MERIGEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN TOIMIALA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERIGEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN TOIMIALA"

Transkriptio

1 Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö MERIGEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN TOIMIALA Toimintakertomus 2008 Toimittaneet Tuire Valjus ja Tarja Manninen Raportti Q10/2009/48

2

3 1 SISÄLLYS 1 MERIGEOLOGIA JA GEOFYSIIKKA 4 2 SOVELLETUN GEOFYSIIKAN TUTKIMUSPROFESSUURI HIRE-hanke SEISMIX 2008-kokous , Saariselkä Outokummun syväreikähanke Sovelletun geofysiikan kehitysohjelma Kallioperän termisen kehityksen tutkimus ja mallinnus Huippuvuori-hanke Ydinjätteen loppusijoitukseen liittyvä kivien termisten ominaisuuksien 11 tutkimus 3 MERIGEOLOGIA JA YMPÄRISTÖ TUTKIMUSPROFESSUURI Merigeologisen tutkimuksen kehittäminen BALANCE Itämeren kairausohjelman valmistelu Muille hankkeille tehty työ Muu toiminta 14 4 LENTOGEOFYSIIKKA Yhteenveto Henkilöstö Lentogeofysiikka-hankkkeet 17 5 GEOFYSIIKAN MENETELMÄKEHITYSRYHMÄ Yhteenveto Henkilöstö Hankkeet Osallistuminen koulutukseen, kokoukset ja excursiot Toiminta keskeisissä hankkeissa Maailman digitaalinen magneettinen anomaliakartta,wdmam Sähkömagneettinen poranreikämenetelmä - Reiska Etsintä- ja ympäristögeofysiikan tutkimus ja kehitys Lento- ja maanpinta-em-tulkinnan kehittäminen Lento-TEM-testi FARA/EMRE-systeemi Siilomittari Vastusluotaus ja IP CSIROn EM-tulkintaohjelmat (AMIRA P223F-profekti/2008) Ikirouta (Ridnitsohkka) Kaukokartoitus turpeen geofysikaaliset ja kaukokartoitus- 30 menetelmä Integroitu tulkinta/lammu, esimerkki Outokummun malmi- 30 vyöhykkeeltä

4 Integroitu tulkinta/sovellukset Komin ikirouta Geofysiikan menetelmäkehitys TerraTEM 32 6 GEOFYSIIKAN SOVELLUKSET Yhteenveto Henkilöstö Hankkeet Toiminta keskeisissä hankkeissa Laiterakennuslaboratorio GTK-SAMPO Alueelliset painovoimamittaukset ja mallinnus Johdanto GTK:n alueelliset painovoimamittaukset v Muut mittaukset Laitteet Mallinnus Muuta 43 7 GEOFYSIIKAN MATERIAALITUTKIMUS JA TESTAUS Yhteenveto Henkilöstö Hankkeet Osallistuminen koulutukseen Toiminta keskeisissä hankkeissa Geomateriaalien fysiikka (laboratoriotoiminta) Lentogeofysiikan aineistojen tulkinnan kehittäminen Paleomagneettisen menetelmän kehittäminen geologisen 47 mallinnuksen tueksi Petrofysiikan palvelut 48 8 MERIGEOLOGIA Yhteenveto Asetettujen tavoitteiden toteutuminen 51 9 TUTKIJOIDEN TOIMINTA TIETEELLISISSÄ ELIMISSÄ Kotimaassa Ulkomailla ULKOMAISET TUTKIJAVIERAILUT TUTKIJOIDEN VIERAILUT JA KOKOUSMATKAT ULKOMAILLE 12 TIETEELLISTEN SESSIOIDEN KOOLLEKUTSUMINEN JA PUHEENJOHTAJATEHTÄVÄT STIPENDIT JA APURAHAT 56

5 3 14 OPINNÄYTTEET,OPINNÄYTTEIDEN TARKISTUSTYÖT JA SIVUTOIMINEN OPETUS REFEREE-LAUSUNNOT JULKAISUTOIMINTA Julkaisut referoiduissa kansainvälisissä sarjoissa Julkaisut kotimaisissa referoiduissa sarjoissa Muut julkaisut Kansainväliset kokousabstraktit Kotimaiset kokousabstraktit Arkitoidut Q-sarjan ja muut vastaavat raportit Muut tutkimus ja työraportit Tilaustyöraportit ATK-tuotteet Kartat Esitelmät ulkomailla Esitelmät kotimaassa Yleinen tiedonvälitys 77

6 4 1. Merigeologia ja Geofysiikka Jouko Vironmäki Mennyt vuosi oli toiminnallisesti tuloksekas ja asetetut tavoitteet saavutettiin ja ylitettiinkin. Loppuvuotta varjosti maailman laajuisen taloudellisen taantuman ensioireet ja oli jo nähtävissä yhtiöiden tekemän malminetsinnän hiipuminen. Myös asiakkaiden maksuvalmius heikentyi. Esimiestoiminnan kehittämiseen kiinnitettiin huomiota ja vastuualueelta osallistui kolme henkilöä JET koulutukseen ja kaksi henkilöä syväjohtamisvalmennukseen. Tämäkö lie syynä siihen, että 2009 toteutetussa henkilöstökyselyssä toimialan esimiestoiminta arvosteltiin kohtuullisen hyväksi. Vastuualueen suurimmat uhkakuvat lähitulevaisuudessa kohdistuvat siihen, että eläköityvän henkilöstön tilalle ei voitaisi palkata nuoria. Eläköityvien mukana on vaarassa kadota sellaista tietoa, jota ei voi oppia muuta kuin kokemuksen kautta. Mentorointia tulee siis jatkossa korostaa entisestään. Positiivisena henkilöstöpoliittisena tapahtumana oli tutkimusprofessorin nimittäminen merigeologiaan, ja myös nuoren tutkijan palkkaaminen samaan ryhmään. Lisäksi voitiin täyttää geofyysikon vakanssi myös nuorella tutkijalla. GTK:n tutkimusohjelmat organisoitiin uudelleen. Toimialalle tuli kaksi ohjelmaa: Mittaus ja mallinnus, vetäjänä tutkimusprofessori Ilmo Kukkonen ja Merenpohjan käyttö, vetäjänä tutkimusprofessori Aarno Kotilainen. Vuosi 2008 oli kiireinen ja työn täyteinen. Se osoittaa, että toimialalla olevaa osaamista arvostetaan ja tarvitaan kehitettäessä GTK:sta eurooppalaisena huippuyksikkönä.

7 5 2. Sovelletun geofysiikan tutkimusprofessuuri Ilmo Kukkonen 2.1. HIRE-hanke ( ) HIRE - High Resolution Reflection Seismics for ore Exploration/ Seisminen malminetsintä on hanke, jossa tehdään heijastusseismisiä luotauksia n. 15 malmikohteella Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Tavoitteena on tuoda malminetsintään Suomessa ennen käyttämätön menetelmä, osoittaa sen käyttökelpoisuus ja tuottaa malminetsinnällisesti hyödyllistä rakenne- ja kivilajitietoa. Projekti tuottaa kustakin tutkimuskohteesta reflektioseismisen mittausaineiston ja sen tulkinnan. Tulkittuja geologisia malleja käytetään suoraan malminetsintään mm. ohjaamaan kairauksia ja muita jatkotutkimuksia. Mittauskohteet ovat sekä GTK:n että yhtiöiden hallussa olevia malmiaiheita. Seismiset mittaukset suoritti venäläinen valtionyhtiö Spetsgeofizika, jonka kustannukset katettiin Suomen ja Venäjän välisestä velkakonversiosta. Mittaukset olivat 2D-mittauksia. Käytettävissä oleva resurssi salli noin 700 linja-km 2D-mittauksia pitkin luotauslinjoja 16:ssa eri kohteessa. Helsingin Yliopiston Seismologian laitos osallistuu hankkeeseen tieteellisenä asiantuntijana ja konsulttina erillisillä prosessointipalveluilla. GTK:n ja Seismologian laitoksen välillä on yhteistyösopimus joka solmittiin Tutkittavana on GTK:n malmiaiheiden lisäksi useita malminetsintäyhtiöiden kohteita. Yhtiöille järjestettiin mahdollisuus tarjota kohteitaan HIRE-hankkeeseen v ja Mukaan tuli kaikkiaan 11 yhtiötä ja HIRE-kohteita mitattiin 16 kpl. Niistä 3 oli GTK:n ja 13 yhtiöiden kohteita. HIRE-hankkeen mittaukset alkoivat syyskuun lopulla 2007 Vihannista ja päättyivät syyskuussa 2008 Mullikkorämeelle. Mittaukset olivat sekä vibroseismistä että räjäytysseismistä mittausta. Maastotyöhön osallistui v laaja joukko GTK:n ESY:n, VSY:n, PSY:n ja KP:n työntekijöitä eri tehtävissä, mm. hankepäällikkö Ilmo Kukkonen, geofyysikot Jarkko Jokinen, Erkki Lanne, Aimo Ruotsalainen, Jukka Lehtimäki, rakennusmestari Erkki Ruokanen, supervisor Erkki Jalkanen (Terramecs Ky), kenttäpäälliköt Seppo Kantelinen ja Matti Kallunki, ja KP:n kenttämiehet paikannus, paalutus- ja liikenteenohjaustehtävissä. Tutkimusjohtaja Pekka Nurmi on hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja. Spetsgeofizika toimitti viimeiset prosessoidut datat GTK:lle joulukuussa 2008, jolloin koko urakkasopimuksen mukainen 5 milj. USD:n velkakonversiosumma tuli loppuun käytetyksi. Vuoden 2009 syksyllä HIRE-hanke siirtyi maastomittausvaiheesta datan jatkoprosessointiin, tulkintaan ja raportointiin. Työ jatkuu v puolella. HIREhanketta esiteltiin mm. SEISMIX 2008 kokouksessa kesäkuussa Saariselällä. Dr. David Snyder (Geological Survey of Canada) oli HIRE-hankkeen vieraana GTK:ssa ja HY:n Seismologian laitoksella Snyder osallistui HIREhankkeen tulkintaan ja tutustui maastomittauksiin Kemin kohteella. FK Suvi Heinonen (Helsingin yliopisto, Seismologian laitos) aloitti syksyllä 2008 väitöskirjatutkimuksensa, joka käsittelee seismisen heijastusluotauksen käyttämistä

8 6 malminetsintään. Tutkimusaineistona käytetään HIRE-kohteiden dataa. Työn ohjaajat ovat Pekka Heikkinen ja Ilmo Kukkonen. Kuva 2.1. HIRE-hankkeen tulosten tulkinnassa käytetään 3D-esityksiä seismisten tulosten esittämiseen ja korrelointiin muiden geoaineistojen kanssa. Kuvassa Kevitsan malmialueella tehtyjä mittauksia ja tunnetun mineralisaation vaste SEISMIX 2008 kokous , Saariselkä Ilmo Kukkonen veti yhdessä Helsingin yliopiston Seismologian laitoksen Pekka Heikkisen ja Minna Kuusiston kanssa järjestelyt pidettyä SEISMIX 2008 kokousta varten. SEISMIX-kokoukset ovat joka toinen vuosi järjestettäviä mantereiden seismisen rakennetutkimuksen tapaamisia, joihin on osallistunut henkeä vuodesta 1982 alkaen. Kokouksen järjestelyvastuu kiertää alan keskeiseltä ryhmältä toiselle, ja tällä kertaa oli Suomen vuoro olla kokouksen järjestelyvastuussa. Kokous pidettiin Saariselällä. Järjestelyvastuun suurimman taakan kantoi Seismologian laitos. Kokouksen abstraktit on julkaistu Seismologian laitoksen raporttisarjassa. Kokouksen jälkeen järjestettiin ekskursio jolle osallistui noin 20 henkeä. Ekskursio suuntautui Keski-Lapin geologisille kohteille. Ekskursiomestareina toimivat GTK:n Jouni Vuollo, Tuomo Manninen ja Martti Melamies. Ekskursio-opas on julkaistu Seismologian laitoksen raporttisarjassa.

9 7 Kokouksessa pidettiin lähes 68 esitelmää ja 96 posteri-esitystä. Abstraktit ja ohjelma löytyvät SEISMIX 2008 verkkosivuilta (http://www.seismo.helsinki.fi/seismix/). Pekka Heikkinen ja Ilmo Kukkonen editoivat Tectonophysics-sarjassa julkaistavaa kokouksen Proceedings-numeroa. Kuva 2.2. SEISMIX 2008 kokouksen osanottajia ekskursiolla tutustumassa Linkulanpalon tulivuoripuiston tyynylaavoihin Kittilässä. Kuva: Ilmo Kukkonen Outokummun syväreikähanke ( ) Syväreiällä tehtiin syyskuussa magnetometrausta kolmikomponenttimagnetometrillä (Andreas Hoerdt ja tutkimusryhmä Braunschweigin yliopistosta) sekä reiän lämpötilan ja fluidin sähkönjohtavuuden luotausta (ICDP:n luotausryhmä J. Kueckin johdolla. Outokummun syväreikähankkeessa jatkettiin v aloitettua syvän reiän mikrobiologista ja geokemiallista kaasunäytteenottoa GTK:n ja VTT:n yhteistyönä. Syväreiän fluidinäytteistä voitiin eristää mikrobeja, jotka ovat kallioperästä kotoisin. Ilmo Kukkosen ja Lasse Ahosen hanke-esitys Kaasut ja mikrobit kallioperässä KABIO hyväksyttiin julkisrahoitteisen ydinjätetutkimuksen ohjelmaan. KABIO-hankkeessa tutkitaan kallioperän kaasujen ja mikrobien välisiä yhteyksiä. Tutkimusryhmä (Kukkonen, Ahonen Itävaara) jätti Suomen Akatemialle

10 8 tutkimushankehankemuksen syvään biosfääriin liittyen tammikuun 2009 hakukierrokselle. Syväreiän vedenpinnan korkeuden ja maaperän lämpötilan vaihteluiden seurantaa jatkettiin v (P. Hänninen ja O. Äikää, GTK/ESY). Syväreiän lämmönjohtavuusmittaukset valmistuivat (L. Kivekäs, S. Vuoriainen). Syväreikähankkeesta pidettiin esitelmiä mm. Pohjoisamaisilla Geologisilla Talvipäivillä Aalborgissa, Tanskassa, tammikuussa. Outokummun syväreikähankkeen Special Paper julkaisun kirjoittamista ja editointia jatkettiin. Kuva 2.3. Christian Vergilio (Uni. Braunschwig) ja Martin Töpfer (GFZ-Potsdam) tarkastelevat Outokummun syväreiästä ylös nostettua kolmikomponettimagnetometriä. Syyskuu Kuva: I. Kukkonen Sovelletun geofysiikan kehitysohjelma ( ) Tutkimusprofessorin vetämän hankkeen tavoitteena on kehittää ja laajentaa GTK:n sovelletun geofysiikan osaamista, tutkimusta, kilpailukykyä ja kartoitustuotteita. Hanke edistää tulkintamenetelmien kehittämistä ja soveltamista sekä tehostaa geofysiikan ja geologian yhteistulkintaa. Edelleen hankkeen tavoitteena on vahvistaa GTK:n geofysiikan kansainvälistä yhteistyötä. Toimintatapana ovat neuvottelut GTK:n asiantuntijoiden, yksikkö- ja tutkimusjohdon sekä ulkopuolisten tahojen

11 9 kanssa, työpajakokoukset sekä konkreettiset tutkimustehtävät pidemmälle kypyneissä aiheissa. Hankeen teemat ja niiden eteneminen on kuvattu seuraavassa. 1. Pehmeikköjen kartoitushanke. Selvitetään mahdollisuuksia aloittaa koko GTK:n lävistävä pehmeikköprojekti, jossa AEM-karttojen ja kvartäärigeologian yhteistulkinnalla laaditaan koko valtakuntaa koskevia karttoja pehmeikköalueista. Teema on päätetty sisällyttää v alusta Meri Liisa Airon vetämään hankkeeseen Lentogeofysiikan aineistojen tilastollisen tulkinnan kehittäminen (sis LEGE), jossa pehmeikköteemaa tulee vetämään Tuire Valjus. 2. Aerogravimetraus. Aerogravimetrauksen käyttökelpoisuudesta ja toteutuksesta ja tulkinnasta käytiin neuvotteluja ja keskusteluja GTK:n sisällä ja ulkopuolisten tahojen kanssa. Pyrkimyksenä on aloittaa AGmittaukset Suomessa korvaamaan osittain maanpintamittauksia. Vuoden 2009 suunnitelmaan hyväksyttiin aerogravimetrauksen testimittaus 1-2 testialueella. Testimittaukset hoidetaan APV-hankkeessa (Seppo Elo). 3. Lento-TEM. Selvitetään mahdollisuudet aika-alueen lentomittausten käyttöönottoon ulkopuolisena palveluna, erityisesti tavoitteena on suuremman syvyysulottuvuuden mittausten tekeminen. Kohteeksi valitaan esim. HIRE-hankkeessa tutkittuja malmiaiheita. V aikana tehtiin testimittaukset Vihannin ja Keiteleen alueilla. Mittausurakoitsijana oli Geotech Airborne Ltd. Työtä veti Maarit Nousiainen ja se kuului Heikki Vanhalan vetämään hankkeeseen Etsintä- ja ympäristögeofysiikan kehittäminen. 4. Maalämmön hyödyntämisen edistäminen. Maa- ja kalliolämmönlämmön hyödyntämisen aihepiiristä Nina Leppäharju teki pro gradu työtään Oulun yliopistolle GTK:lla välisenä aikana Ilmo Kukkosen ohjaamana. Työ valmistui huhtikuussa 2008 ja sen tuloksena saatiin yhtenäinen esitys kalliolämmön hyödyntämiseen vaikuttavista geofysikaalisista ja geologisista tekijöistä. Työn ohjaajina olivat Ilmo Kukkonen Pertti Kaikkonen (Oulun yliopisto). Lisäksi Ilmo Kukkonen oli ohjaajana Mikael Mannosen maa- ja kalliolämpöä käsittelevässä pro gradu työssä (Heslingin yliopisto, Fysikaalisten tieteiden laitos). 5. EM-reikämittauslaitteiston rakentaminen. Tavoitteena on taajuusalueen tehokaan EM-laitteiston rakentaminen maanpinta-reikä ja yksi-reikä- ja reikä-reikäluotauksiin. Tästä hankkeesta on jo käynnistynyt v aikana erillinen Jarkko Jokisen vetämä hanke Sähkömagneettinen poranreikämenetelmä. GTK perusti v aikana useita tutkimusohjelmia edistämään keskeisiä strategian mukaisia teemoja. Geofysiikan tutkimusohjelma on nimeltään Mittaus ja mallinnus ja se sisältää useita Sovelletun geofysiikan tutkimusohjelman hankkeita (ks. M&M-tutkimusohjelmaa vetää Ilmo Kukkonen.

12 Kallioperän termisen kehityksen tutkimus ja mallinnus (liittyy hankkeeseen ) Geotermisen tutkimuksen alueella viimeisteltiin kaksi mallinnus- ja tulkintahanketta kallioperän kehityksestä. Etelä-Suomen migmatiittigraniitteja koskevassa tutkimuksessa (Ilmo Kukkonen ja Laura Lauri [Hels. Yliopisto], ks. vuosikertomus 2007) esitetään malli Etelä-Suomen kallioperän kehitykselle svekofennialaisena aikana. Työ hyväksyttiin julkaistavaksi Precambrian Research sarjaan (painetaan v. 2009). Toisessa tutkimuksessa mallinnettiin kallioperän kehtiystä Fennoskandian kilven keskiosaa dominoivan paksun maankuoren (n. 400 km x 600 km) alueella. Paksun kuoren syntyä, termistä kehitystä ja Mohoa kontrolloivia prosesseja tutkitiin Keski- Suomen granitoidikompleksin termisellä evoluutiomallilla (Ilmo Kukkonen, Minna Kuusisto [HY-Seismologian laitos], Marja Lehtonen ja Petri Peltonen). Tutkimuksessa yhdistettiin geofysikaalinen terminen paksuuntumismalli FIREtulosten pohjalta, kuoren seismisten nopeusvaihteluiden kivilajitulkinta ja geologinen tieto alakuoren koostumuksesta kimberliittien sisältämien ksenoliittien ja granaattiksenokrystien avulla. Tulokset osoittavat mm., että nykyisessä nopeassa alakuoressa on mafisia eklogiitteja, ja että svekofennialaisen varhaisen törmäyksen (n Ma sitten) jälkeen tapahtui vaippaa tiheämmän eklogiittisen alakuoren delaminaatio noin 1850 Ma sitten. Nykyistä Mohon syvyystasoa kontrolloi delaminaation määräämä taso, jossa alakuoren ja vaipan välinen tiheysero häviää tai on hyvin pieni. Tutkimus lähetettiin Tectonophysics-sarjaan (painettiin v. 2008). Tutkimuksen tuloksia esiteltiin mm. SEISMIX-2008 kokouksessa. Kuva 2.5. Fennoskandian kilven keskiosan terminen kehitys Ma aikana. Kuva: Kukkonen et al., 2008.

13 Huippuvuori-hanke ( ) GTK oli mukana vuoden 2008 aikana tehtyyn Huippuvuorten jääkairausekspeditioon liittyen. GTK liittyi Lapin yliopiston ja Helsingin yliopiston Huippuvuorihankkeeseen, jossa on yhtenä tavoitteena oli Huippuvuorten Koillismaalle tehtävä jääkairaus. Hanke oli yhteistyötä Rovaniemen Arktisen keskuksen (prof. John Moore), HY:n geologian laitoksen (prof. Veli-Pekka Salosen) ja GTK:n kanssa (Ilmo Kukkonen). Kairauksen tavoitteena oli lävistää n. 400 m paksu jäätikkö sen lakialueella. GTK:n ja Helsingin yliopiston geologian laitoksen yhteistyönä valmisteltiin tähän liittyen osahanke, jossa oli tavoitteena jäätikköreiän lämpötilamittaus ja sen tulkinta jäätikön pintalämpötilahistoriaksi. Termisen tutkimuksen avulla voidaan tuottaa suoraa tietoa jäätikön ja sen pohjan lämpötilasta. Edelleen on tavoitteena oli yhdistää lämpötilatulkinta ja jäänäytteiden H- ja O- isotoopien tulkinta. Retkikuntaan osallistui Helsingin yliopiston tutkija Laura Arppe, jonka tehtävänä olivat jään isotooppitutkimus ja reiän lämpötilamittausten tekeminen GTK:n kalustolla. Arppe varustetiin matkaan maaliskuussa. Valitettavasti kairaus epäonnistui teknisestä syystä (teräputki vääntynyt kuljetuksen aikana Kanadasta) eikä mitään kairausta voitu lopulta toteuttaa. Tutkimusryhmä oli lievästi ilmaistuna pettynyt Ydinjätteen loppusijoitukseen liittyvä kivien termisten ominaisuuksien tutkimus Posiva Oy:lle tehtiin tilaustöinä tutkimuksia kallion termisten ominaisuuksien määrittämistä varten. Uusi TERO anturi valmistui. Olkiluodon Onkalo-tutkimustilaan asennettiin lämpötilamittareita passiiviseen lämpötilamittaukseen ja difuusiviteetin määritykseen. Mallinnusmenetelmiä ja tulkintaa kehitettiin. Posiva-hankkeisiin osallistuivat Ilmo Kukkonen, Ilkka Suppala, Arrto Korpisalo, ja Teemu Koskinen (Stips Oy).

14 12 3. MERIGEOLOGIA JA YMPÄRISTÖ TUTKIMUSPROFESSUURI 3.1. Merigeologisen tutkimuksen kehittäminen ( ) Vuonna 2008 hanketta on toteutettu pääasiassa kahden erillisen osaprojektin kautta: MESA (Itämeren rauta-mangaanisaostumat) sekä SECRECY (Hapettomuus, rehevöityminen ja sinilevien esiintymishistoria Itämerellä viimeisten 8000 vuoden aikana). MESA tutkimusprojektin tavoitteena on syventää tietämystä meren pohjan FeMn saostumien synnystä sekä selvittää minkä tyyppiset merenpohjan alueet ovat näiden saostumien peittämiä (Suomen aluevesillä), ja kuinka laajoja nämä FeMn -saostumien peittämät alueet ovat. Kevään 2008 aikana käytiin läpi Suomenlahdelta olemassa olevat merenpohjan geologiset aineistot (kartta- ja näytetieto). Näiden tietojen perusteella valittiin alueet näytteenottoon, joka suoritettiin heinäkuussa Suomenlahdella. Tutkimusmatkan aikana ( ) otettiin tutkimusalus Geomarilla Suomenlahdelta yhteensä 34 box corer pintanäytettä. Alustavat tulokset vuoden 2008 tutkimuksista on raportoitu matkaraportissa. Tutkimuksesta valmistui vuoden 2008 aikana myös yksi Pro Gradu työ Itämeren rauta-mangaanisaostumien geokemia ja mineralogia (Erkki-Jussi Ojala/HY/GL). MESA projektiin osallistuivat GTK:ssa hankepäällikön lisäksi Anu Kaskela, Matti Tuhkanen, Eija Eräkare, Erkki-Jussi Ojala sekä Merivoimien tutkimuslaitoksesta Antti Ratia. Tutkimus liittyy läheisesti myös SYKE:n tutkimushankkeeseen Mikrobiologiset prosessit kontrolloivat raudan, mangaanin ja fosforin vapautumisreaktioita mineraalisaostumissa (MICON), jossa ovat mukana myös GTK ja Helsingin Yliopiston Geologian laitos. SECRECY - projektissa selvitetään jääkauden jälkeistä rehevöitymistä ja sinilevien esiintymishistoriaa, hapettomuus kehitystä sekä ilmaston vaihteluiden vaikutusta näihin pohjoisen Itämeren alueella. Vuoden 2008 aikana projektin puitteissa osallistuttiin kahdelle tutkimusmatkalle saksalaisen tutkimusalus "Professor Alprecht Penck":n tutkimusmatkalle etelä-itämerelle ja Tanskan Salmiin, sekä tutkimusalus Arandan Pohjan biogeokemialliset prosessit tutkimusmatkalle Suomenlahdelle. Molempien tutkimusmatkojen aikana otettiin tutkimusalueilta sekä pintasedimenttinäytteitä että pitkiä sedimenttinäytesarjoja. SECRECY projektiin osallistuivat GTK:ssa hankepäällikön lisäksi Kimmo Alvi, Jyrki Hämäläinen ja Erkki-Jussi Ojala. Projektissa on tehty läheistä yhteistyötä Merentutkimuslaitoksen sekä Helsingin yliopiston Soveltavan kemia ja mikrobiologian laitoksen kanssa. Vuoden 2008 aikana on SECRECY projektin pohjalta muokattu ja valmisteltu laajaa, monitieteellistä, kansainvälistä tutkimushanketta BONUS tutkimusohjelmaan (kts. INFLOW hanke). Vuoden 2008 aikana tutkimusprofessori Kotilainen on osallistunut 5 uuden tutkimushankkeen valmisteluun ja hakuun. Merkittävin saavutus oli GTK:n koordinoiman INFLOW- tutkimusprojektin menestyminen korkeatasoista Itämeritutkimusta rahoittavassa BONUS haussa.

15 13 Hyväksytyt hakemukset: INFLOW projektin tutkimusrahoitushakemus BONUS tutkimusohjelmalle. Hankkeen partnereina GTK, IOW/Saksa, GEUS/Tanska, Lund University/Ruotsi, Swedish Meteorological and Hydrological Institute/Ruotsi, University of Szczecin/Puola, Unifob AS Bjeknes Centre fro Climate Research/Norja, A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute (VSEGEI)/Venäjä, Geologian laitos Helsingin yliopisto. Suomen Akatemian Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta myönsi INFLOW hankkeelle tutkimusrahoituksen syyskuussa Lokakuussa toimitettiin hakemus EU:n EMODNET tarjoukseen. GTK osallistuu osioon 2 (Lot 2 - marine geological data). Hanketta vetää British Geological Survey (BGS). (Hakemus hyväksytty vuoden 2009 puolella). Hakemukset joille ei myönnetty rahoitusta: Tammikuussa 2008 jätettiin Suomen Akatemialle hakemus Vedenalaiset maisemat ja merenpohjan monimuotoisuus (POMMI). POMMI hanke mukana Åbo Akademin NODE -konsortiossa. Toukokuussa anottiin rahoitusta Nordisk Ministerråd:lta (NMR) Multifrequency acoustics in contemporaneous marine habitat mapping and ecosystem monitoring surveys (MAMMECO) yhteisprojektiin. Kansainvälisen poikkitieteellisen hankehakemuksen vetäjänä oli SYKE. Syyskuussa jätettiin Merenpohjan pintamateriaalin ja eliöstön vaikutukset pohjan akustisiin heijastusominaisuuksiin (MERAKU) hankkeen rahoitushakemus MATINE:lle (Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta). SYKE-GTK yhteistyöhanke BALANCE ( ) Osallistuttiin BALANCE EU -hankkeen loppuraportin kirjoittamiseen (Leth et al., 2008). GTK:sta työssä mukana hankepäällikön lisäksi Ulla Alanen ja Anu Kaskela. Hankkeen tuloksia esiteltiin mm 33 rd International Geological Congress:ssa, Oslossa, Itämeren kairausohjelman valmistelu ( Huhtikuussa 2008 toimitettiin Integrated Ocean Drilling Program (IODP) :lle revisoitu "Paleoenvironmental evolution of the Baltic Sea Basin through the last glacial cycle" hakemus syväkairausohjelman saamiseksi Itämerelle. IODP:n Science Steering and Evaluation Panel (SSEP) arvioi hakemuksen ja ehdotti hakemukseen vielä korjauksia ja muutoksia, sekä suosittelee korjatun hakemuksen jättämistä IODP:lle. Hakemuksen viimeistelyä on jatkettu loppuvuonna Loppuvuonna jätettiin rahoitushakemus ESF :lle Itämeren syväkairaussohjelman työpajan järjestämiseksi maaliskuussa 2009.

16 14 Itämeren syväkairaus hankehakemusta on esitelty mm. The IODP-ICDP Workshop:ssa Acquiring high to ultra-high resolution geological records of past climate change by scientific drilling, Potsdamissa, Saksassa, Muille hankkeille tehty työ VELMU - Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma ( ) (J. Hämäläinen) hankkeessa on toteutettu VALKO erillishanketta. Vuoden 2008 VALKO yhteistyöhankkeessa on tuotettu vedenalaiset maisemakartat koko Suomenlahden tutkimusalueelle sekä tarkemmassa mittakaavassa Helsingin edustalle. Näissä määrityksissä yhdistettiin tietoa merenpohjan muodosta ja merenpohjan maalajeista. Lisäksi hankkeessa päivitettiin Suomenlahden merenpohjan maalajikarttaa mallintamalla savialueita syvyyden ja sen johdannaisten sekä aaltoaltistuksen perusteella. VALKO Suomenlahdella 2008 loppuraportti valmistui ja toimitettiin Ympäristöministeriöön joulukuussa. VALKO hankkeen jatkorahoitushakemus toimitettiin Ympäristöministeriön T & K rahoitus hakuun. GTK:n koordinoiman hankkeen muut yhteistyötahot ovat Metsähallitus ja Alleco Oy. (Hakemus hyväksytty vuoden 2009 puolella). VALKO hankkeeseen osallistuivat GTK:ssa vuonna 2008 Aarno Kotilainen ja Anu Kaskela Muu toiminta GTK:n kommenttien valmistelu EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI:in YHTEISÖN MERIYMPÄRISTÖPOLITIIKAN PUITTEISTA (eli MERISTRATEGIADIREKTIIVI). Kommentit toimitettu Ympäristöministeriöön (Kotilainen).

17 15 4. Lentogeofysiikka Maija Kurimo 4.1.Yhteenveto Suomen lentokartoitusohjelma saatiin valmiiksi 2007 ja loppuseminaari järjestettiin Otaniemessä Kuva Koko Suomen kattava aeromagneettinen kartta

18 16 GTK:lle tehtiin tihennysmittaukset Joutsenossa (9000 linjakm, ISY:n ja ESY:n yhteinen kohde) ja Tulppiossa (n linjakm, PSY). Tulppion alue jäi kesken EUFAR-projektin kireän aikataulun vuoksi. Twin Otterilla tehtiin lentomittaustyö Posiva Oylle Olkiluodon tuntumasta, Suomeen YTV:lle Ämmässuolla, Ruotsiin Lappland Goldminers AB:lle (lennot tehty kesäkuussa, loppuraportti elokuussa) ja Dragon Mining AB:lle (lennot kesäkuussa, loppuraportti syyskuussa), Suomeen Anglo American Exploration BV:lle (lennot toukokuussa, loppuraportti elokuussa) ja Norjan Finnmarkiin Store Norske Gull AS:lle (lennot tehty heinäkuussa, loppuraportti lokakuussa), Ruotsiin Norrland Resources Ltd:lle (lennot tehty elokuussa, loppuraportti marraskuussa), ja Suomeen Yara-yhtiölle Sokliin (lennot syyskuussa, loppuraportti lokakuussa). BGS tuki mittaus- ja prosessointityötä. Syyskuussa mitattiin EUFAR-tuella tutkimusalue BRGM:lle Etelä-Ranskasta JACyhteistyönä. IGE tilasi Angolan mittaukset tulkintoineen, mutta Utin Lennon huolto- ja katsastustoiminnan viiveiden vuoksi mittausten aloittaminen siirtyi heinä-elokuun vaihteeseen. Elo-syyskuun aikana mitattiin molemmat alueet (Luxinge ja Cariango) ja demobilisointi aloitettiin Mittaus- ja tulkintaraportit valmistuivat 2008 loppuun mennessä. Projektiin osallistuivat lentoryhmän lisäksi Aimo Ruotsalainen (ISY), Eija Hyvönen (PSY) ja Meri-Liisa Airo (ESY) Kuva Lentomittausta Angolassa

19 17 Utin Lennon sopimus irtisanottiin lokakuussa 6 kk:n irtisanomisajalla. BGS kilpailutti lento-operaattorin, ja GTK osallistui valintaprosessiin. BGS teki Suomen Ilmailuopiston (SIO) kanssa 5-vuotissopimuksen. JAC Board kokoontui kaksi kertaa. JAC-tiimi kokoontui Porissa Henkilöstö Ryhmäesimies Maija Kurimo Geofyysikko Heikki Hautaniemi (vuorotteluvapaalla tammi-syyskuun) Geofyysikko Hanna Leväniemi (siirtyi menetelmäkehitysryhmään lokakuussa) Elektroniikkainsinööri Veli Leinonen Tutkimusassistentti Kai Nyman Tutkimusavustaja Heli Ojamo Teknikko Olli Halonen Teknikko Jouni Piispanen ATK-suunnittelija Jukka Eteläaho ATK-suunnittelija Iiris Fahlsten Geofysiikan toimialan henkilöstöä osallistui hankkeisiin: Geofyysikko Kimmo Korhonen (vanhan aineiston korjaushanke) Geofyysikko Meri-Liisa Airo (Angolan hanke) Geofyysikko Jaana Lohva (hankepäällikkö, Ämmässuon mittaukset tulkintoineen) Muiden yksiköiden henkilöstöä osallistui: Geofyysikot Aimo Ruotsalainen (ISY) ja Eija Hyvönen (PSY) Angolan hankkeeseen 4.3. Lentogeofysiikka - hankkeet Maksullinen toiminta: Aerogeofysikaaliset arkistopalvelut (T. Matikainen) Angolan lennot (M. Kurimo) Finnmarkin lennot (H.Leväniemi) Olkiluodon lennot (H.Leväniemi) Svartlidenin lennot (H.Leväniemi) Fäbolidenin lennot (H.Leväniemi) Kuhmon lennot (H.Leväniemi) Soklin lennot (M. Kurimo) Pohjois-Ruotsin lennot (H. Leväniemi) Lennot Ranskaan (M. Kurimo) Ämmässuon lentomittaus ja tulkinta (J.Lohva) Omarahoitteinen toiminta: Aerogeofysiikan kohteellinen kartoitus (M.Kurimo) Joutseno ja Tulppio Yhteisrahoitteinen toiminta: JAC management (M.Kurimo) EUFAR, mittauslennot BRGM:lle (J. Multala)

20 18 5. Geofysiikan menetelmäkehitysryhmä Heikki Vanhala 5.1 Yhteenveto Geofysiikan menetelmäkehitysryhmä kehittää geofysiikan tulkintaa ja mittaustekniikoita raaka-aine- ja ympäristötutkimuksen tarpeisiin ja tekee geofysiikan tutkimusta. Vuonna 2008 noin 2/3 resursseista käytettiin ryhmän omiin hankkeisiin Etsintä- ja ympäristögeofysiikan tutkimus ja kehitys ja Maailman digitaalinen magneettinen anomaliakartta (WDMAM). Magneettisen maailmankartan kokoaminen on ollut vuosia kestänyt suurtyö. Kartan ensimmäinen versio valmistui ja painettiin kesällä 2007 ja se sai suurta huomiota sekä Suomessa ja ulkomailla. Kartasta työstetään versiota 2. Etsintä- ja ympäristögeofysiikan kehityshankkeessa paino on ollut EM- ja sähköisissä menetelmissä, pehmeikkö- ja ikiroutatutkimuksissa. Radiovarjostusmenetelmä saatiin toimimaan ja Pyhäsalmen Kettuperän alueella tehtiin onnistunut mittaus. EM-reikälaitteen (Reiska)kehitys eteni ja Siilomittari asennettiin. Geofysiikan osaprojektin loppuraportti Mosambikin kartoitushankkeesta valmistui ja Ugandan alueen geofysiikan osaprojekti aloitti toimintansa. Edellä mainittujen T&K-hankkeiden lisäksi töitä tehtiin 23 muussa hankkeessa, joista 10 budjettirahoitteisia, 4 yhteisrahoitteisia ja 9 maksullisia hankkeita. Julkaisuja ja raportteja valmistui ja esitelmiä pidettiin seuraavasti: Kotimaiset sarjat (Special Paper ja Current Research) 3 Kokousabstraktit kansainväliset 16 Kokousabstraktit kotimaiset - Q-raportit 7 Tilaustutkimusraportit 2 Esitelmät ulkomailla 7 Esitelmät kotimaassa 16 ATK-tuotteet Henkilöstö Menetelmäkehitysryhmässä oli vuonna geofyysikkoa, joista kaksi vain osan vuotta. Henkilöt ja vastuut jakautuivat seuraavasti: Arkimaa Hilkka (HA), kaukokartoitus ja lento-kaukokartoitusaineistojen käsittely Hongisto Hannu (HH), ryhmäesimiehen varamies, EM-mallinnus, Csiro/Amiraohjelmiston ylläpito Huotari Taija (TH), ympäristögeofysiikka, sähköiset menetelmät Jokinen Jarkko (JJ), reikägeofysiikka, reikä-em-laitteet, laiterakennus Korhonen Juha (JK), hankepäällikkönä hankkeessa Maailman digitaalinen magneettinen anomaliakartta (WDMAM) Korpisalo Arto (AK), radiovarjostus-menetelmä (FARA), käyttöliittymät Leväniemi Hanna (HL), lentogeofysiikka ( )

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Kaukokartoituspäivät 9.11.2007 Hanna Leväniemi, Taija Huotari, Ilkka Suppala Sisältö Aerogeofysikaaliset mittaukset yleisesti GTK:n lentomittaukset

Lisätiedot

MERIGEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN TOIMIALA

MERIGEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN TOIMIALA Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö MERIGEOLOGIAN JA GEOFYSIIKAN TOIMIALA Toimintakertomus 2009 Toimittaneet Tuire Valjus ja Tarja Manninen Raportti Q10/2010/29 Kansi: Sedimenttinäytteenottoa

Lisätiedot

PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET

PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET 1 (8) PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET Säävuori Maaperän rakennettavuuden kannalta oleellisia tekijöitä ovat mm maaperän kantavuus, maanpinnan kaltevuus sekä kantavan pohjan syvyys

Lisätiedot

Kaasut ja biogeokemian prosessit kallioperässä (KABIO)

Kaasut ja biogeokemian prosessit kallioperässä (KABIO) Kaasut ja biogeokemian prosessit kallioperässä (KABIO) Ilmo Kukkonen & Lasse Ahonen Geologian tutkimuskeskus, Espoo KYT2010 Seminaari 26.9.2008 Helsinki 1 Kaasut ja biogeokemian prosessit kallioperässä

Lisätiedot

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Etelä-Suomen yksikkö 12.12.2006 Q18.4/2006/1 Espoo IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Heikki Vanhala (Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/06) 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Geofysiikan tutkimus

Geofysiikan tutkimus Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Geofysiikan tutkimus Toimintakertomus 2005 Toimittaneet Satu Mertanen, Ilmo Kukkonen ja Tarja Manninen Raportti Q10/2006/1 Kansi: Bouguer-anomaliakartta Satakunnasta.

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla Tutkimusmenetelmistä GTK:n roolista ja tutkimuksista Lapissa Mikä on

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3712/-85/1/10 Kittilä Tepsa Antero Karvinen 29.11.1985 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi Selvitys Sodankylän ympäristön maankäyttöä ja kaivostoimintaa tukevasta maaperätiedonkeruusta ja toimintamallista - maaperätiedonkeruu

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M 06/2633/-91/1/10 Rovaniemen maalaiskunta Rosvohotu Seppo Rossi 29.11.1991 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: 18.12.2013 ML2011:0020

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: 18.12.2013 ML2011:0020 Kuulutus 18.12.2013 1 (1) Lupatunnus ML2011:0020 KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 :n nojalla Malminetsintälupahakemuksen Hakija: Lupatunnus: Alueen

Lisätiedot

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET.

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4403 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2021/2000/1/10 PAIMIO Korvenala Petri Rosenberg 20.1.2000 PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan

E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan E/573/221/2008 22.9.2008 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 2 3 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 1 JOHDANTO Katsaus

Lisätiedot

3D-IP -tulkinnan testaus Taija Huotari

3D-IP -tulkinnan testaus Taija Huotari Etelä-Suomen yksikkö Q16.1/200/6 Espoo 3D-IP -tulkinnan testaus Taija Huotari GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro Tekijät Taija Huotari Raportin laji arkistoraportti Toimeksiantaja

Lisätiedot

HS-maiden kartoitus näkökohtia esiselvityshankkeen perusteella

HS-maiden kartoitus näkökohtia esiselvityshankkeen perusteella HS-maiden kartoitus näkökohtia esiselvityshankkeen perusteella Robert Sundström 2004 FT, ympäristögeologi Geologian tutkimuskeskus, Länsi-Suomen yksikkö, Kokkola 19.9.2008 1 Mitä on saavutettu? Edellinen

Lisätiedot

Merentutkimuksen kansalliskomitea Finnish National SCOR Committee

Merentutkimuksen kansalliskomitea Finnish National SCOR Committee Merentutkimuksen kansalliskomitea toimii Kansainvälisen tieteellisen neuvoston ICSU:n asettaman Merentutkimuksen komitean (Scientific Committee on Oceanic Research, SCOR) kansallisena yhteistyötahona.

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-93/1/10 Kuusamo Sarkanniemi Heikki Pankka 29.12.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532

Lisätiedot

Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö

Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö Pohjois-Suomessa Risto Pietilä Geologian tutkimuskeskus GTK:n toiminta-alueet ja profiilit GTK on alueellinen toimija, jolla on vahva yhteys alueiden suunnitteluun

Lisätiedot

Petri Rosenberg 17.3.2000

Petri Rosenberg 17.3.2000 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4405 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2123/2000/ 2 /10 LEMPÄÄLÄ Kalliojärvi Petri Rosenberg 17.3.2000 KULTATUTKIMUKSET LEMPÄÄLÄN KALLIOJÄRVEN

Lisätiedot

Seismiset luotaukset Jyväskylän m1k:n ja Toivakan kunnan alueella syksyllä 1991. Paikka Karttalehti Luotauslinjoja Sijantikuva Tulokset.

Seismiset luotaukset Jyväskylän m1k:n ja Toivakan kunnan alueella syksyllä 1991. Paikka Karttalehti Luotauslinjoja Sijantikuva Tulokset. 4"-&.#&.4. - ARIIISTOKAPPALE a ---pppp ~1913211/94/4/23 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Koskee: 3211 09 Väli-Suomen aluetoimisto 3212 08 Ty öraporiii 3212 09 Jwäskvlän mk Toivakka H. Forss 19.11.1991 Seismiset

Lisätiedot

Geofysikaaliset GTK-FrEM menetelmän testimittaukset Tervon Vehkalammen Cu- Zn mineralisaation alueella vuonna 2015

Geofysikaaliset GTK-FrEM menetelmän testimittaukset Tervon Vehkalammen Cu- Zn mineralisaation alueella vuonna 2015 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 7.12.2015 K/467/44/2015 87/2015 Geofysikaaliset GTK-FrEM menetelmän testimittaukset Tervon Vehkalammen Cu- Zn mineralisaation alueella vuonna 2015 Niskanen

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset. Sijainti 1:400 000. Eero Sandqren/?HM 8.10.1982

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset. Sijainti 1:400 000. Eero Sandqren/?HM 8.10.1982 Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Eero Sandqren/?HM 8.10.1982 Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset Sijainti 1:400 000 Lähtökohta Lin joitus P Jämbäckin vuonna 1980 lähettämä Au-pitoinen, 14 ppm,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama

Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama ESY Q16.2/2006/4 28.11.2006 Espoo Sampomuunnos, kallistuneen lähettimen vaikutuksen poistaminen Matti Oksama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 28.11.2006 Tekijät Matti Oksama Raportin laji Tutkimusraportti

Lisätiedot

Sovelletun fysiikan laitoksen tutkimus- ja yritysyhteistyö osana yhteiskäyttölaboratoriota

Sovelletun fysiikan laitoksen tutkimus- ja yritysyhteistyö osana yhteiskäyttölaboratoriota Vesitutkimuksen koulutus- ja tutkimusympäristön esittely, 22.3.2011 Sovelletun fysiikan laitoksen tutkimus- ja yritysyhteistyö osana yhteiskäyttölaboratoriota Prof. Marko Vauhkonen Sovelletun fysiikan

Lisätiedot

Kallioperätutkimukset:

Kallioperätutkimukset: Kallioperätutkimukset: Loppusijoituksen geotieteellinen perusta Ilmo Kukkonen GTK KYT2010 seminaari Helsinki 18.3.2011 Aiheina tänään Loppusijoituksen periaate Pidätysesteet: teknilliset esteet ja kallioperä

Lisätiedot

Geofysiikka maa ja kallioperätutkimuksissa sovelluksia maankuoren suurrakenteista ympäristönsuojeluun

Geofysiikka maa ja kallioperätutkimuksissa sovelluksia maankuoren suurrakenteista ympäristönsuojeluun Geofysiikka maa ja kallioperätutkimuksissa sovelluksia maankuoren suurrakenteista ympäristönsuojeluun H. Vanhala Geologian tutkimuskeskus (GTK), heikki.vanhala@gtk.fi Abstract This paper discusses near

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/1234/-94/1/10 Kauhajoki Niilo Kärkkäinen 15.6.1994 RAPORTTITIEDOSTO N:O 3480 TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI

Lisätiedot

saatu inuodostumasta indikaatiota. Maavastusmittauksen käyttö pohjavesi- ja kalliopinnan syvyysmaarityksiin perustuu eri maalajien

saatu inuodostumasta indikaatiota. Maavastusmittauksen käyttö pohjavesi- ja kalliopinnan syvyysmaarityksiin perustuu eri maalajien Kesällä 1976 löydettiin geologisen kartoituksen yhteyclessa blerijarven kirkonkylän lähistöltä pieni metaperidotiitti rnuo~ostuma, josta saatfin montuttanalla.nc'iyte. Näyte oli siinä maärin lu-- paava,

Lisätiedot

KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN PAISKALLION ALUEELLA VUOSINA 1997-1999.

KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN PAISKALLION ALUEELLA VUOSINA 1997-1999. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2121/2000/ 1 /10 SUODENNIEMI Paiskallio RAPORTTITIEDOSTO N:O 4404 Petri Rosenberg 18.2.2000 KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2741/-89/1/60 Kittilä Vuomanmukka Kari Pääkkönen 26.9.1989 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

Geonergia osana kaupunkien energiaratkaisuja. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Geonergia osana kaupunkien energiaratkaisuja. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus (GTK) Geonergia osana kaupunkien energiaratkaisuja Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus (GTK) GTK:n strategiset teemat DIGITAALISUUS Tuomme digitalisaation mahdollisuudet ja systeemiset hyödyt kaikkiin prosesseihin,

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3312/-87/1/10 KEITELE Kangasjärvi Jarmo Nikander 8.12.1287 MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1 (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

25.6.2015. Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset 2010-2014

25.6.2015. Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset 2010-2014 25.6.2015 Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset 20102014 Geologian tutkimuskeskus 1 TUTKIMUSALUE Tutkimusalue sijaitsee Kivistönmäen teollisuusalueella Mynämäellä 8tien vieressä. Kohteen osoite on Kivistöntie

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Itä-Suomen yksikkö Kuopio KAIVOSVESIVERKOSTO Ohjelma SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Verkostoyhteistyön tavoitteet Suomen kaivosvesiosaamisen verkosto (myöh. kaivosvesiverkosto tai

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jarmo Lahtinen 25.1.2008 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Kuhmon Hautalehdon valtausalueella Hautalehto 3 (kaiv.

Lisätiedot

Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset

Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset M 17/Lka-60/1 Liminka 11.1.1960 Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset Pyhäkosken voimalaitostutkimuksia suoritettaessa löydetty savikivi on Suomen kallioperässä täysin ympäristöstään

Lisätiedot

PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT

PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT 1 (24) PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT Tuire Valjus Menetelmän perusteista Painovoimamittausten avulla voidaan tutkia tiheydeltään ympäristöstä poikkeavien muodostumien paksuutta

Lisätiedot

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-91/1/10 Kuusamo Iso-Rehvi Erkki Vanhanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA ISO-REHVI 1, KAIV. REK. N:O 4442 MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Pakilan seurakuntaneuvosto

Pakilan seurakuntaneuvosto Palosuontie 1 00660 Helsinki (09) 2340 5500 pakila.srk@evl.fi www.helsinginseurakunnat.fi/pakila Pakilan seurakuntaneuvosto kokous 1/ 2013 aika tiistaina klo 18.30 paikka Hyvän Paimenen kirkko, Paimensali,

Lisätiedot

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 Karri Kauppila KOTKAN JA HAMINAN TUULIVOIMALOIDEN MELUMITTAUKSET 21.08.2013 Melumittausraportti 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 2.1 Summan mittauspisteet 4 2.2 Mäkelänkankaan mittauspisteet

Lisätiedot

Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari

Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Kemira GrowHow: Paikallisen vaihtelun korjaaminen kasvatuskokeiden tuloksissa 21.2.2008 Ilkka Anttila Mikael Bruun Antti Ritala Olli Rusanen Timo Tervola

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Raportti 1 (7) Länsi-Suomen yksikkö Herukka Oulu (1162057) Kokkola Annu Martinkauppi ja Petri Hakala 27.8.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Raportti 1 (7) Länsi-Suomen yksikkö Herukka Oulu (1162057) Kokkola Annu Martinkauppi ja Petri Hakala 27.8. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Raportti 1 (7) Länsi-Suomen yksikkö Herukka Oulu (1162057) Kokkola Annu Martinkauppi ja Petri Hakala TULOKSIA GEOFYSIKAALISISTA PAIKKATUTKIMUKSISTA OULUN HERUKAN SALEN TUTKIMUSKOHTEESSA

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen uusi valtakunnallinen korkeusmalli laserkeilaamalla

Maanmittauslaitoksen uusi valtakunnallinen korkeusmalli laserkeilaamalla Maanmittauslaitoksen uusi valtakunnallinen korkeusmalli laserkeilaamalla MML:n korkeusmalliprosessin taustalla: Yhteiskunnallinen tarve tarkemmalle korkeustiedolle Tulvadirektiivi, Meludirektiivi Lentokenttäkartat,

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Suomussalmen Sääskeläissuon Likosuon alueella valtauksilla Sääskeläissuo 1 2 (kaiv.

Lisätiedot

Itämeren tietoliikennekaapeli. Lisätiedot: Juha Parantainen,

Itämeren tietoliikennekaapeli. Lisätiedot: Juha Parantainen, Itämeren tietoliikennekaapeli Lisätiedot: Juha Parantainen, Juha.Parantainen@lvm.fi Itämeren tietoliikennekaapeli YHTEENVETO Nykyisin Suomen yhteydet ulkomaille kulkevat yhtä reittiä Ruotsin ja Tanskan

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Aaltomittaukset ja aaltomallilaskelmat Helsingin rannikkovesillä

Aaltomittaukset ja aaltomallilaskelmat Helsingin rannikkovesillä Aaltomittaukset ja aaltomallilaskelmat Helsingin rannikkovesillä Tilannekatsaus 18.9.2012/Päivitetty 20.11.2012 Sopimus Aaltomittaukset ja aaltomallilaskelmat Helsingin rannikkovesillä -nimisen tutkimushankkeen

Lisätiedot

Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien

Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ESY Espoo 70/2014 Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien projekteina Laine, Eevaliisa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Geologisten 3D-mallien tallentaminen 15.11.2012

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006.

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006. Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006 Seppo Elo - 2 - GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Seppo Elo KUVAILULEHTI

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Eero Sandqren/PHM 11-4.1983 1 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19. Sijainti 1:400 000. Vihanti, Kiviharju

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Eero Sandqren/PHM 11-4.1983 1 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19. Sijainti 1:400 000. Vihanti, Kiviharju Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Eero Sandqren/PHM 11-4.1983 1 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19 Vihanti, Kiviharju 2434 05 Sijainti 1:400 000 Gähtökohta Lampinsaaren malmimuodostuman kulku on

Lisätiedot

HELSINKI. Helsingin Satama. Vuosaaren sataman telakan väylän viistokaikuluotausaineiston arkeologinen tulkinta 10.10.2014

HELSINKI. Helsingin Satama. Vuosaaren sataman telakan väylän viistokaikuluotausaineiston arkeologinen tulkinta 10.10.2014 HELSINKI 2014 Helsingin Satama Vuosaaren sataman telakan väylän viistokaikuluotausaineiston arkeologinen tulkinta 10.10.2014 Arkisto- ja rekisteritiedot Kunta: Helsinki Alue: Vuosaaren satama, Skatanselkä,

Lisätiedot

3D inversio maavastusluotaustutkimuksissa

3D inversio maavastusluotaustutkimuksissa 3D inversio maavastusluotaustutkimuksissa K. Tiensuu 1 ja T. Huotari 2 1 Geologian tutkimuskeskus, karla.tiensuu@gtk.fi 2 Geologian tutkimuskeskus, taija.huotari@gtk.fi Abstract In this work we have compared

Lisätiedot

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl 1 (7) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl OKME/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Koveron arkeeisella vihreäkivivyöhykkeellä valtauksilla Mönni 1 5, Kovero 1 2 ja Kuusilampi vuosina 1998 1999

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi

Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi Etelä-Suomen yksikkö 12/2011 30.3.2011 Espoo Pehmeikön paksuuskarttojen tuotteistaminen Tuire Valjus Heikki Säävuori Hanna Leväniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 30.3.2011 Tekijät

Lisätiedot

Merentutkimusta tehdään

Merentutkimusta tehdään Helsingin yliopiston Itämeristrategia Luonnos strategiakaudelle 2009-2013 Jorma Kuparinen Merentutkimusta tehdään Yliopistoissa ja korkeakouluissa Valtion tutkimuslaitoksissa (Suomen ympäristökeskus, Geologian

Lisätiedot

M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732. Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V.

M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732. Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V. M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732 Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V. 1975 Geologinen tutkimuslaitos suoritti kesällä 1975 uraanitutkimuksia

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Jari-Jussi Syrjä 1200715 JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Typpioksiduulin mittaus GASMET-monikaasuanalysaattorilla Tekniikka ja Liikenne 2013 1. Johdanto Erikoistyön tavoitteena selvittää Vaasan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelma (jälleen Interreg ) Järjestyksessä neljäs Itämeren alueen ohjelma Taustalla EU:n

Lisätiedot

Hakemus malminetsintälupaa varten

Hakemus malminetsintälupaa varten Hakemus malminetsintälupaa varten TUKES/Kaivosasiat 15.12.2011 PL66 Ilomantsi 00521 HELSINKI Endomines Oy hakee kaivoslain 621/2011 mukaista malminetsintälupaa Ilomantsin Sivakkovaarassa karttalehdellä

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Raportti Q29.119612 Timo J. Saarinen Geofysiikan osasto Gtk Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Paleomagnetic

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4)

Tutkimustyöselostus Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4) 15.10.2014 ALTONA MINING LTD/KUHMO METALS OY Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4) Sanna Juurela KUHMO METALS OY (Y-tunnus 1925450-2) Kaivostie 9, FIN-83700 Polvijärvi, FINLAND Tel. +358 10

Lisätiedot

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

IFRF Suomen kansallinen osasto

IFRF Suomen kansallinen osasto IFRF Suomen kansallinen osasto www.ffrc.fi International Flame Research Foundation Finnish Flame Research Committee (päivitetty 10.09.2015, AL) IFRF Kansainvälinen polttotekniikan tutkimusorganisaatio

Lisätiedot

RAPORTTI 04013522 12lUMVl2001. Urpo Vihreäpuu. Jakelu. OKMElOutokumpu 2 kpl PAMPALON RTK-KIINTOPISTEET. Sijainti 1:50 000. Avainsanat: RTK-mittaus

