Muistisairauksien ennaltaehkäisy osana muistihoitajien tehtäväkenttää ja alaosaston toimintaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistisairauksien ennaltaehkäisy osana muistihoitajien tehtäväkenttää ja alaosaston toimintaa"

Transkriptio

1 Muistisairauksien ennaltaehkäisy osana muistihoitajien tehtäväkenttää ja alaosaston toimintaa Pirkanmaan muistihoitajien ja alaosastotoimijoiden tapaaminen terveydenhoitaja, TtM Sirpa Kotisaari / Pirkanmaan Muistiyhdistys ry

2 Kansallinen muistiohjelma Tavoitteena muistiystävällinen Suomi 1. Aivoterveyden edistäminen 2. Oikeat asenteet aivoterveyteen, muistisairauksien hoitoon ja kuntoutukseen 3. Hyvän elämänlaadun varmistaminen muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen oikea-aikaisen tuen, hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen turvin 4. Kattavan tutkimustiedon ja osaamisen vahvistaminen

3 Vuoteen 22 mennessä aivojen suojelu on otettu huomioon yhteiskunnan kaikilla sektoreilla kunnissa / kuntayhtymissä aivojen terveyden edistäminen --- on sisällytetty strategioihin ihmisten tietoisuus aivojen terveydestä on kasvanut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset osaavat edistää asiakkaiden aivoterveyttä

4 Muistisairauksien ennaltaehkäisyn ja varhaisen toteamisen edistäminen Pirkanmaalla (MEVA) MEVA-hanke pilottina Muistiliiton valtakunnallisessa hankkeessa (Muistiliitto kansallisen muistiohjelman toteuttajana ja seuraajana)

5 Muistisairaudet uusi kansantauti Jokainen päivä 36 uutta diagnoosia Suomessa 13. sairastunutta ja määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 23 mennessä Etenevät muistisairaudet ovat merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste Alzheimerin tauti yleisin Ei parantavaa hoitoa, johtaa kuolemaan Lähes joka toinen yli 8 vuotiaana kuollut menehtyi joko sepelvaltimotautiin tai muistisairauteen. Dementiakuolemien määrä on yli kaksinkertaistunut kahdenkymmenen vuoden aikana (Tilastokeskus 29) Riski sairastua lisääntyy iän myötä Puolet diagnosoimatta

6

7 MEVA-hankkeen aloitusseminaari

8 RISKITESTI Mikä on riskisi sairastua muistisairauteen seuraavan 2 vuoden aikana? Lähde: soveltaen Kivipelto ym. 26, 28

9 Ikä v v v. 4 Koulutus 1 v. 7-9v. 2-6v. 3 Vanhemmilla / sisaruksilla muistisairaus Ei Kyllä 1 Systol. RR 14mmHg >14mmHg 2 Painoindeksi 3 kg/m2 >3 2 Kokonaiskolesteroli 6,5 mmol/l >6,5 2 Liikunta Aktiivinen Ei-aktiivinen 1 Lähde: soveltaen Kivipelto ym. 26, 28

10 Riskitestitulos Myöhäisiän muistisairauden todennäköisyys Muistisairauden riski % -5 Hyvin pieni 1, 6-7 Pieni 1,9 8-9 Hieman lisääntynyt 4, Jonkin verran lisääntynyt 7, Selvästi lisääntynyt 16,4 Lähde: soveltaen Kivipelto ym. 26, 28

11 Probability of dementia in late-life according to the risk score category in middle age The overall occurrence of dementia 4.4% SCORE N, All/ Demented % Risk (95% CI) / 4 1. (.-2.) / (.2-3.5) / ( ) / ( ) / ( ) % Risk SCORE Kivipelto, Ngandu et al., Lancet Neurology 26 MEVA-hankkeen aloitusseminaari , Tiia Ngandu

12 Midlife risk profile, 2 years prediction CAIDE Dementia Risk Score Age, years < >53 Education, years Sex Systolic BP, mmhg BMI, kg/m 2 Cholesterol, mmol/l Physical activity Women Men 14 > 14 3 > > 6.5 Active Inactive % SCORE Kivipelto, Ngandu et al., Lancet Neurology 26 MEVA-hankkeen aloitusseminaari , Tiia Ngandu

13 Midlife risk profile, 2 years prediction CAIDE Dementia Risk Score Age, years < >53 Education, years Sex Systolic BP, mmhg BMI, kg/m 2 Cholesterol, mmol/l Physical activity Women Men 14 > 14 3 > > 6.5 Active Inactive % SCORE Kivipelto, Ngandu et al., Lancet Neurology 26 MEVA-hankkeen aloitusseminaari

14 Midlife risk profile, 2 years prediction CAIDE Dementia Risk Score Age, years < >53 Education, years Sex Systolic BP, mmhg BMI, kg/m 2 Cholesterol, mmol/l Physical activity Women Men 14 > 14 3 > > 6.5 Active Inactive % SCORE Kivipelto, Ngandu et al., Lancet Neurology 26 MEVA-hankkeen aloitusseminaari , Tiia Ngandu

15 Muistisairauden riskitekijät Moni tunnetuista riskitekijöistä voi kaksin- tai jopa moninkertaistaa riskin sairastua etenevään muistisairauteen Kyseessä on kuitenkin vain lisääntynyt riski Emme voi koskaan varmasti tietää, kuka sairastuu, milloin ja miksi mutta voimme aktiivisesti pienentää riskiämme sairastua Kuva: Pauliina Lindholm / PointPanic, mukailtu lähteestä Käypä hoito 21

16 Riskiä lisäävät Ikä Sukuhistoria Geneettiset tekijät (ApoEε4) Matala koulutustaso Väh. henk. aktiivisuus Väh. fyys. aktiivisuus Sos. verkoston puute Masentuneisuus Runsas alkoholinkäyttö Tupakointi Runsaasti tyydytt. Rasvahappoja Aivovammat AV-sairaudet Suuri kolesteroliarvo Korkea verenpaine Insuliiniresistenssi, metabolinen oireyhtymä, diabetes Käypä hoito, muistisairaudet 21

17 Riskiä pienentävät Hyvä koulutus Henkinen aktiivisuus Sosiaalinen aktiivisuus Aerobinen liikunta Kohtuullinen alkoholinkäyttö Omega-3 -rasvahappojen saanti Antioksidantit Hormonikorvaushoito naisilla Asetyylisalisyylihappo ja muut tulehduskipulääkkeet Kohonneen verenpaineen lääkehoito Käypä hoito, muistisairaudet 21

18 Ennaltaehkäisyssä kokonaisvaltaisuus ratkaisee Ohjauksessa tärkeää positiivisuus ja syyllistämättömyys

19 Miina Sillanpään Säätiö Muistin toiminta

20 Tehtävä 1 Miten muistisairauksien ennaltaehkäisy sopii - osaksi muistihoitajan tehtäväkenttää? - osaksi alaosaston toimintaa?

21 MEVA-kehittämiskumppanit Tullinkulman työterveys Työterveyspalvelu Viisari Tampere Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Ylöjärvi Pirkanmaan Sydänpiiri Tampereen Diabetesyhdistys PSHP, Pete ja Pirteverkosto Tampereen yliopisto ja ammattikorkeakoulu Muistiliitto THL Työterveyslaitos Kouvolan seudun Muisti

22 MEVA-hankkeen tavoite Hankkeessa luodaan pysyviä rakenteita, jotka edistävät aivoterveyttä sekä tukevat muistisairauksien ennaltaehkäisyä ja varhaista toteamista Väestön tietoisuuden lisääntyminen aivoterveyden edistämisestä ja muistisairauksien ehkäisystä sekä varhaisesta hoitoon hakeutumisesta

23 Tavoitteen saavuttamiseksi Perusterveydenhuollon työntekijöitä tuetaan etsimään muistisairauksien riskitestin avulla keski-ikäisiä henkilöitä, joilla on kohonnut riski sairastua Terveydenhuollon työntekijät ja hanketyöntekijät kehittävät yhdessä elämäntapaohjausta, ja aivoterveyden edistäminen lisätään sekä yksilö- että ryhmäohjauksen uudeksi osaksi (Ikihyvä-, Tulppa- ja Muista Pääasia -ryhmät) Väestön tietoisuuden lisäämiseksi järjestetään yleisöluentoja Välitetään johdolle ja kuntapäättäjille asiantuntijatietoa päätöksenteon tueksi

