Kompostointi kannattaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kompostointi kannattaa"

Transkriptio

1 Tammikuu 2014

2 Sisältö Kompostointi kannattaa...3 Mitä ja miten voi kompostoida?...4 Kompostorin sijoittaminen...9 Seosaineet, eli kuivikkeet...10 Kompostin selvitytymispakkaus...12 Kompostoinnin aloittaminen...14 Kompostoitumisen vaiheet...15 Kompostin tyhjentäminen ja jälkikompostointi...16 Valmiin kompostin käyttö...17 Ongelmia ja ratkaisuja...18 Kompostoituminen on luonnollista, pieneliöiden - bakteerien, sienien ja sädesienien - aikaan saamaa eloperäisen aineen hajoamista hapellisissa olosuhteissa. Hajoamisen tuloksena syntyy hiilidioksidia, vesihöyryä, ravinnesuoloja ja humusta. 2

3 Kompostointi kannattaa Kotitalousjätteestä peräti kolmasosa on eloperäistä biojätettä. Jätetäyttöön joutuessaan biojäte hajoaa hapettomissa olosuhteissa ja muodostaa kasvihuoneilmiötä voimistavaa metaania. Kuivajätteestäkin enää murto-osa päätyy kaatopaikalle haudattavaksi, mutta ravinteikasta biojätettä ei kannata toimittaa kuivajätteen mukana polttoonkaan. Etelä-Karjalassa kaikilla kiinteistöillä on velvollisuus lajitella biojätteet. Erilliskeräyksessä biojätteet noudetaan kiinteistöiltä ja toimitetaan Kukkuroinmäen jätekeskuksessa sijaitsevaan Kekkilän kompostointilaitokseen. Syntypaikalla tapahtuva kompostointi on kuitenkin huomattavasti ympäristöystävällisempää ja myös taloudellisempaa. Biojätteiden omatoiminen kompostointi vähentää jätteen kuljetuksesta aiheutuvia ympäristöhaittoja ja pienentää jätehuollosta aiheutuvia kustannuksia. Hyvän mielen lisäksi kotikompostoija saa ravinteikasta maanparannusainetta puutarhaan ja kasvimaalle. 3

4 Mitä ja miten voi kompostoida? Käytännössä kaiken biologisesti hajoavan jätteen voi kompostoida. Kompostiin ei saa laittaa mitään, mikä ei maadu tai mikä voi haitata kompostin toimintaa. Kompostoitavan biojätteen laatu vaikuttaa siihen, miten kompostointi on asianmukaisinta suorittaa. Pelkän puutarhajätteen kompostointi esimerkiksi on yksinkertaisempaa kuin käymäläjätteen tai elintarvikejätteiden kompostointi. Elintarvikejätteet kunnon kompostoriin Elintarvikejätteiden kompostointiin tarvitaan haittaeläimiltä suojattu ja talviaikana kompostoitaessa myös lämpöeristetty kompostori. Kompostorissa on oltava kansi ja pohja tai pohjaverkko. Talousjätekompostorissa voidaan kompostoida myös puutarhajätteitä, mikäli kompostoriin mahtuu. Nämä kelpaavat kompostiin: Ruuantähteet Kahvin ja teen porot, suodatinpaperit ja teepussit Hedelmien, vihannesten ja juuresten kuoret Munankuoret, munakennot, pienet luut Kalanperkeet Pehmopaperit, ellei niihin ole imeytetty mitään haitallista Huonekasvien jätteet ja multa Puutarhajätteet Kotieläinten häkkien siivousjätteet 4 Tärkkelyksestä valmistetut biopussit maatuvat hitaasti, joten biojätteet kannattaa laittaa kompostoriin sellaisenaan tai sanomalehdestä taiteltuun pussiin pakattuna.

5 Näitä kompostiin ei saa laittaa! Muovi, lasi, kumi, nahka, tekstiilit Imurin pölypussit Tuhka, kalkki Tupakantumpit, lakaisujäte Vaaralliset jätteet, kuten lääkkeet, liuottimet, öljyt, maalit, paristot jne. Vaipat (biohajoavat vaipat voi kompostoida, jos poistaa ei-biohajoavat osat) Nestemäiset elintarvikkeet, paitsi imeytettynä esim. sanomalehteen Haittakasvien, kuten jättiputken tai jättipalsamin siemeniä, kukintoja eikä juurakoita Tuhka nostaa kompostin ph -arvoa ja hidastaa kompostoitumista. Sen vuoksi tuhkaa ei kannata laittaa kompostoriin. Puhdasta puutuhkaa voi laittaa suoraan puutarhan koristekasveille lannoitusja maanparannusaineeksi. 5

6 Minkälainen kompostori meille? Kompostorin voi rakentaa itse tai hankkia jonkun kaupallisen mallin. Sopivan mallin valintaan vaikuttaa käyttötarkoitus ja käyttäjämäärä. Oheisessa taulukossa on suuntaa antavia suosituskokoja elintarvikejätekompostorille, riippuen käyttäjämäärästä. Mikäli samassa kompostorissa käsitellään myös puutarhajätteet, tilantarve kasvaa huomattavasti. Kiinteistötyyppi Asukasmäärä Kompostorin tilavuus Omakotitalo l Paritalo l Rivitalo l Rivi- / kerrostalo l Kerrostalo l Kerrostalo yli 100 vähintään 1800 l Kompostorin hankkijan muistilista Mikä on käyttötarkoitus: käytetäänkö kompostia ympäri vuoden vai ainoastaan kesällä, ja kompostoidaanko talousjätettä, puutarhajätettä vai molempia. Riittävä tilavuus: Kuinka monen henkilön jätteet on tarkoitus kompostoida ja kompostoidaanko samalla laitteella sekä talousjätteet että puutarhajätteet. Riittävän suuri täyttöaukko (huomio myös sekoittaminen). Kansi on helposti avattava ja se pysyy turvallisesti myös auki ja kiinni. Kompostorissa on irrotettava etuseinä tai avattava luukku tyhjennystä varten. Kompostorissa on ilmastointiaukkoja tai -venttiilejä. Lämpöeristys on riittävä ja eriste on suojattu vettymiseltä. Pohjassa on jyrsijäsuojus, esim. metalliverkko (silmäkoko max. 7mm). Kompostori on tiivis, säänkestävä ja suojattu haittaeläimiltä. Suotoveden poistuminen on mahdollista. 6

7 Puutarhajätteille riittää kehikko tai pelkkä auma Puutarhajätteitä voi aivan hyvin kompostoida talousjätekompostorissa, mutta etenkin haravointijätettä syntyy yleensä niin paljon, ettei kompostorin kapasiteetti riitä kaiken jätteen käsittelyyn. Puurtarhajätteiden kompostointi ei vaadi välttämättä kompostoria - yksinkertainen kehikko tai pelkkä aumakin riittää. Kompostorissa tai kehikossa puutarhajäte kuitenkin maatuu nopeammin ja kehikko estää myös jätteiden leviämisen tuulen mukana ympäristöön. Puutarhajätteiden kompostointiin kannattaa varata riittävästi tilaa. Yksittäistä suurta kehikkoa kätevämpi on kaksi- tai useampilokeroinen rakenne, jossa kompostoituminen tapahtuu vaiheittain. Kehikko on helppo rakentaa itsekin. Avattava etuseinä helpottaa tyhjentämistä. Jos kannen nikkarointi tuntuu hankalalata, kannen voi korvata pressulla. Kompostin peittäminen tavalla tai toisella kuitenkin kannattaa, koska se estää kosteuden haihtumista ja toisaalta kompostin vettymistä ja ravinteiden karkaamista maahan sadesäällä. jälkikompostointi, rei itetyn pressun alla etuseinän laudat ovat urassa, jolloin ne on tyhjennyksen yhteydessä helppo irroittaa Haitallisten vieraskasvilajien, kuten jättiputken ja jättipalsamin leviäminen pitää estää. Kasvin siemenet eivät välttämättä menetä itämiskykyään kompostorissa, joten vieraskasvien kukinnot, siemenet ja tuoreet juurakot tulee pakata muovipussiin ja laittaa kuivajätteisiin 7

8 Käymäläjätteet Käymäläjätteet kannattaa myös kompostoida. Kuivakäymälä vähentää jäteveden määrää ja varsinkin ravinteiden määrää jätevedessä. Käymäläjätteestä modostunut komposti onkin erittäin ravinnepitoista. Käymäläjätettä saa kompostoida ainoastaa tarkoitukseen soveltuvassa kompostointilaitteessa, joka on sijoitettu tiiviille pohjalle ja josta ei pääse valumaan nesteitä maahan. Käsittelemätöntä käymäläjätettä ei saa haudata maahan. Tarkasta onko omassa kunnassasi muita kuivakäymälää koskevia ohjeita tai määräyksiä kunnan ympäristöviranomaiselta. Käymäläjätekompostin hyödyntäminen Käymäläjätteen tulisi antaa kompostoitua vähintään vuosi ennen kuin sitä käytetään koristekasveille tai viherrakentamiseen. Hyötykasveille käymäläjätekomposti sopii käytettäväksi parin vuoden ikäisenä. Raakana syötäville kasviksille, kuten salaatille tai porkkanalle, käymäläjätekompostia suositellaan käytettäväksi vasta kolmen vuoden kypsymisen jälkeen. 8

9 Kompostorin sijoittaminen Kompostorin sijoittelua suunniteltaessa kannattaa pitää mielessä jätehuoltomääräysten velvoitteet, mutta myös kompostorin käytettävyys. Kompostorista ei saa aiheutua ympäristölle tai terveydelle haittaa, eikä sitä saa sijoittaa 15 metriä lähemmäs kaivoa tai viittä metriä lähemmäs naapurin rajaa, ilman naapurin suostumusta. Huomioi sijoittelussa nämä: Kompostori sijaitsee riittävän kaukana tuuletusikkunoista ja ilmanvaihtokanavista. Jätteen vienti kompostoriin on helppoa myös talvella. Kompostorin tyhjentämiseen ja jälkikompostointiin on riittävästi tilaa. Kompostorista valuvien suotovesien käsittely on hallittua, joko siten, että alusta on vettäläpäisevä, tai vettäläpäisemättömällä alustalla suotovedet kerätään talteen. Suoto-, sade- ja sulamisvedet eivät keräänny laitteen alle. Sijoituspaikka on tuulelta suojassa, ei suorassa auringon paahteessa. Kompostori sijaitsee yli 15 m lähimmästä kaivosta. Naapurilta on saatu suostumus, jos kompostorin paikka on alle 5 m naapurin rajasta. Naapurin kanssa voi neuvotella myös yhteisestä kompostorin paikasta tontin rajalla. 9

10 Seosaineet eli kuivikkeet Elintarvikejätteiden onnistuneeseen kompostointiin tarvitaan aina jotain seosainetta eli kuiviketta. Seosaine parantaa kompostin ilmavuutta, sitoo kosteutta ja ravinteita, nopeuttaa jätteen hajoamista ja parantaa kompostin ravinnetasapainoa. Kompostoriin vietyjen biojätteiden säännöllinen peittäminen kuivikkeella vähentää myös hajuhaittoja. Seosaineina voi käyttää kaupassa myytäviä valmiiksi säkitettyjä kuorikkeita, mutta kuivikkeeksi kelpaavat yhtä hyvin puiden lehdet ja silputut oksat. Haravointijäte Omalta pihalta haravoidut lehdet, neulaset ja muu pihakarike ovat edullista ja käyttökelpoista seosainetta kompostoriin ja niitä kannattaakin varastoida kuivana talvea varten odottamaan. Tuore kasvijäte ei toimi kuivikkeena, eivätkä puiden ja pensaiden lehdet yksistään, koska ne muodostavat helposti levymäisiä, hapettomia kerroksia kompostiin. Haravointijäte toimiikin parhaiten sekoitettuna muihin seosaineisiin. Oksahake Haketetut oksat imevät tehokkaasti kosteutta ja etenkin havupuuhake neutralisoi hyvin ammoniakkia. Haketta on miellyttävä käyttää seosaineena, koska se ei pölyä eikä jäädy talvella. Puuhake myös kompostoituu hyvin - lehtipuuhake hieman nopeammin kuin havupuuhake. Sopiva palakoko on 1-2 cm. Kutterilastu Kuivasta puusta höylätyt lastut kuohkeuttavat kompostia, mutta hajoavat hitaasti ja sitovat heikosti kosteutta ja ravinteita. Kutterilastujen kanssa kannattaakin käyttää jotain imukykyisempää seosainetta kuten turvetta. Liian hienojakoinen sahanpuru puolestaan tiivistyy liikaa, joten sitä kannattaa käyttää vain pieniä määriä jonkun karkeamman seosaineen kanssa. Huom! Käsiteltyä, esim. maalattua, lakattua tai kyllästettyä puuta ei missään tapauksessa pidä laittaa kompostiin. 10

11 Turve Turve sitoo tehokkaasti kosteutta, ravinteita sekä hajuja ja maatuu nopeasti. Hienojakoisena aineena turve kuitenkin tiivistyy helposti, joten sitä kannattaa käyttää yhdessä karkeamman seosaineen kanssa. Hyvä sekoitussuhde on 1:1. Kuorike Lehti- ja havupuiden rouhittu kuori sitoo hyvin kompostin kosteutta ja hajuja. Se antaa kompostiin ilmavuutta ja parantaa hiilipitoisena aineksena talousjätekompostin ja kuivakäymälän ravinnetasapainoa. Kuorikkeeseen voi sekoittaa lisäksi turvetta, jolloin sen kosteuden ja ravinteiden sitomiskyky entisestään paranee. Havupuiden pihka maatuu heikosti, mutta se voi ehkäistä kärpästen lisääntymistä. Olki ja ruoko Olki ja ruoko hajoavat hitaasti, mutta toimivat silputtuna hyvänä seosaineena. Munakennot Kartonkisia kananmunakennojakin voi käyttää seosaineena. Huokoinen kartonki sitoo hyvin kosteutta ja ravinteita ja silputut kennot hajoavat kompostissa melko nopeasti. Vanha komposti Vanhaa kompostia voi myös käyttää seosaineena, jos se sisältää vielä maatumatonta ainetta. Vanha komposti tuo mukanaan pienieliöstökannan, joka nopeuttaa uudenkin aineksen maatumista. Yksistään käytettynä vanha komposti ei kuitenkaan ole hyvä seosaine. 11

12 Kompostin selviytymispakkaus Kompostin hoidossa on tarkoitus järjestää mahdollisimman suotuisat olosuhteet pieneliöille, jotka hoitavat jätteiden hajottamisen. Happi Kompostissa jätteitä hajottavat pieneliöt tarvitsevat happea elääkseen ja toimiakseen. Kompostorissa tuleekin olla riittävästi ilmanvaihtoaukkoja. Jotta komposti ei mene liian tiiviiksi ja hapettomaksi, siihen lisätään kuohkeuttavaa seosainetta. Aika ajoin kompostia myös pöyhitään ja käännellään hapen saannin turvaamiseksi. Jos olosuhteet kompostissa muuttuvat hapettomiksi, hajotustyötä alkavat tehdä hapettomassa ympäristössä viihtyvät pieneliöt. Hajomaisprosessi muuttuu kompostoitumisesta haju- ja metaanipäästöjä aiheuttavaksi mätänemiseksi. Kosteus Pieneliöt tarvitsevat myös sopivasti kosteutta elääkseen. Komposti on sopivan kosteaa, kun osittain lahonneesta kompostimassasta irtoaa puristettaessa muutama vesipisara. Yleensä elintarvikejäte on liiankin kosteaa, joten sekaan on lisättävä seosainetta kosteuden sitomiseksi. Liian märästä kompostista loppuu ilma ja kompostoituminen muuttuu mätänemiseksi. Puutarhajäte sen sijaan on yleensä kuivaa, joten puutarhakompostia on hyvä kastella kääntämisvaiheessa. Lämpö Kompostin pieneliöt tuottavat lämpöä hajottaessaan jätteitä. Toimivassa kompostorissa lämpötila voi nousta yli 50 asteeseen muutamassa päivässä. Taudinaiheuttajat ja rikkakasvien siemenet tuhoutuvat yleensä asteessa. Talvella lämpöä haihtuu paljon ja kunnollinen lämmöneristys onkin tarpeen. Lumi tai solumuovi, esimerkiksi retkipatja, kompostorin ulkopuolella on pakkasjaksolla hyvä lisäeriste. Liian alhaisessa lämpötilassa kompostoituminen hidastuu, kompostori voi täyttyä ja mennä jäähän. Silloin lämpöä voi yrittää lisätä sijoittamalla kompostiin kuumaa vettä sisältäviä kanistereita. 12

13 Ravinteet Pieneliöt käyttävät kompostin eloperäistä jätettä ravintonaan. Tärkeimmät pieneliöiden tarvitsemat ravinteet ovat typpi (N) ja hiili (C). Tärkeää on myös typen ja hiilen keskinäinen suhde, eli ravinnetasapaino. Elintarvikejäte sisältää yleensä runsaasti typpeä, joten se tarvtsee seurakseen hiilipitoista seosainetta, kuten puuhaketta ja turvetta. Jos kompostissa on liikaa typpeä, osa siitä voi haihtua ammoniakkina ilmaan. Tämän huomaa kompostin pistävästä ammoniakin hajusta. Jos kompostissa taas on liian vähän typpeä suhteessa hiilen määrään, kompostoituminen hidastuu. Tällainen tilanne voi olla yleensä puutarhajätekompostissa. Typpeä voidaan lisätä kasteluveteen sekoitetulla kanankakalla, nokkosvedellä, urealla tai kaupallisilla kompostiherätteillä. Myös tuoreet kasvinosat sisältävät runsaasti typpeä. Nokkosveden resepti Kerää ämpäri täyteen nokkosia. Lisää päälle vettä niin paljon, että kasvit peittyvät. Anna nokkosten seistä vedessä pari viikkoa välillä sekoittaen. Laimenna liemi kymmenkertaisesti. 13

14 Kompostoinnin aloittaminen Kompostointi on paras aloittaa, kun ulkolämpötila on plussan puolella. Lämpötilan laskiessa kompostoituminen hidastuu ja aloitus voi olla hankalaa. Toisaalta kesällä riesana voivat olla kärpäset, ennen kuin kompostoituminen pääsee täyteen vauhtiin. Kompostori pohjustetaan aluksi ilmavalla seosaineella. Pohjalle kannattaa laittaa n. 20 cm paksu kerros esimerkiksi oksasilppua tai kuoriketta. Sitten kompostoria aletaan täyttää tasaisesti lisäämällä kerroksittain biojätettä ja sopivaa seosainetta. Seosainetta käytetään tarpeen mukaan noin % biojätteen määrästä. Eläinperäiset jätteet kannattaa peittää erityisen hyvin hajuhaittojen ja kärpästen välttämiseksi. Kompostin hoito Kompostori voi toimia mainiosti ilman suurempaa vaivaa, jos lajittelu keittiössä on tehty huolellisesti, isommat jätteet on pienitty ja seosainetta on lisätty oikein ja riittävästi. Joka kerta kompostorilla käydessä kannattaa kuitenkin tarkkailla sen hajua, kosteutta, täyttöastetta ja lämpötilaa. Niistä voi päätellä, toimiiko kompostori niin kuin pitäisi ja missä vaiheessa kompostoitumisprosessi on. Toimivaa kompostia ei tarvitse sekoittaa kovinkaan usein. Pintaosan (20-30 cm) pöyhiminen kerran, pari kuukaudessa riittää. Samalla reunoilta voi kääntää massaa kompostin kuumempaan keskiosaan. Suurempia yhteiskäytössä olevia komposteja on hyvä pöyhiä perusteellisemmin muutaman kerran kuukaudessa. 14

15 Kompostoitumisen vaiheet Kompostoitumisen eri vaiheita voi tarkkailla mittaamalla kompsotin lämpötilaa. Lämpenemisvaihe Kun jätettä lisätään kompostoriin säännöllisesti vähän kerrassaan, päällimmäisenä kompostissa on lämpenemisvaiheessa oleva kerros. Tuolloin kompostorin valtaavat bakteerit ja sädesienet ja kompostin lämpötila nousee muutamassa päivässä asteeseen. Kuuma vaihe Kun lämpötila on noussut ylös, alkaa kuuma vaihe. Lämpenemisvaiheen hajottajat väistyvät ja kompostin valtaavat kuumiin oloihin erikoistuneet bakteerit ja sädesienet. Ne käyttävät ravinnokseen kompostin helposti hajoavia ravintoaineita, kuten sokereita ja rasvoja. Kuumassa vaiheessa kompostorin lämpötila voi nousta jopa 85 asteeseen. Tämä vaihe kestää enintään muutaman viikon. Jäähtymisvaihe Kun helposti hajotettava ravinto alkaa loppua, kompostin lämpötila laskee ja siirrytään jäähtymisvaiheeseen. Lämpötila laskee asteeseen. Kompostin valtaavat taas uudet hajottajat. Vaikeammin hajotettavia puuaineksia ryhtyvät hajottamaan niihin erikoistuneet sienet ja sädesienet. Myös homesienet kuuluvat toimivaan kompostin. Jäähtyvään kompostiin ilmestyvät myös paljain silmin nähtävät tunkiolierot, kovakuoriaiset, siirat ja tuhatjalkaiset. Kypsymisvaihe Viimeisessä vaiheessa puhutaan kompostin jälkikypsymisestä. Tässä vaiheessa komposti muuttuu valmiiksi mullaksi, eli humukseksi, kompostimassa on vielä lämmintä. Nopeinta hajoaminen on o C:ssa. 15

16 Kompostin tyhjentäminen ja jälkikompostointi Kompostoria ei kannata tyhjentää liian aikaisin, mikäli siihen vielä mahtuu jätettä. Pieneliöiden on annettava tehdä hajotustyötään rauhassa. Tyhjennys on kuitenkin tehtävä viimeistään siinä vaiheessa, kun kompostori täyttyy. Kompostointiajasta, jätteen määrästä ja laadusta, kompostorin toimivuudesta, ulkoilman lämpötilasta ja kompostin hoidosta riippuu, onko komposti jo valmista käytettäväksi vai onko se jälkikompostoitava. Myös käyttökohde vaikuttaa siihen, mikä on kompostin sopiva kypsyysaste. Kompostin kypsyyden pystyy parhaiten arvoimaan sen ulkonäöstä ja hajusta. Kypsä komposti tuoksuu miellyttävän multamaiselta, on tummanruskeaa ja tasalaatuista. Maatumattomia elintarvikejätteitä ei enää pysty erottamaan - lukuunottamatta mahdollisia kananmunan kuoria ja pieniä luita, jotka maatuvat hyvin hitaasti. Kompostin tyhjentäminen kannattaa ajoittaa kevääseen, jolloin multa saadaan heti käyttöön istutuksille. Toinen tyhjennys kannattaa suorittaa syksyllä, jotta kompostiin saadaan tilaa talvea varten. Vähemmän maatunut kompostin pintakerros kannattaa aina ottaa tyhjennyksen yhteydessä erilleen ja laittaa se tyhjennetyn kompostorin pohjalle, uuden kompostin siemeneksi. Jälkikompostointi Puolikypsä komposti on alle vuoden ikäistä ja se on voimakas lannoite. Monille hyötykasveille sitä ei kannata käyttää sellaisenaan, joten jälkikompostointi voi olla tarpeen. Jälkikompostointiin soveltuu esimerkiksi puukehikko tai avonainen auma. Kompostimassa on hyvä suojata muovilla tai muulla peitteellä, ettei se kuivu tai ole alttiina sateelle. Hapensaanti tulee varmistaa joko peitteen liepeiden alta tai tekemällä peitteeseen ilmareikiä. Kasaa kannattaa silloin tällöin käännellä ja tarvittaessa kastella. Puolikypsän elintarvikejätekompostin voi siirtää jälkikompostoitumaan myös puutarhajätekompostiin. Typpipitoisena se nopeuttaa tällöin myös puutarhajätteen lahoamista. 16

17 Valmiin kompostin käyttö Kypsää kompostia voi käyttää kasvimaan parantamiseen ja lähes kaikkialla puutarhassa. Yksinään käytettynä komposti on liian kuohkea kasvualusta, joten se kannattaa muokata maahan. Kasvimaan parantamiseen sitä voi käyttää kasvien tarpeesta ja maan kunnosta riippuen litraa neiliömetrille, eli 3-5 cm paksun kerroksen verran. Kompostimulta on pitkävaikutteista maanparannusainetta. Samalle lohkolle sitä kannattaakin laittaa noin kolmen neljän vuoden välein. Kukkalaatikoihin kompostista saa hyvän kasvualustan, kun siihen sekoittaa hiekkaa ja savea suhteessa 1:1:1. Erityisen vaateliaita kompostimullan suhteen ovat juurekset, sipulit, yrtit, salaatit, marjapensaat ja hedelmäpuut sekä muut monivuotiset kasvit. Niille kannattaa laittaa vain hyvin maatunutta kompostimultaa. Kaalit, kurpitsat, kurkut ja tomaatit sen sijaan sietävät puolikypsääkin kompostimultaa. Mansikka tuottaa satoa parhaiten ravinneköyhässä maassa, joten mansikalle ei ravinteikasta kompostimultaa kannata laittaa ensinkään. Ennen käyttöä valmis komposti kannattaa seuloa noin 10 mm seulalla, jotta massasta saadaa eroteltua huonosti maatuneet luut, juurakot ja oksankappaleet. Ne voi laittaa takaisin kompostoriin jatkamaan lahoamista. Seulottu multa on siistiä leviteltäväksi vaikka nurmikolle ohueksi katteeksi. 17

18 Ongelmia ja ratkaisuja ONGELMA SYY RATKAISU Mädäntyneen haju Komposti on liian märkä tai tiivis. Jätteitä ei ole peitetty kunnolla. Lisää karkeaa seosainetta ja sekoita komposti hyvin. Hautaa jätteet, etenkin eläinperäinen jäte syvemmälle kompostiin. Pistävä ammoniakin haju Ravinnetasapaino ei ole kunnossa (liikaa typpeä). Lisää turvetta, joka on hyvä hiilenlähde ja sitoo lisäksi tehokkaasti hajuja. Komposti ei lämpene / jäte ei maadu Komposti on liian märkä Komposti on liian kuiva Kompostissa on liian vähän typpeä (yleensä puutarhajätekomposti) Kuuma vaihe on ohi ja maatuva aines on kompostoitunut Lisää reilusti seosainetta ja sekoita hyvin. Kastele haalealla vedellä ja hämmennä. Lisää typpeä nokkosveden, kanankakan, urean tai puolikypsän kompostin muodossa Tyhjennä komposti Komposti on jäätynyt Kovat pakkaset voivat jäädyttää lämpöeristetynkin kompostin, etenkin jos kompostissa on liian vähän biojätettä lämpöeristys on riittämätön Kompostoria voi käyttää vaikka se olisi jäätynyt, niin pitkään kuin siihen mahtuu jätettä. Kevään tullen komposti kyllä sulaa, mutta sulamista voi edesauttaa seuraavasti: Laita kuumaa vettä sisältävä kanisteri kompostoriin ja vaihda se muutaman päivän välein. Puutarhakompostorin sulamista voi keväällä edistää typpipitoisella heräteaineella. 18

19 ONGELMA SYY RATKAISU Kärpäset, kärpäsen toukat Kompostin haju houkuttelee kärpäsiä. Kts. kohta mädäntyneen haju Lisää seosainetta ja sekoita. Käännä pinnalla olevat munat ja toukat kompostin kuumaan keskiosaan Käytä tarvittaessa kärpästen hävittämiseen tarkoitettua, kompostiin soveltuvaa torjunta-ainetta. Muurahaiset Komposti on liian kuiva Muurahaisista ei ole mitään haittaa, mutta liian kuivassa kompostissa maatuminen ei tapahdu tehokkaasti, joten kastele kompostia haalealla vedellä ja sekoita hyvin. Sieni- ja homekasvusto Sienet ja homeet kuuluvat normaalisti toimivaan kompostiin ja osallistuvat biojätteen hajottamiseen. Ei syytä huoleen, hoida kompostia kuten ennenkin. 19

20 Asiakaspalvelu, puh ,

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Kompostoi!

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Kompostoi! Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Kompostoi! Sisällysluettelo: Kompostointi kannattaa! 3 Mitä kompostissa tapahtuu? 4 Kompostoreita eri tarpeisiin 6 Banaaninkuoret kompostiin 7 Seosaineen käyttö tuo ilmavuutta

Lisätiedot

MITÄ KOMPOSTOINTI ON?

MITÄ KOMPOSTOINTI ON? AINE VIRTAA 1 AINE KIERTÄÄ 2 MITÄ KOMPOSTOINTI ON? Kompostoituminen on luonnollista pieneliöiden aikaansaamaa eloperäisen aineen lahoamista hapellisissa oloissa. Kompostorissa lahoamista tehostetaan kokoamalla

Lisätiedot

Greenyn osat: 1. Kansi 2. Lämpömittari 3. Luukku 4. Ilmansäädin 5. Laatikko 6. Suodatuslevy 7. Vesiaukon tulppa

Greenyn osat: 1. Kansi 2. Lämpömittari 3. Luukku 4. Ilmansäädin 5. Laatikko 6. Suodatuslevy 7. Vesiaukon tulppa Greenyn osat: 1. Kansi 2. Lämpömittari 3. Luukku 4. Ilmansäädin 5. Laatikko 6. Suodatuslevy 7. Vesiaukon tulppa 1. 2. 7. 6. 3. 4. 5. Greenyn vakio-osat ovat valmiiksi kiinnitettyinä. Greeny kompostori

Lisätiedot

Helmikuu 2016 KOMPOSTOINTIOPAS

Helmikuu 2016 KOMPOSTOINTIOPAS Helmikuu 2016 KOMPOSTOINTIOPAS MONTA HYVÄÄ SYYTÄ KOMPOSTOIDA Kotitalousjätteestä noin kolmannes on bio- ja puutarhajätettä. Kompostoinnissa luonnon pieneliöt hajottavat biojätteen ravinteiksi kasveille

Lisätiedot

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!... Tammikuu 2015 Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit......5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...11 2 Onneksi olkoon, olet päättänyt aloittaa

Lisätiedot

Kompostointikurssi. Kompostorin syyshuolto. Ravinnepankki-hanke Tiina Toivonen

Kompostointikurssi. Kompostorin syyshuolto. Ravinnepankki-hanke Tiina Toivonen Kompostointikurssi Kompostorin syyshuolto Ravinnepankki-hanke Tiina Toivonen Ravinnepankki ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke Toteutusaika: 2015-2016 Tavoitteet: ruokahävikin vähentäminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

RANUAN KUNTA KOMPOSTOINTIOPAS

RANUAN KUNTA KOMPOSTOINTIOPAS RANUAN KUNTA KOMPOSTOINTIOPAS 1 MIKSI KANNATTAA KOMPOSTOIDA? Tänä päivänä kaatopaikat täyttyvät yhä kasvavaa vauhtia. Meidän tulisi vähentää jätteen määrää, jotta meillä tulevaisuudessa olisi puhdas ympä-

Lisätiedot

Mökkiläisen jäteopas

Mökkiläisen jäteopas Mökkiläisen jäteopas Mökkien jätehuollon periaatteet Mökillä syntyy jätettä samaa tahtia kuin kaupunkikodissakin, ja mökkejä koskevat normaalit jäteohjeet. Jotta mökkeily olisi jätteidenkin suhteen leppoisaa,

Lisätiedot

Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia.

Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. VAPO YMPÄRISTÖ Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. Imukykyinen ja monikäyttöinen vaalea rahkaturve on ylivoimainen kuivike nesteiden, ravinteiden ja hajujen sitomisessa. Se sopii

Lisätiedot

Biolan Pikakompostori 220 osaluettelo...2

Biolan Pikakompostori 220 osaluettelo...2 PIKAKOMPOSTORI 220 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo Biolan Pikakompostori 220 osaluettelo...2 1. Kompostorin

Lisätiedot

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista!

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Aino Maija Kyykoski Käymäläseura Huussi ry Vuosituotos Vuosituotos virtsaa

Lisätiedot

Kekkilä Tehokäymälä 230 L

Kekkilä Tehokäymälä 230 L 230 L Tehokäymälä 230 L on tyylikäs, tehokas ja hajuton kuivikekäymälä, joka on lämpöeristetty myös ympärivuotista käyttöä ajatellen. Se kompostoi käymäläjätteet tehokkaasti. Siinä on suuri tyhjennysluukku

Lisätiedot

Taimikasvatus aikaistaa kukintaa ja satoa

Taimikasvatus aikaistaa kukintaa ja satoa PUUTARHAOPAS Taimikasvatus aikaistaa kukintaa ja satoa Helposti alkuun Kylvä kurkun, kurpitsojen ja sokerimaissin siemenet toukokuun alussa. 1. Kylvä aina puhtaisiin ruukkuihin tai lokerikkoihin. 2. Paras

Lisätiedot

Tulevaisuuden kasvualustat. Pohjois-Karjalan Puutarhayhdistyksen luentopäivä 22.2.2016 Elli Ruutiainen Kiteen Mato ja Multa Oy

Tulevaisuuden kasvualustat. Pohjois-Karjalan Puutarhayhdistyksen luentopäivä 22.2.2016 Elli Ruutiainen Kiteen Mato ja Multa Oy Tulevaisuuden kasvualustat Pohjois-Karjalan Puutarhayhdistyksen luentopäivä 22.2.2016 Elli Ruutiainen Kiteen Mato ja Multa Oy sisältö Mitä kasvualustoja on nykyään yleisesti käytössä, lyhyt esittely Turve

Lisätiedot

Kompostien käyttö viherrakentamisessa. Katja Börjesson 2015

Kompostien käyttö viherrakentamisessa. Katja Börjesson 2015 Kompostien käyttö viherrakentamisessa Katja Börjesson 2015 Historia & perusfilosofia Pitkä kokemus; puutarha-alalla 90 vuotta ja viherrakentamistuotteitta 30 vuotta Perusfilosofia Mikko Jortikan ajoista

Lisätiedot

eco Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä

eco Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä Käymälät biolan.fi KÄYMÄLÄT ULKOTILOIHIN Biolan Kompostikäymälä eco L 65 x K 97 x S 65 cm Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä Mukava käytössä

Lisätiedot

Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen

Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen Hevosenlannan, kompostin ja mädätysjäännöksen ravinteiden hyödyntäminen ja siinä huomioitavat asiat. Helmet Pirtti, Jyväskylä 24.1.2017 Pentti Seuri Tutkija,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

Pajubiohiili biolaitoksissa. Ilmo Kolehmainen Pajupojat Oy

Pajubiohiili biolaitoksissa. Ilmo Kolehmainen Pajupojat Oy Pajubiohiili biolaitoksissa Ilmo Kolehmainen Pajupojat Oy Miksi juuri paju Luonnostaan huokoisin puurakenne - Nopea kasvu - Sadonkorjuu 2-3 vuoden välein LCA - Merkitys hiilitaseissa - Energian raaka-aineena

Lisätiedot

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina

KARTONKIPAKKAUKSET. SAA LAITTAA tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina KARTONKIPAKKAUKSET tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina Aaltopahvilaatikot Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit Kartonkiset einespakkaukset, kuivatuotteiden kartonkipakkaukset

Lisätiedot

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Lämpöpuiset kylpytynnyrit Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Huomaa veden minimitäyttö tynnyrissä!! AMH-Puu Oy Puh. (03) 513 5569 Niemisvedentie 801 Faksi (03) 513 5561

Lisätiedot

Novarbo kasvualustatuotteet ammattiviljelyyn

Novarbo kasvualustatuotteet ammattiviljelyyn Novarbo kasvualustatuotteet ammattiviljelyyn Luonnonmukainen tuotanto Kasvuturve B2 Organic on luonnonmukaisesti lannoitettua vaaleaa rahkaturvetta. Turve on kalkittu ja lannoitukseen on käytetty kompostoitua

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Hedelmän- ja marjanviljely

Hedelmän- ja marjanviljely Hedelmän- ja marjanviljely 1 Sisällysluettelo 1.Hedelmän- ja marjanviljely Suomessa 2. Hema-kasvien viljelyn edellytykset ilmasto maaperä katteet lannoitus istutus kastelu taudit ja tuholaiset lajikevalinta

Lisätiedot

ICELETT ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä. Sisällysluettelo

ICELETT ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä. Sisällysluettelo ICELETT ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero 70570000 Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo 1. Suunnittelu ja asentaminen...2 1.1 Tekniset tiedot...2

Lisätiedot

Kasvata hyötypuutarhassa. ympäri vuoden! Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5021 www.luminum.fi

Kasvata hyötypuutarhassa. ympäri vuoden! Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5021 www.luminum.fi Kasvata hyötypuutarhassa ympäri vuoden! Luminum Green -tuotteilla omaa satoa Helposti Hyödynnä kaupan ruukkuyrttien ja -salaattien tarjonta ja jatkokasvata lisäsatoa Luminum Green -tuoteperheen avulla.

Lisätiedot

1910-LUKU TIEDEMIEHEN PALO ON KAIKEN KIPINÄ

1910-LUKU TIEDEMIEHEN PALO ON KAIKEN KIPINÄ 1910-LUKU TIEDEMIEHEN PALO ON KAIKEN KIPINÄ 1920-LUVULLA LANNOITEKOKEET KANTAVAT HEDELMÄÄ 1930-LUVUN UUSI ALKU HELSINGISSÄ Superex-lannoitteet Kekkilä Superex-lannoitteet ovat korkealaatuisia ja vesiliukoisia

Lisätiedot

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset.

Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. PADASJOEN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET annettu jätelain 17 :n nojalla Nämä jätehuoltomääräykset korvaavat 1.6.2000 annetut jätehuoltomääräykset. 1 LUKU Soveltamismääräykset 1 Määräysten pääsisältö

Lisätiedot

1. Mitä kompostointi on? 2. Kompostoituvat jätteet Oppaan käyttäjälle Kompostointi on luontevin tapa hoitaa kodin biojätteet, varsinkin jos asuu omako

1. Mitä kompostointi on? 2. Kompostoituvat jätteet Oppaan käyttäjälle Kompostointi on luontevin tapa hoitaa kodin biojätteet, varsinkin jos asuu omako 9. Tee kompostointiilmoitus Kompostointia aloittaessa on syytä tutustua sitä koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. Niillä halutaan tehdä biojätteen kompostointi haitattomaksi, terveelliseksi ja turvalliseksi

Lisätiedot

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Vastuuhenkilö Lehtolainen Sivu/sivut 1 / 5 SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Seosmullalla tarkoitetaan MMMa 24/11 liitteen I kasvualustojen seosmullat (5A2) ryhmään kuuluvaa lannoitevalmistetta, joka

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen

Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen Porin seudun jätetaksa jätteenkäsittelymaksut Hangassuon jätekeskuksessa ja Porin kierrätyskeskuksessa 1.5.2016 alkaen PORIN KIERRÄTYSKESKUKSEN JÄTEMAKSUT: Jätemaksu sis. alv 24 % Keräysmetalli maksutta

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

OHJEITA METSANVIUELUALLE

OHJEITA METSANVIUELUALLE ~.. OHJEITA METSANVIUELUALLE Paljasjuuriset taimet PIDÄ TAIMET TUOREINA Paakkutaimet......... Pura säkit ja laita taiminiput löysättyinä valeistutukseen varjoisaan ja kosteaan maastokohtaan ei kuitenkaan

Lisätiedot

Miten hoidat ja istutat nurmikkoasi

Miten hoidat ja istutat nurmikkoasi Miten hoidat ja istutat nurmikkoasi Nurmikon käyttäminen Hemmanetin valmiit nurmikot kestävät heti että niitten päälle kävellään. Mutta alussa kannattaa olla vähän varovainen ettei rasita nurmikkoa liikaa

Lisätiedot

JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille

JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille JÄTEOPAS pienrakentajille ja remontoijille Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Etelä-Karjalan Jätehuolto vastaa jätehuollosta yhdeksän kunnan alueella: Lappeenranta, Imatra, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi,

Lisätiedot

LOS MONTEROS. Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA

LOS MONTEROS. Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA LOS MONTEROS Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA Tumma gazpacho 500 g Kumato-tomaatteja 1 valkosipulin kynsi 1 rkl valkoviinietikkaa 1 dl maalaispatongin pehmeää sisusta 1 tl suolaa 1 tl sokeria Koristeiksi

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Savo-Pielisen jätelautakunta Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 13.11.2015 Sisällys Yleistä jätehuoltomääräyksistä... 2 Jätehuoltoon liittyminen... 3 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä...

Lisätiedot

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ KOHDERYHMÄ: Soveltuu peruskoulun 9.luokan kemian osioon Orgaaninen kemia. KESTO: 45 60 min. Kemian opetuksen keskus MOTIVAATIO: Muovituotteet kerääntyvät helposti luontoon ja saastuttavat

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET...

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... Rovaniemen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 31.03.2006 Sivu 0/10 ROVANIEMEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 YLEISET, JÄTELAIN 17 NOJALLA ANNETUT JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 1 Sen lisäksi,

Lisätiedot

Vähän teoriaa Tervaksien hankkiminen Polttotynnyrin valmistaminen

Vähän teoriaa Tervaksien hankkiminen Polttotynnyrin valmistaminen Tervanpoltto Terva on monipuolinen aine omavaraistaloudessa, ja sen tuottaminen kotona ilman monimutkaisempia laitteistoja on mahdollista. Tervanpoltto kannattaa aloittaa tynnyripoltosta, jolloin panokset

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Viisi ruukullista yrttejä

Viisi ruukullista yrttejä Viisi ruukullista yrttejä Viisi ruukullista yrttejä Yrtit kasvavat ruukuissa valoisalla ikkunalaudalla, parvekkeella ja puutarhassa. Tuoreet yrtit sopivat kaikenlaisiin ruokiin ja antavat uusia makuelämyksiä.

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Pesässä on aina yli 20 C ja sikiöinnin aikana yli 30 C, suhteellinen kosteus sikiöalalla on yli 90 %

Pesässä on aina yli 20 C ja sikiöinnin aikana yli 30 C, suhteellinen kosteus sikiöalalla on yli 90 % Mehiläiset ja taudit Mehiläispesässä on runsaasti hiilihydraatteja, valkuaisia ja rasvoja Lisäksi siellä on suuri joukko tiiviissä kosketuksessa toisiinsa olevia toukkia ja aikuisia mehiläisiä Sama hengitysilma

Lisätiedot

Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla

Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla RAPORTTI Porin kaupungin ympäristövirasto 2/2010 Biojäte pois kaatopaikalta Biohajoavat jätteet, kuten biojäte, puu ja paperi, tuottavat kaatopaikoille päätyessään

Lisätiedot

Poista elintarvikejäämät pakkauksista, huuhtaise tarvittaessa kylmällä vedellä.

Poista elintarvikejäämät pakkauksista, huuhtaise tarvittaessa kylmällä vedellä. Energiajäte Keräysastiat taloyhtiön jätehuoneessa. Energiajäte on erikseen kerättyä jätettä, jota ei voi kierrättää materiaalina, mutta joka voidaan käyttää hyödyksi energian tuotannossa. Tällaista jätettä

Lisätiedot

Väinön reseptit. Kala- ja kasvisruuat. Väinö Niskanen/Amiedu

Väinön reseptit. Kala- ja kasvisruuat. Väinö Niskanen/Amiedu Väinön reseptit Kala- ja kasvisruuat Väinö Niskanen/Amiedu Sisältö Janssonin kiusaus Kirjolohikeitto Lohiperhonen Paprika-purjosipulitäyte uuniperunalle Porkkana- ja lanttulaatikot Savustettu kala Täytetyt

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien

Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Ranuan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset 1.12.2008 lähtien Yleiset, jätelain 17 nojalla annetut jätehuoltomääräykset 1 Sen lisäksi, mitä on jätehuollon järjestämisestä säädetty tai määrätty, on jätteen

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

Nuorten ideoista kasvaa parempi huominen!

Nuorten ideoista kasvaa parempi huominen! Nuorten ideoista kasvaa parempi huominen! YOUNG PEOPLE FOR YOUNG PEOPLE -hankkeen toiminnan ytimenä on nuorten ideoiden kuuleminen. Minipuutarha-info aloittelevalle kotipuutarhurille on esimerkki nuorten

Lisätiedot

JÄTEASTIA ALLE 200 LITRAA:

JÄTEASTIA ALLE 200 LITRAA: LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ lisätietoa eri taksavaihtoehdoista, tyhjennysväleistä ym. TAKSA ERI ASTIAKOON JA KOMPOSTOIVAN JA EI KOMPOSTOIVAN TALOUDEN MUKAAN V. 2011 1 JÄTEASTIA ALLE 200 LITRAA: 1 HENGEN

Lisätiedot

Ulkoporealtaan ostajan opas

Ulkoporealtaan ostajan opas Ulkoporealtaan ostajan opas 1.Ulkoporealtaan valinta 2.Ulkoporealtaan sijoituspaikka 3.Ulkoporealtaan perusta 4.Ulkoporealtaan toimitus 5.Ulkoporealtaan käyttöönotto 6.Ulkoporealtaan vedenhoito Ulkoporealtaan

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2015 - Opettajan opas. Tietoa kilpailusta, oppimateriaalit ja harjoitusten vastaukset

Jäteselviytyjät 2015 - Opettajan opas. Tietoa kilpailusta, oppimateriaalit ja harjoitusten vastaukset Jäteselviytyjät 2015 - Opettajan opas Tietoa kilpailusta, oppimateriaalit ja harjoitusten vastaukset Opettajalle Hienoa, että luokkanne on mukana Jäteselviytyjät -kilpailussa, joka järjestetään jo seitsemännen

Lisätiedot

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kamiinan tekniset tiedot: Merialumiininen kamiina (AlMg3) Valurautainen rosti x 2, umpirosti x 1 Tulipesäluukku, jossa teräksinen sisäosa Sisällä vesikiertoputket

Lisätiedot

www.startskiwax.com Maastohiihdon voiteluopas kuntoilijoille ja ulkoilijoille

www.startskiwax.com Maastohiihdon voiteluopas kuntoilijoille ja ulkoilijoille www.startskiwax.com Maastohiihdon voiteluopas kuntoilijoille ja ulkoilijoille Helpoin tapa. Start Easy -pikavoiteet Uudet Start Easy tuotteet ovat turvallisia ja helppoja käyttää. Easy -sarjaan kuuluu

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Avomaan vihannesviljely

Avomaan vihannesviljely Avomaan vihannesviljely 1 I. Vihannesten ryhmittely markkinointikestävyyden mukaan 1.TUOREVIHANNEKSET suhteellisen nopeasti pilaantuvia suuri haihdutuspinta nopea hengitys, vähän vararavintoa, korjataan

Lisätiedot

Saaristolaisleipä ja jääkellarin lohi

Saaristolaisleipä ja jääkellarin lohi Saaristolaisleipä ja jääkellarin lohi Jääkellarin lohi n. 500 g lohifile 1 litra vettä 1 dl merisuolaa 1 rkl sokeria Kiehauta vesi. Lisää suola ja sokeri, sekoita kunnes ne ovat täysin liuenneet. Jäähdytä

Lisätiedot

Uuden Siemens-höyryuunin ominaisuudet ovat omaa luokkaansa

Uuden Siemens-höyryuunin ominaisuudet ovat omaa luokkaansa Lehdistötiedote heinäkuu 2011 Uuden Siemens-höyryuunin ominaisuudet ovat omaa luokkaansa Höyryuunin käyttö on lisääntynyt viime vuosien aikana. Syy siihen on höyryuunin avulla saatava loistava ruoanvalmistustulos.

Lisätiedot

NO EIHÄN SE. MUISTA SIIS, ETTÄ LAJITTELE. BIOSKA JA SEKA PAA ERILLEEN. SILLOIN KAIKKI MENEE JETSULLEEN!

NO EIHÄN SE. MUISTA SIIS, ETTÄ LAJITTELE. BIOSKA JA SEKA PAA ERILLEEN. SILLOIN KAIKKI MENEE JETSULLEEN! KURREN PUUHAVIHKO S S S PA LAA KO PO TTU? PALAAKO POTTU? NO EIHÄN SE. MUISTA SIIS, ETTÄ LAJITTELE. BIOSKA JA SEKA PAA ERILLEEN. SILLOIN KAIKKI MENEE JETSULLEEN! LAJITTELE OIKEIN KOTIROSKIKSIIN: SEKAJÄTE

Lisätiedot

UUNILAHNA (suutari/säynävä) SUUTARIPIHVIT

UUNILAHNA (suutari/säynävä) SUUTARIPIHVIT UUNILAHNA (suutari/säynävä) Kalaa noin 1,5-2,5kg voita suolaa n. 4 tl valkopippuria 2dl kermaa perunaa porkkanaa sipulia tai purjoa tilliä Perkaa ja suomusta kala tai osta jo käsiteltynä. Laita uuni lämpenemään

Lisätiedot

Korttien avulla voi esimerkiksi

Korttien avulla voi esimerkiksi Mallia luonnosta Korttien avulla voi esimerkiksi Kasveille ja eläimille on kehittynyt monenlaisia keinoja toimia energiatehokkaasti ja hyödyntää uusiutuvaa energiaa. Näistä ihmisellä on paljon opittavaa.

Lisätiedot

PARHAITA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE

PARHAITA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE PARHAITA RESEPTEJÄ AMMATTILAISILLE Omenainen vinaigrette ja juustosalaatti Broilerin rintafileetä mangokastikkeessa Porsaan noisetit omenakermakastikkeessa Aprikoosileivokset Mangojuustokakku Kevyt Melba-jälkiruoka

Lisätiedot

Jättiputki. Tunnistaminen. Jättiputken siementaimet ovat vaahteranlehtimäisiä.

Jättiputki. Tunnistaminen. Jättiputken siementaimet ovat vaahteranlehtimäisiä. Jättiputki Tunnistaminen Jättiputken siementaimet ovat vaahteranlehtimäisiä. 2-3 vuotiaan kasvin lehtien lehdyköiden reunat ovat karkea- ja terävähampaisia, lehtiruodissa usein punaisia pilkkuja tai se

Lisätiedot

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta HEINÄVESI: Jätevesiä ja käymälän sijoittamista koskevat määräykset rantakaavoissa (TARKASTA AJANTASAISUUS RAKENNUSVALVONNASTA) EK / TP 2011 Kaava ja rakennusten etäisyydet Ruoppausta, rannan käsittelyä

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012

JÄMIJÄRVEN KUNTA. Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 tekn. ltk 5.6.2012 35 Liite 35.2 JÄMIJÄRVEN KUNTA Ehdotus Jämijärven kunnan jätehuoltomääräyksiksi 15.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1.LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 2 Tavoitteet 3 Määritelmiä 2.LUKU JÄTTEIDEN

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 1.6.2007 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

PUHTAAN VEDEN HYVÄKSI Ohjeita ja neuvoja mökkien jätevesien käsittelyyn Kesämökk esämökkik ikin in kuormittaa vesistöä Suomen järvien rannoille rakennetaan jatkuvasti uusia kesämökkejä. Varustelutaso on

Lisätiedot

Rintamamiestalon puutarhan kunnostus. Anu Tarkia Opinnäytetyö 20.10.2015 Puutarhatalouden perustutkinto Ammattiopisto Livia / Maaseutuopisto

Rintamamiestalon puutarhan kunnostus. Anu Tarkia Opinnäytetyö 20.10.2015 Puutarhatalouden perustutkinto Ammattiopisto Livia / Maaseutuopisto Rintamamiestalon puutarhan kunnostus Anu Tarkia Opinnäytetyö 20.10.2015 Puutarhatalouden perustutkinto Ammattiopisto Livia / Maaseutuopisto Kohde Vuonna 1947 rakennetun rintamamiestalon puutarhan kunnostustyöt

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite Piha-alueiden ja jalkakäytävien puhtaanapito Nurmikoiden hoito Pensaiden hoito PIHA-ALUEIDEN JA JALKAKÄYTÄVIEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön kuuluu

Lisätiedot

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein

SUEZin kyydissä lajittele jätteet oikein 63454_SUEZ_kyydissa_esite_287x200.indd 1 11.12.2015 14.39 KESKUSTELU- Miettikää, mitä kaikkea voi laittaa biojätteeseen? Biojäte RUSKEAKANTINEN ASTIA Voit pakata erillisastiaan kerättävän biojätteen sanomalehtipaperiin

Lisätiedot

Envor Group Hämeenlinna

Envor Group Hämeenlinna Envor Group 9.12.2016 Hämeenlinna Envor Group Envor Group muodostuu neljästä eri yrityksestä, joilla on vuosikymmenten kokemus kierrätyspalveluiden tuottamisesta. Envor Group tarjoaa asiakkailleen monipuolisia,

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Nitraattiasetus (1250/2014)

