Kompostointia kotioloissa 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kompostointia kotioloissa 2010"

Transkriptio

1 Kompostointia kotioloissa

2 Kompostointi, viherpiipertäjien keksintöäkö? Ei suinkaan! Ihminen tehostaa luonnollista lahoamis-/palamisprosessia järjestämällä sille otolliset olosuhteet. Tätä toimintaa sanotaan kompostoinniksi. Biologisesti hajoavat jätteet lahoavat kompostissa pieneliöiden, lähinnä bakteerien, sienten ja sädesienten vaikutuksesta. Tämä tapahtuma vaatii onnistuakseen tietyt olosuhteet, eli kompostoijan tavoitteena on suoda näille eliöille mahdollisimman otolliset elinolosuhteet. Kompostissa elää valtava joukko muitakin hyödyllisiä eliöitä, jotka osallistuvat jätteenkäsittelyyn, mm. hämähäkkejä, hyppyhäntäisiä, siiroja, erilaisia kovakuoriaisia, tuhatjalkaisia ja lieroja. Kompostissa kasvaa välillä myös sieniä. Jätteen ravinnepitoisuus vaikuttaa hajoamisnopeuteen, runsaasti typpeä sisältävät jätteet hajoavat nopeammin kuin muunlaiset jätteet. Parasta on kun typen ja hiilen määrä kompostissa on tasapainossa. Esim. keittiön biojäte, lanta ja tuore ruoho sisältävät runsaasti typpeä. Puutarhan risut ja haravointijäte, samoin muut seosaineet sisältävät runsaasti hiiltä. Kosteus ja happi ovat tärkeitä pieneliöiden hyvinvoinnille. Liian märässä kompostissa ei ole happea, jäte mätänee ja haisee, liian ilmava kuivuu liikaa, eikä kompostissa tapahdu mitään. Keittiöjätekomposti on yleensä riittävän kostea. Kosteutta voi testata puristamalla kourallista kompostia. Mikäli kosteutta irtoaa edes muutamia pisaroita, kosteus on sopiva. Jos nestettä suorastaan valuu, komposti on liian märkää. Julkaisija: Kiertokapula Oy

3 Kiertokapula Kompostointia kotioloissa 2010 Kompostissa jätteiden tilavuus pienenee huomattavasti, syntyy lämpöä ja haihtuu kosteutta. Tuloksena saadaan kostean maan tuoksuista humus- ja ravinnepitoista maanparannusainetta, jota hyödynnetään omassa puutarhassa ja miksei myös sisäkukkien ja taimien kasvatuksessa. Kompostimullassa ravinteet ovat kasveille sopivassa, niukkaliukoisessa muodossa. Sen lannoitusvaikutus on siksi pitkäaikainen. Komposti parantaa mm. maan rakennetta ja vedenpidätyskykyä, sekä estää kuorettumista. Katteena puolikypsä komposti estää rikkaruohojen kasvua, ylläpitää maan kosteutta ja houkuttelee paikalle maata kuohkeuttavia lieroja. 3

4 Meillä ei ainakaan synny biojätettä! Syntyvän biojätteen määrä on talouskohtainen. Se riippuu suuresti elintavoista. Mitä enemmän ruokaa tehdään itse alusta loppuun, sitä enemmän biojätettä syntyy. Jos tapana on käyttää paljon valmiita eineksiä, biojätettä syntyy yleensä vähän ja pakkausjätettä paljon. Keittiöstä syntyy biojätettä arviolta n. 0,4-1,2 kg eli 1,5-4,5 litraa/asukas/viikko. Valmista kompostia syntyy näistä määristä litraa/henkilö/vuosi. Yleensä nelihenkiselle perheelle riittää noin 300 litran kompostori. Keskimääräinen tilantarve henkilöä kohti on l vuodessa. Liian suuren tai liian pienen kompostorin sisältö saattaa jäätyä talvella. Liian pieni kompostori joudutaan myös tyhjentämään niin usein, ettei aines ehkä ehdi maatumaan kunnolla. Kun biojäte kompostoituu, sen tilavuus pienenee arviolta 20%. 1-9 asukasta asukasta asukasta biojätettä / viikko 2-40 l l l kompostorin koko l l 3 x 600 l 4

5 Kiertokapula Kompostointia kotioloissa 2010 Onko siinä mitään järkeä? Miksi sitten kannattaa kompostoida? No, ensinnäkin biohajoavat jätteet tulee käsiteltyä syntypaikalla, niitä ei tarvitse kuljettaa eikä käsitellä muualla. Näin säästyy luonnonvaroja. Toinen hyvä juttu on siinä, että kompostoija saa hyvää, rahanarvoista lannoitetta / maanparannusainetta pihamaalleen ja välttyy esim. turpeen tai lannoitteiden hankkimiselta. Kompostiin viedyt biojätteet eivät haise kiinteistön jäteastiassa ja jäteastian tyhjennysväliä saa harventaa, mikäli täyttymisaste sen sallii. Keskimäärin kolmasosa kotitalouden jätteestä on eloperäistä ainesta. Eli kiinteistöltä poiskuljetettavien ja käsiteltävien jätteiden määrä vähenee huomattavasti. Lisäksi kompostointi tarjoaa mukavaa puuhaa ulkona puutarhassa. 5

6 Kaikenlaisia rajoituksia kunnon ihmisille Kompostointia koskevia säädöksiä löytyy kunnan jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksistä. Kiinteistöllä saa kompostoida puutarha-, elintarvike- sekä mahdollisesti käymäläjätettä. Biojätteen ja käymäläjätteen käsittelyyn vaaditaan lämpöeristetty ja haittaeläimiltä suojattu kompostori. Puutarhajätettä saa käsitellä ilman kompostoria, mutta siisteydestä on huolehdittava. Tiheä lautakehikko tai eristämätön kompostori nopeuttavat kuitenkin puutarhajätteen kompostoitumisprosessia pitämällä kompostin kosteampana. Kompostoria tai kompostia ei yleensä saa sijoittaa 5 metriä lähemmäs naapurin rajaa tai 15 metriä lähemmäs vesikaivoa tai vesialuetta. Kuntakohtaisia eroja on, joten etäisyydet kannattaa tarkistaa määräyksistä. Jos naapurit sopivat keskenään, he saavat sijoittaa kompostorinsa vaikka yhteiselle rajalleen. Mikäli kiinteistön piirustuksissa on merkintä erillisestä jätetilasta, kompostorin saa sijoittaa siihen. Biojätteen tai taaja-asutusalueella tapahtuvasta käymäläjätteen kompostoinnista on joskus tehtävä kunnalle ilmoitus. 6

7 Kiertokapula Kompostointia kotioloissa 2010 Vinkkejä ihan vihreille Muutama tärkeä asia kannattaa miettiä, ennen varsinaiseen toimeen ryhtymistä. Keittiöjätekompostori sijoitetaan sellaiseen määräysten mukaiseen paikkaan, johon jätteitä voi viedä myös talvella ja johon se esteettisesti sopii. Paikka saisi lisäksi olla tuulilta ja paahteelta suojattu. Puutarhajätekomposti voi olla syrjässä, kunhan sinne tarvittaessa pääsee. Kompostori on sijoitettava läpäisevälle alustalle, jotta satunnainen suotovesi imeytyy maaperään, eikä jää esim. laatoitukselle haisemaan. Kovin märkää jätettä ei tule laittaa kompostoriin tai sitten seosainetta on käytettävä niin runsaasti, että neste imeytyy siihen. Minkäänlaisesta kompostista ei siis saa valua merkittävästi haitallisia nesteitä. Vaihtoehtona on hankkia kompostori, josta voi letkulla kerätä suotoveden erilliseen säiliöön. Erilaisista kompostoreista, niiden rakentamisesta ja hankinnassa huomioitavista asioista saa tietoa Kiertokapula Oy:n julkaisemasta kompostorin valintaoppaasta. Tyhjän kompostorin pohjalle laitetaan salaojituskerros ennen varsinaisen jätteen lisäämistä. Tällä tavoin myös kompostin alapuolelta pääsee happea pieneliöille ja mätäneminen estyy. Salaojitukseen sopivat kaikki karkeat biohajoavat ainekset esim. risuhake tai kuorike. 7

8 Pitääkö taas ostaa jotain? Käsitteletpä sitten puutarhajätettä tai keittiöjätettä, tarvitset muutamia välineitä. Keittiöjätettä varten tarvitaan erityisesti kompostori, seosaineastia, seosaineen otin ja pöyhin. Seosainetta tarvitaan nimittäin ehdottomasti, mikäli kompostoidaan keittiöjätettä. Puutarhajätteen käsittelyyn sopii erityisesti talikko, jolla voi tarvittaessa pöyhiä myös keittiöjätettä, kunhan muistaa varoa kompostorin rakenteita. Lapio ja kottikärryt ovat yleensä tarpeellisia, joskus lumilapio voi olla hyvä apuväline. Erilaisia muoveja voi tarvita kompostin suojaamiseen ja oma haketin saattaa olla tarpeellinen, jos haluaa tehdä seosainetta itse risuista. 8

9 Kiertokapula Kompostointia kotioloissa 2010 Mitä se sellainen seosaine on? Seosaineen tarkoitus on tehdä kompostista ilmavaa ja imeä itseensä liika kosteus. Se poistaa hajua, estää kärpäsiä pääsemästä käsiksi jätteeseen ja ehkäisee pintakerrosten kuivumista. Seosaineen tulee olla kuivaa ja ilmavuutta lisäävää toimiakseen odotetusti. Hyvä ja edullinen seosaine on kuiva haravointijäte, jossa lehtien lisäksi on runsaasti neulasia, oksanpätkiä, kuivaa ruohoa ja kaikenlaista muuta kariketta. Seassa voi olla myös hiekkaa tai käpyjä, joiden maatuminen on tosin erittäin hidasta. Tuoreet kasvijätteet, esim. ruohonleikkuujäte ja kesäiset kitkentäjätteet eivät sovellu seosaineeksi, koska ne ovat erittäin typpipitoisia. Muita käyttökelpoisia seosaineita ovat mm. risuhake, kuorike, turve (lannoittamaton), kutterinlastu (käsittelemättömästä puusta, turpeen kanssa) ja silputtu olki tai ruoko. Seosaineen pitää olla kuivaa, jotta siitä olisi hyötyä ja se olisi käyttökelpoista myös talvella. Seosaineen tarve riippuu keittiöjätteen ja seosaineen kosteudesta. Liiallinen seosaineen käyttö ei aiheuta ongelmia, komposti korkeintaan täyttyy arvioitua nopeammin. Liian vähäisestä käytöstä seuraa yleensä haju- tai kärpäsongelmia. Otin tai kauha on hankittava sen mukaan, mitä seosainetta käyttää. Seosaineastian paikka on mukavuussyistä mahdollisimman lähellä käyttökohdetta, jolloin sitä tulee myös käytettyä. 9

10 Keittiöjäte on haisevaa ja likaavaa! Keittiössä jätteen voi kerätä biohajoavaan pussiin tai käyttää esim. vanhoja jauhopusseja tai muropakkauksia biojäteastian suojaamiseen. Hajua syntyy eniten eläinperäisistä tuotteista, mutta nämä voi viedä aina saman tien kompostoriin tai biojäteastiassa ne voi peittää nopeasti muulla biojätteellä. Biojäteastiassa ei saa olla kovin tiivistä kantta, koska silloin jäte haisee herkemmin hapenpuutteen vuoksi. Keittiöjätteen sekaan voi laittaa myös puutarhajätteitä. Käytännön toimet: 1. Biojäte viedään sellaisenaan tai biohajoavine pusseineen kompostoriin. 2. Jäte kumotaan levälleen ja tarvittaessa sitä levitetään esim. pöyhimellä. 3. Jätteen päälle levitetään kerros seosainetta, jota tarvitaan biojätteen kosteudesta riippuen n % jätteen määrästä. 4. Tarvittaessa kompostiin voi pistellä talikolla ilmastusreikiä tai sitä voi pöyhiä. Toimivaa kompostia ei tarvitse sekoitella usein, pöyhiminen riittää esim. kerran kuukaudessa tehtynä. Sekoittaminen ja pöyhiminen edistävät ja tasoittavat kompostoitumista. Liiallinen käsittely kuivattaa ja aiheuttaa kastelutarvetta. 5. Kun komposti on täynnä tai syksy pitkällä, voi miettiä tyhjennystä. Keittiöjätekompostoriin sopivat mm.: - ruoantähteet - juuresten, hedelmien ja vihannesten kuoret - lihan ja kalan perkuujätteet - kahvinporot ja teepussit - pehmopaperit - vanhat kukkamullat ja koristekasvit 10

11 Kiertokapula Kompostointia kotioloissa 2010 Ei ne lehdet kumminkaan lahoa! Puutarhajäte on usein typpiköyhää, runsaasti hiiltä sisältävää, usein myös turhan kuivaa tai karkeaa. Näiden ominaisuuksiensa vuoksi se vaatii erityistä huolenpitoa kompostoituakseen tehokkaasti. Puutarhakompostin typpilisänä käy esim. lannoitettu turve, urea, puutarhan typpilannoitteet, virtsa, kompostikäymälän jäte ja tuore nurmikonleikkuujäte. Puolikypsää keittiöjätekompostia voi myös käyttää. Puutarhajätekompostin salaojituksesta kannattaa huolehtia eli kompostin pohjalle asetetaan aina jotain ilmavana pysyvää materiaalia, esim. risuja (viheliäisiä, rangat ovat käyttökelposempia) tai karkeaa haketta n. 10 cm tai miksei salaojaputket. Kypsymään jätettävä komposti kannattaa suojata sateelta ja haihtumiselta. Kompostin voi peittää maalla, oljella tms. silloin sisältö lahoaa tasaisemmin. Muovia ja peltiä voi myös käyttää suojana, ne estävät myös lentävien siementen pääsyn kompostiin. Jos kompostin läheisyydessä on esim. koivuja tai haapoja, alapuolikin kannattaa suojata, muuten valmis komposti on vuoden kuluttua täynnä juuria ja juurivesoja. Monet lehdet, kuten vaahteran, tammen ja haavanlehdet ovat hyvin hitaasti kompostoituvia. Lehtien silppuaminen esim. ruohonleikkurilla nopeuttaa huomattavasti prosessia. Kompostin kääntäminen ainakin kerran tasoittaa kypsymistä. Jos tilasta on pula, kompostista kannattaa heti hyödyntää kypsä osa ja jättää vielä maatumaton jäte seuraavan kompostin pohjaksi. 11

12 Muita huolen aiheita ovat esim. monivuotisten juuririkkakasvien (valvatit, ohdakkeet, juolavehnä, voikukka) juuret. Juurten annetaan ensin kuivaa kunnolla auringossa, sen jälkeen ne laitetaan toimivan, lämpimän kompostin sisäosiin, jolloin ne tuhoutuvat. Samalla tavoin esim. voikukan kukkineita varsia ei kannata heittää kompostin päälle, vaan ne on ehdottomasti laitettava kompostin kuumimpaan osaan. Rikkakasvien siemenet vaativat tuhoutuakseen vähintään 65ºC ja monet sienitaudit vähintään 45ºC. Sopivia ravinnelisiä puutarhakompostiin ovat hevosen lanta, mielummin turvelanta, kanankakkarakeet, kompostiheräte, urea, virtsa ja typpilannoitteet. Valmiin kompostin monipuolisuutta parantaa kompostin sekaan laitettu savimaa. Savi kannattaa laittaa (kokkareisenakin) kerroksina tai hajallaan kompostin sisäosiin, jolloin se nopeasti murenee ja kompostia käännettäessä sekoittuu koko massaan. Jätteestä muotoillaan sopiva keko tai se sijoitetaan kompostoriin. Noin kuution kokoinen komposti on yleensä ihanteellinen, koska siinä kosteus pysyy sopivana ja lämpö pääsee kohoamaan. Puutarhajätekompostiin sopivat mm.: - haravointi- ja ruohonleikkuujäte - kasvimaan tai kukkapenkin kasvijätteet - heinä ja olki - kutterinpuru ja sahanpuru pieninä määrinä - risuhake - muut eloperäiset pihan ja puutarhan jätteet 12

13 Kiertokapula Kompostointia kotioloissa 2010 Lämpenemisen huomaa jo parin vuorokauden kuluessa, mikäli olosuhteet on saatu sopiviksi. Kasatut lehdet lahoavat aikanaan, vaikkei niille mitään tekisikään. Se vain vie vuosia. Jotta tila ei loppuisi kesken ja tuloksena olisi kompostimultaa, voidaan toimia esim. seuraavasti: 1. Jos jätettä on kerralla tarpeeksi, hienojakoinen ja karkea sekä typpipitoinen ja hiilipitoinen voidaan sekoittaa keskenään. Silloin ravinne- ja kosteusolosuhteet sekä materiaalin rakenne saadaan mahdollisimman tasalaatuiseksi. esim. haravoidut lehdet, maa-aines (savi, turve) ja risuhake sekoitetaan keskenään mikäli jäte on pääasiassa lehtiä, sekoitetaan niiden joukkoon esim. lannoitettua turvetta tai kanankakkarakeita typpipitoinen jäte alkaa helposti mätänemään ja haisemaan, joten sekaan lisätään ravinneköyhempää ja ilmavuutta lisäävää ainesta 2. Mikäli jätteitä muodostuu pikku hiljaa, jätteitä kannattaa kerrostaa voileipäkakuksi. Tällöin erilaiset jätteet asetellaan vuorotellen kerroksittain kompostoriin tai kasaan. vuorotellen karkeaa ja hienojakoista, esim. kerros risuhaketta, kerros ruohonleikkuujätettä, kerros kuivia lehtiä, kerros maata, esim. savi on erinomaista vuorotellen typpipitoista ja typpiköyhää kuivaa, typpiköyhää kompostia voi kastella kuivina kausina lannoitevedellä tai virtsalla 13

14 Mikäli komposti toimii, se on kädellä koitettaessa lämmin. Puutarhajätekomposti ei yleensä tule kovin kuumaksi typen puutteesta johtuen. Tästä johtuu myös puutarhajätteiden hidas maatuminen. Kompostin kääntäminen nopeuttaa ja tasoittaa kypsymistä. Kun komposti on käännetty, siihen ei enää kannata lisätä tuoretta jätettä vaan silloin aloitetaan uuden kompostin kokoaminen. Kaksi tai kolmilokeroinen puutarhakompostori on käytännöllinen. Tällöin koko ajan voidaan tehdä uutta kompostia samalla kun vanhat kypsyvät. 14

15 Kiertokapula Kompostointia kotioloissa 2010 Selkä kipeäksi? Kompostin tyhjennysvälineiksi sopivat lapiot ja talikot riippuen kompostin laadusta. Tyhjennys suoritetaan tietenkin ergonomisesti, jotta se olisi mukavaa hyötyliikuntaa puutarhassa. Mikäli kompostori on hyvä, sen tyhjennys on helppoa. Työkaluilla ei koskaan saa vääntää kompostorin reunaa vasten, koska sitä ne eivät kestä. Samoin tyhjennys on tehtävä varovasti, koska talikolla ja lapiolla voi helposti vaurioittaa esim. eristeitä riippuen tietenkin kompostorin mallista. Helpoimpia tyhjennettäviä ovat sellaiset mallit, joista voi esim. poistaa yhden seinän kokonaan. Toisaalta kaikkia malleja ei edes ole tarkoitettu tyhjennettäväksi kokonaan, sen sijaan niistä poistetaan kypsää kompostia joko ylä- tai alakautta tarpeen mukaan. Komposti tyhjennetään viimeistään silloin, kun uutta tilaa tarvitaan syntyvälle jätteelle. Tällöin komposti saattaa olla kypsää tai sitten ei. 15

16 Kokeillaanko kypsyyttä tikulla? Kompostin kypsymisaika riippuu käytetyistä raaka-aineista, niiden hienojakoisuudesta ja mahdollisista hoitotoimista. Nopeimmillaan komposti on valmista parissa kuukaudessa. Yleensä tavallinen biojätekomposti vaatii kypsyäkseen n. puoli vuotta viimeisen biojätelisäyksen jälkeen. Kypsä komposti on tummaa ja tuoksuu mullalle. Munankuoret, luut ja esim. isot hakepalaset voidaan seuloa pois. Keskeneräisen kompostin hajoamisessa syntyvät yhdisteet haittaavat itämistä ja juurten kasvua, siksi maahan tulisi muokata vain kypsää kompostia. Kompostia voi sanoa puolikypsäksi, kun se ei enää sekoitettaessa/käännettäessä lämpene vaan pysyy ympäristönsä lämpöisenä. Kasvatuskokeella on helppo tutkia kompostin kypsyyttä. Kylvetään laskettu määrä jonkin nopeasti itävän kasvin siemeniä kompostimultaan. Itävyyttä ja taimettumista seurataan ja verrataan siemenpussin antamaan arvoon ja taimien kunto tarkastetaan. Mikäli taimet näyttävät hyvinvoivilta ja itävyys oli pussissa annetun mukainen, komposti on kypsää. Vaivattomin tapa saada kypsää kompostia on hankkia vähintään kaksi kompostoria, joita täytetään vuorotellen. Komposti voidaan myös tyhjentää jälkikypsymään kevytrakenteiseen kompostoriin, puutarhajätekompostin sekaan tai erilliseen kasaan. Pääasia on, että komposti pysyy kosteana ja on suojattu sateelta, lentäviltä siemeniltä ja puiden ja rikkakasvien juurilta. 16

17 Kiertokapula Kompostointia kotioloissa 2010 Ei jätteitä levitellä ainakaan meidän pihalle Kompostin mukana tulevat munankuoret ja luut voi poimia kukkapenkistä tai kasvimaalta pois, vaikka sekajäteastiaan. Kompostin kautta kierrätetyt luut eivät enää haise jäteastiassa. Puolikypsä komposti hyödynnetään parhaiten katteena pensaiden ja puiden juurilla. Sitä voi käyttää n cm kerroksena. Se lannoittaa, ehkäisee rikkaruohojen kasvua, pitää maan kosteana ja houkuttelee paikalle hyödyllisiä eliöitä, mm. lieroja ja hämähäkkejä. Lahoavasta jätteestä voi maassa syntyä itämiselle ja taimettumiselle haitallisia aineita. Kasvien sietokyky näille yhdisteille vaihtelee. Esim. porkkana ja sipuli vaativat kypsää, kurpitsa ja peruna pitävät lahoavasta kompostista. Savimaiden parantamiseen puolikypsä komposti on erinomaista ja sitä voi muokata maahan. Muille maalajeille kypsä komposti on parempaa. Kypsää kompostia muokataan maahan litraa neliölle riippuen kasvien tarpeesta. Käymäläjätekomposti on yleensä ravinnepitoisempaa kuin puutarhajäte- tai keittiöjätekomposti. Kypsästä kompostista saa kasvualustan kukille ja taimille sekoittamalla kompostia, hiekkaa ja savea suhteessa 1:1:1. Taimille voi käyttää hieman runsaammin hiekkaa. Jos haluaa tarkasti tietää oman kompostinsa ravinnepitoisuuden, analyysin voi teettää Viljavuuspalvelu Oy:ssä ( puh ). 17

18 Kauhea lemu, mikä meni vikaan? Kun kompostia hoidetaan asiallisesti, ongelmatilanteita tulee harvoin. Haju, kärpäset ja jäätyminen ovat kiusallisimmat ongelmat. Useimmat kompostorit ovat JÄÄSSÄ talven kylmimpään aikaan eristeistä huolimatta. Syntyvän jätteen määrä vaikuttaa olennaisesti jäätymiseen. Jos jätettä syntyy vähän, komposti jäätyy. Jotta täyttymisestä ei tulisi ongelmaa, kompostori kannattaa tyhjentää melko myöhään syksyllä. Mikäli ongelmia kuitenkin syntyy, kompostia voi sulatella. Se kannattaa tehdä leutona aikana vaikkapa sijoittamalla kompostorin sisälle kuumavesikanisteri, johon tarpeen mukaan vaihdetaan vesi tai kuumennetaan se uudestaan päivittäin. Runsaasti typpeä sisältävä jäte tai lannoite auttaa käynnistyksessä. HAJUA syntyy mätänemisen seurauksena. Kun seosainetta käytetään tarpeeksi ja kompostiin ei jätetä isoja, tiiviitä jätekökköjä, hajua ei synny. Hajusta pääsee eroon ainoastaan lisäämällä runsaasti karkeahkoa seosainetta ja sekoittamalla kaikki hajupesäkkeet. Myös puutarhajäte saattaa mädäntyä, esim. ruohonleikkuujäte haisee herkästi, mikäli se on jätetty isoksi kasaksi. Aivan erilaista hajua syntyy silloin, kun komposti toimii kuumana ylikierroksilla. Silloin kyseessä on liiallinen typpi, joka haihtuu ammoniakkina taivaalle. Tähänkin ongelmaan riittää runsaan seosaineen lisääminen ja sekoitus. 18

19 Kiertokapula Kompostointia kotioloissa 2010 KÄRPÄSIÄ harhailee kesäaikaan myös sisällä keittiössä. Tällöin on mahdollista, että joku kärpänen pääsee munimaan biojäteastiaan, joka sitten viedään kompostoriin. Jos komposti ei ole päältä tarpeeksi lämmin ja jätettä ei peitetä kunnolla, kärpäset voivat munia suoraan kompostoriinkin ja munista kehittyy nopeasti vaaleita paksuja toukkia. Niistä pääsee eroon sekoittamalla ne syvemmälle kuumaan kompostiin tai kaatamalla kiehuvaa vettä niiden päälle. Pyretriiniä sisältäviä hyönteismyrkkyjä voi hätätapauksessa käyttää, mielellään vain kanteen ja kompostorin reunoille, koska ne tuhoavat myös hyödyllisiä eliöitä. Kärpäsbakteeri on valikoiva biologinen torjunta-aine, joka tehoaa ainoastaan kärpäsiin ja on pitkävaikutteinen. Käymäläjätteessä viihtyville lantasääskille on myös vastaavaa ainetta. MUURAHAISET saattavat joskus vallata kompostin asunnokseen. Niistä ei ole siellä haittaa, mutta yleensä komposti on silloin liian kuiva ja tämä ongelma ratkeaa helposti kastelemalla ja sekoittamalla. HOMEET JA SIENET kuuluvat kompostiin, joten niitä ei pidä säikähtää. 19

20 Painovuosi 2010 Jätteiden vastaanotto Kiertokapula Oy:n jätteidenkäsittelyalueet ovat avoinna ma-pe 7-19 KARANOJA Karanojantie Hämeenlinna KAPULA Kapulasillantie Hyvinkää PUOLMATKA Hyötykuja Järvenpää LUMIKORPI Meijerikuja Valkeakoski Avoinna: ma, to ja ti, ke, pe 9-16 keräyspisteet: KIERTOKAPULA OY Vankanlähde Hämeenlinna VAIHDE avoinna: ma-pe

Ohjeita kompostointiin. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta

Ohjeita kompostointiin. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Ohjeita kompostointiin Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Arvokkaat ravinteet talteen Kompostointi on eloperäisen aineen hajoamista. Kompostoinnissa

Lisätiedot

Kuivakäymälästä kompostiin KO M P O S TO I N T I

Kuivakäymälästä kompostiin KO M P O S TO I N T I Kuivakäymälästä kompostiin KO M P O S TO I N T I Ravinteiden kierrättäminen kannattaa saat hyvää multaa pihaan säästät lannoitteiden ja mullan ostossa saat hyötyliikuntaa ja iloisen mielen säästät jätemaksuissa

Lisätiedot

MIKSI KOMPOSTOIDA? Luonnonmukainen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun

MIKSI KOMPOSTOIDA? Luonnonmukainen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun KOMPOSTOINTI MIKSI KOMPOSTOIDA? Luonnonmukainen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun Kaatopaikalle joutuva maatuva jäte hajotessaan tuottaa metaanikaasua, joka on 20

Lisätiedot

VINKKEJÄ KOTIKOMPOSTOIJALLE

VINKKEJÄ KOTIKOMPOSTOIJALLE VINKKEJÄ KOTIKOMPOSTOIJALLE KOMPOSTORIN SIJOITTAMINEN Kompostori kannattaa sijoittaa tuulensuojaan ja lämpimälle paikalle, jos se vain suinkin on mahdollista. Tuulettomassa paikassa kompostorin kannen

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Kompostoi!

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Kompostoi! Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Kompostoi! Sisällysluettelo: Kompostointi kannattaa! 3 Mitä kompostissa tapahtuu? 4 Kompostoreita eri tarpeisiin 6 Banaaninkuoret kompostiin 7 Seosaineen käyttö tuo ilmavuutta

Lisätiedot

Ruoka- ja puutarhajätteen kompostointi kotona

Ruoka- ja puutarhajätteen kompostointi kotona Ruoka- ja puutarhajätteen kompostointi kotona KOMPOSTOINTI KOTITALOUDESSA Elintarvikejätteen kompostoinnin on tapahduttava kannellisessa säiliössä, joka estää haittaeläinten pääsyn kompostoriin ja jossa

Lisätiedot

Greenyn osat: 1. Kansi 2. Lämpömittari 3. Luukku 4. Ilmansäädin 5. Laatikko 6. Suodatuslevy 7. Vesiaukon tulppa

Greenyn osat: 1. Kansi 2. Lämpömittari 3. Luukku 4. Ilmansäädin 5. Laatikko 6. Suodatuslevy 7. Vesiaukon tulppa Greenyn osat: 1. Kansi 2. Lämpömittari 3. Luukku 4. Ilmansäädin 5. Laatikko 6. Suodatuslevy 7. Vesiaukon tulppa 1. 2. 7. 6. 3. 4. 5. Greenyn vakio-osat ovat valmiiksi kiinnitettyinä. Greeny kompostori

Lisätiedot

Kompostista kukkaruukkuun

Kompostista kukkaruukkuun Kompostista kukkaruukkuun Mitä kompostointi on? Kompostointi on ihmisen tehostamaa eloperäisen aineksen luonnollista palamista ja lahoamista. Otollisissa happi-, lämpö-, kosteus- ja ravinneolosuhteissa

Lisätiedot

1. Ongelmat kompostoinnissa

1. Ongelmat kompostoinnissa KOMPOSTOINTIOPAS 1. Ongelmat kompostoinnissa Komposti haisee Haju voi johtua siitä, että komposti on liian märkä ja tiivis. Silloin kompostiin pitää lisätä seosaineita ja sekoittaa komposti huolellisesti.

Lisätiedot

MITÄ KOMPOSTOINTI ON?

MITÄ KOMPOSTOINTI ON? AINE VIRTAA 1 AINE KIERTÄÄ 2 MITÄ KOMPOSTOINTI ON? Kompostoituminen on luonnollista pieneliöiden aikaansaamaa eloperäisen aineen lahoamista hapellisissa oloissa. Kompostorissa lahoamista tehostetaan kokoamalla

Lisätiedot

Helmikuu 2016 KOMPOSTOINTIOPAS

Helmikuu 2016 KOMPOSTOINTIOPAS Helmikuu 2016 KOMPOSTOINTIOPAS MONTA HYVÄÄ SYYTÄ KOMPOSTOIDA Kotitalousjätteestä noin kolmannes on bio- ja puutarhajätettä. Kompostoinnissa luonnon pieneliöt hajottavat biojätteen ravinteiksi kasveille

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Kekkilä kompostorit ja kuivakäymälät

Kekkilä kompostorit ja kuivakäymälät Kekkilä kompostorit ja kuivakäymälät Kekkilän kompostorien ja kuivakäymälöiden avulla kotona, puutarhassa ja kesämökillä syntyvän maatuvan jätteen käsittely on siistiä ja vaivatonta. Tyylikkäät ja toimivat

Lisätiedot

KOMPOSTOINTIOPAS. Rosk n Roll Oy Ab. www.rosknroll.fi

KOMPOSTOINTIOPAS. Rosk n Roll Oy Ab. www.rosknroll.fi KOMPOSTOINTIOPAS Rosk n Roll Oy Ab www.rosknroll.fi Piirrokset: Tuija Tamminen, Rosk n Roll Oy Ab Kuvat:Hannu Kaasalainen, Anna-Leena Mäkelä, Rosk n Roll Oy Ab kuva-arkisto Taitto: Pinja Pekki, Anna-Leena

Lisätiedot

Käymäläjätteen käsittely ja kompostointi kasvuvoimaa kompostista!

Käymäläjätteen käsittely ja kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Käymäläjätteen käsittely ja kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Materiaali: Aino-Maija Kyykoski, ympäristöinsinööri Tampere 7.5.2013 Vuosituotos Vuosituotos virtsaa jopa 500 l/vuosi tai 1,3 litraa/ päivä

Lisätiedot

Kompostointiopas NAPAPIIRIN RESIDUUM OY

Kompostointiopas NAPAPIIRIN RESIDUUM OY Kompostointiopas NAPAPIIRIN RESIDUUM OY SISÄLLYSLUETTELO Mitä kompostoinnissa tapahtuu sivu 5 Kompostin hankkiminen sivu 6 Kompostin rakentamisohje sivut 8-9 Kompostoinnin aloittaminen sivu 10 Mitä kompostiin

Lisätiedot

Mökkiläisen jäteopas

Mökkiläisen jäteopas Mökkiläisen jäteopas Mökkien jätehuollon periaatteet Mökillä syntyy jätettä samaa tahtia kuin kaupunkikodissakin, ja mökkejä koskevat normaalit jäteohjeet. Jotta mökkeily olisi jätteidenkin suhteen leppoisaa,

Lisätiedot

Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet Biojussi kiinteistökompostori ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Sisällysluettelo 1. Kompostorin sijoittuminen ja asennus tontilla 2. Tekniset tiedot 3. Kompostointi 3.1.

Lisätiedot

Kompostorit. biolan.fi

Kompostorit. biolan.fi Kompostorit biolan.fi Kompostointi on ekoteko Kompostointi on luonnollinen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun. Kompostin ravinteet virkistävät maan pieneliötoimintaa

Lisätiedot

Kotitalous- ja puutarhajätteen käsittely

Kotitalous- ja puutarhajätteen käsittely Kotitalous- ja puutarhajätteen käsittely Asiakaspalvelupäällikkö Liisa Sivusaari 14.4.2015, Keravan Omakotiyhdistys ry Kiertokapula Oy 1 Kotitalouden jätehuolto Seka- ja kuivajätteet energiahyödynnettäväksi

Lisätiedot

KOMPOSTOINTIOPAS kotitalouksille ja taloyhtiöille

KOMPOSTOINTIOPAS kotitalouksille ja taloyhtiöille KOMPOSTOINTIOPAS kotitalouksille ja taloyhtiöille 09/09 Tästä oppaasta löytyy ohjeita ja vinkkejä niille, jotka haluavat kiinteistössään ryhtyä kompostoimaan. Kompostointi kotona tai mökillä soveltuu eloperäisten

Lisätiedot

Komposti ja komposti!

Komposti ja komposti! Kasvua kompostilla Komposti ja komposti! Vanha konsti on pussillinen hyvää kompostia Päästöt säästöiksi Ravinteiden ja raaka-aineiden tuhlaus ei ole mielekästä Typen ja fosforin hyödyntäminen taloudellisesti

Lisätiedot

Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia.

Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. VAPO YMPÄRISTÖ Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. Imukykyinen ja monikäyttöinen vaalea rahkaturve on ylivoimainen kuivike nesteiden, ravinteiden ja hajujen sitomisessa. Se sopii

Lisätiedot

Palvelupiste Hannikainen, p Jyväskylän kaupunki Jätehuolto

Palvelupiste Hannikainen, p Jyväskylän kaupunki Jätehuolto Palvelupiste Hannikainen, p. 014 266 5025 palvelupistehannikainen@jkl.fi ilmoitus kaupungin jätehuoltoon. Ilmoitusta ei tarvita, jos kuuluu biojätteen astiakeräyksen piiriin ja kompostoi ainoastaan kiinteistöllä

Lisätiedot

Huom! Älä laita biojätteen erilliskeräysastiaan suuria oksankappaleita, ne haittaavat kompostin toimintaa.

Huom! Älä laita biojätteen erilliskeräysastiaan suuria oksankappaleita, ne haittaavat kompostin toimintaa. BIOJÄTTEEN LAJITTELU Pudasjärven kaupungin jätehuoltomääräykset velvoittavat vähintään neljän talouden asuinkiinteistöt sekä kiinteistöt, joilla on ruokala, elintarvikemyymälä tai vastaava, lajittelemaan

Lisätiedot

Kompostointi kannattaa

Kompostointi kannattaa Tammikuu 2014 Sisältö Kompostointi kannattaa...3 Mitä ja miten voi kompostoida?...4 Kompostorin sijoittaminen...9 Seosaineet, eli kuivikkeet...10 Kompostin selvitytymispakkaus...12 Kompostoinnin aloittaminen...14

Lisätiedot

Kompostointiopas.

Kompostointiopas. Kompostointiopas www.rosknroll.fi Piirrokset: Tuija Tamminen, Rosk n Roll Oy Ab Kuvat: Hannu Kaasalainen, Anna-Leena Mäkelä, Rosk n Roll Oy Ab kuva-arkisto Taitto: Sabina Lindström Kompostointiopas on

Lisätiedot

Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset. Vaaralliset jätteet & biojätteet

Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset. Vaaralliset jätteet & biojätteet Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset Vaaralliset jätteet & biojätteet Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. Kuva tai symboli kertoo myrkyllisyydestä.

Lisätiedot

Kompostointikurssi. Kompostorin syyshuolto. Ravinnepankki-hanke Tiina Toivonen

Kompostointikurssi. Kompostorin syyshuolto. Ravinnepankki-hanke Tiina Toivonen Kompostointikurssi Kompostorin syyshuolto Ravinnepankki-hanke Tiina Toivonen Ravinnepankki ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke Toteutusaika: 2015-2016 Tavoitteet: ruokahävikin vähentäminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

RANUAN KUNTA KOMPOSTOINTIOPAS

RANUAN KUNTA KOMPOSTOINTIOPAS RANUAN KUNTA KOMPOSTOINTIOPAS 1 MIKSI KANNATTAA KOMPOSTOIDA? Tänä päivänä kaatopaikat täyttyvät yhä kasvavaa vauhtia. Meidän tulisi vähentää jätteen määrää, jotta meillä tulevaisuudessa olisi puhdas ympä-

Lisätiedot

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista!

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Aino Maija Kyykoski Käymäläseura Huussi ry Vuosituotos Vuosituotos virtsaa

Lisätiedot

Kompostointiopas. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster

Kompostointiopas. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Kompostointiopas Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Valokuvat: HSY / Jenni-Justiina Niemi Piirrokset: HSY / Anssi Keränen ja Paul Söderholm Sisältö Kompostointi luonnollisesti

Lisätiedot

www.ytv.fi Kompostointiopas

www.ytv.fi Kompostointiopas www.ytv.fi Kompostointiopas YTV (Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta) Jätehuoltolaitos Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki Puh. 09 156 11 www.ytv.fi SISÄLLYS KOMPOSTOINTI LUONNOLLISESTI!... 4 KOMPOSTOINNIN

Lisätiedot

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!... Tammikuu 2015 Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit......5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...11 2 Onneksi olkoon, olet päättänyt aloittaa

Lisätiedot

Jättipalsamin torjuntaohje. Vieraslajit kuriin kummitoiminnalla Varsinais-Suomessa hanke v. 2010-2011

Jättipalsamin torjuntaohje. Vieraslajit kuriin kummitoiminnalla Varsinais-Suomessa hanke v. 2010-2011 Jättipalsamin torjuntaohje Vieraslajit kuriin kummitoiminnalla Varsinais-Suomessa hanke v. 2010-2011 Jättipalsamin tunnistaminen Jättipalsami (Impatiens glandulifera) Kukinto on pystyssä oleva terttu Kukkien

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN DT -TEKNOLOGIA TEKEE TULOAAN Raini Kiukas Käymäläseura Huussi ry DT keskus Kuivakäymälä kopli@kopli.fi HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA MAAILMAN TÄRKEIN LUONNONVARA ON MAKEA VESI MEIDÄN

Lisätiedot

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry KOMPOSTOINTI- OPAS Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry SISÄLLYS- LUETTELO 2 KOMPOSTOINTIOPAS Kompostointi - helppoa ja palkitsevaa 4 Kompostoidaan kaikki maatuva 6 Kompostori, kehikko vai kasakomposti?

Lisätiedot

KOMPO OMPO T S OINTI- OPA

KOMPO OMPO T S OINTI- OPA KOMPOSTOINTI- OPAS SISÄLLYS- LUETTELO 2 KOMPOSTOINTIOPAS Kompostointi - helppoa ja palkitsevaa 4 Kompostoidaan kaikki maatuva 6 Kompostori, kehikko vai kasakomposti? 8 Komposti löytää paikkansa 9 Kompostoria

Lisätiedot

Kotikompostointi. Helppo ympäristöteko

Kotikompostointi. Helppo ympäristöteko Kotikompostointi Helppo ympäristöteko Jätekukko Oy, 2009 Opas on toteutettu yhteistyössä Pohjois-Savon Martat ry:n kanssa. Jätekukko Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävä on hoitaa kunnille

Lisätiedot

Isännöitsijän jäteopas

Isännöitsijän jäteopas Isännöitsijän jäteopas www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 4 3. Jätejakeet... 5 Hyötyjätteet... 5 Biojäte... 5 Kuivajäte / Sekajäte... 5 Erikseen kuljetettavat jätejakeet...

Lisätiedot

Kompostimaija Kompostointiopas

Kompostimaija Kompostointiopas Kompostimaija Kompostointiopas Sisältö: Kestävä kierrätysyhteiskunta...3 Tämä on Gröna Johanna...4 Miksi kompostoida?...6 Miten menetellä...8 Mitä komposti vaatii toimiakseen?...10 Kompostieliöt...11 Mahdolliset

Lisätiedot

Biojäte. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2012 -kilpailuun

Biojäte. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2012 -kilpailuun Biojäte Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2012 -kilpailuun Vältä jätettä Älä heitä ruokaa roskiin! Me suomalaiset heitämme joka vuosi pois miljoonia kiloja syötäväksi ostettua ruokaa. Ruoan haaskaus kuluttaa

Lisätiedot

1. Mitä kompostointi on? 2. Kompostoituvat jätteet Oppaan käyttäjälle Kompostointi on luontevin tapa hoitaa kodin biojätteet, varsinkin jos asuu omako

1. Mitä kompostointi on? 2. Kompostoituvat jätteet Oppaan käyttäjälle Kompostointi on luontevin tapa hoitaa kodin biojätteet, varsinkin jos asuu omako 9. Tee kompostointiilmoitus Kompostointia aloittaessa on syytä tutustua sitä koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. Niillä halutaan tehdä biojätteen kompostointi haitattomaksi, terveelliseksi ja turvalliseksi

Lisätiedot

eco Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä

eco Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä Käymälät biolan.fi KÄYMÄLÄT ULKOTILOIHIN Biolan Kompostikäymälä eco L 65 x K 97 x S 65 cm Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä Mukava käytössä

Lisätiedot

JK 125 & JK 270 Oma Ekologinen Kiertokulkusi

JK 125 & JK 270 Oma Ekologinen Kiertokulkusi JK 125 & JK 270 Oma Ekologinen Kiertokulkusi Jorakompostori Käyttöohje Testattu ja Hyväksytty JK 270 on testattu ja arvioitu projektissa missä oli mukana 466 pientaloutta, moniperhetaloutta sekä lastentarhoja.

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2012. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 82 pistettä

Jäteselviytyjät 2012. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 82 pistettä Jäteselviytyjät 2012 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 82 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Mitä vaarallisille

Lisätiedot

Kuivakäymälän hankinta ja käyttö

Kuivakäymälän hankinta ja käyttö Kuivakäymälän hankinta ja käyttö www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 4 3. Mikä on kuivakäymälä... 6 4. Käymäläjäte... 7 5. Kuivakäymälän valinta... 8 Käyttötarve...

Lisätiedot

Biolan Pikakompostori 220 osaluettelo...2

Biolan Pikakompostori 220 osaluettelo...2 PIKAKOMPOSTORI 220 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo Biolan Pikakompostori 220 osaluettelo...2 1. Kompostorin

Lisätiedot

Mökkiläisten ympäristöilta Moreenia 16.4.2013. Käymäläseura Huussi ry Susanna Pakula

Mökkiläisten ympäristöilta Moreenia 16.4.2013. Käymäläseura Huussi ry Susanna Pakula Mökkiläisten ympäristöilta Moreenia 16.4.2013 Susanna Pakula Kuivakäymälän hankinta tuumasta toimeen! Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Pirkanmaan ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Kasvualustat ammattiviljelyyn

Kasvualustat ammattiviljelyyn Kasvualustat ammattiviljelyyn Saatavana myös viljelmäkohtaiset seokset. www.novarbo.fi Kasvualustaseokset Kevytruukutusmulta on ilmava kasvualustaseos, joka soveltuu myös heikkojuuristen kasvien viljelyyn.

Lisätiedot

Kompostien käyttö viherrakentamisessa. Katja Börjesson 2015

Kompostien käyttö viherrakentamisessa. Katja Börjesson 2015 Kompostien käyttö viherrakentamisessa Katja Börjesson 2015 Historia & perusfilosofia Pitkä kokemus; puutarha-alalla 90 vuotta ja viherrakentamistuotteitta 30 vuotta Perusfilosofia Mikko Jortikan ajoista

Lisätiedot

Kekkilä Tehokäymälä 230 L

Kekkilä Tehokäymälä 230 L 230 L Tehokäymälä 230 L on tyylikäs, tehokas ja hajuton kuivikekäymälä, joka on lämpöeristetty myös ympärivuotista käyttöä ajatellen. Se kompostoi käymäläjätteet tehokkaasti. Siinä on suuri tyhjennysluukku

Lisätiedot

Vähennetään jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa

Vähennetään jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa JÄTEOPAS Vähennetään jätettä Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa toimenpiteitä, joiden ansiosta jätettä ei synny lainkaan haitallisten ja myrkyllisten aineiden käytön vähentämistä tuotteiden uudelleenkäyttöä

Lisätiedot

Novarbo luomulannoitteet

Novarbo luomulannoitteet et Lannoitteet Kuivikkeet www.novarbo.fi Novarbo luomulannoitteet Luomulannoitteet alan osaajalta. Kasvihuonetekniikka Kasvualustatuotteet Lannoitteet Uusi luonnonmukainen lannoiteperhe Tuotevalikoimamme

Lisätiedot

MAAN KASVUKUNTO. Luomupäivät Kuopiossa. Suvi Mantsinen, Humuspehtoori Oy

MAAN KASVUKUNTO. Luomupäivät Kuopiossa. Suvi Mantsinen, Humuspehtoori Oy MAAN KASVUKUNTO Luomupäivät Kuopiossa 10.11.2017 Suvi Mantsinen, Toimipaikka Pälkäneellä Valmistamme luomulannoitteita ja maanparannusaineita metsäteollisuuden kuitu- ja sekalietteistä sekä kompostoiduista

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

Kasvissivutuotteen hyödyntäminen maanparannusaineena. Marja Lehto, Tapio Salo

Kasvissivutuotteen hyödyntäminen maanparannusaineena. Marja Lehto, Tapio Salo Kasvissivutuotteen hyödyntäminen maanparannusaineena Marja Lehto, Tapio Salo Kasvissivutuotteen rumpukompostointi Lähtö- ja seosaineet 2 Syksyllä analysoitiin näytteet Alitalon Vihannes Oy:stä 1-v ja 2-v

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO HÄMEENLINNASSA

JÄTEHUOLTO HÄMEENLINNASSA päivitetty 30.4.2013 JÄTEHUOLTO HÄMEENLINNASSA Kiinteistön jätehuolto Hämeenlinnan alueella on sopimusperusteinen jätteenkuljetus. Kaikkien kiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Lisätiedot

Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen

Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen Hevosenlannan, kompostin ja mädätysjäännöksen ravinteiden hyödyntäminen ja siinä huomioitavat asiat. Helmet Pirtti, Jyväskylä 24.1.2017 Pentti Seuri Tutkija,

Lisätiedot

Materiaalin nimi. Kohderyhmä. Materiaalin laatu. Materiaalin sisältö. Kuvaus. Materiaali. Lähde. Kasvien kasvupyrähdyksiä. 3 8 vuotiaat.

Materiaalin nimi. Kohderyhmä. Materiaalin laatu. Materiaalin sisältö. Kuvaus. Materiaali. Lähde. Kasvien kasvupyrähdyksiä. 3 8 vuotiaat. Materiaalin nimi Kasvien kasvupyrähdyksiä Kohderyhmä 3 8 vuotiaat Materiaalin laatu Projekti Materiaalin sisältö Kasvien kasvu ja kasvamisen edellytykset Kuvaus Tutkitaan kasvien kasvua ja miten eri olosuhteet

Lisätiedot

Hapro. Toimintasuunnitelma. Teksti ja kuvat: Niina Lindell

Hapro. Toimintasuunnitelma. Teksti ja kuvat: Niina Lindell Hapro Toimintasuunnitelma Teksti ja kuvat: Niina Lindell Työn tarkoitus Hapron toimintasuunnitelma on puolenvuoden viljelysuunnitelma Lapin ammattiopiston puutarhalle. Siihen on koottu kaikki perustiedot

Lisätiedot

Miten hoidat ja istutat nurmikkoasi

Miten hoidat ja istutat nurmikkoasi Miten hoidat ja istutat nurmikkoasi Nurmikon käyttäminen Hemmanetin valmiit nurmikot kestävät heti että niitten päälle kävellään. Mutta alussa kannattaa olla vähän varovainen ettei rasita nurmikkoa liikaa

Lisätiedot

Kuivikekäymälä Asennus- ja käyttöohje

Kuivikekäymälä Asennus- ja käyttöohje Kuivikekäymälä Asennus- ja käyttöohje Biolan Kuivikekäymälän osat Biolan Kuivikekäymälän toimitussisältö käsittää kaikki yllä olevat osat. Lisäksi mukana on nesteenpoistoletku, kuivikkeen annostelukauha

Lisätiedot

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 OSA2: Hankinta ja laitemallit

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 OSA2: Hankinta ja laitemallit Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 OSA2: Hankinta ja laitemallit Aino Maija Kyykoski Käymäläseura Huussi ry HANKINTA? Luvat ja suunnitelmat selvitä kunnasta rakentamista,

Lisätiedot

Taimikasvatus aikaistaa kukintaa ja satoa

Taimikasvatus aikaistaa kukintaa ja satoa PUUTARHAOPAS Taimikasvatus aikaistaa kukintaa ja satoa Helposti alkuun Kylvä kurkun, kurpitsojen ja sokerimaissin siemenet toukokuun alussa. 1. Kylvä aina puhtaisiin ruukkuihin tai lokerikkoihin. 2. Paras

Lisätiedot

Valvojakurssi 2015. Pentti Toikka. Kasvualustat ja kuntta sekä näiden materiaalien oikeellisuus ja käyttö. Tmi Pentti Toikka

Valvojakurssi 2015. Pentti Toikka. Kasvualustat ja kuntta sekä näiden materiaalien oikeellisuus ja käyttö. Tmi Pentti Toikka Valvojakurssi 2015 Kasvualustat ja kuntta sekä näiden materiaalien oikeellisuus ja käyttö Pentti Toikka Tmi Pentti Toikka Osa kuvista Katja Börjesson Kekkilä oy Hyvä multa on käyttötarkoitukseensa sopiva

Lisätiedot

Metsänhoidon perusteet

Metsänhoidon perusteet Metsänhoidon perusteet Kasvupaikkatekijät, metsätyypit ja puulajit Matti Äijö 18.9.2013 1 KASVUPAIKKATEKIJÄT JA METSÄTYYPIT kasvupaikkatekijöiden merkitys puun kasvuun metsätalousmaan pääluokat puuntuottokyvyn

Lisätiedot

Novarbo luomulannoitteet

Novarbo luomulannoitteet www.novarbo.fi tatuotteet Lannoitteet Kuivikkeet Viherrakentaminen Novarbo luomulannoitteet Luomulannoitteet alan osaajalta. Kasvihuonetekniikka Kasvualustatuotteet Lannoitteet Kuiv Luonnonmukainen lannoiteperhe

Lisätiedot

ICELETT ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä. Sisällysluettelo

ICELETT ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä. Sisällysluettelo ICELETT ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero 70570000 Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo 1. Suunnittelu ja asentaminen...2 1.1 Tekniset tiedot...2

Lisätiedot

Betonoinnin valmistelu

Betonoinnin valmistelu Betonoinnin valmistelu Betonointisuunnitelma Levitä muottiöljy tasaisesti ja ohuena kerroksena Puhdista muotit magneetin ja veden avulla. Betonointisuunnitelma Poista muoteista roskat. Noudata betonointisuunnitelmaa.

Lisätiedot

Kasvupaikkatekijät ja metsätyypit

Kasvupaikkatekijät ja metsätyypit Kasvupaikkatekijät ja metsätyypit Sisältö Kasvupaikkatekijöiden merkitys metsänkasvuun Metsätalousmaan pääluokat puuntuottokyvyn ja kasvupaikan (kivennäismaa/turvemaa) perusteella Metsätyyppien merkitys

Lisätiedot

Lajitteluopas kotitalouksille

Lajitteluopas kotitalouksille Lajitteluopas kotitalouksille www.kiertokapula.fi Johdanto Kotitalousjätteiden syntypaikkalajittelu on edellytys niiden hyödyntämiselle. Jokainen vaikuttaa omilla valinnoillaan ja toimillaan siihen, paljonko

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2015 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

BIOLAN PIKAKOMPOSTORI 220 eco Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä 01/2012 70579000, 70579200

BIOLAN PIKAKOMPOSTORI 220 eco Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä 01/2012 70579000, 70579200 BIOLAN PIKAKOMPOSTORI 220 eco Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet Valmistenumero 70579000, 70579200 Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä 01/2012 1 29 cm 62 cm 102 cm 31 cm

Lisätiedot

Biolan Kuivikekäymälän osaluettelo... 2 Biolan Kuivikekäymälän mittakuva... 2

Biolan Kuivikekäymälän osaluettelo... 2 Biolan Kuivikekäymälän mittakuva... 2 KUIVIKEKÄYMÄLÄ ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo Biolan Kuivikekäymälän osaluettelo... 2 Biolan Kuivikekäymälän

Lisätiedot

Jätevesi-ilta Tampereen ammattikorkeakoulu 7.8.2013 Kuivakäymäläratkaisut sisätiloihin ja käymälätuotosten käsittely

Jätevesi-ilta Tampereen ammattikorkeakoulu 7.8.2013 Kuivakäymäläratkaisut sisätiloihin ja käymälätuotosten käsittely Jätevesi-ilta Tampereen ammattikorkeakoulu 7.8.2013 Kuivakäymäläratkaisut sisätiloihin ja käymälätuotosten käsittely Susanna Pakula Kuivakäymälän hankinta tuumasta toimeen! Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

KOMPOSTOINTIKURSSI. Sisältö: 20 piirtoheitinkalvoa, luentorunko, kirjallisuusluettelo

KOMPOSTOINTIKURSSI. Sisältö: 20 piirtoheitinkalvoa, luentorunko, kirjallisuusluettelo KOMPOSTOINTIKURSSI Kohderyhmä: Kurssimateriaali tarjoaa perustietoutta kompostoinnista kotitalouksissa ja asuntokiinteistöissä. Materiaali on ensisijaisesti suunnattu pääkaupunkiseudun pien- ja kerrostalokompostoijille.

Lisätiedot

Pörinää ilmassa, möyrimistä maassa - madot ja hyönteiset luonnossa

Pörinää ilmassa, möyrimistä maassa - madot ja hyönteiset luonnossa Pörinää ilmassa, möyrimistä maassa - madot ja hyönteiset luonnossa Jarkko Niemi, Luonnonvarakeskus Lasten Yliopisto, Seinäjoki, 16.4.2016 Luennon sisältö Mitä ovat hyönteiset ja madot Mikä on niiden rooli

Lisätiedot

BIOLAN ICELETT Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet

BIOLAN ICELETT Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet 70570000 BIOLAN ICELETT Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet 052012 FI 1 502 462 557 438 640 BIOLAN ICELETT Asennus- käyttö ja huolto-ohjeet Biolan Icelett on hajuton, siisti ja ympäristöystävällinen käymälä.

Lisätiedot

AVOMAANKURKUN KASVATUS

AVOMAANKURKUN KASVATUS AVOMAANKURKUN KASVATUS Atte Ahlqvist 8 B Avomaankurkun kukkia ja kurkkuja heinäkuussa 2012 / oma kuva-arkisto Me viljelemme kotonani avomaankurkkua, nippusipulia ja perunaa. Tässä työssä kerron avomaankurkun

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

1) Haarautuminen vähäistä, epätasaisesti jakautunut maaprofiiliin 0) Ei juuri ollenkaan sivuhaaroja, juurissa jyrkkiä mutkia ja juuret osin litteitä

1) Haarautuminen vähäistä, epätasaisesti jakautunut maaprofiiliin 0) Ei juuri ollenkaan sivuhaaroja, juurissa jyrkkiä mutkia ja juuret osin litteitä LIITE 4. Pellon kunnon havaintolomake LOHKON NIMI: Yleishavainnot lohkolla 1. Pellon kuivuminen muokkauskuntoon keväällä (lohkon sijainti ja kaltevuus huomioiden) 1) Ensimmäisiä lohkoja paikkakunnan olosuhteisiin

Lisätiedot

Sisältö. 1. Miksi kompostoida?...3. 2. Kompostori...4. 3. Ennen kuin aloitat...5. 4. Tuumasta toimeen...8. 5. Kompostointi...8

Sisältö. 1. Miksi kompostoida?...3. 2. Kompostori...4. 3. Ennen kuin aloitat...5. 4. Tuumasta toimeen...8. 5. Kompostointi...8 Sisältö 1. Miksi kompostoida?...3 2. Kompostori...4 3. Ennen kuin aloitat...5 4. Tuumasta toimeen...8 5. Kompostointi...8 6. Ongelmatilanteet...10 7. Sisäkompostori...12 8. Puutarhajätteiden kompostointi...13

Lisätiedot

Valitse kompostori. www.kiertokapula.fi

Valitse kompostori. www.kiertokapula.fi Valitse kompostori www.kiertokapula.fi Kompostorin hankinta Kompostorin käyttötarkoitus Kompostorit jaetaan karkeasti kahteen ryhmään - ttyihin lämpökompostoreihin ja eristämättömiin kompostoreihin. Lämpökompostoreissa

Lisätiedot

Taimettumisen hitaus onko jotain tehtävissä?

Taimettumisen hitaus onko jotain tehtävissä? Taimettumisen hitaus onko jotain tehtävissä? Marjo Keskitalo, erikoistutkija MTT Kasvintuotannon tutkimus HYVÄ STARTTI KUMINALLE -seminaari 26.10.2010 Ilmajoki, 28.10.2010 Jokioinen Tutkimuskysymykset

Lisätiedot

Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla

Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla RAPORTTI Porin kaupungin ympäristövirasto 2/2010 Biojäte pois kaatopaikalta Biohajoavat jätteet, kuten biojäte, puu ja paperi, tuottavat kaatopaikoille päätyessään

Lisätiedot

Separoinnin kuivajakeen käyttö ja tilojen välinen yhteistyö

Separoinnin kuivajakeen käyttö ja tilojen välinen yhteistyö Separoinnin kuivajakeen käyttö ja tilojen välinen yhteistyö Lannan hyödyntäminen ja separointi 11.4.2013. Heikki Ajosenpää, ProAgria Länsi-Suomi Otsikko tähän Sisältö Esittely Separoinnin idea Ensikosketukseni

Lisätiedot

Kasvualusta joka hoitaa lannoituksen puolestasi

Kasvualusta joka hoitaa lannoituksen puolestasi Kasvualusta joka hoitaa lannoituksen puolestasi Kompostit ja viheralueiden koristekasvien ravinnehuolto Tom Niemi Pensaat, perennat ja puut nurmikko on peruspintaa, muut koristekasvit tekevät parhaimmillaan

Lisätiedot

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUKSEEN HANKITTAVAT TARVIKKEET Seuraavat tarvikkeet tarvitaan laitteistotoimituksen lisäksi Aquatron-laitteiston asennukseen: 1.1 Wc-istuin. - 3 L huuhteleva pientalon

Lisätiedot

Puutarhan betonityöt. Toukokuu

Puutarhan betonityöt. Toukokuu Puutarhan betonityöt Betoni on edullinen ja hauska materiaali kaikenlaisten puutarhakoristeiden tekemiseen. Betonista voi valaa ruukkuja, penkkejä, laattoja, lintualtaita - lähes mitä vaan! - vaatii fyysistä

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Nitraattiasetus (1250/2014)

Nitraattiasetus (1250/2014) Lannan varastointi, uutta: Lantalan ohjetilavuudet ovat muuttuneet, prosessoiduille lannoille on omat ohjetilavuudet. Myös nautojen alkuperäisroduille on omat lantalatilavuudet. Lantalan vähimmäistilavuuden

Lisätiedot

Syysrypsin viljely. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso

Syysrypsin viljely. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Syysrypsin viljely Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Syysrypsi Iso siemen Korkea öljypitoisuus Satoisa Menestyy jopa IV-viljelyvyöhykkeellä 2 Miksi syysrypsiä? 1/2 Satoisampi vaihtoehto kuin

Lisätiedot

LIFE HASCO. Task PID 4097. Dokumentointi, johtaminen ja ohjeistus HASCO. Peltorivi 10470 FISKARS FINLAND

LIFE HASCO. Task PID 4097. Dokumentointi, johtaminen ja ohjeistus HASCO. Peltorivi 10470 FISKARS FINLAND FT-Transport Oy Ab Peltorivi 10470 FISKARS FINLAND Puh: +358 19 277 277 Fax: +358 19 237 270 Email: ft-transport@dlc.fi Toimitusjohtaja Stig Monthén Puh: +35819 277 233 Gsm: +358 500 488 533 LIFE Task

Lisätiedot

Novarbo kasvualustatuotteet ammattiviljelyyn

Novarbo kasvualustatuotteet ammattiviljelyyn Novarbo kasvualustatuotteet ammattiviljelyyn Saatavana myös viljelmäkohtaiset seokset. www.novarbo.fi ikka Kasvualustatuotteet Lannoitteet Kuivikkeet Kevytruukutusmulta on ilmava kasvualustaseos, joka

Lisätiedot

Satoa ruukusta ja laatikosta

Satoa ruukusta ja laatikosta PUUTARHAMARTTOJEN POP UP Satoa ruukusta ja laatikosta SATOA RUUKUSTA JA LAATIKOSTA Hyötykasvit viihtyvät ja tuottavat satoa, kun ne saavat riittävästi valoa. Suoran valon on osuttava kasveihin vähintään

Lisätiedot

ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti

ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti Kompostoiva puucee Suomessa suunniteltu suomalaisiin olosuhteisiin. Ecoteco-toimitus sisältää täydellisen toimivan puuceeratkaisun vapaaajan käyttöön. Elementtirakenteisen rakennuksen, joka on helppo itse

Lisätiedot

Työkalu ympäristövaikutusten laskemiseen kasvualustan valmistajille ja viherrakentajille LCA in landscaping hanke

Työkalu ympäristövaikutusten laskemiseen kasvualustan valmistajille ja viherrakentajille LCA in landscaping hanke Työkalu ympäristövaikutusten laskemiseen kasvualustan valmistajille ja viherrakentajille LCA in landscaping hanke Frans Silvenius, MTT Bioteknologia ja elintarviketutkimus Kierrätysmateriaaleja mm. Kompostoidut

Lisätiedot

Luomutorjunta. 1) Ennakoiva torjunta. Taudeista ja tuholaisista puhdas taimi- ja siemenmateriaali

Luomutorjunta. 1) Ennakoiva torjunta. Taudeista ja tuholaisista puhdas taimi- ja siemenmateriaali 1 / 5 27.4.2013 12:14 Luomutorjunta Luonnonmukainen tautien ja tuholaisten torjunta 1) Ennakoiva torjunta Taudeista ja tuholaisista puhdas taimi- ja siemenmateriaali Kasvualustan hyvä kunto - maan mikrobisto

Lisätiedot