VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 14.11.2014"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu Maanomistaja / rajanaapuri, asukkaat ja työntekijät, viranomaiset ja yhteisöt Viite: Asia: Ilmoitus asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivityksestä ASEMAKAAVAMUUTOS NRO , Kaupunginosa: 17 Martinlaakso Asemakaavamuutoksen nro laatiminen on tullut vireille. Kaavamuutos koskee asuntorakentamista SATO Koti Oy:n omistamille tonteille osoitteissa Raiviosuonmäki 1 ja 7. Vajaakäyttöinen pysäköintitontti muutetaan asumiseen. Huonokuntoiset asuinkerrostalot osoitteessa Raiviosuonmäki 7 puretaan ja korvataan uudella asuinrakentamisella. Yhteensä kaavamuutosalueelle osoitetaan uutta asuinkerrostalorakentamista noin kem2. Kaupunkisuunnittelussa on valmisteilla osallistumis- ja arviointisuunnitelma rajatun alueen asemakaavamuutoksen laatimisesta. Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne alueen kaavoituksesta. Asemakaavaan liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä sekä nähtävillä maankäyttötoimen asiakaspalvelussa lähtien ja luettavissa internetissä Vantaan kotisivuilla (http://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus_ja_maankaytto). Asiaa hoitaa asemakaavasuunnittelija Johanna Rajala, jolle voitte suoraan ilmoittaa asiaa koskevan mielipiteenne puhelimitse klo Voitte lähettää mielipiteenne myös kirjallisesti mennessä osoitteella Vantaan kaupunki, kirjaamo, Asematie 7, VANTAA tai sähköpostilla tai puhelimitse p Samalla pyydämme Teitä ilmoittamaan nimenne, osoitteenne ja asemakaavamuutoksen numeron Kaavoitustyön vaiheista kerrotaan kaikkiin vantaalaisiin talouksiin jaettavassa kaavoituskatsauksessa, joka julkaistaan Vantaan asukaslehdessä. Pyydämme asunto-osakeyhtiöitä tiedottamaan asemakaavamuutoksesta asukkaitaan. Asemakaavamuutoksesta järjestetään asukastapaaminen tontilla osoitteessa Raiviosuonmäki klo Asemakaavasuunnittelija Johanna Rajala puh LIITTEET MRL 62 : Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen "Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökodista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta". Osoite Puhelin, vaihde Internet Kielotie VANTAA

2 VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu Maanomistaja / rajanaapuri, asukkaat ja työntekijät, viranomaiset ja yhteisöt Viite: Asia: Ilmoitus asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivityksestä ASEMAKAAVAMUUTOS NRO , Kaupunginosa: 17 Martinlaakso Asemakaavamuutoksen nro laatiminen on tullut vireille. Kaavamuutos koskee asuntorakentamista SATO Koti Oy:n omistamille tonteille osoitteissa Raiviosuonmäki 1 ja 7. Vajaakäyttöinen pysäköintitontti muutetaan asumiseen. Huonokuntoiset asuinkerrostalot osoitteessa Raiviosuonmäki 7 puretaan ja korvataan uudella asuinrakentamisella. Yhteensä kaavamuutosalueelle osoitetaan uutta asuinkerrostalorakentamista noin kem2. Kaupunkisuunnittelussa on valmisteilla osallistumis- ja arviointisuunnitelma rajatun alueen asemakaavamuutoksen laatimisesta. Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne alueen kaavoituksesta. Asemakaavaan liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä sekä nähtävillä maankäyttötoimen asiakaspalvelussa lähtien ja luettavissa internetissä Vantaan kotisivuilla (http://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus_ja_maankaytto). Asiaa hoitaa asemakaavasuunnittelija Johanna Rajala, jolle voitte suoraan ilmoittaa asiaa koskevan mielipiteenne puhelimitse klo Voitte lähettää mielipiteenne myös kirjallisesti mennessä osoitteella Vantaan kaupunki, kirjaamo, Asematie 7, VANTAA tai sähköpostilla tai puhelimitse p Samalla pyydämme Teitä ilmoittamaan nimenne, osoitteenne ja asemakaavamuutoksen numeron Kaavoitustyön vaiheista kerrotaan kaikkiin vantaalaisiin talouksiin jaettavassa kaavoituskatsauksessa, joka julkaistaan Vantaan asukaslehdessä. Pyydämme asunto-osakeyhtiöitä tiedottamaan asemakaavamuutoksesta asukkaitaan. Asemakaavamuutoksesta järjestetään asukastapaaminen tontilla osoitteessa Raiviosuonmäki klo Asemakaavasuunnittelija Johanna Rajala puh LIITTEET MRL 62 : Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen "Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökodista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta". Osoite Puhelin, vaihde Internet Kielotie VANTAA

3 Asuinrakentamista Raiviosuonmäelle Asemakaavamuutos Martinlaakso Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

4 Hakija: SATO Koti Oy Konsultti: Arkkitehtitoimisto ArkOpen Oy, WSP Oy Suunnittelualue Kaavamuutosalue sijaitsee Martinlaakson kaupunginosassa. Varsinainen suunnittelualue sijoittuu Laajavuorentien, Raiviosuonmäen, Laajavuoren puistoalueen, Raiviosuonpolun ja Herkkutalonpolun rajaamalle alueelle. Suunnittelualueella sijaitsee Sato:n vuokra-asuntoja ja niiden parkkialue. Tällä hetkellä suunnittelualue on asemakaavassa asuinkerrostalojen korttelialuetta AK sekä autopaikkojen korttelialuetta AP, jolle saa sijoittaa korttelin autopaikkoja. Kaava-alueen sijainti: Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet SATO Koti Oy on hakenut asemakaavan muuttamista omistamalleen tontille osoitteessa Raiviosuonmäki 1 ja 7. Vajaakäyttöinen pysäköintitontti osoitteessa Raiviosuonmäki 1 muutetaan asumiseen. Pysäköinti järjestetään rakenteellisena kahdessa tasossa hyödyntäen maaston muotoja. Huonokuntoiset asuinkerrostalot osoitteessa Raiviosuonmäki 7 puretaan ja korvataan uudella asuinrakentamisella. Laajavuorentie puoleisille asuinkerrostaloille osoitetaan liiketilaa katutasoon. Yhteensä kaavamuutosalueelle osoitetaan uutta 6-7- kerroksista asuinkerrostalorakentamista noin kem2. Kaavamuutosalueella on tällä hetkellä kem2 kaavan mukaista rakentamista, josta kem2 on käytetty asemakaavan mukaiseen rakentamiseen. Sato:n osoitteessa Raiviosuonmäki 3 sijaitseva asuinkerrostalo säilyy. Sillä on asemakaavan mukaista kerrosalaa 5512 kem2. Suunnittelualueen keskellä omalla tontilla sijaitseva asuinkerrostalo on Asunto Oy Raiviosuonmäki 5 / Talohallinta Oy:n 2 omistuksessa. Rakennus ja tontti säilyvät sellaisenaan. Kerrosalaa rakennuksella 4060 kem2. Yhteensä kaavamuutosalueelle osoitetaan siis noin kem2. Suunnittelussa pyritään löytämään alueen henkeen ja kaupunkikuvaan sopiva ratkaisu. Asemakaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan myös suunnittelualueen yhdistyminen mahdollisesti myöhemmin kehitettävään liikerakennusten korttelialueeseen, joka sijaitsee suunnittelualueen länsipuolella Laajavuorentien varrella osoitteessa Laajavuorenkuja 2. Herkkutalonpolun kevyenliikenteen yhteys säilytetään. Tontinkäyttösuunnitelmalla pyritään vahvistamaan Laajavuorentien katukuvaa. Esitetty uusi asuinrakentaminen sijaitsee alle 500 m:n päähän Martinlaakson asemasta ja tukee kaupungin täydennysrakentamis- ja keskustojen kehittämistavoitetta. Asemakaavamuutoksen mahdollisesti ympäröiville katualueille aiheuttamat muutokset huomioidaan sopimuksissa. Suhde Martinlaakson kehityskuvaan Martinlaakson kehityskuvassa Laajavuorentien reuna on osoitettu alueeksi, jossa raittien varrelle ja kaupunkikuvallisesti tärkeille katujulkisivuille luodaan yhtenäistä ilmettä. Täydentyvien katujulkisivujen linjoille sekä kaupunkikuvallisesti tärkeille paikoille sijoittuva rakentaminen edellyttää erityistä panostusta rakennusten arkkitehtuuriin. Materiaali- ja värivalinnoissa tulee huomioida olemassa oleva rakennuskanta. Julkisissa ja kaupallisissa rakennuksissa mukaan lukien asuinrakennusten kivijalkaliiketilat voidaan käyttää kirkkaita perusvärejä erottamaan ne selkeämmin muusta rakenteesta. Suhde maisemaan kehityskuvan mukaan Sinisellä esitetty alue: Laajavuorentien pohjoisreunalla tonttien monipuolinen kasvillisuus muodostaa kauniin reunan katutilalle. Katupuina on vaahteroita. Eteläpuolella maiseman muodostavat osin epämääräisesti rajautuvat pysäköintialueet, kioskit ja

5 kulunut maasto. Aluetta tulee kehittää kokonaisuutena ja samalla luoda viihtyisä kävely-ympäristö. Kuvassa vaaleanpunaisella viivalla esitetyt vehreät reitit: Kevyen liikenteen turvallinen ja viihtyisä verkosto säilytetään ja sitä kohennetaan. Raittien valaistus ja pinnoitteet ovat paikoin kunnostuksen tarpeessa. Mahdollisuuksien mukaan rakennetaan pyöräilylle erilliset kaistat. Usein tonteilla oleva kasvillisuus tekee kävelyreitistä miellyttävän. Mahdollisen täydennysrakentamisen yhteydessä säilytetään tonttien kasvillisuutta kävelyreittien varrella. Yleiskaavassa (Kv ) alue on tehokkaan asumisen aluetta (A1). Lähtötiedot Maakuntakaavassa (YM ) alue on keskustatoimintojen aluetta. Valmisteilla olevassa 2. vaihemaakuntakaavassa Martinlaakso ei ole enää keskusta vaan tiivistettävää aluetta. Asemakaavassa alue on asuinkerrostalojen korttelialue AK sekä autopaikkojen korttelialuetta AP, jolle saa sijoittaa korttelin autopaikkoja. Länsipuolella on kevyen liikenteen katuyhteys, yhdistettyjen liikerakennusten ja moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue ALM sekä yleisten rakennusten korttelialue Y. Eteläpuolella alue rajautuu viheralueeseen ja itäpuolella katualueeseen ja asuinrakennusten korttelialueeseen AK. Pohjoispuolella on katualuetta sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta AR. Kuvassa ote asemakaavasta + alustava kaavan rajaus: AK Asuinkerrostalojen korttelialue. ALM Yhdistettyjen liikerakennusten ja moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. AP Autopaikkojen korttelialue, lukusarja osoittaa korttelit, joiden autopaikkoja tulee sijoittaa korttelialueelle. Y Yleisten rakennusten korttelialue Korttelin numero. e=0,60 Tonttitehokkuus eli kerrosalan suhde tontin alaan. VII Suurin sallittu kerrosluku (roomalaisin numeroin). 3

6 Maanomistus: Asemakaavamuutosalue on katualueiden osalta kaupungin omistuksessa, kiinteistöjen , ja osalta SATO Koti Oy:n omistuksessa sekä kiinteistön osalta Asunto Oy Raiviosuonmäki 5 / Talohallinta Oy: omistuksessa. Maaperä: Suunnittelualueen maaperä on pääosin täyttömaata sekä pieniltä osin moreenia. Rakennettu ympäristö ja kulttuurihistorialliset kohteet Kaupunkikuva alueella on kerrostalovaltainen. Rakennuskanta koostuu suureksi osaksi betonielementtirakenteisista lamellitaloista. Osalla asuinrakennuksista on ollut julkisivuremontti, jossa muun muassa julkisivun väritystä on muutettu raikkaammaksi. Martinlaakson reunamilla sijaitsevat pientaloalueet ovat vehreitä ja viihtyisiä. Martinlaakson kaupunkikuvallinen pääpaino keskittyy tällä hetkellä radan varteen ja uuden punatiilisen keskuksen ympärille. Arvokasta Martinlaaksossa on myös sen väljä rakenne ja vehreä ympäristö. Suunnittelualueen pohjoispuolella on rakennusperinnön kannalta arvokasta rivitaloaluetta. Uudessa Vantaan kaupunginmuseon ylläpitämässä rakennusperintökohteiden luokituksessa sen tarkempi arvottaminen vielä kesken. Myös länsipuolella sijaitsevien ostoskeskusrakennuksen ja koulun arvottaminen on kesken. Häiriötekijät Melunlähteet ja niiden vaikutukset tutkitaan kaavamuutostyön yhteydessä. Suunnittelualue on lentomelualuetta, jolla lentomelun desibelitaso on Lden db. Alueelle voidaan kaavoittaa uusia asuinalueita, jos melunsuojaus otetaan huomioon rakenteissa. Myös Laajavuorentie tieliikennemelu tulee huomioida suunnitelmissa. Maisema, luonto ja hulevedet Suunnittelualueella eikä sen välittömässä läheisyydessä sijaitse arvokkaita luontokohteita. Alueen eteläpuolella on Laajavuoren puistoalue. Asemakaavamuutoksen yhteydessä tulee kaavan hakijan laatia hulevesien hallintasuunnitelma, joka hyväksytään osana kaavaa. Hulevesiä pyritään ensisijaisesti imeyttämään, mutta mikäli imeyttäminen ei onnistu, tulee hulevesiä viivyttää tontilla ennen niiden johtamista yleiseen hulevesiviemäriin. Yleistä Martinlaakso sijaitsee Luoteis-Vantaalla ja kuuluu samannimiseen palvelualueeseen. Martinlaakson alue on osa vanhaa Martinkylän maarekisterikylää, josta myös nimi Martinlaakso on peräisin. Varsinaista Martinlaakson kaupunginosaa alettiin rakentaa luvun lopulla. Asuntoja alkoi tuolloin nousta alueelle ripeään tahtiin. Rakennettiin myös kouluja ja oppilaitoksia, uimahalli, nuorisotalo ja Martinlaakson rata. Nykyään Martinlaaksossa on hyvin kattavat palvelut. Alueelle ovat sijoittuneet nykyään mm. konserttitalo Martinus ja kauppaoppilaitos sekä lukuisia yrityksiä. Maankäytössä on vireillä koko Martinlaakson käsittävä kehityskuva, jonka tavoitteena on säilyttää ja kehittää kaupunginosaa viihtyisänä ja elinvoimaisena. Liikenne Suunnittelualue rajautuu pohjoispuolella Laajavuorentiehen. Martinlaakson asema on alle 500m päässä suunnittelualueelta. Asemalla pysähtyvät kaikki Martinlaakson radan paikallisjunat arkisin noin 10 minuutin välein ja viikonloppuisin minuutin välein. Myös suurin osa alueen ohi kulkevista 4

7 busseista pysähtyy Martinlaakson aseman bussiterminaalissa. Martinlaaksontien kautta kulkee lukuisia paikallisliikenteen ja seutuliikenteen busseja. Liikenteeltään pääosin ulkosyöttöisessä Martinlaaksossa on iso yhtenäinen autoton jalankulkualue, joka koostuu lähinnä yhdistetyistä jalankulku- ja pyöräteistä. Osalliset Kaavan laatimisen hakijat Kunnan jäsenet Alueen maanomistajat ja maanvuokraajat, viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat ja vuokralaiset Kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset ja työntekijät, asukas- ym. yhdistykset: mm. Martinlaaksoseura ry, Martinlaakson asukasyhdistys ry Kaupungin asiantuntijaviranomaiset, valtion viranomaiset, muut viranomaiset ja yhteisöt: Vantaan Energia, Elisa, Sonera, ym. Ne jotka katsovat olevansa osallisia Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa "Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökodista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta." (MRL 62 ) Asemakaavoituksen alkaminen Kaavatyön alkamisesta kerrotaan jokaiseen kotiin jaettavassa Vantaan kaupungin asukaslehdessä ja Vantaan Sanomissa. Maanomistajille, naapureille, alueen yrityksille, koululle, viranomaisille ja muualla asuville asiasta ilmoitetaan tavallisella kirjeellä. Viranomaisyhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvotteluin. Asemakaavamuutostyön lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, johon työn kuluessa tehdään tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä maankäyttötoimen asiakaspalvelussa alkaen (Kielotie 28, puh , avoinna ma-pe ) sekä internetissä (http://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus_ja_maankaytto). Sieltä löytyy myös tietoa asemakaavamuutosprosessin etenemisestä yleensä. Asemakaavasuunnittelija Johanna Rajala on tavattavissa puhelimitse klo 9 11 ja muina aikoina erikseen sovittaessa (p ). Asemakaavamuutoksesta järjestetään asukastapaaminen tontilla osoitteessa Raiviosuonmäki 1 tiistaina klo Mielipiteitä ja tavoitteita kaavoitukselle voi esittää mennessä kirjallisesti osoitteella Vantaan kaupunki, kirjaamo, Asematie 7, VANTAA tai sähköpostilla tai puhelimitse p Samalla pyydetään ilmoittamaan nimenne, osoitteenne ja asemakaavamuutoksen numero Kaavoitustyön vaiheista kerrotaan kaikkiin vantaalaisiin talouksiin jaettavassa kaavoituskatsauksessa, joka julkaistaan Vantaan asukaslehdessä. Arviointisuunnitelma Asemakaavamuutoksen selostuksessa tai sen liitteissä esitetään muun muassa: - vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maakuntakaavaan, yleiskaavaan, voimassa olevaan asemakaavaan sekä Martinlaakson kehityskuvaan - suhde liikennemeluun ja muihin häiriötekijöihin - havainnekuvat nykytilanteesta (esim. ilmakuva) - alustava tontinkäyttösuunnitelma - maisema-, hulevesi- ja liikenneselvitys - sosiaaliset vaikutukset ja osallistumisesta saatu palaute - ilmakuva nykytilanteesta, havainnepiirros ja asemapiirros suunnitelmasta Asemakaavan selostuksessa esitetään suunnitelman kannalta oleelliset selvitykset (MRA 25 ). Arvioitu käsittelyaikataulu Kaavoitustyö on mukana kaupunkisuunnittelun suunnitteluohjelmassa syksy 2014 ja kevät Tavoiteaikataulun mukaan asemakaavamuutos käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa kevään 2015 aikana. Kaavaehdotus on tämän jälkeen lausuntokierroksella sekä julkisesti nähtävillä MRA 27 :n mukaisesti 30 päivän ajan. Sen jälkeen asemakaavamuutos on tarkoitus saattaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Asemakaavamuutoksen julkisesta nähtävillä olosta ja voimaantulosta kuulutetaan Vantaan Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa sekä ilmoitetaan muussa kunnassa asuville maanomistajille tavallisella kirjeellä. 5

8 Yhteystiedot Aluearkkitehti Timo Kallaluoto Osoite: Kielotie 28, Vantaa, Puhelin: (09) , Sähköposti: Asemakaavasuunnittelija Johanna Rajala Puhelin: (09) Sähköposti: Vantaalla MRL 63 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. Ilmakuva, Arkkitehtitoimisto ArkOpen Oy Näkymä Laajavuoren puiston suunnasta, Arkkitehtitoimisto ArkOpen Oy 6

9 Asemapiirros viitesuunnitelmasta (ei mittakaavassa), Arkkitehtitoimisto ArkOpen Oy 7

10 Näkymät Laajavuorentien suunnasta, Arkkitehtitoimisto ArkOpen Oy 8

Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos

Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II 5.2.2013 (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä

Lisätiedot

AVIAPOLIS-ASEMAKESKUS 12.4.2012

AVIAPOLIS-ASEMAKESKUS 12.4.2012 AVIAPOLIS-ASEMAKESKUS 12.4.2012 Tämä on asemakaavamuutoksen luonnos nro 002151, Aviapolis-asemakeskuksen, maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Tämä asiakirja löytyy

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy myös internetistä Vantaan kotisivuilta www.vantaa.fi/ kaupunkisuunnittelu.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy myös internetistä Vantaan kotisivuilta www.vantaa.fi/ kaupunkisuunnittelu. VANTAAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU ASEMAKAAVOITUS/ jni Maanomistaja/ rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt ILMOITUS KAAVAMUUTOKSEN VIREILLE TULOSTA Asemakaavan muutos nro 001873 Hakija kaavamuutokselle

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

Niittyvillankuja 2. Asemakaavamuutos nro 002240

Niittyvillankuja 2. Asemakaavamuutos nro 002240 Niittyvillankuja 2 Asemakaavamuutos nro 002240 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 1.4.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. U066 Urheilutie. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. U066 Urheilutie. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 3 7 T I K K U R I L A ORVOKKIKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 13.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002237. Kaavoitus on

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 7 7 P AK K AL A 5 1 SILV ASTINTIE 2 Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 30.3.2015 Liite 1 128 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 2 8 T I K K U R I L A HORSMAKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.11.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002228. Kaavoitus on

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu Toimitiloja Vantaankosken asemalle / Ratastie 4 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 7.12.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002104 Kaupunkisuunnittelulautakunta 7.12.2010

Lisätiedot

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (8) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori

Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori 1(9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 15.4.2009, päivitetty 5.8.2015 Asemakaavan muutos (2259) Aleksintori Aleksintorin (2259) asemakaavamuutoksen suunnittelua on

Lisätiedot

Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue

Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee 14.6.2010 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? 14.12.2011 tarkistettu 13.2.2012 Perhelän kortteli, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro YLEISHAL: 716/2007 Kaavatunnus: 010089 MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Kaavoitustyö

Lisätiedot

Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 10 Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Asianumero 1746/10.02.03/2013 16.2.2015 Asemakaavanmuutoksella suunnitellaan asuinkerrostaloja, liikerakentamista ja työtiloja korttelialueelle,

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Tikkurilantie 68. 63 Viertola. Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Tikkurilantie 68. 63 Viertola. Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu 63 Viertola Tikkurilantie 68 Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 31.5.2010 päivättyä, 25.10.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS TONTIN 290-28-1 LAAJENTAMINEN ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet 29.8.2007 A. AHLSTRÖM OY Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos Nanny Stillin lasitaidetta, kuvalähde: www.designlasi.com OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lasitalo Hyvinkään kaupungin 6. kaupunginosan korttelia 577 tonttia 24 koskeva asemakaavan muutos 06:104 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.10.2013

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot