SISÄLTÖ ERI MENETELMÄT JA KUSTANNUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ ERI MENETELMÄT JA KUSTANNUKSET"

Transkriptio

1 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIHUOLLON SUUNNITTELU MENETELMÄN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMAN LAATIMINEN Kai Saralehto 9/2004 SISÄLTÖ ERI MENETELMÄT JA KUSTANNUKSET SUUNNITTELUN ALUSTUS ESISELVITYS KIINTEISTÖLLÄ SUUNNITELMAN LAATIMINEN

2 JÄTEVESIHUOLTORATKAISUT HAJA-ASUTUSALUEILLA SUOSITELTAVA JÄTEVEDENKÄSITTELY- MENETELTELMÄN VALINTAJÄRJESTYS: 1. Viemäriin liittyminen 2. Kyläkohtainen jätevedenkäsittely 3. Useamman kiinteistön yhteiskäsittely 4. Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely 5. Umpisäiliö KÄSITTELYMENETELMÄN VALINTAAN VAIKUTTAA MM: Voidaanko kiinteistö liittää viemäriin nyt tai tulevaisuudessa (Vesihuollon kehittämissuunnitelmat) Alueelliset erityismääräykset (kuntien ympäristönsuojelumääräykset, vyöhykejaot, pohjavesialueet, ranta-alueet, - perustuvat asetuksen vaatimuksiin) Maaperäolosuhteet

3 KIINTEISTÖKOHTAISET PAINEVIEMÄRIJÄRJESTELMÄT PAINEVIEMÄRIJÄRJESTELMIEN TOTEUTUSVAIHTOEHTOJA: JÄTEVEDET VOIDAAN KÄSITELLÄ KYLÄKOHTAISESTI TAI NE JOHDETAAN RAKENNETTUUN VIEMÄRIVERKOSTOON LUONTOA SÄÄSTÄVIÄ ASENNUSRATKAISUJA JA SOVELTUVAT HYVIN VALMIIKSI RAKENNETUILLE ALUEILLE PAINEVIEMÄRILINJOJEN PUTKIKOKO DN MATALAAN KAIVANTOON PERUSTETTA- ESSA PUTKET VOIDAAN VARUSTAA SAATTOLÄMMITYKSELLÄ ASENNUKSESSA VOIDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS VAAKAPORAUSMENETELMIÄ JÄRJESTELMIEN HALLINNOINTI: - VESIHUOLTOLAITOS TAI JÄTEVESIOSUUSKUNTA

4 KIINTEISTÖKOHTAISET PAINEVIEMÄRIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT ON VARUSTETTU REPIJÄPUMPUILLA JÄRJESTELMÄT TOTEUTETTU VALMISTAJASTA RIIPPUEN JOKO RUUVI- TAI KESKIPAKOPUMPUILLA HINTA N /PUMPPAAMO KESKIPAKOPUMPPU TUOTTO NOSTOKORKEUDESTA RIIPPUEN 1-5 l/s TEHO KOLMIVAIHEISENA 2,5-4 kw KÄYNTIAIKA OMAKOTITALOSSA N. 2 MIN/VRK RUUVIPUMPPU TUOTTO NOSTOKORKEUDESTA RIIPPUEN 0,3-1,3 l/s TEHO YKSIVAIHEISENA 0,75-1,5 kw KÄYNTIAIKA OMAKOTITALOSSA N MIN/VRK

5 Vaihtoehtoja kiinteistökohtaiseen jätevedenkäsittelyyn Kuivakäymälät Vähävetinen käymälä Umpisäiliö Komposti Pelto Kasvimaat Jätevedenpuhdistamo Harmaat vedet Saostuskaivo (Liete puhdistamolle) Maaimeyttämö Maasuodattamo Pienpuhdistamo WC-vedet ja Harmaatvedet Saostuskaivo (Liete puhdistamolle) Maaimeyttämö Maasuodattamo Pienpuhdistamo Maaperä tai oja Panospuhdistamo (Liete puhdistamolle tai kompostiin) Esiselkeytys + muut esikäsittelyt (Liete puhdistamolle) Biologinen, kemiallinen tai biologiskemiallinen käsittelymenetelmä Jälkikäsittely

6 MAAPUHDISTAMOT Maaimeyttämö Maasuodattamo Jätevesi puhdistuu maapuhdistamoissa mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti

7 MAAPUHDISTAMOT Kaksoisvesijärjestelmä (WC-vedet umpisäiliöön ja harmaat vedet maapuhdistamoon ) Voidaan rakentaa, myös suodattamo Matalaan perustettu maasuodattamo (korotettu kenttä)

8 MAAPERÄKÄSITTELYMENETELMÄT VAIHTOEHDOT Useamman kiinteistön yhteiskäsittely Voidaan rakentaa, myös suodatus Maasuodattamo tehostetulla fosforin poistolla

9 MAAPUHDISTAMOIDEN PLUSSAT JA MIINUKSET + Vähäinen huollon tarve + Perusmenetelmien hinnat vertailukelpoisia viemäröintikustannuksiin verrattuna - Puhdistusteho laskee erityisesti fosforin osalta - Suuri tilan tarve - Maamassat vaihdettava vuoden välein - Puhdistus perustuu mikrobitoimintaan, joka ei salli pitkiä kuormittamattomia kausia

10 PIENPUHDISTAMOT Panospuhdistamot

11 PIENPUHDISTAMOT Biologiset suodatinpuhdistamot

12 PIENPUHDISTAMOT VAIHTOEHDOT Kivikuitusuodattimet

13 YLI 100 AVL:N (> 20 m 3 /d) MENETELMÄT

14 PIENPUHDISTAMOIDEN JA ISOMPIEN YKSIKÖIDEN VALINTAAN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ Kiinteistökohtaiset pienpuhdistamot vaativat maapuhdistamoihin verrattaessa vähemmän tilaa Vähäisemmät maaperän ominaisuuksien vaatimukset Pienemmät korkeuserovaatimukset Vaativat huoltoa (huoltosopimukset) Laitevalinnassa oltava tarkkana (konkreettiset referenssit) Koneistojen käyttöikä 15 vuotta, säiliörakenteet kestävät huomattavasti pidempään Pienpuhdistamo on viemäriin liittymistä kalliimpi, mutta huoltosopimuksen kanssa käyttö usein yhtä vaivatonta Puhdistus perustuu mikrobitoimintaan, joka ei salli pitkiä kuormittamattomia kausia

15 KUSTANNUKSET - Viemäriin liittymismaksuissa ja käyttömaksuissa on käytetty keskiarvoja Turku - Pori väliseltä rannikkoalueelta (liittymismaksujen vaihteluväli on ) - Jätevesimäärä 1 m 3 /d/kiinteistö - Kiinteistössä asukkaita 5 - Investointikustannus ja vuosittainen käyttökustannus on jaettu 15 vuodelle - Vuosikustannusta laskettaessa ei ole huomioitu korkokantaa ja ne ovat kohdistettu yhdelle kiinteistölle Jätevesien käsittelymenetelmä Investointikustannus (alv 0 %) Menetelmän käyttökustannus /vuosi (alv 0 %) Yhteen kiinteistöön kohdistuva kustannus jaettuna 15 vuodelle /vuosi/kiinteistö (alv 0 %) viemäriin liittyminen maaperäimeytys maasuodatin maasuodatin tehostetulla fosforin poistolla kaksoisvesijärjestelmä (WC-vedet umpikaivoon ja harmaat vedet maaperäkäsittelyyn) kaikki jätevedet umpikaivoon (5 henkinen perhe) kiinteistön panospuhdistamo Useamman kiinteistön yhteiskäsittely 3 kiinteistön maasuodatin kiinteistön maasuodatin tehostetulla fosforin poistolla kiinteistön panospuhdistamo kyläkohtainen panospuhdistamo (AVL 50) * bioroottoripuhdistamo (pienet yksiköt) (AVL 100) ** * Sisältää 300 m viemäriverkostoa, jonka osuus kustannuksista on ** Sisältää 600 m viemäriverkostoa, jonka osuus kustannuksista on Kai Saralehto 09/04

16 SUUNNITTELU Suunnittelutyön eteneminen: Keskustelu kiinteistön olosuhteista asiakkaan kanssa Varmistetaan ettei viemäriin liittyminen ole mahdollista (vesihuollon kehittämissuunnitelmat) Selvitetään onko jätevedet mahdollista käsitellä yhdessä naapurin kanssa Alueellisten erityismääräysten (ympäristönsuojelumääräykset/vyöhykejako ja rakennusmääräykset) selvittäminen kunnasta (ympäristönsuojeluviranomainen ja rakennusvalvonta) Esiselvitys kiinteistöllä Olemassa olevat rakenteen (kaapelit, vesijohdot, viemärit jne ) Vanhojen saostuskaivojen kunnontarkastus Alustava puhdistamon paikan valinta Imeytyskoe, jos imeytysmenetelmä ei ole alueellisten määräysten vastainen Korkeusvaaitus ja tarkempi etäisyyksien mittaus Tiedot kannattaa kirjata esiselvitysmuistioon! Keskustelu asiakkaan kanssa soveltuvista puhdistusmenetelmistä ja eri vaihtoehtojen kustannukset Menetelmän valinta esiselvityksen perusteella Suunnitelma-asiakirjojen laatiminen Kai Saralehto 09/04

17 SUUNNITTELU Käsittelytehovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla jätevedenkäsittelylaitteistoille asetetut puhdistustehovaatimukset. BOD 7ATU fosfori (P) typpi (N) Normaalit käsittelyteho vaatimukset 90 % 85 % 40 % Lievemmät käsittelytehovaatimukset 80 % 70 % 30 %

18 MITOITUS Asetuksen mukaan: Huoneistoala / 30 = asukasluku, kuitenkin vähintään 5 asukasta MAASUODATTAMO - 50 l/vrk/suodatin m 2 - Yhden perheen (200 l/as/vrk=1 000 l/vrk) maasuodattamon pinta-ala 20 m 2 MAAIMEYTTÄMÖ l/vrk/imeytys m 2 - Yhden perheen (1 000 l/vrk) maaimeyttämön pinta-ala m 2 SAOSTUSSÄILIÖ - Viipymä 2 vrk - esim l/vrk 2 x 1000 l + lietevarasto 500 l = l eli 2,5 m 3 PIENPUHDISTAMO - Valitaan laitetoimittajan ilmoittaman mitoituksen perusteella - Laitetoimittajan tulisi ilmoittaa mitoitus aina virtaaman perusteella eikä (pelkästään) asukasluvun MITOITUS TEHDÄÄN AINA TAPAUSKOHTAISESTI VEDENKULUTUS JA KIINTEISTÖN KÄYTTÖ- TARKOITUS HUOMIOIDEN (jäteveden määrä ja laatu)! Kai Saralehto 09/04

19 Esimerkki ESISELVITYSMUISTIO 1(4) Laatinut: Kai Saralehto (SYKE/HAMK) pvm Asiakkaan tiedot nimi osoite Puh. ESISELVITYS JÄTEVEDENKÄSITTELYMENETELMÄN VALINTAAN KIINTEISTÖLLE nro ESITIEDOT Uudisrakennus Vapaa-ajan asunto Saneeraus Muu Tontin pinta-ala m 2 Kaavoitustilanne Kaavoitusmääräykset jätevesien käsittelymenetelmälle Sijaitseeko pohjavesialueella Ei Kyllä Käsiteltävien jätevesien laatu Kiinteistön asukasmäärä Käsiteltävien jätevesien määrä Onko vanhat saostuskaivot Ei On VANHOJEN SAOSTUSKAIVOJEN KUNTO Kaivot rakennettu vuonna Aikaisempi huolto vuonna Onko lohkeillut palasia Ei On Keskimääräinen seinämävahvuus mm Onko kaivojen tiivisteet kunnossa Ei On

20 Esimerkki ESISELVITYSMUISTIO 2(4) Laatinut: Kai Saralehto (SYKE/HAMK) Onko saostuskaivoissa T haarat Ei On Kaivojen kunnostustoimenpiteet ETÄISYYDET 1. Etäisyys omaan vedenottamoon m Kaivon sijainti imeytyskohtaan nähden ylempänä alempana Maa-aines: hieno karkea moreeni 2. Etäisyys vesistöön m 3. Etäisyys tiehen m Etäisyys kiinteistön rajaan m 4. Etäisyydet ojiin m, m, m, m 5. Suunnat ja etäisyydet kauempana sijaitseviin vedenottamoihin 1.Suunta 0 etäisyys m 2. Suunta 0 etäisyys m 3. Suunta 0 etäisyys m 4. Suunta 0 etäisyys m 5. Suunta 0 etäisyys m 6. Suunta 0 etäisyys m 6. Tuleva tyhjennysetäisyys m Onko tyhjennystä haittaavia esteitä Ei On 7. Etäisyys peruskallioon m

