Petri Rosenberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Petri Rosenberg 17.3.2000"

Transkriptio

1 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4405 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2123/2000/ 2 /10 LEMPÄÄLÄ Kalliojärvi Petri Rosenberg KULTATUTKIMUKSET LEMPÄÄLÄN KALLIOJÄRVEN ALUEELLA VUOSINA

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä Tekijät Rosenberg Petri Raportin laji M19/2123/2000/2 /10 tutkimusraportti Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kultatutkimukset Lempäälän Kalliojärven alueella vuosina Tiivistelmä Tutkimuskohde sijaitsee Lempäälän kunnassa, Kalliojärvi-nimisellä alueella, karttalehdellä , Tampereelta n. 15 km SW. Malmitutkimusten lähtökohtana olivat alueelliset Au-viitteet sekä kultaa sisältävät raskasmineraalinäytteet. Aihe on Geologian tutkimuskeskuksen löytämä. Kalliojärven ympäristössä suoritettiin vuonna 1994 tunnusteluluonteista raskasmineraalinäytteen-ottoa (näyteväli n. 250 m). Eräissä mr-näytteissä todettiin yllättäen runsaasti Au-hippuja (> 100 kpl /10 1). Näytteenottoa täydennettiin välittömästi. Myös lohkaretutkimuksia suoritettiin. Tutkimuksissa paikallistettiin mielenkiintoinen raskasmineraalianomalia, johon liittyi runsaasti myös kvartsiutuneita arseenikiisupitoisia lohkareita. Murskatuissa näytteissä todettiin myös Au-hippuja. Parhaimmat mr-näytteet sisälsivät > 500 Au-hippua /10 l. Alueelle tehtiin valtaus-varaus (Kalliojärvi 9 km 2 ). Maastomittauksia (MAGN, IP) suoritettiin n. 1 km 2 kokoisella alueella. Myös raskasmineraali-tutkimuksia sekä geokemiallista mr-näytteenottoa täydennettiin. Au-pitoisen alueen koko laajeni tutkimusten tuloksena. Hippu- ja lohkareanomaliapituus osoittautui vähintään 400 m pituiseksi. Paras yksittäinen mr-näyte sisälsi n. 7.2 ppm kultaa. Samana syksynä alueella aloitettiin tunnustelevat kairaukset anomalian selvittämiseksi. Kairauksissa paikallistettiin kvartsiutuneita arseenikiisua sisältäviä kivilajivyöhykkeitä (kiille-gneissiä), joissa paras Au-pitoisuus oli 15.1 ppm. Paras lävistys oli 5.6 ppm/3 m. Vuonna 1995 kairauksia jatkettiin mineralisaation koon ja rakenteiden selvittämiseksi. Tunnusteluluonteisia tutkimuk-sia suoritettiin jonkin verran myös karttalehden alueelle. Valtaus alueelle hyväksyttiin (Kalliojärvi I, kaivosrekisteri n:o 5978/1, ha). Vuonna 1996 alueella suoritettiin vielä täydentävää kairausta.valtauksesta luovuttiin vuonna Kalliojärven esiintymä on pieni, kvartsi-juoniin ja kvartsiutuneisiin hiertovyöhykkeisiin liittyvä poimuttunut mineralisaatio, jonka pääasiallinen isäntäkivi on kiillegneissi. Tärkeimmät mineraalisaation tunnus-merkit ovat kvartsiutuminen ja arseeni-kiisu. Lukuisat pegmatiittijuonet leikkaavat mineralisaatiota. Mineralisaatio muodostaa länteen tai lounaaseen viettävän synkliinirakenteen. Mineralisaation paksuus on keskimäärin vain muutamia metrejä. Au-pitoisuudet vaihtelevat < ppm välillä (As %). Paras yksittäinen lävistys on 6.5 ppm/4.8 m (7.24m/4.3 m). Mineralisaatio on pieni eikä ole taloudellisesti hyödynnettävissä. Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) Lempäälä Kalliojärvi, Au As, geofysikaalinen mittaus, kairaus. Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) Suomi, Länsi-Suomen lääni, Lempäälä, Kalliojärvi Karttalehdet Muut tiedot Arkistosarjan nimi Arkistotunnus M19/2123/2000/ 2 /10 Kokonaissiwmäärä Kieli Hinta Julkisuus liitesivua Suomi

3 KANSILEHTI KUVAILULEHTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 Tutkimusten lähtökohta 1 Tutkimusalueen sijainti ja koko 1 Luonnonolosuhteet, asutus ja tiestö 1 Tutkimuskohteen nimeäminen 1 Aikaisemmat tutkimukset 2 SUORITETUT TUTKIMUKSET Suoritetut tutkimukset 2 Kairaukset 3 Geofysikaaliset maastotutkimukset 4 Geokemialliset mr-tutkimukset sekä raskasmineraalitutkimukset 5 Kallioperätutkimukset 5 TUTKIMUSTULOKSET Yhteenveto ja johtopäätökset 5 TUTKIMUSAINEISTON TALLENTAMINEN 7 LIITTYY-AINEISTO Geofysikaaliset tutkimukset 7 Syväkairaus 7 Muu aineisto 7 s. LIITELUETTELO 8 LIITTEET 1-43

4 1 JOHDANTO Tutkimusten lähtökohta Malmitutkimusten lähtökohtana olivat alueelliset Au-viitteet sekä kultaa sisältävät raskasmineraalinäytteet. Aihe on Geologian tutkimuskeskuksen löytämä. Kalliojärven ympäristössä suoritettiin vuonna 1994 tunnusteluluonteisia raskasmineraalitutkimuksia (näytepisteiden väli n. 250 m). Eräissä mr-näytteissä todettiin runsaasti Au-hippua (> 100 kpl /10 1). Näytteenottoa täydennettiin löytöpaikan lähiympäristössä. Myös lohkare-etsintää suoritettiin. Tutkimuksissa paikallistettiin mielenkiintoinen raskasmineraalianomalia, johon liittyi runsaasti myös kvartsiutuneita arseeni-kiisupitoisia lohkareita. Myös murskatuissa lohkarenäytteissä todettiin myös Au-hippuja. Parhaimmat mr-näytteet sisälsivät > 500 hippua sangollisessa moreenia. Moreenianomalian pituus on yli 400 m ja leveys n m. Tutkimusalueen sijainti ja koko Tutkimuskohde sijaitsee Lempäälän kunnassa, Kalliojärvi-nimisellä alueella, kartta-lehdellä , Tampereelta n. 15 km SW. Jonkin verran tunnustelevia tutkimuksia suoritettiin myös karttalehdellä Valtausvarauksen koko oli 9 km. Valtaus alueelle hyväksyttiin (Kalliojärvi I, kaivosrekisteri n:o 5978/1, ha). Geofysikaalisia maasto-mittauksia suoritettiin n. 1 km 2 kokoisella alueella. Kohteelliset geokemialliset tutkimukset rajoittuivat pääosin Kalliojärven lähiympäristöön. Tunnustelevaa mr-näytteenottoa suoritettiin kuitenkin myös karttalehdellä Kokonaisuudessaan kohdentavaa tai alueellista mr-näytteenottoa suoritettiin n. 15 km 2 kokoisella alueella. Tutkimusalueen sijainti on esitetty liitesivuilla 1-5. Valtausalueen ja geofysikaalisten mittausten sijainti on esitetty liitesivulla 3. Näytteenottopisteiden sijainti on esitetty liitesivuilla 4-5, 10 ja 12. Luonnonolosuhteet, asutus ja tiestö Lempäälä on tiheästi asuttua maaseutua, jossa kyliä, teitä ja peltoja on runsaasti. Myös laajoja harvaan asuttuja metsäalueita esiintyy etenkin karttalehden keski- ja pohjoisosassa. Kalliojärven ympäristössä asutusta ei muutamia kesämökkejä lukuun ottamatta ole. Alueelle johtaa hyväkuntoinen metsäautotie. Kalliopaljastumia on yleensä runsaasti. Sen sijaan kiviset ja lohkareikkoiset, tiiviit moreenipeitteet haittaavat näytteenottoa ja kaluston liikkumista. Tutkimusten käynnistyessä kohteen päällä oli vielä tiheä puusto. Seuraavana vuotena puusto hakattiin kuitenkin maanomistajan toimesta. Avoin maasto helpotti oleellisesti tutkimuksia. Näin puustovauriot vältettiin lähes täysin. Tutkimuskohteen nimeäminen Tutkimuskohteesta on käytetty nimeä Kalliojärvi paikallisen nimistön mukaan. Myös valtausalue oli nimeltään Kalliojärvi. Valtauksen sijainti on esitetty liitesivulla 3.

5 Aikaisemmat tutkimukset 2 Kalliojärven alueella ei ole suoritettu merkittäviä kultatutkimuksia aikaisemmin. Myöskään merkittäviä malmiviitteitä ei alueelta tunnettu aikaisemmin. Sen sijaan karttalehden eteläosissa tunnustelevia kultatutkimuksia suoritettiin jo vuonna (M19/2123/-89/1/10. Rosenberg Petri Kultatutkimukset Lempäälän Piiskonvuoren alueella vuosina ). Myös viereisillä karttalehdillä ,05,08 kullanetsintää on tehty monin paikoin. Seuraavassa on lueteltu joitakin kultatutkimuksiin liittyviä lähdeviitteitä: M19/2123/-98/1/10. Rosenberg P Pirkkalassa vuosina suoritetut kultatutkimukset. M06/2123/-97/1/10 Rosenberg. P Tutkimustyöselostus Pirkkalan kunnassa, Pirkkalan kylässä, valtaus-alueilla Luitamo I-II (kaivosrekisteri n:o 5059/1-2) ja Tikkarinvuori I (kaivosrekisreri n:o 5299/1), vuosina suoritetuista malmitutkimuksista. M06/2123/-90/1/10 Rosenberg. P Tutkimustyö-selostus Pirkkalan kunnassa Vatanen 1, Lintumäki 1, Poikkiaro 1 sekä Sorkkala 1-2 nimisillä valtausalueilla, kaivosrekisteri N:o 4179/1-2 ja 4331/1-3 suoritetuista malmi-tutkimuksista. M19/2123/-90/1/10 Rosenberg. P Kultatutkimukset Pirkkalan alueella vuosina M19/2123/-90/1/10. Lindmark B Geokemian osaston Au-anomaalisen harva-pisteen tarkistus pedogeokemiallisella näytteenotolla Lempäälän Kaitajärvellä. S/41/2123/1/1986. Lestinen P Pirkkalan kohteen geokemialliset kultatutkimukset vuosina SUORITETUT TUTKIMUKSET Suoritetut tutkimukset Tutkimukset Lempäälän Kalliojärven alueella käynnistyivät syksyllä Malmitutkimusten lähtökohtana olivat alueelliset Au-viitteet sekä kultaa sisältävät raskasmineraalinäytteet. Aihe on Geologian tutkimuskeskuksen löytämä. Kalliojärven ympäristössä suoritettiin vuonna 1994 tunnusteluluonteisia raskasmineraalitutkimuksia. Joissakin mrnäytteissä todettiin runsaasti Au-hippuja (> 100 kpl /10 1). Näytteenottoa täydennettiin samantien löytöpaikan lähiympäristössä. Myös lohkaretutkimuksia suoritettiin. Tutkimuksissa paikallistettiin erittäin kiinnostava raskasmineraalianomalia, johon liittyi runsaasti myös kvartsiutuneita, arseenikiisupitoisia lohkareita. Myös murskatuissa lohkare-näytteissä todettiin Au-hippuja. Parhaimmat mr-näytteet sisälsivät > 500 Au-hippua sangollisessa moreenia. Moreenianomalia osoittautui yli 400 m pituiseksi ja n m levyiseksi. Alueelle tehtiin valtausvaraus (Kalliojärvi 9 km 2 ). Samana syksynä alueella tehtiin myös geofysikaalisia maastomittauksia (MAGN, IP) n. 1 km 2 kokoisella alueella. Myös raskasmineraalitutkimuksia sekä geokemiallista mr-näytteenottoa täydennettiin. Moreeninäytteenotossa korkein yksittäinen mr-näyte sisälsi n. 7.2 ppm kultaa. Geofysikaalisten maastomittausten valmistuttua alueella aloitettiin tunnustelevat kairaukset anomalian selvittämiseksi (GTK/GM100, T56, M52/2123/-94/R350-R358, 9 kpl/302.5 m). Jo ensimmäisillä kairanrei illä paikallistettiin kvartsiutuneita arseenikiisua sisältäviä kivilajivyöhykkeitä (kiillegneissiä), joissa paras Au-pitoisuus oli 15.1 ppm. Paras lävistys oli 5.6 ppm/3 m. Vuonna 1995 kairauksia jatkettiin mineralisaation koon ja rakenteiden selvittämiseksi (M52/2123 /-95/R359-R379, T56, 21 kpl/ m). Myös tutkimusmontutusta, raskasmineraalinäytteenottoa, geokemiallista mr-näytteenottoa sekä lohkaretutkimuksia täydennettiin. Lähialueen kalliopaljastumat kartoitettiin. Tunnusteluluonteisia alueellisia tai kohdentavia tutkimuksia suoritettiin myös karttalehden alueelle. Valtaus alueelle hyväksyttiin (Kalliojärvi I, kaivosrekisteri N:o 5978/1, ha). Vuonna 1996 alueella suoritettiin vielä täydentävää kairausta (SMOY/GM200, T56, M52/2123/-96/R380-R387, 8 kpl / m). Myös pinta-näytteenoton soveltuvuutta kullanetsinnässä testattiin hyvin tuloksin. Vuosina alueella ei enää tehty merkittäviä maastotutkimuksia kiireellisempien tutkimuskohteiden johdosta. Valtauksesta luovuttiin vuonna 1999.

6 3 Kairaukset Kohteeseen kairattiin vuosina reikää yhteispituudeltaan m (GTK/GM100, SMOY/GM200; T56; M52/2123/-94/R350-R358, M52/2123/-95/R359-R379, M52/2123/-96/R380-R387). Kairaukset rajoittuivat pääosin Au-pitoisen anomalian läheisyyteen sekä kairauksissa paikallistetun mineralisaation oletetuille jatkeille. Muutamia reikiä kairattiin myös alueen ulkopuolelle. Kairanreikien sijainti on esitetty liitesivuilla Kairauksen tärkeimmät tulokset on esitetty kairausprofiileina ja erilaisina projektioina liitesivuilla Kairattujen reikien pituudet vaihtelivat m välillä. Tiivis, lohkareikkoinen moreeni vaikeutti tai hidasti usein maakairausta. Lisäksi runsas pegmatiittijuonien esiintyminen ja mineralisaation rakenne vaikeuttivat kairauksen suunnittelua. Kairausaineisto on käsitelty ja tulostettu Geomcom-ohjelmiston avulla. Kullan osalta kairaustulokset ovat vaihtelevia. Korkein yksittäinen analyysitulos on 26.7 ppm Au ja 2,33 % As. Paras yksittäinen kairauslävistys on 6.5 ppm/4.8 m (tai 7.24 ppm/4.3 m; R375). Kalliojärven alueella Au-pitoiset mineralisaatiot ovat yleensä vain <1-10 m paksuja ja epäsäännöllisiä. Myös Au-pitoisuus vaihtelee niissä suuresti. Mineralisaatio on poimuttunut ja sisältää runsaasti leikkaavia pegmatiittisia graniittijuonia. Esiintymä sisältää rinnakkaisia mineralisoitumia. Mineralisoitumat ovat tunnistettavissa vaihtelevasta kvartsiutumisesta, kvartsijuonista ja arseenikiisun esiintymisestä. Taulukko 1. Syväkairausreiät M52/2123/-94/R350-R358, M52/2123 /-95/R359-R379, M52/2123/-96/R380-R387. Lempäälä, Kalliojärvi R350 M52/2123/94/R , ,00 137,00 48,60 180,00-45,00 GTK ESA R351 M52/2123/94/R , ,00 138,00 42,60 180,00-45,00 GTK ESA R352 M52/2123/94/R , ,00 136,50 29,80 180,00-90,00 GTK ESA R353 M52/2123/94/R , ,00 136,50 38,60 180,00-45,00 GTK ESA R354 M52/2123/94/R , ,00 137,00 25,70 180,00-90,00 GTK ESA R355 M52/2123/94/R , ,00 137,00 36,95 180,00-90,00 GTK ESA R356 M52/2123/94/R , ,00 138,50 19,40 180,00-90,00 GTK ESA R357 M52/2123/94/R , ,00 140,50 25,60 180,00-90,00 GTK ESA R358 M52/2123/94/R , ,00 139,00 35,25 180,00-90,00 GTK ESA R359 M52/2123/95/R , ,00 140,00 37,20 180,00-90,00 GTK ESA R360 M52/2123/95/R , ,00 138,50 49,00 180,00-90,00 GTK ESA R361 M52/2123/95/R , ,00 137,00 45,00 180,00-90,00 GTK ESA R362 M52/2123/95/R , ,00 139,00 45,00 180,00-90,00 GTK ESA R363 M52/2123/95/R , ,00 138,00 40,80 180,00-90,00 GTK ESA R364 M52/2123/95/R , ,00 138,00 76,40 360,00-46,50 GTK ESA R365 M52/2123/95/R , ,00 138,00 58,00 180,00-45,80 GTK ESA R366 M52/2123/95/R , ,00 141,50 32,00 180,00-45,30 GTK ESA R367 M52/2123/95/R , ,00 142,00 43,00 180,00-44,80 GTK ESA R368 M52/2123/95/R , ,00 142,00 59,20 180,00-46,50 GTK ESA R369 M52/2123/95/R , ,00 142,00 80,50 180,00-46,50 GTK ESA R370 M52/2123/95/R , ,00 142,50 56,80 180,00-44,00 GTK ESA R371 M52/2123/95/R , ,00 138,00 49,60 360,00-45,50 GTK ESA R372 M52/2123/95/R , ,00 137,50 50,00 360,00-45,80 GTK ESA R373 M52/2123/95/R , ,00 137,00 38,50 360,00-61,10 GTK ESA R374 M52/2123/95/R , ,00 140,00 50,00 360,00-43,30 GTK ESA R375 M52/2123/95/R , ,00 140,00 60,55 360,00-45,60 GTK ESA R376 M52/2123/95/R , ,00 140,00 50,40 360,00-44,30 GTK ESA R377 M52/2123/95/R , ,00 142,50 53,00 360,00-46,00 GTK ESA R378 M52/2123/95/R , ,00 139,00 44,20 180,00-46,10 GTK ESA R379 M52/2123/95/R , ,00 139,00 47,90 180,00-45,20 GTK ESA

7 R380 M52/2123/96/R , ,00 139,50 60,20 180,00-45,60 GTK ESA R381 M52/2123/96/R , ,00 140,00 60,60 180,00-45,60 GTK ESA R382 M52/2123/96/R , ,00 143,00 40,15 360,00-40,50 GTK ESA R383 M52/2123/96/R , ,00 143,00 40,30 360,00-40,10 GTK ESA R384 M52/2123/96/R , ,00 142,00 41,05 85,00-40,00 GTK ESA R385 M52/2123/96/R , ,00 139,00 60,75 90,00-45,00 GTK ESA R386 M52/2123/96/R , ,00 139,00 61,50 270,00-45,00 GTK ESA R387 M52/2123/96/R , ,00 139,00 80,30 220,00-45,00 GTK ESA Geofysikaaliset maastotutkimukset Geofysikaaliset maastomittaukset toteutuivat hyvin pian ensimmäisten viitteiden löytymisen jälkeen syksyllä Mittauksia (IP, MAGN) suoritettiin n. 1.0 km 2 kokoisella alueella. Mittaustulokset on esitetty väripintakarttoina liitesivuilla Sekä magneettinen että IP-mittaus kuvastavat hyvin mineralisaatioon liittyviä kivilajeja ja niiden rakenteita. Geokemialliset mr-tutkimukset sekä raskasmineraalitutkimukset Alueella suoritettiin runsaasti geokemiallista moreeninäytteenottoa ja raskasmineraalitutkimuksia. Näytteenoton tarkoituksena oli rajata esiintymä sekä etsiä mahdollisia uusia esiintymiä Kalliojärven ympäristöstä. Kivikkoiset, tiiviit moreeni peitteet vaikeuttivat jonkin verran näytteenottoa. Näytteitä kertyi kaikkiaan 1043 kpl. Raskasmineraalinäytteitä tutkittiin yhteensä 208 kpl. Osa raskasmineraali-näytteiden hienoaineksesta analysoitiin samoilla analyysimenetelmillä kuin normaalien moreeninäytteidenkin hienoaines. Myös pintanäytteenoton soveltuvuutta kullanetsinnässä testattiin. Kaikki menetelmät soveltuvat hyvin kullanetsintään. Raskasmineraalinäytteenotto on erittäin käyttökelpoinen nopeutensa ja edullisten kustannustensa vuoksi. Näytteet käsitellään (pesu, seulonta, rikastus) maastossa tai sopivassa kenttätukikohdassa ja ajetaan kullanetsintää varten suunnitellun "spiraali-rikastimen" läpi (Kultakoira). Rikastusnäytteet (n. 1-5 g) tutkitaan mikroskoopilla ja lasketaan mahdolliset Au-hiput. Tulokset ovat usein käytettävissä muutaman päivän kuluttua. Myös pintanäytteenotto on nopea ja edullinen menetelmä. Tulokset ovat kuitenkin käytettävissä vasta kun näytteet on analysoitu. Pintanäytteenotossa näytteet kerätään moreenin pintaosista lapiolla tai kourulapiolla heti orgaanisen kerroksen alta (< 0.5 m). Myös raskasmineraalinäytteet kerätään moreenin pintaosista. Näytteenotossa voidaan hyödyntää ojia ja tieleikkauksia. Myös kaivinkonetta voidaan käyttää apuna kohteellisessa etsinnässä. Näytteenottopisteet ja näytteenoton tulokset on esitetty kullan ja arseenin osalta liitesivuilla Taulukko 2. Moreenin- ja raskasmineraalinäytteet, näytesarjat ja niihin liittyvät tilausnumerot, analyysimenetelmät, näytteenottomenetelmät ja karttalehdet. Kalliojärvi Näytesarjat Tilaus Strategia Kalusto R-fraktio Toteutus Au As Punnitus Kartta Kartta Kpl M KLMR GM50 < mm Linja 521U 516U 5 g M KLMR GM50 < mm Linja 521U 516U 5 g M KLMR GM50 < mm Linja 521U 516U 5 g M KLMR GM50 < mm Linja 521U 516U 5 g M KLMR GM50 < mm Linja 521U 516U 5 g M KLMR GM50 < mm Linja 521U 516U 5 g M KLMR GM50 < mm Linja 521U 516U 5 g

8 5 M PINTA Kourulapio < mm Linja 521 U 516U 5 g M PINTA Kourulapio < mm Linja 521 U 516U 5 g M MONTTU Kaivinkone Pistemäinen 521U 516U 5 g M KLMR Kaivinkone Pistemäinen 521U 516U 5 g M RASKAS Lapio KULTAKOIRA Pistemäinen 10 l M RASKAS Lapio KULTAKOIRA Pistemäinen 10 l M RASKAS Lapio KULTAKOIRA Pistemäinen 10 l M RASKAS Lapio KULTAKOIRA Pistemäinen 5 l M RASKAS Lapio KULTAKOIRA Pistemäinen 5 l Yht Kallioperätutkimukset Kallioperään liittyvät tutkimukset rajoittuivat pääasiassa Kalliojärven kulta-aiheen välittömään lähiympäristöön. Laajoja systemaattisia kallioperätutkimuksia ei alueella resurssien vähäisyyden vuoksi suoritettu. Kalliojärven mineralisaatio ei ole paljastuneena. Sen sijaan moreenilohkareisto sisältää runsaasti malmipuhkeamasta peräisin olevia kiviä. Lähialueen kalliopaljastumat tutkittiin, mutta uusia esiintymiä tai mineralisaatioviitteitä ei löytynyt. Lohkaretutkimukset eivät myöskään tuottaneet merkittäviä uusia viitteitä. Kalliojärven kulta-aiheeseen liittyviä kairaustuloksia ja kairaukseen liittyviä kivilajeja on esitetty liitesivuilla TUTKIMUSTULOKSET Yhteenveto ja johtopäätökset Tutkimuskohde sijaitsee Lempäälän kunnassa, Kalliojärvi-nimisellä alueella, kartta-lehdellä , Tampereelta n. 15 km SW. Malmitutkimusten lähtökohtana olivat alueelliset Au-viitteet sekä kultaa sisältävät raskasmineraalinäytteet. Aihe on Geologian tutkimuskeskuksen löytämä. Kalliojärven ympäristössä suoritettiin vuonna 1994 tunnusteluluonteista raskasmineraalinäytteenottoa (näyteväli n. 250 m). Eräissä mr-näytteissä todettiin yllättäen runsaasti Au-hippuja (> 100 kpl /10 l). Jatkotutkimuksilla paikallistettiin raskasmineraalianomalia, johon liittyi runsaasti myös kvartsiutuneita arseenikiisupitoisia lohkareita. Myös murskatuissa lohkarenäytteissä todettiin myös Au-hippuja. Parhaimmat mr-näytteet sisälsivät > 500 Au-hippua/10 1. Anomalian pituus osoittautui yli 400 m pituiseksi ja n m levyiseksi. Maastomittauksia (MAGN, IP) suoritettiin n. 1 km 2 kokoisella alueella. Myös raskasmineraalitutkimuksia sekä geokemiallista mr-näytteenottoa täydennettiin. Geofysikaalisten maastomittausten valmistuttua alueella aloitettiin tunnustelevat kairaukset anomalian selvittämiseksi. Jo ensimmäisillä kairanrei illä paikallistettiin kvartsiutuneita arseenikiisua sisältäviä kivilajivyöhykkeitä (kiillegneissiä), joissa paras Au-pitoisuus oli 15.1 ppm. Paras lävistys oli 5.6 ppm/3 m. Vuonna 1995 kairauksia jatkettiin mineralisaation koon ja rakenteiden selvittämiseksi. Vuonna 1996 alueella suoritettiin vielä täydentävää kairausta Kohteeseen kairattiin vuosina kaikkiaan 38 reikää yhteispituudeltaan m (GTK/GM100, SMOY/GM200; T56; M52/2123/-94/R350- R358, M52/2123 /-95/R359-R379, M52/2123/-96/R380-R387).

9 Kullan osalta kairaustulokset ovat varsin vaihtelevia. Korkein yksittäinen analyysitulos on 26.7 ppm Au ja 2,33 % As. Paras yksittäinen kairauslävistys on 6.5 ppm/4.8 m (tai 7.24 ppm/4.3 m; R375). Mineralisaatioiden Au-pitoisuus vaihtelee suuresti. Osaltaan tähän vaikuttaa varmasti kullan raekoko ja kullan esiintyminen metallisessa muodossa hippuina. Kullalla kaikkien näytteiden keskiarvo on 0.91 ppm ( ppm, 246 kpl). Arseenilla vastaava keskiarvo on 0.24 % ( %, 246 kpl). Aineistossa yli 1 ppm ylittäviä Au-pitoisuuksia on vain 39 kpl (Au: ppm, ka. 4.5 ppm, As: %, ka %). Paikallistetut mineralisaatiot ovat yleensä vain <1-10 m paksuja ja epäsäännöllisiä ja sisältävät runsaasti leikkaavia pegmatiittisia graniittijuonia. Myös rinnakkaisia mineralisoitumia esiintyy. Mineralisaatiot liittyvät pääsääntöisesti kiillegneissiin. Aupitoiset kivilajit ovat tunnistettavissa vaihtelevasta kvartsiutumisesta, kvartsijuonista ja arseenikiisun esiintymisestä. Rakenteeltaan mineralisaatio on poimuttunut ja muodostaa länteen tai lounaaseen avautuvan synkliinirakenteen. Itäosassa mineralisaatio nousee pintaan (liitekuvat 15-18, 19-27) Puhkeaman päällä on n m paksuinen moreenipeite. Esiintymä on kooltaan pieni ja hajanainen. Syväkairaukseen ja analyyseihin perustuvan arvion mukaan mineralisoitunutta kiveä on korkeintaan n tonnia (ei malmia). Jos esiintymän kokoa arvioitaessa käytetään kynnysarvona esim. yli 1 ppm Au-pitoisuuksia (15.8 % näytteistä), jää mineralisaation koko merkityksettömän pieneksi ja esiintymä hajanaiseksi. Mineralisaatioon liittyviä kivilajeja, kairausprofiileja ja kairaukseen perustuvia projektioleikkauksia on esitetty liitesivuilla 17-18, 19-20, 21-22, Malminetsinnällisesti Kalliojärven tutkimuskohde oli antoisa. Tutkimusten yhteydessä voitiin testata erilaisia malminetsintämenetelmiä. Perinteisen geokemiallisen moreeninäytteenoton lisäksi myös raskasmineraalitutkimukset ja pintanäytteenotto osoittautuivat käyttökelpoisiksi, nopeiksi ja edullisiksi etsintävaihteen tutkimusmenetelmiksi. Raskasmineraalinäytteenotossa voidaan sopivissa olosuhteissa käyttää n m pisteväliä. Näytteitä voidaan käsitellä päivässä n kpl. Menetelmän etuna on nopeus. Tulokset on käytettävissä tarvittaessa samana päivänä. Näin malminetsintää voidaan ohjata päivittäin. Kohteellisessa malminetsinnässä raskasmineraalitutkimuksia voidaan täydentää tutkimusmontutuksilla, lohkaretutkimuksilla, kivilaskuilla sekä geokemiallisilla ja geofysikaalisilla tutkimuksilla. Käytettävät menetelmät riippuvat esiintymätyypistä ja esiintymän rakenteista, maaperägeologisista olosuhteista, maaperästä, jäätikön kuljetussuunnista jne. Kalliojärven tutkimuskohteessa mineralisaation rakenne, suunta sekä jäätikön virtaussuunnat tehostivat Au-As-anomaliaa. Mineralisaation itä-länsi-suuntainen kulku noudattelee viimeisen jäätiköitymisen paikallista läntistä virtaussuuntaa (n o )(uurteet, kivilaskut). Jäätikkö rouhi runsaasti kiviainesta samansuuntaisesta mineralisaatiosta (synkliini). Moreenin sisältämät As-Au-pitoiset kivet rapautuivat. Sen seurauksena moreenin pintaosissa kvartsijuonet ja kiisut rapautuivat "rikastaen" kullan raskasmineraalifraktiossa näkyviksi hipuiksi. Näytteenottoaineiston avulla voidaan tutkia myös kullan kulkeumismatkoja. Kalliojärven alueella Au-Asanomalia erottuu selkeänä vielä n. 300 m päässä puhkeamasta. Malminetsinnällisesti tehokas näytteenottoväli on Kalliojärven ympäristössä kullan osalta n m. Kiinnostavista viitteistä huolimatta Kalliojärven alueelta ei löytynyt taloudellisesti hyödynnettävää esiintymää. Löydetty mineralisaatio on pieni ja hajanainen. Lisäksi Au-pitoisuudet jäivät muutamaa parempaa lävistystä lukuunottamatta valitettavasti liian alhaisiksi. 6 Espoossa Geologi Petri Rosenberg

10 7 TUTKIMUSAINEISTON TALLENTAMINEN Tutkimuksiin liittyvää aineistoa säilytetään GTK:n tiloissa tai arkistoissa. LIITTYY-AINEISTO Aiheeseen liittyviä muita raportteja: Tutkimustyöselostus: M06/2123/2000/3/10. Rosenberg Petri Tutkimustyöselostus Lempäälän kunnassa, Kalliojärvi 1-nimisellä valtausalueella (kaivosrekisteri n:o 5978/1), vuosina suoritetuista kultatutkimuksista. Geofysikaaliset tutkimukset Syväkairaus Muu aineisto Maastomittauksien mittaustulokset ja niihin liittyvät kartat säilytetään Gtk:n arkistossa (MAGN, IP). Magneettinen: Q22.23/ B/94/1 IP: Q28.4 / B/94/1 Kairaukseen liittyvää aineistoa säilytetään Lopen Kairansydänvarastolla. Kairanreiät: M52/2123/-94/R350-R358, M52/2123 /-95/R359-R379, M52/2123/-96/R380-R387. Kairanreikäraportit: M52.5/2123/-94/R350-R358, M52.5/2123/-95/R359-R379, M52.5/2123/-96/R380-R387. Kairanreikäprofiilit: M52.7/2123/-94/R350-R358, M52.7/2123 /-95/R359-R379, M52.7/2123/-96/R380-R387, liitesivuilla Päiväkirjoja ja muuta asiaan liittyvää aineistoa säilytetään Gtk:n tiloissa.

11 LIITELUETTELO 8 Liite 1. Tutkimuskohteen sijainti geologisella kallioperäkartalla (mukailtu 1: mittakaavaisesta Suomen kallioperäkartasta, GTK 1997). Kuvassa myös mukana tärkeimmät rakenteelliset lineamentit (1: ). Kuvassa punainen tähti kuvaa Lempäälän Kalliojärven aluetta. Liite 2. Tutkimuskohteen sijainti yleispiirteisellä geologisella kartalla (mukailtu 1: mittakaavaisesta kallioperäkartasta, 2123) (1: ). Vastaava alue on esitetty myös aerogeofysikaalisiin matalalentomittauksiin perustuvalla magneettisella väripintakartalla. Kuvissa tähtisymboli kuvaa Lempäälän Kalliojärven aluetta. Liite 3. Tutkimuskohteen, valtausvarausalueen sekä geofysikaalisten maastomittausten (MAGN, IP) sijainti 1: mittakaavaisella pohjakartalla Liite 4. Moreeninäytteenottopisteiden sijainti. 1: mittakaavaisella pohjakartalla Liite 5. Moreeninäytteenottopisteiden sijainti. 1: mittakaavaisella pohjakartalla Liite 6. Moreeninäytteenoton tulokset symbolikarttana (Au ppb) 1: mittakaavaisella pohjakartalla Liite 7. Moreeninäytteenoton tulokset symbolikarttana (Au ppb) 1: mittakaavaisella pohjakartalla Liite 8. Moreeninäytteenoton tulokset symbolikarttana (As ppm) 1: mittakaavaisella pohjakartalla Liite 9. Moreeninäytteenoton tulokset symbolikarttana (Au ppm) 1: mittakaavaisella pohjakartalla Liite 10. Näytteenottopisteiden ja tutkimusmonttujen sijainti. 1:5 000 mittakaavaisella pohjakartalla Kohteellinen näytteenotto. Liite 11. Näytteenoton tulokset symbolikarttana (Au ppb) 1:5 000 mittakaavaisella pohjakartalla Kohteellinen näytteenotto. Liite 12. Raskasmineraalinäytteenoton tulokset symbolikarttana (Au-hiput kpl/10 1) 1:5 000 mittakaavaisella pohjakartalla Kohteellinen näytteenotto. Liite 13. Näytteenoton tulokset symbolikarttana (As ppm) 1:5 000 mittakaavaisella pohjakartalla Kohteellinen näytteenotto. Liite 14. Lempäälän Kalliojärven Au-esiintymän sijainti aerogeofysikaaliseen matalalentoaineistoon perustuvalla väripintakartalla Mittakaava 1: Liite 15. Magneettisen maastomittauksen ja Au-pitoisuuksien (Au ppb) yhdistelmäkartta. Mittakaava 1: Liite 16. IP-mittauksen ja Au-pitoisuuksien (Au ppb) yhdistelmäkartta. Mittakaava 1:

12 Liite 17. Kairanreikien sijainti magneettisiin maastomittauksiin perustuvalla väripintakartalla. Mittakaava 1: Liite 18. Kairanreikien sijainti IP-mittauksiin perustuvalla väripintakartalla. Mittakaava 1: Liite 19. Kairanreiät sekä Au- ja As-pitoisuudet pintaprojektiona. Mittakaava 1: Liite 20. Mineralisaatioon liittyvät kairanreiät sekä Au- ja As-pitoisuudet pintaprojektiona. Mittakaava 1: Liite 21. Kairanreiät sekä Au- ja As-pitoisuudet W-E-suuntaisena pystyprojektiona. Mittakaava 1: Liite 22. Mineralisaatioon liittyvät kairanreiät sekä Au- ja As-pitoisuudet W-E-suuntaisena pystyprojektiona. Mittakaava 1: Liite 23. Yksinkertaistettu kuva mineralisaatioon liittyvistä kivilajeista. N-S-suuntainen pystyprojektio (E10, liitteet 17-18) (R363-R365, R381). Mittakaava 1:625. Kalliojärvi Liite 24. Yksinkertaistettu kuva mineralisaatioon liittyvistä kivilajeista. N-S-suuntainen pystyprojektio (E9, liitteet 17-18) (R353, R361-R362, R375). Mittakaava 1:625. Kalliojärvi Liite 25. Yksinkertaistettu kuva mineralisaatioon liittyvistä kivilajeista. N-S-suuntainen pystyprojektio (E8, liitteet 17-18) (R350, R352, R354, R360, R380). Mitta-kaava 1:625. Kalliojärvi Liite 26. Yksinkertaistettu kuva mineralisaatioon liittyvistä kivilajeista. N-S-suuntainen pystyprojektio (E7, liitteet 17-18) (R351, R355, R374). Mittakaava 1:625. Kalliojärvi Liite 27. Yksinkertaistettu kuva mineralisaatioon liittyvistä kivilajeista. N-S-suuntainen pystyprojektio (E6, liitteet 17-18) (R356, R372-R373). Mittakaava 1:625. Kalliojärvi Liite 28. Kairausprofiili R376 (E11, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 29. Kairausprofiilit R363-R365, R381 (E10, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 30. Kairausprofiilit R353, R361-R362, R375 (E9, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 31. Kairausprofiilit R350, R352, R354, R360, R380 (E8, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 32. Kairausprofiilit R351, R355, R374 (E7, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 33. Kairausprofiilit R356, R372-R373 (E6, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi

13 10 Liite 34. Kairausprofiilit R357-R359, R371 (E5, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 35. Kairausprofiilit R366-R368 (E4, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 36. Kairausprofiili R396 (E3, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 37. Kairausprofiilit R370, R382 (E2/1, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 38. Kairausprofiili R383 (E0/1, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 39. Kairausprofiili R378 (E2/2, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 40. Kairausprofiili R379 (E0/2, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 41. Kairausprofiili R377 (E7/2, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 42. Kairausprofiilit R385-R386 (E12, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 43. Kairausprofiili R387 (E13, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Pohjakartat: Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/00

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET.

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4403 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2021/2000/1/10 PAIMIO Korvenala Petri Rosenberg 20.1.2000 PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN PAISKALLION ALUEELLA VUOSINA 1997-1999.

KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN PAISKALLION ALUEELLA VUOSINA 1997-1999. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2121/2000/ 1 /10 SUODENNIEMI Paiskallio RAPORTTITIEDOSTO N:O 4404 Petri Rosenberg 18.2.2000 KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN

Lisätiedot

Petri Rosenberg

Petri Rosenberg RAPORTTITIEDOSTO N:O 4981 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2123/2000/ 1 /10 NOKIA, YLÖJÄRVI Metsäkylä Petri Rosenberg 7.2.2000 TUTKIMUSRAPORTTI NOKIAN JA

Lisätiedot

KULTATUTKIMUKSET HÄMEENKYRÖN LAVAJÄRVEN ALUEELLA VUONNA 1996.

KULTATUTKIMUKSET HÄMEENKYRÖN LAVAJÄRVEN ALUEELLA VUONNA 1996. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4982 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2124/2000/ 1 /10 HÄMEENKYRÖ Lavajärvi Petri Rosenberg 23.3.2000 KULTATUTKIMUKSET HÄMEENKYRÖN

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3232/-93/1/10 - Joroinen Tuohilahti Olavi Kontoniemi 30.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-93/1/10 Kuusamo Sarkanniemi Heikki Pankka 29.12.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2741/-89/1/60 Kittilä Vuomanmukka Kari Pääkkönen 26.9.1989 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi 01.11.1991 30( TUTKIMUSTYOSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PUT- (ELA 1, KAIV.REK.NRO 4229/1, SUORITETUISTA MALMITUTKINUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M 06/2633/-91/1/10 Rovaniemen maalaiskunta Rosvohotu Seppo Rossi 29.11.1991 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU

Lisätiedot

RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87

RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/3721/-93/1/10 KITTILÄ PETÄJÄSELKÄ Veikko Keinänen 4.5.1993 RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87 Johdanto

Lisätiedot

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 SINKKI- JA KULTAMALMITUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN HANHISUOLLA, JOUTOKANKAALLA JA KULTAVUORELLA, KTL 3323 03, SEKÄ PYLHY- LÄNAHOLLA, KTL

Lisätiedot

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen Yksikkö Kokkola 2/2015 Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen 7.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RANTALA 1, KAIV.REK. N :O 3401 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1. (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek.

MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1. (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3311/-87/1/10 Viitasaari Mäkrä Jarmo Nikander MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1 (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3712/-85/1/10 Kittilä Tepsa Antero Karvinen 29.11.1985 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2

Lisätiedot

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 06/3231/-83/1/10 Joroinen,Juva Suotlampi Hannu Makkonen 21.3.1983 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3233/-87 /1/10 RANTASALMI Pirilä II Hannu Makkonen 27.1.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA

Lisätiedot

SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI, KESKI-SUOMI

SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI, KESKI-SUOMI GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Timo Ahtola Olli Sarapää 02.10.2000 Raportti M89/2000/2 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4577 SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI 1999-2000 KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI,

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo 2.5.2017 Geofysiikan mittaukset Velkuan Aumineralisaation alueella Naantalissa Tuire Valjus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen 24.10.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA VUOMANPERÄNMAA JA POROAITA, KAIV.REK.

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen 15.12.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KILPISJÄRVI 1-3,KAIV. REK. N:O 3398/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-91/1/10 Kuusamo Iso-Rehvi Erkki Vanhanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA ISO-REHVI 1, KAIV. REK. N:O 4442 MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-92/1/10. Olavi Kontoniemi 04.06.1992

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-92/1/10. Olavi Kontoniemi 04.06.1992 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-92/1/10 Rantasalmi Osikk o Olavi Kontoniemi 04.06.1992 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA OSIKKO, 1, KAIV.REK.NRO 4048/1, OSIKKO 2, KAIV.REK.NRO

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raaka-ainetoimiala M06/2533/-99/1/10 HAUKIPUDAS Isolahti 1. Esko Korkiakoski 21.12.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raaka-ainetoimiala M06/2533/-99/1/10 HAUKIPUDAS Isolahti 1. Esko Korkiakoski 21.12. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raaka-ainetoimiala M06/2533/-99/1/10 HAUKIPUDAS Isolahti 1 Esko Korkiakoski 21.12.1999 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS HAUKIPUTAAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISOLAHTI

Lisätiedot

-3- JOHDANTO Saarijärven kunnassa sijaitseva valtaus PIKKULA 1 (kuva 2), kaiv.rek. n:o 3271/1, KTM n:o453/460/81, tehty 7.l0.

-3- JOHDANTO Saarijärven kunnassa sijaitseva valtaus PIKKULA 1 (kuva 2), kaiv.rek. n:o 3271/1, KTM n:o453/460/81, tehty 7.l0. -3- JOHDANTO Saarijärven kunnassa sijaitseva valtaus PIKKULA 1 (kuva 2), kaiv.rek. n:o 3271/1, KTM n:o453/460/81, tehty 7.l0.-8l,peruttiin 10.12.1984 Valtausalueelta etsittiin lohkareviuhkan lohkareiden

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa 1.11.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RUOSSAKERO 1, 2 JA 3, KAIV. REK. N:O 3451/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

Raportti Pukinselän kultatutkimuksista Tervolassa vuosina 2003-2007 Antero Karvinen, Jorma Isomaa ja Eero Sandgren

Raportti Pukinselän kultatutkimuksista Tervolassa vuosina 2003-2007 Antero Karvinen, Jorma Isomaa ja Eero Sandgren Pohjois-Suomen yksikkö M19/2633/2007/10/63 21.12.2007 Rovaniemi Raportti Pukinselän kultatutkimuksista Tervolassa vuosina 2003-2007 Antero Karvinen, Jorma Isomaa ja Eero Sandgren GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1.

RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3431/-88/1/10 KAJAANI PIRTTIAHO Timo Heino 23.12. 1988 RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1. KAIVOSREKIS- 3 Valtausalueella tehdyt tutkimukset

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1 (4) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/1833/-84/1/10 Enontekiö Autsasenkuru Veikko Keinänen 29.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3312/-87/1/10 KEITELE Kangasjärvi Jarmo Nikander 8.12.1287 MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1 (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30 Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 Syksyllä 1973 lähetti rajajääkäri Urho Kalevi Mäkinen geologisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA 1, KAIV. REK. N:O 3473 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA 1, KAIV. REK. N:O 3473 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (3) M 06/3741/-88/1/10 Sodankylä Kustruotomanaapa ja Viuvalo-oja Tapani Mutanen 26.10.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA

Lisätiedot

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl 1 (7) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl OKME/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Koveron arkeeisella vihreäkivivyöhykkeellä valtauksilla Mönni 1 5, Kovero 1 2 ja Kuusilampi vuosina 1998 1999

Lisätiedot

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama Pohjois-Suomen yksikkö M19/2743/2006/1/10 19.10.2006 Rovaniemi Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

U~O~U~PU. TUTKIMUSRAPORTTI 2 OOl/3234O8B/JJE1 RMP/1989 NiCu-PROJEKTI/ITÄ-SUOMI. J.Eeronheimo, R. Pietilä

U~O~U~PU. TUTKIMUSRAPORTTI 2 OOl/3234O8B/JJE1 RMP/1989 NiCu-PROJEKTI/ITÄ-SUOMI. J.Eeronheimo, R. Pietilä 0 = OKANOSTEOWSUUS U~O~U~PU J.Eeronheimo, R. Pietilä 01.09.1989 TUTKIMUSRAPORTTI 2 OOl/3234O8B/JJE1 RMP/1989 NiCu-PROJEKTI/ITÄ-SUOMI - SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. ALKUTIEDOT 3 2. AIKAISEMMAT RAPORTIT 3 3.

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LUHANGAN MUONASUO NIMISELLÄ VALTAUSALUEELLA KAIV.REK.Nro 2905/1-4 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LUHANGAN MUONASUO NIMISELLÄ VALTAUSALUEELLA KAIV.REK.Nro 2905/1-4 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3122/-87/1 Luhanka Tammijärvi Marjatta Virkkunen Boris Lindmark 18.6.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LUHANGAN MUONASUO NIMISELLÄ VALTAUSALUEELLA KAIV.REK.Nro 2905/1-4 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy / Outokumpu 1 kpl

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy / Outokumpu 1 kpl Julkinen 1 (7) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy / Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Suomussalmen Kiannanniemellä valtausalueilla Kuikkapuro 1-5 (kaiv.rek. nrot 6748/1, 6841/1,

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jarmo Lahtinen 25.1.2008 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Kuhmon Hautalehdon valtausalueella Hautalehto 3 (kaiv.

Lisätiedot

PIRKKALASSA VUOSINA SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET

PIRKKALASSA VUOSINA SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Malmit ja kallioperä M19/2123/-98/1/10 PIRKKALA RAPORTTITIEDOSTO N:O 4299 P. Rosenberg 3.11.1998 PIRKKALASSA VUOSINA 1992-1995 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET

Lisätiedot

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Etelä-Suomen yksikkö 12.12.2006 Q18.4/2006/1 Espoo IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Heikki Vanhala (Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/06) 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK)

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio M173K2015 Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) Kokkovaran tilan pintamalli. Korkeusulottuvuutta

Lisätiedot

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2433/93/2/10 OULAINEN Rimpikoivikko Esko Iisalo 30.4.1993 RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu A i C.', >'/AP PA LE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M9/323/-92/6/O Juva Rutkonlampi Hannu Makkonen 2.0.992 RUTKONLAMMEN GRANAATTIGABRON TUTKIMUKSET JUVALLA VUOSINA 989-990 JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS 0 K MALMINETSINTA. Haapajärvi, Kopsa. "Kopsa" Mittakaava 1 : 100 000

OUTOKUMPU OY KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS 0 K MALMINETSINTA. Haapajärvi, Kopsa. Kopsa Mittakaava 1 : 100 000 9 OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS Haapajärvi, Kopsa "Kopsa" 2344 07 Mittakaava 1 : 100 000 0 OUTOKUMPU OY 0 + MALMINETSINTE Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3241/-03/1/10 SUONENJOKI Kärpänlampi, Saarinen Koskee 3241,

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3241/-03/1/10 SUONENJOKI Kärpänlampi, Saarinen Koskee 3241, 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3241/-03/1/10 SUONENJOKI Kärpänlampi, Saarinen Koskee 3241, 3242 30.12.2003 Mäkinen Jari Raportti Suonenjoen kunnassa kohteissa Kärpänlampi ja Saarinen suoritetuista

Lisätiedot

M19/2432/-96/1/ ARKISTOKKA. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto. VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander

M19/2432/-96/1/ ARKISTOKKA. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto. VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander ARKISTOKKA PAL GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto M19/2432/-96/1/10 VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander 29.2.1996 MALMITUTKIMUKSET VIHANNIN, PYHÄJOEN JA RAAHEN KUNTIEN ALUEILLA

Lisätiedot

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Etelä-Suomen yksikkö C/KA 33/09/01 3.7.2009 Espoo Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

07, 12 JA , 09 SEKÄ, VUOSINA 1990 JA 1991.

07, 12 JA , 09 SEKÄ, VUOSINA 1990 JA 1991. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S M 19/3323,3314, 3312/- 92/1/1Q, Kiuruvesi, Pielavesi, Pihtipuda s MM-projekt i Jarmo Nikande r 5.2.1992 MM-PROJEKTIN MALMIENNUSTEKOHTEIDEN TUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN, PIELAVEDEN

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/1234/-94/1/10 Kauhajoki Niilo Kärkkäinen 15.6.1994 RAPORTTITIEDOSTO N:O 3480 TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI

Lisätiedot

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla Tutkimusmenetelmistä GTK:n roolista ja tutkimuksista Lapissa Mikä on

Lisätiedot

Tammelan Liesjärven Au-Cu -kohteen geofysikaaliset tutkimukset 2016

Tammelan Liesjärven Au-Cu -kohteen geofysikaaliset tutkimukset 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Yksikkö Espoo 93/2016 Tammelan Liesjärven Au-Cu -kohteen geofysikaaliset tutkimukset 2016 Hanna Leväniemi, Niilo Kärkkäinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 93/2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Espoon yksikkö Viitajärvi Toholammi M06/2342/2007/10/70 26.10.20067

Espoon yksikkö Viitajärvi Toholammi M06/2342/2007/10/70 26.10.20067 Espoon yksikkö Viitajärvi Toholammi M06/2342/2007/10/70 26.10.20067 Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Kannuksen, Lohtajan ja Toholammin kuntien alueella sijaitsevalla Viitajärven valtauksella, kaivosrekisteri

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M/06/4522/-88/1/10 Kuusamo Kouvervaara Erkki Vanhanen 13.05. 1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4)

Tutkimustyöselostus Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4) 15.10.2014 ALTONA MINING LTD/KUHMO METALS OY Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4) Sanna Juurela KUHMO METALS OY (Y-tunnus 1925450-2) Kaivostie 9, FIN-83700 Polvijärvi, FINLAND Tel. +358 10

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Suomussalmen Sääskeläissuon Likosuon alueella valtauksilla Sääskeläissuo 1 2 (kaiv.

Lisätiedot

KAIVOSLAIN 195:N MUKAINEN TUTKIMUSNOSELOSTUS LAPIN LAANISSA SODANKY~N KUNNASSA ALLA LUETELLUILLA VALTAUSALUEILLA SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA:

KAIVOSLAIN 195:N MUKAINEN TUTKIMUSNOSELOSTUS LAPIN LAANISSA SODANKY~N KUNNASSA ALLA LUETELLUILLA VALTAUSALUEILLA SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA: m E Korvuo mpu Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö OKMEIarkisto Outokumpu KAIVOSLAIN 195:N MUKAINEN TUTKIMUSNOSELOSTUS LAPIN LAANISSA SODANKY~N KUNNASSA ALLA LUETELLUILLA VALTAUSALUEILLA SUORITETUISTA

Lisätiedot

GTK:n kultatutkimukset Etelä- ja Länsi-Suomessa

GTK:n kultatutkimukset Etelä- ja Länsi-Suomessa Geologian tutkimuskeskus M19/2024/2004/2/10 Liittyy kl 2123,3124,2342,2112 Niilo Kärkkäinen ja Tapio Lehto GTK:n kultatutkimukset Etelä- ja Länsi-Suomessa Vuorimiesyhdistyksen ekskursio 28.9.2004 29.9.2004

Lisätiedot

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Kaukokartoituspäivät 9.11.2007 Hanna Leväniemi, Taija Huotari, Ilkka Suppala Sisältö Aerogeofysikaaliset mittaukset yleisesti GTK:n lentomittaukset

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Tutkimustyöselostus 080145231JJV103 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl IKME Kaivoslain 19 :n mukainen tutkimustyöselostus Kuusamon Kuparivaaran alueella valtauksilla Kuparivaara 1-3 suoritetuista

Lisätiedot

SULFIDIMALMINETSINTÄÄ PARKANON MUSTAJÄRVELLÄ ja ALKKIASSA v. 1988-1992 ja 2000

SULFIDIMALMINETSINTÄÄ PARKANON MUSTAJÄRVELLÄ ja ALKKIASSA v. 1988-1992 ja 2000 GEOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS M19/2212/-93/10/1 Parkano Mustajärvi, Alkkia Niilo Kärkkäinen, Juhani Alanen 30.4.2000 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4492 SULFIDIMALMINETSINTÄÄ PARKANON MUSTAJÄRVELLÄ ja ALKKIASSA v. 1988-1992

Lisätiedot

Outokumpu Oy luovutti GTK:n käyttöön aluetta koskevan geologisen, geokemiallisen ja geofysikaalisen perusaineiston sekä aiemmat U-tutkimustulokset.

Outokumpu Oy luovutti GTK:n käyttöön aluetta koskevan geologisen, geokemiallisen ja geofysikaalisen perusaineiston sekä aiemmat U-tutkimustulokset. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/2741/-88/1/60 Kittilä, Muonio Pahtavuoma Kari Pääkkönen 3.3.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN JA MUONION KUNNISSA VALTAUSALUEILLA KOLVA- KERO 1-3, KAIV. REK. N:O 3315

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: 18.12.2013 ML2011:0020

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: 18.12.2013 ML2011:0020 Kuulutus 18.12.2013 1 (1) Lupatunnus ML2011:0020 KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 :n nojalla Malminetsintälupahakemuksen Hakija: Lupatunnus: Alueen

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTE NURMON KUNNAN YLIJOEN ALUEEN MALMITUTKIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA KIVENNEVA 1, KAIV.REK. NRO 4673/1

TUTKIMUSTYÖSELOSTE NURMON KUNNAN YLIJOEN ALUEEN MALMITUTKIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA KIVENNEVA 1, KAIV.REK. NRO 4673/1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/2221/-93/1/10 Nurmo Ylijoki Niilo Kärkkäinen 25.11.1993 RAPORTTITIEDOSTO N:O 3424 TUTKIMUSTYÖSELOSTE NURMON KUNNAN YLIJOEN ALUEEN MALMITUTKIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA

Lisätiedot

Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Sisältö Faktat Arseenin esiintyminen kallioperässä ja pohjavedessä Mitä pitää mitata ja milloin? Arseenipitoisuuden

Lisätiedot

Venetekemän malmitutkimuksista

Venetekemän malmitutkimuksista ~ U 5 --k- ~~, GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3214/-80/1/10 Venetekemä Juha Jokinen 30. Väliraportti Venetekemän malmitutkimuksista Pieksämäen mlk. 30.04.1980 Juha Jokinen VÄLIRAPORTTI VENETEKEMÄN MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYöSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HAURESPÄÄ 1, KAIV. REK. N: TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYöSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HAURESPÄÄ 1, KAIV. REK. N: TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3712/-86/1/10 Kittilä Haurespää Olavi Auranen 3.12.1986 TUTKIMUSTYöSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HAURESPÄÄ 1, KAIV. REK. N:0 3280 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTE ENONTEKIÖN RUOSSAKERON KULTA-AIHEIDEN TUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTE ENONTEKIÖN RUOSSAKERON KULTA-AIHEIDEN TUTKIMUKSISTA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/1834/-91/2/10 Enontekiö Ruossakero Au Jorma Isomaa 11.03.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTE ENONTEKIÖN RUOSSAKERON KULTA-AIHEIDEN TUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-88. Tutkimusalueet sijaitsevat

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEILLA RIIHIVAARA 1 JA 2, KAIV.REK. N:O 3202 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEILLA RIIHIVAARA 1 JA 2, KAIV.REK. N:O 3202 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/4522/-84/1/60 Kuusamo Kouvervaara Kari Pääkkönen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEILLA RIIHIVAARA 1 JA 2, KAIV.REK. N:O 3202 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset. Sijainti 1:400 000. Eero Sandqren/?HM 8.10.1982

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset. Sijainti 1:400 000. Eero Sandqren/?HM 8.10.1982 Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Eero Sandqren/?HM 8.10.1982 Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset Sijainti 1:400 000 Lähtökohta Lin joitus P Jämbäckin vuonna 1980 lähettämä Au-pitoinen, 14 ppm,

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/2123/2004/1/10 LEMPÄÄLÄ Kalliojärvi. Tapio Lehto

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/2123/2004/1/10 LEMPÄÄLÄ Kalliojärvi. Tapio Lehto GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/2123/2004/1/10 LEMPÄÄLÄ Kalliojärvi Tapio Lehto 8.09.2004 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LEMPÄÄLÄN KUNNASSA, KALLIOJÄRVI 2 NIMISELLÄ VALTAUSALUEELLA (KAIVOSREKISTERI N:O 7176/1) VUOSINA

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Huittisissa valtausalueilla Palokallio 1(8524/1) ja Palokallio 2(8524/2) vuosina

Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Huittisissa valtausalueilla Palokallio 1(8524/1) ja Palokallio 2(8524/2) vuosina Geologian tutkimuskeskus 43/2011 23.11.2011 Espoo Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Huittisissa valtausalueilla Palokallio 1(8524/1) ja Palokallio 2(8524/2) vuosina 2006-2009 Sari Grönholm, Saku Vuori,

Lisätiedot

Keski-Suomen mineraalipotentiaali - hankkeen kairaukset Hankasalmen Janholanjoella 2014 Ahven Marjaana, Aimo Ruotsalainen

Keski-Suomen mineraalipotentiaali - hankkeen kairaukset Hankasalmen Janholanjoella 2014 Ahven Marjaana, Aimo Ruotsalainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Yksikkö Kuopio 63/2014 Keski-Suomen mineraalipotentiaali - hankkeen kairaukset Hankasalmen Janholanjoella 2014 Ahven Marjaana, Aimo Ruotsalainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus Inari, Angeli Rovaniemi 17.12.1997 Kaoliinitutkimukset Inarin kunnassa Angelin ympäristössä Jalkavaara 1 ja 2 nimisillä valtausalueilla kaivosrekisterinumero 5622/1 ja 2 Tutkimukset

Lisätiedot

6 ~6-&-&5,~. 0 outokumpu mining FINNMINES. OKME/O Hallikainen Kauppa- ja teollisuusministeriö Aleksanterinkatu 10.

6 ~6-&-&5,~. 0 outokumpu mining FINNMINES. OKME/O Hallikainen Kauppa- ja teollisuusministeriö Aleksanterinkatu 10. 0 outokumpu mining FINNMINES OKME/O Hallikainen - -- 23.4.1991 Kauppa- ja teollisuusministeriö Aleksanterinkatu 10 00170 HELSINKI Viite: Asia: KTM nrot 7/460/86 ja 192/460/86 Kaivospiirihakemuksen taydentaminen

Lisätiedot

Suolikon kairaukset Muuramessa 2014

Suolikon kairaukset Muuramessa 2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Yksikkö Kuopio 93/2015 Suolikon kairaukset Muuramessa 2014 Esa Heilimo ja Sami Niemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 93/2015 Kuvailulehti Documentation page Sisällysluettelo 1 Kohteen

Lisätiedot

Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä

Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä Itä-Suomen yksikkö M19/4322/2010/28 31.5.2010 Kuopio Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä Sisällysluettelo Kuvailulehti

Lisätiedot

GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Väli-Suomen aluetoimisto Kari Pääkkönen, aluejohtaja 28.12.2001 Dnro K 142/43/01

GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Väli-Suomen aluetoimisto Kari Pääkkönen, aluejohtaja 28.12.2001 Dnro K 142/43/01 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Väli-Suomen aluetoimisto Kari Pääkkönen, aluejohtaja 28.12.2001 Dnro K 142/43/01 Kauppa- ja teollisuusministeriö Ylitarkastaja

Lisätiedot

5i!40 i. $,#] s! LL 9 S0. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti. VLF-R-mittaus Kouvervaarasta

5i!40 i. $,#] s! LL 9 S0. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti. VLF-R-mittaus Kouvervaarasta Q 19/4522/2000/1 KUUSAMO Pertti Turunen 16.6.2000 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti @ 60 Li 9 S0 5i!40 i 1 rd $,#] s! LL 10' 0 50 100 150 X (m) 200 20 30 40 VLF-R-mittaus

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi Selvitys Sodankylän ympäristön maankäyttöä ja kaivostoimintaa tukevasta maaperätiedonkeruusta ja toimintamallista - maaperätiedonkeruu

Lisätiedot

M 06/3343/-78-80/1_/_10

M 06/3343/-78-80/1_/_10 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3343/-78-80/1_/_10 Rautavaara Pappilanmäki Esko Sipilä 1.10.1084 TUTKIMUSSELOSTUS RAUTAVAARAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PAPPILANMÄKI 1, KAIV:REK. N:0 3044/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA.

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3. Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3. Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3 Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12.1998 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LEPPÄVIRRAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HEIMONVUORI

Lisätiedot

M 19/2734/72/3/30 Kittilä, Riikonkoski Aimo Nurmi SISÄLLYSLUETTELO. Johdanto. Alueen maaperä

M 19/2734/72/3/30 Kittilä, Riikonkoski Aimo Nurmi SISÄLLYSLUETTELO. Johdanto. Alueen maaperä M 19/2734/72/3/30 Kittilä, Riikonkoski Aimo Nurmi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Alueen maaperä Geokemiallinen näytteenotto - kalustot - näytteiden preparointi ja analysointi Analyysitulosten esittäminen Yhteenveto

Lisätiedot

RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998

RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/3642/-99/1/82 PELKOSENNIEMI Suvanto Panu Lintinen 27.9.1999 RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille GTK / Etelä-Suomen yksikkö LIFE10 ENV/FI/000062 ASROCKS 30.10.2012 Espoo ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille Paavo Härmä ja Jouko Vuokko With the contribution of the LIFE financial instrument of the

Lisätiedot

SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI 1999-2000 KAUDEN 1999 LOPPURAPORTTI, POHJOIS-POHJANMAA

SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI 1999-2000 KAUDEN 1999 LOPPURAPORTTI, POHJOIS-POHJANMAA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Timo Ahtola Erkki Herola Jaana Lohva Olli Sarapää 30.11.1999 Raportti M89/99/7 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4575 SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI 1999-2000

Lisätiedot

L ARKISTOKAPPAL ~'l. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/3311/2002/2/10 yutasaari Mäkrä Olavi Kontoniemi Juha Mursu

L ARKISTOKAPPAL ~'l. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/3311/2002/2/10 yutasaari Mäkrä Olavi Kontoniemi Juha Mursu L ARKISTOKAPPAL ~'l GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/3311/2002/2/10 yutasaari Mäkrä 23.05.2002 Olavi Kontoniemi Juha Mursu VIITASAAREN MÄKRÄN ALUEEN KULTAPOTENTIAALISELVITYS VUOSINA

Lisätiedot

KANGASJÄRVEN RIKKIKIISU - SINKKIVÄLKEMINERALISAATIO JA SIIHEN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET (Valtausalue Kangasjärvi 1, kaiv.rek.

KANGASJÄRVEN RIKKIKIISU - SINKKIVÄLKEMINERALISAATIO JA SIIHEN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET (Valtausalue Kangasjärvi 1, kaiv.rek. M 06/3312/-83/1/10 Keitele Kangasjärvi Jarmo Nikander 31.10.1983 KANGASJÄRVEN RIKKIKIISU - SINKKIVÄLKEMINERALISAATIO JA SIIHEN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET (Valtausalue Kangasjärvi 1, kaiv.rek.n :o 3535/1) 2

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS HALSUAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TIENPÄÄ 1, KAIV.REK. N:o 3381/1, SUORITETUISTA MALMI- TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS HALSUAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TIENPÄÄ 1, KAIV.REK. N:o 3381/1, SUORITETUISTA MALMI- TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS - M 06/2332/-84/1/10 Halsua Karvonen, Tienpää Kaj J. Västi 5.3.1984 ; TUTKIMUSTYÖSELOSTUS HALSUAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TIENPÄÄ 1, KAIV.REK. N:o 3381/1, SUORITETUISTA MALMI-

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/3714/-98/2/10. Sodankylä Postoaapa. Eelis Pulkkinen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/3714/-98/2/10. Sodankylä Postoaapa. Eelis Pulkkinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/3714/-98/2/10 Sodankylä Postoaapa Eelis Pulkkinen 25.03.1998 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA POSTO 1, KAIV.REK. N:O 6169/1

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Tammelan kunnan Riukan, kaivosrek.nro 7483/1, ja Pursion, kaivosrek.nro 7482/1, valtauksilla

Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Tammelan kunnan Riukan, kaivosrek.nro 7483/1, ja Pursion, kaivosrek.nro 7482/1, valtauksilla Espoon yksikkö M06/2024/2007/1/10/69 30.11.2007 Espoo Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Tammelan kunnan Riukan, kaivosrek.nro 7483/1, ja Pursion, kaivosrek.nro 7482/1, valtauksilla Niilo Kärkkäinen,

Lisätiedot

Geokemian Au anomalian tutkimus Tammelan Susikkaassa Pekka Sipilä, Pekka Huhta, Niilo Kärkkäinen

Geokemian Au anomalian tutkimus Tammelan Susikkaassa Pekka Sipilä, Pekka Huhta, Niilo Kärkkäinen GTK Etelä-Suomen Yksikkö Espoo GTK 122/2014 Geokemian Au anomalian tutkimus Tammelan Susikkaassa 2011-2012 Pekka Sipilä, Pekka Huhta, Niilo Kärkkäinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Susikas GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

GTK. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto. M06/4412/2001/2/10 Louhiniemi. Markku Tenhola ja Matti Niskanen

GTK. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto. M06/4412/2001/2/10 Louhiniemi. Markku Tenhola ja Matti Niskanen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/4412/2001/2/10 Louhiniemi Markku Tenhola ja Matti Niskanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUHMON KAUPUNGISSA VALTAUSALUEELLA LOUHINIEMI 1 (Kaivosrekisteri No

Lisätiedot

KUUSAMON LIUSKEALUEEN KULTAPITOISET ESIINTYMÄT JA ALUEEN KULTAPOTENTIAALI

KUUSAMON LIUSKEALUEEN KULTAPITOISET ESIINTYMÄT JA ALUEEN KULTAPOTENTIAALI GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/4522, 4611, 4613/-90/1/10 Kuusamo Erkki Vanhanen 19.01.1990 KUUSAMON LIUSKEALUEEN KULTAPITOISET ESIINTYMÄT JA ALUEEN KULTAPOTENTIAALI 2 Yleistä Geologian tutkimuskeskus on

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LUOPIOISTEN KUNNASSA, VALTAUSALUEELLA NIINIMETSÄ 1, KAIV.REK. N:O 4701/1, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LUOPIOISTEN KUNNASSA, VALTAUSALUEELLA NIINIMETSÄ 1, KAIV.REK. N:O 4701/1, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2132/-94/1/81 LUOPIOINEN Kaukkala Reijo Alviola ja Pirkko Nurmela 29.4.1994 RAPORTTITIEDOSTO N:O 3479 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LUOPIOISTEN KUNNASSA, VALTAUSALUEELLA NIINIMETSÄ

Lisätiedot

HYDROTERMISEN. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti VAIKUTUS KIVIEN PETROFYSIKAALISIIN OMINAISUUKSIIN KUUSAMON~ Y ~ S S A

HYDROTERMISEN. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti VAIKUTUS KIVIEN PETROFYSIKAALISIIN OMINAISUUKSIIN KUUSAMON~ Y ~ S S A Q 19/46] 3/1998/1 KUUSAMO Pertti Turunen 4.6.1998 ARKISTOKAPPALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti HYDROTERMISEN MUUTTUMISEN VAIKUTUS KIVIEN PETROFYSIKAALISIIN OMINAISUUKSIIN

Lisätiedot

Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 -

Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 - Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 - 4 Vuoden 1981 aikana mitattiin sähköisesti ja magneettisesti 33 km 2 alue karttalehdellä 3432.12, lisäksi tihennettiin sähköistä ja magneettista mittausta Haapaselän ja Vehmasmäen

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus Sodankylän kunnassa valtausalueella Lehtovaara 1, kaiv.rek.nro 7548/1 suoritetusta malmitutkimuksesta

Tutkimustyöselostus Sodankylän kunnassa valtausalueella Lehtovaara 1, kaiv.rek.nro 7548/1 suoritetusta malmitutkimuksesta GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Rovaniemen yksikkö M06/3723/2004/1/10 Sodankylä Lehtovaara 07.12.2004 Eelis Pulkkinen Tutkimustyöselostus Sodankylän kunnassa valtausalueella Lehtovaara 1, kaiv.rek.nro 7548/1

Lisätiedot