Digiroadin hyödyt kunnalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digiroadin hyödyt kunnalle"

Transkriptio

1 Digiroadin hyödyt kunnalle 1(6) 1 Opetustoimi Koulumatkojen analysointi ja koulukuljetusten optimointi Kouluverkoston optimointi Kevyen liikenteen väylähankkeiden vaikutusten arviointi koulukuljetuksiin Uusi Loisto, Koulumatkojen reititys Koulukuljetustarpeiden objektiivinen arviointi, turvallisuuden lisääminen ja kustannustehokkuuden parantaminen Palvelutason parantaminen Selvitetään kunnalle edullisin vaihtoehto. Koulukuljetusten tasapuolinen arvionti ja koulumatkojen mittaus... Linea Konsultit Oy Hannu Säles Oy 2 Kulttuuri, vapaa-aika ja matkailu sekä kunnan asukkaat Auto- ja kevyen liikenteen navigaattorit Liikenne ohjautuu halutuille reiteille kunnassa, kunta saa hyvän maineen ajantasaisista navigointitiedoista Reitinopastus autoilijoille ja kävelijöille. Navigaattoreissa käytetään kartta-aineistoja, joiden ylläpidossa hyödynnetään. Useita eri laitevalmistajia. Kartta-aineistoja toimittavat: Tele Atlas Navteq Liikuntapaikkojen ym. sijaintisuunnittelu Kirjastopalveluiden (rakennukset ja kirjastoautot) optimointi Palvelutason parantaminen, Palvelutason parantaminen,

2 2(6) 3 Sosiaali- ja terveystoimi FastROI Hilkka, Hoiva-alan asukastietojärjestelmä Terveydenhuollon palveluverkoston (esim. terveyskeskukset) suunnittelu Kotihoito- ja ateriapalvelujen suunnittelu ja toteutus Ajantasaisen osoitetiedon perusteella esim. kotihoitajat löytävät perille vieraampiin paikkoihinkin. Kotihoitajien reitinsuunnittelussa hyödynnetään. Analyysi pohjautuu osaltaan Digiroad-aineistoon Pohjautuu osaltaan Digiroad-aineistoon 4 Tekninen ja ympäristötoimi sekä maankäytön suunnittelu FastROI Kunto, Teiden ja katujen kunnossapitojärjestelmä FastROI Kulta, Kiinteistöhuollon työnohjausjärjestelmä Greitti, Matkapuhelimessa toimiva ajoneuvojen paikkatietosovellus Katujen ylläpito Jätekuljetusten suunnittelu ja ohjaus Teiden kunnossapito paranee, koska ajantasaisen tietiedon perusteella kunnossapidon kohdentaminen tarkentuu. Kiinteistönhuollon tehokkuus paranee, koska työjärjestykset voidaan suunnitella ottamalla reitissä huomioon esim. yksisuuntaiset tiet ja kulkurajoitukset. Palvelun avulla saadaan kerättyä tietoa katujen ja väylien kunnossapidosta sekä voidaan osoittaa mahdolliset korjaustarpeet oikeisiin paikkoihin. Parempi omaisuudenhallinta Parempi ja tehokkaampi palvelu Toimenpiteiden sijoittaminen tieverkolle. Reitityksessä käytetään Digiroad-. Toimenpiteiden sijoittaminen Digiroadtieverkolle. Dokumentoinnissa ja analyyseissä käytetään Digiroadin Optimoinnissa käytetään Digiroad-aineistoa Geometrix Oy Tietomitta Oy

3 3(6) Saavutettavuusanalyysit IRIS katurekisteri, Ratkaisu katuverkon kuntoja ominaisuustietojen ylläpitoon KeyRNS/NET/KTV, StellaNET/KeyYKJ, KeyAREA/WINKKI, KeyINFO/UV/LIGHT YTCAD Katuinfo, Ratkaisu katuverkon kuntoja ominaisuustietojen ylläpitoon PehmoGIS, palvelu käyttäjäkokemusten kartoitukseen eri teemoista, kuten turvallisuudesta ja asuinympäristön laadusta Tilastotuotannon tuki Tilastokeskuksen liikenneonnettomuusrekisteri Tcable Jätekuljetusten suunnittelu ja ohjaus Perustietoa suunnitteluun Julkisten ja yksityisten palvelujen saavutettavuus eri ikäisille asukkaille (YKRruutuaineisto). Ruuhkattomat ajoaikavyöhykkeet. Palvelun avulla seurataan infraomaisuuden ominaisuus- ja kuntotietoja ja hallitaan ylläpitotoimenpiteitä. Palvelun avulla seurataan infraomaisuuden kuntotietoja ja optimoidaan ylläpitotoimenpiteitä. Palvelun avulla seurataan infraomaisuuden kuntotietoja ja optimoidaan ylläpitotoimenpiteitä. Palvelun tuloksista on apua mm. yleiskaavasuunnittelussa ja kunnan katu- ja puistoosaston normaalissa vuorovaikutustyössä. Tilastojen tuotannossa perusaineistojen sijainnin tarkentuminen ja täydentyminen. Vaikutukset esimerkiksi työpaikkojen sijaintitietojen laatuun. Ratkaisun avulla saadaan tarkkaa tietoa liikenneonnettomuuksien sijainnista kunnassa. Parantaa tietoliikenneoperaattoreiden mahdollisuuksia kehittää tarjottavia palveluita. Jätteenkuljetuksen ja keräyksen parempi sujuvuus hyödyttää kuntaa ja kuntalaisia. Tarkat ja ajantasaiset väylät kartalla ohjaavat jäteauton kuljettajaa valitsemaan parhaan reitin kohteeseen sekä kohteesta toiseen. Kunto- ja ominaisuustiedot sijoitetaan tieverkolle. Kunto- ja ominaisuustiedot sijoitetaan tieverkolle. Kunto- ja ominaisuustiedot sijoitetaan tieverkolle. Tieverkkoa käytetään tausta-aineistona. Tilastokeskus käyttää Digiroad-aineistoa tilastotuotannon tukena. Onnettomuuksien paikannus tieverkolle. Tieverkon ominaisuuksien ja osoitteiden hyödyntäminen tietoliikenneverkkotietojärje stelmässä. Jätehuollon ajo-opastuksen logistiikkajärjestelmä käyttää Digiroadin tiestöä karttasovelluksissa jätteenkuljetusurakoitsijoiden jäteautoissa, asiakas sekä urakoitsijoiden työnjohtosovelluksessa. Suomen Karttatieto Oy Vianova Systems Finland Oy KeyPro Oy Airix Aalto-yliopisto Tilastokeskus Tilastokeskus Softera Oy HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä

4 4(6) Paikkatietoikkuna Kansallisen paikkatietoportaalin pilotointi Paikkatietoanalyysit (väestö, kaavat, saatavuus, sijainti ) Geokoodaukset, Esim. kunnan palvelukartan tuottaminen: Palvelu tukee paikkatietojen yhteiskäyttöä ja Digiroadaineistoon sekä muihin paikkatietoaineistoihin tutustumista kunnassa. Paikkatietoanalyysin perusteella määritetään asuinrakennukselle sopiva sijaintipaikka kunnassa (esim. Ylä-Pirkanmaalla). Mahdollistaa kunnan palvelujen tarkastelemisen, etsimisen ja suunnittelun kartalla. Kuntalaisille tietoa kunnan palveluista. Digiroad-tieverkko on julkaistu Paikkatietoikkunan karttaikkunassa näkyvänä, muihin karttatietoihin yhdisteltävänä karttatasona. Tieverkkoa hyödynnetään asutuksen sijoittumisen analysoinnissa. käytetään geokoodauksessa eli maantieteellisen kohteen sijainnin määrityksessä tunnetun katuosoitteen perusteella. Maanmittauslaitos yhteistyössä muiden paikkatiedontuottajien kanssa Mm. Kymenlaakson Liitto ja Ylä-Pirkanmaan kunnat Kunta tai viranomaiset analysoivat itse tai hankkivat Liikenne-ennustemalli Karttojen lähdeaineistona Digiroad-aineistot Parempilaatuisia liikenneennusteita. Parempilaatuisia karttoja kunnan alueelta. Kunta saa ylläpitoa vastaan Digiroad-aineiston ilmaiseksi käyttöönsä. Tieverkkoa hyödynnetään liikenne-ennusteiden laadinnassa. käytetään tieverkkona kartoissa Liikennevirasto 5 Elinkeinotoimi, yritykset ja liikkumisen ammattilaiset Yritysten kuljetusten suunnittelu ja reititys AikajanaMobiili, Työaikakirjaustiedon ja paikkatiedon yhdistäminen Kuljetuksiin käytetään niille tarkoitettuja reittejä (katuja), jolloin asukkaille aiheutuneet häiriöt vähentyvät. Kunta saa hyvän maineen ajantasaisista navigointitiedoista. Liikkuvan henkilöstön työaikaleimaukset voidaan kohdistaa paikkatiedon perusteella. Useilla yrityksillä on kuljetustensuunnittelussa käytössä ohjelmistoja, joissa tieverkkona on Digiroad. Digiroad tietoja hyödynnetään paikannuksessa. Yritys (mm. Valio) tekee itse tai ostaa valmissovelluksen mm. seuraavilta toimittajilta: Dimenteq Oy Esri Finland Procomp Solutions Oy Karttakeskus Procomp Solutions Oy

5 5(6) R2 optimointiratkaisu, sekä logististen ongelmien ratkaisuun että työvoiman ja resurssien käytön tehokkaaseen suunnitteluun Julkisen liikenteen suunnittelu ja toteuttaminen Logistiikka, kuljetuskapasiteetin optimointi Tutkimus Internet- ja mobiilikarttapalvelut Ulkomainonta Paikkatietoanalyysit, Yrityksen sijoittumisen analysointi yritysneuvotteluissa - Tarvittavan suunnittelutyön ja hallinnon kustannusten pienentyminen, - Ylitöiden vähentyminen - Resurssien käyttöasteen parantuminen - Ympäristön kuormituksen pienentyminen - Asiakkaiden palvelukyvyn parantuminen - Mahdollistaa monipuolisia analyysejä ja mitä-jos skenaarioita - Ratkaisujen ja muutosten vaikutusten visualisointi - Tuottaa yksityiskohtaiset toimintaohjeet - Räätälöitävissä ja integroitavissa Tutkimus lisää liiketoimintamahdollisuuks ia kunnan alueella. Ympäristön tila paranee. Karttapalvelut voivat lisätä yritysten asiakkaita ja myyntiä, mikä tukee kunnan työllisyyttä sekä lisää verotuloja. Ulkomainonta voi lisätä yritysten asiakkaita ja myyntiä, mikä tukee kunnan työllisyyttä sekä lisää verotuloja. Paikkatietoanalyysin perusteella valitaan yritykselle sopiva sijaintipaikka kunnassa. Optimoinnissa hyödynnetään. Suunnittelun keskeinen väline. Tulosten esittäminen Digiroad-pohjaisten karttojen avulla. Analyysi pohjautuu osaltaan Digiroad-aineistoon MTT:n tutkimuksissa karttoihin ja erilaisiin hyödyntäviin etäisyys- ja sijaintianalyyseihin Karttojen generointi ja osoite- ja reittihaut karttapalveluissa Ulkomainonnan yleisönmittausjärjestelmään kaduille ja teille mallinnuksessa tarvittavat liikennemäärät Analyyseissä hyödynnetään. Procomp Solutions Oy Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Dimenteq Oy Karttago Oy Karttakeskus JCDecaux Finland Oy Ylä-Pirkanmaan kunnat

6 6(6) 6 Pelastustoimi/hätäpalvelut Hätäkeskuspäivystys Poliisi Apu ohjautuu mahdollisimman nopeasti oikeaan paikkaan oikeaa reittiä pitkin. Apu ohjautuu mahdollisimman nopeasti oikeaan paikkaan oikeaa reittiä pitkin. Tieverkkoa käytetään paikannuksessa ja reitityksessä. Tieverkkoa käytetään navigoinnissa. Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Hätäkeskuslaitos Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Poliisi

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Sijainti yhdistää Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Esri Finland Logistiikka EXTRA

Esri Finland Logistiikka EXTRA EXTRA 2012 Esri Finland Logistiikka EXTRA 12 Ympäristöpäästöt liikenteessä - Liikenneministeriön näkökulma Optimointiohjelmistojen käytettävyys ja liiketoimintamahdollisuudet kuntaorganisaatiossa 4 12

Lisätiedot

2/05. ESRI Finland. u u t i s e t. asiakkaan mukana

2/05. ESRI Finland. u u t i s e t. asiakkaan mukana 2/05 ESRI Finland u u t i s e t ESRI laajenee asiakkaan mukana 3 4 6 8 10 11 12 14 15 19 Streetmap Finland Suomen tieaineisto paikannukseen ja reititykseen Paikkatietolainaamosta näytepalat eri aineistoista

Lisätiedot

Itella optimoi jakelureittinsä 1/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26. Flex Viewer GTK:lle sovelluskehykseksi

Itella optimoi jakelureittinsä 1/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26. Flex Viewer GTK:lle sovelluskehykseksi Asiakaslehti ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26 Itella optimoi jakelureittinsä 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Vapautuva data helpottaa paikkatiedon hyödyntämistä

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Liikkumisen palvelut ja ohjaus osaselvitys 15.10.2014 Esipuhe Liikkumisen palvelut ja ohjaus (LOPO) osaselvitys tehtiin HSL:n toimeksiantona HLJ

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PAIKKATIETOSTRATEGIA. Suunnittelukeskus Oy Turku

SÄKYLÄN KUNTA PAIKKATIETOSTRATEGIA. Suunnittelukeskus Oy Turku SÄKYLÄN KUNTA PAIKKATIETOSTRATEGIA 2000 Suunnittelukeskus Oy Turku SUUNNITTELUKESKUS OY Säkylän kunta 1(19) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Nykytila... 4 2.1 Laitekanta... 4 2.2 Ohjelmisto... 4 2.3 Paikkatietoaineistot...

Lisätiedot

Mihin sijoittaisi uusia McDonald seja? 1/2013. Asiakaslehti. CityEngine apuna kaavoituksessa 12. ArcGISillä tehty karttoja Marsista

Mihin sijoittaisi uusia McDonald seja? 1/2013. Asiakaslehti. CityEngine apuna kaavoituksessa 12. ArcGISillä tehty karttoja Marsista Asiakaslehti CityEngine apuna kaavoituksessa 12 Mihin sijoittaisi uusia McDonald seja? 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä ArcGISillä tehty karttoja Marsista 31 Kuljetussuunnitteluun

Lisätiedot

1/05. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS Network Analyst. hallitsee reitit ja palvelualueet

1/05. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS Network Analyst. hallitsee reitit ja palvelualueet 1/05 ESRI Finland U U T I S E T ArcGIS Network Analyst hallitsee reitit ja palvelualueet 3 ArcGIS Network Analyst ratkaisu reittien hallintaan ESRI muuttuu markkinoiden mukana 6 8 10 11 22 23 VR:n rautatiesuunnittelu

Lisätiedot

Paikkatieto tehostaa toimintaa 1/06

Paikkatieto tehostaa toimintaa 1/06 Paikkatieto tehostaa toimintaa 1/06 S I SÄLTÖ 14 15 ArcGIS Explorer Näyttävät ja monipuoliset paikkatietotoiminnot verkkoympäristöön Leican ratkaisut vaativaan kuvankäsittelyyn 4 Paikkatiedolla on keskeinen

Lisätiedot

Digiroad. Hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkysely 2012

Digiroad. Hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkysely 2012 Digiroad Hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkysely 2012 2 Sisältö 1 JOHDANTO 4 2 TAUSTA 6 3 HYÖDYNTÄJÄKYSELYN TULOKSET 8 3.1 TOIMITUSMUOTO JA ALUEELLINEN KÄYTTÖ 8 3.2 KÄYTTÖTARKOITUS 9 Muu käyttötarkoitus 14 3.3

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka Kansallinen paikkatietostrategia 2016 Paikkatiedon paikka 2 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 4/2014 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Örninkatu 15 24100 Salo, Finland Y-tunnus: 2133874-8 www.dimenteq.fi ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Versio:

Lisätiedot

Esrin logistiikkaratkaisut. Logistiikan optimointi paikkatiedon avulla

Esrin logistiikkaratkaisut. Logistiikan optimointi paikkatiedon avulla Esrin logistiikkaratkaisut Logistiikan optimointi paikkatiedon avulla Paikkatiedon näkökulma logistiikkaan Esrin paikkatietojärjestelmäratkaisut auttavat kuljetusalan organisaatioita hallitsemaan, analysoimaan

Lisätiedot

Paikkatiedolla tehoa toiminnanohjaukseen

Paikkatiedolla tehoa toiminnanohjaukseen 1/09 AsiakaSlehti Paikkatiedolla tehoa toiminnanohjaukseen SISÄLTÖ 7 10 14 15 17 18 20 21 22 23 26 Uutisia Laserkeilausaineistot tehostavat GTK:n työtä Analyysipalvelusta hitti Paikkatietoanalyysi vastaa

Lisätiedot

Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä

Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä 2/08 Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä SISÄLTÖ 9 10 12 14 18 19 20 24 25 26 Paikkatietoprojektin hyödyistä mitattavia Projektitoimituksia vahvalla osaamisella Paikkatieto palvelemaan kuntien

Lisätiedot

Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa

Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa Joukkoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Pielisen Karjalassa Heikki Viinikka 165 292 Itä-Suomen yliopisto Historia- ja maantieteiden laitos Yhteiskuntamaantieteen pro gradu tutkielma Marraskuu

Lisätiedot

2/06. Management by paikkatieto

2/06. Management by paikkatieto 2/06 Management by paikkatieto S I SÄLTÖ 10 14 17 18 20 22 24 27 28 30 Karttatuotanto uusiksi ArcGIS 9.2 uusia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia paikkatiedon hyödyntämiseen ArcLogistics Route ratkaisu reititykseen

Lisätiedot

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3. syyskuuta

Lisätiedot

Öljyntorjuntaan uusi tilannekuvajärjestelmä 2/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö kunnissa laajenee. Esri UC linjasi GISin tulevaisuutta

Öljyntorjuntaan uusi tilannekuvajärjestelmä 2/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö kunnissa laajenee. Esri UC linjasi GISin tulevaisuutta Asiakaslehti ArcGISin käyttö kunnissa laajenee 10 Öljyntorjuntaan uusi tilannekuvajärjestelmä 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Datajournalismi kaipaa paikkatietoanalyysejä

Lisätiedot

Iida-Maria Rantanen. Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa

Iida-Maria Rantanen. Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa 06 2010 Liikenneviraston TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Iida-Maria Rantanen Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa Iida-Maria Rantanen Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT

INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT Luonnos 19.11.2008 Juha Liukas Sito Oy Jari Niskanen Vianova Systems Finland Oy Esityksen sisältö OSA 1: Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne - esimerkkinä suunnittelu ja

Lisätiedot

Paikkatiedon tukimateriaali lukion maantieteen

Paikkatiedon tukimateriaali lukion maantieteen Paikkatiedon tukimateriaali lukion maantieteen opettajille Ilkka Blomqvist ja Tino Johansson OPH 2004 Sisällys 1 Paikkatieto kouluopetuksessa... 3 1.1 Paikkatieto lukioiden uudessa opetussuunnitelmassa...

Lisätiedot

RDS-TMC -TIELIIKENTEEN TIEDO- TUSPALVELUN TULEVAISUUS

RDS-TMC -TIELIIKENTEEN TIEDO- TUSPALVELUN TULEVAISUUS Liikenne- ja viestintäministeriö RDS-TMC -TIELIIKENTEEN TIEDO- TUSPALVELUN TULEVAISUUS Tutkimusraportti 30.9.2004 JP-Epstar Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO LYHENTEET JA KÄSITTEET...3 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET...6

Lisätiedot

Jarmo Ratia: Maanmittauslaitosta ei saa PIRSTOA Paikkatiedoista hyötyä suunnitteluun ja päätöksentekoon

Jarmo Ratia: Maanmittauslaitosta ei saa PIRSTOA Paikkatiedoista hyötyä suunnitteluun ja päätöksentekoon /0 Jarmo Ratia: Maanmittauslaitosta ei saa PIRSTOA Paikkatiedoista hyötyä suunnitteluun ja päätöksentekoon Energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa Paikkatietoikkuna Liikkuva kartoitus Lähialueyhteistyö

Lisätiedot

SOK palkittiin Palautekanava kuntalaisille

SOK palkittiin Palautekanava kuntalaisille Asiakaslehti SOK palkittiin Palautekanava kuntalaisille Sivu 9 paikkatiedostaan Sivu 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä ArcGIS 10 - enemmän kuin paikkatietojärjestelmä

Lisätiedot

Tehokas kuntatason paikkatietojen hyväksikäyttö on kunnan tietohallinnon väline parempaan ympäristöön

Tehokas kuntatason paikkatietojen hyväksikäyttö on kunnan tietohallinnon väline parempaan ympäristöön Tehokas kuntatason paikkatietojen hyväksikäyttö on kunnan tietohallinnon väline parempaan ympäristöön Pohjoismainen selvitys paikkatietojärjestelmistä kunnissa vuonna 2004 Kuntien paikkatietopalvelu hanke

Lisätiedot

Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri

Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri Tehtävät, vastuut ja tietojärjestelmät - nykytila ja kehittämismahdollisuudet 5/2010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville 1/07 Ympäristötieto kaikkien saataville S I SÄLTÖ 8 9 13 14 16 19 20 24 GTK:n aineistot portaaliin Paikkatietopalvelun tuottaminen, julkaisu ja käyttö ArcGIS Serverillä ArcGIS Server 9.2 -lisensointi Leican

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI

TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI TAMPEREEN SEUDUN LIIKENTEEN TELEMATIIKAN TOIMINTAMALLI Julkaisija Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen, Juhani Vehviläinen, Markku Toiviainen, Kimmo Ylisiurunen

Lisätiedot