RAPORTTI 04013522 12lUMVl2001. Urpo Vihreäpuu. Jakelu. OKMElOutokumpu 2 kpl PAMPALON RTK-KIINTOPISTEET. Sijainti 1:50 000. Avainsanat: RTK-mittaus RAPORTTI 04013522 12lUMVl2001 Urpo Vihreäpuu Jakelu OKMElOutokumpu 2 kpl PAMPALON RTK-KIINTOPISTEET - 4333 07 Sijainti 1:50 000 Avainsanat: RTK-mittaus OUTOKUMPU MINING OY Mairninetsnnta RAPORTTI 04013522

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF)

KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) SUOMEN AKATEMIA HAKUILMOITUS 1 20.4.2012 KANSAINVÄLINEN YHTEISHANKEHAKU: NANOTIEDE SEKÄ TIETO- JA TIETOLII- KENNETEKNIIKKA (SUOMEN AKATEMIA JA NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA, NRF) Rahoitus Rahoituskausi

Lisätiedot

Kerkkoo 2004 : Kiinteän maan geofysiikan kenttäkurssi

Kerkkoo 2004 : Kiinteän maan geofysiikan kenttäkurssi Kerkkoo 2004 : Kiinteän maan geofysiikan kenttäkurssi E. Piispa 1, I. Öhman 2, K. Karkkulainen 3 J. Tammenmaa 2, L.J. Pesonen 1 T. Jokinen 4 ja Kerkkoo 2004 ryhmä* 1 Geofysiikan osasto, Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS 0 K MALMINETSINTA. Haapajärvi, Kopsa. "Kopsa" Mittakaava 1 : 100 000

OUTOKUMPU OY KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS 0 K MALMINETSINTA. Haapajärvi, Kopsa. Kopsa Mittakaava 1 : 100 000 9 OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS Haapajärvi, Kopsa "Kopsa" 2344 07 Mittakaava 1 : 100 000 0 OUTOKUMPU OY 0 + MALMINETSINTE Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Pohjois-Karjala Geopark esiselvityksen tuloksia. 17.6.2013 Joensuu Kaisa-Maria Remes

Pohjois-Karjala Geopark esiselvityksen tuloksia. 17.6.2013 Joensuu Kaisa-Maria Remes Pohjois-Karjala Geopark esiselvityksen tuloksia 17.6.2013 Joensuu Kaisa-Maria Remes 1 POHJOIS-KARJALA Geologisia vahvuuksia: Aluetta ei vielä rajattu, useita mahdollisia kohteita; Arkeeinen/ proterotsooinen

Lisätiedot

Suomen geoenergiavarannot. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi

Suomen geoenergiavarannot. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi Suomen geoenergiavarannot Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi 1 Mitä geoenergia on? Geoenergialla tarkoitetaan yleisellä tasolla kaikkea maaja kallioperästä sekä vesistöistä saatavaa

Lisätiedot

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous 16.5.2013 klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! 1. Kokouksen avaus Tervetuloa LAMPPU2015-hankkeen ohjausryhmän 1. kokoukseen! 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän

Lisätiedot

Ympäristön aktiivinen kaukokartoitus laserkeilaimella: tutkittua ja tulevaisuutta

Ympäristön aktiivinen kaukokartoitus laserkeilaimella: tutkittua ja tulevaisuutta Ympäristön aktiivinen kaukokartoitus laserkeilaimella: tutkittua ja tulevaisuutta Sanna Kaasalainen Kaukokartoituksen ja Fotogrammetrian Osasto Ilmastonmuutos ja ääriarvot 13.9.2012 Ympäristön Aktiivinen

Lisätiedot

Visuaalisen metsämaiseman herkkyysluokitus. Ron Store Oulu 2.3.2012

Visuaalisen metsämaiseman herkkyysluokitus. Ron Store Oulu 2.3.2012 Visuaalisen metsämaiseman herkkyysluokitus Ron Store Oulu 2.3.2012 Johdanto ja taustaa Taloudellisesti ja maisemallisesti on tarkoituksenmukaista tunnistaa maisemallisesti herkimmät alueet Maiseman herkkyys:

Lisätiedot

4. TAATA I ALUEEN AEROGEOFYSIKAALISET OMINAISUUDET

4. TAATA I ALUEEN AEROGEOFYSIKAALISET OMINAISUUDET 4. TAATA I ALUEEN AEROGEOFYSIKAALISET OMINAISUUDET Hilkka Arkimaa ja Meri-Liisa Airo 4.1 Aerogeofysikaalinen aineisto TAATA-hankkeen tutkimusalueelta on käytettävissä GTK:n ns. matalalentogeofysiikka,

Lisätiedot

4G LTE-verkkojen sisätilakuuluvuusvertailu 1H2014

4G LTE-verkkojen sisätilakuuluvuusvertailu 1H2014 4G LTE-verkkojen sisätilakuuluvuusvertailu 1H2014 27. kesäkuuta 2014 Omnitele Ltd. Mäkitorpantie 3B P.O. Box 969, 00101 Helsinki Finland Puh: +358 9 695991 Fax: +358 9 177182 E-mail: contact@omnitele.fi

Lisätiedot

Human Resource Development Project at the University of Namibia Library Elise Pirttiniemi, Projektipäällikkö 11.5.2012

Human Resource Development Project at the University of Namibia Library Elise Pirttiniemi, Projektipäällikkö 11.5.2012 Human Resource Development Project at the University of Namibia Library Elise Pirttiniemi, Projektipäällikkö 11.5.2012 Helsingin yliopiston kirjasto http://www.helsinki.fi/library/ Elise.Pirttiniemi@helsinki.fi

Lisätiedot

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen FORS-seminaari Turvallisuus ja riskianalyysi Teknillinen korkeakoulu 13.11.2008 MATINEn tehtävä Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE)

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia, 3 op 9 luentoa, 3 laskuharjoitukset ja vierailu mittausasemalle Tentti Oppikirjana Rinne & Haapanala:

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

' Tel. 1 ARKISTOKAPPALE 1. Vastusluotaus Ekokemin radalla Riihimäellä. Ominaisvastusleikkaus. Q 16.2/2000/2 Heikki Vanhala Työraportti 2.2.

' Tel. 1 ARKISTOKAPPALE 1. Vastusluotaus Ekokemin radalla Riihimäellä. Ominaisvastusleikkaus. Q 16.2/2000/2 Heikki Vanhala Työraportti 2.2. 1 ARKISTOKAPPALE 1 tih0lwtilska FWKSKNlNUSCENï'KALEN GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Q 16.2/2000/2 Heikki Vanhala Työraportti 2.2.2000 Vastusluotaus Ekokemin radalla Riihimäellä - Ominaisvastusleikkaus '

Lisätiedot

Geoenergian (maa- ja kalliolämpö) hyödyntäminen rakennusten ja yhdyskuntien energiahuollossa sekä huomioiminen kaavoituksessa

Geoenergian (maa- ja kalliolämpö) hyödyntäminen rakennusten ja yhdyskuntien energiahuollossa sekä huomioiminen kaavoituksessa Geoenergian (maa- ja kalliolämpö) hyödyntäminen rakennusten ja yhdyskuntien energiahuollossa sekä huomioiminen kaavoituksessa Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3. Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3. Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3 Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12.1998 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LEPPÄVIRRAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HEIMONVUORI

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

Vedenlaadun seurannat murroksessa. Työkaluja laadukkaaseen mittaustulokseen

Vedenlaadun seurannat murroksessa. Työkaluja laadukkaaseen mittaustulokseen Vedenlaadun seurannat murroksessa Työkaluja laadukkaaseen mittaustulokseen FINAS-päivä 27.1.2015 Teemu Näykki FT, kemisti, tiiminvetäjä Taustaa Mittaustulos ei ole koskaan täysin oikein Lukuisia tärkeitä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 37 Nuorisovaltuusto 22.5.2014 AIKA 22.5.2014 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

Avoin maastotieto: Laseraineisto geologisissa kartoituksissa ja tutkimuksissa. Niko Putkinen ja Jukka Pekka Palmu (GTK) sekä Heli Laaksonen (MML)

Avoin maastotieto: Laseraineisto geologisissa kartoituksissa ja tutkimuksissa. Niko Putkinen ja Jukka Pekka Palmu (GTK) sekä Heli Laaksonen (MML) Avoin maastotieto: Laseraineisto geologisissa kartoituksissa ja tutkimuksissa Niko Putkinen ja Jukka Pekka Palmu (GTK) sekä Heli Laaksonen (MML) Maanmittauslaitos - tietoa maasta: Maanmittauslaitos huolehtii:

Lisätiedot