JOHTAMISJÄRJESTELMÄT KILPAILUKYVYN LÄHTEENÄ? Teemu Malmi Professori, AUSB

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHTAMISJÄRJESTELMÄT KILPAILUKYVYN LÄHTEENÄ? Teemu Malmi Professori, AUSB"

Transkriptio

1 JOHTAMISJÄRJESTELMÄT KILPAILUKYVYN LÄHTEENÄ? Teemu Malmi Professori, AUSB

2 OHJELMA Mitä johtamisjärjestelmillä ymmärretään? Case esimerkkejä johtamisjärjestelmistä, joilla on luotu kilpailuetua Johtamisjärjestelmät kansainvälisen vertailututkimuksen valossa Paneelikeskustelu

3 MITÄ ON JOHTAMINEN? Johtaminen on sitä, että saa tapahtumaan haluamiaan asioita toisten avulla Jorma Eloranta, Metson tj (Talouselämä 15/2009) Millä tämä saadaan organisaatiossa aikaan? -> Ainakin osin johtamisjärjestelmillä 3

4 MIHIN JOHTAMISJÄRJESTELMIÄ TARVITAAN? Jos voisimme aina olla varmoja, että kaikki ihmiset organisaatiossa tekisivät aina sen, mikä on organisaation kokonaisedun kannalta parasta, ohjaamista / johtamista ei kai tarvittaisi lainkaan Miksi ihmiset eivät sitten toimi näin? Eivät tiedä, mitä odotetaan Ei ole osaamista, tarvittavaa tietoa, tietoa on liikaa, yms. Eri hyötyfunktio Eli johtamisjärjestelmillä pyritään varmistamaan se, että ihmiset tekevät toivottuja asioita toivotulla tavalla ja toisaalta eivät tee ei toivottuja asioita 4

5 JOHTAMISJÄRJESTELMIEN KOMPONENTIT Lukuisia tapoja jäsentää johtamisjärjestelmiä Terminologia jäsentymätöntä ja epäyhtenäistä Järjestelmä = joukko toisiinsa liittyviä tekijöitä; kyse muustakin kuin tietojärjestelmistä! Yksi tapa jäsentää tätä on pohtia mitkä järjestelmistä tukevat primääristi eri tasoilla tapahtuvaa päätöksentekoa ja toisaalta millä järjestelmillä pyritään ohjaamaan organisaatioissa toimivia ihmisiä tekemään järkeviä päätöksiä 5

6 JOHTAMISJÄRJESTELMÄ KOKONAISUUS Copyright: Teemu Malmi & MINT Consulting - 6

7 OHJELMA Mitä johtamisjärjestelmillä ymmärretään? Case esimerkkejä johtamisjärjestelmistä, joilla on luotu kilpailuetua Johtamisjärjestelmät kansainvälisen vertailututkimuksen valossa Paneelikeskustelu 7

8 HANDELSBANKEN Pankki on menestynyt erinomaisesti viimeisten vuosikymmenten aikana hyvä kannattavuus, pääosin orgaaninen kasvu Tuotteet ja palvelut pitkälti samoja kuin muillakin pankeilla Pankin entinen CEO Jan Walander rakensi johtamisjärjestelmän jo 1970-luvun lopulla, järjestelmä edelleen käytössä Johtamisjärjestelmän piirteitä: Voimakas päätöksenteon hajauttaminen Alueorganisaatio, jossa konttori keskeisessä roolissa 8

9 HANDELSBANKEN Ei konsernitasoista budjetointia / tavoitteen asetantaa, muutamia ohjeellisia lukuja kuten 40% kulut / tuotto suhde Konttoreiden ja alueiden jatkuva keskinäinen kilpailu Liigataulukot, joissa pärjäämisestä ei saa palkintoa, vaan rangaistuksen Jatkuva benchmarking, toisten auttamisen kulttuuri Palkitseminen eläkerahaston kautta jos koko pankki pärjää paremmin kuin vertailuryhmä / kilpailijat Eläkerahasto sijoittaa rahat Handelsbankenin osakkeisiin Ei sisäistä kilpailua asiakkaista 9

10 KANSAINVÄLINEN TUKKULIIKE Suomessa toimivan maayhtiön (liikevaihto 300 milj. / n. 300 henkilöä) toimintamalli poikkeaa kv. konsernin mallista Suomessa tehty keskimäärin 50% sijoitetun pääoman tuottoa viimeiset 15 vuotta 22 tulosyksikköä, jakelukeskus ja pääkonttori Päätöksenteko delegoitu pitkälti tulosyksiköille, yksikön vetäjä yksikön CEO 10

11 KANSAINVÄLINEN TUKKULIIKE Vetäjät vastuussa EVA:sta 10% tulosyksikön EVA:sta bonuspooliin, ei kattoa Bonuksesta 1/3 palkan suhteessa, 1/3 tasan kaikille, 1/3 subjektiivisesti Esim. pääkonttorin kustannukset kohdennetaan yksiköille varaston arvon suhteessa Mahdollisimman vähän sääntöjä ja ohjeistusta Vahva usko arvojen (yrittäjyys, luottamus, kunnioitus) merkitykseen 11

12 OHJELMA Mitä johtamisjärjestelmillä ymmärretään? Case esimerkkejä johtamisjärjestelmistä, joilla on luotu kilpailuetua Johtamisjärjestelmät kansainvälisen vertailututkimuksen valossa Paneelikeskustelu 12

13 JOHTAMISJÄRJESTELMIEN TUTKIMUS Tutkimusta johtamisjärjestelmien kokonaisuudesta on tehty vähän, eri johtamisjärjestelmän komponentteja on sen sijaan tutkittu paljon Aallossa tutkittu yksittäisiä yrityksiä, mm. Nokiaa Samoin toteutettu laaja kv. vertailututkimus Aineisto 11 maasta (Australia, Belgia, Canada, Italia, Itävalta, Norja, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska) Kysymyslomake, täytetty haastattelutilanteessa Yli 800 yritystä / SBU:ta Aineiston analysointi alkuvaiheessa 13

14 ALUSTAVIA HAVAINTOJA: YRITYKSEN KOTIMAA Jos kilpailukykyä haetaan kansainvälisen kasvun kautta, toimiiko sama johtamisjärjestelmä hyvin eri kulttuureissa? Esimerkiksi Saksa & Itävalta, Australia & Kanada vs. Pohjoismaat Myös näiden ryhmien sisällä eroja, eli vaikeaa puhua esim. pohjoismaisesta johtamistavasta Australiassa & Kanadassa alemman tason johto osallistuu strategiseen suunnitteluun enemmän Samoin johtoryhmät kokoontuvat useammin; päätöksentekovaltaa on delegoitu alaisille enemmän Saksassa korostetaan vuosisuunnittelun merkitystä enemmän kuin strategista suunnittelua 14

15 YRITYKSEN KOTIMAA Pohjoismaissa korostuu taloudellisten, kokonaisvaltaisten mittareiden rooli (esim. ROI) kun taas saksankielisellä alueella mittarit pureutuvat enemmän yksityiskohtiin Anglosaksisissa maissa olosuhteet ja harkinta vaikuttavat selvästi enemmän palkitsemiseen kuin Saksassa ja Pohjoismaissa Pohjoismaissa palkkiot ovat suhteessa pienempiä, ei-rahamääräisillä kannustimilla ei ole merkittävää roolia ja palkitsemisen roolia ohjauskeinona ei pidetä yhtä merkittävänä kuin muualla Sekä Saksassa että anglosaksisissa maissa luotetaan enemmän sääntöihin, määräyksiin ja ohjeistuksiin kuin pohjoismaissa 15

16 OMISTAJUUS Perheyrityksistä Suomen kilpailukyvyn pelastajia? Tarkastelussa suurten institutionaalisten sijoittajien omistamat yritykset, perheyritykset ja Venture Capital sijoittajien omistamat yritykset Instituutio-omistuksessa olevat yritykset osallistavat henkilöstöä eniten suunnittelun VC-omisteiset tarkistavat useammin lyhyen tähtäimen tavoitteita ja resurssisitoumuksia Perheyhtiöissä budjetteja ja suorituskykymittaristoja käytetään vähemmän interaktiivisesti kuin instituutio- / VC-omisteisissa Perheyhtiöissä palkitseminen maltillisempaa kuin muissa, samoin erilaisten sääntöjen, määräysten ja selkeästi määriteltyjen prosessien käyttö Arvojen käyttöön ohjauksessa uskoo isojen instituutioiden omistamat yhtiöt ja perheyritykset enemmän kuin VC-omisteiset 16

17 MENESTYS / KILPAILUKYKY Erinomaisesti vs. heikosti oman alan verrokkiyrityksiin verrattuna pärjäävät: Hyvin menestyvät panostavat strategiseen suunnitteluun selvästi enemmän (kvantitatiivisempaa, yksityiskohtaisempaa, jne.) Erityisesti siihen mitä halutaan saavuttaa, tahtotilaan, satsataan ja tämä tehdään ylimmän johdon toimesta. Keinoja pohditaan molemmissa ryhmissä samalla porukalla Huonosti menestyvissä yrityksissä tavoitteista neuvotellaan eri organisaatiotasojen välillä enemmän 17

18 MENESTYS / KILPAILUKYKY Hyvin menestyvissä operatiivisten kulujen kontrolli tiukempaa ja palkitseminen voimakkaammin rahamääräistä Päätöksenteko koskien uusia liiketoimintoja ja muita laajennusinvestointeja on keskitetympää Menestyvissä yrityksissä luotetaan formaaleihin code of conduct ohjeistuksiin Johtoryhmät kokoontuvat menestyvissä firmoissa useammin Menestyvissä yrityksissä pannaan selvästi enemmän painoa ns. pehmeille ohjauskeinoille käytetään erilaisia yhteisiä tilaisuuksia porukan sitouttamiseksi enemmän kuin heikommin menestyvissä yrityksissä Samoin mentorointia ja perehdyttämisohjelmia uusien johtajien sisään-ajamiseksi 18

19 YHTEENVETO Useita eri tapoja rakentaa toimiva johtamisjärjestelmäkokonaisuus, eli ei ole löydettävissä yhtä ns. best practice käytäntöä Johtamisjärjestelmien käytössä eroja useiden eri taustamuuttujien (koko, kotimaa, toimiala, strategia, jne.) suhteen Hyvää teoriaa johtamisjärjestelmien kokonaisuudesta, josta voisi ottaa käytäntöön oppia, ei vielä ole Eri osajärjestelmiä tutkittu paljon ja niistä pystytään joitakin best practice käytäntöjä löytämään Yksittäiset case-tapaukset osoittavat, että johtamisjärjestelmillä on pystytty luomaan kilpailuetua 19

20 OHJELMA Mitä johtamisjärjestelmillä ymmärretään? Case esimerkkejä johtamisjärjestelmistä, joilla on luotu kilpailuetua Johtamisjärjestelmät kansainvälisen vertailututkimuksen valossa Paneelikeskustelu 20

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

MARKKINOINTIJOHTAJAT SUORITUSKYVYN JOHTAJINA

MARKKINOINTIJOHTAJAT SUORITUSKYVYN JOHTAJINA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu MARKKINOINTIJOHTAJAT SUORITUSKYVYN JOHTAJINA Yrityksen johtaminen Pro Gradu tutkielma Toukokuu 2014 Ohjaajat: Helena Forsman, Ritva Höykinpuro Tuukka Haverinen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TUTKIMUS YHDEKSÄN PANKKIRYHMÄN OHJAUKSESTA

TUTKIMUS YHDEKSÄN PANKKIRYHMÄN OHJAUKSESTA J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta TUTKIMUS YHDEKSÄN PANKKIRYHMÄN OHJAUKSESTA Laskentatoimi Pro Gradu Marraskuu 2009 Laatija: Jenni Ruohonen Tarkastaja: Jukka Pellinen JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

BUDJETOINTI STRATEGISEN SUUNNITTELUN TUKENA

BUDJETOINTI STRATEGISEN SUUNNITTELUN TUKENA BUDJETOINTI STRATEGISEN SUUNNITTELUN TUKENA Case Berner Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Syksy 2010 Janne Lankila Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ EK-STTK TUOTTAVUUSTYÖRYHMÄ YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Copyright EK-STTK Tuottavuustyöryhmä, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Palkkataito Oy

Lisätiedot

Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys

Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni uuden talouden yritys Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Martti Lahtinen 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu RULLAAVA

Lisätiedot

Yritysjohdon palkitsemisen puitteet, rajoitteet ja kipupisteet*

Yritysjohdon palkitsemisen puitteet, rajoitteet ja kipupisteet* Kansantaloudellinen aikakauskirja 105. vsk. 4/2009 Yritysjohdon palkitsemisen puitteet, rajoitteet ja kipupisteet* Seppo Ikäheimo Professori Helsingin kauppakorkeakoulu Johdanto Johdon palkitseminen on

