A 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 5 Oulu Mining Schoolin asema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 5 Oulu Mining Schoolin asema"

Transkriptio

1 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 2/2012 Aika Maanantai kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 5 Oulu Mining Schoolin asema Talous B 3 Oulun yliopiston tilinpäätös 2011 Koulutusrehtori D 1 Kv-maisteriohjelmien perustaminen ja niihin valittavien opiskelijoiden määrästä päättäminen

2 HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 4/2012 Kokous n:o 2, kello 9.15 Hannu Pietilä, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Matti Kemi, filosofian ylioppilas Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusrehtori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Pirjo Kytösalmi, talousjohtaja Liisa Rossi, henkilöstöjohtaja Pertti Tikkanen, suunnittelupäällikkö 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oulun yliopiston johtosäännön mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallitus ole toisin päättänyt. Hallitus päätti kokouksessaan , että kokouskutsu lähetetään sähköisesti. Kutsu kokoukseen on lähetetty Päätösesitys: Päätös: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Hallintojohtaja Hannu Pietilä

3 HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 5/2012 Kokous n:o 2, kello 9.15 Hannu Pietilä, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Matti Kemi, filosofian ylioppilas Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusrehtori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Pirjo Kytösalmi, talousjohtaja Liisa Rossi, henkilöstöjohtaja Pertti Tikkanen, suunnittelupäällikkö 2 Oulu Mining Schoolin asema Oulu Mining Schoolin tulevaa toimintaa valmisteleva työryhmä vararehtori Taina Pihlajaniemen johdolla esittää, että Oulun yliopiston hallitus linjaa ja vahvistaa Oulu Mining Schoolin tavoitteen ja aseman Oulun yliopistossa sekä osoittaa tarvittavat määrärahat tavoitteiden toteuttamiseksi. Kaivosja vuoriala on yliopiston strategiassa määritetty kehittämisalaksi Ympäristö, luonnonvarat ja energia -painopistealueella. Oulu Mining School (OMS) on ohjelma, joka vastaa vuorialalle erikoistuvien geologien ja diplomi-insinöörien perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä edistää alan tutkimustoimintaa. Verkoston ydintoimijoita ovat geotieteiden laitos, prosessi- ja ympäristötekniikan osasto sekä täydentävien opintojen keskus. Vuorialalle erikoistuminen alkoi geotieteiden laitoksella syksyllä 2007 ja prosessi- ja ympäristötekniikan osastolla syksyllä Peruskoulutuksessa on tällä hetkellä opiskelijaa sekä täydennyskoulutuksessa (GeoProsPD) 50 opiskelijaa. Kaivoksen elinkaariajattelulle rakennettu erikoistumisohjelma on toteutettu pääosin tiedekunta- ja yksikkörajat ylittävänä eri yksiköiden yhteistyönä. Nordic Mining School -yhteistyöverkosto Luulajan teknillisen yliopiston kanssa vahvistaa OMS:n opetustarjontaa ja mahdollistaa kaksois-

4 tutkintojen suorittamisen. Lisäksi kaivosalan asiantuntemusta kaivos- ja louhintatekniikassa, rikastustekniikassa, työturvallisuudessa ja kaivoksen mallinnuksessa on hankittu verkon kautta eri toimijoilta kuten Aaltoyliopistolta, GTK:lta, TTL:ltä ja kaivosyhtiöiltä. Kaivosyhtiöt ovat osallistuneet koulutukseen järjestämällä erikoisluentoja sekä opintomatkoja ja lopputöitä kaivoksille. Alusta alkaen OMS:n toiminnan keskeisiä tehtäviä on ollut vahvan kansallisen verkoston rakentaminen sektoritutkimuslaitosten, muiden yliopistojen ja korkeakoulujen sekä alan teollisuuden kanssa. Tämän tavoitteen toteuttamiseen OMS on saanut ESR-rahoitusta vuosina Perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen lisäksi OMS on käynnistänyt ajanmukaisten kokeellisten tutkimusympäristöjen rakentamisen tutkimusprojektien ja jatkotutkintojen tueksi. EAKR-ohjelmasta saatu rahoitus yhdessä yliopiston tutkimusinframäärärahan kanssa on mahdollistanut mineraalitekniikan laboratorion ja työn alla oleva jatkuvatoimisen minipilot-rikastamon rakentamisen. Liitteenä työryhmän esite (Liite HA 5/2012). Päätösesitys: Päätös: Hallitus päättää 1. perustaa Oulun yliopistoon ohjelman, jota kutsutaan nimellä Oulu Mining School (OMS). Ohjelma vastaa vuorialalle erikoistuvien geologien ja diplomi-insinöörien perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä edistää alan tutkimustoimintaa. 2. vahvistaa Oulu Mining Schoolin organisaation, aseman ja tavoitteen työryhmän esityksen mukaisesti sekä linjaa tarvittaessa sen toimintaa. 3. Talousarviossa vuodelle 2012 Oulu Mining Schoolille on varattu strategiarahaa euroa. Muulta osin rahoituksesta päätetään vuosien 2013 ja 2014 talousarvioiden yhteydessä. 4. Ohjelma muodostaa sille osoitettujen kohdennettujen varojen osalta oman kustannuspaikan. Päätettiin esittelyn mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Hallintojohtaja Hannu Pietilä

5 HALLITUS PÖYTÄKIRJA B 3/2012 Kokous n:o 2, kello 9.15 Pirjo Kytösalmi, Jäsenet Läsnä lisäksi Hans Söderlund, tutkimusprofessori Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, hallintopäällikkö Markku Savolainen, professori Matti Kemi, filosofian ylioppilas Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Taina Pihlajaniemi, tutkimusrehtori Olli Silvén, koulutusrehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Pirjo Kytösalmi, talousjohtaja Liisa Rossi, henkilöstöjohtaja Pertti Tikkanen, suunnittelupäällikkö 1 Oulun yliopiston tilinpäätös 2011 Yliopistot noudattavat yliopistolain (558/2009) 61 :n tarkoittamalla tavalla kirjanpitolakia (1336/1997) ja -asetusta tilinpäätösraportoinnissaan. Kirjanpitolain ja -asetuksen (1304/2004 3:1 ja KPA 2:1 ) mukaisesti kirjanpitovelvollisen on laadittava lain mukaan tilikaudelta tilinpäätös, joka sisältää 1) tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen, 2) tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman, 3) rahoituslaskelman * sekä 4) taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot (liitetiedot). Tilinpäätös sisältää myös toimintakertomuksen, jossa annetaan tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Kirjanpitolain 1 luvun 4 :n mukaan tilikausi on 12 kuukautta. Yliopistolain 61 :ssä on säädetty, että yliopistojen tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajat suorittavat tilintarkastuksen ja antavat tilintarkastuskertomuksen julkisoikeudellisissa yliopistoissa tilivuotta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä. Yliopistot vahvistavat tilinpäätöksensä tilivuotta seuraavan * KPL 3:1 :n mukaisesti rahoituslaskelman laatiminen on pakollista ainoastaan osakeyhtiöille ja osuuskunnille. OKM ja yliopistot ovat sopineet, että rahoituslaskelma sisällytetään myös yliopistojen viralliseen tilinpäätökseen.

6 kesäkuun loppuun mennessä. Lakisääteisen julkistamisen lisäksi yliopisto voi julkistaa tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa haluamallaan tavalla. Tilinpäätöstietojen lisäksi yliopistot toimittavat taloutta ja toimintaansa kuvaavia tietoja viranomaispyyntöjen mukaisesti. Yliopistolain 14.2 :n 2-kohdan mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös. Yliopiston tilinpäätös vahvistetaan yliopistokollegiossa (yliopistolaki kohta). Liitteenä HB 3/2012 Oulun yliopiston tilinpäätös Päätösesitys: Päätös: Hallitus käsittelee ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. Hallitus käsitteli ja allekirjoitti tilinpäätöksen. Hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos ,25 euroa jätetään taseeseen yliopiston vapaaseen pääomaan edellisen tilikauden voitto -tilille. Otettiin tilinpäätös 2011 pöytäkirjan liitteeksi HB 3/2011. Hallituksen puheenjohtaja Tutkimusprofessori Hans Söderlund Talousjohtaja Pirjo Kytösalmi

7 TILINPÄÄTÖS 2011

8 2 OULUN YLIOPISTON VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KESKEISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA 3 KOULUTUS 4 TUTKIMUS 5 INNOVAATIOTOIMINTA 6 VARAINHANKINTA 7 TILAT 7 TALOUS JA SIJOITUSTOIMINTA 8 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 9 RISKIENHALLINTA 10 HENKILÖSTÖ 11 HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT 13 HALLITUKSEN EHDOTUS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 17 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 19 TASEEN VASTAAVIEN LIITETIEDOT 24 TASEEN VASTATTAVIEN LIITETIEDOT 31 MUUT LIITETIEDOT 34 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET 35

9 3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 KESKEISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Vuoden 2011 aikana Oulun yliopistossa jatkettiin uuden yliopistolain mukanaan tuomien uudistusten ja muuttuneiden prosessien ja käytäntöjen virtaviivaistamista sekä vuonna 2010 yliopiston hallituksen hyväksymän strategian toteuttamista. Strategian päivitys aloitettiin keväällä Strategiapäivityksessä tutkimuksen paino- ja kehittämisalat säilyvät samoina kuin vuonna 2010 hyväksytyssä strategiassa. Painoaloja ovat biotieteet ja terveys, informaatioteknologia, kulttuurinen identiteetti ja vuorovaikutus sekä ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit. Viimeiseen sisältyvät kehittämisaloina terästutkimus ja kaivos- ja vuoriala. Kaksi muuta kehittämisalaa ovat liiketoiminta ja talous sekä tutkimusperustainen opettajankoulutus. Strategiaan liittyvien koulutusta ja tutkimusta koskevien toimenpideohjelmien ja strategisten kehittämishankkeiden toteuttaminen eteni suunnitelmien mukaisesti. Yliopisto vahvisti täydennyskoulutuksen, työllistymisen tukitoimien, avoimen yliopiston ja kielitaitokoulutuksen yhteistoimintaa perustamalla täydentävien opintojen keskuksen (TOK). Myös yhteisten opiskelijapalveluiden koonti opiskelijakeskukseen aloitettiin vuonna Tutkijakoulutuksen kehittämiseksi muodostettiin aiemmasta hajanaisesta tutkijakoulutuksesta yhtenäinen Oulun yliopiston tutkijakoulu (UniOGS), johon sisältyy paino- ja kehittämisaloihin liittyviä tohtoriohjelmia sekä kansainvälisiä maisteriohjelmia. Tutkijakoulu aloitti toimintansa elokuun alussa 2011 ja täydessä laajuudessaan toiminta alkoi vuoden 2012 alusta. Tohtorikoulutuksen toteuttaminen neljän vuoden tavoiteajassa sekä väittelyiän alentaminen ovat uudistuksen keskeisiä tavoitteita. Väitöskirjaprosessin tehostaminen aloitettiin tohtorikoulun perustamisen rinnalla. Tukitoimet sekä pullonkaulojen poistaminen johtivatkin huomattavaan kohennukseen tohtorien määrässä vuonna Tohtoreita valmistui ennätysmäärä 182, minkä ansiosta kolmen vuoden keskiarvo ( ) tohtorien määrässä on lähes tarkalleen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitun tavoitteen mukainen. Tohtorien osuus nousi edellisen kolmivuotiskauden 8,9 %:sta 9,9 %:iin. Ylempiä korkeakoulututkintoja suoritettiin kertomusvuonna 1314 ja yliopiston suhteellinen asema koko yliopistolaitoksessa koheni edellisen kolmivuotiskauden 9,3 %:sta 10,4 %:iin. Alempia korkeakoulututkintoja suoritettiin kertomusvuonna Talouden tasapainottamistoimenpiteitä vietiin eteenpäin suunnitelman mukaisesti. Kajaanin luokanopettajakoulutuksen lakkauttamisessa on meneillään siirtymävaihe ja jäljellä olevat toimenpiteet painottuvat vuoden 2012 loppupuolelle. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö sekä Kajaanin opettajankoulutusyksikkö yhdistyvät yhdeksi tulosyksiköksi vuoden 2013 alkuun mennessä ja opettajankoulutus siirtyy kokonaisuudessaan Ouluun lukuvuoden päättyessä. Kajaanin opettajankoulutuksen keskittäminen Ouluun tuo opiskelijat monitieteisen yliopistoyhteisön ja tukipalveluiden piiriin. Samalla luodaan edellytyksiä kasvatustieteen alan tutkimuksen vahvistamiselle. Yliopiston alueellista vaikuttavuutta vahvistaa Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa tehtävä yhteistyö CEMIS-koulutus- ja tutkimusyksikössä. Strategista yhteistyötä on vahvistettu. Tähän lukeutuu 2008 alkaen vaiheittain aloitettu viiden innovaatiokeskittymän käynnistyminen täydessä mittakaavassa vuoden2011 aikana sekä yhteistyön tiivistyminen useiden luonnonvara-alan tutkimuslaitosten kanssa näiden sijoitettua toimintojaan yliopiston tiloihin Ympäristötietotalon puitteissa. Vuonna 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriön palaute Oulun yliopistolle oli voittopuolisesti kiittävää. Kiitosta saivat uusittu strategia ja siihen liittyvät toimenpiteet tutkimuksen ja koulutuksen tehostamiseksi ja laadun nostamiseksi sekä näitä tukevat rakenteellisen kehittämisen toimenpiteet. Tieteellisten julkaisujen määrä on ollut kasvussa. Tohtorintutkinnoissa on tapahtunut merkittävää nousua ja Oulun yliopisto on kolmen viime

10 4 vuoden keskiarvossa tavoitteen yläpuolella. Lisäksi tutkijamme ovat menestyneet ulkopuolisen kilpaillun rahoituksen saamisessa. Ylemmissä korkeakoulututkinnoissa emme ole saavuttaneet tavoitetta, mutta olemme parantaneet selvästi asemiamme suhteessa muihin yliopistoihin. Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä on kasvussa ja olemme menestyneet hyvin FiDiPro-ohjelmassa. Yliopiston toiminta Oulun seudun innovaatioyhteistyössä ja tiivis yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa sai myös kiitosta. Yliopisto on myös pystynyt tasapainottamaan taloutensa. KOULUTUS Vuonna 2011 Oulun yliopisto jatkoi 2010 aloitettua opintojen sujuvoittamiseen, tutkintosaantojen parantamiseen ja koulutuksen kansainvälistämiseen keskittyvää intensiivistä strategista toimenpideohjelmaa. Samanaikaisesti käynnissä on ollut koulutushallinnon muutosprosessi, jonka kautta on selkiytetty vastuita ja keskitetty yhteisiä palveluita. Lisäksi on merkittävästi vahvistettu täydennys- ja peruskoulutuksen keskinäisiä kytkentöjä. Ensimmäisen opintovuoden vaikutus opiskelijoiden pysyvyyteen, opintomenestykseen ja valmistumisaikaan on erittäin merkittävä. Yliopiston kaikki koulutusohjelmat ja oppiaineet on syksystä 2010 velvoitettu nimeämään jokaiselle opiskelijalle ns. omaopettajan vähintäänkin ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi. Opettajien koulutus tehtävään on vakiinnutettu. Kaikkien koulutusten ensimmäisen opintovuoden toteutukset auditoitiin keväällä 2011 parhaiden menettelyjen tunnistamiseksi ja osoittamiseksi. Neljä parasta koulutusohjelmaa palkittiin. Yliopistotasolla on valmistauduttu siirtymään keskitetysti laadittuihin, tyypillisimpiin opintopolkuihin perustuviin lukujärjestyksiin vuonna Tavoitteena on, että mahdollisimman monen opinnot pystyisivät etenemään ilman aikataulullisia komplikaatioita. Opiskelijoiden tueksi käynnistettiin myös opiskelulähtöisien tietojärjestelmien kehityshankkeita kuten kurssiportaali, opiskelijan henkilökohtainen lukujärjestys ja opinnäytetöiden sähköinen julkaiseminen. Opintojen alkuvaiheen sujuvoittamiseksi ja vuotuisen opiskeluajan jatkamiseksi toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa ns. kesäkoulu, jonka tarjonta koostuu pääasiassa ensimmäisen vuoden opinnoista. Tarjontaan valittiin erityisesti yleisimmin rästiin jääviä opintojaksoja. Tulokset ovat erinomaiset ja toimintaa kehitetään edelleen vuonna Oulun yliopisto on toteuttanut liki puoleen koulutuksistaan ns. joustavat opintopolut, mikä tarkoittaa kandidaatin tutkinnon jälkeistä mahdollisuutta siirtää opinto-oikeus toiseen tai toisen alan koulutusohjelmaan/oppiaineeseen ilman siltaopintoja. Joustavat opintopolut arvioitiin loppuvuonna 2011 ja niitä käyttävien opiskelijoiden määrän on ennustettu nousevan huomattavaksi viimeistään Joustavien opintopolkujen toteutukset ovat nostaneet yliopiston kypsyyttä Bolognan prosessiin liittyvän ECTS-leiman hakemiseen. Vuosina 2010 ja 2011 opintojen loppuvaiheeseen päässeiden opiskelijoiden opintoja nopeutettiin usein tukitoimin. Tuloksena Oulun yliopisto paransi erittäin merkittävästi valtakunnallista osuuttaan maisterintutkinnoista. Vuonna 2011 ylempiä korkeakoulututkintoja suoritettiin Tutkintojen määrä jäi uuden sopimuskauden mukaisesta tavoitteesta Yliopisto tuki kolmen uuden kansainvälisen maisteriohjelman perustamista ja kuuden olemassa olevan laajentamista. Tuloksena Oulun yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden suorittamien tutkintojen määrä liki kaksinkertaistuu vuonna Kasvu heijastuu myös kansainvälisten jatko-opiskelijoiden määrään. Kansainväliset maisterikoulutusohjelmat arvioitiin vuoden 2011 lopussa. Yliopisto vahvisti täydennyskoulutuksen, työllistymisen tukitoimien, avoimen yliopiston ja kielitaitokoulutuksen yhteistoimintaa perustamalla täydentävien opintojen keskuksen. Tällä tavoitellaan

11 5 parempaa kykyä tarjota työelämärelevantteja koulutuskokonaisuuksia jo tutkinnon suorittaneille ja vielä opiskeleville. Samalla rakennetaan menettelyt työelämätarpeiden takaisinkytkemiseksi koulutusohjelmien ja oppiaineiden suunnitteluun. Yhteisten opiskelijapalveluiden koonti opiskelijakeskukseen aloitettiin vuonna Tavoitteena on koota kaikki keskeiset palvelut yhteen palvelutilaan, jossa prosessit näkyvät kaikille ja jonka puitteissa henkilökierto ja koulutus ovat tehokkaasti toteutettavissa. TUTKIMUS Vuonna 2011 jatkettiin edellisenä vuonna aloitetun tutkimuksen toimenpideohjelman toteutusta noudattaen hallituksen käsittelemää ja tutkimusneuvoston valmistelemaa tutkimuksen strategisen rahoituksen käyttösuunnitelmaa. Tutkimusta koskevan toimenpideohjelman toteuttaminen sisältyy keskeisenä osiona tulos- ja perusyksiköiden laatimiin toiminta- ja taloussuunnitelmiin ja budjettivalmisteluun. Paino- ja kehittämisaloihin liittyvistä tohtoriohjelmista sekä kansainvälisistä maisteriohjelmista koostuva Oulun yliopiston tutkijakoulu (UniOGS) aloitti toimintansa ja täydessä laajuudessaan vuoden 2012 alusta. UniOGS on rakenteellisesti merkittävä uudistus, jossa koulun dekaani ja kolme tohtorikoulutustoimikuntaa käsittelevät kaikki tohtorikoulutukseen liittyvät linjaukset, opiskelijoiden sisäänoton, koulutussuunnitelmien hyväksynnän ja tutkinnon annon. Tämä antaa merkittävän mahdollisuuden harmonisoida prosesseja verrattuna aiempaan tiedekuntapohjaiseen toimintamalliin sekä edistää opiskelijoiden tasavertaista kohtelua ja suunnitella tutkijakoulutusta huomioiden yliopiston strategiset tavoitteet. Tohtorikoulutuksen toteuttaminen neljän vuoden tavoiteajassa sekä väittelyiän alentaminen ovat myös uudistuksen keskeisiä tavoitteita. Ratkaisu tukee mahdollisten myöhempien tieteenalayksiköiden uudelleenorganisointeja. Tutkijakoulu toimii valituin, yhtenäisin linjauksin: opiskelijoiden sisäänottoon, yleisiin koulutusosioihin sekä opiskelijoiden ohjaukseen ja oikeusturvaan liittyvät asiat yhtenäistetään. Tohtorikoulun toimintaa johtaa dekaani, joka myöntää tohtorin tutkinnot. Väittelyluvan myöntää ja vastaväittäjän ja kustoksen vahvistaa yksi kolmesta tohtorikoulutustoimikunnasta, joilla on tohtoritasoinen koordinaattori. Tohtoritoimikuntien (ihmistieteet, tekniikka ja luonnontieteet, terveys ja biotieteet) tieteenalarajaus ei noudata tiedekuntaorganisaatiota. Oulun yliopiston infrastruktuurit on tunnistettu paino- ja kehittämisaloittain ja niille on suunnattu strategista rahoitusta. Tutkimuksen infrastruktuureita kehitettiin 2011 infrastruktuuriraportissa esitettyjen linjausten mukaisesti, tavoitteena kehittää Oulun yliopiston infrastruktuureita kansalliselle ja kansainväliselle tasolle. Strategista rahoitusta suunnattiin infrastruktuurihankintoihin jo toisena vuonna peräkkäin noin 3 miljoonaa euroa. Raha jaetaan kilpailun perusteella painoalapainotteisesti ja matching funding periaatteella eli hakijan on katettava vähintään 25 prosenttia hankinnan kustannuksista omalla panostuksellaan tai täydentävällä rahoituksella. Tutkimustoiminnan ja sen kansainvälisyyden vahvistamiseksi vuoden 2011 aikana alettiin täyttää tehtäviä 13 niin sanottuun rekrytointipakettiin, jotka on kohdennettu strategisesti keskeisille tutkimuksen fokusalueille. Tavoitteena on saada perustettua aktiivisesti julkaisevien nuorten tutkijoiden vetämiä uusia tutkimusryhmiä. Rekrytointiohjelmalla saadaan aikaan noin 30 tutkimushenkilön lisäys avainalueille. Näistä 11 on yliopistotutkijaa ja 2 osa-aikaista professoria, jotka voivat palkata rahoituksella ryhmiinsä tohtoreita tai jatko-opiskelijoita; lisäksi kokonaisuuteen kuuluu 5 kohdennettua tohtorirekrytointia. Paketteihin on kohdennettu strategista rahoitusta 3 vuodeksi. Tämän lisäksi rahoitusta saava yksikkö on sitoutunut 2 vuoden omarahoitukseen, mikä osaltaan vahvistaa painoaloja. Noin 80% rekrytoiduista on tullut Oulun yliopiston ulkopuolelta ja yli puolet on ulkomaalaisia. Lisäksi yliopisto on käynnistänyt tenure track -ohjelman, joka toimii matching funding periaatteella viiden vuoden ajalle ja joka noudattelee Aalto-yliopiston sekä ETH Zürichin käytänteitä.

12 6 Vuoden 2011 lopussa yliopiston menestyksekkään Center for Wireless Communication (CWC) -keskuksen toimintaa kehitettiin perustamalla langattoman tietoliikenteen CWC Nippon tutkimuskeskus Japaniin. Varsinainen toiminta käynnistyy vuonna Yliopiston langattoman tietoliikennetekniikan tutkimus on huipentunut WiFiUS (Virtual Institute for Wireless Research between Finland and USA) -instituutin perustamisena CWC:n yhteyteen. Suomen Akatemian, Tekesin ja NSF:n rahoittama ja Oulun yliopiston koordinoima WiFiUS on yksi NSF:n kaikilla tieteenaloilla globaalisti käynnistämistä kolmesta virtuaalisesta instituutista ja ainoa missä Suomi on mukana. Vuoden 2011 merkittävin saavutus tutkimuksen alueella oli Suomen Akatemian päätös uudesta tutkimuksen huippuyksiköstä (Solujen ja soluväliaineen vuorovaikutuksen huippuyksikkö) kaudelle Lisäksi kaksi Oulun yliopiston tutkijaa on kaudella osallisena Helsingin yliopistosta johdetuissa Inversioongelmien huippuyksiköissä, joka lukeutuu matematiikan alalle. Uutena läpimurtona Oulun yliopistoon saatiin ensimmäisen kerran Euroopan tutkimusneuvoston ERC Advanced Grant rahoitus elektroniikan ja materiaalifysiikan alalle. INNOVAATIOTOIMINTA Oulun yliopisto edistää innovaatiotoimintaa sopimuspohjaisesti strategiseen kumppanuusmalliin perustuen tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän, VTT:n, muiden valtion tutkimuslaitosten, Oulun kaupungin ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa. Innovaatioallianssin osapuolet kehittävät innovaatiotoimintaa tukevia yhteistyörakenteita, luovat, vahvistavat ja kansainvälistävät yhteisesti määriteltyjä innovaatiokeskittymiä ja turvaavat niiden tarvitseman infrastruktuurin ja muut perusedellytykset. Resursointi toteutetaan toimijoiden kanssa laadittavien yhteistyösopimusten pohjalta suuntaamalla yhteisrahoitteisia hankkeita yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän hetkiset innovaatiokeskittymät on muodostettu seuraaville aloille: Internet-tutkimus (Center for Internet Excellence, CIE), painettava elektroniikka (Center of Printed Intelligence, PrintoCent), kansainvälinen liiketoiminta (Martti Ahtisaari Institute, MAI) sekä kolmivuotisina ohjelmina terveyden, lääketieteen tekniikan ja biotieteiden (CHT) sekä ympäristön ja energian (CEE) innovaatiokeskittymät. Oulun yliopiston tavoitteena on hyödyntää kaupallisesti sellaiset tutkimuksen tulokset, jotka tuottavat taloudellista hyötyä sekä tutkijalle että yliopistolle. Yliopisto pitää tuloksekasta toimintaa tutkimustulosten ja osaamisen hyödyntämisessä tärkeänä ansiona henkilökunnalleen. Oulun yliopisto on tuottanut kaupallistamispalveluja tutkijoille vuodesta 1999 alkaen. Kaupallistamistoimet kohdistetaan yliopiston tutkimuksen painoaloille. Tutkimustyön tulosten kaupallinen hyödyntäminen tukee yliopistossa tehtävää tutkimustyötä esimerkiksi tutkimuksen lisärahoituksena. Kaupallistamisen näkökulmasta Oulun yliopisto hankevirta on hyvällä tasolla. Keksintöilmoituksia vastaanotetaan vuosittain Vuonna 2011 yliopistolle ilmoitettiin 53 keksintöilmoitusta, joista 50 käsitteli keksintöä ja 3 tietokoneohjelmaa. Ilmoitetuista keksinnöistä 20 eteni kaupallistamisen jatkoselvittelyihin Tekes-rahoitteisen TULI (Tutkimuksesta liiketoimintaa) hankkeen kautta. Suurin osa keksinnöistä syntyi projekteissa, joissa keksinnön suojaaminen ja kaupallistaminen tapahtuivat projektiin osallistuneiden yrityspartnereiden kautta. Oulun yliopiston nimiin tehtiin vuonna 2011 neljä prioriteettipatenttihakemusta ja yksi hyödyllisyysmallihakemus. Uusia tutkimuslähtöisiä yrityksiä syntyy keskimäärin kolme vuodessa. Yliopisto on strategiassaan linjannut myös mahdollisuuden olla omistajana tutkimuslähtöisissä yrityksissä. Yliopistoyhteisöstä syntyy lisäksi vuosittain 3 4 uutta yritystä, joiden tausta ei ole välittömästi tutkimustyössä. Vuoden 2011 päättyessä yliopisto oli haltijana 21 prioriteettipatenttiin tai -hakemukseen perustuvassa patenttiperheessä. Oulun yliopisto on tehnyt 68 lisenssi-, optio-, siirto- tai teknologianmyyntisopimusta. Vuoden 2011 aikana uusia sopimuksia solmittiin 6 kpl. Vuonna 2011 uusia tutkimuslähtöisiä yrityksiä syntyi yksi, joka pohjautui teknillisen tiedekunnan tutkijoiden liikeideaan.

13 7 Vuoden 2011 syyskuussa Oulun yliopistossa käynnistyi IKK-projekti (innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen). Sen tarkoituksena on kehittää yliopiston keksintöjen ja liikeideoiden käsittelyprosesseja niin, että tutkimuslähtöisten yritysten synnyttäminen ja kehittäminen tehostuvat. VARAINHANKINTA Oulun yliopiston ensimmäinen varainhankintakampanja päättyi virallisesti Yliopiston varainkeruukampanjalla kerättiin yhteensä 11,4 miljoonaa euroa tieteen ja Pohjois-Suomen tulevaisuuden hyväksi. Vastinrahoitukseen oikeuttava varainhankinta-aika päättyy Valtio maksoi vastinrahoitusta yliopiston keräämälle yksityiselle pääomalle yhteensä 23,1 miljoonaa euroa. Vastinrahoituksen suuruus on 2,5-kertainen kerätylle yksityiselle pääomalle. Kampanjakauden jälkeen tulleita lahjoituksia oli vuoden vaihteeseen mennessä kertynyt yhteensä 68,2 tuhatta euroa. Kaikki nämä huomioiden oli yliopistorahastoon saatujen varojen yhteissumma vuoden lopussa yhteensä 34,6 miljoonaa euroa. Varat on sijoitettu pääasiassa rahastoihin, joukkovelkakirjalainoihin ja osakkeisiin. Varainhankinnan jatkuvuuden ja kehittämisen varmistamiseksi se asemoitiin pysyvästi yliopiston strategiaan ja organisaatioon osaksi yliopiston yhteiskuntasuhteiden hoitamista. Yliopisto haluaa myös tarjota lahjoittajille tiiviimmän yhteyden toimintaansa. Sitä varten perustetaan Oulun yliopiston lahjoittajaklubi. TILAT Vuosi 2011 oli Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toinen varsinainen toimintavuosi. Yhtiön organisaatio sai lopullisen muotonsa ja yhteisesti sovitut toimitavat ja sopimuskäytännöt otettiin käyttöön. Oulun yliopistolla oli vuoden 2011 lopussa vuokrattuja tiloja noin m2. Oulun yliopisto irtisanoi tiloja vuoden 2011 aikana Kajaanista ja Kastellin tutkimuskeskuksesta yhteensä noin m2. Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksen tiloista toteutettiin ympäristökartoitus. Vuoden 2011 aikana Oulun yliopiston vuokraamissa tiloissa valmistui peruskorjauksia tai tilajärjestelyistä aiheutuneita muutostöitä noin m2. Suurimpina hankkeina lääketieteellisen tiedekunnan laitosrakennuksen 2 (KTTYL), epäorgaanisen kemian laboratorion, systeemi- ja säätötekniikan laboratorion, tietojenkäsittelytieteiden laitoksen ja matematiikan laitoksen peruskorjaus sekä geo- ja vesitekniikan laboratorion ja opiskelijakeskuksen muutostyöt. Lisäksi työn alla oli Lynet-laboratorion muutostyöt. Tietotalo 2:n muutti yliopiston alivuokralaiseksi sektoritutkimuslaitoksista Suomen ympäristökeskus, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Samalla rakennuksen nimi muutettiin Ympäristötietotaloksi. Oulun yliopiston kampusten tilojen kehittäminen aloitettiin yhteistyössä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa. Kampusten tilojen kehittämisessä työ-, oppimis-, ja tutkimusympäristöjä kehitetään vastaamaan nykyajan vaatimuksia, lähtökohtana Oulun yliopiston strategia ja tiloissa tapahtuva toimita. Kampuskehittäminen aloitettiin Linnamaan kampuksella lähtötietojen kartoituksella syksyllä Lisäksi biologian sisäilma- ja peruskorjauksen suunnittelussa pilotoitiin ns. workplace-toimintamallia. Kampuskehittäminen tulee nostamaan Oulun yliopiston neliövuokria tulevaisuudessa. Neliövuokran nousu on tavoitteena kompensoida tilojen toiminnallisuuden ja tehokkuuden parantamisella.

