Lahden keskusta kehittyy onko kokonaisuus kestävä? Riitta Niskanen Tekninen ja ympäristötoimiala, Kunnallistekniikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden keskusta kehittyy onko kokonaisuus kestävä? 9.6.2011. Riitta Niskanen Tekninen ja ympäristötoimiala, Kunnallistekniikka"

Transkriptio

1 Lahden keskusta kehittyy onko kokonaisuus kestävä? Riitta Niskanen Tekninen ja ympäristötoimiala, Kunnallistekniikka Riitta Niskanen, Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala

2 Keskustan kehittäminen Toiminnan ohjaus Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki." Kaupungin strategia (KV , päiv. 2011) Aalborgin sitoumukset (v Lahti) Liikennepoliittinen ohjelma ( 05/2011) Suunnittelu, rakentaminen, ylläpito Liikenteen ja liikkumisen hallinta Yleiskaavoitus, keskustan kehittäminen Lahden kestävän kehityksen ohjelma ehdotus

3 Strategiset päämäärät ja ratkaisevat menestystekijät -poimintoja A1) Kehitetään keskusta-alueen vetovoimaa ja asuinympäristöjen viihtyisyyttä B1) Lahden kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoden 1990 (Kioton sopimus) tasosta v.2025 mennessä B2) Kehitetään tiivistä, kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta sekä erinomaista julkisen ja kevyenliikenteen järjestelmä B3) Edistetään matalaenergia- ja ekologista rakentamista ja asumista sekä niihin liittyvää kehittämistä ja liiketoimintaa Henkilöautoliikenteen vähentäminen Viihtyisyyttä, terveyttä ja hyvinvointia edistävän elinympäristön kehittäminen Suojataan pinta- ja pohjavesistöjä D2) Kannustetaan kuntalaisia osallistumaan käyttämiensä palveluiden ja ympäristönsä kehittämiseen ja kehitetään uusia osallistumistapoja

4 Tiivis yhdyskuntarakenne Toimintalinjaukset ja tavoitteet Toteutusperiaate Uutta rakentamista osoitetaan ensisijaisesti nykyisen yhdyskuntarakenteen sisään, sitä täydentäen ja tiivistäen sekä hallitusti laajentaen. Keskustavyöhykkeellä yhdyskuntarakenne suunnitellaan jalankulkua ja pyöräilyä suosivaksi. Keskustaa ympäröivällä vyöhykkeellä yhdyskuntarakennetta kehitetään niin, että keskusta on asuinalueilta helposti saavutettavissa joukkoliikenteellä ja keskustan kehä henkilöautolla. Yhdyskuntarakennetta tiivistetään joukkoliikenteen akseleiden varrella Keskusta-alueen lisäkaavoitus; tällä hetkellä valmisteilla mm. Kirkkokatu 13, Rautatienkatu 28, Vapaudenkatu 12 Vapaudenkatu 4 Kulmakatu 5 Aleksanterinkatu 17 Rajakatu 1 ( Jousipaita) Puistokatu 1-3 Hansan kortteli Hollolankatu 4 Radan varren alue Ranta-Kartanon kaava-alueen toteutus keskustan reunalle ( km2, asukasta) Selvitetään keskustan tiivistämisen mahdollisuuksia mm. etsimällä maisemallisesti sopivia paikkoja korkeille tornitaloille.

5 Erinomainen julkisen liikenteen järjestelmä Toimintalinjaukset ja tavoitteet Liikennejärjestelyissä etusija joukkoliikenteellä (kävelyn ja pyöräilyn lisäksi) Toteutusperiaate : Uusi joukkoliikennejärjestely Keskustan saavutettavuutta parannetaan Joukkoliikennejärjestelmä suunnitellaan siten, että sen käyttäminen on helppoa, esteetöntä ja edullista. Reitit suunnitellaan siten, ettei matka-aika veny liikaa henkilöautoon verrattuna. Joukkoliikennekäytävien varrelle varataan kaistat busseille sekä toteutetaan korkeatasoisia pysäkkijärjestelyitä ja katoksia. Joukkoliikenteen käyttäjämäärän lisääminen Kaupunkiseudun linjat heilurina sekä Trion että matkakeskuksen kautta. Pääreiteille linja-autokaistat ja liikennevaloetuudet. Korkeatasoinen kalusto. Kehittynyt pysäkki- ja infojärjestelmä.

6 Matkakeskus Toimintalinjaukset ja tavoitteet Toteutusperiaate : Joukkoliikennejärjestelmä suunnitellaan siten, että sen käyttäminen on helppoa, esteetöntä ja edullista. Reitit suunnitellaan siten, ettei matka-aika veny liikaa henkilöautoon verrattuna. Matkakeskus sijoitetaan pääradan, keskustan kehän ja pohjois-etelä - suuntaisen läpiajokadun solmukohtaan. Matkakeskukseen on hyvät kauko- ja paikallisliikenneyhteydet. Matkakeskuksen yhteyteen varataan riittävästi liityntäpysäköintitilaa henkilöautoille ja pyörille. Toiminnallinen matkakeskus: jossa tiiviisti, toistensa läheisyydessä lavaihtopysäkit, kaukoliikenteen terminaali ja junalaiturit Kaukoliikenteen terminaali ja rahtitoiminnot maan alle, asemapäällikön talo ja ympäristö palautetaan Hyvät yhteydet junalaitureille, kaupunkiseudun la-liikenteen pysäkeille ja kevyen liikenteen verkkoon. Toteutetaan laaja pyöräparkki. Toteutetaan riittävä liityntäpysäköinti, P-laitokset radan eteläpuolelle ja esim. ent Postin alueelle

7 Lahden matkakeskus, ideasuunnitelma Paikallisliikenne, seutuliikenne Kaukoliikenne Pysäkit P Saatto liik. P P Junalaiturit Lahden matkakeskus Bussiliikenteen linjastoperiaate (luonnos) Trafix Oy Riitta Niskanen, Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala

8 Keskustan liikennejärjestelyt Toimintalinjaukset ja tavoitteet Henkilöautoliikenteen väheneminen. Vähennetään kadunvarsipysäköintiä Liikenne järjestetään niin, ettei keskustan läpiajo yksityisautolla ole mahdollista. Raskaita ajoneuvoyhdistelmiä ei sallita keskustan kehän sisäpuolella ilman erityistä lupaa. Keskustan nopeusrajoitukseksi asetetaan 30 km/h. Toteutusperiaate Keskustaan pyrkivä liikenne keskustan kehälle ja siltä pysäköintilaitoksiin. Vesijärvenkadulle linja-autokaistat ja liikennevaloetuudet. Läpiajo ohjataan keskustan kehälle ja muille korvaaville reiteille. Keskustankehän sisäpuolella kadut kävelypainotteisia, eli järjestelyt toteutetaan jalankulun ja pyöräilyn ehdoilla

9 Keskustan liikennejärjestelyt tunnelikatu Toimintalinjaukset ja tavoitteet Henkilöautoliikenteen väheneminen. Keskustan läpiajoväylänä toimiva Vesijärvenkatu korvataan uudella väylällä. Toteutusperiaate Laajan kävelyalueen toteuttamisen jälkeen harkitaan Uudenmaankadun ja Saimaankadun välisen tunnelin tarpeellisuus Ainoa varmasti toimiva läpiajoratkaisu Toteutetaan keskustan kehä, jonka varrella olevat pysäköintilaitokset on helposti saavutettavissa henkilöautolla Rakentamispäätös vasta, kun todetaan tarpeelliseksi. Ensin keskustan kehä ja la-kaistat ja mahd. läpiajokielto Vesijärvenkadulle. Hinta noin 100 miljoonaa euroa.

10 Kävely ja pyöräily Toimintalinjaukset ja tavoitteet Keskustassa parannetaan pyöräilyreittejä ja polkupyörien pysäköintiä. Keskustan alueelle muodostetaan yhtenäinen kävelyalue. Liikenteen ristiriitatilanteissa asetetaan kävely ja pyöräily etusijalle Suurin osa asukkaista voi saavuttaa työpaikat ja maakuntakeskuksen palvelut julkisella liikenteellä, kävellen tai pyöräillen Pyöräilyn lisääminen Toteutusperiaate Koko Lahtea koskeva pyöräilyn yleissuunnitelma Kevyen liikenteen laatukäytävät Pääreittien ja julkisen liikenteen solmukohdissa on pyörien pysäköintipaikat sekä pysäkkikatoksissa reaaliaikainen linja-autojen aikataulu. Keskustan alueen toteutus katuhankkeiden aikataulun mukaan Urbaani ratas-hanke pyöräilijä on kaupunkimuotilija kaupungin asukkaiden, virkamiesten, muotoilijoiden, korkeakoulutoimijoiden, yritysedustajien ja opiskelijoiden vuorovaikutteinen hanke.

11 Pysäköinti keskustassa Toimintalinjaukset ja tavoitteet kadunvarsipaikoitusta vähennetään keskustan autoliikennettä vähennetään Kaikista tulosuunnista opastetaan ajantasaisesti pysäköintilaitoksiin. Kadunvarsilla sallitaan vain asukaspysäköinti ja lyhytaikainen asiointipysäköinti. Pysäköintitaloissa taksa on edullisempi kuin kadunvarsi-pysäköinnissä. yhdyskuntarakennetta tiivistetään Uudisrakentamisen tarvitsemat pysäköintipaikat osoitetaan keskustan kehän sisäpuolella ja Paavolan alueella pysäköintilaitoksiin. Pysäköintilaitosten rakentaminen ja ylläpito rahoitetaan velvoiteautopaikkojen myynnillä sekä asiakkaita perittävillä pysäköintimaksuilla. Toteutus Kadunvarsipaikkoja vähenee kpl keskustasuunnitelman myötä Ydinkeskustan kadunvarsipaikat (380) lyhytaikaiseen pysäköintiin ( +invapys.) Keskustan hankkeiden edellyttämä autovelvoitepaikkatarve on yhteensä autopaikkaa. Toriparkki, noin 500 ap LP Oy mahdollinen toteuttaja. Tarvitsee investointiluvan kh:lta. Rahoitus autopaikkojen myynnistä ja asiakasmaksuista.

12 KESKUSTAN PYSÄKÖINTI JA TORIPARKKI P P Syke Anttila P P P P Hansa Trio Sokos P P Siltapuisto Riitta Niskanen, Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala

13 KESKUSTAN PYSÄKÖINTI JA TORIPARKKI - torialueen puut voidaan pääosin säilyttää - Alatori säilyy puistona - Pysäköintilaitoksen ilmastoinnin päästöillä on hyvin vähäinen vaikutus Lahden Kauppatorin alueen ilmanlaatuun eivätkä sen aiheuttamat typpidioksidipitoisuudet nykytietämyksen mukaan aiheuttaisi terveydellistä haittaa ihmisille - typpidioksidille asetetut raja-arvot alittuvat koko tutkimusalueella Riitta Niskanen, Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala

14 Pysäköinti keskustassa -Paasikiviparkki Toimintalinjaukset ja tavoitteet Toriparkin lisäksi rakennetaan keskustaan läntistä tulosuuntaa palveleva pysäköintitalo. Toteutus Ranta-Kartanon kaavaselvityksessä noin 140 ap esitetty Paasikivenaukion p- laitokseen. Palvelee Urheilu- ja messukeskusta, Kisapuistoa, Konsertti-taloa, Ståhlberginja Svinhufvudinkadun oppilaitoksia ja keskustan länsiosan yrityksiä ja kiinteistöjä. Rakentaminen kytkeytyy Ranta- Kartanon edistymiseen

15 Kävelyalue Toimintalinjaukset ja tavoitteet Toteutetaan laaja kävelykeskusta Keskustan huoltoliikenteen toimintaperiaate ratkaistaan jalankulkijoiden viihtyisyyden ja turvallisuuden näkökulmasta Esteettömyys on keskeinen suunnitteluperiaate keskustassa. Muotoilu otetaan myös liikenneympäristössä vahvasti huomioon. Toteutusperiaate KävelyAleksi Vapaudenkadun ja Hämeenkadun välinen alue. Rauhankadun ja Vesijärvenkadun välinen osuus. Kansalaisideointi Meidän Tori ja Aleksi WDC-ohjelman hankkeena 2012 Keskusta-alueen esteettömyyskartoitus Keskusta-alueen huoltoliikenneselvitys

16 KÄVELYALUE ja kävelypainotteinen alue Kevyen liikenteen verkkoa kehitetään Kävelypainotteinen joukkoliikennekatu Kävelykatu Kävelypainotteinen katu Korkealaatuinen kv.liik. reitti Keskustakehä Riitta Niskanen, Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala

17 Keskustan katuympäristö Toimintalinjaukset ja tavoitteet Toteutusperiaate Viihtyisä elinympäristö kaupungin erikoistuminen ympäristöön ja muotoiluun näkyy rakentamisessa ja katutilassa mm. runsaana viherrakentamisena, ympäristöja energiatehokkaina ratkaisuina, puun käyttämisenä rakennusmateriaalina ja alueen muotoiluosaamista esiintuovina yksityiskohtina Esteettömyys on keskeinen suunnitteluperiaate keskustassa. kadunvarsipysäköinnin vähentämisellä saadaan lisätilaa kevyelle liikenteelle ja viherrakenteille Huoltoliikennettä rajoitetaan ja sille osoitetaan omia purku- ja lastauspaikkoja Kulkuyhteydet, suojatiet, pysäkit, pinnoitteet ja valaistus suunnitellaan esteettömyyden erikoistason mukaisesti Sisäänkäyntien esteettömyyttä parannetaan Lisätään viihtyisyyttä lisääviä elementtejä; taidetta, kalusteita, valaistusta parannetaan Kävelyalueen kansalaisideointi Esteettömyys Esteettisyys Käytettävyys Kaupunkimuotoilu

18 TAVOITE : LAHDEN KESKUSTAAN KORKEATASOINEN JA VETOVOIMAINEN KESKUSTA JA KÄVELYALUE Viihtyisä Laadukas Kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittava Sujuva Turvallinen Virikkeellinen Elinvoimainen keskusta Kaikki käyttäjäryhmät huomioiva Esteetön Liike-elämän tarpeet huomioiva Kestävän kehityksen huomioiva Riitta Niskanen, Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala

19 KÄVELYALUE ASUKKAIDEN OLOHUONEEKSI LAHDEN VETONAULAKSI Toimintoja Tunnelmaa Riitta Niskanen, Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala

20 Muita kestävän kehityksen toimintoja Suojataan pinta- ja pohjavesistöjä Kulttuuriperinnön vaaliminen/ säilyttäminen Toteutusperiaate Lahdelle laadittu hulevesiohjelma edesautetaan vt 12 liikenteen siirtämistä eteläiselle kehätielle raskas liikenne pois keskustasta autoliikenteen vähentäminen keskustassa toteutuksissa vältetään pohjavedenpinnan muutoksia Ranta-Kartanon kaava mahdollistaa keskusta-alueen hulevesien hallintajärjestelyjen toteutuksen Paasikivenaukion alle Toteutusperiaate Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet Lahdessa selvitys vuoropuhelu Kaupunginmuseon kanssa APOLI-ryhmä Kaupunkikuvaryhmä - pyydetään lausunnot suunnitelmista

21 Muita kestävän kehityksen toimintoja Edistetään matalaenergia- ja ekologista rakentamista ja asumista sekä niihin liittyvää kehittämistä ja liiketoimintaa. Toteutusperiaate Ranta-Kartanon ja aseman alueita kehitetään ympäristölähtöisen matala- tai nollaenergiarakentamisen pilottialueina. Matala-energiaratkaisuja suositaan keskustan lisärakentamiskohteissa Kehitetään kaupungin omassa toiminnassa matala- tai nollaenergia ratkaisuja.

22 Kansalaisten osallistaminen Kehitetään uusia osallistumistapoja Kohde: Lahden asukkaat : joukkoliikenteen käyttäjät, pyöräilijät, autoilijat, vanhukset, nuoret, vammaiset, keskustassa asioivat, keskustassa työssäkävijät, turistit jne. Keskustan asukkaat Keskustan kiinteistöt Keskustan yritykset Yhteisöt ja ryhmittymät Toteutusperiaate E-palaute järjestelmä Keskustafoorumit ( alkaa syksyllä 2011) Suunnittelun yhteistyötahoja: Keskustaeheytys ry Pyöräilyn yhteistyöryhmä Vammaisneuvosto vuorovaikutteiset hankkeet Meidän tori ja Aleksi kansalaisideointi Urbaani Ratas- pyöräilijä on kaupunkimuotoillija Palautekyselyt, Ideiointitilaisuudet, Yhteistyötahoja : LTYP, LAMK, IMMU pyöräilyn yhteistyöryhmä jatkuva tiedottaminen ( internet. media)

23 Keskustan kehittäminen kestävä kehitys Kokonaistaloudellisuus Ekologisuus + Taloudellisuus Toteutusperiaate Elinkaarilaskelmat merkittäville hankkeille Kokonaistaloudellisesti edullisin

24 Keskustan kehittäminen on iso asia Kyse on keskustan kilpailukyvystä mutta myös siitä minkälaisen keskustan haluamme jättää jälkipolville Riitta Niskanen, Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala

Kauppatorin asemakaavan liikenteelliset vaikutukset 2012. Turun kaupunki Ympäristö ja kaavoitusvirasto huhtikuu 2012

Kauppatorin asemakaavan liikenteelliset vaikutukset 2012. Turun kaupunki Ympäristö ja kaavoitusvirasto huhtikuu 2012 Kauppatorin asemakaavan liikenteelliset vaikutukset 2012 Turun kaupunki Ympäristö ja kaavoitusvirasto huhtikuu 2012 ESIPUHE Tämä raportti on laadittu Kauppatorin asemakaavaehdotuksen liikenteellisten

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014 Maankäytön suunnittelu Keskustavisio 2014 25.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Työn tarkoitus ja tavoitteet... 6 3. Organisaatio ja aikataulu... 8 4. Tavoitteet... 9 4.1 Työlle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3 KESKUSTAVISIO 2014 LUONNOS 11.9.2014 Kooste luonnosvaiheen palautteesta ja vastauksia yleisimmin esitettyihin kysymyksiin/mielipiteisiin Tässä on kooste keskustavisiosta saadusta palautteesta kiitos kaikille

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLIVIESKA ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Luonnos 20.10.2008 SISÄLTÖLUETTELO JOHDANTO 1 1. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

15 Kaupunkiseudut ja liikenne

15 Kaupunkiseudut ja liikenne 15 Kaupunkiseudut ja liikenne Kokemuksia eurooppalaisista katuraitiotiehankkeista Kai Rintala, KPMG Oy Ab Ei kirjallista esitystä. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelumenetelmänä Mika Ristimäki,

Lisätiedot

KESKUSTAVISIO Vaihtoehtotarkastelut Luonnos 16.6.2014

KESKUSTAVISIO Vaihtoehtotarkastelut Luonnos 16.6.2014 KESKUSTAVISIO Vaihtoehtotarkastelut Luonnos 16.6.2014 Vaihtoehto A Vaihtoehto B HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Maankäytön suunnittelu Ratkaisu/vaikutuksen kohde Vaihtoehto A Vaihtoehto B Korttelin 1 perusparantaminen

Lisätiedot

KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012

KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012 1 KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012 Kauppatorin asemakaavanmuutosehdotuksesta jätettiin nähtävilläoloaikana yksitoista muistutusta. Muistutuksen

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava 2035

Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava 2035 Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava 2035 Liikennesuunnitelma 7.1.2014 2 Sisältö 1 Tausta ja tavoitteet... 4 2 Liikenne-ennusteet... 5 3 Liikenneturvallisuuden toimenpideohjelma... 6

Lisätiedot

09.11.2011 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 YHTEENVETO TAVOITESEMINAAREISTA 11.10.2011 JA 19.10.2011

09.11.2011 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 YHTEENVETO TAVOITESEMINAAREISTA 11.10.2011 JA 19.10.2011 09.11.2011 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 YHTEENVETO TAVOITESEMINAAREISTA 11.10.2011 JA 19.10.2011 TAVOITESEMINAARIT Osayleiskaavan konsultti oli yhdessä keskustan yleiskaavan ohjausryhmän kanssa laatinut

Lisätiedot

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Tampere vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 26-vuotiaat... 7 26-35-vuotiaat... 7 36-45-vuotiaat...

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

Pysäköintipolitiikka kehityksen kulmakivi

Pysäköintipolitiikka kehityksen kulmakivi 6 Pysäköinti Autopysäköinnin mitä, missä, milloin Tuloksia Tampereen keskustan pysäköintitutkimuksesta tutkija Kaisa Karhula Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto kaisa.karhula@tut.fi

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

1. Lähtökohdat ja tavoitteet. Lauritsalan keskustan kehittäminen. 1.1 Johdanto. 1. Lähtökohdat ja tavoitteet

1. Lähtökohdat ja tavoitteet. Lauritsalan keskustan kehittäminen. 1.1 Johdanto. 1. Lähtökohdat ja tavoitteet Sivu 1 Lauritsalan keskustan kehittäminen 1. Lähtökohdat ja tavoitteet 1.1 Johdanto 1.2 Suunnitteluprosessi 1.3 Suunnittelualue 1.4 Suunnittelun tavoitteet 1.5 Maanomistus 1.6 Maakuntakaava ja yleiskaava

Lisätiedot

550 ap. (paikoista mahdollisesti rakennettavien liiketilojen käytössä max 150 ap) Reska 0 m Goodman 330 m 69 %

550 ap. (paikoista mahdollisesti rakennettavien liiketilojen käytössä max 150 ap) Reska 0 m Goodman 330 m 69 % 1 HÄMEENLINNA KESKUSTAN PYSÄKÖINTIVAIHTOEHTOJEN VERTAILU PERUSTIEDOT Autopaikkamäärä Rakennettava kerrosluku Pohjapintaala (arvio) 380 ap 240 ap 2 krs 3 krs 115 m x 43 m = 4845 m2 34 m x 56 m= 1904 m2

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A160 * 2006 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...3 2. Lähtökohdat...4 2.1. Valtakunnalliset ja alueelliset linjaukset...4 2.2. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B B Keskustan osayleiskaava 2030 Lähtökohta- ja tavoiteraportti B Järvenpään kaupunki Kaupunkikehitys Yleissuunnittelu PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ 23.9.2013 Keskustan osayleiskaava LÄHTÖKOHTA- JA TAVOITERAPORTTI

Lisätiedot

KURIKAN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14.6.2010

KURIKAN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14.6.2010 KURIKAN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 1 JOHDANTO 2 2 KESKUSTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN 4 2.1 Ydinkeskustan julkinen ympäristö ja laatuvyöhykkeet 4 2.2 Kaupungintalon kortteli ja kymppikortteli

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Yhdyskuntalautakunta 26.5.2015 Kaupunginhallitus 1.6.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA... 2 2. PYSÄKÖINTIRATKAISUN

Lisätiedot

10 lupausta pyöräilyn

10 lupausta pyöräilyn VÄYLÄT P n e l l i ä yör ella o Seinäj SEINÄJOEN KAUPUNGIN PYÖRÄILYSTRATEGIA KUNNOSSAPITO Keskustaan laadukas ja esteetön pääreitti 1 suunnissa etelä-pohjoinen ja itä-länsi 2 Pyöräily-yhteydet maanteiltä

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 2 3 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät

JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät KONTIOLAHDELLE LEHMO MARJALA NOLJAKKA MUTALA RANTAKYLÄ YLÄMYLLY NIINIVAARA REIJOLA NIITTYLAHTI POHJOIS-kARJALAN OPISTO JOLLA Joensuun

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 1 TYÖN KERAVAN TAUSTOJA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Sisällysluettelo TYÖN TAUSTOJA Parasta arkea, askeleen päässä, rohkealla sykkeellä 4 Asukasmäärä kasvaa 4 Lisää liiketilaa

Lisätiedot