Lisätiedot

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Arttu mikael Laakso 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

53500 Lappeenranta Prof. Sanna-Katriina Asikainen

53500 Lappeenranta Prof. Sanna-Katriina Asikainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi UUDEN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN MÄÄRITTÄMINEN TEOLLISES- SA YRITYKSESSÄ KANSAINVÄLISEN MARKKINOINTITUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Organisaatiokulttuuri muutoksessa Janne Matikainen 1.3.1999

Organisaatiokulttuuri muutoksessa Janne Matikainen 1.3.1999 Organisaatiokulttuuri muutoksessa Janne Matikainen 1.3.1999 B Sisällys 1. Johdanto 1.1 Tarina British Airwaysin organisaatiokulttuurin muutoksesta 1.2 Kirjan tarkoitus 2. Mitä organisaatiokulttuuri on?

Lisätiedot

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sivu 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä 7.3.2007 Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sisältö

Lisätiedot

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI Leenamaija Otala & Johanna Vainionmäki (toim.) Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Teaching Material 2006/01 Espoo 2006 ESIMERKKEJÄ OSAAMISEN JOHTAMISESTA SUOMALAISILLA

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Auditointiprosessi ja sen vaikutukset yliopistossa

Auditointiprosessi ja sen vaikutukset yliopistossa Arja Haapakorpi Auditointiprosessi ja sen vaikutukset yliopistossa KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 7:2011 ISBN 978-952-206-177-5 (painettu) ISBN 978-952-206-178-2 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija:

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2010 Konsernijohtajan katsaus Nordea oli finanssikriisin jälkeen yksi ensimmäisistä suurista pankeista, jotka käynnistivät laajan kasvuohjelman. Kutsumme sitä hallitun kasvun strategiaksi.

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAMALLI JA YRITYKSEN MENESTYMINEN

LIIKETOIMINTAMALLI JA YRITYKSEN MENESTYMINEN LIIKETOIMINTAMALLI JA YRITYKSEN MENESTYMINEN Vertaileva analyysi henkilöstöpalveluyrityksistä Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Johanna Tanskanen 87181 Ohjaaja:

Lisätiedot

Talousohjausjärjestelmän kehittäminen rakennusteollisuudessa toimivalle pienelle kotimaiselle yritykselle - Case: X Oy

Talousohjausjärjestelmän kehittäminen rakennusteollisuudessa toimivalle pienelle kotimaiselle yritykselle - Case: X Oy Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Talousohjausjärjestelmän kehittäminen rakennusteollisuudessa toimivalle pienelle kotimaiselle yritykselle - Case: X Oy Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Teemu

Lisätiedot

omistajan ja henkilöstön vuoropuhelu sitoutumista ja palkitsemista

omistajan ja henkilöstön vuoropuhelu sitoutumista ja palkitsemista 1 omistajan ja henkilöstön vuoropuhelu sitoutumista ja palkitsemista > L U K I J A L L E 2 lama ravistelee suomalaista yritysmaailmaa. juuri nyt on tärkeää tunnistaa ne keinot, joilla noustaan lamasta

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

BUDJETOINTI SUUNNITTELUVÄLINEENÄ

BUDJETOINTI SUUNNITTELUVÄLINEENÄ Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto BUDJETOINTI SUUNNITTELUVÄLINEENÄ Lappeenranta 26.4.2007 Onni Vähäkylä TIIVISTELMÄ Tekijä: Onni Vähäkylä Työn nimi: Budjetointi suunnitteluvälineenä

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM)

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM) Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA Global Account Management (GAM) Jenni Heinonen 0293683 Johanna Snell 0293832

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Pro gradu Laskentatoimi Marraskuu 2012 Laatija: Päivi Schulz Ohjaaja: Marko Järvenpää JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Pro Gradu -tutkielma Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Jaakko Pelkonen Jyväskylän Yliopisto Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

Lisätiedot

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn 1/2013 Tukijalka suomelle 4 Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! 6 Liikennenörtti sai likaisen työn 16 Projektiosaamisella kilpailukykyä yrityksille ja koko Suomelle 22 Investointi voi olla itu uudelle

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot