MEDIAT JA ME MEDIAKASVATUKSEN LÄHTÖKOHDAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MEDIAT JA ME MEDIAKASVATUKSEN LÄHTÖKOHDAT"

Transkriptio

1 MEDIAT JA ME MEDIAKASVATUKSEN LÄHTÖKOHDAT Toimittanut Ulrica Gabrielsson

2 Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti keskiviikkona keskustelutilaisuuden "Mediat ja me mediakasvatuksen lähtökohdat." Tilaisuudessa puheenjohtajana toimi kansanedustaja, Tutkaksen puheenjohtaja Kalevi Olin. Alustuksen pitivät tutkijatohtori Sirkku Kotilainen Tampereen yliopistosta, Sara Sintonen Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitokselta, kauppatieteiden tohtori Hanna Lehtimäki Life Work Consultingista, tutkijat Laura Ermi ja Satu Heliö Tampereen yliopiston hypermedialaboratoriosta sekä psykologian tohtori Anu Mustonen Jyväskylän yliopistosta. Kommenttipuheenvuoron pitivät kansanedustajat Minna Lintonen ja Jyrki Kasvi. Tässä julkaisussa on kaikkien alustajien puheenvuorot. Tilaisuuteen osallistui noin 90 henkeä.

3 SISÄLLYSLUETTELO: Mediakasvatuksella toimijaksi tietoyhteiskuntaan Tutkijatohtori Sirkku Kotilainen, Tampereen yliopisto Taide ja taito mediakasvatuksen kivijalaksi Musiikin tohtori Sara Sintonen, Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos Mediakulttuuri kasvattajana Kauppatieteiden tohtori Hanna Lehtimäki, Life Works Consulting Pelien voima ja pelaamisen hallinta Tutkijat Laura Ermi ja Satu Heliö, Tampereen yliopisto/hypermedialabotorio Kodin ja vanhempien mediakasvatuksellinen ote Psykologian tohtori Anu Mustonen, Jyväskylän yliopisto

4 Tutkijatohtori Sirkku Kotilainen Tampereen yliopisto MEDIAKASVATUKSELLA TOIMIJAKSI TIETOYHTEISKUNTAAN Mediakasvatuksella toimijaksi tietoyhteiskuntaan Sirkku Kotilainen Tutkijatohtori Tampereen yliopisto Mediakasvatus Opetusta mediasta: teknologista, kulttuurista ja yhteiskunnallista Media usein oppimateriaalina ja välineenä Voidaan toteuttaa opetuksessa ja kasvatuksessa päiväkodista aikuiskasvatukseen

5 Mediakasvatuksen tavoitteena media(luku)taito Tutkiva ote mediaan Ilmaisutaidot median avulla Tiedonhankintataidot median avulla Taitava medialukija on myös taitava monimediaoppija Tavoitteena tietoyhteiskunnassa digitaalinen toimijuus Em. taitojen lisäksi: halua ja rohkeutta OSALLISTUA verkkojulkisuudessakin omien ja yhteisten asioiden hoitamiseen

6 Mediakasvatusta käytännössä Toteutetaan itse esityksiä: lehdet, elokuvat, videot, verkkosivut jne. Analysoidaan mediaa Tarkastellaan mediaympäristöä: päiväkirjat, elämäkerrat, haastattelut jne....tutkiminen, ilmaisu, oma tekeminen... Ongelmia toteutuksissa Esimerkiksi opettajien koulutuksessa rooli vaihtelee Koulutyössä useita pedagogisia ja mediatietouteen liittyviä pulmia Alan tutkimuksen ja käytäntöjen vuorovaikutuksen puute Kehitystä pääosin projektein ei jatkuvuutta

7 Mediakasvatusta eteenpäin Avainkysymys on: Miten saada mediakasvatus nykyistä pysyvämmäksi osaksi toimintojen rakenteita? Lakimuutoksiako? Vai tarvitaanko uusia rakenteita? Esim. alan tutkimus- ja kehityskeskus Lähteitä: Kotilainen, Sirkku 2001: Mediakulttuuri opettajankoulutuksen haasteena. Acta Universitatis Tamperensis 807. Verkossa: Kurki, Leena 2000: Sosiokulttuurinen innostaminen. Tampere: Vastapaino. Ridell, Seija 2002: The Web as a Space for Local Agency. Communications 27. Berlin: Mouton de Gruyter. Tufte, Birgitta 1995: Skole og medier: Byggesaet til de levende billeders paedagogik. Köbenhavn: Akademiska Forlag A/S.

8 Musiikin tohtori Sara Sintonen, Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos TAIDE JA TAITO MEDIAKASVATUKSEN KIVIJALAKSI SISÄLTÖ Mediakulttuuri LUKUTAITO Kasvatuksen merkitys TEKNIIKKA Kuvittelukyky Mielekkäät sisällöt Empatia Eettinen valtautuminen Saatavuus + Taidot Kuinka motivoida? Sara Sintonen

9 Kauppatieteiden tohtori Hanna Lehtimäki Life Works Consulting MEDIAKULTTUURI KASVATTAJANA mediakulttuuri kasvattajana Kauppatieteiden tohtori Hanna Lehtimäki Life Works Consulting Oy life works consulting oy tampere Kolmen kauppatieteiden tohtorin perustama yritys, joka rakentaa siltaa liiketaloustieteen tutkimuksen ja käytännön työelämän välille Missio: Inhimillisen työelämän edistäminen suomalaisissa organisaatioissa Toiminut vuodesta 2000 Perustajat: KTT Heidi Keso, KTT Hanna Lehtimäki, KTT Tarja Pietiläinen Asiantuntija-alueet: strategiointi, innovaatiot, verkostot, liiketoimintamallit uusilla toimialoilla, tiedon tuotannon menetelmät Tuotekehitysprojekti: Osaamisintensiivisen liiketoimintakonseptin rakentaminen. Rahoittajina Tekes ja Finnvera. Life Worksillä on lähes 100 julkaisua: tieteellisiä artikkeleita, kirjoja ja ammattilehtikirjoituksia.

10 toimijoiden kenttä Mediakulttuuri Koulu Koti Juha Suoranta & Hanna Lehtimäki lapset kertovat elämästään tietoyhteiskunnassa Juha Suoranta & Hanna Lehtimäki & Sampsa Hakulinen Children in the Information Society. The Case of Finland Lapset tietoyhteiskunnan toimijoina. Vuonna 2001 toteutettu kysely, johon vastasi lähes 1000 suomalaislasta ja täydentävät teemahaastattelut. Information Society Institute (ISI), Tampereen yliopisto. Juha Suoranta Mediakulttuuri kasvatuksessa. lehtikirjoitukset ja tieteelliset artikkelit Juha Suoranta & Hanna Lehtimäki

11 Lasten mediakulttuuri Viestintävälineiden käyttö on pääasiassa viihteellistä Tietokoneen koulukäyttö on vähäistä Itsessään merkittävä oppimis- ja toimintaympäristö Juha Suoranta & Hanna Lehtimäki KÄNNYKÄN ERI TOIMINTOJEN KÄYTTÖ (%) Pelit Soittaminen Tekstiviestit Säveltäminen Logojen tilaus Soittoäänien tilaus Pelien tilaus Juha Suoranta & Hanna Lehtimäki

12 TIETOKONEEN ERI TOIMINTOJEN KÄYTTÖ (%) Pelien pelaaminen Piirto-ohjelma Surffaaminen Musiikin kuuntelu Sähköposti Tiedonhaku rompulta Koulutehtävät Keskusteluryhmät Juha Suoranta & Hanna Lehtimäki Lasten elämä mediakulttuurissa on yksityistynyt Televisiota katsellaan ja mediaa käytetään usein yksin omassa huoneessa Kännykkäkasvatus ei ole yleistä Kännykkä on lapsille ennen kaikkea pelilaite, ei viestintäväline tai turvalinja Juha Suoranta & Hanna Lehtimäki

13 OMA KÄNNYKKÄ, TELEVISIO TAI TIETOKONE (%) Tyttö Poika Kaikki Kännykkä Televisio Tietokone Juha Suoranta & Hanna Lehtimäki viestintävälineiden käyttö ei syrjäytä muita harrastuksia Televisiota katselevat lapset käyttävät myös tietokoneita, lukevat kirjoja ja harrastavat muita asioita Tulos tukee kasautumishypoteesia Juha Suoranta & Hanna Lehtimäki

14 AINAKIN KERRAN VIIKOSSA TAPAHTUVA TIETOKONEEN KÄYTTÖ, LUKEMINEN JA PELAAMINEN (%) Tietokone Kirja Pelaaminen Tytöt Pojat Kaikki Juha Suoranta & Hanna Lehtimäki lapset uivat yksin mediakulttuurissa Lapset kokevat, että heidän vanhempansa ovat kiireisiä Vanhempien aika, osaaminen ja energia lasten mediakulttuuriin syventymiseen rajallista Lapset eivät opi näitä taitoja koulussa: opettajilla ei riittävästi osaamista, aikaa eikä energiaa Juha Suoranta & Hanna Lehtimäki

15 ISÄN JA ÄIDIN KIIREISYYS (%) Isä on usein kiireinen Äiti on usein kiireinen 5 0 Tyttö Poika Kaikki Juha Suoranta & Hanna Lehtimäki toimijoiden kenttä Ei osa opetussuunnitelmaa, opettajien lisäkoulutuksen tarve Mediakulttuuri Neuvottomuus Vastuu Koulu Koti Yhteistyö: aikaa ja tilaisuuksia vähän, vanhemmat eivät tiedä, mitä koulussa tapahtuu Juha Suoranta & Hanna Lehtimäki

16 Tutkijat Laura Ermi ja Satu Heliö Tampereen yliopisto/hypermedialabotorio PELIEN VOIMA JA PELAAMISEN HALLINTA Pelien voima ja pelaamisen hallinta Laura Ermi & Satu Heliö Hypermedialaboratorio Tampereen yliopisto UNIVERSITY OF TAMPERE, Hypermedia Laboratory /hyper/gamelab/ Digitaaliset pelit Pelit ja viihde nopeimmin laajeneva liiketoimintasektori maailmassa Peli on suljettu formaali merkitysjärjestelmä, joka edellyttää pelaajiensa ponnistelevan tiettyä päämäärää kohti UNIVERSITY OF TAMPERE, Hypermedia Laboratory /hyper/gamelab/

17 Pelien vaikutukset vai pelien merkitykset? Pelit ovat ajassamme näkyvä ja merkittävä ilmiö, johon ongelmat helppo heijastaa Yleisimpiä huolenaiheita: riippuvuus, sosiaalisen elämän köyhtyminen ja peleissä esiintyvä väkivalta Tutkimuksissa usein lähdetty liikkeelle näistä huolenaiheista ja pyritty selvittämään, millaista vahinkoa pelit mahdollisesti aiheuttavat nuorille pelaajilleen Mielekästä olisi tarkastella pelaamista myös pelikokemuksen ja pelaajien itsensä näkökulmasta UNIVERSITY OF TAMPERE, Hypermedia Laboratory Lapset ja nuoret pelikulttuurien toimijoina Lapset ja tietoyhteiskunta -hankkeen osaprojekti: tarkasteellaan pelien merkityksiä nykypäivän lasten ja nuorten elämässä Lähtökohtana lasten aktiivinen toimijuus: tavoitteena selvittää, mitä ja miten lapset pelaavat sekä miten he omaa pelaamistaan jäsentävät Rahoitus liikenne- ja viestintäministeriö, Nokia sekä Lapset ja tietoyhteiskunta -hanke (ISI/eTampere) UNIVERSITY OF TAMPERE, Hypermedia Laboratory

18 Pelien voima ja pelaamisen hallinta Tutkimuksessa on selvitetty, millaisia mielihyvän lähteitä ja muotoja pelaamiseen liittyy, sekä millaisia tapoja hallita ja jäsentää omaa pelaamistaan lapset ja heidän perheensä ovat kehittäneet Kohderyhmänä vuotiaat digitaalisia pelejä pelaavat lapset ja heidän perheensä Kyselyaineisto 284 tamperelaiselta luokan oppilaalta ja hänen vanhemmaltaan Teemahaastattelu 15 perheessä UNIVERSITY OF TAMPERE, Hypermedia Laboratory Pelaaminen keskeinen osa nykylapsen mediamaailmaa Lapsista 98 % pelasi digitaalisia pelejä ainakin joskus; 75 % ainakin kerran viikossa Tytöt lähes yhtä innokkaita pelaajia kuin pojat UNIVERSITY OF TAMPERE, Hypermedia Laboratory

19 Pelien vetovoima Pelien vetovoima koostuu useista erilaisista tekijöistä, jotka painottuvat eri lapsilla eri tavoin Yleisesti ottaen keskeistä a) hyvä pelattavuus b) fantasia UNIVERSITY OF TAMPERE, Hypermedia Laboratory Pelikokemuksen monet ulottuvuudet UNIVERSITY OF TAMPERE, Hypermedia Laboratory

20 Pelaamisen hallinta Tyypillisemmin vanhemmat rajoittivat lastensa pelaamiseen käyttämää aikaa kuin pelien sisältöjä: useissa perheissä käytössä peliaika Vanhemmat vastustivat väkivaltaisia pelisisältöjä, ikärajoja seurattiin vaihtelevasti Lapset kokivat itse olevansa kykeneviä hallitsemaan omaa pelaamistaan, mutta yleensä arvostivat myös vanhempiensa panosta UNIVERSITY OF TAMPERE, Hypermedia Laboratory Tutkimuksen loppuraportti Loppuraportti ilmestynyt maaliskuussa 2004 Saatavissa verkosta osoitteesta: tup/ pdf UNIVERSITY OF TAMPERE, Hypermedia Laboratory

21 Psykologian tohtori Anu Mustonen Jyväskylän yliopisto KODIN JA VANHEMPIEN MEDIAKASVATUKSELLINEN OTE Kodin ja vanhempien mediakasvatuksellinen ote Tutkas Anu Mustonen, PsT Jyväskylän yliopisto

22 Mediakasvatus harjaannuttaa median aktiiviseksi kohtuukäyttäjäksi kannustaa omiin tulkintoihin ja mielipiteiden vaihtoon toimii rokotteena median riskejä vastaan tukee minä- ja maailmankuvan kehitystä opettavaisinta itse tekeminen: omat lehdet, uutiset, videot jne. läpäisyperiaate: kuuluu kaikille kasvatuksen tasoille kodeista kouluihin Media ja perhe laitteiden sijoittelu yhteisiin tiloihin: vuorottelu, yhdessäolo sosiaalisten taitojen harjoitteleminen, ystävät muut harrastukset rajat ja sopimukset miten ylitetään pelikoneen rajat, monipuolistetaan median käyttöä?

23 Vanhemmuuden tukea mediakasvatuksessa neuvolat: materiaalipaketti, keskustelu esi- ja alkuopetusikäisten vanhempainillat esim. amk-vetoiset työpajat ja oppilasyritykset median oma itsesäätely ja mediakasvatustarjonta: tv, lehdet jne Media ja rajat: perheiden tehtävää 1. Sisällöllinen ohjaus ja sopimukset 2. Yhteinen valikointi 3. Yhdessä katsominen 4. Vedenjakajat 5. Määrän tai ajan rajoittaminen 6. Tekninen rajoittaminen (sensuurisiru)

24 Tietotekniikka ja media kotona laitteiden sijoittelu yhteisiin tiloihin: vuorottelu, yhdessäolo, keskustelu miten ylitetään pelikoneen rajat? yhteiset valinnat, ostopäätökset, sopimukset kohtuullisuus: kone ei saa olla ainoa kaveri! Mitä tytöille? Tietokonemedia ei kiinnosta tyttöjä läheskään yhtä paljon kuin poikia Palvelujen sisällöt maskuliinisia, vähän valinnanvaraa tytöille ala ei kehity tasapuolisesti feminiiniset tarpeet ja ideat eivät pääse esiin tytöt eivät pääse osallisiksi kaikista tietotekniikan mahdollisuuksista

25 Tuoteselostus vanhempien tukena Ikäsuositus toimii mainoksena ikärajaa nuoremmille Sisällöllinen luokitus toimii paremmin, ei tee houkuttelevammaksi Internet, tietokonepelit: luokituskoodi, metatieto suodatinohjelma ei-toivotun aineiston näkeminen estyy Julkista tukea mediakasvatukseen kannustinjärjestelmä kehitystä tukevien palvelujen ja sovellusten tekemiseen julkista tukea kehittävien pelien tekemiseen lisää opettajankoulutusta ja täydennyskoulutusta

26 Pelien vetovoima hyötykäyttöön Vuorovaikutteisuus Monia aisteja koskettava multimediaalisuus Uutuusarvo Mielikuvituksen tempaaminen Kiehtovat pulmat Palvelut kaikkien ulottuville VALTAKUNNALLINEN KOORDINAATIOKESKUS koulutusmateriaalia kasvatuksen ammattilaisille - esim. neuvolat, päiväkodit, koulut, seurakunnat valmiiden sovellusten jakelu keskitetysti - monistettavat oppimis- ja vuorovaikutusympäristöt Mustonen, A. & Pulkkinen, L. (2003)

Mediakasvatuksen työkirja. Juuso Peura Arsi Veikkolainen Marjo Kankkonen Anna Suutarla

Mediakasvatuksen työkirja. Juuso Peura Arsi Veikkolainen Marjo Kankkonen Anna Suutarla Mediakasvatuksen työkirja Juuso Peura Arsi Veikkolainen Marjo Kankkonen Anna Suutarla Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n Joka

Lisätiedot

MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä. Anna Romo

MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä. Anna Romo MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä Anna Romo Toukokuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 2 MEDIAKASVATUKSEN HAASTEET... 7 2.1 Media ja mediakasvatus...7 2.2

Lisätiedot

Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa. ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta

Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa. ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta Pro gradu -tutkielma Pekka Kivelä Merja Mehtälä Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11 Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Nevala Minna Työn nimi Sosiaalisen median mahdollisuudet alakouluopetuksessa Pääaine

Lisätiedot

Lapsi ja Media OPAS MEDIAKASVATUKSEEN

Lapsi ja Media OPAS MEDIAKASVATUKSEEN Lapsi ja Media OPAS MEDIAKASVATUKSEEN Lapsi ja Media Opas mediakasvatukseen Lasten ja nuorten hyvinvointi Lappeenrannassa jokaisen aikuisen asia Tämän julkaisun laatimiseen on osallistunut mediatyöryhmä,

Lisätiedot

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen 1 Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla Mediakasvatuskeskus Metka ry Mediamuffinssi-hanke BTJ Kirjastopalvelu

Lisätiedot

8 11-vuotiaiden suomalaislasten kännykkäkuvaaminen ja heijastumia mediakasvatukseen. Sara Sintonen, Salla Fornaro, Tuomas Kauppinen & Olli Noroviita

8 11-vuotiaiden suomalaislasten kännykkäkuvaaminen ja heijastumia mediakasvatukseen. Sara Sintonen, Salla Fornaro, Tuomas Kauppinen & Olli Noroviita L A P S E T M E D I AT U OTTA J I N A 8 11-vuotiaiden suomalaislasten kännykkäkuvaaminen ja heijastumia mediakasvatukseen Sara Sintonen, Salla Fornaro, Tuomas Kauppinen & Olli Noroviita Sisällys Lähes

Lisätiedot

ELINA NOPPARI MOBIILIMUKSUT LASTEN JA NUORTEN MEDIAYMPÄRISTÖN MUUTOS, OSA 3

ELINA NOPPARI MOBIILIMUKSUT LASTEN JA NUORTEN MEDIAYMPÄRISTÖN MUUTOS, OSA 3 ELINA NOPPARI MOBIILIMUKSUT LASTEN JA NUORTEN MEDIAYMPÄRISTÖN MUUTOS, OSA 3 Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET Kannen kuvat: Reetta Tervakangas Ulkoasu & taitto Riitta Yrjönen Paino

Lisätiedot

KERHOKESKUS. Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa

KERHOKESKUS. Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa KERHOKESKUS Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa Mediataitojen oppimispolku perusopetuksessa Kerhokeskus koulutyön tuki ry Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

TEKNOLOGISOITUVA NUORUUS

TEKNOLOGISOITUVA NUORUUS TEKNOLOGISOITUVA NUORUUS SONJA KANGAS JA TAPIO KUURE (TOIM.) NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS, STAKES Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina Tekijä Savukoski Elina Laitos Taiteen laitos Koulutusohjelma Kuvataidekasvatus Työn nimi Oppisoppi Verkkopedagogiikkaa kuvataidekasvattajan näkökulmasta Opinnäytteen tyyppi Käytännön pedagogiikkaan liittyvä

Lisätiedot

Vätskäri news nro 2/ 2005 Nuorista 98% pelaa tietokonepelejä, internetissä käyvät kaikki Vätskäri News Tämä uutistiedote on VSTKY:n virallinen jäsenjulkaisu ja se tavoittaa noin 1300 Lounais-Suomen alueen

Lisätiedot

Matkaoppaiden esittely kirjoittajakuvaukset. Mediametkaa! Osa 2 Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan

Matkaoppaiden esittely kirjoittajakuvaukset. Mediametkaa! Osa 2 Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan 160 Matkaoppaiden esittely kirjoittajakuvaukset Mediametkaa! Osa 2 Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan 1 Leena Pentikäinen (toim.) Anu Ruhala (toim.) Hanna Niinistö (toim.) Mediametkaa! Osa 2 Kasvattajan

Lisätiedot

Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt 1 1 Anu Ruhala (toim.) Mervi Ritokoski (toim.) Hanna Niinistö (toim.) Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Lisätiedot

LASTEN MEDIABAROMETRI 2011 7 11-vuotiaiden lasten mediankäyttö ja kokemukset mediakasvatuksesta. Saara Pääjärvi (toim.)

LASTEN MEDIABAROMETRI 2011 7 11-vuotiaiden lasten mediankäyttö ja kokemukset mediakasvatuksesta. Saara Pääjärvi (toim.) LASTEN MEDIABAROMETRI 2011 7 11-vuotiaiden lasten mediankäyttö ja kokemukset mediakasvatuksesta Saara Pääjärvi (toim.) Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2012 LASTEN MEDIABAROMETRI 2011 7 11-vuotiaiden

Lisätiedot

Tuovi 7. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2009 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Toimittaneet Jarmo Viteli ja Anneli Östman

Tuovi 7. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2009 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Toimittaneet Jarmo Viteli ja Anneli Östman TAMPEREEN YLIOPISTO INFORMAATIOTUTKIMUKSEN JA INTERAKTIIVISEN MEDIAN LAITOS Tuovi 7 Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2009 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit Toimittaneet Jarmo Viteli ja

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN, AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN JA VARHAISKASVATUKSEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN, AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN JA VARHAISKASVATUKSEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN, AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN JA VARHAISKASVATUKSEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Lisätiedot

Tietoa medioista ja nettipalveluista aikuisille nuorten näkökulmasta...

Tietoa medioista ja nettipalveluista aikuisille nuorten näkökulmasta... Tietoa medioista ja nettipalveluista aikuisille nuorten näkökulmasta... Tätä opasta on ollut ideoimassa ja suunnittelemassa Vihtavuoren yläkoululaisista koostuva nuortenryhmä, johon on kuulunut yhteensä

Lisätiedot

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Mediakasvatusseura ry Anniina Lundvall & Juulia Andersson Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 1 Sisällysluettelo LUKIJALLE... 4 NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUSKENTÄN

Lisätiedot

Facebook ja Youtube ne on meidän juttu!

Facebook ja Youtube ne on meidän juttu! Anna Aarnio ja Jari Multisilta Helsingin yliopisto CICERO Learning www.cicero.fi Facebook ja Youtube ne on meidän juttu! Kansallinen tutkimus lasten ja nuorten sosiaalisen median ja verkkopalveluiden käytöstä

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään

Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään Selvitys kotimaisesta mediakasvatukseen liittyvästä tutkimuksesta erityisesti opinnäytteiden ja journaaliartikkeleiden osalta pääosin vuosien 2007

Lisätiedot

MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ!

MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! 116 TA I D E - J A TA I T O K A S VAT U K S E N J U L K A I S U 2 0 0 9 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! Toimittanut: Opetushallituksen taide- ja taitokasvatuksen

Lisätiedot

Mainiot Mediaperheet. opas lasten ja vanhempien mediahetkiin

Mainiot Mediaperheet. opas lasten ja vanhempien mediahetkiin Mainiot Mediaperheet opas lasten ja vanhempien mediahetkiin 1 2 Rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriön Lapset ja media -kokonaisuus Julkaisija Mainiot Mediaperheet -hanke Alkuperäisen oppaan käsikirjoitus

Lisätiedot

Media + lapsi + kasvatus

Media + lapsi + kasvatus Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen Fanny Vilmilä Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen Fanny Vilmilä Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja 80 Mediakasvatuksen

Lisätiedot

Sähköä ilmassa. Jani Merikivi, Päivi Timonen & Leena Tuuttila (toim.)

Sähköä ilmassa. Jani Merikivi, Päivi Timonen & Leena Tuuttila (toim.) Sähköä ilmassa Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön Jani Merikivi, Päivi Timonen & Leena Tuuttila (toim.) Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) Helsingin

Lisätiedot

Meidän media. Ohjaajan opas alle 10-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen

Meidän media. Ohjaajan opas alle 10-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen Meidän media Ohjaajan opas alle 10-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen Meidän media Ohjaajan opas alle 10-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto Käsikirjoitus:

Lisätiedot

Pelaamisen lumo. Tietokoneella pelaaminen terapeuttisena toimintana. Toimintaterapian koulutusohjelma, toimintaterapeutti Opinnäytetyö 21.2.

Pelaamisen lumo. Tietokoneella pelaaminen terapeuttisena toimintana. Toimintaterapian koulutusohjelma, toimintaterapeutti Opinnäytetyö 21.2. Pelaamisen lumo Tietokoneella pelaaminen terapeuttisena toimintana Toimintaterapian koulutusohjelma, toimintaterapeutti Opinnäytetyö 21.2.2007 Riikka Marttinen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Sosiaali-

Lisätiedot

Lasten media baro metri 2013

Lasten media baro metri 2013 Lasten media baro metri 2013 0 8-vuotiaiden mediankäyttö ja sen muutokset vuodesta 2010 Annikka Suoninen Lasten mediabarometri 2013 0 8-vuotiaiden mediankäyttö ja sen muutokset vuodesta 2010 Annikka Suoninen

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot