Pro-tukipiste ry:n toimintakertomus vuodelta YLEISTÄ 2. YHDISTYSTOIMINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pro-tukipiste ry:n toimintakertomus vuodelta 1999 1. YLEISTÄ 2. YHDISTYSTOIMINTA"

Transkriptio

1 Pro-tukipiste ry:n toimintakertomus vuodelta YLEISTÄ Pro-tukipiste ry. on joulukuussa 1996 rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää seksityöntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhdistys pyrkii vähentämään ja ennaltaehkäisemään seksityöhön liittyviä ongelmia ja haittoja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää tuki- ja palveluyksikköä nimeltään Pro-tukipiste. Protukipiste on prostituoiduille tarkoitettu ns. matalan kynnyksen sosiaali- ja terveysalan palvelupiste, joka on ennen yhdistyksen ylläpitämäksi toiminnaksi siirtymistään toiminut Helsingin Diakonissalaitoksen yhtenä diakoniaprojektina vuosina Protukipisteellä on toimitilat Mäkelänkatu 45:ssä. Käytännön asiakastyön lisäksi yhdistys toimii prostituutiokysymyksissä valtakunnallisena konsultaatio- ja asiantuntijatahona. Yhdistys seuraa alan kehitystä Suomessa ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun seksityöhön, seksibisnekseen ja kansainväliseen ihmiskauppaan liittyvissä kysymyksissä. Kansallisen toiminnan lisäksi yhdistys seuraa ja osallistuu kansainväliseen prostituutiopoliittiseen keskusteluun sekä on mukana oman toimintansa kehittämisen kannalta tärkeissä kansainvälisissä projekteissa. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteena on tuoda suomalaisessa prostituutiokeskustelussa esille yhdistyksen tausta- ja kohderyhmän kannalta merkittäviä näkökulmia ja jakaa asianmukaista tietoa suomalaisesta prostituutiosta ja seksityön kentästä. 2. YHDISTYSTOIMINTA Yhdistyksen hallitus kokoontui kertomusvuonna seitsemän kertaa. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin huhtikuussa ja joulukuussa. Yhdistys seurasi Suomen prostituutiotilannetta ja otti kantaa yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun. Erityisesti työllisti uusi seksuaalirikoslaki ja erilaiset laki- ja valtuustoaloitteet, joihin yhdistykseltä pyydettiin kommenttia tai lausuntoa. Yhdistyksen edustajat tapasivat Helsingin kaupunginvaltuuston vihreiden valtuustoryhmän edustajat huhtikuussa. Televisiohaastatteluja annettiin kertomusvuonna kuusi, lehtihaastatteluja seitsemän ja radiohaastatteluja kolme. Keskeisimmät aiheet mediassa olivat prostituution asiakkuuden kriminalisointi ja katuprostituutiotilanne Helsingissä. Mediassa oli esillä myös uusi ulkomaalaislaki, jonka mukaan prostituutio on yksi rajalta käännyttämisen peruste. Yhdistys otti kantaa siihen, millä tavoin lainmuutos saattaa vaikuttaa prostituutiokenttään ja prostituoitujen asemaan. Yhdistys teki kantelun Julkisen Sanan Neuvostolle TV Nelosen Rikosraportti-ohjelmasta. Ohjelman yksi osa käsitteli Helsingin katuprostituutiotilannetta. Toimittajat olivat kuvanneet salaa kadulla toimivia naisia ja tekeytyivät palvelujen hintaa tiedusteleviksi asiakkaiksi. Suuri osa kuvatuista naisista oli selkeästi tunnistettavissa kuvista. Osa ohjelmassa kuvatuksi tulleista naisista pyysi Pro-tukipiste ry:tä tekemään valituksen ko. ohjelmasta. Neuvoston päätös ei ollut vielä tiedossa kertomusvuoden päätyttyä. 1

2 Yhdistys jatkoi kansainvälistä toimintaansa seuraamalla kansainvälistä prostituutiokeskustelua ja ilmiön kansainvälistä kehitystä sekä osallistumalla pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin yhteistyöprojekteihin. Yhdistyksen ennaltaehkäisevä työ jakaantui edelleenkin kahteen päälinjaan: toisaalta yleinen ennaltaehkäisevä työ ja toisaalta prostituutioon ja seksityöhön liittyvien terveydellisten ja sosiaalisten haittojen ehkäisy. Yleisen ennaltaehkäisytyön kanavia olivat kertomusvuoden aikana Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Prostituution ennaltaehkäisyprojektiin osallistuminen ja lastensuojeluhenkilökunnan koulutukset ja konsultaatiot. Yhdistyksellä oli vuoden lopussa henkilöjäseniä 22 ja yhteisöjäseniä yksi. 3. PRO-TUKIPISTE Pro-tukipiste on yhdistyksen ylläpitämä asiakastyön yksikkö, joka tarjoaa psykososiaalista tukea ja terveyspalveluja ja -neuvontaa seksityöntekijöille ja heidän läheisilleen sekä tekee etsivää työtä katuprostituutioalueilla. Pro-tukipiste on koulutus- ja konsultaatiotoiminnassaan valtakunnallinen yksikkö, mutta käytännön sosiaali- ja terveystyö tapahtuu pääkaupunkiseudulla, erityisesti Helsingissä. Asiakaskontakteja oli vuoden aikana kaikkiaan Edelliseen vuoteen verrattuna asiakaskontaktien kokonaislukumäärä nousi yli kolmella sadalla. Huomattavaa on, että yli puolet asiakaskontakteista tapahtuu muualla kuin Pro-tukipisteen omissa tiloissa. Kontaktit prostituoituihin toimintamuodoittain Puhelut Käynnit Lääkäri Kenttätyö YHTEENSÄ Yhteensä TYÖN ORGANISOINTI PRO-TUKIPISTEELLÄ JA VERKOSTOISSA Pro-tukipisteellä työskentelee kuusi henkilöä, joista neljä saa palkkaa tukipisteeltä ja kaksi (lääkäri Raija Laisi ja kenttätyöntekijä Sirpa Zotow) sisällyttää tukipisteellä tehtävän työn omaan työhönsä. Sosiaalityöntekijä oli alkuvuoden ainoa täysipäiväinen työntekijä. Etsivän työn tehostamiseksi ja työn aloittamiseksi huumeita käyttävien prostituoitujen kanssa Pro-tukipisteelle palkattiin syyskuun alussa täysipäiväinen sairaanhoitaja. 2

3 Kaikki prostituutioon liittyvä työ ei siis tapahdu Pro-tukipisteellä, vaan tukipisteen työntekijät tapaavat prostituoituja ja muita seksityöntekijöitä myös muissa työpisteissään. Pro-tukipisteen lääkäri työskentelee Helsingin kaupungin sukupuolitautien poliklinikalla, psyk.sairaanhoitaja työskentelee HYKS/Auroran infektiotautien poliklinikalla hivpositiivisten ja aidsiin sairastuneiden parissa, toinen kenttätyöntekijä on erityisnuoriso- ja vankilatyössä ja toiminnanjohtaja työskentelee yksityisessä terapia- ja koulutusyksikössä, joka on erikoistunut seksuaalikysymyksiin. Pro-tukipisteen tilastoissa ei ole huomioitu niitä kontakteja, joita Pro-tukipisteen työntekijöillä on ollut prostituoituihin ja muihin seksityöntekijöihin heidän toimiessaan muissa työpisteissään. Tästä syystä tukipisteen kontakti prostituutiokenttään on laajempi kuin mitä Pro-tukipisteen asiakastilastot osoittavat TYÖMUODOT Psykososiaalinen työ Pro-tukipisteellä Psykososiaalinen työ koostuu henkilökohtaisista tapaamisista, puhelinneuvonnasta ja tukipisteen asiakkaiden ohjaamisesta muiden tarvittavien palvelujen piiriin. Tapaamiset sovittiin etukäteen ajanvarauksena ja tapaamisen kesto oli yleisimmin yksi tunti. Säännöllinen neljän tunnin puhelinpäivystysaika tiistaisin muutettiin kolmeksi tunniksi kertomusvuoden alussa. Puhelinsoittoja tuli tasaisesti myös päivystysajan ulkopuolella. Kertomusvuonna oli henkilökohtaisia tapaamisia ja puhelinsoittoja prostituoiduilta ja muilta seksityötä tekeviltä yhteensä 464. Käyntejä näistä oli 176 ja soittoja 288. Naisten osuus käynneistä oli 94 prosenttia ja puhelinsoitoista 76 prosenttia. Suuri osa henkilökohtaisista tapaamisista on terapeuttisia keskusteluja. Tapaamisten sisältöinä ovat mielenterveysongelmat, tuen hakeminen oman kaoottisen elämäntilanteen hallintaan, tuen hakeminen prostituution lopettamiseen, yksinäisyys, päihteet, yleinen terveysneuvonta, seksuaalisuus, sosiaalisen tilanteen selvittely ja ohjaus tarvittaviin palveluihin (päihdehuolto, sosiaalitoimistot, mielenterveystoimistot jne.). Puhelinneuvonnan sisällöt ovat hyvin samantyyppisiä kuin henkilökohtaisissa tapaamisissakin mutta näiden lisäksi tuli myös puheluja ihmisiltä, jotka harkitsivat prostituution tai muunlaisen seksityön aloittamista. Pro-tukipisteen rooli matalan kynnyksen palveluna korostui, kun etsivän työn kautta tavoitettiin ihmisiä, jotka jäävät monien avohuollollistenkin palvelujen ulkopuolelle. Ilman ajanvarausta tapahtuvat käynnit lisääntyivät kertomusvuoden aikana. Näiden käyntien kesto vaihteli tunnista jopa kuuteen tuntiin ja käyntien sisältö muodostui usein lähes päiväkeskustoimintaa muistuttavaksi eli Pro-tukipisteellä oli mahdollisuus nukkua, syödä, peseytyä jne Terveyspalvelut Yleinen terveysneuvonta ja turvaseksitietouden jakaminen olivat oleellinen osa kaikissa Pro-tukipisteen toimintamuodoissa. Terveyspalveluiden pääteema on infektioiden torjuntatyö ja terveyshaittojen minimointi. Yhdessä asiakkaan kanssa on myös pyritty tartuntaketjun katkaisemiseen. Neuvonta ja tiedotus sisältyivät puhelintyöhön, lääkäripalveluihin, henkilökohtaisiin käynteihin ja etsivään kenttätyöhön. Tapaamisten (tukipisteellä ja kentällä) yhteydessä jaettiin kondomeja, liukasteita, turvaseksiesitteitä ja tietoa Pro- 3

4 tukipisteen ja Meritähti-projektin palveluista. Kaiken turvaseksimateriaalin ja -neuvonnan tausta-ajatuksena on omasta hyvinvoinnista huolehtimisen ja itsearvostuksen lisääminen sekä rajojen asettamisen tärkeyden korostaminen. Lääkäripalvelut olivat käytännössä seksitautien seulomista ja hoitamista. Yhdessä asiakkaan kanssa on pyritty tartuntaketjun katkaisemiseen. Lisäksi käynteihin liittyi myös yleistä terveysneuvontaa. Lääkäripalveluista vastasi Helsingin kaupungin sukupuolitautien poliklinikan erikoislääkäri Raija Laisi. Vastaanotto oli keskiviikkoisin iltapäivällä kolme ja puoli tuntia. Tukipisteen lääkäri päivysti maanantaisin Meritähdessä. Lääkärissä käyntejä oli kertomusvuotena Pro-tukipisteellä 44 ja Meritähdessä 139 eli yhteensä lääkärissäkäyntejä oli 181. Lääkäripalveluja on tarjottu kerran viikossa Pro-tukipisteen tiloissa ja kerran viikossa Meritähden tiloissa. Erikoissairaanhoitajan vastaanottotoiminta on aloitettu syyskuun alussa arkipäivisin. Päivittäinen vastaanottotoiminta on lisännyt merkittävästi asiakaskontakteja. Pro-tukipiste aloitti ensimmäisenä Suomessa pikatesteinä tehtävät hiv, kuppa ja tartuttava B-hepatiittitutkimukset. Vuoden aikana tehtiin 328 hiv-testiä (ei yhtään positiivista löydöstä), 202 kuppa-testiä (yksi positiivinen löydös) ja 173 B-hepatiittitestiä (yksi positiivinen löydös) Etsivä sosiaali- ja terveystyö Kertomusvuonna entisen nimityksen "etsivä sosiaalityö" tilalle otettiin käyttöön nimitys "etsivä sosiaali- ja terveystyö". Uusi nimitys kuvaa parhaiten sitä työtä, mitä Protukipisteen etsivä työ käytännössä on eli työn sisältöön liittyy sekä sosiaalityö että terveydenhuollon palvelut. Etsivän sosiaali- ja terveystyön tavoitteina ovat: 1. saada kontakti niihin seksityössä mukana oleviin ihmisiin, jotka eivät käytä Protukipisteen palveluita 2. markkinoida Pro-tukipisteen ja Meritähden palveluita 3. tarjota palveluita siellä, missä seksityössä mukana olevat muutoinkin ovat Tärkeintä etsivässä työssä on ollut viedä sosiaali- ja terveyspalveluja kohderyhmän keskuuteen. Etsivä työ ei ole pelkästään palveluita tarvitsevien ihmisten "etsimistä" vaan etsivän työn kautta tavataan ihmisiä, joilla ei itsellään ole selkeää kuvaa siitä, mitä palveluja he tarvitsisivat. Etsivää työtä tekevien on täytynyt kehittää ammattitaitoaan ja herkkyyttään kuulla palvelujen tarve tapaamiensa ihmisten ja heidän kertomiensa tarinoiden kautta. Ohjaus ja neuvonta turvaseksistä, kondomien ja liukasteiden jakaminen ovat olennainen osa kenttätyötä. Lisäksi kenttätyöhön kuuluu tiedottaminen Pro-tukipisteen palveluista, tiedottaminen sosiaali- ja terveys- ym. palveluista sekä ohjaaminen tarvittavien palvelujen käyttöön. Turvaseksimateriaali on suomen, viron, venäjän ja thain kielistä. Lisäksi saatavilla oli muiden sosiaali- ja terveyspalvelu- sekä päihdehuollon yksiköiden materiaalia ja esitteitä. Etsivän sosiaali- ja terveystyön käytännön toteutuksesta kadulla vastasi pääasiassa työparina sosiaalityöntekijä Minna Huovinen ja Sirpa Zotow (erityisnuorisotyön ohjaaja Helsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyön keskuksesta Snellusta). Terveysneuvontapiste Vinkissä työskenteli sairaanhoitaja Sirpa Jääski-Rämö. Ravintoloissa tehty etsivä työ toteutettiin yhteistyössä Meritähti-projektin työntekijöiden kanssa. 4

5 Etsivää työtä tehtiin eri viikonpäivinä ja eri kellonaikoina keskittyen kuitenkin arkiiltoihin ja -öihin. Etsivä työ keskittyi tunnetulle katuprostituutioalueelle Kalliossa ja joulukuussa etsivä työ ulotettiin Vantaalle, minne osa katuprostituoiduista siirtyi Helsingin uuden järjestyssäännön tultua voimaan. Kallion strip tease -paikkoihin vietiin Protukipisteen materiaaleja. Etsivä työ kaduilla ja ravintoloissa Kertomusvuotena etsivää sosiaali- ja terveystyötä tehtiin kaduilla ja ravintoloissa 61 kertaa eli keskimäärin 5 kertaa kuukaudessa. Ravintoloissa käyntejä näistä oli 16 (lukuun sisältyy havainnointikierrokset Tampereen seksiravintoloissa ja Helsingin gayravintoloissa). Asiakaskontakteja etsivässä sosiaali- ja terveystyössä oli kertomusvuonna yhteensä 579. Tavattujen ihmisten kansalaisuudesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta jonkinlaista kuvaa antaa se, mitä kieltä he puhuivat äidinkielenään ja minkäkielisen turvaseksioppaan he halusivat. Suomenkielisten kanssa kontakteja oli 87, venäjänkielisten 437, vironkielisten 36 ja muuta kieltä äidinkielenään puhuvien 19. Tehostetun kenttätyön jakso Touko-kesäkuun vaihteessa toteutettiin tehostettu kenttätyön jakso, jolloin viiden päivän aikana kadulla tehtiin etsivää työtä 38 tuntia eri vuorokauden aikoina. Jakson aikana keskityttiin Kallion kaupunginosan kaduille sekä jonkin verran myös keskustan ravintoloiden läheisyyteen. Jakson aikana oli yhteensä 82 kontaktia (36 eri prostituoitua), joista 20 oli uusia kontakteja. Jakson aikana tavoitettiin sellaisia päihteidenkäyttäjä naisia, joita etsivässä työssä ei aiemmin oltu tavoitettu. Terveysneuvontapiste Vinkki Kertomusvuonna vakiinnutettiin uutena etsivän sosiaali- ja terveystyön muotona yhteistyö suonensisäisiä huumeita käyttäville palveluja tarjoavan Terveysneuvontapiste Vinkin kanssa. Toimintavuoden alussa Pro-tukipisteen sairaanhoitajan työhön sisällytettiin toiminta Vinkin tiloissa kaksi kertaa kuukaudessa ja syyskuun alussa kerran viikossa eli maanantaisin. Säännöllinen yhteistyö aloitettiin huhtikuun alussa ja kontakteja solmittiin kertomusvuonna yhteensä 61. Aluksi tavoitteena oli selvittää prostituution muotoja huumemaailmassa. Ilmiön monimuotoisuuden ja yleisyyden selvittyä on Vinkin asiakkaiden kanssa keskusteltu mm. haittojen minimoinnista, tartuntatautien ehkäisystä ja omien voimavarojen löytymisestä. Monet Vinkin asiakkaista kokevat voimattomuutta mm. huumevelkojen, poikaystävien ja vieroitusoireiden pelossa, joten mahdollisuus mm. hiv-tartuntaan tuntui selkeältä. Asiakkaita ohjattiin ja saatiinkin Pro-tukipisteelle lääkäriin, syömään ja keskustelemaan. Vertaistiedotusta sekä "viidakkorumpua" apuna käyttäen huumeidenkäyttäjien määrä Protukipisteen asiakkaina lisääntyi. Liikkuva yksikkö Uutena toimintatapakokeiluna oli liikkuva yksikkö, joka toteutettiin yhteistyössä Meritähti-projektin työntekijöiden kanssa. Kokeilulla haluttiin viedä tavallisen sosiaalityön lisäksi myös lääkärin ja sairaanhoitajan palvelut mahdollisimman lähelle kohderyhmän ihmisiä. Erityisnuorisotyönkeskus Snellu lainasi pikku-bussia, jolla mentiin katuprostituutioalueelle. Bussiin oli mahdollisuus tulla sisälle lämmittelemään, juomaan kuppi kahvia ja otattamaan pikatestit ( hiv, kuppa, tarttuva b-hepatiitti). Kokeilu onnistui hyvin ja liikkuva yksikkö kiersi Kallion kadulla vuoden -99 aikana yhteensä viisi kertaa. Kokeilujen aikana tavattiin yhteensä 60 prostituoitua. 5

