SE ON MAHDOLLISTA! Hanke loppuu - toiminta jatkuu!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SE ON MAHDOLLISTA! Hanke loppuu - toiminta jatkuu!"

Transkriptio

1 SE ON MAHDOLLISTA! Hanke loppuu - toiminta jatkuu!

2 mhealth booster on Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoima tutkimus- ja kehittämishanke, jonka rahoittajina toimivat Euroopan Sosiaalirahasto ja Uudenmaan ELY-keskus. Hankkeessa on edistetty hyvinvointiteknologiatuotteiden ja -palvelujen jalkautumista tukemaan ihmisten hyvinvointia ja itsenäistä kotona selviytymistä. Hanke käynnistyi elokuussa 2013 ja päättyy joulukuussa Lyhyessä ajassa on tehty paljon, kuten selvitetty käyttäjien kotona asumisen ja arjessa selviytymisen haasteita ja etsitty ongelmiin ratkaisuja sekä tuotu hyvinvointiteknologiaa käyttäjien tutustuttavaksi. Yritysten kehittämistarpeita on kartoitettu ja heille on järjestetty osaamiskartoitukseen pohjautuvia koulutuksia, valmennuksia ja konsultointia. Nuorten arjen haasteisiin on pyritty vastaamaan erilaisten arjen hallintaa tukevien mobiilisovellusten testaamisen avulla. Hankkeessa on perustettu kolme hyvinvointiteknologioiden esittelypistettä, joista yhdessä toimii myös Teknologialainaamo. Tietoa alan työmahdollisuuksista on välitetty vapaana oleville ICT-osaajille. Osaajien ja yritysten virtuaaliseksi kohtaamispaikaksi perustettiin LinkedIn-ryhmä IT-osaajia hyvinvointialalle. Toiminta-aikaa tekemisen määrään nähden on ollut kovin vähän, mutta hanke on kuitenkin ehtinyt osoittaa sen, että tämän kaltaiselle toiminnalle löytyy yhteiskunnassamme tilausta. Hankkeen luoma toimintamalli on voitu todeta toimivaksi, joskin optimaalisinta suhdetta toiminnan ja hyödyn välillä ei näin lyhyessä pilotissa ehditty saavuttamaan. Tämän vuoksi voidaankin sanoa, että toiminnalla on vielä paljon mahdollisuuksia jatkamiseen ja ideoita edelleen kehittämiseen. 2

3

4 HANKKEEN AIKAJANA 1 Hankesuunnitelma, rahoitushakemus 2 Kesäkuu Lokakuu 2013 Hanke saa virallisen rahoituspäätöksen ja Laurea palkkaa projektiin työntekijät ja aloittaa opiskelijayhteistyön. Hanketyö alkaa viestinnän ja kehitysympäristöjen suunnittelulla, yrityskontaktien hankkimisella sekä toimintatutkimuksen käynnistämisellä. Hankkeen Kick off -tapahtuma järjestetään. 3 Marraskuu Huhtikuu 2014 Hankkeen kehitysympäristöt aukeavat: Soukka, Tapiola ja Tikkurila aloittavat toimintansa opiskelijoiden miehittäminä. Suoritetaan yrityskartoitus, jonka avulla suunnitellaan koulutussarja yrityksille. Järjestetään esittelytoimintaa ja työpajoja kehitysympäristöissä ja niiden ulkopuolella. Toiminnan suunnittelua ja kehitystyötä tehdään yhdessä yritysten ja hankkeen ohjausryhmän kanssa. 4

5 5 Syyskuu Joulukuu 2014 Kehitysympäristöt aukeavat, ja pop up -tapahtumakiertueet Helsingissä käynnistyvät. Toimintatutkimuksen ja kesätestauksen loppuhaastattelut alkavat. Teknologialainaamo aloittaa toimintansa myös Vantaan kirjastoautoissa. Hanke järjestää kiertueen Järvenpäässä, Lohjalla ja Mikkelissä. Hanke pitää viimeiset tuote-esittelyt ja demokäynnit, ja sulkee esittelypisteet joululoman ajaksi jatkoa silmällä pitäen. 4 Toukokuu Elokuu 2014 Esittelytoiminta täydentyy Nuorten Kaupunki -hankkeella, ja esittelypisteet sulkeutuvat kesäksi. Hanke järjestää rekrytointitilaisuuden työttömille työnhakijoille yhdessä yritysten kanssa. Hankkeen väliseminaarissa käydään läpi saavutettuja tuloksia ja keskustellaan kuntien ja yritysten välisen yhteistyön haasteista ja mahdollisuuksista. Järjestetään esittelytilaisuus kahdeksalle Uudenmaan kunnalle. 5

6 TOIMINTATUTKIMUS MHEALTH BOOSTER HANKKEESSA mhealth booster hankkeen tarkoituksena on ollut suunnitella ja tuottaa hyvinvointiteknologiaa hyödyntäviä kehitysympäristöjä tutkimus- ja kehittämistyöhön perustuen sekä arvioida kehitysympäristöjen tuomat mahdollisuudet ikääntyneiden ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja itsenäisen selviytymisen tukemiseksi. Kehitysympäristöissä hyvinvointiteknologiayrityksillä on ollut mahdollisuus esitellä ja testata oman yrityksensä tuotteita ja palveluita yhteistyössä asiakkaiden ja sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteet 1. Hyödyntää yritysten kehittämiä hyvinvointiteknologiaratkaisuja sekä mahdollistaa ratkaisuihin tutustuminen, niiden testaaminen ja kehittäminen 2. Tukea ikääntyvien hyvinvointia ja itsenäistä kotona selviytymistä teknologiaratkaisujen avulla 3. Edistää nuorten hyvinvointia ja arjen hallintaa teknologiaratkaisujen avulla 4. Edistää hyvinvointiteknologiayritysten liiketoimintaa 5. Tukea liiketoimintaosaamisen kehittämistä 6. Edistää työllistymistä hyvinvointiteknologia-alalla, kohderyhmänä erityisesti ICT-osaajat 7. Edistää henkilöstön ja opiskelijoiden teknologiaosaamista aidossa toimintaympäristössä 8. Tuottaa tutkimustietoa teknologiaratkaisujen merkittävyydestä. 6

7 ALKUKARTOITUS Tiedunkeruu Haastattelut ARVIOINTI Tiedunkeruu Palautteet tuotteista ja testauksista KEHITYSYMPÄRISTÖJEN SUUNNITTELU Alkuvaiheen haastatteluaineistoon perustuen Yhdessä asiantuntijoiden ja yritysten kanssa TOTEUTUS Toiminta kehitysympäristössä Tuote-esittelyt, kokeilut ja testaukset, ohjaus ja neuvonta

8 YRITYKSET TUOTTEET mhealth-tuotteet esittelyssä PALAUTE Yritykset saavat kehityspalautetta ja tunnettuutta KEHITYS- YMPÄRISTÖJEN TOIMINTAKAAVIO ASIAKKAAT JA OSAAJAT mhealth-tuotteiden maksuton kokeilu

9 PALAUTE HANKKEEN TOIMINNASTA ERI TAHOILTA Yritykset Yritykset kokivat hankkeen tärkeänä ja hyödyllisenä, mutta toiminnan tarjoamat mahdollisuudet eivät vielä täysin ehtineet aueta yrityksille. Suoraa vaikutusta liiketoimintaan ei tässä hankkeessa voitu osoittaa, mutta tuotteiden näkyvyyttä pidettiin hyvänä myös liiketoiminnan näkökulmasta. Opiskelijat Opiskelijat näkivät, että on tärkeää lisätä tietoutta uudesta teknologiasta sosiaali- ja terveydenhuollon välineenä. He kokivat teknologiatuntemuksen tärkeänä vahvuutena tulevan työnsä kannalta ja arvioivat, että hyvinvointiteknologia ja itseseuranta voivat lisätä ikäihmisten turvaa ja itsenäisyyttä, ja näin ennaltaehkäistä terveydenhuollon ylikuormittumista. Osa opiskelijoista ilmaisi kuitenkin pelkonsa teknologian syrjäyttävästä voimasta hoitotyössä, jonka seurauksena ihmiskontaktit saattaisivat vähentyä. Usean opiskelijan asiakaspalvelu-, markkinointi- ja vuorovaikutus- taidot kehittyivät. Tällaisia tahoja tarvitaan, joiden kautta voi pyyteettömästi esitellä erilaisia tuotteita tai palveluja. -- Koemme hankkeen toiminnan hyväksi ja tärkeäksi, esittely-ympäristöt neutraaleja. Innohome Oy Olemme oppineet paljon asiakaskohderyhmän todellisista tarpeista ja pystymme kehittämään tuotteen paremmin tälle kohderyhmälle sopivaksi. Movendos Oy Hyvät, korkeat ja tärkeät tavoitteet, joita vielä ei ole saavutettu vaan tarvitaan lisää tiedottamista ja markkinointia sekä parempaa organisointia. EDIS Pia Laurila Oy Projekti näyttäytyi aluksi kokeiluina, pilottitapaamisina ja yhteistyöverkoston rakentumisena, mutta lopuksi mukaan tulleet valmennus ja konsulttipalveluiden tarjoaminen olivat erittäin hyvä asia. Oppifi Oy 9

10 Asiakkaat Kehitysympäristöjen asiakkaat kokivat toiminnan pääsääntöisesti järkeväksi, miellyttäväksi ja tarpeelliseksi, mutta osa asiakkaista ei kuitenkaan vielä kokenut tarvitsevansa hyvinvointiteknologiaa päivittäiseen elämäänsä. Nätit tytöt, kivat laitteet. Esittelijät selkeäsanaisia ja vakuuttavia. Hyvä esittely, osa tuotteista niin kalliita etten itse kokeilisi, kiva että saa lainata. En kokeillut mitään laitteita, mutta kaikki ovat kiinnostavia ja tarpeellisia apuvälineitä ikääntyville. Kyllä teidät täytyy aina näille kursseille pyytää apuvälineitä esittelemään, on hyötyä meille kaikille. Kuinka hyvin tavoitteet on saavutettu Hankkeen toiminnot koostuvat kolmesta eri osakokonaisuudesta: osakokonaisuudesta: Osaajat, Kehitysympäristöt. Yritykset ja Osaajat, Yritykset Kehitysympäristöt. Hyvinvointiteknologiayritysten tuotteet ja palvelut ovat esillä Espoossa Soukan palvelukeskuksessa ja Tapiolan terveysasemalla, sekä Vantaalla Teknologialainaamossa ja Nuorten kaupunki -hankeessa. Ikääntyneiden ja heidän läheistensä tietämys ja laitteiden käyttöosaaminen lisääntyivät tukien erityisesti turvallisuuden tunnetta ja kotona selviytymistä. Nuoret kokivat myönteisenä osallistumisensa heille kohdennettujen teknologiapalvelujen kehittämiseen osana arjen hallintaa. Yrityksille suunnattu liiketoimintaosaamista edistävä koulutus suunnittelu ja toteutus perustui yritysten odotuksiin ja tarpeisiin. Yritysten yhteistyömahdollisuudet lisääntyivät ja kehitysympäristöt mahdollistivat tuotteiden esittelyn ja myynnin edistämisen. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten teknologiaosaaminen ja tietoisuus uusista työmenetelmistä lisääntyi. Käyttäjälähtöisyys koettiin merkittävänä kaikissa osallistujaryhmissä. Kehitysympäristöt koettiin merkittävinä oppimisympäristöinä. 10

11 11

12 Yritysten kannalta hankkeen järjestämä esittelytoiminta sekä yrityksille järjestetyt koulutukset ja valmennukset ovat osoittautuneet varsin hyvin yritysten liiketoimintaa edistäviksi ja niiden liiketoimintaosaamista lisääviksi. Yritysten palaute koulutuksista on ollut pääosin positiivista; noin ¾ koulutukseen osallistuneista vastaajista piti niiden tasoa erittäin hyvänä tai hyvänä. Toiminnan vaikutuksia liiketoiminnan kasvuun on vaikea osoittaa, mutta hieman alle puolet vastanneista yrityksistä on kuitenkin kokenut tuotteidensa näkyvyyden lisääntymisen toiminnan ansiosta erittäin hyväksi tai hyväksi, ja reilu neljäsosa on kokenut tavoittaneensa uusia asiakkaita erittäin hyvin tai hyvin. Vain pieni joukko on kuitenkin kokenut tuotteiden kysynnän tai myynnin lisääntyneen pilotoinnin aikana. Kaiken kaikkiaan, hieman alle ¾ vastanneista kokee saaneensa tukea ja hyötyjä erittäin hyvin tai hyvin, ja noin puolet kyselyyn osallistuneista on kokenut yritysten tarpeiden tulleen huomioiduiksi. Myös opiskelijayhteistyöhön on ollut tyytyväisiä puolet vastanneista yrityksistä. Uusien työpaikkojen syntymistä alalle on vaikea osoittaa hankkeessa, mutta vapaana olevien IT-osaajien ja hyvinvointiteknologiayritysten kohtaaminen hankkeen aikana on ollut tehokasta. Hankkeen rekrytointitoimenpiteissä lähes sata osaajaa on saanut tietoa alan mahdollisuuksista ja päässyt kohtaamaan yrityksiä. Perustetussa LinkedIn-ryhmässä IT-osaajia hyvinvointialalle on vuoden 2014 lopussa jo 113 jäsentä, julkaistu 31 avointa työpaikkaa, ja käynnistetty 7 muuta keskustelua. Yritysten kehittämiä hyvinvointiteknologiaratkaisuja ja niiden tuomia mahdollisuuksia on hankkeessa päästy hyödyntämään erittäin tehokkaasti ja ratkaisuihin tutustuminen ja niiden testaaminen on ollut mittavaa. Kehitysympäristöjen yhteenlaskettu kävijämäärä oli vuonna 2014 marraskuun loppuun mennessä Myös sote-ammattihenkilöstön ja opiskelijoiden teknologiaosaamista aidoissa toimintaympäristöissä on hankkeessa tuettu monella tavalla. 12

13 Hankkeessa mukana olleiden yhteistyökumppanien määrä 16 Yrityskyselyyn vastanneiden yritysten määrä Yritysten tuotteiden määrä hankkeessa Laitteiden määrä 12 Palveluiden määrä 6 Sovellusten määrä KOLME SUOSITUINTA TUOTETTA LinkedInryhmän jäsenet Microlife -verenpainemittari 5 lainattavaa tuotetta / 54 lainausta Kävijät Espoossa Kävijät Vantaalla Opiskelijoiden määrä hankkeessa 458 Samsung Galaxy Tab 4 lainattavaa tuotetta / 19 lainausta 22 Käyttäjätestaukset 116 Koulutuksiin osallistuneet yhteensä Hankkeessa suoritetut opintopisteet Hankkeessa tehdyt opinnäytetyöt Mobilux Led -suurennuslasi 2 lainattavaa tuotetta / 12 lainausta 13

14 Toiminnan vahvuudet ja heikkoudet mhealth booster oli uudenlainen tapa vahvistaa käyttäjälähtöistä tuotekehitystä ja jalkauttaa hyvinvointiteknologiaa. Hanke onnistui osoittamaan vahvasti, että teknologiatietoisuuden levittämiselle on tarvetta ja kysyntää tällaiselle toiminnalle on paljon. Kehitettävää löytyi sekä onnistumisten että epäonnistumisten kautta. Vahvuudet Hankkeen tavoitteiden ajankohtaisuus Laaja yhteistyöverkosto Ketterä toiminta Opiskelijoiden aktiivinen rooli Asiakkaiden tarpeista nousseet ratkaisut Esittelytoiminnan jalkautumiset Yrityskoulutukset Heikkoudet Hankkeen lyhyt kesto Opintojen integroiminen ennakoivasti Kehitysympäristöjen tyhjäkäynti / kävijöiden vaihtumattomuus tai tavoittamattomuus Ei budjettia laitehankintoihin Toiminnan vaikutusten todentaminen Vapaana olevien osaajien tavoittaminen Mahdollisuudet Yhteistyökumppaneiden positiivinen asenne Laaja kiinnostus toimintamalliin muissa kunnissa Yritysten osaamisen ja tuotekehityksen tukeminen ja opiskelijayhteistyö Jatkorahoitus mallin edelleenkehittämiselle Ammattilaisten rooli teknologian jalkauttamisessa Esittelytoiminnan liikkuvuus Uhat Toimintamallin levittämiseen ei löydy riittävästi resursseja Taloudellinen epävarmuus Pienet yritykset resurssipula Riittävän tuotetietouden hallinta kymmenien ratkaisujen kanssa Teknologian pelko korvaako kone nyt ihmisen? 14

15 YRITYKSET SAAVAT HANKKEESTA Aktiiviset kehitysympäristöt Toiminta- ja vaikuttavuustutkimuksen hyödyt Liiketoiminnan kasvu Opiskelijayhteistyötä Koulutusta ja verkostoja Uusia ITosaajia Käyttäjäpalautetta

16 Visio tulevaisuuden boosterista Teknologialainaamosta tulee Laurean rekisteröity tuotemerkki. Hyvinvointiteknologioiden esittelypisteitä ja Teknologialainaamoja perustetaan useisiin kuntiin ympäri Suomea, kuntien, yritysten ja eri oppilaitosten yhteistyönä. Ihmisten, ikääntyneiden ja heidän omaistensa, kuten myös sote-ammattihenkilöstön teknologiatietoisuus ja -osaaminen lisääntyvät. Yritykset kehittävät entistä parempia tuotteita ja ratkaisuja, ihmiset haluavat ja osaavat ottaa niitä käyttöön. Kaikkien hyvinvointi paranee. Mitä seuraavaksi? Teknologioiden esittelytoimintaa tarvitaan. mhealth booster -hankkeessa suunniteltujen ja pilotoitujen hyvinvointiteknologioiden esittelypisteiden toiminta jatkuu vuoden 2015 alusta Vantaalla Tikkurilan kirjaston Teknologialainaamossa ja Espoossa Tapiolan palvelukeskuksessa. Toiminta integroidaan pysyviksi, kaikille Laurean koulutusaloille tarkoitetuiksi oppimisympäristöiksi Toiminnan laajentamista alussa ainakin Myyrmäen kirjastoon, sekä Järvenpäähän ja Keravalle valmistellaan. Laurea on sitoutunut jatkamaan esittelypisteiden toimintaa sekä kehittämään ja levittämään toimintamallia. Tervetuloa tutustumaan! 16

17 17

18 TOIMINNAN KUVAUS CASE -ESIMERKEIN 18 Kuva: Tomi Tapio

19 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN KOULUTUSKOKONAISUUS Hanke kartoitti talvella 2014 yritysten osaamisen kehittämisen tarpeita. Kartoituksen pohjalta suunniteltiin ja järjestettiin mm. yhdeksän asiantuntijaluennon luentosarja syksyllä Koulutuskokonaisuudessa kuultiin sekä Laurean että ulkopuolisten asiantuntijoiden luentoja juridiikasta, kansainvälistymisestä, rahoituksesta, markkinoinnista, strategiaosaamisesta, julkisesta kilpailutuksesta, patenteista, teknologisesta kehityksestä ja verotuksesta. Luennoille osallistui yrittäjien lisäksi Laurean opiskelijoita ja osa luennoista myös videoitiin. KEHITYSYMPÄRISTÖT mhealth booster -hankkeen hyvinvointiteknologioiden esittelypisteet toimivat Espoossa ja Vantaalla. Näillä kokeilupisteillä kävijät tutustuivat turvallisuutta, yhteydenpitoa ja sosiaalista hyvinvointia, terveyden seurantaa ja omahoitoa sekä toimintakykyä ja liikkumista tukeviin tuotteisiin ja palveluihin Laurean opiskelijoiden opastuksella. Kehitysympäristöt toimivat myös oppimisympäristöinä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle sekä opiskelijoille. Seuraavat kehitysympäristöjen toiminnan esimerkkikuvaukset kertovat kattavasti toiminnan laajuudesta ja vaihtelevuudesta. 19

20 PÄIVÄ TEKNOLOGIALAINAAMOSSA Teknologialainaamon päivä Tikkurilan kirjastolla alkoi rauhallisesti esittelypisteen avaamisella. Lainaamon työntekijät testasivat laitteiden toimivuuden ja tarkistivat saatavilla olevien esitteiden määrän. Kirjastossa oli vielä hiljaista, sillä ulkona oli aurinkoinen ja lämmin toukokuinen päivä. Alkuiltapäivästä Teknologialainaamoon saapui senioriryhmä, jolle esiteltiin pisteen kaikki tuotteet ja palvelut. Laitteet herättivät paljon kiinnostusta; useimmat kävijät halusivat mittauttaa verenpaineensa ja mittarin suristessa toiset lähtivät kiertämään kirjastoa kuntoilusauvoja kokeillen. Lehtisalin lehtiä lueskeltiin suurennuslaitteita testaillen ja liesivahdit todettiin kaikille hyödyllisiksi laitteiksi. Senioriryhmän herrasmiehet olivat ilkikurisella päällä ja pyysivät esittelijöitä kertomaan tulevan lauantain oikean lottorivin. Arvoitukseksi jäi, tuliko heistä lottovoittajia. Myöhemmin illalla lastenosastolla järjestettiin pienille kävijöille nukketeatteri, jonka yhteydessä esiteltiin interaktiivista hyljerobottia. Suloinen hylje herätti lapsissa paljon innostusta ja se saikin osakseen paljon rapsutuksia. Ennen sulkemisaikaa paikalle saapui vielä rouvashenkilö, joka etsi tietoa turvarannekkeista. Hän kertoi toimivansa omaishoitajana muistisairaalle miehelleen, joka saattoi vikkelästi karkailla omille teilleen. Rouvalle esiteltiin kaikki pisteellä esillä olevat turvallisuuteen ja paikannukseen liittyvät tuotteet ja hän saikin lainattua turvapuhelimen kotiinsa testikäyttöön. Päivän päätteeksi valmisteltiin tulevaa palvelukeskuksen pop up-tapahtumaa. 20

21 21

22 22

23 PÄIVÄ SOUKAN HYVINVOINTIKIOSKISSA JA TAPIOLAN HYVINVOINTITORILLA Soukan palvelukeskuksen kokeilupisteenä toimineen Hyvinvointikioskin aamu alkoi muistelu- ja elämäntarinapalvelun esittelemisellä päivätoiminnan senioriryhmälle. Tuokion yhteydessä palattiin lapsuuden hiihtolomiin ja puhuttiin mieluisista liikuntakokemuksista. Tämän jälkeen oli hyvä tutustua omahoitoa tukeviin laitteisiin sekä mittauttaa verenpaine hoitotyön opiskelijan avustamana. Lounasaikaan pisteellä kävi palvelukeskuksen asiakkaita ja askartelukerhon jäseniä katsomassa, mitä uusia tuotteita kioskiin on saapunut. Huomion kiinnittivät erityisesti hiljattain kehitetty terveystietoranneke sekä keittiön paloturvallisuutta edistävä liesivahti. Pisteellä käynyt 92-vuotias rouva totesikin, että: Tämä esittelynne herätti minut näihin liesivahteihin ja keittiön paloturvallisuuteen. Iltapäivällä Soukan kehitysympäristössä kävi ryhmä hoitotyön opiskelijoita tutustumassa tulevaan oppimisympäristöön ja perehtymässä esiteltäviin tuotteisiin. Palvelukeskuksen sulkemisajan jälkeen kohteessa järjestettiin seniori- ja omaisilta, jossa kuultiin erityisesti turvallisuuteen ja yhteydenpitoon liittyvistä ratkaisuista sekä visioitiin teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja kotona asumisen tueksi. Tapiolan terveysaseman Hyvinvointitorin kokeilupisteen avauduttua opiskelijat esittelivät torilla piipahtajille uusinta hyvinvointiteknologiaa. Kehitysympäristössä vuorossa oleva fysioterapeuttiopiskelija neuvoi asiakasta maastorollaattorin käytössä läpi korokkeita sisältävän testiradan ja näytti, miten liikkumisen apuvälineen saa kuljetusta varten näppärästi kasaan. Ennen lounasaikaa käytiin lähialueen senioritalossa ohjaamassa virkistävä tuolijumppa ja kerrottiin tyylikkäästä älypuhelimen paikantavasta oheislaitteesta. Iltapäivällä torille saapui vieraaksi omaishoitajien vertaisryhmä, joita kiinnostivat erityisesti helppokäyttöiset kuvapuhelupalvelut ja GPS-teknologiaa hyödyntävät turvaratkaisut: Olisi hyvä kun voisin rauhallisemmin mielin lähteä kauppaan kun näen tästä missä mieheni on (Rouva 72v). Päivän päätteeksi osa laitteista pakattiin mukaan seuraavan päivän senioritapahtumaa ja kotikäyntiä varten. 23

24 CASE PIENI PIIRI Pieni piiri kuvapuhelupalvelu asennettiin kesän kynnyksellä kahden eri ikäisen naisen omille tableteille. Tavoitteena oli lisätä ja helpottaa ystävättärien viikoittaista yhteydenpitoa ja kanssakäymistä. Noin viikko käyttöönoton jälkeen nuorempi naisista nimimerkillä Seija (77v), oli miehensä kanssa kesäjuhlissa kun sai kesken tapahtuman vanhemmalta ystävältään, nimimerkillä Irja (87v), Pieni piiri-kuvapuhelusoiton tämän kotoa. Yhteyden auettua Seija huomasi pian, että kaikki ei ole Irjalla kunnossa, koska ystävä ei pystynyt tuottamaan puhetta. Huoli heräsi ja Seija kertoi kuvayhteyden kautta välittyneistä havainnoista tapahtumassa mukana oleville ensihoitajille. He kehottivat häntä miehensä kanssa lähtemään heti tarkastuskäynnille ystävän luokse. Irjan luona vahvistui että apua tarvittiin. Paikalle hälytettiin ambulanssi, joka vei Irjan ensihoitoon sairaalaan. Seijan mukaan oli onni onnettomuudessa, että heillä oli tämä kuvapuheluohjelma käytössänsä, sillä ilman sitä hän ei olisi pystynyt havaitsemaan ystävänsä hätää: Tämä osoitti laitteen toimivan ja kuvayhteyden olevan oikeasti tarpeellinen asia. 24

25 CASE MUBIK-MUSIIKKIPELI Laurea Otaniemen kampuksella järjestettiin talvisena iltapäivänä ryhmälle senioreita hiljattain lanseeratun Mubik-musiikkipelin esittely- ja testaustuokio. Tuokion mukaansa tempaavan alustuksen piti yrittäjä itse antaen samalla kasvot ja tarinan kehittämälleen sovellukselle. Hän kertoi, miten Mubik-musiikkipelissä on huomioitu ihmisten musiikillinen elämänkaari ja tuotu soittamisen ilo kaikkien ulottuville. Tämän jälkeen seniorit osallistuivat aktiivisesti Laurean opiskelijan ohjaamaan musiikkivisaan ja testasivat helppokäyttöisen sovelluksen ominaisuuksia ipad-tabletilla. Seniorit totesivat musiikin kuuntelemisen, soittamisen ja kappaleiden tunnistamisen aktivoivan muistia ja virkistävän mieltä. Kehittämisehdotuksiksi nousivat muun muassa uudenlaiset kappaleet veteraanien lauluista tuttuihin maakuntasävellyksiin. Yhtenä mieleen painuneenaa asiana nousi tuokiossa esille erään herrasmiehen muisto hänen edesmenneestä ystävästään: Aina kun kuulen tämän Für Elisen, niin Pertti on tässä vierellä. 25

26 NUORTEN KAUPUNKI mhealth booster -hankkeessa Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden nuoret, yhdessä heidän ohjaajiensa kanssa, pääsivät testailemaan erilaisia hyvinvointia ja arjen hallintaa edistäviä pelejä sekä sovelluksia. Mukaan testikäyttöön valittiin Planetboardin OutCatch -kätkentäpeli, mikä kannusti nuoria liikkumaan ulkona yhdessä ryhmäläistensä kanssa leikkimielisen kisailun hengessä. Tavoitteena oli löytää lähimaastoon kätkettyjä virtuaalisia aarteita ja kerätä niistä pisteitä ja pelin virtuaalivaluuttaa. Yhteisöllisyyttä tukevassa Mubikin musiikillisissa arvauspeleissä nuorilla oli mahdollisuus harjaannuttaa yhdessä pelaamisen kautta omaa muistia, sekä musiikillisia että sosiaalisia taitoja. Headstedin Oiva hyvinvointiohjelmassa nuoret testasivat ohjaajiensa kanssa mielen hyvinvointia tukevia rentoutumisharjoituksia, joiden avulla voi lievittää stressiä, parantaa mielialaa ja saada lisäintoa elämään. Oivan harjoitukset auttavat keskittymään, olemaan tietoisesti läsnä, käsittelemään ikäviä ajatuksia ja tunnistamaan itselle tärkeitä asioita. Movendoksen hyvinvointivalmennuksessa ryhmätoiminnan ohjaajat toimivat valmentajien roolissa antaen nettisovelluksen kautta nuorille heidän omaan elämäntilanteeseensa räätälöityjä valmennustehtäviä, arjen hallinnan tarpeisiin sekä hyvinvoinnin edistämiseen liittyen. Musta on ihan kiva, että meidän mielipidekin otetaan asioihin. Nuori 1 Siitä rentoutumisharjoituksesta [Oiva] jäi ihan hyvät fiilikset mulle. Nuori 2 [Headstedin] rentoutusta on kokeiltu ja on jäänyt meille osaksi ryhmätoimintaamme sen Oivamielen kautta. Työntekijä 4 Mubik ja Outcatch toimii just sellaisena sosiaalisena ja ryhmäyttävänä ja ne on helppo ottaa käyttöön. Ettei tarvitse sinällään niin paljon tutustua niin pitkällä aikavälillä siihen nuoreen. Movendos taas vaatii sitä tutustumista. Et nyt on kahdenlaisia työkaluja, ja se on hyvä, et on sekä että. Työntekijä 5 26

27 27

28 28

29 LÄHES ONNELLINEN NAINEN mhealth booster hanke osallistui Suomen sosiaali ja terveys ry:n eli SOSTE:n M/S SOSTE risteilylle lokakuussa Hanke osallistui muun ohjelman lisäksi mm. Innokylän järjestämään Pallomereen Lähes onnellinen nainen sadulla. Innokylän toimesta lapset ovat tehneet satuun myös kuvituksen. Lähes onnellinen nainen Olipa kerran ei niin kauan sitten melkein terve ja hieman surullinen nainen. Häntä oli kyllä monelta osin siunattu onnella hänen elämässään. Hän oli elänyt hyvän elämän, mutta siltikin hän oli ollut jo vuosia hieman surullinen. Hänen elämänsä surut johtuivat tämän lähes onnellisen naisen terveydestä. Hän oli päällisin puolin terve, mutta elämän tuomat vaivat olivat hänen surunsa lähde. Hän kaipasi elämäänsä turvaa terveydelleen, jotta hän voisi kuihduttaa surun tunteet pois ja olla onnellinen. Eräänä aivan tavallisena päivänä hän huomasi yllättäen kuinka surun rippeetkin olivat jo poistumassa. Tämä kohta kokonaan onnellinen nainen oli löytänyt turvaa terveydelleen tutustumalla uusiin terveysteknologiaratkaisuihin ja jopa lainannut sellaisia kotiin aivan tavallisella kirjastokäynnillään. Hän kertoo jatkossa kaikille ystävilleen siitä kuinka mukavaa uusiin tuotteisiin tutustuminen on teknologioiden esittelypisteissä, joita löytyy jo useista paikoista ihmisten ja palvelujen keskellä. Sen pituinen se. 29

30 KOKEILUPISTEIDEN TUOTTEET Turvapaikannin Paikantava turvanappi Liesivahti Liesihälytin Liesivahti (osa malleista voidaan varustaa myös sammuttimella) Liesivahti (voidaan asentaa käyttöaika sekä magneettiavain-toiminto) Paikantava turvaranneke Paikantava turvaranneke puheyhteydellä Turvakello (automaattinen hyvinvoinnin seuranta) Kodin valvonta- ja hälytysjärjestelmä Paikannin puheyhteydellä Asuminen ja henkilökohtainen turvallisuus Elintoimintojen seurantajärjestelmä Eteisvärinen tunnistava verenpainemittari Motivoiva verensokerimittari ja diabeteksen hallintapalvelu Kotidoppler ja sovellus Muistuttava lääkekello Terveysvalmentajasovellus Terveyttä edistävät valmennukset ja henkilökohtaisen terveydentilan seuranta -sovellus Lääkehoidon asiantuntijapalvelut Terveydenhuollon tarvikkeiden verkkokaupat Terveystietoranneke Terveyden seuranta ja omahoito 30

31 Yhteydenpito ja sosiaalinen hyvinvointi Kuvapuhelin- ja videoyhteyspalvelu Tunteita ja muistoja analysoiva sovellus Musiikkipelit tablettilaitteille Muistelu- ja elämäntarinapalvelu Interaktiivinen kuvapuhelinpalvelu Senioripuhelin Henkisen hyvinvoinnin haasteista selviämiseen tarkoitetut verkko-ohjelmat PARO hyljerobotti Senioreille suunnattu tietokone yksinkertaisella käyttöliittymällä Ääniohjelmapalvelu viriketoimintaan Toimintakyky, liikunta ja ravitsemus Kuntoilusauvat Näkemisen apuvälineitä Maastorollaattori Ostoslaukkurollaattori Hyvinvointipalveluiden haku- ja ajanvarauspalvelu Ravitsemusvalmentaja Ikäteknologiaoppaita ja -julkaisuja Ääni-, piste- ja elektronisia kirjoja Ulkona pelattava kätkentäpeli-sovellus 31

32 Toteuttajat Frank Ryhänen, Anniina Honkonen, Katja Tikkanen, Paula Lehto, Eeva Järveläinen, Katariina Raij, Tuomas Laakkonen, Joni Kiukas, Irma Savolainen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Anniina Honkonen Puh Laurea Tikkurila Ratatie Vantaa Katja Tikkanen Puh Laurea Otaniemi Metsänpojankuja Espoo twitter.com/mhealthbooster Graafinen suunnittelu: Jukka Malkamäki

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli Terveempi Itä-Suomihanke Ilomantsin malli Vikkelä-hanke Terveempi Itä-Suomi- hankkeen (TERVIS) pohjalta toteutettava Ilomantsin malli, VIKKELÄ- hanke. Painottuu Ilomantsin kunnan alueella lapsiperheiden

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa. Heli Vesaranta Mia Vaelma

Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa. Heli Vesaranta Mia Vaelma Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa Heli Vesaranta Mia Vaelma 1 Aiheet 1. Kotona kuntoutumisen kehittämisprojekti 2. Kuvayhteys kuntoutujan tukena 3. Keskustelua, kysymyksiä,

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP Vuonna 2020 Oulussa on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä,

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Tarja Meristö & Jukka Laitinen Kestävä kehitys ja Triple Helix - yhteistyö alueellisen menestyksen avain?

Tarja Meristö & Jukka Laitinen Kestävä kehitys ja Triple Helix - yhteistyö alueellisen menestyksen avain? www.laurea.fi Tarja Meristö & Jukka Laitinen Kestävä kehitys ja Triple Helix - yhteistyö alueellisen menestyksen avain? Jukka Laitinen Laurea-ammattikorkeakoulu/FuturesLab CoFi Lahden tiedepäivä 10.11.2015

Lisätiedot

Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia

Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia Päivi Pesola 11.9.2012 Kajaani VISIO miksi Oulun Omahoitopalvelu Palvelut ovat kuntalaisten saatavilla 24/7, ilman että tarvitsee lähteä kotoa asioimaan tai jonottaa

Lisätiedot

Paikannusratkaisu koti- ja omaishoidossa- kokemuksia Varkaudesta. Yepzon henkilöpaikannin IkäOte-hanke/Joensuu Mervi Ilonen 30.9.

Paikannusratkaisu koti- ja omaishoidossa- kokemuksia Varkaudesta. Yepzon henkilöpaikannin IkäOte-hanke/Joensuu Mervi Ilonen 30.9. Paikannusratkaisu koti- ja omaishoidossa- kokemuksia Varkaudesta Yepzon henkilöpaikannin IkäOte-hanke/Joensuu Mervi Ilonen 30.9.2015 Ennen henkilöpaikantimen valintaa- taustatyötä - Messut: Apuvälinemessut,

Lisätiedot

Uutta tietoa valon ja hyvinvoinnin vuorovaikutuksen hyödyntämisessä muistisairaiden toimintaympäristössä

Uutta tietoa valon ja hyvinvoinnin vuorovaikutuksen hyödyntämisessä muistisairaiden toimintaympäristössä Mahdollisen käytännön läheisiä esimerkkejä siitä, miten valolaadulla (värilämpötila ja spektri) voidaan ohjata ihmisten vireys- ja lepotilaa sekä lisätä mielialan virkeyttä? Voidaanko valon laadulla merkittävästi

Lisätiedot

OmaisOiva-toiminta Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja

OmaisOiva-toiminta Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja OmaisOiva-toiminta 2017 Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja Toiminta-alue ja yhteistyöverkosto Toiminta-alue: Espoon ja Kauniainen Länsi-Uudenmaan suurimmat kunnat: Kirkkonummi, Raasepori, Inkoo, Hanko

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT

Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV ikääntyneiden kotihoidon tukena Juankoski case Julkiset sähköiset palvelut Rovaniemi 5.6.2013 Annikki Jauhiainen, yliopettaja, TtT Hyvinvointi-TV Hyvinvointi-TV on laajakaistayhteydellä

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21.

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21. Aineistot en omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. n omaisneuvonta, n=21. Yhteensä 312 omaisen vastaukset Yleistä vastaajista Keski-ikä 52-57 vuotta, Sopimusvuoren aineisto

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI 6.9.2010, Muistiinpanot Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Anna-Mari Tuovinen 24.11.2010 Lahden

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista

Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista Terveyttä ja hyvinvointia kansallispuistoista Lapin Matkailuparlamentti Rovaniemi 24.-25.9.2014 Joel Erkkonen Erikoissuunnittelija Kuvittele uusi lääke, joka pitäisi sinut aktiivisempana ja terveempänä

Lisätiedot

Miten teknologia mukana Vanhus-Kaste- I ja II hankkeissa

Miten teknologia mukana Vanhus-Kaste- I ja II hankkeissa Miten teknologia mukana Vanhus-Kaste- I ja II hankkeissa Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani 1 Hankealue kartalla, mukana 64 kuntaa Tuulikki Hassinen-Ali-Azzani 2 Vanhus-Kaste I Hankkeen osa-alueet Ikäihmisten

Lisätiedot

Omaiset mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa

Omaiset mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa Omaiset mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa 2.11.2015 Marjo Lehtinen, projektisuunnittelija, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Opastava-hanke Omaishoitajat ja läheiset liitto

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

ETAPILTA ETEENPÄIN: AMMATTILAISET AREENALLA KAMPANJAN LOPPUTIEDOTE OMISTAJAKUNNILLE

ETAPILTA ETEENPÄIN: AMMATTILAISET AREENALLA KAMPANJAN LOPPUTIEDOTE OMISTAJAKUNNILLE ETAPILTA ETEENPÄIN: AMMATTILAISET AREENALLA KAMPANJAN LOPPUTIEDOTE OMISTAJAKUNNILLE Etappi-työllisyyspalvelut toteutti yhteistyökumppaneidensa kanssa helmi-huhtikuussa 2016 Ammattilaiset Areenalla työnhakukampanjan,

Lisätiedot

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto 22.11.2006 Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Laajennan puheenvuoroani käsittämään Päihkeestä tehtyjä tutkimuksia. Kommentoin aluksi Päihkeestä viime

Lisätiedot

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE 1.9.2016 31.12.2016 Info ja suunnittelukokous 11.8.2016 Päivän tavoite: Keskustella ikäihmisten palvelujen kehittämistarpeista, tutustua toimijoihin ja hakea hankekumppanuutta

Lisätiedot

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki Vaasa

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki Vaasa Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki Vaasa 22.9.2016 Esityksen sisältö Mitä avoimella innovaatioalustalla tarkoitetaan? Alustamainen toiminta ja toimijoiden

Lisätiedot

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Palvelualusta pilvessä välittää ja visualisoi tietoa eri lähteistä Hyötyjen ja hyödyntäjien tunnistaminen ja palveleminen Liikenne Sää WiFi Ilman

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Palotutkimuksen päivät 2015, Espoo Tarja Ojala, DI, KM, tutkija Palotutkimuksen

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Omaishoitotilanteiden varhainen tunnistaminen terveydenhuollossa

Omaishoitotilanteiden varhainen tunnistaminen terveydenhuollossa Omaishoitotilanteiden varhainen tunnistaminen terveydenhuollossa MAARIT VÄISÄNEN PROJEKTIVASTAAVA VALOT HANKE MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Tärkeämpää kuin ongelman ratkaiseminen on ongelman

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net OuluHealth Labs Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä Openphoto.net Oulu Sote Labs Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

SUUNTA-MITTARI NUORILLE VANHEMMILLE Muutoksen arviointi yhdessä Kykyviisari Abilitator työpaja TAINA ERA JOHANNA MOILANEN

SUUNTA-MITTARI NUORILLE VANHEMMILLE Muutoksen arviointi yhdessä Kykyviisari Abilitator työpaja TAINA ERA JOHANNA MOILANEN SUUNTA-MITTARI NUORILLE VANHEMMILLE Muutoksen arviointi yhdessä Kykyviisari Abilitator työpaja 17.5.2016 TAINA ERA JOHANNA MOILANEN 1 Nuorten vanhempien suunta työuralle-hanke Manner-Suomen ESR-ohjelma,

Lisätiedot

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa info 23.11.2011, Mikkeli Arja Väänänen Hyvinvointikoordinaattori, ma. Mikkelin kaupunki Esityksen

Lisätiedot

Osallistavan sosiaaliturvanpilotointi. Varkaudessa KIRSI RYYNÄNEN-MARKKANEN JOENSUU

Osallistavan sosiaaliturvanpilotointi. Varkaudessa KIRSI RYYNÄNEN-MARKKANEN JOENSUU Osallistavan sosiaaliturvanpilotointi Varkaudessa KIRSI RYYNÄNEN-MARKKANEN JOENSUU 15.4.2015 Toteutettiin kuntalähtöisenä toimintana yhdessä eri verkostotoimijoiden kanssa - ViaDia Pohjois-Savo Ry (mukana

Lisätiedot

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Koulutusjohtaja Susanna Tauriainen MTK ry 20.5.2013 Toimintaympäristön muutokset Koulutustoimikuntien

Lisätiedot

Arjen Keskiössä

Arjen Keskiössä Arjen Keskiössä 6.3.2014 Yksilöllisen asumisen malli Kotkassa Arjen Keskiössä hankkeen myötä Kotkassa käytetään sanaa kortteliasuminen, siinä asiakas asuu itsenäisesti ja tarvittava tuki hänelle järjestetään

Lisätiedot

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Teknologiallako turvaamme palvelut? Levi-seminaari 23.-24.4.2009 Sosiaalityöntekijä Paula Perttunen ja Projektityöntekijä, esh Sirkku Valve Lähtökohdat

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALMENNUSHANKE Salla. Arja Jääskeläinen ja Eerika Tuomas

HYVINVOINTIVALMENNUSHANKE Salla. Arja Jääskeläinen ja Eerika Tuomas HYVINVOINTIVALMENNUSHANKE Salla Arja Jääskeläinen ja Eerika Tuomas 31.3.2011 TAUSTATIETOJA HANKKEESTA Hallinnoija Sallan kunta Tavoitteena luoda hyvinvointivalmennusmalli ja koulutus sekä niihin liittyvän

Lisätiedot

Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala

Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala Maahanmuuttajien määrä kasvaa 2 Maahanmuuttajien terveys ja työkyky tutkimustietoa

Lisätiedot

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä Metropolia Ammattikorkeakoulu Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulu tutkinto Kajsa Sten, optometristi Mikä on NÄKY? NÄKY on Ikääntyneen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Liikkuva lapsuus. Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015

Liikkuva lapsuus. Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015 2015 Liikkuva lapsuus Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015 Sisällys Hankkeen alkuidea... 2 Hankkeen tavoitteet... 3 Hankkeen toimenpiteet... 4 Hankkeen toteutuminen... 5 Hankkeen

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

Ratkaisukeskeinen esimiestyö

Ratkaisukeskeinen esimiestyö valmennus Evirassa Marianne Turja Työhyvinvointipäällikkö Mihin tilanteeseen valmennusta tarvittiin: Evira perustettiin vuonna 2006 yhdistämällä kolme virastoa: (Eläinlääkintä-ja elintarviketutkimuslaitos

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 ESIMIESKYSELY 1. Perustietoja TAIKA II-hankkeen alku- ja loppukartoituskyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa projektiin osallistuneiden työyhteisöjen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot