Myöntämisperusteet ja avustusohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myöntämisperusteet ja avustusohjeet"

Transkriptio

1 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustukset Myöntämisperusteet ja avustusohjeet

2 Sisällys Yleistä Liikunta-avustukset Yleisavustus Kohdeavustukset Ohjausavustus Koulutusavustus Vuoden urheilija-/liikuntapalkinto Stipendit ja palkitsemiset Nuorisoavustukset Yleisavustus Kohdeavustukset Palkkausavustus Projektiavustus Nuorten toimintaraha Kulttuuriavustukset Yleisavustus Kohdeavustukset Kohdeavustus kulttuuritoiminnan toteuttamiseen Hopea-Untracht -rahasto Taiteilija-apuraha Kulttuuripalkinto Runeberg-palkinto Taiteilijatalon stipendi Kulttuurisalien vuokratuki Seurataloavustukset Museoavustukset

3 Yleistä Sivistyslautakunnan hyväksymät kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustussäännöt ja hakuohjeet noudattavat Porvoon kaupungin yleisiä avustusperiaatteita niitä täydentäen. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustustenjakopäätöksen tekee pääsääntöisesti kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja sivistyslautakunnan vahvistamien avustusmäärärahojen ja avustamista koskevien perusteiden ja ohjeiden mukaisesti. Avustusten haussa käytetään Porvoon kaupungin yhteistä avustusten hakulomaketta, jonka saa kaupungin asiakaspalvelupiste Kompassista tai kaupungin kotisivuilta. Avustusten hakuaika vahvistetaan vuosittain päättyväksi maaliskuun viimeisenä arkipäivänä klo 15. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Yleisavustushakemukseen tulee aina liittää toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintakaudelta ja toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalta toimintakaudelta. Muihin avustushakemuksiin voi kuulua muita näissä ohjeissa erikseen mainittuja liitteitä. Hakemukset lähetetään ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen avustushakemus(at)porvoo.fi. Tukea hakemuksen sähköiseen tekoon saa kaupungin asiakaspalvelupiste Kompassista, Rihkamatori B. Mahdollinen paperimuotoinen hakemus jätetään Kompassiin. Yleisavustusta voi saada vain yhdeltä kaupungin toimialalta. Mikäli avustuksen myöntäminen on perustunut hakijan antamiin virheellisiin tietoihin tai avustusta ei käytetä avustusehtojen ja avustuspäätöksen mukaisesti peritään jo maksettu avustus takaisin ja maksamattoman avustuksen osalta keskeytetään maksatus. Myönnetyn avustuksen käytöstä tulee antaa selvitys seuraavan vuoden avustusta haettaessa tai mikäli uutta avustusta ei haeta viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Poikkeamat näistä yleisohjeista on kirjattu avustuskohtaisiin ohjeisiin. 1. Liikunta-avustukset Porvoolaisen liikuntatoiminnan tukemiseen myönnetään vuosittain avustuksia ja apurahoja. Avustusta myönnetään ensisijaisesti niille rekisteröidyille urheilu- ja liikuntayhdistyksille, joiden kotipaikkana on Porvoon kaupunki. Avustusta voidaan myöntää myös henkilökohtaisena avustuksena, kuten stipendinä tai koulutus-avustuksena. 1.1 Yleisavustus Hakemukseen liitetään hakulomakkeessa mainittujen liitteiden lisäksi toiminnan määrästä, laadusta ja laajuudesta kertova liite. Mikäli seuran toimintakausi ei ole kalenterivuosi ja se päättyy 1.3. jälkeen, hakee seura avustusta edellisen toimintakauden perusteella. Avustuksen tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon: 3

4 - toiminnan määrä, laatu ja laajuus (erillinen lomake) - avustuksen tarve - yhdistyksen taloudellinen tila (tarkoituksenmukainen omatoimisuus varainhankinnassa ei vähennä avustuksen määrää) - yhteiskunnallinen merkitys - yhdistyksen työ kansanterveyden, kasvatuksen ja sosiaalisen toiminnan aloilla - mahdollisimman laajojen kansanjoukkojen liikuntapalvelujen ja -tilaisuuksien järjestäminen - yleinen tiedotus- ja valistustoiminta - toiminnan tärkeys jollekin väestöryhmälle tai kaupungin alueelle 1.2 Kohdeavustukset Ohjausavustus Ohjausavustusta myönnetään alle 18-vuotiaille tarkoitettujen liikuntaryhmien ohjaukseen tai valmennukseen. Avustuksen edellytyksenä on, että ohjaukseen tai harjoitukseen osallistuu joukkuelajeissa vähintään seitsemän (7) ja yksilölajeissa vähintään viisi (5) alle 18-vuotiasta nuorta. Yksilölajeissa voidaan liikuntapalveluille osoitetun anomuksen perusteella hyväksyä pienempikin osanottajamäärä. - Harjoitus- tai ohjauskertaa kohden voi yksi (1) ohjaaja tai valmentaja saada ohjausavustusta. - Harjoituksen pituuden on oltava vähintään 45 min. - Avustettavaksi harjoituskerraksi ei lueta otteluita, kilpailuja, harjoitusotteluita ja -kilpailuja. - Mikäli jokin ikäryhmä suuren osanottajamäärän vuoksi jaetaan useampaan harjoitusryhmään, tulee liikuntapalveluilta pyytää hyväksyntä avustuksen saamisesta useammalle ryhmälle. Ohjausavustusta maksetaan ohjaajan koulutustason perusteella seuraavasti: I-taso liikunnanopettajat tai korkeampi liikunnallinen koulutus, liikunnanohjaajat, liikuntaneuvojat (opistotaso), fysioterapeutit, lääkärit, liikuntaan erikoistuneet luokanopettajat, valmentajat tai muut, joilla liikunnallista koulutusta vähintään 200 h II-taso ohjaajat, joilla liikunnallista koulutusta h, vähintään neljän kuukauden liikunnanohjauskurssin suorittaneet (ei ammattitutkintoon johtava koulutus) III-taso ohjaajat, joilla on tunnin mittainen liikunnallinen ohjaajakoulutus IV-taso ohjaajat, joilla on vähintään tunnin mittainen liikunnallinen ohjaajakoulutus V-taso ohjaajat, joilla on alle 30 tuntia liikunnallista koulutusta Avustuksen maksamiseen oikeuttava koulutustaso huomioidaan siitä päivästä lähtien kun koulutustaso on todistettavasti esitetty liikuntapalveluille. 4

5 Sivistysjohtaja päättää vuosittain kunkin koulutustason euromääräisen kertamaksun sekä kuinka monelta harjoituskerralta viikossa avustusta maksetaan. Ohjausavustussummat ovat I- V-tasoilla 12:50e, 10:50e, 8:50e, 6:50 e ja 4:50e/ohjauskerta. Maksatuksen perustana hyväksytään vain täytetty liikuntapalveluiden harjoituspäiväkirja, joka löytyy --> Avustukset. Avustuksen saamista varten on jokaisen ohjaajan huolellisesti täytettävä henkilökohtainen harjoituspäiväkirja erikseen jokaisesta ohjattavasta ryhmästä, josta avustusta haetaan. Ohjausavustus maksetaan kolme (3) kertaa vuodessa: 1. ajanjaksolta ajanjaksolta ajanjaksolta Harjoituspäiväkirja tulee jättää maksatusta varten liikuntapalveluille kuuden (6) arkipäivän sisällä kauden päättymisestä. Myöhässä jätettyjä harjoituspäiväkirjoja ei käsitellä Koulutusavustus Koulutusavustusta voidaan myöntää yhdistysten ohjaajien ja valmentajien koulutuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. Koulutusavustusta voivat saada myös pääasiassa liikuntatoimintaa järjestävät erityisryhmien yhdistykset. Avustusta voidaan harkinnan mukaan myöntää myös porvoolaisessa yhdistyksessä toimivalle ohjaajalle tai valmentajalle, mikäli hän on kustantanut koulutuksensa itse. Avustusta voi saada myös Porvoon kaupungin liikuntapalveluiden ohjaustehtävissä toimiva ohjaaja. Porvoon ulkopuolella tapahtuva koulutus - korvattavia kustannuksia ovat kurssi-, majoitus-, ylläpito- ja matkakustannukset - matkakustannukset korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä enintään 0,20 euroa/km - hakemukseen liitetään tositteet tai niiden kopiot maksetuista koulutuskustannuksista sekä koulutuksesta mahdollisesti saatu todistus - ulkomailla tapahtuneen koulutuksen kustannuksia korvataan vain erityisen painavista syistä - koulutustapahtumissa erikseen hankittua opetusmateriaalia (kirjat, DVD:t ym) ei korvata Porvoossa tapahtuva koulutus - korvattavia kustannuksia ovat kurssikustannukset - hakemuksen liitteet kuten edellisessä kohdassa - koulutustilaisuuden on kestettävä vähintään kolme tuntia - tilaisuuden tarjoilusta aiheutuneet kustannukset eivät oikeuta avustukseen Yhdistyksen itse järjestämät koulutustilaisuudet - tilaisuuden minimiosanottajamäärä kahdeksan henkilöä - korvattavia kustannuksia ovat tilavuokra ja ohjaaja-/luennoitsijapalkkio - koulutustilaisuuden on kestettävä vähintään kolme tuntia 5

6 - hakemukseen liitetään tositteet tai niiden kopiot maksetuista tila- ja luennoitsijakuluista sekä koulutustilaisuuden osanottajaluettelo Liikuntapalveluiden palveluksessa toimivat ohjaajat - avustusta myönnetään korkeintaan kahteen kurssiin/vuosi/henkilö - kurssimaksuista korvataan korkeintaan 50 %, kuitenkin enintään 200 e/vuosi - matkakulut korvataan kokonaan julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai oman auton käytöstä enintään 0,20 euroa/km. Liikunnalliseen ammattitutkintoon johtavaa koulutusta ei avusteta. Koulutusavustuksen hakeminen, suuruus ja päätös avustamisesta: - koulutusavustusta haetaan vuosittain jaksolta marraskuussa erikseen ilmoitettuun päivämäärään mennessä - jos jaettavana oleva määräraha ei riitä kattamaan anottuja hyväksyttyjä koulutuskustannuksia, määräytyy avustuksen osuus (hyväksyttyjen kustannusten osalta) prosentuaalisesti koko määrärahasta. - liikuntapalveluiden päällikkö päättää koulutusavustuksista liikuntasihteerin esityksestä Vuoden urheilija-/liikuntapalkinto Sivistyslautakunta valitsee ja palkitsee vuosittain vuoden urheilija-/liikuntapalkinnon saajan. Palkinnon voi saada - kilpailullisesti menestynyt urheilija tai joukkue - tai seura, joukkue tai henkilö, joka on toiminut kaupungissa pitkäjänteisesti ja ansiokkaasti liikunnan parissa siten, että toiminta on ollut merkittävää kaupungin liikuntakulttuurin ja -kehityksen kannalta. Palkinnon saajan tulee olla kirjoilla Porvoossa, kun palkitsemiseen johtanut suoritus on tapahtunut Stipendit ja palkitsemiset Kilpailullisesti menestyneille urheilijoille tai seuroille voidaan myöntää stipendejä. Suomen mestaruuden voittanut tai olympialaisissa, MM-, EM- tai PM-kisoissa sijoille 1-3 sijoittunut henkilö tai joukkue palkitaan edellyttäen, että henkilö tai joukkue kilpailee 18-vuotiaiden tai vanhempien juniori-sarjassa tai yleisessä luokassa yleisessä luokassa VALO ry:n (ent. Suomen Liikunta ja Urheilu, SLU), kuuluvien lajiliittojen virallisissa kilpailuissa. Muihin liittoihin kuin SLU:n kuuluvien urheilijoiden saavutusten huomioimista ja palkitsemista harkitaan tapauskohtaisesti. Samat säännöt koskevat myös vammaisurheilijoita. Veteraaniluokissa palkitaan henkilöt ja joukkueet, jotka ovat voittaneet PM-, EM- tai MM-kilpailun. 6

7 Palkinnon saaja voi edustaa myös muuta kuin porvoolaista seuraa. Palkinnon saajan on kuitenkin oltava kirjoilla Porvoossa silloin, kun palkitsemiseen johtanut urheilusuoritus on tehty. Palkitsemistilaisuus järjestetään viimeistään seuraavan vuoden tammikuussa. 2. Nuorisoavustukset Nuorisopalvelut avustaa ensisijassa porvoolaisia rekisteröityjä nuorisoyhdistyksiä ja nuorten toimintaryhmiä. Avustusta myönnetään nuorisotoiminnan toteuttamiseen, vakinaisten nuorisotyöntekijöiden palkkaukseen sekä hankkeiden toteuttamiseen. Harkinnanvaraisissa nuorisoavustuksissa painotetaan seuraavia asioita: - lasten ja nuorten säännöllisen toiminnan määrä - alle 29-vuotiaiden jäsenten määrä - alle 29-vuotiaiden nuorten osuus ja kuuleminen yhdistyksen toiminnassa ja päätöksenteossa - ympärivuotinen toiminta - alueellisen yhteistyön toteuttaminen - nuorten ohjaajien koulutus - oma varainhankinta - erityinen avustuksen saamisen tarve 2.1. Yleisavustus Myönnetään yhdistysten sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Liitteenä on toimitettava myös ohjeiden mukaan täytetty toimintaselvitys, lomake Nuoriso 1. Avustusperusta: harkinnanvarainen 2.2 Kohdeavustukset Palkkausavustus Myönnetään nuorisoyhdistysten pää- ja sivutoimisten vakinaisten nuorisotyöntekijöiden palkkaja palkkiokuluihin. Avustusperustana käytetään edellisen vuoden tilinpäätöstietoja sekä kuluvan vuoden talousarviotietoja Projektiavustus Projektiavustus myönnetään rekisteröityjen yhdistysten tai rekisteröimättömien ryhmien yksittäistä nuorille suuntautuvaa projektia tai hanketta varten. Toiminnan tulee poiketa yhdistyksen tai ryhmän normaalista toiminnasta. Hakemukseen on liitettävä projektin toimintasuunnitelma ja kustannusarvio. Toiminnasta tulee raportoida nuorisopalveluille yhden (1) kuukauden kuluessa projektin päättymisestä raportointilomakkeella Nuoriso 3. Avustusperusta: harkinnanvarainen 7

8 2.2.3 Nuorten toimintaraha Nuorten toimintarahaa voi hakea ympäri vuoden, avustusta myönnetään enintään 500 /tapahtuma. Nuorten toimintarahaa voi hakea nuorten ryhmä, jossa on vähintään kolme (3) henkilöä. Ryhmän jäsenten tulee olla alle 29 -vuotiaita, pääpainon ollessa vuotiaissa. Toimintarahalla tuetaan nuorten itse ideoimaa, nuorille suunnattua toimintaa. Toimintarahahakemus tulee toimittaa nuorisopalveluihin viimeistään 21 vrk ennen toiminnan alkua. Toimintarahaa ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan eikä takautuvasti. Toiminnan tulee olla päihteetöntä. Toimintarahaa hakevalla ryhmällä tulee olla ryhmän osallistujista nimetty yhteyshenkilö. Ryhmällä tulee olla myös nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen, joka voi olla esim. nuoren huoltaja. Vastuuaikuinen täyttää hakulomakkeen ja vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä yhdessä ryhmän kanssa. Toimintaraha on käytettävä siihen kohteeseen, johon se on haettu ja myönnetty. Jos tavoitteena on varainhankinta, tulee tulojen käyttötarkoituksesta tehdä selvitys toimintarahaa haettaessa. Toimintarahaa haetaan projektihakemuslomakkeella ja tuen käyttö raportoidaan kuukauden kuluessa toiminnan päättymisestä lomakkeella Nuoriso 3. Avustusperusta: harkinnanvarainen 3. Kulttuuriavustukset 3.1. Yleisavustus Yleisavustusta myönnetään ensisijassa porvoolaisille ammattimaisesti hoidetuille ja kaupungin julkisuuskuvan kannalta merkittäville kulttuurilaitoksille, -yhteisöille ja yhdistyksille sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille, jotka harjoittavat säännöllistä kulttuuritoimintaa kaupungissa. Poikkeustapauksissa avustusta voidaan myöntää valtakunnallisille järjestöille, jotka harjoittavat säännöllistä kulttuuritoimintaa kaupungissa. Avustusta haetaan seuraavalle toimintavuodelle toukokuussa Kohdeavustukset Kohdeavustus kulttuuritoiminnan toteuttamiseen Kohdeavustusta myönnetään porvoolaisille yhdistyksille ja ryhmille sekä harkinnan mukaan yksityishenkilöille, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa Porvoon kaupungissa. Poikkeustapauksissa avustusta voidaan myöntää valtakunnallisille järjestöille, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa kaupungissa. Avustus myönnetään tiettyyn kohteeseen, esim. kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestämiseen sekä muihin kulttuuritoiminnaksi katsottaviin hankkeisiin, kuten konsertit, teatteriesitykset, koulutus, kurssit, projektit ja produktiot, näyttelytoiminta, julkaisu- ja kartoitustoiminta, kotiseututyö sekä paikallisen kulttuuriympäristön suojelu. 8

9 Avustusta myönnetään ensisijaisesti sellaisten tapahtumien ja muiden hankkeiden toteuttamiseen, joihin kuntalaisten osallistumista ei ole rajoitettu jäsenyyden, kutsun tai muun näihin verrattavissa olevan seikan perusteella. Erityisesti perustellusta syystä avustusta voidaan myöntää porvoolaisen tapahtuman tai muun hankkeen toteuttamiseen kaupungin alueen ulkopuolella. Hakemuksesta on käytävä ilmi tapahtuman tai hankkeen ajankohta, paikka, ohjelma, ohjelmansuorittaja tai muut keskeiset hankkeen toteuttajat, perittävät pääsymaksut, kurssimaksut tms. ja koko tapahtuman tai hankkeen talousarvio tuloineen ja menoineen (palkat, palkkiot, muut korvaukset, vuokrat, tiedotuskulut, kuljetuskustannukset yms.). Kohdeavustusta ei myönnetä yleisavustuksen saajalle eikä toimintaan, joka on suoraan sidoksissa liiketoimintaan tai jonka keskeinen tarkoitus on varainkeruu, mainonta tai siihen verrattava toiminta Hopea-Untracht -rahasto 1 Rahaston nimi on Hopea-Untracht -rahasto. Sen kotipaikka on Porvoon kaupunki. Rahaston hoitajana ja nimenkirjoittajana on Porvoon kaupunki. Rahaston tarkoituksena on antaa taloudellista avustusta pääasiassa ansioituneille Porvoon kaupungissa asuville kuvataiteilijoille, käsityöläisille ja muusikoille. Porvoon kaupungissa toimiville taideyhdistyksille, orkestereille, kuoroille ja museoille voidaan myös antaa tukea. Vuosittain on osa rahaston tuotosta jaettava yhtenä tai kahtena apurahana yllä oleviin tarkoituksiin. Apurahojen ei tarvitse olla saman suuruisia. 2 Rahasto on erityiskatteinen ja sen peruspääomaksi ovat Saara Hopea-Untracht ja Oppi Untracht lahjoittaneet kaksisataatuhatta ( ) mk. Rahastoa kartutetaan vuosittain summalla, joka on noin 30 % rahaston pääoman tuotosta. Loppuosa tuotosta jaetaan apurahoina. Kun obligaatioihin sijoitetut rahavarat lankeavat takaisin maksettavaksi, on ne sijoitettava uudelleen mahdollisimman tuottavasti. Rahastolle avataan pankkitili, jonka avulla hoidetaan rahastoa koskeva rahaliikenne. Porvoon kaupungin talousosaston on ilmoitettava vuosittain jaettavissa oleva rahamäärä. 3 Apurahan jakamisesta tehdään päätös vuosittain ottaen huomioon, että jaettava määrä - on annettava yhtenä tai kahtena osana 1 :ssä mainittuun tarkoitukseen, - että apuraha voidaan antaa useampia kertoja samalle saajalle, - että apurahaa ei saa käyttää kaupungille kuuluvien museoiden tai muitten laitosten normaalimenojen peittämiseksi, vaan johonkin erityistarpeeseen. Apuraha jaetaan hakemuksesta. 4 Mikäli vuosikymmenien kuluttua osoittautuu, että näitä sääntöjä tulisi korjata, voidaan niitä muuttaa Saara Hopea-Untracht/Oppi Untrachtin eläessä heidän suostumuksellaan. Porvoon kaupungin tulee kuitenkin tässä tapauksessa hyväksyä muutos. 5 Porvoon kaupungin tilintarkastussäännön mukaisesti näitten sääntöjen noudattamista valvovat Porvoon kaupungin tilintarkastajat. 9

10 6 Mikäli vuosikymmenien kuluttua olosuhteiden muututtua pääoma sekä vuosittain jaettava summa ovat käyneet mitättömän pieniksi, voidaan rahasto kokonaan lakkauttaa luovuttamalla kaikki jäljellä olevat varat viimeiseen apurahan jakoon Taiteilija-apuraha 1 Taiteilija-apurahan suuruus määräytyy vuosittain talousarvioon otettavan määrärahan suuruuden mukaan. 2 Apuraha jaetaan kaupungissa vakinaisesti asuvalle taiteilijalle tai ammattitaidon saavuttaneelle taiteellista työtä tekevälle henkilölle. Apurahan tarkoitus on työtilaisuuksien luominen ja ammattitaidon edelleen kehittäminen. 3 Kulttuuripalvelut voi, mikäli katsoo siihen olevan syytä, pyytää lausuntoja asianomaisen taiteenalan erikois- ja keskusjärjestöiltä ennen asian ratkaisemista Kulttuuripalkinto 1 Palkinnon nimi on Porvoon kaupungin kulttuuripalkinto. 2 Palkinto annetaan vuosittain porvoolaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut jollakin kulttuurin alalla ja jonka toiminta on ollut merkittävää ko. alan kehityksen kannalta. 3 Kulttuurikäsitteelle on kyseeseen tulevien henkilöiden tai yhteisöjen ansioita punnittaessa annettava mahdollisimman laaja sisältö. 4 Palkinto on tunnustus jo tehdystä työstä. Se ei ole luonteeltaan taloudellinen avustus, eikä siihen liity mitään saajaan kohdistuvia velvoitteita. 5 Henkilö tai yhteisö voi saada palkinnon vain yhden kerran. 6 Palkinnon suuruus määräytyy vuosittain talousarvioon otettavan määrärahan suuruuden mukaan. Ellei jonakin vuonna voida nimetä riittävästi ansioitunutta henkilöä tai yhteisöä, ei palkintoa luovuteta. 7 Palkinnon saajan valinta tapahtuu siten, että sivistyslautakunta valitsee sopivaksi katsomansa henkilön tai yhteisön Runeberg-palkinto Sanomalehti Uusimaa (jäljempänä Uusimaa), Suomen Kirjailijaliitto, Suomen Arvostelijain liitto, Finlands Svenska Författareförening r.f. ja Porvoon kaupunki ovat vahvistaneet Runeberg-palkinnon myöntämisestä seuraavat säännöt: 1 Runeberg-palkinto myönnetään henkilölle, joka on Suomen kansalainen tai vakituisesti Suomessa asuva, tunnustukseksi ansioista kaunokirjallisuuden alalla. Palkinto on suunnattu ennen muuta romaani- ja novellitaiteen sekä runouden edustajille, mutta palkinto voidaan raadin harkinnan mukaan myöntää myös väljemmin. 10

