Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students"

Transkriptio

1 Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

2 2 Sisällysluettelo Kansainvälisyydestä Opiskelijavaihto EILC-kielikurssit Harjoittelu ulkomailla Lyhyet opiskelijavaihdot Intensiivikurssit Kotikansainvälistyminen Vieraskielinen opetus Kieliopinnot Kansainvälinen tutortoiminta Kansainväliset päivät Lisätietoja kansainvälistymismahdollisuuksista Yhteystiedot Contents Being International Student Exchange EILC Language Courses Work Placement Abroad Short-term student mobility Excursions abroad Intensive courses Internationalisation at Home Visiting Lecturers Language Studies International tutoring ESN-METKA (Erasmus Student Network) International Days Further Information on International Opportunities Contact Information

3 3 Kansainvälisyydessä ja kansainvälisissä taidoissa on monia eri puolia. Niihin kuuluu muun muassa kielitaito, taito ymmärtää muita kulttuureja ja toimia niissä, omakohtaiset tiedot muista maista sekä kansainväliset verkostot. Kansainvälisiä taitoja oppii luonnollisesti esimerkiksi opiskelijavaihdossa ja ulkomaan harjoitteluissa, mutta myös kotona voi kansainvälistyä. Kaikki nämä taidot ovat vähintäänkin hyödyllisiä työelämässä useimmiten näiden osaaminen on välttämätöntä. Kielitaito ja kokemukset muista kulttuureista helpottavat työnhakua ja pitävät portteja auki työntekoon myös Suomen ulkopuolella. Vaihto-opiskelussa voi oppia tietoja ja taitoja, joita ei kotimaassa välttämättä ole tarjolla. Oppimalla uusia tapoja opiskella voi myös saada uusia ideoita ja motivaatiota omaan opiskeluunsa. Jos suorittaa harjoittelua ulkomailla, pääsee tutustumaan maan arkielämän lisäksi maan työskentelytapoihin. Uusiin ihmisiin tutustumalla voi luoda myös hyödyllisiä työelämäkontakteja. Ja mikä ehkä tärkeintä: kansainvälisissä ympyröissä saa uusia ystäviä eri puolilta maailmaa. Lisäksi eri kulttuureihin tutustuessa oppii myös itsestään. Uusien elämäntapojen ja -asenteiden kohtaaminen tuulettaa omia ajatusmalleja ja auttaa löytämään uusia puolia itsestään. Kansainvälistyminen antaa mahdollisuuden avartaa maailmaansa. Tästä oppaasta löydät Metropolian opiskelijoiden kertomuksia heidän kansainvälisistä kokemuksistaan opiskelujensa aikana. Lisäksi olemme koonneet oppaaseen käytännön tietoja siitä, milloin ja miten eri kansainvälistymisen muotoja kannattaa hyödyntää. Kansainvälisyydestä

4 4 Being International There are many sides to being international and developing international skills, such as language skills, the ability to understand other cultures, information on specific countries and having international networks. You can develop these skills in student exchange and while doing your work placement abroad, but you can also become more international on your own campus. All of these skills are at the least useful in the working life often having them is essential. Language skills and experiences of other cultures help in finding a good job and they also hold the doors open to the world. As an exchange student you can study on courses that may not be available in Finland. By learning new ways to study you get new ideas and motivation for your studies. If you are doing your work placement abroad you will get to know not only the everyday life, but also the working life of the country. By meeting new people you can also get useful contacts. And what may be the most important: while becoming more international you get new friends from around the world. By having to face new ways and attitudes of life you can also learn new things about yourself. By becoming more international you have an opportunity to broaden your world. In this guide Metropolia s students write about their international experiences during their studies. In addition, here you can find practical information on how to benefit from different forms of internationalisation. Kuva/photo by futureimagebank.com Opiskelijavaihto Miksi opiskelijavaihtoon? Opiskelijavaihto on erinomainen tapa tutustua toiseen kulttuuriin syvemmin. Vaihtoehtoja on runsaasti: Metropolialla on useita yhteistyökorkeakouluja ja niitä löytyy lähes joka mantereelta. Opiskelijavaihdon kautta voi myös päästä syventämään tietojaan ja taitojaan sellaisille opintojaksoille, joita ei ole tarjolla omassa korkeakoulussa, ja oppia uusia tapoja opiskella. Vaihtoon voi hakea joko yhdeksi lukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi. Opiskelijavaihtoon hakeminen O piskelijavaihtoon voi hakea kahdesti vuodessa. Päähaku järjestetään joulu-tammikuun aikana, jolloin on mahdollista hakea vaihtokorkeakouluihin joko seuraavan lukuvuoden syys- tai kevätlukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi. Kansainvälisten asioiden koordinaattorit järjestävät ennen päähaun avaamista infotilaisuuksia, joissa kerrotaan tarkemmin opiskelijavaihdosta. Syyskuussa järjestetään vielä ns. jälkihaku kevätlukukaudeksi jäljellä oleviin vaihtopaikkoihin. Koulutusohjelmasta riippuen vaihtoon voi lähteä toisena, kolmantena tai neljäntenä vuonna, mutta ensimmäisenä opiskeluvuonna vaihtoon ei vielä voi lähteä. Kannattaa osallistua järjestettäviin vaihtoinfotilaisuuksiin, joissa kerrotaan hakuprosessista ja tarjolla olevista kohdekorkeakouluista. Koulutusohjelmassa voi keskustella opiskelijavaihtoajan opinnoista ja ajoituksesta. On myös hyvä keskustella hyvissä ajoin klusterin kvkoordinaattorin kanssa opiskelijavaihtoon hausta sekä mahdollisista kohdekorkeakouluista. Vaihto-opiskelu on normaalia tutkintoon tähtäävää opiskelua, ja opiskeluajalta pitää saada opintopisteitä. Vaihtokohteessa suoritettavista opinnoista sovitaan etukäteen koulutusohjelmassa, ja ne hyväksiluetaan osaksi tutkintoa.

5 5 Vaihtoon valmistautuminen Vaihtoaikaan kannattaa alkaa valmistautua jo opiskelujen alusta lähtien esimerkiksi opiskelemalla kieliä. Osassa vaihtokorkeakouluista opetusta tarjotaan englanniksi, mutta kaikki eivät näin tee. Ja vaikka kursseja tarjottaisiin englanniksi, kohdemaassa oloa helpottaa ainakin kielen perusteiden hallinta. Lisäksi opintojen suunnitteluun on tärkeä kiinnittää huomiota, jotta voi parantaa edellytyksiään lähteä opiskelijavaihtoon. Opiskelijavaihtoon valitsemisen kriteerejä ovat mm. opintomenestys ja opintojen normaali eteneminen, motivaatio, soveltuvuus ulkomailla opiskeluun, tavoitteellinen ja oma-aloitteinen asenne opiskeluun, aktiivisuus kv-toiminnassa (esim. kv-tutorointi) sekä kielitaito. Vaihto-ohjelmat ja -kohteet Listat yhteistyökorkeakouluista löytyvät Metropolian nettisivuilta kansainvälisyys-välilehden alta koulutusaloittain. On myös hyvä huomata, että useat vaihtosopimukset on tehty tiettyjen koulutusohjelmien kanssa. Erasmus Vaihto-ohjelmista suosituin ja suurin on EU:n Erasmus-vaihto-ohjelma. Erasmuksen kautta Metropolialla on yhteistyökorkeakouluja EU-maiden lisäksi Norjassa ja Turkissa. Erasmus-vaihtoon voi hakea joko yhdeksi lukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi, ja sen kesto on 3 12 kuukautta. Erasmus-opiskelijavaihtoon voi lähteä vain kerran, mutta Erasmusvaihdon lisäksi voi osallistua Erasmus-työharjoitteluun. Nordplus Nordplus-vaihto-ohjelman kautta voi päästä opiskelijavaihtoon Pohjoismaihin ja Baltian maihin. Nordplus-ohjelma toimii erilaisten verkostojen kautta, ja vaihtojen kesto ja apurahat vaihtelevat verkostottain. Tuomas Oja: työharjoittelu Etelä-Koreassa / Work placement in South Korea, kuva/photo by Joonas Pajunen Kahdenväliset sopimukset Metropolian koulutusohjelmilla on lisäksi useita kahdenvälisiä opiskelijavaihtosopimuksia partnerikorkeakoulujen kanssa. Nämä korkeakoulut sijaitsevat Euroopan lisäksi Aasiassa, Pohjois- ja Väli-Amerikassa sekä Afrikassa. Metropolian partnerikorkeakoulut ovat koulutusohjelmien hyväksymiä. Näiden korkeakoulujen kanssa on sovittu, että opiskelijan ei tarvitse maksaa vaihtokorkeakoulun lukukausimaksuja. Tästä on tosin poikkeuksia joissakin bilateraalisissa sopimuksissa, joten on hyvä tarkistaa asia kv-koordinaattorilta. Kun harkitsee vaihtokohdetta, kannattaa pohtia useampia vaihtokohteita, sillä varsinkin Euroopan ulkopuolisiin ja englanninkielisiin maihin voi olla enemmän hakijoita kuin vaihtopaikkoja on tarjolla. Jos Metropolian partnerikorkeakouluista ei kuitenkaan löydy mieleistä vaihtopaikkaa, on opiskelijavaihtopaikka mahdollista järjestää itse. Koulutusohjelman on kuitenkin hyväksyttävä vaihtokorkeakoulu ja suunnitellut opinnot. Oman vaihtopaikan eli ns. freemover-vaihdon valmisteluun täytyy varata paljon aikaa, sillä opiskelija joutuu järjestämään vaihtonsa itse. On myös hyvä huomata, että näissä opiskelijavaihdossa saattaa joutua maksamaan vaihtokorkeakoulun lukukausimaksut, jotka voivat tulla kalliiksi. Metropolian vaihtoapurahaa ei ole mahdollista saada yksityisten yritysten tarjoamien vaihto-ohjelmien kautta järjestettyyn opiskelijavaihtoon. Vaihtoajan rahoittaminen J os opiskelija on kelpoinen opintotukeen, myös opiskelijavaihtoon voi saada opintotukea, asumislisää ja korotettua opintolainaa. Metropoliasta saa myös vaihto-ohjelmakohtaisia apurahoja vähintään kolme kuukautta kestäviin opiskelijavaihtoihin. Näiden lisäksi vaihtoaikaan tarvitsee omaa rahoitusta, mikä kannattaa ottaa huomioon hyvissä ajoin ennen lähtöä. Lisätietoja opiskelijavaihdosta saa Tuubista Lähtevä opiskelijavaihto -työtilasta, Metropolian vaihtoon lähtevän oppaasta sekä kv-koordinaattoreilta.

6 6 Student Exchange Why go on Student Exchange? Student exchange is an excellent way to get to know another culture in depth. There are lots of options to choose from: Metropolia has many partner universities and they are located in almost every continent. By going on student exchange you can deepen your knowledge and skills on such courses that are not available at in Metropolia. You can also learn new ways to study. You can apply for student exchange for either a semester or the whole academic year. Applying to Student Exchange You can apply to student exchange twice a year. The main application period is in December January. During this application period it is possible to apply to the partner universities for the following autumn or spring semester or for the whole academic year. The international coordinators will organise info sessions before the main application period where you can find more information on student exchange and the application process. The so-called secondary application period is organised every September for the student exchange places that are left for the following spring semester. Depending on the degree programme it is possible to go on student exchange during the second, third or fourth year of study. However, during the first year of study it is not possible to go on exchange. It is advisable to take part in the exchange info sessions where you can get information on the application process and partner universities. You can discuss the studies at the host institution and the timing of the student exchange in your degree programme. Also discuss applying to student exchange and the possible host institutions with your international coordinator. It is advisable to do this well in advance. Studies at the host institution are a part of your degree studies at Metropolia and you must obtain credits during your exchange period. You must discuss and agree on the courses you will complete at the host institution with the person responsible for your degree studies at Metropolia. After the student exchange, the completed courses that have been accepted in advance in the degree programme will be recognised as a part of your degree. Preparing for Student Exchange It is advisable to prepare for student exchange from the beginning of your studies for example by studying languages. Some of the partner universities offer courses or projects in English, but not all. And even if they offer courses in English, everyday life is easier if you are familiar even with the basics of the language of the destination country. It is also important to plan your studies well in advance so that you can improve your chances for student exchange. The criteria used in the exchange student selection at Metropolia are, for example, success in and progress of studies, motivation, suitable personal characteristics for studying abroad, goal-oriented attitude towards studies and language skills. It is an advantage if you have the right attitude towards studies and are active in international issues, for example, if you have been an international tutor. Exchange Programmes and Partner Universities The lists of the partner universities of each field of study are on Metropolia s web pages International Metropolia. Many exchange agreements apply to certain degree programmes only. Erasmus The largest and most popular exchange programme is the EU-funded Erasmus. In addition to the EU countries, Metropolia has Erasmus agreements with Norway and Turkey. You can apply to Erasmus exchange for one semester or for the whole academic year, and the duration of the exchange is 3 12 months. You can be an Erasmus exchange student only once in a lifetime, but in addition to Erasmus student exchange you can also apply for Erasmus work placement. Nordplus T he Nordplus exchange program enables you to apply for student exchange in the Nordic and Baltic countries. The Nordplus program is administered through different networks. The duration and the amount of exchange grants vary in different networks.

7 7 Bilateral Agreements I n addition to the agreements with Erasmus and Nordplus institutions, Metropolia s degree programmes have made many bilateral agreements with partner institutions. These partner institutions are located in Europe, Asia, North America, Central America and Africa. The partner universities of Metropolia have been approved by the degree programmes. Metropolia has agreed with these institutions that our students do not have to pay any tuition fees. However, there are a few exceptions to this, so it is best to check it with your international coordinator. When considering a student exchange destination, it is advisable to think of 2 3 options. To some universities especially those outside Europe and in English speaking countries there may be more applicants than Metropolia has exchange places in the agreement. If you cannot find a suitable exchange destination from the partner universities of Metropolia, you can arrange your exchange independently. However, the degree programme must accept the desired host institution and the studies you are planning to do there. Please note that arranging a so-called free-mover exchange usually takes a lot of time, since the student has to make all the arrangements him/herself. It is also good to notice that a free-mover exchange student must pay any tuition fees there might be in the host institution, which may be quite expensive. It is not possible to receive a student exchange grant from Metropolia for student exchanges that are organized by private companies.

8 8 Financing Student Exchange If you are entitled to the student financial aid from KELA, you can apply for it for the student exchange period as well. You can also get exchange programme specific grants from Metropolia for the student exchanges that last at least three months. In addition to these, you will need to have your own funding for the study period abroad. This is important to take into account well before the exchange period begins. Further information on student exchange can be found from the Outgoing Student Exchange workspace from Tube Portal, from the Metropolia Guide for Outgoing Exchange Students and from the international coordinators. 2 Timo Lummukka: työharjoittelu Malesiassa / Work placement in Malaysia Iina Harjula, musiikin koulutusohjelma: Hochschule für Musik Hanns Eisler, Saksa 3 Opiskelijakokemuksia / Student Experiences Halusin nimenomaan opiskella Saksassa, koska olen aina ollut kiinnostunut maan kielestä ja kulttuurista. Musiikin alalla käytetään paljon saksaa myös ammattikielenä, minkä vuoksi halusin opiskella sitä lisää. Vaihtokorkeakouluni oli Hochschule für Musik Hanns Eisler ja se sijaitsi entisen Itä-Berliinin puolella. Koulu tarjosi Goethe-instituutin 5 viikon mittaisen saksan kielen intensiivikurssin ilmaisena vaihto-opiskelijoille, ja tiesin myös, että kouluni oli tunnettu korkeatasoisesta opetuksestaan. Berliini kaupunkina taas kiinnosti runsaan kulttuuritarjontansa puolesta. Olin kuullut Berliinistä kiinnostavia matkakertomuksia, jotka vahvistivat päätökseni. Vaihto-opiskeluni kesti vain 4 kuukautta, mutta onneksi sopeuduin uuteen ympäristööni nopeasti. Berliiniin on hyvin helppoa kotiutua. Kaikista haastavinta oli selvitä ensimmäisestä viikosta, koska minul- la ei ollut vielä asuntoa kaupungissa. Asuin ensimmäiset päivät Suomikeskuksen edullisessa majoituksessa, ja sen jälkeen tuttavieni luona. Sain Suomi-keskuksesta vinkin asunnosta, ja tämä olikin melkoinen onnenpotku. Ensimmäisen viikon aikana päivärutiiniin kuului siis asunnon etsintää sekä uuteen kouluun, kaupunkiin ja byrokratiaan tutustumista. Asiat helpottuivat, kun sain koulustani opiskelijakortin ja kaikki muut viralliset dokumentit. Viimeistään silloin, kun kirjauduin kaupungin asukkaaksi, pystyin sanomaan: Ich bin ein Berliner. Voin suositella kaikille lämpimästi Berliiniä vaihtoopiskelupaikkana. Kaupunki on täynnä historiaa ja kulttuuria, ja ympärillä tapahtuu jatkuvasti muutosta. Vaihtoon lähtevien kannattaa varautua yllätyksiin ja suhtautua niihin hyvällä mielellä. Vaihto-opiskeluni on paras seikkailu, jossa olen ollut. Kaikista tilanteista selvisi ystävällisten ihmisten avulla: berliiniläiset neuvoivat aina avuliaasti, jos joku asia jäi askarruttamaan.

9 Iina Harjula, Degree Programme in Music: Hochschule für Musik Hanns Eisler, Germany I wanted to study in Germany in particular, because I ve always been interested in the language and the culture. German is widely used in the field of music as a professional language and that is also why I wanted to study it further. I went to study in Hochschule für Musik Hanns Eisler which is situated in the old East Berlin. The institution offered a five-week intensive course in German for exchange students at the Goethe Institute free of charge. In addition, I knew that the school was known for its high level in education. I was also interested in Berlin because of its cultural status. I had heard interesting travel stories about Berlin, which added the finishing touch to my decision. My student exchange lasted only 4 months, but luckily I got used to my new surroundings quickly. It is easy to begin to feel at home in Berlin. The most challenging part was to cope with the first week, because at that time I didn t have accommodation in the city yet. For the first days I lived in a budget accommodation provided by Finnland Zentrum and after that I stayed with friends. I received a tip about an apartment from the Finnland Zentrum which turned out to be a stroke of luck. During the first week my days were filled with finding accommodation and getting to know the new university, city and bureaucratic customs. Things got easier when I received a student card and other official documents from my institution. When I registered as a resident of the city I could finally say: Ich bin ein Berliner. I can warmly recommend Berlin as a student exchange destination to everyone. The city is full of history and culture and there is constant change going on everywhere and all the time. Students going there for student exchange should be prepared for surprises and should welcome things with a positive attitude. My student exchange period was the best adventure of my life so far. All kinds of situations could be managed with the help of friendly people: the Berliners were happy to help and guide if something was left unclear. Tero Airaksinen, liiketalouden koulutusohjelma: Université Catholique de Lyon ESDES, Ranska Opiskelijakokemuksia / Student Experiences Tiedän, että tämä on todella kliseisesti sanottu, mutta lukuvuosi Lyonissa oli elämäni parasta aikaa, ilman muuta. En ollut ikinä kokenut mitään tämänkaltaista. Nyt ymmärrän paremmin heitä, jotka kehottavat kaikkia lähtemään vaihtoon, sillä ne puheet elämänkokemuksesta, henki- sestä kasvusta, kielitaidon kohentumisesta yms. pitävät paikkansa täysin. Myös opetus oli kovatasoista, ja koin saaneeni kokemusta ja kasvaneeni ammatillisessa mielessä. Lisäksi voin sanoa saaneeni todella läheisiä, hyviä ystäviä ympäri maailmaa. Molemmilla lukukausilla porukka oli loistava kokonaisuudessaan, mutta meille muodostui myös oma ydinporukka, jonka kanssa tuli reissattua ja vietettyä eniten aikaa. Näitä ihmisiä tulee ikävä, mutta toisaalta vaihdon jälkeen voi lähteä lähes mihin tahansa kolkkaan maailmassa, ja tavata vanhoja ystäviä, jotka takuuvarmasti tarjoavat vähintäänkin yösijan. Kaikki asiat hoidettiin vaihtokorkeakoulussani Université Catholique de Lyonissa hyvin. Siellä on ihmisiä, jotka todella tekevät kovaa työtä vaihtoopiskelijoiden viihtyvyyden eteen. Erityismainintana sanottakoon ranskalaistunut amerikkalaisopettaja/tutor Emilie Schmidt, joka pitää omistaan huolta, se on varmaa. Koko opettajakunnasta opiskelijoista puhumattakaan jäi todella lämmin ja välitön kuva. Oli hienoa olla osana tällaista yhteisöä. Kuten opettajamme Mr. Morrison sanoi, tämän ajan jälkeen on rauhallisempi ja varmempi itsestään. Pidin myös suuresti siitä, että ympärillä oli koko ajan paljon ihmisiä, joiden kanssa pystyi viettämään aikaa. Hetkeäkään ei tarvinnut olla yksin, mikäli sitä ei halunnut. Ryhmähenki oli loistava riippumatta siitä, että kyseessä oli todella monikansallinen joukko. Tai ehkä juuri siksi, vaikea sanoa. Tero Airaksinen, Degree Programme in Business Administration. Université Catholique de Lyon ESDES, France I know this might sound like a clichée but the semester I spent in Lyon was the best time of my life, without a doubt. I had never experienced anything like it. Now I understand better the people who encourage others to go abroad, because the talks about gaining life experience, emotional growth and language skills etc. are all true. In addition, the teaching was really good, and I feel like I became more experienced professionally. I also made really good friends with people from different parts of the world. Everyone was really nice, but we had our small core group with which I travelled and spent most of my time. I will miss those people, but on the other hand it is nice that after the exchange period I can go to practically any part of the world to meet these old friends. Everything was handled really well at Université Catholique de Lyon. There are people who truly work hard to make the exchange students feel welcome. A special mention should be given to the American teacher/tutor 9

10 10 Opiskelijakokemuksia / Student Experiences Emilie Schmidt, who takes care of her own, that s for sure. The teachers and students left a warm and sincere feeling. It was amazing to be a part of such a community. As our teacher Mr. Morrison said, after the exchange period students are calmer and more certain about themselves. It was also nice that all the time there were people around me whom I could spend time with. I never had to be alone, unless I wanted to be. The group spirit was great even though it was a really multinational bunch of people. Or maybe because of that, it s hard to say. 3 Carlos Kynäslahti: opiskelijavaihto ja Top-Up Degree Iso- Britanniassa / Student exchange and Top-Up Degree in Great Britain Carlos Kynäslahti, liiketalouden koulutusohjelma: opiskelijavaihdossa University of Hullissa, Britanniassa. Sen lisäksi Top-Up Degree samassa yliopistossa Olin kolmannen opiskeluvuoteni puolivälissä, kun aloin miettiä ulkomaille vaihtoon lähtemistä. Perustelin vaihto-opiskelijavuotta aluksi loogisesti; saan CV:hen kivan lisän, opin puhumaan englantia sujuvasti ja hankin paremmat eväät bisnesmaailmaan. Päätin lähteä paikkaan, jossa puhuttaisiin englantia. Hetken miettimisen jälkeen päädyin lähtemään Iso- Britanniaan, University of Hulliin. Valitsin Hullin siitä syystä, että siellä pystyisin suorittamaan maksullisen Bachelor of Arts -tutkinnon. Pikaisella googlettamisella Hullista saa varsin karun yleiskuvan. Yliopiston kampus teki kuitenkin heti lähtemättömän vaikutelman. Rakennukset olivat kauniita vanhoja tiilirakennuksia, joissa oli kuitenkin modernit sisätilat. Kampuksella oli mm. oma baari, pieni kauppa, ravintola, kuntosali, kirjasto ja opiskelijayhdistyksen talo. Vuosi Hullissa oli samalla sekä erittäin mukava että haastava kokemus. Eläminen Englannissa ei eroa hirveästi Suomesta, mutta kaukolämpöä ja Oraksen vesihanoja arvostaa paljon enemmän matkan jälkeen! Suurin haaste oli tulla toimeen eri kulttuureista olevien kämppisteni kanssa, joista osalla oli hyvin erilaisia näkemyksiä yhteiselosta.

11 Opiskelijakokemuksia / Student Experiences 11 Opiskelu on myös hyvin samanlaista kuin Suomessa, toki hieman teoreettisempaa, kun kyseessä on yliopisto. Kaikkein parasta vaihtoreissussa oli kuitenkin uusien ihmisten tapaaminen ja opiskelijaelämä, joka on erittäin monipuolista, ei pelkkää juhlimista. Sain monia hyviä ystäviä, joita varmasti tapaan vielä uudestaan. Kaiken kaikkiaan vaihtovuosi Englannissa oli tähän mennessä elämäni hienoin kokemus ja aion takuulla lähteä uudestaan ulkomaille työharjoittelun tai jatkoopintojen merkeissä. Jos tämän kokemuksen lukeneella on pienintäkään kipinää lähteä vaihtoon, suosittelen kaatamaan siihen bensaa empimättä! Ulkomailla eläminen antaa aivan uuden perspektiivin Suomen kulttuurin ja liike-elämän tarkastelemiseen. Varoituksen sana on kuitenkin paikallaan: saatat pitää vaihdosta niin paljon, ettet halua palata takaisin kotiin! Carlos Kynäslahti, Degree Programme in Business Administration: Student exchange and a Top-Up Degree at University of Hull, Great Britain. I was half way through the third year of my studies, when I started thinking about applying for student exchange. At first, I thought of all the practical reasons; exchange would look nice in my CV, I d learn to speak English fluently and I d be more prepared for business life. I decided to go to an English-speaking destination. After thinking over the options for a little while I decided on going to Great Britain, to the University of Hull. I chose Hull because there I d also be able to study a Bachelor of Arts Top-Up degree, which would be chargeable. By googling, the general overview of Hull was quite rough. Yet the university campus was very impressive. There were beautiful old brick buildings with modern facilities. There is a bar, a small grocery shop, a restaurant, a gym, a library and a house for the student union on the campus. The year at Hull was at the same time a really nice and a really challenging experience. Living in England doesn t really differ from living in Finland, but one does appreciate for instance district heating a lot more after the journey! The biggest challenge was to live together with flat mates from different cultures, some of whom had very different ideas about living together. Studying was also quite similar to studying in Finland. Of course, it was a bit more theoretical given that it is a research-based university. The best thing about the exchange was meeting new people as well as the student life which was very versatile, not just parties. I got many new friends whom I will definitely meet again. All in all, the year in England was the best experience of my life so far and I will definitely go abroad again for my work placement or graduate studies. If a student reading this has the slightest interest in applying for exchange, I strongly recommend doing it! Living abroad gives a whole new perspective on Finnish culture and business life. However, a word of warning is in place: you might enjoy the exchange period so much, you wouldn t want to return home!

12 12 Niina Hyttinen, ensihoidon koulutusohjelma: Semmelweis University College of Health Care, Unkari 3 Opiskelijakokemuksia / Student Experiences Suurimpana houkuttimena vaihtoon lähdössä oli sen haastavuus ja toisaalta sen tuomat mahdollisuudet niin ensihoidon vaatiman osaamisen kartuttamisessa kuin elämässä yleensä. Kohteeksi valitsin Budapestin, Unkarin kulttuuririkkaan ja lämminhenkisen pääkaupungin. Jännitystä lisäsi tieto, ettei Metropoliasta yksikään ensihoidon opiskelija ollut suorittanut vaihtoaan aikaisemmin kyseisessä korkeakoulussa. Jännitys oli kuitenkin turhaa, sillä vaihto osoittautui onnistuneeksi ja antoisaksi kokemukseksi. Unkari vaikutti aluksi vaikealta maalta suorittaa terveysalan harjoittelua. Oman mausteensa soppaan toivat byrokratia sekä heikko englannin kielen osaaminen kohteessa. Toisaalta asiaan pystyi vaikuttamaan ratkaisevan paljon omalla asenteella sekä sitkeydellä. Aktiivisuus ja rohkaistuminen auttoivat löytämään kielitaitoiset harjoittelijat, kiinnostavat osastot sekä mahdollisuuden opetella käden taitoja. Unkarilaiset hoitajat ja lääkärit olivat äärimmäisen ystävällisiä sekä halukkaita vastaamaan jokaiseen kysymykseen ja auttamaan aina tarvittaessa. Unkarissa oppi luottamaan omaan kykyynsä selviytyä tilanteesta kuin tilanteesta. Budapestista puuttuivat tietyt Suomessa itsestään selvät mukavuudet esimerkiksi asumisessa, mutta tämä osaltaan kasvatti kärsivällisyyttä ja positiivista asennoitumista hankaluuksien ilmetessä. Keräsin vaihdon aikana kourallisen uusia ystäviä ja mielettömän mukavia muistoja yhdessä vietetyistä ajoista. Budapest on yksi Euroopan kansainvälisimmistä kaupungeista. Se on myös loistava paikka herkutella runsain määrin, nautiskella historiallisesta kaupunkiympäristöstä ja kahvilakulttuurista sekä tutustua todella ystäväl liseen ja lämminsydämiseen Unkarin kansaan. Kannattaa myös muistaa että tutor, muut vaihtarit tai satunnainen vastaantulija auttavat varmasti. Vastapainoksi saa ehdottomasti valtavan määrän kasvattavia kokemuksia ja ikimuistoisia hetkiä, joita varmasti hymyillen muistelee vielä kiikkustuolissa eläkepäivinään. Niina Hyttinen, Degree Programme in Emergency Care: Semmelweis University College of Health Care, Hungary 3 What made student exchange most appealing to me were the new challenges it would bring. I was also interested in the possibilities it gives in increasing the know-how in first aid as well as in life in general. I chose to go to Budapest, the capital of Hungary which is rich in culture and warm in spirit. I was a bit nervous because no one from the Degree Programme in Emergency Care had gone before to that particular institution as an exchange student. However, there was no need to be nervous: the student exchange turned out to be a successful and rewarding experience. At first, Hungary seemed like a difficult country to carry out practical training in the field of health care. The level of bureaucracy and general level of English skills in Hungary brought additional challenges. On the other hand, one s own attitude and persistence influence greatly how different situations can be solved. I was able to find interns with language skills, interesting wards and the possibility to learn manual skills by being active. The nurses and doctors were extremely friendly. They were willing to answer all my questions and help me when needed. In Hungary, I learned to trust my ability to cope with any situation. Some everyday comforts that are taken for granted for example in accommodation in Finland were missing in Budapest. Yet this, for its part, helped me to become more patient and develop a positive attitude if difficult situations should arise. I got a handful of new friends and great memories of times spent together. Budapest is one of Europe s most international cities. It is also a great place to enjoy good food, the historical city and café culture as well as the company of friendly and warmhearted people. It is also worth remembering that you can always get help from your tutor, other exchange students or even just a passer-by if you have any problems. As a counterbalance you will collect many memorable moments which you can look back into with a smile in your old age.

13 Laura Kolehmainen, hoitotyön koulutusohjelma: Finlandia University, Yhdysvallat 3 Opiskelijakokemuksia / Student Experiences Minulle oli opiskeluiden alusta lähtien selvää, että haluan ulkomaille opiskeluiden aikana. Ensisijaisena toiveena minulla oli, että pääsisin maahan, jossa väestön äidinkieli on englanti. Infotilaisuudessa opiskelijavaihdosta kerrottiin Michiganin osavaltiossa sijaitsevassa Finlandia Universitysta, joka vaikutti kiinnostavalta yliopistolta. Olin siellä ensimmäinen Metropolian vaihto-opiskelija. Tämä aiheutti oman jännityksensä vaihtoprosessiin, sillä en voinut kysyä opiskelijoiltamme aikaisempia kokemuksia kohteesta. Ensisijaisesti halusin saada kokemusta kulttuurista ja hoitotyöstä ulkomailla. Halusin myös kartuttaa omaa kielitaitoani ja saada uusia ystäviä eri kansallisuuksista. Vaihto-opiskeluaikana opin paljon uusia asioita terveydenhuollosta USA:ssa, ja kokemus hoitotyöstä USA:ssa rikastutti myös omia taitojani toteuttaa hoitotyötä Suomessa. Kielitaitoni koheni huomattavasti ja olen erityisen iloinen siitä, että nyt minulla on valmius toteuttaa hoitotyötä myös englanniksi. Kaikkea vaihto-opiskeluajan tuomaa kokemusta eri elämän osa-alueilta ei pysty sanoin kuvailemaan. Suoritin iäkkään hoitotyön harjoittelun ja mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyön harjoittelun monessa hyvin erilaisessa paikassa. Erityisesti vanhainkodissa ja sairaalassa sain erittäin lämpimän vastaanoton. Oli kiva huomata, kuinka ihmiset olivat minusta kiinnostuneita ja halusivat keskustella terveydenhuollon eroista Suomen ja USA:n välillä. Monella vanhainkodin asukkaalla oli suomalaiset sukujuuret. Tuntui erikoiselta lukea vanhainkodin asukaslistaa, kun puolet sukunimistä oli suomalaisia. Minulla ei ole aikaisempia kokemuksia ulkomailla opiskelusta tai ulkomailla asumisesta. Vaihto-opiskeluaika USA:ssa voimisti haluani työskennellä vielä jonain päivänä ulkomailla. Olen pitänyt tiivisti yhteyttä tytön kanssa, joka on vaihto-opiskelijana Helsingissä Finlandia Universitysta. Vaihto-opiskelijaksi kannattaa ehdottomasti hakeutua. Ulkomailla huomaa, kuinka suomalainen sitä itse on. Itse olen hyvin puhelias luonne, mutta silti ihmisten sosiaalisuus tuntui ajoittain hieman rankalta. Iloisin ja avoimin mielin vaihto-opiskelijaksi! Itse en antaisi kokemustani mistään hinnasta pois. 13 Laura Kolehmainen, Degree Programme in Nursing: Finlandia University, USA 3 From the moment I began my studies it was self-evident that I would go abroad during my studies. I wanted to go to a country where English would be spoken as an official language. In the info session on student exchange at Metropolia I heard about Finlandia University in the state of Michigan which sounded like an interesting university. I was the first exchange student from Metropolia there. This gave its own kind of excitement to the exchange since I could not ask anyone about their experiences there. Primarily I wanted to learn about the culture and nursing abroad. I also wanted to improve my language skills and get new friends from different countries. During my student exchange I also learnt about health care in the USA, and the experience gotten from nursing there improved also my skills to practise nursing in Finland. My language skills got much better and I m especially happy that I can now practise nursing in English. I cannot even describe all the experience I gained in different aspects of life. I did my clinical practise in nursing of the elderly and nursing of clients with mental or substance abuse problems in many different places. I was very warmly welcomed especially in the old-age home and in the hospital. It was nice to notice how people were interested in me and wanted to discuss the differences of health care in USA and Finland. Many of the inhabitants in the old-age home had Finnish roots, and it felt funny reading the list of residents since half of the surnames were Finnish. I had no previous experience in studying or living abroad. My time as an exchange student in the United States strengthened my desire to work abroad some day. It is definitely worthwhile to go on student exchange while studying. Abroad I noticed how Finnish I actually am: I am a very social by nature, but still it sometimes felt somewhat tiring how sociable people were there. Go to student exchange with an open and happy attitude! I wouldn t give my experiences away for anything.

14 14 Mikael Bosund, mediatekniikan koulutusohjelma: Hogeschool van Amsterdam, Alankomaat. Lisäksi Mikael jäi Alankomaihin työharjoitteluun. 2 Tiesin jo opintojeni alussa, että työelämään päästyäni tulisin todennäköisesti jäämään yhteen paikkaan pidemmäksi aikaa, eikä lyhyt lomailu kattaisi toisessa maassa pidempiaikaista asumista missään määrin. Muutamat vaihdossa aiemmin olleet kaverini suosittelivat omalta osaltaan vaihtoa lämpimästi. Täten päätin käyttää parhaan tilaisuuteni matkata rahallisen tuen avustamana ulkomaille ja käyttää uniikin mahdollisuuden oppia sekä kouluni ulkopuolisesta kurssitarjonnasta että erilaisista kulttuureista. Alkuperäinen toiveeni oli päästä maahan jossa minun ei tarvitsisi opetella maan kieltä, vaan jossa voisin hioa englannin taitojani entisestään. Koska en päässyt alkuperäiseen kohteeseeni Kanadaan, päädyin lopulta Amsterdamiin lähes sattumalta. En ole myöhemmin katunut valintaa pätkääkään. Puolentoista vuoden aikana saamani kokemukset ovat aivan liian moninaiset tässä lueltavaksi, mutta muutamina tärkeimpinä oli reissailu Keski-Euroopassa, lukemattomat pippalot opiskelija-asuntolan keittiöissä sekä yleisen elämänlaadun rikastuminen uusia asioita oppiessa. Haasteina kohtasin pääasiassa täysin erilaisista lähtökohdista tulleiden ihmisten kanssa työskentelyn ja ymmärtämisen, omatoimisen asioiden hoitamisen vieraalla kielellä, kuten uuden asunnon hankkimisen yksityiseltä taholta ja pitkäaikaisen eron kavereista. Kaikista näistä selviytyminen kasvatti minua henkilönä. Opin ajan kuluessa hyvin itsenäiseksi, aloin ymmärtää varsinkin muita eurooppalaisia ihmisiä huomattavasti paremmin, löysin uusia tapoja lähestyä elämää yleisesti, opin työelämän kannalta lukuisia hyödyllisiä taitoja ja opin myös kunnioittamaan Suomea omine hyvine puolineen. Lähtiessäni Alankomaihin en ollut osallistunut minkäänlaisiin kansainvälisiin aktiviteetteihin enkä vieraillut maassa kertaakaan. Maata ei siis tarvitse tuntea valmiiksi, vaan paikan päällä sekä hieman ennen lähtöä voi kohteesta oppia käytännössä Opiskelijakokemuksia / Student Experiences kaiken tarpeellisen. Vaihtoajan jälkeen kynnykseni reissata muualle laski myös huomattavasti ja pyrin ehdottomasti jatkamaan matkustelua myös tulevaisuudessa. Parhaat vinkkini: mitä kannattaa ottaa huomioon ja mihin varautua? l Lähes kuka tahansa on kykenevä lähtemään vaihtoon jos kiinnostusta riittää. Ei siis tarvitse huolehtia raha-asioista liikaa, sillä näitä kokemuksia ei voi mitata rahassa. l Oma kulttuuri on omalla tavallaan hieno asia ja joistain asioista kannattaa ehdottomasti pitää kiinni, vaikka maan tavat tästä poikkeaisivat. Kannattaa silti olla joustava ja valmis oppimaan uusia asioita. Mahdollisuus ja vastuu nähdä asiat uudessa valossa sekä oppia on opiskelijalla itsellään. l Vaihtoon ja harjoitteluun lähtevä saattaa joutua hankkimaan asioista selvää omatoimisesti, mutta jos uskaltaa lähteä, selviytyy kyllä haasteista! 4 Mikael Bosund: opiskelijavaihto ja työharjoittelu Alankomaissa / Student exchange and work placement in the Netherlands

15 Mikael Bosund, Degree Programme in Media Technology: Hogeschool van Amsterdam, the Netherlands. In addition Mikael stayed in the Netherlands to do his work placement. Opiskelijakokemuksia / Student Experiences Already from the start of my studies I knew that after getting into working life I would probably stay in one place for a longer time, and short trips wouldn t replace the experience of living in another country. Some of my friends, who had been in student exchange, recommended it warmly. This was the best chance I had to go abroad while getting also financial aid and a unique opportunity to participate in courses outside Metropolia, as well as learning from different cultures. I decided to go for it. I originally wanted to go to a country where I wouldn t have to learn a new language, but could improve my English skills. Because I wasn t chosen to go to my primary option Canada, I ended up in Amsterdam almost by chance. I haven t later regretted going there at all. In the one and a half years I spent in the Netherlands I got to experience so much that I can t describe it all here. Some of the most important experiences included travelling in central Europe, countless parties in the kitchens of the student dormitory and the enrichment of the quality of life when learning new things. The challenges I faced included working with and trying to understand people from completely different origins, handling every-day matters in a foreign language, such as finding a new apartment from the private market, and being separated from my friends for a long time. Surmounting all these things made me grow as a person. In the course of time I learnt to be very independent, I started to understand especially other European people a lot better, I found new ways of looking at life in general, I acquired several useful skills needed in working life and I also learnt to respect Finland with its good qualities. When I left for the Netherlands, I hadn t taken part in any international activities or visited the country before. There is no need to know the country beforehand because you can learn all the necessary details before the departure and while being in the country. I feel that the threshold to travel to other places is a lot lower now and I will definitely try to continue travelling in the future. My best tips: What should exchange students take into account and what should they be prepared for? l Almost anyone can go for student exchange if they are interested enough. Don t worry about finances too much, since these experiences cannot be measured in money. l Your own culture is a wonderful thing in its own way and some things are worth holding onto, even though these things might be different in the host country. However, it is worthwhile being flexible and ready to learn new things. The exchange student is responsible for learning and seeing things in a new light. l Students going abroad have to find out about things independently, but if you have the courage to go, you will surmount the challenges! Kai Nordberg, rakennustekniikan koulutusohjelma: Högskolan i Jönköping, Ruotsi Vaihto-opiskelujakson sisällyttäminen insinöörin tutkintooni ei ollut alusta asti mitenkään itsestään selvää. Rakennustekniikan koulutusohjelmastakaan ei käsitykseni mukaan ole perinteisesti ollut kovin monia vaihto-opiskelusta kiinnostuneita. Olen kuitenkin jo opiskelujeni alusta alkaen halunnut positiivisesti erottautua opiskelijatovereistani. Syyt vaihtoon lähtöön olivat siis halu laajentaa koulutustani kattavammaksi esimerkiksi arkkitehtuuriin liittyen, kielitaidon kehittäminen sekä elämänkokemuksien saanti. Kohdemaan valinnassa minulla oli alun perin kaksi kriteeriä: opetuskieli sekä opintojen mielekkyys. Halusin opis Kai Nordberg: opiskelijavaihto Ruotsissa / Student exchange in Sweden

16 16 kella joko ruotsiksi tai saksaksi. Ruotsin Jönköping nousi loppujen lopuksi muiden yläpuolelle. Paikallisen korkeakoulun kaksi eri koulutusohjelmaa rakennustekniikassa vakuuttivat minut laajasta kurssitarjonnasta. Lisäksi selvisi, että kyseinen kaupunki on hyvin kansainvälinen suhteellisen korkean vaihto-opiskelijamäärän vuoksi. Näin ollen ajattelin voivani samalla kehittää myös englannin kielen taitoani muiden opiskelijoiden kanssa. Kun tutkiskelin lähemmin koulua ja kaupunkia, vakuutuin myös hyvistä vapaa-ajan mahdollisuuksista. Eikä sijaintikaan keskellä Ruotsia, hyvin kulkuyhteyksin mm. Kööpenhaminaan, Osloon ja Göteborgiin, ollut hullumpi, joten asia alkoi olla aika lailla selvä. Uudessa maassa alku on kankeaa. Koska jokapäiväiset asiat joutuu hoitamaan vierailla kielillä, vaatii se alussa enemmän keskittymistä ja energiaa, mutta muutaman viikon kuluessa tähänkin tottuu ja asiat sujuvat mutkattomasti. Ensimmäisten viikkojen epäselvyyksistä ja kaikesta uudesta ei pidä hermostua. Muutaman hetken kuluttua elämä onkin jo hyvin normaalia lukuisine aktiviteetteineen. Koko vaihto-opiskelujakso antaa opiskelijalle ällistyttävän paljon. Kaikkea ei ehkä vieraassa maassa vielä tajua, mutta kotimaahan palattuaan sitä huomaa, kuinka antoisa kokemus todella on. Kielten oppimisen lisäksi eri kulttuurien tapaaminen on jotain ainutlaatuista. Ulkomailla ollessa, vaikka näinkin lähellä kuin Ruotsissa, näkee kotimaansakin asiat aivan uudessa valossa. Uusien ystävien saanti eri puolilta maailmaa on sekin upeaa. On kiva ajatella, että kun vaikka jonakin päivänä matkustaa muualle Eurooppaan, voi sopia tapaamisen jonkun vaihtarikaverin kanssa ja muistella ikimuistoisia aikoja. Lisäksi vaihto-opiskelu panee miettimään omia tarpeita ja ajatuksia elämän suunnitelmista. Kokonaisuutena voinkin vain todeta vaihto-opiskelujakson olevan mahtava ja ainutlaatuinen kokemus, jonka todella toivoisin kokevani vielä uudelleen. 2 Kai Nordberg: opiskelijavaihto Ruotsissa / Student exchange in Sweden Opiskelijakokemuksia / Student Experiences Kai Nordberg, Degree Programme in Civil Engineering: Jönköping University, Sweden Including a student exchange period into my degree was not self-evident from the start. As far as I know, the students of Civil Engineering haven t participated in student exchange in a large scale. However, I have already from the beginning of my studies wanted to stand out from others in a positive way. The reasons for participating in student exchange were the desire to expand my education by adding for example architecture studies in it, to advance my language skills and to gain life experience. In choosing the host country I had two criteria: the language of tuition and the relevance of the studies. I wanted to study in either Swedish or German. In the end, Jönköping in Sweden seemed the best option. The local institution had two different degree programmes in civil engineering, providing a large course selection. The city is also very international due to the high numbers in exchange students. Therefore I thought I could improve my English, too. When I looked into the university and the city I also noted that there was a wide selection of free-time activities. The location in the central Sweden was good as well, with fast connections to Copenhagen, Oslo and Gothenburg. The beginning in a new country is difficult. Every-day matters have to be handled in a foreign language which requires extra concentration and energy, but in a few weeks you get used to it and things start to get along smoothly. During the first few weeks there are uncertainties and lots of new things, but you shouldn t get agitated. After a while everything starts to feel like business as usual, with lots of activities. The whole exchange period gives the students so much. You might not realise everything while being abroad, but after returning home you notice how rewarding the experience really was. Besides learning languages, meeting people from different cultures is something unique. Being abroad, even if as close as Sweden, makes you see your home country in a different way. Getting new friends from all over the world is also great. It s nice to think that when I travel to Europe I can meet a friend and we can reminisce the times we ll never forget. In addition, the exchange period makes you think about your own needs and your plans for life. All in all, I can only say that the student exchange was an amazing and unique experience, which I really wish I could experience again.

17 17 EILC-kielikurssit Useissa Erasmus-vaihtomaissa järjestetään harvinaisempien EU-kielien EILC-erikoiskursseja, joille vaihtoon valitut opiskelijat voivat hakea. Vaihto-opiskelijat Suomesta voivat hakea kursseille lähtiessään Erasmusopiskelijavaihtoon Belgiaan (flaamin kieli), Bulgariaan, Kyprokselle, Tsekin tasavaltaan, Tanskaan, Viroon, Kreikkaan, Unkariin, Islantiin, Italiaan, Latviaan, Liettuaan, Maltalle, Alankomaihin, Norjaan, Puolaan, Portugaliin, Romaniaan, Slovakiaan, Sloveniaan tai Turkkiin. Kurssit ovat 4 6 viikon mittaisia ja ne järjestetään ennen varsinaisen vaihdon alkamista. Kurssit ovat Erasmus-opiskelijoille maksuttomia, ja kursseille valitut Erasmus-opiskelijat voivat hakea EILC-apurahaa niille osallistumista varten. Kuva/photo by Carlos Kynäslahti EILC Language Courses EILC language courses for the less widely used and less taught EU languages are arranged in many Erasmus countries. Students accepted for Erasmus exchange can apply for these courses. Exchange students from Finland can apply for EILC courses if they are going on Erasmus student exchange in Belgium (Flemish Community), Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia or Turkey. The EILC courses last for 4 6 weeks and are arranged before the actual courses start in the host institution. The EILC courses are free of charge for the Erasmus participants, and the Erasmus students who are accepted on EILC courses can apply for an EILC grant. Opiskelijakokemuksia / Student Experiences Karoliina Gröndahl, liiketalouden koulutusohjelma: Ljubljanan yliopisto, Slovenia Osallistuin ennen opiskelijavaihtoani Ljubljanan yliopistossa kuukauden kestävälle slovenian kielen EILC-kurssille. Kielikurssille osallistui lähes 100 opiskelijaa. Tutustuin kurssilla moniin eri alan opiskelijoihin, joihin en ehkä muuten olisi tutustunut yhtä hyvin. Kurssille osallistujat jaettiin pieniin noin kymmenen henkilön ryhmiin ensimmäisenä päivänä. Opetusta oli aina maanantaista torstaihin kello , eli juuri sopivasti. Opetus oli melko tiivistä ja nopeatahtista, joten oppiminen oli melkein taattua. Minulle sattunut opettaja oli erittäin hyvä ja asiansa osaava. Kun kielikurssi päättyi, tuntui hassulta, että meidän pieni ja tiiviiksi käynyt ryhmämme hajosi ja lähti opiskelemaan oikeaan kouluun. Kielikurssilla luodut kaverisuhteet kestivät kuitenkin koko vaihtojakson ajan. Karoliina Gröndahl, Degree Programme in Business Administration: University of Ljubljana, Slovenia Before my student exchange at the University of Ljubljana I participated in an EILC course on Slovenian language. The course had almost 100 participants. During the course I got to know students from different fields of study whom otherwise I necessarily wouldn t have got to know so well. On the first day the participants were divided into groups of about ten people. The teaching took place from Monday to Thursday from 9 to o clock, which was in my opinion just perfect. The pace was quite intense, so it was almost guaranteed to learn the language. The teacher who taught me was very good and professional. When the language course ended, it felt funny that our tightly-woven group scattered and left to study at the real institutions. However, the friendships that were made in the language course lasted all through the student exchange.

18 18 Harjoittelu ulkomailla Koulutusohjelmasta riippuen harjoittelun voi suorittaa kokonaan tai osittain ulkomailla. Lähtemällä kansainväliseen työharjoitteluun saa työkokemusta samalla kun saa mahdollisuuden asua pidemmän aikaa ulkomailla. Työtaitojen kartuttamisen lisäksi harjoittelija pääsee tutustumaan toisen maan työkulttuuriin. Ulkomaan harjoitteluun voi lähteä oman opiskeluaikataulun mukaisesti, kunhan on ensin varmistanut asian oman koulutusohjelman yhteyshenkilöltä. Ulkomaan harjoittelun voi yhdistää myös opiskelijavaihtoon, jos vaihdon aikana onnistuu löytämään harjoittelupaikan. Metropolian opiskelijoita on ollut työharjoittelussa Aasiassa, Afrikassa, Lähi-idässä, Australiassa, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa ja tietysti useissa Euroopan maissa. Suuri osa kansainvälisen harjoittelun suorittaneista opiskelijoista on hakenut harjoittelupaikkansa itsenäisesti työnvälityspalveluiden, koulun välittämien harjoittelupaikkojen tai omien kontaktiensa kautta. Paikkojen hankkimisessa on eroja koulutusohjelmakohtaisesti. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn nettisivuilta voi saada lisätietoja kansainvälisestä harjoittelusta. CIMO tiedottaa harjoitteluohjelmista, joihin keskus järjestää hakuja ja tarjoaa tietoa myös muista kansainvälisistä harjoitteluohjelmista. Kv-harjoitteluohjelmiin kuuluvat mm. Nordjobb ja Erasmus. Nordjobbiin kautta voi päästä harjoitteluun Pohjoismaissa, ja Erasmus-harjoittelumaat ovat puolestaan samat kuin Erasmus-opiskelijavaihdossa. Koulutusohjelman hyväksymää ulkomailla suoritettavaa harjoittelua varten on mahdollista saada avustusta sekä elinkustannuksiin että matkoihin. Työharjoittelut ulkomailla kestävät pääsääntöisesti 3 12 kuukautta. Metropolialta voi saada rahallista tukea vähintään 3 kuukautta kestäviin harjoitteluihin ulkomailla. Lisätietoja kansainvälisestä harjoittelusta saa Tuubista, Metropolian vaihtoon lähtevän oppaasta sekä koulutusalan kansainvälisestä harjoittelusta vastaavalta henkilöltä. 2 Timo Lummukka: työharjoittelu Malesiassa / Work placement in Malaysia Work Placement Abroad D epending on the degree programme, you can do your work placement abroad in part or in full. By going on work placement abroad you will have the opportunity to get work experience and live abroad for a longer period of time. In addition to enhancing your professional skills, you will be able to get familiar with the work culture of another country. You can do your work placement abroad according to your study schedule after checking the suitability of the position from the contact person of your degree programme. It is also possible to combine work placement abroad to student exchange if you are able to find a work placement position there. Metropolia s students have done their work placement in Asia, Africa, Middle East, Australia, North and South America and, of course, in various European countries. Many of the students have acquired their international work placement position independently via employment service, the work placement positions informed by Metropolia or through their own contacts. The work placement processes differ in the degree programmes. You can also find more information on international work placement on the web pages of the Centre for International Mobility, CIMO. CIMO gives information on the work placement programs it administers as well as other work placement programmes: International work placement programmes include for example Nordjobb and Erasmus. Nordjobb enables students to apply for work placement in the Nordic countries. The Erasmus work placement countries are the same as the countries in the Erasmus student exchange programme. Metropolia supports international work placement with grants. If the degree programme has approved your work placement, you can apply for grants for both living expenses and travel to the destination country. Principally, the work placement abroad can last 3 12 months. You can apply grants from Metropolia for the work placements abroad that last at least three months. Further information on student exchange in the Tube Portal, in the Metropolia Guide for Outgoing Exchange Students and with the person responsible for work placement services of your field of study.

19 Emmi Toivonen, Degree Programme in Social Services: Libanon 3 Opiskelijakokemuksia / Student Experiences Aloittaessa opintojani pidin itsestään selvänä, että lähden jossain vaiheessa opiskelijavaihtoon. Aika vain tuntui kuluvan, enkä ollut kolmannen opiskeluvuoteni syksyyn mennessä edes hakenut vaihtopaikkaa. Riittävän oman tuntuinen paikka oli kai puuttunut, sillä sitten sähköpostilaatikkoon kolahti tarjous, josta en olisi ikimaailmassa kieltäytynyt: työharjoittelu palestiinalaispakolaisten parissa Libanonissa. Heti viestin luettuani tiesin, että nyt on kyse kokemuksesta, joka oli aivan selkeästi kuin minulle luotu. Hetkeäkään epäröimättä lähetin itsevarmuutta uhkuvan sähköpostin vaihtoa koordinoivalle opettajalle ikään kuin ilmoittaakseni, että minähän sinne olen lähdössä. Tämä mahdollisuus oli täydellinen; se tarjosi haasteita ja asiakasryhmän, jonka kanssa työskentelystä en ollut edes uskaltanut unelmoida, vaikka palestiinalaiskysymys oli jo teinivuosistani saakka ollut sydäntäni lähellä. Kun Libanoniin lähdön aika oli koittamassa, täytti Gazan sota uutisotsikoita ympäri maailman. Oman mielen täyttivät kauhukuvat siitä, että konfliktin vaikutukset näyttäytyisivät niin selkeästi Libanonissa, että työharjoittelu peruttaisiin. Mitä jos? Niin, mutta kun Entä sitten jos? Onneksi pelko peruuntumisesta oli aiheeton, sillä matkaan päästiin suunnitellusti. Tämä epävarmuuden tunne kuitenkin antoi esimakua niistä lukuisista tilanteista, joissa piti miettiä mitäköhän nyt tapahtuu. Libanonin poliittisen tilanteen ollessa vakaakin ovat huomisen tapahtumat hieman hämärän peitossa. Epävarmuudensietokyky on tietynlainen jaksamisen perusedellytys työskenneltäessä Libanonin pakolaisleireillä, sillä suunnitelmat ja tilanteet muuttuvat nopeasti. Onneksi tämä taito kehittyi entisestään harjoittelun myötä myös itselläni. Työharjoitteluni opetti paljon asioita ympäröivästä todellisuudesta, mutta sitäkin enemmän omasta itsestäni. Minulle jäi vaihdosta vahva tunne siitä, että melkeinpä mistä tahansa voi selvitä, vaikka muut pitäisivät jotain liian vaikeana tai ylitsepääsemättömänä. Oman tahdonvoiman ja asenteen merkityksen ymmärtää vasta, kun ympäröivät olosuhteet haastavat riittävästi. Varsinaisen harjoittelun ollessa jo ohi sen aloittama kokemus on vasta alussa. Suomeen palaamista 19 seurasivat lukuisat palaverit, joissa suunniteltiin erilaisia tiedotusmahdollisuuksia. Työstin myös näyttelyä Libanonissa ottamistani valokuvista. Koetan aina sopivan hetken tullen olla yhteydessä työharjoittelun aikana saamiini ystäviin Libanonissa, etten putoa tutkalta paikallisissa tapahtumissa. Samalla haaveilen hyppääväni taas Beirutin koneeseen päästäkseni takaisin paikkaan, josta tuli minulle harjoittelun aikana toinen koti. 3 Emmi Toivonen, Degree Programme in Social Services: Lebanon Ever since I started my studies it was clear to me that at some point I would apply for student exchange. But it felt like time was running out, and by the time of the autumn semester of my third year at Metropolia I had not applied for student exchange yet. I guess what had been missing was a place that felt like my own. However, then I got an which offered an opportunity I couldn t have turned down in a million years: a work placement position working with refugee children in Lebanon. As soon as I had read the message I knew that it was a work placement made for me. Without hesitating for a second I sent a confident message to the coordinating teacher announcing that I was the person they were looking for. This opportunity was perfect; it offered challenges and a clientele with which I had not even dared to dream to work, even thought the Palestine question had been close to my heart since my teenage years. When the time of departure for Lebanon was at hand, the news were filled with the war in Gaza. I was afraid that the conflict would cancel the work placement. What if? Yes, but Then what if? Fortunately these worries were groundless, since the placement took place as planned. However, that feeling of uncertainty gave foresight to the countless situations in which I was forced to wonder what s going to happen next. Even when the political situation in Lebanon is calm, one can never know what the next day brings. While working at Lebanon s refugee camps, a tolerance for uncertainty is a basic condition to keep on going since plans and situations can change rapidly. Luckily, I developed this skill further as time passed. My placement taught me many things about my surroundings, but even more about

20 20 Opiskelijakokemuksia / Student Experiences myself. I have a strong feeling that one can survive almost anything, even when others see things as too difficult or insuperable. The importance of one s own will of power and attitude can only be understood when the surrounding circumstances challenge you enough. When the work placement was over, it was actually only the start of a process that would go a long way. After returning to Finland we had several meetings where we planned different opportunities to let people know of this experience. I prepared an exhibition of the photographs I took in Lebanon. I try to be in contact with the friends I made during the placement period in Lebanon, so I won t fall off the radar of the local developments. While doing this, I dream of boarding on an airplane to Beirut to get back to the place which became my second home. Timo Lummukka, Degree Programme in Environmental Engineering: Malesia 2 Olin harjoittelussa Universiti Sains Malaysialla Malesiassa Penangin saarella. Viime aikoina oli sisimmässäni kasvanut yhä kiihkeämpänä halu lähteä maailmalle, pois pienistä piireistä ja ainaisista rutiineista. Opintojeni aikana tarjoutui oivallinen mahdollisuus lähteä maailmalle, ja samalla saada työkokemusta. En ollut koskaan matkustellut kovinkaan paljoa, ja tämä oli ensimmäinen kertani lähteä Euroopan ulkopuolelle. Päätin lähteä täysin ennakkoluulottomasti, avoimin mielin ja silmin. Olisipa kohde ollut sitten vaikka Atlantin toiselle puolen, joku muu pohjoismaa tai Euroopan valtio, olisin silti käyttänyt tätä mahdollisuutta hyväkseni ja hakenut paikkaa. Voi veljet, kuinka nautinkaan harjoittelukesästäni. Se oli yksi elämäni mahtavimmista kokemuksista, niin monella tavalla, että minun on vaikea löytää sanoja sitä kuvaamaan! Tämä kokemus kasvatti minua ja näytti monta erilaista uutta näkökulmaa, tapaa ja ajattelutyyliä. Teimme töitä erittäin kansainvälisessä ympäristössä. Toimistolla oli paikallisia Malesian muslimeja, kiinalaisia, intialaisia ja länsimaalaisia. Tehtäviini kuului auttaa paikallista tohtoriopiskelijaa tekemään hänen työharjoitteluaan. Myös ilmanpiirin vaihdos teki todella hyvää, sillä paikallinen ilmasto ja kasvillisuus ovat hyvin erilaisia verrattuna Suomeen. Aasiassa on todella paljon nähtävää, ja hintataso on edullinen verrattuna Suomen vastaavaan. Matkustaminen oli mahdollista Aasian sisäisesti todella vaivattomasti ja edullisesti. Aasiassa on todella paljon kauniita saaria ja eksoottisia sademetsiä. Siellä on myös suuria metropoleja, eli kaikkea löytyy! Ainoa huono puoli maassa oli elintasokuilu. Malesia on vielä kehittyvä maa, ja paikoittain varallisuuserot voivat olla aika suuria. Podin tästä huonoa omaatuntoa paikka paikoin. Mitä opin? Opin nauttimaan elämästä ja olemaan tuijottamatta kelloa. Opin paljon itsestäni, ja erityisesti muista kulttuureista. Vastuuhenkilömme, aivan ihana Prof. Nik, opetti paljon uutta ajatusmaailmaa ja mitä pitää ottaa huomioon kun tekee ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä. Opin viisautta! Tämän kokemuksen rohkaisemana aion ehdottomasti matkustaa niin usein ja niin erilaisiin paikkoihin kuin vain suinkin on mahdollista. En ole ollut tutorina, mutta harkitsen ryhtymistä kv-tutoriksi.

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Box 4000 (Bulevardi 31) FI-00079 Metropolia, Finland (FI-00180 Helsinki, Finland) Tel. +358 9 7424 5000 Fax. +358 9 7424 5002 www.metropolia.fi/en www.facebook.com/metropoliaamk

Lisätiedot

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille.

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Korkeakouluissa! METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU AALTO-YLIOPISTO ARCADA NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU HELSINGIN

Lisätiedot

MAAILMANVAIHTO RY:N JÄSENLEHTI 4/09. Islannin seminaari s. 12

MAAILMANVAIHTO RY:N JÄSENLEHTI 4/09. Islannin seminaari s. 12 NEWSLETTER MAAILMANVAIHTO RY:N JÄSENLEHTI 4/09 Islannin seminaari s. 12 1 Puoli vuotta isäntäperheenä Half a year as a host family Tiina Suomalainen Alinan lähdöstä kotimaahansa on nyt kulunut yli puoli

Lisätiedot

Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat. Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat. Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus Sisällys Johdanto 5 Tutkimuksen toteutus 7 Uudenmaan kiinalainen ja intialainen väestö

Lisätiedot

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija-

Lisätiedot

Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary Work as Peace Work

Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary Work as Peace Work Maailmanvaihto ry:n jäsenlehti numero 2/2015 Volunteers Voices Vapaaehtoiset rauhan lähettiläinä: Kokemuksia Indonesiasta s. 10 TEEMA/THEME: Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary

Lisätiedot

Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen 2012

Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen 2012 Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen 2012 Matkailun edistämiskeskus, Helsinki 2012 Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen 2012 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220102140 TNS Gallup Oy,

Lisätiedot

Fogue 2008 Jyväskylän yliopiston sosiologian,

Fogue 2008 Jyväskylän yliopiston sosiologian, Fogue 2008 Jyväskylän yliopiston sosiologian, yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön ainejärjestö Fokuksen julkaisu. Päätoimittaja: Teppo Mäkinen Painopaikka: Jyväskylän yliopistopaino Painos: 200 16.6.2008

Lisätiedot

Pörssi ry:n juhlavuosimerkki

Pörssi ry:n juhlavuosimerkki Pörssi ry:n juhlavuosimerkki Selaapa tämän vuoden mitä tahansa Pörssikurssia, niin et voi välttyä lukemasta meneillään olevasta juhlavuodesta. Arvoisa ainejärjestömme on elättänyt itsensä 0 vuoden ikään.

Lisätiedot

2014 See U @ #arenacareerfair

2014 See U @ #arenacareerfair #ARENAcareerfair 2014 See U @ #arenacareerfair #hotjobs #skills Open position #jobs #CV #hotjobs Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Ura- ja rekrytointipalvelut PL 21210 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

Testaa: Mihin kaupunginosaan kuulut? s. 6. kuuluviin. s. 20

Testaa: Mihin kaupunginosaan kuulut? s. 6. kuuluviin. s. 20 Testaa: Mihin kaupunginosaan kuulut? s. 6 Jalkapallofanien ääni kuuluviin s. 20 3 2015 SISÄLTÖ OPISKELIJAELÄMÄÄ OULULAISITTAIN 4 TESTAA MISSÄ OULUN KAUPUNGINOSASSA SINUN TULISI ASUA 6 120 DAYS IN FINLAND

Lisätiedot

Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012. Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti. Työssäoppimalla kansainväliselle uralle.

Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012. Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti. Työssäoppimalla kansainväliselle uralle. Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012 VÄL KKY Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti Työssäoppimalla kansainväliselle uralle Abilympics Ulkomaalaisena opiskelijana Sisällysluettelo Kansainvälisyyttä

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 energiakeskittymän ansiosta alueella riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. VAMK YOURSELF TO WORK... 5 11 LUOKALLANI EI OLE KETÄÄN, JOKA EI OLE SAANUT TYÖPAIKKAA MOLEMPINA KESINÄ.

Lisätiedot

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14 2 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS Opiskelijat vaikuttavat Students contribute to development 4 Opiskelijapsykologi aloitti Psychologist

Lisätiedot

Ruokaketjun osaaja. Liity oman alasi liittoon! SISÄLTÖ. Turvaa työhön iloa elämään! Viri Lactis in a nutshell. Viri Lactis pähkinänkuoressa

Ruokaketjun osaaja. Liity oman alasi liittoon! SISÄLTÖ. Turvaa työhön iloa elämään! Viri Lactis in a nutshell. Viri Lactis pähkinänkuoressa Viri Lactis 1/2012 Viri Lactis pähkinänkuoressa Viri Lactis in a nutshell Viri Lactis ry on pieni mutta pippurinen elintarviketieteilijöiden ainejärjestö. Sen perustivat vuonna 1947 silloisen meijeriopin

Lisätiedot

ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO 2012-2013 XXXV

ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO 2012-2013 XXXV suvaitsevainen positiivinen hyväntekijä kansainvälinen monipuolinen yhteistyökykyinen nykyaikainen ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO 2012-2013 XXXV reilu rehti mukava ystävällinen ahkera ympäristötietoinen toiset huomioon

Lisätiedot

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Sisältö Kesän jäsentiedote 1/2007 3 Martina Paatela-Nieminen Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Talvitaidetta Jäämeren rannalla 8 Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli,

Lisätiedot

ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO 2013-2014 XXXVI

ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO 2013-2014 XXXVI suvaitsevainen positiivinen hyväntekijä kansainvälinen monipuolinen yhteistyökykyinen nykyaikainen ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO 2013-2014 XXXVI reilu rehti mukava ystävällinen ahkera ympäristötietoinen toiset

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 2 (42) Syksy/Fall 2005 Launching the Fulbright Year pages 12 14 Tässä numerossa / In this issue: Record Number of Applications Received for Study in the US...(page

Lisätiedot

Indefiniittipronominit

Indefiniittipronominit 3. Indefiniittipronominit 1. Indefiniittipronominit: Every Valitse oikea vaihtoehto. 1. We usually go to see Auntie Edie every / everyone / everything / every one of day. 2. What s the matter with you?

Lisätiedot

tietoalani Matkailu avartaa? When you walk faster you see more? Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2010

tietoalani Matkailu avartaa? When you walk faster you see more? Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2010 tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2010 Matkailu avartaa? Tuhkaa, prinsessalinnoja ja jalkapalloa Münchenissa Espanja vs. Suomi tietoyhteiskunnat vertailussa When you walk faster you

Lisätiedot

Tarina kansainvälisestä kaupankäynnistä suomalaisafrikkalaisessa

Tarina kansainvälisestä kaupankäynnistä suomalaisafrikkalaisessa Tarina kansainvälisestä kaupankäynnistä suomalaisafrikkalaisessa yhteishengessä Esipuhe Tämä on tarina siitä mitä tapahtuu kun nigerialaishuijari joutuu itse vedätetyksi. Jos nigerialaishuijaukset eivät

Lisätiedot

CQWWSSB 2012 OG1M M/S

CQWWSSB 2012 OG1M M/S PileUP! Volume 16(2) 2012 CQWWSSB 2012 OG1M M/S Hannu OH1HS (mult) and Jorma OH2KI (run) PileUp! is the newsletter of Contest Club Finland (CCF) with 2000-5000 readers. Contribute! Addresses for PileUP!

Lisätiedot

3/2001. Hanna Hietaluoma. Why Finland. Selvitys ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden hakeutumisesta suomalaisiin korkeakouluihin

3/2001. Hanna Hietaluoma. Why Finland. Selvitys ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden hakeutumisesta suomalaisiin korkeakouluihin 3/2001 Hanna Hietaluoma Why Finland Selvitys ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden hakeutumisesta suomalaisiin korkeakouluihin /1 /2 Centre for International Mobility CIMO CIMO Publications 3/2001 ISBN 952-5252-46-9

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Syksy Autumn 2014 Kevät Spring 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, journalism,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 4. Optimilaiset maailmalla 6 Naamat länsinaapurimme malliin 12 fuksiviikot & fuksiaiset 20

OSAVUOSIKATSAUS 4. Optimilaiset maailmalla 6 Naamat länsinaapurimme malliin 12 fuksiviikot & fuksiaiset 20 Q OSAVUOSIKATSAUS 4 Optimi ry:n virallinen äänenkannattaja 5. vsk nro 4 marraskuu 2007 Optimilaiset maailmalla 6 Naamat länsinaapurimme malliin 12 fuksiviikot & fuksiaiset 20 .:Pääkirjoitus:. K.I.S.S.

Lisätiedot

Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 1/2003 RELEVANSSI

Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 1/2003 RELEVANSSI Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijoiden lehti 1/2003 RELEVANSSI Sisällysluettelo Pääkirjoitus s. 1 Hallituksen esittelyä s. 2-4 Tarina oman kirjan sivuilta Relevanssiin s. 4-5 Kultturiolut

Lisätiedot

POSITIIVISUUDEN ELÄMÄNTYÖPALKINTO ESPOOSEEN

POSITIIVISUUDEN ELÄMÄNTYÖPALKINTO ESPOOSEEN www.jcespoo.fi 2/2007 ENKK TOGETHER WE ARE STRONG! POSITIIVISUUDEN ELÄMÄNTYÖPALKINTO ESPOOSEEN ENKK MUKANA MAASTRICHTISSA & TURKISSA ENKK:N TULOKAS ANU POKKAA PALKINNON PORISSA ENKK:LLA ALUEEN PARAS PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot

Experience Something New! 12. Uusi hallitus esittäytyy 20. Selkkari 24. Pörssin Laskukausi 27. Firmamessut 28. Kylteripäivät Turussa 31

Experience Something New! 12. Uusi hallitus esittäytyy 20. Selkkari 24. Pörssin Laskukausi 27. Firmamessut 28. Kylteripäivät Turussa 31 Experience Something New! 12 Uusi hallitus esittäytyy 20 Selkkari 24 Pörssin Laskukausi 27 Firmamessut 28 Kylteripäivät Turussa 31 1 2RINNETAPAHTUMA RIIHIVUORESSA, KETKOT AALTOSALISSA JA JATKOBILEET GIGGLING

Lisätiedot