Nitraattiasetus (1250/2014) Lannan varastointi, uutta: Lantalan ohjetilavuudet ovat muuttuneet, prosessoiduille lannoille on omat ohjetilavuudet. Myös nautojen alkuperäisroduille on omat lantalatilavuudet. Lantalan vähimmäistilavuuden

Lisätiedot

Kasvihuoneen kasvutekijät. ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari

Kasvihuoneen kasvutekijät. ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari Kasvihuoneen kasvutekijät ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari Kasvien kasvuun vaikuttavat: - Lämpö - Valo - Vesi - Ilmankosteus - Hiilidioksidi - Ravinteet - Kasvin perinnölliset eli geneettiset

Lisätiedot

Biohiilen merkitys kasvualustassa tulossa Maanhoitoremontti

Biohiilen merkitys kasvualustassa tulossa Maanhoitoremontti Biohiilen merkitys kasvualustassa tulossa Maanhoitoremontti Kari Tiilikkala Luke Biolan: Kasvatustietoisku 15.9. 2015 Helsinki 1 10.9.2015 Sisältö Mitä Biohiili on? Mistä sitä tehdään? Miten tehdään, hitaalla

Lisätiedot

Amarylliksen eli jaloritarinkukan viljely. Koristekasvien kasvattaminen kasvihuoneessa Tuula Tiirikainen Keudan aikuisopisto Mäntsälä Saari

Amarylliksen eli jaloritarinkukan viljely. Koristekasvien kasvattaminen kasvihuoneessa Tuula Tiirikainen Keudan aikuisopisto Mäntsälä Saari Amarylliksen eli jaloritarinkukan viljely Koristekasvien kasvattaminen kasvihuoneessa Tuula Tiirikainen Keudan aikuisopisto Mäntsälä Saari Amarylliksen biologiaa Amaryllis kuuluu amarylliskasvien (Amaryllidaceae)

Lisätiedot

SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS. Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue. Vihiluodontie 590. Kempele

SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS. Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue. Vihiluodontie 590. Kempele SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue Vihiluodontie 590 Kempele ISS Proko Oy KIRKONMÄENHANKKEET SANKARIHAUTA-ALUE Tavoitteet... 1 Toimeksianto... 2 1. Kohteen perustiedot...2

Lisätiedot

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET pisteet yhteensä / 80 pistettä 1 Valitse oikea väittämä 1 Jätteiden määrää voi vähentää a ostamalla enemmän b ostamalla ulkomailta c ostamalla vähemmän Ympyröi yksi oikea

Lisätiedot

POHJAVEDEN IN SITU PUHDISTAMINEN UUDELLA MENETELMÄSOVELLUKSELLA

POHJAVEDEN IN SITU PUHDISTAMINEN UUDELLA MENETELMÄSOVELLUKSELLA POHJAVEDEN IN SITU PUHDISTAMINEN UUDELLA MENETELMÄSOVELLUKSELLA CASE KÄRKÖLÄ KLOORIFENOLEILLA PILAANTUNUT POHJAVESIALUE JUKKA IKÄHEIMO, PÖYRY FINLAND OY II IV Jukka Ikäheimo 19.3.2015 1 KOKEET KLOORIFENOLIEN

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 2010 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET N:o Kv Säännön nimi 3/2010 6.9.2010 Jätehuoltomääräykset HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Suorakylvön hyödyt kymmenen keskeisintä syytä suorakylvöön

Suorakylvön hyödyt kymmenen keskeisintä syytä suorakylvöön Suorakylvön hyödyt kymmenen keskeisintä syytä suorakylvöön 1. Suorakylvö säästää polttoainetta Perinteisellä viljelymenetelmällä polttoaineen kulutus voi olla viisinkertainen suorakylvöön verrattuna Halpa

Lisätiedot

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRI & TYNNYRIKANNET TYNNYRINKANSI SUOJAA NESTEET NOPEASTI JA YKSINKERTAISESTI Tynnyrinkansi, joka tekee tavallisesta 200 L tynnyristä paloturvallisen säiliön ongelmajätteille. Täyttää

Lisätiedot

SUOMI PRESSU KOTIMAINEN PVC-PRESSU VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. KÄYTTÖKOHTEITA

SUOMI PRESSU KOTIMAINEN PVC-PRESSU VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. KÄYTTÖKOHTEITA KOTIMAINEN PVC- VAATIVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA. SCANTARP - KÄYTTÖKOHTEITA Valmistettu sitkeästä termoplastisesta PVC-muovista. Pohjakangas 1100 dtex polyesteriä. 6,5 x 7 lankaa/cm2. Rakentaminen

Lisätiedot

Käytä tulisijaasi oikeinkampanja

Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Nuohoojien opintopäivä 2012 29.11.2012 Maria Myllynen 1 Käytä tulisijaasi oikeinkampanja Nuohoojat opastavat käyttämään oikein tulisijaa. Vanhaakin tulisijaa voi käyttää

Lisätiedot

Crepes Vonassiennes (Vonnasin perunaletut)

Crepes Vonassiennes (Vonnasin perunaletut) Ranskankermaiset ravunpyrstöt ( 8 annosta ) 1. Valuta 100 g kirjolohen mätiä jääkaapissa yli yön 2. Valuta 2 lasipurkillista ravunpyrstöjä (á noin 200 g) 3. Leikkaa 1 iso tai 2 keskikokoista punasipulia

Lisätiedot

Energiapuun korjuu päätehakkuilta. 07.11.2012 Tatu Viitasaari

Energiapuun korjuu päätehakkuilta. 07.11.2012 Tatu Viitasaari Energiapuun korjuu päätehakkuilta 07.11.2012 Tatu Viitasaari Lämmön- ja sähköntuotannossa käytetty metsähake muodostuu Metsähake koostuu milj m3 0.96 0.54 3.1 Pienpuu Hakkutähteet Kannot 2.24 Järeä runkopuu

Lisätiedot

Kirkkopyhien leivosten reseptit

Kirkkopyhien leivosten reseptit Kirkkopyhien leivosten reseptit Adventin leivos: mantelihyydyke Mantelihyydyke maustekakkupohjalla (pax 100) Maustekakkupohja Voi Kg 0,600 Vehnäjauho Kg 1,800 Sokeri Kg 0,675 Sooda Kg 0,012 Inkivääri Kg

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012 1 (7) SiMAP -mittaus Contents 1. SiMAP-MITTAUSJÄRJESTELMÄ...1 2. KÄYTTÖÖNOTTO...2 2.1 Tee tämä ensin!...2 2.2 Sim-kortin asettaminen paikoilleen...2 3. MITTAUS...3 3.1 Salkku mittauskohteessa...3 3.2 Anturit...3

Lisätiedot

Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013 2016 raames

Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013 2016 raames Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013 2016 raames Eesti mesinike suvine teabepäev Koht ja aeg: Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ruumides, 11.07.2015.a.

Lisätiedot

KOTONA, KOULUSSA JA KAUPUNGISSA

KOTONA, KOULUSSA JA KAUPUNGISSA JAKSO ❶2 3 4 5 6 KOTONA, KOULUSSA JA KAUPUNGISSA 4 OLETKO MIETTINYT: Miten sinä voit vaikuttaa omalla toiminnallasi ympäristöösi? Miten kasvit voivat kasvaa niin monenlaisissa paikoissa? Miten kasvien

Lisätiedot

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto Neuvoja Miia Jylhä 31.102014 Turun Seudun Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät

Lisätiedot

saumaus- ja tiivistysaineet

saumaus- ja tiivistysaineet saumaus- ja tiivistysaineet POWERCOLOR Sementtipohjaisen saumalaastin uusinta sukupolvea sisältää hopea ioneja ja käytetään 1 5 mm leveisiin saumoihin. SILVER ACTIVE SYSTEM on oligodynaaminenhopea ionien

Lisätiedot