Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students"

Transkriptio

1 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Box 4000 (Bulevardi 31) FI Metropolia, Finland (FI Helsinki, Finland) Tel Fax Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

2 2 Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for students 3 sisällys Kansainvälisyydestä... 3 Opiskelijavaihto... 6 Harjoittelu ulkomailla...26 Lyhyet opiskelijavaihdot...40 Kotikansainvälistyminen...60 Lisätietoja kansainvälistymismahdollisuuksia...69 Yhteystiedot...70 kansainvälisyydestä Tervetuloa opiskelemaan Metropoliaan, kansainväliseen ammattikorkeakouluun! Metropolia lupaa opiskelijoilleen, että kansainvälisyys on osa opintoja ja että Metropoliasta valmistuu kansainvälisiä osaajia. Tähän oppaaseen on koottu tietoa erilaisista kansainvälistymisen mahdollisuuksista Metropoliassa opiskelun aikana ja innostavia kokemuksia Metropolian opiskelijoilta. Mutta miksi kansainvälistyä jo opintojen aikana? Mitä hyötyä siitä on? Eräs tärkeä syy oppia kansainvälisiä taitoja on työelämän vaatimukset. Valmistumisensa jälkeen opiskelijoilla ei yleensä ole vaihtoehtoja, kuuluuko työtehtäviin kansainvälisiä tehtäviä useimmiten ne ovat välttämättömyys. Siksi kansainvälisten taitojen harjoittaminen kannattaa aloittaa jo opiskelun yhteydessä. Kansainväliset taidot eivät rajoitu vain omaan koulutusalaan, vaan ovat hyödyksi laajalti työelämässä ja toki myös yksityisessä elämässä. Joskus työuran aikana työnkuva saattaa muuttua, jotkut haluavat ehkä vaihtaa kokonaan alaa. Työ saattaa myös viedä asumaan toiseen kulttuuriin. Kansainväliset taidot seuraavat kuitenkin mukana ammatista toiseen. Samoin arkielämässä Suomessa monikulttuuriset kohtaamiset lisääntyvät ja kansainväliset taidot tuovat kenties uudenlaista ulottuvuutta omaan arkeen. Ja ehkä tärkein syy: kansainvälisessä toiminnassa saa uusia ystäviä eri puolilta maailmaa. Tämän oppaan kertomuksissa opiskelijat mainitsevat useimmiten kansainvälisten kurssien, vaihtojen ja harjoittelujen parhaaksi puoleksi uudet ystävät. Lisäksi eri kulttuureihin tutustumalla oppii myös itsestään. Erilaisten contents Being International... 3 Student Exchange... 6 Work Placement Abroad...26 Short-Term Student Mobility...40 Internationalisation at Home...60 Further Information on International Opportunities...69 Contact Information...72 Being International Welcome to study at Metropolia, an international university of applied sciences! Metropolia promises its students that internationality is part of their studies, and that Metropolia graduates are international experts. In this guide, you will find information about different possibilities for internationalisation during your studies at Metropolia. In addition, you can read about Metropolia students inspiring experiences. But why should you become international already during your studies? What s the use? One important reason to learn international skills is the working life and the demands it sets. After graduating most students do not have a choice on whether their job will have international aspects most often they are a necessity. Therefore it is advisable to start practicing your international skills already during your studies. International skills are not limited to just your own field of study, but are of use also in working life and in personal life. Sometimes the job description might change during the career; some may even want to change their entire profession. Work opportunities might also take you to a new country. International skills, however, are not left behind, but follow along from one profession to another. And maybe the most important reason: you will get new friends from all over the world in international activities. Most students who have written about their international experiences for this guide mention that the best part in the international courses, exchanges, and work placements were the new friends they met. In addition, you will learn about yourself when you get to know different cultures. Coming to contact with new ways of life and cultures broadens one s mind and helps to find new ways of thinking and skills.

3 4 Kansainvälisyydestä Being International 5 elämäntapojen ja kulttuurien kohtaaminen avartaa ajatuksia ja auttaa löytämään uusia näkökulmia ja taitoja. Kansainväliset taidot Kansainvälisiin taitoihin kuuluu itsestään selvästi kielitaito, mutta kansainvälisyys ei kuitenkaan ole pelkästään eri kielten opettelemista. Kansainvälisiin taitoihin kuuluu myös muun muassa taito ymmärtää muita kulttuureja ja eri tavalla kommunikoivia ihmisiä, eri maiden ja kulttuurialueiden tunteminen sekä kansainvälisten verkostojen ylläpitäminen. Metropoliassa omia kansainvälisiä taitoja voi kehittää esimerkiksi opiskelijavaihdossa ja ulkomaan harjoitteluissa, mutta kansainvälistyä voi myös kotimaassa opintojen ohessa. Vaihto-opiskelussa voi oppia tietoja ja taitoja, joita ei kotimaassa välttämättä ole tarjolla. Oppimalla uusia tapoja opiskella voi myös saada uusia ideoita ja motivaatiota omaan opiskeluunsa. Jos suorittaa harjoittelua ulkomailla, pääsee tutustumaan maan arkielämän lisäksi maan työskentelytapoihin. Uusiin ihmisiin tutustumalla voi luoda myös hyödyllisiä työelämäkontakteja. Kansainvälisiä taitoja kannattaa kartuttaa tietoisesti jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen. Tästä oppaasta saa vinkkejä kansainväliselle polulle. Oppaan lopusta ja Tuubista löytyy kansainvälisten koordinaattorien ja harjoitteluvastaavien yhteystiedot he auttavat sinua mielellään pohtimaan vaihtoehtojasi oman koulutusalasi mukaisesti. Mukavaa opiskeluaikaa! Lisätietoja: Tuubin kansainväliset tiedotteet opiskelijoille: Omat asetukset > Tiedotteiden tilaus > Aihealue > Kansainväliset tiedotteet opiskelijoille Tuubi: Opiskelijoille > Kansainvälisyys ja opiskelijavaihto International Skills International skills include language skills, of course, but internationalisation is not just about learning different languages. International skills include e.g. the ability to understand different cultures and people who communicate differently, knowledge on different countries and cultural areas, and keeping up international networks. In Metropolia, you can develop international skills, for instance, in student exchange and work placement abroad, but you can also become international at home alongside your studies. While in student exchange you can learn new knowledge which might not be available in your home institution. By learning new ways of studying you can also get new ideas and motivation for your studies. If you carry out your work placement abroad, you will get to know the everyday life and the working life of the country. By meeting new people you can also create useful professional contacts. It is advisable to consciously improve your international skills from the first year of studies onwards. You can get tips for your own international path from this guide. In the end of the guide and in Tube you can find the contact details of international coordinators and work placement coordinators they will gladly help you to think of different options according to your field of study. Enjoy your studies! Further information from: International announcements for students in the Tube: My Settings > Announcement Subscriptions > Category > International Announcements (Students) Tube: For Student > International Metropolia and Student Exchange

4 6 Opiskelijavaihto Student Exchange 7 Opiskelijavaihto Mitä opiskelijavaihto on? Opiskelijavaihto on täysipainotteista opiskelua ulkomaisessa korkeakoulussa. Opiskelijavaihtoon haetaan tiettyinä hakuaikoina Metropolian sisäisessä haussa. Vaihtoon voi hakea joko yhdeksi lukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi riippuen kohdekorkeakoulusta. Vaihto-opiskelu on normaalia tutkintoon tähtäävää opiskelua ja opiskeluajalta pitää saada opintopisteitä. Vaihtokohteessa suoritettavista opinnoista sovitaan etukäteen koulutusohjelmassa ja ne hyväksiluetaan osaksi tutkintoa. Miksi opiskelijavaihtoon? Opiskelijavaihto on erinomainen tapa tutustua toiseen kulttuuriin syvemmin ja parantaa kielitaitoaan. Opiskelijavaihdon kautta voi myös päästä syventämään tietojaan ja taitojaan sellaisille opintojaksoille, joita ei ole tarjolla omassa korkeakoulussa. Vaihtoehtoja on paljon, sillä Metropolialla on useita yhteistyökorkeakouluja lähes joka mantereella. Vaihtoon valmistautuminen Vaihtoaikaan on hyvä alkaa valmistautua jo opiskelujen alusta lähtien. Vaihtokorkeakouluihin voi tutustua koulutusaloittain Metropolian verkkosivuilla kohdassa Tietoa Metropoliasta > Kansainvälisyys. Useat vaihtosopimukset on tehty tiettyjen koulutusohjelmien kanssa koulutusalasta riippuen. Myös kieliopinnot on hyvä aloittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Osassa vaihtokorkeakouluista opetusta tarjotaan englanniksi, mutta ei kaikissa. Ja vaikka kursseja tarjottaisiin englanniksi, ainakin kohdemaan kielen perusteiden hallinta helpottaa arkielämää. Ennen vaihtoa on tärkeää kiinnittää huomiota opintojen suunnitteluun. Opintojen tulee edetä normaalisti, jotta voi lähteä opiskelijavaihtoon. Lisäksi hyvin suoritettujen perusopintojen ansiosta vaihto-opiskelusta saa mahdollisimman paljon irti. Vaihtokohteen valinta Kun harkitsee vaihtokohdetta, on tärkeää tutustua hakukohteessa tarjolla oleviin opintoihin, opetuskieleen sekä vaihtokorkeakoulun lukukausien ajoitukseen, jotka saattavat varsinkin Euroopan ulkopuolella olla hyvin erilaisia Metropolian lukukausiin verrattuina. Student Exchange What Is Student Exchange? Student exchange means studying as a full-time student in a higher education institution abroad. Students can apply to exchange during Metropolia s specific internal application periods. Students can apply to exchange for either one semester or for an academic year depending on the host institution. Students must gain study credits during the exchange, as the studies done at the host institution will be a part of the students degree at Metropolia. Before the exchange period, the student agrees on the studies to be done at the host institution with a representative of his/her degree programme. The credits gained during the student exchange will then be transferred and recognised as a part of the degree at Metropolia after the exchange period. Why Go on Student Exchange? Student exchange is an excellent way to get to know another culture more deeply and to improve your language skills. Through student exchange you can also have a chance to deepen your knowledge and skills on certain courses which are not available at the home institution. There are many choices available, since Metropolia has several partner universities on nearly every continent. Preparing for Student Exchange It is good to start preparing for student exchange already from the beginning of your studies. You can take a look at the partner universities of each study field at Metropolia s website: > About Us > International Metropolia. Many exchange agreements have been made with specific degree programmes, depending on the field of study. It is also advisable to start studying languages already during the first study year. Some of the partner universities offer courses in English, but not all. And even though the courses would be in English, knowing at least the basics of the language spoken in the host country will help in the everyday life. Before the exchange, it is important to take time to plan the studies. Studies at Metropolia must advance normally for a student to be able to go to student exchange. In addition, having completed the basic studies with good grades helps in getting the most out of the studies abroad. Choosing Your Exchange Destination When you are thinking of which exchange destination to choose, it is important to look into the studies offered at the host university, the study language and the timing of the host university s semesters,

5 8 Opiskelijavaihto Student Exchange 9 Kannattaa myös pohtia useampia vaihtokohteita, sillä varsinkin Nordplus kanssa. Nämä korkeakoulut sijaitsevat yleensä Euroopan Oman vaihtopaikan eli ns. freemover-vaihdon järjestämiseen täytyy Euroopan ulkopuolisiin ja englanninkielisiin maihin voi olla enemmän Nordplus-vaihto-ohjelman kautta voi päästä opiskelijavaihtoon ulkopuolella: Aasiassa, Oseaniassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa varata paljon aikaa, sillä opiskelija tekee kaikki järjestelyt itse. On hakijoita kuin vaihtopaikkoja on tarjolla. Pohjoismaihin ja Baltian maihin. Nordplus-ohjelma toimii erilaisten sekä Afrikassa. myös hyvä huomata, että näissä opiskelijavaihdossa joutuu yleensä Vaihto-ohjelmat verkostojen kautta, ja vaihtojen kesto ja apurahat vaihtelevat verkostoittain. Metropolian partnerikorkeakorkeakoulujen kanssa on sovittu, maksamaan vaihtokorkeakoulun lukukausimaksut. Metropolian vaihtoapurahaa ei ole mahdollista saada yksityisten yritysten Erasmus että vaihto-opiskelijan ei tarvitse maksaa vaihtokorkeakoulun tarjoamien vaihto-ohjelmien kautta järjestettyihin opiskelijavaihtoihin. EU:n Erasmus-vaihto-ohjelman kautta voi hakea vaihtoon useimpiin Metropolian eurooppalaisiin yhteistyökorkeakouluihin. Erasmus- Muut verkostot Metropolian eri koulutusaloilla on sopimuksia eri maiden lukukausimaksuja. Tästä on tosin poikkeuksia joissakin kohteissa, joten on hyvä tarkistaa asia kv-koordinaattorilta. Opiskelijavaihtoon hakeminen vaihtoon voi hakea joko yhdeksi lukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi. korkeakoulujen kanssa myös muiden vaihto-ohjelmien kautta. Opiskelijavaihtoon voi hakea kahdesti vuodessa Metropolian Vaihdon kesto on 3 12 kuukautta vaihtokorkeakoulun lukukausien Näihin kuuluvat mm. FIRST-verkostot Venäjän lähialueille sekä Freemover-opiskelijavaihto sisäisessä haussa. Päähaku järjestetään joulu tammikuussa, ajoituksen mukaan. North-South-South-verkostot kehitysmaihin. Jos Metropolian partnerikorkeakouluista ei kuitenkaan löytyisi jolloin on mahdollista hakea vaihtokorkeakouluihin joko seuraavan mieleistä vaihtopaikkaa, on opiskelijavaihtopaikka mahdollista lukuvuoden syys- tai kevätlukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi. Erasmus-opiskelijavaihtoon voi lähteä vain kerran elämänsä aikana, Kahdenväliset sopimukset järjestää itse. Vaihtoon haetaan normaalisti Metropolian sisäisessä Syyskuussa järjestetään vielä ns. jälkihaku kevätlukukaudeksi jäljellä mutta Erasmus-vaihdon lisäksi voi lähteä Erasmus-työharjoitteluun. Metropolian koulutusaloilla ja -ohjelmilla on lisäksi useita haussa. Koulutusohjelman on hyväksyttävä vaihtokorkeakoulu ja oleviin vaihtopaikkoihin. kahdenvälisiä opiskelijavaihtosopimuksia partnerikorkeakoulujen suunnitellut opinnot. which may differ a lot from Metropolia s semester dates, especially You can be an Erasmus exchange student only once in a lifetime, Bilateral Agreements internal student exchange application periods. The degree outside Europe. but in addition to Erasmus student exchange you can also apply for Metropolia s fields of study and degree programmes have also programme must accept the desired host institution and the planned Erasmus work placement. many bilateral agreements with partner institutions. These partner studies. It is also advisable to think of several options for student exchange. institutions are usually located outside Europe; in Asia, North and There may be more applicants to some universities than Metropolia Nordplus South America, Oceania, and Africa. The student applying to free-mover student exchange must reserve has exchange places in the agreement, especially to those outside The Nordplus exchange programme enables students to apply for a lot of time for the exchange preparations, since the student Europe and in the English speaking countries. student exchange in the Nordic and Baltic countries. The Nordplus Metropolia has agreed with the partner institutions that the prepares the exchange independently. It is also good to notice that Exchange Programmes programme is administered through different networks. The duration and the amount of exchange grants vary in different networks. exchange students do not have to pay tuition fees to the host university. However, there are some exceptions to this, so it is best a free-mover exchange student must usually pay any tuition fees there might be at the host institution. It is not possible to receive a Erasmus to check this with your international coordinator. student exchange grant from Metropolia for student exchanges that Through the EU-funded Erasmus exchange programme you can Other Networks are organised by private companies. apply to most of Metropolia s European partner universities. You can apply to Erasmus exchange for one semester or for the whole Metropolia s study fields have agreements also through other networks with universities in various countries. These include e.g. Free-mover Student Exchange If you should not find a suitable exchange destination from the Applying to Student Exchange academic year. The duration of the exchange is 3 12 months, FIRST networks to Russia and North-South-South networks to partner universities of Metropolia, it is possible to arrange your You can apply to student exchange twice a year during Metropolia s according to the length of the semesters in the host institution. developing countries. exchange independently. The students wishing to go to so-called internal application periods. The main application period is in free-mover student exchange apply normally during Metropolia s December January. During this application period it is possible to

6 10 Opiskelijavaihto Student Exchange 11 Metropolian sisäisessä haussa vaihtoon hyväksytyt opiskelijat täyttävät erikseen kohdekorkeakoulun hakemuksen. Vaihto-opiskelu vahvistuu vasta kohdekorkeakoulun hyväksynnän myötä. Koulutusohjelmasta riippuen vaihtoon voi lähteä toisena, kolmantena tai neljäntenä vuonna. Vaihtoon ei voi hakea vielä ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi eikä vaihtoon voi lähteä enää normiajan jälkeen. Kansainvälisten asioiden koordinaattorit järjestävät hakuaikojen yhteydessä infotilaisuuksia, joissa kerrotaan tarkemmin opiskelijavaihdosta ja kohdekorkeakouluista. Näistä hakuinfoista tiedotetaan Tuubin tiedotteiden kautta. Kv-koordinaattorin kanssa voi myös sopia tapaamisajan, jos haluaa keskustella yksilöllisesti vaihtomahdollisuuksista. Koulutusohjelman opettajien ja suunnittelijoiden kanssa kannattaa keskustella omien opintojen kannalta vaihdolle parhaasta ajankohdasta ja opiskelijavaihdon opinnoista. Vaihtoon valinnan kriteerejä Opiskelijavaihtoon valitsemisen kriteerejä Metropolian sisäisessä haussa ovat mm. opintomenestys ja opintojen normaali eteneminen, motivaatio, tavoitteellinen ja oma-aloitteinen opiskeluasenne, kielitaito sekä aktiivisuus kansainvälisessä toiminnassa, esim. kansainvälisessä tutoroinnissa. Kohdekorkeakoulujen valinnat puolestaan perustuvat koulujen omiin valintakriteereihin. Vaihtoajan rahoittaminen Jos opiskelija on kelpoinen opintotukeen, myös opiskelijavaihtoon voi saada opintotukea, asumislisää ja korotettua opintolainaa. Metropoliasta saa myös vaihto-ohjelmakohtaisia apurahoja vähintään kolme kuukautta kestäviin opiskelijavaihtoihin. Näiden lisäksi vaihtoaikaan tarvitsee useimmiten omaa rahoitusta, mikä kannattaa ottaa huomioon hyvissä ajoin ennen lähtöä. Lisätietoja opiskelijavaihdosta saa: Tuubista: Opiskelijoille > Kansainvälisyys ja opiskelijavaihto > Opiskelijavaihto Kansainvälisten asioiden koordinaattoreilta Koulutusohjelmasta apply to the partner universities for the following autumn or spring semester or for the whole academic year. The so-called secondary application period is organised every September for the student exchange places that are left for the following spring semester. The students who have been selected to student exchange in Metropolia s internal application process must then fill in the host institution s application materials. Student exchange will be confirmed only after the host institution has accepted the applicants. Depending on the degree programme, the students can go to exchange during their second, third, or fourth study year. It is not possible to go to student exchange either during the first study year or after the normative duration of studies. The international coordinators organise info sessions during the application periods where you can get more information on student exchange and the partner universities. You can find information on the info session times and places via Tube announcements. You can also plan a meeting with your international coordinator, if you would like to discuss your exchange possibilities individually. You can discuss the studies at the host institution and the best timing of the student exchange in your degree programme. Student Exchange Selection Criteria The criteria used in the internal exchange student selection at Metropolia include e.g. success in and progress of studies, motivation, goal-oriented and independent attitude towards studies, language skills, and international activities, such as international tutoring. As for the host institutions, they select their incoming exchange students according to their own criteria. Financing Student Exchange If you are entitled to the student financial aid from KELA, you can apply for it for the student exchange period as well. You can also get exchange programme specific grants from Metropolia for the student exchanges that last over three months. In addition to these, students usually need to have their own funding for the study period abroad. This is important to take into account well before the exchange period begins. Further information on student exchange from: Tube: For Student > International Metropolia and Student Exchange > Student Exchange International coordinators Degree Programme

7 12 13 Hanna Häyhä, esittävän taiteen koulutusohjelma: opiskelija-vaihto Portugalissa matkustelemaan. Ihastuin Lissaboniin ja vietinkin siellä useita viikonloppuja kevätlukukauden aikana. Rakastuin lissabonilaiseen kaiken, mitä he sanoivat. Sen sijaan muilla kursseilla olin välillä pulassa, sillä en aina ymmärtänyt portugalinkielistä opetusta. Lähdin teatterialan vaihto-opiskelijaksi Portugalin Portoon. Olin jo mieheen, jonka kanssa olen edelleen yhdessä. Kesällä aion taas Kielenkin suhteen opin lopulta olemaan armollinen. Kaikki järjestyy, pitkään halunnut päästä ulkomaille opiskelemaan ja itsenäistymään. lähteä hänen luokseen ja parhaillaan suunnittelen soveltavan ajattelin. Portugalin valitsin, koska halusin mahdollisimman kauas teatterin produktiota Portugaliin. kotimaastani, ja Euroopassa tämän kauemmas ei voinut päästä. En osallistunut vaihto-opiskelijatapahtumiin, ja osittain juuri siksi sain Ystäväni aiemmilta vuosikursseilta suosittelivat Porton teatterikoulua Vaihtokouluni ESMAE (A Escola Superior de Música, Artes e paljon paikallisia ystäviä. Asuin portugalilaisten kanssa, opiskelin ja kertoivat sen opetustarjonnasta. Innostuin kaikesta kuulemastani Espectáculo) muodostui toiseksi kodikseni. Koulupäivät olivat portugalilaisten kanssa ja rakastuin portugalilaisiin. Sain tutustua ja pistin pyörät pyörimään. pitkiä, mistä pidin. Haalin opetusta niin paljon, että opiskelin kaupunkien ja maaseudun autenttiseen elämään ja monenlaisiin koululla joka arkipäivä Opiskelin nykytanssia, liikeilmaisua, ihmisiin, joista suurin osa oli vieraanvaraisia ja sydämellisiä. Ennen Vaihtoajastani kehkeytyi mahtava kokemus. Aluksi oli tosin laulua, Feldenkrais-tekniikkaa ja commedia dell artea. Olin mukana kaikkea sain tietysti tutustua itseeni uudessa ympäristössä ja sain myös vaikeaa. Portugalin kielen puhuminen osoittautui lähes commedia dell arte -produktiossa, jossa esitin Il Capitanoa, suomea huomata, että pärjään omillani, mikä oli ehkä vaihtoaikani tärkein mahdottomaksi tehtäväksi. Alussa koin myös yksinäisyyden ja koti- puhuvaa pöyhkeilevää upseeria. Fyysisessä teatterissa kieli ei ole havahtuminen. ikävän tunteita. Päätin kuitenkin urhoollisesti antaa mahdollisuuden ongelma: keho kertoo kaiken olennaisen. Produktion ohjaajat olivat seikkailulle ja lähdin heti vaihtoni alkupuolella Lissaboniin ja Madridiin Iso-Britanniasta, mikä oli minulle pelastus, sillä saatoin ymmärtää Hanna Häyhä, Degree Programme in Performing Arts: Student Exchange in Portugal Lisbon and Madrid. I fell for Lisbon and I spent many weekends there during the spring semester. I also fell in love with a local man, me, since I could understand everything they said. I had sometimes trouble with the other courses, because I couldn t always follow I went to student exchange in the field of theatre studies in Porto, and we continue to be together. In the summer I am planning on the tuition in Portuguese. However, I learned to be lenient to myself Portugal. I had felt for a long time that I wanted to go abroad to meeting him again in Lisbon and I am organising an applied theatre even with the language. Everything will work out, I thought. study and to become more independent. I chose Portugal, since production in Portugal. I wanted to go as far as possible from my home country, and in I did not participate in exchange student activities, and partly Europe, you can t go further from Finland than Portugal. My friends My exchange institution ESMAE (A Escola Superior de Música, because of that I got many local friends. I lived with Portuguese who had started their studies earlier had recommended the theatre Artes e Espectáculo) became my second home. The school days people, studied with Portuguese people and fell in love with the school in Porto and they told me about the curriculum there. I was were long, which suited me fine. I hoarded so many courses that I Portuguese. I got the chance to get to know the authentic life in the excited about everything I heard and I set the wheels in motion. was at school every weekday from 9 am to 7 pm. I studied modern cities and countryside and also many kinds of people, who were dance, movement expression, singing, Feldenkrais technique, mainly hospitable and warm-hearted. Above all, I got the chance My exchange was an amazing experience. Although in the and commedia dell arte. I was involved in a commedia dell arte to get to know myself in a new environment and I noticed that I beginning it was also difficult. Speaking Portuguese turned out to production, where I played Il Capitano, a Finnish-speaking, arrogant, can make it on my own, which was perhaps the most important be an impossible task. In the beginning I sometimes felt lonely and complacent officer. In physical theatre the language is not a awakening during my student exchange. and homesick. However, I decided to bravely give the adventure problem: the body says everything that is essential. The directors of Kuva/Photo: Hanna Häyhä a chance and right in the start of my exchange I went travelling to the production were from Great Britain, which was a salvation for

8 14 15 Jasmin Taipale, liiketalouden koulutusohjelma: opiskelijavaihto Kanadassa Haaveilin opiskelijavaihtoon lähtemisestä jo lukiossa, mutta tunsin olevani vielä liian nuori lähteäkseni yksin ulkomaille opiskelemaan ja asumaan. Kun pääsin opiskelemaan ammattikorkeakouluun, kuulin jo ensimmäisenä orientointipäivänä Metropolian loistavista opiskelijavaihtomahdollisuuksista. Päätin heti silloin, että haen vaihtoon. Kielitaidon parantuminen, kansainvälisten kokemusten karttuminen, mahdollisuus ulkomailla asumiseen ja uusien kontaktien luominen olivat merkittävimmät syyni opiskelijavaihtoon hakeutumiseen. Vaikka monissa vaihtokohteissa opiskelut suoritetaan englanniksi, halusin hakeutua sen lisäksi maahan, jonka oma kieli on englanti. Siksi hain opiskelemaan Vancouveriin Kanadaan. Opiskeleminen tuntui aluksi haastavalta, sillä opiskelujen rytmi oli hyvin erilainen kuin meillä Suomessa. Kursseilla oli välikokeita, ryhmä- sekä yksilötehtäviä sekä paljon työtä ennen varsinaisia lopputenttejä. Pian kuitenkin totuin vauhtiin ja opiskelut sujuivat kuin itsestään. Vancouver tarjosi upeat harrastusmahdollisuudet. Saman päivän aikana oli mahdollista lasketella, pyöräillä, uida, patikoida tai kokeilla rullaluistelua. Kanadan luonto on uskomattoman kaunis. Mereltä voi bongata valaita ja luonnonpuistosta monenmoista kasvillisuutta ja eläimiä. Vaihto-opiskelujeni aikana useat uudet ystävät avarsivat omaa katsomustani ja heidän kanssaan pääsin kokemaan mitä uskomattomimpia reissuja, kulttuuri- ja ruokaelämyksiä sekä ennen kaikkea rakentamaan ystävyyttä. Kaikki tavoitteeni, jotka vaihto-opiskelulle asetin ennen matkaan lähtemistä, toteutuivat yli odotusten, tärkeimpänä englannin kielen parantuminen. Mikäli päätät hakeutua opiskelijavaihtoon, varaudu kokemaan taatusti yksi elämäsi parhaimmista hetkistä, tutustumaan uusiin mielenkiintoisiin ihmisiin ja oppimaan mitä uskomattomimpia asioita sekä itsestäsi että elämästä yleensä! Jasmin Taipale, Degree Programme in Business Administration: Student Exchange in Canada I dreamed of going to student exchange already in high school, but I felt still too young to go alone abroad to live and study. When I was admitted to the university of applied sciences, I heard already on the first day about the excellent exchange possibilities at Metropolia. I decided then that I would go to student exchange. Improving language skills, getting international experiences, having the possibility to live abroad and creating new contacts were the main reasons for me to apply for exchange. Although in many exchange destinations the language of studies is English, I wanted to go to a country where English is the local language. Therefore I applied to Vancouver, Canada. The studies felt at first challenging, since the study rhythm is very different than in Finland. The courses included mid-term exams, group work and independent tasks, and a lot of work before we had the final exams. However, I got used to the pace quickly and the studies proceeded almost by themselves. Vancouver offered excellent opportunities for different hobbies. It was possible to ski, bike, swim, hike or try roller skating. The nature in Canada is exceptionally beautiful. You can see whales at the sea and lots of different vegetation and animals in the nature reserves. During my exchange studies my several new international friends widened my world view. I got to experience incredible trips, cultural and gastronomical experiences and above all to build friendships with them. All the goals I had set for myself before going to student exchange were fulfilled beyond all expectations, most importantly improving my English. If you decide to apply for student exchange, be prepared to experience one of the greatest times of your life, to get to know new interesting people, and to learn the most incredible things about yourself and life in general! Kuva/Photo: Jasmin Taipale

9 16 17 David Narsavidze, Degree Programme in International Business and Logistics: opiskelijavaihto Kiinassa suurinta satamaa sijaitsevat 1,5 tunnin päässä Guagzhousta. Guangdongin provinssi vastaa yksinään 20 % Kiinan BKT:sta Vaikka paikalliset puhuvat Guagzhoussa Kantonin-kiinaa, ei kannata huolestua. Useimmiten kiinalaiset kuitenkin käyttävät Opintojeni alussa en suunnitellut lähteväni opiskelijavaihtoon. En (!). Hong Kong ja Shenzen ovat tunnin ajomatkan päässä mandariinikiinaa, joten Guazhou on hyvä paikka opetella kieltä. tiennyt, mitä voisin siitä saada. Yksi parhaista ystävistäni asuu Guangzhousta. Tämä tarjoaa valtavat mahdollisuudet tutustua Pekingissä ja hän pommitti minua jatkuvasti kertomuksilla Kiinasta. kiinalaiseen tuotantoon ja logistiikkaan samassa paikassa. Yhteenvetona, valitse Guangzhou, jos haluat oppia kiinaa, syventää Lisäksi olin tietoinen siitä, että kiinan kielen osaaminen antaa logistiikkatietojasi, opiskella MBA-kursseilla ja matkustella paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa, joten olin halunnut oppia Metropolian partnerikorkeakoulu on yksi harvoista, joka tarjoaa kattavasti ympäri Etelä-Aasiaa. kiinaa. Kun näin, että Metropolialla oli yksi vapaa vaihtopaikka MBA-kursseja. Kurssit ovat täynnä asiaa ja hyvin intensiivisiä, joten Guangzhoussa, säntäsin kv-koordinaattorimme luokse ja kysyin kannattaa valmistautua matkustamaan ympäri Kiinaa. Sun-Yat lisätietoja tästä vaihtomahdollisuudesta. En silloin vielä täysin Senin yliopisto on Etelä-Kiinan paras yliopisto, joten vaihto tarjoaa ymmärtänyt, kuinka fiksun päätöksen tein. mahdollisuuden tutustua uusiin ystäviin ja saada yrityskontakteja. Tapasin vaihtoni aikana ihmisiä joka puolelta maailmaa. Nyt Miksi valita Guagzhou eikä jotain toista vaihtopaikkaa? Ensinnäkin opiskelen kiinaa, ja olen jo saanut osa-aikaisen logistiikka-alan työn. Guagzhou on ensiluokkainen kaupankäyntikaupunki ja logistiikan mekka. Sieltä voi ostaa melkein mitä vain. Maailman kolme David Narsavidze, Degree Programme in International Business and Logistics: Student Exchange in China within 1.5 hours from Guangzhou. Guangdong province accounts for 20% of Chinese GDP (!). Hong Kong and Shenzhen are an hour drive To sum up, choose Guangzhou, if you want to learn Chinese, deepen your knowledge in logistics, study MBA courses and travel I was not planning an exchange in the beginning of my studies. from Guangzhou. This all gives you enormous possibilities to explore extensively all around South Asia. I did not really know what I wanted from it. However, one of my Chinese manufacturing and world class logistics at one place. best friends who lives in Beijing was constantly bombing me about China. Moreover, I knew that Chinese language has huge potential Our university partner is one of the few that offer MBA courses. in the future, so I always wanted to learn Chinese. Thus, when I They are packed and intensive, so you can plan extensive travelling saw that Metropolia had one available student exchange position all around China. Sun-Yat Sen University is the best university in in Guangzhou I rushed to our International Coordinator and asked South China, so your exchange gives you an opportunity to meet more about this exchange possibility. I didn t quite understand then many new friends and business partners. During my exchange I how wise this decision was. met people from all over the world. Now I study Chinese, and have already found a part-time job in logistics. Why would one choose Guangzhou over any other exchange possibility? Firstly, Guangzhou is a world class trading city, and it is Even though the local people in Guangzhou speak Cantonese, you a Mecca for anything concerning logistics. You can buy pretty much do not have to worry about it. Most of the time Chinese people still anything there. Three of the biggest ports in the world are located use Mandarin, so it s still a good place to learn Chinese. Kuva/Photo: David Narsavidze

10 18 19 Heini Nygren, Degree Programme in Social Services: opiskelijavaihto Yhdysvalloissa Tiedäthän, aina kun kuulee jonkun kertovan vaihtokokemuksestaan, vaihdossa ollut sanoo sen olleen hänen elämänsä paras kokemus. Se on ehdottomasti totta. On todella vaikeaa yrittää edes selittää kaikkia syitä, joiden takia pitäisi mennä vaihtoon, koska vaihto on oikeasti mahtavin kokemus. Hain vaihtoon ensimmäisen opiskeluvuoteni lopussa ja lähdin toisen vuoden alussa. Päätin hakea Minnesota State University Mankatoon, koska kuulemani mukaan sosiaalipalvelusysteemi ja tapa työskennellä ovat erilaisia verrattuna tapaan, jolla Suomessa työskennellään. on todellakin sen arvoista. Kampus oli kaikkea muuta kuin mihin olin Suomessa tottunut. Se rakentui kolmekerroksisesta kirjastosta, kolmesta opetusrakennuksesta, kuntosalista, uima-altaasta, keilausareenasta, tietokoneluokista, neljästä asuntolarakennuksesta, useasta ravintolasta ja monesta muusta. Amerikassa opiskelijoilla on tapana asua kampusalueella koko vuosi ja he ovatkin paljon tiiviimmässä kontaktissa toistensa kanssa. Tämä näkyy fantastisena me-henkenä koko kampuksella. Sanotaan myös, että Minnesotassa asuvat koko Amerikan ystävällisimmät ihmiset ja se pitääkin paikkansa. Jokainen on valmis auttamaan ja kiinnostunut kuulemaan kotimaastasi ja kulttuuristasi. Opetuksen laatu MSU:ssa on todella korkea ja opettajat ovat mahtavia. Opiskelu itsessään vaatii hieman enemmän kuin Suomessa, mutta Yksi palkitsevimmista asioista oli kuitenkin saada useita uusia ystäviä ympäri maailmaa. MSU:ssa onkin satoja vaihto-oppilaita, joten siellä Kuva/Photo: Heini Nygren Heini Nygren, Degree Programme in Social Services: Student Exchange in United States You know, every time someone tells you about their exchange experience they say that it was the best time of their lives. This is definitely true. It is so hard to even try and explain all the reasons you should go and do it, because it truly is such a great experience and I would not change it for anything. I applied for exchange during the end of my first year of studies and left in the beginning of my second year. I decided to apply to Minnesota State University Mankato, because from what I had heard the social services system and way they work are different from how we operate in Finland. The quality of teaching in MSU is extremely high and the teachers are truly amazing. Studying itself requires a bit more than in Finland, but it is totally worth it. The campus itself is nothing like I was used to in Finland: it consisted of a three story library, three buildings where lectures were held, gym, swimming pool, bowling alley, computer classes, four housing units, multiple restaurants and a lot more. Because of the fact that in the US the students live on the campus through the whole year and are in much closer contact with each other the team spirit of the whole school is just fantastic. Also they say that the people in Minnesota are the nicest in the whole country, which is true. Everyone is willing to help and interested in learning where you come from and what your culture is like. One of the most rewarding things was to get so many new friends from all over the world. There are hundreds of exchange students in MSU, so you will not have to be alone. There is such a unity

11 20 21 ei varmastikaan jää yksin. Vaihto-opiskelijoiden kesken vallitsee vahva yhtenäisyys ja koska kaikki käyvät läpi samaa kokemusta, heihin kiintyy todella paljon. Koululla on myös paljon aktiviteetteja vaihtareille kouluaikojen ulkopuolella, ja koska koulun puitteet ovat niin hienot, ei ole hankalaa keksiä tekemistä. Koko vaihtokokemus on antanut minulle paljon ja myös opettanut itsestäni. Se on luonut mahdollisuuksia ja kokemuksia, joita en olisi ikinä saanut, jos olisin jäänyt Suomeen. Uudessa kulttuurissa asuminen opettaa myös taitoja selviytyä uusissa ja oudoissakin tilanteissa vieraalla kielellä, mistä tulee olemaan hyötyä aina. Jos sinulla on mahdollisuus lähteä vaihtoon ulkomaille, älä mieti tekosyitä mikset menisi, vaan tee se! Se on varmasti sen arvoista! Anne Julkunen, mediatekniikan koulutusohjelma: opiskelijavaihto Turkissa Opiskelin aiemmin toisessa ammattikorkeakoulussa, ja vaikka minulla silloinkin oli mahdollisuus hakea vaihtoon, en kuitenkaan koskaan sitä tehnyt. Minua oli harmittanut useamman vuoden etten ollut lähtenyt vaihtoon, joten kun sain uuden mahdollisuuden, tiesin etten jättäisi sitä käyttämättä. Kohdemaata mietin pitkään. Lopulta kolme maata, joista olin kiinnostunut, olivat Kypros, Turkki ja Englanti. Mitä enemmän asiaa mietin, sitä mielenkiintoisimmalta Istanbul alkoi vaikuttaa. Ajatus elämästä Aasian ja Euroopan rajalla vaikutti erilaiselta ja jopa hullultakin vaihtoehdolta. Kun tajusin kesänkin siellä jatkuvan pitkälle syksyyn, olin varma, että haluan juuri sinne. Koulussa opin todella paljon uutta ja kaikesta oppimastani on minulle varmasti tulevaisuudessa hyötyä. Luonnollisesti sain varmuutta englannin kielen käyttämiseen ja uusia tuttuja ympäri maailmaa. Lisäksi tulin vaihdosta takaisin myös monta uutta kokemusta rikkaampana ja uskomattomia paikkoja nähneenä. Monta kertaa mietin, kuinka onnekas olen, kun pääsen näkemään ja kokemaan kaiken tämän! Ja vaikka kaikki ei ihan aina sujunutkaan hyvin, on aika jo minun kohdallani kullannut muistot. Olen erittäin tyytyväinen, että päätin lähteä juuri Istanbuliin, joka ei kielensä ja kulttuurinsa puolesta ole se kaikista helpoin kohde. between all these students and because everyone is going through the same experience you really grow attached to each other during the exchange. There are also a lot of activities for exchange students outside school hours and with such great facilities it is not hard to come up with stuff to do. The whole experience has given me so much and has taught me a lot about myself. It has given me many opportunities and experiences I would have never gotten if I had stayed in Finland. What living in a new culture teaches you are the skills to cope in new and strange situations with other than your native language, which will always be helpful wherever you go. So if you have the possibility to go abroad, don t make excuses for not going, but just do it! It will definitely be worth it! Anne Julkunen, Degree Programme in Media Technology: Student Exchange in Turkey I had previously studied at another university of applied sciences, and although I had the chance to apply to student exchange there as well, I had never done it. For several years it had bothered me that I had not gone to student exchange, so when I got another chance, I knew I would not miss it. I thought for a long time where to go. Finally the three countries I was interested in were Cyprus, Turkey and England. The more I thought about it, the more interesting Istanbul became. The thought of living at the border of Asia and Europe seemed like a different and even a bit of a crazy choice. And when I realised that the summer lasted there until late autumn, I was certain that Istanbul was where I wanted to go. I learned many new things at the university and I m certain that I will benefit in the future from what I learned. Naturally I became also more secure in using English and I got many new friends from all around the world. In addition, I came back from my exchange with many new experiences and having seen unbelievable places. I thought many times how lucky I am to be able to see and experience all this! And even though not everything went smoothly, my memories have already grown sweeter with time. I m really happy that I decided to go specifically to Istanbul, which is not the easiest destination regarding the language and culture. Kuva/Photo: Anne Julkunen

12 22 23 Salla Kalaniemi, laboratorioalan koulutusohjelma: opiskelijavaihto Alankomaissa Vaihtojakso oli todella hieno kokemus. Parhaat muistot ovat jääneet mieleen siellä tutustuneista ihmisistä sekä yhteisöllisyydestä, Hyvä valmistautuminen ei ainakaan minun kohdalla pilannut mitään, vaan auttoi nauttimaan hetkestä. Hollannissa aikaisemmin ja pitänyt maasta. Rotterdam oli kuitenkin uusi ja tuntematon kaupunki, mikä viehätti. Päätin lähteä opiskelijavaihtoon hyvin perinteisistä syistä; jollaista en ollut aikaisemmin kokenut. Uusien paikkojen näkeminen halusin parantaa kielitaitoani, kaipasin vaihtelua arkeen ja janosin ja kokeminen yhdessä uusien ihmisten kanssa oli sekä jännittävää Maa polttelee jälleen jalkojeni alla. Olen vasta kotiutunut takaisin Lähdin Rotterdamiin vaihtoon avoimin ja hieman pelokkain mielin. uusia kokemuksia. Lähtö oli itsestäänselvyys minulle jo ennen että mukavaa. Elämä vieraassa maassa vieraiden ihmisten keskellä Suomeen, mutta mielessä on ruvennut pyörimään uudet Muutaman ensimmäisen päivän aikana koin kovaa koti-ikävää, mutta opiskelupaikkaa, ja lopulta kohdemaaksi valikoitui Alankomaat oli myös haastavaa ja rasittavaakin välillä, joten oma selviytyminen loi suunnitelmat maailmalle lähdöstä. Ainakin ensin InterRail-reissu Skype ja Facebook auttoivat paljon. Jo viikon jälkeen aloin selvästi aiempien kokemusten ja mielenkiintoisilta kuulostavien opintojen tärkeitä onnistumisen tunteita ja kasvatti paljon. kaikkien kavereiden luo Eurooppaan. viihtyä uudessa kaupungissa uusien ystävien ja koulun parissa. perusteella. Vaihtoprosessi alkoi jo hyvin paljon ennen maanvaihtoa, ja koska Minulle ehdottomasti haastavinta vaihtojaksolla oli opinnot, ja suosittelenkin pohtimaan ja tutkimaan todella tarkasti, mitä Liisa Kemppainen, rakennustekniikan koulutusohjelma: opiskelijavaihto Alankomaissa Vaihdossa ollessani matkustelin ympäri Hollantia ja kävin kämppikseni vanhempien luona Pariisissa, mutta muuten aika odottavan aika on pitkä, ajattelin, että itseä voisi valmistaa tulevaan kohdemaassa aikoo opiskella. Kohdemaasta, ulkomailla oleilusta ja Kiinnostuin vaihtoon lähdöstä jo lukiossa, mutta silloin vuosi tuntui meni opiskellessa. Hollannissa opiskelutahti on kova ja opettajien koitokseen perinpohjaisesti. Osallistuin siksi myös Metropolian uusista ihmisistä voi saada kovin monenlaisia juttuja irti, ja uskon, liian pitkältä ajalta olla poissa Suomesta perheen ja ystävien luota. odotukset ovat korkeat. Opin puolessa vuodessa varmasti tuplasti tarjoamalle kurssille kulttuurien välisestä kompetenssista. että valmistautuminen tulevaan on todella hyödyllistä. Elämä Kun tulin ammattikorkeakouluun ja kuulin vaihtomahdollisuuksista, enemmän kuin Suomessa ja nautin siitä. Vaihtojakso ei ollut ensimmäinen pidempi jakso ulkomailla minulle, vaihtarina voi olla hyvin hektistä, eikä monia juttuja kerkeä pohtimaan päätin heti lähteä. Toisena vuonna tuli päätöksen aika ja joten tiesin, ettei kaikki ole niin yksinkertaista kuin voisi kuvitella. lainkaan, joten etu- (ja jälkikäteen) on mielestäni hyvä tehdä niin. ensimmäiseksi valitsin Rotterdamin vaihtokohteeksi. Olin käynyt Salla Kalaniemi, Degree Programme in Laboratory Sciences: Student Exchange in the Netherlands The exchange period was a really great experience. The fondest memories I have are of the people I got to know there and a community spirit I had not experienced before. It was both exciting advance and also after the exchange. Being well prepared did not ruin anything for me, but helped me seize the day. My reasons to go to student exchange were very traditional: I and nice to see and experience new places with new people. Living I am feeling again an urge to travel. I just got back to Finland, but I m wanted to improve my language skills, I needed some change and in a strange country with unfamiliar people was sometimes also already planning new trips. At least first an InterRail trip to meet all I yearned for new experiences. It was obvious to me that I d go to challenging and exhausting, so the fact that I was able to survive my new friends in Europe. student exchange even before I had started my studies. Finally the Netherlands became my destination due to previous experiences and studies that sounded interesting. made me feel successful and I felt I grew a lot as a person. The most challenging aspect of my exchange was studies. Therefore Liisa Kemppainen, Degree Programme in Civil Engineering: Student Exchange in the Netherlands I recommend everyone to think very carefully what you would like I became interested in going to student exchange already in high The exchange process began much earlier than the actual exchange to study in the destination country and look into the options. You can school, but at that time a year seemed too long a time to be away started. Time goes slowly when one waits, so I thought I could get a lot out of the destination country, being abroad and meeting from family and friends. When I started my studies at Metropolia and prepare myself thoroughly before I d leave. Therefore I participated in new people; I believe that it s beneficial to prepare in advance. Life I heard of exchange possibilities, I immediately decided to go. During a course on intercultural competence, organised by Metropolia. For as an exchange student can be very hectic, and there isn t much the second year it was the time for a decision and the first thing I me the exchange was not the first longer period living abroad, so I time to think about everything, so I think it s worthwhile to do so in did was to decide on the destination, Rotterdam. I had been to the knew that everything was not as simple as one might imagine. Kuva/Photo: Salla Kalaniemi

13 24 25 Mukavinta vaihdossa oli uudet ihanat kansainväliset ystävät, joiden kanssa keksimme paljon puuhaa vapaa-aikana. Heihin olen pitänyt säännöllisesti yhteyttä myös vaihdon jälkeen. Melkein vuosi vaihdon jälkeen tapasimme vanhan vaihtoluokkamme kanssa Amsterdamissa ja päivitimme kuulumiset Hollannin Queen s Dayn merkeissä. Siksi olenkin sitä mieltä, että jokainen on valmis lähtemään vaihtoon, jos vain kiinnostaa. Kielitaidosta ei niin tarvitse välittää, koska sen kyllä oppii käyttämällä paikan päällä. Kannustan ehdottomasti kaikkia kokeilemaan rajojaan ja hyppäämään tuntemattomaan. Kaikesta selviää hyvällä asenteella. Sain vaihdosta erittäin paljon uusia kokemuksia, lisää itseluottamusta, hyvän kielitaidon, uuden kotikaupungin ja paljon muuta, jota ei voi edes luetella. En ollut aikaisemmin vaihdossa ennen Hollantia, mutta nyt hinku ulkomaille vain kasvaa. Valmistumisen jälkeen olen miettinyt lähteä ulkomaille joko jatkoopiskelemaan tai työharjoitteluun. Netherlands before and liked the country. However, Rotterdam was a new and unknown city to me, which was interesting. I went to student exchange in Rotterdam with an open mind, yet a bit frightened. During the first couple of days I felt homesick, but Skype and Facebook helped a lot. Already after one week I started to clearly enjoy the new city among new friends and new studies. During my exchange I travelled around the Netherlands and visited my roommate s parents in Paris, but otherwise my time was spent studying. In the Netherlands the pace of studies is fast and the teachers have high expectations. During the semester I learned twice as much than I would have back home and I enjoyed that. The best thing about the exchange was to meet wonderful new international friends with whom we didn t have trouble finding things to do. I have stayed in contact with them after the exchange. Almost a year after the exchange our exchange class met in Amsterdam where we celebrated Queen s Day together. I got a lot out of the exchange: new experiences, more selfconfidence, good language skills, new home town, and lots more which I cannot even begin to list. Before the semester in the Netherlands I had not been to student exchange, but now the urge to go abroad has only grown stronger. I have thought of doing graduate studies or a work placement abroad after I graduate. This is why I think that everyone is ready to go to student exchange if they are interested. You shouldn t worry about your language skills because you ll learn in practice once you get there. I would encourage everyone to try their limits and to jump into the unknown. You ll manage anything when you have the right attitude. Kuva/Photo: Liisa Kemppainen

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Box 4000 (Bulevardi 31) FI-00079 Metropolia, Finland (FI-00180 Helsinki, Finland) Tel. +358 9 7424 5000 Fax. +358 9 7424 5002 www.metropolia.fi/en www.facebook.com/metropoliaamk

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students 2 Sisällysluettelo Kansainvälisyydestä...................................... 3 Opiskelijavaihto.........................................

Lisätiedot

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille.

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Korkeakouluissa! METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU AALTO-YLIOPISTO ARCADA NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU HELSINGIN

Lisätiedot

From Local to Global: Thoughts on Responsibility

From Local to Global: Thoughts on Responsibility Maailmanvaihto ry:n jäsenlehti numero 2/2013 Volunteers Voices From Local to Global: Thoughts on Responsibility Globaalia vastuullisuutta rakentamassa Uudessa-Seelannissa Teema: Globaalivastuu Theme: Global

Lisätiedot

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija-

Lisätiedot

Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat. Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat. Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingin seudun kiinalaiset ja intialaiset osaajat Maija Merimaa & Taina Kiviniemi Helsingin kaupungin tietokeskus Sisällys Johdanto 5 Tutkimuksen toteutus 7 Uudenmaan kiinalainen ja intialainen väestö

Lisätiedot

Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary Work as Peace Work

Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary Work as Peace Work Maailmanvaihto ry:n jäsenlehti numero 2/2015 Volunteers Voices Vapaaehtoiset rauhan lähettiläinä: Kokemuksia Indonesiasta s. 10 TEEMA/THEME: Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary

Lisätiedot

2/ 2 0 0 7. Evaluaatioleiriläiset keskustelivat vapaaehtoisvuoden

2/ 2 0 0 7. Evaluaatioleiriläiset keskustelivat vapaaehtoisvuoden 2/ 2 0 0 7 Evaluaatioleiriläiset keskustelivat vapaaehtoisvuoden kokemuksistaan Pääkirjoitus Moninaisuus kulttuurivaihdon ilo ja haaste V almennusleiri elokuussa vapaaehtoistyöhön lähteville suomalaisille

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news New Fulbright Partner: University of Tampere Finnish and American Fulbright Grantees 2013-2014 Työharjoittelussa Fulbright Centerissä: näköalapaikka kulttuurivaihtoon Elämää Atlantin toisella puolella

Lisätiedot

MAAILMANVAIHTO RY:N JÄSENLEHTI 4/09. Islannin seminaari s. 12

MAAILMANVAIHTO RY:N JÄSENLEHTI 4/09. Islannin seminaari s. 12 NEWSLETTER MAAILMANVAIHTO RY:N JÄSENLEHTI 4/09 Islannin seminaari s. 12 1 Puoli vuotta isäntäperheenä Half a year as a host family Tiina Suomalainen Alinan lähdöstä kotimaahansa on nyt kulunut yli puoli

Lisätiedot

2014 See U @ #arenacareerfair

2014 See U @ #arenacareerfair #ARENAcareerfair 2014 See U @ #arenacareerfair #hotjobs #skills Open position #jobs #CV #hotjobs Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Ura- ja rekrytointipalvelut PL 21210 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Lisätiedot

LAUANTAI 17.1.2015 VIIKKO 3

LAUANTAI 17.1.2015 VIIKKO 3 P YHÄJOEN KUULUMISET LAUANTAI 17.1.2015 VIIKKO 3 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Pyhäjoen lukio mukana kansainvälisessä projektissa OPPIMINEN Pyhäjoen lukiolla vieraili syksyllä 2014 AVITAE -projektin

Lisätiedot

Päivä vapaaehtoisena Costa Ricassa, Meksikossa ja Etelä-Koreassa s.8

Päivä vapaaehtoisena Costa Ricassa, Meksikossa ja Etelä-Koreassa s.8 Maailmanvaihto ry:n jäsenlehti numero 4/2013 Volunteers Voices Teema: ICYE-vapaaehtoistyö Theme: ICYE volunteering Päivä vapaaehtoisena Costa Ricassa, Meksikossa ja Etelä-Koreassa s.8 2 pääkirjoitus Seisoin

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja ammatillisen osaamisen moninaisuus KOKEMUKSIA AMMATTIKORKEAKOULUN LUOVILTA ALOILTA

Maahanmuuttajat ja ammatillisen osaamisen moninaisuus KOKEMUKSIA AMMATTIKORKEAKOULUN LUOVILTA ALOILTA Maahanmuuttajat ja ammatillisen osaamisen moninaisuus KOKEMUKSIA AMMATTIKORKEAKOULUN LUOVILTA ALOILTA Toim. Matti Rantala Maahanmuuttajat ja ammatillisen osaamisen moninaisuus Maahanmuuttajat ja ammatillisen

Lisätiedot

Editor s Note. Sisältö. Viri Lactis ry kiittää toiminnan tukemisesta vuonna 2012. Hallitus 2013 (kuvasta puuttuu osa)

Editor s Note. Sisältö. Viri Lactis ry kiittää toiminnan tukemisesta vuonna 2012. Hallitus 2013 (kuvasta puuttuu osa) Viri Lactis 1/2013 Viri Lactis -lehti 2013 35. vuosikerta n:o 1/2013 Sisältö Editor s Note 3 Puheenjohtajan tervehdys! 4 ISSN 0356-925X Greetings from the chair! 5 Viri Goes to Italy 6 Julkaisija: Viri

Lisätiedot

Maailmanvaihto ry:n jäsenlehti numero 2/2014 Volunteers Voices. Intiassa s. 14

Maailmanvaihto ry:n jäsenlehti numero 2/2014 Volunteers Voices. Intiassa s. 14 Maailmanvaihto ry:n jäsenlehti numero 2/2014 Volunteers Voices ssa u l u o k n ä m ä l E Intiassa s. 14 2 pääkirjoitus Punottavat silmät, vanhempien vakavat kasvot, poikaystävän surullinen katse Ai mitä

Lisätiedot

englanniksi International education Asiakaspalvelun turvallisuus Teknillisen koulutuksen juhlavuosi Kansainvälistä koulutusta

englanniksi International education Asiakaspalvelun turvallisuus Teknillisen koulutuksen juhlavuosi Kansainvälistä koulutusta 4 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS International education Kansainvälistä koulutusta 4 Asiakaspalvelun turvallisuus Safety in Customer Service

Lisätiedot

Sisältö. Viri Lactis ry kiittää toiminnan tukemisesta vuonna 2012. Hallitus 2013. Viri Lactis -lehti 2013 35. vuosikerta n:o 1/2013 ISSN 0356-925X

Sisältö. Viri Lactis ry kiittää toiminnan tukemisesta vuonna 2012. Hallitus 2013. Viri Lactis -lehti 2013 35. vuosikerta n:o 1/2013 ISSN 0356-925X Viri Lactis 1/2013 Sisältö Viri Lactis -lehti 2013 35. vuosikerta n:o 1/2013 ISSN 0356-925X Julkaisija: Viri Lactis ry Päätoimittaja Anish Kiran Toimitusihteerit Viri Lactis ry:n hallitus Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 1 (41) Kevät/Spring 2005 Charles Kamm Gives Voice to Finnish Music pages 12-13 Tässä numerossa / In this issue: New Grant in Civil Engineering... (page 4) Amerikkalaisten

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 14 Nro 2 (40) Syksy/Fall 2004 Hoops and Human Nutrition pages 12-13 Tässä numerossa / In this issue: 360 000 dollaria opintoihin ja tutkimukseen USA:ssa... (sivu 4)

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

Modernin humanistin matkassa kohderyhmän kvalitatiivinen analyysi Tutkimusraportti

Modernin humanistin matkassa kohderyhmän kvalitatiivinen analyysi Tutkimusraportti Modernin humanistin matkassa kohderyhmän kvalitatiivinen analyysi Tutkimusraportti Finnish Tourist Board/ Visit Finland Antti Rannisto, TNS Gallup Huhtikuu 2012 Projektinumero: 220102133 Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen 2012

Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen 2012 Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen 2012 Matkailun edistämiskeskus, Helsinki 2012 Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen 2012 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220102140 TNS Gallup Oy,

Lisätiedot

Fogue 2008 Jyväskylän yliopiston sosiologian,

Fogue 2008 Jyväskylän yliopiston sosiologian, Fogue 2008 Jyväskylän yliopiston sosiologian, yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön ainejärjestö Fokuksen julkaisu. Päätoimittaja: Teppo Mäkinen Painopaikka: Jyväskylän yliopistopaino Painos: 200 16.6.2008

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Kiitos kuuluu vapaaehtoisille. Thanks to our volunteer co-workers. yksy tuo tullessaan mukanaan odotuksen tunteen myös Maailmanvaihtoon.

Pääkirjoitus. Kiitos kuuluu vapaaehtoisille. Thanks to our volunteer co-workers. yksy tuo tullessaan mukanaan odotuksen tunteen myös Maailmanvaihtoon. Pääkirjoitus S yksy tuo tullessaan mukanaan odotuksen tunteen myös Maailmanvaihtoon. Miten vapaaehtoistyökausi alkaa maailmalle juuri lähteneillä suomalaisilla sekä Suomeen saapuneilla ulkomaalaisilla.

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 Luokallani ei ole ketään, joka ei olisi saanut työpaikkaa molempina kesinä. VAMK YOURSELF TO WORK 5 ENERGINEN TULEVAISUUS 6 11 Mahtavaa, että sain aloittaa työnjohdon harjoittelun

Lisätiedot

Pörssi ry:n juhlavuosimerkki

Pörssi ry:n juhlavuosimerkki Pörssi ry:n juhlavuosimerkki Selaapa tämän vuoden mitä tahansa Pörssikurssia, niin et voi välttyä lukemasta meneillään olevasta juhlavuodesta. Arvoisa ainejärjestömme on elättänyt itsensä 0 vuoden ikään.

Lisätiedot

Näkökulmia kielen oppimisen käytäntöihin Perspectives on Language Learning in Practice

Näkökulmia kielen oppimisen käytäntöihin Perspectives on Language Learning in Practice Näkökulmia kielen oppimisen käytäntöihin Perspectives on Language Learning in Practice Turun yliopiston kielikeskus 30 vuotta University of Turku Language Centre 30-year Celebration Minna Maijala, Timo

Lisätiedot

Testaa: Mihin kaupunginosaan kuulut? s. 6. kuuluviin. s. 20

Testaa: Mihin kaupunginosaan kuulut? s. 6. kuuluviin. s. 20 Testaa: Mihin kaupunginosaan kuulut? s. 6 Jalkapallofanien ääni kuuluviin s. 20 3 2015 SISÄLTÖ OPISKELIJAELÄMÄÄ OULULAISITTAIN 4 TESTAA MISSÄ OULUN KAUPUNGINOSASSA SINUN TULISI ASUA 6 120 DAYS IN FINLAND

Lisätiedot

N 1. Äänitaiteesta4. Liikeaikakone7 Class8 estetiikka ja etiikka10 Piirustuksen ja havainnon Super-8,

N 1. Äänitaiteesta4. Liikeaikakone7 Class8 estetiikka ja etiikka10 Piirustuksen ja havainnon Super-8, Kuvalehti nro 1 2012 Äänitaiteesta4 Liikeaikakone7 Master Ekologia, Class8 estetiikka ja etiikka10 Piirustuksen ja havainnon Super-8, opetuksesta11 4k, Electric Jolts and Jumper Sculptural Cables12 Opera18

Lisätiedot