11 2 Palkintosumma on euroa. Uusimaa ja Porvoon kaupunki osoittavat vuosittain tähän tarvittavat varat puoliksi. 3 Uusimaa kutsuu koolle palkinnon myöntämistä varten kaksi raatia: - Valitsijaraadin, jonka tehtävänä on nimetä vähintään viisi ja enintään kahdeksan ehdokasta palkinnonsaajiksi. - Palkintoraadin, jonka tehtävänä on valita ehdokkaista lopullinen palkinnon saaja. Molempiin raateihin kuuluu puheenjohtaja ja kahdesta neljään muuta jäsentä. Sama henkilö ei voi toimia samanaikaisesti molemmissa raadeissa. Molemmat raadit asetetaan palkinnonjakoa edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä. Sihteerinä toimii Uusimaan nimeämä edustaja, jolla on puheoikeus, mutta ei esitys- eikä äänestysoikeutta. 4 Palkintoehdokkaita nimettäessä valitsijaraati ottaa huomioon valitsijaraadin edellisen päätöksen jälkeen julkaistut teokset, jotka on toimitettu raadin jäsenille. Raatien kokouksissa käymät keskustelut ovat luottamuksellisia. 5 Palkinnonsaajaehdokkaiden nimet julkistetaan palkinnonjakoa edeltävän marras- tai joulukuun aikana. 6 Palkinnonsaajan nimi julkistetaan ja palkinto luovutetaan Suomen kansallisrunoilijan J.L. Runebergin päivänä 5. helmikuuta Porvoossa Taiteilijatalon stipendi 1 Taiteilijatalon tarkoituksena on antaa nuorelle ammattikoulutuksen tai muuten pätevyyden saavuttaneelle taiteilijalle työskentely- ja asumismahdollisuus Porvoossa. Vanhassa Porvoossa sijaitseva talo otettiin käyttöön vuonna Stipendiä ovat oikeutettuja hakemaan kaikkien taiteenalojen edustajat, mikäli toimintaa voidaan harjoittaa talon työtilassa. Hakijan on oltava alle 30-vuotias stipendiä hakiessaan. 3 Taiteilijatalo myönnetään asumiskulujen korvausta vastaan valitun taiteilijan käyttöön neljäksi vuodeksi kerrallaan. 4 Stipendiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella joka neljäs vuosi Kulttuurisalien vuokratuki 1 Vuokratuki eli ns. kiintiöpäivätuki koskee Kulttuuritalo Grandia ja Porvoon Taidetehdasta. 2 Porvoon kaupunki tukee kulttuuritilaisuuksien järjestäjiä osallistumalla kyseisiin tilavuokriin. 3 Hakijoina voivat olla yhteisöt, yhdistykset, työryhmät ja yksityiset henkilöt, ammattilaiset ja harrastajat. 4 Tuen saaminen edellyttää, että tilaisuus on avoin yleisölle. Tuki ei koske yksittäisiä harjoitus-, rakennus- ja purkupäiviä. 5 Tukea on haettavissa useamman kerran vuodessa. 11

12 4. Seurataloavustukset Seurataloavustusmääräraha on nuorisopalveluiden talousarviossa. Seurataloavustusta myönnetään porvoolaisten yhdistysten omistamien ja kuntalaisten käytettävissä olevien seuratalojen toimintaan. Avustus myönnetään edellisen vuoden toteutuneen käytön, toiminnan aktiivisuuden ja tilan käyttökustannusten perusteella. Seuratalon omistajan on yhdessä käyttäjien kanssa pidettävä kirjaa tilan käyttäjistä ja osanottajamääristä. Hakemukseen on liitettävä selvitys toimitilan käytöstä, käyttökustannuksista (kiinteistövakuutus, sähkö, lämpö, tiemaksut, lumenajo, jätehuolto, vesimaksut) ja vuokratuloista edelliseltä tilikaudelta; lomake Nuoriso 2. Avustusperusta: Osittain laskennallinen, osittain harkinnanvarainen. Harkinnanvaraisen avustusosuuden määrittämisessä painotetaan seuraavia asioita (lomake Nuoriso 1): - säännöllisesti toimivien ryhmien määrä - ympärivuotinen toiminta - lapsille ja nuorille tarkoitetun toiminnan määrä ja laatu - tilan käyttövuorokaudet ja käyttötunnit edellisen kalenterivuoden aikana - oma varainhankinta - erityinen avustuksen saamisen tarve 5. Museoavustukset Museoavustusmääräraha on kulttuuripalveluiden talousarviossa. Museoavustusta myönnetään ammattimaisesti hoidetulle ja valtionavustusta saavalle museolle. Museoavustus sisältää sekä toimintamäärärahan että vuokramäärärahan. Avustusta haetaan seuraavalle toimintavuodelle toukokuussa. Porvoon kaupunki Sivistyslautakunta

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUKSET 2015

NUORISOAVUSTUKSET 2015 NUORISOAVUSTUKSET 2015 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain (27.1.2006/72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä,

Lisätiedot

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA 1 Sisällys 1. AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET... 3 1.1 Avustustoiminnan yleiset tavoitteet ja arvot... 3 1.2 Avustusten myöntämisen

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET Periaate Pyhärannan kunnan vapaa-aikalautakunta avustaa sen talousarvioon kohdennetuista rahoista vuosittain Pyhärannassa tapahtuvaa nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimintaa

Lisätiedot

Vuosiavustuksista päättää vapaa-aikalautakunta.

Vuosiavustuksista päättää vapaa-aikalautakunta. 1 (7) VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUSPERIAATTEET Yleisperiaatteet Avustusmuodot Vapaa-aikapalvelut avustaa keravalaisia rekisteröityjä yhdistyksiä, järjestöjä ja muita toimijoita vuosi- ja kohdeavustuksin

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 2 (6) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA Voimassa 1.1.2014 alkaen HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS Nuorten kansalaistoiminnan toimisto Postiosoite: PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki Puhelin: 09 310 8900

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 Vapaa-ajan lautakunta

Lisätiedot

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET ORIVEDEN KAUPUNKI Elämänlaatulautakunta 29.11.2013 70 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 01.02.2014 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja

Lisätiedot

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. VIHDIN KUNTA Nuorisolautakunta 15.1.2003 4 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA NUORISOPALVELUT NUORISOYHDISTYSTEN JA VAPAIDEN NUORTEN TOIMINTARYHMIEN VUOSIAVUSTUKSET 1. AVUSTUKSEEN OIKEUTETUT: Paikalliset nuorisoyhdistykset:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty 15.12.2014 TRE:1736/00.01.01/2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen Liite nro 2 Nultk 12.2.2015 18 1 AVUSTAMISESSA NOUDATETTAVAT PERIAATTEET JA OHJEET Yleistä Huittisissa järjestettävä nuoriso- ja liikuntatoiminta on hyvin monimuotoista. Toimintamuodot vaihtelevat laajasta

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS 1 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. AVUSTAMISEN PIIRIIN KUULUVA TOIMINTA... 2 2.1. Kunnanhallituksen talousarviosta maksettavat avustukset.... 2 2.2. Kulttuuritoimen

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ASIKKALAN KUNNAN AVUSTUKSET Asikkalan vapaa-aikalautakunta hyväksytty 4.3.2009 4 1 Kunnan vapaa-aikalautakunnan tehtävänä mm. on huolehtia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö Sisällys Liikunta-avustukset... 1 Avustusten haku... 1 Avustusten hakuaika... 1 Avustusmuodot... 2 1. Toiminta-avustukset... 2 2. Kohdeavustukset...

Lisätiedot

KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ

KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ KULTTUURI-JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ Kuvalk 5.2.2013 12 (LLK hall 9.2.2015 6) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 ------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Sivistyslautakunta/liikuntatoimi 1/1 LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2015 Avustusten jako tapahtuu kunnanvaltuuston vuosittain myöntämien määrärahojen puitteissa. Avustukset

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

Kulttuuritoimintaan liittyvien avustusten jakamisen päätöksentekotasot Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat:

Kulttuuritoimintaan liittyvien avustusten jakamisen päätöksentekotasot Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat: KOKKOLAN KAUPUNKI Kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunta AVUSTUSOHJE Yleisen kulttuuritoiminnan avustuksille Kokkolan kaupungissa Kokkolan kaupungin yleiseen kulttuuritoimintaan liittyvät avustukset ovat

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET VUONNA 2015 Porin kaupungin vapaa-aikatoimi jakaa liikuntaan ja nuorisotyöhön vuonna 2015 seuraavat avustukset: 1 TOIMINTA-AVUSTUKSET LIIKUNTAAN 352 000 Sisältää merkkivuosi-

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Siuntion kunta Sivistyslautakunta 10.2.2011 9 Voimassa 1.1.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 :n mukaisesti

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015

Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015 Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015 Suunnittelija Outi Koivisto 24. ja esitys on ladattavissa netistä: www.tampere.fi/avustukset -> toiminta-avustukset Tilaajalautakunnat vuonna

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Nuorisoyksikkö 25.9.2012 VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 1. YLEISTÄ Nuorisolain 13 mukaan määräraha etsivään nuorisotyöhön varataan valtion budjettiin

Lisätiedot

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot