Kuivikekäymälä Asennus- ja käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuivikekäymälä Asennus- ja käyttöohje"

Transkriptio

1 Kuivikekäymälä Asennus- ja käyttöohje

2 Biolan Kuivikekäymälän osat Biolan Kuivikekäymälän toimitussisältö käsittää kaikki yllä olevat osat. Lisäksi mukana on nesteenpoistoletku, kuivikkeen annostelukauha ja säkki Biolan Komposti ja Huussikuiviketta. 2

3 Biolan Kuivikekäymälän asennus 3

4 Biolan Kuivikekäymälä Biolan Kuivikekäymälä on lähinnä vapaa-ajanasunnoille tarkoitettu, siisti ja helppokäyttöinen kuivakäymälä. Se voidaan kätevästi asentaa suoraan lattiatason päälle erilliseen ulkorakennukseen tai asuinrakennuksen yhteyteen. Kuivikekäymälän toimintaperiaate on luonnonmukainen, eikä se vaadi toimiakseen vesi- tai sähköliitäntää. Kuivikelisäys käytön jälkeen riittää. 1. Kuivikekäymälän asentaminen 1. Aseta käymälä lattiatasolle vaakasuoraan. 2. Johda ilmastointiputki käymäläsäiliöstä mahdollisimman suoraan rakennuksen katolle sivun 3 kuvan mukaan. 3. Asenna nesteenpoisto käymäläsäiliöstä niin, että neste pääsee vapaasti virtaamaan alaspäin pois säiliöstä. Nesteet voidaan kerätä kanisteriin, johtaa haihdutukseen tai käsitellä yhdessä kiinteistön muiden jätevesien kanssa. 4. Lisää käymäläsäiliön pohjalle noin 5 cm kerros paketissa mukana ollutta Komposti ja Huussikuiviketta. 5. Täytä käymälän irrotettava kuivikesäiliö. Säiliön voi täyttää ulkotiloissa, jolloin käymälätilat säilyvät siistinä. 2. Kuivikekäymälän sijoittaminen käymälätilaan Kuivikekäymälä asennetaan lattiatasolle vaakasuoraan, jotta nesteiden poisto säiliöstä toimii. Käymälän paikan valinnassa on otettava huomioon ilmastoinnin ja nesteenpoiston järjestäminen. Tila mitoitetaan Kuivikekäymälän mittojen ja halutun käyttömukavuuden mukaan. 3. Ilmastoinnin asentaminen Jotta käymälän ilmastointi toimisi kunnolla, tuuletusputki johdetaan käymäläsäiliöstä mahdollisimman suoraan katonharjan yläpuolelle. Mutkat il mas toin ti put kes sa saattavat johtaa käymälän haju- ja kosteusongelmiin. Ilmastointiputki kootaan sivun 2 kuvan mukaisesti ja läpivienti tiivistetään kattomateriaaliin sopivalla tiivisteellä. Joustavan tuuletusputken (570413) asentaminen paikoilleen tapahtuu parhaiten lämpimässä ja tarvittaessa pinnat voi liukastaa esim. astianpesuaineella. Riittävän ilmanvaihdon voi tarvittaessa varmistaa erillisellä sähkökäyttöisellä Poistoilmapuhaltimella tai Tuulituulettimella, joka on hankittavissa lisävarusteena. (sivu 10) 4

5 4. Nesteenpoiston asentaminen Nesteenpoistoputki asennetaan käymälän takasivun alaosassa olevaan 45 muhviin. Muhvin tiivisteen voi asennusta varten liukastaa esimerkiksi as tian pe su ai neel la. Nesteenpoisto johdetaan letkulla tai viemäriputkella käymäläsäiliön tasosta alaspäin niin, että ylimääräiset nesteet pääsevät vapaasti valumaan pois käymäläsäiliöstä. 4.1 Kuivikekäymälän nesteiden keräys ja käsittely Kuivikekäymälästä syntyvien nesteiden määrä henkilöä kohti on korkeintaan 1 1,5 litraa vuorokaudessa. Normaalikäytössä nesteiden määrä on vähäisempi. Määrää vähentävät kuivikkeen käyttö, lämpö ja haihtuminen ilmanvaihdon kautta. Nesteet voidaan kerätä kanisteriin hyötykäyttöä varten, haihduttaa, tai käsitellä yhdessä muiden kiinteistön jätevesien kanssa. Ravin ne pi toi sia nesteitä ei pidä johtaa käymälästä suoraan maaperään, jossa ne aiheuttavat liiallista pistekuormitusta. Nesteiden hyötykäyttö Kuivikekäymälästä syntyvät nesteet voidaan kerätä isoon muovikanisteriin (kuva sivulla 3) ja kerätty neste voidaan käyttää sellaisenaan puutarhakompostin ravinneliuoksena. Laimennettuna esimerkiksi 1:5 nestettä voidaan käyttää pihakasvien, kuten pensaiden, puiden tai koristekasvien lannoiteliuoksena. Nesteiden haihdutus Kuivikekäymälän nesteiden käsittelemiseksi voidaan rakentaa esim. takaseinän levyinen haihdutusallas käymälän ulkoseinustalle. Kaukalo varustetaan sadekatoksella ja täytetään n. 10 cm turvekerroksella. Turve, johon nesteet on imeytetty, vaihdetaan aina käymäläsäiliön tyhjennyksen yhteydessä. 5

6 5. Kuivikekäymälän käyttöönotto Käymäläsäiliön pohjalle laitetaan n. 5 cm kerros mukana tullutta Biolan Komposti ja Huussikuiviketta. Irrotettava kuivikesäiliö voidaan täyttää kuivikkeella ulkotiloissa, jolloin käymälä säilyy siistinä. 6. Kuivikekäymälän käyttö Käytössä käymälä tarvitsee vain kuivikelisäyksen jokaisen käyntikerran jälkeen. Sopivan kuivikkeen käyttö on käymälän toiminnan kannalta ensisijaisen tärkeää. Hyvän kuivikkeen käyttö ja ylimääräisten nesteiden poisto käymäläsäiliöstä mahdollistavat jätteen kompostoitumisen. Käymälän mukana ollut Komposti ja Huussikuivike on suunniteltu erityisesti kuivakäymäläkäyttöön. Kuivikekäymälä on tarkoitettu kompostoituville käymäläjätteille, eli myös WC-paperit voidaan laittaa säiliöön. Käymälään ei saa laittaa mitään, mikä haittaa kompostin toimintaa tai ei kompostoidu, kuten: roskia, siteitä kemikaaleja, kalkkia pesuaineita, pesuvesiä tuhkaa, tupakan tumppeja Käymäläsäiliöön voidaan laittaa tarpeen tullen myös pieniä määriä muuta kompostoitavaa jätettä. Elintarvikejätteet saattavat vetää puoleensa hyönteisiä, joten ne on peitettävä huolella. 7. Käymälän tyhjentäminen Nesteenpoiston 45 muhvikulma käännetään ylöspäin ennen nesteenpoistoletkun irrottamista. Käymälän kuivikesäiliö sekä ilmastointiputki irrotetaan jätesäiliöstä. Säiliö voidaan pyörien avulla vetää tyhjennettäväksi kompostiin. 6

7 7.1 Jätteiden jälkikompostointi Kuivikekäymälästä tyhjennettävä jäte jälkikäsitellään kompostoimalla se talous- tai puutarhajätekompostorissa tai kompostissa. Käymäläjäte sisältää paljon ravinteita ja mahdollisia taudinaiheuttajia ja on siksi syytä käsitellä huolella. Kompostoitaessa avokompostissa jäte peitetään huolella esimerkiksi puutarhajätteillä, turpeella tai oljilla. Komposti sijoitetaan riittävälle etäisyydelle naapureista, kaivoista ja vesistöistä. Kompostoinnissa on otettava huomioon jätehuoltomääräykset, jotka etenkin taajamaalueilla usein edellyttävät, että käymäläjäte käsitellään suljetussa kompostorissa. Jätteiden hautaaminen maahan on kiellettyä. Huolella kompostoidusta jätteestä saadaan erinomaista maan pa ran nus ai net ta istutuksille, pensaille ja puille. Hygieenisyyssyistä käymäläjätettä tulee kompostoida ainakin 1 2 vuotta ennen sen käyttöä syötäville kasveille. 8. Kuivikekäymälän puhdistus Käymälän osat voidaan erottaa toisistaan, jolloin kunnollinen puhdistaminen on mahdollista käymälän tyhjennyksen yhteydessä. Puhdistukseen voidaan käyttää mietoja pesuaineita. Säiliöosan pesu tyhjennyksen yhteydessä ei ole välttämätöntä. 9. Käymälän ympärivuotinen käyttö Lämpimiin tiloihin asennettua käymälää voidaan käyttää ympäri vuoden. Tällöin käymälän asennuksessa tulee huomioida ilmastoinnin ja nesteenpoiston lämpöeristykset, mikä takaa toimintavarmuuden. Kylmiin tiloihin asennettu käymälä todennäköisesti jäätyy talven aikana. Käymälä on valmistettu pakkasen kestävästä polyeteenimuovista, joten jäätyminen ei vahingoita sitä. Mikäli käymälän nesteet kerätään kanisteriin, kannattaa kanisteri tyhjentää talven ajaksi. Myös kylmissä tiloissa olevaa käymälää voidaan käyttää satunnaisesti talven aikana. Jos käymälän nesteenpoisto on jäätynyt, kannattaa kuiviketta käyttää tavallista reilummin. Kylmässä oleva käymäläjäte ei kompostoidu, jolloin se vaatii tyhjennettäessä huolellisemman jälkikäsittelyn. 7

8 10. Mahdolliset ongelmatilanteet 10.1 Hajut ja kosteus Oikein asennetussa Kuivikekäymälässä ei normaalikäytössä esiinny hajuongelmia tehokkaan nesteenpoiston, ilmastoinnin ja sopivan kuivikkeen käytön ansiosta. Mikäli hajuongelmia esiintyy, johtuvat ne yleensä ilmavaihdon puutteellisuudesta tai jätteen liiasta kosteudesta. Varmista silloin seuraavat asiat: käymälästä lähtevä tuuletusputki johtaa mahdollisimman suorana katon harjan yläpuolelle. käymälän nesteenpoisto ei ole tukkeutunut ja poistettava neste pääsee valumaan koko matkan vapaasti alaspäin. kuivikkeena käytetään riittävän kuohkeaa ja imukykyistä hapanta kuiviketta, kuten Biolan Komposti ja Huussikuivike. Mikäli hajuongelmia edelleen esiintyy, suositellaan lisävarusteena saatavan tuulettimen asentamista käymälän poistoilmaputkeen Hyönteiset Hyönteisongelmia etenkin kärpästen suhteen esiintyy joskus kaikissa kuiva- ja kompostikäymälöissä, eikä varmaa keinoa hyönteisten poissa pitämiseen ole. Mikäli käymälässä esiintyy hyönteisiä: Varmista, että käytät riittävästi Biolan Komposti ja Huussikuiviketta ja ilmastointi ja nesteenerotus toimivat hyvin, sillä kärpäset ja sääsket lisääntyvät mielellään kosteissa oloissa. Vääränlainen kuivike lisää kärpäsriskiä. Lisää aina reilusti kuiviketta jätösten pintaan. Hyönteisiä voidaan torjua pyretriinipohjaisella sumutteella (esim. Bioruiskute S). Toista myrkytys kolme-neljä kertaa parin päivän välein, jotta saat tuhottua myös munista ja toukista kehittyvät sukupolvet. Tarpeen vaatiessa tyhjennä ja pese käymälä. Kärpäsiä voidaan torjua biologisesti myös maatalouskaupoista saatavalla kärpäsbakteerivalmisteella. Bakteerikäsittely on pitkävaikutteinen ja turvallinen. 8

9 11. Käymäläjätteiden kompostointi Kompostoituminen on luonnon kiertokulkua tehokkaimmillaan. Kompostissa pieneliöt hajottavat hapellisissa oloissa luonnon jätettä käyttäen sitä ravinnokseen. Lopputuloksena syntyy muhevaa kompostimultaa 1 3 vuoden kompostoinnin tuloksena. Jotta kompostoituminen olisi tehokasta, on jätettä hajottavien pieneliöiden elinoloista huolehdittava. Kompostin perusvaatimukset ovat happi, kosteus ja ravinteet. Liian tiivis tai märkä komposti on olosuhteiltaan hapeton ja alkaa mädäntyä ja haista. Toisaalta kompostin pieneliöt elävät vedessä, joten liian kuiva komposti ei kompostoidu kunnolla. Kuohkeuden varmistamiseksi kompostissa on käytettävä jätteiden seassa kerroksittain karkeata kuiviketta. Kompostin tärkeimmät ravinteet ovat hiili ja typpi. Käymäläjätteessä typpeä on runsaasti, jolloin se tarvitsee sekaansa hiilipitoista ainesta, kuten Komposti ja Huussikuiviketta. Käymäläkomposti sopii hyvin kompostoitavaksi yhdessä hiilipitoisen kuivan puutarhajätteen kanssa. 12. Kompostin perustaminen aumaan tai kompostoriin Kompostin pohjalle laitetaan kunnon kerros karkeaa ainesta, kuten oksajätettä tai Komposti ja Huussikuiviketta. Kompostia täytetään kerroksittain kompostijätteellä ja kerrosten väleihin laitetaan kuiviketta, joka pitää kompostin ilmavana. Jos jäte on liian kuivaa, on kompostia hyvä kastella jo kasausvaiheessa. Mikäli komposti perustetaan ilman kompostoria aumaan, kannattaa sen alle levittää muovi, jotta käymäläjätteiden ravinteet eivät valu maaperään. Valmis kompostikasa peitetään kunnon kerroksella puutarhajätettä, turvetta tai olkia. Lopuksi aumakompostin päälle laitetaan ilmavasti pressu tms. joka estää kompostin ravinteiden huuhtoutumisen sateen mukana. Jotta kaikki kompostin ainekset kompostoituvat kunnolla, pitää kompostia kääntää ainakin kerran kesän aikana. Tietoa kompostointia koskevista määräyksistä saa alueelliselta jäteneuvojalta. Lisää tietoa kompostoinnista löytyy sivuilta 9

10 Biolan Komposti- ja Huussikuivike Komposti- ja Huussikuivike on havupuunkuoresta ja turpeesta valmistettu seosaine kompostointiin ja kuivakäymälöihin. Komposti- ja Huussikuivike antaa kompostille ilmavan rakenteen, mikä varmistaa tehokkaan ja hajuttoman kompostoitumisen. Pakkaus 40 litraa. Tuotenumero 5621 Pakkaus 135 litraa. Tuotenumero 5620 Biolan Poistoilmapuhallin Poistoilmapuhallin tehostaa kuivakäymälän ilmanvaihtoa vaikeassa asennustapauksessa. Puhaltimen käyttö on suositeltavaa erityisesti jos poistoilmaputkeen on välttämätöntä tehdä painovoimaista ilmanvaihtoa estäviä mutkia. Sopii halkaisijaltaan 75 mm putkeen. Puhaltimen sähkönkulutus on noin 10 W. Jännite 12 V. Pyörimisnopeutta voi säätää muuntajalla. Tuotenumero LVI-numero Biolan Tuulituuletin Biolan Tuulituuletin on tuulen voimalla toimiva, ilmanvaihtoa tehostava tuuletin kuivakäymälöihin tai muihin ilmanvaihtoa tarvitseviin kohteisiin. Tuuletin toimii jo heikollakin tuulella tehostaen ilmanvaihtoa merkittävästi. Tuuletin sopii halkaisijaltaan 75 mm ja 110 mm putkeen. Tuulituulettimen toiminta ei ole riippuvainen tuulen suunnasta. Tuotenumero LVI-numero

11 Biolan Puutarhakompostori Biolan Puutarhakompostori on tarkoitettu puutarha- ja käymäläjätteen kompostointiin. Sen tilavuus on n. 900 litraa. Lisävarusteena on saatavana alumiininen pohjakori, joka estää jyrsijöiden pääsyn kompostoriin. Väri vihreä. Mitat 106 x 154 x 92 cm (s x l x k). Pohjakorin mitat 107 x 154 x 4 cm (s x l x k). Tuotenumero 5720 Biolan Maisemakompostori Kivi Biolan Maisemakompostori Kivi on lämpöeristetty kotimainen puutarha, talous- ja käymäläjätteelle tarkoitettu kompostori. Maisemakompostori on erittäin tukevarakenteinen ja säänkestävä. Saranoitu kansi helpottaa kompostorin päivittäistä käyttöä. Tilavuus n. 450 litraa. Mitat 95 x 114 x 95 cm (s x l x k). Tuotenumero punagraniitti 5731 harmaagraniitti

12 Kuivikekäymälän tekniset tiedot tilavuus n. 140 litraa pituus 78 cm, leveys 60 cm istuinkorkeus 53 cm kokonaiskorkeus 85 cm paino n. 15 kg materiaali pakkasenkestävää läpivärjättyä polyeteenimuovia, istuinkansi ja pyörät polypropeenia ilmastointiputken ulkohalkaisija Ø75 mm nesteenpoistoputken ulkohalkaisija Ø32 mm BIOLAN Oy PL KAUTTUA Puh Fax

Biolan Kompostikäymälän osaluettelo...2

Biolan Kompostikäymälän osaluettelo...2 KOMPOSTIKÄYMÄLÄ ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo Biolan Kompostikäymälän osaluettelo...2 1. Suunnittelu

Lisätiedot

BIOLAN POPULETT 200 ja 300 Asennus- käyttö ja huolto-ohjeet

BIOLAN POPULETT 200 ja 300 Asennus- käyttö ja huolto-ohjeet 70578600, 70578800 BIOLAN POPULETT 200 ja 300 Asennus- käyttö ja huolto-ohjeet 05/2012 FI 1000 mm BIOLAN POPULETT 200 ja 300 Asennus- käyttö ja huolto-ohjeet Biolan Populett on hajuton, siisti ja ympäristöystävällinen

Lisätiedot

BIOLAN NATURUM Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet. Valmistenumero/Tillverkningsnummer. Kokoonpanija Monterad av. Valmistuspäivä Tillverkningsdag

BIOLAN NATURUM Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet. Valmistenumero/Tillverkningsnummer. Kokoonpanija Monterad av. Valmistuspäivä Tillverkningsdag BIOLAN NATURUM Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet Valmistenumero/Tillverkningsnummer Kokoonpanija Monterad av Valmistuspäivä Tillverkningsdag 70571900 Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Försäljarens

Lisätiedot

PIKAKOMPOSTORI 220 PIKAKOMPOSTORI 550

PIKAKOMPOSTORI 220 PIKAKOMPOSTORI 550 PIKAKOMPOSTORI 220 PIKAKOMPOSTORI 550 70572600-70572900 - 70573400 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo

Lisätiedot

SISÄLLYS. kuivakäymälälaite. 2 Kuivakäymälöitä koskeva normisto Suomessa 2. 3 Ennen kuivakäymälän hankintaa 3. 4 Kuivakäymälän hoito-ohjeita 4

SISÄLLYS. kuivakäymälälaite. 2 Kuivakäymälöitä koskeva normisto Suomessa 2. 3 Ennen kuivakäymälän hankintaa 3. 4 Kuivakäymälän hoito-ohjeita 4 SISÄLLYS 1 Kuivakäymälä 2 2 Kuivakäymälöitä koskeva normisto Suomessa 2 3 Ennen kuivakäymälän hankintaa 3 4 Kuivakäymälän hoito-ohjeita 4 5 Käymäläjätteen kompostointi 5 6 Virtsan käyttö 6 7 Käymäläjätekompostin

Lisätiedot

Kuivakäymälän hankinta ja käyttö

Kuivakäymälän hankinta ja käyttö Kuivakäymälän hankinta ja käyttö www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 4 3. Mikä on kuivakäymälä... 6 4. Käymäläjäte... 7 5. Kuivakäymälän valinta... 8 Käyttötarve...

Lisätiedot

Kompostointi kannattaa

Kompostointi kannattaa Tammikuu 2014 Sisältö Kompostointi kannattaa...3 Mitä ja miten voi kompostoida?...4 Kompostorin sijoittaminen...9 Seosaineet, eli kuivikkeet...10 Kompostin selvitytymispakkaus...12 Kompostoinnin aloittaminen...14

Lisätiedot

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry KOMPOSTOINTI- OPAS Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry SISÄLLYS- LUETTELO 2 KOMPOSTOINTIOPAS Kompostointi - helppoa ja palkitsevaa 4 Kompostoidaan kaikki maatuva 6 Kompostori, kehikko vai kasakomposti?

Lisätiedot

Kotikompostointi. Helppo ympäristöteko

Kotikompostointi. Helppo ympäristöteko Kotikompostointi Helppo ympäristöteko Jätekukko Oy, 2009 Opas on toteutettu yhteistyössä Pohjois-Savon Martat ry:n kanssa. Jätekukko Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävä on hoitaa kunnille

Lisätiedot

ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti

ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti Ko Ecoteco-toimitus Suomessa suunniteltu sisältää täyisen toimivan suomalaisiin olosuhteisiin. puuceeratkaisun Ecoteco-toimitus vapaakäyttööndellisen toimivan puuceeratkaisun vapaa- sisältää täyajan käyttöön.

Lisätiedot

Kompostointiopas. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster

Kompostointiopas. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Kompostointiopas Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Valokuvat: HSY / Jenni-Justiina Niemi Piirrokset: HSY / Anssi Keränen ja Paul Söderholm Sisältö Kompostointi luonnollisesti

Lisätiedot

Sisältö. 1. Miksi kompostoida?...3. 2. Kompostori...4. 3. Ennen kuin aloitat...5. 4. Tuumasta toimeen...8. 5. Kompostointi...8

Sisältö. 1. Miksi kompostoida?...3. 2. Kompostori...4. 3. Ennen kuin aloitat...5. 4. Tuumasta toimeen...8. 5. Kompostointi...8 Sisältö 1. Miksi kompostoida?...3 2. Kompostori...4 3. Ennen kuin aloitat...5 4. Tuumasta toimeen...8 5. Kompostointi...8 6. Ongelmatilanteet...10 7. Sisäkompostori...12 8. Puutarhajätteiden kompostointi...13

Lisätiedot

Kompostointiopas NAPAPIIRIN RESIDUUM OY

Kompostointiopas NAPAPIIRIN RESIDUUM OY Kompostointiopas NAPAPIIRIN RESIDUUM OY SISÄLLYSLUETTELO Mitä kompostoinnissa tapahtuu sivu 5 Kompostin hankkiminen sivu 6 Kompostin rakentamisohje sivut 8-9 Kompostoinnin aloittaminen sivu 10 Mitä kompostiin

Lisätiedot

HARMAAVESISUODATIN 70

HARMAAVESISUODATIN 70 HARMAAVESISUODATIN 70 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo Biolan Harmaavesisuodatin 70 osaluettelo...

Lisätiedot

EV ekovessan asennus ja käyttäminen

EV ekovessan asennus ja käyttäminen EV ekovessan asennus ja käyttäminen EV ekovessan asennus ja käyttäminen... 1 Yleistä:... 2 Käymäläjäte... 2 Ev ekovessojen mitoitus... 2 Ekovessan hoitoon liittyä ennakoivia toimenpiteitä... 2 EV ekovessan

Lisätiedot

Kompostointia kotioloissa 2010

Kompostointia kotioloissa 2010 Kompostointia kotioloissa 2010 www.kiertokapula.fi Kompostointi, viherpiipertäjien keksintöäkö? Ei suinkaan! Ihminen tehostaa luonnollista lahoamis-/palamisprosessia järjestämällä sille otolliset olosuhteet.

Lisätiedot

HARMAAVESISUODATIN 125

HARMAAVESISUODATIN 125 HARMAAVESISUODATIN 125 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo Biolan Harmaavesisuodatin 125 osaluettelo...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Biolan Saunasuodatin osaluettelo... 2. 1. Yleisesittely... 4

Sisällysluettelo Biolan Saunasuodatin osaluettelo... 2. 1. Yleisesittely... 4 SAUNASUODATIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo Biolan Saunasuodatin osaluettelo... 2 1. Yleisesittely...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Seuraa meitä Facebookissa facebook.com/biolansuomi. Havukasvit ja alppiruusut tarvitsevat happaman maan 16

Sisällysluettelo. Seuraa meitä Facebookissa facebook.com/biolansuomi. Havukasvit ja alppiruusut tarvitsevat happaman maan 16 PUUTARHAOPAS Sisällysluettelo Kesäkukilla väriloistoa parvekelaatikoihin ja piharuukkuihin 4 Hyväkuntoinen nurmikko on pihan ylpeydenaihe 6 Marjapensaissa kypsyy aromikas ja terveellinen sato 8 Hedelmäpuut

Lisätiedot

BIOLAN HARMAAVESISUODATIN light Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

BIOLAN HARMAAVESISUODATIN light Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet BIOLAN HARMAAVESISUODATIN light Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä 27722000 Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä 11/2012 Kuva 1. Asennusesimerkki ja mitat

Lisätiedot

Jätevesiopas Valkjärven alueelle

Jätevesiopas Valkjärven alueelle Jätevesiopas Valkjärven alueelle Vesiensuojelun ja yhteistyön kehittäminen Verttuun- ja Valkjärvillä 1 Muista! Mitä vähemmän vettä käytät, sitä helpommin ratkeavat jätevesiongelmat. Sijoita ulkokäymälä

Lisätiedot

TUOTELUETTELO 2015. Yritys jolla on laaja käymälä valikoima vapaa ajan asunnollesi TALOUSJÄTEKOMPOSTORI KÄYMÄLÄJÄTE KOMPOSTORI

TUOTELUETTELO 2015. Yritys jolla on laaja käymälä valikoima vapaa ajan asunnollesi TALOUSJÄTEKOMPOSTORI KÄYMÄLÄJÄTE KOMPOSTORI TUOTELUETTELO 2015 Yritys jolla on laaja käymälä valikoima vapaa ajan asunnollesi POLTTAVA KÄYMÄLÄ EROTTELEVIA KÄYMÄLÖITÄ PAKASTAVA KÄYMÄLÄ TALOUSJÄTEKOMPOSTORI KÄYMÄLÄJÄTE KOMPOSTORI LASTENTUOTTEET Mielyttävän

Lisätiedot

KOMPOSTOINTIKURSSI. Sisältö: 20 piirtoheitinkalvoa, luentorunko, kirjallisuusluettelo

KOMPOSTOINTIKURSSI. Sisältö: 20 piirtoheitinkalvoa, luentorunko, kirjallisuusluettelo KOMPOSTOINTIKURSSI Kohderyhmä: Kurssimateriaali tarjoaa perustietoutta kompostoinnista kotitalouksissa ja asuntokiinteistöissä. Materiaali on ensisijaisesti suunnattu pääkaupunkiseudun pien- ja kerrostalokompostoijille.

Lisätiedot

Kuivakäymälöiden asennus, käyttö ja huolto sisätiloihin

Kuivakäymälöiden asennus, käyttö ja huolto sisätiloihin TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Kemiantekniikan koulutusohjelma Kemian- ja ympäristötekniikka Minna Paavola Opinnäytetyö Kuivakäymälöiden asennus, käyttö ja huolto sisätiloihin Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere

Lisätiedot

Kuivakäymälä järkevä valinta

Kuivakäymälä järkevä valinta Kuivakäymälä järkevä valinta Miksi kuivakäymälä? Ei kuluta vettä lainkaan tai hyvin vähän (mallista riippuen) taloudellinen erittäin hyvä sellaisiin kohteisiin, joissa on ongelmia kaivoveden riittävyyden

Lisätiedot

Global Dry Toilet Association of Finland

Global Dry Toilet Association of Finland Kokemuksia kuivakäymälöistä sisätiloissa Global Dry Toilet Association of Finland Käymäläseura Huussi ry Käymäläseura Huussi ry Global Dry Toilet Association of Finland Esipuhe: Pihan perältä kylpyhuoneeseen

Lisätiedot

RK RUMPUKOMPOSTORIN KÄYTTÖOHJEET

RK RUMPUKOMPOSTORIN KÄYTTÖOHJEET RK RUMPUKOMPOSTORIN KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖOHJE MALLEILLE: RK40, RK60, RK75, RK120 JA RK240. Lajittelematon biojäte aiheuttaa hajuhaittoja, kasvihuonekaasuja sekä voimakkaita suotovesiä kaatopaikalla. Biojätteen

Lisätiedot

Opas Kokemäen haja-asutusalueen. jätevesihuoltoon

Opas Kokemäen haja-asutusalueen. jätevesihuoltoon Opas Kokemäen haja-asutusalueen jätevesihuoltoon Puhdas vesi on arvokkain luonnonvaramme! Kokemäen kaupungin Jätehuoltohanke Asetus talousjätevesien käsittelystä Suomessa yli miljoona ihmistä asuu viemäriverkostojen

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 JÄTEVEDEN PUHDISTAMINEN MAAPERÄKÄSITTELYSSÄ...2 2.1 Maaimeytys ja maasuodatus...2 2.2 Imeytysmoduuli/moduulisuodattamo...3

Lisätiedot

Vanha kirjastotalo, Tampere 21.11.2013 Opi huusseista -info. Aino-Maija Kyykoski, Susanna Pakula Käymäläseura Huussi ry

Vanha kirjastotalo, Tampere 21.11.2013 Opi huusseista -info. Aino-Maija Kyykoski, Susanna Pakula Käymäläseura Huussi ry Vanha kirjastotalo, Tampere 21.11.2013 Opi huusseista -info Aino-Maija Kyykoski, Susanna Pakula Käymäläseura Huussi ry Käymäläseura Huussi ry mitä teemme? Ympäristöjärjestö, ~400 henkilöjäsentä, 20< yritysjäsentä,

Lisätiedot