21 Esimerkki ESISELVITYSMUISTIO 3(4) Laatinut: Kai Saralehto (SYKE/HAMK) KORKEUDET Tiedot vertailu eli sidospisteestä. Pisteen nimi Mitattu korkeus Laskettu korkeus Vertailu- eli sidospiste (määrätty) Viemärin lähtökorkeus Maanpinta pisteessä 1 Maanpinta pisteessä 2 Maanpinta pisteessä 3 Maanpinta pisteessä 4 Purkuojan vedenpinta POHJAVEDEN YLIN PINNANKORKEUS Määritystapa Pohjaveden ylin pinnankorkeus imeytyskentän alueella maanpinnasta m Pohjaveden pinnakorkeudet talousvesikaivoissa maanpinnasta Kaivo 1. m Kaivo 2. m Kaivo 3. m Kaivo 4. m Kaivo 5. m Kaivo 6. m Pohjaveden pinnankorkeus saostuskaivon kohdalla m IMEYTYSKOEKUOPPA Kuopan syvyys m Kuopan halkaisija m Imeytymisnopeus mm / 30 min

22 Esimerkki ESISELVITYSMUISTIO 4(4) Laatinut: Kai Saralehto (SYKE/HAMK) SOVELTUVUUS MAAPERÄIMEYTYKSEEN Soveltuu hyvin Soveltuu tietyin rajoituksin Ei sovellu maaperäimeytykseen SOVELTUVUUS SUODATINKENTÄN RAKENTAMISEEN Korkeusero alimman viemäröidyn lattiapinnan ja purkuojan välillä m Etäisyys purkuojaan taloviemärin ulostulosta m Soveltuu hyvin Soveltuu tietyin rajoituksin Ei sovellu suodatinkentän rakentamiseen VALITTU KÄSITTELYMENETELMÄ Maaperäimeytys Matalaan perustettu imeytyskenttä Maasuodatin Matalaan perustettu maasuodatin Muu ratkaisu ja lisätiedot SELVITYKSEN TEKIJÄ Aika Selvityksen teki

23 SUUNNITTELU Esiselvitys kiinteistöllä ENSIMMÄISEKSI SELVITETTÄVÄT ASIAT: ASEMAPIIRROS (jos ei ole, tehdään sellainen) OLEMASSA OLEVAT VESIJOHDOT VIEMÄRIT KAAPELIT (sähkö, puhelin, laajakaistat, antenni ) SALAOJAT (salaojavesiä ei jatkossa johdeta järjestelmään) PUHDISTAMON ALUSTAVA PAIKKA MAHDOLLINEN PURKUPISTE Kai Saralehto 09/04

24 SUUNNITTELU Esiselvitys kiinteistöllä Vanhojen saostuskaivojen kunnon tarkastus Kaivojen kansistot Rapautuminen (seinämävahvuus > 100 mm) Tiiveys (tiivisteet, läpiviennit, pohja) Tilavuus T-haarastot (estävät pintalietteen karkaamisen ja huolehtivat tuuletuksesta) Tuloviemäri Tuuletus talon katolle Sijainti

25 SUUNNITTELU Tuuletus viemärin tuuletus aina rakennuksen katolle saostuskaivojen T-haarastot toimivat tuuletuskanavina ja estävät pinta-lietteen karkaamisen

26 SUUNNITTELU Esiselvitys kiinteistöllä Maapuhdistamoiden paikan valinnassa huomioitavat etäisyydet Kai Saralehto 09/04

27 SUUNNITTELU Esiselvitys kiinteistöllä KOEKUOPPA Testataan maaperän soveltuvuus imeyttämiseen Ei karkeille maalajeille Menetelmä ei anna suoraan kentän mitoitusta syvyys n. 2 m täytetään vedellä odotetaan vrk (maaperän pitää olla vedellä kyllästetty) täytetään 25 cm:n etäisyydelle kuopan reunasta odotetaan 25 min jos pinta laskee yli 25 mm mittausten aikana, maaperä soveltuu imeytykseen

28 SUUNNITTELU Esiselvitys kiinteistöllä KORKEUSVAAITUS TYÖMAAKOHTAINEN KORKEUSJÄRJESTELMÄ VALITAAN KIINTOPISTE (pysyvä) JA MERKITÄÄN KORKEUDEKSI ESIM VERRATAAN MUITA KORKEUKSIA KIINTOPISTEESEEN Kai Saralehto 09/04

29 KIINTEISTÖKOHTAISTEN JÄTEVEDENKÄSITTELYMENETELMIEN SUUNNITTELU SUUNNITELMAN SISÄLTÖ Mitoitus (kuormituslukuihin perustuen) Selvitys käsittelymenetelmän toimintaperiaatteesta Arvio menetelmällä saavutettavasta käsittelytuloksesta ja ympäristökuormituksesta Rakennusselostus - Kiinteistöviemärit ja kaivannot - Kaivot - Toimilaitteet (pumput, hälytykset ) - Puhdistusmenetelmän rakenteet Liitteet - Tarvikeluettelo - Esiselvitysmuistio - Yleiskartta kiinteistön sijainnista - Piirustukset; asema, taso, leikkaus - Käyttö- ja huolto-ohje

30 KIINTEISTÖKOHTAISTEN JÄTEVEDENKÄSITTELYMENETELMIEN SUUNNITTELU MITOITUS JA ARVIO SAAVUTETTAVASTA PUHDISTUSTULOKSESTA: ESIM : Fosforinpoistokaivolla varustettu maasuodattamo on mitoitettu seuraavasti: AVL Q kesk (150 l/as/d) 5 henkilöä 750 l/d Tuleva kuormitus laskettuna kuormitusluvuilla: BHK 7ATU (5x50 g/d/as) 250 g/d P kok (5x2,2 g/d/as) 11 g/d N kok (5x14 g/d/as) 70 g/d Lähtevä kuormitus: Reduktio % (kirjallisuudesta) BHK 7ATU 95 12,5 g/d P kok 75 2,8 g/d N kok g/d Lähtevä ilmoitetaan yksikössä mg/l eli: BHK 7ATU 16,6 mg/l P kok 3,7 mg/l N kok 65 mg/l ( ) Reduktio % = 100 x (tuleva - lähtevä) tuleva

31 KIINTEISTÖKOHTAISTEN JÄTEVEDENKÄSITTELYMENETELMIEN SUUNNITTELU MITOITUS JA ARVIO SAAVUTETTAVASTA PUHDISTUSTULOKSESTA, ESIM: Kaksoisvesijärjestelmä (WC-vedet umpisäiliöön ja harmaat maasuodattamoon) AVL 5 henkilöä Q kesk (150 l/as/d) 750 l/d Muodostuva kokonaiskuormitus laskettuna kuormitusluvuilla: BHK 7ATU (5x50 g/d/as) 250 g/d => 333 mg/l P kok (5x2,2 g/d/as) 11 g/d => 15 mg/l N kok (5x14 g/d/as) 70 g/d => 93 mg/l Uloste ja virtsa umpisäiliöön (200 l/d): BHK 7ATU (5x15+5 g/d/as) 100 g/d => 500 mg/l P kok (5x0,6+1,2 g/d/as) 9 g/d => 45 mg/l N kok (5x1,5+11,5 g/d/as) 65 g/d => 325 mg/l Eli nämähän on nyt hoidettu pois lähtevästä kuormituksesta (typpeä ei tarvitsisi enää käsitellä) Pesuvedet (550 l/d): BHK 7ATU 150 g/d => 272 mg/l P kok 4 g/d => 7,2 mg/l N kok 5 g/d => 9 mg/l Pesuvedet maasuodattamoon: Reduktio % (kirjallisuudesta) BHK 7ATU 97 % 4,5 g/d => 6,9 mg/l P kok 70 % 1,2 g/d => 2,2 mg/l N kok 48 % 2,6 g/d => 4 mg/l Koko järjestelmän reduktio: ( ) Reduktio % = BHK 7ATU 97,5 % P kok 85,3 % N kok 95 % 100 x (tuleva - lähtevä) tuleva

32 KIINTEISTÖKOHTAISTEN JÄTEVEDENKÄSITTELYMENETELMIEN SUUNNITTELU Piirustusten laatiminen: AutoCad tai Cads -piirto-ohjelmilla Valmiit blokit (tai symbolit) nopeuttavat piirustusten laatimista huomattavasti Joillakin laitevalmistajilla on valmiita suunnittelulevykkeitä ja piirrosmerkkejä löytyy myös Internetistä

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla OHJE Ympäristö- ja lupalautakunta 16.6.2004 70 Karkkilan kaupunki Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla 1. YLEISTÄ Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kaupungin viemäriverkostoon,

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Kyrönmaan hajajätevedet-hanke Syksy 2011 1 Sisältö 1. Lyhyesti mallisuunnitelmasta... 3 2. Perustiedot... 4 2.1 Kiinteistön tiedot... 5 2.2 Kiinteistön vesihuolto... 5

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 JÄTEVEDEN PUHDISTAMINEN MAAPERÄKÄSITTELYSSÄ...2 2.1 Maaimeytys ja maasuodatus...2 2.2 Imeytysmoduuli/moduulisuodattamo...3

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

Erilaiset jätevesijärjestelmät ja niiden soveltuvuus

Erilaiset jätevesijärjestelmät ja niiden soveltuvuus Jätevesikoulutus 19.10.2009 Eura Erilaiset jätevesijärjestelmät ja niiden soveltuvuus Tero Forsman tero.forsman@valonia.fi p.044 907 5990 Valonia, Vanha Suurtori 7 (Hjeltin talo), 20500 Turku www.valonia.fi

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA LAITEHUOLTO Suomen lainsäädännön mukaan haja-asutusalueilla sijaitsevien, ennen asetuksen (542/2003) voimaan astumista 1.1.2004 rakennettujen

Lisätiedot

Saneerausmallit: KP BioChem kaivopuhdistamo. PA0.8 sa BioChem

Saneerausmallit: KP BioChem kaivopuhdistamo. PA0.8 sa BioChem Saneerausmallit: P BioChem kaivopuhdistamo - asennetaan hyväkuntoisiin sakokaivoihin; - betonikaivot dia 700-1200. Erilaisia toteutusmalleja Panoksen keräys Lietteenkäsittely 2. Biologis-kemiallinen puhdistus

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

Ohje KAIVOLLE. HUOMIOI! Huomioi että käytössä olevaan kaivoon voi muodostua kaasuja, KOMBIKAIVO. Kuva 1. SISÄÄN ULOS SISÄÄN PB (2)

Ohje KAIVOLLE. HUOMIOI! Huomioi että käytössä olevaan kaivoon voi muodostua kaasuja, KOMBIKAIVO. Kuva 1. SISÄÄN ULOS SISÄÄN PB (2) Versio 1.0 2012-01-27 Kuva 1. ULOS KOMBIKAIVO PB (2) 1 kpl sisään tulo jako-/ tarkastuskaivolle 130 mm pohjasta 4 kpl ulostuloja (joista 2 kpl ovat valinnaisia) jako-/ tarkastuskaivolle, 30 mm pohjalta

Lisätiedot

MARKKINAOIKEUDELLE. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 :n mukainen kieltohakemus.

MARKKINAOIKEUDELLE. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 :n mukainen kieltohakemus. A S I A N A J O T O I M I S T O MARKKINAOIKEUDELLE Asia: Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 :n mukainen kieltohakemus. Hakija: Clewer Markkinointi Oy Y-tunnus 2282658-3 Kynttilätie

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 1 / 3 YLEISTÄ Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella annettiin 11.6.2003

Lisätiedot

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi.

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi. Sisältö Jäteyhteiskuntamme 1. Jäte yleensä 9 1.1. Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan 9 1.2. Jätteiden haittavaikutukset 9 1.3. Jätteen hävitys 10 1.4. Jäte ja jätesanasto 10 Jätevesi ja sen puhdistus

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 250/2014 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma Uusimaa Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 20/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus La us unto 23.01.2015 POKELY 5/07.04/2013 Lieksan Teollisuuskyla Oy Markku Vuorenmaa Kerantie 26 81720 LIEKSA Viite: Ymparistovaikutusten arviointiselostus 08.10.2014

Lisätiedot