1 VTV:n tarkastusraportointiohje. 2 Tarkastuskertomuksen rakenne Dnro 23/01/ (12)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 VTV:n tarkastusraportointiohje. 2 Tarkastuskertomuksen rakenne. 25.2.2015 Dnro 23/01/2015 3 (12)"

Transkriptio

1 Tarkastusohjeen yleinen osa, liite 1 Tarkastusraportointiohje 2015

2 Sisällys 1 VTV:n tarkastusraportointiohje Tarkastuskertomuksen rakenne Tarkastusviraston kannanotot Luku 1: Mitä tarkastettiin Luvut 2-6: Tarkastushavainnot Vakioliite: Miten tarkastettiin Viitteet Muut liitteet Tarkastuskertomuksen toteutus Tyylit Visuaaliset elementit Kuvat Kuviot ja grafiikat Tekijänoikeudet Otsikot Nostot Taulukot Tekstilaatikot Suosituksia tekstin luettavuuden varmistamiseksi... 9 LIITE 1: Miten tarkastettiin LIITE 2: Tarkastuskertomuksen raportointiprosessi... 12

3 Dnro 23/01/ VTV:n tarkastusraportointiohje Tarkastusvirasto laati yhteisen tarkastuskertomusrakenteen ja -mallin kaikille viraston ns. pitkille tarkastuskertomuksille (tuloksellisuustarkastukset, laillisuustarkastukset sekä pitkät finanssipolitiikan tarkastukset) vuonna Virastossa toteutettavat laillisuustarkastukset ja finanssipolitiikan tarkastukset julkaistaan uuden mallin mukaisesti alkaen ja tuloksellisuustarkastukset alkaen. Kaikilla näillä tarkastuslajeilla on siis jatkossa yhteinen kertomuspohja, yhtenäinen rakenne sekä sama ulkoasu ja tyyli. Tämä ohje koskee yhteisen tarkastuskertomusmallin soveltamista. Tässä ohjeessa kuvataan yhteisen tarkastuskertomusmallin pääpiirteet eli lukurakenne ja lukujen pääasiallinen sisältö. Tarkastuksen toteutus ohjeistetaan tarkastuslajien omissa tarkastusohjeissa. Myös raportoinnin ohjeistusta täsmennetään osin tarkastuslajikohtaisissa ohjeissa. 2 Tarkastuskertomuksen rakenne Tarkastuskertomuksen rakenne on napakka ja siinä nostetaan keskeisin sanoma kärkeen, sekä koko kertomuksen mittakaavassa sekä yksittäisissä luvuissa. Kokonaispituus on aiempaa lyhyempi ja eri osioille on määritelty enimmäispituudet. Sisällön esittämisessä hyödynnetään lukemista keventäviä ja ymmärrettävyyttä helpottavia tekniikoita: nostoja, ilmavuutta ja visualisointeja. Tarkastuskertomus koostuu seuraavista osista: Tarkastusviraston kannanotot (1-3 sivua) Mitä tarkastettiin -luku (1-2 sivua) Tarkastushavainnot-luku tai -luvut (enintään 5 alalukua, yhteensä 1-40 sivua) Vakioliite Miten tarkastettiin (1-3 sivua) Loppuviitteet (1-2 sivua) Kertomuksen eri osille on annettu myös enimmäismerkkimäärät, joita noudattamalla kertomuksen kokonaistekstipituudeksi muodostuu alle 50 tekstisivua. Tekstipituudet lasketaan merkkimäärissä Word-pohjan mukaisesti ja sivumääräinen pituus saattaa olla lopullisessa, taitetussa julkaisussa eri. Taitetun kertomuksen pituus riippuu myös kuvioiden määrästä. Taitetussa julkaisussa sivumääriä lisäävät kuvat ja kuviot sekä vakiosivut (kansilehti, nimiölehti, päätössivu, sisällys, päälukujen viereen tuleva kuvasivu, takakansi). Osa aiemmin tarkastuskertomukseen sisältyneistä osioista julkaistaan jatkossa ainoastaan tarkastusviraston verkkosivuilla, kuten esimerkiksi tiivistelmän käännökset ja tarkastuskertomusluettelo. Myös aiemmin kertomukseen sisältynyt tarkastusasetelman kuvaus laajassa muodossaan siirtyy tarvittaessa verkkosivuilla julkaistavaksi liitteeksi. Verkkosivuilla julkaistaan lisäksi edelleen kertomusluonnoksesta annetut lausunnot ja tarkastajan tiivistelmä niistä. Tarkastusasetelman tiivis, vakiorakenteinen kuvaus sisältyy liitteeseen Miten tarkastettiin. 3

4 Dnro 23/01/ Kuvio 1: Tarkastuskertomuksen rakenne 2.1 Tarkastusviraston kannanotot Tarkastusviraston kannanotot -luvun pituus on 1-3 sivua eli enintään 9000 merkkiä. Luku sijoittuu tarkastuskertomuksen alkuun, ennen sisällysluetteloa. Se erottuu ulkoasultaan muusta tarkastuskertomuksesta ja siinä esitetään napakasti, selkeästi ja viestinnällisesti tarkastusviraston kannanotot sekä niiden perustelut. Luku vastaa kysymyksiin: Mitä on tarkastettu? Mitä havaittiin ja pääteltiin? Mitä suositellaan? Luku vastaa tarkastuskysymyksiin ja kertoo tarkastusviraston näkemyksen tarkastettavasta asiasta. Suositukset esitetään muusta sisällöstä erottuvasti ja mikäli niitä on enemmän kuin yksi, ne esitetään numeroituina. Suositukset esitetään täsmällisesti ja viestinnällisesti selkeästi niin, että lukija ymmärtää, kenen tulisi tehdä ja mitä. Kannanottoluvussa voidaan käyttää nostoja (ks. luku 3 Visuaaliset elementit). 4

5 Dnro 23/01/ Luku 1: Mitä tarkastettiin Mitä tarkastettiin -luvun pituus on 1-2 sivua eli enintään 6000 merkkiä. Taitollisista syistä pyritään pitämään luvun pituus yhdessä sivussa eli 3000 merkissä. Luvun tarkoitus on kertoa, mitä tarkastuksessa tarkastettiin ja miksi tarkastus tehtiin. Luvussa esitetään hyvin tiiviisti, 1 2 kappaleella, tarkastusaihe ja sen valtiontaloudellinen merkitys. Lisäksi esitetään tarkastuksen tavoite ja tarkastuskysymykset ja olennaisimmat tarkastuskriteerit ja rajaukset. 2.3 Luvut 2-6: Tarkastushavainnot Tarkastushavainnot-luvun tai -lukujen tekstin yhteispituus on 1-40 sivua, jolloin tekstiä voi olla maksimissaan merkkiä. Jos havainto-osa on pitkä, se jaetaan lukuihin (2, 3, 4 ) tarkastuskysymysten tai tarkastuksen teemojen mukaan. Havainto-osan pääluvut pyritään esittämään kysymysmuodossa. Havaintolukuja on enintään viisi (luvut 2 6). Numeroituja lukutasoja kertomuksessa on kaksi (2, 2.1) ja kolmas taso on numeroimaton. Tarkastushavainnot-luvuille sopiva yhteismäärä on yleensä 3-5. Tarkastushavainnot-luvuissa kerrotaan tarkastushavainnot riittävällä tarkkuudella ymmärrettävyyden takaamiseksi ilman turhaa kuvailua. Luvut kirjoitetaan niin, että keskeiset havainnot nostetaan kärkeen. Havaintoja pyritään visualisoimaan eli kertomaan havainnoista myös kuvioiden, taulukoiden tai kuvien muodossa. Keskeisistä asioista kirjoitetaan nostoja. Visualisoinnit ja nostot kannattaa huomioida jo kirjoitusvaiheessa (ks. luku 3 Visuaaliset elementit). 2.4 Vakioliite: Miten tarkastettiin Miten tarkastettiin -liite on kertomuksen vakioliite. Sen pituus on 1-3 sivua, eli tekstiä voi olla enintään 9000 merkkiä. Liite toteutetaan vakiomuotoisena taulukkona tämän ohjeen liitteen 1 mukaisesti. Liitemalli sisältyy tarkastuskertomuksen Word-pohjaan. 2.5 Viitteet Tekstiin sisältyvät viitteet julkaistaan kertomuksen lopussa loppuviitteinä. Tarkastuskertomuksessa ei käytetä alaviitteitä eikä se sisällä lähdeluetteloa. Satunnaisia tekstiviitteitä (sulkeissa tekstin sisällä) voidaan käyttää tarvittaessa. Viitteitä tehdään vain tekstin ja evidenssin kannalta olennaisiin lähteisiin. Tarkastusohjeiden ja - standardien vaatima tarkempi tarkastusdokumentaatio sisällytetään tarkastuksen työpapereihin ja tarvittaessa täsmennetään verkkosivuilla julkaistavassa liitemateriaalissa. Viitteet sisältävät riittävät tiedot lähteen tunnistamiseksi ja löytämiseksi, mutta viitteen ei tarvitse olla täysin tieteellisten lähdeluettelomerkintöjen mukainen. Viitteet kirjoitetaan lyhyesti ja niihin ei kirjoiteta selittävää tekstiä. 5

6 Dnro 23/01/ Viitteet toteutetaan Wordissa kohdasta Viittaukset > Lisää loppuviite. Viitteet toteutetaan niin, että tekstissä on kustakin viittauksesta aktiivilinkki kyseiseen loppuviitteeseen, ja viitteestä vastaavasti ristiinlinkitys takaisin tekstiin. 2.6 Muut liitteet Kaikki tämän rakenteen ulkopuolelle jäävä tarkastusmateriaali joko jätetään julkaisematta tai julkaistaan vain tarkastusviraston verkkosivuilla. Tarkastusviraston verkkosivuilla julkaistaan ainakin tarkastusviraston kannanottojen ruotsinkielinen käännös sekä kertomusluonnoksesta annetut lausunnot ja yhteenveto niistä. Mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan voidaan julkaista myös tarkastushavaintoja syventäviä muistioita, avoimen datan vaatimusten mukaisia taulukko- ja muita aineistoja sekä tarkastusasetelman ja tarkastuskriteerien tarkempi kuvaus. 3 Tarkastuskertomuksen toteutus Tarkastuskertomus laaditaan tarkastuskertomuspohjalle, joka löytyy Wordin omista malleista sekä tarkastuksen työtiloista. Tarkastuskertomuksessa käytetään visualisointeja, joiden käytöstä opastetaan ohjeen luvussa 3 Visuaaliset elementit. Kun tarkastuskertomusluonnos on valmis, tarkastussihteeri lähettää sen tarkastuskohteelle lausunnoille pdf-muodossa. Tarkastussihteeri taittaa lopullisen kertomuksen InDesignillä. 3.1 Tyylit Tarkastuskertomuspohjasta löytyy tyylit otsikoille (kaksi numeroitua tasoa ja yksi numeroimaton), leipätekstille, numero- ja viivaluetteloille, nostoille, taulukoille ja tekstilaatikoille, loppuviitteille, kuvio- ja taulukko-otsikoille. Tarkastuskertomuspohjan tyyleihin ei saa tehdä muutoksia, koska tyylien on taittovaiheessa vastattava InDesignin tyylejä. Tyyleihin sisältyviin vakiomuotoisiin asetteluihin (otsikoiden numeroinnit tai numeroimattomuus, oikeat marginaalit, rivivälit jne.) ei myöskään saa tehdä muutoksia. 4 Visuaaliset elementit Tarkastuskertomus pitää sisällään visuaalisia elementtejä, kuten nostoja, kuvioita, kuvia ja grafiikkaa. Tavoitteena on, että suurimmalla osalla sivuista olisi jokin nosto, kuva tai väliotsikko. Visualisoinneilla pyritään tukemaan tekstiä ja korvaamaan tekstisisältöä. Parhaimmillaan hyvä visualisointi tekee tietoa näkyväksi ja tuo uusia oivalluksia sisällöstä. Visualisointeja tehdään jo tarkastuksen kirjoittamisvaiheessa, jotta teksti ja kuvat toimivat mahdollisimman hyvin yhteen. 4.1 Kuvat 6

7 Dnro 23/01/ Tarkastuskertomuksessa käytetään valokuvia. Jokainen ylätason luku (1, 2, 3 ) alkaa teemaan ja sisältöön sopivalla valokuvasivulla (vasen puoli) ja uusi luku alkaa aina oikeanpuoleiselta sivulta. Jos sopivaa kuvaa ei ole käytettävissä, voidaan lukujen aloitussivut toteuttaa pelkkinä värillisinä sivuina. Myös kuvituksessa voidaan haluttaessa käyttää valokuvia. Valokuvien toteutuksessa ja valinnassa auttaa viestintä. Kaikkien kuvien on oltava painokelpoisia ja VTV:llä on oltava niihin käyttöoikeus (ks. kohta Tekijänoikeudet). Valokuvien vähimmäisresoluutio on 300 pikseliä. Kuvissa käytettävät kokovaihtoehdot ovat samat kuin muissa kuvioissa (ks. kohta Kuviot ja grafiikat). Kuvissa käytetään aina kuvatekstejä. Kuvatekstit kirjoitetaan niin, että ne kertovat kuvan yhteydestä tekstisisältöön. VTV:n kuvapankissa intranetissä on valokuvia, jotka ovat käytettävissä tarkastuskertomuksissa. Viestintää voi myös pyytää ottamaan tarkastukseen aihetta ja pääviestejä tukevia valokuvia. 4.2 Kuviot ja grafiikat Tarkastuskertomuksissa käytetään kuvioita ja visualisointeja tekstin elävöittämiseksi. Kuvioiden toteuttamisesta kannattaa olla yhteydessä tarkastussihteeriin jo tekstin kirjoittamisvaiheessa. Tarkastaja voi itse toteuttaa kuvion pohjan esimerkiksi Excelissä tai PowerPointissa tai pyytää tarkastussihteeriä toteuttamaan kuvion. Tarkastussihteeri tai viestintä viimeistelee kaikki kuviot taitto-ohjelma InDesignissa. Tarkastaja toimittaa kuviot ja grafiikat tarkastussihteerille aina originaalimuodossa, ei Wordiin upotettuina. Kaikissa ohjelmissa käytetään niihin määriteltyjä, valmiita, VTV:n visuaalisen ilmeen mukaisia pohjia. Värejä tai niiden järjestystä ei pidä muuttaa, koska värit on määritelty painovaatimusten ja erottuvuuden sekä VTV:n ilmeen perusteella. Jos käytetyssä ohjelmassa ei ole valmiita värimäärittelyitä, otetaan yhteys viestintään, joka katsoo värimäärittelyt kuntoon sekä tarkistaa, että ohjelman tuottama grafiikka on siirrettävissä taitto-ohjelmaan. Kuviokokoja on neljä: 1. koko sivun kuva/kuvio (leveys 21 cm, korkeus 29,7 cm) 2. sivun levyinen kuva/kuvio, jonka korkeus on vain osa sivusta (leveys 17 cm) 3. palstan levyinen kuva/kuvio (leveys 10,9 cm) 4. nostopalstan kuvio (leveys: 4,9 cm) Kuvio-otsikko tulee kuvion alle ja kuvio-otsikkotyyliä käytetään kaikissa kuvioissa. Taulukko-otsikko tulee ennen taulukkoa eli taulukon ylle. Kuvio- ja visualisointi-ideoita ja valmiita kuviopohjia löytyy VTV:n kuvapankista intranetistä. 4.3 Tekijänoikeudet VTV:llä on oltava käyttöoikeus kaikkiin tarkastuskertomuksissa julkaistaviin kuviin. Jos kuva ei ole VTV:n omaa tuotantoa, on käyttöoikeus varmistettava lähteeltä. Kuvissa on tällöin mainittava kuvaaja tai lähde. 7

8 Dnro 23/01/ Mikäli halutaan käyttää ulkopuolisen tahon toteuttamaa kuvaa tai kuviota, ja muuttaa sitä VTV:n visuaalisen ilmeen mukaiseksi tai muuten tarkastuskertomukseen paremmin sopivaksi, täytyy asiasta sopia erikseen lähteen kanssa. Tekijänoikeuksista ja avoimen lisenssin aineistosta saa lisätietoa täältä: Otsikot Tarkastuskertomuksen otsikointi on vakiomuotoista: tarkastuskertomukseen sisältyvät aina luvut Tarkastusviraston kannanotot, Mitä tarkastettiin ja liite Miten tarkastettiin. Otsikko kertoo tulevan tekstikappaleen olennaisimman asian lyhyesti ja selkeästi. Tavoitteena on, että otsikko mahtuu yhdelle riville. Tarkastushavainnot-luvuille ja niiden alaluvuille annetaan kullekin aihealuetta kuvaava otsikko. Pääluvut esitetään mahdollisuuksien mukaan kysymysmuodossa, alaluvut viestinnällisessä muodossa. Otsikoiden on hyvä sisältää verbi (aktiivimuoto) tai olla muuten toiminnallisia. Tällä tavalla jo sisällysluettelosta voi nähdä, mitä alueita on tarkastettu ja mitkä päähavainnot ovat. 4.5 Nostot Nostojen tehtävänä on keventää sivujen ulkoasua, parantaa luettavuutta sekä nostaa tekstistä esille keskeisiä asioita ja kiteytyksiä. Ajatuksellisesti nostoja voi pitää jonkinlaisena lue ainakin nämä - listana. Nosto kytketään aina johonkin tekstikappaleeseen ja yhdessä tekstikappaleessa voi olla enintään yksi nosto. Nostoja voi olla yhdellä sivulla 1-3. Jos sivulla on myös kuvia tai grafiikkaa, vähennetään nostojen määrää tarvittaessa. Nostoksi valitaan tekstikappaleen keskeisin asia, joka kirjoitetaan mielellään aktiivisessa muodossa (suositus, kannanotto tai havainto). Hyvä nosto on kielellisesti helppo, melko lyhyt ja se on korkeintaan yhden lauseen mittainen. Nostoissa ei käytetä pistettä perässä. Tarkastaja voi kirjoittaa nostoja jo tarkastusta kirjoittaessaan, tai lisätä nostot lopussa. Tarkastussihteerit ja viestintä auttavat tarvittaessa nostojen kirjoittamisessa. Nostot sijoittuvat oikeanpuoleiseen ns. nostopalstaan ja niissä käytetään Word-pohjan tyyliä pieninosto. 4.6 Taulukot Taulukot toteutetaan Excelissä VTV:n Excel-pohjalle. Värejä tai niiden järjestystä ei pidä muuttaa, koska niiden värijärjestys on määritelty painovaatimusten ja erottuvuuden perusteella. Taulukot toimitetaan tarkastussihteerille Excel-muodossa ja tarkastussihteeri työstää ne kertomukseen sopiviksi. Taulukko-otsikko kirjoitetaan ennen taulukkoa omalla tyylillään. 8

9 Dnro 23/01/ Tekstilaatikot Tarkastuskertomuksissa voidaan käyttää tekstilaatikoita kahdella tavalla: 1. tekstilaatikkoon voidaan sijoittaa tausta-aineistoa tai jonkinlainen kainalojuttu, jolloin tekstille annetaan oma otsikko TAI 2. tekstilaatikkoon voidaan sijoittaa erityisesti esille nostettavia asioita, kuten vaikkapa tekstin yhteenvetoja. Tekstilaatikossa käytetään tarkastuskertomuspohjan tekstipalsta-tyyliä. 5 Suosituksia tekstin luettavuuden varmistamiseksi Tarkastus kirjoitetaan raportoivasti, ei kronologisesti. Pääasia tulee ensin, sitten taustoittava tieto. Tarkastustekstiä kevennetään visuaalisuudella: hyödyntämällä väliotsikoita, lyhyitä tekstikappaleita, nostoja, luetteloja ja numerointeja. Toisto on lukijaystävällistä. Kun puhutaan samasta asiasta, käytä samoja käsitteitä pitkin matkaa. Käsitteiden vaihtelevuus hämmentää lukijaa. Suosi mieluummin verbejä ja aktiivista kieltä kuin substantiiveja ja passiivimuotoa. Luetteloiden käyttö parantaa luettavuutta ja vähentää pitkiä lauseita, jotka voivat olla hankalasti ymmärrettäviä. Tekstin korostuskeinoja ei pääsääntöisesti käytetä. Jos korostusta on välttämätöntä käyttää, käytetään kursiivia. Korostuskeinona ei käytetä lihavoitua tekstiä. Kirjoita yhdellä lukukerralla ymmärrettäviä virkkeitä. Jos yhteen lauseeseen sisällytetään liikaa asiaa, tietosisällön painoarvo häviää. Suosi pistettä. Pilko lauseita tarvittaessa useammaksi lauseeksi. 9

10 Dnro 23/01/ LIITE 1: MITEN TARKASTETTIIN Miten tarkastettiin on kertomuksen vakioliite. Se pitää sisällään alla olevan mallin mukaisesti lyhyen kuvauksen tarkastuksen tavoitteesta, tarkastuksen kohteesta, tarkastuskysymyksistä (si-sältäen tarkastuskriteerit ja aineistot), tarkastuksen toteutusajasta sekä tarkastuksen tekijöistä. Tarkastuksen tavoite Kuvataan yhdellä tai kahdella lauseella tarkastuksen tavoite ja siihen liittyvät merkittävät rajaukset. Tarkastuksen kohde Kerrotaan, mihin viranomaisiin tarkastus on kohdistunut. Lisäksi kerrotaan miltä tahoilta tarkastuskertomusluonnoksesta on pyydetty lausuntoja, onko lausunnot saatu, miten ne on huomioitu kertomuksen laadinnassa ja mistä lausunnot löytyvät. Tarkastuskysymykset, -kriteerit ja -aineistot Tässä kohdassa esitellään tarkastuskysymykset eriteltyinä toisistaan sekä kuvataan tiiviisti, millä kriteereillä tarkastuskysymyksiä on arvioitu: mitä vaaditaan ja mistä vaatimukset on johdettu. Mikäli tarkastuskriteerien määrä on suuri, ei kaikkia kriteerejä ole välttämättä mahdollista esittää julkaistavassa kertomuksessa. Tässä tapauksessa vakioliitteessä 1 kuvataan, mistä kriteerit on johdettu. Lisäksi esitellään yleisellä tasolla tarkastuksen aineistot ja menetelmät: mitä aineistoja tarkastuk-sessa on käytetty, miten aineistot on kerätty ja millä menetelmillä niitä on analysoitu. Tarkastuskysymykset Kysymys 1 Kriteerit ja aineistot Kriteerit: Aineistot: Kysymys 2 Kriteerit: Aineistot: Kysymys 3 Kriteerit: Aineistot: jne. 10

11 Dnro 23/01/ Tarkastuksen toteutusaika Kerrotaan minkä ajanjakson tarkastuksen aineisto kattoi ja millä ajanjaksolla tarkastus toteutettiin. Tarkastuksen tekijät Luetellaan tarkastuksen tekijät ja ohjaajat. 11

12 Dnro 23/01/ LIITE 2: TARKASTUSKERTOMUKSEN RAPORTOINTIPROSESSI 12

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Eduskuntakertomusten laadintaohje

Eduskuntakertomusten laadintaohje Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusohjeita Eduskuntakertomusten laadintaohje 17.4.2015 Dnro 158/01/2015 3 (24) Lukijalle Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2 Uutinen Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 2 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 3 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 4 Uutinen Vastaa kysymyksiin:

Lisätiedot

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle No. Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle projektiassistentti Reima Kallinen Oped-Exo hanke Julkaistu 08.11.2004 (Muokattu 16.11.2004) Kallinen, R. Kirjoitusohje Oped-Exo-julkaisulle Julkaistu 08.11.2004

Lisätiedot

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK.

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK. Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK 25.10.2012 Mikä toimii painettuna, toimii harvemmin verkossa Tekstin kirjoittamisen säännöt ja tyylilajit vaihtelevat eri medioissa. Verkkotekstin

Lisätiedot

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE 12.6.2006 Tiedotusopin valintakoe koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta. Valintakokeesta voi saada yhteensä 60 pistettä. Kokeen eri osat tuottavat pisteitä

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t):

Lisätiedot

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle. 3.11.2015 FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Harri Hietala ja Keijo Kaivanto TYÖAIKALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ

Harri Hietala ja Keijo Kaivanto TYÖAIKALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Harri Hietala ja Keijo Kaivanto TYÖAIKALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ TALENTUM Helsinki 2014 4., uudistettu painos Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2176-1 ISBN 978-952-14-2177-8 (sähkökirja) Kansi: Lauri

Lisätiedot

ESIMERKKIDOKUMENTTI JARKKO IMMONEN

ESIMERKKIDOKUMENTTI JARKKO IMMONEN ESIMERKKIDOKUMENTTI JARKKO IMMONEN 26.5.2011 JAMK SISÄLLYS 1 ENSIMMÄINEN LUKU... 1 2 TOINEN LUKU... 2 2.1 toisen luvun ensimmäinen alakohta... 2 2.2 toisen luvun toinen alakohta... 3 2.3 toisen luvun kolmas

Lisätiedot

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä 9.12.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Tavoitteena oli selvittää valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

On olemassa jotain yleisiä kirjoitusohjeita, joita voit hyödyntää artikkelin kirjoittamisessa:

On olemassa jotain yleisiä kirjoitusohjeita, joita voit hyödyntää artikkelin kirjoittamisessa: Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2011 2012 Kehittämistyöstä artikkeliksi 1. Mikä on artikkeli? Artikkeli on jotain asiaa, ilmiötä tai teemaa käsittelevä tutkittuun tai havainnoituun tietoon perustuva

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT Graafinen ohjeistus 28.10.2016 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. VAAKUNA... 4 3. TUNNUKSET... 5 3.1. Puolangan logo... 5 3.2. Slogan... 6 4. TYPOGRAFIA... 7 5. VÄRIT... 8 6. GRAAFINEN ELEMENTTI... 9 7. SÄHKÖPOSTIN

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Koulutuskuvauksen perustehtävä On hyvä aloittaa kuvauksen perustehtävän määrittelystä: - Opintoihin

Lisätiedot

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Päivi Auno LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Kajaanin Ammattikorkeakoulu Ohjaava opettaja Ajankohta Opintojakso SISÄLLYS (esimerkki) 1 JOHDANTO 2 TEORIATAUSTA SISÄLTÖÄ KUVAAVA OTSIKKO 2.1 Alaotsikko 2.2

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot. Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot. Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015 Finanssivalvonta, 5.7.2016 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa, 11.8.2016 Työttömyysvakuutusrahasto,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta DIPLOMITYÖ Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta Luennoija Esko Niemi Tuotantotekniikan professori Valvottuja d-töitä useita kymmeniä Myös ohjaajana teollisuudessa ja yliopistoissa Oma diplomityö

Lisätiedot

Yleistä tarinointia gradusta

Yleistä tarinointia gradusta Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte.

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

10. Kerto- ja jakolaskuja

10. Kerto- ja jakolaskuja 10. Kerto- ja jakolaskuja * Kerto- ja jakolaskun käsitteistä * Multiplikare * Kertolaatikot * Lyhyet kertotaulut * Laskujärjestys Aiheesta muualla: Luku 14: Algoritmien konkretisointia s. 87 Luku 15: Ajan

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen

Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen 14.2.2013 elina.melkko@etnoteam.fi Sisältö! Yleistä käyttöohjeiden laatimisesta Hyvä käyttöohje Käyttöohjeen kieli! Virkailijan käyttöliittymän ohjeiden

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

OTA KAIKKI IRTI MICROSOFT OFFICESTA (WORD, EXCEL, POWERPOINT)

OTA KAIKKI IRTI MICROSOFT OFFICESTA (WORD, EXCEL, POWERPOINT) MS Office 2013 Käytä työvälineohjelmia entistä tehokkaammin ja opi työtäsi helpottavia ominaisuuksia. Osallistujilta toivotaan tietokoneen peruskäytön hallintaa. Soveltuu myös Officen versioille 2007/2010.

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan graafinen ohjeisto 2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan graafinen ohjeisto 2016 Turun yliopiston ylioppilaskunnan graafinen ohjeisto 2016 1. Tunnus 1.1 Markkinointitunnus Käytetään esimerkiksi TYYn viestinnässä, esitteissä, oppaissa, julisteissa, markkinointitavaroissa, sosiaalisessa

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU

VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU VERKKOVASTAAMISEN HUONEENTAULU JOHDANTO Tämä huoneentaulu on tarkoitettu verkkovastaamisen tueksi nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa. Huoneentaulun tarkoituksena on antaa ohjeet verkkovastaajille vastauksen

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Tekstitaidon koe. Lukijasta kirjoittajaksi. Sari Toivakka, Kauhavan lukio

Tekstitaidon koe. Lukijasta kirjoittajaksi. Sari Toivakka, Kauhavan lukio 1 Tekstitaidon koe Lukijasta kirjoittajaksi 2 1.Tehtävän valitseminen Silmäile aineistoja ja valitse tehtäviä. Pohdi mm. tehtävien kiinnostavuus, helppous, vaikeus, vaarallisuus, käsitteiden tarve. Valitse

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Taulukkolaskenta 1 (12 pistettä)

Taulukkolaskenta 1 (12 pistettä) Taulukkolaskenta 1 (12 pistettä) Pakettilaskurissa on seuraavat toiminnallisuudet: Tehtävän anto Tee mallin mukainen Tietokonepaketti laskuri Part- O- Matic arkille. Tallenna nimellä: O: asemalle Nimellä

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen CHEM-C2210 Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi Kevät 2016 Laboratoriotyöselostuksen laatiminen Työselostus tehdään kurssin ryhmätyöstä: Atomi/molekyylikerroskasvatuksella

Lisätiedot

Ala- ja loppuviite. Viitteen lisääminen

Ala- ja loppuviite. Viitteen lisääminen 1 Ala- ja loppuviite Ala- ja loppuviitteiden avulla voidaan asiakirjan tekstiä selventää tai lisätä viitelähteet. Alaviitteet tulostuvat sivun alareunaan ja loppuviitteet asiakirjan loppuun. Viitteen lisääminen

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Kansainväliset arviointitutkimukset Arvioinnin kohteena yleensä aina (myös) lukutaito Kansallisista

Lisätiedot

YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA

YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, 6.9.2016 PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA TUTKIMUSOSION TOTEUTUS Ajoittuu aikavälille heinäkuu-joulukuu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaattiseminaari

Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tietotekniikan kandidaattiseminaari Luento 1 14.9.2011 1 Luennon sisältö Seminaarin tavoitteet Seminaarin suoritus (tehtävät) Kandidaatintutkielman aiheen valinta Seminaarin aikataulu 2 2011 Timo Männikkö

Lisätiedot

Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma

Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma Mitä opiskeluesseeltä odotetaan? Essee = pienoistutkielma tai suppeahko tutkielma 1) Käsittely on tehtävänannon mukainen 2) Esseessä keskitytään tehtävänannon ja mielekkään rajauksen kannalta merkityksellisiin

Lisätiedot

Esteetön PowerPoint-esitys

Esteetön PowerPoint-esitys ESKEn esteettömyyssuunnistus 4.12.2015 Esteetön PowerPoint-esitys ( SAFA Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti johtaja, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE puh (09) 613 191 tai 050 594 2553 kirsti.pesola@invalidiliitto.fi

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

Edulliset vaalipaketit

Edulliset vaalipaketit Edulliset vaalipaketit Hyödyntämällä kampanjassasi Kalevan kaikkia medioita tavoitat äänestäjät kattavammin ja kampanjasi jää paremmin mieleen. Valitse valmiista esimerkkipaketeista tarpeisiisi ja budjettiisi

Lisätiedot

Tuubin verkkokirjoittamisopas

Tuubin verkkokirjoittamisopas Viestintäyksikkö / Ilse Skog / 20.2.2012 Tuubin verkkokirjoittamisopas 1. Johdanto... 2 2. Verkkoviestin kohdistaminen... 2 3. Silmäiltävyys, luettavuus... 3 4. Tuubin Ajankohtaista verkkotekstien tyypit...

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVELALLISEN TOIMINNAN ERITYISTARKASTUS 8/2004 (Sisältöä muutettu 25.11.2008; muutokset lihavoitu) 1 ERITYISTARKASTUKSEN TAVOITTEET 2 ERITYISTARKASTUKSEN

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

Graafinen. ohjeistus

Graafinen. ohjeistus Graafinen ohjeistus 1/2015 A-Kiltojen Liitto ry Graafinen ohjeistus Tunnus, käyttö A-Kiltojen Liiton tunnuksen väri on vihreä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Tässä ei olla tekemässä taidetta vaan presentaatiota.

Tässä ei olla tekemässä taidetta vaan presentaatiota. AJATELTAVAA. Tässä ei olla tekemässä taidetta vaan presentaatiota. Portfolio on viestintää.. Portfoliolla on selkeä päämäärä. Oman osaamisen esiintuominen sekä tietenkin itsensä myyminen Te ette tee tätä

Lisätiedot

Tuntihinta riittää. Jos esim. suunnittelu- tai toteutustöitä hinnoitellaan eri tavoin, niin silloin ne ilmoitetaan erikseen.

Tuntihinta riittää. Jos esim. suunnittelu- tai toteutustöitä hinnoitellaan eri tavoin, niin silloin ne ilmoitetaan erikseen. Kysymykset ja vastaukset 1) Kysymys: Mitä suunnittelutyön sisällöllä tarkoitetaan? Riittääkö pelkkä tuntihinta, tai kaivataanko esimerkiksi esimerkkejä eri töiden arvioidusta työajasta tai työprosessista

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Löydettävyys Koulutustarjonnan hakutoiminnot monipuolistuvat: Vapaa sanahaku, Haku erilaisilla hakuehdoilla, karttahaku?,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot