ERO JA VANHEMMUUS. Sirkku Kiesewetter Sosiaalityöntekijä Psykoterapeutti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERO JA VANHEMMUUS. Sirkku Kiesewetter Sosiaalityöntekijä Psykoterapeutti 11.6.2013"

Transkriptio

1 ERO JA VANHEMMUUS Sirkku Kiesewetter Sosiaalityöntekijä Psykoterapeutti

2 A V I O E R O Avioero tuo syyllisyydentäyteinen ja traumaattinen sana. Mistä siinä oikeastaan on kyse? Avioerossa tulevat näkyviksi ne olosuhteet ja toiveet, jotka vallitsivat avioliiton solmimisen aikaan.

3 EROAMISEN SYITÄ 1. Uskottomuus 2. Päihteet 3. Läheisyyden ja rakkauden puute 4. Erilaiset elämänarvot ja tavoitteet 5. Erilleen kasvaminen 6. Fyysinen väkivalta 7. Kommunikaatiovaikeudet 8. Henkinen väkivalta 9. Työhön liittyvät syyt 10. Seksielämän ongelmat 11. Yhteisen ajan puute 12. Suhdetta ei hoidettu (Väestöliiton Perhebarometri 2003)

4 E R O N A I K A Yhden avo- tai avioeron sisällä on monta eroa. Ero pitää sisällään rakkauden syvän näkökulman. Rakkaudessa puhutaan kiintymyksestä, ystävyydestä, eroottisesta rakkaudesta ja lähimmäisen rakkaudesta.

5 EMOTIONAALINEN ERO Eron tiedostaminen = emotionaalinen ero, tunne-ero. Puolisot löytävät uudelleen keskusteluyhteyden. Keskinäinen seksuaalisuus voi vähentyä tai toinen puolisoista voi yrittää lisätä sitä peittääkseen lähestyvän katastrofin.

6 KONKREETTINEN ERO Puolisot eroavat toisistaan taloudellisesti ja yhteisesti jaetun arjen vanhemmuuden osalta

7 SOSIAALINEN ERO Osa yhteisistä ystävistä ikään kuin häviää omasta verkostosta.

8 EROAMISEN TAPOJA Eroamisen tavoilla on merkitystä itse eron kokemukseen ja siihen, millaiseksi vanhemmuus eron jälkeen muodostuu. 1. Ero pitkän pohdinnan päätöksenä. 2. Nopea eroaminen. 3. Ero tulee yllätyksenä. 4. Ero ratkaisuna elämäntilanteesta johtuviin ongelmiin. 5. Lapset ja eron käytännöt.

9 ERON JÄLKEISISTÄ TUNTEISTA Eron jälkeisissä tunteissa voi olla myös jotain hyvää. Vahingollisinta lapsille on aikuisten väliset jatkuvat riidat. Eron tavoitteena tulisi olla asiallinen vuorovaikutus. Kielteisiä tunteita ruokkii syyllisyys, toteamus: olen rikkonut perheeni. Eron jälkeen pari saattaa miettiä: olemme molemmat vanhempia. Mietitään omaa vanhemmuutta ja toisen vanhemmuutta.

10 KORJAAVA SUHDE EROPROSESSISSA VANHEMPIEN LÖYTYMINEN (1). Erossa tulevat näkyviin lapsuuden ajan suhteet. Lojaaliuden ja syyllisyyden tunteita suhteessa nykyiseen kumppaniin. Samoin kuin aikoinaan lapsena ja nuorena kokivat omaa äitiä ja isää kohtaan.

11 KORJAAVA SUHDE EROPROSESSISSA- VANHEMPIEN LÖYTYMINEN (2). Puolisosuhteissaan he elävät ristiriitaisessa tilanteessa. He joutuvat kohtaamaan negatiivisia tunteita, kuten pelkoa, kostoa, avuttomuutta, häpeää, syyllisyyttä ja vihaa. Samoja tunteita he kokivat omassa lapsuudessaan suhteessa omiin vanhempiinsa.

12 KORJAAVA SUHDE EROPROSESSISSA VANHEMPIEN LÖYTYMINEN (3). Uusparisuhteessa puolisot yrittävät etsiä ratkaisua kysymyksiin, joihin he eivät onnistuneet saamaan ratkaisua lapsuuden- perheessä tai edellisessä omassa perheessään. Yksi kolmasosa etävanhempi-isistä kykenee säilyttämään eron jälkeen läheisen suhteen lapseensa. Toisella kolmasosalla eron jälkeiset tapaamiset ovat harventuneet, suhde on kuitenkin pysynyt hyvänä. Parin vuoden kuluttua erosta lopuilla isistä ei ole enää minkäänlaista suhdetta lapsiinsa.

13 KORJAAVA SUHDE EROPROSESSISSA VANHEMPIEN LÖYTYMINEN (4). Lapsille ei tule antaa vääränlaista kuvaa elämän helppoudesta ja hallittavuudesta. Monenlaiset surut kuuluvat ihmisen osaan. On luotava uskoa ja toivoa: vaikeistakin asioista voi selvitä. Lapsi tarvitsee rehellistä tietoa myös vanhempiensa erosta.

14 KORJAAVA SUHDE EROPROSESSISSA - VANHEMPIEN LÖYTYMIEN (5). Lapsen turvattomuuden tunne vähenee, kun lapselle kerrotaan, miten hänen elämänsä jatkuu erosta huolimatta. Erosta voi muodostua lapselle kasvun ja kypsymisen myötä pikemminkin rakentava kuin repivä kokemus.

15 VUOROVAIKUTUKSEN VAIKEUDET Erossa korostuvat henkilökohtaiset ominaisuudet ja vuorovaikutuksen tavat. Vaikenemista ja vetäytymistä parisuhteessa ei aina osata huomioida varoituksena parisuhteen päättymisestä tai jostakin tärkeästä kerrottavasta. Erossa tulevat näkyviksi se, miten perheessä on totuttu yli sukupolvien käsittelemään ristiriitatilanteita. Kun vanhemmat eivät kykene kommunikoimaan, joutuvat lapset helposti viestin viejiksi. Vanhempien puhumattomuus antaa lapselle huonon toimintamallin.

16 ERO JA VANHEMMUUS Erossa on kysymys ainoastaan parisuhteesta ja sen päättymisestä. Vanhemmuus pysyy erosta huolimatta. Vanhempien keskinäinen suhde on erityisen merkittävä 4-6-vuotiaalle lapselle ja murrosikäiselle nuorelle. Menettäessään alkuperäisen parin, lapsen on muodostettava omaa rakentuvaa identiteettiään muuttuneessa ympäristössä. Lapsi ei kykene käsittelemään vanhempien eroa.

17 LAPSILLE KERTOMINEN Kun vanhemmilla on omassa elämässään ahdistava kipu. Heillä on hätä itsestä ja muista. Huoli siitä, miten tässä oikein käy. Vanhemmat saattavat ajatella säästävänsä lapsia, eivätkä kerro heille harkitsevansa eroa. Kun vanhemmat kertovat eron mahdollisuudesta vanhempien tulee kertoa tämä lapsille yhdessä.

18 MIKÄ ON LAPSEN ETU? Lapsen näkökulmasta on tärkeää, miten aikuiset ymmärtävät, mitä lapsi on menettänyt. Lapsen kokemassa surussa on kysymys siitä, mitä vanhempien parisuhteen menettäminen tarkoittaa lapsen minuuden ja itsekokemuksen kannalta. Kysymys ei niinkään ole vanhempien menettämisestä. Vaikka vanhemmat eivät ole lapsen elämässä läsnä päivittäin, lapsi tarvitsee tunteen omasta itsekokemuksesta ja sen jatkumisesta.

19 LASTEN REAKTIOT VANHEMPIEN EROON. Useimmat lapset kokevat vanhempien eron yhteydessä kriisin, joka on lyhytkestoinen ja josta he selviytyvät hyvin. Osalla lapsista vaikeudet taas jatkuvat pitkään ja usein vaikeudet ovat alkaneet jo ennen vanhempien eroa. Vanhempien eron kokeneilla lapsilla on todettu enemmän käyttäytymisen ja tunne-elämän haasteita, kuin niillä lapsilla, joiden vanhemmat eivät ole eronneet.

20 MITEN EHKÄISTÄ LASTEN VAIKEUKSIA? Kriisitilanteessa oleva lapsi kysyy: Kuka minusta pitää huolta? Rehellinen tieto vähentää lapsen turvattomuutta. Lapsille on kerrottava vanhempien suunnitelmat, mahdolliset muutokset ja tapaamisjärjestelyt, mahdollisimman pian.

21 ERO VAIKUTTAA AINA UUTEEN SUHTEESEEN. Perheet hajoavat usein uskottomuuden seurauksena. On hyvä kysyä: kuinka paljon uskottomuudessa on kysymys hoitamattomasta parisuhteesta?

22 EROSTA UUTEEN ALKUUN, KORJAAVA SUHDE. Lapsuuden ajan omat suhteet vanhempiimme tulevat erossa näkyviksi. Sisäinen lapsi meissä kokee syyllisyyttä ja lojaaliutta sekä äitiä että isää kohtaan. Eroon olennaisesti kuuluvat tunteet ovat pelon, koston, avuttomuuden, häpeän, syyllisyyden ja vihan tunteet.

23 UUSI PARISUHDE - UUSPERHE Uusperheet rakentuvat usein erojen pohjalta. Usein erossa koetaan luottamuksen ja uskon parisuhteeseen kärsineen. Itsetuntoakin on loukattu. Jokaisella on oma tarinansa liitoistaan ja eroistaan; eritoten eroon johtaneista syistä.

24 LÄHTEET: Eron vaiheet; Ulla Pettilä, Lea Yli-Marttila, 1999, Tietosanoma Oy Ero haastaa vanhemmuuden; Aino Kääriäinen, 2008, LSKL/Neuvo-projekti, Libris Oy, Helsinki Jälleenrakennus kun suhteesi päättyy; Tri Bruce Fisher, 1999, Keuruuprint Oy Kun vanhemmat eroavat; Francoise Dolto ja Ines Angelino, 2005, Eveil-Kustannus, Helsinki. Lapsi ja ero; Päivi Lipponen, Pirjo Wesaniemi, 2005, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä Parisuhde uusperheen ydin; Vuokko Malinen ja Pekka Larkela, 2011, Väestöliitto, Oy Fram Ab, Vaasa.

25 K I I T O S!

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE Kaisa Meriö-Mielonen Uusperheneuvojakoulutus 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. LAPSET JA VANHEMPIEN ERO... 2 3. LAPSET JA UUSPERHE... 4 4. PERHEASIOIDEN

Lisätiedot

Vanhemman opas. Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon

Vanhemman opas. Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Erotako vai pysyä yhdessä? s. 4 Eropäätöksestä eteenpäin s. 6 Lapsen huomioiminen vanhempien erossa s. 22 Erotako vai pysyä yhdessä? Eropäätöksestä eteenpäin Parisuhteen

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

Mietitkö eroa tai oletko jo eronnut?

Mietitkö eroa tai oletko jo eronnut? Mietitkö eroa tai oletko jo eronnut? Sisällys Sivu Avioeron hakeminen Avoliitosta eroaminen Ero väkivaltaisesta suhteesta Auttajatahot Käräjäoikeus Oikeusaputoimisto Porvoon turvakoti Kela Lastenvalvoja

Lisätiedot

SISÄLLYS SIVU OSA A JOHDANTO JA TYÖN ESITTELY 2 OSA B MINUN PERHEENI -ALBUMIN KÄSIKIRJA 3 1.OLEN SYNTYNYT 3

SISÄLLYS SIVU OSA A JOHDANTO JA TYÖN ESITTELY 2 OSA B MINUN PERHEENI -ALBUMIN KÄSIKIRJA 3 1.OLEN SYNTYNYT 3 SISÄLLYS Minun perheeni - pohtiva kuva-albumi lapsen perheestä SIVU OSA A JOHDANTO JA TYÖN ESITTELY 2 OSA B MINUN PERHEENI -ALBUMIN KÄSIKIRJA 3 1.OLEN SYNTYNYT 3 2.ÄITINI,ISÄNI, SISARUKSIA - KUN OLIMME

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Sirkka Perttu Päivi Mononen-Mikkilä Riikka Rauhala Päivi Särkkälä Kirjan tekemiseen on saatu STM / Terveyden edistämisen varoja ISBN 951-97930-1-1

Lisätiedot

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa Mikko Saastamoinen, 0308142 Kirjallisuusseminaari I Syksy 2011 Lapin Yliopisto Suvi

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Sateenkaaren tällä puolen. Opas sateenkaariperheen läheiselle

Sateenkaaren tällä puolen. Opas sateenkaariperheen läheiselle Sateenkaaren tällä puolen Opas sateenkaariperheen läheiselle Alkusanat Sateenkaariperheillä tarkoitetaan lapsiperheitä, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.

Lisätiedot

UUSPERHE JA KEHITYSVAMMAINEN LAPSI

UUSPERHE JA KEHITYSVAMMAINEN LAPSI UUSPERHE JA KEHITYSVAMMAINEN LAPSI Johanna Käpynen Opinnäytetyö Paasikiviopisto Uusperheneuvojakoulutus 2008-2009 Ohjaajat: Pekka Larkela, Heikki Toimi ja Elisa Jyllikoski kevät 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA NÄKYVIIN LASTENVALVOJAN TYÖSSÄ. Kun lähisuhdeväkivallasta puhuu, siitä tulee totta

LÄHISUHDEVÄKIVALTA NÄKYVIIN LASTENVALVOJAN TYÖSSÄ. Kun lähisuhdeväkivallasta puhuu, siitä tulee totta LÄHISUHDEVÄKIVALTA NÄKYVIIN LASTENVALVOJAN TYÖSSÄ Kun lähisuhdeväkivallasta puhuu, siitä tulee totta Ero mahdollisuus vai uhka? Viranomaisten käytännöt ja mahdollisuudet ehkäistä väkivaltaa erotilanteissa

Lisätiedot

Markku Valtonen EROTILANTEEN PSYKOLOGIAA

Markku Valtonen EROTILANTEEN PSYKOLOGIAA Markku Valtonen EROTILANTEEN PSYKOLOGIAA 2 SISÄLLYSLUETTELO EROTILANTEEN PSYKOLOGIAA... 3 EROTILANTEEN PSYKOLOGIASSA ON TIETTYJÄ ERITYISPIIRTEITÄ, JOTKA ON HYVÄ TUNNISTAA... 4 RAADOLLISET TUNTEET... 4

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Miten lapset reagoivat, kun äiti sairastaa? Miten autamme lasta selviytymään?

Miten lapset reagoivat, kun äiti sairastaa? Miten autamme lasta selviytymään? Miten lapset reagoivat, kun äiti sairastaa? Miten autamme lasta selviytymään? RINTASYÖPÄYHDISTYS / DOCRATES Eva Nilson 13.10.2011 Kun äiti sairastaa, mikä on toisin? Syöpä on ruumiin sairaus, mutta se

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille 1 Johdanto Sisällys Johdanto 3 1. Suomalainen alkoholikulttuuri kasvun ympäristönä 5 A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta

Lisätiedot

PARISUHDE JA SITOUTUMINEN (Osatiivistelmä Markman, Stanley et L. Blumbergin kirjasta Riitele rakentavasti laatinut Ulla Andersson)

PARISUHDE JA SITOUTUMINEN (Osatiivistelmä Markman, Stanley et L. Blumbergin kirjasta Riitele rakentavasti laatinut Ulla Andersson) 1 PARISUHDE JA SITOUTUMINEN (Osatiivistelmä Markman, Stanley et L. Blumbergin kirjasta Riitele rakentavasti laatinut Ulla Andersson) Sitoutumisen määritteleminen Sitoutuminen saattaa merkitä vapaaehtoista

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen

Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen Virpi Kujala 1 Kirjoittajat Kujala Virpi Toimitus Heimonen Päivi Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Toimintaopas on tuotettu Eevan perhe projektin

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

Mukana myös: Lantiopohjan lihasten harjoittelu & ehkäisy synnytyksen jälkeen

Mukana myös: Lantiopohjan lihasten harjoittelu & ehkäisy synnytyksen jälkeen Mukana myös: Lantiopohjan lihasten harjoittelu & ehkäisy synnytyksen jälkeen Tutkimukset ovat osoittaneet vääjäämättömästi sen, että hyvinvoinnin ja onnellisuuden ytimessä ovat terveyden lisäksi erityisesti

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot