Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje"

Transkriptio

1 Radonjärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

2 Sisällysluettelo Radonjärjestelmä...4 A. Suojautuminen radonin haitoilta...4 Radonpitoisuuden mittaaminen... 4 B. Uponor-radonjärjestelmän edut ja hyödyt uudis- ja peruskorjausrakennuksissa...5 Järjestelmä on helppo suunnitella ja nopea asentaa... 5 Putkistot ovat kestävät ja tiiviit... 5 Järjestelmä on tehokas ja turvallinen... 5 C. Uudisrakentaminen...5 Kestävä radonkanavisto uudisrakennukseen asennusvalmiina pakettina... 5 Kanavisto uudisrakentamisessa... 6 Radonimuputken sijoittaminen perustuksiin... 7 Radonimuputken asentaminen... 8 Poistoputken asentaminen... 8 Poistoputken läpivientien tiivistäminen... 8 Perustusten läpiviennit... 8 Poistoputkien eristäminen... 9 Höyrysulun läpivientitiivisteen asentaminen... 9 Alapohjan rakennustekninen tiivistäminen... 9 Radonpaketti uudiskohteisiin D. Uponor-sokkeli- ja läpivientitiivisteiden asennus...11 Uponor-sokkelitiiviste kivitaloille Tiivisteen asennus valuharkkorakenteen ulkoseinässä Ulkonurkka Sisänurkka Tiivisteen asennus kantavaan seinään Tuulettuva alapohja ontelolaatoilla Uponor-sokkelitiiviste puu- ja hirsitaloille Vaihe Vaihe Ulkonurkka Sisänurkka Vaihe Alapohjan läpivientitiivisteen asennusohje Jakotukkitiivisteen asennusohje U P O N O R - R a d o n JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

3 E Saneerauskohteet...16 Kestävä radonkanavisto peruskorjattavaan rakennukseen asennusvalmiina pakettina Asentaminen Radonpaketti saneeraukseen (rakennuksen ulkopuolinen asennus) Lisätarvikkeet Kanavapuhaltimen tekniset tiedot Radon-saneeraus rakennuksen sisälle asennettaessa Radon-tuotteet saneeraukseen (rakennuksen sisälle) F Rivitalot...21 Peruskorjattavan rivitalon radon-kanavisto G Ilmavirran mitoittaminen ja säätö...22 Radonpitoisuuden tarkistaminen H. Radon-järjestelmän puhdistaminen ja huolto...22 U P O N O R - R a d o n JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

4 Radonjärjestelmä A. Suojautuminen radonin haitoilta Radon on säteilyä, jota syntyy erityisesti maaperässä olevan uraanin ja radiumin puoliintuessa. Maaperän huokosilma onkin Suomessa merkittävin sisäilman radonpitoisuuden lähde. Myös kiviaineiset rakennusmateriaalit, kuten betoni, sisältävät vähäisempiä määriä radonia. Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota syntyy, kun maa- ja kallioperässä oleva uraani hajoaa radioaktiivisesti. Talon alla oleva maaperä on yleisin huoneilman radonlähde. Eri viranomaistahot ovat antaneet suosituksia ja määräyksiä huoneilman radonpitoisuuksista. Uusien talojen suunnittelussa raja-arvona pidetään enintään 200 Bq/m 3 (becquereliä kuutiometrissä ilmaa) vuoden keskiarvona. Sisäilmastoluokitus 2008 edellyttää luokissa S1 ja S2 enimmäisarvoa 100 Bq/m 3, ja luokassa S3 200 Bq/m 3. Rakennuspaikasta riippumatta nämä enimmäisarvot ylittyvät yleisesti suomalaisissa kodeissa. Uuden talon rakentamisessa radonin torjunta otetaan huomioon kahdella tavalla: talon alapohjan ja maanvastaisten seinien saumat ja putkiläpiviennit tiivistetään mahdollisimman hyvin, ja lisäksi asennetaan poistokanavisto radonia varten. Talon valmistuttua huoneilman radonpitoisuus mitataan, ja jos tavoitearvo ylittyy, otetaan käyttöön pienitehoinen huippuimuri. Yksityiskohtaisia ohjeita rakenteiden tiivistämisestä löytyy mm. RT-kortista. Radonpitoisuuden mittaaminen Asuintilojen radonpitoisuus mitataan rakennuksen valmistuttua marras- ja huhtikuun välisenä aikana. Mittaamisen aikana alapohjan pinnoitusten ja rakennuksen vierustäyttöjen on oltava valmiina ja lämmitys- sekä ilmanvaihtojärjestelmien toiminnassa. Mittausaika on kaksi kuukautta. Maksullisen mittausvälineen, radonpurkin, voi tilata Säteilyturvakeskuksesta (www.stuk.fi) tai Gammadata Finland Oy:stä Helsingistä. Jos mitattu radonpitoisuus ylittää tavoiterajan, poistokanavan katolla sijaitsevaan päähän liitetään huippuimuri. Omakotitaloon sopivan huippuimurin teho on tavallisesti noin W. Järjestelmän toiminnan kannalta on oleellista, että huippuimuri on jatkuvasti päällä. Kanavistoa ei saa liittää huonetilojen ilmanvaihtojärjestelmään. Rakennuksen ryömintätilaan asennetaan tarvittaessa lämpötila-anturi, joka pysäyttää puhaltimen, mikäli ryömintätilan lämpötila laskee alle 0 C. Puhallin käynnistyy automaattisesti uudelleen lämpötilan niin salliessa. Mikäli alapohjaan on sijoitettu paineellisia vesi- tai lämpöputkia, lämpötila-anturi on aina syytä asentaa ryömintätilaan jäätymisvaaran vuoksi. 4 U P O N O R - R a d o n JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

5 B. Uponor-radonjärjestelmän edut ja hyödyt uudis- ja peruskorjausrakennuksissa Järjestelmä on helppo suunnitella ja nopea asentaa Radon-putkisto/kanavistopaketti on asennusvalmis ja se sisältää kaikki tarvittavat osat sekä yksityiskohtaiset kanavan sijoittamis-, asennus- ja käyttöönotto-ohjeet. Rakentaja saa kaiken tarvittavan vaivattomasti yhdellä kertaa. Osat sopivat täydellisesti yhteen. Järjestelmä on kustannuksiltaan tehokas, ei piilokustannuksia. Se on valmiiksi mitoitettu omakotitalon tarpeisiin. Tarvittaessa järjestelmää on helppo täydentää. Tarvikkeet löytyvät rautakaupasta. Putkistot ovat kestävät. ja tiiviit Kanavat ovat lujarakenteisia ja kestävät rakentamisaikaisen käsittelyn, asentamisen ja ympärystäytön aiheuttamat kuormitukset ehjinä ja muotonsa säilyttäen. Kanavisto on valmistettu PE- ja PP-muoveista. Kanavisto on täysin syöpymätön. Järjestelmä on tehokas ja. turvallinen Radonjärjestelmä on varmin tapa radonriskin poistamiseen. Se suojaa radonin aiheuttamilta terveysriskeiltä ja varmistaa sisäilman hyvän laadun. Radonjärjestelmä on heti käyttövalmis eikä tarvita erikseen kalliita tontin radonselvityksiä ja radonkorjauksia. Erillistä huippuimuria ei myöskään tarvita, mikäli arvot ovat laskeneet järjestelmän käyttöönoton jälkeen. Huippuimuria käytettäessä moottorisäädin helpottaa ilmavirtojen säätämistä. C. Uudisrakentaminen Kestävä radonkanavisto uudisrakennukseen asennusvalmiina pakettina Uponor on koonnut radonkanaviston rakentamiseen tarvittavat putket, putkiyhteet ja tiivistys- ja eristystarvikkeet valmiiksi paketiksi, joka on mitoitettu omakotitalon tarpeisiin. PE- ja PP-muoveista valmistettu kanavisto on täysin syöpymätön, ja sen osat sopivat tiiviisti toisiinsa. Suuremmissa kohteissa, esimerkiksi paritalossa pakettia voi täydentää hankkimalla tarpeen mukaan lisää paketin sisältämiä putkia ja niiden yhteitä. Uponor-radonputkistopaketin perustana ovat vahvarakenteiset imu- ja siirtokanavat. Ne kestävät erinomaisesti käsittelyn ja asentamisen kolhut ja ympärystäytön tiivistämisestä aiheutuvat kuormitukset. Ne pysyvät ehjinä ja säilyttävät muotonsa myös seuraavien rakennusvaiheiden, kuten soran tiivistämisen, alapohjan eristämisen sekä laatan raudoittamisen ja valun yhteydessä. U P O N O R - R a d o n JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

6 Kanavisto. uudisrakentamisessa 10 Huippuimuri Kaksoismuhvi Radonpoistoputki Kondensoitumisen estävä PE-eriste 2. Radonpoistoputki 3. Rei itetty radonimuputki 4. Sokkelitiiviste (lisävaruste) 5. Muhvihaara 6. Huippuimurin säätöyksikkö (lisävaruste) 7. Laatan läpivientitiiviste 8. Höyrysulun läpivientitiiviste 9. Kaksoismuhvi 10. Huippuimuri (hankitaan erikseen katon materiaaliin ja sävyyn sopivaksi) Radonimuputki (3) on rei itettyä ja joustavaa ø 110 mm -putkea. Putki imee pohjasorasta radonpitoista ilmaa ja aiheuttaa samalla alipaineen laatan alle, mikä estää radonin kulkeutumisen sisätiloihin. Radonpoistoputki (2) on rei ittämätöntä ja joustavaa ø 110 mm -putkea. Imu- ja poistoputki liitetään toisiinsa muhvihaaran avulla. Poistoputken ja laatan liitos tiivistetään laatan läpivientitiivisteellä (7). Poistoputken ja yläpohjan lävistys tiivistetään höyrysulun läpivientitiivisteellä (8). Poistoputki liitetään huippuimuriin kaksoismuhvilla (9). Muhviliitokset tiivistetään kumitiivisteillä. Radonpoistoputken ullakkotilassa oleva osa ympäröidään kauttaaltaan kondensoitumisen estävällä PE-eristeellä ja lämpöeristetään 50 mm mineraalivillalla. (1). Katolle johtava radonpoistoputki sijoitetaan pois näkyvistä komerojen sisään tai koteloituna. Radonpoistoputki on kondenssieristettävä lämpöisissä sisätiloissa kosteusvaurioiden estämiseksi paketin mukana toimitettavalla PE-solumuovieristeellä. Yläpohjan höyrysulun tiivis lävistys tehdään höyrysulun läpivientitiivisteellä (8). Taipuisaa putkea asennettaessa on huolehdittava, että putki on jatkuvasti nouseva, eikä putkeen tule sellaisia mutkia, jotka mahdollistavat veden kerääntymisen putkeen. Vesikaton kattoläpiviennin tai huippuimurin väri ja malli riippuvat vesikaton materiaalista, minkä vuoksi se hankitaan tapauskohtaisesti erikseen. Huippuimuri (10) asennetaan poistokanavaan, jos mittaus osoittaa radonin määrän ylittävän tavoitetason. Huippuimuri sijoitetaan riittävän kauas ilmanvaihdon tuloilmalaitteista ja avattavista ikkunoista. Huippuimurin säätöyksikkö (6) sijoitetaan huoneiston sisälle. Mikäli huippuimuria ei asenneta heti, kaapeli on syytä asentaa jo rakentamisvaiheessa. 6 U P O N O R - R a d o n JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

7 Radonimuputken sijoittaminen perustuksiin Radonimuputki sijoitetaan alapohjan sepelisoraan rakennuksen alapohjan alle. Radonimuputki asennetaan tiivistetyn pohjan yläpuolelle tulevan kapillaarikatkossoran sisään. 1 Omakotitalossa perusratkaisu on tavallisesti rengasmainen. Radonimuputken on ulotuttava kaikkiin perustuksen toisistaan erottamiin rakennusosiin. 0,5 m 6 n. 1,5 m 5 n. 1,5 m 4 n. 1,5 m n. 1,5 m 3 m 3 2 n. 1,5 m n. 1,5 m 1. Etäisyys perusmuurista on noin 1,5 m. Etäisyys laatan läpäisevistä rakennusosista on vähintään 0,5 m. Paikoissa, joissa etäisyys jää pienemmäksi, käytetään rei ittämätöntä siirtokanavaa. 2. Radonimuputki yhdistetään katolle johtavaan poistoputkeen. 3. Paikoissa, joissa imukanavan reitillä on 3 metriä kapeampia kohtia, käytetään rei ittämätöntä putkea. 4. Paikoissa, joissa rakennuksen rungon leveys on 3-4 m, voidaan käyttää yhtä imukanavahaaraa, jonka pää tulpataan. 5. Jos rakennuksen rungon leveys on yli 10 m, rengaskanavaa täydennetään lisäimukanavalla, joka sijoitetaan rakennuksen keskilinjalle. 6. Perustusten läpivientikohdissa imukanava vaihtuu noin 1,2 metrin matkalla rei ittämättömäksi siirtokanavaksi. n. 1,5 m 0,5 m A A Rinteeseen rakennetussa kellarillisessa rakennuksessa radonimuputki sijoitetaan rinteen yläpuolisella osalla tavallista lähemmäs rakennuksen ulkokehää. Perustuksen läpimenokohdissa käytetään rei ittämätöntä putkea. n. 1,5 m 0,5 m A A n. 1,5 m 0,5 m n. 1,5 m 0,5 m U P O N O R - R a d o n JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

8 Radonimuputki Kapillaarikatkossora Tiivistetty pohja Radonimuputken sijainti sepelisorassa Radonpoistoputken asentaminen Sokkelitiiviste Radonimuputken asentaminen Radonimuputki asennetaan tiivistetyn pohjan yläpuolelle tulevan kapillaarikatkossoran sisään. Poistoputken asentaminen Radonpoistoputki sijoitetaan pois näkyvistä komerojen sisään tai koteloituna. Radonpoistoputki liitetään radonimuputkeen pyöristetyn muhvihaaran avulla. Radonpoistoputken läpivientien tiivistäminen Poistoputken ja laatan liitos tiivistetään laatan läpivientitiivisteellä. Yläpohjan höyrysulun lävistys tehdään höyrysulun läpivientitiivisteellä. Taipuisaa putkea asennettaessa on huolehdittava, että putkeen ei tule sellaisia mutkia, jotka mahdollistavat veden kerääntymisen putkeen. Perustusten läpiviennit Paikoissa, joissa imukanava lävistää pohjalaatan alle ulottuvan rakenneosan, käytetään rei ittämätöntä kanavaa, joka ulottuu vähintään 0,5 m lävistyskohdan molemmille puolille. Elastinen tiivistysmassa Sokkelitiiviste Elastinen tiivistysmassa Rei'ittämätön putki n. 1,2 m Kantavan rakenteen lävistys imukanavistossa 8 U P O N O R - R a d o n JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

9 Radonpoistoputken eristäminen Maaperästä tuuletettava ilma on viileämpää kuin huoneilma. Siksi kondenssiveden muodostuminen poistokanavan pinnalle on estettävä ympäröimällä se sisätilojen osuudelta kauttaaltaan PE-eristeellä. Solumuovinen eristesukka sujutetaan radonpoistoputken päälle ennen putken liittämistä huippuimuriin. Poistoputki liitetään huippuimuriin kaksoismuhvilla. Poista kaksoismuhvin alapäästä tiiviste. Asenna 110 mm tiiviste radonputken toiseen uraan. Työnnä putki kaksoismuhvin pohjaan asti. Liitä kaksoismuhvi huippuimurin peltiseen kanavaan. Varmista liitos pop-niiteillä tai kannakoi rakenteisiin. Poista kaksoismuhvin alempi tiiviste Asenna 110 mm tiiviste toiseen uraan Höyrysulun läpivientitiivisteen asentaminen Yläpohjan höyrysulun tiivis lävistys tehdään höyrysulun läpivientitiivisteellä ø110 mm. 1 = Läpivientitiiviste 2 = Höyrysulku 3 = Poistoilmakanava ø110 Alapohjan läpivientitiivisteen asentaminen Alapohjan läpivientitiivisteessä on tartuntaelimet betonilaattaan tarttumista varten. Tiiviste asennetaan tartuntaelimet ylöspäin lattiaeristeiden päälle raudoitusverkon alle. Tiiviste kiristetään putken ympärille esim. nippusiteen avulla. U P O N O R - R a d o n JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

10 Radonpaketti uudiskohteisiin Tuote Uponor nro Määrä Radonimuputki, 110 mm, 50 m kpl Radonpoistoputki 20 m kpl Muhvihaara 110/110-88,5 pyöristetty kpl PE-eriste 20 m kpl Kaksoismuhvi kpl Sadevesiputki PP-kumitiiviste kpl Höyrysulun läpivientitiiviste kpl Läpivientitiiviste lattia kpl Uponor-liukuaine kpl PE-teippi 50 m Asennusohje Uponor-pussi Puulava (iso) 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 0 U P O N O R - R a d o n JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

11 D. Uponor-sokkeli- ja läpivientitiivisteiden asennus Uponor-sokkelitiiviste kivitaloille Sokkelitiivistettä voidaan käyttää, jos perustuksena on maanvarainen laatta tai tuulettuva alapohja onteloilla. Tiivistettä voidaan myös käyttää väliseinärunkojen alajuoksun alapuolella. Tiivisteiden asentamisessa tarvittavat työvälineet: - Sakset - Sikaflex-massaa (Sikaflex AT-Connection tai perinteinen Sikaflex-massa) 1. Tiivisteen asennus valu-. harkkorakenteen ulkoseinässä Sokkelitiiviste asennetaan ulkoseinässä harkkojen ladontavaiheessa valuharkon sisäsaumaan. Tiivisteen oikea korkeus on saumassa, joka sijaitsee lattialaatan alapinnan tasossa. Tiiviste asennetaan niin, että betonilaatan alle jäävät kiinnityselimet ovat ylöspäin. Tiivisteen suorassa reunassa oleva pallotiiviste tulee harkon sisään. Haluttaessa harkon ulkokuoren alle voidaan asentaa tiivistenauhan pätkät, jolloin harkkovarvin nousu pysyy samana molemmissa kuorissa. Tiivisteen pallotiivisteosa asennetaan harkon valuontelon puolelle noin 20 mm:n syvyyteen niin, että tiivisteosa kiinnittyy betoniin valuvaiheessa. Tiivistettä ei tule asentaa niin syvälle, että se haittaisi betonointia tai raudoitusta. Tiivistenauhaa jää näkyviin laatan puolelle tällöin noin 100 mm. Ulkonurkka Ensimmäinen (alempi) tiiviste viedään nurkassa koko leveydeltään kääntyvän seinän nurkkaharkon sisäkuoren sisään. Limitys harkon sisään valuontelon puolelle noin mm. Tällä varmistetaan, että nurkkaan ei jää reikää. Risteävä tiiviste viedään myös nurkkaan asti ja katkaistaan seinän sisäpinnan mukaan. Risteävää tiivistettä ei limitetä harkon saumaan, jotta harkko ei jää keikkumaan. Vinkki: Nurkasta edelleen lähtevän harkon sisäkuoren alareunaa voi tarvittaessa hioa laikalla tiivisteen paksuuden verran, jotta kohta, jossa tiivisteet ovat päällekkäin, ei jätä harkkokiveä keikkumaan. Tiivisteet liimataan toisiinsa lattiaeristeiden asennuksen jälkeen Sikaflex-massalla. Levitä Sikaflexmassaa limityskohdassa alemman tiivisteen päälle. Liimaus tehdään esimerkiksi tekemällä liitoskohtaan rasti ja lisäksi suorakulmamuoto liimattavan kohdan ympäri. Varmista, että massa muodostaa katkeamattoman ja tasavahvan palon. Taita päällimmäinen tiiviste paikalleen ja painele tiivistettä niin, että massa hiukan pursuaa esiin. Näin varmistat, että tiivisteet ovat kauttaaltaan liimaantuneet toisiinsa. U P O N O R - R a d o n JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

12 Sisänurkka Sisänurkassa tiiviste tuodaan molempiin suuntiin tiivistenauhan leveyden verran, eli noin 100 mm, yli nurkasta. Tiivisteestä poistetaan harkon kuoren läpi tuleva pallotiiviste, jotta se ei jätä kiveä keikkumaan. Pallotiivisteen poistaminen käy helposti napsauttamalla saksilla pallo poikki valoharkon kuoren sisällä. Pallo-osa lähtee tämän jälkeen vetämällä irti. Lattiaeristeiden asennuksen jälkeen tiivisteet liimataan toisiinsa Sikaflex-massalla. Levitä Sikaflexmassaa vastaavalla tavalla kuin ulkonurkassa. Varmista, että massa muodostaa katkeamattoman ja tasavahvan palon. Taita päällimmäinen tiiviste paikalleen ja painele tiivistettä niin, että massa hiukan pursuaa esiin. Näin varmistat, että tiivisteet ovat kauttaaltaan liimautuneet toisiinsa. Vinkki: Jos asennat tiivistettä yksin, voit kiinnittää tiivisteen ennen kivien ladontaa naulaamalla sen pienillä asennuskiiloilla joka toisesta harkkosaumasta paikoilleen. Tämän jälkeen kivet voidaan latoa normaalisti. Käytä tarvittaessa ulkokuoren alla tiivisteen pätkiä harkkoja pituusjatkokohdissa. Näin varmistat, että kivien nousu pysyy tasaisena. Tiivisteen asennus kantavaan seinään Kantavassa seinässä tiiviste asennetaan samoin kuin ulkoseinässä, mutta asennus tapahtuu seinän molemmin puolin. Asenna tiivisteet noin 20 mm:n syvyyteen harkon valuontelon puolelle niin, että tiivisteet eivät haittaa betonointia eikä raudoitusta, mutta tartuntaelin tarttuu betoniin valuvaiheessa. Seinissä, jotka lähtevät ontelolaatan päältä on yleensä rakenneyksityiskohdissa kylmäsillan välttämiseksi kevytsoraharkko ontelolaatan päällä. Tämän päältä lähdetään valuharkoilla. Tässä rakenteessa asennus voidaan tehdä samaan tapaan kuin oheisen kuvan kantavassa seinässä. Tiiviste asennetaan seinän molemmin puolin. 2. Tuulettuva alapohja. ontelolaatoilla Asennus ulkoseinillä Tiiviste asennetaan ladontavaiheessa harkkosaumaan, joka on lattiaeristeiden yläpinnan tasossa. Asennus tapahtuu ulkoseinillä kuten maanvaraisessa rakenteessa. 1 2 U P O N O R - R a d o n JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

13 Uponor-sokkelitiiviste puu- ja hirsitaloille Sokkelitiivistettä käytetään kun talon perustuksena on harkko- tai betonisokkeli ja maanvarainen laatta. Tiiviste asennetaan aluspuunalle. Aluspuun oletusleveys on 145 mm. Kuvien kohteessa ylimmäinen harkko on 150 mm leveä. Tiivisteiden asentamisessa tarvittavat työvälineet: - Sakset - Sikaflex-massaa (Sikaflex AT-Connection tai perinteinen Sikaflex-massa) Vaihe 1. Sokkelin päälle voidaan tarvittaessa ensin asentaa solumuovinauha. Tämä on erityisen suositeltavaa, mikäli sokkelissa on epätasaisuuksia. Katkaise tiiviste seinän mittaisiin pätkiin. Ulkonurkissa katkaisu sokkelin ulkopintojen mukaan. Sisänurkissa katkaisupituuteen on lisättävä noin 300 mm tiivisteen limitystä varten. Vaihe 2. Aseta tiiviste noin 15 mm sokkelin ulkoreunasta sisään. Paksummissa seinärakenteissa sisäänveto voi tarvittaessa olla enemmän, noin 25 mm. Ulkonurkka Leikkaa saksilla päällimmäisestä nauhasta pala pois kuvan mukaan pallotiivisteen reunaan asti. Leikkaus tulee tehdä alemman tiivistenauhan sisemmän pallotiivisteen sisäpuolelta. Poista alemmasta tiivistenauhasta päällimmäisen tiivisteen alle jäävä pallotiivisteosuus ja mahdolliset lisätiivisteheltat. Napsauta saksilla pallo tai heltta poikki oikeasta kohdasta. Poistettava osa lähtee vetämällä irti. Poista samalla tavalla alemmasta tiivisteestä betonitartuntaelimet, jotka jäävät risteävän tiivisteen alle. U P O N O R - R a d o n JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

14 Sisänurkka Leikkaa saksilla päällimmäisestä tiivistenauhasta pala pois kuvan esittämällä tavalla. Leikkaus tehdään niin, että päällimmäisestä tiivisteestä poistuvat molemmat pallotiivisteet. Poista alemmasta tiivisteestä pallotiivisteet siltä osin kuin nauhat ovat päällekkäin niin, että sileät kumiosat tulevat päällekkäin. Poista alemmasta tiivisteestä myös betonitartuntaelimet, jotka jäävät risteävän tiivisteen alle. Vaihe 3 Levitä Sikaflex-massaa alempaan tiivisteeseen kuvan mukaisella tavalla. Varmista, että massa muodostaa katkeamattoman ja tasavahvan palon. Taita päällimmäinen tiiviste paikalleen ja painele tiivistettä niin, että massa hiukan pursuaa esiin. Näin varmistat, että tiivisteet ovat kauttaaltaan liimaantunut kiinni. Viimeistele Sikaflex-massalla tiivisteiden päät, tiivistepallojen päät ja saumakohdat niin, että mihinkään ei jää ilmarakoja. 1 4 U P O N O R - R a d o n JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

15 Alapohjan läpivientitiivisteen asennusohje Alapohjan läpivientitiiviste on tarkoitettu erityisesti radontiivistykseen, mutta sillä voidaan myös parantaa rakenteen ilmatiiveyttä. Tuotteilla voidaan tiivistää alapohjasta läpi tulevat erikokoiset viemäriputket, käyttövesiputket sekä muut putket. Tiivisteen käyttö ei edellytä mitään työkaluja. Tuotteissa on valmiiksi sopivan kokoinen reikä. Kun tiivistettävä putki on paikoillaan, venytä tiiviste putken ympärille ja paina alas eristelevyn päälle. Halutessasi asenna syntyvän kauluksen päälle nippuside kiristämään liitosta. Huom! Pienemmän putkikoon tiivisteestä voidaan tarvittaessa tehdä sopiva tiiviste suuremmalle putkelle leikkaamalla reikää saksilla suuremmaksi. Yksittäisiin sähköjohtoläpivienteihin voidaan käyttää esim. pienintä tiivistekokoa teippaamalla reikä umpeen ja tekemällä ehjään kumiosuuteen erillinen sopivan kokoinen pieni reikä tai pisto. Erilliset läpivientitiivisteet ovat tehty seuraaville putkille: 25/28 mm:n käyttövesiputki tai 32 mm:n viemäriputki 50 mm viemäriputki 75 mm viemäriputki 110 mm viemäriputki Tiivisteissä on kahdella sivulla tartuntaelimet betonilaattaan tarttumista varten. Tuote asennetaan tartuntaelimet ylöspäin. Tiiviste asennetaan lattiaeristeiden päälle raudoitusverkon alle. Jakotukkitiivisteen asennusohje Tuoteperheestä löytyy lisäksi erillinen käyttövesijakotukkeja varten tehty tiivistysratkaisu. Tuote koostuu tiivisteestä sekä reikien tekoon tarvittavasta 14 mm:n lyöntihelmestä. Aseta tiiviste eristeiden päälle jakotukin viereen. Merkitse kynällä tiivisteeseen putkien paikat. Nosta tiiviste esim. 50 x 100 mm puun päälle ja lyö vasaraa ja helmeä käyttäen reiät putkia varten. Pujota putket tiivisteen reikiin ja paina tiiviste alas eristeen päälle. Mikäli tiiviste limittyy seinän radontiivisteen kanssa, poista jakotukkitiivisteestä tarpeeton tartuntaelin repimällä se irti. U P O N O R - R a d o n JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

16 E. Saneerauskohteet Rakennuksen ulkopuolelle asennettava radonjärjestelmä Kestävä radonkanavisto perus-. korjattavaan rakennukseen asennusvalmiina pakettina Tämä paketti on tarkoitettu olemassa olevan rakennuksen radonhaittojen vähentämiseen. PE- ja PP-muoveista valmistettu kanavisto on täysin syöpymätön ja sen osat sopivat tiiviisti toisiinsa. Puhallinkaivo on myös asennusvalmis paketti. Puhallinkaivon puhaltimelle tuodaan sähkönsyöttökaapeli. Puhaltimen kierrosluvun säätö voidaan toteuttaa paketin mukana toimitettavalla moottorisäätimellä. Puhaltimen käyttökytkin, säädin ja mahdollinen kello-ohjaus kannattaa sijoittaa rakennuksen sisätiloihin ammattitaitoisen sähköasentajan toimesta. Pakettiin sisältyy moottorisäädin, mutta sähkönsyöttökaapelin hankkii sähköasentaja. Peruskorjauspaketti asennetaan rakennuksen ulkopuolelle keskeiselle paikalle rakennukseen nähden oheisen esimerkkipiirustuksen ohjeita noudattaen. Tällä järjestelmällä tuuletetaan alapohjan alapuolen maa-aineskerrosta, jotta rakennuksen alle syntyvä radonkaasupitoisuus saadaan riittävästi vähenemään. Tarkoituksena on saada aikaan alipaine, jonka johdosta rakennuksen alle kertyvä radon-ylipaine saadaan hallitusti ohjattua rakennuksen alapohjan ulkopuolelle. Järjestelmän tehokkuus radon-. kaasujen poistamisessa on riip-. puvainen rakennuksen alapoh-. jan alla olevan maaperän koos-. tumuksesta. Rakennuksen alapohjan huuhteluvaikutus toteutuu parhaiten, mikäli rakennuksen alla on karkeaa hiekkaa ja vastaavasti heikommin, mikäli rakennuksen alla on tiivis maa-aineskerros. Joissakin tapauksissa yhteen rakennukseen tarvitaan useampi peruskorjauksen Radonputkistopaketti mm rei ittämätön putki 2. Kevytpeite, jolla estetään ilman virtaus yläpuolelta 3. Tuuletuspaalu 4. Puhallinkaivo 5. Kevytpeitteen alapuolelle tuleva putki rei itetään 6. Puhaltimen moottorisäädin 1 6 U P O N O R - R a d o n JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

17 Taipuisa 160 mm rei ittämätön putki 2. Kevytpeite, jolla estetään ilman virtaus yläpuolelta 3. Tuuletuspaalu 4. Puhallinkaivo 5. Kevytpeitteen alapuolinen osa putkesta rei itetään 6. Puhaltimen moottorisäädin 4 Asentaminen 1. Radonjärjestelmän asentaminen aloitetaan kaivamalla kanavistolle ja puhallinkaivolle kaivanto ja imukuoppa rakennuksen pidemmän sivun keskivaiheille perusmuurin lähelle. Puhallinkaivoa ei saa asentaa ajoneuvojen liikennealueelle. Imukuopan tilavuudeksi suosittelemme vähintään 200 dm 3. Kaivannon pohja tasoitetaan ja tampataan oikeaan korkeuteensa. 2. Imuputki sijoitetaan rakennuksen perusmuurin läheisyyteen sokkelin anturaperustuksen alapuolelle. Rei'itetty imuputki imee pohjasorasta radonpitoista ilmaa ja estää samalla ns. ylipaineen muodostumisen rakennuksen alle. 3. Piha-alueelle johtavan siirtokanavan päässä sijaitseva tuuletuspaalu asennetaan vähintään 8 metrin etäisyydelle rakennuksesta ja suunnataan rakennuksesta poispäin. 4. Koska maaperästä tuuletettava ilma on talviaikaan lämpimämpää kuin ulkoilma, poistoputken jäätyminen on estettävä käyttämällä lämmöneristeitä. 5. Imuputken imukuoppa täytetään sepelisoralla, raekoko yli 10 mm, ja tiivistetään oikeaan korkeuteen oheisen esimerkkipiirustuksen mukaisesti. Imukuopan sepelisorassa ei saa olla raekooltaan alle 10 mm kokoista maa-ainesta. Tämän jälkeen imukuopan sepelikerroksen päälle asennetaan kevytpeite, joka tiivistetään putken ympärille joko teipillä tai nippusitojalla. Kevytpeite levitetään myös imukuoppa-alueen ulkopuolelle n. 1 metri. Kevytpeitteen asennuksen jälkeen kaivanto kokonaisuudessaan täytetään tiiviisti soralla kanaviston yläpinnan tasolle. Puhallinkaivon ja rakennuksen väliin asennetaan sähkönsyöttökaapeli. Kanaviston päälle suosittelemme asennettavaksi 2 metrin leveydelle styrox- tai uretaani-eristelevyjä. Styrox-eristeen paksuuden pitäisi olla vähintään 50 mm. Eristelevyjen saumojen kohdalle asennetaan 500 mm leveät eristekaistaleet. Puhallinkaivon ympärille asennetaan myös eriste. Tämän jälkeen loppuosa kaivannosta täytetään lopulliseen muotoonsa soralla ja pintamaa-aineksella. 6. Sähköasentaja asentaa käyttökytkimen, kello-ohjauslaitteen ja muut tarvittavat sähkölaitteet paikoilleen. Puhaltimen kierrosluvun säätö toteutetaan paketin mukana toimitettavalla moottorisäätimellä. Lopuksi sähköasentaja tarkastaa, että puhaltimen siipipyörä pyörii oikeaan suuntaan ja laitteiston laitteet toimivat oikealla tavalla. U P O N O R - R a d o n JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

18 Radonpaketti saneeraukseen (rakennuksen ulkopuolinen asennus) Tuote Uponor nro Määrä Sadevesiputki 160 PP, muhviton 3 m kpl 160 x 90 muhvikulma kpl Pistoyhde kpl Kaksoismuhvi kpl Puhallinkaivo puhaltimella ja muovikannella kpl Ross saneeraussarja kulmaosalla 160 harmaa (RR23) kpl Ross-pystyputki 160 harmaa (RR23) kpl Sadevesiputki PP-kumitiiviste kpl Moottorisäädin 0,1-2,0 A kpl Pinta-asennuskotelo kpl Suojapeite imupesään kpl Uponor-liukuaine kpl Asennusohje Uponor-pussi Puulava (iso) 1 kpl 1 kpl 1 kpl Lisätarvikkeet Tuote Uponor nro Määrä Moottorisäädin 0,1-2,0A kpl Pinta-asennuskotelo kpl Muovikansi kpl RST-kansi kpl Valurautakansi (umpi) kpl Valurautakehys kpl Kanavapuhaltimen tekniset tiedot Kanavapuhallin on radiaalipuhallin, jossa on suora ilman läpivirtaus. Kierrosluvun säätö joko tyristoritai muuntajasäätimellä. Puhallin on kosteussuojattu ja se on tyyppihyväksytty toimimaan kosteissa tiloissa (IP44). Puhaltimen ulkokuori on sinkittyä teräslevyä, moottori on varustettu automaattisella ylilämpösuojalla. Pyöreä kanavapuhallin SK-160C Koodi Jännite 230/50 Nimellisvirta 0,44 Nimellisteho 100 Pyörimisnopeus 2480 Ilman lämpötila 65 Paino 4,3 Kokonaispaine Pa Ilmavirta m 3 /h 1 8 U P O N O R - R a d o n JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

19 Radon-saneeraus rakennuksen. sisälle asennettaessa Tuotteet myydään erikseen. Tämä kuva ja teksti ovat ainoastaan ohjeistuksena saneeraukseen sisätiloihin. 8 Huippuimuri Kaksoismuhvi Radonpoistoputki Kondensoitumisen estävä PE-eriste 2. Radonpoistoputki 3. Huippuimurin säätöyksikkö 4. Laatan alapuolinen osa putkesta rei itetään 5. Laatan läpivientitiiviste 6. Höyrysulun läpivientitiiviste 7. Kaksoismuhvi 8. Huippuimuri (hankittava erikseen) Radonpoistoputki (2) on rei ittämätöntä ja joustavaa ø 110 mm -putkea. Lattiaan tehtävä aukko ja siitä katolle johtava radonpoistoputki sijoitetaan pois näkyvistä esim. komeron tai muun vastaavan tilan kohdalle mahdollisimman keskelle rakennusta. Imuputken imukuoppa täytetään sepelisoralla, raekoko yli 10 mm, ja tiivistetään anturan alareunaan. Sepelissä ei saa olla mukana hienoainesta, joka voisi kulkeutua puhaltimelle ja heikentää järjestelmän toimivuutta.. Tämän jälkeen imukuopan sepelikerroksen päälle asennetaan kevytpeite. Kiinnitä peite imuputkeen teipillä tai nippusiteellä ettei se pääse liikkumaan. Poistoputken ja laatan liitos tiivistetään huolellisesti. Poistoputken ja yläpohjan lävistys tiivistetään höyrysulun läpivientitiivisteellä (6). Poistoputki liitetään huippuimuriin kaksoismuhvilla (7). Muhviliitokset tiivistetään kumitiivisteillä. Radonpoistoputken ullakkotilassa oleva osa ympäröidään kauttaaltaan kondensoitumisen estävällä PE-eristeellä ja 50 mm lämpöeristeellä (mineraalivilla). (1). Yläpohjan höyrysulun tiivis lävistys tehdään höyrysulun läpivientitiivisteellä (6). Taipuisaa putkea asennettaessa on huolehdittava, että putkeen ei tule sellaisia mutkia, jotka mahdollistavat veden kerääntymisen putkeen. Vesikaton kattoläpiviennin tai huippuimurin väri ja malli riippuvat vesikaton materiaalista, minkä vuoksi se hankitaan tapauskohtaisesti erikseen. Huippuimuri (8) asennetaan poistokanavaan. Huippuimuri sijoitetaan riittävän kauas ilmanvaihdon tuloilmalaitteista ja avattavista ikkunoista. Huippuimurin säätöyksikkö (3) sijoitetaan huoneiston sisälle. Mikäli huippuimuria ei asenneta heti, huippuimurille on tuotava sähkönsyöttökaapeli. U P O N O R - R a d o n JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

20 Radon-tuotteet saneeraukseen (rakennuksen sisälle) Myydään kappaleittain. Tuote Uponor nro Määrä Radonpoistoputki 20 m kpl PE-eriste 20 m kpl Kaksoismuhvi kpl Sadevesiputki PP-kumitiiviste kpl Höyrysulun läpivientitiiviste kpl Läpivientitiiviste lattia kpl Moottorisäädin 0,1-2,0 A kpl Pinta-asennuskotelo kpl Uponor-liukuaine kpl 2 0 U P O N O R - R a d o n JÄ R J E S T E L M Ä N s u u n n i t t e lu - ja a s e n n u s o h j e

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

Sisäilman radon. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisäilman radon Kotien radonpitoisuudet ovat Suomessa korkeita. Radonia kannattaa torjua jo talon rakennusvaiheessa,

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

Rakenteiden ja liitosten rakennusfysiikkaa Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi

Rakenteiden ja liitosten rakennusfysiikkaa Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi Virpi Leivo, DI Tutkija, TTY/Rakennetekniikka virpi.leivo@tut.fi Diffuusio, konvektio ja ilmanvaihto Kosteuden kulkeutuminen

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu / js TIEDOTE 11.1.2011 TIEDOTE HUONEILMAN RADONTILANTEESTA, RADONMITTAUKSISTA SEKÄ RADONISTA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Radonista ja radontilanteesta Radon

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

Hyvä tästä vielä tulee. Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit

Hyvä tästä vielä tulee. Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Hyvä tästä vielä tulee Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Kuva: Eija Haapalainen, Pirkanmaan maakuntamuseo Hyvä tästä vielä tulee Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Tapani Koiranen Mari Imppola

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA www.termopanels.fi SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA Sisällysluettelo Johdanto 3 Seinäelementit PUR/PIR PolTherma DS PolTherma PS PolTherma

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi.

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi. Sisältö Jäteyhteiskuntamme 1. Jäte yleensä 9 1.1. Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan 9 1.2. Jätteiden haittavaikutukset 9 1.3. Jätteen hävitys 10 1.4. Jäte ja jätesanasto 10 Jätevesi ja sen puhdistus

Lisätiedot

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Jodat YMPÄRISTÖENERGIA Oy Uittosalmentie 210 35990 Kolho puh. 040-77321 39 Perehdy tähän ohjeeseen huolella

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT Building Technology Sähkölämmitys Tämä esite antaa käytännöllisiä vinkkejä sähkölämmitykseen, lämmityksen asennukseen ja hyötyihin, joista asunnonomistajat voivat nauttia vuosia

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI FI 2 FI Sisällysluettelo 1.1 Tekniset tiedot 4 2. Huomioitavaa ennen kiukaan asentamista 5 2.1 Saunatila 5 2.2

Lisätiedot

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta

Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta TAMPERE 2003 Suomen Betonitieto Oy Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA 1 Betonivalmisosarakentamisen kosteudenhallinta Olli Teriö TAMPERE 2003

Lisätiedot

Ohje KAIVOLLE. HUOMIOI! Huomioi että käytössä olevaan kaivoon voi muodostua kaasuja, KOMBIKAIVO. Kuva 1. SISÄÄN ULOS SISÄÄN PB (2)

Ohje KAIVOLLE. HUOMIOI! Huomioi että käytössä olevaan kaivoon voi muodostua kaasuja, KOMBIKAIVO. Kuva 1. SISÄÄN ULOS SISÄÄN PB (2) Versio 1.0 2012-01-27 Kuva 1. ULOS KOMBIKAIVO PB (2) 1 kpl sisään tulo jako-/ tarkastuskaivolle 130 mm pohjasta 4 kpl ulostuloja (joista 2 kpl ovat valinnaisia) jako-/ tarkastuskaivolle, 30 mm pohjalta

Lisätiedot

Rakennusten tiiviysmittaus

Rakennusten tiiviysmittaus Rakennusten tiiviysmittaus Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita

Lisätiedot

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST ASENNUS SUORAAN RAKENTEESEEN LAADITTU

Lisätiedot

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR SC1809 12 EN 1298 - IM - fi TURVALLISUUTTA JOKA ASKELEELLA wibeladders.fi

Lisätiedot

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE FI LAAVUKIUAS SÄHKÖLLÄ JA PUULLA TOIMIVA YHDISTELMÄKIUAS VEDELDADE BASTUUGNAR WOODBURNING SAUNA STOVES ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE MALLIT:

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko

Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko 1/2000 Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko Rakennutan hyvän ja taloudellisen talon Ruotsin eko-kylästä tuli energiatuhlari MotiVoittaja -kilpailu alkanut Muovia vai paperia tiivistykseen? 1 Asiantuntijana

Lisätiedot

LATTIAT JA VÄLIPOHJAT

LATTIAT JA VÄLIPOHJAT LATTIAT JA VÄLIPOHJAT Levylattiat Gyproc-lattiarakenne on kehitetty ala- ja välipohjiin sekä vanhojen lattioiden korjaamiseen. Rakenne soveltuu kaikenkokoiseen rakentamiseen. Perusideana on kaksinkertainen

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox Tyyppi 3700- Mallit VALLOX 0 SE R VALLOX 0 SE L Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox.09.4 SF.3.04 Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet

Lisätiedot

ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122

ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 SISÄLLYSLUETTELO Sivu ILOX MOSAIK KONEEN OSAT 2 ILMANVAIHDON TARVE 3 ILMANVAIHDON OHJAUSVAIHTOEHDOT 3 KÄYTTÖÖNOTTO 4 3.1 Jälkilämmitys

Lisätiedot