Kompostointi kannattaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kompostointi kannattaa"

Transkriptio

1 Tammikuu 2014

2 Sisältö Kompostointi kannattaa...3 Mitä ja miten voi kompostoida?...4 Kompostorin sijoittaminen...9 Seosaineet, eli kuivikkeet...10 Kompostin selvitytymispakkaus...12 Kompostoinnin aloittaminen...14 Kompostoitumisen vaiheet...15 Kompostin tyhjentäminen ja jälkikompostointi...16 Valmiin kompostin käyttö...17 Ongelmia ja ratkaisuja...18 Kompostoituminen on luonnollista, pieneliöiden - bakteerien, sienien ja sädesienien - aikaan saamaa eloperäisen aineen hajoamista hapellisissa olosuhteissa. Hajoamisen tuloksena syntyy hiilidioksidia, vesihöyryä, ravinnesuoloja ja humusta. 2

3 Kompostointi kannattaa Kotitalousjätteestä peräti kolmasosa on eloperäistä biojätettä. Jätetäyttöön joutuessaan biojäte hajoaa hapettomissa olosuhteissa ja muodostaa kasvihuoneilmiötä voimistavaa metaania. Kuivajätteestäkin enää murto-osa päätyy kaatopaikalle haudattavaksi, mutta ravinteikasta biojätettä ei kannata toimittaa kuivajätteen mukana polttoonkaan. Etelä-Karjalassa kaikilla kiinteistöillä on velvollisuus lajitella biojätteet. Erilliskeräyksessä biojätteet noudetaan kiinteistöiltä ja toimitetaan Kukkuroinmäen jätekeskuksessa sijaitsevaan Kekkilän kompostointilaitokseen. Syntypaikalla tapahtuva kompostointi on kuitenkin huomattavasti ympäristöystävällisempää ja myös taloudellisempaa. Biojätteiden omatoiminen kompostointi vähentää jätteen kuljetuksesta aiheutuvia ympäristöhaittoja ja pienentää jätehuollosta aiheutuvia kustannuksia. Hyvän mielen lisäksi kotikompostoija saa ravinteikasta maanparannusainetta puutarhaan ja kasvimaalle. 3

4 Mitä ja miten voi kompostoida? Käytännössä kaiken biologisesti hajoavan jätteen voi kompostoida. Kompostiin ei saa laittaa mitään, mikä ei maadu tai mikä voi haitata kompostin toimintaa. Kompostoitavan biojätteen laatu vaikuttaa siihen, miten kompostointi on asianmukaisinta suorittaa. Pelkän puutarhajätteen kompostointi esimerkiksi on yksinkertaisempaa kuin käymäläjätteen tai elintarvikejätteiden kompostointi. Elintarvikejätteet kunnon kompostoriin Elintarvikejätteiden kompostointiin tarvitaan haittaeläimiltä suojattu ja talviaikana kompostoitaessa myös lämpöeristetty kompostori. Kompostorissa on oltava kansi ja pohja tai pohjaverkko. Talousjätekompostorissa voidaan kompostoida myös puutarhajätteitä, mikäli kompostoriin mahtuu. Nämä kelpaavat kompostiin: Ruuantähteet Kahvin ja teen porot, suodatinpaperit ja teepussit Hedelmien, vihannesten ja juuresten kuoret Munankuoret, munakennot, pienet luut Kalanperkeet Pehmopaperit, ellei niihin ole imeytetty mitään haitallista Huonekasvien jätteet ja multa Puutarhajätteet Kotieläinten häkkien siivousjätteet 4 Tärkkelyksestä valmistetut biopussit maatuvat hitaasti, joten biojätteet kannattaa laittaa kompostoriin sellaisenaan tai sanomalehdestä taiteltuun pussiin pakattuna.

5 Näitä kompostiin ei saa laittaa! Muovi, lasi, kumi, nahka, tekstiilit Imurin pölypussit Tuhka, kalkki Tupakantumpit, lakaisujäte Vaaralliset jätteet, kuten lääkkeet, liuottimet, öljyt, maalit, paristot jne. Vaipat (biohajoavat vaipat voi kompostoida, jos poistaa ei-biohajoavat osat) Nestemäiset elintarvikkeet, paitsi imeytettynä esim. sanomalehteen Haittakasvien, kuten jättiputken tai jättipalsamin siemeniä, kukintoja eikä juurakoita Tuhka nostaa kompostin ph -arvoa ja hidastaa kompostoitumista. Sen vuoksi tuhkaa ei kannata laittaa kompostoriin. Puhdasta puutuhkaa voi laittaa suoraan puutarhan koristekasveille lannoitusja maanparannusaineeksi. 5

6 Minkälainen kompostori meille? Kompostorin voi rakentaa itse tai hankkia jonkun kaupallisen mallin. Sopivan mallin valintaan vaikuttaa käyttötarkoitus ja käyttäjämäärä. Oheisessa taulukossa on suuntaa antavia suosituskokoja elintarvikejätekompostorille, riippuen käyttäjämäärästä. Mikäli samassa kompostorissa käsitellään myös puutarhajätteet, tilantarve kasvaa huomattavasti. Kiinteistötyyppi Asukasmäärä Kompostorin tilavuus Omakotitalo l Paritalo l Rivitalo l Rivi- / kerrostalo l Kerrostalo l Kerrostalo yli 100 vähintään 1800 l Kompostorin hankkijan muistilista Mikä on käyttötarkoitus: käytetäänkö kompostia ympäri vuoden vai ainoastaan kesällä, ja kompostoidaanko talousjätettä, puutarhajätettä vai molempia. Riittävä tilavuus: Kuinka monen henkilön jätteet on tarkoitus kompostoida ja kompostoidaanko samalla laitteella sekä talousjätteet että puutarhajätteet. Riittävän suuri täyttöaukko (huomio myös sekoittaminen). Kansi on helposti avattava ja se pysyy turvallisesti myös auki ja kiinni. Kompostorissa on irrotettava etuseinä tai avattava luukku tyhjennystä varten. Kompostorissa on ilmastointiaukkoja tai -venttiilejä. Lämpöeristys on riittävä ja eriste on suojattu vettymiseltä. Pohjassa on jyrsijäsuojus, esim. metalliverkko (silmäkoko max. 7mm). Kompostori on tiivis, säänkestävä ja suojattu haittaeläimiltä. Suotoveden poistuminen on mahdollista. 6

7 Puutarhajätteille riittää kehikko tai pelkkä auma Puutarhajätteitä voi aivan hyvin kompostoida talousjätekompostorissa, mutta etenkin haravointijätettä syntyy yleensä niin paljon, ettei kompostorin kapasiteetti riitä kaiken jätteen käsittelyyn. Puurtarhajätteiden kompostointi ei vaadi välttämättä kompostoria - yksinkertainen kehikko tai pelkkä aumakin riittää. Kompostorissa tai kehikossa puutarhajäte kuitenkin maatuu nopeammin ja kehikko estää myös jätteiden leviämisen tuulen mukana ympäristöön. Puutarhajätteiden kompostointiin kannattaa varata riittävästi tilaa. Yksittäistä suurta kehikkoa kätevämpi on kaksi- tai useampilokeroinen rakenne, jossa kompostoituminen tapahtuu vaiheittain. Kehikko on helppo rakentaa itsekin. Avattava etuseinä helpottaa tyhjentämistä. Jos kannen nikkarointi tuntuu hankalalata, kannen voi korvata pressulla. Kompostin peittäminen tavalla tai toisella kuitenkin kannattaa, koska se estää kosteuden haihtumista ja toisaalta kompostin vettymistä ja ravinteiden karkaamista maahan sadesäällä. jälkikompostointi, rei itetyn pressun alla etuseinän laudat ovat urassa, jolloin ne on tyhjennyksen yhteydessä helppo irroittaa Haitallisten vieraskasvilajien, kuten jättiputken ja jättipalsamin leviäminen pitää estää. Kasvin siemenet eivät välttämättä menetä itämiskykyään kompostorissa, joten vieraskasvien kukinnot, siemenet ja tuoreet juurakot tulee pakata muovipussiin ja laittaa kuivajätteisiin 7

8 Käymäläjätteet Käymäläjätteet kannattaa myös kompostoida. Kuivakäymälä vähentää jäteveden määrää ja varsinkin ravinteiden määrää jätevedessä. Käymäläjätteestä modostunut komposti onkin erittäin ravinnepitoista. Käymäläjätettä saa kompostoida ainoastaa tarkoitukseen soveltuvassa kompostointilaitteessa, joka on sijoitettu tiiviille pohjalle ja josta ei pääse valumaan nesteitä maahan. Käsittelemätöntä käymäläjätettä ei saa haudata maahan. Tarkasta onko omassa kunnassasi muita kuivakäymälää koskevia ohjeita tai määräyksiä kunnan ympäristöviranomaiselta. Käymäläjätekompostin hyödyntäminen Käymäläjätteen tulisi antaa kompostoitua vähintään vuosi ennen kuin sitä käytetään koristekasveille tai viherrakentamiseen. Hyötykasveille käymäläjätekomposti sopii käytettäväksi parin vuoden ikäisenä. Raakana syötäville kasviksille, kuten salaatille tai porkkanalle, käymäläjätekompostia suositellaan käytettäväksi vasta kolmen vuoden kypsymisen jälkeen. 8

9 Kompostorin sijoittaminen Kompostorin sijoittelua suunniteltaessa kannattaa pitää mielessä jätehuoltomääräysten velvoitteet, mutta myös kompostorin käytettävyys. Kompostorista ei saa aiheutua ympäristölle tai terveydelle haittaa, eikä sitä saa sijoittaa 15 metriä lähemmäs kaivoa tai viittä metriä lähemmäs naapurin rajaa, ilman naapurin suostumusta. Huomioi sijoittelussa nämä: Kompostori sijaitsee riittävän kaukana tuuletusikkunoista ja ilmanvaihtokanavista. Jätteen vienti kompostoriin on helppoa myös talvella. Kompostorin tyhjentämiseen ja jälkikompostointiin on riittävästi tilaa. Kompostorista valuvien suotovesien käsittely on hallittua, joko siten, että alusta on vettäläpäisevä, tai vettäläpäisemättömällä alustalla suotovedet kerätään talteen. Suoto-, sade- ja sulamisvedet eivät keräänny laitteen alle. Sijoituspaikka on tuulelta suojassa, ei suorassa auringon paahteessa. Kompostori sijaitsee yli 15 m lähimmästä kaivosta. Naapurilta on saatu suostumus, jos kompostorin paikka on alle 5 m naapurin rajasta. Naapurin kanssa voi neuvotella myös yhteisestä kompostorin paikasta tontin rajalla. 9

10 Seosaineet eli kuivikkeet Elintarvikejätteiden onnistuneeseen kompostointiin tarvitaan aina jotain seosainetta eli kuiviketta. Seosaine parantaa kompostin ilmavuutta, sitoo kosteutta ja ravinteita, nopeuttaa jätteen hajoamista ja parantaa kompostin ravinnetasapainoa. Kompostoriin vietyjen biojätteiden säännöllinen peittäminen kuivikkeella vähentää myös hajuhaittoja. Seosaineina voi käyttää kaupassa myytäviä valmiiksi säkitettyjä kuorikkeita, mutta kuivikkeeksi kelpaavat yhtä hyvin puiden lehdet ja silputut oksat. Haravointijäte Omalta pihalta haravoidut lehdet, neulaset ja muu pihakarike ovat edullista ja käyttökelpoista seosainetta kompostoriin ja niitä kannattaakin varastoida kuivana talvea varten odottamaan. Tuore kasvijäte ei toimi kuivikkeena, eivätkä puiden ja pensaiden lehdet yksistään, koska ne muodostavat helposti levymäisiä, hapettomia kerroksia kompostiin. Haravointijäte toimiikin parhaiten sekoitettuna muihin seosaineisiin. Oksahake Haketetut oksat imevät tehokkaasti kosteutta ja etenkin havupuuhake neutralisoi hyvin ammoniakkia. Haketta on miellyttävä käyttää seosaineena, koska se ei pölyä eikä jäädy talvella. Puuhake myös kompostoituu hyvin - lehtipuuhake hieman nopeammin kuin havupuuhake. Sopiva palakoko on 1-2 cm. Kutterilastu Kuivasta puusta höylätyt lastut kuohkeuttavat kompostia, mutta hajoavat hitaasti ja sitovat heikosti kosteutta ja ravinteita. Kutterilastujen kanssa kannattaakin käyttää jotain imukykyisempää seosainetta kuten turvetta. Liian hienojakoinen sahanpuru puolestaan tiivistyy liikaa, joten sitä kannattaa käyttää vain pieniä määriä jonkun karkeamman seosaineen kanssa. Huom! Käsiteltyä, esim. maalattua, lakattua tai kyllästettyä puuta ei missään tapauksessa pidä laittaa kompostiin. 10

11 Turve Turve sitoo tehokkaasti kosteutta, ravinteita sekä hajuja ja maatuu nopeasti. Hienojakoisena aineena turve kuitenkin tiivistyy helposti, joten sitä kannattaa käyttää yhdessä karkeamman seosaineen kanssa. Hyvä sekoitussuhde on 1:1. Kuorike Lehti- ja havupuiden rouhittu kuori sitoo hyvin kompostin kosteutta ja hajuja. Se antaa kompostiin ilmavuutta ja parantaa hiilipitoisena aineksena talousjätekompostin ja kuivakäymälän ravinnetasapainoa. Kuorikkeeseen voi sekoittaa lisäksi turvetta, jolloin sen kosteuden ja ravinteiden sitomiskyky entisestään paranee. Havupuiden pihka maatuu heikosti, mutta se voi ehkäistä kärpästen lisääntymistä. Olki ja ruoko Olki ja ruoko hajoavat hitaasti, mutta toimivat silputtuna hyvänä seosaineena. Munakennot Kartonkisia kananmunakennojakin voi käyttää seosaineena. Huokoinen kartonki sitoo hyvin kosteutta ja ravinteita ja silputut kennot hajoavat kompostissa melko nopeasti. Vanha komposti Vanhaa kompostia voi myös käyttää seosaineena, jos se sisältää vielä maatumatonta ainetta. Vanha komposti tuo mukanaan pienieliöstökannan, joka nopeuttaa uudenkin aineksen maatumista. Yksistään käytettynä vanha komposti ei kuitenkaan ole hyvä seosaine. 11

12 Kompostin selviytymispakkaus Kompostin hoidossa on tarkoitus järjestää mahdollisimman suotuisat olosuhteet pieneliöille, jotka hoitavat jätteiden hajottamisen. Happi Kompostissa jätteitä hajottavat pieneliöt tarvitsevat happea elääkseen ja toimiakseen. Kompostorissa tuleekin olla riittävästi ilmanvaihtoaukkoja. Jotta komposti ei mene liian tiiviiksi ja hapettomaksi, siihen lisätään kuohkeuttavaa seosainetta. Aika ajoin kompostia myös pöyhitään ja käännellään hapen saannin turvaamiseksi. Jos olosuhteet kompostissa muuttuvat hapettomiksi, hajotustyötä alkavat tehdä hapettomassa ympäristössä viihtyvät pieneliöt. Hajomaisprosessi muuttuu kompostoitumisesta haju- ja metaanipäästöjä aiheuttavaksi mätänemiseksi. Kosteus Pieneliöt tarvitsevat myös sopivasti kosteutta elääkseen. Komposti on sopivan kosteaa, kun osittain lahonneesta kompostimassasta irtoaa puristettaessa muutama vesipisara. Yleensä elintarvikejäte on liiankin kosteaa, joten sekaan on lisättävä seosainetta kosteuden sitomiseksi. Liian märästä kompostista loppuu ilma ja kompostoituminen muuttuu mätänemiseksi. Puutarhajäte sen sijaan on yleensä kuivaa, joten puutarhakompostia on hyvä kastella kääntämisvaiheessa. Lämpö Kompostin pieneliöt tuottavat lämpöä hajottaessaan jätteitä. Toimivassa kompostorissa lämpötila voi nousta yli 50 asteeseen muutamassa päivässä. Taudinaiheuttajat ja rikkakasvien siemenet tuhoutuvat yleensä asteessa. Talvella lämpöä haihtuu paljon ja kunnollinen lämmöneristys onkin tarpeen. Lumi tai solumuovi, esimerkiksi retkipatja, kompostorin ulkopuolella on pakkasjaksolla hyvä lisäeriste. Liian alhaisessa lämpötilassa kompostoituminen hidastuu, kompostori voi täyttyä ja mennä jäähän. Silloin lämpöä voi yrittää lisätä sijoittamalla kompostiin kuumaa vettä sisältäviä kanistereita. 12

13 Ravinteet Pieneliöt käyttävät kompostin eloperäistä jätettä ravintonaan. Tärkeimmät pieneliöiden tarvitsemat ravinteet ovat typpi (N) ja hiili (C). Tärkeää on myös typen ja hiilen keskinäinen suhde, eli ravinnetasapaino. Elintarvikejäte sisältää yleensä runsaasti typpeä, joten se tarvtsee seurakseen hiilipitoista seosainetta, kuten puuhaketta ja turvetta. Jos kompostissa on liikaa typpeä, osa siitä voi haihtua ammoniakkina ilmaan. Tämän huomaa kompostin pistävästä ammoniakin hajusta. Jos kompostissa taas on liian vähän typpeä suhteessa hiilen määrään, kompostoituminen hidastuu. Tällainen tilanne voi olla yleensä puutarhajätekompostissa. Typpeä voidaan lisätä kasteluveteen sekoitetulla kanankakalla, nokkosvedellä, urealla tai kaupallisilla kompostiherätteillä. Myös tuoreet kasvinosat sisältävät runsaasti typpeä. Nokkosveden resepti Kerää ämpäri täyteen nokkosia. Lisää päälle vettä niin paljon, että kasvit peittyvät. Anna nokkosten seistä vedessä pari viikkoa välillä sekoittaen. Laimenna liemi kymmenkertaisesti. 13

14 Kompostoinnin aloittaminen Kompostointi on paras aloittaa, kun ulkolämpötila on plussan puolella. Lämpötilan laskiessa kompostoituminen hidastuu ja aloitus voi olla hankalaa. Toisaalta kesällä riesana voivat olla kärpäset, ennen kuin kompostoituminen pääsee täyteen vauhtiin. Kompostori pohjustetaan aluksi ilmavalla seosaineella. Pohjalle kannattaa laittaa n. 20 cm paksu kerros esimerkiksi oksasilppua tai kuoriketta. Sitten kompostoria aletaan täyttää tasaisesti lisäämällä kerroksittain biojätettä ja sopivaa seosainetta. Seosainetta käytetään tarpeen mukaan noin % biojätteen määrästä. Eläinperäiset jätteet kannattaa peittää erityisen hyvin hajuhaittojen ja kärpästen välttämiseksi. Kompostin hoito Kompostori voi toimia mainiosti ilman suurempaa vaivaa, jos lajittelu keittiössä on tehty huolellisesti, isommat jätteet on pienitty ja seosainetta on lisätty oikein ja riittävästi. Joka kerta kompostorilla käydessä kannattaa kuitenkin tarkkailla sen hajua, kosteutta, täyttöastetta ja lämpötilaa. Niistä voi päätellä, toimiiko kompostori niin kuin pitäisi ja missä vaiheessa kompostoitumisprosessi on. Toimivaa kompostia ei tarvitse sekoittaa kovinkaan usein. Pintaosan (20-30 cm) pöyhiminen kerran, pari kuukaudessa riittää. Samalla reunoilta voi kääntää massaa kompostin kuumempaan keskiosaan. Suurempia yhteiskäytössä olevia komposteja on hyvä pöyhiä perusteellisemmin muutaman kerran kuukaudessa. 14

15 Kompostoitumisen vaiheet Kompostoitumisen eri vaiheita voi tarkkailla mittaamalla kompsotin lämpötilaa. Lämpenemisvaihe Kun jätettä lisätään kompostoriin säännöllisesti vähän kerrassaan, päällimmäisenä kompostissa on lämpenemisvaiheessa oleva kerros. Tuolloin kompostorin valtaavat bakteerit ja sädesienet ja kompostin lämpötila nousee muutamassa päivässä asteeseen. Kuuma vaihe Kun lämpötila on noussut ylös, alkaa kuuma vaihe. Lämpenemisvaiheen hajottajat väistyvät ja kompostin valtaavat kuumiin oloihin erikoistuneet bakteerit ja sädesienet. Ne käyttävät ravinnokseen kompostin helposti hajoavia ravintoaineita, kuten sokereita ja rasvoja. Kuumassa vaiheessa kompostorin lämpötila voi nousta jopa 85 asteeseen. Tämä vaihe kestää enintään muutaman viikon. Jäähtymisvaihe Kun helposti hajotettava ravinto alkaa loppua, kompostin lämpötila laskee ja siirrytään jäähtymisvaiheeseen. Lämpötila laskee asteeseen. Kompostin valtaavat taas uudet hajottajat. Vaikeammin hajotettavia puuaineksia ryhtyvät hajottamaan niihin erikoistuneet sienet ja sädesienet. Myös homesienet kuuluvat toimivaan kompostin. Jäähtyvään kompostiin ilmestyvät myös paljain silmin nähtävät tunkiolierot, kovakuoriaiset, siirat ja tuhatjalkaiset. Kypsymisvaihe Viimeisessä vaiheessa puhutaan kompostin jälkikypsymisestä. Tässä vaiheessa komposti muuttuu valmiiksi mullaksi, eli humukseksi, kompostimassa on vielä lämmintä. Nopeinta hajoaminen on o C:ssa. 15

16 Kompostin tyhjentäminen ja jälkikompostointi Kompostoria ei kannata tyhjentää liian aikaisin, mikäli siihen vielä mahtuu jätettä. Pieneliöiden on annettava tehdä hajotustyötään rauhassa. Tyhjennys on kuitenkin tehtävä viimeistään siinä vaiheessa, kun kompostori täyttyy. Kompostointiajasta, jätteen määrästä ja laadusta, kompostorin toimivuudesta, ulkoilman lämpötilasta ja kompostin hoidosta riippuu, onko komposti jo valmista käytettäväksi vai onko se jälkikompostoitava. Myös käyttökohde vaikuttaa siihen, mikä on kompostin sopiva kypsyysaste. Kompostin kypsyyden pystyy parhaiten arvoimaan sen ulkonäöstä ja hajusta. Kypsä komposti tuoksuu miellyttävän multamaiselta, on tummanruskeaa ja tasalaatuista. Maatumattomia elintarvikejätteitä ei enää pysty erottamaan - lukuunottamatta mahdollisia kananmunan kuoria ja pieniä luita, jotka maatuvat hyvin hitaasti. Kompostin tyhjentäminen kannattaa ajoittaa kevääseen, jolloin multa saadaan heti käyttöön istutuksille. Toinen tyhjennys kannattaa suorittaa syksyllä, jotta kompostiin saadaan tilaa talvea varten. Vähemmän maatunut kompostin pintakerros kannattaa aina ottaa tyhjennyksen yhteydessä erilleen ja laittaa se tyhjennetyn kompostorin pohjalle, uuden kompostin siemeneksi. Jälkikompostointi Puolikypsä komposti on alle vuoden ikäistä ja se on voimakas lannoite. Monille hyötykasveille sitä ei kannata käyttää sellaisenaan, joten jälkikompostointi voi olla tarpeen. Jälkikompostointiin soveltuu esimerkiksi puukehikko tai avonainen auma. Kompostimassa on hyvä suojata muovilla tai muulla peitteellä, ettei se kuivu tai ole alttiina sateelle. Hapensaanti tulee varmistaa joko peitteen liepeiden alta tai tekemällä peitteeseen ilmareikiä. Kasaa kannattaa silloin tällöin käännellä ja tarvittaessa kastella. Puolikypsän elintarvikejätekompostin voi siirtää jälkikompostoitumaan myös puutarhajätekompostiin. Typpipitoisena se nopeuttaa tällöin myös puutarhajätteen lahoamista. 16

17 Valmiin kompostin käyttö Kypsää kompostia voi käyttää kasvimaan parantamiseen ja lähes kaikkialla puutarhassa. Yksinään käytettynä komposti on liian kuohkea kasvualusta, joten se kannattaa muokata maahan. Kasvimaan parantamiseen sitä voi käyttää kasvien tarpeesta ja maan kunnosta riippuen litraa neiliömetrille, eli 3-5 cm paksun kerroksen verran. Kompostimulta on pitkävaikutteista maanparannusainetta. Samalle lohkolle sitä kannattaakin laittaa noin kolmen neljän vuoden välein. Kukkalaatikoihin kompostista saa hyvän kasvualustan, kun siihen sekoittaa hiekkaa ja savea suhteessa 1:1:1. Erityisen vaateliaita kompostimullan suhteen ovat juurekset, sipulit, yrtit, salaatit, marjapensaat ja hedelmäpuut sekä muut monivuotiset kasvit. Niille kannattaa laittaa vain hyvin maatunutta kompostimultaa. Kaalit, kurpitsat, kurkut ja tomaatit sen sijaan sietävät puolikypsääkin kompostimultaa. Mansikka tuottaa satoa parhaiten ravinneköyhässä maassa, joten mansikalle ei ravinteikasta kompostimultaa kannata laittaa ensinkään. Ennen käyttöä valmis komposti kannattaa seuloa noin 10 mm seulalla, jotta massasta saadaa eroteltua huonosti maatuneet luut, juurakot ja oksankappaleet. Ne voi laittaa takaisin kompostoriin jatkamaan lahoamista. Seulottu multa on siistiä leviteltäväksi vaikka nurmikolle ohueksi katteeksi. 17

18 Ongelmia ja ratkaisuja ONGELMA SYY RATKAISU Mädäntyneen haju Komposti on liian märkä tai tiivis. Jätteitä ei ole peitetty kunnolla. Lisää karkeaa seosainetta ja sekoita komposti hyvin. Hautaa jätteet, etenkin eläinperäinen jäte syvemmälle kompostiin. Pistävä ammoniakin haju Ravinnetasapaino ei ole kunnossa (liikaa typpeä). Lisää turvetta, joka on hyvä hiilenlähde ja sitoo lisäksi tehokkaasti hajuja. Komposti ei lämpene / jäte ei maadu Komposti on liian märkä Komposti on liian kuiva Kompostissa on liian vähän typpeä (yleensä puutarhajätekomposti) Kuuma vaihe on ohi ja maatuva aines on kompostoitunut Lisää reilusti seosainetta ja sekoita hyvin. Kastele haalealla vedellä ja hämmennä. Lisää typpeä nokkosveden, kanankakan, urean tai puolikypsän kompostin muodossa Tyhjennä komposti Komposti on jäätynyt Kovat pakkaset voivat jäädyttää lämpöeristetynkin kompostin, etenkin jos kompostissa on liian vähän biojätettä lämpöeristys on riittämätön Kompostoria voi käyttää vaikka se olisi jäätynyt, niin pitkään kuin siihen mahtuu jätettä. Kevään tullen komposti kyllä sulaa, mutta sulamista voi edesauttaa seuraavasti: Laita kuumaa vettä sisältävä kanisteri kompostoriin ja vaihda se muutaman päivän välein. Puutarhakompostorin sulamista voi keväällä edistää typpipitoisella heräteaineella. 18

19 ONGELMA SYY RATKAISU Kärpäset, kärpäsen toukat Kompostin haju houkuttelee kärpäsiä. Kts. kohta mädäntyneen haju Lisää seosainetta ja sekoita. Käännä pinnalla olevat munat ja toukat kompostin kuumaan keskiosaan Käytä tarvittaessa kärpästen hävittämiseen tarkoitettua, kompostiin soveltuvaa torjunta-ainetta. Muurahaiset Komposti on liian kuiva Muurahaisista ei ole mitään haittaa, mutta liian kuivassa kompostissa maatuminen ei tapahdu tehokkaasti, joten kastele kompostia haalealla vedellä ja sekoita hyvin. Sieni- ja homekasvusto Sienet ja homeet kuuluvat normaalisti toimivaan kompostiin ja osallistuvat biojätteen hajottamiseen. Ei syytä huoleen, hoida kompostia kuten ennenkin. 19

20 Asiakaspalvelu, puh ,

Ohjeita kompostointiin. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta

Ohjeita kompostointiin. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Ohjeita kompostointiin Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Arvokkaat ravinteet talteen Kompostointi on eloperäisen aineen hajoamista. Kompostoinnissa

Lisätiedot

MIKSI KOMPOSTOIDA? Luonnonmukainen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun

MIKSI KOMPOSTOIDA? Luonnonmukainen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun KOMPOSTOINTI MIKSI KOMPOSTOIDA? Luonnonmukainen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun Kaatopaikalle joutuva maatuva jäte hajotessaan tuottaa metaanikaasua, joka on 20

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Kompostoi!

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Kompostoi! Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Kompostoi! Sisällysluettelo: Kompostointi kannattaa! 3 Mitä kompostissa tapahtuu? 4 Kompostoreita eri tarpeisiin 6 Banaaninkuoret kompostiin 7 Seosaineen käyttö tuo ilmavuutta

Lisätiedot

Kompostoinnin pikaopas

Kompostoinnin pikaopas Näin kompostoit Kompostoinnin pikaopas 1. Keittiöjätteen kompostointiin tarvitset kompostorin. Jälkikypsytä keittiöjäte aumassa tai kehikossa (s. 3, 7) 2. Puutarhajätteelle riittää auma tai kehikko. (s.

Lisätiedot

Kuivakäymälästä kompostiin KO M P O S TO I N T I

Kuivakäymälästä kompostiin KO M P O S TO I N T I Kuivakäymälästä kompostiin KO M P O S TO I N T I Ravinteiden kierrättäminen kannattaa saat hyvää multaa pihaan säästät lannoitteiden ja mullan ostossa saat hyötyliikuntaa ja iloisen mielen säästät jätemaksuissa

Lisätiedot

KOMPOSTINHOITAJAN OPAS

KOMPOSTINHOITAJAN OPAS Näin kompostoit KOMPOSTINHOITAJAN OPAS KOMPOSTOINNIN PIKAOPAS Keittiöjätteen kompostointiin tarvitset kompostorin (s. 4) Puutarhajätteelle riittää auma tai kehikko (s. 8) Komposti toimii, kun muistat lisätä

Lisätiedot

MITÄ KOMPOSTOINTI ON?

MITÄ KOMPOSTOINTI ON? AINE VIRTAA 1 AINE KIERTÄÄ 2 MITÄ KOMPOSTOINTI ON? Kompostoituminen on luonnollista pieneliöiden aikaansaamaa eloperäisen aineen lahoamista hapellisissa oloissa. Kompostorissa lahoamista tehostetaan kokoamalla

Lisätiedot

Kompostointi kannattaa!

Kompostointi kannattaa! Kompostointi kannattaa! Ympäristösi hyväksi 2 l Kompostointi kannattaa Sisältö Kompostointi kannattaa 3 Näin aloitat 3 Hyvä kompostori on 4 Kompostin sijoittaminen 5 Mitä voi kompostoida? 5 Hoitaminen

Lisätiedot

VINKKEJÄ KOTIKOMPOSTOIJALLE

VINKKEJÄ KOTIKOMPOSTOIJALLE VINKKEJÄ KOTIKOMPOSTOIJALLE KOMPOSTORIN SIJOITTAMINEN Kompostori kannattaa sijoittaa tuulensuojaan ja lämpimälle paikalle, jos se vain suinkin on mahdollista. Tuulettomassa paikassa kompostorin kannen

Lisätiedot

Greenyn osat: 1. Kansi 2. Lämpömittari 3. Luukku 4. Ilmansäädin 5. Laatikko 6. Suodatuslevy 7. Vesiaukon tulppa

Greenyn osat: 1. Kansi 2. Lämpömittari 3. Luukku 4. Ilmansäädin 5. Laatikko 6. Suodatuslevy 7. Vesiaukon tulppa Greenyn osat: 1. Kansi 2. Lämpömittari 3. Luukku 4. Ilmansäädin 5. Laatikko 6. Suodatuslevy 7. Vesiaukon tulppa 1. 2. 7. 6. 3. 4. 5. Greenyn vakio-osat ovat valmiiksi kiinnitettyinä. Greeny kompostori

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Kompostoin kanna aa...3 Mitä ja miten voi kompostoida? Millainen kompostori meille?...6 Kompostorin sijoi aminen...9 Seosaineet eli kuivikkeet.

Kompostoin kanna aa...3 Mitä ja miten voi kompostoida? Millainen kompostori meille?...6 Kompostorin sijoi aminen...9 Seosaineet eli kuivikkeet. Helmikuu 2017 Kompostoin kanna aa...3 Mitä ja miten voi kompostoida?......4 Millainen kompostori meille?...6 Kompostorin sijoi aminen...9 Seosaineet eli kuivikkeet...10 Kompos n selvitytymispakkaus...12

Lisätiedot

1. Ongelmat kompostoinnissa

1. Ongelmat kompostoinnissa KOMPOSTOINTIOPAS 1. Ongelmat kompostoinnissa Komposti haisee Haju voi johtua siitä, että komposti on liian märkä ja tiivis. Silloin kompostiin pitää lisätä seosaineita ja sekoittaa komposti huolellisesti.

Lisätiedot

Keittiöstä kompostoriin taloyhtiössä

Keittiöstä kompostoriin taloyhtiössä KOMPOSTOINTI Keittiöstä kompostoriin taloyhtiössä Ravinteiden kierrättäminen kannattaa saadaan hyvää multaa taloyhtiön pihaan säästetään lannoitteiden ja mullan ostossa saadaan hyötyliikuntaa ja iloista

Lisätiedot

Huom! Älä laita biojätteen erilliskeräysastiaan suuria oksankappaleita, ne haittaavat kompostin toimintaa.

Huom! Älä laita biojätteen erilliskeräysastiaan suuria oksankappaleita, ne haittaavat kompostin toimintaa. BIOJÄTTEEN LAJITTELU Pudasjärven kaupungin jätehuoltomääräykset velvoittavat vähintään neljän talouden asuinkiinteistöt sekä kiinteistöt, joilla on ruokala, elintarvikemyymälä tai vastaava, lajittelemaan

Lisätiedot

Ruoka- ja puutarhajätteen kompostointi kotona

Ruoka- ja puutarhajätteen kompostointi kotona Ruoka- ja puutarhajätteen kompostointi kotona KOMPOSTOINTI KOTITALOUDESSA Elintarvikejätteen kompostoinnin on tapahduttava kannellisessa säiliössä, joka estää haittaeläinten pääsyn kompostoriin ja jossa

Lisätiedot

Pientalon jätehuolto. Maija Palomäki

Pientalon jätehuolto. Maija Palomäki Pientalon jätehuolto Maija Palomäki 14.3.2018 Sisältö Omakotiasujan jätehuoltopalvelut Jäteastian yhteiskäyttö Kompostointi Risujen käsittely Monilokeroinen jäteastia Lisätietoa jäteasioista Omakotiasujan

Lisätiedot

Tammikuu 2018 KOMPOSTOINTIOPAS

Tammikuu 2018 KOMPOSTOINTIOPAS Tammikuu 2018 KOMPOSTOINTIOPAS MONTA HYVÄÄ SYYTÄ KOMPOSTOIDA Kotitalousjätteestä noin kolmannes on bio- ja puutarhajätettä. Kompostoinnissa luonnon pieneliöt hajottavat biojätteen ravinteet kasveille käyttökelpoiseen

Lisätiedot

Helmikuu 2016 KOMPOSTOINTIOPAS

Helmikuu 2016 KOMPOSTOINTIOPAS Helmikuu 2016 KOMPOSTOINTIOPAS MONTA HYVÄÄ SYYTÄ KOMPOSTOIDA Kotitalousjätteestä noin kolmannes on bio- ja puutarhajätettä. Kompostoinnissa luonnon pieneliöt hajottavat biojätteen ravinteiksi kasveille

Lisätiedot

KOMPOSTOINTIOPAS. Rosk n Roll Oy Ab. www.rosknroll.fi

KOMPOSTOINTIOPAS. Rosk n Roll Oy Ab. www.rosknroll.fi KOMPOSTOINTIOPAS Rosk n Roll Oy Ab www.rosknroll.fi Piirrokset: Tuija Tamminen, Rosk n Roll Oy Ab Kuvat:Hannu Kaasalainen, Anna-Leena Mäkelä, Rosk n Roll Oy Ab kuva-arkisto Taitto: Pinja Pekki, Anna-Leena

Lisätiedot

Kompostointiopas NAPAPIIRIN RESIDUUM OY

Kompostointiopas NAPAPIIRIN RESIDUUM OY Kompostointiopas NAPAPIIRIN RESIDUUM OY SISÄLLYSLUETTELO Mitä kompostoinnissa tapahtuu sivu 5 Kompostin hankkiminen sivu 6 Kompostin rakentamisohje sivut 8-9 Kompostoinnin aloittaminen sivu 10 Mitä kompostiin

Lisätiedot

Kompostorit. biolan.fi

Kompostorit. biolan.fi Kompostorit biolan.fi Kompostointi on ekoteko Kompostointi on luonnollinen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun. Kompostin ravinteet virkistävät maan pieneliötoimintaa

Lisätiedot

Kekkilä kompostorit ja kuivakäymälät

Kekkilä kompostorit ja kuivakäymälät Kekkilä kompostorit ja kuivakäymälät Kekkilän kompostorien ja kuivakäymälöiden avulla kotona, puutarhassa ja kesämökillä syntyvän maatuvan jätteen käsittely on siistiä ja vaivatonta. Tyylikkäät ja toimivat

Lisätiedot

KOMPOSTOINTIOPAS kotitalouksille ja taloyhtiöille

KOMPOSTOINTIOPAS kotitalouksille ja taloyhtiöille KOMPOSTOINTIOPAS kotitalouksille ja taloyhtiöille 09/09 Tästä oppaasta löytyy ohjeita ja vinkkejä niille, jotka haluavat kiinteistössään ryhtyä kompostoimaan. Kompostointi kotona tai mökillä soveltuu eloperäisten

Lisätiedot

Kompostointikurssi. Kompostorin syyshuolto. Ravinnepankki-hanke Tiina Toivonen

Kompostointikurssi. Kompostorin syyshuolto. Ravinnepankki-hanke Tiina Toivonen Kompostointikurssi Kompostorin syyshuolto Ravinnepankki-hanke Tiina Toivonen Ravinnepankki ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke Toteutusaika: 2015-2016 Tavoitteet: ruokahävikin vähentäminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Kompostista kukkaruukkuun

Kompostista kukkaruukkuun Kompostista kukkaruukkuun Mitä kompostointi on? Kompostointi on ihmisen tehostamaa eloperäisen aineksen luonnollista palamista ja lahoamista. Otollisissa happi-, lämpö-, kosteus- ja ravinneolosuhteissa

Lisätiedot

Kotikompostointi. Helppo ympäristöteko

Kotikompostointi. Helppo ympäristöteko Kotikompostointi Helppo ympäristöteko Jätekukko Oy, 2009 Opas on toteutettu yhteistyössä Pohjois-Savon Martat ry:n kanssa. Jätekukko Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävä on hoitaa kunnille

Lisätiedot

Kompostointiopas. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster

Kompostointiopas. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Kompostointiopas Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Valokuvat: HSY / Jenni-Justiina Niemi Piirrokset: HSY / Anssi Keränen ja Paul Söderholm Sisältö Kompostointi luonnollisesti

Lisätiedot

www.ytv.fi Kompostointiopas

www.ytv.fi Kompostointiopas www.ytv.fi Kompostointiopas YTV (Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta) Jätehuoltolaitos Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki Puh. 09 156 11 www.ytv.fi SISÄLLYS KOMPOSTOINTI LUONNOLLISESTI!... 4 KOMPOSTOINNIN

Lisätiedot

Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet Biojussi kiinteistökompostori ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Sisällysluettelo 1. Kompostorin sijoittuminen ja asennus tontilla 2. Tekniset tiedot 3. Kompostointi 3.1.

Lisätiedot

Kompostointiopas.

Kompostointiopas. Kompostointiopas www.rosknroll.fi Piirrokset: Tuija Tamminen, Rosk n Roll Oy Ab Kuvat: Hannu Kaasalainen, Anna-Leena Mäkelä, Rosk n Roll Oy Ab kuva-arkisto Taitto: Sabina Lindström Kompostointiopas on

Lisätiedot

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry KOMPOSTOINTI- OPAS Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry SISÄLLYS- LUETTELO 2 KOMPOSTOINTIOPAS Kompostointi - helppoa ja palkitsevaa 4 Kompostoidaan kaikki maatuva 6 Kompostori, kehikko vai kasakomposti?

Lisätiedot

KOMPO OMPO T S OINTI- OPA

KOMPO OMPO T S OINTI- OPA KOMPOSTOINTI- OPAS SISÄLLYS- LUETTELO 2 KOMPOSTOINTIOPAS Kompostointi - helppoa ja palkitsevaa 4 Kompostoidaan kaikki maatuva 6 Kompostori, kehikko vai kasakomposti? 8 Komposti löytää paikkansa 9 Kompostoria

Lisätiedot

Käymäläjätteen käsittely ja kompostointi kasvuvoimaa kompostista!

Käymäläjätteen käsittely ja kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Käymäläjätteen käsittely ja kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Materiaali: Aino-Maija Kyykoski, ympäristöinsinööri Tampere 7.5.2013 Vuosituotos Vuosituotos virtsaa jopa 500 l/vuosi tai 1,3 litraa/ päivä

Lisätiedot

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!... Tammikuu 2015 Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit......5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...11 2 Onneksi olkoon, olet päättänyt aloittaa

Lisätiedot

RANUAN KUNTA KOMPOSTOINTIOPAS

RANUAN KUNTA KOMPOSTOINTIOPAS RANUAN KUNTA KOMPOSTOINTIOPAS 1 MIKSI KANNATTAA KOMPOSTOIDA? Tänä päivänä kaatopaikat täyttyvät yhä kasvavaa vauhtia. Meidän tulisi vähentää jätteen määrää, jotta meillä tulevaisuudessa olisi puhdas ympä-

Lisätiedot

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry KOMPOSTOINTI- OPAS Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry SISÄLLYS- LUETTELO 2 KOMPOSTOINTIOPAS Kompostointi - helppoa ja palkitsevaa 4 Kompostoidaan kaikki maatuva 6 Kompostori, kehikko vai kasakomposti?

Lisätiedot

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry KOMPOSTOINTI- OPAS Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry SISÄLLYS- LUETTELO 2 KOMPOSTOINTIOPAS Kompostointi - helppoa ja palkitsevaa _ 4 Kompostoidaan kaikki maatuva _ 6 Kompostori, kehikko vai

Lisätiedot

Mökkiläisen jäteopas

Mökkiläisen jäteopas Mökkiläisen jäteopas Mökkien jätehuollon periaatteet Mökillä syntyy jätettä samaa tahtia kuin kaupunkikodissakin, ja mökkejä koskevat normaalit jäteohjeet. Jotta mökkeily olisi jätteidenkin suhteen leppoisaa,

Lisätiedot

JK 125 & JK 270 Oma Ekologinen Kiertokulkusi

JK 125 & JK 270 Oma Ekologinen Kiertokulkusi JK 125 & JK 270 Oma Ekologinen Kiertokulkusi Jorakompostori Käyttöohje Testattu ja Hyväksytty JK 270 on testattu ja arvioitu projektissa missä oli mukana 466 pientaloutta, moniperhetaloutta sekä lastentarhoja.

Lisätiedot

Kuivikekäymälä Asennus- ja käyttöohje

Kuivikekäymälä Asennus- ja käyttöohje Kuivikekäymälä Asennus- ja käyttöohje Biolan Kuivikekäymälän osat Biolan Kuivikekäymälän toimitussisältö käsittää kaikki yllä olevat osat. Lisäksi mukana on nesteenpoistoletku, kuivikkeen annostelukauha

Lisätiedot

Biolan Pikakompostori 220 osaluettelo...2

Biolan Pikakompostori 220 osaluettelo...2 PIKAKOMPOSTORI 220 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo Biolan Pikakompostori 220 osaluettelo...2 1. Kompostorin

Lisätiedot

ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti

ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti Kompostoiva puucee Suomessa suunniteltu suomalaisiin olosuhteisiin. Ecoteco-toimitus sisältää täydellisen toimivan puuceeratkaisun vapaaajan käyttöön. Elementtirakenteisen rakennuksen, joka on helppo itse

Lisätiedot

Sisältö. 1. Miksi kompostoida?...3. 2. Kompostori...4. 3. Ennen kuin aloitat...5. 4. Tuumasta toimeen...8. 5. Kompostointi...8

Sisältö. 1. Miksi kompostoida?...3. 2. Kompostori...4. 3. Ennen kuin aloitat...5. 4. Tuumasta toimeen...8. 5. Kompostointi...8 Sisältö 1. Miksi kompostoida?...3 2. Kompostori...4 3. Ennen kuin aloitat...5 4. Tuumasta toimeen...8 5. Kompostointi...8 6. Ongelmatilanteet...10 7. Sisäkompostori...12 8. Puutarhajätteiden kompostointi...13

Lisätiedot

Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia.

Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. VAPO YMPÄRISTÖ Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. Imukykyinen ja monikäyttöinen vaalea rahkaturve on ylivoimainen kuivike nesteiden, ravinteiden ja hajujen sitomisessa. Se sopii

Lisätiedot

Vähennetään jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa

Vähennetään jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa JÄTEOPAS Vähennetään jätettä Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa toimenpiteitä, joiden ansiosta jätettä ei synny lainkaan haitallisten ja myrkyllisten aineiden käytön vähentämistä tuotteiden uudelleenkäyttöä

Lisätiedot

Kompostointia kotioloissa 2010

Kompostointia kotioloissa 2010 Kompostointia kotioloissa 2010 www.kiertokapula.fi Kompostointi, viherpiipertäjien keksintöäkö? Ei suinkaan! Ihminen tehostaa luonnollista lahoamis-/palamisprosessia järjestämällä sille otolliset olosuhteet.

Lisätiedot

Keittiökompostori. Kätevä joka kodin talousjätekompostori

Keittiökompostori. Kätevä joka kodin talousjätekompostori Keittiökompostori Kätevä joka kodin talousjätekompostori Miksi valita BOKASHIkeittiökompostori? Keskiverto 4-henkinen perhe tuottaa runsaasti orgaanista jätettä päivittäin. Se kattaa jopa 30% kaikesta

Lisätiedot

Kompostimaija Kompostointiopas

Kompostimaija Kompostointiopas Kompostimaija Kompostointiopas Sisältö: Kestävä kierrätysyhteiskunta...3 Tämä on Gröna Johanna...4 Miksi kompostoida?...6 Miten menetellä...8 Mitä komposti vaatii toimiakseen?...10 Kompostieliöt...11 Mahdolliset

Lisätiedot

Kotimainen Käyttövalmis Ravinteikas

Kotimainen Käyttövalmis Ravinteikas Kotimainen Käyttövalmis Ravinteikas Puutarhamulta Trädgårdsjord Belinda Puutarhamulta on käyttövalmis, yleislannoitettu ja kalkittu multaseos kaikkialle puutarhaan. Multa sisältää tasalaatuisiksi seulottuja

Lisätiedot

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUKSEEN HANKITTAVAT TARVIKKEET Seuraavat tarvikkeet tarvitaan laitteistotoimituksen lisäksi Aquatron-laitteiston asennukseen: 1.1 Wc-istuin. - 3 L huuhteleva pientalon

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2012. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 82 pistettä

Jäteselviytyjät 2012. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 82 pistettä Jäteselviytyjät 2012 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 82 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Mitä vaarallisille

Lisätiedot

Jätevesi-ilta Tampereen ammattikorkeakoulu 7.8.2013 Kuivakäymäläratkaisut sisätiloihin ja käymälätuotosten käsittely

Jätevesi-ilta Tampereen ammattikorkeakoulu 7.8.2013 Kuivakäymäläratkaisut sisätiloihin ja käymälätuotosten käsittely Jätevesi-ilta Tampereen ammattikorkeakoulu 7.8.2013 Kuivakäymäläratkaisut sisätiloihin ja käymälätuotosten käsittely Susanna Pakula Kuivakäymälän hankinta tuumasta toimeen! Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Palvelupiste Hannikainen, p Jyväskylän kaupunki Jätehuolto

Palvelupiste Hannikainen, p Jyväskylän kaupunki Jätehuolto Palvelupiste Hannikainen, p. 014 266 5025 palvelupistehannikainen@jkl.fi ilmoitus kaupungin jätehuoltoon. Ilmoitusta ei tarvita, jos kuuluu biojätteen astiakeräyksen piiriin ja kompostoi ainoastaan kiinteistöllä

Lisätiedot

Biojäte. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2012 -kilpailuun

Biojäte. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2012 -kilpailuun Biojäte Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2012 -kilpailuun Vältä jätettä Älä heitä ruokaa roskiin! Me suomalaiset heitämme joka vuosi pois miljoonia kiloja syötäväksi ostettua ruokaa. Ruoan haaskaus kuluttaa

Lisätiedot

Kotitalous- ja puutarhajätteen käsittely

Kotitalous- ja puutarhajätteen käsittely Kotitalous- ja puutarhajätteen käsittely Asiakaspalvelupäällikkö Liisa Sivusaari 14.4.2015, Keravan Omakotiyhdistys ry Kiertokapula Oy 1 Kotitalouden jätehuolto Seka- ja kuivajätteet energiahyödynnettäväksi

Lisätiedot

Kekkilä Tehokäymälä 230 L

Kekkilä Tehokäymälä 230 L 230 L Tehokäymälä 230 L on tyylikäs, tehokas ja hajuton kuivikekäymälä, joka on lämpöeristetty myös ympärivuotista käyttöä ajatellen. Se kompostoi käymäläjätteet tehokkaasti. Siinä on suuri tyhjennysluukku

Lisätiedot

PIKAKOMPOSTORI 220 PIKAKOMPOSTORI 550

PIKAKOMPOSTORI 220 PIKAKOMPOSTORI 550 PIKAKOMPOSTORI 220 PIKAKOMPOSTORI 550 70572600-70572900 - 70573400 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOMPOSTOINTIKURSSI. Sisältö: 20 piirtoheitinkalvoa, luentorunko, kirjallisuusluettelo

KOMPOSTOINTIKURSSI. Sisältö: 20 piirtoheitinkalvoa, luentorunko, kirjallisuusluettelo KOMPOSTOINTIKURSSI Kohderyhmä: Kurssimateriaali tarjoaa perustietoutta kompostoinnista kotitalouksissa ja asuntokiinteistöissä. Materiaali on ensisijaisesti suunnattu pääkaupunkiseudun pien- ja kerrostalokompostoijille.

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Kuivakäymälät, kompostointi ja pesuvesien puhdistaminen. Vesistöjä kunnostamaan -infotilaisuus , Kustavi

Kuivakäymälät, kompostointi ja pesuvesien puhdistaminen. Vesistöjä kunnostamaan -infotilaisuus , Kustavi Kuivakäymälät, kompostointi ja pesuvesien puhdistaminen Vesistöjä kunnostamaan -infotilaisuus 10.9.2016, Kustavi Ravinteiden kierto tulevaisuudessa välttämätöntä Fosfori on alkuaine, jonka on arvioitu

Lisätiedot

Taimikasvatus aikaistaa kukintaa ja satoa

Taimikasvatus aikaistaa kukintaa ja satoa PUUTARHAOPAS Taimikasvatus aikaistaa kukintaa ja satoa Helposti alkuun Kylvä kurkun, kurpitsojen ja sokerimaissin siemenet toukokuun alussa. 1. Kylvä aina puhtaisiin ruukkuihin tai lokerikkoihin. 2. Paras

Lisätiedot

Komposti ja komposti!

Komposti ja komposti! Kasvua kompostilla Komposti ja komposti! Vanha konsti on pussillinen hyvää kompostia Päästöt säästöiksi Ravinteiden ja raaka-aineiden tuhlaus ei ole mielekästä Typen ja fosforin hyödyntäminen taloudellisesti

Lisätiedot

Kasvissivutuotteen hyödyntäminen maanparannusaineena. Marja Lehto, Tapio Salo

Kasvissivutuotteen hyödyntäminen maanparannusaineena. Marja Lehto, Tapio Salo Kasvissivutuotteen hyödyntäminen maanparannusaineena Marja Lehto, Tapio Salo Kasvissivutuotteen rumpukompostointi Lähtö- ja seosaineet 2 Syksyllä analysoitiin näytteet Alitalon Vihannes Oy:stä 1-v ja 2-v

Lisätiedot

Kompostoinnin hyödyt ja memetelmät. Erkki Vihonen, Etelä-Pohjanmaan ProAgria

Kompostoinnin hyödyt ja memetelmät. Erkki Vihonen, Etelä-Pohjanmaan ProAgria Kompostoinnin hyödyt ja memetelmät Erkki Vihonen, Etelä-Pohjanmaan ProAgria Kompostointi Mitä kompostointi on Kompostoinnin perusteet Pellon pieneliöt Karjanlanta Lähteet ja linkit Mitä kompostointi on

Lisätiedot

Puutarhamarttailua Ruukullinen yrttejä

Puutarhamarttailua Ruukullinen yrttejä Puutarhamarttailua Ruukullinen yrttejä Marttaliitto ry Yrttiruukku parvekkeella ja pihalla Yksi- ja monivuotiset yrtit (monivuotiset kellariin tai maahan talveksi) Aurinkoinen, lämmin paikka. Suojataan

Lisätiedot

Kuivakäymälä järkevä valinta

Kuivakäymälä järkevä valinta Kuivakäymälä järkevä valinta Miksi kuivakäymälä? Ei kuluta vettä lainkaan tai hyvin vähän (mallista riippuen) taloudellinen erittäin hyvä sellaisiin kohteisiin, joissa on ongelmia kaivoveden riittävyyden

Lisätiedot

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista!

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Aino Maija Kyykoski Käymäläseura Huussi ry Vuosituotos Vuosituotos virtsaa

Lisätiedot

MARJANVILJELY KASVUALUSTAT JA LANNOITTEET VIHANNEKSET, MARJAT JA YRTIT

MARJANVILJELY KASVUALUSTAT JA LANNOITTEET VIHANNEKSET, MARJAT JA YRTIT MARJANVILJELY KASVUALUSTAT JA LANNOITTEET VIHANNEKSET, MARJAT JA YRTIT Kotimaiset kasvualustat marjoille Mansikat Vadelmat Karhunvatukat Pensasmustikat Ratkaisut terveeseen kasvuun Turvepohjaiset kasvualustat

Lisätiedot

BIOLAN PIKAKOMPOSTORI 220 eco Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä 01/2012 70579000, 70579200

BIOLAN PIKAKOMPOSTORI 220 eco Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä 01/2012 70579000, 70579200 BIOLAN PIKAKOMPOSTORI 220 eco Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet Valmistenumero 70579000, 70579200 Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä 01/2012 1 29 cm 62 cm 102 cm 31 cm

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN DT -TEKNOLOGIA TEKEE TULOAAN Raini Kiukas Käymäläseura Huussi ry DT keskus Kuivakäymälä kopli@kopli.fi HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA MAAILMAN TÄRKEIN LUONNONVARA ON MAKEA VESI MEIDÄN

Lisätiedot

Novarbo luomulannoitteet

Novarbo luomulannoitteet www.novarbo.fi tatuotteet Lannoitteet Kuivikkeet Viherrakentaminen Novarbo luomulannoitteet Luomulannoitteet alan osaajalta. Kasvihuonetekniikka Kasvualustatuotteet Lannoitteet Kuiv Luonnonmukainen lannoiteperhe

Lisätiedot

eco Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä

eco Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä Käymälät biolan.fi KÄYMÄLÄT ULKOTILOIHIN Biolan Kompostikäymälä eco L 65 x K 97 x S 65 cm Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä Mukava käytössä

Lisätiedot

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Metalli KYLLÄ metalliset purkit ja tölkit, kuivat maalipurkit tölkkien kannet, korkit einesten alumiinivuoat lämpö- ja ulkokynttilöiden

Lisätiedot

Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset. Vaaralliset jätteet & biojätteet

Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset. Vaaralliset jätteet & biojätteet Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset Vaaralliset jätteet & biojätteet Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. Kuva tai symboli kertoo myrkyllisyydestä.

Lisätiedot

Tulevaisuuden kasvualustat. Pohjois-Karjalan Puutarhayhdistyksen luentopäivä 22.2.2016 Elli Ruutiainen Kiteen Mato ja Multa Oy

Tulevaisuuden kasvualustat. Pohjois-Karjalan Puutarhayhdistyksen luentopäivä 22.2.2016 Elli Ruutiainen Kiteen Mato ja Multa Oy Tulevaisuuden kasvualustat Pohjois-Karjalan Puutarhayhdistyksen luentopäivä 22.2.2016 Elli Ruutiainen Kiteen Mato ja Multa Oy sisältö Mitä kasvualustoja on nykyään yleisesti käytössä, lyhyt esittely Turve

Lisätiedot

Harsot, kankaat ja katteet

Harsot, kankaat ja katteet Harsot, kankaat ja katteet Missä ja miten käytetään erilaisia puutarhan kankaita? Tutustu oppaaseen niin tiedät, kuinka kasvit suojataan paahtavalta auringolta ja kylmältä tuulelta, mikä estää maalajeja

Lisätiedot

Satoa ruukusta ja laatikosta

Satoa ruukusta ja laatikosta PUUTARHAMARTTOJEN POP UP Satoa ruukusta ja laatikosta SATOA RUUKUSTA JA LAATIKOSTA Hyötykasvit viihtyvät ja tuottavat satoa, kun ne saavat riittävästi valoa. Suoran valon on osuttava kasveihin vähintään

Lisätiedot

KARHUILTA - YLEISÖTILAISUUS. Jätehuoltomääräykset ja hyvät jätehuoltokäytännöt TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 20.9.2012

KARHUILTA - YLEISÖTILAISUUS. Jätehuoltomääräykset ja hyvät jätehuoltokäytännöt TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 20.9.2012 KARHUILTA - YLEISÖTILAISUUS TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 20.9.2012 Jätehuoltomääräykset ja hyvät jätehuoltokäytännöt Ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen Savonlinnan kaupunki LÄHTÖKOHDAT: 1. Jätteen syntypaikkalajittelu

Lisätiedot

Parempaa pienellä vaivalla 3. Kompostointi onnistuu ohjeilla 4 5 Lämpötila määrää vauhdin Hyvä komposti ei synny vahingossa

Parempaa pienellä vaivalla 3. Kompostointi onnistuu ohjeilla 4 5 Lämpötila määrää vauhdin Hyvä komposti ei synny vahingossa Ympäristöopas SISÄLLYSLUETTELO Parempaa pienellä vaivalla 3 Kompostointi onnistuu ohjeilla 4 5 Lämpötila määrää vauhdin Hyvä komposti ei synny vahingossa 3 Kompostori käytön mukaan 6 7 Keittiökomposti

Lisätiedot

Jätettä syntyy lähes kaikesta ihmisen toiminnasta ja jätteestä aiheutuu aina haittaa.

Jätettä syntyy lähes kaikesta ihmisen toiminnasta ja jätteestä aiheutuu aina haittaa. 2015 Jätteitä syntyy Jätettä syntyy lähes kaikesta ihmisen toiminnasta ja jätteestä aiheutuu aina haittaa. Jätettä on kaikki, mitä laitetaan roskiin tai hylätään muuten vaan. Esimerkiksi jätettä ovat:

Lisätiedot

BIOLAN ICELETT Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet

BIOLAN ICELETT Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet 70570000 BIOLAN ICELETT Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet 052012 FI 1 502 462 557 438 640 BIOLAN ICELETT Asennus- käyttö ja huolto-ohjeet Biolan Icelett on hajuton, siisti ja ympäristöystävällinen käymälä.

Lisätiedot

Näsijärven purjehdusseura Ympäristöilta Jänissaaressa Kuivakäymälän hankinta, laitemallit ja käymäläjätteen käsittely

Näsijärven purjehdusseura Ympäristöilta Jänissaaressa Kuivakäymälän hankinta, laitemallit ja käymäläjätteen käsittely Näsijärven purjehdusseura Ympäristöilta Jänissaaressa 21.10.2013 - Kuivakäymälän hankinta, laitemallit ja käymäläjätteen käsittely Susanna Pakula Käymäläseura Huussi ry Käymäläseura Huussi ry mitä teemme?

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2015 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen

Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen Hevosenlannan, kompostin ja mädätysjäännöksen ravinteiden hyödyntäminen ja siinä huomioitavat asiat. Helmet Pirtti, Jyväskylä 24.1.2017 Pentti Seuri Tutkija,

Lisätiedot

UUTTA: Substral Patch Magic Nurmikonpaikkaaja 3-i-1

UUTTA: Substral Patch Magic Nurmikonpaikkaaja 3-i-1 Oy Transmeri Ab Substral-tuotteet 2012 UUTTA: Substral Patch Magic Nurmikonpaikkaaja 3-i-1 Substral Patch Magic Nurmikonpaikkaaja 3-i-1 on kaljuuntuneen, jääpoltteen tai muuten vahingoittuneen nurmikon

Lisätiedot

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Vastaanotettavat jätelajit yhdyskuntajäte + rakennusjäte ongelmajätteet öljyiset maat muut

Lisätiedot

Novarbo luomulannoitteet

Novarbo luomulannoitteet et Lannoitteet Kuivikkeet www.novarbo.fi Novarbo luomulannoitteet Luomulannoitteet alan osaajalta. Kasvihuonetekniikka Kasvualustatuotteet Lannoitteet Uusi luonnonmukainen lannoiteperhe Tuotevalikoimamme

Lisätiedot

1. Mitä kompostointi on? 2. Kompostoituvat jätteet Oppaan käyttäjälle Kompostointi on luontevin tapa hoitaa kodin biojätteet, varsinkin jos asuu omako

1. Mitä kompostointi on? 2. Kompostoituvat jätteet Oppaan käyttäjälle Kompostointi on luontevin tapa hoitaa kodin biojätteet, varsinkin jos asuu omako 9. Tee kompostointiilmoitus Kompostointia aloittaessa on syytä tutustua sitä koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. Niillä halutaan tehdä biojätteen kompostointi haitattomaksi, terveelliseksi ja turvalliseksi

Lisätiedot

KOMPOSTOINTI: Rumpukompostorit hotelleille, kurssikeskuksille, pienille taajamille. Kompostorit loma-asuntoihin, pientaloihin rivitaloihin

KOMPOSTOINTI: Rumpukompostorit hotelleille, kurssikeskuksille, pienille taajamille. Kompostorit loma-asuntoihin, pientaloihin rivitaloihin KOMPOSTOINTI: Rumpukompostorit hotelleille, kurssikeskuksille, pienille taajamille Kompostorit loma-asuntoihin, pientaloihin rivitaloihin Kuusikkotie 25 01380 Vantaa tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 Sivut

Lisätiedot

ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti

ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti Ko Ecoteco-toimitus Suomessa suunniteltu sisältää täyisen toimivan suomalaisiin olosuhteisiin. puuceeratkaisun Ecoteco-toimitus vapaakäyttööndellisen toimivan puuceeratkaisun vapaa- sisältää täyajan käyttöön.

Lisätiedot

Kompostien käyttö viherrakentamisessa. Katja Börjesson 2015

Kompostien käyttö viherrakentamisessa. Katja Börjesson 2015 Kompostien käyttö viherrakentamisessa Katja Börjesson 2015 Historia & perusfilosofia Pitkä kokemus; puutarha-alalla 90 vuotta ja viherrakentamistuotteitta 30 vuotta Perusfilosofia Mikko Jortikan ajoista

Lisätiedot

- FACEBOOK.COM/PIHAILOPUUTARHURI - INSTAGRAM.COM/PIHAILOPUUTARHURI

- FACEBOOK.COM/PIHAILOPUUTARHURI - INSTAGRAM.COM/PIHAILOPUUTARHURI Muistilista pihan syystöihin WWW.PIHAILO.FI - FACEBOOK.COM/PIHAILOPUUTARHURI - INSTAGRAM.COM/PIHAILOPUUTARHURI Kaikki valmista kevättä varten! Syksy on loistavaa aikaa puutarhatöille: maa ja ilma ovat

Lisätiedot

ICELETT ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä. Sisällysluettelo

ICELETT ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä. Sisällysluettelo ICELETT ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero 70570000 Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo 1. Suunnittelu ja asentaminen...2 1.1 Tekniset tiedot...2

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

Biolan Kuivikekäymälän osaluettelo... 2 Biolan Kuivikekäymälän mittakuva... 2

Biolan Kuivikekäymälän osaluettelo... 2 Biolan Kuivikekäymälän mittakuva... 2 KUIVIKEKÄYMÄLÄ ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo Biolan Kuivikekäymälän osaluettelo... 2 Biolan Kuivikekäymälän

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

Ei ole olemassa jätteitä, on vain helposti ja hieman hankalammin uudelleen käytettäviä materiaaleja

Ei ole olemassa jätteitä, on vain helposti ja hieman hankalammin uudelleen käytettäviä materiaaleja Jätehuolto Ei ole olemassa jätteitä, on vain helposti ja hieman hankalammin uudelleen käytettäviä materiaaleja Jätteiden käyttötapoja: Kierrätettävät materiaalit (pullot, paperi ja metalli kiertävät jo

Lisätiedot

Kasvualustat ammattiviljelyyn

Kasvualustat ammattiviljelyyn Kasvualustat ammattiviljelyyn Saatavana myös viljelmäkohtaiset seokset. www.novarbo.fi Kasvualustaseokset Kevytruukutusmulta on ilmava kasvualustaseos, joka soveltuu myös heikkojuuristen kasvien viljelyyn.

Lisätiedot

Karjanlannan käyttö marjanviljelyssä ja marjatilan viljelykiertoon sopivat kasvivalinnat

Karjanlannan käyttö marjanviljelyssä ja marjatilan viljelykiertoon sopivat kasvivalinnat Karjanlannan käyttö marjanviljelyssä ja marjatilan viljelykiertoon sopivat kasvivalinnat Tero Tolvanen Luomuasiantuntija ProAgria Pohjois-Karjala Joensuu 29.1.2019 Karjanlanta Marjoille parasta on pitkälle

Lisätiedot