KESTÄVYYDESTÄ KILPAILUETUA?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESTÄVYYDESTÄ KILPAILUETUA? 12.1.2012 1"

Transkriptio

1 KESTÄVYYDESTÄ KILPAILUETUA?

2 TAUSTAA KESMA I hankkeen tarkoituksena on täsmentää tietämystä: maaseutumatkailuyritysten asiakkaiden kuluttajakäyttäytymisestä hankealueen yritysten nykytilasta liittyen sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen. kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismalli, jonka tarkoituksena on toimia jatkossa kehittämistyökaluna.

3 TAUSTAA Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä matkailulla tarkoitetaan kaikille saavutettavaa (esteetöntä), perinnekulttuureja vahvistavaa ja ympäristöä säästävää matkailua. Maaseutumatkailuyrityksillä on monesti jo kestävä imago. Usein kestävyystoimenpiteet ovat jo valmiiksi osa yrityksen toimintakulttuuria, hyödyntäminen puuttuu?

4 TOIMENPITEET Maakuntien keskeisten kehittämisstrategioiden analyysi Maakunnan matkailukehittäjien näkemysten kartoittaminen Yrittäjien näkemysten kartoittaminen: puhelinhaastateltu yht. 84 yritystä Yritysten nettisivujen analyysi: yht. n. 100 yrityksen nettisivut Maakunnallisen markkinointimateriaalin analyysi

5 Asiakastutkimus: TOIMENPITEET selvitetty maakunnan matkailuasiakkaiden näkemystä kestävyydestä, heidän arvoistaan ja niiden merkitystä heidän ostopäätöksiinsä (matkailijaksi katsottu kotikuntansa ja normaalin elinpiirinsä ulkopuolella olevat henkilöt) yhteensä EP:ltä 352 vastausta. selvitetty maaseutumatkailuyritysten asiakkaiden näkemyksiä heidän vierailemistaan yrityksistä kesällä 2011 (EP:ltä 98 vastausta). Aineisto koottu lomakekyselyn/sähköisen kyselyn avulla.

6 MATKAILIJAPROFIILI ETELÄ-POHJANMAALLA KESÄLLÄ 2011 Vastaajista 61% naisia, 39% miehiä 57% viipyi 1-3 vuorokautta (sis. yöpyminen), 30% 4 vuorokautta tai yli. Matkustettiin pääasiassa ystävien ja sukulaisten, puolison tai perheen kanssa (9%:lla alle kouluikäisiä lapsia) Seurueessa keskimäärin 3,5 hlö:ä, yritysten asiakkailla 1,8 alle 18v. n. 14% oli matkaseurueessa jäseniä, joilla oli erityistarpeita. Rahankulutus: ka. ~250 /hlö (mediaani 200 /hlö) Keskeisiä arvoja: hyvät ihmissuhteet, elämästä nauttiminen, yhteenkuuluvuuden tunne, turvallisuus

7 Yritysten asiakkaat ja muut matkailijat käyttivät enemmän ravintola- ja kahvilapalveluita kuin tapahtumien kävijät Yritysten asiakkaat käyttivät myös selvästi enemmän maksullisia käyntikohteita sekä vierailivat erilaisissa putiikeissa kuin muut ryhmät.

8 TIETO YRITYKSESTÄ, JOSSA VIERAANA: Maaseutumatkailuyrityksissä kyselyyn vastanneille tieto heidän vierailemastaan yrityksestä tuli: Noin 25,5 %:lle sukulaiselta tai tuttavalta 34 %:lle hakemalla hakukoneella Noin 18 % näki mainoksen internetissä tai sai tiedon jonkun muun kuin yrityksen internetsivuston kautta. Lehdestä tai esitteestä tiedon yrityksestä sai vain noin 3 %. Keskeisimmät hakusanat: paikkakunnan nimi + majoitus/vuokramökit/maatilamajoitus/lomamökit/matkai lu

9 KÄYTTÄYTYMISTÄ LOMALLA KESTÄVYYDEN KANNALTA: Maaseutulomakohdetta valittaessa kaikki ryhmät nostivat tärkeimmäksi ominaisuudeksi luonnon kauniin sijainnin.

