7 LASKENTATOIMEN LAITOS DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND FINANCE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7 LASKENTATOIMEN LAITOS DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND FINANCE"

Transkriptio

1 7 LASKENTATOIMEN LAITOS DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND FINANCE LASKENTATOIMI ACCOUNTING TUTKINTOVAATIMUKSET Kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto Lisensiaatin tutkinnon opinnot koostuvat laskentatoimessa seuraavasti: 1. Lisensiaatintutkimus (22L150) 60 ov Tutkimustyöseminaari (22L200) 0 ov 2. Tieteenalan ja tutkimusalan opinnot 20 ov 2.1 Laskentatoimen keskeisiin osa-alueisiin liittyvät opintosuoritukset (22L300) 12 ov 2.2 Tutkimusalaan liittyvät opinnot (22L400) 8 ov 3. Kaikille yhteiset tieteelliset jatko-opinnot 20 ov Menetelmävalmiudet ja suositukset pääaineen osalta Jatko-opiskelijoiksi aikovia kehotetaan hankkimaan vankat menetelmävalmiudet jo perustutkintovaiheessa. Ainakin seuraavan menetelmäpaketin suorittamista suositellaan: 30C020 Lineaarimatematiikka 2 ov 30C021 Matemaattinen analyysi 2 ov 36C020 Tilastotieteen jatkokurssi 4 ov Lisäksi suositellaan tutkimusongelman perusteella määräytyviä kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia menetelmäopintoja. Laskentatoimen täydennysopinnot Mikäli opiskelijalla on ollut muu kuin laskentatoimi pääaineenaan perustutkinnossa, hänen tulee täydentää laskentatoimen opintojaan vähintään seuraavasti: Erikoistumisalueen yleisosa 4 ov Erikoistumisalueen erikoisosat 8 ov Suppea tutkielma ilman seminaaria tai työpaperit 8 ov Tapauskohtaisen harkinnan mukaan voidaan edellyttää em. minimivaatimukset ylittäviä täydennysopintoja. 84

2 22L150 LISENSIAATINTUTKIMUS, 60 OV Opiskelijan on esitettävä aineen tutkimustyöseminaarissa suunnitelmansa lisensiaatintutkimukseksi. Tämän jälkeen tutkimuksen edistymisestä on ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla säännöllisesti raportoitava tutkimustyöseminaarissa. Myös lisensiaatintutkimuksen esiversio esitetään tutkimustyöseminaarissa. 22L200 TUTKIMUSTYÖSEMINAARI, 0 OV Omien alustustensa lisäksi opiskelijan on aktiivisesti osallistuttava tutkimustyöseminaaritilaisuuksiin, joissa käsitellään muiden jatko-opiskelijoiden opinnäytetöitä. Laskentatoimen tutkimustyöseminaarit kokoontuvat torstaisin klo Tarkempi ohjelma ilmoitetaan erikseen. 22L300 LASKENTATOIMEN KESKEISIIN OSA-ALUEISIIN LIITTYVÄT OPINNOT, 12 OV Laskentatoimen keskeisiin osa-alueisiin liittyvät opinnot koostuvat laskentatoimen teoriaa, empiiristä tutkimusta ja tutkimusmetodologisia kysymyksiä käsittelevistä kirjallisuuskuulusteluista. Opiskelijan valittavissa ovat seuraavat vaihtoehtoiset kirjallisuusosat: Tuloslaskenta (Financial Accounting): osat I, IIA ja IIIA tai Johdon laskentatoimi (Management Accounting): osat I, IIB ja IIIB. Tuloslaskennan kuulusteluista on sovittava prof. Jarmo Leppiniemen ja johdon laskentatoimen kuulusteluista prof. Kalervo Virtasen kanssa. Osa I: 22L311 OVERVIEW OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ACCOUNTING RESEARCH, 4 OV Osa I voidaan suorittaa joko lukemisseminaarilla (ks. luku3, muita kursseja ja seminaareja) tai vaihtoehtoisesti seuraavalla kirjapaketilla: 1) WATTS, R.L., and ZIMMERMAN, J.L., Positive Accounting Theory, Prentice-Hall, ) ASHTON, D., HOPPER, T., and SCAPENS, R.W., (eds.), Issues in Management Accounting, second edition, Prentice-Hall, ) RYAN, B., SCAPENS, R. W., & THEOBALD, M., Research Method and Methodology in Finance and Accounting, Academic Press Ltd, 1992, Part I ja II. 85

3 Osa IIA: 22L312 ISSUES IN FINANCIAL ACCOUNTING RESEARCH, 4 OV 1) BLOOM, R. & ELGERS, P. T., Foundations of Accounting Theory and Policy: a reader, Dryden Press, 1995 (ei lukua II-E). 2) BEAVER, W. H., Financial Reporting: An Accounting Revolution, 3. ed., Prentice-Hall, Osa IIB: 22L313 ISSUES IN MANAGEMENT ACCOUNTING RESEARCH, 4 OV Seuraavat artikkelit: ATKINSON, A. & al., New Directions in Management Accounting Research, Journal of Management Accounting Research, BROMWICH, M., The Case for Strategic Management Accounting: The Role of Accounting Information for Strategy in Competitive Markets, Accounting, Organizations and Society, No. 1/2, FOSTER, G. & YOUNG, M., Frontiers of Management Accounting Research, Journal of Management Accounting Research, FOSTER, G., and GUPTA, M., Marketing, Cost Management and Management Accounting. Journal of Management Accounting Research, Fall KAPLAN, R., Management Accounting ( ): Development of New Practice and Theory, Management Accounting Research No. 3-4, LANGFIELD-SMITH, K., Management Control Systems and Strategy, Accounting, Organizations and Society, No. 2, LORD, B., Strategic Management Accounting: the Emperor s New Clothes, Management Accounting Research, September OTLEY, D., Performance Management: A Framework for Management Control Systems Research, Management Accounting Research, December

4 POCTOR, M., and CANADA, J., Past and Present Methods of Manufacturing Investment Evaluation: A Review of the Empirical and Theoretical Literature, The Engineering Economist, Fall SHIELDS, M., Research in Management Accounting by North Americans in the 1990 s, Journal of Management Accounting Research, SIMONS, R., The Role of Management Control Systems in Creating Competitive Advantage: New Perspectives, Accounting, Organizations and Society, No. 1-2, VIRTANEN, K., MALMI, T., VAIVIO, J., and KASANEN, E., Drivers of Management Accounting in Finland, kirjassa: Management Accounting: European Perspectives, Bhimani, A., (Ed.) Oxford University Press, Osa IIIA: 22L314 EMPIRICAL RESEARCH IN FINANCIAL ACCOUNTING, 4 OV 1) BALL, R., and KOTHARI, S.P., (eds.), Financial Statement Analysis, McGraw-Hill, 1994, (770 s). 2) Seuraavat artikkelit: LEV, B., On the Usefulness of Earnings and Earnings Research: Lessons and Directions from Two Decades of Empirical Research, Journal of Accounting Research, Supplement, CHO, J.Y., and JUNG, K., Earnings Response Coefficients: A Synthesis of Theory and Empirical Evidence, Journal of Accounting Literature, MOZES, H., A Framework for Normative Accounting Research, Journal of Accounting Literature, MAINES, L.A., The Role of Behavioral Accounting Research in Financial Accounting Standard Setting, Behavioral Research in Accounting, Supplement, ABDEL-KHALIK, A.R., Factors Limiting the Role of Behavioral Research in Standard Setting, Behavioral Research in Accounting, Supplement, GRAY, S.J., International Accounting Research: the Global Challenge, International Journal of Accounting Education and Research, No. 4,

5 Osa IIIB: 22L315 RESEARCH METHODOLOGY IN MANAGEMENT ACCOUNTING, 4 OV Seuraavat artikkelit: AHRENS, T. & DENT, J. F., Accounting and Organizations: Realizing the Richness of Field Research, Journal of Management Accounting Research, ATKINSON, A. A. & SHAFFIR, W., Standards for Field Research in Management Accounting, Journal of Management Accounting Research, BURNS, J.& SCAPENS, R. W., Conceptualizing Management Accounting Change: An Institutional Framework, Management Accounting Research, March FERREIRA, L.D., and MERCHANT, K.A., Field Research in Management Accounting and Control: A Review and Evaluation, Accounting, Auditing & Accountability Journal, No. 4, KAPLAN, R. S., Innovation Action Research: Creating New Management Theory and Practice, Journal of Management Accounting Research, KASANEN, E., LUKKA, K., and SIITONEN, A., The Constructive Approach in Management Accounting Research, Journal of Management Accounting Research, Fall LUKKA, K., Case/Field-tutkimuksen erilaiset lähestymistavat laskentatoimessa, teoksessa Tutkija, opettaja, akateeminen vaikuttaja - Professori Reino Majala 65 vuotta, Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja, sarja C- 1:1999. LUKKA, K., The Key Issues of Applying the Constructive Approach to Field Research, teoksessa Management Expertise for the New Millenium - In Commemoration of the 50th Anniversary of the Turku School of Economics and Business Administartion, Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja, sarja A-1:2000. SCAPENS, R.W., Researching Management Accounting Practice: The Role of Case Study Methods, The British Accounting Review, No. 3, September

6 SCAPENS, R.W., Never Mind the Gap: Towards an Institutional Perspective on Management Accounting Practice, Management Accounting Research, No. 5, SPICER, B.H., The Resurgence of Cost and Management Accounting: A Review of Some Recent Developments in Practice, Theories and Case Research Methods, Management Accounting Research, No. 3, Keskeisiin osa-alueisiin liittyviä kirjallisuuskuulusteluja voidaan korvata Graduate School -kursseilla, vastaavilla ulkomaisilla opinnoilla tai muilla suorituksilla. Korvaavuudet sovitaan tapauskohtaisesti ao. kuulustelun vastuuhenkilön kanssa. 22L401 TUTKIMUSALAAN LIITTYVÄT OPINNOT, 8 OV Tutkimusalaan liittyvät opinnot kytkeytyvät opiskelijan lisensiaatintutkimuksen aihepiiriin. Ne koostuvat lisensiaatintutkimuksen alueelta laadittavista työpapereista tai artikkeleista sekä kirjallisuudesta, joista sovitaan ohjaajan kanssa. Tutkimusalaan liittyviin opintoihin voidaan sisällyttää Graduate School -kursseja, ulkomaisia opintoja tai muita suorituksia. Korvaavuudet sovitaan tapauskohtaisesti ohjaajan kanssa. MUUT TIETEELLISET JATKO-OPINNOT, 20 OV Ks. luku 3. Kauppatieteiden tohtorin tutkinto 1.Tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot 40 ov Mikäli opiskelija suorittaa tohtorin tutkinnon suorittamatta lisensiaatin tutkintoa, tulee hänen suorittaa tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot 40 ov, jotka ovat samat kuin lisensiaatin tutkintoon sisältyvät tieteenalan ja tutkimusalan opinnot 20 ov ja kaikille yhteiset tieteelliset opinnot 20 ov. 2. Väitöskirja 60 ov 3. Tutkimustyöseminaari Omien väitöskirjatutkimukseensa liittyvien alustustensa lisäksi opiskelijan edellytetään osallistuvan tutkimustyöseminaaritilaisuuksiin, joissa käsitellään muiden jatko-opiskelijoiden opinnäytetöitä. 89

7 LUKUVUONNA JÄRJESTETTÄVIÄ VALTAKUNNALLISIA LASKENTA- TOIMEN (JA RAHOITUKSEN) JATKOKOULUTUSKURSSEJA 28L312 ADVANCED FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS The course may be lectured in Please check KATAJA s web pages for further information (www.hkkk.fi/katajaw/). 28L311 ADVANCED CORPORATE FINANCE The course may be lectured in Please check KATAJA s web pages for further information (www.hkkk.fi/katajaw/). 90

8 RAHOITUS FINANCE TUTKINTOVAATIMUKSET Kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto Lisensiaatin tutkinnon opinnot koostuvat rahoituksessa seuraavista osista: 1. Lisensiaatintutkimus (28L150) 60 ov Tutkimustyöseminaari (28L200) 0 ov 2. Tieteenalan ja tutkimusalan opinnot 20 ov 2.3 Rahoituksen keskeisiin osa-alueisiin liittyvät opintosuoritukset (28L300) 12 ov 2.4 Tutkimusalaan liittyvät opinnot (28L400) 8 ov 3. Kaikille yhteiset tieteelliset jatko-opinnot 20 ov Menetelmävalmiudet ja suositukset pääaineen osalta Jatko-opiskelijoiksi aikovien tulee suorittaa ainakin sama menetelmäpaketti kuin rahoituksen maisteritutkinnon pääaineopiskelijoiltakin edellytetään, eli matematiikan ja tilaston perusteiden lisäksi: 34D050 Riskien ja epävarmuuden mallintaminen 2 ov 36C020 Tilastotieteen jatkokurssi 4 ov 30C121 Ekonometria 4 ov 2 ov seuraavista: 30C020 Lineaarimatematiikka 2 ov 30C021 Matemaattinen analyysi 2 ov Lisäksi suositellaan tutkimusongelman perusteella määräytyviä kvantitatiivisia menetelmäopintoja. Rahoituksen täydennysopinnot Mikäli opiskelijalla on ollut muu kuin rahoitus pääaineenaan perustutkinnossa, hänen tulee täydentää rahoituksen opintojaan. Tästä on keskusteltava ohjaajan kanssa. 28L150 LISENSIAATINTUTKIMUS, 60 OV Opiskelijan on esitettävä aineen tutkimustyöseminaarissa suunnitelmansa lisensiaatintutkimukseksi. Tämän jälkeen tutkimuksen edistymisestä on ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla säännöllisesti raportoitava tutkimustyöseminaarissa. Myös lisensiaatintutkimuksen esiversio esitetään tutkimustyöseminaarissa. 91

9 28L200 TUTKIMUSTYÖSEMINAARI, 0 OV Omien alustustensa lisäksi opiskelijan on aktiivisesti osallistuttava tutkimustyöseminaaritilaisuuksiin, joissa käsitellään muiden jatko-opiskelijoiden opinnäytetöitä. Rahoituksen tutkimustyöseminaarit kokoontuvat maanantaisin klo Tarkempi ohjelma ilmoitetaan erikseen. 28L300 RAHOITUKSEN KESKEISIIN OSA-ALUEISIIN LIITTYVÄT OPINNOT, 12 OV Kurssit suoritetaan GSFFA:n (Graduate School of Finance and Financial Accounting) vaatimusten mukaisesti: 28L311 Advanced Corporate Finance 4 ov 28L312 Advanced Financial Statement Analysis 4 ov 28L313 Foundations of Financial Economics 4 ov Tarkemmat tiedot kursseista selviävät GSFFA:n opinto-oppaasta. 28L400 TUTKIMUSALAAN LIITTYVÄT OPINNOT, 8 OV 27E070 Matemaattiset mallit rahoituksessa 4 ov Tutkimusalaan liittyvät muut opinnot 4 ov Tutkimusalaan liittyvät muut opinnot kytkeytyvät opiskelijan lisensiaatintutkimuksen aihepiiriin. Ne koostuvat lisensiaatintutkimuksen alueelta laadittavista työpapereista tai artikkeleista sekä kirjallisuudesta, joista sovitaan ohjaajan kanssa. Tutkimusalaan liittyviin opintoihin voidaan sisällyttää Graduate School -kursseja tai ulkomaisia opintoja. Korvaavuudet sovitaan tapauskohtaisesti ohjaajan kanssa. KAIKILLE YHTEISET TIETEELLISET JATKO-OPINNOT 20 OV Ks. luku 3. Kurssin Kvantitatiivinen tutkimus tilalla rahoituksen jatko-opiskelijat suorittavat 4 ov seuraavista: 36D040 Rahoitusteorian tilastotiedettä 4 ov tai 28L314 Econometrics (GSFFA) 4 ov Tarkemmat tiedot selviävät GSFFA:n opinto-oppaasta. Kauppatieteiden tohtorin tutkinto 1. Tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot 40 ov Mikäli opiskelija suorittaa tohtorin tutkinnon suorittamatta lisensiaatin tutkintoa, tulee hänen suorittaa tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot 40 ov, jotka ovat samat kuin lisensiaatin tutkintoon sisältyvät tieteenalan ja tutkimusalan opinnot 20 ov ja kaikille yhteiset tieteelliset opinnot 20 ov. 92

10 2. Väitöskirja 60 ov 3. Tutkimustyöseminaari Omien väitöskirjatutkimukseensa liittyvien alustustensa lisäksi opiskelijan edellytetään osallistuvan tutkimustyöseminaaritilaisuuksiin, joissa käsitellään muiden jatko-opiskelijoiden opinnäytetöitä. LUKUVUONNA JÄRJESTETTÄVIÄ VALTAKUNNALLISIA RAHOITUK- SEN JA LASKENTATOIMEN JATKOKOULUTUSKURSSEJA 28L311 ADVANCED CORPORATE FINANCE The course may be lectured in Please check KATAJA s web pages for further information (www.hkkk.fi/katajaw/). 28L312 ADVANCED FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS The course may be lectured in Please check KATAJA s web pages for further information (www.hkkk.fi/katajaw/). 93

LASKENTATOIMI. Erikoistuminen

LASKENTATOIMI. Erikoistuminen LASKENTATOIMI Laskentatoimen tehtävänä on tuottaa taloudellista informaatiota yritysten päätöksenteon tueksi. Tampereen yliopistossa jaetaan kolmeen eri opetus- ja tutkimusalueeseen: kirjanpito ja tuloslaskenta,

Lisätiedot

MARKKINOINTI Marketing

MARKKINOINTI Marketing Markkinointi 173 MARKKINOINTI Marketing Markkinointi on avainasemassa yritysten ja julkisyhteisöjen toiminnassa sekä liiketaloustieteen opetuksessa. Markkinointi käsittelee asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden

Lisätiedot

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Finanssihallinto- ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting

FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting 30 Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi FINANSSIHALLINTO JA JULKISYHTEISÖJEN LASKENTATOIMI Financial Management and Public Accounting HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN

Lisätiedot

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014 Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014 Tervetuloa opiskelemaan Aalto-yliopiston avoimeen yliopistoon!...4 Aalto-yliopisto... 5 Aalto-yliopiston avoin yliopisto... 5 Ilmoittautuminen ja maksut...

Lisätiedot

Näkökulmia yrityksen laskentatoimen käytäntöön ja tutkimukseen 1

Näkökulmia yrityksen laskentatoimen käytäntöön ja tutkimukseen 1 Lili-Anne Kihn Näkökulmia yrityksen laskentatoimen käytäntöön ja tutkimukseen 1 Johdanto Sekä suomalainen yhteiskuntamme että yritystemme toimintaympäristö sen yhtenä osa-alueena ovat kokeneet voimakkaita

Lisätiedot

MARKKINOINTI Marketing

MARKKINOINTI Marketing MARKKINOINTI Marketing Markkinointi on avainasemassa sekä yritysten toiminnassa että liiketaloustieteen opetuksessa. Markkinointi käsittelee asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden luomiseen, säilyttämiseen,

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS... 3 Porin KTM-koulutus, lukuvuoden 2004-2005 työskentelyajat... 5 Korkeakouluun ilmoittautuminen... 6 Opintoneuvonta... 6 Lyhenteitä ja

Lisätiedot

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952)

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) Aalto University School of Economics Home address: P.O.Box 21210, 00076 AALTO, Finland Arkadiankatu 33 A 21 Tel

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPUS 2014 2015

OPINTO-OPUS 2014 2015 OPINTO-OPUS 2014 2015 Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat kesäkuun 2014 tietoihin (julkaistu 21.8.2014, punaisella sen

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007-2008

OPINTO-OPAS 2007-2008 OPINTO-OPAS 2007-2008 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

Tuija Virtanen JOHDON OHJAUSJÄRJESTELMÄT MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

Tuija Virtanen JOHDON OHJAUSJÄRJESTELMÄT MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Tuija Virtanen JOHDON OHJAUSJÄRJESTELMÄT MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS ACTA UNIVERSITATIS OECONOMICAE HELSINGIENSIS A-270 Tuija Virtanen JOHDON OHJAUSJÄRJESTELMÄT MUUTTUVASSA

Lisätiedot

Kotitalousopettajan koulutus

Kotitalousopettajan koulutus KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS Kotitalousopettajan koulutus Kotitalousopettajan koulutuksessa voidaan suorittaa kasvatustieteen kandidaatin (120 ov) tai kasvatustieteen maisterin tutkinto (160 ov). Tutkinnon

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 3. KYPSYYSNÄYTE 17 4. VIERASKIELISET TUTKIELMAT 19

SISÄLLYSLUETTELO 3. KYPSYYSNÄYTE 17 4. VIERASKIELISET TUTKIELMAT 19 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TUTKIELMAN KIRJOITTAMINEN 2 1.1. Ulkoasu 2 1.2. Kirjoitusohjeet 4 1.2.1. Lähteiden merkitseminen tekstiin 5 1.2.2. Lähdeluettelo 8 2. TUTKIELMAN VIIMEISTELY JA KÄSITTELY 14 2.1.

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2013-2014 Jyväskylä 2013 Opinto-oppaan työryhmä Marja Korhonen Sari Eronen Tiina Hakanen Elina Leskinen Soili Leskinen Leena

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

9 Tietojenkäsittelytiede...1. 9.1 Tietojenkäsittelytieteen laitos...1. 9.2 Tietojenkäsittelytieteen ala...3

9 Tietojenkäsittelytiede...1. 9.1 Tietojenkäsittelytieteen laitos...1. 9.2 Tietojenkäsittelytieteen ala...3 9 Tietojenkäsittelytiede...1 9.1 Tietojenkäsittelytieteen laitos...1 9.2 Tietojenkäsittelytieteen ala...3 9.3 Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)...4 Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto aineenopettajille...5

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa kriittisesti

Lisätiedot