mhealth booster tutkimusvaihe

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "mhealth booster tutkimusvaihe 4.6.2014 1.8.2013-31.12.2014"

Transkriptio

1 mhealth booster tutkimusvaihe

2 Tutkimuksen tarkoitus ja tehtävät on tutkia, kehittää, suunnitella ja tuottaa hyvinvointiteknologian käyttöä ja osaamista edistäviä kehitysympäristöjä arvioida kehitysympäristöjen tuomat mahdollisuudet edistää hyvinvointiteknologia-alan tuotteiden ja palvelujen testausta, markkinointia ja myyntiä kartoittaa hyvinvointiteknologiatuotteiden vaikuttavuutta eri ikäisten asiakasryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja kotona selviytymisen tukemiseen (case-esimerkit)

3 Tutkimuksen tarkoitus selvitetään hyvinvointiteknologiaa hyödyntävien tuotteiden ja palvelujen käyttäjäsoveltuvuutta sekä vaikuttavuutta yhdessä asiakkaiden kanssa, sekä kustannustehokuutta valittujen asiakasryhmien, valittujen palvelujen ja teknologiaratkaisujen näkökulmasta selvittää, minkälaista uutta osaamista asiakkaat, asiantuntijat ja yrittäjät tarvitsevat uusien tuotteiden ja palvelujen käyttöön ottamiseksi

4 Tutkimuskysymykset 1. Minkälaiset hyvinvointiteknologiaa hyödyntävät tuotteet ja palvelut edistävät hyvinvointia ja kotona selviytymistä? 2. Miten asiakkaat ja asiantuntijat arvioivat hyvinvointiteknologian ja palveluiden soveltuvuutta? 3. Miten kehitysympäristö vaikuttaa hyvinvointiteknologiatuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä asiakkaiden hyvinvointiin ja kotona selviytymiseen?

5 Kehitysympäristöt

6 TOIMINTATUTKIMUS Yhdessä eri toimijoiden kanssa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan Iteratiivinen prosessi, jolloin muutokset ja korjaukset tapahtuvat joustavasti Palaute otetaan käyttöön nopeasti Vahva yhteys oikeaan elämään ja arjessa toimimiseen (Heikkinen 2001, 2006, Kuula 2002, Kyrö 2004)

7 TARPEEN MÄÄRITTELY- TIEDONKERUUT Käyttäjien haastattelut Asiantuntijoiden haastattelut Analyysi ARVIOINTI ja reflektointi Tiedonkeruu Käyttäjät toimijoina Asiantuntijat toimijoina Yrittäjät toimijoina Opiskelijat toimijoina TOIMINNAN SUNNITTELU Aineiston analyysin perusteella kehitysympäristöjen suunnittelu Sitoutuminen Osallistuminen Käyttäjälähtöiset menetelmät Tuotecaset, palautteet ja testaukset Innovatiiviset työpajat TOTEUTUS Toiminta Kehitysympäristöissä/Kokeilupisteissä Teknologialainaamo, Hyvinvointikioski, Hyvinvointitori, Demotilaisuudet Interaktiivinen ja osallistuva toiminta

8 TIEDONKERUU Alkuhaastattelut loppuvuosi kevät 2014 Asiantuntijat (N=14) Asiakkaat: Ikääntyneet (N=57) Nuoret (N=10) Yritykset (N=11) Kysely: yritysten osaaminen (N=35 ) Työpajat ja testaukset (N= 12) Demotilaisuudet (N= 27)

9 Työpajoissa tiukkaa pohdintaa

10 Arviointidata: meneillään kevät 2014 Välihaastattelut SWOT hanketoimijoille (N=6) Osaamisen kysely opiskelijoille (N=9) Käyttäjätutkimus ja testaukset (N=10 tuotetta tai palvelua) intensiivisesti kesä ja alkusyksy 2014

11 Asiantuntijat osallistujina Asiantuntijat toimivat kaikki ikäihmisten parissa joko lähiesimiestehtävissä, johtajana tai asiantuntijatehtävissä Kuusi osallistujaa, kaikki naisia Koulutustausta alempi tutkinto tai ylempi korkeakoulututkinto

12 Tutkimukseen osallistujat Alkuhaastattelut /ikääntyneet (tutkimusryhmä) ESPOO N=39 VANTAA N=18 Keski-ikä 76.5 v 65 v Naisia Miehiä 8 2 Koulutustausta: Kansakoulu 16 7 Ammatillinen tutkinto 14 7 Alempi tutkinto 3 3 Ylempi tutkinto 1 1

13 Läheinen (Espoo) Puoliso 13 keski-ikä 74.6 Lapsi 19 keski-ikä 46.2 Muu 6 Ei ole 1 Asuminen Suurin osa asuu kerrostalossa, muutama omakotitalossa Vanhin osallistuja asuu omakotitalossa

14 Ennen Talvisotaa Suomi vaurastumassa Malmin lentoasema Vihittiin Suomen Kulttuurirahaston säätiö Orson Wellsin Kuunnelma Maailman sota >65 v 6% 20 v 40v 60v 80v Suomi laman kourissa Ensimmäiset säännölliset TVohjelmalähetykset Suomen ensim. Tietokone IBM650 Ensi Postisäästöpankissa Suomen markka devalvoitiin Työttömiä yli v Ensimmäinen kännykkä ja ensim. Hampurilaisravintola v.1978 Suomen ensimmäinen Lentokonekaappaus Tupakka-laki astui voimaan Nokian kasvu 1998 jälk. Nokian osuus maailmalla 31 % v ensim-mäinen tekstiviesti v Älypuhelin IBM+ v.1998 Internetin Koti-käyttöön Google perustettu Suomessa mm. v milj matkapuhliittymää 2014Työttömi ä 9 % v Facebook ja levisi Suomessa v v YouTube Lama taittunut Teknologia vienti kasvaa Omien terveystietojen seuranta Apps Googlelasit Virtuaalihuoneet Robotiikka Big Data v.2020 >65 v (arvio)

15 Olympiastadion v1938

16 Helsingin linja-autoasema v. 1958

17 Puhelin luvun malli ja 1970 malli

18 PUHELIN KÄNNYKKÄaika

19 IKÄÄNTYNEEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN JA KOTONA-ASUMISEN TUKEMINEN TERVEYS/ KUNTO/ HYVINVOINTI- KARTOITUS (ravitsemus, uni, lepo etc.) YKSILÖLLINEN KOKONAIS- SUUNNITELMA SEURANTA Esim. MITTAUKSET SÄHKÖINEN TERVEYSKANSIO HOITO-OHJEET esim. online HUONON- TUNUT TERVEYS JA KUNTO YKSINÄISYYS SOSIAALISET SUHTEET AKTIVOIVA JA VIRIKKEELLINEN TOIMINTA HARRASTUKSET (musiikki, pelit ) YHTEISÖLLISET RATKAISUT (tapahtumat, SRK, kirjasto etc.) VIESTINTÄ KUVA- JA PUHEYHTEYS LÄHEISIIN, YSTÄVIIN KODIN TURVA- SUUNNITELMA YKSILÖLLISET RATKAISUT ÄÄNEEN/PUHEESEEN/ KUVAAN PERUSTUVAT RATKAISUT esim. MUISTUTUKSET VALAISTUS etc. ONLINE OHJAUS GPSPAIKANTIMET TURVATTO- MUUS LIIKKUMAT- TOMUUS TASAPAINON-, LIHASKUNNON ARKILIIKUNTA YKSILÖLLINEN OHJAUS MOTIVOINTI AKTIVOIVAT OHJELMAT OPPAAT (digitaaliset)) INFOTAULUT (iso screen) YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS

20 NÄKÖKULMA OMAISHOITAJUUTEEN TERVEYSTARKASTUS JA SEURANTA NEUVONTA JA OHJAUS VERTAISTUKI MATALAN KYNNYKSEN PAIKKA ONLINE YHTEYS VIRKISTYS/ KULTTUURITAPAHTUMAT HARRASTUKSEN TUKEMINEN ONLINE APUA OMAISHOITAJAN OMA TERVEYS, HYVINVOINTI JA JAKSAMINEN SITOVUUS JA VAATIVUUS TILANTEIDEN ERILAISUUS JA VAIHTUVUUS OMAIS- HOITAJAN NÄKÖKULMA SEURANTA MUISTUTUKSET ONLINEYHTEYS JOUSTAVAT PALVELUT KOTIIN epalvelut PALVELUJEN ETSINTÄ JA TILAUS KOTONA SELVIYTYMINEN ARJEN TUKEMINEN TEKNOLOGISET RATKAISUT HOITAMISEEN LIITTYVÄT APUVÄLINEET TUKI JA OHJAUS ONLINE PAIKANNINRATKAISUT ONLINE YHTEYS: KOTIIN KODISTA PALVELUIHIN AJAN MERKITYS HOIDETTAVALLE TYÖNTEOLLE ITSELLE HUOLI VAARA- TILANTEIDEN ENNAKOINTI KODIN TURVARATKAISUT ONLINE KUVA+PUHEYHTEYS

21 Käyttäjätutkimus korostuu oman kokemuksen systemaattinen tutkiminen ja jalostaminen sekä käyttäjän itsensä osallistuminen tuotekehitysprosessiin. käyttäjäkokemuksia tuotetaan ja tarkastellaan tapaustutkimuksen kautta (Hyysalo 2006, Hyysalo 2009) esimerkkivideot käyttäjätestauksesta

22 PALAUTTEET (N=117) tuotteista ja kehitysympäristöistä SUURIN KIINNOSTUS 1. Turvallisuuteen liittyvät tuotteet TURVANAPPI parhaat palautteet ulkonäöstä TURVAPUHELIN parannusehdotuksia ulkoasuun esim. näppäinten koko TURVARANNEKE edellyttää eniten ohjausta 2. Sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät tuotteet KUVAPUHELIN MUSIKKIPELI MUISTOJEN TALLENTAMINEN eniten positiivista käytettävyyspalautetta eniten jatkokiinnostusta 3. Välitöntä ostohalukkuutta lisäävät tuotteet LIESIVAHTI tai -hälytin selkeästi hyödyllinen ja edullinen hankkia TURVALLISUUS/ PAIKANTIMET

23 4. LIIKKUMISTA EDISTÄVÄT tuotteet Uudenlaiset rollaatorit Uudenlaiset pumppaavat kävelysauvat eniten parannusehdotuksia käytettävyyteen mielenkiintoa herättävät 5. Terveyttä/hyvinvointia mittaavat tuotteet Uusi verenpainemittari Nukkumiseen liittyvä seuranta Verensokerimittari edellyttävät enemmän testausta ja pidemmällä aijalla

24 ILOISINTA INNOSTUSTA HERÄTTÄVÄ TUOTE PARO/LUMI hauska, miellyttävä mutta kallis

25 Vahvuudet Hankkeen tavoitteiden ajankohtaisuus Monipuoliset kehitysympäristöt Monipuoliset tuotteet Laaja yhteistyöverkosto Ketterä toiminta Opiskelijoiden aktiivinen rooli Heikkoudet Hankkeen lyhyt kesto Opintojen integroiminen ennakoivasti Vähäinen oma tieto hyvinvointiteknologiasta Kehitysympäristöjen tyhjäkäynti Liian vähän omahoitoa tukevia ratkaisuja Laiterahan puuttuminen Mahdollisuudet Uudenlainen tapa vahvistaa käyttäjälähtöistä tuotekehitystä ja jalkauttaa hyvinvointiteknologiaa Yhteistyökumppaneiden positiivinen asenne Yritysten tukeminen hyvinvointiteknologia tuotteiden ja palvelujen edistämiseksi Osaamisen kehittyminen Jatkohaasteet ja rahoitus Uhat Aikataulu, lyhyt aika Uuden toimintamallin jalkauttaminen riittääkö aika Taloudellinen epävarmuus Pienet yritykset resurssipula Tuotteiden käyttövarmuus

26

27 KIITOS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE!

28 LÄHTEET Heikkinen, H Toimintatutkimus Toiminnan ja ajattelun taitoa. Teoksessa: Aaltola, J. & Valli, R. (eds.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. PS-kustannus, Jyväskylä Heikkinen, H Tutkiva ote toimintaan. Teoksessa: Heikkinen, H., Rovio, E. & Syrjälä L. (toim.) Toiminnasta tietoon. Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistapa. Kansanvalistusseura, Helsinki Hyysalo, S Käyttäjätieto ja käyttäjätutkimuksen menetelmät. Edita Prima, Helsinki. Hyysalo, S Käyttäjä tuotekehityksessä - Tieto, tutkimus, menetelmät. (User in product development - Knowledge, Research, Methods). University of Art and Design publications B 97. Helsinki. Kuula, A Toimintatutkimus. Kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä. Tampere: Vastapaino. Kyrö, P Benchmarking as an Action Research Process. Benchmarking: An International Journal 11 (1),

Hyvinvointiteknologiat käyttöön

Hyvinvointiteknologiat käyttöön Hyvinvointiteknologiat käyttöön mhealth booster -hankkeen loppuraportti, 17.12.2014 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 2014 Kirjoittajat: Frank Ryhänen, Paula Lehto (toim.) Eeva Järveläinen Katariina Raij Anniina

Lisätiedot

mhealth booster Vantaan kehittämisympäristö / Nuorten kaupunki

mhealth booster Vantaan kehittämisympäristö / Nuorten kaupunki mhealth booster Vantaan kehittämisympäristö / Nuorten kaupunki 08/2013-12/2014 UUDENMAAN ELY- KESKUS Kehitysympäristöt Tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa kehitysympäristöt, joissa eri tuotteita

Lisätiedot

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE SENIOREILL Päivi Aro Panu Harmo Asta Kainulainen Matti Linnavuo Taija Pakarinen Sara Viitala Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

FUTURES FIT LOPPURAPORTTI 20.02.2015. Hyvinvointikeskus 2015-2025

FUTURES FIT LOPPURAPORTTI 20.02.2015. Hyvinvointikeskus 2015-2025 FUTURES FIT LOPPURAPORTTI 20.02.2015 Palvelujärjestelmän innovatiivinen uudistaminen ja erilaiset liiketoimintamahdollisuudet Hyvinvointikeskus 2015-2025 Minna Koskelo & Anu K. Nousiainen futures.fit@gmail.com

Lisätiedot

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA Pekkonen, Leena & Saarikivi, Carita TIIVISTELMÄ Ikääntyneiden hoitoa ja palvelua koskevan laatusuosituksen (2008) mukaan vanhusten tulee voida asua kotona mahdollisimman

Lisätiedot

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kirsi Ronkainen & Piia Silvennoinen (toim.) TOIMIVA SAIRAALA LIVING LAB

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kirsi Ronkainen & Piia Silvennoinen (toim.) TOIMIVA SAIRAALA LIVING LAB Laurea Julkaisut I Laurea Publications Kirsi Ronkainen & Piia Silvennoinen (toim.) TOIMIVA SAIRAALA LIVING LAB Laurea Julkaisut I Laurea Publications I 47 Kirsi Ronkainen & Piia Silvennoinen (toim.) TOIMIVA

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

YTIn opintojaksokuvaukset 2006-2007

YTIn opintojaksokuvaukset 2006-2007 a YTIn opintojaksokuvaukset 2006-2007 Konstruktiivinen tutkimus ja toimintatutkimus...1 Toimintatutkimus...2 Konstruktiivinen tutkimus...3 Projektin hallinta ja johtaminen...6 Kehittämisen menetelmät...8

Lisätiedot

T u r va l l i n e n. & i n t e r a k t i i v i n e n. ko t i a s u m i n e n. pa lv e l u y h t e y s. hankkeen toiminta. Sirpa Salin (Toim.

T u r va l l i n e n. & i n t e r a k t i i v i n e n. ko t i a s u m i n e n. pa lv e l u y h t e y s. hankkeen toiminta. Sirpa Salin (Toim. T u r va l l i n e n ko t i a s u m i n e n & i n t e r a k t i i v i n e n pa lv e l u y h t e y s hankkeen toiminta ja tulokset Sirpa Salin (Toim.) Turvallinen kotiasuminen & interaktiivinen palveluyhteys

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ IKÄÄNTYNEENÄ Espoon ikääntymispoliittinen ohjelma 2009 2015 ESPOON IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2015 Sosiaali- ja terveystoimi Vanhusten palvelujen tulosyksikkö Valmistelun koordinointi:

Lisätiedot

Ikäteknologian kokeilut Suomessa

Ikäteknologian kokeilut Suomessa OUTI MÄKI Ikäteknologian kokeilut Suomessa KÄKÄTE-raportteja 1/2011 OUTI MÄKI Ikäteknologian kokeilut Suomessa KÄKÄTE-raportteja 1/2011 KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) www.ikateknologia.fi

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Mitä ONNI on? Terveys- ja hyvinvointiauto ONNI uudenlainen oppimis- ja työympäristö. Arja Meinilä (toim.)

Mitä ONNI on? Terveys- ja hyvinvointiauto ONNI uudenlainen oppimis- ja työympäristö. Arja Meinilä (toim.) Arja Meinilä (toim.) B Mitä ONNI on? Terveys- ja hyvinvointiauto ONNI uudenlainen oppimis- ja työympäristö LAPIN AMK:N JULKAISUJA Sarja B. Raportit ja selvitykset 7/2014 Mitä ONNI on? Arja Meinilä (toim.)

Lisätiedot

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Koivula, Kirsi 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta Omahoito- 8 kokeilua terveyden tulevaisuudesta Sitra 2014 ISBN 978-951-563-898-4 (nid.) ISBN 978-951-563-897-7 (PDF) www.sitra.fi http://www.sitra.fi/hyvinvointi/omahoito Erweko, Helsinki 2014 Kuvat: Sitra

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Näkemyksiä ikäteknologiasta

Näkemyksiä ikäteknologiasta 6 Näkemyksiä ikäteknologiasta LEA STENBERG, MARIKA NORDLUND, KIRSI ALASTALO, KRISTINA FORSBERG, HENNARIIKKA INTOSALMI, JAANA NYKÄNEN, KIRSTI PESOLA, PAULA RANTA, ANNE VIRKKUNEN KÄKÄTE-kyselyt yksissä kansissa

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

Näkökulmia esteettomään asumiseen 2/2011

Näkökulmia esteettomään asumiseen 2/2011 2/2011 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Näkökulmia esteettomään asumiseen Asumistutkimus kertoo tulevaisuudesta Kohti yksilöllisempää esteetöntä asumista Esteettömyyden monitahoinen haaste Erityiskohteiden

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

asumista ikäihmisten

asumista ikäihmisten Palvelurakenteet kaupungeissa ja maaseudulla muuttuvat makrotalouden ja demografisten tekijöiden muutosten sekä teknologisoitumisen seurauksena. Tarvitaan uusia toimintatapoja tuottaa tarkoituksenmukaisesti

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon perhetyö ammattikäytäntönä jäsennyksiä perhetyöstä toimintatutkimuksen valossa

Lastensuojelun avohuollon perhetyö ammattikäytäntönä jäsennyksiä perhetyöstä toimintatutkimuksen valossa Lastensuojelun avohuollon perhetyö ammattikäytäntönä jäsennyksiä perhetyöstä toimintatutkimuksen valossa Annina Myllärniemi 6/2007 Heikki Waris instituutti Soccan ja Heikki Waris instituutin julkaisusarja

Lisätiedot

HYVINVOINTIA edistävät

HYVINVOINTIA edistävät HYVINVOINTIA edistävät käyttöliittymät- ja palvelualustat matkailussa ja vapaa-ajassa Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion Muotoiluakatemia LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnalle Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 21.6.2007 tietoyhteiskuntapolitiikan

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot