1 VTV:n tarkastusraportointiohje. 2 Tarkastuskertomuksen rakenne Dnro 23/01/ (12)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 VTV:n tarkastusraportointiohje. 2 Tarkastuskertomuksen rakenne. 25.2.2015 Dnro 23/01/2015 3 (12)"

Transkriptio

1 Tarkastusohjeen yleinen osa, liite 1 Tarkastusraportointiohje 2015

2 Sisällys 1 VTV:n tarkastusraportointiohje Tarkastuskertomuksen rakenne Tarkastusviraston kannanotot Luku 1: Mitä tarkastettiin Luvut 2-6: Tarkastushavainnot Vakioliite: Miten tarkastettiin Viitteet Muut liitteet Tarkastuskertomuksen toteutus Tyylit Visuaaliset elementit Kuvat Kuviot ja grafiikat Tekijänoikeudet Otsikot Nostot Taulukot Tekstilaatikot Suosituksia tekstin luettavuuden varmistamiseksi... 9 LIITE 1: Miten tarkastettiin LIITE 2: Tarkastuskertomuksen raportointiprosessi... 12

3 Dnro 23/01/ VTV:n tarkastusraportointiohje Tarkastusvirasto laati yhteisen tarkastuskertomusrakenteen ja -mallin kaikille viraston ns. pitkille tarkastuskertomuksille (tuloksellisuustarkastukset, laillisuustarkastukset sekä pitkät finanssipolitiikan tarkastukset) vuonna Virastossa toteutettavat laillisuustarkastukset ja finanssipolitiikan tarkastukset julkaistaan uuden mallin mukaisesti alkaen ja tuloksellisuustarkastukset alkaen. Kaikilla näillä tarkastuslajeilla on siis jatkossa yhteinen kertomuspohja, yhtenäinen rakenne sekä sama ulkoasu ja tyyli. Tämä ohje koskee yhteisen tarkastuskertomusmallin soveltamista. Tässä ohjeessa kuvataan yhteisen tarkastuskertomusmallin pääpiirteet eli lukurakenne ja lukujen pääasiallinen sisältö. Tarkastuksen toteutus ohjeistetaan tarkastuslajien omissa tarkastusohjeissa. Myös raportoinnin ohjeistusta täsmennetään osin tarkastuslajikohtaisissa ohjeissa. 2 Tarkastuskertomuksen rakenne Tarkastuskertomuksen rakenne on napakka ja siinä nostetaan keskeisin sanoma kärkeen, sekä koko kertomuksen mittakaavassa sekä yksittäisissä luvuissa. Kokonaispituus on aiempaa lyhyempi ja eri osioille on määritelty enimmäispituudet. Sisällön esittämisessä hyödynnetään lukemista keventäviä ja ymmärrettävyyttä helpottavia tekniikoita: nostoja, ilmavuutta ja visualisointeja. Tarkastuskertomus koostuu seuraavista osista: Tarkastusviraston kannanotot (1-3 sivua) Mitä tarkastettiin -luku (1-2 sivua) Tarkastushavainnot-luku tai -luvut (enintään 5 alalukua, yhteensä 1-40 sivua) Vakioliite Miten tarkastettiin (1-3 sivua) Loppuviitteet (1-2 sivua) Kertomuksen eri osille on annettu myös enimmäismerkkimäärät, joita noudattamalla kertomuksen kokonaistekstipituudeksi muodostuu alle 50 tekstisivua. Tekstipituudet lasketaan merkkimäärissä Word-pohjan mukaisesti ja sivumääräinen pituus saattaa olla lopullisessa, taitetussa julkaisussa eri. Taitetun kertomuksen pituus riippuu myös kuvioiden määrästä. Taitetussa julkaisussa sivumääriä lisäävät kuvat ja kuviot sekä vakiosivut (kansilehti, nimiölehti, päätössivu, sisällys, päälukujen viereen tuleva kuvasivu, takakansi). Osa aiemmin tarkastuskertomukseen sisältyneistä osioista julkaistaan jatkossa ainoastaan tarkastusviraston verkkosivuilla, kuten esimerkiksi tiivistelmän käännökset ja tarkastuskertomusluettelo. Myös aiemmin kertomukseen sisältynyt tarkastusasetelman kuvaus laajassa muodossaan siirtyy tarvittaessa verkkosivuilla julkaistavaksi liitteeksi. Verkkosivuilla julkaistaan lisäksi edelleen kertomusluonnoksesta annetut lausunnot ja tarkastajan tiivistelmä niistä. Tarkastusasetelman tiivis, vakiorakenteinen kuvaus sisältyy liitteeseen Miten tarkastettiin. 3

4 Dnro 23/01/ Kuvio 1: Tarkastuskertomuksen rakenne 2.1 Tarkastusviraston kannanotot Tarkastusviraston kannanotot -luvun pituus on 1-3 sivua eli enintään 9000 merkkiä. Luku sijoittuu tarkastuskertomuksen alkuun, ennen sisällysluetteloa. Se erottuu ulkoasultaan muusta tarkastuskertomuksesta ja siinä esitetään napakasti, selkeästi ja viestinnällisesti tarkastusviraston kannanotot sekä niiden perustelut. Luku vastaa kysymyksiin: Mitä on tarkastettu? Mitä havaittiin ja pääteltiin? Mitä suositellaan? Luku vastaa tarkastuskysymyksiin ja kertoo tarkastusviraston näkemyksen tarkastettavasta asiasta. Suositukset esitetään muusta sisällöstä erottuvasti ja mikäli niitä on enemmän kuin yksi, ne esitetään numeroituina. Suositukset esitetään täsmällisesti ja viestinnällisesti selkeästi niin, että lukija ymmärtää, kenen tulisi tehdä ja mitä. Kannanottoluvussa voidaan käyttää nostoja (ks. luku 3 Visuaaliset elementit). 4

5 Dnro 23/01/ Luku 1: Mitä tarkastettiin Mitä tarkastettiin -luvun pituus on 1-2 sivua eli enintään 6000 merkkiä. Taitollisista syistä pyritään pitämään luvun pituus yhdessä sivussa eli 3000 merkissä. Luvun tarkoitus on kertoa, mitä tarkastuksessa tarkastettiin ja miksi tarkastus tehtiin. Luvussa esitetään hyvin tiiviisti, 1 2 kappaleella, tarkastusaihe ja sen valtiontaloudellinen merkitys. Lisäksi esitetään tarkastuksen tavoite ja tarkastuskysymykset ja olennaisimmat tarkastuskriteerit ja rajaukset. 2.3 Luvut 2-6: Tarkastushavainnot Tarkastushavainnot-luvun tai -lukujen tekstin yhteispituus on 1-40 sivua, jolloin tekstiä voi olla maksimissaan merkkiä. Jos havainto-osa on pitkä, se jaetaan lukuihin (2, 3, 4 ) tarkastuskysymysten tai tarkastuksen teemojen mukaan. Havainto-osan pääluvut pyritään esittämään kysymysmuodossa. Havaintolukuja on enintään viisi (luvut 2 6). Numeroituja lukutasoja kertomuksessa on kaksi (2, 2.1) ja kolmas taso on numeroimaton. Tarkastushavainnot-luvuille sopiva yhteismäärä on yleensä 3-5. Tarkastushavainnot-luvuissa kerrotaan tarkastushavainnot riittävällä tarkkuudella ymmärrettävyyden takaamiseksi ilman turhaa kuvailua. Luvut kirjoitetaan niin, että keskeiset havainnot nostetaan kärkeen. Havaintoja pyritään visualisoimaan eli kertomaan havainnoista myös kuvioiden, taulukoiden tai kuvien muodossa. Keskeisistä asioista kirjoitetaan nostoja. Visualisoinnit ja nostot kannattaa huomioida jo kirjoitusvaiheessa (ks. luku 3 Visuaaliset elementit). 2.4 Vakioliite: Miten tarkastettiin Miten tarkastettiin -liite on kertomuksen vakioliite. Sen pituus on 1-3 sivua, eli tekstiä voi olla enintään 9000 merkkiä. Liite toteutetaan vakiomuotoisena taulukkona tämän ohjeen liitteen 1 mukaisesti. Liitemalli sisältyy tarkastuskertomuksen Word-pohjaan. 2.5 Viitteet Tekstiin sisältyvät viitteet julkaistaan kertomuksen lopussa loppuviitteinä. Tarkastuskertomuksessa ei käytetä alaviitteitä eikä se sisällä lähdeluetteloa. Satunnaisia tekstiviitteitä (sulkeissa tekstin sisällä) voidaan käyttää tarvittaessa. Viitteitä tehdään vain tekstin ja evidenssin kannalta olennaisiin lähteisiin. Tarkastusohjeiden ja - standardien vaatima tarkempi tarkastusdokumentaatio sisällytetään tarkastuksen työpapereihin ja tarvittaessa täsmennetään verkkosivuilla julkaistavassa liitemateriaalissa. Viitteet sisältävät riittävät tiedot lähteen tunnistamiseksi ja löytämiseksi, mutta viitteen ei tarvitse olla täysin tieteellisten lähdeluettelomerkintöjen mukainen. Viitteet kirjoitetaan lyhyesti ja niihin ei kirjoiteta selittävää tekstiä. 5

6 Dnro 23/01/ Viitteet toteutetaan Wordissa kohdasta Viittaukset > Lisää loppuviite. Viitteet toteutetaan niin, että tekstissä on kustakin viittauksesta aktiivilinkki kyseiseen loppuviitteeseen, ja viitteestä vastaavasti ristiinlinkitys takaisin tekstiin. 2.6 Muut liitteet Kaikki tämän rakenteen ulkopuolelle jäävä tarkastusmateriaali joko jätetään julkaisematta tai julkaistaan vain tarkastusviraston verkkosivuilla. Tarkastusviraston verkkosivuilla julkaistaan ainakin tarkastusviraston kannanottojen ruotsinkielinen käännös sekä kertomusluonnoksesta annetut lausunnot ja yhteenveto niistä. Mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan voidaan julkaista myös tarkastushavaintoja syventäviä muistioita, avoimen datan vaatimusten mukaisia taulukko- ja muita aineistoja sekä tarkastusasetelman ja tarkastuskriteerien tarkempi kuvaus. 3 Tarkastuskertomuksen toteutus Tarkastuskertomus laaditaan tarkastuskertomuspohjalle, joka löytyy Wordin omista malleista sekä tarkastuksen työtiloista. Tarkastuskertomuksessa käytetään visualisointeja, joiden käytöstä opastetaan ohjeen luvussa 3 Visuaaliset elementit. Kun tarkastuskertomusluonnos on valmis, tarkastussihteeri lähettää sen tarkastuskohteelle lausunnoille pdf-muodossa. Tarkastussihteeri taittaa lopullisen kertomuksen InDesignillä. 3.1 Tyylit Tarkastuskertomuspohjasta löytyy tyylit otsikoille (kaksi numeroitua tasoa ja yksi numeroimaton), leipätekstille, numero- ja viivaluetteloille, nostoille, taulukoille ja tekstilaatikoille, loppuviitteille, kuvio- ja taulukko-otsikoille. Tarkastuskertomuspohjan tyyleihin ei saa tehdä muutoksia, koska tyylien on taittovaiheessa vastattava InDesignin tyylejä. Tyyleihin sisältyviin vakiomuotoisiin asetteluihin (otsikoiden numeroinnit tai numeroimattomuus, oikeat marginaalit, rivivälit jne.) ei myöskään saa tehdä muutoksia. 4 Visuaaliset elementit Tarkastuskertomus pitää sisällään visuaalisia elementtejä, kuten nostoja, kuvioita, kuvia ja grafiikkaa. Tavoitteena on, että suurimmalla osalla sivuista olisi jokin nosto, kuva tai väliotsikko. Visualisoinneilla pyritään tukemaan tekstiä ja korvaamaan tekstisisältöä. Parhaimmillaan hyvä visualisointi tekee tietoa näkyväksi ja tuo uusia oivalluksia sisällöstä. Visualisointeja tehdään jo tarkastuksen kirjoittamisvaiheessa, jotta teksti ja kuvat toimivat mahdollisimman hyvin yhteen. 4.1 Kuvat 6

7 Dnro 23/01/ Tarkastuskertomuksessa käytetään valokuvia. Jokainen ylätason luku (1, 2, 3 ) alkaa teemaan ja sisältöön sopivalla valokuvasivulla (vasen puoli) ja uusi luku alkaa aina oikeanpuoleiselta sivulta. Jos sopivaa kuvaa ei ole käytettävissä, voidaan lukujen aloitussivut toteuttaa pelkkinä värillisinä sivuina. Myös kuvituksessa voidaan haluttaessa käyttää valokuvia. Valokuvien toteutuksessa ja valinnassa auttaa viestintä. Kaikkien kuvien on oltava painokelpoisia ja VTV:llä on oltava niihin käyttöoikeus (ks. kohta Tekijänoikeudet). Valokuvien vähimmäisresoluutio on 300 pikseliä. Kuvissa käytettävät kokovaihtoehdot ovat samat kuin muissa kuvioissa (ks. kohta Kuviot ja grafiikat). Kuvissa käytetään aina kuvatekstejä. Kuvatekstit kirjoitetaan niin, että ne kertovat kuvan yhteydestä tekstisisältöön. VTV:n kuvapankissa intranetissä on valokuvia, jotka ovat käytettävissä tarkastuskertomuksissa. Viestintää voi myös pyytää ottamaan tarkastukseen aihetta ja pääviestejä tukevia valokuvia. 4.2 Kuviot ja grafiikat Tarkastuskertomuksissa käytetään kuvioita ja visualisointeja tekstin elävöittämiseksi. Kuvioiden toteuttamisesta kannattaa olla yhteydessä tarkastussihteeriin jo tekstin kirjoittamisvaiheessa. Tarkastaja voi itse toteuttaa kuvion pohjan esimerkiksi Excelissä tai PowerPointissa tai pyytää tarkastussihteeriä toteuttamaan kuvion. Tarkastussihteeri tai viestintä viimeistelee kaikki kuviot taitto-ohjelma InDesignissa. Tarkastaja toimittaa kuviot ja grafiikat tarkastussihteerille aina originaalimuodossa, ei Wordiin upotettuina. Kaikissa ohjelmissa käytetään niihin määriteltyjä, valmiita, VTV:n visuaalisen ilmeen mukaisia pohjia. Värejä tai niiden järjestystä ei pidä muuttaa, koska värit on määritelty painovaatimusten ja erottuvuuden sekä VTV:n ilmeen perusteella. Jos käytetyssä ohjelmassa ei ole valmiita värimäärittelyitä, otetaan yhteys viestintään, joka katsoo värimäärittelyt kuntoon sekä tarkistaa, että ohjelman tuottama grafiikka on siirrettävissä taitto-ohjelmaan. Kuviokokoja on neljä: 1. koko sivun kuva/kuvio (leveys 21 cm, korkeus 29,7 cm) 2. sivun levyinen kuva/kuvio, jonka korkeus on vain osa sivusta (leveys 17 cm) 3. palstan levyinen kuva/kuvio (leveys 10,9 cm) 4. nostopalstan kuvio (leveys: 4,9 cm) Kuvio-otsikko tulee kuvion alle ja kuvio-otsikkotyyliä käytetään kaikissa kuvioissa. Taulukko-otsikko tulee ennen taulukkoa eli taulukon ylle. Kuvio- ja visualisointi-ideoita ja valmiita kuviopohjia löytyy VTV:n kuvapankista intranetistä. 4.3 Tekijänoikeudet VTV:llä on oltava käyttöoikeus kaikkiin tarkastuskertomuksissa julkaistaviin kuviin. Jos kuva ei ole VTV:n omaa tuotantoa, on käyttöoikeus varmistettava lähteeltä. Kuvissa on tällöin mainittava kuvaaja tai lähde. 7

8 Dnro 23/01/ Mikäli halutaan käyttää ulkopuolisen tahon toteuttamaa kuvaa tai kuviota, ja muuttaa sitä VTV:n visuaalisen ilmeen mukaiseksi tai muuten tarkastuskertomukseen paremmin sopivaksi, täytyy asiasta sopia erikseen lähteen kanssa. Tekijänoikeuksista ja avoimen lisenssin aineistosta saa lisätietoa täältä: Otsikot Tarkastuskertomuksen otsikointi on vakiomuotoista: tarkastuskertomukseen sisältyvät aina luvut Tarkastusviraston kannanotot, Mitä tarkastettiin ja liite Miten tarkastettiin. Otsikko kertoo tulevan tekstikappaleen olennaisimman asian lyhyesti ja selkeästi. Tavoitteena on, että otsikko mahtuu yhdelle riville. Tarkastushavainnot-luvuille ja niiden alaluvuille annetaan kullekin aihealuetta kuvaava otsikko. Pääluvut esitetään mahdollisuuksien mukaan kysymysmuodossa, alaluvut viestinnällisessä muodossa. Otsikoiden on hyvä sisältää verbi (aktiivimuoto) tai olla muuten toiminnallisia. Tällä tavalla jo sisällysluettelosta voi nähdä, mitä alueita on tarkastettu ja mitkä päähavainnot ovat. 4.5 Nostot Nostojen tehtävänä on keventää sivujen ulkoasua, parantaa luettavuutta sekä nostaa tekstistä esille keskeisiä asioita ja kiteytyksiä. Ajatuksellisesti nostoja voi pitää jonkinlaisena lue ainakin nämä - listana. Nosto kytketään aina johonkin tekstikappaleeseen ja yhdessä tekstikappaleessa voi olla enintään yksi nosto. Nostoja voi olla yhdellä sivulla 1-3. Jos sivulla on myös kuvia tai grafiikkaa, vähennetään nostojen määrää tarvittaessa. Nostoksi valitaan tekstikappaleen keskeisin asia, joka kirjoitetaan mielellään aktiivisessa muodossa (suositus, kannanotto tai havainto). Hyvä nosto on kielellisesti helppo, melko lyhyt ja se on korkeintaan yhden lauseen mittainen. Nostoissa ei käytetä pistettä perässä. Tarkastaja voi kirjoittaa nostoja jo tarkastusta kirjoittaessaan, tai lisätä nostot lopussa. Tarkastussihteerit ja viestintä auttavat tarvittaessa nostojen kirjoittamisessa. Nostot sijoittuvat oikeanpuoleiseen ns. nostopalstaan ja niissä käytetään Word-pohjan tyyliä pieninosto. 4.6 Taulukot Taulukot toteutetaan Excelissä VTV:n Excel-pohjalle. Värejä tai niiden järjestystä ei pidä muuttaa, koska niiden värijärjestys on määritelty painovaatimusten ja erottuvuuden perusteella. Taulukot toimitetaan tarkastussihteerille Excel-muodossa ja tarkastussihteeri työstää ne kertomukseen sopiviksi. Taulukko-otsikko kirjoitetaan ennen taulukkoa omalla tyylillään. 8

9 Dnro 23/01/ Tekstilaatikot Tarkastuskertomuksissa voidaan käyttää tekstilaatikoita kahdella tavalla: 1. tekstilaatikkoon voidaan sijoittaa tausta-aineistoa tai jonkinlainen kainalojuttu, jolloin tekstille annetaan oma otsikko TAI 2. tekstilaatikkoon voidaan sijoittaa erityisesti esille nostettavia asioita, kuten vaikkapa tekstin yhteenvetoja. Tekstilaatikossa käytetään tarkastuskertomuspohjan tekstipalsta-tyyliä. 5 Suosituksia tekstin luettavuuden varmistamiseksi Tarkastus kirjoitetaan raportoivasti, ei kronologisesti. Pääasia tulee ensin, sitten taustoittava tieto. Tarkastustekstiä kevennetään visuaalisuudella: hyödyntämällä väliotsikoita, lyhyitä tekstikappaleita, nostoja, luetteloja ja numerointeja. Toisto on lukijaystävällistä. Kun puhutaan samasta asiasta, käytä samoja käsitteitä pitkin matkaa. Käsitteiden vaihtelevuus hämmentää lukijaa. Suosi mieluummin verbejä ja aktiivista kieltä kuin substantiiveja ja passiivimuotoa. Luetteloiden käyttö parantaa luettavuutta ja vähentää pitkiä lauseita, jotka voivat olla hankalasti ymmärrettäviä. Tekstin korostuskeinoja ei pääsääntöisesti käytetä. Jos korostusta on välttämätöntä käyttää, käytetään kursiivia. Korostuskeinona ei käytetä lihavoitua tekstiä. Kirjoita yhdellä lukukerralla ymmärrettäviä virkkeitä. Jos yhteen lauseeseen sisällytetään liikaa asiaa, tietosisällön painoarvo häviää. Suosi pistettä. Pilko lauseita tarvittaessa useammaksi lauseeksi. 9

10 Dnro 23/01/ LIITE 1: MITEN TARKASTETTIIN Miten tarkastettiin on kertomuksen vakioliite. Se pitää sisällään alla olevan mallin mukaisesti lyhyen kuvauksen tarkastuksen tavoitteesta, tarkastuksen kohteesta, tarkastuskysymyksistä (si-sältäen tarkastuskriteerit ja aineistot), tarkastuksen toteutusajasta sekä tarkastuksen tekijöistä. Tarkastuksen tavoite Kuvataan yhdellä tai kahdella lauseella tarkastuksen tavoite ja siihen liittyvät merkittävät rajaukset. Tarkastuksen kohde Kerrotaan, mihin viranomaisiin tarkastus on kohdistunut. Lisäksi kerrotaan miltä tahoilta tarkastuskertomusluonnoksesta on pyydetty lausuntoja, onko lausunnot saatu, miten ne on huomioitu kertomuksen laadinnassa ja mistä lausunnot löytyvät. Tarkastuskysymykset, -kriteerit ja -aineistot Tässä kohdassa esitellään tarkastuskysymykset eriteltyinä toisistaan sekä kuvataan tiiviisti, millä kriteereillä tarkastuskysymyksiä on arvioitu: mitä vaaditaan ja mistä vaatimukset on johdettu. Mikäli tarkastuskriteerien määrä on suuri, ei kaikkia kriteerejä ole välttämättä mahdollista esittää julkaistavassa kertomuksessa. Tässä tapauksessa vakioliitteessä 1 kuvataan, mistä kriteerit on johdettu. Lisäksi esitellään yleisellä tasolla tarkastuksen aineistot ja menetelmät: mitä aineistoja tarkastuk-sessa on käytetty, miten aineistot on kerätty ja millä menetelmillä niitä on analysoitu. Tarkastuskysymykset Kysymys 1 Kriteerit ja aineistot Kriteerit: Aineistot: Kysymys 2 Kriteerit: Aineistot: Kysymys 3 Kriteerit: Aineistot: jne. 10

11 Dnro 23/01/ Tarkastuksen toteutusaika Kerrotaan minkä ajanjakson tarkastuksen aineisto kattoi ja millä ajanjaksolla tarkastus toteutettiin. Tarkastuksen tekijät Luetellaan tarkastuksen tekijät ja ohjaajat. 11

12 Dnro 23/01/ LIITE 2: TARKASTUSKERTOMUKSEN RAPORTOINTIPROSESSI 12

Eduskuntakertomusten laadintaohje

Eduskuntakertomusten laadintaohje Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusohjeita Eduskuntakertomusten laadintaohje 17.4.2015 Dnro 158/01/2015 3 (24) Lukijalle Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen 0 Nopeaa silmäilyä: Pääotsikot, kuvat, kuvatekstit, väliotsikot, linkit, luettelot, korostukset. 0 Hitaampaa kuin paperilla olevan tekstin lukeminen 0 F-tyyppinen lukeminen Verkkolukeminen Verkkokirjoittaminen

Lisätiedot

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki.

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Asiakirjan valmistelu Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 2 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit * Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle No. Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle projektiassistentti Reima Kallinen Oped-Exo hanke Julkaistu 08.11.2004 (Muokattu 16.11.2004) Kallinen, R. Kirjoitusohje Oped-Exo-julkaisulle Julkaistu 08.11.2004

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja: HELSINGIN

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

Vastaa kysymyksiin: Kuka teki / kenelle tapahtui? Mitä tapahtui? Missä tapahtui? Milloin tapahtui? Mahdollisesti myös: Miten? Miksi?

Vastaa kysymyksiin: Kuka teki / kenelle tapahtui? Mitä tapahtui? Missä tapahtui? Milloin tapahtui? Mahdollisesti myös: Miten? Miksi? Uutinen Vastaa kysymyksiin: Kuka teki / kenelle tapahtui? Mitä tapahtui? Missä tapahtui? Milloin tapahtui? Mahdollisesti myös: Miten? Miksi? 16.3.2013 Copyright Thorleif Johansson 2 Myyntimalli Kuva myy

Lisätiedot

Mallipohja toimii parhaiten, jos aloitat kirjoittamisen suoraan pohjaan.

Mallipohja toimii parhaiten, jos aloitat kirjoittamisen suoraan pohjaan. Sisällys Yleistä 2 Tekstin kirjoittaminen suoraan mallipohjaan 3 Tekstin kopioiminen ja sijoittaminen mallipohjaan 3 Acta-mallipohjien tyylit ja käyttö 4 Kuviot, kuvat ja taulukot 5 Lähdeluettelon laatiminen

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

Acta-väitöskirjojen asetukset. Määritä ensin sivumääritykset ja sivunumerointi.

Acta-väitöskirjojen asetukset. Määritä ensin sivumääritykset ja sivunumerointi. Sisällys Acta-väitöskirjojen asetukset 2 Acta-väitöskirjojen tyylimäärittelyt 7 Acta-mallipohjan tyylien lataaminen 8 Kuviot, kuvat ja taulukot 9 Lähdeluettelon laatiminen 9 Väitöskirjan muuttaminen pdf:ksi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI Word 2013 Sisällysluettelo, kuvien ja taulukoiden numerointi SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI SISÄLLYSLUETTELO... 1 Otsikoiden merkitseminen... 1 Ylä- ja alatunnisteet:

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007)

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) ALUKSI ATK-ohjeet on laadittu Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Perhon yksikön opinnäytetyön raporttipohjan laatimisen

Lisätiedot

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään 1 Tavoite 2 Kohderyhmä 3 Uutiskriteerejä 4 Sisältö 4.1 Asia 4.2 Sisällönrakenne 4.3 Otsikko 4.4 Sisällön kieli 7 Tiedotteen muoto 7

Lisätiedot

Esityslistojen kirjoituskoulu. Tuuli Aaltio

Esityslistojen kirjoituskoulu. Tuuli Aaltio Esityslistojen kirjoituskoulu Tuuli Aaltio Lähtökohta: Hallintolakiin sisältyvä hyvän kielenkäytön vaatimus: Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä Avuksi listatekstin lukijalle:

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t):

Lisätiedot

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE 12.6.2006 Tiedotusopin valintakoe koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta. Valintakokeesta voi saada yhteensä 60 pistettä. Kokeen eri osat tuottavat pisteitä

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Tekniikan toimiala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE 7/2010 jn SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS..

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

Ensimmäinen sivu, Oletus, Alaviite, Loppuviite, Hakemisto, HTML Marginaalit: vasen 2,0 cm; oikea 1,0 cm; ylä 1,0 cm; ala 1,0 cm.

Ensimmäinen sivu, Oletus, Alaviite, Loppuviite, Hakemisto, HTML Marginaalit: vasen 2,0 cm; oikea 1,0 cm; ylä 1,0 cm; ala 1,0 cm. - 1 - Tämä dokumentti on muokattu oikeusministeriön julkaisusta OpenOffice.org versio 3. Asennuskäsikirja. Julkaisu on ilmestynyt 10.3.2009 sarjassa Oikeusministeriön toiminta ja hallinto numerolla 2009:5.

Lisätiedot

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD)

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) Ohjelmointikäytännöt 21/3/11 Mikko Vuorinen Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Sisältö 1) Mitä on hyvä koodi? 2) Ohjelmointikäytäntöjen merkitys? 3) Koodin asettelu

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS.. 4

Lisätiedot

TUNNUS TUNNUS. Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnus GRAAFINEN OHJEISTUS

TUNNUS TUNNUS. Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnus GRAAFINEN OHJEISTUS Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnus GRAAFINEN OHJEISTUS Tunnus - Kehrä Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnukseen kuuluu kaksi osaa: kuviollinen kehrä-tunnus ja toiminnan/tapahtuman

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä:

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: KSAO Liiketalous 1 Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: tekstin tasaus sisennys riviväli; kappaleen sisäiset rivivälit kappaleiden

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

3.4 Juttukentän tiedot

3.4 Juttukentän tiedot 3.4 Juttukentän tiedot Juttukenttä sisältää otsikoiden ja varsinaisen juttutekstin lisäksi paikkakunnan, päiväyksen, kirjoittajan nimen ja tiedon siitä, onko kyse STT omasta vai muiden uutistoimistojen

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

ESIMERKKIDOKUMENTTI JARKKO IMMONEN

ESIMERKKIDOKUMENTTI JARKKO IMMONEN ESIMERKKIDOKUMENTTI JARKKO IMMONEN 26.5.2011 JAMK SISÄLLYS 1 ENSIMMÄINEN LUKU... 1 2 TOINEN LUKU... 2 2.1 toisen luvun ensimmäinen alakohta... 2 2.2 toisen luvun toinen alakohta... 3 2.3 toisen luvun kolmas

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 17.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ

HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ 29.11.2013 Hannu Rantanen Professori hannu.rantanen@lut.fi Suunnittelu Diplomityön aiheidean jalostaminen työn tavoite rahoittajan kannalta aikataulu + alustava suunnitelma

Lisätiedot

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Päivi Auno LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Kajaanin Ammattikorkeakoulu Ohjaava opettaja Ajankohta Opintojakso SISÄLLYS (esimerkki) 1 JOHDANTO 2 TEORIATAUSTA SISÄLTÖÄ KUVAAVA OTSIKKO 2.1 Alaotsikko 2.2

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto 1 Sisältö Tunnuksista yleisesti... 3 Tunnuksen versiot ja rakenne.... 4 Merkin värit.... 5 Tunnuksen värivaihtoehtoja... 7 Tunnuksen suoja-alue.... 8 Tunnuksen sijoittelu.... 9 Pienen

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT Graafinen ohjeistus 28.10.2016 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. VAAKUNA... 4 3. TUNNUKSET... 5 3.1. Puolangan logo... 5 3.2. Slogan... 6 4. TYPOGRAFIA... 7 5. VÄRIT... 8 6. GRAAFINEN ELEMENTTI... 9 7. SÄHKÖPOSTIN

Lisätiedot

Harri Hietala ja Keijo Kaivanto TYÖAIKALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ

Harri Hietala ja Keijo Kaivanto TYÖAIKALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Harri Hietala ja Keijo Kaivanto TYÖAIKALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ TALENTUM Helsinki 2014 4., uudistettu painos Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2176-1 ISBN 978-952-14-2177-8 (sähkökirja) Kansi: Lauri

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus Johtokunta 2.11.2009 155 Graafinen ohjeistus Sisällys: 1. Käyttäjälle 3 2. Liikelaitoskuntayhtymän logo ja sen käyttö 4 3. Graafisen ilmeen perusvärit 6 4. Kirjasimet ja tekstityypit 7 5. Liikelaitoskuntayhtymän

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 NENÄPÄIVÄ

GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT LOGO Nenäpäivä-tunnuksen kanssa saa leikkiä ja käyttää mielikuvitusta. Tunnukselle saa löytää uusia mitä merkityksellisempiä

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Aineistot Kun laitat Muokkaustilan päälle, näet jokaisessa osiossa Lisää aktiviteetti tai aineisto - linkin. Valitse linkin takaa avautuvasta listasta, millaisen aineiston haluat alueelle tuoda, ja paina

Lisätiedot

Graafinen. ohjeisto. Laureamkon Brändikirja Graafinen ohjeisto

Graafinen. ohjeisto. Laureamkon Brändikirja Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto Liitteenä Laurea-ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ohjeiston mukaiset mallit, joiden pohjalta visuaalista ilmettä toteutetaan. Sisällys 2

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot. Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot. Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Valtion rahoitusosuus ansiopäivärahasta (16/2016) 184/52/2015 Finanssivalvonta, 5.7.2016 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa, 11.8.2016 Työttömyysvakuutusrahasto,

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

OHJEET MONOGRAFIAN TEKIJÄLLE

OHJEET MONOGRAFIAN TEKIJÄLLE OHJEET MONOGRAFIAN TEKIJÄLLE Tekijä toimittaa käsikirjoituksensa (2 kpl) paperiversiona seuran sihteerille osoitteeseen Suomen kirkkohistoriallinen seura PL 4 00014 Helsingin yliopisto Lisäksi tekijä lähettää

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla. Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi

Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla. Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi Hannu Lehto Lahden Lyseon lukio 2010 2 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo...3 1.1 Sisällysluettelon luonti...3

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Savonia Business OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE Mika Siiskonen & Anne Poutiainen Tradenomin opinnäytetyö Opiskelijan koulutusohjelma Opiskelijan suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN Veijo Fiskaali 2013! 1 KURSSI 1 / UI 1 - HISTORIA Kirjoitusohjeet ja arvostelu Teksti tietokoneella tuotettuna: Riviväli 1,5 Fontti: Times New Roman Fonttikoot: " Pääotsikko

Lisätiedot

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Visuaalinen suunnittelu Ei ole koristelua Visuaalinen ilme vaikuttaa vastaanottokykyyn rauhallista jaksaa katsoa pitempään ja keskittyä

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Yhtenäinen ja johdonmukainen visuaalinen ilme heijastaa Fennovoiman toiminnan laatua, luotettavuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Yhtenäinen ja johdonmukainen visuaalinen ilme heijastaa Fennovoiman toiminnan laatua, luotettavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Graafinen ohjeisto 2 Johdanto Sisältö Graafinen ohjeisto on apuväline, jota noudattamalla Fennovoiman visuaalisesta ilmeestä rakentuu tunnistettava ja laadullisesti yhtenäinen kokonaisuus. Yhtenäinen ja

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE TYÖN TARKASTUKSEN JA PAINATUKSEN ETENEMINEN Timo Suutama 8.10.2014 Artikkeliväitöskirjan

Lisätiedot

Opus Internet ajanvaraus on maksullinen lisäominaisuus. Lue lisää www.opusdental.com

Opus Internet ajanvaraus on maksullinen lisäominaisuus. Lue lisää www.opusdental.com Internetajanvaraus Opus Internet ajanvaraus on maksullinen lisäominaisuus. Lue lisää www.opusdental.com Kuinka Opus Internet ajanvaraus toimii? OpusOnlineClient Opus Online Client on ohjelmisto, joka huolehtii

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut 9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut Aloitus -välilehdellä Kappale -ryhmästä löytyvät kaikki kappalemuotoilut. Huomaa, että kappalemuotoilut ovat aina voimassa seuraavaan kappalemerkkiin asti. Kappalemerkki

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 2 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 2 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 2 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA ERITYISTARKASTUSKERTOMUKSEN RAKENNE Sisällysluettelo 1 Toimeksianto Laajaan tarkastuskertomukseen on tarkoituksenmukaista laatia sisällysluettelo.

Lisätiedot

Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Koulutuskuvauksen perustehtävä On hyvä aloittaa kuvauksen perustehtävän määrittelystä: - Opintoihin

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 3.2. Tunnus (ilman koulutus-sanaa) ja tunnuksen suoja-alue Tunnuksen muotoilu perustuu sanaan FINVA, erillistä liikemerkkiä ei käytetä. Tunnuksessa yhteen sulautuvat Finanssi ja vakuutus.

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

LibreOffice Writer perusteita

LibreOffice Writer perusteita LibreOffice Writer perusteita Käytetään Digabi-käyttöjärjestelmää (DigabiOS) ja harjoitellaan LibreOfficen käyttöä. 1. Ohjelman käynnistys Avaa Sovellusvalikko => Toimisto => LibreOffice Writer. Ohjelma

Lisätiedot

Ala- ja loppuviite. Viitteen lisääminen

Ala- ja loppuviite. Viitteen lisääminen 1 Ala- ja loppuviite Ala- ja loppuviitteiden avulla voidaan asiakirjan tekstiä selventää tai lisätä viitelähteet. Alaviitteet tulostuvat sivun alareunaan ja loppuviitteet asiakirjan loppuun. Viitteen lisääminen

Lisätiedot

Yleistä tarinointia gradusta

Yleistä tarinointia gradusta Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte.

Lisätiedot

Harjoituskerta 5. 30.11.2015 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä

Harjoituskerta 5. 30.11.2015 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä Harjoituskerta 5 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä Agenda 1. Tiimitehtävät 2. Artikkelit 3. Ohjeistusta lopputyöhön 4. Ensi viikon luento Falkheimer & Heide (2015) Kolme keskeistä käsitettä

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta DIPLOMITYÖ Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta Luennoija Esko Niemi Tuotantotekniikan professori Valvottuja d-töitä useita kymmeniä Myös ohjaajana teollisuudessa ja yliopistoissa Oma diplomityö

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

NETTISIVUJEN PÄIVITYS OHJEET versio 1.1

NETTISIVUJEN PÄIVITYS OHJEET versio 1.1 1/7 Sisällysluettelo: YLEISOHJEET 1 HALLINTA 1 Hallinnan etusivu 2 Uutiset 3 Luo uusi uutinen 3 Luo uusi uutiskuva 4 Muokkaa vanhoja uutisia 4 Kuvagalleriat 4 Kalenteri 5 Joukkue 5 Pelaajat 5 Ottelut 6

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot

THL - Kansalaispalvelujen graafiset tunnisteet. Lasse Tammilehto Creative Director, Solita & Jarmo Valmari Head of Design, Arcusys

THL - Kansalaispalvelujen graafiset tunnisteet. Lasse Tammilehto Creative Director, Solita & Jarmo Valmari Head of Design, Arcusys THL - Kansalaispalvelujen graafiset tunnisteet Lasse Tammilehto Creative Director, Solita & Jarmo Valmari Head of Design, Arcusys Palveluvaaka.fi & Omahoitopolut.fi Teemavärit Kansalaispalveluiden ilmeeseen

Lisätiedot

Tehtävä 3 ja 4. 3. aikakausilehden kansi pastissi 4. runokirjan kansi

Tehtävä 3 ja 4. 3. aikakausilehden kansi pastissi 4. runokirjan kansi Tehtävä 3 ja 4 3. aikakausilehden kansi pastissi 4. runokirjan kansi 3. Valitse esim. Opettaja-lehti ja tee sille uusi kansi lehden tyyliin samoilla fonteilla ym. (ohje sille), NYT-liite, tms. käy myös

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVELALLISEN TOIMINNAN ERITYISTARKASTUS 8/2004 (Sisältöä muutettu 25.11.2008; muutokset lihavoitu) 1 ERITYISTARKASTUKSEN TAVOITTEET 2 ERITYISTARKASTUKSEN

Lisätiedot

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja Sami Köykkä Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja 26.2.2014 Agenda 10:00 Aloitus 10:20 Kertaus 10:45 Vieraileva puhuja 11:30 Lounas 12:15 Ratkaisun suunnittelu 13:20 Toteutussuunnitelma 13:50

Lisätiedot

LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ

LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ 1 (6) 230 / 31/ 2011 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Lausuntopyyntö TEM/1280/00.06.02/2011 22.6.2011 LAUSUNTO SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA TILINTARKASTAJIEN VALVONNAN YHTE- NÄISTÄMISESTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

10. Kerto- ja jakolaskuja

10. Kerto- ja jakolaskuja 10. Kerto- ja jakolaskuja * Kerto- ja jakolaskun käsitteistä * Multiplikare * Kertolaatikot * Lyhyet kertotaulut * Laskujärjestys Aiheesta muualla: Luku 14: Algoritmien konkretisointia s. 87 Luku 15: Ajan

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen

Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen Oppijan verkkopalvelun käyttöohjeiden laatiminen 14.2.2013 elina.melkko@etnoteam.fi Sisältö! Yleistä käyttöohjeiden laatimisesta Hyvä käyttöohje Käyttöohjeen kieli! Virkailijan käyttöliittymän ohjeiden

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 3 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 3 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 3 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA ERITYISTARKASTUSKERTOMUKSEN RAKENNE Sisällysluettelo Laajaan tarkastuskertomukseen on tarkoituksenmukaista laatia sisällysluettelo. 1 Toimeksianto

Lisätiedot

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku median kohtaamisesta Tässä tietoiskussa esitellään lyhyesti: Lehtijutun rakenne ja vinkkejä hyvään lehtijuttuun:» Mitä pitää mielessä,

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje

Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusohjeita Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan graafinen ohjeisto 2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan graafinen ohjeisto 2016 Turun yliopiston ylioppilaskunnan graafinen ohjeisto 2016 1. Tunnus 1.1 Markkinointitunnus Käytetään esimerkiksi TYYn viestinnässä, esitteissä, oppaissa, julisteissa, markkinointitavaroissa, sosiaalisessa

Lisätiedot