Keski-Suomen tulevaisuusseminaari Ränssin kievari, Kuikka. Eurooppalainen maatalous muutoksessa Seppo Aaltonen MTK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen tulevaisuusseminaari 11.10.2010 Ränssin kievari, Kuikka. Eurooppalainen maatalous muutoksessa Seppo Aaltonen MTK"

Transkriptio

1 Keski-Suomen tulevaisuusseminaari Ränssin kievari, Kuikka Eurooppalainen maatalous muutoksessa Seppo Aaltonen MTK

2 2 Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen EU-politiikka -reformit -budjetti EU-politiikka -reformit -budjetti Globaalimuutokset -markkinat -ilmasto -energia Globaalimuutokset -markkinat -ilmasto -energia Ympäristö -vesiensuojelu -maaperä -maisema -luonnon monimuotoisuus Ympäristö -vesiensuojelu -maaperä -maisema -luonnon monimuotoisuus Yrittäjä -ikärakenne -osaaminen -jaksaminen -kannattavuus Yrittäjä -ikärakenne -osaaminen -jaksaminen -kannattavuus Tilarakenne -yrityskoko -investoinnit -tuottavuus -erikoistuminen -monialaisuus Tilarakenne -yrityskoko -investoinnit -tuottavuus -erikoistuminen -monialaisuus Elintarvikemarkkinat -kilpailupolitiikka -hintakehitys -kuluttajat -luomu, lähiruoka, standardit Elintarvikemarkkinat -kilpailupolitiikka -hintakehitys -kuluttajat -luomu, lähiruoka, standardit Teknologia -autom.tuotanto teknologia -biotekniikka -energiaratkaisut Teknologia -autom.tuotanto teknologia -biotekniikka -energiaratkaisut Suomen maatalous Suomen maatalous Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen EU-politiikka -reformit -budjetti EU-politiikka -reformit -budjetti Globaalimuutokset -markkinat -ilmasto -energia Globaalimuutokset -markkinat -ilmasto -energia Ympäristö -vesiensuojelu -maaperä -maisema -luonnon monimuotoisuus Ympäristö -vesiensuojelu -maaperä -maisema -luonnon monimuotoisuus Yrittäjä -ikärakenne -osaaminen -jaksaminen -kannattavuus Yrittäjä -ikärakenne -osaaminen -jaksaminen -kannattavuus Tilarakenne -yrityskoko -investoinnit -tuottavuus -erikoistuminen -monialaisuus Tilarakenne -yrityskoko -investoinnit -tuottavuus -erikoistuminen -monialaisuus Elintarvikemarkkinat -kilpailupolitiikka -hintakehitys -kuluttajat -luomu, lähiruoka, standardit Elintarvikemarkkinat -kilpailupolitiikka -hintakehitys -kuluttajat -luomu, lähiruoka, standardit Teknologia -autom.tuotanto teknologia -biotekniikka -energiaratkaisut Teknologia -autom.tuotanto teknologia -biotekniikka -energiaratkaisut Suomen maatalous Suomen maatalous Lähde: Maatalouspolitiikan vaihtoehdot -työryhmä Loppuraportti, Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:1 Maatalouden toimintaympäristö

3 EU2020 strategia ja maatalous Kaikkien yhteisten politiikkojen, mukaan lukien yhteinen maatalouspolitiikka ja koheesiopolitiikka, on tuettava strategiaa. Kestävä, tuottava ja kilpailukykyinen maataloussektori edesauttavat merkittävästi uutta strategiaa ottaen huomioon maaseudun kasvu- ja työllisyysmahdollisuudet ja varmistaen samalla kilpailun rehellisyyden. Eurooppa-neuvosto korostaa, että uuden strategian onnistumisen kannalta on tärkeää edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota ja kehittää infrastruktuuria. Jatkuvassa biologisen monimuotoisuuden köyhtymiseen ja ekosysteemien rappeutumiseen johtavassa kehityksessä on ehdottomasti saatava aikaan täyskäännös 3

4 EU:n budjetti vuosille ? EU:N BUDJETTI ON 1 % JÄSENMAIDEN KOKONAISTUOTANNON YHTEENLASKETUSTA ARVOSTA (maatalous 0,43 % BKT:sta) MAATALOUDEN OSUUS YHTEISÖN KOKONAISMENOISTA ALENTUNUT 1970-LUVUN ALUSSA OSUUS OLI SUURIMMILLAAN 87 % BUDJETTIVAROISTA VUONNA 2013 OSUUDEN ON ARVIOITU OLEVAN NOIN 32 % JOS EU:N BUDJETTIA EI HALUTA KASVATTAA, NIIN MISTÄ OTETAAN RAHAT MM. ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNTAAN? EUROOPAN ENERGIAOMAVARAISUUDEN KASVATTAMISEEN? SUOMI SAA EU:LTA VUOSITTAIN NOIN 560 MILJ. CAP TUKEA JA NOIN 280 MILJ. MAASEUDUN KEHITTÄMISVAROJA SUOMEN NETTOJÄSENMAKSU EU:LLE OLI 319 MILJ. V

5 EU:n yhteisen maatalouspolitiikan kustannukset eri politiikkalohkoissa (Lähde: EU:n komissio) 5

6 Jäsenmaiden tuet hehtaaria kohden vuonna 2013 eur/ha Single Flat Rate Payment in Greece Netherlands Belgium Malta Denmark Germany Cyprus Ireland Slovenia Luxembourg France Italy Finland Czech Rep. Sweden UK Hungary Austria Slovakia Spain Poland Portugal Lithuania Estonia Latvia EU25 average 6

7 Tulevien vuosien haasteet Suomessa EU:n yhteinen maatalouspolitiikka vuoden 2013 jälkeen 7 Maaseudun kehittämisohjelman sisältö LFA uudistus Maatalouden ympäristötuki Maatalouden investointi- ja aloitustukijärjestelmät Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) varojen riittävyys Kansallisten tukijärjestelmien jatko (art. 141 ja 142) Maatalouden ympäristöasiat Vesiensuojelu Ilmastonmuutos Eläinten hyvinvointi WTO -sopimuksen vaikutukset

8 Maatalouspolitiikan uudistus (CAP 2013 jälkeen) Uudistuksen aikataulu Komission ja EP:n toimet kevät-kesä 2010 Kuulemiset kevään-alkukesän aikana Brysselin kongressi Parlamentin 1. raportti heinäkuussa Komission tiedonanto Lakiesitykset kesällä 2011 Parlamentin ja neuvoston päätökset 2012 Neuvoston puheenjohtajamaat: 2010 Espanja-Belgia 2011 Unkari-Puola 2012 Tanska-Kypros 2013 Irlanti Toimeenpano

9 CAP 2013 jälkeen MTK:n keskeiset tavoitteet uudistuksessa Rahoitus Vähintään nykyinen taso, jos tavoitteita/tehtäviä lisätään, rahoitusta on kasvatettava I pilari (tilatuki) kokonaan EU:n rahoituksella, II pilari (maaseudun kehittäminen) edelleen osarahoitteisena Sisältö Tarvitaan tehokasta, eri tuotantoalueiden olosuhde-eroja tasoittavaa politiikkaa Tuotannon kannattavuus turvattava myös EU:n epäsuotuisilla alueilla (LFA -alueet) Tarvitaan edelleen tuotantosidonnaista tukea 9

10 CAP 2013 jälkeen MTK:n keskeiset tavoitteet uudistuksessa Sisältö (jatkoa) EU:lla oltava riittävät, nopeat keinot maatalousmarkkinoiden tasapainottamiseen Vakuutus- ja riskienhallintajärjestelmiä tarvitaan tasaamaan hintavaihteluista aiheutuvia tulomenetyksiä Koko Suomi säilytettävä LFA -alueena, kaikki alueen tilat LFA-tukikelpoisina Maatalouden ympäristötukijärjestelmä säilytettävä viljelijöille taloudellisesti kannustavana ja laajaalaisena Eläinten hyvinvointituen laajennus 10

11 Komission julkinen kuuleminen yhteisestä maatalouspolitiikasta Kuulemisessa annettiin noin 5700 kansalaisten sekä sidosryhmien, ajatuspajojen, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen lausuntoa Suomesta lausuntoja annettiin yhteensä 23 Yhteenveto kuulemisen tuloksista löytyy osoitteesta; Kansalaisten keskeisimmät odotukset maataloudelta ovat. mm. turvallisen ja terveellisen ruoan tuottaminen läpinäkyvään ja kohtuulliseen hintaan, kestävä maankäyttö, maaseutuyhteisöjen ja maaseudun elinvoima sekä ruoan saatavuuden turvaaminen. Tulevan maatalouspolitiikan toivottiin mm. takaavan eurooppalaisten ruokaturvan, suojelevan ympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta, torjuvan ilmastonmuutosta, säilyttävän ja luovan työpaikkoja maaseudulle. 11

12 Suomen hallituksen kanta Suomen kannat muodostettu vaiheittain neuvoston keskusteluja varten Valtioneuvoston EU -selonteko huhtikuussa 2009 Hallituksen E kirje eduskunnalle Eduskunnan suuren valiokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunnoissa eriäviä näkemyksiä 12

13 Komission tiedonantoluonnoksen sisältö (1/3) Kolme laajaa politiikkavaihtoehtoa 1. Parannettu nykytilanne 2. Tasapainoisempi, suunnatumpi ja kestävämpi tuki 3. Markkina- ja tulotukien poistaminen Komission tavoitteena on vaihtoehto 2 13

14 Komission tiedonannon sisältö (2/3) Pilarijakoon merkittäviä muutoksia I pilari muodostuisi neljästä osasta: 1. Perustulotuki (yläraja suurille tiloille) 2. Vihreä tukiosa (jäsenmaille pakollinen, toimenpiteinä mainitaan pysyvä laidun, vihreä kasvipeitteisyys, viljelykierto, ekologinen kesannointi) vuositukena 3. LFA alueiden tulotuki (ml. vapaaehtoinen kansallinen lisäosa) 4. Tuotantosidonnainen tuki erityisistä ongelmista kärsiville alueille (nykyinen 68 artikla) Lisäksi pienten tilojen tuki (uudet jäsenmaat?) Täydentäviä ehtoja yksinkertaistetaan, kuitenkin vesittämättä täydentävien ehtojen tarkoitusta Tuet kohdennetaan aktiiviviljelijöille (?) 14

15 Komission tiedonannon sisältö (3/3) Pilarijakoon merkittäviä muutoksia II pilari Maaseudun kehittämisohjelmiin perustuvat tuet Parannetaan maatalouden kilpailukykyä innovaatioiden ja rakennemuutoksen kautta Tuetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä Edistetään tasapainoista alueellista kehitystä kaikilla unionin alueilla Tiedonantoluonnoksessa todetaan mm. Ympäristö, ilmastonmuutos ja innovaatiot ohjaavat politiikkaa enemmän kuin koskaan ennen Ympäristötoimenpiteiden pitäisi olla alueiden ja paikallisten olosuhteiden mukaan räätälöityjä Nuoret viljelijät ja uudet aloittajat etusijalla 15

16 Alustavaa tiedonantoluonnoksen arviointia Komissio ei ehdota tilatuen muuttamista tasatueksi Merkitsee useille vanhoille jäsenmaille saavutetun edun säilymistä (uusien jäsenmaiden reaktiot?) Jos I-pilarin vihreää tukea ja LFA:ta rahoitetaan kokonaan EUvaroista Helpottaa erityisesti uusien jäsenmaiden rahoitusvaikeuksia Onko näiden tukien EU-rahoitus pois nykyisen tilatuen varoista? LFA:n vapaaehtoinen kansallinen lisäosa Millä ehdoilla mahdollinen, asetetaanko enimmäismäärä? Voisiko Suomessa korvata esim. heikkenevää 141-tukea? Maaseudun kehittämisohjelmiin perustuvat tuet Jos I-pilarin vihreän tukiosuuden maksamisen edellytyksenä on mm. kasvipeitteisyys Putoaako Suomen ympäristötuen perustuelta pohja pois Onko ympäristötuen toimenpiteet kohdennettava alueellisesti tarkasti kohdennettuja? Mikä on CAPin kokonaisrahoitus ja sen jako I- ja II-pilariin ja pilarien sisällä eri politiikan toimenpiteisiin? 16

17 LFA -uudistus Komission tiedonanto LFA järjestelmän tarkistamisesta Komissio esittää, että väli LFA alueet luokitellaan objektiivisten ilmastoon, maaperään ja kaltevuuteen liittyvien kriteereiden perusteella Jäsenmaat ovat arvioineet LFA -alueensa komission kriteereiden mukaan ja raportoineet komissiolle kevään 2010 aikana Komission ehdotukseen sisältynee mahdollisesti tilakohtaisia tukikelpoisuuden rajoitteita, esim. laajaperäisyyden perusteella Useiden jäsenmaiden tuottajajärjestöt erittäin tyytymättömiä tilanteeseen LFA -uudistus voimaan

18 Maatalouden ympäristötuki Pääosa nyt voimassa olevista 5-vuotisista sitoumuksista päättyy vuonna 2011 Komissiolle esitetty muutoksia, mm. laiduntamisen erityistukisopimus ja C-alueen laajaperäisen nurmituotannon lisätoimenpide Komissio ei hyväksynyt laiduntamistoimenpidettä Pyritään toteuttamaan eläinten hyvinvointitoimenpiteenä v ja siitä eteenpäin Uudet 5 v. sitoumukset vuonna 2012 vai 2 vuoden jatkosopimukset? Ravinnetaselaskentaa valmisteltu ympäristötuen perustoimenpiteeksi v (komission vaatimus, ei toteutune) Jatkossa toimenpiteet nykyistä kohdennetumpia 18

Hanketoiminta Keski-Suomen maatalouden kehittämisen apuna

Hanketoiminta Keski-Suomen maatalouden kehittämisen apuna Hanketoiminta Suomen talouden kehittämisen apuna Saarijärvi 10.4.2013 Juha Lappalainen MTK 1 Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen EU-politiikka

Lisätiedot

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka vuosina 2014 2020 ja Suomen maatalous

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka vuosina 2014 2020 ja Suomen maatalous 130 EU:n yhteinen maatalouspolitiikka vuosina 2014 2020 ja Suomen maatalous Jyrki Niemi, Petri Liesivaara, Heikki Lehtonen, Ellen Huan-Niemi, Lauri Kettunen, Pellervo Kässi ja Heini Toikkanen 130 EU:n

Lisätiedot

MATKARAPORTTI TÄKY opintomatka Belgia-Ranska 12.-16.(-21.).4.2010

MATKARAPORTTI TÄKY opintomatka Belgia-Ranska 12.-16.(-21.).4.2010 MATKARAPORTTI TÄKY opintomatka Belgia-Ranska 12.-16.(-21.).4.2010 Pertti Ruuska, MTK-Keski-Suomi Juha Lappalainen, MTK-Keski-Suomi MATKARAPORTTI Täky maatilat kehittyvät 2008-2001 -hankkeen opintomatka

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0145/2005 12.5.2005 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta

Lisätiedot

Yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastus. Komission ehdotukset Elokuu 2008

Yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastus. Komission ehdotukset Elokuu 2008 Yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastus Komission ehdotukset Elokuu 2008 Tausta ja tavoitteet Tavoitteena on arvioida ja tarkentaa vuoden 2003 yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta sekä vastata

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

CAP 2014-2020 tilannekatsaus

CAP 2014-2020 tilannekatsaus CAP 2014-2020 tilannekatsaus Valtiosihteeri Risto Artjoki, MMM 3. helmikuuta 2014 1 Yhteisen maatalouspolitiikan supervuosi -13 Rahoituskehykset helmikuussa 2013 CAP-uudistus kesäkuussa 2013 Lainsäädäntötekstit

Lisätiedot

CAP2020 lyhyt versio LUONNOS ja MTK:n näkemykset

CAP2020 lyhyt versio LUONNOS ja MTK:n näkemykset CAP2020 lyhyt versio LUONNOS ja MTK:n näkemykset 1 Suorat tuet Nykyiset Suomessa sovellettavat EU:n kokonaan rahoittamien suorien tukien järjestelmät lakkaavat (tilatuki, uuhipalkkio ja 68 art. mukaiset

Lisätiedot

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maa- ja metsätalousministeriö, kesäkuu 2014 Taitto ja kuvitus: Minna Paananen Paino: Juvenes Print 2 Sisältö Entiset ja uudet

Lisätiedot

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus: Vaihtoehtoisten tukikriteerien vaikutukset jäsenmaiden rahoitusosuuksiin?

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus: Vaihtoehtoisten tukikriteerien vaikutukset jäsenmaiden rahoitusosuuksiin? 17 Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus: Vaihtoehtoisten tukikriteerien vaikutukset jäsenmaiden rahoitusosuuksiin? Ellen Huan-Niemi, Michael Kull, Petri Liesivaara ja Jyrki Niemi 17 Yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä

Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä ja lakeja tulee jatkuvasti häiritsemään kauppiaan luvallista ammattia." Mika Waltari: Sinuhe egyptiläinen (1940) Etua

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO Teuvo Junka Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 1999 ISBN 951-561-286-1 ISSN 0788-5016

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Enemmän tieto- ja viestintätekniikkaa maaseudulle

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Enemmän tieto- ja viestintätekniikkaa maaseudulle EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.3.2009 KOM(2009) 103 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Enemmän tieto- ja viestintätekniikkaa maaseudulle {SEC(2009) 254} FI FI

Lisätiedot

Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2013 1. Tausta Kesäkuun 2011 hallitusohjelmassa Suomen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096. VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096. VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096 VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Komission ohjelmaan vaikuttaminen; komission työohjelma 2015 U/E/UTP-tunnus

Lisätiedot

CAP2020 - uudistus. MMM / EU-koordinaatio 27.6.2013

CAP2020 - uudistus. MMM / EU-koordinaatio 27.6.2013 CAP2020 - uudistus päätös 26.6.20136 2013 MMM / EU-koordinaatio 27.6.2013 1 Rahoituskehyspäätös h Päätös Eurooppa-neuvostossa 7.-8.2.2013 Otsakkeen 2 kokonaistaso -4 %, suorat tuet ja markkinamenot -2

Lisätiedot

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 fi inforegio panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen 1986 1992 1989 2008 1999 2003 1993 1997 1999 2002 1997 2001 2004 SISÄLLYS Alkusanat Dirk

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 Reijo Keränen, Perttu Pyykkönen, Jouni Ponnikas, Irene Huuskonen, Liisa Kytölä, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen, Valo

Lisätiedot

Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista käsittelevän työryhmän loppuraportti

Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista käsittelevän työryhmän loppuraportti Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista käsittelevän työryhmän loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:12 Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KIRJANPITOYKSIKÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjanpitoyksikköön kuuluvien virastojen toimintakertomukset 3 1.1 Maa- ja metsätalousministeriön toimintakertomus

Lisätiedot

Maaseudun kehittäminen 2014 2020

Maaseudun kehittäminen 2014 2020 Maaseudun kehittäminen 2014 2020 Pirjo Pöllönen Kaakkois-Suomen ELY -keskus Sivu 1 13.3.2014 Maaseudun kehittäminen ohjelmakaudella 2014-2020/ohjelmarakenne 1. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

1. KATSAUS. Johdon katsaus toimintaan

1. KATSAUS. Johdon katsaus toimintaan 1. KATSAUS Johdon katsaus toimintaan Vuoden 2006 kohokohta ministeriölle ja ministerille oli EU-puheenjohtajuus. Oulun epävirallinen maatalousneuvosto toimi lähtölaukauksena unionin tuleville maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020

Luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020 Joulukuu 2011 FI Luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020 Luonnon monimuotoisuus Lähes neljännes luonnonvaraisista lajeista on vaarassa kuolla sukupuuttoon Euroopassa. Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 2 Tiivistelmä Ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta on tullut aikamme suurimpia haasteita

Lisätiedot

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI 2 2 Esipuhe... 4 1. Strategian tausta... 5 1.1. Hallitusohjelma... 5 1.2.

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-SAVON LIITTO MTK-ETELÄ-SAVO RY. TOIMINTAKERTOMUS 2014 20.3.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2014. 3 Toiminnan tarkoitus.. 4 Johtokunta, valiokunnat ja toimihenkilöt.

Lisätiedot

Euroopan komission ehdotus: vuosia 2014 2020 koskeva monivuotinen

Euroopan komission ehdotus: vuosia 2014 2020 koskeva monivuotinen Euroopan komission ehdotus: vuosia 2014 2020 koskeva monivuotinen rahoituskehys EUROOPAN KOMISSIO 1 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi. Yhteinen maksuton

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot