Petri Rosenberg

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Petri Rosenberg 17.3.2000"

Transkriptio

1 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4405 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2123/2000/ 2 /10 LEMPÄÄLÄ Kalliojärvi Petri Rosenberg KULTATUTKIMUKSET LEMPÄÄLÄN KALLIOJÄRVEN ALUEELLA VUOSINA

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä Tekijät Rosenberg Petri Raportin laji M19/2123/2000/2 /10 tutkimusraportti Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kultatutkimukset Lempäälän Kalliojärven alueella vuosina Tiivistelmä Tutkimuskohde sijaitsee Lempäälän kunnassa, Kalliojärvi-nimisellä alueella, karttalehdellä , Tampereelta n. 15 km SW. Malmitutkimusten lähtökohtana olivat alueelliset Au-viitteet sekä kultaa sisältävät raskasmineraalinäytteet. Aihe on Geologian tutkimuskeskuksen löytämä. Kalliojärven ympäristössä suoritettiin vuonna 1994 tunnusteluluonteista raskasmineraalinäytteen-ottoa (näyteväli n. 250 m). Eräissä mr-näytteissä todettiin yllättäen runsaasti Au-hippuja (> 100 kpl /10 1). Näytteenottoa täydennettiin välittömästi. Myös lohkaretutkimuksia suoritettiin. Tutkimuksissa paikallistettiin mielenkiintoinen raskasmineraalianomalia, johon liittyi runsaasti myös kvartsiutuneita arseenikiisupitoisia lohkareita. Murskatuissa näytteissä todettiin myös Au-hippuja. Parhaimmat mr-näytteet sisälsivät > 500 Au-hippua /10 l. Alueelle tehtiin valtaus-varaus (Kalliojärvi 9 km 2 ). Maastomittauksia (MAGN, IP) suoritettiin n. 1 km 2 kokoisella alueella. Myös raskasmineraali-tutkimuksia sekä geokemiallista mr-näytteenottoa täydennettiin. Au-pitoisen alueen koko laajeni tutkimusten tuloksena. Hippu- ja lohkareanomaliapituus osoittautui vähintään 400 m pituiseksi. Paras yksittäinen mr-näyte sisälsi n. 7.2 ppm kultaa. Samana syksynä alueella aloitettiin tunnustelevat kairaukset anomalian selvittämiseksi. Kairauksissa paikallistettiin kvartsiutuneita arseenikiisua sisältäviä kivilajivyöhykkeitä (kiille-gneissiä), joissa paras Au-pitoisuus oli 15.1 ppm. Paras lävistys oli 5.6 ppm/3 m. Vuonna 1995 kairauksia jatkettiin mineralisaation koon ja rakenteiden selvittämiseksi. Tunnusteluluonteisia tutkimuk-sia suoritettiin jonkin verran myös karttalehden alueelle. Valtaus alueelle hyväksyttiin (Kalliojärvi I, kaivosrekisteri n:o 5978/1, ha). Vuonna 1996 alueella suoritettiin vielä täydentävää kairausta.valtauksesta luovuttiin vuonna Kalliojärven esiintymä on pieni, kvartsi-juoniin ja kvartsiutuneisiin hiertovyöhykkeisiin liittyvä poimuttunut mineralisaatio, jonka pääasiallinen isäntäkivi on kiillegneissi. Tärkeimmät mineraalisaation tunnus-merkit ovat kvartsiutuminen ja arseeni-kiisu. Lukuisat pegmatiittijuonet leikkaavat mineralisaatiota. Mineralisaatio muodostaa länteen tai lounaaseen viettävän synkliinirakenteen. Mineralisaation paksuus on keskimäärin vain muutamia metrejä. Au-pitoisuudet vaihtelevat < ppm välillä (As %). Paras yksittäinen lävistys on 6.5 ppm/4.8 m (7.24m/4.3 m). Mineralisaatio on pieni eikä ole taloudellisesti hyödynnettävissä. Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) Lempäälä Kalliojärvi, Au As, geofysikaalinen mittaus, kairaus. Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) Suomi, Länsi-Suomen lääni, Lempäälä, Kalliojärvi Karttalehdet Muut tiedot Arkistosarjan nimi Arkistotunnus M19/2123/2000/ 2 /10 Kokonaissiwmäärä Kieli Hinta Julkisuus liitesivua Suomi

3 KANSILEHTI KUVAILULEHTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 Tutkimusten lähtökohta 1 Tutkimusalueen sijainti ja koko 1 Luonnonolosuhteet, asutus ja tiestö 1 Tutkimuskohteen nimeäminen 1 Aikaisemmat tutkimukset 2 SUORITETUT TUTKIMUKSET Suoritetut tutkimukset 2 Kairaukset 3 Geofysikaaliset maastotutkimukset 4 Geokemialliset mr-tutkimukset sekä raskasmineraalitutkimukset 5 Kallioperätutkimukset 5 TUTKIMUSTULOKSET Yhteenveto ja johtopäätökset 5 TUTKIMUSAINEISTON TALLENTAMINEN 7 LIITTYY-AINEISTO Geofysikaaliset tutkimukset 7 Syväkairaus 7 Muu aineisto 7 s. LIITELUETTELO 8 LIITTEET 1-43

4 1 JOHDANTO Tutkimusten lähtökohta Malmitutkimusten lähtökohtana olivat alueelliset Au-viitteet sekä kultaa sisältävät raskasmineraalinäytteet. Aihe on Geologian tutkimuskeskuksen löytämä. Kalliojärven ympäristössä suoritettiin vuonna 1994 tunnusteluluonteisia raskasmineraalitutkimuksia (näytepisteiden väli n. 250 m). Eräissä mr-näytteissä todettiin runsaasti Au-hippua (> 100 kpl /10 1). Näytteenottoa täydennettiin löytöpaikan lähiympäristössä. Myös lohkare-etsintää suoritettiin. Tutkimuksissa paikallistettiin mielenkiintoinen raskasmineraalianomalia, johon liittyi runsaasti myös kvartsiutuneita arseeni-kiisupitoisia lohkareita. Myös murskatuissa lohkarenäytteissä todettiin myös Au-hippuja. Parhaimmat mr-näytteet sisälsivät > 500 hippua sangollisessa moreenia. Moreenianomalian pituus on yli 400 m ja leveys n m. Tutkimusalueen sijainti ja koko Tutkimuskohde sijaitsee Lempäälän kunnassa, Kalliojärvi-nimisellä alueella, kartta-lehdellä , Tampereelta n. 15 km SW. Jonkin verran tunnustelevia tutkimuksia suoritettiin myös karttalehdellä Valtausvarauksen koko oli 9 km. Valtaus alueelle hyväksyttiin (Kalliojärvi I, kaivosrekisteri n:o 5978/1, ha). Geofysikaalisia maasto-mittauksia suoritettiin n. 1 km 2 kokoisella alueella. Kohteelliset geokemialliset tutkimukset rajoittuivat pääosin Kalliojärven lähiympäristöön. Tunnustelevaa mr-näytteenottoa suoritettiin kuitenkin myös karttalehdellä Kokonaisuudessaan kohdentavaa tai alueellista mr-näytteenottoa suoritettiin n. 15 km 2 kokoisella alueella. Tutkimusalueen sijainti on esitetty liitesivuilla 1-5. Valtausalueen ja geofysikaalisten mittausten sijainti on esitetty liitesivulla 3. Näytteenottopisteiden sijainti on esitetty liitesivuilla 4-5, 10 ja 12. Luonnonolosuhteet, asutus ja tiestö Lempäälä on tiheästi asuttua maaseutua, jossa kyliä, teitä ja peltoja on runsaasti. Myös laajoja harvaan asuttuja metsäalueita esiintyy etenkin karttalehden keski- ja pohjoisosassa. Kalliojärven ympäristössä asutusta ei muutamia kesämökkejä lukuun ottamatta ole. Alueelle johtaa hyväkuntoinen metsäautotie. Kalliopaljastumia on yleensä runsaasti. Sen sijaan kiviset ja lohkareikkoiset, tiiviit moreenipeitteet haittaavat näytteenottoa ja kaluston liikkumista. Tutkimusten käynnistyessä kohteen päällä oli vielä tiheä puusto. Seuraavana vuotena puusto hakattiin kuitenkin maanomistajan toimesta. Avoin maasto helpotti oleellisesti tutkimuksia. Näin puustovauriot vältettiin lähes täysin. Tutkimuskohteen nimeäminen Tutkimuskohteesta on käytetty nimeä Kalliojärvi paikallisen nimistön mukaan. Myös valtausalue oli nimeltään Kalliojärvi. Valtauksen sijainti on esitetty liitesivulla 3.

5 Aikaisemmat tutkimukset 2 Kalliojärven alueella ei ole suoritettu merkittäviä kultatutkimuksia aikaisemmin. Myöskään merkittäviä malmiviitteitä ei alueelta tunnettu aikaisemmin. Sen sijaan karttalehden eteläosissa tunnustelevia kultatutkimuksia suoritettiin jo vuonna (M19/2123/-89/1/10. Rosenberg Petri Kultatutkimukset Lempäälän Piiskonvuoren alueella vuosina ). Myös viereisillä karttalehdillä ,05,08 kullanetsintää on tehty monin paikoin. Seuraavassa on lueteltu joitakin kultatutkimuksiin liittyviä lähdeviitteitä: M19/2123/-98/1/10. Rosenberg P Pirkkalassa vuosina suoritetut kultatutkimukset. M06/2123/-97/1/10 Rosenberg. P Tutkimustyöselostus Pirkkalan kunnassa, Pirkkalan kylässä, valtaus-alueilla Luitamo I-II (kaivosrekisteri n:o 5059/1-2) ja Tikkarinvuori I (kaivosrekisreri n:o 5299/1), vuosina suoritetuista malmitutkimuksista. M06/2123/-90/1/10 Rosenberg. P Tutkimustyö-selostus Pirkkalan kunnassa Vatanen 1, Lintumäki 1, Poikkiaro 1 sekä Sorkkala 1-2 nimisillä valtausalueilla, kaivosrekisteri N:o 4179/1-2 ja 4331/1-3 suoritetuista malmi-tutkimuksista. M19/2123/-90/1/10 Rosenberg. P Kultatutkimukset Pirkkalan alueella vuosina M19/2123/-90/1/10. Lindmark B Geokemian osaston Au-anomaalisen harva-pisteen tarkistus pedogeokemiallisella näytteenotolla Lempäälän Kaitajärvellä. S/41/2123/1/1986. Lestinen P Pirkkalan kohteen geokemialliset kultatutkimukset vuosina SUORITETUT TUTKIMUKSET Suoritetut tutkimukset Tutkimukset Lempäälän Kalliojärven alueella käynnistyivät syksyllä Malmitutkimusten lähtökohtana olivat alueelliset Au-viitteet sekä kultaa sisältävät raskasmineraalinäytteet. Aihe on Geologian tutkimuskeskuksen löytämä. Kalliojärven ympäristössä suoritettiin vuonna 1994 tunnusteluluonteisia raskasmineraalitutkimuksia. Joissakin mrnäytteissä todettiin runsaasti Au-hippuja (> 100 kpl /10 1). Näytteenottoa täydennettiin samantien löytöpaikan lähiympäristössä. Myös lohkaretutkimuksia suoritettiin. Tutkimuksissa paikallistettiin erittäin kiinnostava raskasmineraalianomalia, johon liittyi runsaasti myös kvartsiutuneita, arseenikiisupitoisia lohkareita. Myös murskatuissa lohkare-näytteissä todettiin Au-hippuja. Parhaimmat mr-näytteet sisälsivät > 500 Au-hippua sangollisessa moreenia. Moreenianomalia osoittautui yli 400 m pituiseksi ja n m levyiseksi. Alueelle tehtiin valtausvaraus (Kalliojärvi 9 km 2 ). Samana syksynä alueella tehtiin myös geofysikaalisia maastomittauksia (MAGN, IP) n. 1 km 2 kokoisella alueella. Myös raskasmineraalitutkimuksia sekä geokemiallista mr-näytteenottoa täydennettiin. Moreeninäytteenotossa korkein yksittäinen mr-näyte sisälsi n. 7.2 ppm kultaa. Geofysikaalisten maastomittausten valmistuttua alueella aloitettiin tunnustelevat kairaukset anomalian selvittämiseksi (GTK/GM100, T56, M52/2123/-94/R350-R358, 9 kpl/302.5 m). Jo ensimmäisillä kairanrei illä paikallistettiin kvartsiutuneita arseenikiisua sisältäviä kivilajivyöhykkeitä (kiillegneissiä), joissa paras Au-pitoisuus oli 15.1 ppm. Paras lävistys oli 5.6 ppm/3 m. Vuonna 1995 kairauksia jatkettiin mineralisaation koon ja rakenteiden selvittämiseksi (M52/2123 /-95/R359-R379, T56, 21 kpl/ m). Myös tutkimusmontutusta, raskasmineraalinäytteenottoa, geokemiallista mr-näytteenottoa sekä lohkaretutkimuksia täydennettiin. Lähialueen kalliopaljastumat kartoitettiin. Tunnusteluluonteisia alueellisia tai kohdentavia tutkimuksia suoritettiin myös karttalehden alueelle. Valtaus alueelle hyväksyttiin (Kalliojärvi I, kaivosrekisteri N:o 5978/1, ha). Vuonna 1996 alueella suoritettiin vielä täydentävää kairausta (SMOY/GM200, T56, M52/2123/-96/R380-R387, 8 kpl / m). Myös pinta-näytteenoton soveltuvuutta kullanetsinnässä testattiin hyvin tuloksin. Vuosina alueella ei enää tehty merkittäviä maastotutkimuksia kiireellisempien tutkimuskohteiden johdosta. Valtauksesta luovuttiin vuonna 1999.

6 3 Kairaukset Kohteeseen kairattiin vuosina reikää yhteispituudeltaan m (GTK/GM100, SMOY/GM200; T56; M52/2123/-94/R350-R358, M52/2123/-95/R359-R379, M52/2123/-96/R380-R387). Kairaukset rajoittuivat pääosin Au-pitoisen anomalian läheisyyteen sekä kairauksissa paikallistetun mineralisaation oletetuille jatkeille. Muutamia reikiä kairattiin myös alueen ulkopuolelle. Kairanreikien sijainti on esitetty liitesivuilla Kairauksen tärkeimmät tulokset on esitetty kairausprofiileina ja erilaisina projektioina liitesivuilla Kairattujen reikien pituudet vaihtelivat m välillä. Tiivis, lohkareikkoinen moreeni vaikeutti tai hidasti usein maakairausta. Lisäksi runsas pegmatiittijuonien esiintyminen ja mineralisaation rakenne vaikeuttivat kairauksen suunnittelua. Kairausaineisto on käsitelty ja tulostettu Geomcom-ohjelmiston avulla. Kullan osalta kairaustulokset ovat vaihtelevia. Korkein yksittäinen analyysitulos on 26.7 ppm Au ja 2,33 % As. Paras yksittäinen kairauslävistys on 6.5 ppm/4.8 m (tai 7.24 ppm/4.3 m; R375). Kalliojärven alueella Au-pitoiset mineralisaatiot ovat yleensä vain <1-10 m paksuja ja epäsäännöllisiä. Myös Au-pitoisuus vaihtelee niissä suuresti. Mineralisaatio on poimuttunut ja sisältää runsaasti leikkaavia pegmatiittisia graniittijuonia. Esiintymä sisältää rinnakkaisia mineralisoitumia. Mineralisoitumat ovat tunnistettavissa vaihtelevasta kvartsiutumisesta, kvartsijuonista ja arseenikiisun esiintymisestä. Taulukko 1. Syväkairausreiät M52/2123/-94/R350-R358, M52/2123 /-95/R359-R379, M52/2123/-96/R380-R387. Lempäälä, Kalliojärvi R350 M52/2123/94/R , ,00 137,00 48,60 180,00-45,00 GTK ESA R351 M52/2123/94/R , ,00 138,00 42,60 180,00-45,00 GTK ESA R352 M52/2123/94/R , ,00 136,50 29,80 180,00-90,00 GTK ESA R353 M52/2123/94/R , ,00 136,50 38,60 180,00-45,00 GTK ESA R354 M52/2123/94/R , ,00 137,00 25,70 180,00-90,00 GTK ESA R355 M52/2123/94/R , ,00 137,00 36,95 180,00-90,00 GTK ESA R356 M52/2123/94/R , ,00 138,50 19,40 180,00-90,00 GTK ESA R357 M52/2123/94/R , ,00 140,50 25,60 180,00-90,00 GTK ESA R358 M52/2123/94/R , ,00 139,00 35,25 180,00-90,00 GTK ESA R359 M52/2123/95/R , ,00 140,00 37,20 180,00-90,00 GTK ESA R360 M52/2123/95/R , ,00 138,50 49,00 180,00-90,00 GTK ESA R361 M52/2123/95/R , ,00 137,00 45,00 180,00-90,00 GTK ESA R362 M52/2123/95/R , ,00 139,00 45,00 180,00-90,00 GTK ESA R363 M52/2123/95/R , ,00 138,00 40,80 180,00-90,00 GTK ESA R364 M52/2123/95/R , ,00 138,00 76,40 360,00-46,50 GTK ESA R365 M52/2123/95/R , ,00 138,00 58,00 180,00-45,80 GTK ESA R366 M52/2123/95/R , ,00 141,50 32,00 180,00-45,30 GTK ESA R367 M52/2123/95/R , ,00 142,00 43,00 180,00-44,80 GTK ESA R368 M52/2123/95/R , ,00 142,00 59,20 180,00-46,50 GTK ESA R369 M52/2123/95/R , ,00 142,00 80,50 180,00-46,50 GTK ESA R370 M52/2123/95/R , ,00 142,50 56,80 180,00-44,00 GTK ESA R371 M52/2123/95/R , ,00 138,00 49,60 360,00-45,50 GTK ESA R372 M52/2123/95/R , ,00 137,50 50,00 360,00-45,80 GTK ESA R373 M52/2123/95/R , ,00 137,00 38,50 360,00-61,10 GTK ESA R374 M52/2123/95/R , ,00 140,00 50,00 360,00-43,30 GTK ESA R375 M52/2123/95/R , ,00 140,00 60,55 360,00-45,60 GTK ESA R376 M52/2123/95/R , ,00 140,00 50,40 360,00-44,30 GTK ESA R377 M52/2123/95/R , ,00 142,50 53,00 360,00-46,00 GTK ESA R378 M52/2123/95/R , ,00 139,00 44,20 180,00-46,10 GTK ESA R379 M52/2123/95/R , ,00 139,00 47,90 180,00-45,20 GTK ESA

7 R380 M52/2123/96/R , ,00 139,50 60,20 180,00-45,60 GTK ESA R381 M52/2123/96/R , ,00 140,00 60,60 180,00-45,60 GTK ESA R382 M52/2123/96/R , ,00 143,00 40,15 360,00-40,50 GTK ESA R383 M52/2123/96/R , ,00 143,00 40,30 360,00-40,10 GTK ESA R384 M52/2123/96/R , ,00 142,00 41,05 85,00-40,00 GTK ESA R385 M52/2123/96/R , ,00 139,00 60,75 90,00-45,00 GTK ESA R386 M52/2123/96/R , ,00 139,00 61,50 270,00-45,00 GTK ESA R387 M52/2123/96/R , ,00 139,00 80,30 220,00-45,00 GTK ESA Geofysikaaliset maastotutkimukset Geofysikaaliset maastomittaukset toteutuivat hyvin pian ensimmäisten viitteiden löytymisen jälkeen syksyllä Mittauksia (IP, MAGN) suoritettiin n. 1.0 km 2 kokoisella alueella. Mittaustulokset on esitetty väripintakarttoina liitesivuilla Sekä magneettinen että IP-mittaus kuvastavat hyvin mineralisaatioon liittyviä kivilajeja ja niiden rakenteita. Geokemialliset mr-tutkimukset sekä raskasmineraalitutkimukset Alueella suoritettiin runsaasti geokemiallista moreeninäytteenottoa ja raskasmineraalitutkimuksia. Näytteenoton tarkoituksena oli rajata esiintymä sekä etsiä mahdollisia uusia esiintymiä Kalliojärven ympäristöstä. Kivikkoiset, tiiviit moreeni peitteet vaikeuttivat jonkin verran näytteenottoa. Näytteitä kertyi kaikkiaan 1043 kpl. Raskasmineraalinäytteitä tutkittiin yhteensä 208 kpl. Osa raskasmineraali-näytteiden hienoaineksesta analysoitiin samoilla analyysimenetelmillä kuin normaalien moreeninäytteidenkin hienoaines. Myös pintanäytteenoton soveltuvuutta kullanetsinnässä testattiin. Kaikki menetelmät soveltuvat hyvin kullanetsintään. Raskasmineraalinäytteenotto on erittäin käyttökelpoinen nopeutensa ja edullisten kustannustensa vuoksi. Näytteet käsitellään (pesu, seulonta, rikastus) maastossa tai sopivassa kenttätukikohdassa ja ajetaan kullanetsintää varten suunnitellun "spiraali-rikastimen" läpi (Kultakoira). Rikastusnäytteet (n. 1-5 g) tutkitaan mikroskoopilla ja lasketaan mahdolliset Au-hiput. Tulokset ovat usein käytettävissä muutaman päivän kuluttua. Myös pintanäytteenotto on nopea ja edullinen menetelmä. Tulokset ovat kuitenkin käytettävissä vasta kun näytteet on analysoitu. Pintanäytteenotossa näytteet kerätään moreenin pintaosista lapiolla tai kourulapiolla heti orgaanisen kerroksen alta (< 0.5 m). Myös raskasmineraalinäytteet kerätään moreenin pintaosista. Näytteenotossa voidaan hyödyntää ojia ja tieleikkauksia. Myös kaivinkonetta voidaan käyttää apuna kohteellisessa etsinnässä. Näytteenottopisteet ja näytteenoton tulokset on esitetty kullan ja arseenin osalta liitesivuilla Taulukko 2. Moreenin- ja raskasmineraalinäytteet, näytesarjat ja niihin liittyvät tilausnumerot, analyysimenetelmät, näytteenottomenetelmät ja karttalehdet. Kalliojärvi Näytesarjat Tilaus Strategia Kalusto R-fraktio Toteutus Au As Punnitus Kartta Kartta Kpl M KLMR GM50 < mm Linja 521U 516U 5 g M KLMR GM50 < mm Linja 521U 516U 5 g M KLMR GM50 < mm Linja 521U 516U 5 g M KLMR GM50 < mm Linja 521U 516U 5 g M KLMR GM50 < mm Linja 521U 516U 5 g M KLMR GM50 < mm Linja 521U 516U 5 g M KLMR GM50 < mm Linja 521U 516U 5 g

8 5 M PINTA Kourulapio < mm Linja 521 U 516U 5 g M PINTA Kourulapio < mm Linja 521 U 516U 5 g M MONTTU Kaivinkone Pistemäinen 521U 516U 5 g M KLMR Kaivinkone Pistemäinen 521U 516U 5 g M RASKAS Lapio KULTAKOIRA Pistemäinen 10 l M RASKAS Lapio KULTAKOIRA Pistemäinen 10 l M RASKAS Lapio KULTAKOIRA Pistemäinen 10 l M RASKAS Lapio KULTAKOIRA Pistemäinen 5 l M RASKAS Lapio KULTAKOIRA Pistemäinen 5 l Yht Kallioperätutkimukset Kallioperään liittyvät tutkimukset rajoittuivat pääasiassa Kalliojärven kulta-aiheen välittömään lähiympäristöön. Laajoja systemaattisia kallioperätutkimuksia ei alueella resurssien vähäisyyden vuoksi suoritettu. Kalliojärven mineralisaatio ei ole paljastuneena. Sen sijaan moreenilohkareisto sisältää runsaasti malmipuhkeamasta peräisin olevia kiviä. Lähialueen kalliopaljastumat tutkittiin, mutta uusia esiintymiä tai mineralisaatioviitteitä ei löytynyt. Lohkaretutkimukset eivät myöskään tuottaneet merkittäviä uusia viitteitä. Kalliojärven kulta-aiheeseen liittyviä kairaustuloksia ja kairaukseen liittyviä kivilajeja on esitetty liitesivuilla TUTKIMUSTULOKSET Yhteenveto ja johtopäätökset Tutkimuskohde sijaitsee Lempäälän kunnassa, Kalliojärvi-nimisellä alueella, kartta-lehdellä , Tampereelta n. 15 km SW. Malmitutkimusten lähtökohtana olivat alueelliset Au-viitteet sekä kultaa sisältävät raskasmineraalinäytteet. Aihe on Geologian tutkimuskeskuksen löytämä. Kalliojärven ympäristössä suoritettiin vuonna 1994 tunnusteluluonteista raskasmineraalinäytteenottoa (näyteväli n. 250 m). Eräissä mr-näytteissä todettiin yllättäen runsaasti Au-hippuja (> 100 kpl /10 l). Jatkotutkimuksilla paikallistettiin raskasmineraalianomalia, johon liittyi runsaasti myös kvartsiutuneita arseenikiisupitoisia lohkareita. Myös murskatuissa lohkarenäytteissä todettiin myös Au-hippuja. Parhaimmat mr-näytteet sisälsivät > 500 Au-hippua/10 1. Anomalian pituus osoittautui yli 400 m pituiseksi ja n m levyiseksi. Maastomittauksia (MAGN, IP) suoritettiin n. 1 km 2 kokoisella alueella. Myös raskasmineraalitutkimuksia sekä geokemiallista mr-näytteenottoa täydennettiin. Geofysikaalisten maastomittausten valmistuttua alueella aloitettiin tunnustelevat kairaukset anomalian selvittämiseksi. Jo ensimmäisillä kairanrei illä paikallistettiin kvartsiutuneita arseenikiisua sisältäviä kivilajivyöhykkeitä (kiillegneissiä), joissa paras Au-pitoisuus oli 15.1 ppm. Paras lävistys oli 5.6 ppm/3 m. Vuonna 1995 kairauksia jatkettiin mineralisaation koon ja rakenteiden selvittämiseksi. Vuonna 1996 alueella suoritettiin vielä täydentävää kairausta Kohteeseen kairattiin vuosina kaikkiaan 38 reikää yhteispituudeltaan m (GTK/GM100, SMOY/GM200; T56; M52/2123/-94/R350- R358, M52/2123 /-95/R359-R379, M52/2123/-96/R380-R387).

9 Kullan osalta kairaustulokset ovat varsin vaihtelevia. Korkein yksittäinen analyysitulos on 26.7 ppm Au ja 2,33 % As. Paras yksittäinen kairauslävistys on 6.5 ppm/4.8 m (tai 7.24 ppm/4.3 m; R375). Mineralisaatioiden Au-pitoisuus vaihtelee suuresti. Osaltaan tähän vaikuttaa varmasti kullan raekoko ja kullan esiintyminen metallisessa muodossa hippuina. Kullalla kaikkien näytteiden keskiarvo on 0.91 ppm ( ppm, 246 kpl). Arseenilla vastaava keskiarvo on 0.24 % ( %, 246 kpl). Aineistossa yli 1 ppm ylittäviä Au-pitoisuuksia on vain 39 kpl (Au: ppm, ka. 4.5 ppm, As: %, ka %). Paikallistetut mineralisaatiot ovat yleensä vain <1-10 m paksuja ja epäsäännöllisiä ja sisältävät runsaasti leikkaavia pegmatiittisia graniittijuonia. Myös rinnakkaisia mineralisoitumia esiintyy. Mineralisaatiot liittyvät pääsääntöisesti kiillegneissiin. Aupitoiset kivilajit ovat tunnistettavissa vaihtelevasta kvartsiutumisesta, kvartsijuonista ja arseenikiisun esiintymisestä. Rakenteeltaan mineralisaatio on poimuttunut ja muodostaa länteen tai lounaaseen avautuvan synkliinirakenteen. Itäosassa mineralisaatio nousee pintaan (liitekuvat 15-18, 19-27) Puhkeaman päällä on n m paksuinen moreenipeite. Esiintymä on kooltaan pieni ja hajanainen. Syväkairaukseen ja analyyseihin perustuvan arvion mukaan mineralisoitunutta kiveä on korkeintaan n tonnia (ei malmia). Jos esiintymän kokoa arvioitaessa käytetään kynnysarvona esim. yli 1 ppm Au-pitoisuuksia (15.8 % näytteistä), jää mineralisaation koko merkityksettömän pieneksi ja esiintymä hajanaiseksi. Mineralisaatioon liittyviä kivilajeja, kairausprofiileja ja kairaukseen perustuvia projektioleikkauksia on esitetty liitesivuilla 17-18, 19-20, 21-22, Malminetsinnällisesti Kalliojärven tutkimuskohde oli antoisa. Tutkimusten yhteydessä voitiin testata erilaisia malminetsintämenetelmiä. Perinteisen geokemiallisen moreeninäytteenoton lisäksi myös raskasmineraalitutkimukset ja pintanäytteenotto osoittautuivat käyttökelpoisiksi, nopeiksi ja edullisiksi etsintävaihteen tutkimusmenetelmiksi. Raskasmineraalinäytteenotossa voidaan sopivissa olosuhteissa käyttää n m pisteväliä. Näytteitä voidaan käsitellä päivässä n kpl. Menetelmän etuna on nopeus. Tulokset on käytettävissä tarvittaessa samana päivänä. Näin malminetsintää voidaan ohjata päivittäin. Kohteellisessa malminetsinnässä raskasmineraalitutkimuksia voidaan täydentää tutkimusmontutuksilla, lohkaretutkimuksilla, kivilaskuilla sekä geokemiallisilla ja geofysikaalisilla tutkimuksilla. Käytettävät menetelmät riippuvat esiintymätyypistä ja esiintymän rakenteista, maaperägeologisista olosuhteista, maaperästä, jäätikön kuljetussuunnista jne. Kalliojärven tutkimuskohteessa mineralisaation rakenne, suunta sekä jäätikön virtaussuunnat tehostivat Au-As-anomaliaa. Mineralisaation itä-länsi-suuntainen kulku noudattelee viimeisen jäätiköitymisen paikallista läntistä virtaussuuntaa (n o )(uurteet, kivilaskut). Jäätikkö rouhi runsaasti kiviainesta samansuuntaisesta mineralisaatiosta (synkliini). Moreenin sisältämät As-Au-pitoiset kivet rapautuivat. Sen seurauksena moreenin pintaosissa kvartsijuonet ja kiisut rapautuivat "rikastaen" kullan raskasmineraalifraktiossa näkyviksi hipuiksi. Näytteenottoaineiston avulla voidaan tutkia myös kullan kulkeumismatkoja. Kalliojärven alueella Au-Asanomalia erottuu selkeänä vielä n. 300 m päässä puhkeamasta. Malminetsinnällisesti tehokas näytteenottoväli on Kalliojärven ympäristössä kullan osalta n m. Kiinnostavista viitteistä huolimatta Kalliojärven alueelta ei löytynyt taloudellisesti hyödynnettävää esiintymää. Löydetty mineralisaatio on pieni ja hajanainen. Lisäksi Au-pitoisuudet jäivät muutamaa parempaa lävistystä lukuunottamatta valitettavasti liian alhaisiksi. 6 Espoossa Geologi Petri Rosenberg

10 7 TUTKIMUSAINEISTON TALLENTAMINEN Tutkimuksiin liittyvää aineistoa säilytetään GTK:n tiloissa tai arkistoissa. LIITTYY-AINEISTO Aiheeseen liittyviä muita raportteja: Tutkimustyöselostus: M06/2123/2000/3/10. Rosenberg Petri Tutkimustyöselostus Lempäälän kunnassa, Kalliojärvi 1-nimisellä valtausalueella (kaivosrekisteri n:o 5978/1), vuosina suoritetuista kultatutkimuksista. Geofysikaaliset tutkimukset Syväkairaus Muu aineisto Maastomittauksien mittaustulokset ja niihin liittyvät kartat säilytetään Gtk:n arkistossa (MAGN, IP). Magneettinen: Q22.23/ B/94/1 IP: Q28.4 / B/94/1 Kairaukseen liittyvää aineistoa säilytetään Lopen Kairansydänvarastolla. Kairanreiät: M52/2123/-94/R350-R358, M52/2123 /-95/R359-R379, M52/2123/-96/R380-R387. Kairanreikäraportit: M52.5/2123/-94/R350-R358, M52.5/2123/-95/R359-R379, M52.5/2123/-96/R380-R387. Kairanreikäprofiilit: M52.7/2123/-94/R350-R358, M52.7/2123 /-95/R359-R379, M52.7/2123/-96/R380-R387, liitesivuilla Päiväkirjoja ja muuta asiaan liittyvää aineistoa säilytetään Gtk:n tiloissa.

11 LIITELUETTELO 8 Liite 1. Tutkimuskohteen sijainti geologisella kallioperäkartalla (mukailtu 1: mittakaavaisesta Suomen kallioperäkartasta, GTK 1997). Kuvassa myös mukana tärkeimmät rakenteelliset lineamentit (1: ). Kuvassa punainen tähti kuvaa Lempäälän Kalliojärven aluetta. Liite 2. Tutkimuskohteen sijainti yleispiirteisellä geologisella kartalla (mukailtu 1: mittakaavaisesta kallioperäkartasta, 2123) (1: ). Vastaava alue on esitetty myös aerogeofysikaalisiin matalalentomittauksiin perustuvalla magneettisella väripintakartalla. Kuvissa tähtisymboli kuvaa Lempäälän Kalliojärven aluetta. Liite 3. Tutkimuskohteen, valtausvarausalueen sekä geofysikaalisten maastomittausten (MAGN, IP) sijainti 1: mittakaavaisella pohjakartalla Liite 4. Moreeninäytteenottopisteiden sijainti. 1: mittakaavaisella pohjakartalla Liite 5. Moreeninäytteenottopisteiden sijainti. 1: mittakaavaisella pohjakartalla Liite 6. Moreeninäytteenoton tulokset symbolikarttana (Au ppb) 1: mittakaavaisella pohjakartalla Liite 7. Moreeninäytteenoton tulokset symbolikarttana (Au ppb) 1: mittakaavaisella pohjakartalla Liite 8. Moreeninäytteenoton tulokset symbolikarttana (As ppm) 1: mittakaavaisella pohjakartalla Liite 9. Moreeninäytteenoton tulokset symbolikarttana (Au ppm) 1: mittakaavaisella pohjakartalla Liite 10. Näytteenottopisteiden ja tutkimusmonttujen sijainti. 1:5 000 mittakaavaisella pohjakartalla Kohteellinen näytteenotto. Liite 11. Näytteenoton tulokset symbolikarttana (Au ppb) 1:5 000 mittakaavaisella pohjakartalla Kohteellinen näytteenotto. Liite 12. Raskasmineraalinäytteenoton tulokset symbolikarttana (Au-hiput kpl/10 1) 1:5 000 mittakaavaisella pohjakartalla Kohteellinen näytteenotto. Liite 13. Näytteenoton tulokset symbolikarttana (As ppm) 1:5 000 mittakaavaisella pohjakartalla Kohteellinen näytteenotto. Liite 14. Lempäälän Kalliojärven Au-esiintymän sijainti aerogeofysikaaliseen matalalentoaineistoon perustuvalla väripintakartalla Mittakaava 1: Liite 15. Magneettisen maastomittauksen ja Au-pitoisuuksien (Au ppb) yhdistelmäkartta. Mittakaava 1: Liite 16. IP-mittauksen ja Au-pitoisuuksien (Au ppb) yhdistelmäkartta. Mittakaava 1:

12 Liite 17. Kairanreikien sijainti magneettisiin maastomittauksiin perustuvalla väripintakartalla. Mittakaava 1: Liite 18. Kairanreikien sijainti IP-mittauksiin perustuvalla väripintakartalla. Mittakaava 1: Liite 19. Kairanreiät sekä Au- ja As-pitoisuudet pintaprojektiona. Mittakaava 1: Liite 20. Mineralisaatioon liittyvät kairanreiät sekä Au- ja As-pitoisuudet pintaprojektiona. Mittakaava 1: Liite 21. Kairanreiät sekä Au- ja As-pitoisuudet W-E-suuntaisena pystyprojektiona. Mittakaava 1: Liite 22. Mineralisaatioon liittyvät kairanreiät sekä Au- ja As-pitoisuudet W-E-suuntaisena pystyprojektiona. Mittakaava 1: Liite 23. Yksinkertaistettu kuva mineralisaatioon liittyvistä kivilajeista. N-S-suuntainen pystyprojektio (E10, liitteet 17-18) (R363-R365, R381). Mittakaava 1:625. Kalliojärvi Liite 24. Yksinkertaistettu kuva mineralisaatioon liittyvistä kivilajeista. N-S-suuntainen pystyprojektio (E9, liitteet 17-18) (R353, R361-R362, R375). Mittakaava 1:625. Kalliojärvi Liite 25. Yksinkertaistettu kuva mineralisaatioon liittyvistä kivilajeista. N-S-suuntainen pystyprojektio (E8, liitteet 17-18) (R350, R352, R354, R360, R380). Mitta-kaava 1:625. Kalliojärvi Liite 26. Yksinkertaistettu kuva mineralisaatioon liittyvistä kivilajeista. N-S-suuntainen pystyprojektio (E7, liitteet 17-18) (R351, R355, R374). Mittakaava 1:625. Kalliojärvi Liite 27. Yksinkertaistettu kuva mineralisaatioon liittyvistä kivilajeista. N-S-suuntainen pystyprojektio (E6, liitteet 17-18) (R356, R372-R373). Mittakaava 1:625. Kalliojärvi Liite 28. Kairausprofiili R376 (E11, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 29. Kairausprofiilit R363-R365, R381 (E10, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 30. Kairausprofiilit R353, R361-R362, R375 (E9, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 31. Kairausprofiilit R350, R352, R354, R360, R380 (E8, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 32. Kairausprofiilit R351, R355, R374 (E7, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 33. Kairausprofiilit R356, R372-R373 (E6, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi

13 10 Liite 34. Kairausprofiilit R357-R359, R371 (E5, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 35. Kairausprofiilit R366-R368 (E4, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 36. Kairausprofiili R396 (E3, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 37. Kairausprofiilit R370, R382 (E2/1, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 38. Kairausprofiili R383 (E0/1, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 39. Kairausprofiili R378 (E2/2, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 40. Kairausprofiili R379 (E0/2, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 41. Kairausprofiili R377 (E7/2, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 42. Kairausprofiilit R385-R386 (E12, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 43. Kairausprofiili R387 (E13, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Pohjakartat: Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/00

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET.

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4403 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2021/2000/1/10 PAIMIO Korvenala Petri Rosenberg 20.1.2000 PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN PAISKALLION ALUEELLA VUOSINA 1997-1999.

KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN PAISKALLION ALUEELLA VUOSINA 1997-1999. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2121/2000/ 1 /10 SUODENNIEMI Paiskallio RAPORTTITIEDOSTO N:O 4404 Petri Rosenberg 18.2.2000 KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3232/-93/1/10 - Joroinen Tuohilahti Olavi Kontoniemi 30.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-93/1/10 Kuusamo Sarkanniemi Heikki Pankka 29.12.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M 06/2633/-91/1/10 Rovaniemen maalaiskunta Rosvohotu Seppo Rossi 29.11.1991 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2741/-89/1/60 Kittilä Vuomanmukka Kari Pääkkönen 26.9.1989 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87

RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/3721/-93/1/10 KITTILÄ PETÄJÄSELKÄ Veikko Keinänen 4.5.1993 RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87 Johdanto

Lisätiedot

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 SINKKI- JA KULTAMALMITUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN HANHISUOLLA, JOUTOKANKAALLA JA KULTAVUORELLA, KTL 3323 03, SEKÄ PYLHY- LÄNAHOLLA, KTL

Lisätiedot

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen Yksikkö Kokkola 2/2015 Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3712/-85/1/10 Kittilä Tepsa Antero Karvinen 29.11.1985 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raaka-ainetoimiala M06/2533/-99/1/10 HAUKIPUDAS Isolahti 1. Esko Korkiakoski 21.12.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raaka-ainetoimiala M06/2533/-99/1/10 HAUKIPUDAS Isolahti 1. Esko Korkiakoski 21.12. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raaka-ainetoimiala M06/2533/-99/1/10 HAUKIPUDAS Isolahti 1 Esko Korkiakoski 21.12.1999 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS HAUKIPUTAAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISOLAHTI

Lisätiedot

Raportti Pukinselän kultatutkimuksista Tervolassa vuosina 2003-2007 Antero Karvinen, Jorma Isomaa ja Eero Sandgren

Raportti Pukinselän kultatutkimuksista Tervolassa vuosina 2003-2007 Antero Karvinen, Jorma Isomaa ja Eero Sandgren Pohjois-Suomen yksikkö M19/2633/2007/10/63 21.12.2007 Rovaniemi Raportti Pukinselän kultatutkimuksista Tervolassa vuosina 2003-2007 Antero Karvinen, Jorma Isomaa ja Eero Sandgren GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3312/-87/1/10 KEITELE Kangasjärvi Jarmo Nikander 8.12.1287 MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1 (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl 1 (7) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl OKME/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Koveron arkeeisella vihreäkivivyöhykkeellä valtauksilla Mönni 1 5, Kovero 1 2 ja Kuusilampi vuosina 1998 1999

Lisätiedot

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30 Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 Syksyllä 1973 lähetti rajajääkäri Urho Kalevi Mäkinen geologisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama Pohjois-Suomen yksikkö M19/2743/2006/1/10 19.10.2006 Rovaniemi Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK)

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio M173K2015 Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) Kokkovaran tilan pintamalli. Korkeusulottuvuutta

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jarmo Lahtinen 25.1.2008 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Kuhmon Hautalehdon valtausalueella Hautalehto 3 (kaiv.

Lisätiedot

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Etelä-Suomen yksikkö 12.12.2006 Q18.4/2006/1 Espoo IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Heikki Vanhala (Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/06) 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Etelä-Suomen yksikkö C/KA 33/09/01 3.7.2009 Espoo Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS 0 K MALMINETSINTA. Haapajärvi, Kopsa. "Kopsa" Mittakaava 1 : 100 000

OUTOKUMPU OY KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS 0 K MALMINETSINTA. Haapajärvi, Kopsa. Kopsa Mittakaava 1 : 100 000 9 OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS Haapajärvi, Kopsa "Kopsa" 2344 07 Mittakaava 1 : 100 000 0 OUTOKUMPU OY 0 + MALMINETSINTE Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Espoon yksikkö Viitajärvi Toholammi M06/2342/2007/10/70 26.10.20067

Espoon yksikkö Viitajärvi Toholammi M06/2342/2007/10/70 26.10.20067 Espoon yksikkö Viitajärvi Toholammi M06/2342/2007/10/70 26.10.20067 Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Kannuksen, Lohtajan ja Toholammin kuntien alueella sijaitsevalla Viitajärven valtauksella, kaivosrekisteri

Lisätiedot

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla Tutkimusmenetelmistä GTK:n roolista ja tutkimuksista Lapissa Mikä on

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4)

Tutkimustyöselostus Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4) 15.10.2014 ALTONA MINING LTD/KUHMO METALS OY Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4) Sanna Juurela KUHMO METALS OY (Y-tunnus 1925450-2) Kaivostie 9, FIN-83700 Polvijärvi, FINLAND Tel. +358 10

Lisätiedot

GTK:n kultatutkimukset Etelä- ja Länsi-Suomessa

GTK:n kultatutkimukset Etelä- ja Länsi-Suomessa Geologian tutkimuskeskus M19/2024/2004/2/10 Liittyy kl 2123,3124,2342,2112 Niilo Kärkkäinen ja Tapio Lehto GTK:n kultatutkimukset Etelä- ja Länsi-Suomessa Vuorimiesyhdistyksen ekskursio 28.9.2004 29.9.2004

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Suomussalmen Sääskeläissuon Likosuon alueella valtauksilla Sääskeläissuo 1 2 (kaiv.

Lisätiedot

SULFIDIMALMINETSINTÄÄ PARKANON MUSTAJÄRVELLÄ ja ALKKIASSA v. 1988-1992 ja 2000

SULFIDIMALMINETSINTÄÄ PARKANON MUSTAJÄRVELLÄ ja ALKKIASSA v. 1988-1992 ja 2000 GEOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS M19/2212/-93/10/1 Parkano Mustajärvi, Alkkia Niilo Kärkkäinen, Juhani Alanen 30.4.2000 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4492 SULFIDIMALMINETSINTÄÄ PARKANON MUSTAJÄRVELLÄ ja ALKKIASSA v. 1988-1992

Lisätiedot

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Kaukokartoituspäivät 9.11.2007 Hanna Leväniemi, Taija Huotari, Ilkka Suppala Sisältö Aerogeofysikaaliset mittaukset yleisesti GTK:n lentomittaukset

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: 18.12.2013 ML2011:0020

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: 18.12.2013 ML2011:0020 Kuulutus 18.12.2013 1 (1) Lupatunnus ML2011:0020 KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 :n nojalla Malminetsintälupahakemuksen Hakija: Lupatunnus: Alueen

Lisätiedot

Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Sisältö Faktat Arseenin esiintyminen kallioperässä ja pohjavedessä Mitä pitää mitata ja milloin? Arseenipitoisuuden

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset. Sijainti 1:400 000. Eero Sandqren/?HM 8.10.1982

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset. Sijainti 1:400 000. Eero Sandqren/?HM 8.10.1982 Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Eero Sandqren/?HM 8.10.1982 Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset Sijainti 1:400 000 Lähtökohta Lin joitus P Jämbäckin vuonna 1980 lähettämä Au-pitoinen, 14 ppm,

Lisätiedot

5i!40 i. $,#] s! LL 9 S0. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti. VLF-R-mittaus Kouvervaarasta

5i!40 i. $,#] s! LL 9 S0. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti. VLF-R-mittaus Kouvervaarasta Q 19/4522/2000/1 KUUSAMO Pertti Turunen 16.6.2000 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti @ 60 Li 9 S0 5i!40 i 1 rd $,#] s! LL 10' 0 50 100 150 X (m) 200 20 30 40 VLF-R-mittaus

Lisätiedot

GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Väli-Suomen aluetoimisto Kari Pääkkönen, aluejohtaja 28.12.2001 Dnro K 142/43/01

GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Väli-Suomen aluetoimisto Kari Pääkkönen, aluejohtaja 28.12.2001 Dnro K 142/43/01 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Väli-Suomen aluetoimisto Kari Pääkkönen, aluejohtaja 28.12.2001 Dnro K 142/43/01 Kauppa- ja teollisuusministeriö Ylitarkastaja

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3. Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3. Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3 Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12.1998 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LEPPÄVIRRAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HEIMONVUORI

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi Selvitys Sodankylän ympäristön maankäyttöä ja kaivostoimintaa tukevasta maaperätiedonkeruusta ja toimintamallista - maaperätiedonkeruu

Lisätiedot

SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI 1999-2000 KAUDEN 1999 LOPPURAPORTTI, POHJOIS-POHJANMAA

SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI 1999-2000 KAUDEN 1999 LOPPURAPORTTI, POHJOIS-POHJANMAA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Timo Ahtola Erkki Herola Jaana Lohva Olli Sarapää 30.11.1999 Raportti M89/99/7 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4575 SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI 1999-2000

Lisätiedot

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille

ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille GTK / Etelä-Suomen yksikkö LIFE10 ENV/FI/000062 ASROCKS 30.10.2012 Espoo ASROCKS -hankkeen kysely sidosryhmille Paavo Härmä ja Jouko Vuokko With the contribution of the LIFE financial instrument of the

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS N 19/3441/-88/1/10 PUOLANKA PUDASJÄRVI RISTIJÄRVI. Timo Heino 15.3.19.88 KOSKEE 3434, 3531, 353'3

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS N 19/3441/-88/1/10 PUOLANKA PUDASJÄRVI RISTIJÄRVI. Timo Heino 15.3.19.88 KOSKEE 3434, 3531, 353'3 ,ALA-:+ 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS N 19/3441/-88/1/10 PUOLANKA PUDASJÄRVI RISTIJÄRVI Timo Heino 15.3.19.88 KOSKEE 3434, 3531, 353'3 KONGLOMERAATTIEN KULTATUTKIMUKSM KAINUUSSA 1984-85 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO

Lisätiedot

GTK. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto. M06/4412/2001/2/10 Louhiniemi. Markku Tenhola ja Matti Niskanen

GTK. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto. M06/4412/2001/2/10 Louhiniemi. Markku Tenhola ja Matti Niskanen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/4412/2001/2/10 Louhiniemi Markku Tenhola ja Matti Niskanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUHMON KAUPUNGISSA VALTAUSALUEELLA LOUHINIEMI 1 (Kaivosrekisteri No

Lisätiedot

RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998

RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/3642/-99/1/82 PELKOSENNIEMI Suvanto Panu Lintinen 27.9.1999 RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 -

Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 - Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 - 4 Vuoden 1981 aikana mitattiin sähköisesti ja magneettisesti 33 km 2 alue karttalehdellä 3432.12, lisäksi tihennettiin sähköistä ja magneettista mittausta Haapaselän ja Vehmasmäen

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI KULTATUTKIMUKSISTA PERHON METSÄ-PORASESSA JA PELTOKANKAALLA 1995-1996.

VÄLIRAPORTTI KULTATUTKIMUKSISTA PERHON METSÄ-PORASESSA JA PELTOKANKAALLA 1995-1996. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto M19/2331/-99/1/10 PERHO, VIMPELI Metsä-Poranen, Peltokangas Koskee 2331 03,06, 2332 01 Boris Lindmark 26.5.1999 VÄLIRAPORTTI KULTATUTKIMUKSISTA PERHON

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/4611/99/1/82 KUUSAMO Kokanlampi Risto Vartiainen 31.8.1999

Geologian tutkimuskeskus Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/4611/99/1/82 KUUSAMO Kokanlampi Risto Vartiainen 31.8.1999 Geologian tutkimuskeskus Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/4611/99/1/82 KUUSAMO Kokanlampi Risto Vartiainen 31.8.1999 KAOLIINITUTKIMUKSET KUUSAMON KOKANLAMMELLA 1997-1998 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

Kalkkikivitutkimukset Oulun läänin Muhoksen ja Oulujoen pitäjissä.

Kalkkikivitutkimukset Oulun läänin Muhoksen ja Oulujoen pitäjissä. M 17 / Mh, Oj -51 / 1 / 84 Muhos ja Oulunjoki E. Aurola 14.6.51. Kalkkikivitutkimukset Oulun läänin Muhoksen ja Oulujoen pitäjissä. Oulu OY:n puolesta tiedusteli maisteri K. Kiviharju kevättalvella 1951

Lisätiedot

MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009

MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LÄNSI-SUOMEN YKSIKKÖ TYÖRAPORTTI 28.10.2009 Miikka Paalijärvi Lounais-Suomen ympäristökeskus MAATUTKALUOTAUS JÄMIJÄRVEN LAUTTAKANKAALLA 17.9.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1

Lisätiedot

RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987. J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 SISALLYSLUETTELO

RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987. J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 SISALLYSLUETTELO J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987 SISALLYSLUETTELO LIITELUETTELO Lähtötiedot Naytteenotto ja kustannukset Näytteiden käsittely Tulokset kohteittain 4.1 Heinikkolehto

Lisätiedot

HANKE 2901003 Etelä- ja Länsi-Suomen kultavarojen kartoitus Loppuraportti toiminnasta 2002-2007

HANKE 2901003 Etelä- ja Länsi-Suomen kultavarojen kartoitus Loppuraportti toiminnasta 2002-2007 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen yksikkö 17.12.2007 Espoo HANKE 2901003 Etelä- ja Länsi-Suomen kultavarojen kartoitus Loppuraportti toiminnasta 2002-2007 Niilo Kärkkäinen Kultaa Halikon Kultanummen

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006.

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006. Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006 Seppo Elo - 2 - GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Seppo Elo KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä

Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä Luontainen arseeni ja kiviainestuotanto Pirkanmaalla ja Hämeessä ohjeistusta kiviainesten kestävään käyttöön Asrocks-hanke v. 2011-2014. LIFE10ENV/FI/000062 ASROCKS. With the contribution of the LIFE financial

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Tammelan kunnan Riukan, kaivosrek.nro 7483/1, ja Pursion, kaivosrek.nro 7482/1, valtauksilla

Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Tammelan kunnan Riukan, kaivosrek.nro 7483/1, ja Pursion, kaivosrek.nro 7482/1, valtauksilla Espoon yksikkö M06/2024/2007/1/10/69 30.11.2007 Espoo Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Tammelan kunnan Riukan, kaivosrek.nro 7483/1, ja Pursion, kaivosrek.nro 7482/1, valtauksilla Niilo Kärkkäinen,

Lisätiedot

VIITASAAREN ILMOLAHDEN YMPÄRISTÖN GABRO-PERIDOTIITTI -INTRUUSIOIDEN MALMITUTKIMUKSET VUOSINA 1997-99

VIITASAAREN ILMOLAHDEN YMPÄRISTÖN GABRO-PERIDOTIITTI -INTRUUSIOIDEN MALMITUTKIMUKSET VUOSINA 1997-99 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/3311/2002/1/10 _VIITASAARI Ilmolahti 18.09.2002 Olavi Kontoniemi VIITASAAREN ILMOLAHDEN YMPÄRISTÖN GABRO-PERIDOTIITTI -INTRUUSIOIDEN MALMITUTKIMUKSET

Lisätiedot

25.6.2015. Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset 2010-2014

25.6.2015. Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset 2010-2014 25.6.2015 Mynämäen kaivon geoenergiatutkimukset 20102014 Geologian tutkimuskeskus 1 TUTKIMUSALUE Tutkimusalue sijaitsee Kivistönmäen teollisuusalueella Mynämäellä 8tien vieressä. Kohteen osoite on Kivistöntie

Lisätiedot

Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset

Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset M 17/Lka-60/1 Liminka 11.1.1960 Limingan Tupoksen savikivikairaus ja suoritettavat jatkotutkimukset Pyhäkosken voimalaitostutkimuksia suoritettaessa löydetty savikivi on Suomen kallioperässä täysin ympäristöstään

Lisätiedot

Kosstone project Vuolukivi Kainuussa ja raja-alueen Karjalassa Tutkimustulosten arviointi

Kosstone project Vuolukivi Kainuussa ja raja-alueen Karjalassa Tutkimustulosten arviointi TEHDYT TUTKIMUKSET / GTK Neljä maastotutkimusretkeä 24-25.05.04 Tutustuminen tutkimusalueeseen 10-11.06.04 Ensimmäisen maastokartoituksen ja geofysiikan mittausten tulosten arviointi. Suunnittelua seuraavaa

Lisätiedot

saatu inuodostumasta indikaatiota. Maavastusmittauksen käyttö pohjavesi- ja kalliopinnan syvyysmaarityksiin perustuu eri maalajien

saatu inuodostumasta indikaatiota. Maavastusmittauksen käyttö pohjavesi- ja kalliopinnan syvyysmaarityksiin perustuu eri maalajien Kesällä 1976 löydettiin geologisen kartoituksen yhteyclessa blerijarven kirkonkylän lähistöltä pieni metaperidotiitti rnuo~ostuma, josta saatfin montuttanalla.nc'iyte. Näyte oli siinä maärin lu-- paava,

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö M06/2433/2006/1/10 Ylivieska, Rajaneva-Teerineva 21.06.2006 Pekka Lestinen ja Juha Mursu

Itä-Suomen yksikkö M06/2433/2006/1/10 Ylivieska, Rajaneva-Teerineva 21.06.2006 Pekka Lestinen ja Juha Mursu Itä-Suomen yksikkö M06/2433/2006/1/10 Ylivieska, Rajaneva-Teerineva 21.06.2006 Pekka Lestinen ja Juha Mursu TUTKIMUSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNGISSA VALTAUSALUEELLA RAJA 1, KAIV.REK.NRO 7765/1, JA SEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS

PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS Geologian tutkimuskeskus Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 21.3.2013 PYHÄJOEN PARHALAHDEN TUULIPUISTO- HANKEALUEEN SULFAATTIMAAESISELVITYS Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI 21.03.2013 / M29L2013

Lisätiedot

OUTOKUMPU MALMINETSINTÄ

OUTOKUMPU MALMINETSINTÄ OUTOKUMPU MALMINETSINTÄ Risto Sarikkola/MMS OY 001/4222 07C/RIS-1981 30.4.1981 1(8) SCHEELIITTI-aihe Outokumpu, Lösmä 4222 07C Sijanti 1:400 000 OUTOKUMPU MALMINETSINTÄ OY. 2 Sisältö 1. 2. 3. 4 5. 6. 7

Lisätiedot

Seismiset luotaukset Jyväskylän m1k:n ja Toivakan kunnan alueella syksyllä 1991. Paikka Karttalehti Luotauslinjoja Sijantikuva Tulokset.

Seismiset luotaukset Jyväskylän m1k:n ja Toivakan kunnan alueella syksyllä 1991. Paikka Karttalehti Luotauslinjoja Sijantikuva Tulokset. 4"-&.#&.4. - ARIIISTOKAPPALE a ---pppp ~1913211/94/4/23 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Koskee: 3211 09 Väli-Suomen aluetoimisto 3212 08 Ty öraporiii 3212 09 Jwäskvlän mk Toivakka H. Forss 19.11.1991 Seismiset

Lisätiedot

Moreenigeokemiallinen kartoitus v. 2003-2007 Forssa-Huittinen alueen kultamalmipotentiaalin arvioimiseksi

Moreenigeokemiallinen kartoitus v. 2003-2007 Forssa-Huittinen alueen kultamalmipotentiaalin arvioimiseksi Etelä-Suomen Yksikkö M19/2113/2008/81 19.12.2008 Espoo Moreenigeokemiallinen kartoitus v. 2003-2007 Forssa-Huittinen alueen kultamalmipotentiaalin arvioimiseksi Niilo Kärkkäinen, Markku Tiainen, Saku Vuori,

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3312, 3313, 3314/2003/1/10 Koskee: 3312 12 3313 03 3314 01, 02, 03, 04 KEITELE - PIHTIPUDAS - PIELAVESI

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3312, 3313, 3314/2003/1/10 Koskee: 3312 12 3313 03 3314 01, 02, 03, 04 KEITELE - PIHTIPUDAS - PIELAVESI GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3312, 3313, 3314/2003/1/10 Koskee: 3312 12 3313 03 3314 01, 02, 03, 04 KEITELE - PIHTIPUDAS - PIELAVESI Kangasjärvi-Koivujärvi-Hemminki 27.10.2003 Jarmo Nikander

Lisätiedot

GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET PATTIJOEN TUGHINNON, KASTELLIN J A JOKIKANKAAN KOHTEISSA

GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET PATTIJOEN TUGHINNON, KASTELLIN J A JOKIKANKAAN KOHTEISSA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VÄLI-SUOMEN ALUETOIMISTO M19/2441/-94/1/18. 0 Tuohinto, Jokikylä, Kastell i Esko Iisal o 1.9.199 4 GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET PATTIJOEN TUGHINNON, KASTELLIN J A JOKIKANKAAN KOHTEISSA

Lisätiedot

Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien

Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ESY Espoo 70/2014 Geologisten 3D-mallien tallentaminen 3Dmallinnusohjelmien projekteina Laine, Eevaliisa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Geologisten 3D-mallien tallentaminen 15.11.2012

Lisätiedot

Maatutkaluotauksen soveltuvuudesta maan lohkareisuuden määrittämiseen Pekka Hänninen, Pekka Huhta, Juha Majaniemi ja Osmo Äikää

Maatutkaluotauksen soveltuvuudesta maan lohkareisuuden määrittämiseen Pekka Hänninen, Pekka Huhta, Juha Majaniemi ja Osmo Äikää Etelä-Suomen yksikkö P 31.4/2009/12 02.03.2009 Espoo Maatutkaluotauksen soveltuvuudesta maan lohkareisuuden määrittämiseen Pekka Hänninen, Pekka Huhta, Juha Majaniemi ja Osmo Äikää GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

M19/3441,3443/2007/30 Drno 490/41/2006 Timo Heino Itä-Suomen yksikkö LOPPURAPORTTI PUOLANGAN LIUSKEKIVIEN MAASTO- JA LABORATORIOTÖIDEN TOTEUTTAMISESTA

M19/3441,3443/2007/30 Drno 490/41/2006 Timo Heino Itä-Suomen yksikkö LOPPURAPORTTI PUOLANGAN LIUSKEKIVIEN MAASTO- JA LABORATORIOTÖIDEN TOTEUTTAMISESTA M19/3441,3443/2007/30 Drno 490/41/2006 Timo Heino Itä-Suomen yksikkö LOPPURAPORTTI PUOLANGAN LIUSKEKIVIEN MAASTO- JA LABORATORIOTÖIDEN TOTEUTTAMISESTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET.

Lisätiedot

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS

KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS Vastaanottaja Nokian kaupunki, Asko Riihimäki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.12.2013 KOHMALAN OSAYLEISKAAVA, NOKIA MAAPERÄN ARSEENIN TAUSTAPITOISUUSTUTKIMUS KOHMALAN OSAYLEISKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Tammisaari 110 kv voimajohtolinjauksen Österby-Skarpkulla muinaisjäännösinventointi 2010.

Tammisaari 110 kv voimajohtolinjauksen Österby-Skarpkulla muinaisjäännösinventointi 2010. 1 Tammisaari 110 kv voimajohtolinjauksen Österby-Skarpkulla muinaisjäännösinventointi 2010. Timo Jussila Kustantaja: Tammisaaren Energia 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen aika...

Lisätiedot

Korkeat arseenipitoisuudet - erityispiirre Pirkanmaalla. Birgitta Backman Geologian tutkimuskeskus 10.11.2009

Korkeat arseenipitoisuudet - erityispiirre Pirkanmaalla. Birgitta Backman Geologian tutkimuskeskus 10.11.2009 Korkeat arseenipitoisuudet - erityispiirre Pirkanmaalla Birgitta Backman Geologian tutkimuskeskus 10.11.2009 1 Luontainen arseeni Suomessa Arseeni luonnon alkuaine, joka esiintyy usein kullan yhteydessä

Lisätiedot

SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005

SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005 SALO Aarnionperän asemakaava-alueen inventointi Taisto Karjalainen 2005 M U S E O V I R A S T 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Inventointialue 1 3. Inventointihavainnot 2 4. Yhteenveto 2 5. Löydöt 3

Lisätiedot

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Knowledge taking people further --- MIKKELIN VESILAITOS Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Yhteenveto 16.2.2009 Viite 82122478 Versio 1 Pvm 16.2.2009

Lisätiedot

Kaivosteknillinen ryhmä Paavo Eerola

Kaivosteknillinen ryhmä Paavo Eerola Kaivosteknillinen ryhmä Paavo Eerola A P A J A L A H D E N K U L T A E S I I N T Y M A N K A N N A T T A V U U S T A R K A S T E L U JAKELU KM-ryhmä: Tanila/OKHI, Pihko/OK, Erkkila/OK~ OKME: Rouhunkoski,

Lisätiedot

URJALAN KYLMÄKOSKEN ALUEEN TIHENNETTY MOREENIGEOKEMIALLINEN NÄYTTEENOTTO NIKKELIMALMINETSINNÄSSÄ 1997

URJALAN KYLMÄKOSKEN ALUEEN TIHENNETTY MOREENIGEOKEMIALLINEN NÄYTTEENOTTO NIKKELIMALMINETSINNÄSSÄ 1997 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4689 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoon yksikkö M19/2114/2002/1/10 URJALA KYLMÄKOSKI Espoossa 30.8.2002 Markku Tiainen URJALAN KYLMÄKOSKEN ALUEEN TIHENNETTY MOREENIGEOKEMIALLINEN NÄYTTEENOTTO

Lisätiedot

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Maastokartta, tutkimusalue,

Lisätiedot

Suomen geoenergiavarannot. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi

Suomen geoenergiavarannot. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi Suomen geoenergiavarannot Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi 1 Mitä geoenergia on? Geoenergialla tarkoitetaan yleisellä tasolla kaikkea maaja kallioperästä sekä vesistöistä saatavaa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen kultavarojen kartoitus vuosina 2003-2008. Loppuraportti. Hanke 2108002, 2901005

Pohjois-Suomen kultavarojen kartoitus vuosina 2003-2008. Loppuraportti. Hanke 2108002, 2901005 Pohjois-Suomen yksikkö M10.4/2008/77 31.12.2008 Rovaniemi Pohjois-Suomen kultavarojen kartoitus vuosina 2003-2008 Loppuraportti Hanke 2108002, 2901005 Olli Sarapää, Heikki Pankka, Helena Hulkki, Antero

Lisätiedot

Geofysikaaliset GTK-FrEM menetelmän testimittaukset Tervon Vehkalammen Cu- Zn mineralisaation alueella vuonna 2015

Geofysikaaliset GTK-FrEM menetelmän testimittaukset Tervon Vehkalammen Cu- Zn mineralisaation alueella vuonna 2015 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 7.12.2015 K/467/44/2015 87/2015 Geofysikaaliset GTK-FrEM menetelmän testimittaukset Tervon Vehkalammen Cu- Zn mineralisaation alueella vuonna 2015 Niskanen

Lisätiedot

. 11 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN YMPA- RISTOVAIKUTUKSET OSA II1 - PYHASALMI ,.-.

. 11 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN YMPA- RISTOVAIKUTUKSET OSA II1 - PYHASALMI ,.-. eologian tutkimuskeskus r-- srh.!'-.-.-.... -. -. -7 _1 d. 11,.-. nestutkimukset 1./1.3 AIJALAN, PYHASALMEN JA MAKOLAN SULFIDIMALMI- KAIVOSTEN RIKASTAMOIDEN JATEALUEIDEN

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Eero Sandqren/PHM 11-4.1983 1 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19. Sijainti 1:400 000. Vihanti, Kiviharju

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Eero Sandqren/PHM 11-4.1983 1 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19. Sijainti 1:400 000. Vihanti, Kiviharju Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Eero Sandqren/PHM 11-4.1983 1 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19 Vihanti, Kiviharju 2434 05 Sijainti 1:400 000 Gähtökohta Lampinsaaren malmimuodostuman kulku on

Lisätiedot

- Karttalehden 2113 Au-viitteistösta poiketen karttalehdellä 2114

- Karttalehden 2113 Au-viitteistösta poiketen karttalehdellä 2114 KARTTALEHDEN 2114 KULTAAIHEISTA Karttalehden 2113 Auviitteistösta poiketen karttalehdellä 2114 on varsinaisia Auhavaintoja vain viisi. Auotollisia mineraaliseurueita toki tavataan hieman enemmän. Syyt

Lisätiedot

M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732. Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V.

M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732. Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V. M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732 Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V. 1975 Geologinen tutkimuslaitos suoritti kesällä 1975 uraanitutkimuksia

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY. TV %, Fl/F2=3/0.05, 20 m x 100 m 0 K MALMINETSINTA

OUTOKUMPU OY. TV %, Fl/F2=3/0.05, 20 m x 100 m 0 K MALMINETSINTA 9 OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA KISKO, IILIJXRVI 2023 04; CP-MITTAUKSET JA YHTEENVETO MUUSTA GEOFYSIIKASTA. YHTEENVETO Iilijarven Cu, Zn, Pb, Ag, Au-mineralisaatio kuuluu Aijala-Orijarvi-jaksoon ja on

Lisätiedot

Maastotallennin ja metsäkuviotietoihin pohjautuva reitinoptimointi moreeninäytteenotossa Anne Taivalkoski ja Pertti Sarala

Maastotallennin ja metsäkuviotietoihin pohjautuva reitinoptimointi moreeninäytteenotossa Anne Taivalkoski ja Pertti Sarala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 170/2013 Maastotallennin ja metsäkuviotietoihin pohjautuva reitinoptimointi moreeninäytteenotossa Anne Taivalkoski ja Pertti Sarala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN MUSKON KAIRAUKSET VUONNA 2008 KARTTALEHDELLÄ 4232 05

TOHMAJÄRVEN MUSKON KAIRAUKSET VUONNA 2008 KARTTALEHDELLÄ 4232 05 Itä-Suomen yksikkö M19/4232/2010/30 17.3.2010 Kuopio TOHMAJÄRVEN MUSKON KAIRAUKSET VUONNA 2008 KARTTALEHDELLÄ 4232 05 Martti Damsten Sisällysluettelo Kuvailulehti Documentation page 1 JOHDANTO 1 1.1

Lisätiedot

Avoin maastotieto: Laseraineisto geologisissa kartoituksissa ja tutkimuksissa. Niko Putkinen ja Jukka Pekka Palmu (GTK) sekä Heli Laaksonen (MML)

Avoin maastotieto: Laseraineisto geologisissa kartoituksissa ja tutkimuksissa. Niko Putkinen ja Jukka Pekka Palmu (GTK) sekä Heli Laaksonen (MML) Avoin maastotieto: Laseraineisto geologisissa kartoituksissa ja tutkimuksissa Niko Putkinen ja Jukka Pekka Palmu (GTK) sekä Heli Laaksonen (MML) Maanmittauslaitos - tietoa maasta: Maanmittauslaitos huolehtii:

Lisätiedot

KAAPELINKULMAN KULTAESIINTYMÄ VALKEAKOSKELLA. Johdanto

KAAPELINKULMAN KULTAESIINTYMÄ VALKEAKOSKELLA. Johdanto Pentti Grönholm RAPORTTI 4.10.2010 1 (12) KAAPELINKULMAN KULTAESIINTYMÄ VALKEAKOSKELLA Johdanto Malminetsintää ja kaivostoimintaa harjoittava on australialaisen Dragon Mining Ltd:n kokonaan omistama suomalainen

Lisätiedot

Maa-ainesmuodostuma. !. GM200 -kairaus. !. GM50 -kairaus !. KP2 LIITE

Maa-ainesmuodostuma. !. GM200 -kairaus. !. GM50 -kairaus !. KP2 LIITE 526000 527000 528000 LIITE 529000!. AP9 ALAPITKÄ Tutkimuspistekartta!. GM200 -kairaus 7009000!. AP8!. KP_10!. GM50 -kairaus Pohjaveden havaintoputki Maatutkaluotauslinja 7009000 Painovoimamittauslinja

Lisätiedot

Aulis Häkli, professori. KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA. Malminetsinta

Aulis Häkli, professori. KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA. Malminetsinta KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA Tutkimuksen tiiaaja: Tutkimuksen tekija: E ~auharn:ki/ktr Esko Hänninen O U T O K U M P U Oy Malminetsinta Aulis

Lisätiedot

3. Tutkimusvaiheet 3.1. Lohkare-etsinta ja kalliopertikartoitus

3. Tutkimusvaiheet 3.1. Lohkare-etsinta ja kalliopertikartoitus 1. Johdanto Sivu 3. Tutkimusvaiheet 3.1. Lohkare-etsinta ja kalliopertikartoitus 3.2. Geofysikaaliset mittaukset 3.3. Geokemialliset tutkimukset 3.4. Syvakairaus 4. Yhteenveto 5. Kirjallisuutta 6. Liitteet

Lisätiedot

2.1 Jaatiköitymisista 2.2 Moreenin kivilajikoostumuksesta 2.3 Alueen geokemiallisesta luonteesta

2.1 Jaatiköitymisista 2.2 Moreenin kivilajikoostumuksesta 2.3 Alueen geokemiallisesta luonteesta - Jakelu - RAPORTTI KESÄN 88 KENTTÄT~I~TÄ RANTSILAN KARTTALEHDEN 3412 ALUEELLA 1 JOHDANTO 2 ALUEELLA SUORITETUT AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 2.1 Jaatiköitymisista 2.2 Moreenin kivilajikoostumuksesta 2.3 Alueen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 21.9.2010 Viite 82130365 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA, LINTU- METSÄN ALUE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALA,

Lisätiedot

Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013

Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 1 Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta

Lisätiedot

MAAPERÄGEOKEMIALLINEN MALMINETSINTA PETÄJÄVAARAN JA VAMMAVAARAN ALUEILLA, ETELÄ-LAPISSA, VUOSINA 1992-1995

MAAPERÄGEOKEMIALLINEN MALMINETSINTA PETÄJÄVAARAN JA VAMMAVAARAN ALUEILLA, ETELÄ-LAPISSA, VUOSINA 1992-1995 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/2633/-95/1/10 Koskee: 2544, 2631, 3522, 3611 Tervola Pertti Sarala 30.11.1995 MAAPERÄGEOKEMIALLINEN MALMINETSINTA PETÄJÄVAARAN JA VAMMAVAARAN ALUEILLA,

Lisätiedot

M/17/Hd 47/1 Haukipudas Martinniemi - Jokikylä Aimo Mikkola 15.X1.1943. Malmitutkimukset Haukiputaalla v. 1947. Alkulause

M/17/Hd 47/1 Haukipudas Martinniemi - Jokikylä Aimo Mikkola 15.X1.1943. Malmitutkimukset Haukiputaalla v. 1947. Alkulause M/17/Hd 47/1 Haukipudas Martinniemi - Jokikylä Aimo Mikkola 15.X1.1943 Malmitutkimukset Haukiputaalla v. 1947 Alkulause Syksyn 1946 kuluessa suoritetut lohkarehavainnot Haukiputaan Putaan kylässä (Vrt.

Lisätiedot

20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.com

20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006. SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET www.ristola.com 20719 SYSMÄN KUNTA OTAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS 6.11.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252 SÄHKÖPOSTI/E-MAIL proy@ristola.com INTERNET

Lisätiedot

ASROCKS-hanke: - Tulosten soveltaminen käytäntöön eli arseenin huomioiminen kiviainesten louhinnassa ja maanrakentamisessa

ASROCKS-hanke: - Tulosten soveltaminen käytäntöön eli arseenin huomioiminen kiviainesten louhinnassa ja maanrakentamisessa ASROCKS-hanke: - Tulosten soveltaminen käytäntöön eli arseenin huomioiminen kiviainesten louhinnassa ja maanrakentamisessa ASROCKS-hankkeen koko henkilöstö LIFE10 ENV/FI/000062 ASROCKS With the contribution

Lisätiedot

PUULOG - Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa

PUULOG - Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa PUULOG - Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa Hankkeella pyritään kartoittamaan, kehittämään ja analysoimaan puuhakkeen hankintaketjun liiketaloudellisia ja logistisia toimintamalleja sekä

Lisätiedot