SE ON MAHDOLLISTA! Hanke loppuu - toiminta jatkuu!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SE ON MAHDOLLISTA! Hanke loppuu - toiminta jatkuu!"

Transkriptio

1 SE ON MAHDOLLISTA! Hanke loppuu - toiminta jatkuu!

2 mhealth booster on Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoima tutkimus- ja kehittämishanke, jonka rahoittajina toimivat Euroopan Sosiaalirahasto ja Uudenmaan ELY-keskus. Hankkeessa on edistetty hyvinvointiteknologiatuotteiden ja -palvelujen jalkautumista tukemaan ihmisten hyvinvointia ja itsenäistä kotona selviytymistä. Hanke käynnistyi elokuussa 2013 ja päättyy joulukuussa Lyhyessä ajassa on tehty paljon, kuten selvitetty käyttäjien kotona asumisen ja arjessa selviytymisen haasteita ja etsitty ongelmiin ratkaisuja sekä tuotu hyvinvointiteknologiaa käyttäjien tutustuttavaksi. Yritysten kehittämistarpeita on kartoitettu ja heille on järjestetty osaamiskartoitukseen pohjautuvia koulutuksia, valmennuksia ja konsultointia. Nuorten arjen haasteisiin on pyritty vastaamaan erilaisten arjen hallintaa tukevien mobiilisovellusten testaamisen avulla. Hankkeessa on perustettu kolme hyvinvointiteknologioiden esittelypistettä, joista yhdessä toimii myös Teknologialainaamo. Tietoa alan työmahdollisuuksista on välitetty vapaana oleville ICT-osaajille. Osaajien ja yritysten virtuaaliseksi kohtaamispaikaksi perustettiin LinkedIn-ryhmä IT-osaajia hyvinvointialalle. Toiminta-aikaa tekemisen määrään nähden on ollut kovin vähän, mutta hanke on kuitenkin ehtinyt osoittaa sen, että tämän kaltaiselle toiminnalle löytyy yhteiskunnassamme tilausta. Hankkeen luoma toimintamalli on voitu todeta toimivaksi, joskin optimaalisinta suhdetta toiminnan ja hyödyn välillä ei näin lyhyessä pilotissa ehditty saavuttamaan. Tämän vuoksi voidaankin sanoa, että toiminnalla on vielä paljon mahdollisuuksia jatkamiseen ja ideoita edelleen kehittämiseen. 2

3

4 HANKKEEN AIKAJANA 1 Hankesuunnitelma, rahoitushakemus 2 Kesäkuu Lokakuu 2013 Hanke saa virallisen rahoituspäätöksen ja Laurea palkkaa projektiin työntekijät ja aloittaa opiskelijayhteistyön. Hanketyö alkaa viestinnän ja kehitysympäristöjen suunnittelulla, yrityskontaktien hankkimisella sekä toimintatutkimuksen käynnistämisellä. Hankkeen Kick off -tapahtuma järjestetään. 3 Marraskuu Huhtikuu 2014 Hankkeen kehitysympäristöt aukeavat: Soukka, Tapiola ja Tikkurila aloittavat toimintansa opiskelijoiden miehittäminä. Suoritetaan yrityskartoitus, jonka avulla suunnitellaan koulutussarja yrityksille. Järjestetään esittelytoimintaa ja työpajoja kehitysympäristöissä ja niiden ulkopuolella. Toiminnan suunnittelua ja kehitystyötä tehdään yhdessä yritysten ja hankkeen ohjausryhmän kanssa. 4

5 5 Syyskuu Joulukuu 2014 Kehitysympäristöt aukeavat, ja pop up -tapahtumakiertueet Helsingissä käynnistyvät. Toimintatutkimuksen ja kesätestauksen loppuhaastattelut alkavat. Teknologialainaamo aloittaa toimintansa myös Vantaan kirjastoautoissa. Hanke järjestää kiertueen Järvenpäässä, Lohjalla ja Mikkelissä. Hanke pitää viimeiset tuote-esittelyt ja demokäynnit, ja sulkee esittelypisteet joululoman ajaksi jatkoa silmällä pitäen. 4 Toukokuu Elokuu 2014 Esittelytoiminta täydentyy Nuorten Kaupunki -hankkeella, ja esittelypisteet sulkeutuvat kesäksi. Hanke järjestää rekrytointitilaisuuden työttömille työnhakijoille yhdessä yritysten kanssa. Hankkeen väliseminaarissa käydään läpi saavutettuja tuloksia ja keskustellaan kuntien ja yritysten välisen yhteistyön haasteista ja mahdollisuuksista. Järjestetään esittelytilaisuus kahdeksalle Uudenmaan kunnalle. 5

6 TOIMINTATUTKIMUS MHEALTH BOOSTER HANKKEESSA mhealth booster hankkeen tarkoituksena on ollut suunnitella ja tuottaa hyvinvointiteknologiaa hyödyntäviä kehitysympäristöjä tutkimus- ja kehittämistyöhön perustuen sekä arvioida kehitysympäristöjen tuomat mahdollisuudet ikääntyneiden ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja itsenäisen selviytymisen tukemiseksi. Kehitysympäristöissä hyvinvointiteknologiayrityksillä on ollut mahdollisuus esitellä ja testata oman yrityksensä tuotteita ja palveluita yhteistyössä asiakkaiden ja sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteet 1. Hyödyntää yritysten kehittämiä hyvinvointiteknologiaratkaisuja sekä mahdollistaa ratkaisuihin tutustuminen, niiden testaaminen ja kehittäminen 2. Tukea ikääntyvien hyvinvointia ja itsenäistä kotona selviytymistä teknologiaratkaisujen avulla 3. Edistää nuorten hyvinvointia ja arjen hallintaa teknologiaratkaisujen avulla 4. Edistää hyvinvointiteknologiayritysten liiketoimintaa 5. Tukea liiketoimintaosaamisen kehittämistä 6. Edistää työllistymistä hyvinvointiteknologia-alalla, kohderyhmänä erityisesti ICT-osaajat 7. Edistää henkilöstön ja opiskelijoiden teknologiaosaamista aidossa toimintaympäristössä 8. Tuottaa tutkimustietoa teknologiaratkaisujen merkittävyydestä. 6

7 ALKUKARTOITUS Tiedunkeruu Haastattelut ARVIOINTI Tiedunkeruu Palautteet tuotteista ja testauksista KEHITYSYMPÄRISTÖJEN SUUNNITTELU Alkuvaiheen haastatteluaineistoon perustuen Yhdessä asiantuntijoiden ja yritysten kanssa TOTEUTUS Toiminta kehitysympäristössä Tuote-esittelyt, kokeilut ja testaukset, ohjaus ja neuvonta

8 YRITYKSET TUOTTEET mhealth-tuotteet esittelyssä PALAUTE Yritykset saavat kehityspalautetta ja tunnettuutta KEHITYS- YMPÄRISTÖJEN TOIMINTAKAAVIO ASIAKKAAT JA OSAAJAT mhealth-tuotteiden maksuton kokeilu

9 PALAUTE HANKKEEN TOIMINNASTA ERI TAHOILTA Yritykset Yritykset kokivat hankkeen tärkeänä ja hyödyllisenä, mutta toiminnan tarjoamat mahdollisuudet eivät vielä täysin ehtineet aueta yrityksille. Suoraa vaikutusta liiketoimintaan ei tässä hankkeessa voitu osoittaa, mutta tuotteiden näkyvyyttä pidettiin hyvänä myös liiketoiminnan näkökulmasta. Opiskelijat Opiskelijat näkivät, että on tärkeää lisätä tietoutta uudesta teknologiasta sosiaali- ja terveydenhuollon välineenä. He kokivat teknologiatuntemuksen tärkeänä vahvuutena tulevan työnsä kannalta ja arvioivat, että hyvinvointiteknologia ja itseseuranta voivat lisätä ikäihmisten turvaa ja itsenäisyyttä, ja näin ennaltaehkäistä terveydenhuollon ylikuormittumista. Osa opiskelijoista ilmaisi kuitenkin pelkonsa teknologian syrjäyttävästä voimasta hoitotyössä, jonka seurauksena ihmiskontaktit saattaisivat vähentyä. Usean opiskelijan asiakaspalvelu-, markkinointi- ja vuorovaikutus- taidot kehittyivät. Tällaisia tahoja tarvitaan, joiden kautta voi pyyteettömästi esitellä erilaisia tuotteita tai palveluja. -- Koemme hankkeen toiminnan hyväksi ja tärkeäksi, esittely-ympäristöt neutraaleja. Innohome Oy Olemme oppineet paljon asiakaskohderyhmän todellisista tarpeista ja pystymme kehittämään tuotteen paremmin tälle kohderyhmälle sopivaksi. Movendos Oy Hyvät, korkeat ja tärkeät tavoitteet, joita vielä ei ole saavutettu vaan tarvitaan lisää tiedottamista ja markkinointia sekä parempaa organisointia. EDIS Pia Laurila Oy Projekti näyttäytyi aluksi kokeiluina, pilottitapaamisina ja yhteistyöverkoston rakentumisena, mutta lopuksi mukaan tulleet valmennus ja konsulttipalveluiden tarjoaminen olivat erittäin hyvä asia. Oppifi Oy 9

10 Asiakkaat Kehitysympäristöjen asiakkaat kokivat toiminnan pääsääntöisesti järkeväksi, miellyttäväksi ja tarpeelliseksi, mutta osa asiakkaista ei kuitenkaan vielä kokenut tarvitsevansa hyvinvointiteknologiaa päivittäiseen elämäänsä. Nätit tytöt, kivat laitteet. Esittelijät selkeäsanaisia ja vakuuttavia. Hyvä esittely, osa tuotteista niin kalliita etten itse kokeilisi, kiva että saa lainata. En kokeillut mitään laitteita, mutta kaikki ovat kiinnostavia ja tarpeellisia apuvälineitä ikääntyville. Kyllä teidät täytyy aina näille kursseille pyytää apuvälineitä esittelemään, on hyötyä meille kaikille. Kuinka hyvin tavoitteet on saavutettu Hankkeen toiminnot koostuvat kolmesta eri osakokonaisuudesta: osakokonaisuudesta: Osaajat, Kehitysympäristöt. Yritykset ja Osaajat, Yritykset Kehitysympäristöt. Hyvinvointiteknologiayritysten tuotteet ja palvelut ovat esillä Espoossa Soukan palvelukeskuksessa ja Tapiolan terveysasemalla, sekä Vantaalla Teknologialainaamossa ja Nuorten kaupunki -hankeessa. Ikääntyneiden ja heidän läheistensä tietämys ja laitteiden käyttöosaaminen lisääntyivät tukien erityisesti turvallisuuden tunnetta ja kotona selviytymistä. Nuoret kokivat myönteisenä osallistumisensa heille kohdennettujen teknologiapalvelujen kehittämiseen osana arjen hallintaa. Yrityksille suunnattu liiketoimintaosaamista edistävä koulutus suunnittelu ja toteutus perustui yritysten odotuksiin ja tarpeisiin. Yritysten yhteistyömahdollisuudet lisääntyivät ja kehitysympäristöt mahdollistivat tuotteiden esittelyn ja myynnin edistämisen. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten teknologiaosaaminen ja tietoisuus uusista työmenetelmistä lisääntyi. Käyttäjälähtöisyys koettiin merkittävänä kaikissa osallistujaryhmissä. Kehitysympäristöt koettiin merkittävinä oppimisympäristöinä. 10

11 11

12 Yritysten kannalta hankkeen järjestämä esittelytoiminta sekä yrityksille järjestetyt koulutukset ja valmennukset ovat osoittautuneet varsin hyvin yritysten liiketoimintaa edistäviksi ja niiden liiketoimintaosaamista lisääviksi. Yritysten palaute koulutuksista on ollut pääosin positiivista; noin ¾ koulutukseen osallistuneista vastaajista piti niiden tasoa erittäin hyvänä tai hyvänä. Toiminnan vaikutuksia liiketoiminnan kasvuun on vaikea osoittaa, mutta hieman alle puolet vastanneista yrityksistä on kuitenkin kokenut tuotteidensa näkyvyyden lisääntymisen toiminnan ansiosta erittäin hyväksi tai hyväksi, ja reilu neljäsosa on kokenut tavoittaneensa uusia asiakkaita erittäin hyvin tai hyvin. Vain pieni joukko on kuitenkin kokenut tuotteiden kysynnän tai myynnin lisääntyneen pilotoinnin aikana. Kaiken kaikkiaan, hieman alle ¾ vastanneista kokee saaneensa tukea ja hyötyjä erittäin hyvin tai hyvin, ja noin puolet kyselyyn osallistuneista on kokenut yritysten tarpeiden tulleen huomioiduiksi. Myös opiskelijayhteistyöhön on ollut tyytyväisiä puolet vastanneista yrityksistä. Uusien työpaikkojen syntymistä alalle on vaikea osoittaa hankkeessa, mutta vapaana olevien IT-osaajien ja hyvinvointiteknologiayritysten kohtaaminen hankkeen aikana on ollut tehokasta. Hankkeen rekrytointitoimenpiteissä lähes sata osaajaa on saanut tietoa alan mahdollisuuksista ja päässyt kohtaamaan yrityksiä. Perustetussa LinkedIn-ryhmässä IT-osaajia hyvinvointialalle on vuoden 2014 lopussa jo 113 jäsentä, julkaistu 31 avointa työpaikkaa, ja käynnistetty 7 muuta keskustelua. Yritysten kehittämiä hyvinvointiteknologiaratkaisuja ja niiden tuomia mahdollisuuksia on hankkeessa päästy hyödyntämään erittäin tehokkaasti ja ratkaisuihin tutustuminen ja niiden testaaminen on ollut mittavaa. Kehitysympäristöjen yhteenlaskettu kävijämäärä oli vuonna 2014 marraskuun loppuun mennessä Myös sote-ammattihenkilöstön ja opiskelijoiden teknologiaosaamista aidoissa toimintaympäristöissä on hankkeessa tuettu monella tavalla. 12

13 Hankkeessa mukana olleiden yhteistyökumppanien määrä 16 Yrityskyselyyn vastanneiden yritysten määrä Yritysten tuotteiden määrä hankkeessa Laitteiden määrä 12 Palveluiden määrä 6 Sovellusten määrä KOLME SUOSITUINTA TUOTETTA LinkedInryhmän jäsenet Microlife -verenpainemittari 5 lainattavaa tuotetta / 54 lainausta Kävijät Espoossa Kävijät Vantaalla Opiskelijoiden määrä hankkeessa 458 Samsung Galaxy Tab 4 lainattavaa tuotetta / 19 lainausta 22 Käyttäjätestaukset 116 Koulutuksiin osallistuneet yhteensä Hankkeessa suoritetut opintopisteet Hankkeessa tehdyt opinnäytetyöt Mobilux Led -suurennuslasi 2 lainattavaa tuotetta / 12 lainausta 13

14 Toiminnan vahvuudet ja heikkoudet mhealth booster oli uudenlainen tapa vahvistaa käyttäjälähtöistä tuotekehitystä ja jalkauttaa hyvinvointiteknologiaa. Hanke onnistui osoittamaan vahvasti, että teknologiatietoisuuden levittämiselle on tarvetta ja kysyntää tällaiselle toiminnalle on paljon. Kehitettävää löytyi sekä onnistumisten että epäonnistumisten kautta. Vahvuudet Hankkeen tavoitteiden ajankohtaisuus Laaja yhteistyöverkosto Ketterä toiminta Opiskelijoiden aktiivinen rooli Asiakkaiden tarpeista nousseet ratkaisut Esittelytoiminnan jalkautumiset Yrityskoulutukset Heikkoudet Hankkeen lyhyt kesto Opintojen integroiminen ennakoivasti Kehitysympäristöjen tyhjäkäynti / kävijöiden vaihtumattomuus tai tavoittamattomuus Ei budjettia laitehankintoihin Toiminnan vaikutusten todentaminen Vapaana olevien osaajien tavoittaminen Mahdollisuudet Yhteistyökumppaneiden positiivinen asenne Laaja kiinnostus toimintamalliin muissa kunnissa Yritysten osaamisen ja tuotekehityksen tukeminen ja opiskelijayhteistyö Jatkorahoitus mallin edelleenkehittämiselle Ammattilaisten rooli teknologian jalkauttamisessa Esittelytoiminnan liikkuvuus Uhat Toimintamallin levittämiseen ei löydy riittävästi resursseja Taloudellinen epävarmuus Pienet yritykset resurssipula Riittävän tuotetietouden hallinta kymmenien ratkaisujen kanssa Teknologian pelko korvaako kone nyt ihmisen? 14

15 YRITYKSET SAAVAT HANKKEESTA Aktiiviset kehitysympäristöt Toiminta- ja vaikuttavuustutkimuksen hyödyt Liiketoiminnan kasvu Opiskelijayhteistyötä Koulutusta ja verkostoja Uusia ITosaajia Käyttäjäpalautetta

16 Visio tulevaisuuden boosterista Teknologialainaamosta tulee Laurean rekisteröity tuotemerkki. Hyvinvointiteknologioiden esittelypisteitä ja Teknologialainaamoja perustetaan useisiin kuntiin ympäri Suomea, kuntien, yritysten ja eri oppilaitosten yhteistyönä. Ihmisten, ikääntyneiden ja heidän omaistensa, kuten myös sote-ammattihenkilöstön teknologiatietoisuus ja -osaaminen lisääntyvät. Yritykset kehittävät entistä parempia tuotteita ja ratkaisuja, ihmiset haluavat ja osaavat ottaa niitä käyttöön. Kaikkien hyvinvointi paranee. Mitä seuraavaksi? Teknologioiden esittelytoimintaa tarvitaan. mhealth booster -hankkeessa suunniteltujen ja pilotoitujen hyvinvointiteknologioiden esittelypisteiden toiminta jatkuu vuoden 2015 alusta Vantaalla Tikkurilan kirjaston Teknologialainaamossa ja Espoossa Tapiolan palvelukeskuksessa. Toiminta integroidaan pysyviksi, kaikille Laurean koulutusaloille tarkoitetuiksi oppimisympäristöiksi Toiminnan laajentamista alussa ainakin Myyrmäen kirjastoon, sekä Järvenpäähän ja Keravalle valmistellaan. Laurea on sitoutunut jatkamaan esittelypisteiden toimintaa sekä kehittämään ja levittämään toimintamallia. Tervetuloa tutustumaan! 16

17 17

18 TOIMINNAN KUVAUS CASE -ESIMERKEIN 18 Kuva: Tomi Tapio

19 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN KOULUTUSKOKONAISUUS Hanke kartoitti talvella 2014 yritysten osaamisen kehittämisen tarpeita. Kartoituksen pohjalta suunniteltiin ja järjestettiin mm. yhdeksän asiantuntijaluennon luentosarja syksyllä Koulutuskokonaisuudessa kuultiin sekä Laurean että ulkopuolisten asiantuntijoiden luentoja juridiikasta, kansainvälistymisestä, rahoituksesta, markkinoinnista, strategiaosaamisesta, julkisesta kilpailutuksesta, patenteista, teknologisesta kehityksestä ja verotuksesta. Luennoille osallistui yrittäjien lisäksi Laurean opiskelijoita ja osa luennoista myös videoitiin. KEHITYSYMPÄRISTÖT mhealth booster -hankkeen hyvinvointiteknologioiden esittelypisteet toimivat Espoossa ja Vantaalla. Näillä kokeilupisteillä kävijät tutustuivat turvallisuutta, yhteydenpitoa ja sosiaalista hyvinvointia, terveyden seurantaa ja omahoitoa sekä toimintakykyä ja liikkumista tukeviin tuotteisiin ja palveluihin Laurean opiskelijoiden opastuksella. Kehitysympäristöt toimivat myös oppimisympäristöinä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle sekä opiskelijoille. Seuraavat kehitysympäristöjen toiminnan esimerkkikuvaukset kertovat kattavasti toiminnan laajuudesta ja vaihtelevuudesta. 19

20 PÄIVÄ TEKNOLOGIALAINAAMOSSA Teknologialainaamon päivä Tikkurilan kirjastolla alkoi rauhallisesti esittelypisteen avaamisella. Lainaamon työntekijät testasivat laitteiden toimivuuden ja tarkistivat saatavilla olevien esitteiden määrän. Kirjastossa oli vielä hiljaista, sillä ulkona oli aurinkoinen ja lämmin toukokuinen päivä. Alkuiltapäivästä Teknologialainaamoon saapui senioriryhmä, jolle esiteltiin pisteen kaikki tuotteet ja palvelut. Laitteet herättivät paljon kiinnostusta; useimmat kävijät halusivat mittauttaa verenpaineensa ja mittarin suristessa toiset lähtivät kiertämään kirjastoa kuntoilusauvoja kokeillen. Lehtisalin lehtiä lueskeltiin suurennuslaitteita testaillen ja liesivahdit todettiin kaikille hyödyllisiksi laitteiksi. Senioriryhmän herrasmiehet olivat ilkikurisella päällä ja pyysivät esittelijöitä kertomaan tulevan lauantain oikean lottorivin. Arvoitukseksi jäi, tuliko heistä lottovoittajia. Myöhemmin illalla lastenosastolla järjestettiin pienille kävijöille nukketeatteri, jonka yhteydessä esiteltiin interaktiivista hyljerobottia. Suloinen hylje herätti lapsissa paljon innostusta ja se saikin osakseen paljon rapsutuksia. Ennen sulkemisaikaa paikalle saapui vielä rouvashenkilö, joka etsi tietoa turvarannekkeista. Hän kertoi toimivansa omaishoitajana muistisairaalle miehelleen, joka saattoi vikkelästi karkailla omille teilleen. Rouvalle esiteltiin kaikki pisteellä esillä olevat turvallisuuteen ja paikannukseen liittyvät tuotteet ja hän saikin lainattua turvapuhelimen kotiinsa testikäyttöön. Päivän päätteeksi valmisteltiin tulevaa palvelukeskuksen pop up-tapahtumaa. 20

21 21

22 22

23 PÄIVÄ SOUKAN HYVINVOINTIKIOSKISSA JA TAPIOLAN HYVINVOINTITORILLA Soukan palvelukeskuksen kokeilupisteenä toimineen Hyvinvointikioskin aamu alkoi muistelu- ja elämäntarinapalvelun esittelemisellä päivätoiminnan senioriryhmälle. Tuokion yhteydessä palattiin lapsuuden hiihtolomiin ja puhuttiin mieluisista liikuntakokemuksista. Tämän jälkeen oli hyvä tutustua omahoitoa tukeviin laitteisiin sekä mittauttaa verenpaine hoitotyön opiskelijan avustamana. Lounasaikaan pisteellä kävi palvelukeskuksen asiakkaita ja askartelukerhon jäseniä katsomassa, mitä uusia tuotteita kioskiin on saapunut. Huomion kiinnittivät erityisesti hiljattain kehitetty terveystietoranneke sekä keittiön paloturvallisuutta edistävä liesivahti. Pisteellä käynyt 92-vuotias rouva totesikin, että: Tämä esittelynne herätti minut näihin liesivahteihin ja keittiön paloturvallisuuteen. Iltapäivällä Soukan kehitysympäristössä kävi ryhmä hoitotyön opiskelijoita tutustumassa tulevaan oppimisympäristöön ja perehtymässä esiteltäviin tuotteisiin. Palvelukeskuksen sulkemisajan jälkeen kohteessa järjestettiin seniori- ja omaisilta, jossa kuultiin erityisesti turvallisuuteen ja yhteydenpitoon liittyvistä ratkaisuista sekä visioitiin teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja kotona asumisen tueksi. Tapiolan terveysaseman Hyvinvointitorin kokeilupisteen avauduttua opiskelijat esittelivät torilla piipahtajille uusinta hyvinvointiteknologiaa. Kehitysympäristössä vuorossa oleva fysioterapeuttiopiskelija neuvoi asiakasta maastorollaattorin käytössä läpi korokkeita sisältävän testiradan ja näytti, miten liikkumisen apuvälineen saa kuljetusta varten näppärästi kasaan. Ennen lounasaikaa käytiin lähialueen senioritalossa ohjaamassa virkistävä tuolijumppa ja kerrottiin tyylikkäästä älypuhelimen paikantavasta oheislaitteesta. Iltapäivällä torille saapui vieraaksi omaishoitajien vertaisryhmä, joita kiinnostivat erityisesti helppokäyttöiset kuvapuhelupalvelut ja GPS-teknologiaa hyödyntävät turvaratkaisut: Olisi hyvä kun voisin rauhallisemmin mielin lähteä kauppaan kun näen tästä missä mieheni on (Rouva 72v). Päivän päätteeksi osa laitteista pakattiin mukaan seuraavan päivän senioritapahtumaa ja kotikäyntiä varten. 23

24 CASE PIENI PIIRI Pieni piiri kuvapuhelupalvelu asennettiin kesän kynnyksellä kahden eri ikäisen naisen omille tableteille. Tavoitteena oli lisätä ja helpottaa ystävättärien viikoittaista yhteydenpitoa ja kanssakäymistä. Noin viikko käyttöönoton jälkeen nuorempi naisista nimimerkillä Seija (77v), oli miehensä kanssa kesäjuhlissa kun sai kesken tapahtuman vanhemmalta ystävältään, nimimerkillä Irja (87v), Pieni piiri-kuvapuhelusoiton tämän kotoa. Yhteyden auettua Seija huomasi pian, että kaikki ei ole Irjalla kunnossa, koska ystävä ei pystynyt tuottamaan puhetta. Huoli heräsi ja Seija kertoi kuvayhteyden kautta välittyneistä havainnoista tapahtumassa mukana oleville ensihoitajille. He kehottivat häntä miehensä kanssa lähtemään heti tarkastuskäynnille ystävän luokse. Irjan luona vahvistui että apua tarvittiin. Paikalle hälytettiin ambulanssi, joka vei Irjan ensihoitoon sairaalaan. Seijan mukaan oli onni onnettomuudessa, että heillä oli tämä kuvapuheluohjelma käytössänsä, sillä ilman sitä hän ei olisi pystynyt havaitsemaan ystävänsä hätää: Tämä osoitti laitteen toimivan ja kuvayhteyden olevan oikeasti tarpeellinen asia. 24

25 CASE MUBIK-MUSIIKKIPELI Laurea Otaniemen kampuksella järjestettiin talvisena iltapäivänä ryhmälle senioreita hiljattain lanseeratun Mubik-musiikkipelin esittely- ja testaustuokio. Tuokion mukaansa tempaavan alustuksen piti yrittäjä itse antaen samalla kasvot ja tarinan kehittämälleen sovellukselle. Hän kertoi, miten Mubik-musiikkipelissä on huomioitu ihmisten musiikillinen elämänkaari ja tuotu soittamisen ilo kaikkien ulottuville. Tämän jälkeen seniorit osallistuivat aktiivisesti Laurean opiskelijan ohjaamaan musiikkivisaan ja testasivat helppokäyttöisen sovelluksen ominaisuuksia ipad-tabletilla. Seniorit totesivat musiikin kuuntelemisen, soittamisen ja kappaleiden tunnistamisen aktivoivan muistia ja virkistävän mieltä. Kehittämisehdotuksiksi nousivat muun muassa uudenlaiset kappaleet veteraanien lauluista tuttuihin maakuntasävellyksiin. Yhtenä mieleen painuneenaa asiana nousi tuokiossa esille erään herrasmiehen muisto hänen edesmenneestä ystävästään: Aina kun kuulen tämän Für Elisen, niin Pertti on tässä vierellä. 25

26 NUORTEN KAUPUNKI mhealth booster -hankkeessa Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden nuoret, yhdessä heidän ohjaajiensa kanssa, pääsivät testailemaan erilaisia hyvinvointia ja arjen hallintaa edistäviä pelejä sekä sovelluksia. Mukaan testikäyttöön valittiin Planetboardin OutCatch -kätkentäpeli, mikä kannusti nuoria liikkumaan ulkona yhdessä ryhmäläistensä kanssa leikkimielisen kisailun hengessä. Tavoitteena oli löytää lähimaastoon kätkettyjä virtuaalisia aarteita ja kerätä niistä pisteitä ja pelin virtuaalivaluuttaa. Yhteisöllisyyttä tukevassa Mubikin musiikillisissa arvauspeleissä nuorilla oli mahdollisuus harjaannuttaa yhdessä pelaamisen kautta omaa muistia, sekä musiikillisia että sosiaalisia taitoja. Headstedin Oiva hyvinvointiohjelmassa nuoret testasivat ohjaajiensa kanssa mielen hyvinvointia tukevia rentoutumisharjoituksia, joiden avulla voi lievittää stressiä, parantaa mielialaa ja saada lisäintoa elämään. Oivan harjoitukset auttavat keskittymään, olemaan tietoisesti läsnä, käsittelemään ikäviä ajatuksia ja tunnistamaan itselle tärkeitä asioita. Movendoksen hyvinvointivalmennuksessa ryhmätoiminnan ohjaajat toimivat valmentajien roolissa antaen nettisovelluksen kautta nuorille heidän omaan elämäntilanteeseensa räätälöityjä valmennustehtäviä, arjen hallinnan tarpeisiin sekä hyvinvoinnin edistämiseen liittyen. Musta on ihan kiva, että meidän mielipidekin otetaan asioihin. Nuori 1 Siitä rentoutumisharjoituksesta [Oiva] jäi ihan hyvät fiilikset mulle. Nuori 2 [Headstedin] rentoutusta on kokeiltu ja on jäänyt meille osaksi ryhmätoimintaamme sen Oivamielen kautta. Työntekijä 4 Mubik ja Outcatch toimii just sellaisena sosiaalisena ja ryhmäyttävänä ja ne on helppo ottaa käyttöön. Ettei tarvitse sinällään niin paljon tutustua niin pitkällä aikavälillä siihen nuoreen. Movendos taas vaatii sitä tutustumista. Et nyt on kahdenlaisia työkaluja, ja se on hyvä, et on sekä että. Työntekijä 5 26

27 27

28 28

29 LÄHES ONNELLINEN NAINEN mhealth booster hanke osallistui Suomen sosiaali ja terveys ry:n eli SOSTE:n M/S SOSTE risteilylle lokakuussa Hanke osallistui muun ohjelman lisäksi mm. Innokylän järjestämään Pallomereen Lähes onnellinen nainen sadulla. Innokylän toimesta lapset ovat tehneet satuun myös kuvituksen. Lähes onnellinen nainen Olipa kerran ei niin kauan sitten melkein terve ja hieman surullinen nainen. Häntä oli kyllä monelta osin siunattu onnella hänen elämässään. Hän oli elänyt hyvän elämän, mutta siltikin hän oli ollut jo vuosia hieman surullinen. Hänen elämänsä surut johtuivat tämän lähes onnellisen naisen terveydestä. Hän oli päällisin puolin terve, mutta elämän tuomat vaivat olivat hänen surunsa lähde. Hän kaipasi elämäänsä turvaa terveydelleen, jotta hän voisi kuihduttaa surun tunteet pois ja olla onnellinen. Eräänä aivan tavallisena päivänä hän huomasi yllättäen kuinka surun rippeetkin olivat jo poistumassa. Tämä kohta kokonaan onnellinen nainen oli löytänyt turvaa terveydelleen tutustumalla uusiin terveysteknologiaratkaisuihin ja jopa lainannut sellaisia kotiin aivan tavallisella kirjastokäynnillään. Hän kertoo jatkossa kaikille ystävilleen siitä kuinka mukavaa uusiin tuotteisiin tutustuminen on teknologioiden esittelypisteissä, joita löytyy jo useista paikoista ihmisten ja palvelujen keskellä. Sen pituinen se. 29

30 KOKEILUPISTEIDEN TUOTTEET Turvapaikannin Paikantava turvanappi Liesivahti Liesihälytin Liesivahti (osa malleista voidaan varustaa myös sammuttimella) Liesivahti (voidaan asentaa käyttöaika sekä magneettiavain-toiminto) Paikantava turvaranneke Paikantava turvaranneke puheyhteydellä Turvakello (automaattinen hyvinvoinnin seuranta) Kodin valvonta- ja hälytysjärjestelmä Paikannin puheyhteydellä Asuminen ja henkilökohtainen turvallisuus Elintoimintojen seurantajärjestelmä Eteisvärinen tunnistava verenpainemittari Motivoiva verensokerimittari ja diabeteksen hallintapalvelu Kotidoppler ja sovellus Muistuttava lääkekello Terveysvalmentajasovellus Terveyttä edistävät valmennukset ja henkilökohtaisen terveydentilan seuranta -sovellus Lääkehoidon asiantuntijapalvelut Terveydenhuollon tarvikkeiden verkkokaupat Terveystietoranneke Terveyden seuranta ja omahoito 30

31 Yhteydenpito ja sosiaalinen hyvinvointi Kuvapuhelin- ja videoyhteyspalvelu Tunteita ja muistoja analysoiva sovellus Musiikkipelit tablettilaitteille Muistelu- ja elämäntarinapalvelu Interaktiivinen kuvapuhelinpalvelu Senioripuhelin Henkisen hyvinvoinnin haasteista selviämiseen tarkoitetut verkko-ohjelmat PARO hyljerobotti Senioreille suunnattu tietokone yksinkertaisella käyttöliittymällä Ääniohjelmapalvelu viriketoimintaan Toimintakyky, liikunta ja ravitsemus Kuntoilusauvat Näkemisen apuvälineitä Maastorollaattori Ostoslaukkurollaattori Hyvinvointipalveluiden haku- ja ajanvarauspalvelu Ravitsemusvalmentaja Ikäteknologiaoppaita ja -julkaisuja Ääni-, piste- ja elektronisia kirjoja Ulkona pelattava kätkentäpeli-sovellus 31

32 Toteuttajat Frank Ryhänen, Anniina Honkonen, Katja Tikkanen, Paula Lehto, Eeva Järveläinen, Katariina Raij, Tuomas Laakkonen, Joni Kiukas, Irma Savolainen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Anniina Honkonen Puh Laurea Tikkurila Ratatie Vantaa Katja Tikkanen Puh Laurea Otaniemi Metsänpojankuja Espoo twitter.com/mhealthbooster Graafinen suunnittelu: Jukka Malkamäki

mhealth booster -hanke mhealth booster hankeen arviointia väliseminaarivaiheessa 4.6.2014 / LW

mhealth booster -hanke mhealth booster hankeen arviointia väliseminaarivaiheessa 4.6.2014 / LW mhealth booster -hanke mhealth booster hankeen arviointia väliseminaarivaiheessa 4.6.2014 / LW mhealth booster hankkeen käyttäjälähtöiset KEHITTÄMISYMPÄRISTÖT Soukan palvelukeskuksen HYVINVOINTIKIOSKI

Lisätiedot

mhealth booster tutkimusvaihe 4.6.2014 1.8.2013-31.12.2014

mhealth booster tutkimusvaihe 4.6.2014 1.8.2013-31.12.2014 mhealth booster tutkimusvaihe 4.6.2014 1.8.2013-31.12.2014 Tutkimuksen tarkoitus ja tehtävät on tutkia, kehittää, suunnitella ja tuottaa hyvinvointiteknologian käyttöä ja osaamista edistäviä kehitysympäristöjä

Lisätiedot

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta?

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? Kokeilusta käytäntöön seminaari Holiday Club Saimaa, 19.4.2017 Hankkeen tavoitteet Alkavaa muistisairautta

Lisätiedot

Hyvinvointia e-palvelujen avulla

Hyvinvointia e-palvelujen avulla Hyvinvointia e-palvelujen avulla Näkökulmia tutkimiseen ja kehittämiseen Taloudellisuus ja uudistuminen toimintaprosessit kustannustehokkuus Teknologia HyvinvointiTV turvapiiri etämittarit 24h e-palvelu

Lisätiedot

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla -hankkeen esittely Satakunnan vanhusneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli Terveempi Itä-Suomihanke Ilomantsin malli Vikkelä-hanke Terveempi Itä-Suomi- hankkeen (TERVIS) pohjalta toteutettava Ilomantsin malli, VIKKELÄ- hanke. Painottuu Ilomantsin kunnan alueella lapsiperheiden

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Tavoite Arvio tavoitteen toteutumisesta Selvitys miten toteutumista arvioidaan

Tavoite Arvio tavoitteen toteutumisesta Selvitys miten toteutumista arvioidaan Sivu 1 / 6 Hankkeen toteutuminen suhteessa hankesuunnitelmaan / Länsi- ja Keski-Uusimaa Tavoite Arvio tavoitteen toteutumisesta Selvitys miten toteutumista arvioidaan 1. Nykytilakuvaukset 1.1 Palveluprosessien

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Paula Lappi 25.9.2012. Lääkekello palvelu Mikkelin Seudun kotihoidossa

Paula Lappi 25.9.2012. Lääkekello palvelu Mikkelin Seudun kotihoidossa Paula Lappi 25.9.2012 Lääkekello palvelu Mikkelin Seudun kotihoidossa Elektroninen lääkeannostelija - lääkekello Lääkekello: Lääkelokerikot 14 tai 28 ottokertaa: = ohjelmoitava dosetti, jonka kansialuetta

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely: Teknologiset toiminnallisuudet

Vaatimusmäärittely: Teknologiset toiminnallisuudet Vaatimusmäärittely: Teknologiset toiminnallisuudet Turvallisuuden tunne Fyysinen Psyykkinen Sosio-kulttuurinen Symbolinen Fyysinen turvallisuuden tunne Oma terveydentila Auttaako teknologia ymmärtämään

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! -projektin tarkoituksena tuottaa kriteerit logistiikka-alan pk-yrityksiin nuoren työntekijän perehdyttämiseen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Helsingin kotihoidon teknologia- avusteisten palvelujen kehitys. Vanhusneuvosto 7.10.2015. Anna-Liisa Lyytinen Pohjoisen palvelualueen johtaja

Helsingin kotihoidon teknologia- avusteisten palvelujen kehitys. Vanhusneuvosto 7.10.2015. Anna-Liisa Lyytinen Pohjoisen palvelualueen johtaja Helsingin kotihoidon teknologia- avusteisten palvelujen kehitys Vanhusneuvosto 7.10.2015 Anna-Liisa Lyytinen Pohjoisen palvelualueen johtaja Teknologia-avusteisten palvelujen haasteet ikääntyneillä Teknologian

Lisätiedot

Koti Osana Tulevaisuuden Innovaatioita

Koti Osana Tulevaisuuden Innovaatioita Koti Osana Tulevaisuuden Innovaatioita KOTI hanke 2011-2014 Tavoitteet Suunnitella ja rakentaa itsenäisen asumisen mahdollistava tulevaisuuden koti ikääntyville liikuntarajoitteisille muita eritystarpeita

Lisätiedot

Erkki Moisander 27.5.2015

Erkki Moisander 27.5.2015 Erkki Moisander 27.5.2015 Haluamme siirtää vakuutusyhtiöt sairauksien ja tapaturmien korvaamisesta hoitoketjun alkupäähän ennakoimiseen ja hyvinvoinnin luomiseen. Uskomme, että suomalaiset saavat parhaat

Lisätiedot

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin

Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Lauttasaari hankkeesta KÄPI projektiin Helsingin kaupungin kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin pilotoinnista omaishoitajille ja jatkokehittäminen Sari Luostarinen, projektipäällikkö Käyttäjälähtöiset

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Apuvälineet muistisairaan kotona asumisen tukena. Tuula Hurnasti

Apuvälineet muistisairaan kotona asumisen tukena. Tuula Hurnasti Apuvälineet muistisairaan kotona asumisen tukena Tuula Hurnasti Esimerkkejä apuvälineistä Hälyttimet Kalenterit Liesivahdit Hahmottamista helpottavat välineet Lääkeannostelijat Paikannuslaitteet Pallopeitto

Lisätiedot

Vantaan kaupunginkirjasto. Monipuolinen yhteistyökumppani

Vantaan kaupunginkirjasto. Monipuolinen yhteistyökumppani Vantaan kaupunginkirjasto Monipuolinen yhteistyökumppani Vantaan kaupunginkirjasto Tietoa ja teknologiaa Vantaan kaupunginkirjastolla on kymmenen toimipistettä ja kaksi kirjastoautoa. Ne tarjoavat kuntalaisten

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa. Heli Vesaranta Mia Vaelma

Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa. Heli Vesaranta Mia Vaelma Teknologian käyttö kotona kuntoutumisen kehittämisprojektissa Heli Vesaranta Mia Vaelma 1 Aiheet 1. Kotona kuntoutumisen kehittämisprojekti 2. Kuvayhteys kuntoutujan tukena 3. Keskustelua, kysymyksiä,

Lisätiedot

Tervetuloa Innokylään

Tervetuloa Innokylään Tervetuloa Innokylään Innokylä-työpaja Hanne Savolainen 9.6.2017 1 Työpajan ohjelma PAJAN ALOITUS Pajan tavoitteet ja esittäytyminen INNOKYLÄ TUTUKSI Innokylän ja sen työkalujen esittely Mikä on Innokylä?

Lisätiedot

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto

HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto HYVÄKSI Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla -hanke Ulvilan elinkeinotiimin kokous 9.6.2015 HYVÄKSI

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86

Lisätiedot

MeWeT Multifuctional Environment for

MeWeT Multifuctional Environment for MeWeT Multifuctional Environment for Well-being enhancing Technology 15.3.2017 TKI-foorumi, Satakuntaliitto Sari Merilampi /Samk, Krista Toivonen / Sataedu MeWeT (Multifunctional environment for Well-being

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Sonectus Hallinnoija OAMK terveysalan Oulaisten yksikkö Hankkeen kesto 1.9.2008-31.5.2011 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoittajat:

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

TAKUULLA RAKENTEISIIN!

TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAVOITE 1. VOIMALA-yhteistyömalli, toiminta rakenteisiin 2. Vanhusten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen kehittämällä luovuutta ja kulttuurisia

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI Huoli puheeksi ikääntyvän omaisasia sanoiksi OPAS AMMATTILAISILLE Sain toivoa tulevaan. Oli helpottavaa, kun sai purkaa pahaa oloa. Vahvistui ajatus, että itsestä täytyy pitää huolta.

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin Sisältö 1. Johdanto...2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?...3 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen...4 4. Väittämien toteutuminen...5 5.

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiat käyttöön

Hyvinvointiteknologiat käyttöön Hyvinvointiteknologiat käyttöön mhealth booster -hankkeen loppuraportti, 17.12.2014 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 2014 Kirjoittajat: Frank Ryhänen, Paula Lehto (toim.) Eeva Järveläinen Katariina Raij Anniina

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Tarja Ojala, DI, KM, tutkija Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 2015, Jyväskylä

Lisätiedot

Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa. Kouvolan seudun Muisti ry Dos. Erja Rappe

Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa. Kouvolan seudun Muisti ry Dos. Erja Rappe Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa Kouvolan seudun Muisti ry 14.2.2017 Dos. Erja Rappe 9.2.2017 Al Esityksen sisältö Ympäristö ja hyvinvointi Muistisairaalle tärkeitä ympäristötekijöitä

Lisätiedot

Nuorten palveluohjaus Facebookissa

Nuorten palveluohjaus Facebookissa Nuorten palveluohjaus Facebookissa Kokemuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä nuorten palveluohjauksessa 1.5.11. 21.11.2013 Saila Lähteenmäki / MOPOTuning hanke 21.11.2013 https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

RISTO-HANKE. Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen

RISTO-HANKE. Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen RISTO-HANKE Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen HANKESUUNNITELMAN TAVOITE Yli 65-vuotiaiden suun terveyden edistäminen ja sairauksien

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Tampereen PEKKA-hanke

Tampereen PEKKA-hanke Tampereen PEKKA-hanke Yksi Väli-Suomen IKÄKASTE-ÄLDRE KASTE-hankkeista Toimii ajalla 1.11.2011-31.10.2013 Projektipäällikkönä Laura Selin-Hannola Projektisuunnittelijana Wilhelmina Karikko Tavoitteet:

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle!

Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle! Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle! Sosiaali- ja terveystoimiala Lahden Terveyskioskista Neuvontaa kaikenikäisille Lahti avasi ensimmäisenä suurena kaupunkina Terveyskioskin 10.3.2010 Kauppakeskus

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Kukoistava Kotihoito. Yhteenvetoa kuntien nykytilasta kyselylomakkeiden pohjalta

Kukoistava Kotihoito. Yhteenvetoa kuntien nykytilasta kyselylomakkeiden pohjalta Kukoistava Kotihoito Yhteenvetoa kuntien nykytilasta kyselylomakkeiden pohjalta Miten palveluohjaus ja neuvonta toteutuvat tällä hetkellä kunnassa? Kunta Palveluneuvonta ja ohjaus erillinen yksikkönsä

Lisätiedot

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Association & Foundation SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Katariina Ruuth, projektijohtaja Tampere 18.10.2011 Association & Foundation Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus- ja dementiahoitokotipalveluita

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

4eventin palvelut Långvikissa

4eventin palvelut Långvikissa 4eventin palvelut Långvikissa Fyysinen hyvinvointi Kehon ikä -kartoitus Lähtölaukaus elämänpituiselle hyvinvointimatkalle Kehon ikä -kartoitus on kokemuksemme mukaan motivoivin yksilötason terveyskunnon

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Moniosaaja -valmennus Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) hankkeen työelämäosaamista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

palveluinnovaatiot metropolialueella

palveluinnovaatiot metropolialueella Tuloksellista kehittämistä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kaupunkitutkimus ja metropolitiikka ohjelman (KatuMetro) Teema-alueen 3 kärkihanke: Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP Vuonna 2020 Oulussa on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä,

Lisätiedot

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto

Ikäihminen teknologian käyttäjänä. Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto Ikäihminen teknologian käyttäjänä Marika Nordlund KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto KÄKÄTE-projekti Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti: Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Uutta tietoa valon ja hyvinvoinnin vuorovaikutuksen hyödyntämisessä muistisairaiden toimintaympäristössä

Uutta tietoa valon ja hyvinvoinnin vuorovaikutuksen hyödyntämisessä muistisairaiden toimintaympäristössä Mahdollisen käytännön läheisiä esimerkkejä siitä, miten valolaadulla (värilämpötila ja spektri) voidaan ohjata ihmisten vireys- ja lepotilaa sekä lisätä mielialan virkeyttä? Voidaanko valon laadulla merkittävästi

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ OMAKOTI - LÄNSI- JA KESKI-UUSIMAA ASIAKASKOKEMUSKESKUSTELU Merja Salmi Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia arjen sujuvuudesta, saamistaan palveluista sekä osallisuudestaan niiden

Lisätiedot

Smart Health ja Digitaaliset sisällöt Matti Eskola

Smart Health ja Digitaaliset sisällöt Matti Eskola Smart Health ja Digitaaliset sisällöt Matti Eskola 02.06.2017 SRV/Studio Libeskind 2 Smart Health visio Euroopan mielenkiintoisin ja kilpailukykyisin terveysalan edelläkävijämarkkina ja alan toimijoiden

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

mhealth booster Kuka ottaa kopin? 10.12.2014

mhealth booster Kuka ottaa kopin? 10.12.2014 mhealth booster Kuka ottaa kopin? 10.12.2014 mhealth booster ESR Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeessa edistetään hyvinvointiteknologiatuotteiden ja -palvelujen jalkautumista tukemaan ihmisten hyvinvointia,

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Anna-Liisa Niemelä Erityissuunnittelija, FT Kehittämisen ja toiminnan

Lisätiedot

ARJEN PELASTAJAT: ATK-OHJAUSTA IKÄIHMISILLE

ARJEN PELASTAJAT: ATK-OHJAUSTA IKÄIHMISILLE ARJEN PELASTAJAT: ATK-OHJAUSTA IKÄIHMISILLE Arjen pelastajat - Klubitalo Tönäri Tönäri valitsi kehittämisen kohteeksi ikäihmisten atk-kurssin Valmistelu: Pilotti 8.10. 3.12.2015 Idean esittely mahdolliselle

Lisätiedot

Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet

Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet Lahti Science Day 11.11.2014 Helena Hatakka, Jaana Loipponen ja Leena Nietosvuori 1 Venäläiset asiakkaina liiketoiminnan mahdollisuudet

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen. Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012

Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen. Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012 Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne Ilkka Väänänen Lahden tiedepäivä Fellmannia, Lahti 27.11.2012 Esityksen rakenne 1. Johdanto Tapaturmaisesti kuolleiden yli 65 vuotiaiden kuolemansyyt

Lisätiedot

Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011

Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011 Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011 Arviointi- ja koulutusyksikkö 15.11.2011 1 Arvioinnin toteutus n arviointi- ja koulutusyksikkö toteuttanut arviointia vuosien 2009-2011 aikana.

Lisätiedot