14 8 TALOUS JA SIJOITUSTOIMINTA Vuoden 2010 alusta yliopistot ovat vastanneet itse omasta maksuvalmiudestaan ja vakavaraisuudestaan. Oulun yliopiston kokonaistulot olivat vuonna ,3 miljoona euroa (226,4 milj. euroa) ja tulos oli 3,9 miljoonaa euroa (1, 9 miljoonaa euroa) ylijäämäinen. Oulun yliopiston talous oli siten hyvin tasapainossa vuonna Oulun yliopiston omavaraisuusaste nousi vuoden alun 79,1 prosentista 83,1 prosenttiin, joten Oulun yliopiston vakavaraisuus säilyi erinomaisena. Myös Oulun yliopiston maksuvalmius säilyi hyvänä. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Oulun yliopiston välisen sopimuksen mukainen perusrahoitus vuodelle 2011 oli 144,9 miljoonaa euroa (139,0 milj. euroa vuonna 2010). Perusrahoituksen lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö maksoi myös 4,9 miljoonaa euroa kertaluonteista maksuvalmiusrahaa, joka kirjattiin toimintapääomaan. Yliopisto sai myös valtionrahoitusta yliopistojen alv-kompensaatiosopimuksen pohjalta 10,9 miljoonaa euroa (10,1 milj. euroa vuonna 2010). Valtion lisätalousarvio toi lisää alv-kompensaatiota 0,1 miljoonaa euroa ja pitkäaikaisiin saamisiin kirjattiin 0,9 miljoonaa euroa. Tuloslaskelmassa arvonlisäverojen käsittelyssä on noudatettu bruttomenettelyä ja käyttöomaisuuden arvonlisäverojen määrittelyssä nettomenettelyä. Tuloslaskelman osalta nettomenettelyyn siirrytään vuoden 2012 alusta. Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 80,4 miljoonaa euroa (76,5 milj. euroa). Varsinaisen toiminnan tuotot jakautuvat avustustuottoihin 66,5 miljoonaa euroa (63,1 milj. euroa), liiketoiminnan tuottoihin 7,8 miljoonaa euroa (7,2 miljoonaa) ja muihin tuottoihin 6,2 miljoonaa euroa (6,1 milj. euroa). Avustustuotot sisältävät harjoittelukoulujen kotikuntakorvauksia 4,9 miljoonaa (4,9 milj. euroa). Täydentävän rahoituksen tuotot olivat yhteensä 71,8 miljoonaa euroa (71,7 milj. euroa), mikä on 30,3 % ( 31,7 %) kokonaistuloista ja se koostuu pääasiassa Teknologian ja innovaatioiden edistämiskeskuksen (Tekes), Suomen Akatemian ja Euroopan unionin projektirahoituksesta. Varsinaisen toiminnan kulut olivat tilikaudella 231,8 miljoonaa euroa (224,9 milj. euroa), josta henkilöstökulujen osuus oli 145,8 miljoonaa euroa ja 62,9% varsinaisen toiminnan kuluista (143,0 milj. euroa ja 63,6 %). Vuonna 2011 palkkojen valtakunnallinen sopimuskorotus oli 2,1% (yleiskorotus 1,2 % ja järjestelyvara 0,9 %). Lisäksi vuoden 2010 marraskuun yleiskorotus nosti palkkoja 0,9% ja kuluvaikutus näkyi vuonna 2011 täysimääräisesti. Vuonna 2011 toteutettiin myös palkkajärjestelmän mukainen suorituksen arviointikierros, joka nosti osaltaan palkkoja. Vuoden 2011 keskimääräinen henkilöstömäärä oli 2980 henkilöä (3045 vuonna 2010). Vuonna 2011 toimitilojen vuokrat olivat 34,3 miljoonaa euroa (34,9 milj. euroa) ja 14,8% (15,5 %) varsinaisen toiminnan kuluista. Varsinaisen toiminnan alijäämä oli -151,4 miljoonaa euroa (-148,4 milj. euroa), joka katettiin valtion yleisavustuksilla (perusrahoitus ja alv-kompensaatio). Yliopiston taseen loppusumma oli 176,5 miljoonaa euroa (135,1 milj. euroa). Pysyvät vastaavat olivat 69,9 miljoonaa euroa (67,3 milj. euroa) ja vaihtuvat vastaavat 106,7 miljoonaa euroa (67,8 milj. euroa). Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeet ja varainhankinnalla kerätyt varat valtion vastinrahana maksama summa mukaan lukien edustavat valtaosaa yliopiston oman pääoman kokonaismäärästä. Varainhankinnan tuottojen ja valtion vastinrahan siirto yliopiston peruspääomaan kasvatti tasetta vuonna 2011 yhteensä 26,4 miljoonalla eurolla. Oman pääoman yhteissumma oli vuoden lopussa 134,8 miljoonaa euroa (98,9 milj. euroa), josta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeiden arvo on 54,2 milj. euroa ja varainhankinnalla kerätyt varat 34,6 miljoonaa euroa. Lyhytaikainen vieras pääoma oli 41,2 miljoonaa euroa (36,2 milj. euroa) ja pakolliset varaukset 0,5 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa). Kirjanpidon mukaiset kokonaisinvestoinnit olivat 10,5 miljoonaa euroa (59,2 milj. euroa). Kokonaisinvestoinneista investointeja aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin oli 10,5 miljoonaa euroa (3,8 milj. euroa) ja investoinnit sijoituksiin olivat 0,0 miljoonaa euroa (55,0 milj. euroa). Investointiavustuksia saatiin 4,9 milj. euroa (1,0 milj.euroa). Oulun yliopiston omistusosuus Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n osakekannasta on 10,4%. Merkittävä määrä tutkimus- ja koulutusinfrastruktuurin hankintoja siirtyi vuodelta 2011 vuodelle 2012.

15 9 Oulun yliopiston sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata yliopiston varojen hyvä kokonaistuotto pitkällä aikavälillä. Sijoitustoiminnassa tavoitellaan kohtuullista tuottoa kohtuullisella riskillä. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos vuonna 2011 oli 0,9 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos sisältää rahoitusomaisuuden realisoitumattomia arvonalennuksia 3,7 miljoonaa euroa, josta omakatteisten rahastojen osuus on 0,1 miljoonaa euroa. Osinkotuotot sisältävät 1,1 miljoonaa euroa osinkoa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä. Jos realisoitumattomia rahoitusomaisuuden arvonalennuksia ei huomioida, sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos oli vuonna ,8 miljoonaa euroa positiivinen. Oulun yliopiston sijoitusomaisuuden hoito ulkoistettiin vuonna 2011 kolmelle täyden valtakirjan varainhoitajalle. Varainhoitajat valittiin kilpailutuksen perusteella. Oulun yliopiston hallitus vahvisti sijoitustoiminnan periaatteet pidetyssä kokouksessaan. Sijoitustoiminnan periaatteiden mukaan sijoitukset tehdään turvallisella ja tuloa tuottavalla tavalla hajauttaen omistukset eri sijoitusinstrumentteihin ja maantieteellisille alueille. Vähimmäistavoitteena on reaaliarvon säilyttäminen. Varainhoitajien hoidossa on sijoitusomaisuutta kirjanpitoarvoltaan yhteensä 63,9 miljoonan euron (32,1 milj. euroa) edestä, josta varainhankinnalla kerättyjen varojen osuus on 34,6 miljoonaa euroa. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo vuoden 2011 lopussa oli 65,0 miljoonaa euroa. Tilinpäätöshetkellä suoria osakesijoituksia oli 10,4% sijoitusrahastoja 55,1% ja joukkovelkakirjalainoja ja yritystodistuksia 34,5% koko sijoitusomaisuuden markkina-arvosta. Lisäksi Oulun yliopiston taseeseen sisältyy omakatteisia rahastoja kirjanpitoarvoltaan 3,3 miljoonaa euroa. Määräaikais- ja maksuliikennetileillä oli tilinpäätöshetkellä varoja 17,8 miljoonan euron edestä. Sijoitustoiminnan periaatteiden mukaan kassavarat on sijoitettava tuottavasti ja enintään vuodeksi. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Lähtökohta keväällä 2012 käytäviin tulosneuvotteluihin on selvästi parempi kuin runsas kaksi vuotta sitten käydyissä neuvotteluissa. Silti yliopiston johdon tulee jatkaa toimenpiteitä, joilla vahvistetaan yliopiston tutkimuksen tuloksellisuutta ja selkeytetään yliopiston roolia kansainvälisenä tutkimusyliopistona. Myös toimia opintojen läpäisyn ja opintoprosessien tehostamiseksi tulee jatkaa. Julkaisutoimintaa on tehostettava ja kansainvälistymisen on edettävä kaikilla tulosalueilla. Ydintoimintojen tuloksellisuus on tärkein tekijä tulevien vuosien rahoituksen tasoa arvioitaessa. Tärkeänä mittarina ovat tutkimuksen ja koulutuksen tuotokset suhteessa muihin yliopistoihin ja OKM:n asettamiin tavoitteisiin. OKM ja yliopisto sopivat sopimuskausittain määrävuosiksi toiminnalle asetettavista koulutus- ja tiedepolitiikan kannalta keskeisistä määrällisistä ja laadullisista tavoitteista. Yliopistoja koskeva OKM:n voimassa oleva rahoitusmalli on voimassa vuoden 2012 loppuun. Siihen asti perusrahoituksen määräävät tekijät ovat tiedossa. OKM:n uusi rahoitusmalli on päätösvaiheessa. Uuteen rahoitusmalliin liittyy yliopiston kannalta sekä mahdollisuuksia että uhkia riippuen siitä, millaiseksi uusi rahoitusmalli lopulta muotoutuu. Perusrahoituksen tasoon vaikuttaa tuloksellisuuden ohessa Suomen kansantalouden yleinen tilanne. Vuodelle 2013 esitettyjen valtion menoleikkausten kohdentumisesta riippuu, miten yliopistosektorin rahoitus kehittyy seuraavalla sopimuskaudella. Mikäli julkisen talouden tasapainoa haetaan säästöistä, on vaarana perusrahoituksen tason lasku seuraavien vuosien aikana. Vuonna 2012 yliopiston taloudellisen aseman ja tuloksen ennakoidaan pysyvän vakaana. Kilpailu kansallisella ja kansainvälisellä tasolla kiristyy täydentävästä rahoituksesta, opiskelijoista, henkilöstöstä, resursseista ja näkyvyydestä.

16 10 RISKIENHALLINTA Riskienhallinta on osa Oulun yliopiston johtamisjärjestelmää. Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että yliopiston toimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan ja arvioidaan ja niitä seurataan. Yliopiston johtamisjärjestelmällä vahvistetaan tutkimustoiminnan strategista johtamista, tavoitteiden viemistä käytäntöön ja tutkimustoiminnan arviointia ja kehittämistä. Riskienhallinnan tarkoituksena on tukea yliopistoa sen perustehtävän toteuttamisessa, profiloitumisessa, strategian ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa sekä opiskelijoiden, henkilöstön ja omaisuuden turvaamisessa erilaisilta riskeiltä. Riskienhallinnalla varmistetaan, että toiminta jatkuu keskeytyksittä ja häiriöittä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Riskienhallinnassa otetaan huomioon myös merkittävät ulkoiset palveluntuottajat. Oulun yliopiston toimintaa ohjaavat periaatteet, kehittämistoimenpiteet ja strategiasta johdetut toimenpideohjelmat toteuttavat riskienhallintaa ja mahdollisuuksien hyödyntämistä. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että toiminnan suunnittelu, päätöksenteko ja johtaminen perustuvat oikeaan ja riittävään tietoon. Yliopiston hallituksella, rehtorilla, tiedekuntaneuvostoilla, dekaaneilla ja muilla esimiehillä tulee olla käytettävissään riittävät tiedot olennaisista tutkimus- ja koulutustoimintaan kohdistuvista riskeistä ja mahdollisuuksista. Valvonnalla tarkoitetaan hallituksen, rehtorin, tutkimus- ja koulutusneuvostojen, tiedekuntaneuvostojen, dekaanien, tutkimus- ja koulutustoimikuntien, tiedekuntien yksiköiden johtajien, erillisten laitosten johtokuntien ja johtajien suorittamaa toiminnan ja riskien seurantaa, jonka perusteella henkilöstöä ja toimintaa ohjataan tavoitteiden tai hyväksyttyjen toimintatapojen mukaiseksi. Mainitut toimijat vastaavat myös riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Riskit voivat kohdistua muun muassa tutkimus- ja koulutustoimintaan, päätöksentekoon, talouteen, rahoitukseen, opiskelijoihin, henkilöstöön, omaisuuteen ja sidosryhmiin. Riskit voivat olla sisäisiä tai ulkoisia. Riskit voivat uhata muun muassa strategian toteutumista, toiminnan lainmukaisuutta tai hyvää hallintotapaa, hyvän tieteellisen käytännön noudattamista, tuloksellisuutta, varojen ja omaisuuden asianmukaista hallintaa, henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuutta ja terveyttä tai johtamisen edellyttämän tiedon riittävyyttä ja oikeellisuutta. Strategiset riskit: - yliopiston asema toimintaympäristössä (maine, yhteistyösuhteet, ikäluokkien kehitys, vetovoima) - riippuvuus ulkopuolella päätettävästä rahoituksesta - infrastruktuurirahoituksen taso Suomessa - muutokset opiskelija- ja tutkijakunnassa - muutokset rahoittajissa ja muuttuvissa rahoitusehdoissa tai -kriteereissä - tulevien sopimuskausien OKM:n rahoitusmalli - valtion taloudellinen tilanne ja yliopistojen perusrahoituksen taso Operatiiviset riskit: - tutkimuksen ja koulutuksen tuotokset suhteessa muihin yliopistoihin ja asetettuihin tavoitteisiin - riippuvuus henkilöstön osaamisesta - korvausrekrytoinnit eläköitymistahdin kiihtyessä lähivuosina - rahoitusriskit

17 11 Vahinkoriskit: - omaisuuden ja henkilöstön vakuuttaminen on hoidettu vakuutuksilla - vuokranantajalla on vakuutukset yliopiston käyttämille toimitiloille Sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen riskienhallinta ovat olennainen osa johtamisjärjestelmää, jolla edistetään perustehtävien tuloksellista hoitamista, strategisia tavoitteita uhkaavien riskien hallintaa sekä suoriutumisen ja tuloksellisuuden systemaattista seurantaa ja arviointia. Oulun yliopiston sisäinen tarkastus järjestettiin vuonna 2011 käyttäen ulkopuolista JHTT-yhteisöä, Oy Audiapro Ab:ta. Sisäisen tarkastuksen painopistealueina olivat strategian ja sen eri toimenpideohjelmien toimeenpanon konkreettiset menettelyt ja eri tiedekuntien profiloituminen sekä kilpaillun tutkimusrahoituksen hakeminen ja tulotavoitteiden saavuttaminen. HENKILÖSTÖ Yliopiston keskimääräinen henkilöstömäärä oli 2980 (3045). Henkilötyövuosina henkilöstön kokonaismäärä oli vuonna htv (2868). Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on vähentynyt 65 henkilöllä. Henkilötyövuosien määrä on vähentynyt 78:lla. Henkilötyövuosiin lasketaan myös tuntiopetuksena annettu opetus. Sen osuus oli vuonna htv (74 htv). Henkilötyövuodet henkilöstöryhmittäin henkilötyövuosina Opetus- tutkimushenkilöstö Muu henkilöstö Harjoittelukoulut Yliopiston hallitus teki vuonna 2010 päätöksen yliopiston taloudellisen tilanteen edellyttämistä talouden tasapainottamistoimenpiteistä ja sen perusteella yliopisto kävi yt-neuvottelut tarvittavista rakenteellisista ja muista toimenpiteistä. Näiden toimenpiteiden ja henkilöstöratkaisujen toteuttaminen on jatkunut myös vuonna Henkilöstövaikutuksia on ollut edelleen erityisesti kasvatustieteiden tiedekunnan Kajaanin yksikössä ja hallintopalveluissa. Kajaanin opettajankoulutusyksiköstä on siirtynyt Ouluun viime vuoden aikana 7 opettajaa. Hallintopalveluissa toimenpiteitä on aiheuttanut edelleen tietohallinnon keskittäminen ja puhelinvaihteen toimintojen siirtäminen palvelutuottajalle. Talouden tasapainottamistoimenpiteillä on henkilöstövaikutuksia vielä vuosina Henkilöstömäärä vakiintunee kuitenkin nykytasolle. Henkilöstörakennetta tullaan kuitenkin kehittämään siten, että se kohdentuu optimaalisesti ydintehtäviin sekä paino ja kehittämisaloille. Henkilöstövähennykset ovat kohdistuneet pääosin muuhun henkilöstöön. Opetus- ja tutkimushenkilöstön henkilötyövuosimäärä on aiempien vuosien tasolla. Vähennys kohdistuu selkeimmin opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstöön (mm. laboratoriot).

18 12 Keskimääräinen henkilöstömuutos vuodesta 2010 vuoteen Muutos Muutos % Humanistinen tiedekunta % Kasvatustieteiden tiedekunta % Luonnontieteellinen tiedekunta % Lääketieteellinen tiedekunta % Taloustieteiden tiedekunta % Teknillinen tiedekunta % Tiedekunnat yhteensä % Erillislaitokset ja vastaavat % Hallintopalvelut % Palvelupisteet % Yhteensä % Henkilöstön kokonaismäärässä määräaikaisen henkilöstön osuus on hiukan noussut edelliseen vuoteen verrattuna. Määräaikaista henkilöstöä oli 60,7 % (59,8 %)koko henkilöstöstä. Henkilöstöpalvelut on käynyt syksyn 2011 aikana kaikkien tulosyksikköjen kanssa läpi niiden määräaikaisen henkilöstön määrää ja määräaikaisuuden perusteluja tavoitteena vakinaistaa pysyviksi muodostuneissa tehtävissä työskentelevät. Tehtäviä vakinaistettiin syksyn aikana ja vuodenvaihteessa 83. Suurin osa (61) vakinaistetuista henkilöistä kuuluu tukihenkilöstöön. Opetushenkilöstöä vakinaistettiin 22. Vakinaistamisen vaikutukset näkyvät vasta vuoden 2012 tilastoissa. Vuonna 2010 yliopistotehtäviä vakinaistettiin 33. Vakinaistamisprosessia tullaan jatkamaan. Yliopiston henkilöstöstä on naisia 48,2 %, vähiten naisia on professoreissa ja atk-henkilöstössä. Henkilöstöstä 61,8 %:lla (62,4 %) on ylempi korkeakoulututkinto ja tohtoritutkinnon suorittaneiden osuus on 29,6 % (29,0 %). Yliopiston henkilöstön keski-ikä on 43,0. Eläkkeelle jäi vuonna henkilöä, työkyvyttömyyseläkkeitä näistä oli 2. Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta, jolloin se oli 10. Vuoteen 2016 eläkeiän saavuttaa n. 160 työntekijää. Sairauspoissaolot eivät voimakkaasta muutostilanteesta huolimatta ole lisääntyneet. Sairauspoissaoloja oli 3,9 pv /htv (3,8pv ) Syksyllä 2011 toteutettiin henkilöstön työhyvinvointikysely samanaikaisesti kaikissa yliopistoissa. Tulokset noudattivat kaikissa yliopistoissa yhtenäistä linjaa. Kehitettävää on erityisesti johtamisen osa-alueella, mm. strategiatietoisuudessa ja tiedottamisessa. Kiitosta sai erityisesti lähiesimiestyö sekä työn sisältö ja haasteellisuus. Kyselyä on käsitelty kaikissa yksiköissä ja sen pohjalta käynnistetään yksikköjen omia kehittämishankkeita. Hankkeille on suunnattu rahoitusta vakuutusyhtiö Varman hyvinvointirahoituksen kautta. Henkilöstön palvelusuhdeaseman muuttuminen ja yliopistojen työehtosopimuksen muutokset ovat vaatineet edelleen ohjeistusta ja koulutusta. Erityisesti esimiehiä ja henkilöstöasioiden hoitajia on koulutettu. Henkilöstöä koskevaa ohjeistusta on päivitetty ja tuotettu myös englanninkielisinä. Henkilöstöpalveluissa on parannettu kansainvälisen henkilöstön palveluja vahvistamalla palveluresursseja ja muodostamalla palvelupisteiden yhteinen kv-tiimi. Kansainvälisen henkilöstön määrä oli vuoden vaihteessa 252 (216).

19 13 Syksyllä 2011 hyväksyttiin neuvottelutulos yliopistojen toisesta yhteisestä työehtosopimuksesta. Sopimus noudattaa valtakunnallisen raamisopimuksen ratkaisuja. Aikaisempaan työehtosopimusratkaisuun sisällytetyt vaativuuslisät otettiin käyttöön syksyllä Yliopiston omana järjestelmänä otettiin lisäksi käyttöön kannustepalkkiojärjestelmä tavoitteena palkita yksilöitä tai ryhmiä erityisen hyvistä tuloksista. Järjestelmät määriteltiin kriteereineen erikseen opetus- ja tutkimushenkilöstölle sekä muulle henkilöstölle. Ensimmäiset kannustepalkkiot vuodelta 2011 tulevat maksuun keväällä Vuoden 2011 alussa käyttöön otettu SAP HR -tietojärjestelmä on vaatinut runsaasti suunnittelu-, kehitys- ja ohjaustyötä. Järjestelmä koskee koko henkilöstöä ja sen kautta tuotetaan kaikki työsopimukset, käsitellään poissaolotiedot ja maksetaan matkalaskut. Tutkimus- ja opetushenkilöstön tehtävärakenteen kehittämistyötä on jatkettu. Tutkijauratyöryhmän toimesta kehitettiin tutkijanuran eri tasojen väliset kriteerit ja esitys tenure trackin pilotoinnista. Tutkijanuramalli hyväksyttiin yliopiston hallituksessa kesäkuussa Tulosyksiköt ovat sen pohjalta kehittäneet henkilöstösuunnitelmissa henkilöstörakennettaan. Tutkimusneuvosto käynnistää strategiarahoituksella tenure järjestelmän pilotoinnin. Tasa-arvotoimikunta on päivittänyt ja rehtori hyväksynyt yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen ja jalkauttaminen yksiköihin on aloitettu. Lisäksi toteutettiin tasa-arvolain mukainen henkilöstön palkkavertailu. Miesten ja naisten väliset palkkaerot ovat yliopistossa vähäisiä, suurimmat erot ovat harjoittelukouluissa. Yliopiston hyvinvointisuunnitelma valmistui vuonna Siinä kehittämiskohteita ovat erityisesti johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi. Hyvinvointisuunnitelman mukaisten kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen on käynnissä. Hyvinvointisuunnitelman yhtenä kehittämistoimena otettiin käyttöön yhteistyössä työterveyshuollon kanssa varhaisen tuen malli. Mallin käyttöönottoon liittyvää koulutusta on suunnattu erityisesti esimiehille. Hyvän pohjan käytännön toimille on antanut yliopistojen vakuutusratkaisussa saatu vakuutusyhtiö Varman panostus työhyvinvoinnin kehittämiseen. Vuoden 2011 aikana ko. rahoituksella on toteutettu hyvinvointipainotteista johdon koulutusta ja prosessien kehittämiseen liittyvää konsultaatiota ja koulutusta. Koulutuksiin on osallistunut n 250 henkilöä. Kaikkiaan johdolle suunnattuihin erilaisiin koulutustilaisuuksiin on osallistunut vajaa 426 esimiestä. Henkilöstön määrää ja rakennetta kuvataan tarkemmin henkilöstökertomuksessa. HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT Tilikaudella Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtajana toimi Hans Söderlund ja hallituksen jäseninä Pekka Erkkilä, Lea Kauppi, Leena Mörttinen, Erkki Ormala, Sanna Järvelä, Markku Mäkivuoti, Markku Savolainen, Milja Seppälä ja Raija Ukkola. Tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö PricewaterhousCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Pertti Tarvainen ja JHTT, HTM Outi Kirvesoja. HALLITUKSEN EHDOTUS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos ,25 euroa jätetään taseeseen yliopiston vapaaseen omaan pääomaan edellisen tilikauden voittotilille.

20 14 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Avustustuotot , ,65 Liiketoiminnan tuotot , ,91 Muut tuotot , ,46 Kulut Henkilöstökulut , ,69 Poistot , ,79 Muut kulut , ,27 Tuotto-/kulujäämä , ,73 VARAINHANKINTA Tuotot Keräysten tuotot ,93 Kulut Varainhankinnan muut kulut , ,05 Tuotto-/kulujäämä 203, ,05 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Osinkotuotot , ,33 Korkotuotot , ,94 Myyntivoitot , ,61 Sijoitustoiminnan muut tuotot ,62 Kulut Korkokulut -100,15 Arvonalennukset , ,89 Sijoitustoiminnan muut kulut , ,68 Tuotto-/kulujäämä , ,31 YLEISAVUSTUKSET Yliopistolain mukainen valtionrahoitus , ,02 Muut yleisavustukset , ,98 TILIKAUDEN TULOS , ,53 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Sidottujen rahastojen muutos , ,80 Muut välittömät verot , ,59 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) , ,14

B 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus B 8 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus

B 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus B 8 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 4/2012 Aika Keskiviikko 23.5.2012 kello 8.30 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. Asialistat Talousjohtaja B 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

- VTT:n Digitalon neuvotteluhuone AP314, Vuorimiehentie 3, Otaniemi - Linnanmaa, neuvotteluhuone YY197. A 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- VTT:n Digitalon neuvotteluhuone AP314, Vuorimiehentie 3, Otaniemi - Linnanmaa, neuvotteluhuone YY197. A 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 2/2010 Aika Tiistai 9.3.2010 kello 11.00 Paikka Asialistat - VTT:n Digitalon neuvotteluhuone AP314, Vuorimiehentie 3, Otaniemi - Linnanmaa, neuvotteluhuone YY197 Hallintojohtaja

Lisätiedot

ja taloudesta 3 Tilinpäätös 2010

ja taloudesta 3 Tilinpäätös 2010 Aihe Aika Paikka YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2011 Keskiviikko 4.5.2011 kello 13.00 Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Raportointi yliopiston toiminnasta

Lisätiedot

HALLITUKSEN. Aihe. Aika. Paikka. Asialistat. Hallintojohtajaa

HALLITUKSEN. Aihe. Aika. Paikka. Asialistat. Hallintojohtajaa Aihe Aika Paikka Asialistat HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2011 Perjantai 13.5.2011 kello 13.15 Hallituksen kokoushuone HR 144 Hallintojohtajaa A 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Rehtori C 2 Alumnin

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2011. Aika Keskiviikko 31.8.2011 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2011. Aika Keskiviikko 31.8.2011 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2011 Aika Keskiviikko 31.8.2011 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat A 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 10 Esitys tutkimusyksikön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

A 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 9 Yliopiston hallinto- ja toimintarakenteiden uudistaminen

A 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 9 Yliopiston hallinto- ja toimintarakenteiden uudistaminen HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2012 Aika Torstai 14.6.2012 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. Asialistat Hallintojohtaja A 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 3/12 2.10.2012 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/12 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/12 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 9/12 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Toimintokohtainen tuloslaskelma. 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto

Toimintokohtainen tuloslaskelma. 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto Toimintokohtainen tuloslaskelma 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Toiminnan tuotot n. 217 miljoonaa euroa Henkilöstökulut n. 131 miljoonaa euroa (60 %) Tase

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Paikka Scandic Oulu, Kamarineuvos 2 -kabinetti, Saaristonkatu 4. Kokouksen alussa on rehtorin katsaus.

Paikka Scandic Oulu, Kamarineuvos 2 -kabinetti, Saaristonkatu 4. Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2010 Aika Perjantai 18.6.2010 kello 8.15 Paikka Scandic Oulu, Kamarineuvos 2 -kabinetti, Saaristonkatu 4 Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. Asialistat Hallintojohtaja

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 6/2011. Aika Perjantai kello Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 6/2011. Aika Perjantai kello Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 6/2011 Aika Perjantai 14.10.2011 kello 8.30 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat A 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 12 Internet-tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Keskeiset tapahtumat tilikaudella Vuoden 2011 aikana Oulun yliopistossa jatkettiin uuden yliopistolain mukanaan tuomien uudistusten ja

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

HALLITUKSEN. Aihe. Aika. Paikka. Hallintojohtajaa. Asialistat. Talousjohtaja

HALLITUKSEN. Aihe. Aika. Paikka. Hallintojohtajaa. Asialistat. Talousjohtaja HALLITUS Aihe Aika Paikka Asialistat HALLITUKSEN KOKOUS nro 2/2011 Torstai 17.3.2011 kello 9.155 Hallituksen kokoushuone HR 144 Hallintojohtajaa A 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 4 Kiinteistökauppa

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

VTT, Digitalon neuvotteluhuone AP310, Vuorimiehentie 3, Otaniemi Kokouksesta videoyhteys Linnanmaalle V-Labin neuvottelutilaan YY 197

VTT, Digitalon neuvotteluhuone AP310, Vuorimiehentie 3, Otaniemi Kokouksesta videoyhteys Linnanmaalle V-Labin neuvottelutilaan YY 197 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2012 Aika Tiistai 17.4.2012 kello 9.15 Paikka Asialistat VTT, Digitalon neuvotteluhuone AP310, Vuorimiehentie 3, Otaniemi Kokouksesta videoyhteys Linnanmaalle V-Labin

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

HALLITUKSEN. Aihe. Aika. Paikka. Hallintojohtajaa. Asialistat. Talousjohtaja. valinta 2010

HALLITUKSEN. Aihe. Aika. Paikka. Hallintojohtajaa. Asialistat. Talousjohtaja. valinta 2010 HALLITUS Aihe Aika Paikka Asialistat HALLITUKSEN KOKOUS nro 1/2011 Perjantai 18.2.2011 kello 9.00 Hallituksen kokoushuone HR 144 Hallintojohtajaa A 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 2 Thule-instituutin

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot