Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje. R a d o n j ä r j e s t e l m ä u u d i s r a k e n ta m i s e e n j a p e r u s ko r j a u k s e e n

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje. R a d o n j ä r j e s t e l m ä u u d i s r a k e n ta m i s e e n j a p e r u s ko r j a u k s e e n"

Transkriptio

1 R a d o n j ä r j e s t e l m ä u u d i s r a k e n ta m i s e e n j a p e r u s ko r j a u k s e e n Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje 04 I

2 2 U P O N O R - R a d o n -JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

3 Sisällysluettelo Radonjärjestelmä...4 A. Suojautuminen radonin haitoilta...4 Radonpitoisuuden mittaaminen...4 B. Uponor-radonjärjestelmän edut ja hyödyt uudis- ja peruskorjausrakennuksissa...5 Järjestelmä on helppo suunnitella ja nopea asentaa...5 Putkistot ovat kestävät ja tiiviit...5 Järjestelmä on tehokas ja turvallinen...5 C. Uudisrakentaminen...5 Kestävä radonkanavisto uudisrakennukseen asennusvalmiina pakettina...5 Kanavisto uudisrakentamisessa...6 Imukanaviston sijoittaminen...7 Kanaviston asentaminen...8 Kanavien liittäminen...8 Perustusten läpiviennit...8 Poistokanavan läpiviennin tiivistäminen alapohjassa ja merkitseminen...8 Virtaussäädin...9 Poistokanavan eristäminen...9 Alapohjan rakennustekninen tiivistäminen...9 Höyrysulun läpivientitiivisteen asentaminen...9 Radon-putkistopaketin sisältö...10 D. Peruskorjaaminen...13 Kestävä radonkanavisto peruskorjattavaan rakennukseen asennusvalmiina pakettina...13 Kanavisto peruskorjauksessa...13 Peruskorjattavan rakennuksen kanavisto...14 Radon-putkistopaketin sisältö...15 Peruskorjaukseen tarkoitetun Radon-putkistopaketin (Uponor-nro ) sisältö...17 Kanavapuhaltimen tekniset tiedot...17 E. Rivitalot...18 Peruskorjattavan rivitalon radonkanavisto...18 F. Ilmavirran mitoittaminen ja säätö...19 Radonpitoisuuden tarkistaminen...19 G. Radonjärjestelmän puhdistaminen ja huolto...19 U P O N O R - R a d o n -JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

4 Radonjärjestelmä A. Suojautuminen radonin haitoilta Radon on säteilyä, jota syntyy erityisesti maaperässä olevan uraanin ja radiumin puoliintuessa. Maaperän huokosilma onkin Suomessa merkittävin sisäilman radonpitoisuuden lähde. Myös kiviaineiset rakennusmateriaalit, kuten betoni, sisältävät vähäisempiä määriä radonia. Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota syntyy, kun maa- ja kallioperässä oleva uraani hajoaa radioaktiivisesti. Talon alla oleva maaperä on yleisin huoneilman radonlähde. Eri viranomaistahot ovat antaneet suosituksia ja määräyksiä huoneilman radonpitoisuuksista. Uusien talojen suunnittelussa raja-arvona pidetään enintään 200 Bq/m 3 (becquereliä kuutiometrissä ilmaa) vuoden keskiarvona. Sisäilmastoluokitus 2000 edellyttää luokissa S1 ja S2 enimmäisarvoa 100 Bq/m 3, ja luokassa S3 200 Bq/m 3. Rakennuspaikasta riippumatta nämä enimmäisarvot ylittyvät yleisesti suomalaisissa kodeissa. Uuden talon rakentamisessa radonin torjunta otetaan huomioon kahdella tavalla: talon alapohjan ja maanvastaisten seinien saumat ja putkiläpiviennit tiivistetään mahdollisimman hyvin, ja lisäksi asennetaan poistokanavisto radonia varten. Talon valmistuttua huoneilman radonpitoisuus mitataan, ja jos tavoitearvo ylittyy, otetaan käyttöön pienitehoinen huippuimuri. Yksityiskohtaisia ohjeita rakenteiden tiivistämisestä löytyy mm. RT-kortista. Radonpitoisuuden mittaaminen Asuintilojen radonpitoisuus mitataan rakennuksen valmistuttua marras- ja huhtikuun välisenä aikana. Mittaamisen aikana alapohjan pinnoitusten ja rakennuksen vierustäyttöjen on oltava valmiina ja lämmitys- sekä ilmanvaihtojärjestelmien toiminnassa. Mittausaika on kaksi kuukautta. Maksullisen mittausvälineen, radonpurkin, voi tilata Säteilyturvakeskuksesta (www.stuk.fi) tai Gammadata Finland Oy:stä Helsingistä. Jos mitattu radonpitoisuus ylittää tavoiterajan, poistokanavan katolla sijaitsevaan päähän liitetään huippuimuri. Omakotitaloon sopivan huippuimurin teho on tavallisesti noin W. Järjestelmän toiminnan kannalta on oleellista, että huippuimuri on jatkuvasti päällä. Kanavistoa ei saa liittää huonetilojen ilmanvaihtojärjestelmään. Rakennuksen ryömintätilaan asennetaan tarvittaessa lämpötila-anturi, joka pysäyttää puhaltimen, mikäli ryömintätilan lämpötila laskee alle 0 C. Puhallin käynnistyy automaattisesti uudelleen lämpötilan niin salliessa. Mikäli alapohjaan on sijoitettu paineellisia vesi- tai lämpöputkia, lämpötila-anturi on aina syytä asentaa ryömintätilaan jäätymisvaaran vuoksi. 4 U P O N O R - R a d o n -JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

5 B. Uponor-radonjärjestelmän edut ja hyödyt uudis- ja peruskorjausrakennuksissa Järjestelmä on helppo suunnitella ja nopea asentaa Radon-putkisto/kanavistopaketti on asennusvalmis ja se sisältää kaikki tarvittavat osat sekä yksityiskohtaiset kanavan sijoittamis-, asennus- ja käyttöönotto-ohjeet. Rakentaja saa kaiken tarvittavan vaivattomasti yhdellä kertaa. Osat sopivat täydellisesti yhteen. Järjestelmä on kustannuksiltaan tehokas, ei piilokustannuksia. Se on valmiiksi mitoitettu omakotitalon tarpeisiin. Tarvittaessa järjestelmää on helppo täydentää. Tarvikkeet löytyvät rautakaupasta. Putkisalot ovat suoria ja jäykkiä sekä jatko- ja haaraosat ovat muhvillisia. Kanavien asentaminen on nopeaa ja helppoa. Putkistot ovat kestävät ja tiiviit Kaikki laatan alle tulevat kanavat ja kanavaosat ovat SN 8 -lujuusluokkaa. Kanavat ovat lujarakenteisia ja kestävät rakentamisaikaisen käsittelyn, asentamisen ja ympärystäytön aiheuttamat kuormitukset ehjinä ja muotonsa säilyttäen. Yhteet ovat tiiviit rakennuksen sisälle tulevissa putkistoissa. Vuotovaaraa ei ole, koska osat sopivat tiiviisti toisiinsa. Kanavisto on valmistettu PE- ja PP-muoveista. Kanavisto on täysin syöpymätön. Järjestelmä on tehokas ja turvallinen Radonjärjestelmä on varmin tapa radon-riskin poistamiseen. Se suojaa radonin aiheuttamilta terveysriskeiltä ja varmistaa sisäilman hyvän laadun. Radonjärjestelmä on heti käyttövalmis eikä tarvita erikseen kalliita tontin radon-selvityksiä ja radonkorjauksia. Erillistä huippuimuria ei myöskään tarvita, mikäli arvot ovat laskeneet järjestelmän käyttöönoton jälkeen. Huippuimuria käytettäessä virtaussäädin helpottaa ilmavirtojen säätämistä. C. Uudisrakentaminen Kestävä radonkanavisto uudisrakennukseen asennusvalmiina pakettina Uponor on koonnut radonkanaviston rakentamiseen tarvittavat putket, putkiyhteet ja tiivistys- ja eristystarvikkeet valmiiksi paketiksi, joka on mitoitettu omakotitalon tarpeisiin. PE- ja PP-muoveista valmistettu kanavisto on täysin syöpymätön, ja sen osat sopivat tiiviisti toisiinsa. Suuremmissa kohteissa esimerkiksi paritalossa pakettia voi täydentää hankkimalla tarpeen mukaan lisää paketin sisältämiä salaoja-, sadevesi- ja kiinteistöviemäriputkia ja niiden yhteitä. Uponor-radonputkisto-paketin perustana ovat ns. tuplarakenteiset imu- ja siirtokanavat. Putkien kaksinkertainen seinämä antaa niille SN 8 -luokan kuormituslujuuden. Ne kestävät erinomaisesti käsittelyn ja asentamisen kolhut ja ympärystäytön tiivistämisestä aiheutuvat kuormitukset. Ne pysyvät ehjinä ja säilyttävät muotonsa myös seuraavien rakennusvaiheiden, kuten soran tiivistämisen, alapohjan eristämisen sekä laatan raudoittamisen ja valun yhteydessä. Suorien putkisalkojen asentaminen ja liittäminen muhvillisia yhteitä käyttäen on nopeaa ja vaivatonta. U P O N O R - R a d o n -JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

6 Kanavisto uudisrakentamisessa Imukanavat (1) ovat rei itettyjä ø 110-millisiä Uponor-salaojaputkia. Ne imevät pohjasorasta radonpitoista ilmaa ja estävät samalla ylipaineen muodostumisen rakennuksen alle. Siirtokanavat (2) ovat rei ittämättömiä Uponor-sadevesi-putkia, joiden koko on myös ø 110 mm. Niitä käytetään yhdistämään erilliset imukanavistot toisiinsa, perustusten läpivientikohdissa sekä imukanaviston ja poistokanavan välissä. Imu- ja siirtokanavien liitokset, suunnanmuutokset ja haaroitukset tehdään muhviyhteillä (3). Taivutettavilla kulmilla ja haaroilla kanavisto on helppo asentaa tarkoin oikeisiin paikkoihin. Tuplarakenteisen siirtokanavan ja sileäpintaisen poistokanavan väliin sijoitetaan kiinteistöviemärin 88,5- asteinen ø 110-pohjakulma (4). Molemmat putket sopivat suoraan sen tiivisteellisiin muhveihin. Katolle johtava poistokanava (5) on Uponor-kiinteistöviemäriputki, läpimitta 110 mm. Se sijoitetaan pois näkyvistä komerojen sisään tai koteloituna. Yläpohjan höyrysulun tiivis lävistys tehdään höyrysulun läpivientitiivisteellä ø110 mm (8). Poistokanava ympäröidään sisätilojen osuudelta kauttaaltaan solumuovisella kondenssivesieristeellä. Kierrekannellisen, ilmatiiviin tarkastusyhteen sisällä on solumuovinen virtaussäädin (6). Sitä käytetään ilman virtauksen alentamiseen kanavistossa yhdessä huippuimurin tehonsäätimen kanssa. 1 = Imukanava ø110, Uponor 2 = Siirtokanava ø110, Uponor 3 = Muhvihaara ø110, Uponor 4 = Muhvikulmayhde ø110, Uponor 5 = Poistokanava ø110, Uponor 6 = Virtaussäädin 7 = Poistokanava ø110, Uponor 8 = Höyrysulun läpivientitiiviste ø110 9 = Huippuimuri 10 = Sähköliitäntävaraus 11 = Kattoläpivienti Vesikaton kattoläpiviennin lisäksi vesikatolle asennetaan huippuimuri, jos mittaustulos osoittaa sen tarpeelliseksi (9). Tiiviin vesikaton kattoläpiviennin (11) ja huippuimurin väri ja malli riippuvat vesikaton materiaalista, minkä vuoksi se hankitaan tapauskohtaisesti erikseen. Huippuimuri (9) asennetaan poistokanavaan, jos mittaus osoittaa radonin määrän ylittävän tavoitetason. Huippuimuri sijoitetaan riittävän kauas ilmanvaihdon tuloilmalaitteista ja avattavista ikkunoista. Sähköliitäntävaraus (10) huippuimuria varten. Ainakin kaapeli on syytä asentaa jo rakentamisvaiheessa. 6 U P O N O R - R a d o n -JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

7 Imukanaviston sijoittaminen Imukanavisto sijoitetaan alapohjan sepelisoraan rakennuksen alapohjan alle. Imukanaviston on ulotuttava kaikkiin perustuksen toisistaan erottamiin rakennusosiin. Tuulettumisen varmistamiseksi soran on läpäistävä ilmaa paremmin kuin ympäröivä perusmaa. Erittäin huokoisessa perusmaassa pohjasorana voidaan käyttää kevytsoraa, joka toimii samalla lämmöneristeenä. Omakotitalon imukanavistossa perusratkaisu on tavallisesti rengasmainen. Sitä laajennetaan tarvittaessa haaroituksilla ja lisäkanavilla. 0,5 m 6 1 n. 1,5 m 5 n. 1,5 m 4 n. 1,5 m n. 1,5 m 3 m 3 2 n. 1,5 m n. 1,5 m 1. Imukanavien etäisyys perusmuurista on noin 1,5 m. Etäisyys laatan läpäisevistä rakennusosista on vähintään 0,5 m. Paikoissa, joissa etäisyys jää pienemmäksi, käytetään rei ittämätöntä siirtokanavaa. 2. Siirtokanava, joka yhdistää imukanaviston poistokanavaan. 3. Paikoissa, joissa imukanavan reitillä on 3 metriä kapeampia kohtia, käytetään siirtokanavaa. 4. Paikoissa, joissa rakennuksen rungon leveys on 3 4 m, voidaan käyttää yhtä imukanavahaaraa, jonka pää tulpataan. 5. Jos rakennuksen rungon leveys on yli 10 m, rengaskanavaa täydennetään lisäimukanavalla, joka sijoitetaan rakennuksen keskilinjalle. 6. Perustusten läpivientikohdissa imukanava vaihtuu noin 1,2 metrin matkalla rei ittämättömäksi siirtokanavaksi. n. 1,5 m 0,5 m A A Rinteeseen rakennetussa kellarillisessa rakennuksessa imukanavat ovat rinteen yläpuolisella osalla tavallista lähempänä rakennuksen ulkokehää. Perustuksen läpimenokohdissa käytetään rei ittämätöntä siirtokanavaputkea. n. 1,5 m 0,5 m A A n. 1,5 m 0,5 m n. 1,5 m 0,5 m U P O N O R - R a d o n -JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

8 Kanaviston asentaminen Imu- ja siirtokanavat asennetaan rakennuksen valmiiksi tiivistettyyn ja tasattuun sepelisoraan. Putket peitetään sepelisoralla, joka tiivistetään. Imukanaviston sijainti sepelisorassa Kanavien liittäminen Imu- ja siirtokanavien liittämisessä käytetään kaksoismuhveja (1), taivutettavia kulmia (2) ja taivutettavia haaroja (3). Muhviliitoksissa ei tarvita tiivisteitä Imukanaviston ja poistokanavan välinen rei ittämätön yhdysputki asennetaan loivasti viettäväksi, jotta sinne ei pääse kerääntymään vettä. Aallotetun yhdysputken ja poistokanavan pohjakulman (4) liitoksessa käytetään vain kulmayhteen tiivistettä. Kanaviston liittäminen ylhäältä katsottuna Imukanavan yhdistäminen poistokanavaan Kaltevuus 1/50 1/100 4 Perustusten läpiviennit Paikoissa, joissa imukanava lävistää pohjalaatan alle ulottuvan rakenneosan, käytetään rei ittämätöntä kanavaa, joka ulottuu vähintään 0,5 m lävistyskohdan molemmille puolille. Poistokanavan läpiviennin tiivistäminen alapohjassa ja merkitseminen Ennen alapohjan valua lävistyskohtaan poistokanavan ympärille teipataan kondenssieristeestä leikatut solumuovisuikaleet ns. valukottaraiseksi. Kun valu on kovettunut, ylin suikale otetaan pois, ja syntynyt ontelo täytetään tiivistysmassalla. Putken päähän tehdään merkintä, että kyseessä on radonkanava, jotta sitä ei epähuomiossa käytetä viemäriputkena. Solumuovista leikatut suikaleet putken ympärillä 4 cm Valun kovetuttua ylempi suikale pois, ja kolon täytteeksi tiivistysmassa Kantavan rakenteen lävistys imukanavistossa 8 U P O N O R - R a d o n -JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

9 Virtaussäädin Kierrekannellinen tarkastusputki, jonka sisällä on ilman virtausta säätävä solumuovilevy, asennetaan poistokanavaan yläpohjan lähelle. Paikka on valittava niin, että virtaussäätimeen pääsee helposti käsiksi. Tiivisrakenteinen tarkastusputki voidaan sijoittaa myös asuintilojen sisäpuolelle. Ilmavirran säätäminen tulee kyseeseen vasta, kun mahdollinen huippuimuri otetaan käyttöön. Virtaus asetetaan riittävän pieneksi käyttäen sekä imurin sähköistä säätöä että kanavan virtaussäädintä. Ilmavirtaa säädetään avaamalla tarkastusputken ilmatiivis kansi ja kiertämällä solumuovista laippaa. Poistokanavan eristäminen Maaperästä tuuletettava ilma on viileämpää kuin huoneilma. Siksi kohdenssiveden muodostuminen poistokanavan pinnalle on estettävä ympäröimällä se sisätilojen osuudelta kauttaaltaan kondenssieristeellä. Solumuovimatto kiedotaan tiiviisti kanavan ympärille ja kiinnitetään mukana toimitetulla teipillä. Koska teippi tarttuu pitävämmin itseensä kuin solumuoviin, jokaisen teippisuikaleen pitää ulottua reilusti putken ympäri. Jos kiinnityksen pitävyydestä on epäilystä, sen voi varmistaa kietomalla ympärille lisäksi narua. Solumuovinen kondenssieriste kiinnitetään poistokanavan ympärille teipillä. Myös sauman tiiviys on syytä varmistaa teipillä. Höyrysulun läpivientitiivisteen asentaminen Yläpohjan höyrysulun tiivis lävistys tehdään höyrysulun läpivientitiivisteellä ø110 mm. 1 = Läpivientitiiviste 2 = Höyrysulku Alapohjan rakennustekninen tiivistäminen Kanavaläpivientien lisäksi alapohjan rakentamisessa on aina kiinnitettävä erityistä huomiota alapohjan liittymisestä ja tiivistämisestä ulko- ja väliseiniin. Edellä mainittujen saumojen ja läpivientien tiivistäminen on tehtävä elastisella massalla. 3 = Poistoilmakanava ø110 U P O N O R - R a d o n -JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

10 Radon-putkistopaketin sisältö Uponor-salaojaputki, käytetään imukanavana Rei itetty koko uponor-nro LVI-nro 110/95 x 3m Uponor-sadevesiputki, käytetään siirtokanavana Rei ittämätön Koko uponor-nro LVI-nro 110/95 x 3 m Uponor-kiinteistöviemärin muhviputki, käytetään poistokanavana koko uponor-nro LVI-nro 110 x 4 m Uponor-muhvikulma Imu- ja siirtokanavien suunnanmuutoksiin Koko uponor-nro LVI-nro Uponor-muhvihaara Imu- ja siirtokanavien haaroituksiin Koko uponor-nro LVI-nro Uponor-kaksoismuhvi Imu- ja siirtokanavien jatkoliitoksiin koko uponor-nro LVI-nro U P O N O R - R a d o n -JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

11 Uponor-tulppa Imu- ja siirtokanavien avointen päiden sulkemiseen sekä poistokanavaa varten Koko uponor-nro LVI-nro Uponor-muhvikulmayhde Poistokanavan pohjakulma Koko uponor-nro LVI-nro Uponor-kaksoismuhvi Poistokanavan jatkoliitokseen Koko uponor-nro LVI-nro Uponor-muhvipuhdistusyhde Poistokanavaan, sisällä solumuovinen virtaussäädin Koko uponor-nro LVI-nro Solumuovi ja kiinnitysteippi Poistokanavan kondenssieristeeksi ja alapohjaläpiviennin valukottaraista varten Tiivistysmassa Poistokanavan alapohjalävistyksen tiivistämiseen Höyrysulun läpivientitiiviste Itseliimautuva, PE-muovia, väri harmaa koko Uponor-nro LVI-nro paksuus l1 l U P O N O R - R a d o n -JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

12 Uudisrakentamiseen tarkoitetun Radonputkistopaketin (Uponor-nro ) sisältö: Tuote uponor nro Määrä Uponor-salaojaputki 110 x 3 m kpl Uponor-sadevesiputki PP 110 x 3 m kpl Uponor-kiinteistöviemärin muhviputki PP 110 x 3 m kpl Uponor-salaojajärjestelmän taipuisa muhvihaara 110/ kpl Uponor-salaojajärjestelmän taipuisa muhvikulma kpl Uponor-salaojajärjestelmän kaksoismuhvi kpl Uponor-kiinteistöviemärin tulppa kpl Uponor-kiinteistöviemärin muhvikulma , kpl Uponor-kiinteistöviemärin kaksoismuhvi kpl Uponor-kiinteistöviemärin muhvipuhdistusyhde kpl Uponor-höyrysulun läpivientitiiviste ø kpl Solumuovieriste PE-teippi 50 x 50 Tiivistysmassa (Sikaflex 11FC) Virtaussäädin Suunnittelu- ja asennusohje 8 m 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl Pakettiin ei sisälly: Vesikaton läpivienti, poistoilmapuhallin, sähkötekniset laitteet 1 2 U P O N O R - R a d o n -JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

13 D. Peruskorjaaminen Kestävä radonkanavisto peruskorjattavaan rakennukseen asennusvalmiina pakettina Tämä paketti on tarkoitettu olemassa olevan rakennuksen radonhaittojen vähentämiseen. PE- ja PP-muoveista valmistettu kanavisto on täysin syöpymätön ja sen osat sopivat tiiviisti toisiinsa. Puhallinkaivo on myös asennusvalmis paketti. Puhallinkaivon puhaltimelle tuodaan sähkönsyöttökaapeli. Puhaltimen kierrosluvun säätö voidaan toteuttaa joko tyristori- tai muuntajasäätimellä. Puhaltimen käyttökytkin, säädin ja mahdollinen kello-ohjaus kannattaa sijoittaa rakennuksen sisätiloihin ammattitaitoisen sähköasentajan toimesta. Pakettiin eivät sisälly puhaltimelle tuleva kaapeli, käyttökytkin, säädin eikä kellolaite. Toisin sanoen puhallinkaivon ulkopuoliset sähkötekniset laitteet ja tarvikkeet hankkii ja asentaa sähköasentaja. Sähkönsyöttökaapeli liitetään puhaltimessa olevaan kytkentärasiaan. Peruskorjauspaketti asennetaan rakennuksen ulkopuolelle keskeiselle paikalle rakennukseen nähden oheisen esimerkkipiirustuksen ohjeita noudattaen, sivu 14. Tällä järjestelmällä tuuletetaan alapohjan alapuolen maa-aineskerrosta, jotta rakennuksen alle syntyvä radonkaasupitoisuus saadaan riittävästi vähenemään. Tarkoituksena on saada aikaan ns. alipaine, jonka johdosta rakennuksen alle kertyvä ns. radon-ylipaine saadaan hallitusti ohjattua rakennuksen alapohjan ulkopuolelle. Järjestelmän tehokkuus radonkaasujen poistamisessa on riippuvainen rakennuksen alapohjan alla olevan maaperän koostumuksesta. Rakennuksen alapohjan huuhteluvaikutus toteutuu parhaiten, mikäli rakennuksen alla on karkeaa hiekkaa ja vastaavasti heikommin, mikäli rakennuksen alla on tiivis maa-aineskerros. Joissakin tapauksissa yhteen rakennukseen tarvitaan useampi peruskorjauksen Radonputkistopaketti. Kanavisto peruskorjauksessa 1. Radonjärjestelmän asentaminen aloitetaan kaivamalla kanavistolle ja puhallinkaivolle kaivanto ja imukuoppa rakennuksen pidemmän sivun keskivaiheille perusmuurin lähelle. Puhallinkaivoa ei saa asentaa ajoneuvojen liikennealueelle. Imukuopan tilavuudeksi suosittelemme vähintään 200 dm 3. Kaivannon pohja tasoitetaan ja tampataan oikeaan korkeuteensa. 2. Imukanavat sijoitetaan rakennuksen perusmuurin läheisyyteen sokkelin anturaperustuksen alapuolelle. Imukanavien avoimiin kanavapäihin (2 kpl) asennetaan teräsverkot #10 mm teräspannan avulla estämään maa-aineksen kulkeutuminen kanavien sisään. Kanavapäät imevät pohjasorasta radonpitoista ilmaa ja estävät samalla ns. ylipaineen muodostumisen rakennuksen alle. 3. Siirto- ja imukanavat ovat tiiviitä. Liitokset tehdään muhviliitoksina. Muhveissa käytetään kumitiivisteitä. 4. Imu- ja siirtokanavien liitokset, suunnanmuutokset ja haaroitukset tehdään muhviputkiyhteillä. 5. Piha-alueelle johtavan siirtokanavan päässä sijaitseva tuuletuspaalu asennetaan vähintään 8 metrin etäisyydelle rakennuksesta ja suunnataan rakennuksesta poispäin. 6. Koska maaperästä tuuletettava ilma on talviaikaan lämpimämpää kuin ulkoilma, kanaviston jäätyminen on estettävä käyttämällä lämmöneristeitä. 7. Imukanavan imukuoppa täytetään sepelisoralla, raekoko yli 10 mm, ja tiivistetään oikeaan korkeuteen oheisen esimerkkipiirustuksen mukaisesti. Imukuopan sepelisorassa ei saa olla raekooltaan alle 10 mm kokoista maa-ainesta. Tämän jälkeen imukuopan sepelikerroksen päälle asennetaan suodatinkangas ja sen päälle rakennusmuovi. Suodatinkangas ja rakennusmuovi levitetään myös imukuoppa-alueen ulkopuolelle n. 1 metri. Suodatinkankaan ja rakennusmuovin asennuksen jälkeen kaivanto kokonaisuudessaan täytetään tiiviisti soralla kanaviston yläpinnan tasolle. Puhallinkaivon ja rakennuksen väliin asennetaan sähkönsyöttökaapeli. Kanaviston päälle suosittelemme asennettavaksi 2 metrin leveydelle styrox- tai uretaani-eristelevyjä. Styrox-eristeen paksuuden pitäisi olla vähintään 50 mm. Eristelevyjen saumojen kohdalle asennetaan 500 mm leveät eristekaistaleet. Puhallinkaivon ympärille asennetaan myös eriste. Katso esimerkkipiirustus, sivu 14. Tämän jälkeen loppuosa kaivannosta täytetään lopulliseen muotoonsa soralla ja pintamaa-aineksella. 8. Sähköasentaja asentaa käyttökytkimen, kello-ohjauslaitteen ja muut tarvittavat sähkölaitteet paikoilleen. Puhaltimen kierrosluvun säätö toteutetaan joko tyristori- tai muuntajasäätimellä. Lopuksi sähköasentaja tarkastaa, että puhaltimen siipipyörä pyörii oikeaan suuntaan ja laitteiston laitteet toimivat oikealla tavalla. U P O N O R - R a d o n -JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

14 Peruskorjattavan rakennuksen kanavisto HUOM! Imukanava asennetaan imukuoppaan viettäväksi, kaltevuus 5 mm/m. Mahdollinen kondenssivesi valuu imukuoppaan. Puhallinkaivo asennetaan sellaiseen korkeuteen, että maan pinta kaivon ympärillä viettää kansistosta poispäin. Tällöin sulamis- ja sadevedet valuvat kaivosta poispäin, eivätkä valu kaivoon ja vahingoita kaivossa olevaa puhallinta. Ross-saneeraussarjan kiinnityskorvakkeet voidaan tarvittaessa poistaa sahaamalla tai niiden avulla saneeraussarja voidaan tukea paikoilleen. Kun rivoitettu kanava ja rivoitettu kanavaosa liitetään toisiinsa, kumitiiviste asennetaan rivoitetun kanavan päälle ensimmäisen rivoituksen väliin. Tämän jälkeen kanava kumitiivisteineen työnnetään kanavaosan muhvin sisään. Kun rivoitettu kanava liitetään sileän kanavaosan muhviin, muhvissa vakiona oleva kumitiiviste poistetaan ja rivoitetun kanavan päälle ensimmäisen rivoituksen väliin asennetaan uusi kumitiiviste. Tämän jälkeen rivoitettu kanava kumitiivisteineen työnnetään sileän kanavaosan muhvin sisään. Muhvista poistettua kumitiivistettä ei voi käyttää uudelleen. Kumitiivistettä ei käytetä Ross-muuntoyhteen ja sileän kanavaosan liittämisessä toisiinsa. Imukuoppa on aina salaojitettava kuopan kuivana pysymisen varmistamiseksi. 1 4 U P O N O R - R a d o n -JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

15 Radon-putkistopaketin sisältö Uponor-sadevesiputki, käytetään imu- ja siirtokanavana Väri: musta, kaksi vihreää raitaa de/di x L 160/138 x 3 m Uponor-muhvikulma Koko uponor-nro LVI-nro M Z 160 x Uponor-muhvikulma koko uponor-nro LVI-nro M Z 160 x Uponor-pistoyhde Koko uponor-nro LVI-nro L Uponor-kaksoismuhvi 160 Koko uponor-nro LVI-nro L Uponor-kumitiiviste Koko uponor-nro LVI-nro Uponor-kulmayhde Koko uponor-nro LVI-nro L1 L2 160x U P O N O R - R a d o n -JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

16 Uponor-tarkastushaara Koko uponor-nro LVI-nro H h1 L 160/ Puhallinkaivo poistoilmapuhaltimella ja valurautakansistolla Koko ø 560/160 Teräsverkko Koko #10 mm 300 x 300 Teräspanta teräsverkon kiinnitykseen koko Ross-saneeraussarja koko 160/160 Ross-pystyputki koko U P O N O R - R a d o n -JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

17 Peruskorjaukseen tarkoitetun Radonputkistopaketin (Uponor-nro ) sisältö: Tuote uponor nro Määrä Uponor-sadevesiputki muhviton 160/138 x 3 m 4 kpl Uponor-muhvikulma 160 x kpl Uponor-muhvikulma 160 x kpl Uponor-pistoyhde kpl Uponor-kulmayhde 160 x kpl Uponor-kumitiiviste kpl Uponor-tarkastushaara 160/ kpl Puhallinkaivo puhaltimella ja 40 t valurautakansistolla Teräsverkko #10 mm 300 x 300 Teräspanta , teräsverkkojen kiinnitykseen Ross-saneeraussarja 160/160, harmaa Ross-pystyputki 160, harmaa Suunnittelu- ja asennusohje 1 kpl 2 kpl 2 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl Pakettiin ei sisälly: suodatinkangas, rakennusmuovi, lämmöneriste, sähkötekniset laitteet, sepelisora Kanavapuhaltimen tekniset tiedot Kanavapuhallin on radiaalipuhallin, jossa on suora ilman läpivirtaus. Kierrosluvun säätö joko tyristoritai muuntajasäätimellä. Puhallin on kosteussuojattu ja se on tyyppihyväksytty toimimaan kosteissa tiloissa (IP44). Puhaltimen ulkokuori on sinkittyä teräslevyä, moottori on varustettu automaattisella ylilämpösuojalla. Pyöreä kanavapuhallin SK-160C Koodi Jännite 230/50 Nimellisvirta 0,44 Nimellisteho 100 Pyörimisnopeus 2480 Ilman lämpötila 65 Paino 4,3 Kokonaispaine Pa Ilmavirta m 3 /h U P O N O R - R a d o n -JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

18 E. Rivitalot Pientalojen uudisrakentamisen ja peruskorjauksen lisäksi Radonjärjestelmäpaketteja toimitetaan myös muihinkin rakennuksiin esim. rivitaloihin. Näiden Uponor-radonputkistopakettien sisältö on aina kohdeja tapauskohtainen. Peruskorjattavan rivitalon radon-kanavisto 1 8 U P O N O R - R a d o n -JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

19 F. Ilmavirran mitoittaminen ja säätö Jos uudisrakennuksiin tarkoitetun radonkanaviston ilmavirtaa ei säädetä, ja rakennuksen alta imetään liian paljon ilmaa, seurauksena saattaa olla lämmityskustannusten kohoaminen ja jopa perustusten routiminen. Sopiva mitoitusilmamäärä on noin 0,05 dm 3 /s alapohjan neliömetriä kohden. Esimerkiksi 100 m 2 :n talossa se merkitsee 5 dm 3 /s. Ilmamäärä voi olla tätäkin pienempi, mikäli asunnon radonpitoisuus pysyy tavoitearvon alapuolella. Ilmavirran mittaaminen voidaan tehdä joko LVI-ammattilaisen avustuksella virtausmittaria käyttäen tai poistokanavan päähän tiiviisti teipatun tyhjän jätesäkin ja kellon avulla. Esimerkiksi 150 litran säkki täyttyy 30 sekunnissa, kun ilmavirta on 5 dm 3 /s. Samalla ilmavirralla 100 litran säkin täyttymiseen menee 20 sekuntia. Ilmavirtaa vähennetään ensisijaisesti pienentämällä imurin tehoa. Jos se on minimissäänkin liian suuri, virtausta alennetaan lisää poistokanavan virtaussäätimellä. Järjestelmän ilmavirta on syytä tarkistaa ja säätää tarvittaessa uudelleen noin kahden vuoden kuluttua sen käyttöönotosta. Radonpitoisuuden tarkistaminen Kun tuuletusjärjestelmä on otettu käyttöön, radonpitoisuus mitataan uudelleen samalla tavoin kuin ensimmäisellä kerralla. G. Radon-järjestelmän puhdistaminen ja huolto Vesikatolla sijaitsevan huippuimurin toiminta tarkastetaan ja puhdistetaan kahden vuoden välein. Kanavan sisällä oleva virtaussäädin puhdistetaan viiden vuoden välein. Maahan upotettu puhallinkaivo puhdistetaan sisäpinnoiltaan. Kaivossa oleva poistoilmapuhallin puhdistetaan ja toiminta tarkastetaan kahden vuoden välein. Puhallinkaivoon liittyvä tuuletuspaalun ulkosäleikkö puhdistetaan kahden vuoden välein. Lisäksi tarkastetaan, että tuuletuspaalun liitokset ovat kunnossa ja, että tuuletuspaalu on oikeassa paikassa ja oikeassa asennossa. Kahden vuoden välein tarkastetaan myös, että mahdollisten kelloohjauslaitteiden kellonajat ovat alkuperäisen suunnitelman mukaisesti oikeat ja, että ne toimivat moitteettomasti. U P O N O R - R a d o n -JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

20 KAIKKI KANAVAT Uponor Suomi Oy Nastola - Forssa Uponor Suomi Oy PL Nastola P F E W

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Radonjärjestelmä...4 A. Suojautuminen radonin haitoilta...4 Radonpitoisuuden mittaaminen... 4 B. Uponor-radonjärjestelmän edut ja hyödyt uudis-

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Uponor-ilmanvaihtojärjestelmät...4 Kanaviston materiaalin tekniset tiedot...4 Kanaviston tekniset ominaisuudet...4 Kanavaeristeen tekniset

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Uponor-ilmanvaihtojärjestelmät...4 Kanaviston materiaalin tekniset tiedot...4 Kanaviston tekniset ominaisuudet...4 Kanavaeristeen tekniset

Lisätiedot

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita. Radonia kannattaa torjua jo talon rakennusvaiheessa,

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita.

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE

ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Sisällysluettelo 1. Käyttökohteet...3 2. Lait ja määräykset...3 3. Manta-keskuspölynimurijärjestelmä...3 3.1. Järjestelmä yhdelle

Lisätiedot

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä

Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 06/13 Labko SAKO-3 Tripla Imeytysjärjestelmä Asennus-, käyttö-

Lisätiedot

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Jari Ketola Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Teksti:

Lisätiedot

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto VALLOX ILMANVAIHDON Suunnittelu Asennus Käyttöönotto Väli 1 1.09.94F 10.11.010 VALLOX 4 4 6 1 7 9 5 8 1 4 5 6 7 8 9 Ilmanvaihtokone Ilmanvaihdon ohjaus Liesituuletin Kattoläpivienti Venttiilit Kanavisto

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 Yhä enemmän terveellisiä rakennusmateriaaleja s. 4 Onnistunut asuntokauppa s. 6 @home Asumisterveysliitto täytti 20 vuotta SISÄLTÖ 3 Kosteus-

Lisätiedot

Eristämisen taskutieto

Eristämisen taskutieto ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto 26.1.2015 Turvallista asumista viisaasti rakentamalla Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 2 U P O N O R - KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä - K Ä S I K I R

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu / js TIEDOTE 11.1.2011 TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Radonista ja radontilanteesta Radon

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Minna Laurinen 1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Niiden yleisimmät ongelmakohdat ja korjausehdotukset Aducate Reports and Books 10/2011 Aducate Centre for Training and Development MINNA LAURINEN

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Jussi Karjalainen, Tommi Riippa Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 15/2010 Aducate Centre for Training and Development JUSSI KARJALAINEN TOMMI RIIPPA Jälleenrakennuskauden

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas 2011 Kipsilevyopas 1/2011 Knauf levyopas Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas Knauf Yksi Euroopan johtavista materiaalitoimittajista. Knauf on maailmanlaajuinen yritys ja yksi Euroopan suurimmista

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot