SE ON MAHDOLLISTA! Hanke loppuu - toiminta jatkuu!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SE ON MAHDOLLISTA! Hanke loppuu - toiminta jatkuu!"

Transkriptio

1 SE ON MAHDOLLISTA! Hanke loppuu - toiminta jatkuu!

2 mhealth booster on Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoima tutkimus- ja kehittämishanke, jonka rahoittajina toimivat Euroopan Sosiaalirahasto ja Uudenmaan ELY-keskus. Hankkeessa on edistetty hyvinvointiteknologiatuotteiden ja -palvelujen jalkautumista tukemaan ihmisten hyvinvointia ja itsenäistä kotona selviytymistä. Hanke käynnistyi elokuussa 2013 ja päättyy joulukuussa Lyhyessä ajassa on tehty paljon, kuten selvitetty käyttäjien kotona asumisen ja arjessa selviytymisen haasteita ja etsitty ongelmiin ratkaisuja sekä tuotu hyvinvointiteknologiaa käyttäjien tutustuttavaksi. Yritysten kehittämistarpeita on kartoitettu ja heille on järjestetty osaamiskartoitukseen pohjautuvia koulutuksia, valmennuksia ja konsultointia. Nuorten arjen haasteisiin on pyritty vastaamaan erilaisten arjen hallintaa tukevien mobiilisovellusten testaamisen avulla. Hankkeessa on perustettu kolme hyvinvointiteknologioiden esittelypistettä, joista yhdessä toimii myös Teknologialainaamo. Tietoa alan työmahdollisuuksista on välitetty vapaana oleville ICT-osaajille. Osaajien ja yritysten virtuaaliseksi kohtaamispaikaksi perustettiin LinkedIn-ryhmä IT-osaajia hyvinvointialalle. Toiminta-aikaa tekemisen määrään nähden on ollut kovin vähän, mutta hanke on kuitenkin ehtinyt osoittaa sen, että tämän kaltaiselle toiminnalle löytyy yhteiskunnassamme tilausta. Hankkeen luoma toimintamalli on voitu todeta toimivaksi, joskin optimaalisinta suhdetta toiminnan ja hyödyn välillä ei näin lyhyessä pilotissa ehditty saavuttamaan. Tämän vuoksi voidaankin sanoa, että toiminnalla on vielä paljon mahdollisuuksia jatkamiseen ja ideoita edelleen kehittämiseen. 2

3

4 HANKKEEN AIKAJANA 1 Hankesuunnitelma, rahoitushakemus 2 Kesäkuu Lokakuu 2013 Hanke saa virallisen rahoituspäätöksen ja Laurea palkkaa projektiin työntekijät ja aloittaa opiskelijayhteistyön. Hanketyö alkaa viestinnän ja kehitysympäristöjen suunnittelulla, yrityskontaktien hankkimisella sekä toimintatutkimuksen käynnistämisellä. Hankkeen Kick off -tapahtuma järjestetään. 3 Marraskuu Huhtikuu 2014 Hankkeen kehitysympäristöt aukeavat: Soukka, Tapiola ja Tikkurila aloittavat toimintansa opiskelijoiden miehittäminä. Suoritetaan yrityskartoitus, jonka avulla suunnitellaan koulutussarja yrityksille. Järjestetään esittelytoimintaa ja työpajoja kehitysympäristöissä ja niiden ulkopuolella. Toiminnan suunnittelua ja kehitystyötä tehdään yhdessä yritysten ja hankkeen ohjausryhmän kanssa. 4

5 5 Syyskuu Joulukuu 2014 Kehitysympäristöt aukeavat, ja pop up -tapahtumakiertueet Helsingissä käynnistyvät. Toimintatutkimuksen ja kesätestauksen loppuhaastattelut alkavat. Teknologialainaamo aloittaa toimintansa myös Vantaan kirjastoautoissa. Hanke järjestää kiertueen Järvenpäässä, Lohjalla ja Mikkelissä. Hanke pitää viimeiset tuote-esittelyt ja demokäynnit, ja sulkee esittelypisteet joululoman ajaksi jatkoa silmällä pitäen. 4 Toukokuu Elokuu 2014 Esittelytoiminta täydentyy Nuorten Kaupunki -hankkeella, ja esittelypisteet sulkeutuvat kesäksi. Hanke järjestää rekrytointitilaisuuden työttömille työnhakijoille yhdessä yritysten kanssa. Hankkeen väliseminaarissa käydään läpi saavutettuja tuloksia ja keskustellaan kuntien ja yritysten välisen yhteistyön haasteista ja mahdollisuuksista. Järjestetään esittelytilaisuus kahdeksalle Uudenmaan kunnalle. 5

6 TOIMINTATUTKIMUS MHEALTH BOOSTER HANKKEESSA mhealth booster hankkeen tarkoituksena on ollut suunnitella ja tuottaa hyvinvointiteknologiaa hyödyntäviä kehitysympäristöjä tutkimus- ja kehittämistyöhön perustuen sekä arvioida kehitysympäristöjen tuomat mahdollisuudet ikääntyneiden ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja itsenäisen selviytymisen tukemiseksi. Kehitysympäristöissä hyvinvointiteknologiayrityksillä on ollut mahdollisuus esitellä ja testata oman yrityksensä tuotteita ja palveluita yhteistyössä asiakkaiden ja sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteet 1. Hyödyntää yritysten kehittämiä hyvinvointiteknologiaratkaisuja sekä mahdollistaa ratkaisuihin tutustuminen, niiden testaaminen ja kehittäminen 2. Tukea ikääntyvien hyvinvointia ja itsenäistä kotona selviytymistä teknologiaratkaisujen avulla 3. Edistää nuorten hyvinvointia ja arjen hallintaa teknologiaratkaisujen avulla 4. Edistää hyvinvointiteknologiayritysten liiketoimintaa 5. Tukea liiketoimintaosaamisen kehittämistä 6. Edistää työllistymistä hyvinvointiteknologia-alalla, kohderyhmänä erityisesti ICT-osaajat 7. Edistää henkilöstön ja opiskelijoiden teknologiaosaamista aidossa toimintaympäristössä 8. Tuottaa tutkimustietoa teknologiaratkaisujen merkittävyydestä. 6

7 ALKUKARTOITUS Tiedunkeruu Haastattelut ARVIOINTI Tiedunkeruu Palautteet tuotteista ja testauksista KEHITYSYMPÄRISTÖJEN SUUNNITTELU Alkuvaiheen haastatteluaineistoon perustuen Yhdessä asiantuntijoiden ja yritysten kanssa TOTEUTUS Toiminta kehitysympäristössä Tuote-esittelyt, kokeilut ja testaukset, ohjaus ja neuvonta

8 YRITYKSET TUOTTEET mhealth-tuotteet esittelyssä PALAUTE Yritykset saavat kehityspalautetta ja tunnettuutta KEHITYS- YMPÄRISTÖJEN TOIMINTAKAAVIO ASIAKKAAT JA OSAAJAT mhealth-tuotteiden maksuton kokeilu

9 PALAUTE HANKKEEN TOIMINNASTA ERI TAHOILTA Yritykset Yritykset kokivat hankkeen tärkeänä ja hyödyllisenä, mutta toiminnan tarjoamat mahdollisuudet eivät vielä täysin ehtineet aueta yrityksille. Suoraa vaikutusta liiketoimintaan ei tässä hankkeessa voitu osoittaa, mutta tuotteiden näkyvyyttä pidettiin hyvänä myös liiketoiminnan näkökulmasta. Opiskelijat Opiskelijat näkivät, että on tärkeää lisätä tietoutta uudesta teknologiasta sosiaali- ja terveydenhuollon välineenä. He kokivat teknologiatuntemuksen tärkeänä vahvuutena tulevan työnsä kannalta ja arvioivat, että hyvinvointiteknologia ja itseseuranta voivat lisätä ikäihmisten turvaa ja itsenäisyyttä, ja näin ennaltaehkäistä terveydenhuollon ylikuormittumista. Osa opiskelijoista ilmaisi kuitenkin pelkonsa teknologian syrjäyttävästä voimasta hoitotyössä, jonka seurauksena ihmiskontaktit saattaisivat vähentyä. Usean opiskelijan asiakaspalvelu-, markkinointi- ja vuorovaikutus- taidot kehittyivät. Tällaisia tahoja tarvitaan, joiden kautta voi pyyteettömästi esitellä erilaisia tuotteita tai palveluja. -- Koemme hankkeen toiminnan hyväksi ja tärkeäksi, esittely-ympäristöt neutraaleja. Innohome Oy Olemme oppineet paljon asiakaskohderyhmän todellisista tarpeista ja pystymme kehittämään tuotteen paremmin tälle kohderyhmälle sopivaksi. Movendos Oy Hyvät, korkeat ja tärkeät tavoitteet, joita vielä ei ole saavutettu vaan tarvitaan lisää tiedottamista ja markkinointia sekä parempaa organisointia. EDIS Pia Laurila Oy Projekti näyttäytyi aluksi kokeiluina, pilottitapaamisina ja yhteistyöverkoston rakentumisena, mutta lopuksi mukaan tulleet valmennus ja konsulttipalveluiden tarjoaminen olivat erittäin hyvä asia. Oppifi Oy 9

10 Asiakkaat Kehitysympäristöjen asiakkaat kokivat toiminnan pääsääntöisesti järkeväksi, miellyttäväksi ja tarpeelliseksi, mutta osa asiakkaista ei kuitenkaan vielä kokenut tarvitsevansa hyvinvointiteknologiaa päivittäiseen elämäänsä. Nätit tytöt, kivat laitteet. Esittelijät selkeäsanaisia ja vakuuttavia. Hyvä esittely, osa tuotteista niin kalliita etten itse kokeilisi, kiva että saa lainata. En kokeillut mitään laitteita, mutta kaikki ovat kiinnostavia ja tarpeellisia apuvälineitä ikääntyville. Kyllä teidät täytyy aina näille kursseille pyytää apuvälineitä esittelemään, on hyötyä meille kaikille. Kuinka hyvin tavoitteet on saavutettu Hankkeen toiminnot koostuvat kolmesta eri osakokonaisuudesta: osakokonaisuudesta: Osaajat, Kehitysympäristöt. Yritykset ja Osaajat, Yritykset Kehitysympäristöt. Hyvinvointiteknologiayritysten tuotteet ja palvelut ovat esillä Espoossa Soukan palvelukeskuksessa ja Tapiolan terveysasemalla, sekä Vantaalla Teknologialainaamossa ja Nuorten kaupunki -hankeessa. Ikääntyneiden ja heidän läheistensä tietämys ja laitteiden käyttöosaaminen lisääntyivät tukien erityisesti turvallisuuden tunnetta ja kotona selviytymistä. Nuoret kokivat myönteisenä osallistumisensa heille kohdennettujen teknologiapalvelujen kehittämiseen osana arjen hallintaa. Yrityksille suunnattu liiketoimintaosaamista edistävä koulutus suunnittelu ja toteutus perustui yritysten odotuksiin ja tarpeisiin. Yritysten yhteistyömahdollisuudet lisääntyivät ja kehitysympäristöt mahdollistivat tuotteiden esittelyn ja myynnin edistämisen. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten teknologiaosaaminen ja tietoisuus uusista työmenetelmistä lisääntyi. Käyttäjälähtöisyys koettiin merkittävänä kaikissa osallistujaryhmissä. Kehitysympäristöt koettiin merkittävinä oppimisympäristöinä. 10

11 11

12 Yritysten kannalta hankkeen järjestämä esittelytoiminta sekä yrityksille järjestetyt koulutukset ja valmennukset ovat osoittautuneet varsin hyvin yritysten liiketoimintaa edistäviksi ja niiden liiketoimintaosaamista lisääviksi. Yritysten palaute koulutuksista on ollut pääosin positiivista; noin ¾ koulutukseen osallistuneista vastaajista piti niiden tasoa erittäin hyvänä tai hyvänä. Toiminnan vaikutuksia liiketoiminnan kasvuun on vaikea osoittaa, mutta hieman alle puolet vastanneista yrityksistä on kuitenkin kokenut tuotteidensa näkyvyyden lisääntymisen toiminnan ansiosta erittäin hyväksi tai hyväksi, ja reilu neljäsosa on kokenut tavoittaneensa uusia asiakkaita erittäin hyvin tai hyvin. Vain pieni joukko on kuitenkin kokenut tuotteiden kysynnän tai myynnin lisääntyneen pilotoinnin aikana. Kaiken kaikkiaan, hieman alle ¾ vastanneista kokee saaneensa tukea ja hyötyjä erittäin hyvin tai hyvin, ja noin puolet kyselyyn osallistuneista on kokenut yritysten tarpeiden tulleen huomioiduiksi. Myös opiskelijayhteistyöhön on ollut tyytyväisiä puolet vastanneista yrityksistä. Uusien työpaikkojen syntymistä alalle on vaikea osoittaa hankkeessa, mutta vapaana olevien IT-osaajien ja hyvinvointiteknologiayritysten kohtaaminen hankkeen aikana on ollut tehokasta. Hankkeen rekrytointitoimenpiteissä lähes sata osaajaa on saanut tietoa alan mahdollisuuksista ja päässyt kohtaamaan yrityksiä. Perustetussa LinkedIn-ryhmässä IT-osaajia hyvinvointialalle on vuoden 2014 lopussa jo 113 jäsentä, julkaistu 31 avointa työpaikkaa, ja käynnistetty 7 muuta keskustelua. Yritysten kehittämiä hyvinvointiteknologiaratkaisuja ja niiden tuomia mahdollisuuksia on hankkeessa päästy hyödyntämään erittäin tehokkaasti ja ratkaisuihin tutustuminen ja niiden testaaminen on ollut mittavaa. Kehitysympäristöjen yhteenlaskettu kävijämäärä oli vuonna 2014 marraskuun loppuun mennessä Myös sote-ammattihenkilöstön ja opiskelijoiden teknologiaosaamista aidoissa toimintaympäristöissä on hankkeessa tuettu monella tavalla. 12

13 Hankkeessa mukana olleiden yhteistyökumppanien määrä 16 Yrityskyselyyn vastanneiden yritysten määrä Yritysten tuotteiden määrä hankkeessa Laitteiden määrä 12 Palveluiden määrä 6 Sovellusten määrä KOLME SUOSITUINTA TUOTETTA LinkedInryhmän jäsenet Microlife -verenpainemittari 5 lainattavaa tuotetta / 54 lainausta Kävijät Espoossa Kävijät Vantaalla Opiskelijoiden määrä hankkeessa 458 Samsung Galaxy Tab 4 lainattavaa tuotetta / 19 lainausta 22 Käyttäjätestaukset 116 Koulutuksiin osallistuneet yhteensä Hankkeessa suoritetut opintopisteet Hankkeessa tehdyt opinnäytetyöt Mobilux Led -suurennuslasi 2 lainattavaa tuotetta / 12 lainausta 13

14 Toiminnan vahvuudet ja heikkoudet mhealth booster oli uudenlainen tapa vahvistaa käyttäjälähtöistä tuotekehitystä ja jalkauttaa hyvinvointiteknologiaa. Hanke onnistui osoittamaan vahvasti, että teknologiatietoisuuden levittämiselle on tarvetta ja kysyntää tällaiselle toiminnalle on paljon. Kehitettävää löytyi sekä onnistumisten että epäonnistumisten kautta. Vahvuudet Hankkeen tavoitteiden ajankohtaisuus Laaja yhteistyöverkosto Ketterä toiminta Opiskelijoiden aktiivinen rooli Asiakkaiden tarpeista nousseet ratkaisut Esittelytoiminnan jalkautumiset Yrityskoulutukset Heikkoudet Hankkeen lyhyt kesto Opintojen integroiminen ennakoivasti Kehitysympäristöjen tyhjäkäynti / kävijöiden vaihtumattomuus tai tavoittamattomuus Ei budjettia laitehankintoihin Toiminnan vaikutusten todentaminen Vapaana olevien osaajien tavoittaminen Mahdollisuudet Yhteistyökumppaneiden positiivinen asenne Laaja kiinnostus toimintamalliin muissa kunnissa Yritysten osaamisen ja tuotekehityksen tukeminen ja opiskelijayhteistyö Jatkorahoitus mallin edelleenkehittämiselle Ammattilaisten rooli teknologian jalkauttamisessa Esittelytoiminnan liikkuvuus Uhat Toimintamallin levittämiseen ei löydy riittävästi resursseja Taloudellinen epävarmuus Pienet yritykset resurssipula Riittävän tuotetietouden hallinta kymmenien ratkaisujen kanssa Teknologian pelko korvaako kone nyt ihmisen? 14

15 YRITYKSET SAAVAT HANKKEESTA Aktiiviset kehitysympäristöt Toiminta- ja vaikuttavuustutkimuksen hyödyt Liiketoiminnan kasvu Opiskelijayhteistyötä Koulutusta ja verkostoja Uusia ITosaajia Käyttäjäpalautetta

16 Visio tulevaisuuden boosterista Teknologialainaamosta tulee Laurean rekisteröity tuotemerkki. Hyvinvointiteknologioiden esittelypisteitä ja Teknologialainaamoja perustetaan useisiin kuntiin ympäri Suomea, kuntien, yritysten ja eri oppilaitosten yhteistyönä. Ihmisten, ikääntyneiden ja heidän omaistensa, kuten myös sote-ammattihenkilöstön teknologiatietoisuus ja -osaaminen lisääntyvät. Yritykset kehittävät entistä parempia tuotteita ja ratkaisuja, ihmiset haluavat ja osaavat ottaa niitä käyttöön. Kaikkien hyvinvointi paranee. Mitä seuraavaksi? Teknologioiden esittelytoimintaa tarvitaan. mhealth booster -hankkeessa suunniteltujen ja pilotoitujen hyvinvointiteknologioiden esittelypisteiden toiminta jatkuu vuoden 2015 alusta Vantaalla Tikkurilan kirjaston Teknologialainaamossa ja Espoossa Tapiolan palvelukeskuksessa. Toiminta integroidaan pysyviksi, kaikille Laurean koulutusaloille tarkoitetuiksi oppimisympäristöiksi Toiminnan laajentamista alussa ainakin Myyrmäen kirjastoon, sekä Järvenpäähän ja Keravalle valmistellaan. Laurea on sitoutunut jatkamaan esittelypisteiden toimintaa sekä kehittämään ja levittämään toimintamallia. Tervetuloa tutustumaan! 16

17 17

18 TOIMINNAN KUVAUS CASE -ESIMERKEIN 18 Kuva: Tomi Tapio

19 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN KOULUTUSKOKONAISUUS Hanke kartoitti talvella 2014 yritysten osaamisen kehittämisen tarpeita. Kartoituksen pohjalta suunniteltiin ja järjestettiin mm. yhdeksän asiantuntijaluennon luentosarja syksyllä Koulutuskokonaisuudessa kuultiin sekä Laurean että ulkopuolisten asiantuntijoiden luentoja juridiikasta, kansainvälistymisestä, rahoituksesta, markkinoinnista, strategiaosaamisesta, julkisesta kilpailutuksesta, patenteista, teknologisesta kehityksestä ja verotuksesta. Luennoille osallistui yrittäjien lisäksi Laurean opiskelijoita ja osa luennoista myös videoitiin. KEHITYSYMPÄRISTÖT mhealth booster -hankkeen hyvinvointiteknologioiden esittelypisteet toimivat Espoossa ja Vantaalla. Näillä kokeilupisteillä kävijät tutustuivat turvallisuutta, yhteydenpitoa ja sosiaalista hyvinvointia, terveyden seurantaa ja omahoitoa sekä toimintakykyä ja liikkumista tukeviin tuotteisiin ja palveluihin Laurean opiskelijoiden opastuksella. Kehitysympäristöt toimivat myös oppimisympäristöinä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle sekä opiskelijoille. Seuraavat kehitysympäristöjen toiminnan esimerkkikuvaukset kertovat kattavasti toiminnan laajuudesta ja vaihtelevuudesta. 19

20 PÄIVÄ TEKNOLOGIALAINAAMOSSA Teknologialainaamon päivä Tikkurilan kirjastolla alkoi rauhallisesti esittelypisteen avaamisella. Lainaamon työntekijät testasivat laitteiden toimivuuden ja tarkistivat saatavilla olevien esitteiden määrän. Kirjastossa oli vielä hiljaista, sillä ulkona oli aurinkoinen ja lämmin toukokuinen päivä. Alkuiltapäivästä Teknologialainaamoon saapui senioriryhmä, jolle esiteltiin pisteen kaikki tuotteet ja palvelut. Laitteet herättivät paljon kiinnostusta; useimmat kävijät halusivat mittauttaa verenpaineensa ja mittarin suristessa toiset lähtivät kiertämään kirjastoa kuntoilusauvoja kokeillen. Lehtisalin lehtiä lueskeltiin suurennuslaitteita testaillen ja liesivahdit todettiin kaikille hyödyllisiksi laitteiksi. Senioriryhmän herrasmiehet olivat ilkikurisella päällä ja pyysivät esittelijöitä kertomaan tulevan lauantain oikean lottorivin. Arvoitukseksi jäi, tuliko heistä lottovoittajia. Myöhemmin illalla lastenosastolla järjestettiin pienille kävijöille nukketeatteri, jonka yhteydessä esiteltiin interaktiivista hyljerobottia. Suloinen hylje herätti lapsissa paljon innostusta ja se saikin osakseen paljon rapsutuksia. Ennen sulkemisaikaa paikalle saapui vielä rouvashenkilö, joka etsi tietoa turvarannekkeista. Hän kertoi toimivansa omaishoitajana muistisairaalle miehelleen, joka saattoi vikkelästi karkailla omille teilleen. Rouvalle esiteltiin kaikki pisteellä esillä olevat turvallisuuteen ja paikannukseen liittyvät tuotteet ja hän saikin lainattua turvapuhelimen kotiinsa testikäyttöön. Päivän päätteeksi valmisteltiin tulevaa palvelukeskuksen pop up-tapahtumaa. 20

21 21

22 22

23 PÄIVÄ SOUKAN HYVINVOINTIKIOSKISSA JA TAPIOLAN HYVINVOINTITORILLA Soukan palvelukeskuksen kokeilupisteenä toimineen Hyvinvointikioskin aamu alkoi muistelu- ja elämäntarinapalvelun esittelemisellä päivätoiminnan senioriryhmälle. Tuokion yhteydessä palattiin lapsuuden hiihtolomiin ja puhuttiin mieluisista liikuntakokemuksista. Tämän jälkeen oli hyvä tutustua omahoitoa tukeviin laitteisiin sekä mittauttaa verenpaine hoitotyön opiskelijan avustamana. Lounasaikaan pisteellä kävi palvelukeskuksen asiakkaita ja askartelukerhon jäseniä katsomassa, mitä uusia tuotteita kioskiin on saapunut. Huomion kiinnittivät erityisesti hiljattain kehitetty terveystietoranneke sekä keittiön paloturvallisuutta edistävä liesivahti. Pisteellä käynyt 92-vuotias rouva totesikin, että: Tämä esittelynne herätti minut näihin liesivahteihin ja keittiön paloturvallisuuteen. Iltapäivällä Soukan kehitysympäristössä kävi ryhmä hoitotyön opiskelijoita tutustumassa tulevaan oppimisympäristöön ja perehtymässä esiteltäviin tuotteisiin. Palvelukeskuksen sulkemisajan jälkeen kohteessa järjestettiin seniori- ja omaisilta, jossa kuultiin erityisesti turvallisuuteen ja yhteydenpitoon liittyvistä ratkaisuista sekä visioitiin teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja kotona asumisen tueksi. Tapiolan terveysaseman Hyvinvointitorin kokeilupisteen avauduttua opiskelijat esittelivät torilla piipahtajille uusinta hyvinvointiteknologiaa. Kehitysympäristössä vuorossa oleva fysioterapeuttiopiskelija neuvoi asiakasta maastorollaattorin käytössä läpi korokkeita sisältävän testiradan ja näytti, miten liikkumisen apuvälineen saa kuljetusta varten näppärästi kasaan. Ennen lounasaikaa käytiin lähialueen senioritalossa ohjaamassa virkistävä tuolijumppa ja kerrottiin tyylikkäästä älypuhelimen paikantavasta oheislaitteesta. Iltapäivällä torille saapui vieraaksi omaishoitajien vertaisryhmä, joita kiinnostivat erityisesti helppokäyttöiset kuvapuhelupalvelut ja GPS-teknologiaa hyödyntävät turvaratkaisut: Olisi hyvä kun voisin rauhallisemmin mielin lähteä kauppaan kun näen tästä missä mieheni on (Rouva 72v). Päivän päätteeksi osa laitteista pakattiin mukaan seuraavan päivän senioritapahtumaa ja kotikäyntiä varten. 23

24 CASE PIENI PIIRI Pieni piiri kuvapuhelupalvelu asennettiin kesän kynnyksellä kahden eri ikäisen naisen omille tableteille. Tavoitteena oli lisätä ja helpottaa ystävättärien viikoittaista yhteydenpitoa ja kanssakäymistä. Noin viikko käyttöönoton jälkeen nuorempi naisista nimimerkillä Seija (77v), oli miehensä kanssa kesäjuhlissa kun sai kesken tapahtuman vanhemmalta ystävältään, nimimerkillä Irja (87v), Pieni piiri-kuvapuhelusoiton tämän kotoa. Yhteyden auettua Seija huomasi pian, että kaikki ei ole Irjalla kunnossa, koska ystävä ei pystynyt tuottamaan puhetta. Huoli heräsi ja Seija kertoi kuvayhteyden kautta välittyneistä havainnoista tapahtumassa mukana oleville ensihoitajille. He kehottivat häntä miehensä kanssa lähtemään heti tarkastuskäynnille ystävän luokse. Irjan luona vahvistui että apua tarvittiin. Paikalle hälytettiin ambulanssi, joka vei Irjan ensihoitoon sairaalaan. Seijan mukaan oli onni onnettomuudessa, että heillä oli tämä kuvapuheluohjelma käytössänsä, sillä ilman sitä hän ei olisi pystynyt havaitsemaan ystävänsä hätää: Tämä osoitti laitteen toimivan ja kuvayhteyden olevan oikeasti tarpeellinen asia. 24

25 CASE MUBIK-MUSIIKKIPELI Laurea Otaniemen kampuksella järjestettiin talvisena iltapäivänä ryhmälle senioreita hiljattain lanseeratun Mubik-musiikkipelin esittely- ja testaustuokio. Tuokion mukaansa tempaavan alustuksen piti yrittäjä itse antaen samalla kasvot ja tarinan kehittämälleen sovellukselle. Hän kertoi, miten Mubik-musiikkipelissä on huomioitu ihmisten musiikillinen elämänkaari ja tuotu soittamisen ilo kaikkien ulottuville. Tämän jälkeen seniorit osallistuivat aktiivisesti Laurean opiskelijan ohjaamaan musiikkivisaan ja testasivat helppokäyttöisen sovelluksen ominaisuuksia ipad-tabletilla. Seniorit totesivat musiikin kuuntelemisen, soittamisen ja kappaleiden tunnistamisen aktivoivan muistia ja virkistävän mieltä. Kehittämisehdotuksiksi nousivat muun muassa uudenlaiset kappaleet veteraanien lauluista tuttuihin maakuntasävellyksiin. Yhtenä mieleen painuneenaa asiana nousi tuokiossa esille erään herrasmiehen muisto hänen edesmenneestä ystävästään: Aina kun kuulen tämän Für Elisen, niin Pertti on tässä vierellä. 25

26 NUORTEN KAUPUNKI mhealth booster -hankkeessa Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden nuoret, yhdessä heidän ohjaajiensa kanssa, pääsivät testailemaan erilaisia hyvinvointia ja arjen hallintaa edistäviä pelejä sekä sovelluksia. Mukaan testikäyttöön valittiin Planetboardin OutCatch -kätkentäpeli, mikä kannusti nuoria liikkumaan ulkona yhdessä ryhmäläistensä kanssa leikkimielisen kisailun hengessä. Tavoitteena oli löytää lähimaastoon kätkettyjä virtuaalisia aarteita ja kerätä niistä pisteitä ja pelin virtuaalivaluuttaa. Yhteisöllisyyttä tukevassa Mubikin musiikillisissa arvauspeleissä nuorilla oli mahdollisuus harjaannuttaa yhdessä pelaamisen kautta omaa muistia, sekä musiikillisia että sosiaalisia taitoja. Headstedin Oiva hyvinvointiohjelmassa nuoret testasivat ohjaajiensa kanssa mielen hyvinvointia tukevia rentoutumisharjoituksia, joiden avulla voi lievittää stressiä, parantaa mielialaa ja saada lisäintoa elämään. Oivan harjoitukset auttavat keskittymään, olemaan tietoisesti läsnä, käsittelemään ikäviä ajatuksia ja tunnistamaan itselle tärkeitä asioita. Movendoksen hyvinvointivalmennuksessa ryhmätoiminnan ohjaajat toimivat valmentajien roolissa antaen nettisovelluksen kautta nuorille heidän omaan elämäntilanteeseensa räätälöityjä valmennustehtäviä, arjen hallinnan tarpeisiin sekä hyvinvoinnin edistämiseen liittyen. Musta on ihan kiva, että meidän mielipidekin otetaan asioihin. Nuori 1 Siitä rentoutumisharjoituksesta [Oiva] jäi ihan hyvät fiilikset mulle. Nuori 2 [Headstedin] rentoutusta on kokeiltu ja on jäänyt meille osaksi ryhmätoimintaamme sen Oivamielen kautta. Työntekijä 4 Mubik ja Outcatch toimii just sellaisena sosiaalisena ja ryhmäyttävänä ja ne on helppo ottaa käyttöön. Ettei tarvitse sinällään niin paljon tutustua niin pitkällä aikavälillä siihen nuoreen. Movendos taas vaatii sitä tutustumista. Et nyt on kahdenlaisia työkaluja, ja se on hyvä, et on sekä että. Työntekijä 5 26

27 27

28 28

29 LÄHES ONNELLINEN NAINEN mhealth booster hanke osallistui Suomen sosiaali ja terveys ry:n eli SOSTE:n M/S SOSTE risteilylle lokakuussa Hanke osallistui muun ohjelman lisäksi mm. Innokylän järjestämään Pallomereen Lähes onnellinen nainen sadulla. Innokylän toimesta lapset ovat tehneet satuun myös kuvituksen. Lähes onnellinen nainen Olipa kerran ei niin kauan sitten melkein terve ja hieman surullinen nainen. Häntä oli kyllä monelta osin siunattu onnella hänen elämässään. Hän oli elänyt hyvän elämän, mutta siltikin hän oli ollut jo vuosia hieman surullinen. Hänen elämänsä surut johtuivat tämän lähes onnellisen naisen terveydestä. Hän oli päällisin puolin terve, mutta elämän tuomat vaivat olivat hänen surunsa lähde. Hän kaipasi elämäänsä turvaa terveydelleen, jotta hän voisi kuihduttaa surun tunteet pois ja olla onnellinen. Eräänä aivan tavallisena päivänä hän huomasi yllättäen kuinka surun rippeetkin olivat jo poistumassa. Tämä kohta kokonaan onnellinen nainen oli löytänyt turvaa terveydelleen tutustumalla uusiin terveysteknologiaratkaisuihin ja jopa lainannut sellaisia kotiin aivan tavallisella kirjastokäynnillään. Hän kertoo jatkossa kaikille ystävilleen siitä kuinka mukavaa uusiin tuotteisiin tutustuminen on teknologioiden esittelypisteissä, joita löytyy jo useista paikoista ihmisten ja palvelujen keskellä. Sen pituinen se. 29

30 KOKEILUPISTEIDEN TUOTTEET Turvapaikannin Paikantava turvanappi Liesivahti Liesihälytin Liesivahti (osa malleista voidaan varustaa myös sammuttimella) Liesivahti (voidaan asentaa käyttöaika sekä magneettiavain-toiminto) Paikantava turvaranneke Paikantava turvaranneke puheyhteydellä Turvakello (automaattinen hyvinvoinnin seuranta) Kodin valvonta- ja hälytysjärjestelmä Paikannin puheyhteydellä Asuminen ja henkilökohtainen turvallisuus Elintoimintojen seurantajärjestelmä Eteisvärinen tunnistava verenpainemittari Motivoiva verensokerimittari ja diabeteksen hallintapalvelu Kotidoppler ja sovellus Muistuttava lääkekello Terveysvalmentajasovellus Terveyttä edistävät valmennukset ja henkilökohtaisen terveydentilan seuranta -sovellus Lääkehoidon asiantuntijapalvelut Terveydenhuollon tarvikkeiden verkkokaupat Terveystietoranneke Terveyden seuranta ja omahoito 30

31 Yhteydenpito ja sosiaalinen hyvinvointi Kuvapuhelin- ja videoyhteyspalvelu Tunteita ja muistoja analysoiva sovellus Musiikkipelit tablettilaitteille Muistelu- ja elämäntarinapalvelu Interaktiivinen kuvapuhelinpalvelu Senioripuhelin Henkisen hyvinvoinnin haasteista selviämiseen tarkoitetut verkko-ohjelmat PARO hyljerobotti Senioreille suunnattu tietokone yksinkertaisella käyttöliittymällä Ääniohjelmapalvelu viriketoimintaan Toimintakyky, liikunta ja ravitsemus Kuntoilusauvat Näkemisen apuvälineitä Maastorollaattori Ostoslaukkurollaattori Hyvinvointipalveluiden haku- ja ajanvarauspalvelu Ravitsemusvalmentaja Ikäteknologiaoppaita ja -julkaisuja Ääni-, piste- ja elektronisia kirjoja Ulkona pelattava kätkentäpeli-sovellus 31

32 Toteuttajat Frank Ryhänen, Anniina Honkonen, Katja Tikkanen, Paula Lehto, Eeva Järveläinen, Katariina Raij, Tuomas Laakkonen, Joni Kiukas, Irma Savolainen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Anniina Honkonen Puh Laurea Tikkurila Ratatie Vantaa Katja Tikkanen Puh Laurea Otaniemi Metsänpojankuja Espoo twitter.com/mhealthbooster Graafinen suunnittelu: Jukka Malkamäki

Hyvinvointiteknologiat käyttöön

Hyvinvointiteknologiat käyttöön Hyvinvointiteknologiat käyttöön mhealth booster -hankkeen loppuraportti, 17.12.2014 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 2014 Kirjoittajat: Frank Ryhänen, Paula Lehto (toim.) Eeva Järveläinen Katariina Raij Anniina

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

T u r va l l i n e n. & i n t e r a k t i i v i n e n. ko t i a s u m i n e n. pa lv e l u y h t e y s. hankkeen toiminta. Sirpa Salin (Toim.

T u r va l l i n e n. & i n t e r a k t i i v i n e n. ko t i a s u m i n e n. pa lv e l u y h t e y s. hankkeen toiminta. Sirpa Salin (Toim. T u r va l l i n e n ko t i a s u m i n e n & i n t e r a k t i i v i n e n pa lv e l u y h t e y s hankkeen toiminta ja tulokset Sirpa Salin (Toim.) Turvallinen kotiasuminen & interaktiivinen palveluyhteys

Lisätiedot

Sepän työnäytöksiä Alpakka agilitya Nepalilaista musiikkia Kuubalaista musiikkia

Sepän työnäytöksiä Alpakka agilitya Nepalilaista musiikkia Kuubalaista musiikkia ENERGIA AREENALLA 4.10.2014 10:00-16:00 Hunajasta ja mehiläisistä sivulla 18 Rajatorpantie 23 Saunajoogaa sivulla 12 Lisää alpakoista sivuilla 6-7 Sepän työnäytöksiä Alpakka agilitya Nepalilaista musiikkia

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

Näkemyksiä ikäteknologiasta

Näkemyksiä ikäteknologiasta 6 Näkemyksiä ikäteknologiasta LEA STENBERG, MARIKA NORDLUND, KIRSI ALASTALO, KRISTINA FORSBERG, HENNARIIKKA INTOSALMI, JAANA NYKÄNEN, KIRSTI PESOLA, PAULA RANTA, ANNE VIRKKUNEN KÄKÄTE-kyselyt yksissä kansissa

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointia edistävä teknologiahanke HYVÄTEK Loppuraportti

Ikäihmisten hyvinvointia edistävä teknologiahanke HYVÄTEK Loppuraportti Ikäihmisten hyvinvointia edistävä teknologiahanke HYVÄTEK Loppuraportti Mari Ahlroth HyväTek-hanke Kp 1950 Projekti 161801 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Sisällysluettelo sivu 1 JOHDANTO 3 2

Lisätiedot

on kasvun kaupunki Kari Nenonen

on kasvun kaupunki Kari Nenonen Laurea tutkii ja kehittää 2/2015 on kasvun kaupunki Kari Nenonen / s. 4 Opiskelijayrittäjyys / s. 6 YAMK-opiskelu / s. 10 CIDe Cluster / s. 14 Sisällysluettelo Kehittämiskumppanisi kansainvälistyvällä

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Mitä ONNI on? Terveys- ja hyvinvointiauto ONNI uudenlainen oppimis- ja työympäristö. Arja Meinilä (toim.)

Mitä ONNI on? Terveys- ja hyvinvointiauto ONNI uudenlainen oppimis- ja työympäristö. Arja Meinilä (toim.) Arja Meinilä (toim.) B Mitä ONNI on? Terveys- ja hyvinvointiauto ONNI uudenlainen oppimis- ja työympäristö LAPIN AMK:N JULKAISUJA Sarja B. Raportit ja selvitykset 7/2014 Mitä ONNI on? Arja Meinilä (toim.)

Lisätiedot

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta Omahoito- 8 kokeilua terveyden tulevaisuudesta Sitra 2014 ISBN 978-951-563-898-4 (nid.) ISBN 978-951-563-897-7 (PDF) www.sitra.fi http://www.sitra.fi/hyvinvointi/omahoito Erweko, Helsinki 2014 Kuvat: Sitra

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 59. Eija Kattainen & Hanna Kinnunen. Hoivan tuki Oppia hyvistä kokemuksista Espoossa

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 59. Eija Kattainen & Hanna Kinnunen. Hoivan tuki Oppia hyvistä kokemuksista Espoossa Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 59 Eija Kattainen & Hanna Kinnunen Hoivan tuki Oppia hyvistä kokemuksista Espoossa Eija Kattainen & Hanna Kinnunen Hoivan tuki Oppia hyvistä kokemuksista Espoossa

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE SENIOREILL Päivi Aro Panu Harmo Asta Kainulainen Matti Linnavuo Taija Pakarinen Sara Viitala Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK) Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK) Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK) Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) Hyvinvointialan Living lab -hanke Ylimaakunnallisen hankkeen

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin 04 08 Sisältö 04 Kiitorata menestykseen Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu 2014 06 Human Security Finland etsii yrityksiä 06 Kuopio Innovation on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

3-4. 2010. Apuvälineet asumiseen Netin hyödyt Sähköhoidot Joel Hallikainen. Teema: teknologia ja apuvälineet

3-4. 2010. Apuvälineet asumiseen Netin hyödyt Sähköhoidot Joel Hallikainen. Teema: teknologia ja apuvälineet 3-4. 2010 Apuvälineet asumiseen Netin hyödyt Sähköhoidot Joel Hallikainen Teema: teknologia ja apuvälineet Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kovalla sisulla kohti kävelyä 7 Vapun blogi 8 Kun

Lisätiedot

Tapio Kosunen: Kilpailukykyä. ja tutkimuksesta / s.4. Laurea tutkii ja kehittää 1/2015. Koulutusviennistä seuraava suomalainen menestystuote / s.

Tapio Kosunen: Kilpailukykyä. ja tutkimuksesta / s.4. Laurea tutkii ja kehittää 1/2015. Koulutusviennistä seuraava suomalainen menestystuote / s. Laurea tutkii ja kehittää 1/2015 Tapio Kosunen: Kilpailukykyä ja tutkimuksesta / s.4 Kansainvälinen korkeakoulu / s. 6 Koulutusviennistä seuraava suomalainen menestystuote / s. 10 10 vuotta Japani Suomiyhteistyötä

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Kuopio Innovation Today

Kuopio Innovation Today Vuosijulkaisu 2015 Kuopio Innovation Today 04 06 Game Jamit terveysteknologian ytimessä Startup Kuopiossa tehdään ideasta yritys Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu 2015 Kuopio Innovation on liiketoiminnan

Lisätiedot

Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen hankkeen raportti

Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen hankkeen raportti Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen hankkeen raportti vuodet 2008-2011 Hannele Niiniö ja Anne Toikko (toim.) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 5 2 HANKKEEN YLEISESITTELY 6 ESPOON OSAHANKE 3 Espoon projektit hankkeen

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot