Pro-tukipiste ry:n toimintakertomus vuodelta YLEISTÄ 2. YHDISTYSTOIMINTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pro-tukipiste ry:n toimintakertomus vuodelta 1999 1. YLEISTÄ 2. YHDISTYSTOIMINTA"

Transkriptio

1 Pro-tukipiste ry:n toimintakertomus vuodelta YLEISTÄ Pro-tukipiste ry. on joulukuussa 1996 rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää seksityöntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhdistys pyrkii vähentämään ja ennaltaehkäisemään seksityöhön liittyviä ongelmia ja haittoja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää tuki- ja palveluyksikköä nimeltään Pro-tukipiste. Protukipiste on prostituoiduille tarkoitettu ns. matalan kynnyksen sosiaali- ja terveysalan palvelupiste, joka on ennen yhdistyksen ylläpitämäksi toiminnaksi siirtymistään toiminut Helsingin Diakonissalaitoksen yhtenä diakoniaprojektina vuosina Protukipisteellä on toimitilat Mäkelänkatu 45:ssä. Käytännön asiakastyön lisäksi yhdistys toimii prostituutiokysymyksissä valtakunnallisena konsultaatio- ja asiantuntijatahona. Yhdistys seuraa alan kehitystä Suomessa ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun seksityöhön, seksibisnekseen ja kansainväliseen ihmiskauppaan liittyvissä kysymyksissä. Kansallisen toiminnan lisäksi yhdistys seuraa ja osallistuu kansainväliseen prostituutiopoliittiseen keskusteluun sekä on mukana oman toimintansa kehittämisen kannalta tärkeissä kansainvälisissä projekteissa. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteena on tuoda suomalaisessa prostituutiokeskustelussa esille yhdistyksen tausta- ja kohderyhmän kannalta merkittäviä näkökulmia ja jakaa asianmukaista tietoa suomalaisesta prostituutiosta ja seksityön kentästä. 2. YHDISTYSTOIMINTA Yhdistyksen hallitus kokoontui kertomusvuonna seitsemän kertaa. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin huhtikuussa ja joulukuussa. Yhdistys seurasi Suomen prostituutiotilannetta ja otti kantaa yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun. Erityisesti työllisti uusi seksuaalirikoslaki ja erilaiset laki- ja valtuustoaloitteet, joihin yhdistykseltä pyydettiin kommenttia tai lausuntoa. Yhdistyksen edustajat tapasivat Helsingin kaupunginvaltuuston vihreiden valtuustoryhmän edustajat huhtikuussa. Televisiohaastatteluja annettiin kertomusvuonna kuusi, lehtihaastatteluja seitsemän ja radiohaastatteluja kolme. Keskeisimmät aiheet mediassa olivat prostituution asiakkuuden kriminalisointi ja katuprostituutiotilanne Helsingissä. Mediassa oli esillä myös uusi ulkomaalaislaki, jonka mukaan prostituutio on yksi rajalta käännyttämisen peruste. Yhdistys otti kantaa siihen, millä tavoin lainmuutos saattaa vaikuttaa prostituutiokenttään ja prostituoitujen asemaan. Yhdistys teki kantelun Julkisen Sanan Neuvostolle TV Nelosen Rikosraportti-ohjelmasta. Ohjelman yksi osa käsitteli Helsingin katuprostituutiotilannetta. Toimittajat olivat kuvanneet salaa kadulla toimivia naisia ja tekeytyivät palvelujen hintaa tiedusteleviksi asiakkaiksi. Suuri osa kuvatuista naisista oli selkeästi tunnistettavissa kuvista. Osa ohjelmassa kuvatuksi tulleista naisista pyysi Pro-tukipiste ry:tä tekemään valituksen ko. ohjelmasta. Neuvoston päätös ei ollut vielä tiedossa kertomusvuoden päätyttyä. 1

2 Yhdistys jatkoi kansainvälistä toimintaansa seuraamalla kansainvälistä prostituutiokeskustelua ja ilmiön kansainvälistä kehitystä sekä osallistumalla pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin yhteistyöprojekteihin. Yhdistyksen ennaltaehkäisevä työ jakaantui edelleenkin kahteen päälinjaan: toisaalta yleinen ennaltaehkäisevä työ ja toisaalta prostituutioon ja seksityöhön liittyvien terveydellisten ja sosiaalisten haittojen ehkäisy. Yleisen ennaltaehkäisytyön kanavia olivat kertomusvuoden aikana Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Prostituution ennaltaehkäisyprojektiin osallistuminen ja lastensuojeluhenkilökunnan koulutukset ja konsultaatiot. Yhdistyksellä oli vuoden lopussa henkilöjäseniä 22 ja yhteisöjäseniä yksi. 3. PRO-TUKIPISTE Pro-tukipiste on yhdistyksen ylläpitämä asiakastyön yksikkö, joka tarjoaa psykososiaalista tukea ja terveyspalveluja ja -neuvontaa seksityöntekijöille ja heidän läheisilleen sekä tekee etsivää työtä katuprostituutioalueilla. Pro-tukipiste on koulutus- ja konsultaatiotoiminnassaan valtakunnallinen yksikkö, mutta käytännön sosiaali- ja terveystyö tapahtuu pääkaupunkiseudulla, erityisesti Helsingissä. Asiakaskontakteja oli vuoden aikana kaikkiaan Edelliseen vuoteen verrattuna asiakaskontaktien kokonaislukumäärä nousi yli kolmella sadalla. Huomattavaa on, että yli puolet asiakaskontakteista tapahtuu muualla kuin Pro-tukipisteen omissa tiloissa. Kontaktit prostituoituihin toimintamuodoittain Puhelut Käynnit Lääkäri Kenttätyö YHTEENSÄ Yhteensä TYÖN ORGANISOINTI PRO-TUKIPISTEELLÄ JA VERKOSTOISSA Pro-tukipisteellä työskentelee kuusi henkilöä, joista neljä saa palkkaa tukipisteeltä ja kaksi (lääkäri Raija Laisi ja kenttätyöntekijä Sirpa Zotow) sisällyttää tukipisteellä tehtävän työn omaan työhönsä. Sosiaalityöntekijä oli alkuvuoden ainoa täysipäiväinen työntekijä. Etsivän työn tehostamiseksi ja työn aloittamiseksi huumeita käyttävien prostituoitujen kanssa Pro-tukipisteelle palkattiin syyskuun alussa täysipäiväinen sairaanhoitaja. 2

3 Kaikki prostituutioon liittyvä työ ei siis tapahdu Pro-tukipisteellä, vaan tukipisteen työntekijät tapaavat prostituoituja ja muita seksityöntekijöitä myös muissa työpisteissään. Pro-tukipisteen lääkäri työskentelee Helsingin kaupungin sukupuolitautien poliklinikalla, psyk.sairaanhoitaja työskentelee HYKS/Auroran infektiotautien poliklinikalla hivpositiivisten ja aidsiin sairastuneiden parissa, toinen kenttätyöntekijä on erityisnuoriso- ja vankilatyössä ja toiminnanjohtaja työskentelee yksityisessä terapia- ja koulutusyksikössä, joka on erikoistunut seksuaalikysymyksiin. Pro-tukipisteen tilastoissa ei ole huomioitu niitä kontakteja, joita Pro-tukipisteen työntekijöillä on ollut prostituoituihin ja muihin seksityöntekijöihin heidän toimiessaan muissa työpisteissään. Tästä syystä tukipisteen kontakti prostituutiokenttään on laajempi kuin mitä Pro-tukipisteen asiakastilastot osoittavat TYÖMUODOT Psykososiaalinen työ Pro-tukipisteellä Psykososiaalinen työ koostuu henkilökohtaisista tapaamisista, puhelinneuvonnasta ja tukipisteen asiakkaiden ohjaamisesta muiden tarvittavien palvelujen piiriin. Tapaamiset sovittiin etukäteen ajanvarauksena ja tapaamisen kesto oli yleisimmin yksi tunti. Säännöllinen neljän tunnin puhelinpäivystysaika tiistaisin muutettiin kolmeksi tunniksi kertomusvuoden alussa. Puhelinsoittoja tuli tasaisesti myös päivystysajan ulkopuolella. Kertomusvuonna oli henkilökohtaisia tapaamisia ja puhelinsoittoja prostituoiduilta ja muilta seksityötä tekeviltä yhteensä 464. Käyntejä näistä oli 176 ja soittoja 288. Naisten osuus käynneistä oli 94 prosenttia ja puhelinsoitoista 76 prosenttia. Suuri osa henkilökohtaisista tapaamisista on terapeuttisia keskusteluja. Tapaamisten sisältöinä ovat mielenterveysongelmat, tuen hakeminen oman kaoottisen elämäntilanteen hallintaan, tuen hakeminen prostituution lopettamiseen, yksinäisyys, päihteet, yleinen terveysneuvonta, seksuaalisuus, sosiaalisen tilanteen selvittely ja ohjaus tarvittaviin palveluihin (päihdehuolto, sosiaalitoimistot, mielenterveystoimistot jne.). Puhelinneuvonnan sisällöt ovat hyvin samantyyppisiä kuin henkilökohtaisissa tapaamisissakin mutta näiden lisäksi tuli myös puheluja ihmisiltä, jotka harkitsivat prostituution tai muunlaisen seksityön aloittamista. Pro-tukipisteen rooli matalan kynnyksen palveluna korostui, kun etsivän työn kautta tavoitettiin ihmisiä, jotka jäävät monien avohuollollistenkin palvelujen ulkopuolelle. Ilman ajanvarausta tapahtuvat käynnit lisääntyivät kertomusvuoden aikana. Näiden käyntien kesto vaihteli tunnista jopa kuuteen tuntiin ja käyntien sisältö muodostui usein lähes päiväkeskustoimintaa muistuttavaksi eli Pro-tukipisteellä oli mahdollisuus nukkua, syödä, peseytyä jne Terveyspalvelut Yleinen terveysneuvonta ja turvaseksitietouden jakaminen olivat oleellinen osa kaikissa Pro-tukipisteen toimintamuodoissa. Terveyspalveluiden pääteema on infektioiden torjuntatyö ja terveyshaittojen minimointi. Yhdessä asiakkaan kanssa on myös pyritty tartuntaketjun katkaisemiseen. Neuvonta ja tiedotus sisältyivät puhelintyöhön, lääkäripalveluihin, henkilökohtaisiin käynteihin ja etsivään kenttätyöhön. Tapaamisten (tukipisteellä ja kentällä) yhteydessä jaettiin kondomeja, liukasteita, turvaseksiesitteitä ja tietoa Pro- 3

4 tukipisteen ja Meritähti-projektin palveluista. Kaiken turvaseksimateriaalin ja -neuvonnan tausta-ajatuksena on omasta hyvinvoinnista huolehtimisen ja itsearvostuksen lisääminen sekä rajojen asettamisen tärkeyden korostaminen. Lääkäripalvelut olivat käytännössä seksitautien seulomista ja hoitamista. Yhdessä asiakkaan kanssa on pyritty tartuntaketjun katkaisemiseen. Lisäksi käynteihin liittyi myös yleistä terveysneuvontaa. Lääkäripalveluista vastasi Helsingin kaupungin sukupuolitautien poliklinikan erikoislääkäri Raija Laisi. Vastaanotto oli keskiviikkoisin iltapäivällä kolme ja puoli tuntia. Tukipisteen lääkäri päivysti maanantaisin Meritähdessä. Lääkärissä käyntejä oli kertomusvuotena Pro-tukipisteellä 44 ja Meritähdessä 139 eli yhteensä lääkärissäkäyntejä oli 181. Lääkäripalveluja on tarjottu kerran viikossa Pro-tukipisteen tiloissa ja kerran viikossa Meritähden tiloissa. Erikoissairaanhoitajan vastaanottotoiminta on aloitettu syyskuun alussa arkipäivisin. Päivittäinen vastaanottotoiminta on lisännyt merkittävästi asiakaskontakteja. Pro-tukipiste aloitti ensimmäisenä Suomessa pikatesteinä tehtävät hiv, kuppa ja tartuttava B-hepatiittitutkimukset. Vuoden aikana tehtiin 328 hiv-testiä (ei yhtään positiivista löydöstä), 202 kuppa-testiä (yksi positiivinen löydös) ja 173 B-hepatiittitestiä (yksi positiivinen löydös) Etsivä sosiaali- ja terveystyö Kertomusvuonna entisen nimityksen "etsivä sosiaalityö" tilalle otettiin käyttöön nimitys "etsivä sosiaali- ja terveystyö". Uusi nimitys kuvaa parhaiten sitä työtä, mitä Protukipisteen etsivä työ käytännössä on eli työn sisältöön liittyy sekä sosiaalityö että terveydenhuollon palvelut. Etsivän sosiaali- ja terveystyön tavoitteina ovat: 1. saada kontakti niihin seksityössä mukana oleviin ihmisiin, jotka eivät käytä Protukipisteen palveluita 2. markkinoida Pro-tukipisteen ja Meritähden palveluita 3. tarjota palveluita siellä, missä seksityössä mukana olevat muutoinkin ovat Tärkeintä etsivässä työssä on ollut viedä sosiaali- ja terveyspalveluja kohderyhmän keskuuteen. Etsivä työ ei ole pelkästään palveluita tarvitsevien ihmisten "etsimistä" vaan etsivän työn kautta tavataan ihmisiä, joilla ei itsellään ole selkeää kuvaa siitä, mitä palveluja he tarvitsisivat. Etsivää työtä tekevien on täytynyt kehittää ammattitaitoaan ja herkkyyttään kuulla palvelujen tarve tapaamiensa ihmisten ja heidän kertomiensa tarinoiden kautta. Ohjaus ja neuvonta turvaseksistä, kondomien ja liukasteiden jakaminen ovat olennainen osa kenttätyötä. Lisäksi kenttätyöhön kuuluu tiedottaminen Pro-tukipisteen palveluista, tiedottaminen sosiaali- ja terveys- ym. palveluista sekä ohjaaminen tarvittavien palvelujen käyttöön. Turvaseksimateriaali on suomen, viron, venäjän ja thain kielistä. Lisäksi saatavilla oli muiden sosiaali- ja terveyspalvelu- sekä päihdehuollon yksiköiden materiaalia ja esitteitä. Etsivän sosiaali- ja terveystyön käytännön toteutuksesta kadulla vastasi pääasiassa työparina sosiaalityöntekijä Minna Huovinen ja Sirpa Zotow (erityisnuorisotyön ohjaaja Helsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyön keskuksesta Snellusta). Terveysneuvontapiste Vinkissä työskenteli sairaanhoitaja Sirpa Jääski-Rämö. Ravintoloissa tehty etsivä työ toteutettiin yhteistyössä Meritähti-projektin työntekijöiden kanssa. 4

5 Etsivää työtä tehtiin eri viikonpäivinä ja eri kellonaikoina keskittyen kuitenkin arkiiltoihin ja -öihin. Etsivä työ keskittyi tunnetulle katuprostituutioalueelle Kalliossa ja joulukuussa etsivä työ ulotettiin Vantaalle, minne osa katuprostituoiduista siirtyi Helsingin uuden järjestyssäännön tultua voimaan. Kallion strip tease -paikkoihin vietiin Protukipisteen materiaaleja. Etsivä työ kaduilla ja ravintoloissa Kertomusvuotena etsivää sosiaali- ja terveystyötä tehtiin kaduilla ja ravintoloissa 61 kertaa eli keskimäärin 5 kertaa kuukaudessa. Ravintoloissa käyntejä näistä oli 16 (lukuun sisältyy havainnointikierrokset Tampereen seksiravintoloissa ja Helsingin gayravintoloissa). Asiakaskontakteja etsivässä sosiaali- ja terveystyössä oli kertomusvuonna yhteensä 579. Tavattujen ihmisten kansalaisuudesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta jonkinlaista kuvaa antaa se, mitä kieltä he puhuivat äidinkielenään ja minkäkielisen turvaseksioppaan he halusivat. Suomenkielisten kanssa kontakteja oli 87, venäjänkielisten 437, vironkielisten 36 ja muuta kieltä äidinkielenään puhuvien 19. Tehostetun kenttätyön jakso Touko-kesäkuun vaihteessa toteutettiin tehostettu kenttätyön jakso, jolloin viiden päivän aikana kadulla tehtiin etsivää työtä 38 tuntia eri vuorokauden aikoina. Jakson aikana keskityttiin Kallion kaupunginosan kaduille sekä jonkin verran myös keskustan ravintoloiden läheisyyteen. Jakson aikana oli yhteensä 82 kontaktia (36 eri prostituoitua), joista 20 oli uusia kontakteja. Jakson aikana tavoitettiin sellaisia päihteidenkäyttäjä naisia, joita etsivässä työssä ei aiemmin oltu tavoitettu. Terveysneuvontapiste Vinkki Kertomusvuonna vakiinnutettiin uutena etsivän sosiaali- ja terveystyön muotona yhteistyö suonensisäisiä huumeita käyttäville palveluja tarjoavan Terveysneuvontapiste Vinkin kanssa. Toimintavuoden alussa Pro-tukipisteen sairaanhoitajan työhön sisällytettiin toiminta Vinkin tiloissa kaksi kertaa kuukaudessa ja syyskuun alussa kerran viikossa eli maanantaisin. Säännöllinen yhteistyö aloitettiin huhtikuun alussa ja kontakteja solmittiin kertomusvuonna yhteensä 61. Aluksi tavoitteena oli selvittää prostituution muotoja huumemaailmassa. Ilmiön monimuotoisuuden ja yleisyyden selvittyä on Vinkin asiakkaiden kanssa keskusteltu mm. haittojen minimoinnista, tartuntatautien ehkäisystä ja omien voimavarojen löytymisestä. Monet Vinkin asiakkaista kokevat voimattomuutta mm. huumevelkojen, poikaystävien ja vieroitusoireiden pelossa, joten mahdollisuus mm. hiv-tartuntaan tuntui selkeältä. Asiakkaita ohjattiin ja saatiinkin Pro-tukipisteelle lääkäriin, syömään ja keskustelemaan. Vertaistiedotusta sekä "viidakkorumpua" apuna käyttäen huumeidenkäyttäjien määrä Protukipisteen asiakkaina lisääntyi. Liikkuva yksikkö Uutena toimintatapakokeiluna oli liikkuva yksikkö, joka toteutettiin yhteistyössä Meritähti-projektin työntekijöiden kanssa. Kokeilulla haluttiin viedä tavallisen sosiaalityön lisäksi myös lääkärin ja sairaanhoitajan palvelut mahdollisimman lähelle kohderyhmän ihmisiä. Erityisnuorisotyönkeskus Snellu lainasi pikku-bussia, jolla mentiin katuprostituutioalueelle. Bussiin oli mahdollisuus tulla sisälle lämmittelemään, juomaan kuppi kahvia ja otattamaan pikatestit ( hiv, kuppa, tarttuva b-hepatiitti). Kokeilu onnistui hyvin ja liikkuva yksikkö kiersi Kallion kadulla vuoden -99 aikana yhteensä viisi kertaa. Kokeilujen aikana tavattiin yhteensä 60 prostituoitua. 5

6 Etsivän sosiaali- ja terveystyön tarvekartoitus huumeita käyttävien parissa Suonensisäisiä huumeita käyttävien määrän lisääntyminen ja pelko erityisesti hiv:n leviämisestä piikkihuumeita käyttävien keskuudessa nostatti keskustelun etsivän työn tarpeesta Helsingissä. Pro-tukipiste ja Terveysneuvontapiste Vinkki päättivät anoa Sosiaalija terveysministeriöltä avustusta kartoituksen tekemiseen etsivän työn tarpeesta ja mahdollisista toteuttajista. Pro-tukipiste vastasi kyselyn toteuttamisesta ja hallinnoinnista. Taustaryhmässä oli mukana Pro-tukipisteen, Vinkin, Helsingin sosiaaliviraston sosiaalipäivystyksen, Hiv-linkin ja Stakesin edustajia. Kartoitusta varten haastateltiin 61 huumeiden käyttäjää ja 59 viranomais- ja järjestötahojen edustajaa. Haastattelut tehtiin ajalla Haastattelut suorittivat kaksi Protukipisteen palkkaamaa työntekijää Markku Kopra ja Timo Aromäki. Raportin on määrä valmistua tammikuun 2000 lopussa Koulutus- ja konsultaatiopalvelut Koulutuspalvelujen tarjonta lisääntyi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäyksen mahdollisti sosiaalityöntekijän palkkaaminen tukipisteelle. Ennaltaehkäisevässä mielessä koulutusta ja konsultaatiota suunnattiin erityisesti lastensuojelulaitosten työntekijöille. Lastensuojelutyöntekijöille suunnatussa koulutuksessa keskityttiin siihen dynamiikkaan, jolla nuoria rekrytoidaan ja jolla heitä rekrytoituu prostituutioon. Lisäksi käsiteltiin niitä tekijöitä, jotka pitävät kiinni prostituutiossa ja irrottautumisen strategioita. Koulutuksessa käsiteltiin myös niitä velvoitteita, joita uusi rikoslaki (seksipalvelujen ostamisen alaikäiseltä kriminalisointi) asettaa lastensuojelulle. Muille ryhmille suunnattu koulutus oli pääasiassa Pro-tukipisteen toiminnan esittelyä ja käytännön työn problematiikkaan liittyvää koulutusta. Lisäksi monet loppu- ja pro gradu työtään valmistelevat opiskelijat ottivat yhteyttä ja osa kävi myös tutustumassa tukipisteen toimintaan. Tukipisteellä oli kertomusvuoden aikana kolme opiskelijaharjoittelijaa (ajalla , ja ) Kotimainen yhteistyö ja yhteistyöprojektit Pro-tukipisteen keskeisimmät yhteistyötahot olivat eri sosiaali- ja terveysalan viranomaiset ja järjestöt. Yhteistyötä tehtiin sekä käytännön asiakastyössä että toiminnan suunnittelussa ja tietojenvaihdossa sekä koulutuksessa. Keskeisimmät yhteistyötahot olivat kertomusvuonna: Keskeiset yhteistyötahot h Helsingin Diakonissalaitoksen Meritähti-projekti hhelsingin kaupungin terveysvirasto (lääkäripalvelut) hhelsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyönkeskus Snellu (etsivä sosiaalityö) hterveysneuvontapiste Vinkki (Pro-tukipisteen työntekijä työskentelee Vinkissä) h Helsingin kaupungin sosiaalivirasto h STAKES / Prostituution ehkäisyprojekti h Sosiaali- ja terveysministeriö h Aids-tukikeskus h Positiiviset ry h Tampereen prostituutiotyön verkosto 6

7 h Kansanterveyslaitos h Suomen Punainen Risti Meritähti-projekti Helsingin Diakonissalaitoksen Meritähti-projekti on keskeisimpiä yhteistyökumppaneita. Meritähden kohderyhmänä on ulkomaalaiset, erityisesti venäläiset ja virolaiset prostituoidut. Etsivän työn osalta kenttätyö on jaettu siten, että Meritähti tekee työtä ravintoloissa ja tukipiste katuprostituutioalueilla Helsingissä. Käytännössä jako ei ole näin selkeä, vaan kumpikin yksikkö tekee töitä niiden seksityöntekijöiden kanssa, joita tapaavat joko kenttätyössä, puhelimitse tai jotka tulevat käymään toimipisteisiin. Sekä Meritähti että Protukipiste tiedottavat toistensa toiminnasta kaikissa asiakaskontakteissa. Pro-tukipisteen lääkäri työskenteli Meritähdessä kerran viikossa maanantaisin kello Kertomusvuonna aloitettiin neuvottelut Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa Meritähden mahdollisesta siirtymisestä osaksi Pro-tukipisteen toimintaa. Tavoitteeksi asetettiin, että Meritähti-projekti voisi siirtyä Pro-tukipisteelle vuoden 2001 alusta lukien. Siirtymä päätettiin toteuttaa asteittain siten, että Meritähden projektipäällikön siirryttyä pois projektin palveluksesta, Helsingin Diakonissalaitos osti lääkäri- ja kenttätyön hallinnolliset palvelut Pro-tukipiste ry:ltä lokakuun alusta lukien. Samoin kenttätyön koordinointia Protukipisteen ja Meritähden välillä tehostettiin. Pro-tukipisteen osalta kenttätyön koordinoinnista vastasi sosiaalityöntekijä Minna Huovinen. Maailman Aids-päivä Pro-tukipiste osallistui Maailman Aids-päivän (1.12.) suunnitteluun ja valmisteluihin sekä toteuttamiseen yhdessä Positiiviset ry:n, Suomen Aids-tukikeskuksen, Suomen Punaisen Ristin ja Folkhälsanin kanssa. Päivän kansainvälisenä teemana oli "Listen, learn, live". AIDS&Mobility -projektin suomalainen yhteistyöverkosto Pro-tukipiste jatkoi toimintaansa AIDS & Mobility yhteistyöverkostossa ja työntekijät osallistuivat Tampereella pidettyyn seminaariin, jossa yhden työryhmän teemana oli liikkuva prostituutio. Pääkaupunkiseudun Puhelinauttajat Pro-tukipiste kuuluu myös Pääkaupunkiseudun Puhelinauttajien verkostoon. Pro-tukipisteen puhelinpäivystys kuuluu vapaaehtoisen puhelinauttamisen eettisen periaatteiden neuvottelukunnan hyväksymiin puhelinauttajiin. 4. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 4.1. EUROPAP/TAMPEP -PROJEKTI Pro-tukipiste jatkoi toimintaansa Euroopan Unionin rahoittamassa EUROPAP/TAMPEP -projektissa (EUROPAP: European Intervention Projects AIDS Prevention for Prostitution, TAMPEP: Transnational AIDS/STD Prevention among Migrant Protitutes in Europe). EUROPAP/TAMPEPin yleisenä tavoitteena on tukea ja kehittää interventio-ohjelmia hiv:n, seksitautien ja muiden tarttuvien tautien ennaltaehkäisemiseksi prostituutiossa. EUROPAP/TAMPEP -verkostoon kuuluvat tällä hetkellä kaikki EU-maat ja Norja. Mu- 7

8 kana on valtiollisia organisaatioita, järjestöjä, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja prostituoitujen omia järjestöjä. Kertomusvuonna työskentely tapahtui alueellisissa ryhmissä. Suomi kuului pohjoiseen alueelliseen ryhmään. Suomen lisäksi ryhmään kuuluivat Norja, Ruotsi, Tanska ja Saksa. Työryhmän alkuperäisenä tavoitteena oli käsitellä prostituutioon liittyvän lainsäädännön muutoksia, huumeiden ja prostituution yhteyksiä, miesprostituutiota ja liikkuvaa prostituutiota. Työryhmän työskentely keskittyi kuitenkin käytännössä liikkuvaan prostituutioon, joka oli uusi ilmiö varsinkin Ruotsille ja Norjalle. Työryhmän työskentely jäi hieman hajanaiseksi, sillä jokaisella maalla oli myös kansallinen Europap-ohjelmansa, joka esimerkiksi Suomessa ja Saksassa suuntautui muuhunkin kuin liikkuvaan prostituutioon. Osa Suomen kansallista ohjelmaa oli jatkaa EU:n ja STM:n yhteisrahoituksella aloitettua kyselykartoitusta. Sisällöllisesti ja oman työn kehittämisen kannalta antoisinta oli kuulla tanskalaisten kokemuksista työn aloittamisesta thaiprostituoitujen parissa. Työryhmä kokoontui Helsingissä ja Hampurissa Hampurin kokouksen yhteyteen oli järjestetty myös tutustuminen Tampepin toimintaan, vierailut miesprostituutioprojektiin (BASIS-projekt), huumeita käyttävien naisprostituoitujen pistäytymispaikkaan (Café Sperrgebiet), metadoniklinikalla ja sukupuolitautien poliklinikalla (Zentrale Beratungstelle für sexuell übertragbare Erkrankungen). Kertomusvuosi oli viimeinen projektin toimivuosi ja projekti päättyi Kertomusvuoden kesäkuussa julkaistiin "Hustling for Health" -projektityön käsikirja. Englanninkielistä versiota on jaettu 1800 kappaletta ja se on saatavissa yhdeksällä eri Euroopan kielellä. Käsikirja käännettiin myös suomeksi ja julkaistiin paperikopioversiona kesäkuussa AIDS&Mobility- kokouksen yhteydessä Tampereella Käsikirjan suomenkielinen nimi on "Seksityö ja terveys" ja sitä on jaettu 36 kappaletta eri yhteistyökumppaneille, jotka tekevät tai ovat aloittamassa työtä marginaaliryhmien parissa. Lokakuussa järjestettiin projektin toimintaa ja onnistumista arvioiva kokous Eastbornessa Englannissa. Projektin tulokset ja kunkin maan maakohtaiset raportit julkaistaan projektin loppuraportissa alkuvuodesta Eastbournen kokouksessa päätettiin, että Europap-projekti ja TAMPEP-projekti hakevat jatkossa rahoitusta Euroopan Unionilta erillisinä projekteina POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ Pro-tukipiste jatkoi yhteistyötä muiden pohjoismaisten projektien kanssa. Pro-tukipiste ry on mukana vuonna 1997 perustetussa pohjoismaisessa prostituutioverkostostossa (Nordisk Prostitutionsnetværk), joka on eri pohjoismaissa toimivien prostituutiotyötä tekevien yksikköjen ja projektien yhteistyöverkosto. Pohjoismaisiin kokouksiin osallistuttiin kolme kertaa. 5. HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TOIMITILAT 5.1. HALLINTO JA TALOUS Yhdistyksen hallitus kokoontui kertomusvuonna kaikkiaan seitsemän kertaa. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset eli kevätkokous pidettiin huhtikuussa ja syyskokous joulukuussa. Kertomusvuonna hallituksen kokoonpano oli: 8

9 - puheenjohtaja: - Marja-Leena Nousiainen, Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveysviraston päihdehuollon yhteispalvelujen johtaja - hallituksen jäsenet: - Kati Sirkiä (vpj), yksityisyrittäjä - Taru Kaivola, Pro-tukipiste ja HYKS, Sisätautien klinikka, Infektiotautien toimiala, Aurora, Infektiotautien poliklinikka - Henna Korte, Suomen Punainen Risti, EU-koordinaattori - Markku Leijo, Helsingin erityissosiaalitoimisto, asuntoasiamies Yhdistyksen toiminnan rahoitus perustui avustuksiin: Raha-automaattiyhdistyksen avustus kertomusvuodelle oli markkaa ja Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnan avustus markkaa. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Prostituutiotilanteen peruskartoitukseen aloittamista varten markan avustuksen. Lisäksi STM myönsi suonensisäsäisiä huumeita käyttävien parissa aloitettavan etsivän työn mahdollisuuksien kartoittamiseen ,00 markkaa. EUROPAP/TAMPEP projektin EUrahoitusosuus kertomusvuoden aikana oli noin markkaa. Tilikauden ylijäämä oli ,35 markkaa. Muut varsinaisen toiminnan tuotot ovat kasvaneet edelliseen kertomusvuoteen verrattuna. Kasvu johtuu Helsingin Diakonissalaitoksen Meritähti-projektiin liittyvien hallinnollisten ja sisällöllisten palvelujen myynnistä. Rahoituksen jakautuminen vuonna 1999: RAY-avustus ,49 % Helsingin kaupunki, sovi ,17 % STM ,88 % Euroopan Unioni ,07 % Muut toiminnan tuotot ,40 % Kulurakenne on järjestöille tyypillinen eli henkilöstökulujen osuus oli noin 70 prosenttia. Kertomusvuodelle tehty toimintasuunnitelma toteutui muilta osin paitsi miesprostituutioprojektin osalta HENKILÖSTÖ 5.3. Toimitilat Pro-tukipisteellä on ollut kertomusvuonna neljä palkattua työntekijää. Pro-tukipisteen toiminnanjohtajana toimi VTM Jaana Kauppinen (osa-aikainen, 60 %). Täysipäiväisiä työntekijöinä ovat olleet sosiaalityöntekijä Minna Huovinen ja sairaanhoitaja Sirpa Jääski-Rämö (täysipäiväisyys 1.9. lukien, sitä ennen tuntityöntekijänä) ja tuntityöntekijänä psyk.sairaanhoitaja Taru Kaivola. Iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Raija Laisi on sisällyttänyt lääkärintyönsä osaksi omaa työaikaansa, samoin etsivää sosiaalityötä tekevä erityisnuorisotyön ohjaaja Sirpa Zotow. Pro-tukipisteellä on 94 neliön tilat Helsingissä Mäkelänkatu 45:ssä. 9

10 LIITE KERTOMUSVUODEN 1999 TAPAHTUMIA tammikuu Konsultaatio, nuorisotilan tyttöryhmän työntekijät, MH, SZ Seksibisnes-pamfletin julkaisemistilaisuus Snellun tupaantuliaiset Kööpenhamina Opiskelijoita tutustumassa, Porin Diak, MH Opiskelijan ohjaus, teologian laitos, Helsingin yliopisto, MH helmikuu 8.2. Konsultaatio, vastaanottokoti MH 8.2. Työntekijäpalaveri yhdessä Meritähti-projektin kanssa 9.2. Kouluttaminen Sexpon seksuaalineuvojakoulutuksessa, MH Opiskelijoiden ohjaus, Helsingin Diak, MH Verkostokoulutus Tampereella STOP-projektin seminaari, TK, MH Terveysneuvontapiste Vinkin koulutus maaliskuu 1.3. Lastensuojelulaitoksen henkilökunnan koulutuspäivä 1.3. Työntekijäpalaveri 2.3. Hallituksen kokous 4.3. Auroran sairaala, tutustuminen, MH 8.3. Yhteistyötapaaminen, Meritähti-projekti, MH 9.3. Maailman aids-päivän -toimikunnan kokous, MH Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Tasa-arvokapakka -tilaisuus, MH, JK Tampereen verkostokoulutus STAKESin Prostituution ehkäisyprojektin henkilökunta tutustumassa Opiskelijan ohjaus, Helsingin AMK, MH Yhteistyökokous Aids-tukikeskuksessa, "Seksiä ostavat miehet" -työryhmä, MH Opiskelijan ohjaus, Poliisikorkeakoulu, MH Työntekijäpalaveri huhtikuu 7.4. Aids&Mobility -kokous KTL:ssa, MH 9.4. Opiskelijan ohjaus, Tampereen yliopisto, MH Maailman aids-päivän -toimikunnan kokous, MH Lastensuojelulaitoksen henkilökunnan koulutuspäivä, JK, MH Opiskelijan ohjaus, Turun AMK, MH Konsultaatio, Helsingin mt-toimiston työntekijä, TK, MH Meritähti-palaveri, Hanna Laurila ja JK Hallituksen kokous Yhdistyksen kevätkokous Turvakodin työntekijöiden tutustuminen, MH, JK Opiskelijoita tutustumassa, Lapin yliopisto, sosiologian laitos, MH Helsingin kaupunginvaltuuston Vihreiden valtuustoryhmän tapaaminen (Marja-Leena Nousiainen, Taru Kaivola ja JK) 10

11 22.4. Osallistuminen Terveysneuvontapiste Vinkin koulutuspäivään, JK, MH, SJ Työntekijäpalaveri Opiskelija tutustumassa, Helsingin Diak, MH Pappilanniemen päihdepysäkin (Espoo) työntekijät tutustumassa, MH toukokuu 4.5. Lastensuojelulaitoksen konsultointi, JK, MH 5.5. Natalia Ollus tutustumassa 6.5. Opiskelijoita tutustumassa, Arla-instituutti, MH 7.5. Tampereen alueverkoston koulutus, JK, MH, SZ 8.5. JK osallistui prostituutiota käsittelevään paneelikeskusteluun Naisten kaupunki-tapahtumassa Helsingissä Vanhalla ylioppilastalolla, järjestäjänä Unioni Naisasialiitto Suomessa Opiskelijan ohjaus, Pieksämäen Diak, MH Lastensuojelulaitoksen henkilökunnan koulutus- ja konsultaatiopäivä, JK, MH Meritähti-projektin kokous Työntekijäpalaveri Opiskelijan ohjaus, Helsingin yliopisto, teologian laitos, MH Pääkaupunkiseudun puhelinauttajien kokous, MH Haastattelu Poliisi-Tv:hen, JK Terve-sos -messut, prostituutioseminaari, MH EUROPAP/TAMPEP -kokous tukipisteellä, TK Aids&Mobility -kokous, MH Nordic Network -kokous, TK, MH Tutustuja Tukholman sosiaalivirastosta, TK Maailman aids-päivän -toimikunnan kokous, MH Nettisivujen suunnittelupalaveri, MH kesäkuu 1.6. Prostituution ehkäisyprojektin kokous, JK 2.6. Tutustujia Nepalista ja Riikasta, JK Kehittämispäivät Tampereella 7.6. Käynti Nurmijärvellä (Kalliolan klinikat), JK, MH 8.6. Lastensuojelulaitoksen konsultaatio, JK, MH 9.6. JK aamustudiovieraana Ylen aikaisessa Tapaaminen Hanka Mongardin kanssa (EUROPAP/TAMPEP), JK, MH Hallituksen kokous AIDS and Mobility -seminaari Tampereella, JK, MH, SZ, TK, SJ Keskustelutilaisuus Oulunkylän Ensikodissa, JK, MH Yhteistyötapaaminen Meritähti, MH heinäkuu Yhteistyötapaaminen Amsterdamissa, TAMPEP-suunnittelua, JK, MH elokuu Ylen 1 Aamu-TV Tampereen alueverkoston kouluttaminen SPR, Silja Hormia Yhteistyötapaaminen, Meritähti-projekti, MH Lastensuojelun Keskusliiton työhönpaluujuhla Yhteishaastattelu Pekka Saurin kanssa Ylioppilaslehteen (Anu Silfverberg) Lastensuojelulaitoksen konsultaatio 11

12 24.8. Jälkihuollon sosiaalityöntekijöiden konsultaatio Iv-huumeita käyttävien terveysneuvontakoulutus Neuvottelu Meritähti-projektista Helsingin Diakonissalaitoksella (Markku Niskanen, Paavo Voutilainen ja JK) Meritähti-projektin kokous Neuvottelu Sisäasiainministeriön poliisiosastolla Prostituution ehkäisyprojektin kokous Työntekijäpalaveri syyskuu 7.9. Neuvottelu Vinkin ja Pro-tukipisteen yhteistyöstä (Anne Ovaska, Sirpa Jääski-Rämö, Minna Huovinen, JK) 7.9. Kymenlaakson kesäyliopisto, mielenterveystyön syventävät opinnot "Syvälle mielen syvyyksiin" opiskelijoita (13) tutustumassa Pro-tukipisteellä 8.9. Opiskelijoita tutustumassa, Vantaan sos. & terveysalan oppilaitos 9.9. Haastattelu Rikosraportti-ohjelmaan (Mats Dumell, TV 4) Neuvottelu Meritähti-projektista Helsingin Diakonissalaitoksella (Eeva-Kaisa Leinonen, Markku Niskanen, JK) Teemu Laajasalo Pirkko Vuorinen Linkistä tutustumassa Pro-tukipisteellä Leena Hattunen (Joensuu, Sosiaalipedagoginen keskus) ja Tarja Sandberg (Lohjan?) tutustumassa Pro-tukipisteeseen Nina Strandberg (Kvinnoforum, Tukholma), Tatjana Kurova (Latvian Gender Problem Centre, Riika), Natalia Ollus Yhteistyötapaaminen, Meritähti-projekti, MH "Salaisuus, mielihyvä, pakkomielle" -koulutus, Diakoniaopisto, Metodi Team Oy Kouluttamassa Sexpon seksuaalineuvojakoulutuksessa, MH Tutustuminen Pääskylänrinteen päiväkeskukseen, S J-R, MH Maailman aids -päivän suunnittelukokous, MH, S J-R Irena Dawid-Olczyk, La Strada, Program prevention on traffic in Women in central and eastern Europe lokakuu Tampereen alueverkoston kouluttaminen ja havainnointikierros, MH, SZ Opiskelijoita tutustumassa, Helsingin yliopisto, psykologian laitos, MH Niina Vuorinen, LASTU Tutustuminen Elviira-hoitokotiin Lastensuojelulaitoksen koulutus Tallinnasta opiskelijoita Opiskelijoita tutustumassa, Pieksämäen diak, JK Palaveri Meritähden asioissa / Eeva-Kaisa ja JK Haastattelu koskien kansainvälistä naiskauppaa TV 4:n ajankohtaisohjelmassa Tapaaminen Turun poliisilaitoksella/ Jussi Rantalaiho Tutustuminen ja yhteistyöpalaveri Turun Aids-tukikeskus Haastattelu Ylen Turun alueradioon Europap/Tampep -konferenssi Eastbournessa Englannissa, tutustuminen Turning Point - klinikkaan Lontoossa Tutustujia Naistenklinikan os. 30, MH, S J-R Opiskelijan ohjaus, Seinäjoen Amk, MH Palaveri Meritähti-asioissa / Markku Niskanen ja JK Meritähden ja Pro-tukipisteen yhteistapaaminen Maailman aids -päivän suunnittelukokous, MH, S J-R Työntekijäpalaveri 12

13 Naiset, seksuaalisuus ja päihteet -seminaari, DIAK marraskuu Pohjoismaisen prostituutioverkoston seminaari ja etsivän työn työryhmän tapaaminen Tukholmassa, MH Hallituksen kokous Yhteistyötapaaminen, Meritähti-projekti, MH, S J-R Opiskelijoiden ohjaus, Kommunal högskola, MH, S J-R Bentovimin koulutus Malmilla Koulutus ja konsultaatiokäynti Oulussa Vinkin ja Pro-tukipisteen yhteistyöpalaveri Yhteistyötapaaminen, Meritähti-projekti, MH, S J-R Maailman aids -päivän suunnittelukokous, MH, S J-R Hiv-neuvojien koulutus, S J-R, MH TEK:in järjestämä hankesuunnittelukoulutus Haastattelu CULT-lehteen, kv-ihmiskauppa Haastattelu Ylen teksti-tv:lle, kv-ihmiskauppa Tutustuminen Auroran sairaalan infektiopkl:aan, S J-R, MH Haastattelu STT:lle, Hgin uusi järjestyssääntö Kartoituspalaveri Vinkissä Maailman aids-päivän lehdistötilaisuus Kiasmassa, S J-R, MH joulukuu Haastattelu TV-Nytt, Hgin uusi järjestyssääntö Kansainvälinen Aids-päivä, kynttilätapahtuma Kiasman edessä Opiskelijan ohjaus Palaveri Meritähti-asioissa JK, MN, Sakke Hallituksen kokous Työntekijäpalaveri Tutkija Anne Maria Holli, Helsingin yliopisto Tapaaminen Liisa Uusitalo, pro gradu -asiaa Yhdistyksen syyskokous v juhlien suunnittelupalaveri Uunisaaressa Tampereen alueverkoston koulutus, RL, S J-R, MH Yhteistyötapaaminen, Meritähti-projekti HIV-säätiön hallitus Snellun joulukahvit TEK:in järjestämä hankesuunnittelukoulutus Prostituution ehkäisyprojektin kokous / STAKES Hietalinna-yheisön Hoitokammari, Työuupumus, S J-R, MH Maailman aids-päivän palautepalaveri, S J-R, MH v juhlien suunnittelupalaveri Uunisaaressa Pikkujoulut Tarvekartoitus-palaveri / Vinkki Tutustuminen Kiskoon 13

Pro-tukipiste ry:n Toimintakertomus vuodelta 1997 1. YLEISTÄ

Pro-tukipiste ry:n Toimintakertomus vuodelta 1997 1. YLEISTÄ Pro-tukipiste ry:n Toimintakertomus vuodelta 1997 1. YLEISTÄ Pro-tukipiste ry. on joulukuussa 1996 rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää seksityöntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2000

Toimintakertomus vuodelta 2000 1 PRO-TUKIPISTE RY. Toimintakertomus vuodelta 2000 1. YLEISTÄ Pro-tukipiste ry. on joulukuussa 1996 rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää seksityöntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja

Lisätiedot

Pro-tukipiste ry:n Toimintakertomus vuodelta 1998 1. YLEISTÄ

Pro-tukipiste ry:n Toimintakertomus vuodelta 1998 1. YLEISTÄ Pro-tukipiste ry:n Toimintakertomus vuodelta 1998 1. YLEISTÄ Pro-tukipiste ry. on joulukuussa 1996 rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää seksityöntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2001

Toimintakertomus vuodelta 2001 1 PRO-TUKIPISTE RY. Toimintakertomus vuodelta 2001 1. YHDISTYKSEN JA KÄYTÄNNÖN ASIAKASTYÖN TOIMINTA-AJATUS Pro-tukipiste ry. on joulukuussa 1996 rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää seksityöntekijöiden

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2002

Toimintakertomus vuodelta 2002 1 PRO-TUKIPISTE RY. Toimintakertomus vuodelta 2002 1. YHDISTYKSEN JA KÄYTÄNNÖN ASIAKASTYÖN TOIMINTA-AJATUS Pro-tukipiste ry. on joulukuussa 1996 rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää seksityöntekijöiden

Lisätiedot

PRO-TUKIPISTE RY. Toimintakertomus vuodelta 2003 1. YHDISTYKSEN JA KÄYTÄNNÖN ASIAKASTYÖN TOIMINTA-AJATUS

PRO-TUKIPISTE RY. Toimintakertomus vuodelta 2003 1. YHDISTYKSEN JA KÄYTÄNNÖN ASIAKASTYÖN TOIMINTA-AJATUS 1 PRO-TUKIPISTE RY. Toimintakertomus vuodelta 2003 1. YHDISTYKSEN JA KÄYTÄNNÖN ASIAKASTYÖN TOIMINTA-AJATUS Pro-tukipiste ry. on joulukuussa 1996 rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää seksityöntekijöiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2015 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/7 09.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2015 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/7 09.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2015 1 (5) 289 Käytetyille huumeruiskuille tarkoitettujen erilliskeräysastioiden vakiinnuttaminen Helsingin yleisillä alueilla HEL 2015-006459 T 10 05 03 Päätös päätti,

Lisätiedot

LAUSUNTO 11/43/2004. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto koskien naisiin kohdistuvan väkivallan ja HIV/AIDS suhdetta

LAUSUNTO 11/43/2004. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto koskien naisiin kohdistuvan väkivallan ja HIV/AIDS suhdetta SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ LAUSUNTO 11/43/2004 Tasa-arvoasiain neuvottelukunta 20.9.2004 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Asia Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto koskien

Lisätiedot

PRO-TUKIPISTE RY. Toimintakertomus vuodelta 2004

PRO-TUKIPISTE RY. Toimintakertomus vuodelta 2004 PRO-TUKIPISTE RY. Toimintakertomus vuodelta 2004 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisoikeudellinen työ 2 1.2. Matalan kynnyksen palvelujen tuottaminen 2 1.3.

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Etsivän KATUKLINIKAN kokemuksia

Etsivän KATUKLINIKAN kokemuksia Etsivän KATUKLINIKAN kokemuksia Päihdetiedotusseminaari 2013 6.-8.6 Jurmala Mija Alho Yksikköjohtaja Vinkki, A-klinikka Vinkki on päihteiden käyttäjien, erityisesti suonensisäisesti huumeita käyttävien

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 9 LAUSUNTO ALOITTEESTA AIDS-TUKIKESKUKSEN HIV- TESTAUKSEN JA KRIISIAVUN TOIMINTAEDELLYTYSTEN SELVITTÄMISESTÄ Terke 2009-2637 Esityslistan asia TJA/9 TJA Terveyslautakunta

Lisätiedot

Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa. Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi

Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa. Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi Kuntien välinen yhteistyö Ylä-Savossa Vastaanottava Pohjois-Savo-hanke 2008-2011 (ESR), 10 kuntaa:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 Aika: Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 11.30 Paikka: Tornion kaupunki, sosiaalitoimiston neuvotteluhuone Osallistujat: Pia Rantaiso sosiaaliohjaaja Tornion kaupunki/sosiaalitoimi,

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO Kehittämishankkeeseen osallistuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan koulupsykologit ja koulukuraattorit. Koordinoiva kaupunki on Vantaa. Ohjausryhmä: Vantaa

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Kokemuksia vertaisten toimimisesta kentällä vapaaehtoisina tutkimusavustajina. Etsivän työn verkoston päivät 2015

Kokemuksia vertaisten toimimisesta kentällä vapaaehtoisina tutkimusavustajina. Etsivän työn verkoston päivät 2015 Kokemuksia vertaisten toimimisesta kentällä vapaaehtoisina tutkimusavustajina Etsivän työn verkoston päivät 2015 11.6.2015 Selvittää hiv- ja hepatiitti C-infektioiden esiintyvyyttä sekä taustatekijöitä

Lisätiedot

Lastensuojelun päivystys ja ensiarviotyöskentely avohuollon lastensuojelussa "Ahma"

Lastensuojelun päivystys ja ensiarviotyöskentely avohuollon lastensuojelussa Ahma Lastensuojelun päivystys ja ensiarviotyöskentely avohuollon lastensuojelussa "Ahma" Espoon keskuksen lastensuojelu Natalja Ugbah, Riina Mattila, Outi Timonen LÄHTÖTILANNE Päivystysvuorot - yksi sosiaalityöntekijä

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Lapset ja nuoret Ikääntyvä väestö Perhevapaakustannukset ja tasa-arvo Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta. Tervetuloa kauden aloituskokoukseen!

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta. Tervetuloa kauden aloituskokoukseen! Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Tervetuloa kauden 2017-2018 aloituskokoukseen! 1. Tausta: Miten maahanmuuttaja- ja vähemmistöjen asiaa kehitetään Vantaalla? (Monikulttuurisuusaisain yksikön rooli)

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN TERVEYS- JA SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTEITÄ: MITEN TAVOITETAAN HEIDÄT KETKÄ EIVÄT OLE TAVOITETTAVISSA?

MATALAN KYNNYKSEN TERVEYS- JA SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTEITÄ: MITEN TAVOITETAAN HEIDÄT KETKÄ EIVÄT OLE TAVOITETTAVISSA? MATALAN KYNNYKSEN TERVEYS- JA SOSIAALITYÖN KÄYTÄNTEITÄ: MITEN TAVOITETAAN HEIDÄT KETKÄ EIVÄT OLE TAVOITETTAVISSA? Helena Virokannas Osis II -hanke 26.3.2015 Valtakunnalliset etsivän työn päivät Espoo Huumeiden

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Pro-tukipiste ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Pro-tukipiste ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Pro-tukipiste ry Yhteiskunnallinen työ ja palvelut Sääntöjensä ja tavoitteidensa mukaisesti Pro-tukipiste osallistui aktiivisesti sekä prostituutioon että ihmiskauppaan liittyvään

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Vuoden menestyjät - Laatu- ja kehittämispalkinto 2017

Vuoden menestyjät - Laatu- ja kehittämispalkinto 2017 Vuoden menestyjät - Laatu- ja kehittämispalkinto 2017 1. Tulosalue ja vyks Tulosalue - Lapsiperhepalvelut Vastuuyksikkö - Lapsiperheiden tuki 2. Kehittämisen kohde vuoden 2017 menestysteoksi - Hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Street-hanke

Street-hanke Street-hanke 2016 3.11.2016 Street-hanke tarjoaa C-hepatiitti- ja hiv-pikatestausta sekä terveysneuvontaa Helsingin kaduilla 21.6. 31.8.2016. Työpari liikkuu kaduilla tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti: Paivakeskus@luukku.com

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti: Paivakeskus@luukku.com PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 8.10.2004 Yksikön tiedot Rovaniemen Päiväkeskus ry Katuosoite: Kairatie 23 Postinumero: 96100

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen. Pakolaiskoordinaattori Anja Sarasoja Ohjaaja Guure Huubow

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen. Pakolaiskoordinaattori Anja Sarasoja Ohjaaja Guure Huubow Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Pakolaiskoordinaattori Anja Sarasoja Ohjaaja Guure Huubow Lieksalaiset asukkaat Lieksassa asukkaita n. 12 200 henkilöä Ulkomaalaistaustaisia kuntalaisia yli 500henkilöä

Lisätiedot

Monta päätä on parempi kuin yksi

Monta päätä on parempi kuin yksi Monta päätä on parempi kuin yksi Case: 4V-hanke ja verkostotyöllä yhdessä toteutettu valtakunnallinen Keke Päiväkodissa -ohjelma Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin -seminaari 27.1.2012

Lisätiedot

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu YLEISTÄ... 3 ORGANISAATIO hallitus... 5 henkilöstö... 5 tilintarkastus... 5 kirjanpito... 6 TOIMINTA yhdistyksen kokoukset ja jäsenet... 6 muu toiminta... 6 tiedottaminen... 8 TULEVA

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Toimintakertomus vuodelta 2005 SISÄLTÖ: 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS...2 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisoikeudellinen työ...2 1.2. Matalan kynnyksen palvelujen tuottaminen...2 1.3.

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 08.09.2014 klo 09:00-11:45 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 EDELLISEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Huhtikuun uutisia Atria lopettaa lihanleikkuun ja teurastuksen Kannuksessa Atria vähentää väkeä Atria supistaa toimintaansa muun muassa Kannuksessa

Huhtikuun uutisia Atria lopettaa lihanleikkuun ja teurastuksen Kannuksessa Atria vähentää väkeä Atria supistaa toimintaansa muun muassa Kannuksessa Historiaa Pouttu Oy, perustettu Kannukseen 1938 Kannuslainen Poutun suku omistanut v. 2007 omistus siirtyi pääomasijoittaja Sponsor Capital Oy:lle 2007 syksyllä Sponsor Capital myi Lihapouttu Oy:n Atrialle

Lisätiedot

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Ajankohta Tilaisuus Paikka Ilmoitt. viim. Alueell./ valtak. kutsu TAMMIKUU 13.1. Työvaliokunta kokoontuu, eduskunta Helsinki 25.1. Hankepoliklinikka

Lisätiedot

Paperittomuus lääkärin näkökulmasta

Paperittomuus lääkärin näkökulmasta Paperittomuus lääkärin näkökulmasta Global Clinic Ari Mönttinen 18.4.2013 Oma sivuraiteen kehitys Lääketieteen lisensiaatti, TaU -89, yleislääket. el -95 Terveyskeskuslääkäri, Lohja ETRA-liitto pj -02,

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa Kantu päivät 12.2.2015 Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula SOTE -tuotantoalue Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinävesi, PKSSK SiunSotessa 5 valmistelutyöryhmää

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti

Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2013 tilastoraportti Trenditietoja 2008-2013 Häggman Erik 2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Sivu 1 [KI R J O I T A Y R I T Y K S E N O S O I T E ] Sisältö

Lisätiedot

KRITS JENGINUORIHANKE

KRITS JENGINUORIHANKE KRITS JENGINUORIHANKE AMET seminaari 27.3. 2015 Taustaa Jenginuorten rikostentorjuntahankkeelle * Hankkeen taustalla on eri sidosryhmien huoli rikoksilla ja päihteillä oireilevista nuorista. Ryhmät ovat

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

SASTAMALAN PERHEPALVELU- VERKOSTO = PERHEKESKUS

SASTAMALAN PERHEPALVELU- VERKOSTO = PERHEKESKUS SASTAMALAN PERHEPALVELU- VERKOSTO = PERHEKESKUS 3.11.2017 Pirita Rantanen Perhepalvelukoordinaattori Sastamalan kaupunki / Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut PERHEPALVELUVERKOSTO Perhepalveluverkosto

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA

KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA Tie selväksi toimintamallin tausta Neljän ministeriön (LVM, OM, SM ja STM) liikenneturvallisuuspaketti vuonna 2007: Järjestetään kokeilu, jossa pyritään puuttumaan välittömästi

Lisätiedot

Lapin ensi- ja turvakoti ry

Lapin ensi- ja turvakoti ry Lapin ensi- ja turvakoti ry Turvakotipalvelut Työkokous lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn liittyen 25.2.2016 Turvakotilaki Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalveluiden tuottajalle

Lisätiedot

1.ASKEL HYVINVOINTIJAKSOT OTA TALTEEN! OTA 1.ASKEL HYVINVOINTIISI. HYVINVOINTIJAKSOT AIKUISILLE HYVINVOINTIJAKSOT PERHEILLE. Hyvinvointijaksot 2014 1

1.ASKEL HYVINVOINTIJAKSOT OTA TALTEEN! OTA 1.ASKEL HYVINVOINTIISI. HYVINVOINTIJAKSOT AIKUISILLE HYVINVOINTIJAKSOT PERHEILLE. Hyvinvointijaksot 2014 1 OTA OTA TALTEEN! HYVINVOINTIISI. TUTUSTU JA HAE WWW.PHT.FI AIKUISILLE PERHEILLE Hyvinvointijaksot 1 VUODEN -HYVINVOINTIJAKSOJEN HAKU HAKU ALKAA 15.10.2013 TUTUSTU UUSIIN JAKSOIHIN JA TARJONTAAMME VERKKOSIVUILLAMME

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot

PALOTUTKIMUSRAATI BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

PALOTUTKIMUSRAATI BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 20.3.2009 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY (TOIKER-08) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Palotutkimusraati ry:n seitsemästoista toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä.

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto 21.9.2017 Kanta-Hämeessä Yhdistyksiä 3202, Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Tausta ja määritelmä TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja

Lisätiedot

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA SUOMEKSI TILASTOTIETOJA Virolle 14,1 miljardin kruunun matkailutulot! Matkailu on merkittävä tulonlähde Virolle. Vuonna 2004 Viroon tuli matkailukruunuja 14,1 miljardin kruunun edestä, 15 prosenttia enemmän

Lisätiedot

Potilasnäkökulma hivhoitotyöhön

Potilasnäkökulma hivhoitotyöhön Potilasnäkökulma hivhoitotyöhön SINI PASANEN TOIMINNANJOHTAJA, POSITIIVISET RY Potilasnäkökulma hiv-hoitotyöhön - Hiv-positiivisten merkitys hiv-hoitotyössä - Mikä vastaanotolla, asenteissa, suhtautumisessa

Lisätiedot

Hiv tutuksi. Koulutus vastaanottokeskuksille Maahanmuuttovirasto 25.3.2015. Batulo Essak HIV-tukikeskus

Hiv tutuksi. Koulutus vastaanottokeskuksille Maahanmuuttovirasto 25.3.2015. Batulo Essak HIV-tukikeskus Hiv tutuksi Koulutus vastaanottokeskuksille Maahanmuuttovirasto 25.3.2015 Batulo Essak HIV-tukikeskus 1 Täyttä elämää hivin kanssa www.tuberkuloosi.fi/materiaali/animaatiot/ 2 Näitte juuri hivistä kertovan

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kajaanin kielten ja viestinnän opettajien vastuuopettajapäivät 10.-11.2.2015 Katja Hämäläinen, Metropolia amk Kansainvälisyysviikot terveys-ja hoitoalalla:milloin?

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa 23.9.2014 Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ohjaamo-toiminta osana nuorisotakuuta ja elinikäistä ohjausta Lähtökohdat ja tarpeet: Monialaiset ja kehittyvät

Lisätiedot

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen Tavoiteltu tulos: Lasten ja nuorten palveluneuvonta ja ohjausyksikkö on löytänyt sellaiset työmuodot, jotka vaikuttavat asiakkaiden elämään myönteisesti. Asiakasvalikointi Asiakasvalikoitumisesta seurantatietoa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile

Lisätiedot

Messumatka Tallinnaan 13. 15.11.2013 13.11.2013

Messumatka Tallinnaan 13. 15.11.2013 13.11.2013 Messumatka Tallinnaan 13. 15.11.2013 13.11.2013 Saavuimme Tallinnaan keskiviikkona kello 12.30. Heti satamasta siirryimme ensimmäiseen tutustumiskohteeseemme E-profiiliin, joka on Tallinnan suurin, raskaan

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Hyvinvointia. moniammatillisella yhteistyöllä (HYMYT)

Hyvinvointia. moniammatillisella yhteistyöllä (HYMYT) Sosiaalivirasto Nuoriso- asiain- keskus Hyvinvointia Opetusvirasto Terveyskeskus moniammatillisella yhteistyöllä (HYMYT) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2009-2012 Kärkihanke 1.2, pilottialueena

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS ON OPISKELUTERVEYDENHUOLLON ASIANTUNTIJA Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous Liikunta ja osallisuus -hanke Tukiryhmän kokous 16.12.2016 Kuulumiskierros Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tukiryhmän kokouksen 7.6. jälkeen Liikunta ja osallisuus -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot