Parempaa pienellä vaivalla 3. Kompostointi onnistuu ohjeilla 4 5 Lämpötila määrää vauhdin Hyvä komposti ei synny vahingossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parempaa pienellä vaivalla 3. Kompostointi onnistuu ohjeilla 4 5 Lämpötila määrää vauhdin Hyvä komposti ei synny vahingossa"

Transkriptio

1 Ympäristöopas

2 SISÄLLYSLUETTELO Parempaa pienellä vaivalla 3 Kompostointi onnistuu ohjeilla 4 5 Lämpötila määrää vauhdin Hyvä komposti ei synny vahingossa 3 Kompostori käytön mukaan 6 7 Keittiökomposti vaatii eristyksen Puutarhajäte muhii mullaksi kannen alla Käymälästä potkua puutarhaan 8 9 Parhaat ravinteet piilevät nesteissä 8 Puhtaille vesille suunnaten Kuivakäymälä keventää kuormitusta Biolan-käymälä joka tarpeeseen Uusi Populett sopii runsaaseenkin käyttöön Pesuvesi puhdistuu pienpuhdistamossa Pieneliöt töissä Suodatinsammal nousee järvestä Kaivopuhdistamo sopii vanhoihinkin kaivoihin Käyttökuluihin voi vaikuttaa Puhdistaa myös huippukuormat Miten toimin nyt? 16 Sopivatko kaivomme Biolan Kaivopuhdistamolle? 18 Biolan Ympäristötuotteet Kompostorit tarvikkeineen Käymälät Käymälätarvikkeet Jäteveden puhdistamot tarvikkeineen

3 Parempaa pienellä vaivalla Yllättävän monessa niemen notkossa ja saarelmassa on käytössä käymälä, joka ei vastaa nykypäivän vaatimuksia saatikka ole käyttäjilleen mukava. Haiseva istunto ja vaikea tyhjennys eivät houkuttele käymälän käyttöön ja huoltoon. Vanhastakin käymälästä saa kuitenkin tuunattua mukavan ja viihtyisän pienellä vaivalla ja oikealla käymälälaitteella. Hyvin suunniteltu kuivakäymälä on siisti, hajuton, helppo tyhjentää ja ennen kaikkea mukava käyttää. Käymälän huolellinen valinta ja oikeat asennusratkaisut varmistavat sen moitteettoman toiminnan ja käyttömukavuuden. Jo käymälää suunniteltaessa kannattaa miettiä mitkä käymälän käyttöominaisuudet ovat itselle tärkeimmät. Kun perusasiat ovat kunnossa, voi sisustuksen suunnitella viihtyisäksi ja saada paljon entistä mukavamman käymälän käyttöönsä. Osallistu kilpailuun! Onko käytössäsi viehättävästi tai erikoisesti sisustettu kuivakäymälä? Lähetä kuva käymälästäsi, ja voit voittaa upeita palkintoja. Kauneimmat pikkulat esitellään Meidän Mökki -lehdessä syyskuussa. Kilpailuaika on Lisätietoja osoitteessa

4 Kompostointi onnistuu ohjeilla Luonnon kiertokulussa kaikki eloperäinen aines lopulta hajoaa. Kompostoinnin avulla nopeutetaan tätä hajoamista. Kompostorin oikea käyttö ja hoito varmistavat hajotustyötä tekevän pieneliöstön hyvinvoinnin. Jätteitä hajottavat pääasiassa bakteerit, sienet, sädesienet ja lierot, apunaan runsas joukko mitä erilaisimpia pieneliöitä. Pieneliöiden työn tuloksena jätteistä vapautuu vesihöyryä, hiilidioksidia ja ravinteita. Samalla muodostuu maan viljavuudelle tärkeää humusta. Lämpötila määrää vauhdin Kompostin pieneliöt käyttävät ravintonaan niin kompostoitavia jätteitä kuin toisiaankin. Elintoiminnoillaan ne tuottavat kompostiin lämpöä. Lämpötila vaikuttaa jätteen hajoamisen nopeuteen: vauhdikkainta se on korkeissa ja hitainta matalissa lämpötiloissa. Alussa eli lämpenemisvaiheessa kompostin valtaavat bakteerit ja sädesienet. Ne käyttävät ravintonaan jätteen sisältämiä sokereita ja valkuaisaineita. Tässä vaiheessa komposti muuttuu happamaksi eli sen ph-arvo laskee. Jatkossa happamuus tasaantuu niin, että valmiin kompostin ph on lähellä neutraalia (ph 7). Hajoamisen päästyä vauhtiin alkaa kuumavaihe, jolloin kompostin lämpötila kohoaa nopeasti. Ensimmäisen vaiheen hajottajat väistyvät ja kuumiin oloihin erikoistuneet bakteerit ja sädesienet miehittävät jätteen. Ne käyttävät ravinnokseen helposti hajoavia ravintoaineita. Kuumavaihe kestää muutamasta päivästä enintään muutamiin viikkoihin. Helposti hajotettavan ravinnon loppuessa kompostin lämpötila alkaa laskea. Jälleen uudet hajottajat valtaavat kompostin. Sienet, säde- ja homesienet ryhtyvät lahottamaan vaikeasti hajoavia aineita kuten puuta. Kompostissa voi paljain silmin havaita muutakin elämää, esimerkiksi tunkiolieroja, kovakuoriaisia ja tuhatjalkaisia. Jopa useita kuukausia kestävän jäähtymisvaiheen aikana kompostissa alkaa muodostua humusta.

5 Happi erottaa toisistaan kompostin ja tunkion. Tunkio on tiivis ja märkä läjä, joka hapettomana mätänee ja haisee. Komposti on ilmava kasa, jossa jäte hajoaa hajuttomasti lahoten. Hyvä komposti ei synny vahingossa Tehokkaan kompostoitumisen perusvaatimukset ovat hapen ja ravinteiden riittävä saanti sekä sopiva kosteus ja lämpö. Ongelma Ohje Riittävästi happea Kompostia hajottavat pieneliöt tarvitsevat happea hengitykseensä. Happi loppuu, jos komposti kastuu liian märäksi. Mitä tiiviimpi komposti on, sitä helpommin se vettyy ilmattomaksi ja muuttuu tunkioksi. Kompostin tulee pysyä kuohkeana. Tiiviiden jätteiden seassa käytetään karkeampaa seosainetta ja kompostimassaa sekoitetaan tarvittaessa. Ravinteita ja energiaa Hiilen ja typen suhde on elintärkeä onnistuneelle kompostoinnille. Kompostin pieneliöt käyttävät eloperäisten jätteiden energiaa omien elintoimintojensa ylläpitämiseen. Pieneliöt tarvitsevat hiiliyhdisteitä energiansa tuottamiseen ja typpeä solujensa rakennusaineeksi. Typen puute hidastaa pieneliöiden lisääntymistä. Tällöin komposti ei lämpene, sen lahoaminen hidastuu ja lopputuote on niukasti ravinteita sisältävää. Mikäli kompostissa on liikaa typpeä, kompostimassa haisee ammoniakille. Puutarhakompostissa on harvoin puutetta hiilestä, koska sitä on runsaasti kaikessa eloperäisessä jätteessä. Puutarhakompostiin lisätään Biolan Kompostiherätettä tai Luonnonlannoitetta. Talousjätekompostissa on usein liikaa typpeä, jolloin kompostiin on lisättävä hiilipitoista ainesta, Biolan Komposti- ja Huussikuiviketta. Puutarha- ja talousjätteet täydentävät toisiaan. Paras komposti saadaan sekoittamalla erilaisia jätteitä keskenään. Jätteiden laatu vaihtelee taloudesta toiseen, joten yleispätevää neuvoa oikean hiili-typpisuhteen aikaansaamiseksi on mahdoton antaa. Sopiva käytäntö löytyy kokeilemalla. Sopiva kosteus Kompostin pieneliöt ovat pääasiassa uimareita, jotka pystyvät elämään vain kosteassa ympäristössä. Puutarhajätekomposti voi olla liian kuiva, jos sen rakenne on löyhä tai se koostuu vain kuivista aineksista. Talousjätekompostimassa voi olla liian märkä, jos se koostuu vain tiivistyvistä jätteistä. Puutarhajäte pilkotaan ennen kompostoriin laittamista ja kompostia kastellaan tarvittaessa. Talousjätekompostiin lisätään karkeampaa seosainetta, jossa on kosteutta imeviä ainesosia, kuten Komposti- ja Huussikuivike. Talousjätekompostin kastelu ei yleensä ole tarpeen. Sopivasti lämpöä Jätteitä hajottavat eliölajit ovat kukin erikoistuneet toimimaan tietyssä lämpötilassa. Kompostissa lisääntyvät aina ne lajit, joille olosuhteet ovat otollisimmat, ja muut väistyvät. Jäähtynyt jäte jäätyy talvella ja jätteen hajoaminen pysähtyy. Puutarhajätekompostorissa hajotustoiminta saa pysähtyä talveksi, koska uutta jätettä ei talven aikana synny. Lämpöeristetyssä talousjätekompostorissa, kuten Pikakompostorissa, hajotustoiminta pysyy yllä, kun jätettä lisätään säännöllisesti kuiviketta unohtamatta. Kompostorin täyttyessä ala-osan jäähtyneen jätteen tyhjennys vauhdittaa toimintaa.

6 Kompostori käytön mukaan Tarkoituksenmukainen kompostori helpottaa eloperäisten jätteiden hajotusta. Kompostointia aloittaessa kannattaa selvittää muun muassa kompostorin eristystarve. Ympärivuotiseen talousjätteen kompostointiin käy parhaiten pohjastaankin lämpöeristetty laite, kun taas kesäisin käytettävä puutarhakompostori saa olla hyvinkin yksinkertainen. Keittiökomposti vaatii eristyksen Talousjätekompostorin pitää olla tuhoeläintiivis ja ympärivuotisessa käytössä riittävästi lämpöeristetty. Nelihenkisen perheen kotitalousjätteelle riittää yleensä noin 200 litran kompostori. Liian pieni kompostori ei ehdi kompostoimaan taloudessa syntyviä jätteitä, ja liian iso ei pysy toiminnassa vähäisellä jätteen määrällä. Lämpöeristetyssä talousjätekompostissa palaminen on nopeaa ja näin ollen kompostin hapentarve on suuri. Biolan-kompostoreissa ilmankierto on varmistettu rakenteellisesti. Oikea seosaine ja möyhiminen parantavat osaltaan happiolosuhteita. Mitä vähemmän käyttää seosainetta, sitä helpommin komposti tiivistyy ja sitä useammin se vaatii sekoittamista.

7 Hyvässä talousjätekompostorissa jäte kompostoituu hyvin nopeasti. Esimerkiksi Biolan Pikakompostorista voi tyhjentää katekompostia jo noin 6 7 viikon kuluttua siitä, kun kompostoituminen on lähtenyt käyntiin. Puutarhakompostori Pohjakorilla varustettuna ja Maisemakompostori Kivi käyvät myös talousjätteen kompostointiin, vaikka kompostoituminen niissä onkin hitaampaa. Talvella talousjätekompostorin lämpötilat laskevat ja hajoaminen hidastuu, etenkin jos jätettä kertyy vähän. Puutarhajäte muhii mullaksi kannen alla Puutarhakompostorin hoito on helpointa, jos kompostoreita on kaksi: toisen kompostin voi antaa rauhassa muhia valmiiksi toista täytettäessä. Puutarhakompostorissa puutarhajäte kypsyy kompostimullaksi noin 1 2 vuodessa. Biolan Puutarhakompostoriin mahtuvat suuremmankin pihan kasvijätteet ja vaativaan makuun sopii tyylikäs, katseen kestävä Biolan Maisemakompostori Kivi. Puutarhakompostorille oikea sijoituspaikka on tuulilta suojainen kohta, johon ei kerry sulamisvesiä. kuivuvat herkästi, mutta kannellinen kompostori pidättää kosteutta paremmin kuin lautakehikko. Puutarhakompostorin sisältö jäätyy yleensä talvella. Kompostorin ympärille voi halutessaan kerätä lämpöeristeeksi lunta. Jäätyminen ei kuitenkaan pilaa kompostia, vaan pieneliötoiminta alkaa taas keväällä kompostin sulaessa. Keväällä, kun aurinko alkaa lämmittää, puutarhakompostin voi herättää kaatamalla sinne pari ämpärillistä kuumaa vettä ja sekoittelemalla sitä. Biolan-kompostorit on valmistettu Suomessa suomalaisiin olosuhteisiin! Puutarhakompostoria hoidetaan kuin kasakompostia. Kompostorin täyttäminen aloitetaan ilmavalla pohjakerroksella. Jätteitä lisätään kerroksittain sitä mukaan kun niitä puutarhasta kertyy, huolehtien kosteudesta, kuohkeudesta ja ravinteiden riittävyydestä. Puutarhakompostissa erityisesti reunat 7 USEIN KYSYTTYÄ Miten ja kuinka usein Pikakompostoria sekoitetaan? Oikein käytetty Pikakompostori ei juurikaan vaadi sekoittamista. Pikakompostorin patentoitu ilmanvaihtojärjestelmä ja riittävä Komposti- ja Huussikuivikkeen käyttö pitävät kompostimassan sopivan kosteana ja kuohkeana. Eri kompostoitumisvaiheessa olevia kerroksia ei sekoiteta keskenään, vaan ylintä jätekerrosta möyhitään muutaman viikon välein cm syvyydeltä. Kompostimöyhennintä käytetään oikein, kun se painetaan kompostimassaan suoraan ylhäältäpäin ja nostetaan samaa reittiä ylös.

8 Käymälästä potkua puutarhaan Kompostoinnin jälkeen käymäläjätteenkin voi käyttää maanparannuksessa. Kompostoitaessa jäte täytyy peittää niin, ettei siitä valu nesteitä maahan. Suljetussa kompostorissa arvokkaat ravinteet ovat suojassa sadeveden huuhteluilta. Käymäläjäte soveltuu erinomaisesti kompostoitavaksi puutarhajätteen seassa Biolan Puutarhakompostorissa tai Biolan Maisemakompostori Kivessä. Ravinnepitoiset käymäläjätteet tasapainottavat hiilipitoista ja kuivaa puutarhajätekompostia. Käymäläjätekompostorin pohjalle laitetaan reilu eli noin sentin kerros risuhaketta tai Biolan Komposti- ja Huussikuiviketta. Tämän jälkeen lisätään kerroksittain käymäläjätettä ja kuiviketta tai puutarhajätettä. Kannellisessakin kompostorissa käymäläjäte peitetään aina heti kuivikkeella. Käymäläjätettä tulee kompostoida vuoden verran, minkä jälkeen sitä on turvallista käyttää puutarhassa. Kuivakäymälästä tyhjennettävien käymäläjätteiden kompostoitumisaste riippuu paljon käymälätyypistä. Biolan Kompostikäymälässä käymäläsäiliönä on lämpöeristetty kompostori. Jäte on tyhjennettäessä jo puolikypsää kompostia ja sopii sellaisenaan käytettäväksi koristekasveilla katteena. Myös sisälle asennettava Biolan Naturum kompostoi kiinteän jätteen rummussaan. USEIN KYSYTTYÄ Mitä on suotoneste? Kuivakäymälän pohjalta eroteltua, käymäläjätteeseen imeytymätöntä ylimääräistä nestettä kutsutaan suotonesteeksi. Neste on ravinteikasta, mutta sisältää mikrobeja. Siksi sitä suositellaan varastoitavan noin vuoden ajan ennen käyttöä lannoitteena. Suotoneste on hyvä puutarhakompostorin heräte. Myös talousjätekompostorista tulevaa ylimääräistä nestettä kutsutaan suotonesteeksi.

9 Parhaat ravinteet piilevät nesteissä Virtsa ja suotoneste ovat oivallisia typpilannoitteita puutarhassa käytettäväksi. Koska virtsa on sinällään steriiliä, sitä on turvallista käyttää sellaisenaan tai vedellä laimennettuna esimerkiksi nurmikon, koristepensaiden ja perennojen lannoitteeksi. Keväällä peruslannoituksen yhteydessä sitä voi käyttää myös kasvimaalle, mutta kasvukaudella sitä ei tule levittää lehtivihanneksille. Kasvillisuudelle virtsaa ei levitetä enää syksyllä, ettei häiritä monivuotisten kasvien valmistautumista talveen. Turvallinen laimennussuhde on 1:5, eli yksi litra laimennetaan viiteen litraan vettä. Laimentamatonta virtsaa voi myös käyttää, mutta levitysalue tulee kastella huolellisesti lannoituksen jälkeen. Levitys on parasta tehdä pilvisellä säällä aikaisin aamulla tai myöhään illalla. Typen haihtuminen ja hajuhaitat ovat tällöin pienimmät. Kasvukauden aikana kotipuutarhassa voi käyttää 1 1,5 l/m 2 laimentamatonta virtsaa. Virtsan määrä riippuu käymälän käyttäjämäärästä sekä käyttöasteesta. Yhden henkilön virtsamäärä on vuorokaudessa 1 1,5 litraa, eli noin 450 litraa vuodessa. Puutarhakompostiin Puutarhajätteet, kuten puunlehdet naatit ruohonleikkuujätteet silputut oksat ja kukkavarret kuivat rikkaruohot Biojätteet, jotka eivät houkuttele jyrsijöitä, kuten kukkamullat ja kasvinjätteet sienien ja marjojen perkuujätteet keitin- ja huuhteluvedet Käymäläjätteet kiinteä käymäläjäte suotoneste ja virtsa Talousjätekompostiin Kaikki biojätteet, kuten hedelmien ja vihannesten kuoret liha- ja kalajätteet ym. ruoan tähteet kahvin ja teen porot suodatinpusseineen pehmeät ja kosteat paperit kananmunankuoret murskattuna lemmikkieläinten jätökset luonnonkuidut pieninä paloina biohajoavat pussit tyhjennettynä Puutarhajätteet Käymäläjätteet kiinteä käymäläjäte Käymälöistä, joista nesteet kerätään käymäläsäiliön pohjalta, nestettä kertyy suhteessa vähemmän kuin istuimessa erottelevista. Tätä suotonestettä tulee käyttää vain koristekasveille sen sisältämien käymäläjätteen mikrobien vuoksi. Suositeltu varastointiaika ennen käyttöä on noin vuosi. Suotonesteen tai vähäiset määrät virtsaa voi hyödyntää myös puutarhakompostorissa typpilähteenä, jolloin puutarhajätteen kompostoituminen nopeutuu. Kompostin pinta tulee peittää kuivikkeella tai puutarhajätteellä nesteen lisäyksen jälkeen.

10 10 10 Puhtaille vesille suunnaten Viemäriverkkoon kuulumattomien kiinteistöjen täytyy itse huolehtia jätevesiensä riittävästä puhdistuksesta. Jätevesien käsittelyä ohjaa vuonna 2004 annettu asetus, joka määrää kuinka puhtaaksi vesi on käsiteltävä ennen luontoon päästämistä. Järjestelmän valinnassa tulee huomioida myös mahdolliset kunnalliset määräykset. Jätevesijärjestelmän rakentaminen edellyttää kunnan rakennusvalvonnan lupaa. Jätevesien käsittelyn tarpeeseen vaikuttavat syntyvien jätevesien määrä ja laatu. Talousjätevedestä puhdistettavat ravinteet tulevat pääasiassa vessavesistä. Kuivakäymälä ja pesuvesien eli harmaiden vesien käsittely on yleensä taloudellisin ratkaisu.

11 Kuivakäymälä keventää kuormitusta Kuivakäymälä on hyvä ja suositeltava vaihtoehto vesivessalle. Hygieeninen, hajuton ja taloudellinen kuivakäymälä säästää puhdasta vettä ja palauttaa arvokkaat ravinteet takaisin luonnon kiertoon. Toimivasta ja asiallisesti hoidetusta kuivakäymälästä ei karkaa kuormitusta vesistöihin. Kuivakäymälän seurana pesuvesien puhdistamiseen riittävät mainiosti Biolan Harmaavesisuodattimet. Jäteveden käsittelystä lisää sivuilla Käymälän huolellinen valinta ja asennus varmistavat sen moitteettoman toiminnan ja mukavuuden. Jo käymälää suunniteltaessa kannattaa miettiä, millaista laitetta on valmis hoitamaan ja mitä laitteelta odotetaan. Onko käymälälaite tarkoitettu suunniteltuun käyttömäärään ja millaisia ovat sen käyttö-, huolto- ja hoitotoimenpiteet? Huonetilan koko tai rakennuksen soveltuvuus ratkaisevat millaista käymälälaitetta voi harkita. Kuivakäymälöiden painovoimainen tuuletus vaatii tuuletusputken vientiä katon läpi suorana tai liittämistä hormiin. Syntyvän käymäläjätteen määrä ja sen jälkikäsittelyn tai hävittämisen mahdollisuudet tulee myös selvittää ennen laitteen hankintaa. Kuivakäymälän käyttö ja huolto vaativat hieman perehtymistä ja joskus uutta asennettakin. Käytännön kokemuksen karttuessa käyttö- ja huoltotoimet alkavat sujua rutiinilla. VINKKI: Käymäläjätteet sisältävät suuren osan talousjätevesien ravinteista, joten kuivakäymälä kuormittaa ympäristöä huomattavasti vesivessaa vähemmän. Huomioi käymälän valinnassa: ulkokäymälä vai sisätilojen yhteyteen käymälän käyttäjämäärä käytön helppous, käyttötapa, käytön vaatimukset kesäkäyttö vai myös talvikäyttö mahdollinen sähkön tai veden tarve ja saatavuus viemäröinnin tarve huollon helppous ja tyhjennystapa käymäläjätteen jälkikäsittely USEIN KYSYTTYÄ Mitkä ovat Biolan Kompostikäymälälle soveltuvan huussirakennuksen mitat? Rakennusta ei kannata mitoittaa käymälälaitteen vaatimilla minimimitoilla, koska väljyys käymälätilassa tuo mukavuutta asiointiin. Rakennuksen suositeltava pohja-ala on noin 130 x 130 cm. Kompostikäymälän rakennus on usein hieman perinteistä huussirakennusta korkeampi, koska istuin on metrin korkeudella maanpinnasta. Noin puolet laitteesta jää rakennuksen lattian alle, jotta saavutetaan mukava istuinkorkeus.

12 Biolan-käymälä joka tarpeeseen Hyvällä Biolan-käymälälaitteella voi parantaa vanhan huussin käyttömukavuutta, tai laitteelle voi rakentaa kokonaan uuden, entistä mukavamman tilan. Ahkerassa käytössä olevan lomapaikan käymäläksi sopii Biolan Kompostikäymälä, jonka jätesäiliönä on 200 litran lämpöeristetty kompostori. Kompostorin rakenne takaa pieneliöille tarpeellisen hapen saannin ja siten jätteen tehokkaan kompostoitumisen jo jätesäiliössä. Kompostikäymälässä on mahdollista kompostoida myös muuta biojätettä, kuten keittiöjätettä. Käymälästä tyhjennetään kerrallaan vain alaosan jo multamaiseksi muuttunut jäte, joten raakaa käymäläjätettä ei tarvitse käsitellä. Kompostikäymälästä syntyvä neste on suotonestettä. Se kerätään kanisteriin ja käytetään esimerkiksi puutarhakompostin lisäravinteena.

13 Biolan Kuivikekäymälä soveltuu parhaiten vähäisemmässä käytössä olevalle mökille tai vanhan ulkokäymälän korjaukseen. Kuivikekäymälästä jäte tyhjennetään kompostiin ja kertyvä suotoneste voidaan hyödyntää lannoitteena. Suotonesteen hyötykäytöstä tarkemmin sivulla 9. Biolan Erotteleva Kuivikekäymälä sopii virtsan erottelun ansiosta niin ulkorakennukseen kuin sisätiloihinkin. Käymälässä on kaksi erillistä sisäastiaa, joiden avulla kiinteän jätteen tyhjentäminen kompostiin onnistuu kätevästi. Eroteltu virtsa johdetaan käytön mukaan mitoitettuun erilliseen kanisteriin tai säiliöön. Uusi Populett sopii runsaaseenkin käyttöön Uudet Biolan Populett -kuivakäymälät sopivat runsaaseen käyttöön, kuten taukotuville, maatilamatkailukohteisiin tai työmaakäyttöön. Etenkin pienempi, 200-litrainen Populett sopii hyvin myös tavalliseen mökkikäyttöön. Populett asetetaan käymälärakennukseen takaseinän ja lattian läpi. Koko kompostisäiliön voi halutessaan vaihtaa uuteen tyhjennysvaiheessa. Näin jäte voi jäädä säiliöön kompostoitumaan tai se voidaan kuljettaa siinä pois. Mikäli käymälältä vaaditaan suurta kapasiteettia, se voidaan asentaa erottelevaksi, jolloin osa nesteistä johdetaan kompostimassan ohi suoraan keräykseen. Pienemmässä käytössä nesteet johdetaan kostuttamaan kompostia. Kuiviketta lisätään säiliöön jokaisen käyttökerran jälkeen. Käyttömukavuutta lisää saranoitu lämpöistuin, joka on koko laitteen tavoin helppo pitää puhtaana. Populett on saatavana 200- ja 300-litraisena. Käymälä on kehitetty yhdessä Metsähallituksen ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa USEIN KYSYTTYÄ Mikä on oikea seosaine kuivakäymälään? Hyvä kuivike on riittävän karkeaa ja hyvin kosteutta imevää. Liian hienojakoiset kuivikkeet, kuten sahanpuru, pelkkä turve, kutterinlastu tai kuivat lehdet eivät ole seosaineena toimivia. Ne tiivistyvät liikaa, jolloin syntyy helposti kosteus- ja hajuongelmia. Pelkkä oksasilppu ei ime kosteutta ja sido hajuja riittävän tehokkaasti. Biolan Komposti- ja Huussikuivike on käyttövalmis, oikeanlainen kuivike perinteisiin kuivakäymälöihin.

14 VINKKI: Pohjoismaisen ympäristömerkin ja EU:n kukkamerkin saaneet pesuaineet sisältävät tavanomaista vähemmän ympäristölle haitallisia tensidejä, fosforia ja lisäaineita. Pesuvesi puhdistuu pienpuhdistamossa Jätevesijärjestelmän valinnassa tulee huomioida syntyvien jätevesien määrä ja laatu sekä puhdistamon soveltuvuus omalle tontille. Rakentamiseen lupa haetaan kunnan rakennusvalvonnasta asianmukaisella suunnitelmalla, joka toimii myös rakentamisen ohjeena. Näin varmistuu, että oikeanlainen puhdistamo tulee oikeaan paikkaan ja käyttötarkoitukseen. Biolanin pienpuhdistamot pesuvesille soveltuvat vaativillekin tonteille. Puhdistamot asennetaan maanpäälle, joten kallio tai korkea pohjaveden pinta ei ole asennuksen esteenä. Jätevesi voidaan johtaa puhdistamoon viettoviemärillä tai pumpulla. Saostuskaivoja ei tarvita. Jätevesi puhdistuu eloperäisessä suodatinmateriaalissa, jonka voi kompostoida tai käyttää sellaisenaan maanparannusaineena käytön jälkeen. Suodatinmateriaali vaihdetaan sadan käyttövuorokauden välein, eli kesämökeillä noin kerran vuodessa.

15 Pieneliöt töissä Jätevettä puhdistavat pieneliöt, jotka käyttävät jäteveden lika-aineita ravinnokseen. Kun pieneliöt voivat hyvin, jätevesi puhdistuu parhaiten. Biolan Harmaavesisuodatin 125 ja Biolan Harmaavesisuodatin 70 -puhdistamoihin voi johtaa kaikki pesuvedet, mukaan lukien tiskikoneen ja pyykinpesukoneen vedet. Biolan Saunasuodatin on tarkoitettu vähäisten pesuvesimäärien puhdistukseen. ASENNUSESIMERKIT Jätevedet johdetaan suodattimeen painovoimaisesti Pesuaineiden annostelussa tulee noudattaa valmistajan antamia ohjeita. Antibakteerisia ja klooripohjaisia pesuaineita puhdistamo sietää pieniä määriä, mutta liian reilu käyttö tappaa jätevettä puhdistavat mikrobit. Haitalliset ja myrkylliset aineet, kuten maalit, liuottimet ja öljyt eivät kuulu jätevesijärjestelmään. Suodatinsammal nousee järvestä Jätevedet pumpataan suodattimeen Biolan Harmaavesisuodattimien suodatinmateriaali on rehevien järvien lampisirppisammalta tai kuirisammalta. Se pidättää ravinteita luonnostaan tehokkaasti ja läpäisee vettä hyvin. Sammalen poistolla parannetaan rehevöityneiden järvien ravinnetilaa, ja poisto sopiikin hyvin järven kunnostustyöksi. Vesisammalta voi kerätä sekä koneellisesti että käsin nuottaamalla. Tällä hetkellä suurin osa Biolanin suodatinsammalesta tulee Tervon Suovujärvestä, josta sitä nostaa tervolainen yrittäjä itse kehittämällään koneella USEIN KYSYTTYÄ Miten Biolan Lämmityskaapeli toimii, ja voiko sen asentaa suodattimeen jälkikäteen? Lämmityskaapeli liitetään pistorasiaan lämmitystarpeen tullen, esimerkiksi mökille saavuttaessa. Kaapelin teho säätyy itsestään suodattimen sisälämpötilan mukaan. Käyttökatkojen aikana lämmitys kytketään pois päältä. Lämmityskaapelin asentaminen on mahdollista myös jälkikäteen. Asennus on yksinkertaista kuvitetun ohjeen avulla.

16 Kaivopuhdistamo sopii vanhoihinkin kaivoihin Mikäli asunnossa on vesivessa, jätevedenpuhdistus järjestyy betonisiin saostuskaivoihin asennettavalla Biolan Kaivopuhdistamolla. Ympärivuotiseen, jatkuvaan käyttöön tehty puhdistamo on tarkoitettu kaikille kotitalouden jätevesille. Hyväkuntoisia uusia tai vanhoja kaivoja tarvitaan kolme. Kaivojen koosta riippuen järjestelmä soveltuu 1 7 hengen talouksille (ks. taulukko sivulla 18). Käyttökuluihin voi vaikuttaa Kaivopuhdistamon toiminta perustuu sekä vettä puhdistaviin pieneliöihin että fosforin saostumiseen. Kaivoon muodostuvassa aktiivilietteessä elävät pieneliöt käyttävät ravinnokseen jäteveden sisältämää orgaanista ainetta, typpeä ja fosforia. Eliöiltä yli jäävä fosfori poistetaan kemiallisesti. Täsmäannostelun ansiosta saostuskemikaalin kulumiseen voi vaikuttaa omalla vedenkulutuksellaan. Myös puhdistamon sähkönkulutus riippuu käsiteltävän veden määrästä, mutta keskimäärin vuodessa kuluu alle 420 kilowattituntia. Lietetyhjennys tehdään vähintään kahdesti vuodessa. Silloin ensimmäinen ja kolmas kaivo tyhjennetään kokonaan, mutta keskimmäinen jätetään aktiivilietteen säilyttämiseksi puolilleen.

17 Miten toimin nyt? Puhdistaa myös huippukuormat Puhdistamosta tuleva vesi ei vaadi jälkikäsittelyä, vaan sen voi johtaa suoraan esimerkiksi avo-ojaan. Jatkuvatoimisesta Kaivopuhdistamosta ei tavallista suuremmallakaan vedenkulutuksella pääse käsittelemätöntä jätevettä ympäristöön. Kaivopuhdistamoa testataan jatkuvasti puolueettomasti oikeissa kotitalouksissa. Puhdistustuloksiin voi tutustua muun muassa osoitteessa (Tuotetuki). 1. Tarkista jätevesijärjestelmäsi tila. Vastaako se asetuksen vaatimuksia sellaisenaan tai voiko osia siitä hyödyntää uudessa järjestelmässä? Esimerkiksi hyväkuntoiset betonikaivot voivat olla hyödyksi (ks. sivu 18). 2. Tarkista aluetta koskevat suunnitelmat ja määräykset: Onko viemäröintiä tarkoitus laajentaa alueelle? Onko esimerkiksi ranta- tai pohjavesialueilla tiukennetut vaatimukset? 3. Hanki jätevesisuunnitelma, joka perustelee tontille valitun järjestelmän toimivuuden kohteessa ja sisältää sen asennus- ja huolto-ohjeen. 4. Hae suunnitelmalla toimenpidelupa kunnasta. 5. Suunnitelman perusteella järjestelmän uudistaminen on helppo toteuttaa. Esimerkiksi Kaivopuhdistamon asentamiseen perehtyneitä ammattilaisia löytyy sivuilta Asentaminen onnistuu alle päivässä. Itse puhdistamoja saa esimerkiksi rauta- ja maatalouskaupoista USEIN KYSYTTYÄ Voinko saada taloudellista tukea jätevesijärjestelmäni parantamiseen? Verotuksen kotitalousvähennys koskee jätevesijärjestelmän perusparannuksen työn osuutta. Lisäksi kannattaa selvittää voiko saada Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) korjausavustusta. Korjausavustuksen myöntää kunta, jonka alueella kiinteistö sijaitsee. Avustusta myönnetään sosiaalisin ja taloudellisin perustein. Vuosina 2009 ja 2010 avustuksen tulorajat ovat korotetut.

18 Sopivatko kaivomme Biolan Kaivopuhdistamolle? Kaivopuhdistamon voi asentaa vain hyväkuntoisiin saostuskaivoihin, jotka ovat riittävän suuria. Renkaiden saumojen ja putkiläpivientien tulee olla tiiviitä. Puhdistamo mitoitetaan aina vähintään viidelle henkilölle. Yli 150 m2 taloissa huoneistoala jaetaan luvulla 30, mistä saadaan tarvittava puhdistamon koko. A B C CH AD BD CD 1.kaivo 2.kaivo 3.kaivo Ø Vesisyvyys Hlö (AD) (A) metriä Ø Vesisyvyys Hlö (BD) (B) metriä Ø (CD) Vesisyvyys (C) metriä ,2 1,00 1,09 5 1,2 1,10 1,24 6 1,2 1,25 7 1,0 1,30 1,54 5 1,0 1,55 1,79 6 1,0 1,80 7 0,8 2,00 2,39 5 0,8 2,40 2,79 6 0,8 2,80 7 1,0 1,00 1,14 5 1,0 1,15 1,34 6 1,0 1,35 7 0,8 1,50 1,79 5 0,8 1,80 2,09 6 0,8 2,10 7 >0,8 1,00 ESIMERKKI: Saostuskaivot ovat halkaisijaltaan 1 metrin. Vesisyvyys on ensimmäisessä kaivossa 1,6 m, toisessa kaivossa 1,4 m ja kolmannessa 1,2 m. Puhdistamon kooksi tulee 6 henkilöä, eli se riittää 180-neliöiseen taloon. USEIN KYSYTTYÄ Mikä on CE-merkki? CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää EU:n turvallisuusvaatimukset. Se ei liity jätevesiasetuksen vaatimuksiin, vaan merkinnän tarkoitus on varmistaa tuotteen vapaa liikkuvuus Euroopan talousalueella. Pienpuhdistamoiden CE-testaus sisältää vesitiiviyden, toimivuuden ja lujuuden testauksen. Testaus määritellään yleiseurooppalaisissa EN-standardeissa. Standardia ei ole luotu Kaivopuhdistamon kaltaisille saneerausjärjestelmille. Valmistajalla on oikeus käyttää merkkiä, kun tuote on testattu standardin mukaisesti riippumatta esimerkiksi testauksessa havaitusta puhdistustehosta. Kuluttajavirasto muistuttaakin, ettei CE-merkintä ole laatumerkki. Lähteet: Suomen ympäristökeskus, Kuluttajavirasto

19 Biolan Ympäristötuotteet Kompostorit tarvikkeineen Biolan Puutarhakompostori on tarkoitettu puutarhajätteen kompostointiin. Lisävarusteena on saatavana alumiinista valmistettu pohjakori, joka estää jyrsijöiden pääsyn kompostoriin. Tilavuus: n. 900 l. Mitat: 154 x 92 x 106 cm (l x k x s). Biolan Maisemakompostori Kivi on kotimainen puutarha-, talous- ja käymäläjätteelle tarkoitettu kompostori. Maisemakompostori on erittäin tukevarakenteinen ja säänkestävä. Saranoitu kansi helpottaa kompostorin päivittäistä käyttöä ja kevyt lämpöeriste tehostaa kompostoitumista. Väri: punagraniitti ja harmaagraniitti. Tilavuus: n. 450 l. Mitat: 114 x 95 x 95 cm (l x k x s), paino 19 kg. Biolan Pikakompostori 220 on suunniteltu talous- ja keittiöjätteen ympärivuotiseen kompostointiin. Tehokkaan lämpöeristyksen ansiosta Pikakompostori toimii myös talvipakkasilla. Kompostorille on myönnetty pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki. Väri: vihreä ja ruskea. Tilavuus: 220 l. Mitat: pohjan ala 61 x 61 cm, kannen leveys 75 cm, korkeus 120 cm, paino 32 kg. Biolan Pikakompostori 550 on suunniteltu erityisesti taloyhtiöille, laitoksille, kouluille tai useamman perheen yhteiskäyttöön talous- ja keittiöjätteen ympärivuotiseen kompostointiin. Tilavuus: 550 l. Mitat: pohjan ala 88 x 74 cm, kannen leveys 115 cm, korkeus 120 cm. Biolan Kompostiheräte on luonnonraaka-aineista valmistettu kompostointiaine, joka nopeuttaa jätteen lahoamista ravinteikkaaksi kompostimullaksi. Pakkauskoot: 2 l pullo, 6 l pakki Biolan Kompostimöyhennin on suunniteltu kompostin sekoittamiseen kevyesti ja selkää rasittamatta. Möyhennin on valmistettu lasikuituvahvistetusta polypropeenista, joten se ei syövy eikä hapetu aikojenkaan kuluessa. Möyhentimen pituus on 910 mm. Biolan Komposti- ja Huussikuivike (katso s. 21)

20 Käymälät Biolan Kompostikäymälä on kauttaaltaan lämpöeristetty, mikä tehostaa kompostoitumista ja mahdollistaa myös keittiöjätteiden kompostoinnin. Ei tarvitse vesi- eikä sähköliitäntää. Asennusvalmiissa paketissa mukana suotonestesäiliö, -letku ja -liittimet, ilmastointiputket ja kuiviketta. Tilavuus: n. 200 l. Mitat: pohjan ala 51 x 51 cm, kansi 64 x 64 cm, korkeus 100 cm, paino 30 kg. Biolan Kuivikekäymälä on vapaa-ajan asunnoille tarkoitettu siisti ja helppokäyttöinen kuivakäymälä. Voidaan asentaa suoraan lattian päälle erilliseen käymälärakennukseen tai asuinrakennuksen yhteyteen. Käymälä ei tarvitse vettä eikä sähköä. Tilavuus: n. 140 l. Mitat: 60 x 85 x 78 cm (l x k x s), istuinkorkeus 53 cm. Biolan Erotteleva Kuivikekäymälä on nykyaikainen, helppohoitoinen ja siisti erotteleva kuivakäymälä lomaasunnolle. Laitteessa on seosaineannostelija ja kaksi erillistä sisäastiaa. Neste erotellaan istuimessa ja johdetaan pois laitteesta 32 mm kokoisella putkella. Käymäläsäiliön sisäastiat ovat helppoja tyhjentää eikä tyhjennettäessä tarvitse siirtää koko laitetta. Mitat: 60 x 85 x 78 cm (l x k x s), istuinkorkeus 53 cm Biolan Naturum on kompostoiva, erotteleva kuivakäymälä. Voidaan sijoittaa lämpimään saniteettitilaan vesivessan asemesta. Biolan Naturum ei tarvitse sähkötai vesijohtoliitäntää eikä kemikaaleja. Naturumin rakenne sallii rajattoman nestekuormituksen, mikä mahdollistaa bideen käytön ja istuimen vesipesun. Mitat: 80 x 80 x 83 cm (l x k x s), istuinkorkeus 43 cm, paino 34 kg. Populett 200 ja 300 on helppokäyttöinen käymälä myös reilumpaan käyttöön. Laite soveltuu mökille, matkailukohteeseen, taukopaikalle, yleisökohteeseen. Käymälästä on kaksi kokovaihtoehtoa: 200 ja 300 litraa. Nesteenpoisto on säädettävissä nestettä erottelevaksi tai vain suotonestettä kerääväksi. Laitteeseen on saatavana kasettimainen vaihtosäiliö, mikä mahdollistaa jätteen kompostoinnin säiliössä. Mitat: 99 x 82 ja 118 x 83 (l x k x s), istuinkorkeus: 48 cm

21 Käymälätarvikkeet Biolan Komposti- ja Huussikuivike on seosaine kompostointiin ja kuivakäymälöihin. Se on valmistettu kuivatusta, rouhitusta, puhtaasta havupuun kuoresta ja turpeesta. Komposti- ja Huussikuivikkeen säännöllinen käyttö varmistaa tehokkaan ja hajuttoman kompostoitumisen. Pakkauskoot: 40 l säkki ja 135 l paali. Biolan Naturum-kuivike on rakeistettu seosaine Biolan Naturumiin. Karkea rakenne pitää kompostimassan ilmavana. Seosainetta annostellaan puoli litraa käyttäjää kohden viikossa. Pakkauskoko: 10 litraa Biolan Tuulituuletin on tuulen voimalla toimiva, ilmanvaihtoa tehostava tuuletin kuivakäymälöihin tai muihin ilmanvaihtoa tarvitseviin kohteisiin. Tuuletin toimii jo heikollakin tuulella tehostaen ilmanvaihtoa merkittävästi. Sopii halkaisijaltaan 110 mm putkeen ja mukana olevan supistuskappaleen avulla 75 mm putkeen. Biolan Poistoilmapuhallin on sähkökäyttöinen puhallin, joka on tarkoitettu tehostamaan kuivakäymälöiden ilmanvaihtoa vaikeisiin asennuskohteisiin, esimerkiksi jos poistoilmaputkeen on välttämätöntä tehdä mutkia, mitkä heikentävät luontaista ilmanvaihtoa. Sopii halkaisijaltaan 75 mm putkeen. Jännite: 12 V Biolan Naturum-tuuletin on erityisesti Naturum-käymälöihin tarkoitettu tuuletin. Puhallin varmistaa Naturum-käymälän ilmanvaihdon etenkin, jos poistoilmaputkeen on välttämätöntä tehdä painovoimaista ilmanvaihtoa heikentäviä mutkia. Tuulettimessa on muuntaja, jolla voi säätää tuuletuksen tehoa. Jännite: 12 V.

22 Biolan Huussikka on kotimainen käymälän istuinrengas, jossa on mukava ja lämmin istua. Huussikan joustava, hygieeninen materiaali ei murru käytössä eikä ime kosteutta ja sen voi puhdistaa kodin puhdistusaineilla. Lämpöistuin sopii muotoilultaan erityisesti Biolan Kompostikäymälään, mutta tuo mukavuutta myös vanhaan, perinteiseen huussiin. Biolan Pehvakka on kotimainen, hygieeninen lämpöistuin perinteiseen, lautakannelliseen ulkokäymälään sekä kuivakäymälöihin, joissa on saranoitu istuin. Saranatapit kääntämällä Pehvakka sopii Biolan-käymälöiden lisäksi yleisimpiin kuivakäymälämalleihin. Jätevedenpuhdistamot tarvikkeineen Biolan Kaivopuhdistamo on ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu jatkuvatoiminen puhdistamo kaikille kotitalouden jätevesille. Puhdistamo ei vaadi tontilla suuria maansiirtotöitä, vaan se asennetaan saostuskaivoihin. Vanhatkin hyväkuntoiset saostuskaivot saa Kaivopuhdistamon avulla saneerattua jätevesiasetuksen vaatimukset täyttäväksi pienpuhdistamoksi. Kaivojen koosta riippuen järjestelmä käy 1 7 hengen talouksille. Sähkö 230 V, 16 A. Kemikaalinkulutus 300 ml/m3. Sähkön kulutus noin 420 kwh/vuosi Biolan Saostuskemikaali on alumiinipohjainen saostuskemikaali Biolan Kaivopuhdistamoon. Pakkauksessa on turvakorkki. Pakkauskoko: 10 l Biolan Harmaavesisuodatin 125 on maanpäälle asennettava pienpuhdistamo pesuvesien käsittelyyn. Jätevedet voidaan johtaa suoraan suodattimeen ilman saostuskaivoja joko viettoviemärillä tai pumppaamalla. Eloperäinen suodatinmateriaali on helposti vaihdettavissa ulosvedettävissä laatikoissa. Käytetyn suodatinmateriaalin voi käyttää maanparannuksessa. Kapasiteetti: 500 l/vrk. Mitat: 60 x 123 x 100 cm (l x k x s). Suodatinmateriaalin vaihtoväli noin 100 käyttövuorokautta.

23 Biolan Harmaavesisuodatin 70 on matala suodatinmalli asennuskohteisiin, joihin Biolan Harmaavesisuodatin 125 ei korkeutensa vuoksi sovi. Harmaavesisuodatin 70 on kahden maanpäälle vierekkäin asetettavan moduulin kokonaisuus. Kapasiteetti: 500 l/vrk. Yhden moduulin mitat: 60 x 70 x 101 cm (l x k x s). Kaksi moduulia rinnan: leveys n. 135 cm. Suodatinmateriaalin vaihtoväli noin 100 käyttövuorokautta. Biolan Saunasuodatin on maanpäälle asennettava pienpuhdistamo pesuvesille kohteisiin, joissa jätevesiä syntyy vähäisiä määriä. Kuormitusvaihtelujen sietokyky tekee siitä erinomaisen puhdistamon mökkisaunan pesuvesien käsittelyyn. Kapasiteetti: 250 l/vrk. Mitat: 60 x 70 x 101 cm (l x k x s). Suodatinmateriaalin vaihtoväli noin 100 käyttövuorokautta. Biolan Suodatinmateriaali on kotimaista, puhdistettua lampisirppisammalta tai kuirisammalta. Sopii Biolan Harmaavesisuodattimiin sekä Saunasuodattimeen. Käytön jälkeen voidaan käyttää maanparannuksessa tai kompostoida. Pakattu annospusseihin. Pakkauskoot: 10 x n. 30 l säkki ja 5 x n. 30 l säkki. Biolan Ajastin on tarkoitettu kohteisiin, joissa jätevesi johdetaan pumppaamalla puhdistamoon. Ajastimella vesi saadaan syötettyä suodattimeen sopivina annoksina. Ajastin on pistotulppaliitännäinen. Biolan Uppopumppu on tarkoitettu kohteisiin, joissa jätevesi johdetaan pumppaamalla puhdistamoon. Tuotto: 130 l/min. Maksiminostokorkeus: 5 m. Tehonotto: 350 W. Sulake: min. 10 A. Maksimiupotussyvyys: 7 m. Letkulähdöt: 25, 32, 36 mm. Biolan Pumppauskaivo on suunniteltu kohteisiin, joissa jätevesi pumpataan puhdistamoon. Kaivoa voidaan käyttää myös saostussäiliönä. Tuloyhteet: 110 mm ja 75 mm. Mitat: halkaisija 65 cm, kokonaiskorkeus 150 cm, säiliön korkeus 50 cm, nousuputken korkeus kannella 100 cm, nousuputken halkaisija 25 cm Biolan Lämmityskaapeli on lisävaruste Harmaavesisuodattimille ja Saunasuodattimelle. Se mahdollistaa suodattimen ympärivuotisen käytön. Kaapeli asennetaan suodattimen sisälle ja liitetään pistorasiaan lämmitystarpeen tullen. Teho kaapelissa säätyy automaattisesti suodattimen sisälämpötilan mukaan. Tehot: min. 30 W ja max. 135 W.

24 UUTUUS! Biolan POPULETT Matkailukohteet Taukopaikat Yleisökohteet Uusi Populett kasettikäymälä. Moneen tarpeeseen Biolan Populett kuivakäymälät sopivat runsaaseen käyttöön, kuten taukotuville, erämökeille, maatilamatkailukohteisiin tai työmaakäyttöön. Etenkin 200-litrainen pienempi Populett sopii hyvin myös tavalliseen mökkikäyttöön. Populett-käymälään on saatavana vaihtoastia eli koko kompostisäiliön voi vaihtaa uuteen tyhjennysvaiheessa. Näin jäte voi jäädä säiliöön kompostoitumaan tai se voidaan kuljettaa siinä pois. Säiliön voi tarvittaessa tyhjentää jäteautolla, ja sen liikuttelu esimerkiksi moottorikelkalla on tehty mahdollisimman helpoksi. Mikäli käymälältä vaaditaan suurta kapasiteettia, se voidaan asentaa erottelevaksi, jolloin nesteet johdetaan kompostimassan ohi keräykseen. Pienemmässä käytössä nesteet johdetaan kostuttamaan kompostia. PL Kauttua puh. (02) fax. (02)

Kompostorit. biolan.fi

Kompostorit. biolan.fi Kompostorit biolan.fi Kompostointi on ekoteko Kompostointi on luonnollinen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun. Kompostin ravinteet virkistävät maan pieneliötoimintaa

Lisätiedot

eco Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä

eco Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä Käymälät biolan.fi KÄYMÄLÄT ULKOTILOIHIN Biolan Kompostikäymälä eco L 65 x K 97 x S 65 cm Suomen suosituin kompostikäymälä Kompostoi myös mökin biojätteet Hajuton ja miellyttävä käytössä Mukava käytössä

Lisätiedot

Hajajätevesi risteily Tj. Matti Hakala Biolan Ekoasuminen Oy

Hajajätevesi risteily Tj. Matti Hakala Biolan Ekoasuminen Oy Hajajätevesi risteily 20-21.11 2018 Tj. Matti Hakala Biolan Ekoasuminen Oy aurinkoenergiajärjestelmät kompostorit pakastavat ja kompostoivat kuivakäymälät Biolan Ekoasuminen Oy: Skaalautuva Kiertotalouskonsepti

Lisätiedot

Jätevesiopas JÄTEVESIASIAT MAALLA JA MÖKILLÄ SUODATTIMET KUIVAKÄYMÄLÄT BIOLAN MUKANA PARTIOLAISTEN LEIRILLÄ. www.biolan.fi

Jätevesiopas JÄTEVESIASIAT MAALLA JA MÖKILLÄ SUODATTIMET KUIVAKÄYMÄLÄT BIOLAN MUKANA PARTIOLAISTEN LEIRILLÄ. www.biolan.fi Jätevesiopas JÄTEVESIASIAT MAALLA JA MÖKILLÄ SUODATTIMET KUIVAKÄYMÄLÄT BIOLAN MUKANA PARTIOLAISTEN LEIRILLÄ www.biolan.fi SISÄLLYSLUETTELO Biolan on partiolaisten mukana Kilkkeellä 3 Lemut pois pihapiiristä

Lisätiedot

Kekkilä kompostorit ja kuivakäymälät

Kekkilä kompostorit ja kuivakäymälät Kekkilä kompostorit ja kuivakäymälät Kekkilän kompostorien ja kuivakäymälöiden avulla kotona, puutarhassa ja kesämökillä syntyvän maatuvan jätteen käsittely on siistiä ja vaivatonta. Tyylikkäät ja toimivat

Lisätiedot

Kuivikekäymälä Asennus- ja käyttöohje

Kuivikekäymälä Asennus- ja käyttöohje Kuivikekäymälä Asennus- ja käyttöohje Biolan Kuivikekäymälän osat Biolan Kuivikekäymälän toimitussisältö käsittää kaikki yllä olevat osat. Lisäksi mukana on nesteenpoistoletku, kuivikkeen annostelukauha

Lisätiedot

Biolan Kuivikekäymälän osaluettelo... 2 Biolan Kuivikekäymälän mittakuva... 2

Biolan Kuivikekäymälän osaluettelo... 2 Biolan Kuivikekäymälän mittakuva... 2 KUIVIKEKÄYMÄLÄ ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo Biolan Kuivikekäymälän osaluettelo... 2 Biolan Kuivikekäymälän

Lisätiedot

KAUNIS PIHA TOIMIVAT IDEAT KOMPOSTOINTIIN MÖKKIKÄYMÄLÄ KUISTILLE JÄTEVEDEN KÄSITTELYLLÄ ON VÄLIÄ HULMIN PERHE KÄYTTÄÄ NATURUMIA

KAUNIS PIHA TOIMIVAT IDEAT KOMPOSTOINTIIN MÖKKIKÄYMÄLÄ KUISTILLE JÄTEVEDEN KÄSITTELYLLÄ ON VÄLIÄ HULMIN PERHE KÄYTTÄÄ NATURUMIA KAUNIS PIHA TOIMIVAT IDEAT KOMPOSTOINTIIN MÖKKIKÄYMÄLÄ KUISTILLE HULMIN PERHE KÄYTTÄÄ NATURUMIA JÄTEVEDEN KÄSITTELYLLÄ ON VÄLIÄ Biolan Facebookissa: facebook.com/biolansuomi SISÄLLYSLUETTELO Millainen

Lisätiedot

Kuivakäymälästä kompostiin KO M P O S TO I N T I

Kuivakäymälästä kompostiin KO M P O S TO I N T I Kuivakäymälästä kompostiin KO M P O S TO I N T I Ravinteiden kierrättäminen kannattaa saat hyvää multaa pihaan säästät lannoitteiden ja mullan ostossa saat hyötyliikuntaa ja iloisen mielen säästät jätemaksuissa

Lisätiedot

MIKSI KOMPOSTOIDA? Luonnonmukainen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun

MIKSI KOMPOSTOIDA? Luonnonmukainen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun KOMPOSTOINTI MIKSI KOMPOSTOIDA? Luonnonmukainen tapa palauttaa eloperäinen, maatuva jäte takaisin luonnon kiertokulkuun Kaatopaikalle joutuva maatuva jäte hajotessaan tuottaa metaanikaasua, joka on 20

Lisätiedot

Kompostoivat käymälät. BAT Systems Oy Internetsivut: www.batsystems.fi Puhelin: 010 320 4490 Sähköposti: info@batsystems.fi

Kompostoivat käymälät. BAT Systems Oy Internetsivut: www.batsystems.fi Puhelin: 010 320 4490 Sähköposti: info@batsystems.fi Kompostoivat käymälät MULLIS EDUT JA MAHDOLLISUUDET MULLIS EDUT Valmistettu ruostumattomasta teräksestä Säiliön suuri tilavuus Säiliö piilossa lattian alla Saatavissa useita malleja ja kokoja Saatavissa

Lisätiedot

Biolan Erotteleva Kuivikekäymälän osaluettelo... 2

Biolan Erotteleva Kuivikekäymälän osaluettelo... 2 EROTTELEVA KUIVIKEKÄYMÄLÄ ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo Biolan Erotteleva Kuivikekäymälän osaluettelo...

Lisätiedot

Kompostoinnin pikaopas

Kompostoinnin pikaopas Näin kompostoit Kompostoinnin pikaopas 1. Keittiöjätteen kompostointiin tarvitset kompostorin. Jälkikypsytä keittiöjäte aumassa tai kehikossa (s. 3, 7) 2. Puutarhajätteelle riittää auma tai kehikko. (s.

Lisätiedot

KOMPOSTINHOITAJAN OPAS

KOMPOSTINHOITAJAN OPAS Näin kompostoit KOMPOSTINHOITAJAN OPAS KOMPOSTOINNIN PIKAOPAS Keittiöjätteen kompostointiin tarvitset kompostorin (s. 4) Puutarhajätteelle riittää auma tai kehikko (s. 8) Komposti toimii, kun muistat lisätä

Lisätiedot

Ohjeita kompostointiin. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta

Ohjeita kompostointiin. Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Ohjeita kompostointiin Materiaalitehokas jätehuolto hanke (A31559) saa Päijät-Hämeen liiton myöntämää EAKR -rahoitusta Arvokkaat ravinteet talteen Kompostointi on eloperäisen aineen hajoamista. Kompostoinnissa

Lisätiedot

BIOLAN KUIVIKEKÄYMÄLÄ Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet

BIOLAN KUIVIKEKÄYMÄLÄ Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet 70570400 BIOLAN KUIVIKEKÄYMÄLÄ Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet 102011 1 850 530 50 594 780 2 KUIVIKEKÄYMÄLÄ Asennus- käyttö ja huolto-ohjeet Biolan Kuivikekäymälä on lattiatason päälle sijoitettava käymälälaite

Lisätiedot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot WehoSeptic Jäteveden maapuhdistamot Omakotitalon asumisjätevesien puhdistusratkaisut Maasuodatus Jätevesi esikäsitellään 3 -osaisessa saostussäiliössä, jossa erotellaan kiintoaineet ja rasva. Erottelua

Lisätiedot

EROTTELEVA KUIVIKEKÄYMÄLÄ Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä 01/2012

EROTTELEVA KUIVIKEKÄYMÄLÄ Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä 01/2012 EROTTELEVA KUIVIKEKÄYMÄLÄ Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet FI Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä 70570300 Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä 01/2012 1 2 EROTTELEVA KUIVIKEKÄYMÄLÄ Asennus-

Lisätiedot

Kuivakäymälät, kompostointi ja pesuvesien puhdistaminen. Vesistöjä kunnostamaan -infotilaisuus , Kustavi

Kuivakäymälät, kompostointi ja pesuvesien puhdistaminen. Vesistöjä kunnostamaan -infotilaisuus , Kustavi Kuivakäymälät, kompostointi ja pesuvesien puhdistaminen Vesistöjä kunnostamaan -infotilaisuus 10.9.2016, Kustavi Ravinteiden kierto tulevaisuudessa välttämätöntä Fosfori on alkuaine, jonka on arvioitu

Lisätiedot

BIOLAN ICELETT Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet

BIOLAN ICELETT Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet 70570000 BIOLAN ICELETT Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet 052012 FI 1 502 462 557 438 640 BIOLAN ICELETT Asennus- käyttö ja huolto-ohjeet Biolan Icelett on hajuton, siisti ja ympäristöystävällinen käymälä.

Lisätiedot

Kuivakäymälä järkevä valinta

Kuivakäymälä järkevä valinta Kuivakäymälä järkevä valinta Miksi kuivakäymälä? Ei kuluta vettä lainkaan tai hyvin vähän (mallista riippuen) taloudellinen erittäin hyvä sellaisiin kohteisiin, joissa on ongelmia kaivoveden riittävyyden

Lisätiedot

ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti

ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti Kompostoiva puucee Suomessa suunniteltu suomalaisiin olosuhteisiin. Ecoteco-toimitus sisältää täydellisen toimivan puuceeratkaisun vapaaajan käyttöön. Elementtirakenteisen rakennuksen, joka on helppo itse

Lisätiedot

TEP Moreenia 17.6. 2010. Käymäläseura Huussi ry

TEP Moreenia 17.6. 2010. Käymäläseura Huussi ry TEP Moreenia 17.6. 2010 riippumaton kansalaisjärjestö (NGO), joka valistaa ja neuvoo, EI MYY KÄYMÄLÖITÄ perustettu v. 2002 jäseniä n. 350, joista yritysjäseniä 20 ei yhtään vakinaista työntekijää, 3-4

Lisätiedot

ICELETT ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä. Sisällysluettelo

ICELETT ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä. Sisällysluettelo ICELETT ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero 70570000 Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo 1. Suunnittelu ja asentaminen...2 1.1 Tekniset tiedot...2

Lisätiedot

ekologisen asumisen tuotteet

ekologisen asumisen tuotteet ekologisen asumisen tuotteet AURINKO- ENERGIA KOMPOSTORIT KUIVAKÄYMÄLÄT JÄTEVEDEN PUHDISTUS TALOUSVEDEN PUHDISTUS Sisällysluettelo Aurinkoenergia 4 SolarThor-aurinkopaneelit 5 SolarThor-tasokeräimet 6

Lisätiedot

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet Sisällys WehoPuts 5-10... 3 WehoPuts-tarvikkeet... 3 WehoPuts 15-95... 4 WehoSeptic-maapuhdistamot...5-6 WehoSeptic-mökkituotteet... 6 WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet... 7 Hanakat-toimipaikat... 8 WehoPuts

Lisätiedot

Käymäläjätteen käsittely ja kompostointi kasvuvoimaa kompostista!

Käymäläjätteen käsittely ja kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Käymäläjätteen käsittely ja kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Materiaali: Aino-Maija Kyykoski, ympäristöinsinööri Tampere 7.5.2013 Vuosituotos Vuosituotos virtsaa jopa 500 l/vuosi tai 1,3 litraa/ päivä

Lisätiedot

Biolan Kompostikäymälän osaluettelo...2

Biolan Kompostikäymälän osaluettelo...2 KOMPOSTIKÄYMÄLÄ ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo Biolan Kompostikäymälän osaluettelo...2 1. Suunnittelu

Lisätiedot

Ravinteiden kierto muuttuu välttämättömäksi ONGELMA TJA RATKAISUT SISÄKUIVAKÄYMÄLÄSSÄ KVVY 30.10.2012. Kuivakäymälän merkitys jätevesiin

Ravinteiden kierto muuttuu välttämättömäksi ONGELMA TJA RATKAISUT SISÄKUIVAKÄYMÄLÄSSÄ KVVY 30.10.2012. Kuivakäymälän merkitys jätevesiin ONGELMA TJA RATKAISUT SISÄKUIVAKÄYMÄLÄSSÄ KVVY 30.10.2012 Raini Kiukas DT keskus Kuivakäymälä Kopli Oy Ravinteiden kierto muuttuu välttämättömäksi Tiedossa on fosforin määrän rajallisuus, arvio nykykäytöllä

Lisätiedot

Greenyn osat: 1. Kansi 2. Lämpömittari 3. Luukku 4. Ilmansäädin 5. Laatikko 6. Suodatuslevy 7. Vesiaukon tulppa

Greenyn osat: 1. Kansi 2. Lämpömittari 3. Luukku 4. Ilmansäädin 5. Laatikko 6. Suodatuslevy 7. Vesiaukon tulppa Greenyn osat: 1. Kansi 2. Lämpömittari 3. Luukku 4. Ilmansäädin 5. Laatikko 6. Suodatuslevy 7. Vesiaukon tulppa 1. 2. 7. 6. 3. 4. 5. Greenyn vakio-osat ovat valmiiksi kiinnitettyinä. Greeny kompostori

Lisätiedot

Biolan Pikakompostori 220 osaluettelo...2

Biolan Pikakompostori 220 osaluettelo...2 PIKAKOMPOSTORI 220 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo Biolan Pikakompostori 220 osaluettelo...2 1. Kompostorin

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN DT -TEKNOLOGIA TEKEE TULOAAN Raini Kiukas Käymäläseura Huussi ry DT keskus Kuivakäymälä kopli@kopli.fi HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA MAAILMAN TÄRKEIN LUONNONVARA ON MAKEA VESI MEIDÄN

Lisätiedot

EROTTELEVA KUIVIKEKÄYMÄLÄ

EROTTELEVA KUIVIKEKÄYMÄLÄ EROTTELEVA KUIVIKEKÄYMÄLÄ Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Biolan Erotteleva Kuivikekäymälä on lattiatason päälle sijoitettava käymälälaite sisävessaksi tai erilliseen käymälärakennukseen. Erotteleva

Lisätiedot

Kuivakäymälä vanhaan taloon?

Kuivakäymälä vanhaan taloon? Kuivakäymälä vanhaan taloon? Olli Borg DI, ympäristönsuojelutekniikka erikoisalana vanhat rakennukset, kuntokartoitukset ja ympäristöindikaattorit kolumnisti ja toimituskunnan jäsen, Rakennusperinteen

Lisätiedot

AQUATRON BIOLOGINEN WC-JÄRJESTELMÄ

AQUATRON BIOLOGINEN WC-JÄRJESTELMÄ AQUATRON BIOLOGINEN WC-JÄRJESTELMÄ Aquatron on luontoystävällinen ratkaisu. Siinä yhdistyy kompostoivan vessan luontoystävällisyys ja wc:n käyttämukavuus ja hygienisyys. Aquatron-ekovessa järjestelmässä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Biolan Suotis osa- ja varaosaluettelo... 2

Sisällysluettelo Biolan Suotis osa- ja varaosaluettelo... 2 SUOTIS ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo Biolan Suotis osa- ja varaosaluettelo... 2 1. Yleisesittely...

Lisätiedot

Kompostointi kannattaa!

Kompostointi kannattaa! Kompostointi kannattaa! Ympäristösi hyväksi 2 l Kompostointi kannattaa Sisältö Kompostointi kannattaa 3 Näin aloitat 3 Hyvä kompostori on 4 Kompostin sijoittaminen 5 Mitä voi kompostoida? 5 Hoitaminen

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

Mökkiläisten ympäristöilta Moreenia 16.4.2013. Käymäläseura Huussi ry Susanna Pakula

Mökkiläisten ympäristöilta Moreenia 16.4.2013. Käymäläseura Huussi ry Susanna Pakula Mökkiläisten ympäristöilta Moreenia 16.4.2013 Susanna Pakula Kuivakäymälän hankinta tuumasta toimeen! Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Pirkanmaan ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

PUHTAAN VEDEN HYVÄKSI Ohjeita ja neuvoja mökkien jätevesien käsittelyyn Kesämökk esämökkik ikin in kuormittaa vesistöä Suomen järvien rannoille rakennetaan jatkuvasti uusia kesämökkejä. Varustelutaso on

Lisätiedot

BIOLAN POPULETT 200 ja 300 Asennus- käyttö ja huolto-ohjeet

BIOLAN POPULETT 200 ja 300 Asennus- käyttö ja huolto-ohjeet 70578600, 70578800 BIOLAN POPULETT 200 ja 300 Asennus- käyttö ja huolto-ohjeet 05/2012 FI 1000 mm BIOLAN POPULETT 200 ja 300 Asennus- käyttö ja huolto-ohjeet Biolan Populett on hajuton, siisti ja ympäristöystävällinen

Lisätiedot

Helpoin jätevesiratkaisu valmiiseen mökkipihaan. Sen voit asentaa itsekin!

Helpoin jätevesiratkaisu valmiiseen mökkipihaan. Sen voit asentaa itsekin! H A JA-A S U T U S A LU E E N JÄT E V E D E N P U H D I S TA M I N E N U P O N O R - H A R M A AV E S I S U O D AT I N U U T U U S Helpoin jätevesiratkaisu valmiiseen mökkipihaan. Sen voit asentaa itsekin!

Lisätiedot

Vesikäymälän vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus haja-asutuksessa. Erkki Santala

Vesikäymälän vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus haja-asutuksessa. Erkki Santala Vesikäymälän vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus haja-asutuksessa Erkki Santala Keskeiset säädökset Ympäristönsuojelulaki (YSL) 527/2014 Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 OSA2: Hankinta ja laitemallit

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 OSA2: Hankinta ja laitemallit Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 OSA2: Hankinta ja laitemallit Aino Maija Kyykoski Käymäläseura Huussi ry HANKINTA? Luvat ja suunnitelmat selvitä kunnasta rakentamista,

Lisätiedot

YLEISIMMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT. JÄTEVESINEUVONTAA SATAKUNNASSA JÄNES Henna Ryömä suunnittelija Pyhäjärvi-instituutti

YLEISIMMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT. JÄTEVESINEUVONTAA SATAKUNNASSA JÄNES Henna Ryömä suunnittelija Pyhäjärvi-instituutti YLEISIMMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT JÄTEVESINEUVONTAA SATAKUNNASSA JÄNES Henna Ryömä suunnittelija Pyhäjärvi-instituutti Jätevedet voidaan hoitaa usealla tavalla Kunnan tai yksityisen vesihuoltolaitoksen (osuuskunnan)

Lisätiedot

Kekkilä Tehokäymälä 230 L

Kekkilä Tehokäymälä 230 L 230 L Tehokäymälä 230 L on tyylikäs, tehokas ja hajuton kuivikekäymälä, joka on lämpöeristetty myös ympärivuotista käyttöä ajatellen. Se kompostoi käymäläjätteet tehokkaasti. Siinä on suuri tyhjennysluukku

Lisätiedot

Kekkilä Kompostoiva 160 L. Kekkilä Ekomatic Kuivikekäymälä 110 L. Kekkilä Puutarha- ja mökkikompostori 310 L. Kekkilä Nurmikkolannoite 10 kg

Kekkilä Kompostoiva 160 L. Kekkilä Ekomatic Kuivikekäymälä 110 L. Kekkilä Puutarha- ja mökkikompostori 310 L. Kekkilä Nurmikkolannoite 10 kg PIHAPIIRIIN Kompostoiva 160 L Puutarhalannoite 6 kg Nurmikkolannoite 10 kg Duomatic kompostoiva kuivikekäymälä esikompostoi käymäläjätteesi kätevästi kahden sisäastian ansiosta. Toinen astia on käytössä,

Lisätiedot

MITÄ KOMPOSTOINTI ON?

MITÄ KOMPOSTOINTI ON? AINE VIRTAA 1 AINE KIERTÄÄ 2 MITÄ KOMPOSTOINTI ON? Kompostoituminen on luonnollista pieneliöiden aikaansaamaa eloperäisen aineen lahoamista hapellisissa oloissa. Kompostorissa lahoamista tehostetaan kokoamalla

Lisätiedot

VINKKEJÄ KOTIKOMPOSTOIJALLE

VINKKEJÄ KOTIKOMPOSTOIJALLE VINKKEJÄ KOTIKOMPOSTOIJALLE KOMPOSTORIN SIJOITTAMINEN Kompostori kannattaa sijoittaa tuulensuojaan ja lämpimälle paikalle, jos se vain suinkin on mahdollista. Tuulettomassa paikassa kompostorin kannen

Lisätiedot

Jätevesi-ilta Tampereen ammattikorkeakoulu 7.8.2013 Kuivakäymäläratkaisut sisätiloihin ja käymälätuotosten käsittely

Jätevesi-ilta Tampereen ammattikorkeakoulu 7.8.2013 Kuivakäymäläratkaisut sisätiloihin ja käymälätuotosten käsittely Jätevesi-ilta Tampereen ammattikorkeakoulu 7.8.2013 Kuivakäymäläratkaisut sisätiloihin ja käymälätuotosten käsittely Susanna Pakula Kuivakäymälän hankinta tuumasta toimeen! Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

PIKAKOMPOSTORI 220 PIKAKOMPOSTORI 550

PIKAKOMPOSTORI 220 PIKAKOMPOSTORI 550 PIKAKOMPOSTORI 220 PIKAKOMPOSTORI 550 70572600-70572900 - 70573400 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Kuusikkotie 25 01380 Vantaa EV Ekovessaratkaisut AQ Biologiset wc-laitteistot tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Esite sisältää kuvaukset yllämainituista tuoteryhmistä. Lisätietoja

Lisätiedot

Keittiöstä kompostoriin taloyhtiössä

Keittiöstä kompostoriin taloyhtiössä KOMPOSTOINTI Keittiöstä kompostoriin taloyhtiössä Ravinteiden kierrättäminen kannattaa saadaan hyvää multaa taloyhtiön pihaan säästetään lannoitteiden ja mullan ostossa saadaan hyötyliikuntaa ja iloista

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Kompostoi!

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Kompostoi! Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Kompostoi! Sisällysluettelo: Kompostointi kannattaa! 3 Mitä kompostissa tapahtuu? 4 Kompostoreita eri tarpeisiin 6 Banaaninkuoret kompostiin 7 Seosaineen käyttö tuo ilmavuutta

Lisätiedot

ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti

ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti Ko Ecoteco-toimitus Suomessa suunniteltu sisältää täyisen toimivan suomalaisiin olosuhteisiin. puuceeratkaisun Ecoteco-toimitus vapaakäyttööndellisen toimivan puuceeratkaisun vapaa- sisältää täyajan käyttöön.

Lisätiedot

NATURUM ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä. Sisällysluettelo

NATURUM ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä. Sisällysluettelo NATURUM ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä 70571900 Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo 1. BIOLAN NATURUM... 3 1. Suunnittelu ja asentaminen...3

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

raita.com Mukavuudet mökille! Suojele ympäristöäsi seuraaville sukupolville! Ympäristöystävälliset wc:t kaikkiin tarpeisiin

raita.com Mukavuudet mökille! Suojele ympäristöäsi seuraaville sukupolville! Ympäristöystävälliset wc:t kaikkiin tarpeisiin D110 D110 0400 912 111 helpdesk@ Ympäristöystävälliset wc:t kaikkiin tarpeisiin Mukavuudet mökille! Suojele ympäristöäsi seuraaville sukupolville! EV- ja AQ- kompostoivat ja biologiset wc:t sisälle EV-kompostoivat

Lisätiedot

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yhden putken systeemi vai erotteleva? Vanhoissa kiinteistöissä yleensä yksi

Lisätiedot

EASYLETT. Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä 06/2013

EASYLETT. Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet. Valmistenumero. Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä 06/2013 EASYLETT Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä 27769010 Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä 06/2013 1 2 Easylett Asennus- käyttö ja huolto-ohjeet Biolan Easylett

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALTIJA Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ Kiinteistön osoite Kiinteistön rek.n:o Kiinteistön valmistumisvuosi Peruskorjausvuodet

Lisätiedot

Ei ole olemassa jätteitä, on vain helposti ja hieman hankalammin uudelleen käytettäviä materiaaleja

Ei ole olemassa jätteitä, on vain helposti ja hieman hankalammin uudelleen käytettäviä materiaaleja Jätehuolto Ei ole olemassa jätteitä, on vain helposti ja hieman hankalammin uudelleen käytettäviä materiaaleja Jätteiden käyttötapoja: Kierrätettävät materiaalit (pullot, paperi ja metalli kiertävät jo

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUKSEEN HANKITTAVAT TARVIKKEET Seuraavat tarvikkeet tarvitaan laitteistotoimituksen lisäksi Aquatron-laitteiston asennukseen: 1.1 Wc-istuin. - 3 L huuhteleva pientalon

Lisätiedot

SIMPLETT. Käyttöohje Bruksanvisning Instructions for use Gebrauchsanweisung Bruksanvisning. Lietotāja rokasgrāmata Naudojimo instrukcija Kasutusjuhend

SIMPLETT. Käyttöohje Bruksanvisning Instructions for use Gebrauchsanweisung Bruksanvisning. Lietotāja rokasgrāmata Naudojimo instrukcija Kasutusjuhend SIMP Käyttöohje Bruksanvisning Instructions for use Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Руководство по эксплуатации Lietotāja rokasgrāmata Naudojimo instrukcija Kasutusjuhend Säilytä käyttöohje! SIMP Käyttöohje

Lisätiedot

Tammikuu 2018 KOMPOSTOINTIOPAS

Tammikuu 2018 KOMPOSTOINTIOPAS Tammikuu 2018 KOMPOSTOINTIOPAS MONTA HYVÄÄ SYYTÄ KOMPOSTOIDA Kotitalousjätteestä noin kolmannes on bio- ja puutarhajätettä. Kompostoinnissa luonnon pieneliöt hajottavat biojätteen ravinteet kasveille käyttökelpoiseen

Lisätiedot

1. Ongelmat kompostoinnissa

1. Ongelmat kompostoinnissa KOMPOSTOINTIOPAS 1. Ongelmat kompostoinnissa Komposti haisee Haju voi johtua siitä, että komposti on liian märkä ja tiivis. Silloin kompostiin pitää lisätä seosaineita ja sekoittaa komposti huolellisesti.

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN. Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää.

JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN. Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää. JITA KOMBI JA HARMAAVESISUODATIN Onko tontilla ahdasta? Ei ole enää. JITA KOMBI Monissa kiinteistöissä järkevin ja edullisin tapa toteuttaa jätevesien käsittely on erillisviemäröinti. Tämä tosiasia on

Lisätiedot

POPULETT 200 POPULETT 300

POPULETT 200 POPULETT 300 POPULETT 200 POPULETT 300 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero 70578600-70578800 Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo Biolan Populett 200 ja

Lisätiedot

Harmaiden jätevesien käsittely ja kaksoisviemäröinti. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus

Harmaiden jätevesien käsittely ja kaksoisviemäröinti. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus Harmaiden jätevesien käsittely ja kaksoisviemäröinti Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 17.5.2018 Jätevesijakeiden erottelun periaate Jätevesijakeiden erottelu on useassa

Lisätiedot

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista!

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Aino Maija Kyykoski Käymäläseura Huussi ry Vuosituotos Vuosituotos virtsaa

Lisätiedot

asuinrakennuksen pinta-ala on alle 150 m2 käyttäjiä normaalisti 5 hlöä tai vähemmän kiinteistöllä

asuinrakennuksen pinta-ala on alle 150 m2 käyttäjiä normaalisti 5 hlöä tai vähemmän kiinteistöllä 1.6.2018 Vantaa JÄTEVESILASKELMA BIOBOX M Kohdetiedot: Loma-asunto vesistön läheisyydessä (alle 100 m tai pidemmällä). Kohteen wc ratkaisuna on ympäristöwc, eli virtsaa tai jätevettä ei johdeta jätevesiin,

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta

Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut toimivuutta, huolettomuutta Enemmän tehoa ja toimivuutta MökkiSepti-jätevesijärjestelmät on suunniteltu erityisesti vapaa-ajan asuntojen jätevesien käsittelyyn. Mökillä

Lisätiedot

Puhdistamot jäteveden käsittelyyn. WehoPuts

Puhdistamot jäteveden käsittelyyn. WehoPuts Puhdistamot jäteveden käsittelyyn WehoPuts WehoPuts-pienpuhdistamot Kotimaiset WehoPuts-puhdistamot on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukimmatkin vaatimukset erilaisille puhdistustarpeille. Puhdistamomalleja

Lisätiedot

Herkules. sadeveden keruujärjestelmä

Herkules. sadeveden keruujärjestelmä Herkules sadeveden keruujärjestelmä Sadevedet talteen Herkules sadeveden keruujärjestelmä on suunniteltu toimivaksi kokonaisuudeksi keräämään sadevedet hyötykäyttöön. Herkules järjestelmän avulla säästetään

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä.

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä. Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä. Puhtaan juomaveden tuotto merestä 25 litraa/tunti, ja järvestä sekä kaivosta 50 litraa/tunti. 72 x 28 x 29

Lisätiedot

Biolan Naturum osaluettelo...2

Biolan Naturum osaluettelo...2 NATURUM ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo Biolan Naturum osaluettelo...2 1. Suunnittelu ja asentaminen...3

Lisätiedot

Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo. Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot. Clewer Oy

Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo. Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot. Clewer Oy Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot Clewer Oy 1/11 Sisällysluettelo 1Pienpuhdistamon valinta...3 1.1Asennustavan valinta...3 1.2Clewer Ainavalmis 560...3 1.3Clewer

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

POPULETT 200 POPULETT 300

POPULETT 200 POPULETT 300 POPULETT 200 POPULETT 300 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Valmistuspäivä Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä Sisällysluettelo Biolan Populett 200 ja 300 osaluettelo...2

Lisätiedot

Ruoka- ja puutarhajätteen kompostointi kotona

Ruoka- ja puutarhajätteen kompostointi kotona Ruoka- ja puutarhajätteen kompostointi kotona KOMPOSTOINTI KOTITALOUDESSA Elintarvikejätteen kompostoinnin on tapahduttava kannellisessa säiliössä, joka estää haittaeläinten pääsyn kompostoriin ja jossa

Lisätiedot

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa?

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Helmikuu 2016 KOMPOSTOINTIOPAS

Helmikuu 2016 KOMPOSTOINTIOPAS Helmikuu 2016 KOMPOSTOINTIOPAS MONTA HYVÄÄ SYYTÄ KOMPOSTOIDA Kotitalousjätteestä noin kolmannes on bio- ja puutarhajätettä. Kompostoinnissa luonnon pieneliöt hajottavat biojätteen ravinteiksi kasveille

Lisätiedot

Kuivakäymälän hankinta ja käyttö

Kuivakäymälän hankinta ja käyttö Kuivakäymälän hankinta ja käyttö www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 4 3. Mikä on kuivakäymälä... 6 4. Käymäläjäte... 7 5. Kuivakäymälän valinta... 8 Käyttötarve...

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmät

Jätevesijärjestelmät SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI Jätevesijärjestelmät JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

Harmaan jäteveden käsittely. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus

Harmaan jäteveden käsittely. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus Harmaan jäteveden käsittely Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 12.5.2017 Jätevesijakeiden erottelun periaate Jätevesijakeiden erottelu on useassa tapauksessa yksinkertaisin

Lisätiedot

Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

BIOLAN SAUNASUODATIN. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

BIOLAN SAUNASUODATIN. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet BIOLAN SAUNASUODATIN Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Sisällysluettelo BIOLAN SAUNASUODATIN...3 1. Toimintaperiaate ja rakenne...3 1.1. Saunasuodatin tekniset tiedot...4 1.2. Osaluettelo... 4 2. Suodattimen

Lisätiedot

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat puhtaan juoma- ja käyttöveden merestä tai järvestä. Laite on suunniteltu kestämään jatkuvaa ammattikäyttöä.

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat puhtaan juoma- ja käyttöveden merestä tai järvestä. Laite on suunniteltu kestämään jatkuvaa ammattikäyttöä. Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat puhtaan juoma- ja käyttöveden merestä tai järvestä. Laite on suunniteltu kestämään jatkuvaa ammattikäyttöä. Puhtaan juoma- ja käyttöveden tuotto merestä 150 litraa/t;

Lisätiedot

BIOLAN HARMAAVESISUODATIN 125. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

BIOLAN HARMAAVESISUODATIN 125. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet BIOLAN HARMAAVESISUODATIN 125 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Sisällysluettelo BIOLAN HARMAAVESISUODATIN 125... 3 1. Toimintaperiaate ja rakenne... 3 1.1. Tekniset tiedot...4 1.2. Osaluettelo... 5 2.

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ

VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ VAPAUTUSHAKEMUS YLEISEEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTYMISESTÄ Länsirannikon ympäristöyksikkö Vesihuoltolain (119/2001) 11. :n mukainen hakemus 1. Hakijan yhteystiedot 2. Kiinteistön tiedot Nimi Osoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

RANUAN KUNTA KOMPOSTOINTIOPAS

RANUAN KUNTA KOMPOSTOINTIOPAS RANUAN KUNTA KOMPOSTOINTIOPAS 1 MIKSI KANNATTAA KOMPOSTOIDA? Tänä päivänä kaatopaikat täyttyvät yhä kasvavaa vauhtia. Meidän tulisi vähentää jätteen määrää, jotta meillä tulevaisuudessa olisi puhdas ympä-

Lisätiedot

BIOLAN HARMAAVESISUODATIN 70. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

BIOLAN HARMAAVESISUODATIN 70. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet BIOLAN HARMAAVESISUODATIN 70 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Sisällysluettelo BIOLAN HARMAAVESISUODATIN 70... 3 1. Toimintaperiaate ja rakenne... 3 1.1. Tekniset tiedot...4 1.2. Osaluettelo... 4 2.

Lisätiedot