Siirtymä vanhemmuuteen haastavissa tai vaarallisissa olosuhteissa: sota, maahanmuutto ja vanhemman trauma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siirtymä vanhemmuuteen haastavissa tai vaarallisissa olosuhteissa: sota, maahanmuutto ja vanhemman trauma"

Transkriptio

1 Siirtymä vanhemmuuteen haastavissa tai vaarallisissa olosuhteissa: sota, maahanmuutto ja vanhemman trauma Ensi- ja turvakotien liiton seminaari Saija Kuittinen, PsM, tohtorikoulutettava Sanna Isosävi, PsM, tohtorikoulutettava

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ Vanhemmuus ja vanhemmuuteen siirtyminen kulttuurisesta näkökulmasta (Saija Kuittinen) Tutkimuksen esittelyä: Gaza, Palestiina Kulttuurin huomioiminen asiakastyössä Millainen on siirtymä vanhemmuuteen, kun sitä kehystää sota, pakotettu maahanmuutto ja vanhemman trauma? (Sanna Isosävi) 11/11/2014

3 Maailmankartta lasten lukumäärän mukaan (www.worldmapper.org) 11/11/2014

4 Tieteellinen tutkimus maailmanlaajuisesti (www.worldmapper.org)

5 Tutkimusvinouma Tiedämme suhteellisen vähän vanhemmista ja lapsista sota- ja konfliktialueilla UNICEFin arvioiden mukaan (2009) yli miljardi lasta elää maissa jotka kärsivät sodasta ja aseellisista yhteenotoista Tiedämme vähän vanhemmista ja lasten kehityksestä läntisten teollisuusmaiden ulkopuolelta Tämä on tärkeää, koska se vaikuttaa käsitykseemme mitä on hyvä vanhemmuus? Kuitenkin tiedetään, että vanhemmuus on erilaista eri puolilla maailmaa

6 KULTTUURI Mitä kulttuuri on? SOPEUTUMISTA YMPÄRISTÖÖN kollektiivinen, jaettu ymmärrys asioista Erilaisia vaihtoehtoja on, mutta ei rajattomasti Kulttuurit elävät ja muuttuvat, mutta kaikki kulttuuriset prosessit eivät muutu samassa tahdissa (materiaalinen kulttuuri, arvot, kulttuuriset rakenteet..) Kulttuurinen ja biologinen eivät ole toistensa vastakohtia: aina vuorovaikutuksessa keskenään Esimerkiksi syntymä ja kuolema: merkittäviä tapahtumia kaikissa kulttuureissa, mutta suhtautuminen ja käytänteet vaihtelevat Myös nykyiset käsitykset lasten kehityksestä, kasvatuksesta ja hyvästä vanhemmuudesta ovat osaltaan kulttuurin tuotteita

7 Miksi ja miten kulttuuri vaikuttaa vanhemmuuteen? Vanhemmuuden kulttuurinen logiikka sopeutumista ja tärkeiden taitojen tukemista lapsen parasta ajatellen Heijastaa laajemmin sosiokulttuurista ympäristöä ja sen arvoja Erot eivät ole sattumanvaraisia: niillä on jokin merkitys Mutta: kulttuuri- ja uskontotaustan lisäksi vanhemmuuteen vaikuttaa myös moni muu tekijä vanhempien jaksaminen ja mielenterveys koulutustausta omat lapsuudenkokemukset ja persoonallisuus.

8 YMPÄRISTÖN VAATIMUKSET, MAHDOLLISUUDET JA ARVOT LAPSILLE TARJOTTAVAT VIRIKKEET JA LASTEN ARKIPÄIVÄN KOKEMUKSET LASTEN KEHITYS 11/11/2014

9 JOS NORMAALI VANHEMMUUS ON ERINÄKÖISTÄ ERI YMPÄRISTÖISSÄ, MITEN TUNNISTAMME AIHEELLISET HUOLET?

10 KONTEKSTUAALINEN NÄKÖKULMA VANHEMUUTEEN Sosiokulttuurinen, poliittinen ja fyysinen ympäristö: Rauha, turva Sota, uhka Kulttuuriset arvot: Itsenäisyys (autonomy) - Yhteenkuuluvuus (relatedness) Vanhempien toiminta Vanhempien arvot ja käsitykset Vanhempien hyvinvointi Lasten kehitys 11/11/2014

11 Vanhemmuuden sosiokulttuurinen vaihtelu Sosiokulttuuriset ympäristöt Kulttuuriset arvot 1. Itsenäisyys (autonomia) 2. Yhteenkuuluvuus (relatedness) Vanhempien arvot: perheen merkitys & hyvä vanhemmuus 1. Lapsen yksilöllisyyden ja psykologisen itsenäisyyden tukeminen -> esimerkiksi lapsen tunteiden sanoittaminen 2. Sosiaalisen sopeutumisen ja muiden huomioonottamisen tukeminen -> esimerkiksi sosiaalisten taitojen opettaminen Nämä arvot eivät ole muuttumattomia maaseutu kaupunki, vanhempien koulutus? Traumakokemukset Vanhempien arvot: perhe ja vanhemmuus

12 Traumakokemukset ja vanhemmuus Intentionaalisuus Matala Korkea Hengenvaara Matala Korkea (Freyd, 1996; Janoff-Bulman, 2003) Kokemusten käsittely: Raskausajan hyvinvointi tärkeää vanhemmuudelle ja lasten kehitykselle Uudet haasteet ja elämänmuutokset voivat aktivoida aikaisemmat traumakokemukset (Bowlby, 1991)

13 Heinä-elokuu 2014 GAZA, PALESTIINA n välitöntä kuolonuhria ja haavoittunutta Gazan sota 2008/9 Sotilaallinen väkivalta ja miehitys Kansainvälinen saarto Köyhyys, pula lääkkeistä, puhtaasta juomavedestä ja hygieniatarvikkeista Sureva sukulainen, Jabalia, Gaza 2009 (Kuva Mohammad Saber) Khan Ynis, Gaza, 2014 (Kuva Said Khatib / AFP)

14 Tutkimuskysymykset 1) Palestiinalaisäitien raskausajan hyvinvointi ja traumakokemukset (sota ja kaltoinkohtelu lapsuudessa) itsenäisyyttä/yhteenkuuluvuutta painottavat perhearvot 2) Äitien itsenäisyyttä/yhteenkuuluvuutta painottavat vanhemmuuskäsitykset ja lasten sosialisaatiotavoitteet (lapset 4 kk) 11/11/2014 yhteys traumakokemuksiin (sota ja kaltoinkohtelu lapsuudessa) ja hyvinvointiin

15 510 Gazassa asuvaa raskaana olevaa naista 2013, terveydenhuollon kautta 7 kenttätyöntekijää kotikäynnit T1: N = 510 raskauden 2./3 T2: N = 70 (465) Lapsi 4 kk T3: Lapsi 12 kk

16 Taustatiedot Ikä: ka = 25; Vaihteluväli = v Lasten lukumäärä: ka = 2.22; Vaihteluväli = 0-11; 18 % ensiraskaus Siviilisääty: 99.6 % naimisissa Sosiaalinen asema: 82 % kotona hoitamassa lapsia Uskonnollisuus: 83 % rukoilee joka päivä Koulutus: 55 % toinen aste; 30 % lukio tai yliopisto

17 SOTATRAUMAKOKEMUKSET % % 31 % 38 % 60 % 68 % 70 % 82 % 90 % 11/11/2014

18 Traumakokemukset ja hyvinvointi Sotatrauma yhteydessä kaikkiin mielenterveyden indikaattoreihin PTSD (.43***) Masennus (.21***) Stressi (.20***) Raskaudenaikainen ahdistus (.20***) Kaltoinkohtelu lapsuudessa PTSD (F(428, 2) = 14.61***) Masennus (F(428, 2) = 10.0***) Stressi (F(428, 2) = 6.9**) Ei yhteyttä raskaudenaik. ahdistukseen

19 PERHEARVOT Gaza (83) Family Allocentrism (M) (keskiarvo) Kamerun, maas.(104) Intia, maaseutu (93) Delhi (85) Peking & Taiyuan (80) Mexico City (73) Keller ym., 2006; Keller, 2007 Ateena (71) Los Angeles (71) San José (68) Berliini (63) ka

20 TRAUMAKOKEMUKSET, HYVINVOINTI JA PERHEARVOT IKÄ, KOULUTUS, LASTEN LUKUMÄÄRÄ SOTATRAUMA Mitä enemmän kaltoinkohtelukokemuksia, sitä vähemmän yhteisöllisiä perhearvoja KALTOINKOHTELU LAPSUUDESSA PERHEARVOT PTSD MASENNUS

21 Vanhemmuuskäsitykset Imettäminen 1 kk 2,5 vuotta keskimäärin 1,7 vuotiaaksi Nukkuminen yksin läpi yön 6 kk 10 vuotta keskimäärin 2,7 vuotiaana

22 Keskiarvo 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Keller ym., 2006 VANHEMMUUSKÄSITYKSET Itsenäisyys Yhteenkuuluvuus

23 TRAUMAKOKEMUKSET, HYVINVOINTI JA VANHEMMUUSKÄSITYKSET IKÄ KOULUTUS Mitä enemmän koulutusta, sitä enemmän yhteenkuuluvuutta korostavia vanhemmuuskäsityksiä YHTEENKUULUVUUS PERHEARVOT SOTATRAUMA Mitä enemmän sotatraumakokemuksia, sitä vähemmän yhteenkuuluvuutta korostavia vanhemmuuskäsityksiä LAPSUUDEN KALTOINKOHTELU ITSENÄISYYS PTSD MASENNUS

24 SOSIALISAATIOTAVOITTEET Itsevarmuus Column1 Kilpailullisuus Itsetunto Itsenäisyys Minäkäsitys Aikuisten totteleminen Vanhempien totteleminen Muista huolehtiminen Muiden piristäminen Tunteiden kontrollointi 11/11/ ,5 1 1,5 2 ITSENÄISYYTTÄ KOROSTAVAT TAVOITTEET Column1 YHTEENKUULU- VUUTTA KOROSTAVAT TAVOITTEET

25 TRAUMAKOKEMUKSET, HYVINVOINTI JA SOSIALISAATIOTAVOITTEET IKÄ KOULUTUS PERHEARVOT SOTATRAUMA YHTEENKUULUVUUS LAPSUUDEN KALTOINKOHTELU Mitä enemmän kaltoinkohtelukokemuksia, sitä vähemmän yhteenkuuluvuutta painottavia sosialisaatiotavoitteita PTSD MASENNUS

26 YHTEENVETO Yhteenkuuluvuutta korostavat arvot painottuvat Gazassa, mutta molemmat traumatyypit vähentävät sitä ( kulttuurisesti pätevää? vanhemmuutta) Sotatrauma -> mitä on hyvä vanhemmuus ja miten vauvoja tulisi hoitaa mitä enemmän äideillä oli sotatraumakokemuksia, sitä vähemmän he painottivat esim. fyysisen läheisyyden tarjoamista vauvaan ja levottoman vauvan nopeaa rauhoittelua Lapsuuden kaltoinkohtelu -> sitoutuminen lapsuudenperheeseen vähemmän tärkeää äideillä joilla oli lapsuudessaan kokemuksia kaltoinkohtelusta oli sosiaalisaatiotavoitteissa enemmän itsenäistä pärjäämistä korostavia ominaisuuksia, kuten itsetunnon kehittymistä ja omatoimisuutta Gaza: Kontekstin merkitys Gazalaislasten tärkeitä sosialisaatiotavoitteita: Osin itsenäisyyttä painottavia ( itsevarmuus ) ja osin yhteenkuuluvuutta painottavia ( tunnekontrolli ) -> Ympäristön vaatimukset (hengenvaara ja uhka)? -> Kulttuurien muuttuvuus

27 Maahanmuuttajataustaiset perheet Nykyinen elämäntilanne usein koetaan tärkeämmäksi kuin menneet tapahtumat Sosiaalisen verkoston heikkous yleistä Muuttuvat sukupuoliroolit ja lasten sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan voivat olla merkittäviä stressin lähteitä Toisaalta akkulturaatio voi muokata arvoja, toisaalta lähtömaan arvot ja tavat voivat korostua uudessa kotimaassa ja vanhemmaksi tultaessa Kulttuuri voimavarana

28 Kulttuurierojen huomioiminen Arvostava uteliaisuus asiakastyössä Voi lähteä liikkeelle samankaltaisuuksista: vanhemmat haluavat lapsilleen parasta Moni suomalaisille itsestään selvä asia ei ole sitä kaikille Raskaudenaikainen seuranta ja ultraääni: mitä? miksi? Kielellisen vuorovaikutuksen tukeminen: miksi? Katsekontaktin tärkeys: miksi? Fyysisen kurittamisen ja väkivallan kriminalisointi: miksi?

Siirtymä vanhemmuuteen haastavissa ja vaarallisissa olosuhteissa raskauden ja vauva-ajan psykologian näkökulma

Siirtymä vanhemmuuteen haastavissa ja vaarallisissa olosuhteissa raskauden ja vauva-ajan psykologian näkökulma Siirtymä vanhemmuuteen haastavissa ja vaarallisissa olosuhteissa raskauden ja vauva-ajan psykologian näkökulma Sanna Isosävi, PsM, tohtorikoulutettava, TaY Esityksen kulku 1. Siirtymä vanhemmuuteen Siirtymä

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

VÄKIVALTA JA NE KOKEMUKSET ON OLLU SIELLÄ JA NE NÄKYY NYT TÄSSÄ ELÄMÄSSÄ. Sijoitettujen lasten väkivaltakokemusten kohtaaminen sijaisperheessä

VÄKIVALTA JA NE KOKEMUKSET ON OLLU SIELLÄ JA NE NÄKYY NYT TÄSSÄ ELÄMÄSSÄ. Sijoitettujen lasten väkivaltakokemusten kohtaaminen sijaisperheessä VÄKIVALTA JA NE KOKEMUKSET ON OLLU SIELLÄ JA NE NÄKYY NYT TÄSSÄ ELÄMÄSSÄ Sijoitettujen lasten väkivaltakokemusten kohtaaminen sijaisperheessä Eija Husu Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede/Sosiaalityö Kasvatustieteiden/Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa Mikko Saastamoinen, 0308142 Kirjallisuusseminaari I Syksy 2011 Lapin Yliopisto Suvi

Lisätiedot

NUORUUDEN JA ÄITIYDEN YHTEENSOVITTAMINEN

NUORUUDEN JA ÄITIYDEN YHTEENSOVITTAMINEN NUORUUDEN JA ÄITIYDEN YHTEENSOVITTAMINEN Maiju Gustafsson Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden laitos Itä-Suomen yliopisto Maaliskuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Yhteiskuntatieteiden ja

Lisätiedot

KAATTARI LAURA Osais tukee jokaista lasta siinä, minkälaisii ne on. Vanhempien käsityksiä vanhemmuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä

KAATTARI LAURA Osais tukee jokaista lasta siinä, minkälaisii ne on. Vanhempien käsityksiä vanhemmuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä KAATTARI LAURA Osais tukee jokaista lasta siinä, minkälaisii ne on. Vanhempien käsityksiä vanhemmuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä saamastaan tuesta vanhemmuudelleen Kasvatustieteen pro gradu

Lisätiedot

KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA. Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA. Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö ABSTRACKT DIACONIA POLYTECHNIC/ JÄRVENPÄÄ TRAINING UNIT

Lisätiedot

KULTTUURITULKKITOIMINTA VENÄLÄISTAUSTAISTEN PERHEIDEN VOIMAANTUMISEN TUKENA

KULTTUURITULKKITOIMINTA VENÄLÄISTAUSTAISTEN PERHEIDEN VOIMAANTUMISEN TUKENA KULTTUURITULKKITOIMINTA VENÄLÄISTAUSTAISTEN PERHEIDEN VOIMAANTUMISEN TUKENA Eveliina Maria Heino Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Kevät 2013

Lisätiedot

Elämää uusperheessä. Retrospektiivinen tutkimus uusperhe-elämästä ja perhesuhteista lapsuuden muistoina. Pro gradu tutkielma

Elämää uusperheessä. Retrospektiivinen tutkimus uusperhe-elämästä ja perhesuhteista lapsuuden muistoina. Pro gradu tutkielma Elämää uusperheessä Retrospektiivinen tutkimus uusperhe-elämästä ja perhesuhteista lapsuuden muistoina. Pro gradu tutkielma Jenni Laukkanen 0233783 Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN VARHAISKASVATUS MONIKU-OPAS 2015

MONIKULTTUURINEN VARHAISKASVATUS MONIKU-OPAS 2015 MONIKULTTUURINEN VARHAISKASVATUS MONIKU-OPAS 2015 Hyvinkään Varhaiskasvatuspalvelut 1.4.2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 2 MONIKULTTUURISUUTTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 3 3 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ 5 4 MONIKULTTUURINEN

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten kriisit ja traumat

Maahanmuuttajanuorten kriisit ja traumat Maahanmuuttajanuorten kriisit ja traumat Päivän teemoja Perustietoa kriiseistä ja traumoista Kriisien ja traumojen ilmenemisestä Traumatisoituneen / kriisiytyneen ihmisen kohtaamisesta ja auttamisesta

Lisätiedot

SOSIAALISEN KASVUYMPÄRISTÖN YHTEYS ELÄMÄNHALLINTAAN AIKUISUUDESSA

SOSIAALISEN KASVUYMPÄRISTÖN YHTEYS ELÄMÄNHALLINTAAN AIKUISUUDESSA SOSIAALISEN KASVUYMPÄRISTÖN YHTEYS ELÄMÄNHALLINTAAN AIKUISUUDESSA Sosiologia Turun yliopisto Pro gradu -tutkielma Merja Puukka Sosiaalitieteiden laitos Kevät 2013 Turku SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 2.

Lisätiedot

NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa

NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa Perheterapiakoulutus 2010-2012 Helsingin yliopisto, Koulutus ja Kehittämiskeskus

Lisätiedot

UUSSUOMALAISIA KOULUTERVEYDE HUOLLOSSA

UUSSUOMALAISIA KOULUTERVEYDE HUOLLOSSA 1 UUSSUOMALAISIA KOULUTERVEYDE HUOLLOSSA MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN NUORTEN PSYYKKINEN HYVINVOINTI KOULUTERVEYDENHUOLLON SILMIN Anni Lommi Terveyskasvatuksen Pro Gradu-tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

ABORTIN JÄLKEISEEN HEDELMÄLLISYYTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT SUOMESSA

ABORTIN JÄLKEISEEN HEDELMÄLLISYYTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT SUOMESSA ABORTIN JÄLKEISEEN HEDELMÄLLISYYTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT SUOMESSA Heini Elena Väisänen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yleinen sosiologia Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2010 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

Miten toimia, kun vanhemmalla on vaikeaa?

Miten toimia, kun vanhemmalla on vaikeaa? 1 Miten toimia, kun vanhemmalla on vaikeaa? Pori 18.3.2015 Tytti Solantaus Lastenpsykiatri Tutkimusprofessori emerita Suomen Mielenterveysseura THL Toimiva lapsi & perhe (Tl&p) Tutkimus-kehittämis-implementaatio-ohjelma

Lisätiedot

Oulun vastaanottokeskuksen alaikäisyksiköiden psykososiaalisen tuen käsikirja

Oulun vastaanottokeskuksen alaikäisyksiköiden psykososiaalisen tuen käsikirja Oulun vastaanottokeskuksen alaikäisyksiköiden psykososiaalisen tuen käsikirja 2 Oulun vastaanottokeskus Alaikäistyön kehittämishanke 2010-2012 Versio 1 (6.9.2012) Sisällys Johdanto.....3 A-osio Haavoittuva

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

Toteutuvatko sinun oikeutesi? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:7

Toteutuvatko sinun oikeutesi? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:7 Tietoa ihmisoikeuksista lapsille ja nuorille Toteutuvatko sinun oikeutesi? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:7 kaikki Lapset ja nuoret ovat tasa-arvoisia! Sisältö Lapsiasiavaltuutettu edistää

Lisätiedot

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author Laitos Institution Department Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Johanna Elina Peurla Työn nimi

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa LAPSIASIAVALTUUTETTU Tuula Uusitalo Nuorten itsemurhat Suomessa Tuula Uusitalo: Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.lapsiasia.fi Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1. 3.2.2010 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

Kahden kodin lapsuus. Katsaus lapsen vuorottelevan asumisen kirjallisuuteen ja käytännön toteutukseen. Raija Panttila

Kahden kodin lapsuus. Katsaus lapsen vuorottelevan asumisen kirjallisuuteen ja käytännön toteutukseen. Raija Panttila Kahden kodin lapsuus Katsaus lapsen vuorottelevan asumisen kirjallisuuteen ja käytännön toteutukseen Raija Panttila 1/2005 Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22,

Lisätiedot

Kevät 2004 Pro gradu tutkielma Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Kevät 2004 Pro gradu tutkielma Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta MAASSA MAAN TAVALLA LAADULLINEN TUTKIMUS LÄHETYSLASTEN AKKULTURAATIOSTA JA ETNISEN IDENTITEETIN MUUTTUMISESTA AKKULTURAATION AIKANA Tiinamari Niskanen Kevät 2004 Pro gradu tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti Heidi Savolainen Opinnäytetyö Kevät 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Oulun seudun

Lisätiedot