CAP2020 lyhyt versio LUONNOS ja MTK:n näkemykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CAP2020 lyhyt versio LUONNOS ja MTK:n näkemykset"

Transkriptio

1 CAP2020 lyhyt versio LUONNOS ja MTK:n näkemykset 1

2 Suorat tuet Nykyiset Suomessa sovellettavat EU:n kokonaan rahoittamien suorien tukien järjestelmät lakkaavat (tilatuki, uuhipalkkio ja 68 art. mukaiset tuotantoon sidotut tuet) Uuden suorien tukien järjestelmän rakenne Nuoret tuottajat (=> 2%) - pakollinen Kansallinen kirjekuori Luonnonhaitta (=> 5%) - vapaaehtoinen Sidotut tuet (=> 5-10%+) Viherryttämistuki (30%) vapaaehtoinen pakollinen Pientilojen ohjelma (max. 10%) 2 Perustuki

3 Suorat tuet Tuki aktiiviviljelijälle Ei makseta, jos suorien tukien vuotuinen määrä on alle 5% muun kuin maataloustoiminnasta peräisin olevista kokonaistuloista tai jäsenmaat voivat asettaa tietyn rajan vähimmäistoimia -> ei sovelleta viljelijöihin, jotka saivat alle 5000 euroa edellisenä vuonna -> eli ovat aktiiviviljelijöitä Suorille tuille yläraja ylittävää määrää vähennetään: - 20 % > euroa - 40 % > euroa - 70 % > euroa % > euroa Tuista vähennetään edellisenä vuonna maksetut palkat, verot sekä työttömyys- ja sosiaalivakuutusmaksut Tukimäärissä ei oteta huomioon vihertämistoimenpiteiden tukea 3

4 Suorat tuet Perustuki Nykyiset tilatukioikeudet lakkautetaan vuoden 2013 lopussa Uudet tukioikeudet myönnetään keväällä 2014 jätetyn tukihakemuksen perusteella aktiiviviljelijöille, jotka hakivat ainakin yhdestä tukioikeudesta tukea vuonna 2011 Perustuki voidaan muodostaa tasaosasta ja tasaosan korotuksesta. Korotus on sulautettava tasatukeen viimeistään vuodesta 2019 alkaen Kansallinen varanto Jäsenmaan on perustettava kansallinen varanto leikkaamalla korkeintaan 3 % perustukeen käytettävissä olevista varoista. Kaksi vuotta peräkkäin käyttämättä olleet tukioikeudet siirretään kansalliseen varantoon. 4

5 Suorat tuet Vihertäminen Tuen saaminen edellyttää kolmen vihertämistoimenpiteen noudattamista Luomutiloille ja Natura 2000 alueen tiloille vihertämistuki automaattisesti Rahoitus 30 % suorien tukien määrästä. Viljelyn monipuolistaminen Vähintään kolme viljelykasvia, joista kutakin vähintään 5 %, ei kuitenkaan yhtä kasvia enempää kuin 70 % tilan koko viljelysmaan alasta Vaatimusta ei sovelleta, jos koko ala on nurmiviljelyssä tai kesantona tai tilan pinta-ala enintään 3 ha Pysyvien nurmialojen säilyttäminen Tilan pysyvä nurmiala saa vähentyä enintään 5 % vuoden 2014 viitealasta Ekologinen ala/luonnonhoitoala Vähintään 7 % tilan alasta, pl. pysyvät nurmet, oltava ekologista alaa Kesannot, maisemapiirrealat, suojakaistat ja maaseutuohjelman mukaisesti metsitetyt alat. 5

6 Suorat tuet Lfa -alueiden tuki Tukea voidaan maksaa koko LFA -alueella tai osalla siitä. Rahoitus enintään 5 % suorien tukien määrästä. Nuorten viljelijöiden tuki Viljelijä, joka on aloittanut maatalouden harjoittamisen viiden vuoden sisällä ja alle 40-vuotias Tuen suuruus: enintään 1/4 tukioikeuden arvosta ja enintään 25 ha tai jäsenmaan keskipeltoalaa eli Suomessa 34 ha vastaavalta alalta Rahoitus enintään 2 % suorien tukien määrästään. Pienten tilojen tukijärjestelmä Viljelijällä oltava tukioikeuksia ja tilan täytettävä vähimmäiskokoraja Tuki korvaa muut suorat tuet, tuen määrä /tila Ei edellytetä vihertämistoimenpiteiden noudattamista Eikä täydentävien ehtojen noudattamista 6

7 Suorat tuet Tuotantoon sidotut tuet Voidaan maksaa vain siinä määrin kuin tarpeen tuottajien kannustamiseksi säilyttää tuotanto nykyisessä laajuudessa. Oltava yhteensopiva EU:n tukijärjestelmien ja politiikan kanssa. Tuotantoon sidottuna tukena enintään 5 % tai 10 % tai erityisin perustein yli 10 % suorien tukien kokonaismäärästä. 7

8 Pilarien I ja II välinen jousto Enintään 5 % suorien tukien määrästä voidaan käyttää maaseutuasetuksen mukaisten toimenpiteiden rahoittamiseen. Tietyt jäsenmaat, ml. Suomi, voivat käyttää enintään 5 % maaseudun kehittämistoimenpiteisiin tarkoitetusta maaseuturahaston kirjekuoresta suorien tukien rahoittamiseen. 8

9 Maaseudun kehittämisasetus; Luonnonhaittakorvaus LFA tuki Suomi pysynee edelleen LFA maana 9

10 Maaseudun kehittämisasetus; Ympäristötuki Toimenpiteet, jotka ylittävät täydentävien ehtojen, vihertämisen sekä lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytön vähimmäisvaatimusten ja kansallisen lainsäädännön pakolliset vaatimukset. Sitoumukset 5-7 vuoden mittaisia, joissain tapauksissa pidempiä 10

11 Maaseudun kehittämisasetus; Luonnonmukainen tuotanto Toimenpiteet, jotka ylittävät täydentävien ehtojen, lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytön vähimmäisvaatimusten ja kansallisen lainsäädännön pakolliset vaatimukset. Sitoumukset 5-7 vuoden mittaisia Kun kyse on luomutuotannon jatkamisesta, mahdollisuus jatkaa sitoumusta vuosittain ensimmäisen viiden vuoden jakson päätyttyä Tuki kattaa sitoumuksesta johtuvat lisäkustannukset tai tulon menetykset. 11

12 Maaseudun kehittämisasetus; Uusia riskienhallintavälineitä 1. Sato-, eläin- ja kasvivakuutuksia 2. Keskinäiset rahastot (mutual fund) eläin- ja kasvitautien ja ympäristövahinkojen korvaamiseen 3. Tulontasausväline (keskinäiset rahastot) 12

13 Maaseudun kehittämisasetus; Eläinten hyvinvoinnin tuki Toimenpiteet, jotka ylittävät täydentävien ehtojen ja kansallisen lainsäädännön pakolliset vaatimukset. Sitoumusta voidaan jatkaa vuosi kerrallaan. Tuki maksetaan pinta-alan tai eläinyksikköjen perusteella korvauksena sitoumuksesta johtuvista lisäkustannuksista tai tulon menetyksistä. Transaktiokustannus enintään 20 % Tuen määrä voi olla enintään 500 eur/ey 13

14 Horisontaaliasetus Täydentävät ehdot Lisätty turvemaiden ja kosteikkojen suojelu ja niiden kyntökielto; (koskee raivattavia peltoja?) Poistettu puhdistamolietedirektiivi ja kolme eläintaudeista ilmoittamista koskevaa direktiiviä Luonto- ja lintudirektiivien soveltamisalaa kavennettu. Maisemapiirrevaatimuksiin on lisätty puiden ja pensaiden kaatokielto lintujen pesintäaikaan sekä vaatimus torjua haitallisia vieraslajeja ja tuholaisia. Vesipuitedirektiivi ja torjunta-aineiden käyttödirektiivi lisätään, kun kaikki jäsenmaat ovat panneet ne täytäntöön. Pysyvien laitumien säilyttämistä koskeva vaatimus on siirretty viherryttämistoimenpiteisiin. Täydentäviä ehtoja ei sovelleta pienten tilojen tukeen. 14

15 Horisontaaliasetus Tilaneuvontajärjestelmä Täydentävät ehdot, viherryttäminen, hoidettujen viljelemättömien peltojen ehdot, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja sopeutumista koskevat vaatimukset tai toimenpiteet, luonnon monimuotoisuus, vesiensuojelu, eläintaudeista ilmoittaminen ja innovaatiot sekä pienten tilojen toiminnan kestävä kehittäminen Neuvonnan piiriin voidaan liittää myös ympäristötuen ehdot ja tilojen kestävä kehittäminen myös muilla kuin pienillä tiloilla. Tilaneuvontajärjestelmän luominen on pakollinen jäsenmaalle. Viljelijöille osallistuminen on vapaaehtoista. Tukien maksaminen Suorat tuet, ympäristötuki, luonnonhaittakorvaus ja eläinten hyvinvointituki maksetaan aikavälillä enintään kahdessa erässä. Enintään 50 % suorista tuista ja 75 % maaseututuista ennakkona aikavälillä Ennakoita ei ennen kuin tukikelpoisuusedellytysten tarkastukset suoritettu 15

16 Markkinajärjestelyasetus Tuottajaorganisaatio on tuottajien perustama tuottajien yhteenliittymä (horisontaalinen) huolehtii mm. tarjonnan keskittämisestä ja laadun kohottamisesta ja täten vahvistaa tuottajien asemaa Toimialaorganisaatio koostuu tuottajien ohella maataloustuotteen jalostuksen, jakelun ja kaupan alalla toimivista tahoista (vertikaalinen) luo tuottajien ja elintarvikeketjun muiden toimijoiden välisen neuvottelu- ja sopimusmekanismin (yhteisten etujen tunnistamiseksi ja edistämiseksi) Jäsenvaltion on hyväksyttävä tuottajaorganisaatio tai toimialaorganisaatio, joka täyttää ehdot. 16

17 Markkinajärjestelyasetus Sokerin kiintiöjärjestelmä loppuu Suomella säilyy oikeus sokerin kansalliseen tukeen 17

18 MTK:n näkemykset 18

19 19 Huonoa esityksissä Esityksissä ei kiinnitetä riittävästi huomioita tuotannon kannattavuuteen ja viljelijöiden tuloihin Esitys uhkaa maatalouden kilpailukykyä Viherryttämisen sisältö ristiriidassa ruoan tuottamisen globaalin kasvutavoitteen kanssa. Viherryttämisen yleiseurooppalaiset ehdot eivät sovellu Suomen erityisoloihin. Suomen vapaaehtoisuuteen perustuva, laajasti sovellettu viherryttämismalli huomattavasti ehdotettua toimivampi malli Viljelijöihin kohdistuva hallinnollinen taakka uhkaa lisääntyä Maaseudun kehittämisrahoituksen jako jää auki Sokerin kiintiöjärjestelmälle ainoastaan yhden vuoden jatko

20 Hyvää esityksessä Komissiolla on halu parantaa viljelijän asemaa elintarvikeketjussa - Mahdollistetaan tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden perustaminen Komissio tunnustaa tarpeet tuotantoon sidottuihin tukiin Maaseudun kehittämisasetuksissa runsaasti joustoa ja mahdollisuuksia (eläinten hyvinvointi, ympäristötuki, luomu, riskienhallintajärjestelmät, pilareiden välinen jousto) LFA aluejakoa koskeva esitys (koko Suomi on LFA aluetta) 20

CAP2020 - uudistus. MMM / EU-koordinaatio 27.6.2013

CAP2020 - uudistus. MMM / EU-koordinaatio 27.6.2013 CAP2020 - uudistus päätös 26.6.20136 2013 MMM / EU-koordinaatio 27.6.2013 1 Rahoituskehyspäätös h Päätös Eurooppa-neuvostossa 7.-8.2.2013 Otsakkeen 2 kokonaistaso -4 %, suorat tuet ja markkinamenot -2

Lisätiedot

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maa- ja metsätalousministeriö, kesäkuu 2014 Taitto ja kuvitus: Minna Paananen Paino: Juvenes Print 2 Sisältö Entiset ja uudet

Lisätiedot

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 SUORAT EU:N KOKONAAN MAKSAMAT TUET 2015: VANHA TILATUKI JAKAANTUU: PERUSTUKI 49%, VIHERRYTTÄMINEN 30%, TUOTANTOON SIDOTUT TUET 20%, NUORTEN VILJELIJÖIDEN TUKI 1% MATERIAALI PERUSTUU

Lisätiedot

Tuki-info 2014 Luentomateriaali

Tuki-info 2014 Luentomateriaali Tuki-info 2014 Luentomateriaali OSA 1: Tuleva kausi 2015-2020 OSA 2: Tukihaku 2014 OSA 3: Muuta informaatiota viljelijöille Kuva: Saara Ilkka Tuki-info viljelijöille 2014 aineistopaketti SISÄLLYS 1. Tuki-infojen

Lisätiedot

uudistuvat vuonna 2015

uudistuvat vuonna 2015 marraskuussa 2014. Esitteen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. Maataloustuet uudistuvat vuonna 2015 mikä muuttuu? SISÄLLYS 2 3 Ennakoivaa tietoa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0145/2005 12.5.2005 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen. ha.

MAANVUOKRASOPIMUS. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen. ha. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

HAKUOPAS. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A

HAKUOPAS. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A HAKUOPAS Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A 2013 Viimeinen palautuspäivä sähköisesti 30.4.2013 paperilomakkeilla 30.4.2013 Tilatuki Maatalouden ympäristötuki

Lisätiedot

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Materiaali perustuu 21.10.2014 Mavin aineistoon Perustuki Tilatuesta perustukeen 2015 alkaen 2 tukialuetta AB ja C AB tasaosan arvo 113 e/ha (arvio) Pelto, pysyvä

Lisätiedot

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008 LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008 1. SITOUMUS JA SEN ANTAMISEN EDELLY- TYKSET 1.1 Viljelijä ja maatila Luonnonhaittakorvausta voidaan maksaa tässä selvitetyt ehdot täyttävälle viljelijälle. Viljelijällä

Lisätiedot

1. Johdanto... 3. 2. Tuenhakijan muistilistat... 7. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 10. 4. Aktiiviviljelijä... 17. 5. Tukien hakeminen...

1. Johdanto... 3. 2. Tuenhakijan muistilistat... 7. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 10. 4. Aktiiviviljelijä... 17. 5. Tukien hakeminen... Hakuopas 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto....................................... 3 2. Tuenhakijan muistilistat............................... 7 3. Hakijan tukikelpoisuus................................

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

21.10.2014. Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua.

21.10.2014. Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua. 1 (11) VIHERRYTTÄMISTUKI Työpaja 6: Viherryttämistuki Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua. Viherryttämistuki on uusi EU-rahoitteinen

Lisätiedot

Puutarhatiloilla huomioitavat

Puutarhatiloilla huomioitavat Puutarhatiloilla huomioitavat EU-tukiasiat ohjelmakaudella 2015-2020 Lähde: Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuvirasto Materiaali perustuu 23.3. 2015 tilanteeseen, varmista tietojen

Lisätiedot

Hyvää Joulun odotusta!

Hyvää Joulun odotusta! 1 Kalajoen maaseututiedote 5/2014 sivu Maatalous- ja lomitus tiedottaa 2 Kehittämisohjelman mukaiset avustukset 3 Lomituspalvelut 3 4 Maatalous tiedottaa 5-10 Masva hanke 11 MTK 12 13 Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Luomun asema tulevalla tukikaudella. Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto

Luomun asema tulevalla tukikaudella. Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto Luomun asema tulevalla tukikaudella Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto Luomuliitto 13 paikallista luomuyhdistystä Luomutuottajien edunvalvontaa ja neuvontaa Pienyritysjäseniä ja elintarvikejalostuksen

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan unionin

Lisätiedot

Luonnos 12.6.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden rahoituslaiksi ja laeiksi eräisiin siihen liittyvien lakien kumoamisesta

Luonnos 12.6.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden rahoituslaiksi ja laeiksi eräisiin siihen liittyvien lakien kumoamisesta Luonnos 12.6.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden rahoituslaiksi ja laeiksi eräisiin siihen liittyvien lakien kumoamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Luonnos 3.7.2015. Lisäksi lakeihin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia muutoksia.

Luonnos 3.7.2015. Lisäksi lakeihin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia muutoksia. Luonnos 3.7.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain, kolttalain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2013 1. Tausta Kesäkuun 2011 hallitusohjelmassa Suomen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Euroopan ympäristöpoliittisen instituutin maatalouden pääosaston toimeksiannosta laatima raportti

Euroopan ympäristöpoliittisen instituutin maatalouden pääosaston toimeksiannosta laatima raportti EUROOPAN UNIONIN 25 JÄSENVALTIOSSA TOTEUTETTAVAA EPÄSUOTUISTEN ALUEIDEN TUKITOIMENPIDETTÄ KOSKEVA ARVIOINTI Euroopan ympäristöpoliittisen instituutin maatalouden pääosaston toimeksiannosta laatima raportti

Lisätiedot

Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Valtioneuvoston

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 1 1. Sitoutuminen 1.1. Sitoutuminen järjestelmään 1.2. Sitoumuksen muutos ohjelmakauden vaihtuessa 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014

PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014 Dnro 3483/55/2014 PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014 Voimassa 16.6.2014 alkaen. 2 Sisällys 1. Yleistä valvontojen suorittamisesta... 7 1.1 Tarkastusoikeus... 7 1.2 Tarkastajaa koskevat edellytykset...

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008

Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008 Maaseutuviraston määräyskokoelma 31/08 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä

Lisätiedot

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta Opas valvonnasta Pelto- ja eläintukien valvonta 2 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Valvonnan menetelmät ja perusteet...5 2.1 Hallinnollinen valvonta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot