6. Parisuhde yhteyksissään: Muu ympäristö 7. Parisuhteen vaiheet: Symbioosivaihe

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6. Parisuhde yhteyksissään: Muu ympäristö 7. Parisuhteen vaiheet: Symbioosivaihe"

Transkriptio

1 DIAT 1. Käsikirjan rakenne 2. Terve parisuhdetalo (Gottman) 3. Parisuhteen kehrä: Pyörivä "viipperä" 4. Parisuhteen kehrä: Kehräkuvio selityksin 5. Parisuhde yhteyksissään: Perheet 6. Parisuhde yhteyksissään: Esimerkki tunnesuhteista t perheissä 6. Parisuhde yhteyksissään: Muu ympäristö 7. Parisuhteen vaiheet: Symbioosivaihe 8. Parisuhteen vaiheet: Itsenäistymis- ja eriytymisvaihe y (1) 9. Parisuhteen vaiheet: Itsenäistymis- ja eriytymisvaihe (2) 10. Parisuhteen vaiheet: Aikuisten liitto, todellinen parisuhde 11. Parisuhteen negatiivinen vuorovaikutuskehä 12. Tuhoisat vuorovaikutustavat: Neljä tuhoisaa vuorovaikutustapaa 13. Tuhoisat vuorovaikutustavat: Tuhoisien vuorovaikutustapojen vastakohdat 14. Läheisyyden säätely parisuhteessa 15. Hoida parisuhdettasi päivittäin 16. Parisuhteen hoitaminen vaatii työtä ja taitoja 17. LISÄAINEISTO: Vauvan tulo parisuhteeseen (4 kpl)

2 Osat ja kysymykset, joihin ohjaajan käsikirja vastaa Mitä 3 Malli koulutuksen toteuttamiseksi 4 Liitteet koulutusaineistoa Mitä yleistä on tehtävä on ja huomioitava käytössäni järjestelyissä ja 2 Taustateoriat valmiina valmistautumisessa Millaisia teorioita ja Mistä saa Miten kukin tutkimuksia on lisätietoa ja koulutustilaisuus parisuhteen apua pari- viedään läpi hoitamisesta, suhtee- ongelmien Mitä päivän seen ennaltaehkäisystä, ohjelmassa on Miten koulutuksen Mitä kerron ja kirjoitan 1 Johdanto ja vaikutuksista näytän osallistujille ilmoituksia, taustat Millaisen mallin alustuksiksi kutsuja, Mikä on tämän Väestöliitto on Miten vedän todistuksia kirjan tavoite kehittänyt julkaisujen harjoitukset, mitä ym. Mihin asia ja kokemusten k jaan osallistujille liittyy pohjalta Suomeen Miten muulla tavoin voi Mitä on tehty Mitä jatkoksi koulutusta toteuttaa parisuhde- projektissa ehdotetaan

3 Terve parisuhdetalo (Gottman & al.) JAETTUJEN SYMBOLISTEN MERKITYSTEN LUOMINEN Yksilöllisten elämän unelmien, kertomusten, myyttien, metaforien yhdistäminen ehkäisee aviollista jumittumista (gridlock) KONFLIKTIN SÄÄTELY (1) Saada aikaan dialogi pysyvissä ongelmissa jumittumisen sijaan (2) taidot ratkaista ongelmat, jotka voidaan ratkaista (3) positiivinen tunnetila ja fysiologinen rauhoittuminen POSITIIVISEN TUNNETILAN VALLITSEVUUS (PSO) AVIOLLINEN YSTÄVYYS Positiivisen tunnetilan luominen rauhallisissa tilanteissa (1) Rakkauden kartat (2) Ihailu ja kiintymys -systeemi (3) toista kohti kääntyminen vs. poispäin kääntyminen (emotionaalinen pankkitili)

4 Parisuhteen kehrä

5 Parisuhteen k h ä Ihailu kehrä Seksuaali- Hellyys Intiimiys Arvostus K i Seksuaalisuus Kumppanin tunteminen Ristiriidat ja ongelmat Ti Parisuhdeodotukset Kiintymys Reagointija käsittelytavat Rakkaus Toivo T a h t U s k Henkilö- Omat parisuhdetarinat Tunneyhteyden rituaalit Rakkaus t o o Suhde perhee- Henkilökohtainen lä ä Henkilö kohtaiset unelmat Jaettujen merkitysten l i p seen Suhde ympä- Suhde sukuun elämä Mehenkiluominen ympäristöön syys

6 Parisuhde yhteyksissään: y perheet Isä Äiti Isä Äiti Mies Nainen

7 Parisuhde yhteyksissään: esimerkki tunnesuhteista perheissä Isä Äiti Isä Äiti Työ Mies Nainen Lapsi

8 Parisuhde yhteyksissään ympäristöön Työ Yhteiskunta Ystävät Suku Mies Nainen Arvot Kulttuuri Harrastukset Lasten ystävät Lasten harrastukset

9 Parisuhdevaiheista Symbioosivaihe Rakastuneena oleminen Sulautuminen, honey moon, olemme yhtä Kiintymyksen ja huolehtimisen eli tunnesiteen muodostumisen vaihe Yhteisen sosiaalisen todellisuuden, viitekehyksen luominen Yhdessä tekemisen, kiinnostusten ja toimintojen luomista ja jakamista, ongelmien ratkaisu yhdessä Seksuaalisuus tärkeänä osana suhdetta

10 Parisuhdevaiheista Itsenäistymis- ja eriytymisvaihe Korostunut rajojen hakeminen, pahin tappeluvaihe. Tässä vaiheessa parit voivat päätyä turhaan eroon. Tilaisuus parisuhteen kehittymiseen, joka erotessa menetetään Jotkut taas juuttuvat tähän vaiheeseen eikä parisuhde kehity, junnaa. Jotkut hakevat tässä kohdassa uuden puolison pääsemättä kehityksessä eteenpäin.

11 Parisuhdevaiheista Itsenäistymis- ja eriytymisvaihe Vastavuoroisuuden vaihetta Puolisot arvioivat suhdettaan ja sen jatkuvuutta. Itsenäistyminen, hyväksytään itsensä ja toinen todellisena henkilönä, ei illuusiona, idealisoituna, mielikuvitushenkilönä Oikeus olla oma itsensä. Päätös yhdessä olemisesta tai kehitys eroon; aikuisen vastuu, hyvä erillisyys, omat harrastukset t jne.

12 Parisuhdevaiheista Aikuisten liitto, todellinen parisuhde Oikeus olla oma itsensä Todellisen toisen rakastaminen, ei illuusionomaisena, i i idealisoituna it haavekuvana Kyky yyilmaista todellisia tarpeitaan ja tunteitaan ja ottaa vastaan toisen tunteita ja tarpeita Kyky olla rakentavasti eri mieltä ja ratkaista riittävän hyvin riitoja, osata riidellä. Intimiteetti, it tti kumppanit jakavat tunteitaan ja fantasioitaan itseä ja toista kunnioittaen, syvempi seksuaalisuhde.

13 Parisuhteen negatiivinen vuorovaikutuskehä Henkilö A Henkilö B Pettynyt ja loukkaantunut B:hen takertuu t huutaa, raivoaa kritisoi, syyttää KÄYTTÄYTYMINEN Puolustautuu vetäytyy, ottaa etäisyyttä torjuu kivettyy, vaikenee pettymys raivo, viha häpeä SEKUNDAARINEN TUNNE (ilmaistaan) turhautuminen ärsyyntyminen viha jään yksin, tyhjän päälle hylätyksi tuleminen pelko, kauhu lohdutus kiintymys turvallisuus MERKITYS ITSELLE PRIMAARINEN TUNNE (ei ilmaista) SYVEMPI TARVE olen aina väärässä en kelpaa avuttomuus riittämättömyys suru pelko hyväksytyksi tuleminen kumppanuus huolenpidon ja rakkauden hyväksyntä

14 Neljä tuhoisaa vuorovaikutustapaa Syyttely ja kritisointi persoonan arvostelu ( sinussa on se vika tai puute ) yleistävä ( aina, taas sinä ) Puolustautuminen vastuusta irtisanoutuminen vika on toisessa kokonaan tai onhan hänkin tehnyt Halveksunta toisen arvon, järkevyyden, pystyvyyden, yrittämisen tms. kyseenalaistaminen asettuminen yläpuolelle ja sen ilmaisu sanoin tai elein (pilkka, sarkasmi, naureskelu, vino hymy, silmien pyörittely ) Vaikenemisen muuri vetäytyminen vuorovaikutuksesta, reagoimattomuus, vastaamattomuus toisen yhteydenottoyrityksiin, kivettyminen

15 Tuhoisien vuorovaikutustapojen vastakohdat Syyttely ja 1. Toiveita ja palautetta kritisointi rakentavasti, pehmeästi toisen käyttäytymisestä Puolustautuminen Halveksunta Vaikenemisen muuri 2. Vastuunotto (ainakin osin) omasta toiminnasta tai asiain i tilastat 3. Arvostamisen kulttuuri, hyvän vahvistaminen (jopa riidellessä) 4. Yhteydessä pysyminen, rauhoittuminen, toisen kuuleminen

16 Läheisyyden säätely parisuhteessa A B A B A ja B = parisuhteen osapuolia = kulkureitit A B

17 Hoida parisuhdettasi päivittäin Eron hetkellä: Ennen kuin aamulla lähdet liikkeelle, pidä huoli, että tiedät vähintään yhden asian, mitä kumppanillasi i on odotettavissa päivän ä aikana. Kun palaatte yhteen: Käyttäkää molemmat hetki aikaa kertoaksenne k päivästänne. ä Toinen keskittyy kuuntelemaan ja olemaan ymmärtäväinen. Ei neuvoja. Ihailu ja arvostus: Viestitä joka päivä kumppanillesi aitoa ihailua ja arvostusta. Pientäkin. Kiintymys ja tunneyhteys: Osoittakaa toisillenne hellyyttä: koskettakaa, suudelkaa ja halatkaa: aamulla, illalla, tavatessanne, erotessanne, pyytäkää anteeksi Tutustukaa toisiinne yhä uudelleen: Olkaa kiinnostuneita toisistanne, ottakaa selvää toistenne tarpeista ja toiveista, kääntykää toistenne puoleen, järjestäkää j treffit jne.

18 Toimiva parisuhde vaatii työtä ja taitoja 1. Säilytä kosketus kumppaniisi ja hänen elämäänsä 2. Pidä yllä ihailua ja rakkautta 3. Pidä yllä elävä ä yhteys kumppaniisi i 4. Luo positiivinen näkökulma 5. Siirry jumiutuneesta taistelusta vuoropuheluun 6. Ratkaise ongelmat rakentavasti 7. Kunnioita kumppanisi elämän unelmia 8. Luo yhteisiä tavoitteita 9. Vältä parisuhteen karikot 10. Erilaisuus kasvun mahdollistajana

19 LISÄMATERIAALIA? Vauvan tulo parisuhteeseen

20 Parisuhdevaiheista Kun kahdesta tulee kolme: tutkimustuloksia Vauvan 3 ensimmäisen vuoden aikana 67:llä %:lla parisuhdetyytyväisyys putoaa merkittävästi Vihamielisyys lisääntyy myös suhteessa Intiimiys vähenee poikkeuksetta suhteessa, samoin seksuaalinen tyytyväisyys y vähenee, haluttomuus tavallista Äideillä %:lla, isillä 30 %:lla masennusoireita (U.S.A) Naimisissa olevista 25 % tulee eroamaan 5 vuoden kuluessa ja avoliitoissa erot kolminkertaisia (U.S.A) Vauvojen emotionaalinen ilmasto ensimmäisen elinvuoden aikana: masennus

21 Parisuhdevaiheista Vauvan tulo parisuhteeseen Odotuksia, mielikuvia äitiydestä, isyydestä ja vauvasta, parisuhteesta vauvan kanssa Parhaimmillaan ill parisuhde paranee ja tiivistyy raskausaikana Suhde usein huonoimmillaan 6 kk syntymän y jälkeen. Kriittinen vaihe

22 Parisuhdevaiheista Kumppanit vanhemmuudessa Suhde yksilöllinen Romanttinen, seksuaalinen puoli ja vanhemmuuden liitto (kahden erilaisen asian joustava yhdistäminen) i Luottamus toiseen isänä ja äitinä Isän ja äidin roolit erilaisia Sitoutuminen, vastuu Verkosto

23 Parisuhdevaiheista Kumppanit vanhemmuudessa Useat vanhemmat ovat huonosti koordinoituja silloin toistensa suhteen Seurauksena vaikeuksia myös lukea vauvan emotionaalisia merkkejä Vanhemmat voivat kokea haasteen liian vaikeana ja vetäytyvät Ennaltaehkäisyn mahdollisuudet?

PERHEVALMENNUS 2008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke

PERHEVALMENNUS 2008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke PERHEVALMENNUS 008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke PERHEVALMENNUKSEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN SEUDULLA Perhevalmennus on jatkuvasti kehittyvä toimintamuoto, jonka tavoitteena on valmentaa tulevia vanhempia

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN PIENOISTIETOPAKETTI UUSPERHEEN YDINKYSYMYKSISTÄ. Helena Lehtimäki

MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN PIENOISTIETOPAKETTI UUSPERHEEN YDINKYSYMYKSISTÄ. Helena Lehtimäki MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN PIENOISTIETOPAKETTI UUSPERHEEN YDINKYSYMYKSISTÄ Helena Lehtimäki Lappeenrannan uusperheneuvojakoulutus 2014-2015 MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN

PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN Marianna Roine Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia - ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIISTELMÄ DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN YKSIKKÖ Marianna

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 6. Parisuhdeopas opiskelijoille

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 6. Parisuhdeopas opiskelijoille YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 6 2009 Parisuhdeopas opiskelijoille Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut Töölönkatu 37 A 00260

Lisätiedot

NAISTEN EROTARINOITA - millaista on olla eronnut nainen, jolla on lapsia

NAISTEN EROTARINOITA - millaista on olla eronnut nainen, jolla on lapsia NAISTEN EROTARINOITA - millaista on olla eronnut nainen, jolla on lapsia Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Pro gradu tutkielma Anne Rummukainen Kevät 2007 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Terveystieteen

Lisätiedot

VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN

VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN Kehittämistyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Kätilö 2012 Katri Hakala VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN Perhevalmennuksen kehittämistyö KEHITTÄMISTYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Uusperheneuvojakoulutus 2012

Uusperheneuvojakoulutus 2012 Uusperheneuvojakoulutus 2012 Eron psyykkinen työstäminen Milla Sahla Uusperheneuvojakoulutuksen kehittämistyö 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Johdanto...3 Avio- ja avoerot Suomessa...4 Eroamisen

Lisätiedot

Vanhemman opas. Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon

Vanhemman opas. Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Erotako vai pysyä yhdessä? s. 4 Eropäätöksestä eteenpäin s. 6 Lapsen huomioiminen vanhempien erossa s. 22 Erotako vai pysyä yhdessä? Eropäätöksestä eteenpäin Parisuhteen

Lisätiedot

UUSPERHE PERHEENÄ 13.10.2011. Pekka Larkela, Perheterapeutti VET Nina Wasenius-Frantsi, Uusperheneuvoja SUPLI

UUSPERHE PERHEENÄ 13.10.2011. Pekka Larkela, Perheterapeutti VET Nina Wasenius-Frantsi, Uusperheneuvoja SUPLI UUSPERHE PERHEENÄ 13.10.2011 Pekka Larkela, Perheterapeutti VET Nina Wasenius-Frantsi, Uusperheneuvoja SUPLI Otimme itsemme ja lapsemme. Synnytimme historioistamme yhdessä perheen -Uusperheen (Ketola-Orava

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

PARISUHTEEN JA SEKSUAALISUUDEN MUUTOKSIA RASKAUDEN AIKANA JA NIIHIN LIITTYVÄ TUKI

PARISUHTEEN JA SEKSUAALISUUDEN MUUTOKSIA RASKAUDEN AIKANA JA NIIHIN LIITTYVÄ TUKI PARISUHTEEN JA SEKSUAALISUUDEN MUUTOKSIA RASKAUDEN AIKANA JA NIIHIN LIITTYVÄ TUKI Kelppe-Räsänen Elina Nieminen Suvi Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

ERO JA VANHEMMUUS. Sirkku Kiesewetter Sosiaalityöntekijä Psykoterapeutti 11.6.2013

ERO JA VANHEMMUUS. Sirkku Kiesewetter Sosiaalityöntekijä Psykoterapeutti 11.6.2013 ERO JA VANHEMMUUS Sirkku Kiesewetter Sosiaalityöntekijä Psykoterapeutti 11.6.2013 A V I O E R O Avioero tuo syyllisyydentäyteinen ja traumaattinen sana. Mistä siinä oikeastaan on kyse? Avioerossa tulevat

Lisätiedot

1.KURSSIKERTA: TUTUSTUMINEN JA IHMISSUHTEET

1.KURSSIKERTA: TUTUSTUMINEN JA IHMISSUHTEET SUHDESOPPA JOHDANTO Suhdesoppa-kurssi on kehitetty nuorten kanssa käytettäväksi. Bovallius-ammattiopiston pilottikursseille osallistuneet nuoret ovat 16-19 vuotiaita ja tarvitsevat opinnoissaan erityistä

Lisätiedot

Näkymätön seksuaalisuus. Raportti Seksuaalinen hyvinvointi etenevissä muistisairauksissa hankkeen tuloksista

Näkymätön seksuaalisuus. Raportti Seksuaalinen hyvinvointi etenevissä muistisairauksissa hankkeen tuloksista Näkymätön seksuaalisuus Raportti Seksuaalinen hyvinvointi etenevissä muistisairauksissa hankkeen tuloksista MUISTILIITON JULKAISUSARJA 2014 Rakkauden kipeä viilto kun istun yksin iltaa ja muistelen sinua.

Lisätiedot

Avoimen Tilan Ulottuma

Avoimen Tilan Ulottuma atu Avoimen Tilan Ulottuma Nappi julkaisut 1/2008 1. painos teksti: Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti ulkoasu: Pia Barclay Nappituntumalla Seksuaalisuus on suuri ja kiehtova aihe. Sen voi nähdä

Lisätiedot

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Sisällys Mies, nainen ja perhe Kun kaikki alkaa... 6 Perhe muutoksessa... 8 Unelmat vai todellisuus... 9 Persoona ja kulttuuri... 10 Tietoja

Lisätiedot

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Sanasta miestä Sanasta miestä Kokemuksia miesten kriisityöstä Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 36 Ulkoasu: Markus Itkonen Taitto: Timo Jaakola Kirjapaino:

Lisätiedot

23. Synnytyksenjälkeinen masennus

23. Synnytyksenjälkeinen masennus 23.01 23. Synnytyksenjälkeinen masennus 23.01 Johdanto 3 23.10 Mitä tarkoitetaan synnytyksenjälkeisellä masennuksella? 3 23.20 Äidin masennuksen riskit ja tunnistaminen 4 23.25 Masentuneen äidin tuen tarve

Lisätiedot

KRIISITYÖ USKOTTOMUUSKRIISISSÄ

KRIISITYÖ USKOTTOMUUSKRIISISSÄ Lopputyö Seksuaalineuvojakoulutus Kevät 2014 Sexpo-säätiö KRIISITYÖ USKOTTOMUUSKRIISISSÄ Teoriakatsaus akuuttiin kriisityöhön uskottomuuskriisissä Heli Töyrymäki SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 1 2. Kriisityö

Lisätiedot

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Opas syöpäpotilaan läheiselle Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Te k s t i Sinikka Arhovaara ja Leena Rosenberg sekä Harri Vertio ja Hilkka Karesluoto Ku v i t u s Bosse

Lisätiedot

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti Heidi Savolainen Opinnäytetyö Kevät 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Oulun seudun

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot

SELVIYTYMINEN SUHTEEN PÄÄTTYMISESTÄ

SELVIYTYMINEN SUHTEEN PÄÄTTYMISESTÄ SELVIYTYMINEN SUHTEEN PÄÄTTYMISESTÄ Nyyti ry:n Eroryhmään 2008 osallistuneiden kokemuksia erosta toipumisesta Netta Karjalahti Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Avioeroprosessi on hyvin henkilökohtainen matka, mutta samalla siinä on jotain yleisesti ja yhteisesti koettua. ALUEET

Avioeroprosessi on hyvin henkilökohtainen matka, mutta samalla siinä on jotain yleisesti ja yhteisesti koettua. ALUEET 1 NAISTEN KOKEMUKSIA AVIOEROSTA JA SELVIYTYMISESTÄ Päivi Korvuo ja Minna Tenhunen-Kejonen: pro gradu tutkielma, Kuopion yliopisto 2000. (Tiivistelmä Ulla Andersson) AVIOERO PROSESSINA: Avioeroprosessi

Lisätiedot

Voivatko tunteet elpyä?

Voivatko tunteet elpyä? Voivatko tunteet elpyä? Tunteethan tulevat kun tahtovat, miten siinä mikään sitten auttaisi? Moni miettii, että onko mitään hyötyä hakea apua siinä vaiheessa, kun tunteet ovat kuolleet. Tilanne voi kuitenkin

Lisätiedot

Vanhemman opas Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon

Vanhemman opas Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon VANHEMMAN OPAS Vanhemman opas Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon Ulkoasu ja taitto: Tanja Holmberg Piirrokset: Eero Ruoranen Julkaisija: Lastensuojelun Keskusliitto/Neuvokeskus-projekti ISBN 978-951-9424-80-4

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot