Myöntämisperusteet ja avustusohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myöntämisperusteet ja avustusohjeet"

Transkriptio

1 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustukset Myöntämisperusteet ja avustusohjeet

2 Sisällys Yleistä Liikunta-avustukset Yleisavustus Kohdeavustukset Ohjausavustus Koulutusavustus Vuoden urheilija-/liikuntapalkinto Stipendit ja palkitsemiset Nuorisoavustukset Yleisavustus Kohdeavustukset Palkkausavustus Projektiavustus Nuorten toimintaraha Kulttuuriavustukset Yleisavustus Kohdeavustukset Kohdeavustus kulttuuritoiminnan toteuttamiseen Hopea-Untracht -rahasto Taiteilija-apuraha Kulttuuripalkinto Runeberg-palkinto Taiteilijatalon stipendi Kulttuurisalien vuokratuki Seurataloavustukset Museoavustukset

3 Yleistä Sivistyslautakunnan hyväksymät kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustussäännöt ja hakuohjeet noudattavat Porvoon kaupungin yleisiä avustusperiaatteita niitä täydentäen. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustustenjakopäätöksen tekee pääsääntöisesti kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja sivistyslautakunnan vahvistamien avustusmäärärahojen ja avustamista koskevien perusteiden ja ohjeiden mukaisesti. Avustusten haussa käytetään Porvoon kaupungin yhteistä avustusten hakulomaketta, jonka saa kaupungin asiakaspalvelupiste Kompassista tai kaupungin kotisivuilta. Avustusten hakuaika vahvistetaan vuosittain päättyväksi maaliskuun viimeisenä arkipäivänä klo 15. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Yleisavustushakemukseen tulee aina liittää toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintakaudelta ja toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalta toimintakaudelta. Muihin avustushakemuksiin voi kuulua muita näissä ohjeissa erikseen mainittuja liitteitä. Hakemukset lähetetään ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen avustushakemus(at)porvoo.fi. Tukea hakemuksen sähköiseen tekoon saa kaupungin asiakaspalvelupiste Kompassista, Rihkamatori B. Mahdollinen paperimuotoinen hakemus jätetään Kompassiin. Yleisavustusta voi saada vain yhdeltä kaupungin toimialalta. Mikäli avustuksen myöntäminen on perustunut hakijan antamiin virheellisiin tietoihin tai avustusta ei käytetä avustusehtojen ja avustuspäätöksen mukaisesti peritään jo maksettu avustus takaisin ja maksamattoman avustuksen osalta keskeytetään maksatus. Myönnetyn avustuksen käytöstä tulee antaa selvitys seuraavan vuoden avustusta haettaessa tai mikäli uutta avustusta ei haeta viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Poikkeamat näistä yleisohjeista on kirjattu avustuskohtaisiin ohjeisiin. 1. Liikunta-avustukset Porvoolaisen liikuntatoiminnan tukemiseen myönnetään vuosittain avustuksia ja apurahoja. Avustusta myönnetään ensisijaisesti niille rekisteröidyille urheilu- ja liikuntayhdistyksille, joiden kotipaikkana on Porvoon kaupunki. Avustusta voidaan myöntää myös henkilökohtaisena avustuksena, kuten stipendinä tai koulutus-avustuksena. 1.1 Yleisavustus Hakemukseen liitetään hakulomakkeessa mainittujen liitteiden lisäksi toiminnan määrästä, laadusta ja laajuudesta kertova liite. Mikäli seuran toimintakausi ei ole kalenterivuosi ja se päättyy 1.3. jälkeen, hakee seura avustusta edellisen toimintakauden perusteella. Avustuksen tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon: 3

4 - toiminnan määrä, laatu ja laajuus (erillinen lomake) - avustuksen tarve - yhdistyksen taloudellinen tila (tarkoituksenmukainen omatoimisuus varainhankinnassa ei vähennä avustuksen määrää) - yhteiskunnallinen merkitys - yhdistyksen työ kansanterveyden, kasvatuksen ja sosiaalisen toiminnan aloilla - mahdollisimman laajojen kansanjoukkojen liikuntapalvelujen ja -tilaisuuksien järjestäminen - yleinen tiedotus- ja valistustoiminta - toiminnan tärkeys jollekin väestöryhmälle tai kaupungin alueelle 1.2 Kohdeavustukset Ohjausavustus Ohjausavustusta myönnetään alle 18-vuotiaille tarkoitettujen liikuntaryhmien ohjaukseen tai valmennukseen. Avustuksen edellytyksenä on, että ohjaukseen tai harjoitukseen osallistuu joukkuelajeissa vähintään seitsemän (7) ja yksilölajeissa vähintään viisi (5) alle 18-vuotiasta nuorta. Yksilölajeissa voidaan liikuntapalveluille osoitetun anomuksen perusteella hyväksyä pienempikin osanottajamäärä. - Harjoitus- tai ohjauskertaa kohden voi yksi (1) ohjaaja tai valmentaja saada ohjausavustusta. - Harjoituksen pituuden on oltava vähintään 45 min. - Avustettavaksi harjoituskerraksi ei lueta otteluita, kilpailuja, harjoitusotteluita ja -kilpailuja. - Mikäli jokin ikäryhmä suuren osanottajamäärän vuoksi jaetaan useampaan harjoitusryhmään, tulee liikuntapalveluilta pyytää hyväksyntä avustuksen saamisesta useammalle ryhmälle. Ohjausavustusta maksetaan ohjaajan koulutustason perusteella seuraavasti: I-taso liikunnanopettajat tai korkeampi liikunnallinen koulutus, liikunnanohjaajat, liikuntaneuvojat (opistotaso), fysioterapeutit, lääkärit, liikuntaan erikoistuneet luokanopettajat, valmentajat tai muut, joilla liikunnallista koulutusta vähintään 200 h II-taso ohjaajat, joilla liikunnallista koulutusta h, vähintään neljän kuukauden liikunnanohjauskurssin suorittaneet (ei ammattitutkintoon johtava koulutus) III-taso ohjaajat, joilla on tunnin mittainen liikunnallinen ohjaajakoulutus IV-taso ohjaajat, joilla on vähintään tunnin mittainen liikunnallinen ohjaajakoulutus V-taso ohjaajat, joilla on alle 30 tuntia liikunnallista koulutusta Avustuksen maksamiseen oikeuttava koulutustaso huomioidaan siitä päivästä lähtien kun koulutustaso on todistettavasti esitetty liikuntapalveluille. 4

5 Sivistysjohtaja päättää vuosittain kunkin koulutustason euromääräisen kertamaksun sekä kuinka monelta harjoituskerralta viikossa avustusta maksetaan. Ohjausavustussummat ovat I- V-tasoilla 12:50e, 10:50e, 8:50e, 6:50 e ja 4:50e/ohjauskerta. Maksatuksen perustana hyväksytään vain täytetty liikuntapalveluiden harjoituspäiväkirja, joka löytyy --> Avustukset. Avustuksen saamista varten on jokaisen ohjaajan huolellisesti täytettävä henkilökohtainen harjoituspäiväkirja erikseen jokaisesta ohjattavasta ryhmästä, josta avustusta haetaan. Ohjausavustus maksetaan kolme (3) kertaa vuodessa: 1. ajanjaksolta ajanjaksolta ajanjaksolta Harjoituspäiväkirja tulee jättää maksatusta varten liikuntapalveluille kuuden (6) arkipäivän sisällä kauden päättymisestä. Myöhässä jätettyjä harjoituspäiväkirjoja ei käsitellä Koulutusavustus Koulutusavustusta voidaan myöntää yhdistysten ohjaajien ja valmentajien koulutuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. Koulutusavustusta voivat saada myös pääasiassa liikuntatoimintaa järjestävät erityisryhmien yhdistykset. Avustusta voidaan harkinnan mukaan myöntää myös porvoolaisessa yhdistyksessä toimivalle ohjaajalle tai valmentajalle, mikäli hän on kustantanut koulutuksensa itse. Avustusta voi saada myös Porvoon kaupungin liikuntapalveluiden ohjaustehtävissä toimiva ohjaaja. Porvoon ulkopuolella tapahtuva koulutus - korvattavia kustannuksia ovat kurssi-, majoitus-, ylläpito- ja matkakustannukset - matkakustannukset korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä enintään 0,20 euroa/km - hakemukseen liitetään tositteet tai niiden kopiot maksetuista koulutuskustannuksista sekä koulutuksesta mahdollisesti saatu todistus - ulkomailla tapahtuneen koulutuksen kustannuksia korvataan vain erityisen painavista syistä - koulutustapahtumissa erikseen hankittua opetusmateriaalia (kirjat, DVD:t ym) ei korvata Porvoossa tapahtuva koulutus - korvattavia kustannuksia ovat kurssikustannukset - hakemuksen liitteet kuten edellisessä kohdassa - koulutustilaisuuden on kestettävä vähintään kolme tuntia - tilaisuuden tarjoilusta aiheutuneet kustannukset eivät oikeuta avustukseen Yhdistyksen itse järjestämät koulutustilaisuudet - tilaisuuden minimiosanottajamäärä kahdeksan henkilöä - korvattavia kustannuksia ovat tilavuokra ja ohjaaja-/luennoitsijapalkkio - koulutustilaisuuden on kestettävä vähintään kolme tuntia 5

6 - hakemukseen liitetään tositteet tai niiden kopiot maksetuista tila- ja luennoitsijakuluista sekä koulutustilaisuuden osanottajaluettelo Liikuntapalveluiden palveluksessa toimivat ohjaajat - avustusta myönnetään korkeintaan kahteen kurssiin/vuosi/henkilö - kurssimaksuista korvataan korkeintaan 50 %, kuitenkin enintään 200 e/vuosi - matkakulut korvataan kokonaan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä enintään 0,20 euroa/km. Liikunnalliseen ammattitutkintoon johtavaa koulutusta ei avusteta. Koulutusavustuksen hakeminen, suuruus ja päätös avustamisesta: - koulutusavustusta haetaan vuosittain jaksolta marraskuussa erikseen ilmoitettuun päivämäärään mennessä - jos jaettavana oleva määräraha ei riitä kattamaan anottuja hyväksyttyjä koulutuskustannuksia, määräytyy avustuksen osuus (hyväksyttyjen kustannusten osalta) prosentuaalisesti koko määrärahasta. - liikuntapalveluiden päällikkö päättää koulutusavustuksista liikuntasihteerin esityksestä Vuoden urheilija-/liikuntapalkinto Sivistyslautakunta valitsee ja palkitsee vuosittain vuoden urheilija-/liikuntapalkinnon saajan. Palkinnon voi saada - kilpailullisesti menestynyt urheilija tai joukkue - tai seura, joukkue tai henkilö, joka on toiminut kaupungissa pitkäjänteisesti ja ansiokkaasti liikunnan parissa siten, että toiminta on ollut merkittävää kaupungin liikuntakulttuurin ja -kehityksen kannalta. Palkinnon saajan tulee olla kirjoilla Porvoossa, kun palkitsemiseen johtanut suoritus on tapahtunut Stipendit ja palkitsemiset Kilpailullisesti menestyneille urheilijoille tai seuroille voidaan myöntää stipendejä. Suomen mestaruuden voittanut tai olympialaisissa, MM-, EM- tai PM-kisoissa sijoille 1-3 sijoittunut henkilö tai joukkue palkitaan edellyttäen, että henkilö tai joukkue kilpailee 18-vuotiaiden tai vanhempien juniori-sarjassa tai yleisessä luokassa yleisessä luokassa VALO ry:n (ent. Suomen Liikunta ja Urheilu, SLU), kuuluvien lajiliittojen virallisissa kilpailuissa. Muihin liittoihin kuin SLU:n kuuluvien urheilijoiden saavutusten huomioimista ja palkitsemista harkitaan tapauskohtaisesti. Samat säännöt koskevat myös vammaisurheilijoita. Veteraaniluokissa palkitaan henkilöt ja joukkueet, jotka ovat voittaneet PM-, EM- tai MM-kilpailun. 6

7 Palkinnon saaja voi edustaa myös muuta kuin porvoolaista seuraa. Palkinnon saajan on kuitenkin oltava kirjoilla Porvoossa silloin, kun palkitsemiseen johtanut urheilusuoritus on tehty. Palkitsemistilaisuus järjestetään viimeistään seuraavan vuoden tammikuussa. 2. Nuorisoavustukset Nuorisopalvelut avustaa ensisijassa porvoolaisia rekisteröityjä nuorisoyhdistyksiä ja nuorten toimintaryhmiä. Avustusta myönnetään nuorisotoiminnan toteuttamiseen, vakinaisten nuorisotyöntekijöiden palkkaukseen sekä hankkeiden toteuttamiseen. Harkinnanvaraisissa nuorisoavustuksissa painotetaan seuraavia asioita: - lasten ja nuorten säännöllisen toiminnan määrä - alle 29-vuotiaiden jäsenten määrä - alle 29-vuotiaiden nuorten osuus ja kuuleminen yhdistyksen toiminnassa ja päätöksenteossa - ympärivuotinen toiminta - alueellisen yhteistyön toteuttaminen - nuorten ohjaajien koulutus - oma varainhankinta - erityinen avustuksen saamisen tarve 2.1. Yleisavustus Myönnetään yhdistysten sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Liitteenä on toimitettava myös ohjeiden mukaan täytetty toimintaselvitys, lomake Nuoriso 1. Avustusperusta: harkinnanvarainen 2.2 Kohdeavustukset Palkkausavustus Myönnetään nuorisoyhdistysten pää- ja sivutoimisten vakinaisten nuorisotyöntekijöiden palkkaja palkkiokuluihin. Avustusperustana käytetään edellisen vuoden tilinpäätöstietoja sekä kuluvan vuoden talousarviotietoja Projektiavustus Projektiavustus myönnetään rekisteröityjen yhdistysten tai rekisteröimättömien ryhmien yksittäistä nuorille suuntautuvaa projektia tai hanketta varten. Toiminnan tulee poiketa yhdistyksen tai ryhmän normaalista toiminnasta. Hakemukseen on liitettävä projektin toimintasuunnitelma ja kustannusarvio. Toiminnasta tulee raportoida nuorisopalveluille yhden (1) kuukauden kuluessa projektin päättymisestä raportointilomakkeella Nuoriso 3. Avustusperusta: harkinnanvarainen 7

8 2.2.3 Nuorten toimintaraha Nuorten toimintarahaa voi hakea ympäri vuoden, avustusta myönnetään enintään 500 /tapahtuma. Nuorten toimintarahaa voi hakea nuorten ryhmä, jossa on vähintään kolme (3) henkilöä. Ryhmän jäsenten tulee olla alle 29 -vuotiaita, pääpainon ollessa vuotiaissa. Toimintarahalla tuetaan nuorten itse ideoimaa, nuorille suunnattua toimintaa. Toimintarahahakemus tulee toimittaa nuorisopalveluihin viimeistään 21 vrk ennen toiminnan alkua. Toimintarahaa ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan eikä takautuvasti. Toiminnan tulee olla päihteetöntä. Toimintarahaa hakevalla ryhmällä tulee olla ryhmän osallistujista nimetty yhteyshenkilö. Ryhmällä tulee olla myös nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen, joka voi olla esim. nuoren huoltaja. Vastuuaikuinen täyttää hakulomakkeen ja vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä yhdessä ryhmän kanssa. Toimintaraha on käytettävä siihen kohteeseen, johon se on haettu ja myönnetty. Jos tavoitteena on varainhankinta, tulee tulojen käyttötarkoituksesta tehdä selvitys toimintarahaa haettaessa. Toimintarahaa haetaan projektihakemuslomakkeella ja tuen käyttö raportoidaan kuukauden kuluessa toiminnan päättymisestä lomakkeella Nuoriso 3. Avustusperusta: harkinnanvarainen 3. Kulttuuriavustukset 3.1. Yleisavustus Yleisavustusta myönnetään ensisijassa porvoolaisille ammattimaisesti hoidetuille ja kaupungin julkisuuskuvan kannalta merkittäville kulttuurilaitoksille, -yhteisöille ja yhdistyksille sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille, jotka harjoittavat säännöllistä kulttuuritoimintaa kaupungissa. Poikkeustapauksissa avustusta voidaan myöntää valtakunnallisille järjestöille, jotka harjoittavat säännöllistä kulttuuritoimintaa kaupungissa. Avustusta haetaan seuraavalle toimintavuodelle toukokuussa Kohdeavustukset Kohdeavustus kulttuuritoiminnan toteuttamiseen Kohdeavustusta myönnetään porvoolaisille yhdistyksille ja ryhmille sekä harkinnan mukaan yksityishenkilöille, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa Porvoon kaupungissa. Poikkeustapauksissa avustusta voidaan myöntää valtakunnallisille järjestöille, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa kaupungissa. Avustus myönnetään tiettyyn kohteeseen, esim. kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestämiseen sekä muihin kulttuuritoiminnaksi katsottaviin hankkeisiin, kuten konsertit, teatteriesitykset, koulutus, kurssit, projektit ja produktiot, näyttelytoiminta, julkaisu- ja kartoitustoiminta, kotiseututyö sekä paikallisen kulttuuriympäristön suojelu. 8

9 Avustusta myönnetään ensisijaisesti sellaisten tapahtumien ja muiden hankkeiden toteuttamiseen, joihin kuntalaisten osallistumista ei ole rajoitettu jäsenyyden, kutsun tai muun näihin verrattavissa olevan seikan perusteella. Erityisesti perustellusta syystä avustusta voidaan myöntää porvoolaisen tapahtuman tai muun hankkeen toteuttamiseen kaupungin alueen ulkopuolella. Hakemuksesta on käytävä ilmi tapahtuman tai hankkeen ajankohta, paikka, ohjelma, ohjelmansuorittaja tai muut keskeiset hankkeen toteuttajat, perittävät pääsymaksut, kurssimaksut tms. ja koko tapahtuman tai hankkeen talousarvio tuloineen ja menoineen (palkat, palkkiot, muut korvaukset, vuokrat, tiedotuskulut, kuljetuskustannukset yms.). Kohdeavustusta ei myönnetä yleisavustuksen saajalle eikä toimintaan, joka on suoraan sidoksissa liiketoimintaan tai jonka keskeinen tarkoitus on varainkeruu, mainonta tai siihen verrattava toiminta Hopea-Untracht -rahasto 1 Rahaston nimi on Hopea-Untracht -rahasto. Sen kotipaikka on Porvoon kaupunki. Rahaston hoitajana ja nimenkirjoittajana on Porvoon kaupunki. Rahaston tarkoituksena on antaa taloudellista avustusta pääasiassa ansioituneille Porvoon kaupungissa asuville kuvataiteilijoille, käsityöläisille ja muusikoille. Porvoon kaupungissa toimiville taideyhdistyksille, orkestereille, kuoroille ja museoille voidaan myös antaa tukea. Vuosittain on osa rahaston tuotosta jaettava yhtenä tai kahtena apurahana yllä oleviin tarkoituksiin. Apurahojen ei tarvitse olla saman suuruisia. 2 Rahasto on erityiskatteinen ja sen peruspääomaksi ovat Saara Hopea-Untracht ja Oppi Untracht lahjoittaneet kaksisataatuhatta ( ) mk. Rahastoa kartutetaan vuosittain summalla, joka on noin 30 % rahaston pääoman tuotosta. Loppuosa tuotosta jaetaan apurahoina. Kun obligaatioihin sijoitetut rahavarat lankeavat takaisin maksettavaksi, on ne sijoitettava uudelleen mahdollisimman tuottavasti. Rahastolle avataan pankkitili, jonka avulla hoidetaan rahastoa koskeva rahaliikenne. Porvoon kaupungin talousosaston on ilmoitettava vuosittain jaettavissa oleva rahamäärä. 3 Apurahan jakamisesta tehdään päätös vuosittain ottaen huomioon, että jaettava määrä - on annettava yhtenä tai kahtena osana 1 :ssä mainittuun tarkoitukseen, - että apuraha voidaan antaa useampia kertoja samalle saajalle, - että apurahaa ei saa käyttää kaupungille kuuluvien museoiden tai muitten laitosten normaalimenojen peittämiseksi, vaan johonkin erityistarpeeseen. Apuraha jaetaan hakemuksesta. 4 Mikäli vuosikymmenien kuluttua osoittautuu, että näitä sääntöjä tulisi korjata, voidaan niitä muuttaa Saara Hopea-Untracht/Oppi Untrachtin eläessä heidän suostumuksellaan. Porvoon kaupungin tulee kuitenkin tässä tapauksessa hyväksyä muutos. 5 Porvoon kaupungin tilintarkastussäännön mukaisesti näitten sääntöjen noudattamista valvovat Porvoon kaupungin tilintarkastajat. 9

10 6 Mikäli vuosikymmenien kuluttua olosuhteiden muututtua pääoma sekä vuosittain jaettava summa ovat käyneet mitättömän pieniksi, voidaan rahasto kokonaan lakkauttaa luovuttamalla kaikki jäljellä olevat varat viimeiseen apurahan jakoon Taiteilija-apuraha 1 Taiteilija-apurahan suuruus määräytyy vuosittain talousarvioon otettavan määrärahan suuruuden mukaan. 2 Apuraha jaetaan kaupungissa vakinaisesti asuvalle taiteilijalle tai ammattitaidon saavuttaneelle taiteellista työtä tekevälle henkilölle. Apurahan tarkoitus on työtilaisuuksien luominen ja ammattitaidon edelleen kehittäminen. 3 Kulttuuripalvelut voi, mikäli katsoo siihen olevan syytä, pyytää lausuntoja asianomaisen taiteenalan erikois- ja keskusjärjestöiltä ennen asian ratkaisemista Kulttuuripalkinto 1 Palkinnon nimi on Porvoon kaupungin kulttuuripalkinto. 2 Palkinto annetaan vuosittain porvoolaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut jollakin kulttuurin alalla ja jonka toiminta on ollut merkittävää ko. alan kehityksen kannalta. 3 Kulttuurikäsitteelle on kyseeseen tulevien henkilöiden tai yhteisöjen ansioita punnittaessa annettava mahdollisimman laaja sisältö. 4 Palkinto on tunnustus jo tehdystä työstä. Se ei ole luonteeltaan taloudellinen avustus, eikä siihen liity mitään saajaan kohdistuvia velvoitteita. 5 Henkilö tai yhteisö voi saada palkinnon vain yhden kerran. 6 Palkinnon suuruus määräytyy vuosittain talousarvioon otettavan määrärahan suuruuden mukaan. Ellei jonakin vuonna voida nimetä riittävästi ansioitunutta henkilöä tai yhteisöä, ei palkintoa luovuteta. 7 Palkinnon saajan valinta tapahtuu siten, että sivistyslautakunta valitsee sopivaksi katsomansa henkilön tai yhteisön Runeberg-palkinto Sanomalehti Uusimaa (jäljempänä Uusimaa), Suomen Kirjailijaliitto, Suomen Arvostelijain liitto, Finlands Svenska Författareförening r.f. ja Porvoon kaupunki ovat vahvistaneet Runeberg-palkinnon myöntämisestä seuraavat säännöt: 1 Runeberg-palkinto myönnetään henkilölle, joka on Suomen kansalainen tai vakituisesti Suomessa asuva, tunnustukseksi ansioista kaunokirjallisuuden alalla. Palkinto on suunnattu ennen muuta romaani- ja novellitaiteen sekä runouden edustajille, mutta palkinto voidaan raadin harkinnan mukaan myöntää myös väljemmin. 10

11 2 Palkintosumma on euroa. Uusimaa ja Porvoon kaupunki osoittavat vuosittain tähän tarvittavat varat puoliksi. 3 Uusimaa kutsuu koolle palkinnon myöntämistä varten kaksi raatia: - Valitsijaraadin, jonka tehtävänä on nimetä vähintään viisi ja enintään kahdeksan ehdokasta palkinnonsaajiksi. - Palkintoraadin, jonka tehtävänä on valita ehdokkaista lopullinen palkinnon saaja. Molempiin raateihin kuuluu puheenjohtaja ja kahdesta neljään muuta jäsentä. Sama henkilö ei voi toimia samanaikaisesti molemmissa raadeissa. Molemmat raadit asetetaan palkinnonjakoa edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä. Sihteerinä toimii Uusimaan nimeämä edustaja, jolla on puheoikeus, mutta ei esitys- eikä äänestysoikeutta. 4 Palkintoehdokkaita nimettäessä valitsijaraati ottaa huomioon valitsijaraadin edellisen päätöksen jälkeen julkaistut teokset, jotka on toimitettu raadin jäsenille. Raatien kokouksissa käymät keskustelut ovat luottamuksellisia. 5 Palkinnonsaajaehdokkaiden nimet julkistetaan palkinnonjakoa edeltävän marras- tai joulukuun aikana. 6 Palkinnonsaajan nimi julkistetaan ja palkinto luovutetaan Suomen kansallisrunoilijan J.L. Runebergin päivänä 5. helmikuuta Porvoossa Taiteilijatalon stipendi 1 Taiteilijatalon tarkoituksena on antaa nuorelle ammattikoulutuksen tai muuten pätevyyden saavuttaneelle taiteilijalle työskentely- ja asumismahdollisuus Porvoossa. Vanhassa Porvoossa sijaitseva talo otettiin käyttöön vuonna Stipendiä ovat oikeutettuja hakemaan kaikkien taiteenalojen edustajat, mikäli toimintaa voidaan harjoittaa talon työtilassa. Hakijan on oltava alle 30-vuotias stipendiä hakiessaan. 3 Taiteilijatalo myönnetään asumiskulujen korvausta vastaan valitun taiteilijan käyttöön neljäksi vuodeksi kerrallaan. 4 Stipendiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella joka neljäs vuosi Kulttuurisalien vuokratuki 1 Vuokratuki eli ns. kiintiöpäivätuki koskee Kulttuuritalo Grandia ja Porvoon Taidetehdasta. 2 Porvoon kaupunki tukee kulttuuritilaisuuksien järjestäjiä osallistumalla kyseisiin tilavuokriin. 3 Hakijoina voivat olla yhteisöt, yhdistykset, työryhmät ja yksityiset henkilöt, ammattilaiset ja harrastajat. 4 Tuen saaminen edellyttää, että tilaisuus on avoin yleisölle. Tuki ei koske yksittäisiä harjoitus-, rakennus- ja purkupäiviä. 5 Tukea on haettavissa useamman kerran vuodessa. 11

12 4. Seurataloavustukset Seurataloavustusmääräraha on nuorisopalveluiden talousarviossa. Seurataloavustusta myönnetään porvoolaisten yhdistysten omistamien ja kuntalaisten käytettävissä olevien seuratalojen toimintaan. Avustus myönnetään edellisen vuoden toteutuneen käytön, toiminnan aktiivisuuden ja tilan käyttökustannusten perusteella. Seuratalon omistajan on yhdessä käyttäjien kanssa pidettävä kirjaa tilan käyttäjistä ja osanottajamääristä. Hakemukseen on liitettävä selvitys toimitilan käytöstä, käyttökustannuksista (kiinteistövakuutus, sähkö, lämpö, tiemaksut, lumenajo, jätehuolto, vesimaksut) ja vuokratuloista edelliseltä tilikaudelta; lomake Nuoriso 2. Avustusperusta: Osittain laskennallinen, osittain harkinnanvarainen. Harkinnanvaraisen avustusosuuden määrittämisessä painotetaan seuraavia asioita (lomake Nuoriso 1): - säännöllisesti toimivien ryhmien määrä - ympärivuotinen toiminta - lapsille ja nuorille tarkoitetun toiminnan määrä ja laatu - tilan käyttövuorokaudet ja käyttötunnit edellisen kalenterivuoden aikana - oma varainhankinta - erityinen avustuksen saamisen tarve 5. Museoavustukset Museoavustusmääräraha on kulttuuripalveluiden talousarviossa. Museoavustusta myönnetään ammattimaisesti hoidetulle ja valtionavustusta saavalle museolle. Museoavustus sisältää sekä toimintamäärärahan että vuokramäärärahan. Avustusta haetaan seuraavalle toimintavuodelle toukokuussa. Porvoon kaupunki Sivistyslautakunta

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki Kulttuurin avustukset 23.4.2014 Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERIAATTEET Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten jakoperusteet noudattavat Vantaan kaupungin

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet HEINOLAN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT Liikuntajärjestöjen avustusohjeet Heinolan liikunta- ja kulttuurilautakunta 12.2.2013 (4.11.2014 74 säännöt urheiluasioiden palkitsemisesta, 3.6.2015 33 3. Kohdeavustukset)

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Sivistyslautakunta/liikuntatoimi 1/1 LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Avustusten jako tapahtuu kunnanvaltuuston vuosittain myöntämien määrärahojen puitteissa. Avustukset

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden harkinnanvaraiset avustukset

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden harkinnanvaraiset avustukset Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden harkinnanvaraiset avustukset Harkinnanvaraisilla avustuksilla luodaan edellytyksiä iittiläiselle kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, ja kansalaistoiminnalle ja kannustetaan

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille

Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille 8.12.2014 Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille Sisällys 1 Yleiset periaatteet... 3 2 Avustusmuodot ja hakeminen... 4 2.1. Yleisavustus... 4 2.2. Kohdeavustus... 4 3

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 AVUSTUSSÄÄNTÖ Nuorisopalvelut vastuualueen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle Kokkolassa. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää niiden

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET ORIVEDEN KAUPUNKI Elämänlaatulautakunta 29.11.2013 70 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 01.02.2014 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ASIKKALAN KUNNAN AVUSTUKSET Asikkalan vapaa-aikalautakunta hyväksytty 4.3.2009 4 1 Kunnan vapaa-aikalautakunnan tehtävänä mm. on huolehtia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Liikuntatoimi LIIKUNTATOIMEN AVUSTUS- JA PALKINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISTÄ

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Liikuntatoimi LIIKUNTATOIMEN AVUSTUS- JA PALKINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISTÄ VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Liikuntatoimi LIIKUNTATOIMEN AVUSTUS- JA PALKINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISTÄ Paikallisen liikuntatoiminnan tukemiseksi Valkeakosken kaupungin liikuntatoimi myöntää vuosittain perusavustusta

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Rantasalmen kunta RANTASALMEN VAPAA-AIKA JÄRJESTÖJEN AVUSTUSSÄÄNNÖT JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE

Rantasalmen kunta RANTASALMEN VAPAA-AIKA JÄRJESTÖJEN AVUSTUSSÄÄNNÖT JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1 Rantasalmen kunta RANTASALMEN VAPAA-AIKA JÄRJESTÖJEN AVUSTUSSÄÄNNÖT JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 2 VAPAA-AIKAJÄRJESTÖJEN AVUSTUKSET YLEISTÄ Rantasalmen sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Hyväksytty 9.12.2008 Muutokset hyväksytty: Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 19.1.2016 1, liite 1 Liiikuntalautakunta 19.1.2016

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. VIHDIN KUNTA Nuorisolautakunta 15.1.2003 4 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA NUORISOPALVELUT NUORISOYHDISTYSTEN JA VAPAIDEN NUORTEN TOIMINTARYHMIEN VUOSIAVUSTUKSET 1. AVUSTUKSEEN OIKEUTETUT: Paikalliset nuorisoyhdistykset:

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURI-JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.3.2012 ALKAEN

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURI-JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.3.2012 ALKAEN RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURI-JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.3.2012 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 27/29.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleisperiaatteet 3 2 Kulttuuritoiminnan

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2 Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen 4.2.2015 Avustustiimi 2 Ohjelma Kahvitarjoilu Esittäytyminen Järjestöavustusten haku 2015 Hakuohjeet ja periaatteet Vuosiavustukset, lomake Kohdeavustukset,

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT AVUSTUSOHJE

LIIKUNTAPALVELUT AVUSTUSOHJE LIIKUNTAPALVELUT AVUSTUSOHJE 1 MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Voimaan 1.4.2010 alkaen Mikkelin kaupungin liikuntapalveluiden avustusten päämääränä on edistää liikuntaa, kilpaurheilua

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 3. LIIKUNTATOIMEN KOHDEAVUSTUS... 4 3.1 Liikuntatoimen kohdeavustuksen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Siuntion kunta Sivistyslautakunta 10.2.2011 9 Voimassa 1.1.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 :n mukaisesti

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola. Askolan kunta HAKEMUS Askolantie 30 Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.fi Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut

Lisätiedot

URHEILUSEUROJEN JA YHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET

URHEILUSEUROJEN JA YHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET URHEILUSEUROJEN JA YHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 12.2.2013 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.4.2013 1 LIIKUNTATOIMINTAA YHTEISTYÖLLÄ Liikuntalain 2 :n mukaan

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN AVUSTUKSET, PALKINNOT JA STIPENDIT

SIVISTYSPALVELUIDEN AVUSTUKSET, PALKINNOT JA STIPENDIT Sivu 1/6 Siviltk 10.2.2015, 12, Liite 1 SIVISTYSPALVELUIDEN AVUSTUKSET, PALKINNOT JA STIPENDIT AVUSTUKSET JA PALKKIOT KÄYTTÖTARKOITUS HAKUAIKA VUOSITTAIN 1. TOIMINTA-AVUSTUS järjestöjen sääntömääräisen

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ 2015

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ 2015 VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ 2015 1 VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ 2015 Vuosiavustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä avustuksia, jotka vapaa-ajanlautakunta hyväksymänsä

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset - Dorrit ja August Fuchsin rahaston avustukset - Liikuntajärjestöjen

Lisätiedot

Oulun kaupunki LIITE Sivistys- ja kulttuurilautakunta 4.12.2013 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET 1.1.

Oulun kaupunki LIITE Sivistys- ja kulttuurilautakunta 4.12.2013 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET 1.1. SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET 1.1.2014 ALKAEN 1 YHTEISET PERIAATTEET AVUSTUKSET VASTUUALUEITTAIN Sivistys- ja kulttuuripalveluiden avustuksia ovat kulttuuriavustukset,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET ORIVEDEN KAUPUNKI Elämänlaatulautakunta 27.09.2015 47 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 27.09.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI/SIVISTYSPALVELUKESKUS. Sivistyslautakunnan avustusohjeet

OULAISTEN KAUPUNKI/SIVISTYSPALVELUKESKUS. Sivistyslautakunnan avustusohjeet OULAISTEN KAUPUNKI/SIVISTYSPALVELUKESKUS Sivistyslautakunnan avustusohjeet 3 1. SIVISTYSLAUTAKUNNALTA HAETTAVAT AVUSTUKSET 4 2. SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUKSIA EI MYÖNNETÄ 4 3. KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA

Lisätiedot

Kulttuuritoimintaan liittyvien avustusten jakamisen päätöksentekotasot Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat:

Kulttuuritoimintaan liittyvien avustusten jakamisen päätöksentekotasot Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat: KOKKOLAN KAUPUNKI Kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunta AVUSTUSOHJE Yleisen kulttuuritoiminnan avustuksille Kokkolan kaupungissa Kokkolan kaupungin yleiseen kulttuuritoimintaan liittyvät avustukset ovat

Lisätiedot

Loimaan linja 2005-2008

Loimaan linja 2005-2008 Loimaan linja 2005-2008 Loimaan kaupungin vapaa-aikalautakunnan avustusten myöntämisperusteet ja avustusohjeet 2015 Loimaan kaupungin strategia - Hyväksytty valtuustossa 20.12.2004 Vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VUODELLE 2016

AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VUODELLE 2016 KONTIOLAHDEN KUNTA EHDOTUS / PÄÄTÖS Vapaa-aikalautakunta 27.10.2015 AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VUODELLE 2016 AVUSTUS YHDISTYSTEN- JA JÄRJESTÖJEN TOIMINTAAN VUODELLE 2016 Avustusta voivat hakea kontiolahtelaiset

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS 1 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. AVUSTAMISEN PIIRIIN KUULUVA TOIMINTA... 2 2.1. Kunnanhallituksen talousarviosta maksettavat avustukset.... 2 2.2. Kulttuuritoimen

Lisätiedot

YLEISET KULTTUURIPALVELUT AVUSTUSOHJE

YLEISET KULTTUURIPALVELUT AVUSTUSOHJE YLEISET KULTTUURIPALVELUT AVUSTUSOHJE PALVELUT MIKKELIN KAUPUNGIN YLEISTEN KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Hyväksytty kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnassa 29.5.2013 50 Voimaantulo 1.7.2013 Yleisten

Lisätiedot

JOROISTEN KUNNAN VAPAA-AIKA JÄRJESTÖJEN AVUSTUSSÄÄNNÖT JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE

JOROISTEN KUNNAN VAPAA-AIKA JÄRJESTÖJEN AVUSTUSSÄÄNNÖT JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1 Joroisten kunta JOROISTEN KUNNAN VAPAA-AIKA JÄRJESTÖJEN AVUSTUSSÄÄNNÖT JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN 2 VAPAA-AIKAJÄRJESTÖJEN AVUSTUKSET YLEISTÄ Sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT 1. YLEISPERIAATTEET JA YLEISET SÄÄNNÖT 1.1. Mistä palkitaan Sukeltajaliitto ry:n varsinaiselle tai yhteisöjäsenelle, yhteistyökumppanille

Lisätiedot

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö Sisällys Liikunta-avustukset... 1 Avustusten haku... 1 Avustusten hakuaika... 1 Avustusmuodot... 2 1. Toiminta-avustukset... 2 2. Kohdeavustukset...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 2013 Liikuntapalvelut puh. 27191 LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET Yhdistyksen nimi Virallinen lyhenne Yhdistys rek.no tai y-tunnus Kotikunta YHTEYSTIEDOT LIIKUNTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Ii-instituutti Avustukset PL 24

Ii-instituutti Avustukset PL 24 Avustukset PL 24 Lähineuvoston 91101 Ii nimi: Yleisavustus kulttuuri (yhdistys) Yleisavustus liikunta Yleisavustus nuoriso Kohdeavustus kulttuuri (yksityinen henkilö) Kohdeavustus liikunta Kohdeavustus

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

Varkauden kaupungin sivistyslautakunnan avustusten myöntämisperusteet ja avustusohjeet 2014 2017. kulttuuripalvelut nuorisopalvelut

Varkauden kaupungin sivistyslautakunnan avustusten myöntämisperusteet ja avustusohjeet 2014 2017. kulttuuripalvelut nuorisopalvelut Varkauden kaupungin sivistyslautakunnan avustusten myöntämisperusteet ja avustusohjeet 2014 2017 kulttuuripalvelut nuorisopalvelut VARKAUDEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KULTTUURI- JA NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSTEN

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO KULTTUURIPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1 1. AVUSTUSKELPOISUUS

Lisätiedot

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.1.2011 alkaen 1 Tämä opas perustuu nuorisolautakunnan hyväksymään nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöön 1.1.2011

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUS- JA STIPENDISÄÄNTÖ

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUS- JA STIPENDISÄÄNTÖ KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUS- JA STIPENDISÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2008 36 Muutokset hyväksytty: Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 18.11.2014 24, liite 1 Liikuntalautakunta 18.11.2014

Lisätiedot

Vuosiavustuksista päättää vapaa-aikalautakunta.

Vuosiavustuksista päättää vapaa-aikalautakunta. 1 (7) VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUSPERIAATTEET Yleisperiaatteet Avustusmuodot Vapaa-aikapalvelut avustaa keravalaisia rekisteröityjä yhdistyksiä, järjestöjä ja muita toimijoita vuosi- ja kohdeavustuksin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (4)

HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (4) HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (4) Yhdistyksen nimi vuodelle Rekisterinumero Y-tunnus Nuorisoyhdistys Yhdistyksen jakeluosoite Nuorten toimintaryhmä Postinumero ja -toimipaikka Tilinumero Tilinhaltija

Lisätiedot

NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET. Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 13.3.2012 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.5.

NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET. Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 13.3.2012 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.5. 1 NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 13.3.2012 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.5.2012 2 RAISIOLAISTEN NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET Nuorisolain 27.1.2006/72

Lisätiedot

Porvoon liikuntapalveluiden SEURAINFO

Porvoon liikuntapalveluiden SEURAINFO Porvoon liikuntapalveluiden SEURAINFO 14.03.2014 Vuosi 2014 tuo sekä liikuntapalveluiden että urheiluseurojen osalta jonkin verran muutoksia tullessaan. Sivistyslautakunta hyväksyi 12.3. uuden liikuntahinnaston,

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 Vapaa-ajan lautakunta

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Öurintie 31, 66800 Oravainen. Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Jäsenmäärä Jäsenmäärä Vöyriltä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Öurintie 31, 66800 Oravainen. Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Jäsenmäärä Jäsenmäärä Vöyriltä. VÖYRIN KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Öurintie 31, 66800 Oravainen AVUSTUSHAKEMUS YHDISTYKSILLE / RYHMILLE VUOSI: Jätetty: HAKIJA Yhdistys/Ryhmä: Osoite: Pankki ja tilin nro: Kotipaikka Rekisteröimisvuosi

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 2 (6) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen Liite nro 2 Nultk 12.2.2015 18 1 AVUSTAMISESSA NOUDATETTAVAT PERIAATTEET JA OHJEET Yleistä Huittisissa järjestettävä nuoriso- ja liikuntatoiminta on hyvin monimuotoista. Toimintamuodot vaihtelevat laajasta

Lisätiedot

Kulttuuripalvelujen kohdeavustukset:

Kulttuuripalvelujen kohdeavustukset: Vapaa-aikalautakunta 31 28.04.2015 Vapaa-aikalautakunta 44 27.05.2015 Kulttuuripalvelujen vuoden 2015 avustukset Vapla 28.04.2015 31 Valmistelija: kulttuurisihteeri Juhani Heinonen, puh. 02 761 1210 Vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

JYYn liikunta-avustukset

JYYn liikunta-avustukset JYYn liikunta-avustukset Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta myöntää hakemuksesta liikunta-avustuksia. Liikuntaavustusten tarkoitus on tukea tasapuolisesti JYYn piirissä toimivien järjestöjen ja muiden

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN VAPAA-AJAN LAUTAKUNNAN LIIKUNTATOIMINTAA VARTEN JAKAMIEN VUOSIAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT 2015

LAUKAAN KUNNAN VAPAA-AJAN LAUTAKUNNAN LIIKUNTATOIMINTAA VARTEN JAKAMIEN VUOSIAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT 2015 LAUKAAN KUNNAN VAPAA-AJAN LAUTAKUNNAN LIIKUNTATOIMINTAA VARTEN JAKAMIEN VUOSIAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT 2015 AVUSTUSMUODOT Vuosiavustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä avustuksia, jotka vapaa-ajan lautakunta

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 Porin kaupungin vapaa-aikatoimi jakaa liikuntaan ja nuorisotyöhön vuonna 2015 seuraavat avustukset: 1 TOIMINTA-AVUSTUKSET LIIKUNTAAN 352 000 Sisältää merkkivuosi-

Lisätiedot

KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ

KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ Kuvalk 5.2.2013 12 (LLK hall 9.2.2015 6) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 ------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta Avustusten hakuaika päättyy 31.03.2015 klo 16.00. Posion kunta, hyvinvointilautakunta, Kirkkotie 1, 97900 POSIO. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen

Lisätiedot

Yhdistyksille myönnettävät avustukset

Yhdistyksille myönnettävät avustukset Yhdistyksille myönnettävät avustukset Säännöt ja ohjeet KFN 6, 11.02.2014 VÖYRIN KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto Sivu 1. Yleistietoa yhdistysten avustuksista... 3 Tarkoitukset, joihin ei myönnetä

Lisätiedot

Porvoon liikuntapalveluiden SEURAINFO

Porvoon liikuntapalveluiden SEURAINFO Porvoon liikuntapalveluiden SEURAINFO 18.09.2014 Ajankohtaista Porvoon liikuntapalveluilta: A. Seurakoulutusta Porvoossa - seuratoiminnan perusteet Päätä oikein ke 1.10. - Fyrk- koulutus ti 21.10. - henkinen

Lisätiedot

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä.

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä. A.K. CAJANDERIN RAHASTON SÄÄNNÖT Suomen Metsätieteellinen Seura on kunnioittaakseen perustajansa ja kunniapuheenjohtajansa uraa uurtavaa metsätiedemiehen elämäntyötä perustanut tammikuun 22 p:nä 1943 A.

Lisätiedot

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita:

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita: SAAMELAISESTA KULTTUURIMÄÄRÄRAHASTA MYÖNNETTÄVIEN KULTTUURIAVUSTUSTEN TEKNISET OHJEET Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia

Lisätiedot

LUKU I YHDISTYSASEMA

LUKU I YHDISTYSASEMA 1/8 1 Yleistä LUKU I YHDISTYSASEMA Tässä ohjesäännössä esitetyt oikeudet ja velvollisuudet koskevat sellaisia yhdistyksiä, joille Tamy on myöntänyt Tamyn piirissä toimivan yhdistyksen aseman. Yhdistysaseman

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

URHEILUSEUROJEN JA VAPAIDEN LIIKUNTARYHMIEN AVUSTUKSET 2014. 29.1.2014 Valmistelija: Vs. nuoriso- ja liikuntasihteeri Minni Kuisma 040 710 4681

URHEILUSEUROJEN JA VAPAIDEN LIIKUNTARYHMIEN AVUSTUKSET 2014. 29.1.2014 Valmistelija: Vs. nuoriso- ja liikuntasihteeri Minni Kuisma 040 710 4681 Sivistyslautakunta 6 29.01.2014 Sivistyslautakunta 27 23.04.2014 Sivistyslautakunta 73 04.12.2014 URHEILUSEUROJEN JA VAPAIDEN LIIKUNTARYHMIEN AVUSTUKSET 2014 85/02.05.01/2013 Sivltk 29.01.2014 6 29.1.2014

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta mennessä. PL 50, 36201 Kangasala Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura /

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Liite Lii nro 2/14.12.2005 93 Liite Lii nro 2/19.12.2007 108 KIRKKONUMMEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty liikuntalautakunnassa 14.12.2005 93 Muutettu 19.12.2007 Voimassa 1.1.2008

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA

HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA 1 HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA Sukunimi, etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Arvo tai ammatti Virka tai toimi

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

26 23.04.2015. Edellytykset avustuksen saamiselle:

26 23.04.2015. Edellytykset avustuksen saamiselle: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26 23.04.2015 Liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta- ja kohdeavustukset 480/02.03.01/2014 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26 Iitin kunta on julistanut haettavaksi

Lisätiedot

VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON SÄÄNNÖT

VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON SÄÄNNÖT KIRKKONUMMEN KUNTA 303 / 103 / 2008 VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 Rahaston tarkoitus...2 2 Rahaston pääoma...2 3 Rahaston tuotto (Muutos Kv 31.1.2008 7)...2

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 45 02.06.2015. Liikuntatoimen avustusten jakaminen

Sivistyslautakunta 45 02.06.2015. Liikuntatoimen avustusten jakaminen Sivistyslautakunta 45 02.06.2015 Liikuntatoimen avustusten jakaminen Sivltk 45 Liikuntatoimen vuoden 2015 avustuksiin on varattu 13 000. Näistä 12 000 oli haettavana maaliskuussa 2015. Hakuajan päättymiseen

Lisätiedot

Lapsi-, nuoriso- ja liikuntatoiminnan avustukset

Lapsi-, nuoriso- ja liikuntatoiminnan avustukset Lapsi-, nuoriso- ja liikuntatoiminnan avustukset VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT JA OHJEET 8.2.2012 Sisällys Sivu Avustuksia koskevat yleiset säännöt 3 5 Yleistä Tavoite Avustusmuodot Hakumenettely Päätös

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle 1 (2) Hakija voi olla henkilö tai ryhmä. Sukunimi: Etunimet: Osoite: Syntymävuosi: Puhelinnumero: Sähköposti: Nykyinen työ- tai opiskelupaikka: Ryhmän

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan vapaa-ajanjaoston 20.9.2007 109. vahvistamat. (Vap.aj.jaosto 7.5.2009 62. )

Sivistyslautakunnan vapaa-ajanjaoston 20.9.2007 109. vahvistamat. (Vap.aj.jaosto 7.5.2009 62. ) Sivistyslautakunnan vapaa-ajanjaoston 20.9.2007 109. vahvistamat. (Vap.aj.jaosto 7.5.2009 62. ) SIPOON KUNNAN VAPAA-AJANJAOSTON NUORISOTOIMINTAAN MYÖNNETTÄVIÄ AVUSTUKSIA KOSKEVAT OHJEET 1.YLEISTÄ Nuorisolain

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET Periaate Pyhärannan kunnan vapaa-aikalautakunta avustaa sen talousarvioon kohdennetuista rahoista vuosittain Pyhärannassa tapahtuvaa nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimintaa

Lisätiedot