Kompostista kukkaruukkuun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kompostista kukkaruukkuun"

Transkriptio

1 Kompostista kukkaruukkuun

2 Mitä kompostointi on? Kompostointi on ihmisen tehostamaa eloperäisen aineksen luonnollista palamista ja lahoamista. Otollisissa happi-, lämpö-, kosteus- ja ravinneolosuhteissa pieneliöt ja maaperän eläimet hajottavat biojätteet nopeasti muhevaksi mullaksi. Miksi kompostoida? Taloudelliset säästöt Hyvää multaa käytettäväksi Mukavaa puuhailua ulkona Ympäristön suojelua ja luonnonvarojen säästämistä Jätelaki ja jätehuoltomääräykset suosittelevat Noin kolmasosa kotitalouksien jätteistä on eloperäistä. Jätelain mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia. Valtakunnallinen jätesuunnitelma edellyttää, että kaatopaikalle sijoitettavan biojätteen määrää vähennetään huomattavasti. Kaatopaikan hapettomissa oloissa biohajoava aines mädäntyy ja aiheuttaa hajuhaittoja sekä kasvihuoneilmiötä voimistavien kaasujen päästöjä. Kaatopaikalta valuvat ravinteikkaat vedet pilaavat vesistöjä ja pohjavesiä. EU:n jätepolitiikan tavoitteiden mukaan jätteet tulisi käsitellä ensisijaisesti lähellä niiden syntypaikkaa. Kun jätteet käsitellään syntypaikalla, niitä ei tarvitse kuljettaa eikä käsitellä muualla, joten luonnonvaroja säästyy. Kompostointi paikan päällä on taloudellisempaakin kuin biojätteen erilliskeräys. Kompostointi on suositeltava vaihtoehto taloyhtiöillekin; vaatiihan se erilliskeräystä enemmän aikaa ja vaivannäköä, mutta säästää rahaa ja ympäristöä. Oulussa jätehuoltomääräysten mukaan sekajäte, jossa on biojätettä, on tyhjennettävä kesäaikaan kahden viikon ja talvella neljän viikon välein. Sekajäte, joka ei sisällä biojätettä, voidaan kuitenkin tyhjentää vain tarvittaessa, kuitenkin vähintään neljän kuukauden välein. 2

3 Kotitaloudet voivat saavuttaa merkittäviä taloudellisia säästöjä lajittelun avulla, kun sekajätteen määrä ja tyhjennyskertojen tarve vähenevät. Vähintään neljän huoneiston asuinkiinteistöllä on määräysten mukaan oltava erilliset keräysvälineet biojätteelle. Myös pienempien asuinkiinteistöjen tulee mahdollisuuksien mukaan kompostoida biojäte. Kompostimulta on hyvä maanparannusaine puutarhassa. Lannoitusvaikutuksen vuoksi tarve käyttää väkilannoitteita vähenee. Puolikypsä komposti on hyvää katemateriaalia esimerkiksi pensaille. Mitä kompostointiin tarvitaan? Kompostori. Talousjätettä saa kompostoida lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa. Kompostori on suojattava haittaeläinten pääsyltä (mm. jyrsijäeristys). Säiliössä tulee olla suotovesien poisto ja ilmanvaihto, jonka kautta kärpäset eivät kuitenkaan pääse kompostoriin. Puutarhajätteitä saa kompostoida ilman varsinaista kompostoria asianmukaisessa kehikossa. Kompostoria valitessa kannattaa kiinnittää huomiota täyttämisen ja tyhjentämisen helppouteen. Kokonaan poistettava seinä tai alaluukku helpottavat tyhjentämistä. Kompostori voi olla toimintaperiaatteeltaan jatkuvatoiminen, kaksilokeroinen tai yksiosastoinen, kerralla tyhjennettävä malli. Jatkuvatoimista mallia tyhjennetään alaluukusta sitä mukaa kun kompostori täyttyy. Kaksilokeroisessa mallissa toista puolta täytetään ja toisessa puolessa muhii puolikypsä komposti. 3

4 Koko. Nelihenkinen perhe tuottaa biojätettä keskimäärin 200 litraa vuodessa. Seosainetta määrä vaatii noin 150 litraa. Ruokajäte kutistuu kompostoituessaan noin puoleen, seosaine vähemmän, joten sopiva koko kerran vuodessa tyhjennettävälle kompostorille nelihenkisessä perheessä on noin 250 litraa. Tuotettu biojätemäärä kuitenkin vaihtelee, joten varmimmin oikean kokoisen kompostorin osaa valita, jos ruokajätteiden määrä mitataan vaikkapa viikon tai kuukauden ajan ennen kompostorin hankintaa. Etenkin suurkiinteistöjen kompostorit on hyvä mitoittaa seurantaan perustuen. Sijainti. Kompostoria ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa tai vesialuetta eikä ilman naapurin suostumusta 5 metriä lähemmäksi tontin rajaa, paitsi jos tila on hyväksytyissä rakennusluvissa varattu jätehuollolle. Kompostorin on hyvä sijaita lähellä keittiötä ja paikassa, johon myös talvella on helppo kulkea. Paikan tulee olla tuulelta ja paahteelta suojassa, ja alustan on oltava läpäisevä ellei erillistä suotovesiallasta käytetä. Seosaine, -astia ja kauha. Kompostiin vietävät jätteet tulee aina peittää hyvin seosaineella. Seosainetta käytetään parantamaan kompostin ilmavuutta sekä sitomaan kosteutta ja hajoamisessa vapautuvaa typpeä. Seosaine edistää jätteen lahoamista ja ehkäisee hajujen ja kärpästen esiintymistä. Erilaisten aineiden yhdistelmät ovat hyviä seosaineeksi. Haravointijäte on halpaa, helposti saatavilla olevaa seosainetta, mutta pelkät lehdet tiivistyvät eivätkä tuo ilmavuutta kompostoriin. Tuoreet kasvijätteet eivät sovellu seosaineeksi. Puu- tai risuhake ilmastoi kompostia hyvin, lahoaa nopeasti eikä jäädy tai pölyä. Myös kutterinlastu pitää hyvin yllä ilmavuutta, mutta on hitaammin hajoavaa eikä välttämättä sido yksin tarpeeksi kosteutta. Tulosta voi parantaa laittamalla kutterinlastujen sekaan viidesosan turvetta. Turve sitoo hyvin kosteutta ja hajuja, mutta hienojakoista turvetta ei voi yksinään käyttää seosaineena. Hyvin toimiva ratkaisu on laittaa jätteen päälle ensin turvetta estämään hajuja ja sen jälkeen ilmastusta varten risuhaketta tai kutterinlastua. Jos vanhassa kompostissa on karkeaa ainesta jäljellä, myös sitä voi käyttää seosaineena. 4

5 Sekoitus- ja tyhjennysvälineet Kompostin hoitoon tarvittavat välineet vaihtelevat kompostin mukaan. Sekoittamiseen tarvitaan talikko tai sekoituskeppi, tyhjennykseen lapio ja mullan kuljettamiseen kottikärryt. Talikkoa käytettäessä on varottava vahingoittamasta kompostorin seiniä. Kompostorin lämpötilan seuraamiseen voi hankkia lämpömittarin, ellei sitä kompostorissa valmiiksi jo ole. Mitä kompostoidaan? Talousjätekompostoriin voi laittaa kaikki hajoavat talous- sekä puutarhajätteet: -Hedelmien, juuresten, vihannesten ja kananmunien kuoret -Kahvin ja teen porot suodatinpusseineen -Kaikki ruuantähteet -Talouspaperin ja pienet määrät muuta paperia -Kukkamullan ja kasvijätteet -Kotieläinten häkkien siivousjätteet -Luonnonkuidut (villa, silkki, puuvilla, pellava) Kompostiin ei saa laittaa aineksia, jotka eivät hajoa tai jotka voivat myrkyttää kompostin: muovia, lasia, metallia, kumia, nahkaa, ongelmajätteitä (esim. lääkkeet, öljy, bensiini, maalit, liuottimet, torjunta-aineet), tupakantumppeja, pölynimurin pusseja (voivat sisältää raskasmetalleja), tuhkaa tai kalkkia (tekevät kompostin liian emäksiseksi). Tyhjän kompostorin pohjalle laitetaan ilmava kerros karkeaa, hajoavaa ainesta esimerkiksi risuhakkeesta. Näin varmistetaan hapen saanti myös alapuolelta ja ehkäistään mätänemistä. Keittiön biojäteastia tyhjennetään ja jäte levitellään tasaisesti kompostoriin. Suurimmat jätteet kannattaa pilkkoa, jotta lahoaminen nopeutuisi. 5

6 Jäte on aina peitettävä huolellisesti seosaineella. Sopiva seosaineen määrä on % jätteen määrästä. Kompostin aktiivisimmin lahoavaa pintakerrosta kannattaa pöyhiä esimerkiksi kerran kuussa. Liian ahkera sekoittaminen kuivattaa kompostia ja edistää haihtuvan ammoniumtypen karkaamista. Jälkikompostointi Kompostorin täytyttyä se tyhjennetään. Yleensä komposti ei tällöin ole vielä kypsää, joten se siirretään jälkikypsymään omaan kasaan, toiseen kompostoriin tai puutarhakompostiin. Päällimmäinen, lähes hajoamaton kerros voidaan laittaa uudestaan tyhjennettyyn kompostoriin. Kun jälkikypsytetään kasassa, komposti suojataan alta ja päältä esimerkiksi muovilla, jotta ravinteet eivät huuhtoutuisi pois eivätkä rikkaruohot pääsisi kasaan. Puutarhajätteen kompostointi Puutarhajätteiden kompostointi on helppoa aloittelijallekin, koska pienet epäonnistumiset eivät aiheuta hajuhaittoja. Suuria investointeja ei tarvita, sillä puutarhajätettä saa kompostoida kevytrakenteisessakin kehikossa, kunhan ympäristö ei roskaannu. Toki puutarhajätettä voi kompostoida talousjätekompostorissakin, mutta usein sen kapasiteetti ei riitä molemmille jätteille. Puutarhan kompostiin voi laittaa kuolleet kasvit, naatit, ruohosilpun, oksat ja puiden lehdet. Kompostoinnissa pätevät samat periaatteet kuin talousjätteilläkin: on oltava ilmavuutta, kosteutta ja ravinteita. Pohjalle laitetaan ilmanvaihdon vuoksi karkeaa ainesta, esimerkiksi risuja. Jos jätettä on tarpeeksi, kompostin voi kasata kerralla sekoittamalla hienon ja karkean sekä typpi- ja hiilipitoisen aineksen. Jos puutarhajätettä tulee vähitellen, komposti tehdään kerrostamalla vuorotellen ilmavia ja kuivia ja tiiviitä ja kosteita aineksia. Puutarhajätekompostissa on niukasti ravinteita ja se lahoaa hitaasti. Typen lähteeksi voi lisätä esimerkiksi lantavettä tai kanankakkarakeita. 6

7 Mullasta tai puolikypsästä talousjätekompostista voi myös laittaa kerroksia kompostoitumista nopeuttamaan. Hitaan kypsymisen vuoksi 2- tai 3-lokeroinen puutarhakompostori on käytännöllinen: yhtä lokeroa voi täyttää muiden muhiessa. Kypsymään jätettävä komposti kannattaa suojata sateelta ja haihtumiselta. Rikkaruohojen kompostointi on haitatonta, jos kasvit eivät ole vielä ehtineet siemennysvaiheeseen. Siemenet vaatisivat tuhoutuakseen usean päivän ajan korkeaa lämpötilaa (+65 astetta). Juurakoiden avulla leviävät rikkakasvit kannattaa kuivattaa auringossa ennen kompostiin laittamista. Sairaita kasvin osia ei suositella laitettavaksi kompostiin. Kunnolla kypsynyt, pelkästä puutarhajätteestä valmistunut kompostimulta on hyvää maanparannusainetta vain vähän ravinteita vaativille kasveille. Tärkeitä kompostoitumiseen vaikuttavia tekijöitä Ravinteet. Hiili-typpi-tasapaino. Hiili ja typpi ovat tärkeimpiä pieneliöiden hyvinvointiin vaikuttavia ravinteita. Hiiltä eliöt tarvitsevat noin kertaisen määrän typpeen verrattuna. Kompostiin laitettavassa tuoreessa kasvi- ja ruokajätteessä on yleensä riittävästi typpeä. Seosaineet (hake, kuorike, turve, kuiva heinä- tai olkisilppu) ovat hiilipitoisia. Sopiva ravinnetasapaino saavutetaan yhdistelemällä hiili- ja typpipitoisia aineksia. Happi. Kompostissa eloperäinen aines hajoaa hapekkaissa olosuhteissa. Ilman saanti ja poisto otetaan huomioon kompostorin rakenteissa. Riittävä hapensaanti vaatii ilmavan tukiaineen käyttöä ja kompostin sekoittamista tarvittaessa. Kompostorin ilmanvaihtoaukot kannattaa pitää auki myös talvisin. Kosteus. Kompostin pieneliöt tarvitsevat myös sopivasti kosteutta voidakseen hyvin. Liian kuiva komposti ei toimi ja liian märkä alkaa mädäntyä ja haista. Kuivaa kompostia voi kastella ja märkään lisätä kuivaa seosainetta ja sekoittaa. Sopivan kosteasta kompostista irtoaa puristettaessa pisara tai pari vettä. 7

8 Lämpötila. Eloperäisen aineksen lahoaminen on tehokkainta, kun kompostin lämpötila on astetta. Tätä korkeammissa lämpötiloissa elävät vain lämpöä kestävät mikrobit ja lahoaminen hidastuu. Komposti voi myös kuivua, jos lämpötila on liian korkea. Jätteen hygienisoitumisen kannalta korkea lämpötila on hyvä (esimerkiksi lannan kompostoinnissa). Kompostin lämpötila riippuu sinne laitettavasta aineksesta, kompostin sekoittamisesta ja kompostorimallista. Kertatäyttöisessä kompostorissa lämpötila nousee nopeasti ylös ja laskee sen jälkeen hitaasti alas. Pienissä jatkuvatäyttöisissä kompostoreissa lämpötila vaihtelee, mutta suurkompostoreissa massaa tulee riittävästi jatkuvaan prosessiin ja lämpötila pysyy vakiona. Kompostorin sisällä lämpötila ei yleensä jakaannu tasaisesti vaan keskiosa on kuumin. Pieneliöt. Eloperäiset jätteet hajoavat kompostissa hajottajaeliöiden toiminnan seurauksena. Runsaslukuisin on pienten bakteerien joukko. Humuksen rakentamistoiminnassa mullan tuoksua synnyttävät sädesienet ovat bakteereja nekin. Kypsymisvaiheen tärkein eliöryhmä ovat homesienet. Lisäksi kompostissa vilisee hiuksenohuita sukkulamatoja, hyppyhäntäisiä, pihtihäntäisiä, tuhatjalkaisia, maasiroja, punkkeja, lieroja ja monia muita eliöitä. Mullan käyttö Kompostimulta on hyvää maanparannusainetta kasvimaalla, kukkapenkissä ja puiden ja pensaiden ympärillä. Se parantaa veden ja ravinteiden pidätyskykyä, edistää ilmavuutta, vähentää happamuutta ja rajoittaa myös kasvitautien ja tuholaisten esiintymistä. Talous- ja puutarhajätteestä tehdyn kompostin ravinnepitoisuus ei ole kovin suuri, mutta kompostilla on myös pitkäaikainen lannoitusvaikutus. 8

9 Kypsä komposti Kompostin kypsymisaika riippuu kompostin hoidosta ja käytetyistä aineksista. Hyvin toimivassa kompostorissa hienojakoisista materiaaleista tehty komposti on kypsää jo parissa kuukaudessa, mutta yleensä kompostin kypsymiseen kuluu vähintään vuosi. Kypsän kompostin tunnistaa tummasta väristä, tasalaatuisesta rakenteesta ja mullan tuoksusta. Siinä ei näy kompostoitumatonta jätettä, mutta oksanpätkiä ja esimerkiksi kananmunankuoria voi vielä erottua. Ne voi halutessaan seuloa pois. Taimikasvatuksessa ja kukkaruukuissa käytettävän kompostimullan kypsyys kannattaa testata kasvatuskokeella. Laskettu määrä nopeasti itävän kasvin, esimerkiksi vihanneskrassin, siemeniä kylvetään kompostimultaan. Jos itävyysprosentti ja -nopeus ovat odotettuja ja taimet pysyvät elinvoimaisina, komposti on kypsää. Kasvimaalle lisättävän kompostin tulee olla kypsää. Puolikypsä komposti kuluttaa hajotessaan maaperän happea, haittaa kasvien juurien kehitystä ja kilpailee myös kasvien kanssa samoista typpivaroista. Erityisesti sipuli ja juurikasvit ovat tarkkoja kompostin kypsyydestä. Komposti levitetään maahan syksyllä tai keväällä pari viikkoa ennen kylvöä tai istutusta ja sekoitetaan pintakerrokseen. Hiekkamailla komposti sekoitetaan syvempään, savimailla lähemmäksi pintaa, noin 5 10 cm:n syvyyteen. Maanparannusaineeksi kompostia voi levittää vähintään 1 2 cm:n kerroksen eli noin 10 litraa neliömetrille. Kypsäkään komposti ei sovellu sellaisenaan kylvö- tai kasvatusalustaksi, vaan siihen lisätään kivennäismaata sekaan. Ruukkukasveille ja esikasvatetuille taimille jatkokasvatusalustaksi sopii esimerkiksi kompostimullan, hiekan ja saven sekoitus suhteessa 1:1:1. 9

10 Puolikypsä komposti Yleensä komposti ehtii puolikypsäksi 3-4 kuukaudessa. Talousjätteet ja vihreät pihajätteet ovat lahonneet, mutta kovempia aineksia kuten puusilppua on vielä näkyvillä. Karkeahko puolikypsä komposti vaatii happea loppuhajoamiseensa ja saattaa sisältää kasveille haitallisia aineita, joten sitä ei saa sekoittaa syvälle maahan tai laittaa kosketuksiin kasvien juurien kanssa. Puolikypsällä kompostilla on kypsää kompostia voimakkaampi lannoitusvaikutus. Sitä voi käyttää kateaineena koristepensaiden ja -puiden juurella, perennoilla ja kasvimaalla esimerkiksi kurpitsalla. Yleensä noin 2 cm:n kerros on katteeksi riittävä. Suositeltavin levitysajankohta on myöhäiskevät tai alkukesä, jolloin kasvit kasvavat voimakkaimmin ja tarvitsevat eniten ravinteita. Pulmia kompostoinnissa Jäätyminen Kyselytutkimusten mukaan kotitaloudet kokevat kompostoinnin suurimmaksi ongelmaksi kompostoreiden jäätymisen talvella. Yksi syy jäätymiseen on se, että eloperäistä jätettä ei tule riittävästi, jotta pieneliöt jaksaisivat pitää kompostia lämpimänä. Jäätymistä voi yrittää välttää varmistamalla, että kompostorissa on riittävästi massaa (30 50 litraa) ennen pakkaskauden alkamista. Kannattaa kiinnittää erityistä huomiota kompostorin lämpöeristykseen ja kokoon. Liian pieneen kompostoriin jätteet eivät mahdu, ja liian iso ei pysy toiminnassa pienellä jätemäärällä. Lämpöeristyksen tulisi olla vähintään 5 cm. Eristystä voi parantaa lumella tai vuoraamalla se esimerkiksi styrox-levyillä. Jäätynyttä kompostoria voi sulatella kuumalla vedellä tai kuumalla vedellä täytetyillä vesipulloilla, jotka laitetaan kompostin sisälle. 10

11 Kylmä komposti Jos komposti ei lämpene eikä jäte maadu, komposti voi olla liian kuiva, märkä tai vähäravinteinen. Sopivan kosteasta kompostista irtoaa puristettaessa tippa vettä. Liian kuivaa kompostia kastellaan haalealla vedellä ja sekoitetaan, liian märkään lisätään reilusti seosainetta ja sekoitetaan. Erityisesti puutarhajätekomposti voi kärsiä typen puutteesta. Tällöin kompostiin voi lisätä typpipitoista ainetta, esim. kanankakkarakeita tai nokkosvettä. Kompostin viileneminen voi olla myös merkki siitä, että kuumavaihe on ohi ja jäte kompostoitunut. Puolikypsän mullan voi ottaa käyttöön esimerkiksi kateaineksena tai laittaa jälkikompostoitumaan. Haju Mädäntyneen haju on liian märän tai tiiviin kompostin ongelma. Tällöin kompostiin on lisättävä karkeaa seosainetta ja sitä on sekoitettava. Myös huonosti peitetty liha- tai kalajäte rupeaa helposti haisemaan mädäntyneeltä. Eläinperäinen jäte tulisikin peittää syvälle kompostiin seosaineen kanssa. Pistävä ammoniakin haju kertoo, että ravinnetasapaino ei ole kohdallaan. Kompostiin on lisättävä hapanta seosainetta, esimerkiksi kuoriketta tai turvetta. Kärpäset ja muurahaiset Huonosti peitetyt jätteet tai liian tiivis komposti saavat kompostin haisemaan ja houkuttelevat kärpäsiä. Kärpäsongelman torjumiseksi on lisättävä seosainetta ja sekoitettava kompostia. Kärpäsen toukat ja munat kannattaa kääntää kompostin kuumaan keskiosaan: +43 asteessa ne kuolevat. Tarvittaessa voi käyttää pyretriinipohjaista hyönteismyrkkyä kompostin kansiin ja reunoille. Kärpäsbakteerivalmiste on pitkävaikutteinen biologinen torjunta-aine, joka tehoaa vain kärpäsiin (toukkiin). Muurahaisista ei ole kompostissa haittaa. Niiden esiintyminen kertoo yleensä kompostin olevan liian kuiva, jolloin sitä on kasteltava ja sekoitettava. 11

12 KIrjallisuutta kompostoinnista ja kompostimullan käytöstä Alm, Gustaf ym. (1993). Kompostointikirja. Schildts. Flink, Raimo (2004). Kompostointiopas. Pilot -kustannus Oy. Flink, Raimo & Asta Leppälä (1997). Ravinteet kiertoon käytännön keinot ja tekniikat. Tammi. Kratschmer, Harald (2001). Kotikomposti. Otava. Lehtonen, Ulla (2004). Luonnonmukaisesti omassa kotipuutarhassa. WSOY. Miettinen, Veijo (1993). Komposti Pienkompostoijan tietolaari. Hyötykasviyhdistys ry.

MIKSI KOMPOSTOIDA? Luonnonmukainen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun

MIKSI KOMPOSTOIDA? Luonnonmukainen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun KOMPOSTOINTI MIKSI KOMPOSTOIDA? Luonnonmukainen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun Kaatopaikalle joutuva maatuva jäte hajotessaan tuottaa metaanikaasua, joka on 20

Lisätiedot

Mökkiläisen jäteopas

Mökkiläisen jäteopas Mökkiläisen jäteopas Mökkien jätehuollon periaatteet Mökillä syntyy jätettä samaa tahtia kuin kaupunkikodissakin, ja mökkejä koskevat normaalit jäteohjeet. Jotta mökkeily olisi jätteidenkin suhteen leppoisaa,

Lisätiedot

Ohjeita kompostointiin. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta

Ohjeita kompostointiin. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Ohjeita kompostointiin Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Arvokkaat ravinteet talteen Kompostointi on eloperäisen aineen hajoamista. Kompostoinnissa

Lisätiedot

VINKKEJÄ KOTIKOMPOSTOIJALLE

VINKKEJÄ KOTIKOMPOSTOIJALLE VINKKEJÄ KOTIKOMPOSTOIJALLE KOMPOSTORIN SIJOITTAMINEN Kompostori kannattaa sijoittaa tuulensuojaan ja lämpimälle paikalle, jos se vain suinkin on mahdollista. Tuulettomassa paikassa kompostorin kannen

Lisätiedot

Ruoka- ja puutarhajätteen kompostointi kotona

Ruoka- ja puutarhajätteen kompostointi kotona Ruoka- ja puutarhajätteen kompostointi kotona KOMPOSTOINTI KOTITALOUDESSA Elintarvikejätteen kompostoinnin on tapahduttava kannellisessa säiliössä, joka estää haittaeläinten pääsyn kompostoriin ja jossa

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Kompostoi!

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Kompostoi! Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Kompostoi! Sisällysluettelo: Kompostointi kannattaa! 3 Mitä kompostissa tapahtuu? 4 Kompostoreita eri tarpeisiin 6 Banaaninkuoret kompostiin 7 Seosaineen käyttö tuo ilmavuutta

Lisätiedot

Kuivakäymälästä kompostiin KO M P O S TO I N T I

Kuivakäymälästä kompostiin KO M P O S TO I N T I Kuivakäymälästä kompostiin KO M P O S TO I N T I Ravinteiden kierrättäminen kannattaa saat hyvää multaa pihaan säästät lannoitteiden ja mullan ostossa saat hyötyliikuntaa ja iloisen mielen säästät jätemaksuissa

Lisätiedot

Greenyn osat: 1. Kansi 2. Lämpömittari 3. Luukku 4. Ilmansäädin 5. Laatikko 6. Suodatuslevy 7. Vesiaukon tulppa

Greenyn osat: 1. Kansi 2. Lämpömittari 3. Luukku 4. Ilmansäädin 5. Laatikko 6. Suodatuslevy 7. Vesiaukon tulppa Greenyn osat: 1. Kansi 2. Lämpömittari 3. Luukku 4. Ilmansäädin 5. Laatikko 6. Suodatuslevy 7. Vesiaukon tulppa 1. 2. 7. 6. 3. 4. 5. Greenyn vakio-osat ovat valmiiksi kiinnitettyinä. Greeny kompostori

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Huom! Älä laita biojätteen erilliskeräysastiaan suuria oksankappaleita, ne haittaavat kompostin toimintaa.

Huom! Älä laita biojätteen erilliskeräysastiaan suuria oksankappaleita, ne haittaavat kompostin toimintaa. BIOJÄTTEEN LAJITTELU Pudasjärven kaupungin jätehuoltomääräykset velvoittavat vähintään neljän talouden asuinkiinteistöt sekä kiinteistöt, joilla on ruokala, elintarvikemyymälä tai vastaava, lajittelemaan

Lisätiedot

1. Ongelmat kompostoinnissa

1. Ongelmat kompostoinnissa KOMPOSTOINTIOPAS 1. Ongelmat kompostoinnissa Komposti haisee Haju voi johtua siitä, että komposti on liian märkä ja tiivis. Silloin kompostiin pitää lisätä seosaineita ja sekoittaa komposti huolellisesti.

Lisätiedot

MITÄ KOMPOSTOINTI ON?

MITÄ KOMPOSTOINTI ON? AINE VIRTAA 1 AINE KIERTÄÄ 2 MITÄ KOMPOSTOINTI ON? Kompostoituminen on luonnollista pieneliöiden aikaansaamaa eloperäisen aineen lahoamista hapellisissa oloissa. Kompostorissa lahoamista tehostetaan kokoamalla

Lisätiedot

RANUAN KUNTA KOMPOSTOINTIOPAS

RANUAN KUNTA KOMPOSTOINTIOPAS RANUAN KUNTA KOMPOSTOINTIOPAS 1 MIKSI KANNATTAA KOMPOSTOIDA? Tänä päivänä kaatopaikat täyttyvät yhä kasvavaa vauhtia. Meidän tulisi vähentää jätteen määrää, jotta meillä tulevaisuudessa olisi puhdas ympä-

Lisätiedot

KOMPOSTOINTIOPAS. Rosk n Roll Oy Ab. www.rosknroll.fi

KOMPOSTOINTIOPAS. Rosk n Roll Oy Ab. www.rosknroll.fi KOMPOSTOINTIOPAS Rosk n Roll Oy Ab www.rosknroll.fi Piirrokset: Tuija Tamminen, Rosk n Roll Oy Ab Kuvat:Hannu Kaasalainen, Anna-Leena Mäkelä, Rosk n Roll Oy Ab kuva-arkisto Taitto: Pinja Pekki, Anna-Leena

Lisätiedot

KOMPOSTOINTIOPAS kotitalouksille ja taloyhtiöille

KOMPOSTOINTIOPAS kotitalouksille ja taloyhtiöille KOMPOSTOINTIOPAS kotitalouksille ja taloyhtiöille 09/09 Tästä oppaasta löytyy ohjeita ja vinkkejä niille, jotka haluavat kiinteistössään ryhtyä kompostoimaan. Kompostointi kotona tai mökillä soveltuu eloperäisten

Lisätiedot

Kompostointiopas NAPAPIIRIN RESIDUUM OY

Kompostointiopas NAPAPIIRIN RESIDUUM OY Kompostointiopas NAPAPIIRIN RESIDUUM OY SISÄLLYSLUETTELO Mitä kompostoinnissa tapahtuu sivu 5 Kompostin hankkiminen sivu 6 Kompostin rakentamisohje sivut 8-9 Kompostoinnin aloittaminen sivu 10 Mitä kompostiin

Lisätiedot

Kompostointia kotioloissa 2010

Kompostointia kotioloissa 2010 Kompostointia kotioloissa 2010 www.kiertokapula.fi Kompostointi, viherpiipertäjien keksintöäkö? Ei suinkaan! Ihminen tehostaa luonnollista lahoamis-/palamisprosessia järjestämällä sille otolliset olosuhteet.

Lisätiedot

Kompostorit. biolan.fi

Kompostorit. biolan.fi Kompostorit biolan.fi Kompostointi on ekoteko Kompostointi on luonnollinen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun. Kompostin ravinteet virkistävät maan pieneliötoimintaa

Lisätiedot

Helmikuu 2016 KOMPOSTOINTIOPAS

Helmikuu 2016 KOMPOSTOINTIOPAS Helmikuu 2016 KOMPOSTOINTIOPAS MONTA HYVÄÄ SYYTÄ KOMPOSTOIDA Kotitalousjätteestä noin kolmannes on bio- ja puutarhajätettä. Kompostoinnissa luonnon pieneliöt hajottavat biojätteen ravinteiksi kasveille

Lisätiedot

Kompostointiopas. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster

Kompostointiopas. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Kompostointiopas Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Valokuvat: HSY / Jenni-Justiina Niemi Piirrokset: HSY / Anssi Keränen ja Paul Söderholm Sisältö Kompostointi luonnollisesti

Lisätiedot

Kompostointi kannattaa

Kompostointi kannattaa Tammikuu 2014 Sisältö Kompostointi kannattaa...3 Mitä ja miten voi kompostoida?...4 Kompostorin sijoittaminen...9 Seosaineet, eli kuivikkeet...10 Kompostin selvitytymispakkaus...12 Kompostoinnin aloittaminen...14

Lisätiedot

Kompostointiopas.

Kompostointiopas. Kompostointiopas www.rosknroll.fi Piirrokset: Tuija Tamminen, Rosk n Roll Oy Ab Kuvat: Hannu Kaasalainen, Anna-Leena Mäkelä, Rosk n Roll Oy Ab kuva-arkisto Taitto: Sabina Lindström Kompostointiopas on

Lisätiedot

www.ytv.fi Kompostointiopas

www.ytv.fi Kompostointiopas www.ytv.fi Kompostointiopas YTV (Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta) Jätehuoltolaitos Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki Puh. 09 156 11 www.ytv.fi SISÄLLYS KOMPOSTOINTI LUONNOLLISESTI!... 4 KOMPOSTOINNIN

Lisätiedot

Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet Biojussi kiinteistökompostori ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Sisällysluettelo 1. Kompostorin sijoittuminen ja asennus tontilla 2. Tekniset tiedot 3. Kompostointi 3.1.

Lisätiedot

Kompostointikurssi. Kompostorin syyshuolto. Ravinnepankki-hanke Tiina Toivonen

Kompostointikurssi. Kompostorin syyshuolto. Ravinnepankki-hanke Tiina Toivonen Kompostointikurssi Kompostorin syyshuolto Ravinnepankki-hanke Tiina Toivonen Ravinnepankki ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke Toteutusaika: 2015-2016 Tavoitteet: ruokahävikin vähentäminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Vähennetään jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa

Vähennetään jätettä. Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa JÄTEOPAS Vähennetään jätettä Jätteen synnyn ehkäisy tarkoittaa toimenpiteitä, joiden ansiosta jätettä ei synny lainkaan haitallisten ja myrkyllisten aineiden käytön vähentämistä tuotteiden uudelleenkäyttöä

Lisätiedot

JK 125 & JK 270 Oma Ekologinen Kiertokulkusi

JK 125 & JK 270 Oma Ekologinen Kiertokulkusi JK 125 & JK 270 Oma Ekologinen Kiertokulkusi Jorakompostori Käyttöohje Testattu ja Hyväksytty JK 270 on testattu ja arvioitu projektissa missä oli mukana 466 pientaloutta, moniperhetaloutta sekä lastentarhoja.

Lisätiedot

Komposti ja komposti!

Komposti ja komposti! Kasvua kompostilla Komposti ja komposti! Vanha konsti on pussillinen hyvää kompostia Päästöt säästöiksi Ravinteiden ja raaka-aineiden tuhlaus ei ole mielekästä Typen ja fosforin hyödyntäminen taloudellisesti

Lisätiedot

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!... Tammikuu 2015 Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit......5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...11 2 Onneksi olkoon, olet päättänyt aloittaa

Lisätiedot

Käymäläjätteen käsittely ja kompostointi kasvuvoimaa kompostista!

Käymäläjätteen käsittely ja kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Käymäläjätteen käsittely ja kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Materiaali: Aino-Maija Kyykoski, ympäristöinsinööri Tampere 7.5.2013 Vuosituotos Vuosituotos virtsaa jopa 500 l/vuosi tai 1,3 litraa/ päivä

Lisätiedot

Kotikompostointi. Helppo ympäristöteko

Kotikompostointi. Helppo ympäristöteko Kotikompostointi Helppo ympäristöteko Jätekukko Oy, 2009 Opas on toteutettu yhteistyössä Pohjois-Savon Martat ry:n kanssa. Jätekukko Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävä on hoitaa kunnille

Lisätiedot

Palvelupiste Hannikainen, p Jyväskylän kaupunki Jätehuolto

Palvelupiste Hannikainen, p Jyväskylän kaupunki Jätehuolto Palvelupiste Hannikainen, p. 014 266 5025 palvelupistehannikainen@jkl.fi ilmoitus kaupungin jätehuoltoon. Ilmoitusta ei tarvita, jos kuuluu biojätteen astiakeräyksen piiriin ja kompostoi ainoastaan kiinteistöllä

Lisätiedot

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry KOMPOSTOINTI- OPAS Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry SISÄLLYS- LUETTELO 2 KOMPOSTOINTIOPAS Kompostointi - helppoa ja palkitsevaa 4 Kompostoidaan kaikki maatuva 6 Kompostori, kehikko vai kasakomposti?

Lisätiedot

KOMPO OMPO T S OINTI- OPA

KOMPO OMPO T S OINTI- OPA KOMPOSTOINTI- OPAS SISÄLLYS- LUETTELO 2 KOMPOSTOINTIOPAS Kompostointi - helppoa ja palkitsevaa 4 Kompostoidaan kaikki maatuva 6 Kompostori, kehikko vai kasakomposti? 8 Komposti löytää paikkansa 9 Kompostoria

Lisätiedot

Biolan Pikakompostori 220 osaluettelo...2

Biolan Pikakompostori 220 osaluettelo...2 PIKAKOMPOSTORI 220 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo Biolan Pikakompostori 220 osaluettelo...2 1. Kompostorin

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

1. Mitä kompostointi on? 2. Kompostoituvat jätteet Oppaan käyttäjälle Kompostointi on luontevin tapa hoitaa kodin biojätteet, varsinkin jos asuu omako

1. Mitä kompostointi on? 2. Kompostoituvat jätteet Oppaan käyttäjälle Kompostointi on luontevin tapa hoitaa kodin biojätteet, varsinkin jos asuu omako 9. Tee kompostointiilmoitus Kompostointia aloittaessa on syytä tutustua sitä koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. Niillä halutaan tehdä biojätteen kompostointi haitattomaksi, terveelliseksi ja turvalliseksi

Lisätiedot

Sisältö. 1. Miksi kompostoida?...3. 2. Kompostori...4. 3. Ennen kuin aloitat...5. 4. Tuumasta toimeen...8. 5. Kompostointi...8

Sisältö. 1. Miksi kompostoida?...3. 2. Kompostori...4. 3. Ennen kuin aloitat...5. 4. Tuumasta toimeen...8. 5. Kompostointi...8 Sisältö 1. Miksi kompostoida?...3 2. Kompostori...4 3. Ennen kuin aloitat...5 4. Tuumasta toimeen...8 5. Kompostointi...8 6. Ongelmatilanteet...10 7. Sisäkompostori...12 8. Puutarhajätteiden kompostointi...13

Lisätiedot

Jättipalsamin torjuntaohje. Vieraslajit kuriin kummitoiminnalla Varsinais-Suomessa hanke v. 2010-2011

Jättipalsamin torjuntaohje. Vieraslajit kuriin kummitoiminnalla Varsinais-Suomessa hanke v. 2010-2011 Jättipalsamin torjuntaohje Vieraslajit kuriin kummitoiminnalla Varsinais-Suomessa hanke v. 2010-2011 Jättipalsamin tunnistaminen Jättipalsami (Impatiens glandulifera) Kukinto on pystyssä oleva terttu Kukkien

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2012. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 82 pistettä

Jäteselviytyjät 2012. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 82 pistettä Jäteselviytyjät 2012 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 82 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Mitä vaarallisille

Lisätiedot

Kompostimaija Kompostointiopas

Kompostimaija Kompostointiopas Kompostimaija Kompostointiopas Sisältö: Kestävä kierrätysyhteiskunta...3 Tämä on Gröna Johanna...4 Miksi kompostoida?...6 Miten menetellä...8 Mitä komposti vaatii toimiakseen?...10 Kompostieliöt...11 Mahdolliset

Lisätiedot

Kotitalous- ja puutarhajätteen käsittely

Kotitalous- ja puutarhajätteen käsittely Kotitalous- ja puutarhajätteen käsittely Asiakaspalvelupäällikkö Liisa Sivusaari 14.4.2015, Keravan Omakotiyhdistys ry Kiertokapula Oy 1 Kotitalouden jätehuolto Seka- ja kuivajätteet energiahyödynnettäväksi

Lisätiedot

Kuivikekäymälä Asennus- ja käyttöohje

Kuivikekäymälä Asennus- ja käyttöohje Kuivikekäymälä Asennus- ja käyttöohje Biolan Kuivikekäymälän osat Biolan Kuivikekäymälän toimitussisältö käsittää kaikki yllä olevat osat. Lisäksi mukana on nesteenpoistoletku, kuivikkeen annostelukauha

Lisätiedot

Kekkilä kompostorit ja kuivakäymälät

Kekkilä kompostorit ja kuivakäymälät Kekkilä kompostorit ja kuivakäymälät Kekkilän kompostorien ja kuivakäymälöiden avulla kotona, puutarhassa ja kesämökillä syntyvän maatuvan jätteen käsittely on siistiä ja vaivatonta. Tyylikkäät ja toimivat

Lisätiedot

KOMPOSTOINTIKURSSI. Sisältö: 20 piirtoheitinkalvoa, luentorunko, kirjallisuusluettelo

KOMPOSTOINTIKURSSI. Sisältö: 20 piirtoheitinkalvoa, luentorunko, kirjallisuusluettelo KOMPOSTOINTIKURSSI Kohderyhmä: Kurssimateriaali tarjoaa perustietoutta kompostoinnista kotitalouksissa ja asuntokiinteistöissä. Materiaali on ensisijaisesti suunnattu pääkaupunkiseudun pien- ja kerrostalokompostoijille.

Lisätiedot

Biojäte. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2012 -kilpailuun

Biojäte. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2012 -kilpailuun Biojäte Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2012 -kilpailuun Vältä jätettä Älä heitä ruokaa roskiin! Me suomalaiset heitämme joka vuosi pois miljoonia kiloja syötäväksi ostettua ruokaa. Ruoan haaskaus kuluttaa

Lisätiedot

BIOLAN PIKAKOMPOSTORI 220 eco Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä 01/2012 70579000, 70579200

BIOLAN PIKAKOMPOSTORI 220 eco Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä 01/2012 70579000, 70579200 BIOLAN PIKAKOMPOSTORI 220 eco Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet Valmistenumero 70579000, 70579200 Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä 01/2012 1 29 cm 62 cm 102 cm 31 cm

Lisätiedot

PIKAKOMPOSTORI 220 PIKAKOMPOSTORI 550

PIKAKOMPOSTORI 220 PIKAKOMPOSTORI 550 PIKAKOMPOSTORI 220 PIKAKOMPOSTORI 550 70572600-70572900 - 70573400 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo

Lisätiedot

Maaperän biologinen monimuotoisuus Tuhannet tuntemattomat jalkojemme alla

Maaperän biologinen monimuotoisuus Tuhannet tuntemattomat jalkojemme alla Maaperän biologinen monimuotoisuus Tuhannet tuntemattomat jalkojemme alla Jari Haimi Bio- ja ympäristötieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 24.11.2015 Maaperän monimuotoisuus 2 Maaperässä elää ja vaikuttaa

Lisätiedot

Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset. Vaaralliset jätteet & biojätteet

Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset. Vaaralliset jätteet & biojätteet Harjoituksia 2012 oikeat vastaukset Vaaralliset jätteet & biojätteet Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. Kuva tai symboli kertoo myrkyllisyydestä.

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN DT -TEKNOLOGIA TEKEE TULOAAN Raini Kiukas Käymäläseura Huussi ry DT keskus Kuivakäymälä kopli@kopli.fi HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA MAAILMAN TÄRKEIN LUONNONVARA ON MAKEA VESI MEIDÄN

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

Hapro. Toimintasuunnitelma. Teksti ja kuvat: Niina Lindell

Hapro. Toimintasuunnitelma. Teksti ja kuvat: Niina Lindell Hapro Toimintasuunnitelma Teksti ja kuvat: Niina Lindell Työn tarkoitus Hapron toimintasuunnitelma on puolenvuoden viljelysuunnitelma Lapin ammattiopiston puutarhalle. Siihen on koottu kaikki perustiedot

Lisätiedot

Kompostien käyttö viherrakentamisessa. Katja Börjesson 2015

Kompostien käyttö viherrakentamisessa. Katja Börjesson 2015 Kompostien käyttö viherrakentamisessa Katja Börjesson 2015 Historia & perusfilosofia Pitkä kokemus; puutarha-alalla 90 vuotta ja viherrakentamistuotteitta 30 vuotta Perusfilosofia Mikko Jortikan ajoista

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Maaperäeliöt viljelijän tukena

Maaperäeliöt viljelijän tukena Maaperäeliöt viljelijän tukena Millaista elämää mullassa on? Jari Haimi Bio- ja ympäristötieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 19.4.2017 Maaperän monimuotoisuus 2 Maaperä on eliöille moniulotteinen mosaiikki

Lisätiedot

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUKSEEN HANKITTAVAT TARVIKKEET Seuraavat tarvikkeet tarvitaan laitteistotoimituksen lisäksi Aquatron-laitteiston asennukseen: 1.1 Wc-istuin. - 3 L huuhteleva pientalon

Lisätiedot

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Metalli KYLLÄ metalliset purkit ja tölkit, kuivat maalipurkit tölkkien kannet, korkit einesten alumiinivuoat lämpö- ja ulkokynttilöiden

Lisätiedot

Miten kasvit saavat vetensä?

Miten kasvit saavat vetensä? Miten kasvit saavat vetensä? 1. Haihtumisimulla: osmoosilla juureen ilmaraoista haihtuu vettä ulos vesi nousee koheesiovoiman ansiosta ketjuna ylös. Lehtien ilmaraot säätelevät haihtuvan veden määrää.

Lisätiedot

Kompostoin kanna aa...3 Mitä ja miten voi kompostoida? Millainen kompostori meille?...6 Kompostorin sijoi aminen...9 Seosaineet eli kuivikkeet.

Kompostoin kanna aa...3 Mitä ja miten voi kompostoida? Millainen kompostori meille?...6 Kompostorin sijoi aminen...9 Seosaineet eli kuivikkeet. Helmikuu 2017 Kompostoin kanna aa...3 Mitä ja miten voi kompostoida?......4 Millainen kompostori meille?...6 Kompostorin sijoi aminen...9 Seosaineet eli kuivikkeet...10 Kompos n selvitytymispakkaus...12

Lisätiedot

Taimikasvatus aikaistaa kukintaa ja satoa

Taimikasvatus aikaistaa kukintaa ja satoa PUUTARHAOPAS Taimikasvatus aikaistaa kukintaa ja satoa Helposti alkuun Kylvä kurkun, kurpitsojen ja sokerimaissin siemenet toukokuun alussa. 1. Kylvä aina puhtaisiin ruukkuihin tai lokerikkoihin. 2. Paras

Lisätiedot

ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti

ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti Kompostoiva puucee Suomessa suunniteltu suomalaisiin olosuhteisiin. Ecoteco-toimitus sisältää täydellisen toimivan puuceeratkaisun vapaaajan käyttöön. Elementtirakenteisen rakennuksen, joka on helppo itse

Lisätiedot

Materiaalin nimi. Kohderyhmä. Materiaalin laatu. Materiaalin sisältö. Kuvaus. Materiaali. Lähde. Kasvien kasvupyrähdyksiä. 3 8 vuotiaat.

Materiaalin nimi. Kohderyhmä. Materiaalin laatu. Materiaalin sisältö. Kuvaus. Materiaali. Lähde. Kasvien kasvupyrähdyksiä. 3 8 vuotiaat. Materiaalin nimi Kasvien kasvupyrähdyksiä Kohderyhmä 3 8 vuotiaat Materiaalin laatu Projekti Materiaalin sisältö Kasvien kasvu ja kasvamisen edellytykset Kuvaus Tutkitaan kasvien kasvua ja miten eri olosuhteet

Lisätiedot

Alus- ja kerääjäkasvit pellon kasvukuntoa parantamaan. VYR viljelijäseminaari 27.1.2014 Hannu Känkänen

Alus- ja kerääjäkasvit pellon kasvukuntoa parantamaan. VYR viljelijäseminaari 27.1.2014 Hannu Känkänen Alus- ja kerääjäkasvit pellon kasvukuntoa parantamaan VYR viljelijäseminaari 27.1.2014 Hannu Känkänen Alus- ja kerääjäkasvit ovat sovitettavissa viljelyyn Kerääjäkasvi Kerää maasta typpeä estäen huuhtoutumista

Lisätiedot

Kurtturuusun torjuntaohje

Kurtturuusun torjuntaohje Kurtturuusun torjuntaohje 1 Kurtturuusun tunnistaminen Monivuotinen pensas, kasvaa 0,5 1,5 m korkeaksi Lehdet kiiltävät, tumman vihreät ja uurteiset Syksyllä lehdet kellastuvat Varressa ja oksissa tiheästi

Lisätiedot

Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia.

Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. VAPO YMPÄRISTÖ Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. Imukykyinen ja monikäyttöinen vaalea rahkaturve on ylivoimainen kuivike nesteiden, ravinteiden ja hajujen sitomisessa. Se sopii

Lisätiedot

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista!

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Aino Maija Kyykoski Käymäläseura Huussi ry Vuosituotos Vuosituotos virtsaa

Lisätiedot

Kasvualustat ammattiviljelyyn

Kasvualustat ammattiviljelyyn Kasvualustat ammattiviljelyyn Saatavana myös viljelmäkohtaiset seokset. www.novarbo.fi Kasvualustaseokset Kevytruukutusmulta on ilmava kasvualustaseos, joka soveltuu myös heikkojuuristen kasvien viljelyyn.

Lisätiedot

Pellon muokkaus ja viljan kylväminen. Itä-Suomen maahanmuuttajien osaamisen kehittämisen pilotti (ISMO) -hanke

Pellon muokkaus ja viljan kylväminen. Itä-Suomen maahanmuuttajien osaamisen kehittämisen pilotti (ISMO) -hanke Pellon muokkaus ja viljan kylväminen Itä-Suomen maahanmuuttajien osaamisen kehittämisen pilotti (ISMO) -hanke Viljanviljelyn vaiheet 1. Perusmuokkaus 2. Kylvömuokkaus 3. Lannanlevitys 4. Kylväminen 5.

Lisätiedot

Kasvissivutuotteen hyödyntäminen maanparannusaineena. Marja Lehto, Tapio Salo

Kasvissivutuotteen hyödyntäminen maanparannusaineena. Marja Lehto, Tapio Salo Kasvissivutuotteen hyödyntäminen maanparannusaineena Marja Lehto, Tapio Salo Kasvissivutuotteen rumpukompostointi Lähtö- ja seosaineet 2 Syksyllä analysoitiin näytteet Alitalon Vihannes Oy:stä 1-v ja 2-v

Lisätiedot

JOKA TALOUTEEN JÄTEOPAS

JOKA TALOUTEEN JÄTEOPAS T O I V A K A N K U N T A JOKA TALOUTEEN JÄTEOPAS 2 > Graafinen suunnittelu: Mainostoimisto Zeniitti Oy > Piirrokset: Martti Hänninen > Paperi: Cyclus uusiopaperi... 3 4 5 7 10 14 16 18 Sisältö Vältä ja

Lisätiedot

Separoinnin kuivajakeen käyttö ja tilojen välinen yhteistyö

Separoinnin kuivajakeen käyttö ja tilojen välinen yhteistyö Separoinnin kuivajakeen käyttö ja tilojen välinen yhteistyö Lannan hyödyntäminen ja separointi 11.4.2013. Heikki Ajosenpää, ProAgria Länsi-Suomi Otsikko tähän Sisältö Esittely Separoinnin idea Ensikosketukseni

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala

KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. Soveltamisala KITEEN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain (1072/1993) 17 :n nojalla 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan

Lisätiedot

Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla

Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla Biojätteen kompostointi Porin pientaloalueilla RAPORTTI Porin kaupungin ympäristövirasto 2/2010 Biojäte pois kaatopaikalta Biohajoavat jätteet, kuten biojäte, puu ja paperi, tuottavat kaatopaikoille päätyessään

Lisätiedot

eco Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä

eco Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä Käymälät biolan.fi KÄYMÄLÄT ULKOTILOIHIN Biolan Kompostikäymälä eco L 65 x K 97 x S 65 cm Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä Mukava käytössä

Lisätiedot

Biolan Kuivikekäymälän osaluettelo... 2 Biolan Kuivikekäymälän mittakuva... 2

Biolan Kuivikekäymälän osaluettelo... 2 Biolan Kuivikekäymälän mittakuva... 2 KUIVIKEKÄYMÄLÄ ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo Biolan Kuivikekäymälän osaluettelo... 2 Biolan Kuivikekäymälän

Lisätiedot

SITAN KYYDISSÄ. jätteen matka jatkuu... s.6. ...kuplamuovista. kammaksi. Keräämme ja kierrätämme kestävästi!

SITAN KYYDISSÄ. jätteen matka jatkuu... s.6. ...kuplamuovista. kammaksi. Keräämme ja kierrätämme kestävästi! SITAN KYYDISSÄ jätteen matka jatkuu......laskulomakkeesta lehtipaperiksi s....kuplamuovista kammaksi s....mehupullosta moottoritieksi s....kertakäyttömukista keskuslämmöksi s. BIOJÄTE METALLIPAKKAUKSET

Lisätiedot

Valvojakurssi 2015. Pentti Toikka. Kasvualustat ja kuntta sekä näiden materiaalien oikeellisuus ja käyttö. Tmi Pentti Toikka

Valvojakurssi 2015. Pentti Toikka. Kasvualustat ja kuntta sekä näiden materiaalien oikeellisuus ja käyttö. Tmi Pentti Toikka Valvojakurssi 2015 Kasvualustat ja kuntta sekä näiden materiaalien oikeellisuus ja käyttö Pentti Toikka Tmi Pentti Toikka Osa kuvista Katja Börjesson Kekkilä oy Hyvä multa on käyttötarkoitukseensa sopiva

Lisätiedot

UUTTA: Substral Patch Magic Nurmikonpaikkaaja 3-i-1

UUTTA: Substral Patch Magic Nurmikonpaikkaaja 3-i-1 Oy Transmeri Ab Substral-tuotteet 2012 UUTTA: Substral Patch Magic Nurmikonpaikkaaja 3-i-1 Substral Patch Magic Nurmikonpaikkaaja 3-i-1 on kaljuuntuneen, jääpoltteen tai muuten vahingoittuneen nurmikon

Lisätiedot

Biohiilen valmistus. Mitä? Miksi? Miten?

Biohiilen valmistus. Mitä? Miksi? Miten? Biohiilen valmistus Mitä? Miksi? Miten? Hiilen valmistaminen on ilmastoteko Kiinteässä muodossa hiili pysyy poissa hiilikierrosta tuhansia vuosia 2 Biohiili parantaa maan viljavuutta Hiilen voi ladata

Lisätiedot

Kasvualusta joka hoitaa lannoituksen puolestasi

Kasvualusta joka hoitaa lannoituksen puolestasi Kasvualusta joka hoitaa lannoituksen puolestasi Kompostit ja viheralueiden koristekasvien ravinnehuolto Tom Niemi Pensaat, perennat ja puut nurmikko on peruspintaa, muut koristekasvit tekevät parhaimmillaan

Lisätiedot

Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen

Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen Ravinteita viljelyyn ja viherrakentamiseen Hevosenlannan, kompostin ja mädätysjäännöksen ravinteiden hyödyntäminen ja siinä huomioitavat asiat. Helmet Pirtti, Jyväskylä 24.1.2017 Pentti Seuri Tutkija,

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2015 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

BioBox XL n asennus, hoito, huolto

BioBox XL n asennus, hoito, huolto 650 BioBox XL n asennus, hoito, huolto Kiitos, että valitsit Biobox XL puhdistamon puhdistamaan harmaata jätevettä. Vaikka BioBox XL on helppo asentaa ja ylläpitää, se tarvitsee muutamia toimenpiteitä

Lisätiedot

Pörinää ilmassa, möyrimistä maassa - madot ja hyönteiset luonnossa

Pörinää ilmassa, möyrimistä maassa - madot ja hyönteiset luonnossa Pörinää ilmassa, möyrimistä maassa - madot ja hyönteiset luonnossa Jarkko Niemi, Luonnonvarakeskus Lasten Yliopisto, Seinäjoki, 16.4.2016 Luennon sisältö Mitä ovat hyönteiset ja madot Mikä on niiden rooli

Lisätiedot

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely

www.eko-kymppi.fi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus JÄTEKESKUKSEN TOIMINNOT Jätteiden vastaanotto ja käsittely Vastaanotettavat jätelajit yhdyskuntajäte + rakennusjäte ongelmajätteet öljyiset maat muut

Lisätiedot

ICELETT ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä. Sisällysluettelo

ICELETT ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä. Sisällysluettelo ICELETT ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero 70570000 Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo 1. Suunnittelu ja asentaminen...2 1.1 Tekniset tiedot...2

Lisätiedot

Miten kasvit saavat vetensä?

Miten kasvit saavat vetensä? Miten kasvit saavat vetensä? 1. Haihtumisimulla: osmoosilla juureen ilmaraoista haihtuu vettä ulos vesi nousee koheesiovoiman ansiosta ketjuna ylös. Lehtien ilmaraot säätelevät haihtuvan veden määrää.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Kekkilä Tehokäymälä 230 L

Kekkilä Tehokäymälä 230 L 230 L Tehokäymälä 230 L on tyylikäs, tehokas ja hajuton kuivikekäymälä, joka on lämpöeristetty myös ympärivuotista käyttöä ajatellen. Se kompostoi käymäläjätteet tehokkaasti. Siinä on suuri tyhjennysluukku

Lisätiedot

YMPYRÖI ROSKAT, JOTKA KUULUVAT BIOJÄTTEESEEN

YMPYRÖI ROSKAT, JOTKA KUULUVAT BIOJÄTTEESEEN KURREN PUUHAKIRJA KURREN PUUHAVIHKO KURRE KAINUULAINEN Miksi tänne roskat jätettäis, yhteen säkkiin kaikki mätettäis? Ensin vähän levitellään, sitten tarkkaan lajitellaan. On mulla hyvä roskaharava, olen

Lisätiedot

Happamat sulfaattimaat ja metsätalous

Happamat sulfaattimaat ja metsätalous Happamat sulfaattimaat ja metsätalous Nina Jungell Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Rannikon alue 1 Entistä merenpohjaa, muodostuivat yli 4000 vuotta sitten. 22.11.2013 Finlands skogscentral 3 Happamat

Lisätiedot

Syysrypsin viljely. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso

Syysrypsin viljely. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Syysrypsin viljely Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Syysrypsi Iso siemen Korkea öljypitoisuus Satoisa Menestyy jopa IV-viljelyvyöhykkeellä 2 Miksi syysrypsiä? 1/2 Satoisampi vaihtoehto kuin

Lisätiedot

Kokemuksia aluskasvien käytöstä Raha-hankkeen tiloilta

Kokemuksia aluskasvien käytöstä Raha-hankkeen tiloilta Kokemuksia aluskasvien käytöstä Raha-hankkeen tiloilta Alus- ja kerääjäkasveilla ravinteet talteen Kari Koppelmäki 11.11.2014 Miksi? USGS/NASA Landsat program 3 Kokemuksia typen huuhtoutumisesta 640 kg

Lisätiedot

IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 1 IISI SAUNA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI 2012_02 2 Kiitos Sinulle, että valitsit GIN aqua Oy:n valmistaman jäteveden puhdistustuotteen! Tuotteemme soveltuvat vesien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn.

Lisätiedot

Novarbo luomulannoitteet

Novarbo luomulannoitteet et Lannoitteet Kuivikkeet www.novarbo.fi Novarbo luomulannoitteet Luomulannoitteet alan osaajalta. Kasvihuonetekniikka Kasvualustatuotteet Lannoitteet Uusi luonnonmukainen lannoiteperhe Tuotevalikoimamme

Lisätiedot

Kekkilä Kompostoiva 160 L. Kekkilä Ekomatic Kuivikekäymälä 110 L. Kekkilä Puutarha- ja mökkikompostori 310 L. Kekkilä Nurmikkolannoite 10 kg

Kekkilä Kompostoiva 160 L. Kekkilä Ekomatic Kuivikekäymälä 110 L. Kekkilä Puutarha- ja mökkikompostori 310 L. Kekkilä Nurmikkolannoite 10 kg PIHAPIIRIIN Kompostoiva 160 L Puutarhalannoite 6 kg Nurmikkolannoite 10 kg Duomatic kompostoiva kuivikekäymälä esikompostoi käymäläjätteesi kätevästi kahden sisäastian ansiosta. Toinen astia on käytössä,

Lisätiedot

JÄTTEET, LOISET, REHUT JA NIIDEN HYVÄT KÄYTÄNTEET. Maria Martikainen harjoittelija, Porutaku-hanke

JÄTTEET, LOISET, REHUT JA NIIDEN HYVÄT KÄYTÄNTEET. Maria Martikainen harjoittelija, Porutaku-hanke JÄTTEET, LOISET, REHUT JA NIIDEN HYVÄT KÄYTÄNTEET Maria Martikainen harjoittelija, Porutaku-hanke TARHAUSJÄTTEET Porojen tarhauksesta syntyvät jätteet tulee käsitellä maaperän ja vesistön pilaantumisen

Lisätiedot

KOMPOSTOINTIPROSESSIT LIITE 1 MAJASAAREN JÄTEKESKUS YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEN TÄYDENNYS

KOMPOSTOINTIPROSESSIT LIITE 1 MAJASAAREN JÄTEKESKUS YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEN TÄYDENNYS LIITE 1 MAJASAAREN JÄTEKESKUS YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEN TÄYDENNYS Biojätteen ja lietteen tunnelikompostointi Kompostointiprosessin kulku on esitetty kuvassa x. Kuva 1-1 Kompostoinnin prosessikaavio. Käsittelyprosessi

Lisätiedot

MAAN KASVUKUNTO. Luomupäivät Kuopiossa. Suvi Mantsinen, Humuspehtoori Oy

MAAN KASVUKUNTO. Luomupäivät Kuopiossa. Suvi Mantsinen, Humuspehtoori Oy MAAN KASVUKUNTO Luomupäivät Kuopiossa 10.11.2017 Suvi Mantsinen, Toimipaikka Pälkäneellä Valmistamme luomulannoitteita ja maanparannusaineita metsäteollisuuden kuitu- ja sekalietteistä sekä kompostoiduista

Lisätiedot