10 LOMALLA TÄRKEÄÄ VS. MITEN ASIA OLI HOIDETTU YRITYKSESSÄ: Asiakkaan kokema todellisuus yrityksessä = Paikallisuus oli tuotu esiin Tuo esille paikallisuutta Perinteet näkyivät toiminnassa Toimii perinteitä kunnioittaen Tunnelma oli aito On tunnelmaltaan aito 5 (= samaa mieltä) (= eri mieltä) EOS Tarjolla oli lähiruokaa Tarjoaa lähiruokaa

11 LOMALLA TÄRKEÄÄ VS. MITEN ASIA OLI HOIDETTU YRITYKSESSÄ: Asiakkaan kokema todellisuus yrityksessä = Henkilökunta on kertonut paikallisesta luonnosta ja sen erityispiirteistä Kertoo paikallisesta luonnosta ja sen erityispiirteistä Jätteiden lajittelu ja kierrätys oli hoidettu hyvin 5 (=samaa mieltä) (= eri mieltä) EOS Kayttää uusiutuvaa energiaa

12 LOMALLA TÄRKEÄÄ VS. MITEN ASIA OLI HOIDETTU YRITYKSESSÄ: Asiakkaan kokema todellisuus yrityksessä = On antanut Internetsivuillaan tarkat kuvaukset varustelutasosta Huomioi erityistarpeet yksilöllisenä palveluna Erityistarpeet oli huomioitu fyysisessä ympäristössä ja varustetasossa 5 (=samaa mieltä) (= eri mieltä) EOS On ottanut huomioon fyysisessä ympäristössä sekä varustetasossa asiakkaat, joilla on jokin erityistarve

13 ERILAISIA RYHMIÄ korkea 11,7 48,3 55,4 Kulttuurin arvostus 43,6 Ympäristötietoisuus kohtuullinen 35,9 53,8 Maaseutuhenkisyys alhainen 8,1 7,7 34,

14 MAKSUHALUKKUUS

15 MAKSUHALUKKUUS: MINKÄ VALITSISITTE? Mökit ovat neljän hengen hirsimökkejä omalla rantasaunalla järven rannalla. Alla olevassa taulukossa näette mökkien eri ominaisuuksia. Niiden varustetaso on muilta osin sama. Ominaisuus Mökki A Mökki B (sisältää lisäksi mökin A ominaisuudet) Energiankulutus Mökin käyttöohjeissa muistutus valojen sammuttamisesta pois lähtiessä Energiansäästö huomioitu kodinkoneiden ja lamppujen valinnassa Mökki C (sisältää lisäksi mökkien A ja B ominaisuudet) Osa mökissä kulutetusta energiasta tulee katolle asennetuista aurinkopaneeleista Luonnonsuojelu Tarjotaan asiakkaille tietoa lähiluonnosta ja ulkoilureiteistä Säilytetty metsän monimuotoisuus mökin läheisyydessä Kunnostettu pihapiirin niitty Kierrätys Mökin pihalta löytyy roskis Mahdollisuus lajitella jätteet Hinta 70 /vrk 80 /vrk 90 / vrk Hyödynnetään kierrätettäviä materiaaleja hankinnoissa

16 MAKSUHALUKKUUS: MINKÄ VALITSISITTE? Mökki C Mökki B muut tapahtumakävijät yritysten asiakkaat Mökki A

17 MÖKKI C:N VALINNEET Tärkeää että käytetään uusiutuvaa energiaa maaseutumatkailukohde tuo esiin paikallisuutta Huomioivat enemmän energian kulutuksen, luonnonsuojelun ja matkailukohdetta valittaessa kuin muut, mutta vähemmän hinnan Eivät kuitenkaan ole sen ynmpäristötietoisempia tai maaseutuhenkisempiä kuin muut Ei eroja koulutuksen/tulojen/ikäluokkien/sukupuolen suhteen Esityksen nimi, Tekijä

18 KULTTUURISIA ARVOJA SUOSIVAT Verrattaessa kohteen kulttuurisen aitouden merkitystä kohteen muihin tekijöihin, kuten hinta, sijainti, ympäristöystävällisyys ja esteettömyys, noin yksi kolmasosa (32,5 %) nosti kulttuurisen aitouden kolmen tärkeimmän ominaisuuden joukkoon. 45,2% vastaajista ilmoitti olevansa valmis maksamaan 15 % lisähintaa kohteesta, jos pihapiirissä korostuu aito perinnekulttuuri.

19 KULTTUURISIA ARVOJA SUOSIVAT Suopeiten kulttuuriarvoihin suhtautuvat olivat selvästi kiinnostuneempia maksamaan lisähintaa (84,3%) Tyypillisesti tämä ryhmä koostui: keski-ikäisistä (36-65v) vuotiaista naisista ympäristötietoisia arvostivat maaseutua ylipäätään keskituloisia ja opistotutkinnon tai ammattikoulun suorittaneita suhteessa enemmän kuin koko vastaajakunnassa käyttivät palveluita hieman muuta vastaajajoukkoa enemmän matkallaan ja suosivat maatilamajoitusta vuokramökkien tai leirintäalueiden sijaan eivät kovin kiinnostuneita maksullisista käyntikohteista, kuten eläintarhat tai huvipuistot, mutta suosivat sen sijaan ulkoilureittejä, alueen omia tuotteita ja putiikkeja sekä muita kulttuurikohteita. lomakohdetta valitessa kuitenkin tämä ryhmä korosti ensisijaisesti luonnonkaunista sijaintia, palvelun laatua ja kohteen turvallisuutta

20 MAASEUTUARVOJA SUOSIVAT 56,4% vastaajista (66,3% yritysten asiakkaista) Käyvät vähemmän tapahtumissa kuin muut, enemmän maksullisissa käyntikohteissa. Useammin opistotason tutkinto kuin muut Muuten ei suurempia eroja

21 JOHTOPÄÄTÖKSET On olemassa eri kestävyyden osa-alueita arvostavia ryhmiä EP:n matkailijat arvostivat enemmän maaseutu- ja kulttuuriarvoja kuin ympäristöarvoja? Maksuvalmius? Helpommin konkretisoitavissa kulttuurin osalta kuin esim. ympäristöllinen kestävyys? Konkreettisia kehitettäviä osa-alueita: Aitous ja perinteiden näkyminen kunnossa, parantamista lähiruuan ja paikallisuuden korostamisen suhteen. Alueen ympäristöstä/luonnosta kertomalla voidaan vastata helposti asiakkaiden vaatimuksiin, lajittelu/kierrätys ok? Erityistarpeiden huomioimisessa puutteita

22 JATKOSSA Lisätietoja siitä, miten kestävyyttä hyödynnetään markkinoinnissa tarvitaan Mitä konkreettisesti myydään? Markkinahenkilöt mukaan, ei kestävyys uskovaiset KESMA II Tavoitteena syventää asiakastietoa (= miten kestävyyttä markkinoidaan) Testata koemarkkinointina kestävyysargumentteja + tuoda onnistuneita osioita markkinointiin Lisätä ja kehittää kestävyyden näkymistä markkinoinnissa Lisätä yritysten osaamista kestävyyden suhteen (olemassa olevan markkinointi, valittujen osa-alueiden kehittäminen) Moduli-ajattelu (saa valita ne palikat, jotka kiinnostavat)

23 KIITOS MIELENKIINNOSTA! Lisätietoja: Anne Matilainen, Ruralia-instituutti Seinäjoki, , Petra Blinnikka, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, , Katja Kivikangas, Tampereen ammattikorkeakoulu, , Annika Torniainen, Vaasan ammattikorkeakoulu, ,

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

Kestävyyden kompassi

Kestävyyden kompassi Kestävyyden kompassi Maaseutumatkailuyrittäj äj Maaseutumatkailuyrittäjän käsikirja ä sikirj kä k r än kä Petra Blinnikka Hanna Hauvala (toim.) JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA 192 BLINNIKKA PETRA

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN

KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 96 KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN MATKAILIJASEGMENTTIEN TUNNISTAMINEN KLUSTERIANALYYSILLÄ KOTIMAAN

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hanke nro 2351

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hanke nro 2351 Hannu Tuurii,, Arjja Korteslluoma,, Jaana Riintalla ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILIJATUTKIMUS V. 2010 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

LAATU MATKAILU. Taipaleen tilan pääraaka-aineet ovat sataprosenttisesti suomalaisia. 13

LAATU MATKAILU. Taipaleen tilan pääraaka-aineet ovat sataprosenttisesti suomalaisia. 13 & LAATU 2011 MATKAILU KESKI-SUOMEN MATKAILUN TEEMALEHTI MAAKUNTIEN PARHAAT Taipaleen tilan pääraaka-aineet ovat sataprosenttisesti suomalaisia. 13 MATKAILUN MARKKINOINTI Venäläiset matkailijat menevät

Lisätiedot

Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen

Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Executive Summary Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Venäläismatkailijat tuovat merkittävästi matkailutuloja Helsinkiin sekä muualle Suomeen. Viime vuonna he tekivät pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä

Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 116 Päivi Tommola

Lisätiedot

Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla

Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla Tilannekartoitus Ellare Oy Pirjo Räsänen Heli Saari MEK A:134 2004 Matkailun edistämiskeskus 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Suomalainen maaseutu hyvinvointimatkailun sisältönä

Suomalainen maaseutu hyvinvointimatkailun sisältönä Suomalainen maaseutu hyvinvointimatkailun sisältönä Anja Tuohino, Riitta Eronen & Henna Konu FINRELAX - Suomalainen maaseutu hyvinvointimatkailun sisältönä ja toimintaympäristönä hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

Culture Finland. kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Laatutesteri. kulttuurikohteille ja matkailuyrityksille

Culture Finland. kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Laatutesteri. kulttuurikohteille ja matkailuyrityksille Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Laatutesteri kulttuurikohteille ja matkailuyrityksille 2013 CULTURE FINLAND Culture Finland Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Laatutesteri KULTTUURIKOHTEILLE

Lisätiedot

KESTÄVÄ MATKAILU LÄNSI- UUDELLAMAALLA

KESTÄVÄ MATKAILU LÄNSI- UUDELLAMAALLA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko. Click here to enter text. 2013 Kia Kuutti KESTÄVÄ MATKAILU LÄNSI- UUDELLAMAALLA nykytilan kartoitus OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla 3 Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ

Lisätiedot

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 5.5.204 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus

Lisätiedot

Vihreät viittaukset Tutkimus matkailuyritysten ekoestetiikasta. Päivikki Ritala

Vihreät viittaukset Tutkimus matkailuyritysten ekoestetiikasta. Päivikki Ritala Vihreät viittaukset Tutkimus matkailuyritysten ekoestetiikasta Päivikki Ritala Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Taideosasto 2000 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN ENSIMMÄINEN VAIHE...

Lisätiedot

Mitä se vastuullinen matkailu oikein on? Responsible tourism is actually about doing something not just talking

Mitä se vastuullinen matkailu oikein on? Responsible tourism is actually about doing something not just talking Mitä se vastuullinen matkailu oikein on? Responsible tourism is actually about doing something not just talking Anu Nylund (0240747) Kandidaatintutkielma Tutkimusraportti Lapin Yliopisto Matkailun ja liiketoiminnan

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 MEK A: 169 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 2 (49) ISBN 978-952-5682-37-3 ISBN 978-952-5682-38-0 (PDF) ISSN 0355-6204 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan. hyödyntäen

Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan. hyödyntäen Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan ja jäljitettävyyden kehittäminen RFID -teknologiaa hyödyntäen Loppuraportti 1.1.2013 31.3.2014 Teija Rautiainen, Nina Parkkinen, Janne Hyötyläinen, Manu Rantanen

Lisätiedot

KESMAn matkassa. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

KESMAn matkassa. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin KESMAn matkassa Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 164 Joanna Vihtonen (toim.) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maaseutumatkailun. kehittämissuunnitelma

Päijät-Hämeen maaseutumatkailun. kehittämissuunnitelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun kehittämissuunnitelma 1 1 Päijät-Hämeen maaseutumatkailun kehittämissuunnitelma 1 1 PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUTUMATKAILUN KOORDINOINTIHANKE Lahden ammattikorkeakoulu, matkailun

Lisätiedot

Venäläisten vapaa-ajanmatkailijoiden ravintolaruokailu Helsingissä. Oxana Matikainen

Venäläisten vapaa-ajanmatkailijoiden ravintolaruokailu Helsingissä. Oxana Matikainen Venäläisten vapaa-ajanmatkailijoiden ravintolaruokailu Helsingissä Oxana Matikainen Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko 2012 Tiivistelmä 30.5.2012 Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto

Lisätiedot

PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus

PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus Timo Toivonen Hanna Ylätalo PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus Sarja Keskustelua ja raportteja/ Series Discussion and Working Papers 12:2004 ISBN: 951-564-226-4

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Taiteen markkinatutkimus

Taiteen markkinatutkimus Taiteen markkinatutkimus Raportti kuvataiteen ja taidekäsityön markkinoista Suomessa 01 Johdanto Johdanto Suomessa tehdään kauniita, mielenkiintoisia ja vaikuttavia kuvataideteoksia ja taidekäsityötuotteita.

Lisätiedot

Hyvinvointituotteiden kartoitus 2007

Hyvinvointituotteiden kartoitus 2007 Hyvinvointituotteiden kartoitus 2007 MEK E: 56 Matkailun edistämiskeskus, Helsinki 2008 ISBN 978-952-5682-12-0 (PDF) ISSN 0782-4432 28.2.2008 Toiminimi Terhi Hook terhi.hook@elisanet.fi 1 JOHDANTO. 4 1.1

Lisätiedot

Leirintäala. lisää näkyvyyttä. uskoo tulevaisuuteen. Aamiaismajoituspalvelulle tarvitaan. majoitustoiminta. Teemana maaseudun

Leirintäala. lisää näkyvyyttä. uskoo tulevaisuuteen. Aamiaismajoituspalvelulle tarvitaan. majoitustoiminta. Teemana maaseudun Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti SYKSY 2010 Teemana maaseudun majoitustoiminta Leirintäala uskoo tulevaisuuteen Aamiaismajoituspalvelulle tarvitaan lisää näkyvyyttä Pääkirjoitus PÄÄKIRJOITUS Oppia muualta

Lisätiedot

Ekohotellien jäljillä Hotellivertailu Pariisissa. Annika Kaikkonen

Ekohotellien jäljillä Hotellivertailu Pariisissa. Annika Kaikkonen Ekohotellien jäljillä Hotellivertailu Pariisissa Annika Kaikkonen Opinnäytetyö Porvoo 24.1.2014 Tiivistelmä Matkailun koulutusohjelma 24.1.2014 Tekijä tai tekijät Annika Kaikkonen Raportin nimi Ekohotellien

Lisätiedot

VIRTAIN PALVELUT LOMA-ASUKKAIDEN SILMIN

VIRTAIN PALVELUT LOMA-ASUKKAIDEN SILMIN VIRTAIN PALVELUT LOMA-ASUKKAIDEN SILMIN Piritta Lavi Opinnäytetyö Huhtikuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä LAVI, Piritta Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä Julkaisun kieli

Lisätiedot