuetta I Ahmat 2 47,75 Härmän Tähystäjät II Ahmat 1 47,50 Härmän Tähystäjät III Liskot 46,5 Vaasan Sin Partiotytöt III Pihlajanmarjat 46,5 Lapuan Kelo-Versot Syyskilpailu SOLMUKOHTA 05 10, Teuva Kilpailuun osallistui 24 (26) vartiota sininen sarja (5 vartiota) I Mussunmussun 58,5 Tasangon Talvikit II Luolamuorit 40,8 punainen sarja (2) I Team Fendari 64,2 II Karhunkaatajat 61,0 Ähtärin Eräveikot ruskea sarja (7) I Majanassut 84,8 Parran Haltiat II Hippakaverit 82,9 Tasangon Talvikit III TPY 69,9 Vähänkyrön Eränkävijät harmaa sarja (10) I Pullasorsat 86,9 Lakeuden Haukat II Jäärä 82,7 III Karvamöyhiö 80,8 Eräkurjet Pietarsaari SM-syyskilpailu Kontie Turku punainen sarja 9. Team Fendari 61,5 ruskea sarja 33. Huomenta 49,1 Vähänkyrön Eränkävijät harmaa sarja 31. Kisaveikot 56,2 32. Jäärä 56,0 18

19 6.5 Piirin lippukunnat nimi paikkakunta per. jäs. lpkj ry Mustasaari Hautaniemi Karina Alavuden Eräveikot ry Alavus ei toimintaa Eräkurjet Pietarsaari ry Pietarsaari Liljekvist Kaj Evipartio ry Evijärvi 1966 Hanhikoski Maritta Het-partio Alajärvi Keckman Katja Härmän Tähystäjät ry Alahärmä 1940 Huhtaluhta Kauko Ilkan Partiolaiset ry Ilmajoki 1932 Syrjälä Henna Isojoen Metsätorrooset Isojoki 1982 Laine Tuomas Jurvan Saloveikot ry Jurva Liinamaa Annaliisa Kauhajoen Kytöveikot ry Kauhajoki Niemi-Aro Jaakko Kauhavan Erä-Versot Kauhava Annala Salme Kristiinan Havukat ry Kris.kaupunki 1985 Helkiö Markku Kuortaneen Kuismat ry Kuortane 1952 Saraste Leena ry Kurikka Lempiäinen Suvi Laihian Eräpojat ja -tytöt Laihia Koskinen Pekka Lakeuden Haukat ry Kauhava Pellinen Vesa Lakeuden Kärpät ry Seinäjoki 1934 toiminta TT:ssä Lakeuden Vartijat ry Jalasjärvi Pyymäki Kaisa Lapuan Kelo-Versot Lapua 1981 Ilkka Raija Lehtimäen Lumikurjet ry Lehtimäki 1973 Hintsa Terhi Maalahden Muurahaiset Maalahti 1991 Norrbacka Anna Markki-Partio ry Kortesjärvi Pirttinen Maria Parran Haltiat ry Teuva Lehtola Noora Peräseinäjoen Susipartio Peräseinäjoki 1982 Karonen Katja Sarka-Versot Seinäjoki Korpaeus Urho Selkämeren Sudet ry Kaskinen ei toimintaa Simpsiön Karhut ry Lapua Paavola Johanna 19

20 Simpsiön Siskot ry Lapua 1949 Jaatinen Ulla Soinin Suopöllöt Soini 2002 Manninen Veli- Matti Suomi-Weikot ry Helsinki Myllyniemi Milla Tasangon Talvikit ry Seinäjoki Kurhela Mirva ry Vaasa 1917 Perttu Jaakko Vaasan Partiotytöt ry Vaasa Jokinen Katja Vaasan Siniset Partiopojat ry Vaasa 1949 Saraste Antti Vaasan Siniset Partiotytöt ry Vaasa Halonen Aija-Saija Vainion Vesat ry Isokyrö 1959 Pollari Väinö Valkeavuoren Urasiskot ja -veljet Nurmo Mäkinen Hanna Vimpelin Villikehrät ry Vimpeli 1986 / Myllykoski Marjo Vähänkyrön Eränkävijät ry Vähäkyrö Rinta Päivi Ylihärmän Partiolaiset ry Ylihärmä ei toimintaa Ähtärin Eräveikot ry Ähtäri 1957 Autio Markku YHTEENSÄ tiedot perustuvat lippukuntien vuosiselosteeseen Myönnetyt valtakirjat Partiojohtajavaltakirjat Aaltonen Laura Eräkurjet Pietarsaari 2. Karjaluoto Kirsi 3. Mäki Eeva 4. Pihlaja Elina 5. Pukkila Jenni Eräkurjet Pietarsaari 6. Ylinen Anna Vaasan Partiotytöt 7. Kajan Jukka 8. Kamppila Tuuli Vaasan Siniset Partiotytöt 9. Kotoneva Henna Tasangon Talvikit 10. Mäkinen Stiina Vaasan Partiotytöt 11. Niemi Timo 12. Nurmi Mikko 13. Markkila Tuija 14. Marttunen Katja Vaasan Partiotytöt 15. Valkeinen Teija Härmän Tähystäjät 16. Korpi Mirva Markki-Partio 17. Lahdensuo Hanne Simpsiön Siskot 18. Lehtola Mari-Anne Het-partio 19. Mäki Riikka 20

21 20. Rasivirta Meeri Härmän Tähystäjät 21. Saarijärvi Sirpa Markki-Partio 22. Sippola Iina Het-partio 23. Väkiparta Pekka Härmän Tähystäjät 6.7 Myönnetyt ansiomerkit collan-solki Hattukangas Jenni Heikkilä Mauno Kevin Maja Korpi Mirva Peltola Pauli Pitkänen Jenni Siirilä Jenni Virtaniemi Helena louhisuden-solki Annala Riia Hakala Aino-Maria Iso-Oja Marjukka Kankaanpää Kalle Karhu Anna-Maria Kiviluoma Markus Kuoppala Laura Kuutti Pauliina Latvala Piia Luoma Salla Markkila Päivi Marttila Suvi Marttunen Katja Mietola Jenna Nyrhilä Jaakko Nyrhilä Olli Nyrhilä Tuomo Paukku Essi Roukus Marie Salmela Niina Vanhamäki Satu Ventä Henna Väkiparta Pekka I lk mannerheim-solki Seppälä Piia Sillander Mikko II lk mannerheim-solki Aho Karoliina Alaviitala Terhi Het-partio Härmän Tähystäjät Vaasan Siniset Partiotytöt Markki-Partio Simpsiön Karhut Lakeuden Haukat Markki-Partio Ähtärin Eräveikot Härmän Tähystäjät Vaasan Partiotytöt Kauhavan Erä-Versot Vähänkyrön Eränkävijät Vaasan Siniset Partiotytöt Vaasan Partiotytöt Vähänkyrön Eränkävijät Simpsiön Karhut Simpsiön Karhut Simpsiön Karhut Kauhavan Erä-Versot Vaasan Siniset Partiotytöt Het-partio Ähtärin Eräveikot Vainion Vesat Härmän Tähystäjät Sismpsiön Siskot Härmän Tähystäjät 21

22 Anttila Anna Hautaniemi Laura Konttinen Asta Kärkkäinen Essi Lahdensuo Hanne Liimatainen Viivi Maidell Laura Martikainen Atte Mäki Aliisa Mäkinen Stiina Nurmi Mikko Orrenmaa Heidi Pihlaja Elina Renko Mervi Suomalainen Teemu Ylinen Anna pyhän yrjön-solki Pellinen Heini Rinta Päivi Het-partio Vaasan Siniset Partiotytöt Vaasan Siniset Partiotytöt Simpsiön Siskot Vähänkyrön Eränkävijät Kuortaneen Kuismat Vaasan Partiotytöt Lakeuden Haukat Ähtärin Eräveikot Vaasan Partiotytöt Lakeuden Haukat Vähänkyrön Eränkävijät sp:n pronssinen ansiomerkki Aaltonen Jouni Eräkurjet Pietarsaari Rautiainen Pauli Eräkurjet Pietarsaari Alexandersson Sara Jokinen Katja Vaasan Partiotytöt Lennes Ursula Vaasan Partiotytöt Nuottimäki Taina Markki-Partio sp:n pyhän yrjön-plaketti Frantsila Pirkko Talosela Yrjö 6.8 Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n myönnetyt ansiomerkit EPP/hopeinen ansiomerkki Hautala Teemu Markki-Partio EPP/pronssinen ansiomerkki Mäki Anna-Kaisa Määttä Pirjo Soinin Suopöllöt Piitulainen Jaakko Rinta-Rahko Sanna Kurikan Korvenkävijä 6.9 Vierailut, muistamiset, tervehdykset Markki-Partio, Kortesjärvi Yrjönpäivä-juhla osallistui Valtteri Karhu, Jaana Mäki 22

23 Pohjois-Karjalan Partiolaiset ry 30-vuotta piirin tervehdyksen vei Sampo Lappalainen (VSPP) 60-vuotta osallistui Teemu Lempiäinen Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry 30-vuotta piiri onnitteli Uudenmaan Partiopiiri ry 30-vuotta piiri onnitteli Salpausselän Partiolaiset ry 30-vuotta Lahti piiri onnitteli Suomi-Weikot ry 20-vuotta Helsinki piiri onnitteli ry 30-vuotta Mustasaari osallistui Vesa Pellinen Varsinaissuomen Partiopiiri ry 30-vuotta Turku piiri onnitteli EPP/Toimiva partiolainen apuraha Toimiva partiolainen-apuraha jaettiin tasan kahden tasavahvan hakijan kesken: Elina Pihlajan, ja Laura Maidell Vähänkyrön Eränkävijät. Riitta Veräjämäki (Etelä-Pohjanmaan Partiotyttöpiiri ry:n rahastonhoitaja) suruadressi omaisille 6.10 Edustukset ja osallistuminen Suomen Partiolaiset ry:n tapahtumiin Partioneuvosto Helsinki osallistui Valtteri Karhu Partioneuvosto Helsinki osallistui Valtteri Karhu Partioneuvosto Tampere osallistui Valtteri Karhu Partioneuvosto ja ylimääräinen jäsenkokous Helsinki osallistui Valtteri Karhu, Jaana Mäki SP/laajennettu koulutusryhmän kokous Valkeakoski osallistui Sari Koikkalainen 23

24 SP/valvojapäivät osallistui Jouni Aaltonen SP/Päivät Valkeakoski osallistui Minna Yli-Sikkilä 6.11 Yhteistyö (YTP) piirit Leirinjohtajakurssi Lappi EPP:stä osallistui 3 henkilöä Uudet piirit kokous (JÄRKE) 6.2. Veteli EPP osallistuivat Valtteri Karhu ja Jaana Mäki Edustus Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalta, Lapista ja Kainuusta. JÄRKE - kokous Kokkola EPP osallistuivat Valtteri Karhu, Terhi Mäkelä, Johanna Paavola, Teemu Lempiäinen JÄRKE-kokous Kauhava EPP ja K-PP piirihallitukset JÄRKE-kokous Oulu EPP osallistuivat Valtteri Karhu, Jaana Mäki, Terhi Mäkelä Uusi piiri työryhmän kokous, Oulu Osallistuivat Valtteri Karhu ja Maija-Reetta Mannismäki 24

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 1 ALUETOIMINTA... 4 2 OHJELMA... 4 3 KOULUTUS... 4 4 VIESTINTÄ... 4 5 JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 5.1 Jäsenkokoukset...

Lisätiedot

Kari Takamaa. Maija Myllykoski ( KKK) 13.6. 60-vuotta piiri onnitteli

Kari Takamaa. Maija Myllykoski ( KKK) 13.6. 60-vuotta piiri onnitteli Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 6/04 1 Aika tiistaina 14.9.04, alkaen klo 17.00 Paikka Nuorisokeskus kahvio, Puskantie, 60100 Seinäjoki Läsnä: Marjanne Kuntsi piirinjohtaja/puheenjohtaja Valtteri

Lisätiedot

PAIKKA Vaasan Partiotytöt ry:n kolo kasarmialue, 65100 Vaasa AIKA lauantaina 7.9.02 klo 12.00 18.30

PAIKKA Vaasan Partiotytöt ry:n kolo kasarmialue, 65100 Vaasa AIKA lauantaina 7.9.02 klo 12.00 18.30 Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry Pöytäkirja 6/02 1 PAIKKA Vaasan Partiotytöt ry:n kolo kasarmialue, 65100 Vaasa AIKA lauantaina 7.9.02 klo 12.00 18.30 LÄSNÄ Kuntsi Marjanne piirinjohtaja/puheenjohtaja

Lisätiedot

Partiojohtajaäänet: Laihian Eräpojat ja -tytöt Laihia 4 Lakeuden Kärpät ry Seinäjoki 1 Vaasan Siniset Partiotytöt Vaasa 1.

Partiojohtajaäänet: Laihian Eräpojat ja -tytöt Laihia 4 Lakeuden Kärpät ry Seinäjoki 1 Vaasan Siniset Partiotytöt Vaasa 1. Etelä-Pohajnmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1 AIKA lauantaina 22.10.2005, alkaen klo 12.00 PAIKKA Meijeri (srk:n nuorisotila), Laihiantie 29, 66400 Laihia LÄSNÄ Ahjopartio ry Mustasaari 4 Eräkurjet Pietarsaari

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri ja yhteystiedot syksy 2006

Tapahtumakalenteri ja yhteystiedot syksy 2006 Tapahtumakalenteri ja yhteystiedot syksy 2006 PIIRIHALLITUS Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@epp.partio.fi ALUERYHMÄ Piirinjohtajat karhu VALTTERI Vaasa, 040-741 6188 Piirihallituksen jäsenet

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 12/06 1 Piirihallitus

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 12/06 1 Piirihallitus Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 12/06 1 aika la 16.12. alkaen klo 10.00 paikka Vasunmäentie 1291, Tiistenjoki, Lapua Läsnä Valtteri Karhu piirinjohtaja/puheenjohtaja. Jaana Mäki II-piirinjohtaja/puheenjohtaja

Lisätiedot

13. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Todettiin

13. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Todettiin Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 2/07 1 aika sunnuntaina 18.2.2007, alkaen klo 13.00 paikka Tasangon Talvikkien kolo,törnävän ala-aste, Törnäväntie 25, 60100 Seinäjoki Maritta Sipilä piirinjohtaja/puheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/06 1 piirihallitus aika 6.-8.1.2006 paikka Ojutjärven leirikeskus, Kauhava

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/06 1 piirihallitus aika 6.-8.1.2006 paikka Ojutjärven leirikeskus, Kauhava Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/06 1 aika 6.-8.1.2006 paikka Ojutjärven leirikeskus, Kauhava poissa: Valtteri Karhu piirinjohtaja/puheenjohtaja Jaana Mäki II-piirinjohtaja Jari Autio Terhi

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1 SYYSKOKOUS

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1 SYYSKOKOUS Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1 AIKA lauantaina 21.10.2006, alkaen klo 12.00 PAIKKA Seurakuntakeskus (suuri sali), Koulukatu 26-28, 65100 Vaasa LÄSNÄ Ahjopartio ry Mustasaari 5 Eräkurjet

Lisätiedot

Jari Autio Ulla Jaatinen Elina Lillstrang Terhi Mäkelä Johanna Paavola Vesa Pellinen. Poissa: Niina Koivunen Teemu Lempiäinen

Jari Autio Ulla Jaatinen Elina Lillstrang Terhi Mäkelä Johanna Paavola Vesa Pellinen. Poissa: Niina Koivunen Teemu Lempiäinen Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 7/05 1 AIKA la 4.9.2005, alkaen klo 11.00 PAIKKA Tasangon Talvikkien kolo, Törnävä Piirihallitus Läsnä Valtteri Karhu piirinjohtaja/ puheenjohtaja Jaana Mäki

Lisätiedot

Helena Merisaari koulutusohjaaja 95-97, 103/8 Sari Koikkalainen koulutusohjaaja 2005 > Poissa: Elina Lillatrang

Helena Merisaari koulutusohjaaja 95-97, 103/8 Sari Koikkalainen koulutusohjaaja 2005 > Poissa: Elina Lillatrang Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 7/04 1 Aika tiistaina PE 8.10.04, alkaen klo 17.00 Paikka Nuorisokeskus kahvio, Puskantie, 60100 Seinäjoki Läsnä Marjanne Kuntsi piirinjohtaja/puheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 3/05 1 PIIRIHALLITUS

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 3/05 1 PIIRIHALLITUS Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 3/05 1 AIKA su 27.2.2005, alkaen klo 14.00 Paikka Tasangon Talvikkien kolo, Törnävän ala-aste, 60100 Seinäjoki Läsnä Valtteri Karhu piirinjohtaja/ puheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset Ry:n jäsenmäärä oli vuonna 2002 3157 partiolaista ja vuonna 2003 2653. Laskua on 16 %. Tämä on erittäin huolestuttavaa!

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset Ry:n jäsenmäärä oli vuonna 2002 3157 partiolaista ja vuonna 2003 2653. Laskua on 16 %. Tämä on erittäin huolestuttavaa! TOIMINTASUUNNITELMA 2004 Hyväksytty piirin syyskokouksessa 25.10.2003 1 YLEISTÄ Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset Ry:n jäsenmäärä oli vuonna 2002 3157 partiolaista ja vuonna 2003 2653. Laskua on 16 %. Tämä

Lisätiedot

Koulutusryhmien jäsenet kouluttautuivat osallistumalla aktiivisesti piirityksiin ja Suomen Partiolaiset ry:n järjestämille kouluttajapäiville.

Koulutusryhmien jäsenet kouluttautuivat osallistumalla aktiivisesti piirityksiin ja Suomen Partiolaiset ry:n järjestämille kouluttajapäiville. 1 YLEISTÄ Vuodelle 2004 asetimme yhden päämäärän ylitse muiden. Jäsenmäärän lasku on saatava laskemaan tai edes pysähtymään. Päättyneellä vuodella piirin jäsenmäärä olikin hieman suurempi kuin edellisellä.

Lisätiedot

hyv. 23.10.04 TOIMINTASUUNNITELMA 2005

hyv. 23.10.04 TOIMINTASUUNNITELMA 2005 hyv. 23.10.04 TOIMINTASUUNNITELMA 2005 hyv. 23.10.04 1. Partiolainen osaa Scouter kan Vuosi 2005 tulee olemaan eräänlainen rauhoittumisen vuosi piirin ja lippukuntien toiminnassa. Sen aikana tulemme valmistautumaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003

TOIMINTAKERTOMUS 2003 TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry 1. Yleistä... 1 2. Koulutus... 1 2.1. Peruskoulutus... 2 2.1.1. Sudenpenturyhmä (Hattiwatti Oy)... 2 2.1.2 Vartiokoulutusryhmä (Burleskit)... 2 2.1.3.

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 8/05 1 PIIRIHALLITUS/va

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 8/05 1 PIIRIHALLITUS/va Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 8/05 1 Aika la 1.10. Seinäjoki; alkaen klo 10.00 paikka Nuorisokeskus TT-kolo, Puskantie 3, 60100 Seinäjoki Kyselytunti Järjestön kehittämisestä Piirihallitus

Lisätiedot

Sin/pun, ru/ha sarjat ovat kutsukilpailuna HELA 03 SM-kisaan. Partiotoimihenkilöiden neuvottelupäivät 13.-14.1. Tampere osallistui Liisa Itävuori

Sin/pun, ru/ha sarjat ovat kutsukilpailuna HELA 03 SM-kisaan. Partiotoimihenkilöiden neuvottelupäivät 13.-14.1. Tampere osallistui Liisa Itävuori AIKA la 18.1.2003, klo 15.-18.00 PAIKKA Ojutjärven leirikeskus, 62200 Kauhava LÄSNÄ Marjanne Kuntsi piirinjohtaja /puheenjohtaja 1.-6.2.2. Valtteri Karhu II-piirinjohtaja/puheenjohtaja xxxx Sirpa Hannula

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 8/06 1 PIIRIHALLITUS aika la 9.9.06, alkaen klo 18.00 paikka Torppa, Kuortaneen seurakunta leirikeskus

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 8/06 1 PIIRIHALLITUS aika la 9.9.06, alkaen klo 18.00 paikka Torppa, Kuortaneen seurakunta leirikeskus Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 8/06 1 aika la 9.9.06, alkaen klo 18.00 paikka Torppa, Kuortaneen seurakunta leirikeskus Läsnä: Valtteri Karhu piirinjohtaja/puheenjohtaja Jaana Mäki II-piirinjohtaja/puheenjohtaja

Lisätiedot

62. KOKOUKSEN AVAUS Kokouksen puheenjohtajina toimivat piirinjohtajat vuorotellen 63-68. Valtteri Karhu 62, 69 79. Marjanne Kuntsi

62. KOKOUKSEN AVAUS Kokouksen puheenjohtajina toimivat piirinjohtajat vuorotellen 63-68. Valtteri Karhu 62, 69 79. Marjanne Kuntsi Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 5/04 1 Aika la-su 29.-30.5.2004 kokoontuminen la 29.5. klo 11.00 LÄHTÖ su 30.5. klo 12.00 Paikka Ähtäri Perännejärven ranta, josta yhteiskuljetus Selkäsaareen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 7/03 1 PIIRIHALLITUS AIKA TI , alkaen klo PAIKKA Tasangon Talvikkien kolo, Törnävä

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 7/03 1 PIIRIHALLITUS AIKA TI , alkaen klo PAIKKA Tasangon Talvikkien kolo, Törnävä Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 7/03 1 AIKA TI 18.11.03, alkaen klo 18.00 PAIKKA Tasangon Talvikkien kolo, Törnävä Marjanne Kuntsi piirinjohtaja /puheenjohtaja 111-120 Valtteri Karhu II-piirinjohtaja/puheenjohtaja

Lisätiedot

6. VAHVISTETAAN PIIRIN MAKSAMAT KORVAUKSET, AVAINTEN HALLINTA

6. VAHVISTETAAN PIIRIN MAKSAMAT KORVAUKSET, AVAINTEN HALLINTA Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/07 1 aika sunnuntaina 7.1.2007, alkaen klo 13.00 paikka Teuvan seurakunnan nuorisotalo, 64700 Teuva läsnä Maritta Sipilä piirinjohtaja/puheenjohtaja Anna Anttila

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

1/5 VUOSIKERTOMUS LIITE 13 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET

1/5 VUOSIKERTOMUS LIITE 13 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET 1/5 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET Alueen kokoukset 14. 15.1. Alueryhmän kokous Tuulevat Kauhava. Osallistui 6 jäsentä ja Heidi Männistö. Suomen Partiolaisten aluetyöryhmän edustaja Laura Kalervo

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET Sivu 1 / 5 VUOSIKERTOMUS 2015 - LIITE 12 KOKOUKSET POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET Alueen kokoukset 10.1. Alueryhmän kokous, Tuulevat Törmälä Ylivieska. Osallistui 2, Raisa Lindeman ja Heidi 16.6.

Lisätiedot

EPP:n koulutustarjonta. Kevät 2007

EPP:n koulutustarjonta. Kevät 2007 EPP:n koulutustarjonta Kevät 2007 NYT KOULUTTAUTUMAAN! Lokakuisessa piirin syyskokouksessa hyväksyttiin ensi vuoden toimintasuunnitelma, johon sisältyi myös uusi ilmoittautumiskäytäntö. Vuoden 2007 alusta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/04 1 Piirihallitus

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/04 1 Piirihallitus Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/04 1 AIKA la 31.1.2004, alkaen klo 10.00 PAIKKA Vaasan Metsäveikkojen kolo, Kauppapuistikko 16, 65100 Vaasa läsnä Valtteri Karhu II-piirinjohtaja/puheenjohtaja

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry pöytäkirja 1/05 1 Piirihallitus. Valtteri Karhu piirinjohtaja/puheenjohtaja

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry pöytäkirja 1/05 1 Piirihallitus. Valtteri Karhu piirinjohtaja/puheenjohtaja Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry pöytäkirja 1/05 1 aika 7.-9.1.2005, alkaen klo 19.00 paikka Vaasan Seurakunnan leirikeskus Österhankmo Valtteri Karhu piirinjohtaja/puheenjohtaja Jaana Mäki II-piirinjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Tyttöjen (17v.) vapaapainin SM-kilpailut 2.-3.12.2006 VAASA (VVV)

Tyttöjen (17v.) vapaapainin SM-kilpailut 2.-3.12.2006 VAASA (VVV) Tyttöjen (17v.) vapaapainin SM-kilpailut 2.-3.12.2006 VAASA (VVV) 1. Katarina Varteva Espoon Urheilijat 3. Emilia Haapoja Lapuan Virkiä 4. Solja Ala-Korpi Muuramen Yritys 1. Nathalie Nurminen Espoon Urheilijat

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET 2016

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET 2016 Sivu 1 / 5 VUOSIKERTOMUS 2016 - LIITE 12 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET 2016 Alueen kokoukset 09.01. Alueryhmän kokous, Tuulevat, Isoniemi Oulu. Osallistui 4 alueohjaajaa, varapuheenjohtaja Antti

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN. Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään:

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN. Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään: KUTSU SYYSKOKOUKSEEN Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään: Aika Maanantaina 29.12.2009 Ilmoittautuminen ja ruoka 18.00-19.00 Kokous alkaa 19.00 Paikka Seinäjoen Nuorisoasema, Puistokatu

Lisätiedot

PARTIOTAITOKILPAILUJEN TULOKSET VUODELTA 2015

PARTIOTAITOKILPAILUJEN TULOKSET VUODELTA 2015 Sivu 1 / 5 VUOSIKERTOMUS 2015 - LIITE 4 PARTIOTAITOKILPAILUJEN TULOKSET VUODELTA 2015 TALVIKILPAILUT Lapua 7.-8.2. - Valtias 1. Minkki Pohjan Veikot 54,7 2. Lumikko Pohjan Veikot 53,3 1. Ilves Pohjan Veikot

Lisätiedot

KUNTAUUDISTUKSESSA EHDOTETUT UUSKUNNAT POHJALAISMAAKUNTIEN ALUEELLA

KUNTAUUDISTUKSESSA EHDOTETUT UUSKUNNAT POHJALAISMAAKUNTIEN ALUEELLA KUNTAUUDISTUKSESSA EHDOTETUT UUSKUNNAT POHJALAISMAAKUNTIEN ALUEELLA demografinen kilpailukyky, houkuttelevuus ja vetovoima Dos. Markku Mattila Aluepäällikkö Siirtolaisuusinstituutti Pohjanmaan aluekeskus

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

Alueryhmä pohjoinen, Oulu. Osallistui 4 alueohjaajaa, varapuheenjohtaja Mari-Hanna Pirhonen,

Alueryhmä pohjoinen, Oulu. Osallistui 4 alueohjaajaa, varapuheenjohtaja Mari-Hanna Pirhonen, 1/7 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET Alueen kokoukset 15. 17.1. Alueryhmän kokous Tuulevat, Ylivieska. Osallistui pj. Tiina Nokela, varapuheenjohtaja Mari-Hanna Pirhonen, 3 alueohjaajaa ja Heidi

Lisätiedot

SML:N POHJANMAAN PIIRIN PM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ

SML:N POHJANMAAN PIIRIN PM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ SML: POHJAMAA PIIRI PM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ 19.7.2015 TULOKSET METSÄSTYSLUODIKKO Alkuk. Loppuk. Yhteensä 1. Raja Tiia Jalasjärvi 80 73 153 1. Rauma Sami VS-VA 94 90 184 2. Seppälä Lauri Orismala 92 86 178

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuva Ismo Kurki: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2015 1 JOHDANTO Etelä-Karjalan Partiolaiset ry on perustettu vuonna 1976 ja se toimii Suomen Partiolaiset Finlands

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

NAISTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010

NAISTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 NAISTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 Kolmella voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1991 2003, 2009. Vuosina 1991 1994 jatkoon pääsi kahdella voitolla. Vuosina 1995 2003, 2009

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20 POHJANMAAN III KULTAHIPPUKARSINNAT JA Y/N SARJOJEN AVOIN ILMA-ASEKILPAILU Tulokset ilmapistooli: IT 8 1 Tuomas Olli LappA 95 + 96 = 191 2 Aleksi Heinonen LappA 93 + 90 = 183 3 Topias Teikari IU 82 + 81

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

1/5 VUOSIKERTOMUS LIITE 5 PARTIOTAITOKILPAILUJEN TULOKSET VUODELTA 2012 TALVIKILPAILUT KEVÄTKILPAILUT

1/5 VUOSIKERTOMUS LIITE 5 PARTIOTAITOKILPAILUJEN TULOKSET VUODELTA 2012 TALVIKILPAILUT KEVÄTKILPAILUT 1/5 PARTIOTAITOKILPAILUJEN TULOKSET VUODELTA 2012 TALVIKILPAILUT Lohtaja 4.2. Kartalla 1. Kettu Pohjan Veikot 37,1 2. Juolukat Limingan Niittykärpät 30,7 3. Hiiret Himangan Nuotioveljet 25,5 1. Näätä Pohjan

Lisätiedot

KOULUTUS 2.1 Peruskoulutus Sudenpenturyhmä (Hattiwatit Oy) Laumanjohtaja-kurssi Jalasjärvi

KOULUTUS 2.1 Peruskoulutus Sudenpenturyhmä (Hattiwatit Oy) Laumanjohtaja-kurssi Jalasjärvi TOIMINTASUUNNITELMA 2004 Esitys piirin syyskokoukselle 25.10.2003 1 YLEISTÄ Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset Ry:n jäsenmäärä oli vuonna 2002 3157 partiolaista ja vuonna 2003 2653. Laskua on 16 %. Tämä on

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

M 200 m Tuuli: Matti Heikkilä Palosaaren Urheilijat 28,14

M 200 m Tuuli: Matti Heikkilä Palosaaren Urheilijat 28,14 Kurikan Ryhdin YU-Kisat 3.8.2015 M 200 m Tuuli: -0.6 1 Matti Heikkilä Palosaaren Urheilijat 28,14 M 1500 m 1 Henri Niiranen Kuortaneen Kunto 4.23,17 2 Tuomas Myllykoski IF Länken 4.29,27 3 Jari Välikorpi

Lisätiedot

Ville Raitio, sihteeri. Ralf Baumann. Otto Hyytiälä. Tilli Pesola. Miska Rissanen. Kenny Ronkainen. Antti Väisänen

Ville Raitio, sihteeri. Ralf Baumann. Otto Hyytiälä. Tilli Pesola. Miska Rissanen. Kenny Ronkainen. Antti Väisänen Sivu 1/6 Yleistä Vuosi 2014 oli Töölön Sinisten 82. toimintavuosi. Kokoontumispaikkoinamme toimivat Töölönkadun Kolo ja Kallionkolo, sekä retkipaikkanamme Långvikin kämppä. Hallituksen kokoonpano oli seuraavanlainen:

Lisätiedot

Naisten ja tyttöjen SM-kisat VAASA, Voima-Veikot

Naisten ja tyttöjen SM-kisat VAASA, Voima-Veikot Naisten ja tyttöjen SM-kisat 27.-28.11.1999 VAASA, Voima-Veikot Tytöt 34 kg 1. Anna Soronen Haukiputaan Heitto 2. Johanna Hautala Alahärmän Kisa 3. Helmi Alatalo Haukiputaan Heitto 4. Anne-Mari Hautamäki

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

18. KARIJOEN KYLIENVÄLINEN VIESTIJUOKSU 2017

18. KARIJOEN KYLIENVÄLINEN VIESTIJUOKSU 2017 18. KARIJOEN KYLIENVÄLINEN VIESTIJUOKSU 2017 KESKIVIIKKO-ILTANA 10.05.2017 KLO. 19.00 JUOSTIIN PERINTEINEN KYLIENVÄLINEN VIESTIJUOKSU. VIESIIN OSALLISTUI 2 JOUKKUETTA. MYRKYN JOUKKUE VOITTI VUODEN 2017

Lisätiedot

SUPERTOTAL. Painonnosto

SUPERTOTAL. Painonnosto SUPERTOTAL Naiset: 1. Pauliina Utoslahti Tampereen Yliopisto 415,5kg (262,5+153) 525,542p (305,44+221,102) 2. Johanna Tammela Tampereen Yhteiskoulun Lukio 326,5kg (217,5+109) 460,323p (281,32+179,003)

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 100 100 99 97 100 99 595 45x 2. Mikko Luoma KokMAS 93 94 93 93 97 94 564 18x 3. Markku Niemi AlavA 96 91 91 94 97 91 560 19x 4. Markku Haukkala HSA 93

Lisätiedot

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset Sakun Kesäkisat Vierumäki 8/31/2041 yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset TULOKSET M 100 m Tuuli: -0,1 1. Ilari Teerikangas Ammattiopisto Luovi 12,55 2. Teemu Lehmusto Suomen Urheiluopisto 13,13 3. Matti

Lisätiedot

Myönnetyt Fellowship-apurahat Ensimmäinen vuosi:

Myönnetyt Fellowship-apurahat Ensimmäinen vuosi: Myönnetyt Fellowship-apurahat 7.12.2017 FaT Hanna Antila 45 500 FT Heidi Haikala 65 000 LT Aida Kiviniemi 65 000 LT Satu Lamminmäki 65 000 LT Kaisu Luiro-Helve 60 000 FM Tuomo Mantere 60 000 PhD Kert Mätlik

Lisätiedot

Suomen Cup - Keuruu Naiset 5,4 km

Suomen Cup - Keuruu Naiset 5,4 km 11.1.014-700 m 1 75 318518 Heini Hokkanen 6:51. (1) 13:3.0 0.0 68 3185343 Susanna Saapunki 6:59.4 (3) 13:46.1 +14.1 3 90 3185114 Laura Mononen 6:57.0 () 13:57.4 +5.4 4 81 3185089 Maija Hakala 7:07.0 (4)

Lisätiedot

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä Osallistujaluettelo yksiköittäin (ver. 18.4.2014) 1. Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo yläkoulu ja lukio 2. Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo lukio 3. Tiia Karpin Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao OKLS511 Ohjattu Soveltava harjoittelu 5opintopistettä Tiedotustilaisuus harjoittelusta Amandassa 30.3.2009 kello 14.15-16.00 Harjoittelujakso 14.4. 29.5. 2009 16 h OKLS511 harjoittelussa Luokka/ohjaaja

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmapistooli 60 ls 1. Reijo Rantakangas LehA 95 93 93 98 93 92 564 2. Tuomo Passi KA 93 94 89 94 93 93 556 3. Marko Talvitie LehA 90 93 95 93 91 93 555 4. Risto Kantola LehA 92 91 89 91

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20.

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. MALLISÄÄNNÖT PARTIOPIIREJÄ VARTEN (Prh:n 21.3.2007 ennakkotarkastamat, 3 tarkennus 18.4.07) ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Lisätiedot

Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.2016 Järj: Seinäjoen HIihtoseura

Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.2016 Järj: Seinäjoen HIihtoseura Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.216 Järj: Seinäjoen HIihtoseura 3.2.16 9.45.32 Sarja N8 (1, km) 1 18.1. 2 18.1.3 3 18.2. Viola Kurunmäki 4272356 4 18.2.3 Sanni Korpi 4343664 5 18.3. Anni Hietamäki 4359755

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

Partiolippukunta Ryttylän Eräveikot ry

Partiolippukunta Ryttylän Eräveikot ry 1 Partiolippukunta Ryttylän Eräveikot ry Partiovuoden 2003 toiminta oli monipuolista ja aktiivista. Jokaisella laumalla ja vartiolla oli osaavat ja innostuneet johtajat, mistä tuloksena oli lukuisat suoritetut

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 24.1.2013 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura

Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 24.1.2013 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 24.1.2013 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura 23.01.13 18.29.11 Sarja T08 (0,2 km) 1 18.31.00 2 18.31.15 3 18.31.30 4 18.31.45 Emilia Ristimäki Pojanluoma 5 18.32.00 Kaisla Koivu

Lisätiedot

Sija Kilpnro Kippari Paikkakunta Seura Alaj Evij Vimp Lapp Tois Kuor Kuha Pata Os.pist. Yht.

Sija Kilpnro Kippari Paikkakunta Seura Alaj Evij Vimp Lapp Tois Kuor Kuha Pata Os.pist. Yht. Pohjanmaa Cup 2014 Kokonaistilanne Sija Kilpnro Kippari Paikkakunta Seura Alaj Evij Vimp Lapp Tois Kuor Kuha Pata Os.pist. Yht. 1 4 Noukkala Mika Ähtäri ÄUK 47 22 43 55 49 38 30 262,0 2 36 Harju Toni Peräseinäjoki

Lisätiedot

Myönnetyt Fellowship- apurahat Toinen vuosi: Myönnetyt Fellowship- apurahat Toinen vuosi: Myönnetyt Fellowship- apurahat 27.6.

Myönnetyt Fellowship- apurahat Toinen vuosi: Myönnetyt Fellowship- apurahat Toinen vuosi: Myönnetyt Fellowship- apurahat 27.6. Myönnetyt Fellowship- apurahat 8.11.2017 Dos. Liisa Kanninen 55 000 LKT Pirkka-Pekka Laurila 65 000 Yhteensä 120 000 Myönnetyt Fellowship- apurahat 28.8.2017 FT Saara Ollila 65 000 FT Johanna Rokka 50

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1 Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 1 2 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 4 2 LAPIN PARTIOLAISTEN STRATEGIA 2015 2018... 4 3 TOIMINTASUUNNITELMA 2015... 6 A) Partio kuuluu kaikille... 7 B) Partio on (nuoria)

Lisätiedot

P O H J A N M A A N P A R T I O L A I S E T R Y : N R Y H M Ä T J A J A O S T O T

P O H J A N M A A N P A R T I O L A I S E T R Y : N R Y H M Ä T J A J A O S T O T 1/5 P O H J A N M A A N P A R T I O L A I S E T R Y : N R Y H M Ä T J A J A O S T O T 2 0 1 3 Piirihallitus puheenjohtaja Heli Nygård Viessojat varapuheenjohtaja Antti Kerola alue Raisa Lindeman Pohjan

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA

YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA nimi kort la aamu la ilta su aamu su ilta Akseli Heino ÅSK - erävoittopalkinnot erävoittajapalkinnot lähetti lähetti Anders Nordquist Aui II #PUUTTUU! käännöstark #PUUTTUU!

Lisätiedot

Lahden siniset TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2008

Lahden siniset TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2008 Lahden siniset TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2008 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 5 4. Talousarvio sivu 7 Perustiedot

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY

LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 Sisältö YLEISTÄ... 2 LAHTELAISTEN LIPPUKUNTIEN TOIMINTA... 2 TOIMINTAA KAIKILLE IKÄKAUSILLE... 3 Muistelemispäivä... 3 Ryhmänohjaajakoulutus...

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Helsingin Uimareiden ennätykset 2017

Helsingin Uimareiden ennätykset 2017 M 50 m pu 00:27.28 2016 Jari Mäkäläinen 22.10. M 100 m pu 01:01.36 1997 Pasi Salonen Kuopio 50m M 200 m pu 02:10.50 1997 Pasi Salonen M 50 m su 00:29.26 2006 Mikael Koponen M 100 m su 01:04.05 2007 Mikael

Lisätiedot

EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin 10.10. pidetyn kokouksen muistio liitteen 1 mukaan.

EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin 10.10. pidetyn kokouksen muistio liitteen 1 mukaan. Kokous 9/2012, 15.11.2012 klo 18.14 21.55, Turun Partiotoimisto + WebEx Kutsu Leena Rantanen, puheenjohtaja Mika Kuusisto (pullavuoro) Hanna Heino Marika Hella Terhi Lehtinen Eva Liuksila Pirjo Lundén,

Lisätiedot

Sija Kilpnro Kippari Paikkakunta Seura Alaj Evij Vimp Lapp Tois Kuor Kuha Pata Os.pist. Yht.

Sija Kilpnro Kippari Paikkakunta Seura Alaj Evij Vimp Lapp Tois Kuor Kuha Pata Os.pist. Yht. Pohjanmaa Cup 2014 Kokonaistilanne Sija Kilpnro Kippari Paikkakunta Seura Alaj Evij Vimp Lapp Tois Kuor Kuha Pata Os.pist. Yht. 1 4 Noukkala Mika Ähtäri ÄUK 47 22 43 55 49 38 46 35 275,0 2 36 Harju Toni

Lisätiedot