Pro-tukipiste ry:n toimintakertomus vuodelta YLEISTÄ 2. YHDISTYSTOIMINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pro-tukipiste ry:n toimintakertomus vuodelta 1999 1. YLEISTÄ 2. YHDISTYSTOIMINTA"

Transkriptio

1 Pro-tukipiste ry:n toimintakertomus vuodelta YLEISTÄ Pro-tukipiste ry. on joulukuussa 1996 rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää seksityöntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhdistys pyrkii vähentämään ja ennaltaehkäisemään seksityöhön liittyviä ongelmia ja haittoja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää tuki- ja palveluyksikköä nimeltään Pro-tukipiste. Protukipiste on prostituoiduille tarkoitettu ns. matalan kynnyksen sosiaali- ja terveysalan palvelupiste, joka on ennen yhdistyksen ylläpitämäksi toiminnaksi siirtymistään toiminut Helsingin Diakonissalaitoksen yhtenä diakoniaprojektina vuosina Protukipisteellä on toimitilat Mäkelänkatu 45:ssä. Käytännön asiakastyön lisäksi yhdistys toimii prostituutiokysymyksissä valtakunnallisena konsultaatio- ja asiantuntijatahona. Yhdistys seuraa alan kehitystä Suomessa ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun seksityöhön, seksibisnekseen ja kansainväliseen ihmiskauppaan liittyvissä kysymyksissä. Kansallisen toiminnan lisäksi yhdistys seuraa ja osallistuu kansainväliseen prostituutiopoliittiseen keskusteluun sekä on mukana oman toimintansa kehittämisen kannalta tärkeissä kansainvälisissä projekteissa. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteena on tuoda suomalaisessa prostituutiokeskustelussa esille yhdistyksen tausta- ja kohderyhmän kannalta merkittäviä näkökulmia ja jakaa asianmukaista tietoa suomalaisesta prostituutiosta ja seksityön kentästä. 2. YHDISTYSTOIMINTA Yhdistyksen hallitus kokoontui kertomusvuonna seitsemän kertaa. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin huhtikuussa ja joulukuussa. Yhdistys seurasi Suomen prostituutiotilannetta ja otti kantaa yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun. Erityisesti työllisti uusi seksuaalirikoslaki ja erilaiset laki- ja valtuustoaloitteet, joihin yhdistykseltä pyydettiin kommenttia tai lausuntoa. Yhdistyksen edustajat tapasivat Helsingin kaupunginvaltuuston vihreiden valtuustoryhmän edustajat huhtikuussa. Televisiohaastatteluja annettiin kertomusvuonna kuusi, lehtihaastatteluja seitsemän ja radiohaastatteluja kolme. Keskeisimmät aiheet mediassa olivat prostituution asiakkuuden kriminalisointi ja katuprostituutiotilanne Helsingissä. Mediassa oli esillä myös uusi ulkomaalaislaki, jonka mukaan prostituutio on yksi rajalta käännyttämisen peruste. Yhdistys otti kantaa siihen, millä tavoin lainmuutos saattaa vaikuttaa prostituutiokenttään ja prostituoitujen asemaan. Yhdistys teki kantelun Julkisen Sanan Neuvostolle TV Nelosen Rikosraportti-ohjelmasta. Ohjelman yksi osa käsitteli Helsingin katuprostituutiotilannetta. Toimittajat olivat kuvanneet salaa kadulla toimivia naisia ja tekeytyivät palvelujen hintaa tiedusteleviksi asiakkaiksi. Suuri osa kuvatuista naisista oli selkeästi tunnistettavissa kuvista. Osa ohjelmassa kuvatuksi tulleista naisista pyysi Pro-tukipiste ry:tä tekemään valituksen ko. ohjelmasta. Neuvoston päätös ei ollut vielä tiedossa kertomusvuoden päätyttyä. 1

2 Yhdistys jatkoi kansainvälistä toimintaansa seuraamalla kansainvälistä prostituutiokeskustelua ja ilmiön kansainvälistä kehitystä sekä osallistumalla pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin yhteistyöprojekteihin. Yhdistyksen ennaltaehkäisevä työ jakaantui edelleenkin kahteen päälinjaan: toisaalta yleinen ennaltaehkäisevä työ ja toisaalta prostituutioon ja seksityöhön liittyvien terveydellisten ja sosiaalisten haittojen ehkäisy. Yleisen ennaltaehkäisytyön kanavia olivat kertomusvuoden aikana Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Prostituution ennaltaehkäisyprojektiin osallistuminen ja lastensuojeluhenkilökunnan koulutukset ja konsultaatiot. Yhdistyksellä oli vuoden lopussa henkilöjäseniä 22 ja yhteisöjäseniä yksi. 3. PRO-TUKIPISTE Pro-tukipiste on yhdistyksen ylläpitämä asiakastyön yksikkö, joka tarjoaa psykososiaalista tukea ja terveyspalveluja ja -neuvontaa seksityöntekijöille ja heidän läheisilleen sekä tekee etsivää työtä katuprostituutioalueilla. Pro-tukipiste on koulutus- ja konsultaatiotoiminnassaan valtakunnallinen yksikkö, mutta käytännön sosiaali- ja terveystyö tapahtuu pääkaupunkiseudulla, erityisesti Helsingissä. Asiakaskontakteja oli vuoden aikana kaikkiaan Edelliseen vuoteen verrattuna asiakaskontaktien kokonaislukumäärä nousi yli kolmella sadalla. Huomattavaa on, että yli puolet asiakaskontakteista tapahtuu muualla kuin Pro-tukipisteen omissa tiloissa. Kontaktit prostituoituihin toimintamuodoittain Puhelut Käynnit Lääkäri Kenttätyö YHTEENSÄ Yhteensä TYÖN ORGANISOINTI PRO-TUKIPISTEELLÄ JA VERKOSTOISSA Pro-tukipisteellä työskentelee kuusi henkilöä, joista neljä saa palkkaa tukipisteeltä ja kaksi (lääkäri Raija Laisi ja kenttätyöntekijä Sirpa Zotow) sisällyttää tukipisteellä tehtävän työn omaan työhönsä. Sosiaalityöntekijä oli alkuvuoden ainoa täysipäiväinen työntekijä. Etsivän työn tehostamiseksi ja työn aloittamiseksi huumeita käyttävien prostituoitujen kanssa Pro-tukipisteelle palkattiin syyskuun alussa täysipäiväinen sairaanhoitaja. 2

3 Kaikki prostituutioon liittyvä työ ei siis tapahdu Pro-tukipisteellä, vaan tukipisteen työntekijät tapaavat prostituoituja ja muita seksityöntekijöitä myös muissa työpisteissään. Pro-tukipisteen lääkäri työskentelee Helsingin kaupungin sukupuolitautien poliklinikalla, psyk.sairaanhoitaja työskentelee HYKS/Auroran infektiotautien poliklinikalla hivpositiivisten ja aidsiin sairastuneiden parissa, toinen kenttätyöntekijä on erityisnuoriso- ja vankilatyössä ja toiminnanjohtaja työskentelee yksityisessä terapia- ja koulutusyksikössä, joka on erikoistunut seksuaalikysymyksiin. Pro-tukipisteen tilastoissa ei ole huomioitu niitä kontakteja, joita Pro-tukipisteen työntekijöillä on ollut prostituoituihin ja muihin seksityöntekijöihin heidän toimiessaan muissa työpisteissään. Tästä syystä tukipisteen kontakti prostituutiokenttään on laajempi kuin mitä Pro-tukipisteen asiakastilastot osoittavat TYÖMUODOT Psykososiaalinen työ Pro-tukipisteellä Psykososiaalinen työ koostuu henkilökohtaisista tapaamisista, puhelinneuvonnasta ja tukipisteen asiakkaiden ohjaamisesta muiden tarvittavien palvelujen piiriin. Tapaamiset sovittiin etukäteen ajanvarauksena ja tapaamisen kesto oli yleisimmin yksi tunti. Säännöllinen neljän tunnin puhelinpäivystysaika tiistaisin muutettiin kolmeksi tunniksi kertomusvuoden alussa. Puhelinsoittoja tuli tasaisesti myös päivystysajan ulkopuolella. Kertomusvuonna oli henkilökohtaisia tapaamisia ja puhelinsoittoja prostituoiduilta ja muilta seksityötä tekeviltä yhteensä 464. Käyntejä näistä oli 176 ja soittoja 288. Naisten osuus käynneistä oli 94 prosenttia ja puhelinsoitoista 76 prosenttia. Suuri osa henkilökohtaisista tapaamisista on terapeuttisia keskusteluja. Tapaamisten sisältöinä ovat mielenterveysongelmat, tuen hakeminen oman kaoottisen elämäntilanteen hallintaan, tuen hakeminen prostituution lopettamiseen, yksinäisyys, päihteet, yleinen terveysneuvonta, seksuaalisuus, sosiaalisen tilanteen selvittely ja ohjaus tarvittaviin palveluihin (päihdehuolto, sosiaalitoimistot, mielenterveystoimistot jne.). Puhelinneuvonnan sisällöt ovat hyvin samantyyppisiä kuin henkilökohtaisissa tapaamisissakin mutta näiden lisäksi tuli myös puheluja ihmisiltä, jotka harkitsivat prostituution tai muunlaisen seksityön aloittamista. Pro-tukipisteen rooli matalan kynnyksen palveluna korostui, kun etsivän työn kautta tavoitettiin ihmisiä, jotka jäävät monien avohuollollistenkin palvelujen ulkopuolelle. Ilman ajanvarausta tapahtuvat käynnit lisääntyivät kertomusvuoden aikana. Näiden käyntien kesto vaihteli tunnista jopa kuuteen tuntiin ja käyntien sisältö muodostui usein lähes päiväkeskustoimintaa muistuttavaksi eli Pro-tukipisteellä oli mahdollisuus nukkua, syödä, peseytyä jne Terveyspalvelut Yleinen terveysneuvonta ja turvaseksitietouden jakaminen olivat oleellinen osa kaikissa Pro-tukipisteen toimintamuodoissa. Terveyspalveluiden pääteema on infektioiden torjuntatyö ja terveyshaittojen minimointi. Yhdessä asiakkaan kanssa on myös pyritty tartuntaketjun katkaisemiseen. Neuvonta ja tiedotus sisältyivät puhelintyöhön, lääkäripalveluihin, henkilökohtaisiin käynteihin ja etsivään kenttätyöhön. Tapaamisten (tukipisteellä ja kentällä) yhteydessä jaettiin kondomeja, liukasteita, turvaseksiesitteitä ja tietoa Pro- 3

4 tukipisteen ja Meritähti-projektin palveluista. Kaiken turvaseksimateriaalin ja -neuvonnan tausta-ajatuksena on omasta hyvinvoinnista huolehtimisen ja itsearvostuksen lisääminen sekä rajojen asettamisen tärkeyden korostaminen. Lääkäripalvelut olivat käytännössä seksitautien seulomista ja hoitamista. Yhdessä asiakkaan kanssa on pyritty tartuntaketjun katkaisemiseen. Lisäksi käynteihin liittyi myös yleistä terveysneuvontaa. Lääkäripalveluista vastasi Helsingin kaupungin sukupuolitautien poliklinikan erikoislääkäri Raija Laisi. Vastaanotto oli keskiviikkoisin iltapäivällä kolme ja puoli tuntia. Tukipisteen lääkäri päivysti maanantaisin Meritähdessä. Lääkärissä käyntejä oli kertomusvuotena Pro-tukipisteellä 44 ja Meritähdessä 139 eli yhteensä lääkärissäkäyntejä oli 181. Lääkäripalveluja on tarjottu kerran viikossa Pro-tukipisteen tiloissa ja kerran viikossa Meritähden tiloissa. Erikoissairaanhoitajan vastaanottotoiminta on aloitettu syyskuun alussa arkipäivisin. Päivittäinen vastaanottotoiminta on lisännyt merkittävästi asiakaskontakteja. Pro-tukipiste aloitti ensimmäisenä Suomessa pikatesteinä tehtävät hiv, kuppa ja tartuttava B-hepatiittitutkimukset. Vuoden aikana tehtiin 328 hiv-testiä (ei yhtään positiivista löydöstä), 202 kuppa-testiä (yksi positiivinen löydös) ja 173 B-hepatiittitestiä (yksi positiivinen löydös) Etsivä sosiaali- ja terveystyö Kertomusvuonna entisen nimityksen "etsivä sosiaalityö" tilalle otettiin käyttöön nimitys "etsivä sosiaali- ja terveystyö". Uusi nimitys kuvaa parhaiten sitä työtä, mitä Protukipisteen etsivä työ käytännössä on eli työn sisältöön liittyy sekä sosiaalityö että terveydenhuollon palvelut. Etsivän sosiaali- ja terveystyön tavoitteina ovat: 1. saada kontakti niihin seksityössä mukana oleviin ihmisiin, jotka eivät käytä Protukipisteen palveluita 2. markkinoida Pro-tukipisteen ja Meritähden palveluita 3. tarjota palveluita siellä, missä seksityössä mukana olevat muutoinkin ovat Tärkeintä etsivässä työssä on ollut viedä sosiaali- ja terveyspalveluja kohderyhmän keskuuteen. Etsivä työ ei ole pelkästään palveluita tarvitsevien ihmisten "etsimistä" vaan etsivän työn kautta tavataan ihmisiä, joilla ei itsellään ole selkeää kuvaa siitä, mitä palveluja he tarvitsisivat. Etsivää työtä tekevien on täytynyt kehittää ammattitaitoaan ja herkkyyttään kuulla palvelujen tarve tapaamiensa ihmisten ja heidän kertomiensa tarinoiden kautta. Ohjaus ja neuvonta turvaseksistä, kondomien ja liukasteiden jakaminen ovat olennainen osa kenttätyötä. Lisäksi kenttätyöhön kuuluu tiedottaminen Pro-tukipisteen palveluista, tiedottaminen sosiaali- ja terveys- ym. palveluista sekä ohjaaminen tarvittavien palvelujen käyttöön. Turvaseksimateriaali on suomen, viron, venäjän ja thain kielistä. Lisäksi saatavilla oli muiden sosiaali- ja terveyspalvelu- sekä päihdehuollon yksiköiden materiaalia ja esitteitä. Etsivän sosiaali- ja terveystyön käytännön toteutuksesta kadulla vastasi pääasiassa työparina sosiaalityöntekijä Minna Huovinen ja Sirpa Zotow (erityisnuorisotyön ohjaaja Helsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyön keskuksesta Snellusta). Terveysneuvontapiste Vinkissä työskenteli sairaanhoitaja Sirpa Jääski-Rämö. Ravintoloissa tehty etsivä työ toteutettiin yhteistyössä Meritähti-projektin työntekijöiden kanssa. 4

5 Etsivää työtä tehtiin eri viikonpäivinä ja eri kellonaikoina keskittyen kuitenkin arkiiltoihin ja -öihin. Etsivä työ keskittyi tunnetulle katuprostituutioalueelle Kalliossa ja joulukuussa etsivä työ ulotettiin Vantaalle, minne osa katuprostituoiduista siirtyi Helsingin uuden järjestyssäännön tultua voimaan. Kallion strip tease -paikkoihin vietiin Protukipisteen materiaaleja. Etsivä työ kaduilla ja ravintoloissa Kertomusvuotena etsivää sosiaali- ja terveystyötä tehtiin kaduilla ja ravintoloissa 61 kertaa eli keskimäärin 5 kertaa kuukaudessa. Ravintoloissa käyntejä näistä oli 16 (lukuun sisältyy havainnointikierrokset Tampereen seksiravintoloissa ja Helsingin gayravintoloissa). Asiakaskontakteja etsivässä sosiaali- ja terveystyössä oli kertomusvuonna yhteensä 579. Tavattujen ihmisten kansalaisuudesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta jonkinlaista kuvaa antaa se, mitä kieltä he puhuivat äidinkielenään ja minkäkielisen turvaseksioppaan he halusivat. Suomenkielisten kanssa kontakteja oli 87, venäjänkielisten 437, vironkielisten 36 ja muuta kieltä äidinkielenään puhuvien 19. Tehostetun kenttätyön jakso Touko-kesäkuun vaihteessa toteutettiin tehostettu kenttätyön jakso, jolloin viiden päivän aikana kadulla tehtiin etsivää työtä 38 tuntia eri vuorokauden aikoina. Jakson aikana keskityttiin Kallion kaupunginosan kaduille sekä jonkin verran myös keskustan ravintoloiden läheisyyteen. Jakson aikana oli yhteensä 82 kontaktia (36 eri prostituoitua), joista 20 oli uusia kontakteja. Jakson aikana tavoitettiin sellaisia päihteidenkäyttäjä naisia, joita etsivässä työssä ei aiemmin oltu tavoitettu. Terveysneuvontapiste Vinkki Kertomusvuonna vakiinnutettiin uutena etsivän sosiaali- ja terveystyön muotona yhteistyö suonensisäisiä huumeita käyttäville palveluja tarjoavan Terveysneuvontapiste Vinkin kanssa. Toimintavuoden alussa Pro-tukipisteen sairaanhoitajan työhön sisällytettiin toiminta Vinkin tiloissa kaksi kertaa kuukaudessa ja syyskuun alussa kerran viikossa eli maanantaisin. Säännöllinen yhteistyö aloitettiin huhtikuun alussa ja kontakteja solmittiin kertomusvuonna yhteensä 61. Aluksi tavoitteena oli selvittää prostituution muotoja huumemaailmassa. Ilmiön monimuotoisuuden ja yleisyyden selvittyä on Vinkin asiakkaiden kanssa keskusteltu mm. haittojen minimoinnista, tartuntatautien ehkäisystä ja omien voimavarojen löytymisestä. Monet Vinkin asiakkaista kokevat voimattomuutta mm. huumevelkojen, poikaystävien ja vieroitusoireiden pelossa, joten mahdollisuus mm. hiv-tartuntaan tuntui selkeältä. Asiakkaita ohjattiin ja saatiinkin Pro-tukipisteelle lääkäriin, syömään ja keskustelemaan. Vertaistiedotusta sekä "viidakkorumpua" apuna käyttäen huumeidenkäyttäjien määrä Protukipisteen asiakkaina lisääntyi. Liikkuva yksikkö Uutena toimintatapakokeiluna oli liikkuva yksikkö, joka toteutettiin yhteistyössä Meritähti-projektin työntekijöiden kanssa. Kokeilulla haluttiin viedä tavallisen sosiaalityön lisäksi myös lääkärin ja sairaanhoitajan palvelut mahdollisimman lähelle kohderyhmän ihmisiä. Erityisnuorisotyönkeskus Snellu lainasi pikku-bussia, jolla mentiin katuprostituutioalueelle. Bussiin oli mahdollisuus tulla sisälle lämmittelemään, juomaan kuppi kahvia ja otattamaan pikatestit ( hiv, kuppa, tarttuva b-hepatiitti). Kokeilu onnistui hyvin ja liikkuva yksikkö kiersi Kallion kadulla vuoden -99 aikana yhteensä viisi kertaa. Kokeilujen aikana tavattiin yhteensä 60 prostituoitua. 5

6 Etsivän sosiaali- ja terveystyön tarvekartoitus huumeita käyttävien parissa Suonensisäisiä huumeita käyttävien määrän lisääntyminen ja pelko erityisesti hiv:n leviämisestä piikkihuumeita käyttävien keskuudessa nostatti keskustelun etsivän työn tarpeesta Helsingissä. Pro-tukipiste ja Terveysneuvontapiste Vinkki päättivät anoa Sosiaalija terveysministeriöltä avustusta kartoituksen tekemiseen etsivän työn tarpeesta ja mahdollisista toteuttajista. Pro-tukipiste vastasi kyselyn toteuttamisesta ja hallinnoinnista. Taustaryhmässä oli mukana Pro-tukipisteen, Vinkin, Helsingin sosiaaliviraston sosiaalipäivystyksen, Hiv-linkin ja Stakesin edustajia. Kartoitusta varten haastateltiin 61 huumeiden käyttäjää ja 59 viranomais- ja järjestötahojen edustajaa. Haastattelut tehtiin ajalla Haastattelut suorittivat kaksi Protukipisteen palkkaamaa työntekijää Markku Kopra ja Timo Aromäki. Raportin on määrä valmistua tammikuun 2000 lopussa Koulutus- ja konsultaatiopalvelut Koulutuspalvelujen tarjonta lisääntyi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäyksen mahdollisti sosiaalityöntekijän palkkaaminen tukipisteelle. Ennaltaehkäisevässä mielessä koulutusta ja konsultaatiota suunnattiin erityisesti lastensuojelulaitosten työntekijöille. Lastensuojelutyöntekijöille suunnatussa koulutuksessa keskityttiin siihen dynamiikkaan, jolla nuoria rekrytoidaan ja jolla heitä rekrytoituu prostituutioon. Lisäksi käsiteltiin niitä tekijöitä, jotka pitävät kiinni prostituutiossa ja irrottautumisen strategioita. Koulutuksessa käsiteltiin myös niitä velvoitteita, joita uusi rikoslaki (seksipalvelujen ostamisen alaikäiseltä kriminalisointi) asettaa lastensuojelulle. Muille ryhmille suunnattu koulutus oli pääasiassa Pro-tukipisteen toiminnan esittelyä ja käytännön työn problematiikkaan liittyvää koulutusta. Lisäksi monet loppu- ja pro gradu työtään valmistelevat opiskelijat ottivat yhteyttä ja osa kävi myös tutustumassa tukipisteen toimintaan. Tukipisteellä oli kertomusvuoden aikana kolme opiskelijaharjoittelijaa (ajalla , ja ) Kotimainen yhteistyö ja yhteistyöprojektit Pro-tukipisteen keskeisimmät yhteistyötahot olivat eri sosiaali- ja terveysalan viranomaiset ja järjestöt. Yhteistyötä tehtiin sekä käytännön asiakastyössä että toiminnan suunnittelussa ja tietojenvaihdossa sekä koulutuksessa. Keskeisimmät yhteistyötahot olivat kertomusvuonna: Keskeiset yhteistyötahot h Helsingin Diakonissalaitoksen Meritähti-projekti hhelsingin kaupungin terveysvirasto (lääkäripalvelut) hhelsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyönkeskus Snellu (etsivä sosiaalityö) hterveysneuvontapiste Vinkki (Pro-tukipisteen työntekijä työskentelee Vinkissä) h Helsingin kaupungin sosiaalivirasto h STAKES / Prostituution ehkäisyprojekti h Sosiaali- ja terveysministeriö h Aids-tukikeskus h Positiiviset ry h Tampereen prostituutiotyön verkosto 6

7 h Kansanterveyslaitos h Suomen Punainen Risti Meritähti-projekti Helsingin Diakonissalaitoksen Meritähti-projekti on keskeisimpiä yhteistyökumppaneita. Meritähden kohderyhmänä on ulkomaalaiset, erityisesti venäläiset ja virolaiset prostituoidut. Etsivän työn osalta kenttätyö on jaettu siten, että Meritähti tekee työtä ravintoloissa ja tukipiste katuprostituutioalueilla Helsingissä. Käytännössä jako ei ole näin selkeä, vaan kumpikin yksikkö tekee töitä niiden seksityöntekijöiden kanssa, joita tapaavat joko kenttätyössä, puhelimitse tai jotka tulevat käymään toimipisteisiin. Sekä Meritähti että Protukipiste tiedottavat toistensa toiminnasta kaikissa asiakaskontakteissa. Pro-tukipisteen lääkäri työskenteli Meritähdessä kerran viikossa maanantaisin kello Kertomusvuonna aloitettiin neuvottelut Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa Meritähden mahdollisesta siirtymisestä osaksi Pro-tukipisteen toimintaa. Tavoitteeksi asetettiin, että Meritähti-projekti voisi siirtyä Pro-tukipisteelle vuoden 2001 alusta lukien. Siirtymä päätettiin toteuttaa asteittain siten, että Meritähden projektipäällikön siirryttyä pois projektin palveluksesta, Helsingin Diakonissalaitos osti lääkäri- ja kenttätyön hallinnolliset palvelut Pro-tukipiste ry:ltä lokakuun alusta lukien. Samoin kenttätyön koordinointia Protukipisteen ja Meritähden välillä tehostettiin. Pro-tukipisteen osalta kenttätyön koordinoinnista vastasi sosiaalityöntekijä Minna Huovinen. Maailman Aids-päivä Pro-tukipiste osallistui Maailman Aids-päivän (1.12.) suunnitteluun ja valmisteluihin sekä toteuttamiseen yhdessä Positiiviset ry:n, Suomen Aids-tukikeskuksen, Suomen Punaisen Ristin ja Folkhälsanin kanssa. Päivän kansainvälisenä teemana oli "Listen, learn, live". AIDS&Mobility -projektin suomalainen yhteistyöverkosto Pro-tukipiste jatkoi toimintaansa AIDS & Mobility yhteistyöverkostossa ja työntekijät osallistuivat Tampereella pidettyyn seminaariin, jossa yhden työryhmän teemana oli liikkuva prostituutio. Pääkaupunkiseudun Puhelinauttajat Pro-tukipiste kuuluu myös Pääkaupunkiseudun Puhelinauttajien verkostoon. Pro-tukipisteen puhelinpäivystys kuuluu vapaaehtoisen puhelinauttamisen eettisen periaatteiden neuvottelukunnan hyväksymiin puhelinauttajiin. 4. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 4.1. EUROPAP/TAMPEP -PROJEKTI Pro-tukipiste jatkoi toimintaansa Euroopan Unionin rahoittamassa EUROPAP/TAMPEP -projektissa (EUROPAP: European Intervention Projects AIDS Prevention for Prostitution, TAMPEP: Transnational AIDS/STD Prevention among Migrant Protitutes in Europe). EUROPAP/TAMPEPin yleisenä tavoitteena on tukea ja kehittää interventio-ohjelmia hiv:n, seksitautien ja muiden tarttuvien tautien ennaltaehkäisemiseksi prostituutiossa. EUROPAP/TAMPEP -verkostoon kuuluvat tällä hetkellä kaikki EU-maat ja Norja. Mu- 7

8 kana on valtiollisia organisaatioita, järjestöjä, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja prostituoitujen omia järjestöjä. Kertomusvuonna työskentely tapahtui alueellisissa ryhmissä. Suomi kuului pohjoiseen alueelliseen ryhmään. Suomen lisäksi ryhmään kuuluivat Norja, Ruotsi, Tanska ja Saksa. Työryhmän alkuperäisenä tavoitteena oli käsitellä prostituutioon liittyvän lainsäädännön muutoksia, huumeiden ja prostituution yhteyksiä, miesprostituutiota ja liikkuvaa prostituutiota. Työryhmän työskentely keskittyi kuitenkin käytännössä liikkuvaan prostituutioon, joka oli uusi ilmiö varsinkin Ruotsille ja Norjalle. Työryhmän työskentely jäi hieman hajanaiseksi, sillä jokaisella maalla oli myös kansallinen Europap-ohjelmansa, joka esimerkiksi Suomessa ja Saksassa suuntautui muuhunkin kuin liikkuvaan prostituutioon. Osa Suomen kansallista ohjelmaa oli jatkaa EU:n ja STM:n yhteisrahoituksella aloitettua kyselykartoitusta. Sisällöllisesti ja oman työn kehittämisen kannalta antoisinta oli kuulla tanskalaisten kokemuksista työn aloittamisesta thaiprostituoitujen parissa. Työryhmä kokoontui Helsingissä ja Hampurissa Hampurin kokouksen yhteyteen oli järjestetty myös tutustuminen Tampepin toimintaan, vierailut miesprostituutioprojektiin (BASIS-projekt), huumeita käyttävien naisprostituoitujen pistäytymispaikkaan (Café Sperrgebiet), metadoniklinikalla ja sukupuolitautien poliklinikalla (Zentrale Beratungstelle für sexuell übertragbare Erkrankungen). Kertomusvuosi oli viimeinen projektin toimivuosi ja projekti päättyi Kertomusvuoden kesäkuussa julkaistiin "Hustling for Health" -projektityön käsikirja. Englanninkielistä versiota on jaettu 1800 kappaletta ja se on saatavissa yhdeksällä eri Euroopan kielellä. Käsikirja käännettiin myös suomeksi ja julkaistiin paperikopioversiona kesäkuussa AIDS&Mobility- kokouksen yhteydessä Tampereella Käsikirjan suomenkielinen nimi on "Seksityö ja terveys" ja sitä on jaettu 36 kappaletta eri yhteistyökumppaneille, jotka tekevät tai ovat aloittamassa työtä marginaaliryhmien parissa. Lokakuussa järjestettiin projektin toimintaa ja onnistumista arvioiva kokous Eastbornessa Englannissa. Projektin tulokset ja kunkin maan maakohtaiset raportit julkaistaan projektin loppuraportissa alkuvuodesta Eastbournen kokouksessa päätettiin, että Europap-projekti ja TAMPEP-projekti hakevat jatkossa rahoitusta Euroopan Unionilta erillisinä projekteina POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ Pro-tukipiste jatkoi yhteistyötä muiden pohjoismaisten projektien kanssa. Pro-tukipiste ry on mukana vuonna 1997 perustetussa pohjoismaisessa prostituutioverkostostossa (Nordisk Prostitutionsnetværk), joka on eri pohjoismaissa toimivien prostituutiotyötä tekevien yksikköjen ja projektien yhteistyöverkosto. Pohjoismaisiin kokouksiin osallistuttiin kolme kertaa. 5. HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TOIMITILAT 5.1. HALLINTO JA TALOUS Yhdistyksen hallitus kokoontui kertomusvuonna kaikkiaan seitsemän kertaa. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset eli kevätkokous pidettiin huhtikuussa ja syyskokous joulukuussa. Kertomusvuonna hallituksen kokoonpano oli: 8

9 - puheenjohtaja: - Marja-Leena Nousiainen, Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveysviraston päihdehuollon yhteispalvelujen johtaja - hallituksen jäsenet: - Kati Sirkiä (vpj), yksityisyrittäjä - Taru Kaivola, Pro-tukipiste ja HYKS, Sisätautien klinikka, Infektiotautien toimiala, Aurora, Infektiotautien poliklinikka - Henna Korte, Suomen Punainen Risti, EU-koordinaattori - Markku Leijo, Helsingin erityissosiaalitoimisto, asuntoasiamies Yhdistyksen toiminnan rahoitus perustui avustuksiin: Raha-automaattiyhdistyksen avustus kertomusvuodelle oli markkaa ja Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnan avustus markkaa. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Prostituutiotilanteen peruskartoitukseen aloittamista varten markan avustuksen. Lisäksi STM myönsi suonensisäsäisiä huumeita käyttävien parissa aloitettavan etsivän työn mahdollisuuksien kartoittamiseen ,00 markkaa. EUROPAP/TAMPEP projektin EUrahoitusosuus kertomusvuoden aikana oli noin markkaa. Tilikauden ylijäämä oli ,35 markkaa. Muut varsinaisen toiminnan tuotot ovat kasvaneet edelliseen kertomusvuoteen verrattuna. Kasvu johtuu Helsingin Diakonissalaitoksen Meritähti-projektiin liittyvien hallinnollisten ja sisällöllisten palvelujen myynnistä. Rahoituksen jakautuminen vuonna 1999: RAY-avustus ,49 % Helsingin kaupunki, sovi ,17 % STM ,88 % Euroopan Unioni ,07 % Muut toiminnan tuotot ,40 % Kulurakenne on järjestöille tyypillinen eli henkilöstökulujen osuus oli noin 70 prosenttia. Kertomusvuodelle tehty toimintasuunnitelma toteutui muilta osin paitsi miesprostituutioprojektin osalta HENKILÖSTÖ 5.3. Toimitilat Pro-tukipisteellä on ollut kertomusvuonna neljä palkattua työntekijää. Pro-tukipisteen toiminnanjohtajana toimi VTM Jaana Kauppinen (osa-aikainen, 60 %). Täysipäiväisiä työntekijöinä ovat olleet sosiaalityöntekijä Minna Huovinen ja sairaanhoitaja Sirpa Jääski-Rämö (täysipäiväisyys 1.9. lukien, sitä ennen tuntityöntekijänä) ja tuntityöntekijänä psyk.sairaanhoitaja Taru Kaivola. Iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Raija Laisi on sisällyttänyt lääkärintyönsä osaksi omaa työaikaansa, samoin etsivää sosiaalityötä tekevä erityisnuorisotyön ohjaaja Sirpa Zotow. Pro-tukipisteellä on 94 neliön tilat Helsingissä Mäkelänkatu 45:ssä. 9

10 LIITE KERTOMUSVUODEN 1999 TAPAHTUMIA tammikuu Konsultaatio, nuorisotilan tyttöryhmän työntekijät, MH, SZ Seksibisnes-pamfletin julkaisemistilaisuus Snellun tupaantuliaiset Kööpenhamina Opiskelijoita tutustumassa, Porin Diak, MH Opiskelijan ohjaus, teologian laitos, Helsingin yliopisto, MH helmikuu 8.2. Konsultaatio, vastaanottokoti MH 8.2. Työntekijäpalaveri yhdessä Meritähti-projektin kanssa 9.2. Kouluttaminen Sexpon seksuaalineuvojakoulutuksessa, MH Opiskelijoiden ohjaus, Helsingin Diak, MH Verkostokoulutus Tampereella STOP-projektin seminaari, TK, MH Terveysneuvontapiste Vinkin koulutus maaliskuu 1.3. Lastensuojelulaitoksen henkilökunnan koulutuspäivä 1.3. Työntekijäpalaveri 2.3. Hallituksen kokous 4.3. Auroran sairaala, tutustuminen, MH 8.3. Yhteistyötapaaminen, Meritähti-projekti, MH 9.3. Maailman aids-päivän -toimikunnan kokous, MH Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Tasa-arvokapakka -tilaisuus, MH, JK Tampereen verkostokoulutus STAKESin Prostituution ehkäisyprojektin henkilökunta tutustumassa Opiskelijan ohjaus, Helsingin AMK, MH Yhteistyökokous Aids-tukikeskuksessa, "Seksiä ostavat miehet" -työryhmä, MH Opiskelijan ohjaus, Poliisikorkeakoulu, MH Työntekijäpalaveri huhtikuu 7.4. Aids&Mobility -kokous KTL:ssa, MH 9.4. Opiskelijan ohjaus, Tampereen yliopisto, MH Maailman aids-päivän -toimikunnan kokous, MH Lastensuojelulaitoksen henkilökunnan koulutuspäivä, JK, MH Opiskelijan ohjaus, Turun AMK, MH Konsultaatio, Helsingin mt-toimiston työntekijä, TK, MH Meritähti-palaveri, Hanna Laurila ja JK Hallituksen kokous Yhdistyksen kevätkokous Turvakodin työntekijöiden tutustuminen, MH, JK Opiskelijoita tutustumassa, Lapin yliopisto, sosiologian laitos, MH Helsingin kaupunginvaltuuston Vihreiden valtuustoryhmän tapaaminen (Marja-Leena Nousiainen, Taru Kaivola ja JK) 10

11 22.4. Osallistuminen Terveysneuvontapiste Vinkin koulutuspäivään, JK, MH, SJ Työntekijäpalaveri Opiskelija tutustumassa, Helsingin Diak, MH Pappilanniemen päihdepysäkin (Espoo) työntekijät tutustumassa, MH toukokuu 4.5. Lastensuojelulaitoksen konsultointi, JK, MH 5.5. Natalia Ollus tutustumassa 6.5. Opiskelijoita tutustumassa, Arla-instituutti, MH 7.5. Tampereen alueverkoston koulutus, JK, MH, SZ 8.5. JK osallistui prostituutiota käsittelevään paneelikeskusteluun Naisten kaupunki-tapahtumassa Helsingissä Vanhalla ylioppilastalolla, järjestäjänä Unioni Naisasialiitto Suomessa Opiskelijan ohjaus, Pieksämäen Diak, MH Lastensuojelulaitoksen henkilökunnan koulutus- ja konsultaatiopäivä, JK, MH Meritähti-projektin kokous Työntekijäpalaveri Opiskelijan ohjaus, Helsingin yliopisto, teologian laitos, MH Pääkaupunkiseudun puhelinauttajien kokous, MH Haastattelu Poliisi-Tv:hen, JK Terve-sos -messut, prostituutioseminaari, MH EUROPAP/TAMPEP -kokous tukipisteellä, TK Aids&Mobility -kokous, MH Nordic Network -kokous, TK, MH Tutustuja Tukholman sosiaalivirastosta, TK Maailman aids-päivän -toimikunnan kokous, MH Nettisivujen suunnittelupalaveri, MH kesäkuu 1.6. Prostituution ehkäisyprojektin kokous, JK 2.6. Tutustujia Nepalista ja Riikasta, JK Kehittämispäivät Tampereella 7.6. Käynti Nurmijärvellä (Kalliolan klinikat), JK, MH 8.6. Lastensuojelulaitoksen konsultaatio, JK, MH 9.6. JK aamustudiovieraana Ylen aikaisessa Tapaaminen Hanka Mongardin kanssa (EUROPAP/TAMPEP), JK, MH Hallituksen kokous AIDS and Mobility -seminaari Tampereella, JK, MH, SZ, TK, SJ Keskustelutilaisuus Oulunkylän Ensikodissa, JK, MH Yhteistyötapaaminen Meritähti, MH heinäkuu Yhteistyötapaaminen Amsterdamissa, TAMPEP-suunnittelua, JK, MH elokuu Ylen 1 Aamu-TV Tampereen alueverkoston kouluttaminen SPR, Silja Hormia Yhteistyötapaaminen, Meritähti-projekti, MH Lastensuojelun Keskusliiton työhönpaluujuhla Yhteishaastattelu Pekka Saurin kanssa Ylioppilaslehteen (Anu Silfverberg) Lastensuojelulaitoksen konsultaatio 11

Toimintakertomus vuodelta 2001

Toimintakertomus vuodelta 2001 1 PRO-TUKIPISTE RY. Toimintakertomus vuodelta 2001 1. YHDISTYKSEN JA KÄYTÄNNÖN ASIAKASTYÖN TOIMINTA-AJATUS Pro-tukipiste ry. on joulukuussa 1996 rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää seksityöntekijöiden

Lisätiedot

PRO-TUKIPISTE RY. Toimintakertomus vuodelta 2003 1. YHDISTYKSEN JA KÄYTÄNNÖN ASIAKASTYÖN TOIMINTA-AJATUS

PRO-TUKIPISTE RY. Toimintakertomus vuodelta 2003 1. YHDISTYKSEN JA KÄYTÄNNÖN ASIAKASTYÖN TOIMINTA-AJATUS 1 PRO-TUKIPISTE RY. Toimintakertomus vuodelta 2003 1. YHDISTYKSEN JA KÄYTÄNNÖN ASIAKASTYÖN TOIMINTA-AJATUS Pro-tukipiste ry. on joulukuussa 1996 rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää seksityöntekijöiden

Lisätiedot

Pro-tukipiste ry. Toimintakertomus vuodelta 2014

Pro-tukipiste ry. Toimintakertomus vuodelta 2014 Pro-tukipiste ry Toimintakertomus vuodelta 2014 Pro-tukipiste ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää seksi- ja erotiikkapalveluita myyvien ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä oikeutta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Pro-tukipiste ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää seksi- ja erotiikkapalveluita myyvien ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä oikeutta yhdenvertaiseen

Lisätiedot

Toimintakertomus. Pro-tukipiste ry

Toimintakertomus. Pro-tukipiste ry Toimintakertomus 2013 Pro-tukipiste ry Pro-tukipiste ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää seksi- ja erotiikkapalveluita myyvien ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä oikeutta yhdenvertaiseen

Lisätiedot

PERUSKARTOITUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN PROSTITUUTIOTILANTEESTA JA PALVELUJEN KEHITTÄMISTARPEESTA

PERUSKARTOITUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN PROSTITUUTIOTILANTEESTA JA PALVELUJEN KEHITTÄMISTARPEESTA PERUSKARTOITUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN PROSTITUUTIOTILANTEESTA JA PALVELUJEN KEHITTÄMISTARPEESTA 2000 1 PERUSKARTOITUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN PROSTITUUTIO- TILANTEESTA JA PALVELUJEN KEHITTÄMISTARPEESTA I KARTOITUKSEN

Lisätiedot

Työn nimi: Terveyden edistäminen marginaaliryhmässä ulkomaalaisten seksityöntekijöiden raskauden ehkäisy

Työn nimi: Terveyden edistäminen marginaaliryhmässä ulkomaalaisten seksityöntekijöiden raskauden ehkäisy OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU / ALPPIKADUN YKSIKKÖ Tekijä: Henno Maire Työn nimi: Terveyden edistäminen marginaaliryhmässä ulkomaalaisten seksityöntekijöiden raskauden ehkäisy Julkaisupaikka

Lisätiedot

Prostituutio Pohjoismaissa Raportti Pohjoismaisen prostituutiotyön verkoston kokouksesta Helsingissä 8.-9.9.2011

Prostituutio Pohjoismaissa Raportti Pohjoismaisen prostituutiotyön verkoston kokouksesta Helsingissä 8.-9.9.2011 Prostituutio Pohjoismaissa Raportti Pohjoismaisen prostituutiotyön verkoston kokouksesta Helsingissä 8.-9.9.2011 Susanna Jussila ja Vaula Tuomaala (toim.) Sisällysluettelo Pohjoismainen prostituutiotyön

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS Väestöliitto ry 1.1.2007-31.12.2007

VUOSIKERTOMUS Väestöliitto ry 1.1.2007-31.12.2007 VUOSIKERTOMUS Väestöliitto ry 1.1.2007-31.12.2007 VÄESTÖLIITTO RY VUOSIKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus Yleistä Perhetoiminnot Seksuaaliterveysklinikka Kansainvälisen kehityksen yksikkö Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Huhtikuu 2011 Milja Ilkka Tuula Immonen Inka Kasurinen 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Projektin organisointi...

Lisätiedot

Raiskauskriiskeskus Tukinainen Vuosikertomus. Tukinainen Vuosikirja 2012

Raiskauskriiskeskus Tukinainen Vuosikertomus. Tukinainen Vuosikirja 2012 Raiskauskriiskeskus Tukinainen Vuosikertomus Tukinainen 2013 Vuosikirja 2012 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN /TUKINAINEN RY 3 1.1. Esittely 2. Kriisityö 4 2.1. Vuoden 2013 painopistealueet

Lisätiedot

Tukinainen ry. Vuodelle 2010 ehdotettu avustus:

Tukinainen ry. Vuodelle 2010 ehdotettu avustus: Vuosikertomus 2011 Tukinainen ry Vuodelle 2010 ehdotettu avustus: Raiskauskriisikeskus Tukinainen on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on toiminut vuodesta 1993 lähtien seksuaalisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Pro-tukipiste ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Pro-tukipiste ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Pro-tukipiste ry Yhteiskunnallinen työ ja palvelut Sääntöjensä ja tavoitteidensa mukaisesti Pro-tukipiste osallistui aktiivisesti sekä prostituutioon että ihmiskauppaan liittyvään

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2(22) Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 KEHITTYVÄ YHDISTYS...

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

HIV-HOITOTYÖN HISTORIAA

HIV-HOITOTYÖN HISTORIAA HIV-HOITOTYÖN HISTORIAA Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistyksen 20 vuotta 2014 Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistys ry. (SHAS ry) HIV-HOITOTYÖN HISTORIAA Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistyksen

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

RAY:n rahoittaman huumeiden vastaisen työn ja matalan kynnyksen palvelujen merkitys

RAY:n rahoittaman huumeiden vastaisen työn ja matalan kynnyksen palvelujen merkitys Avustustoiminnan raportteja 10 Kaakinen Juha, Törmä Sinikka, Huotari Kari, Inkeroinen Tiia RAY:n rahoittaman huumeiden vastaisen työn ja matalan kynnyksen palvelujen merkitys 2003 RAY:n avustustoiminnan

Lisätiedot

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen Asunnottomuuskirja Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen SOCCAn ja Heikki Waris instituutin julkaisusarja nro 13, 2007 Yhteystiedot Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA www.socca.fi

Lisätiedot

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 VUOSIKERTOMUS 2009 2 SISÄLLYS Toimintakertomus 1 Toimitusjohtajan katsaus 1 Perhetoiminnot 4 Seksuaaliterveysklinikka 18 Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 Perinnöllisyysklinikka 27 Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS 1 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 12 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 27

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot