Petri Rosenberg

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Petri Rosenberg 17.3.2000"

Transkriptio

1 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4405 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2123/2000/ 2 /10 LEMPÄÄLÄ Kalliojärvi Petri Rosenberg KULTATUTKIMUKSET LEMPÄÄLÄN KALLIOJÄRVEN ALUEELLA VUOSINA

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä Tekijät Rosenberg Petri Raportin laji M19/2123/2000/2 /10 tutkimusraportti Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kultatutkimukset Lempäälän Kalliojärven alueella vuosina Tiivistelmä Tutkimuskohde sijaitsee Lempäälän kunnassa, Kalliojärvi-nimisellä alueella, karttalehdellä , Tampereelta n. 15 km SW. Malmitutkimusten lähtökohtana olivat alueelliset Au-viitteet sekä kultaa sisältävät raskasmineraalinäytteet. Aihe on Geologian tutkimuskeskuksen löytämä. Kalliojärven ympäristössä suoritettiin vuonna 1994 tunnusteluluonteista raskasmineraalinäytteen-ottoa (näyteväli n. 250 m). Eräissä mr-näytteissä todettiin yllättäen runsaasti Au-hippuja (> 100 kpl /10 1). Näytteenottoa täydennettiin välittömästi. Myös lohkaretutkimuksia suoritettiin. Tutkimuksissa paikallistettiin mielenkiintoinen raskasmineraalianomalia, johon liittyi runsaasti myös kvartsiutuneita arseenikiisupitoisia lohkareita. Murskatuissa näytteissä todettiin myös Au-hippuja. Parhaimmat mr-näytteet sisälsivät > 500 Au-hippua /10 l. Alueelle tehtiin valtaus-varaus (Kalliojärvi 9 km 2 ). Maastomittauksia (MAGN, IP) suoritettiin n. 1 km 2 kokoisella alueella. Myös raskasmineraali-tutkimuksia sekä geokemiallista mr-näytteenottoa täydennettiin. Au-pitoisen alueen koko laajeni tutkimusten tuloksena. Hippu- ja lohkareanomaliapituus osoittautui vähintään 400 m pituiseksi. Paras yksittäinen mr-näyte sisälsi n. 7.2 ppm kultaa. Samana syksynä alueella aloitettiin tunnustelevat kairaukset anomalian selvittämiseksi. Kairauksissa paikallistettiin kvartsiutuneita arseenikiisua sisältäviä kivilajivyöhykkeitä (kiille-gneissiä), joissa paras Au-pitoisuus oli 15.1 ppm. Paras lävistys oli 5.6 ppm/3 m. Vuonna 1995 kairauksia jatkettiin mineralisaation koon ja rakenteiden selvittämiseksi. Tunnusteluluonteisia tutkimuk-sia suoritettiin jonkin verran myös karttalehden alueelle. Valtaus alueelle hyväksyttiin (Kalliojärvi I, kaivosrekisteri n:o 5978/1, ha). Vuonna 1996 alueella suoritettiin vielä täydentävää kairausta.valtauksesta luovuttiin vuonna Kalliojärven esiintymä on pieni, kvartsi-juoniin ja kvartsiutuneisiin hiertovyöhykkeisiin liittyvä poimuttunut mineralisaatio, jonka pääasiallinen isäntäkivi on kiillegneissi. Tärkeimmät mineraalisaation tunnus-merkit ovat kvartsiutuminen ja arseeni-kiisu. Lukuisat pegmatiittijuonet leikkaavat mineralisaatiota. Mineralisaatio muodostaa länteen tai lounaaseen viettävän synkliinirakenteen. Mineralisaation paksuus on keskimäärin vain muutamia metrejä. Au-pitoisuudet vaihtelevat < ppm välillä (As %). Paras yksittäinen lävistys on 6.5 ppm/4.8 m (7.24m/4.3 m). Mineralisaatio on pieni eikä ole taloudellisesti hyödynnettävissä. Asiasanat (kohde, menetelmät jne.) Lempäälä Kalliojärvi, Au As, geofysikaalinen mittaus, kairaus. Maantieteellinen alue (maa, lääni, kunta, kylä, esiintymä) Suomi, Länsi-Suomen lääni, Lempäälä, Kalliojärvi Karttalehdet Muut tiedot Arkistosarjan nimi Arkistotunnus M19/2123/2000/ 2 /10 Kokonaissiwmäärä Kieli Hinta Julkisuus liitesivua Suomi

3 KANSILEHTI KUVAILULEHTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 Tutkimusten lähtökohta 1 Tutkimusalueen sijainti ja koko 1 Luonnonolosuhteet, asutus ja tiestö 1 Tutkimuskohteen nimeäminen 1 Aikaisemmat tutkimukset 2 SUORITETUT TUTKIMUKSET Suoritetut tutkimukset 2 Kairaukset 3 Geofysikaaliset maastotutkimukset 4 Geokemialliset mr-tutkimukset sekä raskasmineraalitutkimukset 5 Kallioperätutkimukset 5 TUTKIMUSTULOKSET Yhteenveto ja johtopäätökset 5 TUTKIMUSAINEISTON TALLENTAMINEN 7 LIITTYY-AINEISTO Geofysikaaliset tutkimukset 7 Syväkairaus 7 Muu aineisto 7 s. LIITELUETTELO 8 LIITTEET 1-43

4 1 JOHDANTO Tutkimusten lähtökohta Malmitutkimusten lähtökohtana olivat alueelliset Au-viitteet sekä kultaa sisältävät raskasmineraalinäytteet. Aihe on Geologian tutkimuskeskuksen löytämä. Kalliojärven ympäristössä suoritettiin vuonna 1994 tunnusteluluonteisia raskasmineraalitutkimuksia (näytepisteiden väli n. 250 m). Eräissä mr-näytteissä todettiin runsaasti Au-hippua (> 100 kpl /10 1). Näytteenottoa täydennettiin löytöpaikan lähiympäristössä. Myös lohkare-etsintää suoritettiin. Tutkimuksissa paikallistettiin mielenkiintoinen raskasmineraalianomalia, johon liittyi runsaasti myös kvartsiutuneita arseeni-kiisupitoisia lohkareita. Myös murskatuissa lohkarenäytteissä todettiin myös Au-hippuja. Parhaimmat mr-näytteet sisälsivät > 500 hippua sangollisessa moreenia. Moreenianomalian pituus on yli 400 m ja leveys n m. Tutkimusalueen sijainti ja koko Tutkimuskohde sijaitsee Lempäälän kunnassa, Kalliojärvi-nimisellä alueella, kartta-lehdellä , Tampereelta n. 15 km SW. Jonkin verran tunnustelevia tutkimuksia suoritettiin myös karttalehdellä Valtausvarauksen koko oli 9 km. Valtaus alueelle hyväksyttiin (Kalliojärvi I, kaivosrekisteri n:o 5978/1, ha). Geofysikaalisia maasto-mittauksia suoritettiin n. 1 km 2 kokoisella alueella. Kohteelliset geokemialliset tutkimukset rajoittuivat pääosin Kalliojärven lähiympäristöön. Tunnustelevaa mr-näytteenottoa suoritettiin kuitenkin myös karttalehdellä Kokonaisuudessaan kohdentavaa tai alueellista mr-näytteenottoa suoritettiin n. 15 km 2 kokoisella alueella. Tutkimusalueen sijainti on esitetty liitesivuilla 1-5. Valtausalueen ja geofysikaalisten mittausten sijainti on esitetty liitesivulla 3. Näytteenottopisteiden sijainti on esitetty liitesivuilla 4-5, 10 ja 12. Luonnonolosuhteet, asutus ja tiestö Lempäälä on tiheästi asuttua maaseutua, jossa kyliä, teitä ja peltoja on runsaasti. Myös laajoja harvaan asuttuja metsäalueita esiintyy etenkin karttalehden keski- ja pohjoisosassa. Kalliojärven ympäristössä asutusta ei muutamia kesämökkejä lukuun ottamatta ole. Alueelle johtaa hyväkuntoinen metsäautotie. Kalliopaljastumia on yleensä runsaasti. Sen sijaan kiviset ja lohkareikkoiset, tiiviit moreenipeitteet haittaavat näytteenottoa ja kaluston liikkumista. Tutkimusten käynnistyessä kohteen päällä oli vielä tiheä puusto. Seuraavana vuotena puusto hakattiin kuitenkin maanomistajan toimesta. Avoin maasto helpotti oleellisesti tutkimuksia. Näin puustovauriot vältettiin lähes täysin. Tutkimuskohteen nimeäminen Tutkimuskohteesta on käytetty nimeä Kalliojärvi paikallisen nimistön mukaan. Myös valtausalue oli nimeltään Kalliojärvi. Valtauksen sijainti on esitetty liitesivulla 3.

5 Aikaisemmat tutkimukset 2 Kalliojärven alueella ei ole suoritettu merkittäviä kultatutkimuksia aikaisemmin. Myöskään merkittäviä malmiviitteitä ei alueelta tunnettu aikaisemmin. Sen sijaan karttalehden eteläosissa tunnustelevia kultatutkimuksia suoritettiin jo vuonna (M19/2123/-89/1/10. Rosenberg Petri Kultatutkimukset Lempäälän Piiskonvuoren alueella vuosina ). Myös viereisillä karttalehdillä ,05,08 kullanetsintää on tehty monin paikoin. Seuraavassa on lueteltu joitakin kultatutkimuksiin liittyviä lähdeviitteitä: M19/2123/-98/1/10. Rosenberg P Pirkkalassa vuosina suoritetut kultatutkimukset. M06/2123/-97/1/10 Rosenberg. P Tutkimustyöselostus Pirkkalan kunnassa, Pirkkalan kylässä, valtaus-alueilla Luitamo I-II (kaivosrekisteri n:o 5059/1-2) ja Tikkarinvuori I (kaivosrekisreri n:o 5299/1), vuosina suoritetuista malmitutkimuksista. M06/2123/-90/1/10 Rosenberg. P Tutkimustyö-selostus Pirkkalan kunnassa Vatanen 1, Lintumäki 1, Poikkiaro 1 sekä Sorkkala 1-2 nimisillä valtausalueilla, kaivosrekisteri N:o 4179/1-2 ja 4331/1-3 suoritetuista malmi-tutkimuksista. M19/2123/-90/1/10 Rosenberg. P Kultatutkimukset Pirkkalan alueella vuosina M19/2123/-90/1/10. Lindmark B Geokemian osaston Au-anomaalisen harva-pisteen tarkistus pedogeokemiallisella näytteenotolla Lempäälän Kaitajärvellä. S/41/2123/1/1986. Lestinen P Pirkkalan kohteen geokemialliset kultatutkimukset vuosina SUORITETUT TUTKIMUKSET Suoritetut tutkimukset Tutkimukset Lempäälän Kalliojärven alueella käynnistyivät syksyllä Malmitutkimusten lähtökohtana olivat alueelliset Au-viitteet sekä kultaa sisältävät raskasmineraalinäytteet. Aihe on Geologian tutkimuskeskuksen löytämä. Kalliojärven ympäristössä suoritettiin vuonna 1994 tunnusteluluonteisia raskasmineraalitutkimuksia. Joissakin mrnäytteissä todettiin runsaasti Au-hippuja (> 100 kpl /10 1). Näytteenottoa täydennettiin samantien löytöpaikan lähiympäristössä. Myös lohkaretutkimuksia suoritettiin. Tutkimuksissa paikallistettiin erittäin kiinnostava raskasmineraalianomalia, johon liittyi runsaasti myös kvartsiutuneita, arseenikiisupitoisia lohkareita. Myös murskatuissa lohkare-näytteissä todettiin Au-hippuja. Parhaimmat mr-näytteet sisälsivät > 500 Au-hippua sangollisessa moreenia. Moreenianomalia osoittautui yli 400 m pituiseksi ja n m levyiseksi. Alueelle tehtiin valtausvaraus (Kalliojärvi 9 km 2 ). Samana syksynä alueella tehtiin myös geofysikaalisia maastomittauksia (MAGN, IP) n. 1 km 2 kokoisella alueella. Myös raskasmineraalitutkimuksia sekä geokemiallista mr-näytteenottoa täydennettiin. Moreeninäytteenotossa korkein yksittäinen mr-näyte sisälsi n. 7.2 ppm kultaa. Geofysikaalisten maastomittausten valmistuttua alueella aloitettiin tunnustelevat kairaukset anomalian selvittämiseksi (GTK/GM100, T56, M52/2123/-94/R350-R358, 9 kpl/302.5 m). Jo ensimmäisillä kairanrei illä paikallistettiin kvartsiutuneita arseenikiisua sisältäviä kivilajivyöhykkeitä (kiillegneissiä), joissa paras Au-pitoisuus oli 15.1 ppm. Paras lävistys oli 5.6 ppm/3 m. Vuonna 1995 kairauksia jatkettiin mineralisaation koon ja rakenteiden selvittämiseksi (M52/2123 /-95/R359-R379, T56, 21 kpl/ m). Myös tutkimusmontutusta, raskasmineraalinäytteenottoa, geokemiallista mr-näytteenottoa sekä lohkaretutkimuksia täydennettiin. Lähialueen kalliopaljastumat kartoitettiin. Tunnusteluluonteisia alueellisia tai kohdentavia tutkimuksia suoritettiin myös karttalehden alueelle. Valtaus alueelle hyväksyttiin (Kalliojärvi I, kaivosrekisteri N:o 5978/1, ha). Vuonna 1996 alueella suoritettiin vielä täydentävää kairausta (SMOY/GM200, T56, M52/2123/-96/R380-R387, 8 kpl / m). Myös pinta-näytteenoton soveltuvuutta kullanetsinnässä testattiin hyvin tuloksin. Vuosina alueella ei enää tehty merkittäviä maastotutkimuksia kiireellisempien tutkimuskohteiden johdosta. Valtauksesta luovuttiin vuonna 1999.

6 3 Kairaukset Kohteeseen kairattiin vuosina reikää yhteispituudeltaan m (GTK/GM100, SMOY/GM200; T56; M52/2123/-94/R350-R358, M52/2123/-95/R359-R379, M52/2123/-96/R380-R387). Kairaukset rajoittuivat pääosin Au-pitoisen anomalian läheisyyteen sekä kairauksissa paikallistetun mineralisaation oletetuille jatkeille. Muutamia reikiä kairattiin myös alueen ulkopuolelle. Kairanreikien sijainti on esitetty liitesivuilla Kairauksen tärkeimmät tulokset on esitetty kairausprofiileina ja erilaisina projektioina liitesivuilla Kairattujen reikien pituudet vaihtelivat m välillä. Tiivis, lohkareikkoinen moreeni vaikeutti tai hidasti usein maakairausta. Lisäksi runsas pegmatiittijuonien esiintyminen ja mineralisaation rakenne vaikeuttivat kairauksen suunnittelua. Kairausaineisto on käsitelty ja tulostettu Geomcom-ohjelmiston avulla. Kullan osalta kairaustulokset ovat vaihtelevia. Korkein yksittäinen analyysitulos on 26.7 ppm Au ja 2,33 % As. Paras yksittäinen kairauslävistys on 6.5 ppm/4.8 m (tai 7.24 ppm/4.3 m; R375). Kalliojärven alueella Au-pitoiset mineralisaatiot ovat yleensä vain <1-10 m paksuja ja epäsäännöllisiä. Myös Au-pitoisuus vaihtelee niissä suuresti. Mineralisaatio on poimuttunut ja sisältää runsaasti leikkaavia pegmatiittisia graniittijuonia. Esiintymä sisältää rinnakkaisia mineralisoitumia. Mineralisoitumat ovat tunnistettavissa vaihtelevasta kvartsiutumisesta, kvartsijuonista ja arseenikiisun esiintymisestä. Taulukko 1. Syväkairausreiät M52/2123/-94/R350-R358, M52/2123 /-95/R359-R379, M52/2123/-96/R380-R387. Lempäälä, Kalliojärvi R350 M52/2123/94/R , ,00 137,00 48,60 180,00-45,00 GTK ESA R351 M52/2123/94/R , ,00 138,00 42,60 180,00-45,00 GTK ESA R352 M52/2123/94/R , ,00 136,50 29,80 180,00-90,00 GTK ESA R353 M52/2123/94/R , ,00 136,50 38,60 180,00-45,00 GTK ESA R354 M52/2123/94/R , ,00 137,00 25,70 180,00-90,00 GTK ESA R355 M52/2123/94/R , ,00 137,00 36,95 180,00-90,00 GTK ESA R356 M52/2123/94/R , ,00 138,50 19,40 180,00-90,00 GTK ESA R357 M52/2123/94/R , ,00 140,50 25,60 180,00-90,00 GTK ESA R358 M52/2123/94/R , ,00 139,00 35,25 180,00-90,00 GTK ESA R359 M52/2123/95/R , ,00 140,00 37,20 180,00-90,00 GTK ESA R360 M52/2123/95/R , ,00 138,50 49,00 180,00-90,00 GTK ESA R361 M52/2123/95/R , ,00 137,00 45,00 180,00-90,00 GTK ESA R362 M52/2123/95/R , ,00 139,00 45,00 180,00-90,00 GTK ESA R363 M52/2123/95/R , ,00 138,00 40,80 180,00-90,00 GTK ESA R364 M52/2123/95/R , ,00 138,00 76,40 360,00-46,50 GTK ESA R365 M52/2123/95/R , ,00 138,00 58,00 180,00-45,80 GTK ESA R366 M52/2123/95/R , ,00 141,50 32,00 180,00-45,30 GTK ESA R367 M52/2123/95/R , ,00 142,00 43,00 180,00-44,80 GTK ESA R368 M52/2123/95/R , ,00 142,00 59,20 180,00-46,50 GTK ESA R369 M52/2123/95/R , ,00 142,00 80,50 180,00-46,50 GTK ESA R370 M52/2123/95/R , ,00 142,50 56,80 180,00-44,00 GTK ESA R371 M52/2123/95/R , ,00 138,00 49,60 360,00-45,50 GTK ESA R372 M52/2123/95/R , ,00 137,50 50,00 360,00-45,80 GTK ESA R373 M52/2123/95/R , ,00 137,00 38,50 360,00-61,10 GTK ESA R374 M52/2123/95/R , ,00 140,00 50,00 360,00-43,30 GTK ESA R375 M52/2123/95/R , ,00 140,00 60,55 360,00-45,60 GTK ESA R376 M52/2123/95/R , ,00 140,00 50,40 360,00-44,30 GTK ESA R377 M52/2123/95/R , ,00 142,50 53,00 360,00-46,00 GTK ESA R378 M52/2123/95/R , ,00 139,00 44,20 180,00-46,10 GTK ESA R379 M52/2123/95/R , ,00 139,00 47,90 180,00-45,20 GTK ESA

7 R380 M52/2123/96/R , ,00 139,50 60,20 180,00-45,60 GTK ESA R381 M52/2123/96/R , ,00 140,00 60,60 180,00-45,60 GTK ESA R382 M52/2123/96/R , ,00 143,00 40,15 360,00-40,50 GTK ESA R383 M52/2123/96/R , ,00 143,00 40,30 360,00-40,10 GTK ESA R384 M52/2123/96/R , ,00 142,00 41,05 85,00-40,00 GTK ESA R385 M52/2123/96/R , ,00 139,00 60,75 90,00-45,00 GTK ESA R386 M52/2123/96/R , ,00 139,00 61,50 270,00-45,00 GTK ESA R387 M52/2123/96/R , ,00 139,00 80,30 220,00-45,00 GTK ESA Geofysikaaliset maastotutkimukset Geofysikaaliset maastomittaukset toteutuivat hyvin pian ensimmäisten viitteiden löytymisen jälkeen syksyllä Mittauksia (IP, MAGN) suoritettiin n. 1.0 km 2 kokoisella alueella. Mittaustulokset on esitetty väripintakarttoina liitesivuilla Sekä magneettinen että IP-mittaus kuvastavat hyvin mineralisaatioon liittyviä kivilajeja ja niiden rakenteita. Geokemialliset mr-tutkimukset sekä raskasmineraalitutkimukset Alueella suoritettiin runsaasti geokemiallista moreeninäytteenottoa ja raskasmineraalitutkimuksia. Näytteenoton tarkoituksena oli rajata esiintymä sekä etsiä mahdollisia uusia esiintymiä Kalliojärven ympäristöstä. Kivikkoiset, tiiviit moreeni peitteet vaikeuttivat jonkin verran näytteenottoa. Näytteitä kertyi kaikkiaan 1043 kpl. Raskasmineraalinäytteitä tutkittiin yhteensä 208 kpl. Osa raskasmineraali-näytteiden hienoaineksesta analysoitiin samoilla analyysimenetelmillä kuin normaalien moreeninäytteidenkin hienoaines. Myös pintanäytteenoton soveltuvuutta kullanetsinnässä testattiin. Kaikki menetelmät soveltuvat hyvin kullanetsintään. Raskasmineraalinäytteenotto on erittäin käyttökelpoinen nopeutensa ja edullisten kustannustensa vuoksi. Näytteet käsitellään (pesu, seulonta, rikastus) maastossa tai sopivassa kenttätukikohdassa ja ajetaan kullanetsintää varten suunnitellun "spiraali-rikastimen" läpi (Kultakoira). Rikastusnäytteet (n. 1-5 g) tutkitaan mikroskoopilla ja lasketaan mahdolliset Au-hiput. Tulokset ovat usein käytettävissä muutaman päivän kuluttua. Myös pintanäytteenotto on nopea ja edullinen menetelmä. Tulokset ovat kuitenkin käytettävissä vasta kun näytteet on analysoitu. Pintanäytteenotossa näytteet kerätään moreenin pintaosista lapiolla tai kourulapiolla heti orgaanisen kerroksen alta (< 0.5 m). Myös raskasmineraalinäytteet kerätään moreenin pintaosista. Näytteenotossa voidaan hyödyntää ojia ja tieleikkauksia. Myös kaivinkonetta voidaan käyttää apuna kohteellisessa etsinnässä. Näytteenottopisteet ja näytteenoton tulokset on esitetty kullan ja arseenin osalta liitesivuilla Taulukko 2. Moreenin- ja raskasmineraalinäytteet, näytesarjat ja niihin liittyvät tilausnumerot, analyysimenetelmät, näytteenottomenetelmät ja karttalehdet. Kalliojärvi Näytesarjat Tilaus Strategia Kalusto R-fraktio Toteutus Au As Punnitus Kartta Kartta Kpl M KLMR GM50 < mm Linja 521U 516U 5 g M KLMR GM50 < mm Linja 521U 516U 5 g M KLMR GM50 < mm Linja 521U 516U 5 g M KLMR GM50 < mm Linja 521U 516U 5 g M KLMR GM50 < mm Linja 521U 516U 5 g M KLMR GM50 < mm Linja 521U 516U 5 g M KLMR GM50 < mm Linja 521U 516U 5 g

8 5 M PINTA Kourulapio < mm Linja 521 U 516U 5 g M PINTA Kourulapio < mm Linja 521 U 516U 5 g M MONTTU Kaivinkone Pistemäinen 521U 516U 5 g M KLMR Kaivinkone Pistemäinen 521U 516U 5 g M RASKAS Lapio KULTAKOIRA Pistemäinen 10 l M RASKAS Lapio KULTAKOIRA Pistemäinen 10 l M RASKAS Lapio KULTAKOIRA Pistemäinen 10 l M RASKAS Lapio KULTAKOIRA Pistemäinen 5 l M RASKAS Lapio KULTAKOIRA Pistemäinen 5 l Yht Kallioperätutkimukset Kallioperään liittyvät tutkimukset rajoittuivat pääasiassa Kalliojärven kulta-aiheen välittömään lähiympäristöön. Laajoja systemaattisia kallioperätutkimuksia ei alueella resurssien vähäisyyden vuoksi suoritettu. Kalliojärven mineralisaatio ei ole paljastuneena. Sen sijaan moreenilohkareisto sisältää runsaasti malmipuhkeamasta peräisin olevia kiviä. Lähialueen kalliopaljastumat tutkittiin, mutta uusia esiintymiä tai mineralisaatioviitteitä ei löytynyt. Lohkaretutkimukset eivät myöskään tuottaneet merkittäviä uusia viitteitä. Kalliojärven kulta-aiheeseen liittyviä kairaustuloksia ja kairaukseen liittyviä kivilajeja on esitetty liitesivuilla TUTKIMUSTULOKSET Yhteenveto ja johtopäätökset Tutkimuskohde sijaitsee Lempäälän kunnassa, Kalliojärvi-nimisellä alueella, kartta-lehdellä , Tampereelta n. 15 km SW. Malmitutkimusten lähtökohtana olivat alueelliset Au-viitteet sekä kultaa sisältävät raskasmineraalinäytteet. Aihe on Geologian tutkimuskeskuksen löytämä. Kalliojärven ympäristössä suoritettiin vuonna 1994 tunnusteluluonteista raskasmineraalinäytteenottoa (näyteväli n. 250 m). Eräissä mr-näytteissä todettiin yllättäen runsaasti Au-hippuja (> 100 kpl /10 l). Jatkotutkimuksilla paikallistettiin raskasmineraalianomalia, johon liittyi runsaasti myös kvartsiutuneita arseenikiisupitoisia lohkareita. Myös murskatuissa lohkarenäytteissä todettiin myös Au-hippuja. Parhaimmat mr-näytteet sisälsivät > 500 Au-hippua/10 1. Anomalian pituus osoittautui yli 400 m pituiseksi ja n m levyiseksi. Maastomittauksia (MAGN, IP) suoritettiin n. 1 km 2 kokoisella alueella. Myös raskasmineraalitutkimuksia sekä geokemiallista mr-näytteenottoa täydennettiin. Geofysikaalisten maastomittausten valmistuttua alueella aloitettiin tunnustelevat kairaukset anomalian selvittämiseksi. Jo ensimmäisillä kairanrei illä paikallistettiin kvartsiutuneita arseenikiisua sisältäviä kivilajivyöhykkeitä (kiillegneissiä), joissa paras Au-pitoisuus oli 15.1 ppm. Paras lävistys oli 5.6 ppm/3 m. Vuonna 1995 kairauksia jatkettiin mineralisaation koon ja rakenteiden selvittämiseksi. Vuonna 1996 alueella suoritettiin vielä täydentävää kairausta Kohteeseen kairattiin vuosina kaikkiaan 38 reikää yhteispituudeltaan m (GTK/GM100, SMOY/GM200; T56; M52/2123/-94/R350- R358, M52/2123 /-95/R359-R379, M52/2123/-96/R380-R387).

9 Kullan osalta kairaustulokset ovat varsin vaihtelevia. Korkein yksittäinen analyysitulos on 26.7 ppm Au ja 2,33 % As. Paras yksittäinen kairauslävistys on 6.5 ppm/4.8 m (tai 7.24 ppm/4.3 m; R375). Mineralisaatioiden Au-pitoisuus vaihtelee suuresti. Osaltaan tähän vaikuttaa varmasti kullan raekoko ja kullan esiintyminen metallisessa muodossa hippuina. Kullalla kaikkien näytteiden keskiarvo on 0.91 ppm ( ppm, 246 kpl). Arseenilla vastaava keskiarvo on 0.24 % ( %, 246 kpl). Aineistossa yli 1 ppm ylittäviä Au-pitoisuuksia on vain 39 kpl (Au: ppm, ka. 4.5 ppm, As: %, ka %). Paikallistetut mineralisaatiot ovat yleensä vain <1-10 m paksuja ja epäsäännöllisiä ja sisältävät runsaasti leikkaavia pegmatiittisia graniittijuonia. Myös rinnakkaisia mineralisoitumia esiintyy. Mineralisaatiot liittyvät pääsääntöisesti kiillegneissiin. Aupitoiset kivilajit ovat tunnistettavissa vaihtelevasta kvartsiutumisesta, kvartsijuonista ja arseenikiisun esiintymisestä. Rakenteeltaan mineralisaatio on poimuttunut ja muodostaa länteen tai lounaaseen avautuvan synkliinirakenteen. Itäosassa mineralisaatio nousee pintaan (liitekuvat 15-18, 19-27) Puhkeaman päällä on n m paksuinen moreenipeite. Esiintymä on kooltaan pieni ja hajanainen. Syväkairaukseen ja analyyseihin perustuvan arvion mukaan mineralisoitunutta kiveä on korkeintaan n tonnia (ei malmia). Jos esiintymän kokoa arvioitaessa käytetään kynnysarvona esim. yli 1 ppm Au-pitoisuuksia (15.8 % näytteistä), jää mineralisaation koko merkityksettömän pieneksi ja esiintymä hajanaiseksi. Mineralisaatioon liittyviä kivilajeja, kairausprofiileja ja kairaukseen perustuvia projektioleikkauksia on esitetty liitesivuilla 17-18, 19-20, 21-22, Malminetsinnällisesti Kalliojärven tutkimuskohde oli antoisa. Tutkimusten yhteydessä voitiin testata erilaisia malminetsintämenetelmiä. Perinteisen geokemiallisen moreeninäytteenoton lisäksi myös raskasmineraalitutkimukset ja pintanäytteenotto osoittautuivat käyttökelpoisiksi, nopeiksi ja edullisiksi etsintävaihteen tutkimusmenetelmiksi. Raskasmineraalinäytteenotossa voidaan sopivissa olosuhteissa käyttää n m pisteväliä. Näytteitä voidaan käsitellä päivässä n kpl. Menetelmän etuna on nopeus. Tulokset on käytettävissä tarvittaessa samana päivänä. Näin malminetsintää voidaan ohjata päivittäin. Kohteellisessa malminetsinnässä raskasmineraalitutkimuksia voidaan täydentää tutkimusmontutuksilla, lohkaretutkimuksilla, kivilaskuilla sekä geokemiallisilla ja geofysikaalisilla tutkimuksilla. Käytettävät menetelmät riippuvat esiintymätyypistä ja esiintymän rakenteista, maaperägeologisista olosuhteista, maaperästä, jäätikön kuljetussuunnista jne. Kalliojärven tutkimuskohteessa mineralisaation rakenne, suunta sekä jäätikön virtaussuunnat tehostivat Au-As-anomaliaa. Mineralisaation itä-länsi-suuntainen kulku noudattelee viimeisen jäätiköitymisen paikallista läntistä virtaussuuntaa (n o )(uurteet, kivilaskut). Jäätikkö rouhi runsaasti kiviainesta samansuuntaisesta mineralisaatiosta (synkliini). Moreenin sisältämät As-Au-pitoiset kivet rapautuivat. Sen seurauksena moreenin pintaosissa kvartsijuonet ja kiisut rapautuivat "rikastaen" kullan raskasmineraalifraktiossa näkyviksi hipuiksi. Näytteenottoaineiston avulla voidaan tutkia myös kullan kulkeumismatkoja. Kalliojärven alueella Au-Asanomalia erottuu selkeänä vielä n. 300 m päässä puhkeamasta. Malminetsinnällisesti tehokas näytteenottoväli on Kalliojärven ympäristössä kullan osalta n m. Kiinnostavista viitteistä huolimatta Kalliojärven alueelta ei löytynyt taloudellisesti hyödynnettävää esiintymää. Löydetty mineralisaatio on pieni ja hajanainen. Lisäksi Au-pitoisuudet jäivät muutamaa parempaa lävistystä lukuunottamatta valitettavasti liian alhaisiksi. 6 Espoossa Geologi Petri Rosenberg

10 7 TUTKIMUSAINEISTON TALLENTAMINEN Tutkimuksiin liittyvää aineistoa säilytetään GTK:n tiloissa tai arkistoissa. LIITTYY-AINEISTO Aiheeseen liittyviä muita raportteja: Tutkimustyöselostus: M06/2123/2000/3/10. Rosenberg Petri Tutkimustyöselostus Lempäälän kunnassa, Kalliojärvi 1-nimisellä valtausalueella (kaivosrekisteri n:o 5978/1), vuosina suoritetuista kultatutkimuksista. Geofysikaaliset tutkimukset Syväkairaus Muu aineisto Maastomittauksien mittaustulokset ja niihin liittyvät kartat säilytetään Gtk:n arkistossa (MAGN, IP). Magneettinen: Q22.23/ B/94/1 IP: Q28.4 / B/94/1 Kairaukseen liittyvää aineistoa säilytetään Lopen Kairansydänvarastolla. Kairanreiät: M52/2123/-94/R350-R358, M52/2123 /-95/R359-R379, M52/2123/-96/R380-R387. Kairanreikäraportit: M52.5/2123/-94/R350-R358, M52.5/2123/-95/R359-R379, M52.5/2123/-96/R380-R387. Kairanreikäprofiilit: M52.7/2123/-94/R350-R358, M52.7/2123 /-95/R359-R379, M52.7/2123/-96/R380-R387, liitesivuilla Päiväkirjoja ja muuta asiaan liittyvää aineistoa säilytetään Gtk:n tiloissa.

11 LIITELUETTELO 8 Liite 1. Tutkimuskohteen sijainti geologisella kallioperäkartalla (mukailtu 1: mittakaavaisesta Suomen kallioperäkartasta, GTK 1997). Kuvassa myös mukana tärkeimmät rakenteelliset lineamentit (1: ). Kuvassa punainen tähti kuvaa Lempäälän Kalliojärven aluetta. Liite 2. Tutkimuskohteen sijainti yleispiirteisellä geologisella kartalla (mukailtu 1: mittakaavaisesta kallioperäkartasta, 2123) (1: ). Vastaava alue on esitetty myös aerogeofysikaalisiin matalalentomittauksiin perustuvalla magneettisella väripintakartalla. Kuvissa tähtisymboli kuvaa Lempäälän Kalliojärven aluetta. Liite 3. Tutkimuskohteen, valtausvarausalueen sekä geofysikaalisten maastomittausten (MAGN, IP) sijainti 1: mittakaavaisella pohjakartalla Liite 4. Moreeninäytteenottopisteiden sijainti. 1: mittakaavaisella pohjakartalla Liite 5. Moreeninäytteenottopisteiden sijainti. 1: mittakaavaisella pohjakartalla Liite 6. Moreeninäytteenoton tulokset symbolikarttana (Au ppb) 1: mittakaavaisella pohjakartalla Liite 7. Moreeninäytteenoton tulokset symbolikarttana (Au ppb) 1: mittakaavaisella pohjakartalla Liite 8. Moreeninäytteenoton tulokset symbolikarttana (As ppm) 1: mittakaavaisella pohjakartalla Liite 9. Moreeninäytteenoton tulokset symbolikarttana (Au ppm) 1: mittakaavaisella pohjakartalla Liite 10. Näytteenottopisteiden ja tutkimusmonttujen sijainti. 1:5 000 mittakaavaisella pohjakartalla Kohteellinen näytteenotto. Liite 11. Näytteenoton tulokset symbolikarttana (Au ppb) 1:5 000 mittakaavaisella pohjakartalla Kohteellinen näytteenotto. Liite 12. Raskasmineraalinäytteenoton tulokset symbolikarttana (Au-hiput kpl/10 1) 1:5 000 mittakaavaisella pohjakartalla Kohteellinen näytteenotto. Liite 13. Näytteenoton tulokset symbolikarttana (As ppm) 1:5 000 mittakaavaisella pohjakartalla Kohteellinen näytteenotto. Liite 14. Lempäälän Kalliojärven Au-esiintymän sijainti aerogeofysikaaliseen matalalentoaineistoon perustuvalla väripintakartalla Mittakaava 1: Liite 15. Magneettisen maastomittauksen ja Au-pitoisuuksien (Au ppb) yhdistelmäkartta. Mittakaava 1: Liite 16. IP-mittauksen ja Au-pitoisuuksien (Au ppb) yhdistelmäkartta. Mittakaava 1:

12 Liite 17. Kairanreikien sijainti magneettisiin maastomittauksiin perustuvalla väripintakartalla. Mittakaava 1: Liite 18. Kairanreikien sijainti IP-mittauksiin perustuvalla väripintakartalla. Mittakaava 1: Liite 19. Kairanreiät sekä Au- ja As-pitoisuudet pintaprojektiona. Mittakaava 1: Liite 20. Mineralisaatioon liittyvät kairanreiät sekä Au- ja As-pitoisuudet pintaprojektiona. Mittakaava 1: Liite 21. Kairanreiät sekä Au- ja As-pitoisuudet W-E-suuntaisena pystyprojektiona. Mittakaava 1: Liite 22. Mineralisaatioon liittyvät kairanreiät sekä Au- ja As-pitoisuudet W-E-suuntaisena pystyprojektiona. Mittakaava 1: Liite 23. Yksinkertaistettu kuva mineralisaatioon liittyvistä kivilajeista. N-S-suuntainen pystyprojektio (E10, liitteet 17-18) (R363-R365, R381). Mittakaava 1:625. Kalliojärvi Liite 24. Yksinkertaistettu kuva mineralisaatioon liittyvistä kivilajeista. N-S-suuntainen pystyprojektio (E9, liitteet 17-18) (R353, R361-R362, R375). Mittakaava 1:625. Kalliojärvi Liite 25. Yksinkertaistettu kuva mineralisaatioon liittyvistä kivilajeista. N-S-suuntainen pystyprojektio (E8, liitteet 17-18) (R350, R352, R354, R360, R380). Mitta-kaava 1:625. Kalliojärvi Liite 26. Yksinkertaistettu kuva mineralisaatioon liittyvistä kivilajeista. N-S-suuntainen pystyprojektio (E7, liitteet 17-18) (R351, R355, R374). Mittakaava 1:625. Kalliojärvi Liite 27. Yksinkertaistettu kuva mineralisaatioon liittyvistä kivilajeista. N-S-suuntainen pystyprojektio (E6, liitteet 17-18) (R356, R372-R373). Mittakaava 1:625. Kalliojärvi Liite 28. Kairausprofiili R376 (E11, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 29. Kairausprofiilit R363-R365, R381 (E10, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 30. Kairausprofiilit R353, R361-R362, R375 (E9, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 31. Kairausprofiilit R350, R352, R354, R360, R380 (E8, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 32. Kairausprofiilit R351, R355, R374 (E7, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 33. Kairausprofiilit R356, R372-R373 (E6, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi

13 10 Liite 34. Kairausprofiilit R357-R359, R371 (E5, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 35. Kairausprofiilit R366-R368 (E4, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 36. Kairausprofiili R396 (E3, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 37. Kairausprofiilit R370, R382 (E2/1, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 38. Kairausprofiili R383 (E0/1, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 39. Kairausprofiili R378 (E2/2, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 40. Kairausprofiili R379 (E0/2, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 41. Kairausprofiili R377 (E7/2, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 42. Kairausprofiilit R385-R386 (E12, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Liite 43. Kairausprofiili R387 (E13, liitteet 17-18). Mittakaava 1:800. Kalliojärvi Pohjakartat: Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/00

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET.

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4403 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2021/2000/1/10 PAIMIO Korvenala Petri Rosenberg 20.1.2000 PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN PAISKALLION ALUEELLA VUOSINA 1997-1999.

KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN PAISKALLION ALUEELLA VUOSINA 1997-1999. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2121/2000/ 1 /10 SUODENNIEMI Paiskallio RAPORTTITIEDOSTO N:O 4404 Petri Rosenberg 18.2.2000 KULTATUTKIMUKSET SUODENNIEMEN

Lisätiedot

Petri Rosenberg

Petri Rosenberg RAPORTTITIEDOSTO N:O 4981 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2123/2000/ 1 /10 NOKIA, YLÖJÄRVI Metsäkylä Petri Rosenberg 7.2.2000 TUTKIMUSRAPORTTI NOKIAN JA

Lisätiedot

KULTATUTKIMUKSET HÄMEENKYRÖN LAVAJÄRVEN ALUEELLA VUONNA 1996.

KULTATUTKIMUKSET HÄMEENKYRÖN LAVAJÄRVEN ALUEELLA VUONNA 1996. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4982 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2124/2000/ 1 /10 HÄMEENKYRÖ Lavajärvi Petri Rosenberg 23.3.2000 KULTATUTKIMUKSET HÄMEENKYRÖN

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3232/-93/1/10 - Joroinen Tuohilahti Olavi Kontoniemi 30.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-93/1/10 Kuusamo Sarkanniemi Heikki Pankka 29.12.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2741/-89/1/60 Kittilä Vuomanmukka Kari Pääkkönen 26.9.1989 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi 01.11.1991 30( TUTKIMUSTYOSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PUT- (ELA 1, KAIV.REK.NRO 4229/1, SUORITETUISTA MALMITUTKINUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M 06/2633/-91/1/10 Rovaniemen maalaiskunta Rosvohotu Seppo Rossi 29.11.1991 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU

Lisätiedot

RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87

RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/3721/-93/1/10 KITTILÄ PETÄJÄSELKÄ Veikko Keinänen 4.5.1993 RAPORTTI KITTILÄN PETÄJÄSELÄSSÄ TEHDYISTÄ KULTATUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-87 Johdanto

Lisätiedot

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 SINKKI- JA KULTAMALMITUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN HANHISUOLLA, JOUTOKANKAALLA JA KULTAVUORELLA, KTL 3323 03, SEKÄ PYLHY- LÄNAHOLLA, KTL

Lisätiedot

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen Yksikkö Kokkola 2/2015 Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen 7.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RANTALA 1, KAIV.REK. N :O 3401 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1. (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek.

MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1. (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3311/-87/1/10 Viitasaari Mäkrä Jarmo Nikander MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1 (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA KORPISELKÄ 1 KAIV.- REK. N:o 2787 SUORITETUT MALMITUTKIMUKSET

SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA KORPISELKÄ 1 KAIV.- REK. N:o 2787 SUORITETUT MALMITUTKIMUKSET M06/3723/-79/1/10 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Malmiosasto 5.12.1979 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA KORPISELKÄ 1 KAIV.- REK. N:o 2787 SUORITETUT MALMITUTKIMUKSET Johdanto Valtausalueella

Lisätiedot

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 06/3231/-83/1/10 Joroinen,Juva Suotlampi Hannu Makkonen 21.3.1983 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3712/-85/1/10 Kittilä Tepsa Antero Karvinen 29.11.1985 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3233/-87 /1/10 RANTASALMI Pirilä II Hannu Makkonen 27.1.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA

Lisätiedot

SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI, KESKI-SUOMI

SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI, KESKI-SUOMI GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Timo Ahtola Olli Sarapää 02.10.2000 Raportti M89/2000/2 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4577 SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI 1999-2000 KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI,

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus

Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo Tuire Valjus Geologian tutkimuskeskus 35/2017 Pohjavesiyksikkö Espoo 2.5.2017 Geofysiikan mittaukset Velkuan Aumineralisaation alueella Naantalissa Tuire Valjus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen 24.10.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA VUOMANPERÄNMAA JA POROAITA, KAIV.REK.

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA JALKAJOKI 1, KAIV. REK. N:o 2813 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA JALKAJOKI 1, KAIV. REK. N:o 2813 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 06/3722/-81/1/10 Kittilä Jalkajoki Markku Rask 30.11.1981 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA JALKAJOKI 1, KAIV. REK. N:o 2813 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2433/-91/1/10 Häapavesi Vesiperä Kaj J. Västi

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2433/-91/1/10 Häapavesi Vesiperä Kaj J. Västi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2433/-91/1/10 Häapavesi Vesiperä Kaj J. Västi 30.9.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS HAAPAVEDEN KUNNASSA VALTAUS- ALUEELLA VESIPERÄ 1, KAIV. REK. N:o 3853/1, SUORI- TETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA.

Lisätiedot

Lestijärvi. Kaj J. Västi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2341/-91/1/10. Syri

Lestijärvi. Kaj J. Västi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2341/-91/1/10. Syri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2341/-91/1/10 Lestijärvi Syri Kaj J. Västi 30.1.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LESTIJÄRVEN KUNNASSA VALTAUSA- LUEELLA SYRI 1, KAIV. REK. N:o 4512/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen 15.12.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KILPISJÄRVI 1-3,KAIV. REK. N:O 3398/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

TUTKIMUKSET AEROGEOFYSIKAALISISSA MITTAUKSISSA HAVAITULLA JOHDE- ALUEELLA SODANKYLÄN SYVÄOJALLA VUOSINA

TUTKIMUKSET AEROGEOFYSIKAALISISSA MITTAUKSISSA HAVAITULLA JOHDE- ALUEELLA SODANKYLÄN SYVÄOJALLA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/3724/-89/1/10 Sodankylä Syväoja Olavi Auranen 5.4.1989 TUTKIMUKSET AEROGEOFYSIKAALISISSA MITTAUKSISSA HAVAITULLA JOHDE- ALUEELLA SODANKYLÄN SYVÄOJALLA VUOSINA 1988-89 Aihe

Lisätiedot

RAPORTTITIEDOSTO N:O GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/1244/-93/1/10 Isokyrö Orisberg Niilo Kärkkäinen

RAPORTTITIEDOSTO N:O GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/1244/-93/1/10 Isokyrö Orisberg Niilo Kärkkäinen RAPORTTITIEDOSTO N:O 3426 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/1244/-93/1/10 Isokyrö Orisberg Niilo Kärkkäinen 30.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTE ISONKYRÖN KUNNAN ORISBERGIN ALUEEN MALMITUTKIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUEITA

Lisätiedot

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-91/1/10 Kuusamo Iso-Rehvi Erkki Vanhanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA ISO-REHVI 1, KAIV. REK. N:O 4442 MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-92/1/10. Olavi Kontoniemi 04.06.1992

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-92/1/10. Olavi Kontoniemi 04.06.1992 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-92/1/10 Rantasalmi Osikk o Olavi Kontoniemi 04.06.1992 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA OSIKKO, 1, KAIV.REK.NRO 4048/1, OSIKKO 2, KAIV.REK.NRO

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa 1.11.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RUOSSAKERO 1, 2 JA 3, KAIV. REK. N:O 3451/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2433/-91/2/10 Haapavesi Ängesneva, Kiimala Kaj J. Västi

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2433/-91/2/10 Haapavesi Ängesneva, Kiimala Kaj J. Västi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2433/-91/2/10 Haapavesi Ängesneva, Kiimala Kaj J. Västi 8.10.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS HAAPAVEDEN KUNNASSA VALTAUS- ALUEILLA KIIMALA 1, KAIV. REK. N:o 4125/1, JA KIIMALA 2,

Lisätiedot

-3- JOHDANTO Saarijärven kunnassa sijaitseva valtaus PIKKULA 1 (kuva 2), kaiv.rek. n:o 3271/1, KTM n:o453/460/81, tehty 7.l0.

-3- JOHDANTO Saarijärven kunnassa sijaitseva valtaus PIKKULA 1 (kuva 2), kaiv.rek. n:o 3271/1, KTM n:o453/460/81, tehty 7.l0. -3- JOHDANTO Saarijärven kunnassa sijaitseva valtaus PIKKULA 1 (kuva 2), kaiv.rek. n:o 3271/1, KTM n:o453/460/81, tehty 7.l0.-8l,peruttiin 10.12.1984 Valtausalueelta etsittiin lohkareviuhkan lohkareiden

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raaka-ainetoimiala M06/2533/-99/1/10 HAUKIPUDAS Isolahti 1. Esko Korkiakoski 21.12.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raaka-ainetoimiala M06/2533/-99/1/10 HAUKIPUDAS Isolahti 1. Esko Korkiakoski 21.12. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raaka-ainetoimiala M06/2533/-99/1/10 HAUKIPUDAS Isolahti 1 Esko Korkiakoski 21.12.1999 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS HAUKIPUTAAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISOLAHTI

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA LUMPEINEN 1 KAIV. REK. N :O 3407 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA LUMPEINEN 1 KAIV. REK. N :O 3407 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06 / 3231 / -85 / / 10 JUVA Lumpeinen Hannu Makkonen 5.12.1985 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA LUMPEINEN 1 KAIV. REK. N :O 3407 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Niinimäki 7801/1. Tutkimustyöselostus Sanna Juurela. ALTONA MINING LTD/VULCAN KOTALAHTI OY Tutkimustyöselostus

Niinimäki 7801/1. Tutkimustyöselostus Sanna Juurela. ALTONA MINING LTD/VULCAN KOTALAHTI OY Tutkimustyöselostus 31.01.2013 Sanna Juurela VULCAN KOTALAHTI OY (Y-tunnus: 2300990-5) Sänkinotkonkatu 6, FIN-83500 Outokumpu, FINLAND Tel. +358 10 271 0090, E-mail. Finland@altonamining.com 1. JOHDANTO Tämä on Vulcan Kotalahti

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3312/-87/1/10 KEITELE Kangasjärvi Jarmo Nikander 8.12.1287 MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1 (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

KAIVOSLAIN 19 :N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS

KAIVOSLAIN 19 :N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS / E Sandberg KAIVOSLAIN 19 :N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS Ilomantsi Pahakala, kaiv.rek.n:o 7576/1 Ktl. 4244 08 Sijanti 1:800 000 Pahakala 7576/1 1 (8) / E Sandberg 2 (8) / E Sandberg 3 (8) / E Sandberg

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl V Kemppainen / Suomussalmi 1 kpl Polar Mining Oy / Outokumpu 1 kpl

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl V Kemppainen / Suomussalmi 1 kpl Polar Mining Oy / Outokumpu 1 kpl 1 (9) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl V Kemppainen / Suomussalmi 1 kpl Polar Mining Oy / Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Suomussalmen Jumaliskylän valtausalueilla Lehmilampi 1-3 (kaiv.

Lisätiedot

Raportti Pukinselän kultatutkimuksista Tervolassa vuosina 2003-2007 Antero Karvinen, Jorma Isomaa ja Eero Sandgren

Raportti Pukinselän kultatutkimuksista Tervolassa vuosina 2003-2007 Antero Karvinen, Jorma Isomaa ja Eero Sandgren Pohjois-Suomen yksikkö M19/2633/2007/10/63 21.12.2007 Rovaniemi Raportti Pukinselän kultatutkimuksista Tervolassa vuosina 2003-2007 Antero Karvinen, Jorma Isomaa ja Eero Sandgren GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1.

RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3431/-88/1/10 KAJAANI PIRTTIAHO Timo Heino 23.12. 1988 RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1. KAIVOSREKIS- 3 Valtausalueella tehdyt tutkimukset

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1 (4) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/1833/-84/1/10 Enontekiö Autsasenkuru Veikko Keinänen 29.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA

Lisätiedot

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30 Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 Syksyllä 1973 lähetti rajajääkäri Urho Kalevi Mäkinen geologisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA 1, KAIV. REK. N:O 3473 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA 1, KAIV. REK. N:O 3473 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (3) M 06/3741/-88/1/10 Sodankylä Kustruotomanaapa ja Viuvalo-oja Tapani Mutanen 26.10.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA

Lisätiedot

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama Pohjois-Suomen yksikkö M19/2743/2006/1/10 19.10.2006 Rovaniemi Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

U~O~U~PU. TUTKIMUSRAPORTTI 2 OOl/3234O8B/JJE1 RMP/1989 NiCu-PROJEKTI/ITÄ-SUOMI. J.Eeronheimo, R. Pietilä

U~O~U~PU. TUTKIMUSRAPORTTI 2 OOl/3234O8B/JJE1 RMP/1989 NiCu-PROJEKTI/ITÄ-SUOMI. J.Eeronheimo, R. Pietilä 0 = OKANOSTEOWSUUS U~O~U~PU J.Eeronheimo, R. Pietilä 01.09.1989 TUTKIMUSRAPORTTI 2 OOl/3234O8B/JJE1 RMP/1989 NiCu-PROJEKTI/ITÄ-SUOMI - SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. ALKUTIEDOT 3 2. AIKAISEMMAT RAPORTIT 3 3.

Lisätiedot

PIRKKALASSA VUOSINA SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET

PIRKKALASSA VUOSINA SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Malmit ja kallioperä M19/2123/-98/1/10 PIRKKALA RAPORTTITIEDOSTO N:O 4299 P. Rosenberg 3.11.1998 PIRKKALASSA VUOSINA 1992-1995 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy / Outokumpu 1 kpl

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy / Outokumpu 1 kpl Julkinen 1 (7) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy / Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Suomussalmen Kiannanniemellä valtausalueilla Kuikkapuro 1-5 (kaiv.rek. nrot 6748/1, 6841/1,

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LUHANGAN MUONASUO NIMISELLÄ VALTAUSALUEELLA KAIV.REK.Nro 2905/1-4 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LUHANGAN MUONASUO NIMISELLÄ VALTAUSALUEELLA KAIV.REK.Nro 2905/1-4 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3122/-87/1 Luhanka Tammijärvi Marjatta Virkkunen Boris Lindmark 18.6.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LUHANGAN MUONASUO NIMISELLÄ VALTAUSALUEELLA KAIV.REK.Nro 2905/1-4 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jarmo Lahtinen 25.1.2008 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Kuhmon Hautalehdon valtausalueella Hautalehto 3 (kaiv.

Lisätiedot

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl 1 (7) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl OKME/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Koveron arkeeisella vihreäkivivyöhykkeellä valtauksilla Mönni 1 5, Kovero 1 2 ja Kuusilampi vuosina 1998 1999

Lisätiedot

KUPARIMALMINETSINTÄÄ HYRVÄLÄN-ILVESKALLION ALUEELLA HATTULASSA V

KUPARIMALMINETSINTÄÄ HYRVÄLÄN-ILVESKALLION ALUEELLA HATTULASSA V M19/2131/1998/10/1 Hyrvälä-Ilveskallio Hattula N. Kärkkäinen, K. Karttunen, B Lindmark 15.12.1998 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4487 KUPARIMALMINETSINTÄÄ HYRVÄLÄN-ILVESKALLION ALUEELLA HATTULASSA V. 1997-1998.

Lisätiedot

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Etelä-Suomen yksikkö 12.12.2006 Q18.4/2006/1 Espoo IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Heikki Vanhala (Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/06) 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Lapin MalmiIE Korvuo. Kauppa- ja teollisuus mini^'--:^ ' OKMEILM Rovaniemi

Lapin MalmiIE Korvuo. Kauppa- ja teollisuus mini^'--:^ ' OKMEILM Rovaniemi Lapin MalmiIE Korvuo Jakelu Kauppa- ja teollisuus mini^'--:^ Ru~o~ ' OKMEILM Rovaniemi KAIVOSLAIN 19 :N MUKAINEN TUTKIMUSTYOSELOSTUS LAPIN LMNISSA SODANKYMN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA KEIVITSA 58, kaiv.rek.nro

Lisätiedot

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK)

Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa. Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio M173K2015 Kiviaineksen määrä Kokkovaaran tilan itäosassa Kontiolahdessa Akseli Torppa Geologian Tutkimuskeskus (GTK) Kokkovaran tilan pintamalli. Korkeusulottuvuutta

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3241/-03/1/10 SUONENJOKI Kärpänlampi, Saarinen Koskee 3241,

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3241/-03/1/10 SUONENJOKI Kärpänlampi, Saarinen Koskee 3241, 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3241/-03/1/10 SUONENJOKI Kärpänlampi, Saarinen Koskee 3241, 3242 30.12.2003 Mäkinen Jari Raportti Suonenjoen kunnassa kohteissa Kärpänlampi ja Saarinen suoritetuista

Lisätiedot

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2433/93/2/10 OULAINEN Rimpikoivikko Esko Iisalo 30.4.1993 RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu A i C.', >'/AP PA LE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M9/323/-92/6/O Juva Rutkonlampi Hannu Makkonen 2.0.992 RUTKONLAMMEN GRANAATTIGABRON TUTKIMUKSET JUVALLA VUOSINA 989-990 JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan

Lisätiedot

- - - MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, VEHKAVAARA. Hyv /&~ OKME, Outokumpu. Jakelu TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989

- - - MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, VEHKAVAARA. Hyv /&~ OKME, Outokumpu. Jakelu TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989 Seppo Penninkilampi/KET 17.2.1989 TUTKIMUSRAPORTTI 062/4244 02/SEP/1989 Jakelu OKME, Outokumpu Hyv..2.5.83/&~ - MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, VEHKAVAARA ZN-CU Karttalehti 4244 02 Sijainti 1 : 400 000 - -

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS 0 K MALMINETSINTA. Haapajärvi, Kopsa. "Kopsa" Mittakaava 1 : 100 000

OUTOKUMPU OY KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS 0 K MALMINETSINTA. Haapajärvi, Kopsa. Kopsa Mittakaava 1 : 100 000 9 OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS Haapajärvi, Kopsa "Kopsa" 2344 07 Mittakaava 1 : 100 000 0 OUTOKUMPU OY 0 + MALMINETSINTE Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla Tutkimusmenetelmistä GTK:n roolista ja tutkimuksista Lapissa Mikä on

Lisätiedot

M19/2432/-96/1/ ARKISTOKKA. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto. VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander

M19/2432/-96/1/ ARKISTOKKA. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto. VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander ARKISTOKKA PAL GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto M19/2432/-96/1/10 VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander 29.2.1996 MALMITUTKIMUKSET VIHANNIN, PYHÄJOEN JA RAAHEN KUNTIEN ALUEILLA

Lisätiedot

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Etelä-Suomen yksikkö C/KA 33/09/01 3.7.2009 Espoo Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

07, 12 JA , 09 SEKÄ, VUOSINA 1990 JA 1991.

07, 12 JA , 09 SEKÄ, VUOSINA 1990 JA 1991. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S M 19/3323,3314, 3312/- 92/1/1Q, Kiuruvesi, Pielavesi, Pihtipuda s MM-projekt i Jarmo Nikande r 5.2.1992 MM-PROJEKTIN MALMIENNUSTEKOHTEIDEN TUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN, PIELAVEDEN

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4)

Tutkimustyöselostus Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4) 15.10.2014 ALTONA MINING LTD/KUHMO METALS OY Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4) Sanna Juurela KUHMO METALS OY (Y-tunnus 1925450-2) Kaivostie 9, FIN-83700 Polvijärvi, FINLAND Tel. +358 10

Lisätiedot

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla

Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Happamien sulfaattimaiden kartoitus Keliber Oy:n suunnitelluilla louhosalueilla Anton Boman ja Jaakko Auri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/1234/-94/1/10 Kauhajoki Niilo Kärkkäinen 15.6.1994 RAPORTTITIEDOSTO N:O 3480 TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/341V-95/1/10 Kärsämäki-Haapavesi Myllyviidanperä Kaj Västi

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/341V-95/1/10 Kärsämäki-Haapavesi Myllyviidanperä Kaj Västi ARKE J ' `'t`t'r'j"~ : 1L.4.`. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/341V-95/1/10 Kärsämäki-Haapavesi Myllyviidanperä Kaj Västi 20.3.1995 KUPARIMALMILOHKAREIDEN LÄHTÖPAIKAN ETSINNÖISTÄ

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (10) M 19/3714/-88/1/10 Sodankylä Riiminoja Heikki Pankka GEOKEMIALLISEN Cu-Ni-Co-ANOMALIAN TARKISTUS

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (10) M 19/3714/-88/1/10 Sodankylä Riiminoja Heikki Pankka GEOKEMIALLISEN Cu-Ni-Co-ANOMALIAN TARKISTUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (10) M 19/3714/-88/1/10 Sodankylä Riiminoja Heikki Pankka 8.9.1988 GEOKEMIALLISEN Cu-Ni-Co-ANOMALIAN TARKISTUS RIIMINOJALLA SODANKYLÄN KUNNASSA VUOSINA 1980 1984 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MOREENIN KULTA-ANOMALIAN MALMITUTKIMUKSET KUUSIKKOKIVA- LOSSA TERVOLAN KUNNAN ITÄOSASSA VUOSINA

MOREENIN KULTA-ANOMALIAN MALMITUTKIMUKSET KUUSIKKOKIVA- LOSSA TERVOLAN KUNNAN ITÄOSASSA VUOSINA 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M 19/3522/-91/1/10 Tervola Kuusikkokivalo Seppo Rossi 4.11.1991 MOREENIN KULTA-ANOMALIAN MALMITUTKIMUKSET KUUSIKKOKIVA- LOSSA TERVOLAN KUNNAN ITÄOSASSA

Lisätiedot

Tammelan Liesjärven Au-Cu -kohteen geofysikaaliset tutkimukset 2016

Tammelan Liesjärven Au-Cu -kohteen geofysikaaliset tutkimukset 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Yksikkö Espoo 93/2016 Tammelan Liesjärven Au-Cu -kohteen geofysikaaliset tutkimukset 2016 Hanna Leväniemi, Niilo Kärkkäinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 93/2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M/06/4522/-88/1/10 Kuusamo Kouvervaara Erkki Vanhanen 13.05. 1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Espoon yksikkö Viitajärvi Toholammi M06/2342/2007/10/70 26.10.20067

Espoon yksikkö Viitajärvi Toholammi M06/2342/2007/10/70 26.10.20067 Espoon yksikkö Viitajärvi Toholammi M06/2342/2007/10/70 26.10.20067 Tutkimustyöselostus malmitutkimuksista Kannuksen, Lohtajan ja Toholammin kuntien alueella sijaitsevalla Viitajärven valtauksella, kaivosrekisteri

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3733/91/1/82 Pohjois-Suomen aluetoimisto Malmitutkimus Risto Vartiainen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3733/91/1/82 Pohjois-Suomen aluetoimisto Malmitutkimus Risto Vartiainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3733/91/1/82 Pohjois-Suomen aluetoimisto Malmitutkimus Risto Vartiainen 5.12.1991 KAOLIINITUTKIMUKSET SAVUKOSKEN HEVOSKUUSIKONAAVALLA 1991 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1.

Lisätiedot

M 06/3311/87/2 VIITASAARI. Esko Sipilä SINKKIAIHEEN TUTKIMUKSET VALTAUSALUEELLA TÖKRÖ 1 KAIV.REK. N:o 3782

M 06/3311/87/2 VIITASAARI. Esko Sipilä SINKKIAIHEEN TUTKIMUKSET VALTAUSALUEELLA TÖKRÖ 1 KAIV.REK. N:o 3782 M 06/3311/87/2 VIITASAARI Niinilahti - Pyydysmäki Esko Sipilä 3.12.1987 SINKKIAIHEEN TUTKIMUKSET VALTAUSALUEELLA TÖKRÖ 1 KAIV.REK. N:o 3782 - 2 - JOHDANTO Alueen sijainti Tutkimusalue on nelostien välittömässä

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Suomussalmen Sääskeläissuon Likosuon alueella valtauksilla Sääskeläissuo 1 2 (kaiv.

Lisätiedot

Lapin Malmi KAIVOSLAIN 19 :N MUKAINEN TUTKIMUSTYOSELOSTUS. Valtaus KUSKOIVA 6; kaiv.rek.nro 3278/1, KTM nro 484/460/81

Lapin Malmi KAIVOSLAIN 19 :N MUKAINEN TUTKIMUSTYOSELOSTUS. Valtaus KUSKOIVA 6; kaiv.rek.nro 3278/1, KTM nro 484/460/81 Lapin Malmi KAVOSLAN 19 :N MUKANEN TUTKMUSTYOSELOSTUS Valtaaja Rautaruukki Oy Valtaus KUSKOVA 6; kaiv.rek.nro 3278/1, KTM nro 484/460/81 Lääni Lapin lääni - Kunta Salla a Johdanto Suoritetut tutkimukset

Lisätiedot

Selostus malmitutkimuksista Kivijärven Lokakylässä Työmies Martti Pollari Kivijärven Lokakylästä lähetti Suomen Malmi

Selostus malmitutkimuksista Kivijärven Lokakylässä Työmies Martti Pollari Kivijärven Lokakylästä lähetti Suomen Malmi ARkI,I, i dc,,.=t= i E 7i71T M 19/2333 Kivijärvi A. L onka 21. 11. 7 2 Selostus malmitutkimuksista Kivijärven Lokakylässä 1970-72 HISTORIA : Työmies Martti Pollari Kivijärven Lokakylästä lähetti Suomen

Lisätiedot

t\~~..'r l F VALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/2443/-95/1/10 Ruukki Niemelä Kaj Västi

t\~~..'r l F VALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/2443/-95/1/10 Ruukki Niemelä Kaj Västi t\~~..'r l F VALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/2443/-95/1/10 Ruukki Niemelä Kaj Västi 28.2.1995 GEOKEMIALLISEN SINKKI-KUPARIAIHEEN TUTKIMUKSET RUUKIN NIEMELÄSSÄ 1992-1994 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SULKAVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKALAHTI 1, KAIV.REK.N:O 4897/1, VUOSINA SUORITETUISTA Ni-MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SULKAVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKALAHTI 1, KAIV.REK.N:O 4897/1, VUOSINA SUORITETUISTA Ni-MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3144/-93/1/10 Sulkava Sarkalahti Hannu Makkonen 11.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SULKAVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKALAHTI 1, KAIV.REK.N:O 4897/1, VUOSINA 1990-1992 SUORITETUISTA

Lisätiedot

KAIVOSLAIN 195:N MUKAINEN TUTKIMUSNOSELOSTUS LAPIN LAANISSA SODANKY~N KUNNASSA ALLA LUETELLUILLA VALTAUSALUEILLA SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA:

KAIVOSLAIN 195:N MUKAINEN TUTKIMUSNOSELOSTUS LAPIN LAANISSA SODANKY~N KUNNASSA ALLA LUETELLUILLA VALTAUSALUEILLA SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA: m E Korvuo mpu Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö OKMEIarkisto Outokumpu KAIVOSLAIN 195:N MUKAINEN TUTKIMUSNOSELOSTUS LAPIN LAANISSA SODANKY~N KUNNASSA ALLA LUETELLUILLA VALTAUSALUEILLA SUORITETUISTA

Lisätiedot

Outokumpu Oy luovutti GTK:n käyttöön aluetta koskevan geologisen, geokemiallisen ja geofysikaalisen perusaineiston sekä aiemmat U-tutkimustulokset.

Outokumpu Oy luovutti GTK:n käyttöön aluetta koskevan geologisen, geokemiallisen ja geofysikaalisen perusaineiston sekä aiemmat U-tutkimustulokset. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/2741/-88/1/60 Kittilä, Muonio Pahtavuoma Kari Pääkkönen 3.3.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN JA MUONION KUNNISSA VALTAUSALUEILLA KOLVA- KERO 1-3, KAIV. REK. N:O 3315

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PAL- KISKURU 1, KAIV.REK. N: SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSI- NA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PAL- KISKURU 1, KAIV.REK. N: SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSI- NA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/1834/-87/1/60 Enontekiö Palkiskuru Ritva Karttunen 13.8.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PAL- KISKURU 1, KAIV.REK. N:0 3226

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Tutkimustyöselostus 080145231JJV103 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl IKME Kaivoslain 19 :n mukainen tutkimustyöselostus Kuusamon Kuparivaaran alueella valtauksilla Kuparivaara 1-3 suoritetuista

Lisätiedot

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Kaukokartoituspäivät 9.11.2007 Hanna Leväniemi, Taija Huotari, Ilkka Suppala Sisältö Aerogeofysikaaliset mittaukset yleisesti GTK:n lentomittaukset

Lisätiedot

GTK:n kultatutkimukset Etelä- ja Länsi-Suomessa

GTK:n kultatutkimukset Etelä- ja Länsi-Suomessa Geologian tutkimuskeskus M19/2024/2004/2/10 Liittyy kl 2123,3124,2342,2112 Niilo Kärkkäinen ja Tapio Lehto GTK:n kultatutkimukset Etelä- ja Länsi-Suomessa Vuorimiesyhdistyksen ekskursio 28.9.2004 29.9.2004

Lisätiedot

SULFIDIMALMINETSINTÄÄ PARKANON MUSTAJÄRVELLÄ ja ALKKIASSA v. 1988-1992 ja 2000

SULFIDIMALMINETSINTÄÄ PARKANON MUSTAJÄRVELLÄ ja ALKKIASSA v. 1988-1992 ja 2000 GEOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS M19/2212/-93/10/1 Parkano Mustajärvi, Alkkia Niilo Kärkkäinen, Juhani Alanen 30.4.2000 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4492 SULFIDIMALMINETSINTÄÄ PARKANON MUSTAJÄRVELLÄ ja ALKKIASSA v. 1988-1992

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: 18.12.2013 ML2011:0020

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: 18.12.2013 ML2011:0020 Kuulutus 18.12.2013 1 (1) Lupatunnus ML2011:0020 KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 :n nojalla Malminetsintälupahakemuksen Hakija: Lupatunnus: Alueen

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTE NURMON KUNNAN YLIJOEN ALUEEN MALMITUTKIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA KIVENNEVA 1, KAIV.REK. NRO 4673/1

TUTKIMUSTYÖSELOSTE NURMON KUNNAN YLIJOEN ALUEEN MALMITUTKIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA KIVENNEVA 1, KAIV.REK. NRO 4673/1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/2221/-93/1/10 Nurmo Ylijoki Niilo Kärkkäinen 25.11.1993 RAPORTTITIEDOSTO N:O 3424 TUTKIMUSTYÖSELOSTE NURMON KUNNAN YLIJOEN ALUEEN MALMITUTKIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA

Lisätiedot

Lapin Malmi KAIVOSLAIN 19 :N MUKAINEN TUTKIMUSTYOSELOSTUS

Lapin Malmi KAIVOSLAIN 19 :N MUKAINEN TUTKIMUSTYOSELOSTUS Lapin Malmi KAIVOSLAIN 19 :N MUKAINEN TUTKIMUSTYOSELOSTUS Valtaa ja Valtaus Lääni Kunta Rautaruukki Oy Outokumpu Oy ja Rautaruukki Oy Värriöjoki l/kaivrekno 2866/1 Värriöjoki S/kaivrekno 3395/1 Lapin lääni

Lisätiedot

Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Sisältö Faktat Arseenin esiintyminen kallioperässä ja pohjavedessä Mitä pitää mitata ja milloin? Arseenipitoisuuden

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA VIHOLANNIEMI 1-3, KAIV.REK.N:O 4014/1-3,SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA VIHOLANNIEMI 1-3, KAIV.REK.N:O 4014/1-3,SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3234/-91/1/10 JOROINEN Viholanniemi Hannu Makkonen 13.11.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA VIHOLANNIEMI 1-3, KAIV.REK.N:O 4014/1-3,SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

KUUSAMON VITIKKOLAMMIN MALMITUTKIMUKSET VUOSINA

KUUSAMON VITIKKOLAMMIN MALMITUTKIMUKSET VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/4523/-90/1/10 Kuusamo Vitikkolampi Erkki Vanhanen 15.10.1990 KUUSAMON VITIKKOLAMMIN MALMITUTKIMUKSET VUOSINA 1989 1990 2 YHTEENVETO Aihe malminetsintöiden

Lisätiedot

Venetekemän malmitutkimuksista

Venetekemän malmitutkimuksista ~ U 5 --k- ~~, GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3214/-80/1/10 Venetekemä Juha Jokinen 30. Väliraportti Venetekemän malmitutkimuksista Pieksämäen mlk. 30.04.1980 Juha Jokinen VÄLIRAPORTTI VENETEKEMÄN MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYöSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HAURESPÄÄ 1, KAIV. REK. N: TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYöSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HAURESPÄÄ 1, KAIV. REK. N: TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3712/-86/1/10 Kittilä Haurespää Olavi Auranen 3.12.1986 TUTKIMUSTYöSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HAURESPÄÄ 1, KAIV. REK. N:0 3280 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTE ENONTEKIÖN RUOSSAKERON KULTA-AIHEIDEN TUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTE ENONTEKIÖN RUOSSAKERON KULTA-AIHEIDEN TUTKIMUKSISTA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/1834/-91/2/10 Enontekiö Ruossakero Au Jorma Isomaa 11.03.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTE ENONTEKIÖN RUOSSAKERON KULTA-AIHEIDEN TUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-88. Tutkimusalueet sijaitsevat

Lisätiedot

Outokumpu Miniug Oy:n kiii-inostus Lunastettujen tutkimusraporttien mukaan arvioitiin esiintymien hyödyntamismahdollisuuksia

Outokumpu Miniug Oy:n kiii-inostus Lunastettujen tutkimusraporttien mukaan arvioitiin esiintymien hyödyntamismahdollisuuksia RAPORTTI 080131 44 051LG11998 Leo Grundström Johdanto Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättanyt 17 päivänä joulukuuta 1996 kaivoslain (503165) 13, 53 ja 54S:n nojalla merkitä kaivosrekisteriin valtausalueiden

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEILLA RIIHIVAARA 1 JA 2, KAIV.REK. N:O 3202 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEILLA RIIHIVAARA 1 JA 2, KAIV.REK. N:O 3202 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/4522/-84/1/60 Kuusamo Kouvervaara Kari Pääkkönen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEILLA RIIHIVAARA 1 JA 2, KAIV.REK. N:O 3202 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY .? 2. Reikien vastusmittaus (liitteet 2/Zn) Kairasydärnien ominaisvastusmittaustulokset (liitteet lc! Tulokset

OUTOKUMPU OY .? 2. Reikien vastusmittaus (liitteet 2/Zn) Kairasydärnien ominaisvastusmittaustulokset (liitteet lc! Tulokset 9 OUTOKUMPU OY Q- K MALMINETSINTX 2032 01 INKOO, LAGNXS Inkoon X,5gnasissa sijaitseva Zn-Cu -malmimineralisaati~ on vanhastaan tunnettu. Malmimineralisaatiota on louhittu ja siinä on n. 5 x 8.m2:n kokoinen

Lisätiedot