CAP uudistus. MMM / EU-koordinaatio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CAP2020 - uudistus. MMM / EU-koordinaatio 27.6.2013"

Transkriptio

1 CAP uudistus päätös MMM / EU-koordinaatio

2 Rahoituskehyspäätös h Päätös Eurooppa-neuvostossa Otsakkeen 2 kokonaistaso -4 %, suorat tuet ja markkinamenot -2 % ja maaseudun kehittäminen -8 %. Eroja EU-tukien tasossa jäsenmaiden välillä tasoitetaan. Vuonna 2020 kaikissa jäsenmaissa suorien tukien taso on vähintään 196 euroa/ha. Pilareiden välisiä siirtoja voi tehdä (15/25 %). Maaseudun kehittämisrahoituksen jako päätettiin. Suomen maaseudun kehittämisrahoitus kaudella hieman nykytasoa korkeampi. Säästöt suorissa tuissa tarkoittavat I pilarin ha-tukien alentamista t Suomessa rahoituskehysjakson h k aikana, mutta CAPin kokonaisrahoitus nykytasolla. 2

3 Rahoituskehyspäätös Markkinakriisivaraus otsakkeen 2 alle, varat leikataan suorista tuista (400 M vuodessa). Vähävaraisten ruoka-apu laajennetaan yleisemmäksi avustukseksi ja siirretään sosiaalirahaston alle. EP:n lopullinen hyväksyntä rahoituskehysratkaisulle puuttuu vielä. Siksi kaikki siihen liittyvät osat CAP-ratkaisussa ovat hakasulkeissa. EP äänestää CAP-ratkaisusta vasta sen jälkeen, kun sopu rahoituskehyksistä on löytynyt. 3

4 CAP-lainsäädännön käsittely Ison CAP-uudistuksen käsittely yhteispäätösmenettelyssä ensimmäistä kertaa. Komission esitykset annettiin EP:n maatalous- ja maaseudun kehittämisvaliokunta äänesti CAP-kannastaan ja täysistunto Neuvoston yleisnäkemys saavutettiin kokouksessa. k k Noin 40 trilogineuvottelua neuvoston, komission ja EP:n välillä sekä suuri määrä teknisiä neuvotteluita. Maatalousneuvosto : neuvoston uusi mandaatti trilogeja myös neuvoston kokouksen aikana EP , viimeinen trilogi ja valiokunnan hyväksyminen 4

5 Suorat tuet (I pilari) Tasatuki ja tukioikeudet Kaikissa jäsenmaissa siirrytään kohti kansallista tai alueellista tasatukea. Tukioikeudet muodostetaan uudelleen vuoden 2014 tilanteen mukaan. Niissä jäsenmaissa, joissa on jo aiemmin otettu käyttöön alueellinen lli tukimalli (mm. Suomi), voidaan kuitenkin ki säilyttää vanhat tukioikeudet. Viljelijöiden menetyksiä rajoitetaan siten, että tilakohtainen menetys ei ole yli 30 % vanhasta tukitasosta. Kaikille tiloille taataan 60 %:n tukitaso jäsenmaan tai alueen keskiarvosta. Uudet jäsenmaat voivat halutessaan jatkaa yksinkertaistetulla aluetukimallilla vuoteen 2020 saakka.

6 Suorat tuet (I pilari) Viherryttämisvaatimukset 30 % suorista tuista maksetaan viherryttämisvaatimukset täyttäville tiloille. Kolme vaatimusta: viljelyn monipuolistaminen (3 kasvia yli 30 ha tiloilla), pysyvän nurmen säilyttäminen kansallisella/aluetasolla ja tilakohtainen ekologinen ala (5% mahd. 7 % v. 2018). Vaatimukset voidaan kattaa sellaisilla maaseudun kehittämistoimilla, jotka tuottavat yhtäläisen tai korkeamman hyödyn ilmastolle ja ympäristölle tai kansallisten tai alueellisten ympäristösertifiointiohjelmien kautta (=ekvivalenssi). Kaksinkertaisia maksuja ei sallita samasta toimenpiteestä (viherryttäminen / ympäristötuki) Tiloilla, jotka sijaitsevat 62. leveyspiirin pohjoispuolella tai tietyillä lähialueilla, on oltava vähintään kaksi kasvia. Metsäisille alueille poikkeus ekologisen alan vaatimukseen. 6

7 Suorat tuet (I pilari) Jäsenmaat voivat vapaaehtoisesti maksaa tuotantosidonnaisia tukia niille tuotannonaloille, jotka ovat tätä tukea nykyisinkin saaneet. Tuen määrä voi olla pääsääntöisesti enintään 8 % tai poikkeuksellisesti enintään 13 % tilatuen enimmäismäärästä. Komission suostumuksella mahdollista on myös yli 13 %:n taso, mikäli jäsenmaa on vuosien aikana vähintään yhtenä vuonna myöntänyt tiettyjä tuotantoon sidottuja tukia yli 10 %. Lisäksi valkuaiskasveille aiskas voidaan maksaa 2 % tuotantosidonnaisia tukia. Tukien maksua rajoitetaan sellaisille tahoille, joiden ei katsota harjoittavan aktiivista maataloustoimintaa, kuten lentokentät, pysyvät urheilukentät, rautatieyhtiöt. Isoimpien tilojen tukia leikataan (5 % leikkaus yli euron tuista). 7

8 Suorat tuet (I pilari) Uusi nuorten viljelijöiden lijöid tukijärjestelmä j t ä on jäsenmaalle pakollinen. Nuorille maksetaan lisätukea (25 %:lla korotettu tuki enintään 90 hehtaariin saakka) viiden vuoden ajan tilanpidon aloittamisesta. Uusi pienten tilojen tukijärjestelmä on jäsenmaalle vapaaehtoinen (yksinkertaistettu järjestelmä alle 1250 /v tukea saaville tiloille). Uusi ensimmäisten hehtaarien lisätuki, enintään 30 ensimmäiselle se e hehtaarille, e, on jäsenmaille e vapaaehtoinen e samoin kuin I pilarin kautta maksettava epäsuotuisten alueiden tuki.

9 Yhtenäinen markkinajärjestely Sokerikiintiöitä jatketaan kahdella vuodella, vuoteen 2017 asti. Tuottajaorganisaatioiden, niiden liittojen ja toimialaorganisaatioiden hyväksyminen y on pääsääntöisesti vapaaehtoista jäsenvaltioille. Hyväksyminen säilyy pakollisena niillä sektoreilla, joilla se nytkin on säädetty pakolliseksi. Maidon markkinatilannetta seurataan tarkasti ja komissio ryhtyy toimenpiteisiin, jos kiintiöiden poistumisen ( ) jälkeen syntyy markkinahäiriöitä. Lisäksi voin interventiomäärää nostettiin tonnista tonniin voin ja rasvattoman maitojauheen interventioaikaa jatkettiin kuukaudella syyskuun loppuun (interventio auki ) 30 9

10 Maaseudun kehittäminen i NCA-alueiden (ex. LFA) uudistus toteutetaan komission esittämien biofyysisten kriteerien pohjalta (mm. kylmä ilmasto). Raja-arvon ylittävää aluetta tulee olla väh. 60 % kunnan maatalousmaasta. Koko Suomi on NCA-aluetta jatkossakin. Tuen enimmäismäärä nousee: vuoristoalueella maksimi 450 /ha ja muilla alueilla 250 /ha. Ympäristö- ja ilmastokorvauksiin sekä NCA-tukeen on osoitettava 30 % maaseuturahoituksesta. Luonnonmukainen tuotanto erotetaan omaksi toimenpiteekseen. Maaseudun kehittämisohjelman valmistelu käynnissä. Se on tarkoitus toimittaa itt komissiolle i syksyllä 2013.

11 Horisontaaliasetus Asetus koskee tukien maksua ja valvontaa sekä täydentäviä ehtoja. Pakollisen tilaneuvontajärjestelmän laajentaminen (jatkossa sisältyy mm. viherryttämisvaatimuksiin, vesipuitedirektiiviin ja torjuntaainedirektiiviin liittyvät vaatimukset). Maaseudun kehittämisen ennakkomaksut mahdollisia hallinnollisten tarkastusten suorittamisen jälkeen vuoteen 2017 saakka. Vuodesta 2018 lukien vasta jälkeen. Ehdotettu uusi hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimus "Kosteikkojen ja hiilirikkaiden maiden suojelu ml. ensimmäisen kynnön kielto" poistettiin. Ehdotus vesipuitedirektiivin it i ja torjunta-aineiden t id kestävän ä käytön direktiivin sisällyttämisestä täydentäviin ehtoihin poistettiin. Näiden direktiivien sisällyttämisestä täydentäviin ehtoihin komissio tekee erillisen lainsäädäntöehdotuksen sen jälkeen, kun ne on toimeenpantu kaikissa jäsenmaissa ja viljelijöitä koskevat velvoitteet on identifioitu. 11

12 Miten tästä eteenpäin? MFF-ratkaisu puuttuu vielä, sen jälkeen EP:n äänestys CAPlainsäädännöstä. Lainsäädäntötekstin tekninen hionta kesällä ja alkusyksystä. Lainsäädännön julkaisu loka-marraskuussa Toimeenpano osa uudistuksesta tulee komission mukaan voimaan , osa vasta (mm. suorat tuet, epäsuotuisten alueiden tuki ja ympäristökorvaus, täydentävien ehtojen muutokset) komission ehdotus siirtymäkauden säännöksiksi komission i toimeenpanosäännöt (toimeenpanolainsäädäntö i tö tai delegoitu säädösvalta) 12

13 Miten tästä eteenpäin? Maaseudun kehittämisohjelmien laadinta ja hyväksyminen komissiossa, hyväksyntä kesällä Kansallinen liikkumavara (esim. tuotantosidonnaisten tukien järjestelyt laadittava ja hyväksyttävä komissiossa). Uudet valtiontukisäännöt lukien valtiontuen suuntaviivat, ryhmäpoikkeusasetus, de minimis - säännöt Suomen kansalliset tuet (141, 142) - neuvottelu ja yhteensovitus osana kokonaispakettia (tuotantosidonnaiset tuet, LFA jne.) 13

14 KIITOS! 14

Yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastus. Komission ehdotukset Elokuu 2008

Yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastus. Komission ehdotukset Elokuu 2008 Yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastus Komission ehdotukset Elokuu 2008 Tausta ja tavoitteet Tavoitteena on arvioida ja tarkentaa vuoden 2003 yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta sekä vastata

Lisätiedot

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maa- ja metsätalousministeriö, kesäkuu 2014 Taitto ja kuvitus: Minna Paananen Paino: Juvenes Print 2 Sisältö Entiset ja uudet

Lisätiedot

Tuki-info 2014 Luentomateriaali

Tuki-info 2014 Luentomateriaali Tuki-info 2014 Luentomateriaali OSA 1: Tuleva kausi 2015-2020 OSA 2: Tukihaku 2014 OSA 3: Muuta informaatiota viljelijöille Kuva: Saara Ilkka Tuki-info viljelijöille 2014 aineistopaketti SISÄLLYS 1. Tuki-infojen

Lisätiedot

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 SUORAT EU:N KOKONAAN MAKSAMAT TUET 2015: VANHA TILATUKI JAKAANTUU: PERUSTUKI 49%, VIHERRYTTÄMINEN 30%, TUOTANTOON SIDOTUT TUET 20%, NUORTEN VILJELIJÖIDEN TUKI 1% MATERIAALI PERUSTUU

Lisätiedot

uudistuvat vuonna 2015

uudistuvat vuonna 2015 marraskuussa 2014. Esitteen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. Maataloustuet uudistuvat vuonna 2015 mikä muuttuu? SISÄLLYS 2 3 Ennakoivaa tietoa

Lisätiedot

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus: Vaihtoehtoisten tukikriteerien vaikutukset jäsenmaiden rahoitusosuuksiin?

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus: Vaihtoehtoisten tukikriteerien vaikutukset jäsenmaiden rahoitusosuuksiin? 17 Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus: Vaihtoehtoisten tukikriteerien vaikutukset jäsenmaiden rahoitusosuuksiin? Ellen Huan-Niemi, Michael Kull, Petri Liesivaara ja Jyrki Niemi 17 Yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0145/2005 12.5.2005 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta

Lisätiedot

21.10.2014. Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua.

21.10.2014. Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua. 1 (11) VIHERRYTTÄMISTUKI Työpaja 6: Viherryttämistuki Tässä esitetyt tukiehdot perustuvat 10.10.2014 mukaisen valmistelutilanteen tietoihin ja tiedot voivat vielä muuttua. Viherryttämistuki on uusi EU-rahoitteinen

Lisätiedot

Hyvää Joulun odotusta!

Hyvää Joulun odotusta! 1 Kalajoen maaseututiedote 5/2014 sivu Maatalous- ja lomitus tiedottaa 2 Kehittämisohjelman mukaiset avustukset 3 Lomituspalvelut 3 4 Maatalous tiedottaa 5-10 Masva hanke 11 MTK 12 13 Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003

Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003 Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003 Sisältö 1. Nykyinen rahoitusjärjestelmä... 3 1.1. Nykyiset rahoitustuet... 3 1.2. Maatilatalouden kehittämisrahasto...

Lisätiedot

Euroopan ympäristöpoliittisen instituutin maatalouden pääosaston toimeksiannosta laatima raportti

Euroopan ympäristöpoliittisen instituutin maatalouden pääosaston toimeksiannosta laatima raportti EUROOPAN UNIONIN 25 JÄSENVALTIOSSA TOTEUTETTAVAA EPÄSUOTUISTEN ALUEIDEN TUKITOIMENPIDETTÄ KOSKEVA ARVIOINTI Euroopan ympäristöpoliittisen instituutin maatalouden pääosaston toimeksiannosta laatima raportti

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 1.6.2012 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 28.5.2012 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

HE 18/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän

HE 18/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO. Teuvo Junka VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 201 EU:N TALOUSARVIO Teuvo Junka Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 1999 ISBN 951-561-286-1 ISSN 0788-5016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman tuleva ohjelmakausi 2014-2020

Maaseudun kehittämisohjelman tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Maaseudun kehittämisohjelman tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Suomen aluetilaisuus helmikuu 2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Valmistelutilanne vuoden 2012 lopussa Vaikuttaminen

Lisätiedot

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:10 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten yrityspalveluiden seurantaryhmän 2. väliraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:11 Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:6 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja päätti 13.9.2005 esittää perustettavan Maaseutuviraston

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2010 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 21.6.2011 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 6.6.2011 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

Luomun asema tulevalla tukikaudella. Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto

Luomun asema tulevalla tukikaudella. Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto Luomun asema tulevalla tukikaudella Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto Luomuliitto 13 paikallista luomuyhdistystä Luomutuottajien edunvalvontaa ja neuvontaa Pienyritysjäseniä ja elintarvikejalostuksen

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 4 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 7 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3.

Lisätiedot

Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen

Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen Arvoisa vastaanottaja, Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA IN- NOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUKSESTA 1 Johdanto Esityksessä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 10.10.2013 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 10.10.2013 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 10.10.2013 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI INTERVENTIOVARASTOINNISTA JA VARASTOITAVIEN TUOTTEIDEN VALMISTAJAN

Lisätiedot