Biomassasta tehdyn hiilen käyttömahdollisuudet metallurgisessa teollisuudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Biomassasta tehdyn hiilen käyttömahdollisuudet metallurgisessa teollisuudessa"

Transkriptio

1 Biomassasta tehdyn hiilen käyttömahdollisuudet metallurgisessa teollisuudessa TIE loppuseminaari Taivalkoski Hannu Suopajärvi Prosessimetallurgian laboratorio, Oulun yliopisto Ei julkiseen levitykseen

2 SISÄLTÖ TAUSTA BIOREDUCER HANKE BIOMASSA METALLURGISISSA PROSESSEISSA BIOPOHJAISET PELKISTIMET TARVITTAVAT ESIKÄSITTELYT PUUN TARVELASKENTA SAATAVUUS PUUHIILEN TUOTANTOKUSTANNUKSET PROSESSI-INTEGRAATIO ENERGIA/TUKIPOLITIIKKA YHTEENVETO JA POHDINTA LÄHTEET

3 TAUSTA Terästeollisuudessa syntyy noin 5 7% fossiilisista CO 2 päästöistä maailmanlaajuisesti Ruukki Suomessa 4 5 Mt CO 2 (noin 6 7% CO 2 päästöistä, metallinjalostusteollisuus yhteensä noin 10%) Miksi CO 2 :ta syntyy (rautaoksidin pelkistys)? Raakaraudan tuotannossa tarvitaan yli 400 kg hiiltä yhden raakarautatonnin tuottamiseen 1.52 tco 2 /t raakarauta Otettaessa huomioon koko elinkaari (tonni terästä), syntyy noin 2 tco 2 /t terästä Pitkällä aikavälillä fossiiliset pelkistimet ehtyvät, hinta nousee Energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet Biomassan käyttö terästeollisuudessa voi olla yksi vaihtoehto

4 BIOREDUCER: TAVOITTEET Kartoittaa mielekkäiden kuljetusetäisyyksien päässä Rautaruukin Raahen terästehtaalta olevat, korkean H/Csuhteen omaavat materiaalit. Arvioida kullekin bioraaka-aineelle mielekkäin käyttöolomuoto (s,l,g) pelkistimenä ja teknologioita niiden tuottamiseen. Määritellä tekniset muutostarpeet, uudet mahdollisuudet ja muutosten vaikutukset niin käyttökohteessa kuin tehtaan vaikutuspiirissä olevassa muussa tuotantoketjussa. Arvioida aikaansaatavaa GHG-päästövähenemä ja vaikutusta toiminnan kestävyyteen (sustainability).

5 BIOMASSA METALLURGISISSA PROSESSEISSA MASUUNI Tutkimus keskittynyt lähinnä masuunin pelkistinten korvaamiseen Suomessa muitakin kohteita metallinjalostusteollisuudessa Teräksen tuotanto (Ruukki) Koksin korvaaminen Öljyn korvaaminen Nestekaasu Ruostumattoman teräksen tuotanto (Outokumpu) Ferrokromin tuotanto Nestekaasu Nikkelikuonan pelkistys (Boliden) Kuonan kuohutus (Ovako) Tulevaisuuden pyrometallurgiset laitokset (Mustavaaran Kaivos) UPPOKAARIUUNI T Paananen Niemelä & Kauppi

6 BIOPOHJAISET PELKISTIMET Primary wood (energy) Tukkipuun korjuu Hakkuutähteet, kannot Sellupuun korjuu Hakkuutähteet Energiapuun hakkuu ja korjuu Primary residues Secondary residues Tertiary residues Sellu- ja paperiteollisuus Puutuoteteollisuus Hake, sahanpuru, kuori Kuori, mustalipeä, ligniini Energiateollisuus Biojalostamo Biopolttoaine ajoneuvoihin Puutuotteet Sellu- ja paperituotteet Sähkö- ja lämpö Purkupuu Kemianteollisuus Kemikaalit, vahat, jne. Mäntypikiöljy Termokemiallinen konversio Rakennusteollisuus Metallinjalostusteollisuus Puu olisi tärkein raaka-aine biopelkistimien tuotannossa Energiakasvit jne. pienessä roolissa

7 TARVITTAVAT ESIKÄSITTELYT Biomassa pitää esikäsitellä ennen sen käyttöä masuunissa Biomassa raaka-aine Puu Viljelykasvien jäännökset Konversioprosessi Hidas pyrolyysi Torrefiointi Biomassa pelkistin Puuhiili Torrefioitu biomassa Termokemiallinen konversio Torrefiointi Pyrolyysi (nopea, hidas) Kaasutus, metanointi Turve Jätepuu Mikrolevät Nopea pyrolyysi Kaasutus Kaasutus + Metanaatio Biomassa, torrefioitu biomassa, puuhiili Bioöljy Synteesikaasu Synteettinen maakaasu Koksaus Biokoksi Tuotteina (sivutuotteina): Kivihiili Paahtopuu Puuhiili (Tervat, kondensoitumattomat kaasut) Bioöljy (puuhiili, kondensoitumattomat kaasut) Synteesikaasu ja Bio-metaani

8 Miljoonaa kuutiota PUUN TARVELASKENTA Biopelkistimillä erilainen kyky korvata koksia masuunissa Tällä hetkellä Ruukilla öljyinjektio Viskositeetin puolesta noin 15 20% kokonaisinjektiomäärästä voisi olla kiinteää puuhiiltä (Salo 2012) Riippuen kokonaisinjektiomäärästä noin t Kiinteän pelkistimen injektointi Pulverisoitua kivihiiltä injektoidaan yleisesti noin 150 kg/trr, jopa 200 kg/trr Oletukset Kostean puun tiheys 850 kg/m 3 Raakaraudan tuotanto 2.0 Mt Tuorekosteus 50 % Pyrolyysin saanto 33 % kuiva-aineesta FOSSIILISET PELKISTIMET Erikoisraskas polttoöljy: 1.17 Kivihiiliterva: 1.0 Pulverisoitu kivihiili: Maakaasu: METALLURGINEN KOKSI 1 YKSIKKÖ BIOPOHJAISET PELKISTIMET Puuhiili: 0.95 Torrefioitu puu: 0.40 Synteettinen maakaasu: Nykyteknologia_1 Nykyteknologia_2 Injektio 150 kg/trr Injektio 200 kg/trr

9 SAATAVUUS Hakkuutähdettä, kantoja, pienpuuta on saatavilla Mahdollisia käyttäjiä on nyt ja tulevaisuudessa useita Sähkön- ja lämmöntuotanto Bioöljyn tuotanto Puun kaasutuslaitokset (Bio-SNG) Biodiesel Teknis-ekologinen potentiaali suurin pohjoisissa ja itäisissä metsäkeskuksissa

10 PUUHIILEN TUOTANTOKUSTANNUKSET Yksinkertainen tarkastelu, kun puuhiili korvaa koksi, öljyä ja kivihiiltä masuunissa Tarvitaan varsin korkeita veroja tai päästöoikeuden hintoja, jotta kilpailukykyinen fossiilisiin pelkistimiin verrattuna

11 PROSESSI-INTEGRAATIO Biomassan esikäsittelyssä tarvitaan huomattava määrä energiaa Kuivaus Pyrolyysi Teollisuuden ylijäämälämmön käyttö kuivauksessa Sellun- ja paperin valmistus, koksin ja öljytuotteiden valmistus, elintarvikkeiden valmistus, metallinjalostus Sivutuotteiden hyväksikäyttö Mikä on päätuote ja mikä sivutuote Kemianteollisuus, energiantuotanto Biomassa Ilma Poltto Puuhiilen tuotanto Kuivaus Savukaasut Kuiva biomassa Lämpö Pyrolyysi Synteesikaasu Puuhiili Synteesikaasu Teräksen tuotanto Kaukolämpö Terästehdas Teräs

12 ENERGIA/TUKIPOLITIIKKA Tällä hetkellä biomassa raaka-aineena ei ole järin houkutteleva terästeollisuuden kannalta Riippuu kuitenkin korvattavasta pelkistimestä Mikäli korvaisi päältä panostettavaa koksia, olisi lähellä kilpailukykyisyyttä Vielä ei ole riittävän voimakkaita poliittisia ajureita EU ETS voi olla sellainen tulevaisuudessa Prosessi-integraatio Mikä on päätuote (lääke/kemianteollisuus: voi olla niche tuote) ja mikä sivutuote (puuhiili: bulkkituote) Eri teollisuuskäyttäjät mahdollisesti eri asemassa Tukipolitiikan takia energiateollisuus paremmassa asemassa verrattuna tilanteeseen, jossa biomassa on raaka-aine (esim. puuhiili terästeollisuuteen). Esim. KEMERA/PETU ensiharvennuksille ja hoitokohteille Biomassasta tuotetun sähkön syöttötariffit Millaiset ovat EU:n kiinteiden polttoaineiden kestävyyskriteerit

13 YHTEENVETO JA POHDINTA Tutkimus Tekninen Yksikköprosessi (biopelkistimen vaikutus laboratorio, pilot, tuotanto) Tuotantolaitos (vaikutus laatuun, energiavirtoihin, oheislaitteisiin) Tuotantolaitosten integraatio (synergiaedut) Teknologian kehitys Joustavien teknologioiden kehitys vienti Taloudellinen Mikä on päätuote ja mikä on sivutuote Sijainti, koko, markkinat Ekologinen ja sosiaalinen Ympäristövaikutukset (maan käyttö, polttoaineen käyttö), työpaikat Liiketoiminta Tulevaisuudessa suuret volyymit mahdollisia Bioöljy kannattaa ilman tukia hiilen erotus terästeollisuuteen Vientimarkkinat maihin, joissa puuhiiltä käytetään Politiikka CO 2 päästökaupan vaikutus terästeollisuuden maksukyky paranisi, samoin kuitenkin myös muiden alojen keskinäinen kilpailuasema säilyisi Voisiko biomassan käyttö olla tuettua myös terästeollisuudessa?

14 LÄHTEET Niemelä P, Kauppi M. Production, characteristics and use of ferrochromium slags. INFACON XI, Paananen T. Biohiili-injektion vaikutus masuuni operaatioon esitutkimus. Bioreducer JR, Oulun yliopisto Salo, A. Masuuni-injektanttien viskositeettimittaukset (in Finnish). MSc Thesis, University of Oulu, Oulu, Finland, Suopajärvi H, Fabritius T. Effects of biomass use in integrated steel plant gate-to-gate life cycle inventory method. ISIJ International 2012;52: Suopajärvi H, Fabritius T. Evaluation of the possibility to utilize biomass in Finnish blast furnace ironmaking. Scanmet IV, June 2012, Luleå, Sweden. Suopajärvi H, Fabritius T. Towards More Sustainable Ironmaking An Analysis of Energy Wood Availability in Finland and the Economics of Charcoal Production. Sustainability 2013;5: Suopajärvi H (2012) Bio based reducing agents in ironmaking: Industry integration opportunities. Process Integration Forum 2012, September, Luleå, Sweden. Suopajärvi H (2012) Sustainability of biomass use in carbon steel production (in Finnish), Materia , Vuorimiesyhdistys.

15 Kiitos!

BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu

BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu Ulla Lassi ja Bodil Wikman (toim.) BIOMASSAN KAASUTUS SÄHKÖKSI, LÄMMÖKSI JA BIOPOLTTOAINEIKSI HighBio-projektijulkaisu KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Biomassan kaasutus sähköksi, lämmöksi ja biopolttoaineiksi

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications BIOTULI. Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit. Katsaus hankkeeseen. Sanna Tomperi (toim.

LUT Scientific and Expertise Publications BIOTULI. Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit. Katsaus hankkeeseen. Sanna Tomperi (toim. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tuotantotalouden tiedekunta LUT School of Industrial Engineering and Management LUT Kouvola LUT Scientific and Expertise Publications

Lisätiedot

Biohiili energiateollisuuden raaka-aineena

Biohiili energiateollisuuden raaka-aineena Biohiili energiateollisuuden raaka-aineena BalBiC-seminaari Lahti 6.6.2013 Kiira Happonen Helsingin Energia Esityksen sisältö Miksi biohiili kiinnostaa energiayhtiöitä Biohiilen tekniset ja kaupalliset

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama

Lisätiedot

Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle. Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo

Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle. Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Suomen nostamaan

Lisätiedot

3.1 Uusiutuvan energian tukikeinon valinnalla on merkitystä

3.1 Uusiutuvan energian tukikeinon valinnalla on merkitystä 3.1 Uusiutuvan energian tukikeinon valinnalla on merkitystä Jussi Lintunen, Jussi Uusivuori, Hanna-Liisa Kangas ja Matti Mäkelä Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM 21) linjasi uusiutuvan energian velvoitepaketissa

Lisätiedot

OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET JA NIIDEN ENERGIATUOTANTOPOTENTIAALI VARSINAIS-SUOMESSA

OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET JA NIIDEN ENERGIATUOTANTOPOTENTIAALI VARSINAIS-SUOMESSA Pure Biomass TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Olli Neuvonen, Tuomas Liuksiala, Juha-Matti Välimaa, Tomi Lahtinen, Tommi Heinonen, Olli Suominen OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö Loppuraportti 52A07161-Ejpc-1 9.8.2006 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäenergian tuotannon, korjuun ja käytön kustannustehokkuus sekä tukijärjestelmien vaikuttavuus päästökaupan olosuhteissa 1 Kaikki

Lisätiedot

PAIKALLISET ELINKEINOT JA ILMASTONMUUTOS KAAKKOIS-SUOMEN ALUEELLA

PAIKALLISET ELINKEINOT JA ILMASTONMUUTOS KAAKKOIS-SUOMEN ALUEELLA Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikan osasto DIPLOMITYÖ PAIKALLISET ELINKEINOT JA ILMASTONMUUTOS KAAKKOIS-SUOMEN ALUEELLA Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen

Lisätiedot

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI Minna Ruokolainen Metsä- ja peltobioenergian tuotantoprosessien työterveys- ja työturvallisuusriskien arviointi

Lisätiedot

BIOENERGIA SUOMESSA. ATS-syysseminaari 8.11.2002, Helsinki Tutkimuspäällikkö Satu Helynen, VTT Prosessit

BIOENERGIA SUOMESSA. ATS-syysseminaari 8.11.2002, Helsinki Tutkimuspäällikkö Satu Helynen, VTT Prosessit BIOENERGIA SUOMESSA ATS-syysseminaari 8.11.2002, Helsinki 1 Kotimaisten polttoaineiden energiakäyttö 2000 ja 2001* Mtoe TWh Milj. k-m 3 PJ Osuus Suomen energiankulutuksesta, % Mustalipeä 3,4 3.3 40 39

Lisätiedot

Teknologiapolut 2050. Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa

Teknologiapolut 2050. Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2432 Teknologiapolut 2050 Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2432 Teknologiapolut

Lisätiedot

BIOHIILIPELLETTI. Liiketoiminnan kannattavuus

BIOHIILIPELLETTI. Liiketoiminnan kannattavuus BIOHIILIPELLETTI Liiketoiminnan kannattavuus Heikki Sonninen heikki.sonninen@torrec.fi Torrec Oy Perustettu noin vuosi sitten Liikeidea: biohiili- / torrefiointiteknologian kehittäminen ja kaupallistaminen

Lisätiedot

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla 49 Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla Saija Rasi, Eeva Lehtonen, Esa Aro-Heinilä, Jukka Höhn, Hannu Ojanen, Kaisa Manninen, Erja Heino,

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON ENERGIATASE 2006

ETELÄ-SAVON ENERGIATASE 2006 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan osasto DIPLOMITYÖ ETELÄ-SAVON ENERGIATASE 2006 Tarkastajat: Professori Risto Tarjanne TkL Veli-Matti Mäkelä Ohjaaja: M.Sc. (eng.)

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

Biotalous Suomessa Bioöljyn merkitys ja potentiaali Suomelle

Biotalous Suomessa Bioöljyn merkitys ja potentiaali Suomelle Biotalous Suomessa Bioöljyn merkitys ja potentiaali Suomelle Bioöljyllä voi olla merkittävä rooli Suomen vähähiilisessä tulevaisuudessa. Se, millaiseksi bioöljyn rooli energiaklusterissa muodostuu, on

Lisätiedot

Lapin liitto Lapin energiastrategia

Lapin liitto Lapin energiastrategia Lapin liitto Lapin energiastrategia 1 Esipuhe Lapin liitto käynnisti maakunnallisen energiastrategian valmistelun vuoden 2008 lopulla. Tavoitteena on ollut tuoda energia-asiat voimakkaammin osaksi maakunnan

Lisätiedot

Working Paper Suomen asema EU: N komission vihreän kirjan hahmottelemassa unionin laajuisessa päästökaupassa

Working Paper Suomen asema EU: N komission vihreän kirjan hahmottelemassa unionin laajuisessa päästökaupassa econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Forsström,

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa JULKAISIJA Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-25-2 Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Soprano Oyj, Katja Aalto Painopaikka: Erweko Painotuote Oy, Helsinki

Lisätiedot

Bioenergian kehitysnäkymät. Näkökulma 2008 - tulevaisuusseminaari 17.9.2008 Espoo Professori Dan Asplund Benet Oy

Bioenergian kehitysnäkymät. Näkökulma 2008 - tulevaisuusseminaari 17.9.2008 Espoo Professori Dan Asplund Benet Oy Bioenergian kehitysnäkymät Näkökulma 2008 - tulevaisuusseminaari 17.9.2008 Espoo Professori Dan Asplund Benet Oy 1 19.9.2008 Dan Asplund. Kevätpäivä 2008 Sisältö Bioenergia ja käytön tilanne UE-edistämisohjelman

Lisätiedot

Lappeenranta University of Technology LUT Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit

Lappeenranta University of Technology LUT Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit Lappeenranta University of Technology LUT Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit BIOTULI-hankkeessa (Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit) tavoitteena on löytää puuperäisistä

Lisätiedot

HAKE POLTTOAINEENA Käyttöpaikat Keski-Savossa

HAKE POLTTOAINEENA Käyttöpaikat Keski-Savossa Jari Korhonen Jukka Lintu HAKE POLTTOAINEENA Käyttöpaikat Keski-Savossa Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Toukokuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 11.5.2006 Tekijä Jukka Lintu Jari

Lisätiedot

Paikallisen energiatuotannon mahdollisuudet maa- ja metsätaloudelle sekä energiaraaka-aineen tuotannon että tilojen oman energiatuotannon näkökulmasta

Paikallisen energiatuotannon mahdollisuudet maa- ja metsätaloudelle sekä energiaraaka-aineen tuotannon että tilojen oman energiatuotannon näkökulmasta Maatalous ja ilmastonmuutos seminaari 15.04. 2011 Paikallisen energiatuotannon mahdollisuudet maa- ja metsätaloudelle sekä energiaraaka-aineen tuotannon että tilojen oman energiatuotannon näkökulmasta

Lisätiedot

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Paula Hakola, Susanna Horn, Sanna Huikuri, Miia Kinnunen, Annukka Näyhä, Mia Pihlajamäki & Jarmo Vehmas ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Skenaariot ja strategiat (ILMES) TUTU ejulkaisuja 5/2007

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu SUOMEN SÄHKÖNTUOTANNON TALOUDELLISET JA BIOFYSIKAALISET KUSTANNUKSET JA SKENAARIOITA FOSSIILISISTA ENERGIALÄHTEISTÄ IRTAUTUMISELLE Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA 2564 Juha Laitila, Arvo Leinonen, Martti Flyktman, Matti Virkkunen & Antti Asikainen Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA RESEARCH

Lisätiedot

Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti

Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti 2014 katja Punkalaitumen kunta 30.6.2014 0 1 Tiivistelmä Fossiilisten polttoainevarojen ehtyessä kiinnostus korvaavien polttoaineiden löytämiseksi

Lisätiedot