Kompostointia kotioloissa 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kompostointia kotioloissa 2010"

Transkriptio

1 Kompostointia kotioloissa 2010

2 Kompostointi, viherpiipertäjien keksintöäkö? Ei suinkaan! Ihminen tehostaa luonnollista lahoamis-/palamisprosessia järjestämällä sille otolliset olosuhteet. Tätä toimintaa sanotaan kompostoinniksi. Biologisesti hajoavat jätteet lahoavat kompostissa pieneliöiden, lähinnä bakteerien, sienten ja sädesienten vaikutuksesta. Tämä tapahtuma vaatii onnistuakseen tietyt olosuhteet, eli kompostoijan tavoitteena on suoda näille eliöille mahdollisimman otolliset elinolosuhteet. Kompostissa elää valtava joukko muitakin hyödyllisiä eliöitä, jotka osallistuvat jätteenkäsittelyyn, mm. hämähäkkejä, hyppyhäntäisiä, siiroja, erilaisia kovakuoriaisia, tuhatjalkaisia ja lieroja. Kompostissa kasvaa välillä myös sieniä. Jätteen ravinnepitoisuus vaikuttaa hajoamisnopeuteen, runsaasti typpeä sisältävät jätteet hajoavat nopeammin kuin muunlaiset jätteet. Parasta on kun typen ja hiilen määrä kompostissa on tasapainossa. Esim. keittiön biojäte, lanta ja tuore ruoho sisältävät runsaasti typpeä. Puutarhan risut ja haravointijäte, samoin muut seosaineet sisältävät runsaasti hiiltä. Kosteus ja happi ovat tärkeitä pieneliöiden hyvinvoinnille. Liian märässä kompostissa ei ole happea, jäte mätänee ja haisee, liian ilmava kuivuu liikaa, eikä kompostissa tapahdu mitään. Keittiöjätekomposti on yleensä riittävän kostea. Kosteutta voi testata puristamalla kourallista kompostia. Mikäli kosteutta irtoaa edes muutamia pisaroita, kosteus on sopiva. Jos nestettä suorastaan valuu, komposti on liian märkää. Julkaisija: Kiertokapula Oy

3 Kiertokapula Kompostointia kotioloissa 2010 Kompostissa jätteiden tilavuus pienenee huomattavasti, syntyy lämpöä ja haihtuu kosteutta. Tuloksena saadaan kostean maan tuoksuista humus- ja ravinnepitoista maanparannusainetta, jota hyödynnetään omassa puutarhassa ja miksei myös sisäkukkien ja taimien kasvatuksessa. Kompostimullassa ravinteet ovat kasveille sopivassa, niukkaliukoisessa muodossa. Sen lannoitusvaikutus on siksi pitkäaikainen. Komposti parantaa mm. maan rakennetta ja vedenpidätyskykyä, sekä estää kuorettumista. Katteena puolikypsä komposti estää rikkaruohojen kasvua, ylläpitää maan kosteutta ja houkuttelee paikalle maata kuohkeuttavia lieroja. 3

4 Meillä ei ainakaan synny biojätettä! Syntyvän biojätteen määrä on talouskohtainen. Se riippuu suuresti elintavoista. Mitä enemmän ruokaa tehdään itse alusta loppuun, sitä enemmän biojätettä syntyy. Jos tapana on käyttää paljon valmiita eineksiä, biojätettä syntyy yleensä vähän ja pakkausjätettä paljon. Keittiöstä syntyy biojätettä arviolta n. 0,4-1,2 kg eli 1,5-4,5 litraa/asukas/viikko. Valmista kompostia syntyy näistä määristä litraa/henkilö/vuosi. Yleensä nelihenkiselle perheelle riittää noin 300 litran kompostori. Keskimääräinen tilantarve henkilöä kohti on l vuodessa. Liian suuren tai liian pienen kompostorin sisältö saattaa jäätyä talvella. Liian pieni kompostori joudutaan myös tyhjentämään niin usein, ettei aines ehkä ehdi maatumaan kunnolla. Kun biojäte kompostoituu, sen tilavuus pienenee arviolta 20%. 1-9 asukasta asukasta asukasta biojätettä / viikko 2-40 l l l kompostorin koko l l 3 x 600 l 4

5 Kiertokapula Kompostointia kotioloissa 2010 Onko siinä mitään järkeä? Miksi sitten kannattaa kompostoida? No, ensinnäkin biohajoavat jätteet tulee käsiteltyä syntypaikalla, niitä ei tarvitse kuljettaa eikä käsitellä muualla. Näin säästyy luonnonvaroja. Toinen hyvä juttu on siinä, että kompostoija saa hyvää, rahanarvoista lannoitetta / maanparannusainetta pihamaalleen ja välttyy esim. turpeen tai lannoitteiden hankkimiselta. Kompostiin viedyt biojätteet eivät haise kiinteistön jäteastiassa ja jäteastian tyhjennysväliä saa harventaa, mikäli täyttymisaste sen sallii. Keskimäärin kolmasosa kotitalouden jätteestä on eloperäistä ainesta. Eli kiinteistöltä poiskuljetettavien ja käsiteltävien jätteiden määrä vähenee huomattavasti. Lisäksi kompostointi tarjoaa mukavaa puuhaa ulkona puutarhassa. 5

6 Kaikenlaisia rajoituksia kunnon ihmisille Kompostointia koskevia säädöksiä löytyy kunnan jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksistä. Kiinteistöllä saa kompostoida puutarha-, elintarvike- sekä mahdollisesti käymäläjätettä. Biojätteen ja käymäläjätteen käsittelyyn vaaditaan lämpöeristetty ja haittaeläimiltä suojattu kompostori. Puutarhajätettä saa käsitellä ilman kompostoria, mutta siisteydestä on huolehdittava. Tiheä lautakehikko tai eristämätön kompostori nopeuttavat kuitenkin puutarhajätteen kompostoitumisprosessia pitämällä kompostin kosteampana. Kompostoria tai kompostia ei yleensä saa sijoittaa 5 metriä lähemmäs naapurin rajaa tai 15 metriä lähemmäs vesikaivoa tai vesialuetta. Kuntakohtaisia eroja on, joten etäisyydet kannattaa tarkistaa määräyksistä. Jos naapurit sopivat keskenään, he saavat sijoittaa kompostorinsa vaikka yhteiselle rajalleen. Mikäli kiinteistön piirustuksissa on merkintä erillisestä jätetilasta, kompostorin saa sijoittaa siihen. Biojätteen tai taaja-asutusalueella tapahtuvasta käymäläjätteen kompostoinnista on joskus tehtävä kunnalle ilmoitus. 6

7 Kiertokapula Kompostointia kotioloissa 2010 Vinkkejä ihan vihreille Muutama tärkeä asia kannattaa miettiä, ennen varsinaiseen toimeen ryhtymistä. Keittiöjätekompostori sijoitetaan sellaiseen määräysten mukaiseen paikkaan, johon jätteitä voi viedä myös talvella ja johon se esteettisesti sopii. Paikka saisi lisäksi olla tuulilta ja paahteelta suojattu. Puutarhajätekomposti voi olla syrjässä, kunhan sinne tarvittaessa pääsee. Kompostori on sijoitettava läpäisevälle alustalle, jotta satunnainen suotovesi imeytyy maaperään, eikä jää esim. laatoitukselle haisemaan. Kovin märkää jätettä ei tule laittaa kompostoriin tai sitten seosainetta on käytettävä niin runsaasti, että neste imeytyy siihen. Minkäänlaisesta kompostista ei siis saa valua merkittävästi haitallisia nesteitä. Vaihtoehtona on hankkia kompostori, josta voi letkulla kerätä suotoveden erilliseen säiliöön. Erilaisista kompostoreista, niiden rakentamisesta ja hankinnassa huomioitavista asioista saa tietoa Kiertokapula Oy:n julkaisemasta kompostorin valintaoppaasta. Tyhjän kompostorin pohjalle laitetaan salaojituskerros ennen varsinaisen jätteen lisäämistä. Tällä tavoin myös kompostin alapuolelta pääsee happea pieneliöille ja mätäneminen estyy. Salaojitukseen sopivat kaikki karkeat biohajoavat ainekset esim. risuhake tai kuorike. 7

8 Pitääkö taas ostaa jotain? Käsitteletpä sitten puutarhajätettä tai keittiöjätettä, tarvitset muutamia välineitä. Keittiöjätettä varten tarvitaan erityisesti kompostori, seosaineastia, seosaineen otin ja pöyhin. Seosainetta tarvitaan nimittäin ehdottomasti, mikäli kompostoidaan keittiöjätettä. Puutarhajätteen käsittelyyn sopii erityisesti talikko, jolla voi tarvittaessa pöyhiä myös keittiöjätettä, kunhan muistaa varoa kompostorin rakenteita. Lapio ja kottikärryt ovat yleensä tarpeellisia, joskus lumilapio voi olla hyvä apuväline. Erilaisia muoveja voi tarvita kompostin suojaamiseen ja oma haketin saattaa olla tarpeellinen, jos haluaa tehdä seosainetta itse risuista. 8

9 Kiertokapula Kompostointia kotioloissa 2010 Mitä se sellainen seosaine on? Seosaineen tarkoitus on tehdä kompostista ilmavaa ja imeä itseensä liika kosteus. Se poistaa hajua, estää kärpäsiä pääsemästä käsiksi jätteeseen ja ehkäisee pintakerrosten kuivumista. Seosaineen tulee olla kuivaa ja ilmavuutta lisäävää toimiakseen odotetusti. Hyvä ja edullinen seosaine on kuiva haravointijäte, jossa lehtien lisäksi on runsaasti neulasia, oksanpätkiä, kuivaa ruohoa ja kaikenlaista muuta kariketta. Seassa voi olla myös hiekkaa tai käpyjä, joiden maatuminen on tosin erittäin hidasta. Tuoreet kasvijätteet, esim. ruohonleikkuujäte ja kesäiset kitkentäjätteet eivät sovellu seosaineeksi, koska ne ovat erittäin typpipitoisia. Muita käyttökelpoisia seosaineita ovat mm. risuhake, kuorike, turve (lannoittamaton), kutterinlastu (käsittelemättömästä puusta, turpeen kanssa) ja silputtu olki tai ruoko. Seosaineen pitää olla kuivaa, jotta siitä olisi hyötyä ja se olisi käyttökelpoista myös talvella. Seosaineen tarve riippuu keittiöjätteen ja seosaineen kosteudesta. Liiallinen seosaineen käyttö ei aiheuta ongelmia, komposti korkeintaan täyttyy arvioitua nopeammin. Liian vähäisestä käytöstä seuraa yleensä haju- tai kärpäsongelmia. Otin tai kauha on hankittava sen mukaan, mitä seosainetta käyttää. Seosaineastian paikka on mukavuussyistä mahdollisimman lähellä käyttökohdetta, jolloin sitä tulee myös käytettyä. 9

10 Keittiöjäte on haisevaa ja likaavaa! Keittiössä jätteen voi kerätä biohajoavaan pussiin tai käyttää esim. vanhoja jauhopusseja tai muropakkauksia biojäteastian suojaamiseen. Hajua syntyy eniten eläinperäisistä tuotteista, mutta nämä voi viedä aina saman tien kompostoriin tai biojäteastiassa ne voi peittää nopeasti muulla biojätteellä. Biojäteastiassa ei saa olla kovin tiivistä kantta, koska silloin jäte haisee herkemmin hapenpuutteen vuoksi. Keittiöjätteen sekaan voi laittaa myös puutarhajätteitä. Käytännön toimet: 1. Biojäte viedään sellaisenaan tai biohajoavine pusseineen kompostoriin. 2. Jäte kumotaan levälleen ja tarvittaessa sitä levitetään esim. pöyhimellä. 3. Jätteen päälle levitetään kerros seosainetta, jota tarvitaan biojätteen kosteudesta riippuen n % jätteen määrästä. 4. Tarvittaessa kompostiin voi pistellä talikolla ilmastusreikiä tai sitä voi pöyhiä. Toimivaa kompostia ei tarvitse sekoitella usein, pöyhiminen riittää esim. kerran kuukaudessa tehtynä. Sekoittaminen ja pöyhiminen edistävät ja tasoittavat kompostoitumista. Liiallinen käsittely kuivattaa ja aiheuttaa kastelutarvetta. 5. Kun komposti on täynnä tai syksy pitkällä, voi miettiä tyhjennystä. Keittiöjätekompostoriin sopivat mm.: - ruoantähteet - juuresten, hedelmien ja vihannesten kuoret - lihan ja kalan perkuujätteet - kahvinporot ja teepussit - pehmopaperit - vanhat kukkamullat ja koristekasvit 10

11 Kiertokapula Kompostointia kotioloissa 2010 Ei ne lehdet kumminkaan lahoa! Puutarhajäte on usein typpiköyhää, runsaasti hiiltä sisältävää, usein myös turhan kuivaa tai karkeaa. Näiden ominaisuuksiensa vuoksi se vaatii erityistä huolenpitoa kompostoituakseen tehokkaasti. Puutarhakompostin typpilisänä käy esim. lannoitettu turve, urea, puutarhan typpilannoitteet, virtsa, kompostikäymälän jäte ja tuore nurmikonleikkuujäte. Puolikypsää keittiöjätekompostia voi myös käyttää. Puutarhajätekompostin salaojituksesta kannattaa huolehtia eli kompostin pohjalle asetetaan aina jotain ilmavana pysyvää materiaalia, esim. risuja (viheliäisiä, rangat ovat käyttökelposempia) tai karkeaa haketta n. 10 cm tai miksei salaojaputket. Kypsymään jätettävä komposti kannattaa suojata sateelta ja haihtumiselta. Kompostin voi peittää maalla, oljella tms. silloin sisältö lahoaa tasaisemmin. Muovia ja peltiä voi myös käyttää suojana, ne estävät myös lentävien siementen pääsyn kompostiin. Jos kompostin läheisyydessä on esim. koivuja tai haapoja, alapuolikin kannattaa suojata, muuten valmis komposti on vuoden kuluttua täynnä juuria ja juurivesoja. Monet lehdet, kuten vaahteran, tammen ja haavanlehdet ovat hyvin hitaasti kompostoituvia. Lehtien silppuaminen esim. ruohonleikkurilla nopeuttaa huomattavasti prosessia. Kompostin kääntäminen ainakin kerran tasoittaa kypsymistä. Jos tilasta on pula, kompostista kannattaa heti hyödyntää kypsä osa ja jättää vielä maatumaton jäte seuraavan kompostin pohjaksi. 11

12 Muita huolen aiheita ovat esim. monivuotisten juuririkkakasvien (valvatit, ohdakkeet, juolavehnä, voikukka) juuret. Juurten annetaan ensin kuivaa kunnolla auringossa, sen jälkeen ne laitetaan toimivan, lämpimän kompostin sisäosiin, jolloin ne tuhoutuvat. Samalla tavoin esim. voikukan kukkineita varsia ei kannata heittää kompostin päälle, vaan ne on ehdottomasti laitettava kompostin kuumimpaan osaan. Rikkakasvien siemenet vaativat tuhoutuakseen vähintään 65ºC ja monet sienitaudit vähintään 45ºC. Sopivia ravinnelisiä puutarhakompostiin ovat hevosen lanta, mielummin turvelanta, kanankakkarakeet, kompostiheräte, urea, virtsa ja typpilannoitteet. Valmiin kompostin monipuolisuutta parantaa kompostin sekaan laitettu savimaa. Savi kannattaa laittaa (kokkareisenakin) kerroksina tai hajallaan kompostin sisäosiin, jolloin se nopeasti murenee ja kompostia käännettäessä sekoittuu koko massaan. Jätteestä muotoillaan sopiva keko tai se sijoitetaan kompostoriin. Noin kuution kokoinen komposti on yleensä ihanteellinen, koska siinä kosteus pysyy sopivana ja lämpö pääsee kohoamaan. Puutarhajätekompostiin sopivat mm.: - haravointi- ja ruohonleikkuujäte - kasvimaan tai kukkapenkin kasvijätteet - heinä ja olki - kutterinpuru ja sahanpuru pieninä määrinä - risuhake - muut eloperäiset pihan ja puutarhan jätteet 12

13 Kiertokapula Kompostointia kotioloissa 2010 Lämpenemisen huomaa jo parin vuorokauden kuluessa, mikäli olosuhteet on saatu sopiviksi. Kasatut lehdet lahoavat aikanaan, vaikkei niille mitään tekisikään. Se vain vie vuosia. Jotta tila ei loppuisi kesken ja tuloksena olisi kompostimultaa, voidaan toimia esim. seuraavasti: 1. Jos jätettä on kerralla tarpeeksi, hienojakoinen ja karkea sekä typpipitoinen ja hiilipitoinen voidaan sekoittaa keskenään. Silloin ravinne- ja kosteusolosuhteet sekä materiaalin rakenne saadaan mahdollisimman tasalaatuiseksi. esim. haravoidut lehdet, maa-aines (savi, turve) ja risuhake sekoitetaan keskenään mikäli jäte on pääasiassa lehtiä, sekoitetaan niiden joukkoon esim. lannoitettua turvetta tai kanankakkarakeita typpipitoinen jäte alkaa helposti mätänemään ja haisemaan, joten sekaan lisätään ravinneköyhempää ja ilmavuutta lisäävää ainesta 2. Mikäli jätteitä muodostuu pikku hiljaa, jätteitä kannattaa kerrostaa voileipäkakuksi. Tällöin erilaiset jätteet asetellaan vuorotellen kerroksittain kompostoriin tai kasaan. vuorotellen karkeaa ja hienojakoista, esim. kerros risuhaketta, kerros ruohonleikkuujätettä, kerros kuivia lehtiä, kerros maata, esim. savi on erinomaista vuorotellen typpipitoista ja typpiköyhää kuivaa, typpiköyhää kompostia voi kastella kuivina kausina lannoitevedellä tai virtsalla 13

14 Mikäli komposti toimii, se on kädellä koitettaessa lämmin. Puutarhajätekomposti ei yleensä tule kovin kuumaksi typen puutteesta johtuen. Tästä johtuu myös puutarhajätteiden hidas maatuminen. Kompostin kääntäminen nopeuttaa ja tasoittaa kypsymistä. Kun komposti on käännetty, siihen ei enää kannata lisätä tuoretta jätettä vaan silloin aloitetaan uuden kompostin kokoaminen. Kaksi tai kolmilokeroinen puutarhakompostori on käytännöllinen. Tällöin koko ajan voidaan tehdä uutta kompostia samalla kun vanhat kypsyvät. 14

15 Kiertokapula Kompostointia kotioloissa 2010 Selkä kipeäksi? Kompostin tyhjennysvälineiksi sopivat lapiot ja talikot riippuen kompostin laadusta. Tyhjennys suoritetaan tietenkin ergonomisesti, jotta se olisi mukavaa hyötyliikuntaa puutarhassa. Mikäli kompostori on hyvä, sen tyhjennys on helppoa. Työkaluilla ei koskaan saa vääntää kompostorin reunaa vasten, koska sitä ne eivät kestä. Samoin tyhjennys on tehtävä varovasti, koska talikolla ja lapiolla voi helposti vaurioittaa esim. eristeitä riippuen tietenkin kompostorin mallista. Helpoimpia tyhjennettäviä ovat sellaiset mallit, joista voi esim. poistaa yhden seinän kokonaan. Toisaalta kaikkia malleja ei edes ole tarkoitettu tyhjennettäväksi kokonaan, sen sijaan niistä poistetaan kypsää kompostia joko ylä- tai alakautta tarpeen mukaan. Komposti tyhjennetään viimeistään silloin, kun uutta tilaa tarvitaan syntyvälle jätteelle. Tällöin komposti saattaa olla kypsää tai sitten ei. 15

16 Kokeillaanko kypsyyttä tikulla? Kompostin kypsymisaika riippuu käytetyistä raaka-aineista, niiden hienojakoisuudesta ja mahdollisista hoitotoimista. Nopeimmillaan komposti on valmista parissa kuukaudessa. Yleensä tavallinen biojätekomposti vaatii kypsyäkseen n. puoli vuotta viimeisen biojätelisäyksen jälkeen. Kypsä komposti on tummaa ja tuoksuu mullalle. Munankuoret, luut ja esim. isot hakepalaset voidaan seuloa pois. Keskeneräisen kompostin hajoamisessa syntyvät yhdisteet haittaavat itämistä ja juurten kasvua, siksi maahan tulisi muokata vain kypsää kompostia. Kompostia voi sanoa puolikypsäksi, kun se ei enää sekoitettaessa/käännettäessä lämpene vaan pysyy ympäristönsä lämpöisenä. Kasvatuskokeella on helppo tutkia kompostin kypsyyttä. Kylvetään laskettu määrä jonkin nopeasti itävän kasvin siemeniä kompostimultaan. Itävyyttä ja taimettumista seurataan ja verrataan siemenpussin antamaan arvoon ja taimien kunto tarkastetaan. Mikäli taimet näyttävät hyvinvoivilta ja itävyys oli pussissa annetun mukainen, komposti on kypsää. Vaivattomin tapa saada kypsää kompostia on hankkia vähintään kaksi kompostoria, joita täytetään vuorotellen. Komposti voidaan myös tyhjentää jälkikypsymään kevytrakenteiseen kompostoriin, puutarhajätekompostin sekaan tai erilliseen kasaan. Pääasia on, että komposti pysyy kosteana ja on suojattu sateelta, lentäviltä siemeniltä ja puiden ja rikkakasvien juurilta. 16

17 Kiertokapula Kompostointia kotioloissa 2010 Ei jätteitä levitellä ainakaan meidän pihalle Kompostin mukana tulevat munankuoret ja luut voi poimia kukkapenkistä tai kasvimaalta pois, vaikka sekajäteastiaan. Kompostin kautta kierrätetyt luut eivät enää haise jäteastiassa. Puolikypsä komposti hyödynnetään parhaiten katteena pensaiden ja puiden juurilla. Sitä voi käyttää n cm kerroksena. Se lannoittaa, ehkäisee rikkaruohojen kasvua, pitää maan kosteana ja houkuttelee paikalle hyödyllisiä eliöitä, mm. lieroja ja hämähäkkejä. Lahoavasta jätteestä voi maassa syntyä itämiselle ja taimettumiselle haitallisia aineita. Kasvien sietokyky näille yhdisteille vaihtelee. Esim. porkkana ja sipuli vaativat kypsää, kurpitsa ja peruna pitävät lahoavasta kompostista. Savimaiden parantamiseen puolikypsä komposti on erinomaista ja sitä voi muokata maahan. Muille maalajeille kypsä komposti on parempaa. Kypsää kompostia muokataan maahan litraa neliölle riippuen kasvien tarpeesta. Käymäläjätekomposti on yleensä ravinnepitoisempaa kuin puutarhajäte- tai keittiöjätekomposti. Kypsästä kompostista saa kasvualustan kukille ja taimille sekoittamalla kompostia, hiekkaa ja savea suhteessa 1:1:1. Taimille voi käyttää hieman runsaammin hiekkaa. Jos haluaa tarkasti tietää oman kompostinsa ravinnepitoisuuden, analyysin voi teettää Viljavuuspalvelu Oy:ssä (www.viljavuuspalvelu.fi, puh ). 17

18 Kauhea lemu, mikä meni vikaan? Kun kompostia hoidetaan asiallisesti, ongelmatilanteita tulee harvoin. Haju, kärpäset ja jäätyminen ovat kiusallisimmat ongelmat. Useimmat kompostorit ovat JÄÄSSÄ talven kylmimpään aikaan eristeistä huolimatta. Syntyvän jätteen määrä vaikuttaa olennaisesti jäätymiseen. Jos jätettä syntyy vähän, komposti jäätyy. Jotta täyttymisestä ei tulisi ongelmaa, kompostori kannattaa tyhjentää melko myöhään syksyllä. Mikäli ongelmia kuitenkin syntyy, kompostia voi sulatella. Se kannattaa tehdä leutona aikana vaikkapa sijoittamalla kompostorin sisälle kuumavesikanisteri, johon tarpeen mukaan vaihdetaan vesi tai kuumennetaan se uudestaan päivittäin. Runsaasti typpeä sisältävä jäte tai lannoite auttaa käynnistyksessä. HAJUA syntyy mätänemisen seurauksena. Kun seosainetta käytetään tarpeeksi ja kompostiin ei jätetä isoja, tiiviitä jätekökköjä, hajua ei synny. Hajusta pääsee eroon ainoastaan lisäämällä runsaasti karkeahkoa seosainetta ja sekoittamalla kaikki hajupesäkkeet. Myös puutarhajäte saattaa mädäntyä, esim. ruohonleikkuujäte haisee herkästi, mikäli se on jätetty isoksi kasaksi. Aivan erilaista hajua syntyy silloin, kun komposti toimii kuumana ylikierroksilla. Silloin kyseessä on liiallinen typpi, joka haihtuu ammoniakkina taivaalle. Tähänkin ongelmaan riittää runsaan seosaineen lisääminen ja sekoitus. 18

19 Kiertokapula Kompostointia kotioloissa 2010 KÄRPÄSIÄ harhailee kesäaikaan myös sisällä keittiössä. Tällöin on mahdollista, että joku kärpänen pääsee munimaan biojäteastiaan, joka sitten viedään kompostoriin. Jos komposti ei ole päältä tarpeeksi lämmin ja jätettä ei peitetä kunnolla, kärpäset voivat munia suoraan kompostoriinkin ja munista kehittyy nopeasti vaaleita paksuja toukkia. Niistä pääsee eroon sekoittamalla ne syvemmälle kuumaan kompostiin tai kaatamalla kiehuvaa vettä niiden päälle. Pyretriiniä sisältäviä hyönteismyrkkyjä voi hätätapauksessa käyttää, mielellään vain kanteen ja kompostorin reunoille, koska ne tuhoavat myös hyödyllisiä eliöitä. Kärpäsbakteeri on valikoiva biologinen torjunta-aine, joka tehoaa ainoastaan kärpäsiin ja on pitkävaikutteinen. Käymäläjätteessä viihtyville lantasääskille on myös vastaavaa ainetta. MUURAHAISET saattavat joskus vallata kompostin asunnokseen. Niistä ei ole siellä haittaa, mutta yleensä komposti on silloin liian kuiva ja tämä ongelma ratkeaa helposti kastelemalla ja sekoittamalla. HOMEET JA SIENET kuuluvat kompostiin, joten niitä ei pidä säikähtää. 19

20 Painovuosi 2010 Jätteiden vastaanotto Kiertokapula Oy:n jätteidenkäsittelyalueet ovat avoinna ma-pe 7-19 KARANOJA Karanojantie Hämeenlinna KAPULA Kapulasillantie Hyvinkää PUOLMATKA Hyötykuja Järvenpää LUMIKORPI Meijerikuja Valkeakoski Avoinna: ma, to ja ti, ke, pe 9-16 keräyspisteet: KIERTOKAPULA OY Vankanlähde Hämeenlinna VAIHDE avoinna: ma-pe

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Kompostoi!

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Kompostoi! Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Kompostoi! Sisällysluettelo: Kompostointi kannattaa! 3 Mitä kompostissa tapahtuu? 4 Kompostoreita eri tarpeisiin 6 Banaaninkuoret kompostiin 7 Seosaineen käyttö tuo ilmavuutta

Lisätiedot

Greenyn osat: 1. Kansi 2. Lämpömittari 3. Luukku 4. Ilmansäädin 5. Laatikko 6. Suodatuslevy 7. Vesiaukon tulppa

Greenyn osat: 1. Kansi 2. Lämpömittari 3. Luukku 4. Ilmansäädin 5. Laatikko 6. Suodatuslevy 7. Vesiaukon tulppa Greenyn osat: 1. Kansi 2. Lämpömittari 3. Luukku 4. Ilmansäädin 5. Laatikko 6. Suodatuslevy 7. Vesiaukon tulppa 1. 2. 7. 6. 3. 4. 5. Greenyn vakio-osat ovat valmiiksi kiinnitettyinä. Greeny kompostori

Lisätiedot

MITÄ KOMPOSTOINTI ON?

MITÄ KOMPOSTOINTI ON? AINE VIRTAA 1 AINE KIERTÄÄ 2 MITÄ KOMPOSTOINTI ON? Kompostoituminen on luonnollista pieneliöiden aikaansaamaa eloperäisen aineen lahoamista hapellisissa oloissa. Kompostorissa lahoamista tehostetaan kokoamalla

Lisätiedot

Helmikuu 2016 KOMPOSTOINTIOPAS

Helmikuu 2016 KOMPOSTOINTIOPAS Helmikuu 2016 KOMPOSTOINTIOPAS MONTA HYVÄÄ SYYTÄ KOMPOSTOIDA Kotitalousjätteestä noin kolmannes on bio- ja puutarhajätettä. Kompostoinnissa luonnon pieneliöt hajottavat biojätteen ravinteiksi kasveille

Lisätiedot

Mökkiläisen jäteopas

Mökkiläisen jäteopas Mökkiläisen jäteopas Mökkien jätehuollon periaatteet Mökillä syntyy jätettä samaa tahtia kuin kaupunkikodissakin, ja mökkejä koskevat normaalit jäteohjeet. Jotta mökkeily olisi jätteidenkin suhteen leppoisaa,

Lisätiedot

Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia.

Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. VAPO YMPÄRISTÖ Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. Imukykyinen ja monikäyttöinen vaalea rahkaturve on ylivoimainen kuivike nesteiden, ravinteiden ja hajujen sitomisessa. Se sopii

Lisätiedot

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!... Tammikuu 2015 Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit......5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...11 2 Onneksi olkoon, olet päättänyt aloittaa

Lisätiedot

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista!

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Aino Maija Kyykoski Käymäläseura Huussi ry Vuosituotos Vuosituotos virtsaa

Lisätiedot

Kompostointikurssi. Kompostorin syyshuolto. Ravinnepankki-hanke Tiina Toivonen

Kompostointikurssi. Kompostorin syyshuolto. Ravinnepankki-hanke Tiina Toivonen Kompostointikurssi Kompostorin syyshuolto Ravinnepankki-hanke Tiina Toivonen Ravinnepankki ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke Toteutusaika: 2015-2016 Tavoitteet: ruokahävikin vähentäminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

RANUAN KUNTA KOMPOSTOINTIOPAS

RANUAN KUNTA KOMPOSTOINTIOPAS RANUAN KUNTA KOMPOSTOINTIOPAS 1 MIKSI KANNATTAA KOMPOSTOIDA? Tänä päivänä kaatopaikat täyttyvät yhä kasvavaa vauhtia. Meidän tulisi vähentää jätteen määrää, jotta meillä tulevaisuudessa olisi puhdas ympä-

Lisätiedot

eco Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä

eco Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä Käymälät biolan.fi KÄYMÄLÄT ULKOTILOIHIN Biolan Kompostikäymälä eco L 65 x K 97 x S 65 cm Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä Mukava käytössä

Lisätiedot

Kompostien käyttö viherrakentamisessa. Katja Börjesson 2015

Kompostien käyttö viherrakentamisessa. Katja Börjesson 2015 Kompostien käyttö viherrakentamisessa Katja Börjesson 2015 Historia & perusfilosofia Pitkä kokemus; puutarha-alalla 90 vuotta ja viherrakentamistuotteitta 30 vuotta Perusfilosofia Mikko Jortikan ajoista

Lisätiedot

Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen

Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen Hevosenlannan, kompostin ja mädätysjäännöksen ravinteiden hyödyntäminen ja siinä huomioitavat asiat. Helmet Pirtti, Jyväskylä 24.1.2017 Pentti Seuri Tutkija,

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

Kekkilä Tehokäymälä 230 L

Kekkilä Tehokäymälä 230 L 230 L Tehokäymälä 230 L on tyylikäs, tehokas ja hajuton kuivikekäymälä, joka on lämpöeristetty myös ympärivuotista käyttöä ajatellen. Se kompostoi käymäläjätteet tehokkaasti. Siinä on suuri tyhjennysluukku

Lisätiedot

Biolan Pikakompostori 220 osaluettelo...2

Biolan Pikakompostori 220 osaluettelo...2 PIKAKOMPOSTORI 220 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo Biolan Pikakompostori 220 osaluettelo...2 1. Kompostorin

Lisätiedot

1. Mitä kompostointi on? 2. Kompostoituvat jätteet Oppaan käyttäjälle Kompostointi on luontevin tapa hoitaa kodin biojätteet, varsinkin jos asuu omako

1. Mitä kompostointi on? 2. Kompostoituvat jätteet Oppaan käyttäjälle Kompostointi on luontevin tapa hoitaa kodin biojätteet, varsinkin jos asuu omako 9. Tee kompostointiilmoitus Kompostointia aloittaessa on syytä tutustua sitä koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. Niillä halutaan tehdä biojätteen kompostointi haitattomaksi, terveelliseksi ja turvalliseksi

Lisätiedot

Nitraattiasetus (1250/2014)

Nitraattiasetus (1250/2014) Lannan varastointi, uutta: Lantalan ohjetilavuudet ovat muuttuneet, prosessoiduille lannoille on omat ohjetilavuudet. Myös nautojen alkuperäisroduille on omat lantalatilavuudet. Lantalan vähimmäistilavuuden

Lisätiedot

1. Vuotomaa (massaliikunto)

1. Vuotomaa (massaliikunto) 1. Vuotomaa (massaliikunto) Vuotomaa on yksi massaliikuntojen monista muodoista Tässä ilmiössä (usein vettynyt) maa aines valuu rinnetta alaspa in niin hitaasti, etta sen voi huomata vain rinteen pinnan

Lisätiedot

Syysrypsin viljely. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso

Syysrypsin viljely. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Syysrypsin viljely Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Syysrypsi Iso siemen Korkea öljypitoisuus Satoisa Menestyy jopa IV-viljelyvyöhykkeellä 2 Miksi syysrypsiä? 1/2 Satoisampi vaihtoehto kuin

Lisätiedot

Envor Group Hämeenlinna

Envor Group Hämeenlinna Envor Group 9.12.2016 Hämeenlinna Envor Group Envor Group muodostuu neljästä eri yrityksestä, joilla on vuosikymmenten kokemus kierrätyspalveluiden tuottamisesta. Envor Group tarjoaa asiakkailleen monipuolisia,

Lisätiedot

Miten hoidat ja istutat nurmikkoasi

Miten hoidat ja istutat nurmikkoasi Miten hoidat ja istutat nurmikkoasi Nurmikon käyttäminen Hemmanetin valmiit nurmikot kestävät heti että niitten päälle kävellään. Mutta alussa kannattaa olla vähän varovainen ettei rasita nurmikkoa liikaa

Lisätiedot

Vähän teoriaa Tervaksien hankkiminen Polttotynnyrin valmistaminen

Vähän teoriaa Tervaksien hankkiminen Polttotynnyrin valmistaminen Tervanpoltto Terva on monipuolinen aine omavaraistaloudessa, ja sen tuottaminen kotona ilman monimutkaisempia laitteistoja on mahdollista. Tervanpoltto kannattaa aloittaa tynnyripoltosta, jolloin panokset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Jättiputki. Tunnistaminen. Jättiputken siementaimet ovat vaahteranlehtimäisiä.

Jättiputki. Tunnistaminen. Jättiputken siementaimet ovat vaahteranlehtimäisiä. Jättiputki Tunnistaminen Jättiputken siementaimet ovat vaahteranlehtimäisiä. 2-3 vuotiaan kasvin lehtien lehdyköiden reunat ovat karkea- ja terävähampaisia, lehtiruodissa usein punaisia pilkkuja tai se

Lisätiedot

Taimikasvatus aikaistaa kukintaa ja satoa

Taimikasvatus aikaistaa kukintaa ja satoa PUUTARHAOPAS Taimikasvatus aikaistaa kukintaa ja satoa Helposti alkuun Kylvä kurkun, kurpitsojen ja sokerimaissin siemenet toukokuun alussa. 1. Kylvä aina puhtaisiin ruukkuihin tai lokerikkoihin. 2. Paras

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

BLUMAT-TIPPUKASTELUJÄRJESTELMÄ

BLUMAT-TIPPUKASTELUJÄRJESTELMÄ BLUMAT-TIPPUKASTELUJÄRJESTELMÄ KUINKA TIPPU-BLUMAT-JÄRJESTELMÄ TOIMII Tippu-Blumat koostuu keraamisesta anturista ja kastelusuuttimesta.anturin sisällä on kalvo, joka aukeaa ja sulkeutuu alipaineen vaikutuksesta.

Lisätiedot

kasviin, joka tuottaa hedelmää

kasviin, joka tuottaa hedelmää Puutarhapeli 1 Hanki taimia kullalla ja odota, että ne kasvavat parissa päivässä. Päivän saat vaihtumaan aurinkokelloa klikkaamalla. Puutarhan pitäminen on kuitenkin riskialtista ja öisin kasvit saattavat

Lisätiedot

Avomaan vihannesviljely

Avomaan vihannesviljely Avomaan vihannesviljely 1 I. Vihannesten ryhmittely markkinointikestävyyden mukaan 1.TUOREVIHANNEKSET suhteellisen nopeasti pilaantuvia suuri haihdutuspinta nopea hengitys, vähän vararavintoa, korjataan

Lisätiedot

saumaus- ja tiivistysaineet

saumaus- ja tiivistysaineet saumaus- ja tiivistysaineet POWERCOLOR Sementtipohjaisen saumalaastin uusinta sukupolvea sisältää hopea ioneja ja käytetään 1 5 mm leveisiin saumoihin. SILVER ACTIVE SYSTEM on oligodynaaminenhopea ionien

Lisätiedot

Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla

Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla RAPORTTI Porin kaupungin ympäristövirasto 2/2010 Biojäte pois kaatopaikalta Biohajoavat jätteet, kuten biojäte, puu ja paperi, tuottavat kaatopaikoille päätyessään

Lisätiedot

ICELETT ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä. Sisällysluettelo

ICELETT ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä. Sisällysluettelo ICELETT ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero 70570000 Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo 1. Suunnittelu ja asentaminen...2 1.1 Tekniset tiedot...2

Lisätiedot

PUUTARHAMARTAN POP UP

PUUTARHAMARTAN POP UP PUUTARHAMARTAN POP UP Viikko 14/2016 VUODEN 2016 VIHANNES KUKKIVAT KAALIT Parsakaali (broccoli) Kukkakaalit Valkoisia ja värikkäitä lajikkeita Vihreä kukkakaali (parsakukkakaali) Romanescu KUKKIVAT KAALIT

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

Meri. Meri. Meri. Meri. Meri. Meri. Ajelehdit merivirtojen mukana. Pysy meressä ja ota uusi merikortti.

Meri. Meri. Meri. Meri. Meri. Meri. Ajelehdit merivirtojen mukana. Pysy meressä ja ota uusi merikortti. Ajelehdit merivirtojen mukana. Pysy meressä ja ota uusi Painut syyskierron mukana syvälle veteen. Pysy meressä ja ota Ajelehdit levämassan seassa heinäkuussa. Pysy meressä ja ota jäätyy talvella ja sinusta

Lisätiedot

OHJEITA METSANVIUELUALLE

OHJEITA METSANVIUELUALLE ~.. OHJEITA METSANVIUELUALLE Paljasjuuriset taimet PIDÄ TAIMET TUOREINA Paakkutaimet......... Pura säkit ja laita taiminiput löysättyinä valeistutukseen varjoisaan ja kosteaan maastokohtaan ei kuitenkaan

Lisätiedot

KOTIPIHAN PERENNAOHJE

KOTIPIHAN PERENNAOHJE KOTIPIHAN PERENNAOHJE Miten rakennetaan perennaryhmiä erilaisille kasvupaikoille: auringosta varjoon, kuivasta kosteaan? Tässä työohjeessa on monivuotisten kukkien istutusohjeita ja hoitoa helpottavia

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

Kevätrypsin viljely. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso

Kevätrypsin viljely. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Kevätrypsin viljely Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso 30.11.2009 Rypsi kukassa Kuva Reijo Käki 2 2009 Reijo Käki Kevätrypsin viljely Luomurypsi Rypsi on elintarvikeöljyn ja eläinten valkuaisrehun

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Metsänuudistaminen. Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen

Metsänuudistaminen. Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen 30.1.2013 Metsänuudistaminen Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen Metsänuudistamisen vaiheet Valmistelevat työt Uudistusalan raivaus Hakkuutähteiden korjuu Kantojen nosto Kulotus Maanmuokkaus

Lisätiedot

Tukihaku 2016. Täydentävät ehdot

Tukihaku 2016. Täydentävät ehdot Tukihaku 2016 Täydentävät ehdot Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset Pientareet, suojakaistat ja maaperän kunto Hukkakauran ja jättiputken torjunta Viljely hyvän maatalouskäytännön mukaisesti Kesantojen

Lisätiedot

Hedelmän- ja marjanviljely

Hedelmän- ja marjanviljely Hedelmän- ja marjanviljely 1 Sisällysluettelo 1.Hedelmän- ja marjanviljely Suomessa 2. Hema-kasvien viljelyn edellytykset ilmasto maaperä katteet lannoitus istutus kastelu taudit ja tuholaiset lajikevalinta

Lisätiedot

Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen

Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen Mikko J. Jaakkola mikko.j.jaakkola@ely-keskus.fi Asetuksen uudistaminen Ympäristöministeriö asetti nitraattiasetuksen uudistamistyöryhmän 28.10.2011. Työryhmän

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Vastuuhenkilö Lehtolainen Sivu/sivut 1 / 5 SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Seosmullalla tarkoitetaan MMMa 24/11 liitteen I kasvualustojen seosmullat (5A2) ryhmään kuuluvaa lannoitevalmistetta, joka

Lisätiedot

METSÄTAIMITARHAPÄIVÄT 2016 KEKKILÄ PROFESSIONAL

METSÄTAIMITARHAPÄIVÄT 2016 KEKKILÄ PROFESSIONAL METSÄTAIMITARHAPÄIVÄT 2016 KEKKILÄ PROFESSIONAL Superex - kastelulannoitteet Vesiliukoiset Superex lannoitteet Puhtaita ja täysin vesiliukoisia ph 4,5-4,8 Kastelusuuttimet pysyvät auki Voidaan sekoittaa

Lisätiedot

Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen. Mikko J. Jaakkola

Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen. Mikko J. Jaakkola Nitraattiasetus (931/2000) ja sen uudistaminen Mikko J. Jaakkola mikko.j.jaakkola@ely-keskus.fi Asetuksen uudistaminen Ympäristöministeriö asetti nitraattiasetuksen uudistamistyöryhmän 28.10.2011. Työryhmän

Lisätiedot

Järviruokoa peltoon Lemun Luodonmaalla

Järviruokoa peltoon Lemun Luodonmaalla Järviruokoa peltoon Lemun Luodonmaalla Järviruoko, rantojemme kiusa, voikin olla oiva orgaanisen aineen lähde savimaiden pelloille Kuvat ja teksti: Sanna Tikander Ruokopelto, RANKU ja VILKKU hankkeiden

Lisätiedot

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Lämpöpuiset kylpytynnyrit Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Huomaa veden minimitäyttö tynnyrissä!! AMH-Puu Oy Puh. (03) 513 5569 Niemisvedentie 801 Faksi (03) 513 5561

Lisätiedot

PUHTAAN VEDEN HYVÄKSI Ohjeita ja neuvoja mökkien jätevesien käsittelyyn Kesämökk esämökkik ikin in kuormittaa vesistöä Suomen järvien rannoille rakennetaan jatkuvasti uusia kesämökkejä. Varustelutaso on

Lisätiedot

Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto

Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto 30.9.2015 Viikkoharjoituksen palautuksen DEADLINE keskiviikkona 14.10.2015 klo 12.00 Palautus paperilla, joka lasku erillisenä: palautus joko laskuharjoituksiin tai

Lisätiedot

Miksi palkokasveja kannattaa viljellä palkokasvien monet hyödyt

Miksi palkokasveja kannattaa viljellä palkokasvien monet hyödyt Miksi palkokasveja kannattaa viljellä palkokasvien monet hyödyt Tutkija Pentti Seuri, Luonnonvarakeskus Palkokasveista on moneksi: ruokaa, rehua, viherlannoitusta ja maanparannusta -työpaja Aika: 12.12.2016

Lisätiedot

KOTONA, KOULUSSA JA KAUPUNGISSA

KOTONA, KOULUSSA JA KAUPUNGISSA JAKSO ❶2 3 4 5 6 KOTONA, KOULUSSA JA KAUPUNGISSA 4 OLETKO MIETTINYT: Miten sinä voit vaikuttaa omalla toiminnallasi ympäristöösi? Miten kasvit voivat kasvaa niin monenlaisissa paikoissa? Miten kasvien

Lisätiedot

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin Jopa 80% ihmisen

Lisätiedot

Kuivikepohja. Lehmän onni vai hoitajan ongelma

Kuivikepohja. Lehmän onni vai hoitajan ongelma Kuivikepohja Lehmän onni vai hoitajan ongelma Aina tilakohtainen vaihtoehto Kuunnellaan asiakasta Tarpeiden tunnistaminen Ulkopuolinen puolueeton näkökulma Nykytilanne ja visio tulevaisuudesta Erilaisten

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LUVIAN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Voimaantulo 1.6.2007 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Tavoite Jätehuollon järjestämisestä, jätteiden terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä

Lisätiedot

AMPPELITOMAATTI TUMBLER

AMPPELITOMAATTI TUMBLER AHKERALIISA o Monikäyttöinen, matala (20 30 cm) kesäkukka, joka viihtyy ruukussa, parvekelaatikossa, amppelissa ja kukkapenkissä. Menestyy sekä auringossa että varjossa. Kukkii ahkerasti koko kesän, jos

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

AMPPELITOMAATTI TUMBLER

AMPPELITOMAATTI TUMBLER AHKERALIISA o Monikäyttöinen, matala (20 30 cm) kesäkukka, joka viihtyy ruukussa, parvekelaatikossa, amppelissa ja kukkapenkissä. Menestyy sekä auringossa että varjossa. Kukkii ahkerasti koko kesän, jos

Lisätiedot

Separoinnin kuivajakeen käyttö ja tilojen välinen yhteistyö

Separoinnin kuivajakeen käyttö ja tilojen välinen yhteistyö Separoinnin kuivajakeen käyttö ja tilojen välinen yhteistyö Separointipäivä 1.3.2013. Heikki Ajosenpää, ProAgria Länsi-Suomi Otsikko tähän Sisältö Esittely Separoinnin idea Ensikosketukseni separointiin

Lisätiedot

Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet.

Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet. RAKENNA RUOHOKATTILA Tavoitteet: Oppilas ymmärtää uusiutuvien energialähteiden perusteet ja mahdollisuudet. Tehtävän kuvaus: Tehtävässä rakennetaan laite, joka käyttää vastaleikattua ruohoa veden lämmittämiseen.

Lisätiedot

Näiden ohjeiden avulla pystyt värjäämään lankoja kotikonstein ilman kemikaaleja.

Näiden ohjeiden avulla pystyt värjäämään lankoja kotikonstein ilman kemikaaleja. Näiden ohjeiden avulla pystyt värjäämään lankoja kotikonstein ilman kemikaaleja. Saara Norman 2013 Alkuvalmistelut: vyyhteäminen Puretus 1. Elintarvikkeilla värjääminen Kahvi ja tee Sipuli Kurkuma 2. Elintarvikevärit

Lisätiedot

Tähtäimessä viljavat vainiot? Agrimarket kevät 2010

Tähtäimessä viljavat vainiot? Agrimarket kevät 2010 Tähtäimessä viljavat vainiot? Agrimarket kevät 2010 Maanparannuskalkin valmistus Kalkkikivi irrotetaan kalliosta louhimalla. Louhe murskataan ja seulotaan, jolloin syntyvä maanparannuskalkkirouheet ja

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Tekniset tiedot Mitat koottuna (kork. pit. lev.) 2 140 740 640 mm Ritilän mitat (lev. pit.) 500 500 mm Paino (suunnilleen) 105 kg ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lisätiedot

RAUTAFOSFATOINNIN VESIEN SIIRROT. Copyright Isto Jokinen

RAUTAFOSFATOINNIN VESIEN SIIRROT. Copyright Isto Jokinen RAUTAFOSFATOINNIN VESIEN SIIRROT VESIEN SIIRTÄMISEN SYYT Vesien siirtoa tehdään kahdesta syystä: 1. Rautafosfatointialtaasta ja huuhtelu 1:stä haihtuu runsaasti vettä koska nesteet ovat kuumia ja niitä

Lisätiedot

Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita

Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita Miten käytän tulisijaa oikein - lämmitysohjeita Eija Alakangas, VTT Biohousing & Quality Wood Älykäs Energiahuolto EU-ohjelma 1. Puu kuivuu. Vesihöyry vapautuu. 2. Kaasumaiset palavat ainekset vapautuvat

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Biohiilen merkitys kasvualustassa tulossa Maanhoitoremontti

Biohiilen merkitys kasvualustassa tulossa Maanhoitoremontti Biohiilen merkitys kasvualustassa tulossa Maanhoitoremontti Kari Tiilikkala Luke Biolan: Kasvatustietoisku 15.9. 2015 Helsinki 1 10.9.2015 Sisältö Mitä Biohiili on? Mistä sitä tehdään? Miten tehdään, hitaalla

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Maaperän biologinen monimuotoisuus Tuhannet tuntemattomat jalkojemme alla

Maaperän biologinen monimuotoisuus Tuhannet tuntemattomat jalkojemme alla Maaperän biologinen monimuotoisuus Tuhannet tuntemattomat jalkojemme alla Jari Haimi Bio- ja ympäristötieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 24.11.2015 Maaperän monimuotoisuus 2 Maaperässä elää ja vaikuttaa

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Harjoitus 2: Hydrologinen kierto 30.9.2015

Harjoitus 2: Hydrologinen kierto 30.9.2015 Harjoitus 2: Hydrologinen kierto 30.9.2015 Harjoitusten aikataulu Aika Paikka Teema Ke 16.9. klo 12-14 R002/R1 1) Globaalit vesikysymykset Ke 23.9 klo 12-14 R002/R1 1. harjoitus: laskutupa Ke 30.9 klo

Lisätiedot

18.11.2015 SANEERAUSKASVIT 2016

18.11.2015 SANEERAUSKASVIT 2016 SANEERAUSKASVIT 2016 SANEERAUSKASVIT TAUSTAA JA KOKEMUKSIA VIHANNEKSET, PERUNA Varhaisviljelyssä pelto pitkään mustana sadonkorjuun jälkeen. Rikkakasvit pääsevät vapaasti kasvamaan ja siementämään jos

Lisätiedot

OHJEKIRJA KURKKUKASVIEN

OHJEKIRJA KURKKUKASVIEN OHJEKIRJA KURKKUKASVIEN VARTTAMISESTA: Kärkivarttaminen ja yhden sirkkalehden liitosvarte Varttamisen hyödyt Tautikontrolli maalevintäisten tautien ja tuholaisten leviämisen välttäminen resistentin perusrungon

Lisätiedot

Muokkauksen perusteet Maan muokkaus Muokkauksen energian kulutus Muokkauskokemuksia ja vähän tuloksiakin

Muokkauksen perusteet Maan muokkaus Muokkauksen energian kulutus Muokkauskokemuksia ja vähän tuloksiakin Muokkauksen ja kylvön perusteita, mitä tiedetään ja miten menetellään eri olosuhteissa MML Jussi Esala, yliopettaja (maatalousteknologia) Energia-akatemia Muokkauksen perusteet Maan muokkaus Muokkauksen

Lisätiedot

Käsitteet: ilmanpaine, ilmakehä, lappo, kaasu, neste

Käsitteet: ilmanpaine, ilmakehä, lappo, kaasu, neste 8 3 Paine Käsitteet: ilmanpaine, ilmakehä, lappo, kaasu, neste i Ilma on ainetta ja se vaatii oman tilavuutensa. Ilmalla on massa. Maapallon ympärillä on ilmakehä. Me asumme ilmameren pohjalla. Me olemme

Lisätiedot

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet

Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kirami CUBE Ulkopuolinen lämmityskamiina Käyttöohjeet Kamiinan tekniset tiedot: Merialumiininen kamiina (AlMg3) Valurautainen rosti x 2, umpirosti x 1 Tulipesäluukku, jossa teräksinen sisäosa Sisällä vesikiertoputket

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

Tulevaisuuden kasvualustat. Pohjois-Karjalan Puutarhayhdistyksen luentopäivä 22.2.2016 Elli Ruutiainen Kiteen Mato ja Multa Oy

Tulevaisuuden kasvualustat. Pohjois-Karjalan Puutarhayhdistyksen luentopäivä 22.2.2016 Elli Ruutiainen Kiteen Mato ja Multa Oy Tulevaisuuden kasvualustat Pohjois-Karjalan Puutarhayhdistyksen luentopäivä 22.2.2016 Elli Ruutiainen Kiteen Mato ja Multa Oy sisältö Mitä kasvualustoja on nykyään yleisesti käytössä, lyhyt esittely Turve

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

Hakkeen asfalttikenttäkuivaus & Rangan kuivuminen tienvarressa ja terminaalissa

Hakkeen asfalttikenttäkuivaus & Rangan kuivuminen tienvarressa ja terminaalissa Hakkeen asfalttikenttäkuivaus & Rangan kuivuminen tienvarressa ja terminaalissa Bioenergiateeman hanketreffit 28.1.2016, Elinkeinotalo, Seinäjoki Kestävä metsäenergia hanke (päättynyt) Risto Lauhanen,

Lisätiedot

Herkules. sadeveden keruujärjestelmä

Herkules. sadeveden keruujärjestelmä Herkules sadeveden keruujärjestelmä Sadevedet talteen Herkules sadeveden keruujärjestelmä on suunniteltu toimivaksi kokonaisuudeksi keräämään sadevedet hyötykäyttöön. Herkules järjestelmän avulla säästetään

Lisätiedot

Siemenmäärän merkitys suorakylvetyn kuminan kasvulle

Siemenmäärän merkitys suorakylvetyn kuminan kasvulle Siemenmäärän merkitys suorakylvetyn kuminan kasvulle Hannu Känkänen MTT Kasvintuotannon tutkimus Pellonpiennarpäivä Jokioinen 17.6.2013 Kylvötiheyskoe muokatussa ja muokkaamattomassa maassa Suorakylvö

Lisätiedot

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ KOHDERYHMÄ: Soveltuu peruskoulun 9.luokan kemian osioon Orgaaninen kemia. KESTO: 45 60 min. Kemian opetuksen keskus MOTIVAATIO: Muovituotteet kerääntyvät helposti luontoon ja saastuttavat

Lisätiedot

Vetoletkulevitys urakointikäytössä Belgiassa onnistuisiko myös Suomessa?

Vetoletkulevitys urakointikäytössä Belgiassa onnistuisiko myös Suomessa? Vetoletkulevitys urakointikäytössä Belgiassa onnistuisiko myös Suomessa? 25.11.2016 Kaisa Riiko Baltic Sea Action Group Järki Lannoite -hanke 25.11.2016 Järki Lannoite 1 Eri maalajit, viljelykasvit ja

Lisätiedot

Hevosen lannan ravinteet talteen ja kiertoon ympäristön hyvinvoinnin vuoksi HorseManure

Hevosen lannan ravinteet talteen ja kiertoon ympäristön hyvinvoinnin vuoksi HorseManure Hevosen lannan ravinteet talteen ja kiertoon ympäristön hyvinvoinnin vuoksi HorseManure Riikka Keskinen, Johanna Nikama, Susanna Särkijärvi, Marianna Myllymäki, Aaro Närvänen, Markku Saastamoinen ja Jaana

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Biologisten kasvunedistäjien testaus luomuyrttien ja -purjon taimikasvatuksessa

Biologisten kasvunedistäjien testaus luomuyrttien ja -purjon taimikasvatuksessa www.verdera.fi / infoverdera@lallemand.com Koetoimintaraportti 02.09.2015 Biologisten kasvunedistäjien testaus luomuyrttien ja -purjon taimikasvatuksessa 1. Kokeen tarkoitus Kokeen tarkoituksena oli testata

Lisätiedot

MAALISKUU. Maatilalla tapahtuu maaliskuussa

MAALISKUU. Maatilalla tapahtuu maaliskuussa MAALISKUU Laskiaissunnuntai (7 viikkoa ennen pääsiäispäivää) - Paastonaika alkaa. - Laskiaissunnuntaita seuraa laskiaistiistai. Kansainvälinen naistenpäivä (8.3) Kevätpäiväntasaus (20.3) - Päivä on yhtä

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Kasvihuoneen kasvutekijät. ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari

Kasvihuoneen kasvutekijät. ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari Kasvihuoneen kasvutekijät ILMANKOSTEUS Tuula Tiirikainen Keuda Mäntsälä Saari Kasvien kasvuun vaikuttavat: - Lämpö - Valo - Vesi - Ilmankosteus - Hiilidioksidi - Ravinteet - Kasvin perinnölliset eli geneettiset

Lisätiedot

Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi. Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria

Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi. Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria 04.02.2012 Lannoitusvaikutuksen arviointi Tehdään viljelykierrolle Määritellään kasvien typentarve Lasketaan typenlähteet

Lisätiedot

KINGSTON. Kingston grillivaunu MONTERING - OG BRUKSANVISNING VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! NS120504

KINGSTON. Kingston grillivaunu MONTERING - OG BRUKSANVISNING VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! NS120504 FI NS120504 KINGSTON Kingston grillivaunu MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! LUE TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALAT KOOTA GRILLIÄ. TURVALLISUUS!! VAROITUS Hiilimonoksidi

Lisätiedot

Suorakylvön hyödyt kymmenen keskeisintä syytä suorakylvöön

Suorakylvön hyödyt kymmenen keskeisintä syytä suorakylvöön Suorakylvön hyödyt kymmenen keskeisintä syytä suorakylvöön 1. Suorakylvö säästää polttoainetta Perinteisellä viljelymenetelmällä polttoaineen kulutus voi olla viisinkertainen suorakylvöön verrattuna Halpa

Lisätiedot

Kasvua edistävien tuotteiden käyttö metsätaimituotannossa

Kasvua edistävien tuotteiden käyttö metsätaimituotannossa Kasvua edistävien tuotteiden käyttö metsätaimituotannossa Rauno Kataja 30. Metsätaimitarhapäivät Jyväskylä 4.2.2013 Esityksen sisältö Turve Lannoitteet Kostutusaine Humistar Restart Peittoaine Kasvua edistävien

Lisätiedot