24 Miksi aivoterveydestä pitää puhua? Muistisairauksien ennaltaehkäisy tehokkainta keski-iässä Aivoterveydestä huolehtiminen kasvattaa reserviä iän muutoksia vastaan enemmän mistä antaa Neuroneita syntyy vielä iäkkäilläkin hyötyä vain, jos saadaan liitetyksi hermoverkkoihin

25 Muistisairauksien ennaltaehkäisyn ja varhaisen toteamisen edistäminen Pirkanmaalla (MEVA) Sopimukset ja sitoutuminen Koulutukset Osaamiskysely ja lähtötilanneselvitys Koulutukset Riskitestiviikot Palautteet Jatkokehittämisen suunnittelu Väliarviointikokoukset Tutkimustulos Täydennyskoulutus Sopimus riskitestin pysyvästä käytännöstä Varhaisen tunnistamisen kriittiset pisteet Palautteet, joiden perusteella käytäntöjen hiominen Loppuarviointikokous Yhteinen, kirjattu käytäntö Muisti-ongelmaisen palvelupolku

26 MEVA-hankkeen teoriatausta Terveydenedistämisaktiivisuuden lisääminen Sitoutuminen, johtaminen, väestön terveysseuranta ja tarveanalyysi, voimavarat ja osaaminen, yhteiset käytännöt, osallisuus Asiakasnäkökulman vahvistaminen Voimavaralähtöinen ohjaus Asiakassegmentointi

27 Riskimittarin käyttö Ehkäisevien toimenpiteiden kohdistaminen riskiyksilöihin Työkalu tiedon välittämiseksi Tavoitteena systemaattinen käyttö Ennen riskitestiä on hyvä kysyä asiakkaan näkemys omasta muististaan Jos on muistiongelmia, arvioi johtuuko työuupumuksesta tai masennuksesta Tarvittaessa muistitutkimukset, sillä muistisairaus on mahdollinen myös työikäisillä

28 Kaikkien tehtävä Ennaltaehkäisy Kaikkien tehtävä Muistioireen tunnistaminen Aivoterveys Muistioire Muistisairauksien ennaltaehkäisy Valtimotaudin riskitekijöiden hyvä hoito Liikunta Henkinen ja sosiaalinen aktiivisuus Päävammojen ehkäisy Monipuolinen ruokavalio Diagnoosi Hyvin lievä AT Yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma Säännöllisen tarkistus ja seuranta, 6-12 kk Lääkehoidon tarkistus Oheissairauksien hoito Yksilöllisesti räätälöidyt palvelut Käytösoireiden hoito Ajoterveys, turvallisuus Kuntoutus ja apuvälinearvio Sosiaalietuuksien päivitys Edunvalvonta Hoitotahto Ohjaus ja neuvonta Omaisten kuuleminen ja tuki Muistipoliklinikka Diagnostiikka Yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma Lievä AT MMSE GDS 3-4 CDR.5-1 Avohoito Yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma Keskivaikea AT MMSE 22-1 GDS 4-6 CDR 1-2 Avohoito / Laitoshoito Yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma Vaikea AT MMSE 12- GDS 6-7 CDR 2-3 Laitoshoito Yksilöllinen hoitosuunnitelma Kuntoutumista edistävä hoitotyö Kuolema

29 Terveydenhuollon ammattilaisten vaikutus elintapamuutoksissa Jos tupakoinnin lopettaa spontaanisti kymmenen sadasta, lääkärin neuvontaa saaneista lopettaa 17 ja hoitajan neuvontaa saaneista 13 (Stead ym. 28) Alkoholin käytön mini-interventiolla onnistutaan vähentämään alkoholin kulutusta yhden vuoden seurannassa noin kolme annosta viikossa (Kaner ym. 27)

30 Työikäiset muistioireiset Anne Remes, Jari Turunen, Leena Ala- Mursula, SLL 37/212 (OYS muistipkl): Etenevä muistisairaus 23% Elimellinen alkoholisairaus 11% Psykiatrinen sairaus 15% Muihin pitkäaikaissairauksiin liittyvä ongelma 15% Unen tai vireystilan ongelma 11% Työuupumus 14% Ei muistioireita enää pkl:lle tullessa 11%

31 Milloin epäillä muistisairautta? Unohtaa toistuvasti muutakin kuin ihmisten nimiä Itselle tärkeät esineet, esimerkiksi lompakko ja avaimet ovat usein hukassa Unohtaa toistuvasti sovittuja tapaamisia Ei muista, miten on tullut johonkin paikkaan Vaikeus löytää sanoja tai epäasianmukaiset sanat Päättely- ja ongelmanratkaisukyvyn heikentyminen

32 Milloin epäillä muistisairautta? Uusien asioiden opettelu, esimerkiksi hoitoohjeiden seuranta on selkeästi vaikeutunut Muistiongelmia peitellään tai vähätellään Rahan käyttö vaikeutuu Persoonallisuuden muuttuminen, sekavuus, epäluuloisuus tai pelokkuus Mielialamuutokset, ahdistuneisuus ja apaattisuus yhdessä lähimuistin heikkenemisen kanssa Lähde: Suhonen ym. 28. Suomen lääkärilehti

33 Tehtävä 2 Varhaisen tunnistamisen kriittiset pisteet Muisti-ongelmaisen palvelupolku

34 Lähdekirjallisuutta Absetz,P., Hankonen, N Elämäntapamuutoksen tukeminen terveydenhuollossa: vaikuttavuus ja keinot, Duodecim 211; 127: Absetz, P Elämäntapaohjausta voi tehostaa tavoitteellisella toimintamallilla. Tesso (2). Härmä, H., Granö S Työikäisen muisti ja muistisairaudet. WSOYpro Kivipelto, M. & Granö, S. 28. Alzheimerin taudin ennaltaehkäisytyön tavoitteena on sairauden puhkeamisen viivästyttäminen. Muisti. 8. Kivipelto ym. 26. Risk score for the prediction of dementia risk in 2 years among middle aged people: a longitudinal, population based study. Lancet Neurol 5; Kuikka P., Akila R., Pulliainen V., Salo J Miksi muisti pätkii? Työterveyslaitos

35 Lähdekirjallisuutta Käypä hoito suositus 21. Muistisairauksien diagnostiikka ja lääkehoito Miina Sillanpää: Muista Pääasia _ja_kehittamistoiminta/paattyneet_hankkeet/muista_paaasia Salmela S.M., Kettunen T., Poskiparta M Vaikuttavan elintapamuutosintervention suunnittelu- helpommin sanottu kuin tehty? Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 212: 47; Suomen Lääkärilehti 28 (1): Hyvät hoitokäytännöt etenevien muistisairauksien kaikissa vaiheissa STM 212: Kansallinen muistiohjelma

Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry, Projektikoordinaattori Virpi Veijanen

Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry, Projektikoordinaattori Virpi Veijanen Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry, Projektikoordinaattori Virpi Veijanen Perustettu v. 1988 (Aiemmin P-H Dementiayhdistys ry) Kattojärjestönä Muistiliitto Toimialue 14 kuntaa Jäseniä n. 400, jäsenmaksu 15

Lisätiedot

Ajattele aivojasi pidä huolta muististasi. Minna Huhtamäki-Kuoppala

Ajattele aivojasi pidä huolta muististasi. Minna Huhtamäki-Kuoppala Ajattele aivojasi pidä huolta muististasi Minna Huhtamäki-Kuoppala Minna Huhtamäki-Kuoppala Leena Huhtala Johanna Ekola Outi Riihimäki Kulttuurista muistoja -hanke Katja Kujala Manar Ameli Palvelutuotanto

Lisätiedot

Muistipotilaan hoito- ja kuntoutuspolku kunnassa. 23.5.2012 Jaana Suhonen Dosentti, sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA Jokilaakson Terveys Oy

Muistipotilaan hoito- ja kuntoutuspolku kunnassa. 23.5.2012 Jaana Suhonen Dosentti, sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA Jokilaakson Terveys Oy Muistipotilaan hoito- ja kuntoutuspolku kunnassa 23.5.2012 Jaana Suhonen Dosentti, sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA Jokilaakson Terveys Oy Kirjallisuus Muistisairaudet Käypä hoito suositus 13.8.2010

Lisätiedot

MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ

MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ Käypä hoito suositus 2010. Muistisairauksien diagnostiikka ja lääkehoito Taustatietoa muistisairauksista Kansantauti yli 120 000 ihmistä, joilla on etenevä muistisairaus

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ

MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ Käypä hoito suositus 2010. Muistisairauksien diagnostiikka ja lääkehoito Taustatietoa muistisairauksista Kansantauti yli 120 000 ihmistä, joilla on etenevä muistisairaus

Lisätiedot

Vanhus ja päihteet - seminaari 24.5.2011 Turun AMK, Salon toimipiste Salon Muistiyhdistys, Projektityöntekijä Sari Nyrhinen

Vanhus ja päihteet - seminaari 24.5.2011 Turun AMK, Salon toimipiste Salon Muistiyhdistys, Projektityöntekijä Sari Nyrhinen Vanhus ja päihteet - seminaari 24.5.2011 Turun AMK, Salon toimipiste Salon Muistiyhdistys, Projektityöntekijä Sari Nyrhinen Suomessa joka viides työikäinen ja joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa muistioireita

Lisätiedot

LYHYT KATSAUS TAVALLISIMPIIN MUISTISAIRAUKSIIN

LYHYT KATSAUS TAVALLISIMPIIN MUISTISAIRAUKSIIN 04.03.2014 Ulla Vuori Terveydenhoitaja, muistikoordinaattori LYHYT KATSAUS TAVALLISIMPIIN MUISTISAIRAUKSIIN Taustaa: Vuosittain noin 13 500 yli 64-vuotiasta henkilöä sairastuu muistisairauteen Lievästä

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa. Geriatri Riitta Matero

Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa. Geriatri Riitta Matero Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa Rovaniemi 12.6.2012 Geriatri Riitta Matero Muistisairaudet ja niiden hoito Muistioireiden esiintyvyys Kansallinen muistiohjelma 2012

Lisätiedot

Muisti Käyttö- ja huolto-ohjeet

Muisti Käyttö- ja huolto-ohjeet Muisti Käyttö- ja huolto-ohjeet Työikäisen muisti 2 Muisti on monimutkainen instrumentti, joka koostuu erilaisista osista. Niistä työmuisti on herkin häiriöille, kuten stressin, masennuksen tai kiireen

Lisätiedot

VINTTI KIRKKAANA -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

VINTTI KIRKKAANA -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille VINTTI KIRKKAANA -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille Muistisairaudet alkoholin varjossa -projekti 2011 2013 1 Lukijalle Salon Muistiyhdistys

Lisätiedot

Muistityön kehittäminen ja arki, yhteistyöllä tuloksiin

Muistityön kehittäminen ja arki, yhteistyöllä tuloksiin Muistityön kehittäminen ja arki, yhteistyöllä tuloksiin Varsinais-Suomen yleislääkäripäivät Turku,21.5.14 Tarja Uusitalo geriatrian ylilääkäri Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Sidonnaisuudet/yhteistyökumppanit:

Lisätiedot

Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö. MAAHANMUUTTAJAVANHUSTEN MUISTIKUNTOUTUS Etnografinen tutkimus ryhmätoiminnasta

Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö. MAAHANMUUTTAJAVANHUSTEN MUISTIKUNTOUTUS Etnografinen tutkimus ryhmätoiminnasta Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö MAAHANMUUTTAJAVANHUSTEN MUISTIKUNTOUTUS Etnografinen tutkimus ryhmätoiminnasta Pro gradu -tutkielma Tuulikki Grönberg Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö

Lisätiedot

Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt. 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen

Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt. 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt Suomalainen asiantuntijasuositus Suomen Alzheimer-tutkimusseuran kokoama

Lisätiedot

Paremman Muistin Vihkonen

Paremman Muistin Vihkonen Paremman Muistin Vihkonen SISÄLLYS 1. Paremman muistin vihkonen 3 2. Voimavarakeskustelu 6 3. Hyväksymis- ja omistautumisterapia 8 4. Liikunta 9 5. Uni ja lepo 12 6. Ravinto 14 7. Kolesteroli, verenpaine

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU

MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 142 TUTKIMUKSIA Kaija Virjonen MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 142 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2012 Kirjoittaja: Kaija Virjonen,

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET. Timo Erkinjuntti. HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri

MUISTISAIRAUDET. Timo Erkinjuntti. HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri MUISTISAIRAUDET KÄYPÄ TUTKIMUS JA HOITO Timo Erkinjuntti HY Neurologian professori HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri VII Kansanterveyspäivät, Ikääntyvän väestön terveyshaasteet Marina Congress Center,

Lisätiedot

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta. Opas on tuotettu RAY:n tukemana.

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja

Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja MUISTISAIRAUS, mitä se on? sairaus, joka heikentää sekä muistia että muita tiedonkäsittelyn alueita Kielelliset toiminnot Näönvarainen hahmottaminen Toiminnanohjaus Muistisairaudet johtavat useimmiten

Lisätiedot

SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011. Monica Röberg, Heikki Heinonen

SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011. Monica Röberg, Heikki Heinonen 1 SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011 Monica Röberg, Heikki Heinonen 1 TAUSTA... 2 2 VÄESTÖN ARVIOINTIMENETELMIÄ... 3 2.1 Yleinen terveyteen liittyvä elämänlaatu,

Lisätiedot

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti on hitaasti ja tasaisesti etenevä aivosairaus, jonka oireet aiheutuvat tiettyjen aivoalueiden vaurioista. Sairauden

Lisätiedot

Toimintatapojen ja toimintakulttuurin muutos muistisairaiden hoidossa

Toimintatapojen ja toimintakulttuurin muutos muistisairaiden hoidossa YLEISLÄÄKETIETEEN OPPIALA Välittävä vaikuttaja -seminaari Toimintatapojen ja toimintakulttuurin muutos muistisairaiden hoidossa Jaakko Valvanne 10.4.2014 Kauniita tavoitteita Muistiohjelman tavoite 2020

Lisätiedot

MUISTIOPAS. Asiaa muistista ja aivoterveydestä

MUISTIOPAS. Asiaa muistista ja aivoterveydestä MUISTIOPAS Asiaa muistista ja aivoterveydestä Sisällys Aivot tärkeä pääoma... 3 Muisti ainutlaatuinen instrumentti... 4 Kevennä työmuistin kuormaa... 6 Pidä pääkoppaa hyvänä... 8 Työelämän muistihaasteet...

Lisätiedot

Muisti muuttuu - Arki muuttuu. Puheenvuoroja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnista ja turvallisesta ympäristöstä

Muisti muuttuu - Arki muuttuu. Puheenvuoroja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnista ja turvallisesta ympäristöstä Muisti muuttuu - Arki muuttuu Puheenvuoroja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnista ja turvallisesta ympäristöstä Muisti muuttuu - Arki muuttuu Puheenvuoroja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnista

Lisätiedot

Muistisairaus työiässä

Muistisairaus työiässä Muistisairaus työiässä Suomessa on 7 000 10 000 etenevää muistisairautta sairastavaa työikäistä ihmistä. Heidän tarpeensa ja elämäntilanteensa ovat erilaisia kuin iäkkäillä muistisairailla, joten he tarvitsevat

Lisätiedot

Terveyden edistämisen koulutusohjelma / Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Terveyden edistämisen koulutusohjelma / Ylempi ammattikorkeakoulututkinto KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Terveyden edistämisen koulutusohjelma / Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tiina Köninki MUISTITERVEYDEN RISKI- JA SUOJATEKIJÄT SEKÄ AIHEESEEN LIITTY- VÄ TIEDONSAANTI KESKI-IKÄISILLÄ

Lisätiedot

Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas

Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJ A B:33 Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas Muista Pääasia - ohjaajan opas Opas on laadittu yhteistyössä Muistiliiton kanssa. Kurssiohjaajat toimintaterapeutti

Lisätiedot

Muistiopas MUISTILIITTO RY www.muistiliitto.fi www.timmitaivot.fi

Muistiopas MUISTILIITTO RY www.muistiliitto.fi www.timmitaivot.fi Muistiopas Aivo - tärkein omistamamme pääoma Arvoisa lukija Kädessäsi on Muistiliitto ry:n Muistiopas. Muistiopas on jokamiehen opasvihkonen aivojen ja muistin toiminnasta sekä niiden aktivoimisesta. Oppaasta

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen

Lisätiedot