6 Etsivän sosiaali- ja terveystyön tarvekartoitus huumeita käyttävien parissa Suonensisäisiä huumeita käyttävien määrän lisääntyminen ja pelko erityisesti hiv:n leviämisestä piikkihuumeita käyttävien keskuudessa nostatti keskustelun etsivän työn tarpeesta Helsingissä. Pro-tukipiste ja Terveysneuvontapiste Vinkki päättivät anoa Sosiaalija terveysministeriöltä avustusta kartoituksen tekemiseen etsivän työn tarpeesta ja mahdollisista toteuttajista. Pro-tukipiste vastasi kyselyn toteuttamisesta ja hallinnoinnista. Taustaryhmässä oli mukana Pro-tukipisteen, Vinkin, Helsingin sosiaaliviraston sosiaalipäivystyksen, Hiv-linkin ja Stakesin edustajia. Kartoitusta varten haastateltiin 61 huumeiden käyttäjää ja 59 viranomais- ja järjestötahojen edustajaa. Haastattelut tehtiin ajalla Haastattelut suorittivat kaksi Protukipisteen palkkaamaa työntekijää Markku Kopra ja Timo Aromäki. Raportin on määrä valmistua tammikuun 2000 lopussa Koulutus- ja konsultaatiopalvelut Koulutuspalvelujen tarjonta lisääntyi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäyksen mahdollisti sosiaalityöntekijän palkkaaminen tukipisteelle. Ennaltaehkäisevässä mielessä koulutusta ja konsultaatiota suunnattiin erityisesti lastensuojelulaitosten työntekijöille. Lastensuojelutyöntekijöille suunnatussa koulutuksessa keskityttiin siihen dynamiikkaan, jolla nuoria rekrytoidaan ja jolla heitä rekrytoituu prostituutioon. Lisäksi käsiteltiin niitä tekijöitä, jotka pitävät kiinni prostituutiossa ja irrottautumisen strategioita. Koulutuksessa käsiteltiin myös niitä velvoitteita, joita uusi rikoslaki (seksipalvelujen ostamisen alaikäiseltä kriminalisointi) asettaa lastensuojelulle. Muille ryhmille suunnattu koulutus oli pääasiassa Pro-tukipisteen toiminnan esittelyä ja käytännön työn problematiikkaan liittyvää koulutusta. Lisäksi monet loppu- ja pro gradu työtään valmistelevat opiskelijat ottivat yhteyttä ja osa kävi myös tutustumassa tukipisteen toimintaan. Tukipisteellä oli kertomusvuoden aikana kolme opiskelijaharjoittelijaa (ajalla , ja ) Kotimainen yhteistyö ja yhteistyöprojektit Pro-tukipisteen keskeisimmät yhteistyötahot olivat eri sosiaali- ja terveysalan viranomaiset ja järjestöt. Yhteistyötä tehtiin sekä käytännön asiakastyössä että toiminnan suunnittelussa ja tietojenvaihdossa sekä koulutuksessa. Keskeisimmät yhteistyötahot olivat kertomusvuonna: Keskeiset yhteistyötahot h Helsingin Diakonissalaitoksen Meritähti-projekti hhelsingin kaupungin terveysvirasto (lääkäripalvelut) hhelsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyönkeskus Snellu (etsivä sosiaalityö) hterveysneuvontapiste Vinkki (Pro-tukipisteen työntekijä työskentelee Vinkissä) h Helsingin kaupungin sosiaalivirasto h STAKES / Prostituution ehkäisyprojekti h Sosiaali- ja terveysministeriö h Aids-tukikeskus h Positiiviset ry h Tampereen prostituutiotyön verkosto 6

7 h Kansanterveyslaitos h Suomen Punainen Risti Meritähti-projekti Helsingin Diakonissalaitoksen Meritähti-projekti on keskeisimpiä yhteistyökumppaneita. Meritähden kohderyhmänä on ulkomaalaiset, erityisesti venäläiset ja virolaiset prostituoidut. Etsivän työn osalta kenttätyö on jaettu siten, että Meritähti tekee työtä ravintoloissa ja tukipiste katuprostituutioalueilla Helsingissä. Käytännössä jako ei ole näin selkeä, vaan kumpikin yksikkö tekee töitä niiden seksityöntekijöiden kanssa, joita tapaavat joko kenttätyössä, puhelimitse tai jotka tulevat käymään toimipisteisiin. Sekä Meritähti että Protukipiste tiedottavat toistensa toiminnasta kaikissa asiakaskontakteissa. Pro-tukipisteen lääkäri työskenteli Meritähdessä kerran viikossa maanantaisin kello Kertomusvuonna aloitettiin neuvottelut Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa Meritähden mahdollisesta siirtymisestä osaksi Pro-tukipisteen toimintaa. Tavoitteeksi asetettiin, että Meritähti-projekti voisi siirtyä Pro-tukipisteelle vuoden 2001 alusta lukien. Siirtymä päätettiin toteuttaa asteittain siten, että Meritähden projektipäällikön siirryttyä pois projektin palveluksesta, Helsingin Diakonissalaitos osti lääkäri- ja kenttätyön hallinnolliset palvelut Pro-tukipiste ry:ltä lokakuun alusta lukien. Samoin kenttätyön koordinointia Protukipisteen ja Meritähden välillä tehostettiin. Pro-tukipisteen osalta kenttätyön koordinoinnista vastasi sosiaalityöntekijä Minna Huovinen. Maailman Aids-päivä Pro-tukipiste osallistui Maailman Aids-päivän (1.12.) suunnitteluun ja valmisteluihin sekä toteuttamiseen yhdessä Positiiviset ry:n, Suomen Aids-tukikeskuksen, Suomen Punaisen Ristin ja Folkhälsanin kanssa. Päivän kansainvälisenä teemana oli "Listen, learn, live". AIDS&Mobility -projektin suomalainen yhteistyöverkosto Pro-tukipiste jatkoi toimintaansa AIDS & Mobility yhteistyöverkostossa ja työntekijät osallistuivat Tampereella pidettyyn seminaariin, jossa yhden työryhmän teemana oli liikkuva prostituutio. Pääkaupunkiseudun Puhelinauttajat Pro-tukipiste kuuluu myös Pääkaupunkiseudun Puhelinauttajien verkostoon. Pro-tukipisteen puhelinpäivystys kuuluu vapaaehtoisen puhelinauttamisen eettisen periaatteiden neuvottelukunnan hyväksymiin puhelinauttajiin. 4. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 4.1. EUROPAP/TAMPEP -PROJEKTI Pro-tukipiste jatkoi toimintaansa Euroopan Unionin rahoittamassa EUROPAP/TAMPEP -projektissa (EUROPAP: European Intervention Projects AIDS Prevention for Prostitution, TAMPEP: Transnational AIDS/STD Prevention among Migrant Protitutes in Europe). EUROPAP/TAMPEPin yleisenä tavoitteena on tukea ja kehittää interventio-ohjelmia hiv:n, seksitautien ja muiden tarttuvien tautien ennaltaehkäisemiseksi prostituutiossa. EUROPAP/TAMPEP -verkostoon kuuluvat tällä hetkellä kaikki EU-maat ja Norja. Mu- 7

8 kana on valtiollisia organisaatioita, järjestöjä, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja prostituoitujen omia järjestöjä. Kertomusvuonna työskentely tapahtui alueellisissa ryhmissä. Suomi kuului pohjoiseen alueelliseen ryhmään. Suomen lisäksi ryhmään kuuluivat Norja, Ruotsi, Tanska ja Saksa. Työryhmän alkuperäisenä tavoitteena oli käsitellä prostituutioon liittyvän lainsäädännön muutoksia, huumeiden ja prostituution yhteyksiä, miesprostituutiota ja liikkuvaa prostituutiota. Työryhmän työskentely keskittyi kuitenkin käytännössä liikkuvaan prostituutioon, joka oli uusi ilmiö varsinkin Ruotsille ja Norjalle. Työryhmän työskentely jäi hieman hajanaiseksi, sillä jokaisella maalla oli myös kansallinen Europap-ohjelmansa, joka esimerkiksi Suomessa ja Saksassa suuntautui muuhunkin kuin liikkuvaan prostituutioon. Osa Suomen kansallista ohjelmaa oli jatkaa EU:n ja STM:n yhteisrahoituksella aloitettua kyselykartoitusta. Sisällöllisesti ja oman työn kehittämisen kannalta antoisinta oli kuulla tanskalaisten kokemuksista työn aloittamisesta thaiprostituoitujen parissa. Työryhmä kokoontui Helsingissä ja Hampurissa Hampurin kokouksen yhteyteen oli järjestetty myös tutustuminen Tampepin toimintaan, vierailut miesprostituutioprojektiin (BASIS-projekt), huumeita käyttävien naisprostituoitujen pistäytymispaikkaan (Café Sperrgebiet), metadoniklinikalla ja sukupuolitautien poliklinikalla (Zentrale Beratungstelle für sexuell übertragbare Erkrankungen). Kertomusvuosi oli viimeinen projektin toimivuosi ja projekti päättyi Kertomusvuoden kesäkuussa julkaistiin "Hustling for Health" -projektityön käsikirja. Englanninkielistä versiota on jaettu 1800 kappaletta ja se on saatavissa yhdeksällä eri Euroopan kielellä. Käsikirja käännettiin myös suomeksi ja julkaistiin paperikopioversiona kesäkuussa AIDS&Mobility- kokouksen yhteydessä Tampereella Käsikirjan suomenkielinen nimi on "Seksityö ja terveys" ja sitä on jaettu 36 kappaletta eri yhteistyökumppaneille, jotka tekevät tai ovat aloittamassa työtä marginaaliryhmien parissa. Lokakuussa järjestettiin projektin toimintaa ja onnistumista arvioiva kokous Eastbornessa Englannissa. Projektin tulokset ja kunkin maan maakohtaiset raportit julkaistaan projektin loppuraportissa alkuvuodesta Eastbournen kokouksessa päätettiin, että Europap-projekti ja TAMPEP-projekti hakevat jatkossa rahoitusta Euroopan Unionilta erillisinä projekteina POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ Pro-tukipiste jatkoi yhteistyötä muiden pohjoismaisten projektien kanssa. Pro-tukipiste ry on mukana vuonna 1997 perustetussa pohjoismaisessa prostituutioverkostostossa (Nordisk Prostitutionsnetværk), joka on eri pohjoismaissa toimivien prostituutiotyötä tekevien yksikköjen ja projektien yhteistyöverkosto. Pohjoismaisiin kokouksiin osallistuttiin kolme kertaa. 5. HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TOIMITILAT 5.1. HALLINTO JA TALOUS Yhdistyksen hallitus kokoontui kertomusvuonna kaikkiaan seitsemän kertaa. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset eli kevätkokous pidettiin huhtikuussa ja syyskokous joulukuussa. Kertomusvuonna hallituksen kokoonpano oli: 8

9 - puheenjohtaja: - Marja-Leena Nousiainen, Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveysviraston päihdehuollon yhteispalvelujen johtaja - hallituksen jäsenet: - Kati Sirkiä (vpj), yksityisyrittäjä - Taru Kaivola, Pro-tukipiste ja HYKS, Sisätautien klinikka, Infektiotautien toimiala, Aurora, Infektiotautien poliklinikka - Henna Korte, Suomen Punainen Risti, EU-koordinaattori - Markku Leijo, Helsingin erityissosiaalitoimisto, asuntoasiamies Yhdistyksen toiminnan rahoitus perustui avustuksiin: Raha-automaattiyhdistyksen avustus kertomusvuodelle oli markkaa ja Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnan avustus markkaa. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Prostituutiotilanteen peruskartoitukseen aloittamista varten markan avustuksen. Lisäksi STM myönsi suonensisäsäisiä huumeita käyttävien parissa aloitettavan etsivän työn mahdollisuuksien kartoittamiseen ,00 markkaa. EUROPAP/TAMPEP projektin EUrahoitusosuus kertomusvuoden aikana oli noin markkaa. Tilikauden ylijäämä oli ,35 markkaa. Muut varsinaisen toiminnan tuotot ovat kasvaneet edelliseen kertomusvuoteen verrattuna. Kasvu johtuu Helsingin Diakonissalaitoksen Meritähti-projektiin liittyvien hallinnollisten ja sisällöllisten palvelujen myynnistä. Rahoituksen jakautuminen vuonna 1999: RAY-avustus ,49 % Helsingin kaupunki, sovi ,17 % STM ,88 % Euroopan Unioni ,07 % Muut toiminnan tuotot ,40 % Kulurakenne on järjestöille tyypillinen eli henkilöstökulujen osuus oli noin 70 prosenttia. Kertomusvuodelle tehty toimintasuunnitelma toteutui muilta osin paitsi miesprostituutioprojektin osalta HENKILÖSTÖ 5.3. Toimitilat Pro-tukipisteellä on ollut kertomusvuonna neljä palkattua työntekijää. Pro-tukipisteen toiminnanjohtajana toimi VTM Jaana Kauppinen (osa-aikainen, 60 %). Täysipäiväisiä työntekijöinä ovat olleet sosiaalityöntekijä Minna Huovinen ja sairaanhoitaja Sirpa Jääski-Rämö (täysipäiväisyys 1.9. lukien, sitä ennen tuntityöntekijänä) ja tuntityöntekijänä psyk.sairaanhoitaja Taru Kaivola. Iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Raija Laisi on sisällyttänyt lääkärintyönsä osaksi omaa työaikaansa, samoin etsivää sosiaalityötä tekevä erityisnuorisotyön ohjaaja Sirpa Zotow. Pro-tukipisteellä on 94 neliön tilat Helsingissä Mäkelänkatu 45:ssä. 9

10 LIITE KERTOMUSVUODEN 1999 TAPAHTUMIA tammikuu Konsultaatio, nuorisotilan tyttöryhmän työntekijät, MH, SZ Seksibisnes-pamfletin julkaisemistilaisuus Snellun tupaantuliaiset Kööpenhamina Opiskelijoita tutustumassa, Porin Diak, MH Opiskelijan ohjaus, teologian laitos, Helsingin yliopisto, MH helmikuu 8.2. Konsultaatio, vastaanottokoti MH 8.2. Työntekijäpalaveri yhdessä Meritähti-projektin kanssa 9.2. Kouluttaminen Sexpon seksuaalineuvojakoulutuksessa, MH Opiskelijoiden ohjaus, Helsingin Diak, MH Verkostokoulutus Tampereella STOP-projektin seminaari, TK, MH Terveysneuvontapiste Vinkin koulutus maaliskuu 1.3. Lastensuojelulaitoksen henkilökunnan koulutuspäivä 1.3. Työntekijäpalaveri 2.3. Hallituksen kokous 4.3. Auroran sairaala, tutustuminen, MH 8.3. Yhteistyötapaaminen, Meritähti-projekti, MH 9.3. Maailman aids-päivän -toimikunnan kokous, MH Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Tasa-arvokapakka -tilaisuus, MH, JK Tampereen verkostokoulutus STAKESin Prostituution ehkäisyprojektin henkilökunta tutustumassa Opiskelijan ohjaus, Helsingin AMK, MH Yhteistyökokous Aids-tukikeskuksessa, "Seksiä ostavat miehet" -työryhmä, MH Opiskelijan ohjaus, Poliisikorkeakoulu, MH Työntekijäpalaveri huhtikuu 7.4. Aids&Mobility -kokous KTL:ssa, MH 9.4. Opiskelijan ohjaus, Tampereen yliopisto, MH Maailman aids-päivän -toimikunnan kokous, MH Lastensuojelulaitoksen henkilökunnan koulutuspäivä, JK, MH Opiskelijan ohjaus, Turun AMK, MH Konsultaatio, Helsingin mt-toimiston työntekijä, TK, MH Meritähti-palaveri, Hanna Laurila ja JK Hallituksen kokous Yhdistyksen kevätkokous Turvakodin työntekijöiden tutustuminen, MH, JK Opiskelijoita tutustumassa, Lapin yliopisto, sosiologian laitos, MH Helsingin kaupunginvaltuuston Vihreiden valtuustoryhmän tapaaminen (Marja-Leena Nousiainen, Taru Kaivola ja JK) 10

11 22.4. Osallistuminen Terveysneuvontapiste Vinkin koulutuspäivään, JK, MH, SJ Työntekijäpalaveri Opiskelija tutustumassa, Helsingin Diak, MH Pappilanniemen päihdepysäkin (Espoo) työntekijät tutustumassa, MH toukokuu 4.5. Lastensuojelulaitoksen konsultointi, JK, MH 5.5. Natalia Ollus tutustumassa 6.5. Opiskelijoita tutustumassa, Arla-instituutti, MH 7.5. Tampereen alueverkoston koulutus, JK, MH, SZ 8.5. JK osallistui prostituutiota käsittelevään paneelikeskusteluun Naisten kaupunki-tapahtumassa Helsingissä Vanhalla ylioppilastalolla, järjestäjänä Unioni Naisasialiitto Suomessa Opiskelijan ohjaus, Pieksämäen Diak, MH Lastensuojelulaitoksen henkilökunnan koulutus- ja konsultaatiopäivä, JK, MH Meritähti-projektin kokous Työntekijäpalaveri Opiskelijan ohjaus, Helsingin yliopisto, teologian laitos, MH Pääkaupunkiseudun puhelinauttajien kokous, MH Haastattelu Poliisi-Tv:hen, JK Terve-sos -messut, prostituutioseminaari, MH EUROPAP/TAMPEP -kokous tukipisteellä, TK Aids&Mobility -kokous, MH Nordic Network -kokous, TK, MH Tutustuja Tukholman sosiaalivirastosta, TK Maailman aids-päivän -toimikunnan kokous, MH Nettisivujen suunnittelupalaveri, MH kesäkuu 1.6. Prostituution ehkäisyprojektin kokous, JK 2.6. Tutustujia Nepalista ja Riikasta, JK Kehittämispäivät Tampereella 7.6. Käynti Nurmijärvellä (Kalliolan klinikat), JK, MH 8.6. Lastensuojelulaitoksen konsultaatio, JK, MH 9.6. JK aamustudiovieraana Ylen aikaisessa Tapaaminen Hanka Mongardin kanssa (EUROPAP/TAMPEP), JK, MH Hallituksen kokous AIDS and Mobility -seminaari Tampereella, JK, MH, SZ, TK, SJ Keskustelutilaisuus Oulunkylän Ensikodissa, JK, MH Yhteistyötapaaminen Meritähti, MH heinäkuu Yhteistyötapaaminen Amsterdamissa, TAMPEP-suunnittelua, JK, MH elokuu Ylen 1 Aamu-TV Tampereen alueverkoston kouluttaminen SPR, Silja Hormia Yhteistyötapaaminen, Meritähti-projekti, MH Lastensuojelun Keskusliiton työhönpaluujuhla Yhteishaastattelu Pekka Saurin kanssa Ylioppilaslehteen (Anu Silfverberg) Lastensuojelulaitoksen konsultaatio 11

12 24.8. Jälkihuollon sosiaalityöntekijöiden konsultaatio Iv-huumeita käyttävien terveysneuvontakoulutus Neuvottelu Meritähti-projektista Helsingin Diakonissalaitoksella (Markku Niskanen, Paavo Voutilainen ja JK) Meritähti-projektin kokous Neuvottelu Sisäasiainministeriön poliisiosastolla Prostituution ehkäisyprojektin kokous Työntekijäpalaveri syyskuu 7.9. Neuvottelu Vinkin ja Pro-tukipisteen yhteistyöstä (Anne Ovaska, Sirpa Jääski-Rämö, Minna Huovinen, JK) 7.9. Kymenlaakson kesäyliopisto, mielenterveystyön syventävät opinnot "Syvälle mielen syvyyksiin" opiskelijoita (13) tutustumassa Pro-tukipisteellä 8.9. Opiskelijoita tutustumassa, Vantaan sos. & terveysalan oppilaitos 9.9. Haastattelu Rikosraportti-ohjelmaan (Mats Dumell, TV 4) Neuvottelu Meritähti-projektista Helsingin Diakonissalaitoksella (Eeva-Kaisa Leinonen, Markku Niskanen, JK) Teemu Laajasalo Pirkko Vuorinen Linkistä tutustumassa Pro-tukipisteellä Leena Hattunen (Joensuu, Sosiaalipedagoginen keskus) ja Tarja Sandberg (Lohjan?) tutustumassa Pro-tukipisteeseen Nina Strandberg (Kvinnoforum, Tukholma), Tatjana Kurova (Latvian Gender Problem Centre, Riika), Natalia Ollus Yhteistyötapaaminen, Meritähti-projekti, MH "Salaisuus, mielihyvä, pakkomielle" -koulutus, Diakoniaopisto, Metodi Team Oy Kouluttamassa Sexpon seksuaalineuvojakoulutuksessa, MH Tutustuminen Pääskylänrinteen päiväkeskukseen, S J-R, MH Maailman aids -päivän suunnittelukokous, MH, S J-R Irena Dawid-Olczyk, La Strada, Program prevention on traffic in Women in central and eastern Europe lokakuu Tampereen alueverkoston kouluttaminen ja havainnointikierros, MH, SZ Opiskelijoita tutustumassa, Helsingin yliopisto, psykologian laitos, MH Niina Vuorinen, LASTU Tutustuminen Elviira-hoitokotiin Lastensuojelulaitoksen koulutus Tallinnasta opiskelijoita Opiskelijoita tutustumassa, Pieksämäen diak, JK Palaveri Meritähden asioissa / Eeva-Kaisa ja JK Haastattelu koskien kansainvälistä naiskauppaa TV 4:n ajankohtaisohjelmassa Tapaaminen Turun poliisilaitoksella/ Jussi Rantalaiho Tutustuminen ja yhteistyöpalaveri Turun Aids-tukikeskus Haastattelu Ylen Turun alueradioon Europap/Tampep -konferenssi Eastbournessa Englannissa, tutustuminen Turning Point - klinikkaan Lontoossa Tutustujia Naistenklinikan os. 30, MH, S J-R Opiskelijan ohjaus, Seinäjoen Amk, MH Palaveri Meritähti-asioissa / Markku Niskanen ja JK Meritähden ja Pro-tukipisteen yhteistapaaminen Maailman aids -päivän suunnittelukokous, MH, S J-R Työntekijäpalaveri 12

13 Naiset, seksuaalisuus ja päihteet -seminaari, DIAK marraskuu Pohjoismaisen prostituutioverkoston seminaari ja etsivän työn työryhmän tapaaminen Tukholmassa, MH Hallituksen kokous Yhteistyötapaaminen, Meritähti-projekti, MH, S J-R Opiskelijoiden ohjaus, Kommunal högskola, MH, S J-R Bentovimin koulutus Malmilla Koulutus ja konsultaatiokäynti Oulussa Vinkin ja Pro-tukipisteen yhteistyöpalaveri Yhteistyötapaaminen, Meritähti-projekti, MH, S J-R Maailman aids -päivän suunnittelukokous, MH, S J-R Hiv-neuvojien koulutus, S J-R, MH TEK:in järjestämä hankesuunnittelukoulutus Haastattelu CULT-lehteen, kv-ihmiskauppa Haastattelu Ylen teksti-tv:lle, kv-ihmiskauppa Tutustuminen Auroran sairaalan infektiopkl:aan, S J-R, MH Haastattelu STT:lle, Hgin uusi järjestyssääntö Kartoituspalaveri Vinkissä Maailman aids-päivän lehdistötilaisuus Kiasmassa, S J-R, MH joulukuu Haastattelu TV-Nytt, Hgin uusi järjestyssääntö Kansainvälinen Aids-päivä, kynttilätapahtuma Kiasman edessä Opiskelijan ohjaus Palaveri Meritähti-asioissa JK, MN, Sakke Hallituksen kokous Työntekijäpalaveri Tutkija Anne Maria Holli, Helsingin yliopisto Tapaaminen Liisa Uusitalo, pro gradu -asiaa Yhdistyksen syyskokous v juhlien suunnittelupalaveri Uunisaaressa Tampereen alueverkoston koulutus, RL, S J-R, MH Yhteistyötapaaminen, Meritähti-projekti HIV-säätiön hallitus Snellun joulukahvit TEK:in järjestämä hankesuunnittelukoulutus Prostituution ehkäisyprojektin kokous / STAKES Hietalinna-yheisön Hoitokammari, Työuupumus, S J-R, MH Maailman aids-päivän palautepalaveri, S J-R, MH v juhlien suunnittelupalaveri Uunisaaressa Pikkujoulut Tarvekartoitus-palaveri / Vinkki Tutustuminen Kiskoon 13

Pro-tukipiste ry:n Toimintakertomus vuodelta 1997 1. YLEISTÄ

Pro-tukipiste ry:n Toimintakertomus vuodelta 1997 1. YLEISTÄ Pro-tukipiste ry:n Toimintakertomus vuodelta 1997 1. YLEISTÄ Pro-tukipiste ry. on joulukuussa 1996 rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää seksityöntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2000

Toimintakertomus vuodelta 2000 1 PRO-TUKIPISTE RY. Toimintakertomus vuodelta 2000 1. YLEISTÄ Pro-tukipiste ry. on joulukuussa 1996 rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää seksityöntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2015 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/7 09.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2015 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/7 09.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2015 1 (5) 289 Käytetyille huumeruiskuille tarkoitettujen erilliskeräysastioiden vakiinnuttaminen Helsingin yleisillä alueilla HEL 2015-006459 T 10 05 03 Päätös päätti,

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

LAUSUNTO 11/43/2004. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto koskien naisiin kohdistuvan väkivallan ja HIV/AIDS suhdetta

LAUSUNTO 11/43/2004. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto koskien naisiin kohdistuvan väkivallan ja HIV/AIDS suhdetta SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ LAUSUNTO 11/43/2004 Tasa-arvoasiain neuvottelukunta 20.9.2004 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Asia Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto koskien

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO Kehittämishankkeeseen osallistuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan koulupsykologit ja koulukuraattorit. Koordinoiva kaupunki on Vantaa. Ohjausryhmä: Vantaa

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula

Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa. Kantu päivät Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula Asukkaat mukana SiunSotessa Pohjois-Karjalassa Kantu päivät 12.2.2015 Helsinki toiminnanjohtaja Elina Pajula SOTE -tuotantoalue Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinävesi, PKSSK SiunSotessa 5 valmistelutyöryhmää

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 08.09.2014 klo 09:00-11:45 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 EDELLISEN

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Lapin ensi- ja turvakoti ry

Lapin ensi- ja turvakoti ry Lapin ensi- ja turvakoti ry Turvakotipalvelut Työkokous lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn liittyen 25.2.2016 Turvakotilaki Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalveluiden tuottajalle

Lisätiedot

Street-hanke

Street-hanke Street-hanke 2016 3.11.2016 Street-hanke tarjoaa C-hepatiitti- ja hiv-pikatestausta sekä terveysneuvontaa Helsingin kaduilla 21.6. 31.8.2016. Työpari liikkuu kaduilla tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen Tavoiteltu tulos: Lasten ja nuorten palveluneuvonta ja ohjausyksikkö on löytänyt sellaiset työmuodot, jotka vaikuttavat asiakkaiden elämään myönteisesti. Asiakasvalikointi Asiakasvalikoitumisesta seurantatietoa

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Tausta ja määritelmä TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10. Sosiaali- ja terveysltk. 103 06.09.2016 Kaupunginhallitus 281 19.09.2016 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.102/2015 SOTEL 06.09.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: terveyspalveluiden johtaja

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot

Maahanmuuttajapalvelut tilannekatsaus ja asumisen kysymykset. Henna Leppämäki

Maahanmuuttajapalvelut tilannekatsaus ja asumisen kysymykset. Henna Leppämäki Maahanmuuttajapalvelut tilannekatsaus ja asumisen kysymykset Henna Leppämäki 11.10.2016 Asiakasmäärän kehitys Uudet asiakkaat 2016: Tammikuu: 33 Helmikuu: 36 Maaliskuu: 43 Huhtikuu: 34 Toukokuu: 34 Kesäkuu:

Lisätiedot

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö RISTIKKI ryhmän ehdotus 1 Ristikki -ryhmä RIS (Research & Innovation Services) + tikki Ryhmä perustettiin 2011 Tutkimushallinnon päivien yhteydessä Ryhmä vai tehtäväkseen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Mirja Määttä Tutkija 9.9.2015 Kouvola Mitä Kohtaamossa tehdään Ohjaamo-verkoston rakentumisen tuki (30) Paikkakuntakäynnit, alueelliset työpajat Projektipäällikköpäivä

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere KNX 25 vuotta KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere 1990-1991 EHS EIB Windows 3.0 BatiBus 06.08.1991: http://info.cern.ch/hypertext/www/theproject.html 2 1991-1994 1991: 1. Väyläyhdisti (Siemens)

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä 17.11.201 1. Perusterveydenhuolto 2. Aikuissosiaalipalvelut 3. Palveluasuminen 4. Kotihoito. Hyvinvointineuvola & kouluasiat 6. Muut asiat Happy or not Pyhtää elokuu ja lokakuu 201 Potilasjono

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 Karviaiselle on laadittu raportointisuunnitelma aikatauluineen. Karviaisen vuoden 2012 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuosikatsauksesta (31.3.; 30.6.; ja 30.9.) ja 8 kuukausittaisesta

Lisätiedot

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Katu- ja puisto-osasto Palvelutoimisto Tarja Posti Taustaa Rakennusviraston asiakaspalvelussa työskentelee asiakaspalvelupäällikön lisäksi 12 asiakaspalvelusihteeriä

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012. Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen

TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012. Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012 Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen 1 Lappeenrannan työterveys ry perustettu v. 1975 Suomen Työterveys ry:n jäsen Toimii non-profit periaatteella Yritysasiakkaita

Lisätiedot

Hyvä alku Länsirannikolla -hanke

Hyvä alku Länsirannikolla -hanke Hyvä alku Länsirannikolla -hanke 1.1.2016 31.8.2018 Hyvä alku Länsirannikolla kehittää alkuvaiheen palvelukokonaisuutta maahanmuuttajille Kohderyhmänä erityisesti ne kotoutujat, jotka jäävät nykyisten

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela

PALOMA. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela PALOMA Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke 26.10.2016 PALOMA-hanke/Johanna Mäki-Opas ja Satu Jokela 1 PALOMAN päämäärä Pakolaisten ja vastaavista lähtökohdista tulevien mielenterveysongelmien

Lisätiedot

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille Insinöörikoulutuksen ja tietojenkäsittelyn tärkeät päivät 2013 2014 heinäkuu elokuu 26 29 syyskuuta Elokuu 2013 27 30 28 31 elokuu 291 302 313 syyskuu 14 25 36 47 58 69 10 7 11 8 12 9 10 13 11 14 12 15

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2012

Etsivä nuorisotyö 2012 OPETUS JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2012 Trenditiedot 2008-2012 Erik Häggman 2013 [KIRJOITA YRITYKSEN OSOITE] Sisältö 1. Johdanto... 5 2. Etsivän nuorisotyön palvelujen saatavuus 2008 2012...

Lisätiedot

LAPSYKE- Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa - hanke

LAPSYKE- Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa - hanke LAPSYKE- Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa - hanke Tilannekatsaus 19.3.2009 Marja-Sisko Tallavaara 1 Konsultaatio ja videoneuvottelun käyttö Erityistyöntekijä

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Pasi Savonmäki, projektipäällikkö Kohtaamo-hanke Kymenlaakson ELO-ryhmä 18.10.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi. Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät Rinnakkaisseminaari Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät 13.3.2013 Rinnakkaisseminaari Keski-Suomen Järjestöareenan esittely Klo 9.30 10.00 Tiina Sivonen (Keski-Suomen

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 MAANANTAI 4 TIISTAI 5 KESKIVIIKKO 6 Loppiainen TORSTAI 7 PERJANTAI 8 LAUANTAI 9 SUNNUNTAI 10 Jussi Kiiskilä Valteri-koulu, Onerva 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 2 MAANANTAI 11 TIISTAI 12

Lisätiedot

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen.

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. JOHDANTO Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. Mallin tarkoituksena on antaa seuraaville toimintapäivän tekijöille ideoita

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen 15.3.2010 Aija Rinkinen opetusneuvos Opetushallitus Valtioavustuksen jakautuminen ja toimijat, tehostettu ja erityinen tuki I Aalto ( 2008 2009) - Kuntia mukana

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 www.saimaanlohikalayhdistys.fi Sivu 1/5 TOIMINTAKERTOMUS 2014 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminnan yleistavoite Saimaan lohikalayhdistyksen on tarkoitus edistää Vuoksen vesistöalueen uhanalaisten lohikalakantojen

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

Green Care nyt ja tulevaisuudessa

Green Care nyt ja tulevaisuudessa Green Care nyt ja tulevaisuudessa KATRIINA SOINI, ERIKOISTUTKIJA, MTT, TALOUSTUTKIMUS GREEN CARE PÄIVÄT KUORTANE 17.-18.9.2014 Outline Green Care Suomessa nyt: miten tähän on tultu? Green Care:n mahdollisuudet

Lisätiedot

MIKSI HYVINVOINTIASEMAA KEHITETÄÄN

MIKSI HYVINVOINTIASEMAA KEHITETÄÄN RANTAKYLÄN HYVINVOINTIASEMA pilotti 2016 MIKSI HYVINVOINTIASEMAA KEHITETÄÄN - Joensuun palveluohjelmat ja hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kuntakokeilu * asiakaslähtöiset ja moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät 26. 27.8.2014 Kyselyn kohderyhmän kunnat Erityisliikunnan verkoston ulkopuoliset 207 Manner- Suomen kuntaa: Reilu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina

Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina Kysely talous- ja velkaneuvonnassa työskenteleville Lasse Toimi, Nuorisosäätiö, Helsinki 2015 Kysely talous- ja velkaneuvonnassa työskenteleville Talous- ja

Lisätiedot