Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students"

Transkriptio

1 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Box 4000 (Bulevardi 31) FI Metropolia, Finland (FI Helsinki, Finland) Tel Fax Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

2 2 Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for students 3 sisällys Kansainvälisyydestä... 3 Opiskelijavaihto... 6 Harjoittelu ulkomailla...26 Lyhyet opiskelijavaihdot...40 Kotikansainvälistyminen...60 Lisätietoja kansainvälistymismahdollisuuksia...69 Yhteystiedot...70 kansainvälisyydestä Tervetuloa opiskelemaan Metropoliaan, kansainväliseen ammattikorkeakouluun! Metropolia lupaa opiskelijoilleen, että kansainvälisyys on osa opintoja ja että Metropoliasta valmistuu kansainvälisiä osaajia. Tähän oppaaseen on koottu tietoa erilaisista kansainvälistymisen mahdollisuuksista Metropoliassa opiskelun aikana ja innostavia kokemuksia Metropolian opiskelijoilta. Mutta miksi kansainvälistyä jo opintojen aikana? Mitä hyötyä siitä on? Eräs tärkeä syy oppia kansainvälisiä taitoja on työelämän vaatimukset. Valmistumisensa jälkeen opiskelijoilla ei yleensä ole vaihtoehtoja, kuuluuko työtehtäviin kansainvälisiä tehtäviä useimmiten ne ovat välttämättömyys. Siksi kansainvälisten taitojen harjoittaminen kannattaa aloittaa jo opiskelun yhteydessä. Kansainväliset taidot eivät rajoitu vain omaan koulutusalaan, vaan ovat hyödyksi laajalti työelämässä ja toki myös yksityisessä elämässä. Joskus työuran aikana työnkuva saattaa muuttua, jotkut haluavat ehkä vaihtaa kokonaan alaa. Työ saattaa myös viedä asumaan toiseen kulttuuriin. Kansainväliset taidot seuraavat kuitenkin mukana ammatista toiseen. Samoin arkielämässä Suomessa monikulttuuriset kohtaamiset lisääntyvät ja kansainväliset taidot tuovat kenties uudenlaista ulottuvuutta omaan arkeen. Ja ehkä tärkein syy: kansainvälisessä toiminnassa saa uusia ystäviä eri puolilta maailmaa. Tämän oppaan kertomuksissa opiskelijat mainitsevat useimmiten kansainvälisten kurssien, vaihtojen ja harjoittelujen parhaaksi puoleksi uudet ystävät. Lisäksi eri kulttuureihin tutustumalla oppii myös itsestään. Erilaisten contents Being International... 3 Student Exchange... 6 Work Placement Abroad...26 Short-Term Student Mobility...40 Internationalisation at Home...60 Further Information on International Opportunities...69 Contact Information...72 Being International Welcome to study at Metropolia, an international university of applied sciences! Metropolia promises its students that internationality is part of their studies, and that Metropolia graduates are international experts. In this guide, you will find information about different possibilities for internationalisation during your studies at Metropolia. In addition, you can read about Metropolia students inspiring experiences. But why should you become international already during your studies? What s the use? One important reason to learn international skills is the working life and the demands it sets. After graduating most students do not have a choice on whether their job will have international aspects most often they are a necessity. Therefore it is advisable to start practicing your international skills already during your studies. International skills are not limited to just your own field of study, but are of use also in working life and in personal life. Sometimes the job description might change during the career; some may even want to change their entire profession. Work opportunities might also take you to a new country. International skills, however, are not left behind, but follow along from one profession to another. And maybe the most important reason: you will get new friends from all over the world in international activities. Most students who have written about their international experiences for this guide mention that the best part in the international courses, exchanges, and work placements were the new friends they met. In addition, you will learn about yourself when you get to know different cultures. Coming to contact with new ways of life and cultures broadens one s mind and helps to find new ways of thinking and skills.

3 4 Kansainvälisyydestä Being International 5 elämäntapojen ja kulttuurien kohtaaminen avartaa ajatuksia ja auttaa löytämään uusia näkökulmia ja taitoja. Kansainväliset taidot Kansainvälisiin taitoihin kuuluu itsestään selvästi kielitaito, mutta kansainvälisyys ei kuitenkaan ole pelkästään eri kielten opettelemista. Kansainvälisiin taitoihin kuuluu myös muun muassa taito ymmärtää muita kulttuureja ja eri tavalla kommunikoivia ihmisiä, eri maiden ja kulttuurialueiden tunteminen sekä kansainvälisten verkostojen ylläpitäminen. Metropoliassa omia kansainvälisiä taitoja voi kehittää esimerkiksi opiskelijavaihdossa ja ulkomaan harjoitteluissa, mutta kansainvälistyä voi myös kotimaassa opintojen ohessa. Vaihto-opiskelussa voi oppia tietoja ja taitoja, joita ei kotimaassa välttämättä ole tarjolla. Oppimalla uusia tapoja opiskella voi myös saada uusia ideoita ja motivaatiota omaan opiskeluunsa. Jos suorittaa harjoittelua ulkomailla, pääsee tutustumaan maan arkielämän lisäksi maan työskentelytapoihin. Uusiin ihmisiin tutustumalla voi luoda myös hyödyllisiä työelämäkontakteja. Kansainvälisiä taitoja kannattaa kartuttaa tietoisesti jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen. Tästä oppaasta saa vinkkejä kansainväliselle polulle. Oppaan lopusta ja Tuubista löytyy kansainvälisten koordinaattorien ja harjoitteluvastaavien yhteystiedot he auttavat sinua mielellään pohtimaan vaihtoehtojasi oman koulutusalasi mukaisesti. Mukavaa opiskeluaikaa! Lisätietoja: Tuubin kansainväliset tiedotteet opiskelijoille: Omat asetukset > Tiedotteiden tilaus > Aihealue > Kansainväliset tiedotteet opiskelijoille Tuubi: Opiskelijoille > Kansainvälisyys ja opiskelijavaihto International Skills International skills include language skills, of course, but internationalisation is not just about learning different languages. International skills include e.g. the ability to understand different cultures and people who communicate differently, knowledge on different countries and cultural areas, and keeping up international networks. In Metropolia, you can develop international skills, for instance, in student exchange and work placement abroad, but you can also become international at home alongside your studies. While in student exchange you can learn new knowledge which might not be available in your home institution. By learning new ways of studying you can also get new ideas and motivation for your studies. If you carry out your work placement abroad, you will get to know the everyday life and the working life of the country. By meeting new people you can also create useful professional contacts. It is advisable to consciously improve your international skills from the first year of studies onwards. You can get tips for your own international path from this guide. In the end of the guide and in Tube you can find the contact details of international coordinators and work placement coordinators they will gladly help you to think of different options according to your field of study. Enjoy your studies! Further information from: International announcements for students in the Tube: My Settings > Announcement Subscriptions > Category > International Announcements (Students) Tube: For Student > International Metropolia and Student Exchange

4 6 Opiskelijavaihto Student Exchange 7 Opiskelijavaihto Mitä opiskelijavaihto on? Opiskelijavaihto on täysipainotteista opiskelua ulkomaisessa korkeakoulussa. Opiskelijavaihtoon haetaan tiettyinä hakuaikoina Metropolian sisäisessä haussa. Vaihtoon voi hakea joko yhdeksi lukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi riippuen kohdekorkeakoulusta. Vaihto-opiskelu on normaalia tutkintoon tähtäävää opiskelua ja opiskeluajalta pitää saada opintopisteitä. Vaihtokohteessa suoritettavista opinnoista sovitaan etukäteen koulutusohjelmassa ja ne hyväksiluetaan osaksi tutkintoa. Miksi opiskelijavaihtoon? Opiskelijavaihto on erinomainen tapa tutustua toiseen kulttuuriin syvemmin ja parantaa kielitaitoaan. Opiskelijavaihdon kautta voi myös päästä syventämään tietojaan ja taitojaan sellaisille opintojaksoille, joita ei ole tarjolla omassa korkeakoulussa. Vaihtoehtoja on paljon, sillä Metropolialla on useita yhteistyökorkeakouluja lähes joka mantereella. Vaihtoon valmistautuminen Vaihtoaikaan on hyvä alkaa valmistautua jo opiskelujen alusta lähtien. Vaihtokorkeakouluihin voi tutustua koulutusaloittain Metropolian verkkosivuilla kohdassa Tietoa Metropoliasta > Kansainvälisyys. Useat vaihtosopimukset on tehty tiettyjen koulutusohjelmien kanssa koulutusalasta riippuen. Myös kieliopinnot on hyvä aloittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Osassa vaihtokorkeakouluista opetusta tarjotaan englanniksi, mutta ei kaikissa. Ja vaikka kursseja tarjottaisiin englanniksi, ainakin kohdemaan kielen perusteiden hallinta helpottaa arkielämää. Ennen vaihtoa on tärkeää kiinnittää huomiota opintojen suunnitteluun. Opintojen tulee edetä normaalisti, jotta voi lähteä opiskelijavaihtoon. Lisäksi hyvin suoritettujen perusopintojen ansiosta vaihto-opiskelusta saa mahdollisimman paljon irti. Vaihtokohteen valinta Kun harkitsee vaihtokohdetta, on tärkeää tutustua hakukohteessa tarjolla oleviin opintoihin, opetuskieleen sekä vaihtokorkeakoulun lukukausien ajoitukseen, jotka saattavat varsinkin Euroopan ulkopuolella olla hyvin erilaisia Metropolian lukukausiin verrattuina. Student Exchange What Is Student Exchange? Student exchange means studying as a full-time student in a higher education institution abroad. Students can apply to exchange during Metropolia s specific internal application periods. Students can apply to exchange for either one semester or for an academic year depending on the host institution. Students must gain study credits during the exchange, as the studies done at the host institution will be a part of the students degree at Metropolia. Before the exchange period, the student agrees on the studies to be done at the host institution with a representative of his/her degree programme. The credits gained during the student exchange will then be transferred and recognised as a part of the degree at Metropolia after the exchange period. Why Go on Student Exchange? Student exchange is an excellent way to get to know another culture more deeply and to improve your language skills. Through student exchange you can also have a chance to deepen your knowledge and skills on certain courses which are not available at the home institution. There are many choices available, since Metropolia has several partner universities on nearly every continent. Preparing for Student Exchange It is good to start preparing for student exchange already from the beginning of your studies. You can take a look at the partner universities of each study field at Metropolia s website: > About Us > International Metropolia. Many exchange agreements have been made with specific degree programmes, depending on the field of study. It is also advisable to start studying languages already during the first study year. Some of the partner universities offer courses in English, but not all. And even though the courses would be in English, knowing at least the basics of the language spoken in the host country will help in the everyday life. Before the exchange, it is important to take time to plan the studies. Studies at Metropolia must advance normally for a student to be able to go to student exchange. In addition, having completed the basic studies with good grades helps in getting the most out of the studies abroad. Choosing Your Exchange Destination When you are thinking of which exchange destination to choose, it is important to look into the studies offered at the host university, the study language and the timing of the host university s semesters,

5 8 Opiskelijavaihto Student Exchange 9 Kannattaa myös pohtia useampia vaihtokohteita, sillä varsinkin Nordplus kanssa. Nämä korkeakoulut sijaitsevat yleensä Euroopan Oman vaihtopaikan eli ns. freemover-vaihdon järjestämiseen täytyy Euroopan ulkopuolisiin ja englanninkielisiin maihin voi olla enemmän Nordplus-vaihto-ohjelman kautta voi päästä opiskelijavaihtoon ulkopuolella: Aasiassa, Oseaniassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa varata paljon aikaa, sillä opiskelija tekee kaikki järjestelyt itse. On hakijoita kuin vaihtopaikkoja on tarjolla. Pohjoismaihin ja Baltian maihin. Nordplus-ohjelma toimii erilaisten sekä Afrikassa. myös hyvä huomata, että näissä opiskelijavaihdossa joutuu yleensä Vaihto-ohjelmat verkostojen kautta, ja vaihtojen kesto ja apurahat vaihtelevat verkostoittain. Metropolian partnerikorkeakorkeakoulujen kanssa on sovittu, maksamaan vaihtokorkeakoulun lukukausimaksut. Metropolian vaihtoapurahaa ei ole mahdollista saada yksityisten yritysten Erasmus että vaihto-opiskelijan ei tarvitse maksaa vaihtokorkeakoulun tarjoamien vaihto-ohjelmien kautta järjestettyihin opiskelijavaihtoihin. EU:n Erasmus-vaihto-ohjelman kautta voi hakea vaihtoon useimpiin Metropolian eurooppalaisiin yhteistyökorkeakouluihin. Erasmus- Muut verkostot Metropolian eri koulutusaloilla on sopimuksia eri maiden lukukausimaksuja. Tästä on tosin poikkeuksia joissakin kohteissa, joten on hyvä tarkistaa asia kv-koordinaattorilta. Opiskelijavaihtoon hakeminen vaihtoon voi hakea joko yhdeksi lukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi. korkeakoulujen kanssa myös muiden vaihto-ohjelmien kautta. Opiskelijavaihtoon voi hakea kahdesti vuodessa Metropolian Vaihdon kesto on 3 12 kuukautta vaihtokorkeakoulun lukukausien Näihin kuuluvat mm. FIRST-verkostot Venäjän lähialueille sekä Freemover-opiskelijavaihto sisäisessä haussa. Päähaku järjestetään joulu tammikuussa, ajoituksen mukaan. North-South-South-verkostot kehitysmaihin. Jos Metropolian partnerikorkeakouluista ei kuitenkaan löytyisi jolloin on mahdollista hakea vaihtokorkeakouluihin joko seuraavan mieleistä vaihtopaikkaa, on opiskelijavaihtopaikka mahdollista lukuvuoden syys- tai kevätlukukaudeksi tai koko lukuvuodeksi. Erasmus-opiskelijavaihtoon voi lähteä vain kerran elämänsä aikana, Kahdenväliset sopimukset järjestää itse. Vaihtoon haetaan normaalisti Metropolian sisäisessä Syyskuussa järjestetään vielä ns. jälkihaku kevätlukukaudeksi jäljellä mutta Erasmus-vaihdon lisäksi voi lähteä Erasmus-työharjoitteluun. Metropolian koulutusaloilla ja -ohjelmilla on lisäksi useita haussa. Koulutusohjelman on hyväksyttävä vaihtokorkeakoulu ja oleviin vaihtopaikkoihin. kahdenvälisiä opiskelijavaihtosopimuksia partnerikorkeakoulujen suunnitellut opinnot. which may differ a lot from Metropolia s semester dates, especially You can be an Erasmus exchange student only once in a lifetime, Bilateral Agreements internal student exchange application periods. The degree outside Europe. but in addition to Erasmus student exchange you can also apply for Metropolia s fields of study and degree programmes have also programme must accept the desired host institution and the planned Erasmus work placement. many bilateral agreements with partner institutions. These partner studies. It is also advisable to think of several options for student exchange. institutions are usually located outside Europe; in Asia, North and There may be more applicants to some universities than Metropolia Nordplus South America, Oceania, and Africa. The student applying to free-mover student exchange must reserve has exchange places in the agreement, especially to those outside The Nordplus exchange programme enables students to apply for a lot of time for the exchange preparations, since the student Europe and in the English speaking countries. student exchange in the Nordic and Baltic countries. The Nordplus Metropolia has agreed with the partner institutions that the prepares the exchange independently. It is also good to notice that Exchange Programmes programme is administered through different networks. The duration and the amount of exchange grants vary in different networks. exchange students do not have to pay tuition fees to the host university. However, there are some exceptions to this, so it is best a free-mover exchange student must usually pay any tuition fees there might be at the host institution. It is not possible to receive a Erasmus to check this with your international coordinator. student exchange grant from Metropolia for student exchanges that Through the EU-funded Erasmus exchange programme you can Other Networks are organised by private companies. apply to most of Metropolia s European partner universities. You can apply to Erasmus exchange for one semester or for the whole Metropolia s study fields have agreements also through other networks with universities in various countries. These include e.g. Free-mover Student Exchange If you should not find a suitable exchange destination from the Applying to Student Exchange academic year. The duration of the exchange is 3 12 months, FIRST networks to Russia and North-South-South networks to partner universities of Metropolia, it is possible to arrange your You can apply to student exchange twice a year during Metropolia s according to the length of the semesters in the host institution. developing countries. exchange independently. The students wishing to go to so-called internal application periods. The main application period is in free-mover student exchange apply normally during Metropolia s December January. During this application period it is possible to

6 10 Opiskelijavaihto Student Exchange 11 Metropolian sisäisessä haussa vaihtoon hyväksytyt opiskelijat täyttävät erikseen kohdekorkeakoulun hakemuksen. Vaihto-opiskelu vahvistuu vasta kohdekorkeakoulun hyväksynnän myötä. Koulutusohjelmasta riippuen vaihtoon voi lähteä toisena, kolmantena tai neljäntenä vuonna. Vaihtoon ei voi hakea vielä ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi eikä vaihtoon voi lähteä enää normiajan jälkeen. Kansainvälisten asioiden koordinaattorit järjestävät hakuaikojen yhteydessä infotilaisuuksia, joissa kerrotaan tarkemmin opiskelijavaihdosta ja kohdekorkeakouluista. Näistä hakuinfoista tiedotetaan Tuubin tiedotteiden kautta. Kv-koordinaattorin kanssa voi myös sopia tapaamisajan, jos haluaa keskustella yksilöllisesti vaihtomahdollisuuksista. Koulutusohjelman opettajien ja suunnittelijoiden kanssa kannattaa keskustella omien opintojen kannalta vaihdolle parhaasta ajankohdasta ja opiskelijavaihdon opinnoista. Vaihtoon valinnan kriteerejä Opiskelijavaihtoon valitsemisen kriteerejä Metropolian sisäisessä haussa ovat mm. opintomenestys ja opintojen normaali eteneminen, motivaatio, tavoitteellinen ja oma-aloitteinen opiskeluasenne, kielitaito sekä aktiivisuus kansainvälisessä toiminnassa, esim. kansainvälisessä tutoroinnissa. Kohdekorkeakoulujen valinnat puolestaan perustuvat koulujen omiin valintakriteereihin. Vaihtoajan rahoittaminen Jos opiskelija on kelpoinen opintotukeen, myös opiskelijavaihtoon voi saada opintotukea, asumislisää ja korotettua opintolainaa. Metropoliasta saa myös vaihto-ohjelmakohtaisia apurahoja vähintään kolme kuukautta kestäviin opiskelijavaihtoihin. Näiden lisäksi vaihtoaikaan tarvitsee useimmiten omaa rahoitusta, mikä kannattaa ottaa huomioon hyvissä ajoin ennen lähtöä. Lisätietoja opiskelijavaihdosta saa: Tuubista: Opiskelijoille > Kansainvälisyys ja opiskelijavaihto > Opiskelijavaihto Kansainvälisten asioiden koordinaattoreilta Koulutusohjelmasta apply to the partner universities for the following autumn or spring semester or for the whole academic year. The so-called secondary application period is organised every September for the student exchange places that are left for the following spring semester. The students who have been selected to student exchange in Metropolia s internal application process must then fill in the host institution s application materials. Student exchange will be confirmed only after the host institution has accepted the applicants. Depending on the degree programme, the students can go to exchange during their second, third, or fourth study year. It is not possible to go to student exchange either during the first study year or after the normative duration of studies. The international coordinators organise info sessions during the application periods where you can get more information on student exchange and the partner universities. You can find information on the info session times and places via Tube announcements. You can also plan a meeting with your international coordinator, if you would like to discuss your exchange possibilities individually. You can discuss the studies at the host institution and the best timing of the student exchange in your degree programme. Student Exchange Selection Criteria The criteria used in the internal exchange student selection at Metropolia include e.g. success in and progress of studies, motivation, goal-oriented and independent attitude towards studies, language skills, and international activities, such as international tutoring. As for the host institutions, they select their incoming exchange students according to their own criteria. Financing Student Exchange If you are entitled to the student financial aid from KELA, you can apply for it for the student exchange period as well. You can also get exchange programme specific grants from Metropolia for the student exchanges that last over three months. In addition to these, students usually need to have their own funding for the study period abroad. This is important to take into account well before the exchange period begins. Further information on student exchange from: Tube: For Student > International Metropolia and Student Exchange > Student Exchange International coordinators Degree Programme

7 12 13 Hanna Häyhä, esittävän taiteen koulutusohjelma: opiskelija-vaihto Portugalissa matkustelemaan. Ihastuin Lissaboniin ja vietinkin siellä useita viikonloppuja kevätlukukauden aikana. Rakastuin lissabonilaiseen kaiken, mitä he sanoivat. Sen sijaan muilla kursseilla olin välillä pulassa, sillä en aina ymmärtänyt portugalinkielistä opetusta. Lähdin teatterialan vaihto-opiskelijaksi Portugalin Portoon. Olin jo mieheen, jonka kanssa olen edelleen yhdessä. Kesällä aion taas Kielenkin suhteen opin lopulta olemaan armollinen. Kaikki järjestyy, pitkään halunnut päästä ulkomaille opiskelemaan ja itsenäistymään. lähteä hänen luokseen ja parhaillaan suunnittelen soveltavan ajattelin. Portugalin valitsin, koska halusin mahdollisimman kauas teatterin produktiota Portugaliin. kotimaastani, ja Euroopassa tämän kauemmas ei voinut päästä. En osallistunut vaihto-opiskelijatapahtumiin, ja osittain juuri siksi sain Ystäväni aiemmilta vuosikursseilta suosittelivat Porton teatterikoulua Vaihtokouluni ESMAE (A Escola Superior de Música, Artes e paljon paikallisia ystäviä. Asuin portugalilaisten kanssa, opiskelin ja kertoivat sen opetustarjonnasta. Innostuin kaikesta kuulemastani Espectáculo) muodostui toiseksi kodikseni. Koulupäivät olivat portugalilaisten kanssa ja rakastuin portugalilaisiin. Sain tutustua ja pistin pyörät pyörimään. pitkiä, mistä pidin. Haalin opetusta niin paljon, että opiskelin kaupunkien ja maaseudun autenttiseen elämään ja monenlaisiin koululla joka arkipäivä Opiskelin nykytanssia, liikeilmaisua, ihmisiin, joista suurin osa oli vieraanvaraisia ja sydämellisiä. Ennen Vaihtoajastani kehkeytyi mahtava kokemus. Aluksi oli tosin laulua, Feldenkrais-tekniikkaa ja commedia dell artea. Olin mukana kaikkea sain tietysti tutustua itseeni uudessa ympäristössä ja sain myös vaikeaa. Portugalin kielen puhuminen osoittautui lähes commedia dell arte -produktiossa, jossa esitin Il Capitanoa, suomea huomata, että pärjään omillani, mikä oli ehkä vaihtoaikani tärkein mahdottomaksi tehtäväksi. Alussa koin myös yksinäisyyden ja koti- puhuvaa pöyhkeilevää upseeria. Fyysisessä teatterissa kieli ei ole havahtuminen. ikävän tunteita. Päätin kuitenkin urhoollisesti antaa mahdollisuuden ongelma: keho kertoo kaiken olennaisen. Produktion ohjaajat olivat seikkailulle ja lähdin heti vaihtoni alkupuolella Lissaboniin ja Madridiin Iso-Britanniasta, mikä oli minulle pelastus, sillä saatoin ymmärtää Hanna Häyhä, Degree Programme in Performing Arts: Student Exchange in Portugal Lisbon and Madrid. I fell for Lisbon and I spent many weekends there during the spring semester. I also fell in love with a local man, me, since I could understand everything they said. I had sometimes trouble with the other courses, because I couldn t always follow I went to student exchange in the field of theatre studies in Porto, and we continue to be together. In the summer I am planning on the tuition in Portuguese. However, I learned to be lenient to myself Portugal. I had felt for a long time that I wanted to go abroad to meeting him again in Lisbon and I am organising an applied theatre even with the language. Everything will work out, I thought. study and to become more independent. I chose Portugal, since production in Portugal. I wanted to go as far as possible from my home country, and in I did not participate in exchange student activities, and partly Europe, you can t go further from Finland than Portugal. My friends My exchange institution ESMAE (A Escola Superior de Música, because of that I got many local friends. I lived with Portuguese who had started their studies earlier had recommended the theatre Artes e Espectáculo) became my second home. The school days people, studied with Portuguese people and fell in love with the school in Porto and they told me about the curriculum there. I was were long, which suited me fine. I hoarded so many courses that I Portuguese. I got the chance to get to know the authentic life in the excited about everything I heard and I set the wheels in motion. was at school every weekday from 9 am to 7 pm. I studied modern cities and countryside and also many kinds of people, who were dance, movement expression, singing, Feldenkrais technique, mainly hospitable and warm-hearted. Above all, I got the chance My exchange was an amazing experience. Although in the and commedia dell arte. I was involved in a commedia dell arte to get to know myself in a new environment and I noticed that I beginning it was also difficult. Speaking Portuguese turned out to production, where I played Il Capitano, a Finnish-speaking, arrogant, can make it on my own, which was perhaps the most important be an impossible task. In the beginning I sometimes felt lonely and complacent officer. In physical theatre the language is not a awakening during my student exchange. and homesick. However, I decided to bravely give the adventure problem: the body says everything that is essential. The directors of Kuva/Photo: Hanna Häyhä a chance and right in the start of my exchange I went travelling to the production were from Great Britain, which was a salvation for

8 14 15 Jasmin Taipale, liiketalouden koulutusohjelma: opiskelijavaihto Kanadassa Haaveilin opiskelijavaihtoon lähtemisestä jo lukiossa, mutta tunsin olevani vielä liian nuori lähteäkseni yksin ulkomaille opiskelemaan ja asumaan. Kun pääsin opiskelemaan ammattikorkeakouluun, kuulin jo ensimmäisenä orientointipäivänä Metropolian loistavista opiskelijavaihtomahdollisuuksista. Päätin heti silloin, että haen vaihtoon. Kielitaidon parantuminen, kansainvälisten kokemusten karttuminen, mahdollisuus ulkomailla asumiseen ja uusien kontaktien luominen olivat merkittävimmät syyni opiskelijavaihtoon hakeutumiseen. Vaikka monissa vaihtokohteissa opiskelut suoritetaan englanniksi, halusin hakeutua sen lisäksi maahan, jonka oma kieli on englanti. Siksi hain opiskelemaan Vancouveriin Kanadaan. Opiskeleminen tuntui aluksi haastavalta, sillä opiskelujen rytmi oli hyvin erilainen kuin meillä Suomessa. Kursseilla oli välikokeita, ryhmä- sekä yksilötehtäviä sekä paljon työtä ennen varsinaisia lopputenttejä. Pian kuitenkin totuin vauhtiin ja opiskelut sujuivat kuin itsestään. Vancouver tarjosi upeat harrastusmahdollisuudet. Saman päivän aikana oli mahdollista lasketella, pyöräillä, uida, patikoida tai kokeilla rullaluistelua. Kanadan luonto on uskomattoman kaunis. Mereltä voi bongata valaita ja luonnonpuistosta monenmoista kasvillisuutta ja eläimiä. Vaihto-opiskelujeni aikana useat uudet ystävät avarsivat omaa katsomustani ja heidän kanssaan pääsin kokemaan mitä uskomattomimpia reissuja, kulttuuri- ja ruokaelämyksiä sekä ennen kaikkea rakentamaan ystävyyttä. Kaikki tavoitteeni, jotka vaihto-opiskelulle asetin ennen matkaan lähtemistä, toteutuivat yli odotusten, tärkeimpänä englannin kielen parantuminen. Mikäli päätät hakeutua opiskelijavaihtoon, varaudu kokemaan taatusti yksi elämäsi parhaimmista hetkistä, tutustumaan uusiin mielenkiintoisiin ihmisiin ja oppimaan mitä uskomattomimpia asioita sekä itsestäsi että elämästä yleensä! Jasmin Taipale, Degree Programme in Business Administration: Student Exchange in Canada I dreamed of going to student exchange already in high school, but I felt still too young to go alone abroad to live and study. When I was admitted to the university of applied sciences, I heard already on the first day about the excellent exchange possibilities at Metropolia. I decided then that I would go to student exchange. Improving language skills, getting international experiences, having the possibility to live abroad and creating new contacts were the main reasons for me to apply for exchange. Although in many exchange destinations the language of studies is English, I wanted to go to a country where English is the local language. Therefore I applied to Vancouver, Canada. The studies felt at first challenging, since the study rhythm is very different than in Finland. The courses included mid-term exams, group work and independent tasks, and a lot of work before we had the final exams. However, I got used to the pace quickly and the studies proceeded almost by themselves. Vancouver offered excellent opportunities for different hobbies. It was possible to ski, bike, swim, hike or try roller skating. The nature in Canada is exceptionally beautiful. You can see whales at the sea and lots of different vegetation and animals in the nature reserves. During my exchange studies my several new international friends widened my world view. I got to experience incredible trips, cultural and gastronomical experiences and above all to build friendships with them. All the goals I had set for myself before going to student exchange were fulfilled beyond all expectations, most importantly improving my English. If you decide to apply for student exchange, be prepared to experience one of the greatest times of your life, to get to know new interesting people, and to learn the most incredible things about yourself and life in general! Kuva/Photo: Jasmin Taipale

9 16 17 David Narsavidze, Degree Programme in International Business and Logistics: opiskelijavaihto Kiinassa suurinta satamaa sijaitsevat 1,5 tunnin päässä Guagzhousta. Guangdongin provinssi vastaa yksinään 20 % Kiinan BKT:sta Vaikka paikalliset puhuvat Guagzhoussa Kantonin-kiinaa, ei kannata huolestua. Useimmiten kiinalaiset kuitenkin käyttävät Opintojeni alussa en suunnitellut lähteväni opiskelijavaihtoon. En (!). Hong Kong ja Shenzen ovat tunnin ajomatkan päässä mandariinikiinaa, joten Guazhou on hyvä paikka opetella kieltä. tiennyt, mitä voisin siitä saada. Yksi parhaista ystävistäni asuu Guangzhousta. Tämä tarjoaa valtavat mahdollisuudet tutustua Pekingissä ja hän pommitti minua jatkuvasti kertomuksilla Kiinasta. kiinalaiseen tuotantoon ja logistiikkaan samassa paikassa. Yhteenvetona, valitse Guangzhou, jos haluat oppia kiinaa, syventää Lisäksi olin tietoinen siitä, että kiinan kielen osaaminen antaa logistiikkatietojasi, opiskella MBA-kursseilla ja matkustella paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa, joten olin halunnut oppia Metropolian partnerikorkeakoulu on yksi harvoista, joka tarjoaa kattavasti ympäri Etelä-Aasiaa. kiinaa. Kun näin, että Metropolialla oli yksi vapaa vaihtopaikka MBA-kursseja. Kurssit ovat täynnä asiaa ja hyvin intensiivisiä, joten Guangzhoussa, säntäsin kv-koordinaattorimme luokse ja kysyin kannattaa valmistautua matkustamaan ympäri Kiinaa. Sun-Yat lisätietoja tästä vaihtomahdollisuudesta. En silloin vielä täysin Senin yliopisto on Etelä-Kiinan paras yliopisto, joten vaihto tarjoaa ymmärtänyt, kuinka fiksun päätöksen tein. mahdollisuuden tutustua uusiin ystäviin ja saada yrityskontakteja. Tapasin vaihtoni aikana ihmisiä joka puolelta maailmaa. Nyt Miksi valita Guagzhou eikä jotain toista vaihtopaikkaa? Ensinnäkin opiskelen kiinaa, ja olen jo saanut osa-aikaisen logistiikka-alan työn. Guagzhou on ensiluokkainen kaupankäyntikaupunki ja logistiikan mekka. Sieltä voi ostaa melkein mitä vain. Maailman kolme David Narsavidze, Degree Programme in International Business and Logistics: Student Exchange in China within 1.5 hours from Guangzhou. Guangdong province accounts for 20% of Chinese GDP (!). Hong Kong and Shenzhen are an hour drive To sum up, choose Guangzhou, if you want to learn Chinese, deepen your knowledge in logistics, study MBA courses and travel I was not planning an exchange in the beginning of my studies. from Guangzhou. This all gives you enormous possibilities to explore extensively all around South Asia. I did not really know what I wanted from it. However, one of my Chinese manufacturing and world class logistics at one place. best friends who lives in Beijing was constantly bombing me about China. Moreover, I knew that Chinese language has huge potential Our university partner is one of the few that offer MBA courses. in the future, so I always wanted to learn Chinese. Thus, when I They are packed and intensive, so you can plan extensive travelling saw that Metropolia had one available student exchange position all around China. Sun-Yat Sen University is the best university in in Guangzhou I rushed to our International Coordinator and asked South China, so your exchange gives you an opportunity to meet more about this exchange possibility. I didn t quite understand then many new friends and business partners. During my exchange I how wise this decision was. met people from all over the world. Now I study Chinese, and have already found a part-time job in logistics. Why would one choose Guangzhou over any other exchange possibility? Firstly, Guangzhou is a world class trading city, and it is Even though the local people in Guangzhou speak Cantonese, you a Mecca for anything concerning logistics. You can buy pretty much do not have to worry about it. Most of the time Chinese people still anything there. Three of the biggest ports in the world are located use Mandarin, so it s still a good place to learn Chinese. Kuva/Photo: David Narsavidze

10 18 19 Heini Nygren, Degree Programme in Social Services: opiskelijavaihto Yhdysvalloissa Tiedäthän, aina kun kuulee jonkun kertovan vaihtokokemuksestaan, vaihdossa ollut sanoo sen olleen hänen elämänsä paras kokemus. Se on ehdottomasti totta. On todella vaikeaa yrittää edes selittää kaikkia syitä, joiden takia pitäisi mennä vaihtoon, koska vaihto on oikeasti mahtavin kokemus. Hain vaihtoon ensimmäisen opiskeluvuoteni lopussa ja lähdin toisen vuoden alussa. Päätin hakea Minnesota State University Mankatoon, koska kuulemani mukaan sosiaalipalvelusysteemi ja tapa työskennellä ovat erilaisia verrattuna tapaan, jolla Suomessa työskennellään. on todellakin sen arvoista. Kampus oli kaikkea muuta kuin mihin olin Suomessa tottunut. Se rakentui kolmekerroksisesta kirjastosta, kolmesta opetusrakennuksesta, kuntosalista, uima-altaasta, keilausareenasta, tietokoneluokista, neljästä asuntolarakennuksesta, useasta ravintolasta ja monesta muusta. Amerikassa opiskelijoilla on tapana asua kampusalueella koko vuosi ja he ovatkin paljon tiiviimmässä kontaktissa toistensa kanssa. Tämä näkyy fantastisena me-henkenä koko kampuksella. Sanotaan myös, että Minnesotassa asuvat koko Amerikan ystävällisimmät ihmiset ja se pitääkin paikkansa. Jokainen on valmis auttamaan ja kiinnostunut kuulemaan kotimaastasi ja kulttuuristasi. Opetuksen laatu MSU:ssa on todella korkea ja opettajat ovat mahtavia. Opiskelu itsessään vaatii hieman enemmän kuin Suomessa, mutta Yksi palkitsevimmista asioista oli kuitenkin saada useita uusia ystäviä ympäri maailmaa. MSU:ssa onkin satoja vaihto-oppilaita, joten siellä Kuva/Photo: Heini Nygren Heini Nygren, Degree Programme in Social Services: Student Exchange in United States You know, every time someone tells you about their exchange experience they say that it was the best time of their lives. This is definitely true. It is so hard to even try and explain all the reasons you should go and do it, because it truly is such a great experience and I would not change it for anything. I applied for exchange during the end of my first year of studies and left in the beginning of my second year. I decided to apply to Minnesota State University Mankato, because from what I had heard the social services system and way they work are different from how we operate in Finland. The quality of teaching in MSU is extremely high and the teachers are truly amazing. Studying itself requires a bit more than in Finland, but it is totally worth it. The campus itself is nothing like I was used to in Finland: it consisted of a three story library, three buildings where lectures were held, gym, swimming pool, bowling alley, computer classes, four housing units, multiple restaurants and a lot more. Because of the fact that in the US the students live on the campus through the whole year and are in much closer contact with each other the team spirit of the whole school is just fantastic. Also they say that the people in Minnesota are the nicest in the whole country, which is true. Everyone is willing to help and interested in learning where you come from and what your culture is like. One of the most rewarding things was to get so many new friends from all over the world. There are hundreds of exchange students in MSU, so you will not have to be alone. There is such a unity

11 20 21 ei varmastikaan jää yksin. Vaihto-opiskelijoiden kesken vallitsee vahva yhtenäisyys ja koska kaikki käyvät läpi samaa kokemusta, heihin kiintyy todella paljon. Koululla on myös paljon aktiviteetteja vaihtareille kouluaikojen ulkopuolella, ja koska koulun puitteet ovat niin hienot, ei ole hankalaa keksiä tekemistä. Koko vaihtokokemus on antanut minulle paljon ja myös opettanut itsestäni. Se on luonut mahdollisuuksia ja kokemuksia, joita en olisi ikinä saanut, jos olisin jäänyt Suomeen. Uudessa kulttuurissa asuminen opettaa myös taitoja selviytyä uusissa ja oudoissakin tilanteissa vieraalla kielellä, mistä tulee olemaan hyötyä aina. Jos sinulla on mahdollisuus lähteä vaihtoon ulkomaille, älä mieti tekosyitä mikset menisi, vaan tee se! Se on varmasti sen arvoista! Anne Julkunen, mediatekniikan koulutusohjelma: opiskelijavaihto Turkissa Opiskelin aiemmin toisessa ammattikorkeakoulussa, ja vaikka minulla silloinkin oli mahdollisuus hakea vaihtoon, en kuitenkaan koskaan sitä tehnyt. Minua oli harmittanut useamman vuoden etten ollut lähtenyt vaihtoon, joten kun sain uuden mahdollisuuden, tiesin etten jättäisi sitä käyttämättä. Kohdemaata mietin pitkään. Lopulta kolme maata, joista olin kiinnostunut, olivat Kypros, Turkki ja Englanti. Mitä enemmän asiaa mietin, sitä mielenkiintoisimmalta Istanbul alkoi vaikuttaa. Ajatus elämästä Aasian ja Euroopan rajalla vaikutti erilaiselta ja jopa hullultakin vaihtoehdolta. Kun tajusin kesänkin siellä jatkuvan pitkälle syksyyn, olin varma, että haluan juuri sinne. Koulussa opin todella paljon uutta ja kaikesta oppimastani on minulle varmasti tulevaisuudessa hyötyä. Luonnollisesti sain varmuutta englannin kielen käyttämiseen ja uusia tuttuja ympäri maailmaa. Lisäksi tulin vaihdosta takaisin myös monta uutta kokemusta rikkaampana ja uskomattomia paikkoja nähneenä. Monta kertaa mietin, kuinka onnekas olen, kun pääsen näkemään ja kokemaan kaiken tämän! Ja vaikka kaikki ei ihan aina sujunutkaan hyvin, on aika jo minun kohdallani kullannut muistot. Olen erittäin tyytyväinen, että päätin lähteä juuri Istanbuliin, joka ei kielensä ja kulttuurinsa puolesta ole se kaikista helpoin kohde. between all these students and because everyone is going through the same experience you really grow attached to each other during the exchange. There are also a lot of activities for exchange students outside school hours and with such great facilities it is not hard to come up with stuff to do. The whole experience has given me so much and has taught me a lot about myself. It has given me many opportunities and experiences I would have never gotten if I had stayed in Finland. What living in a new culture teaches you are the skills to cope in new and strange situations with other than your native language, which will always be helpful wherever you go. So if you have the possibility to go abroad, don t make excuses for not going, but just do it! It will definitely be worth it! Anne Julkunen, Degree Programme in Media Technology: Student Exchange in Turkey I had previously studied at another university of applied sciences, and although I had the chance to apply to student exchange there as well, I had never done it. For several years it had bothered me that I had not gone to student exchange, so when I got another chance, I knew I would not miss it. I thought for a long time where to go. Finally the three countries I was interested in were Cyprus, Turkey and England. The more I thought about it, the more interesting Istanbul became. The thought of living at the border of Asia and Europe seemed like a different and even a bit of a crazy choice. And when I realised that the summer lasted there until late autumn, I was certain that Istanbul was where I wanted to go. I learned many new things at the university and I m certain that I will benefit in the future from what I learned. Naturally I became also more secure in using English and I got many new friends from all around the world. In addition, I came back from my exchange with many new experiences and having seen unbelievable places. I thought many times how lucky I am to be able to see and experience all this! And even though not everything went smoothly, my memories have already grown sweeter with time. I m really happy that I decided to go specifically to Istanbul, which is not the easiest destination regarding the language and culture. Kuva/Photo: Anne Julkunen

12 22 23 Salla Kalaniemi, laboratorioalan koulutusohjelma: opiskelijavaihto Alankomaissa Vaihtojakso oli todella hieno kokemus. Parhaat muistot ovat jääneet mieleen siellä tutustuneista ihmisistä sekä yhteisöllisyydestä, Hyvä valmistautuminen ei ainakaan minun kohdalla pilannut mitään, vaan auttoi nauttimaan hetkestä. Hollannissa aikaisemmin ja pitänyt maasta. Rotterdam oli kuitenkin uusi ja tuntematon kaupunki, mikä viehätti. Päätin lähteä opiskelijavaihtoon hyvin perinteisistä syistä; jollaista en ollut aikaisemmin kokenut. Uusien paikkojen näkeminen halusin parantaa kielitaitoani, kaipasin vaihtelua arkeen ja janosin ja kokeminen yhdessä uusien ihmisten kanssa oli sekä jännittävää Maa polttelee jälleen jalkojeni alla. Olen vasta kotiutunut takaisin Lähdin Rotterdamiin vaihtoon avoimin ja hieman pelokkain mielin. uusia kokemuksia. Lähtö oli itsestäänselvyys minulle jo ennen että mukavaa. Elämä vieraassa maassa vieraiden ihmisten keskellä Suomeen, mutta mielessä on ruvennut pyörimään uudet Muutaman ensimmäisen päivän aikana koin kovaa koti-ikävää, mutta opiskelupaikkaa, ja lopulta kohdemaaksi valikoitui Alankomaat oli myös haastavaa ja rasittavaakin välillä, joten oma selviytyminen loi suunnitelmat maailmalle lähdöstä. Ainakin ensin InterRail-reissu Skype ja Facebook auttoivat paljon. Jo viikon jälkeen aloin selvästi aiempien kokemusten ja mielenkiintoisilta kuulostavien opintojen tärkeitä onnistumisen tunteita ja kasvatti paljon. kaikkien kavereiden luo Eurooppaan. viihtyä uudessa kaupungissa uusien ystävien ja koulun parissa. perusteella. Vaihtoprosessi alkoi jo hyvin paljon ennen maanvaihtoa, ja koska Minulle ehdottomasti haastavinta vaihtojaksolla oli opinnot, ja suosittelenkin pohtimaan ja tutkimaan todella tarkasti, mitä Liisa Kemppainen, rakennustekniikan koulutusohjelma: opiskelijavaihto Alankomaissa Vaihdossa ollessani matkustelin ympäri Hollantia ja kävin kämppikseni vanhempien luona Pariisissa, mutta muuten aika odottavan aika on pitkä, ajattelin, että itseä voisi valmistaa tulevaan kohdemaassa aikoo opiskella. Kohdemaasta, ulkomailla oleilusta ja Kiinnostuin vaihtoon lähdöstä jo lukiossa, mutta silloin vuosi tuntui meni opiskellessa. Hollannissa opiskelutahti on kova ja opettajien koitokseen perinpohjaisesti. Osallistuin siksi myös Metropolian uusista ihmisistä voi saada kovin monenlaisia juttuja irti, ja uskon, liian pitkältä ajalta olla poissa Suomesta perheen ja ystävien luota. odotukset ovat korkeat. Opin puolessa vuodessa varmasti tuplasti tarjoamalle kurssille kulttuurien välisestä kompetenssista. että valmistautuminen tulevaan on todella hyödyllistä. Elämä Kun tulin ammattikorkeakouluun ja kuulin vaihtomahdollisuuksista, enemmän kuin Suomessa ja nautin siitä. Vaihtojakso ei ollut ensimmäinen pidempi jakso ulkomailla minulle, vaihtarina voi olla hyvin hektistä, eikä monia juttuja kerkeä pohtimaan päätin heti lähteä. Toisena vuonna tuli päätöksen aika ja joten tiesin, ettei kaikki ole niin yksinkertaista kuin voisi kuvitella. lainkaan, joten etu- (ja jälkikäteen) on mielestäni hyvä tehdä niin. ensimmäiseksi valitsin Rotterdamin vaihtokohteeksi. Olin käynyt Salla Kalaniemi, Degree Programme in Laboratory Sciences: Student Exchange in the Netherlands The exchange period was a really great experience. The fondest memories I have are of the people I got to know there and a community spirit I had not experienced before. It was both exciting advance and also after the exchange. Being well prepared did not ruin anything for me, but helped me seize the day. My reasons to go to student exchange were very traditional: I and nice to see and experience new places with new people. Living I am feeling again an urge to travel. I just got back to Finland, but I m wanted to improve my language skills, I needed some change and in a strange country with unfamiliar people was sometimes also already planning new trips. At least first an InterRail trip to meet all I yearned for new experiences. It was obvious to me that I d go to challenging and exhausting, so the fact that I was able to survive my new friends in Europe. student exchange even before I had started my studies. Finally the Netherlands became my destination due to previous experiences and studies that sounded interesting. made me feel successful and I felt I grew a lot as a person. The most challenging aspect of my exchange was studies. Therefore Liisa Kemppainen, Degree Programme in Civil Engineering: Student Exchange in the Netherlands I recommend everyone to think very carefully what you would like I became interested in going to student exchange already in high The exchange process began much earlier than the actual exchange to study in the destination country and look into the options. You can school, but at that time a year seemed too long a time to be away started. Time goes slowly when one waits, so I thought I could get a lot out of the destination country, being abroad and meeting from family and friends. When I started my studies at Metropolia and prepare myself thoroughly before I d leave. Therefore I participated in new people; I believe that it s beneficial to prepare in advance. Life I heard of exchange possibilities, I immediately decided to go. During a course on intercultural competence, organised by Metropolia. For as an exchange student can be very hectic, and there isn t much the second year it was the time for a decision and the first thing I me the exchange was not the first longer period living abroad, so I time to think about everything, so I think it s worthwhile to do so in did was to decide on the destination, Rotterdam. I had been to the knew that everything was not as simple as one might imagine. Kuva/Photo: Salla Kalaniemi

13 24 25 Mukavinta vaihdossa oli uudet ihanat kansainväliset ystävät, joiden kanssa keksimme paljon puuhaa vapaa-aikana. Heihin olen pitänyt säännöllisesti yhteyttä myös vaihdon jälkeen. Melkein vuosi vaihdon jälkeen tapasimme vanhan vaihtoluokkamme kanssa Amsterdamissa ja päivitimme kuulumiset Hollannin Queen s Dayn merkeissä. Siksi olenkin sitä mieltä, että jokainen on valmis lähtemään vaihtoon, jos vain kiinnostaa. Kielitaidosta ei niin tarvitse välittää, koska sen kyllä oppii käyttämällä paikan päällä. Kannustan ehdottomasti kaikkia kokeilemaan rajojaan ja hyppäämään tuntemattomaan. Kaikesta selviää hyvällä asenteella. Sain vaihdosta erittäin paljon uusia kokemuksia, lisää itseluottamusta, hyvän kielitaidon, uuden kotikaupungin ja paljon muuta, jota ei voi edes luetella. En ollut aikaisemmin vaihdossa ennen Hollantia, mutta nyt hinku ulkomaille vain kasvaa. Valmistumisen jälkeen olen miettinyt lähteä ulkomaille joko jatkoopiskelemaan tai työharjoitteluun. Netherlands before and liked the country. However, Rotterdam was a new and unknown city to me, which was interesting. I went to student exchange in Rotterdam with an open mind, yet a bit frightened. During the first couple of days I felt homesick, but Skype and Facebook helped a lot. Already after one week I started to clearly enjoy the new city among new friends and new studies. During my exchange I travelled around the Netherlands and visited my roommate s parents in Paris, but otherwise my time was spent studying. In the Netherlands the pace of studies is fast and the teachers have high expectations. During the semester I learned twice as much than I would have back home and I enjoyed that. The best thing about the exchange was to meet wonderful new international friends with whom we didn t have trouble finding things to do. I have stayed in contact with them after the exchange. Almost a year after the exchange our exchange class met in Amsterdam where we celebrated Queen s Day together. I got a lot out of the exchange: new experiences, more selfconfidence, good language skills, new home town, and lots more which I cannot even begin to list. Before the semester in the Netherlands I had not been to student exchange, but now the urge to go abroad has only grown stronger. I have thought of doing graduate studies or a work placement abroad after I graduate. This is why I think that everyone is ready to go to student exchange if they are interested. You shouldn t worry about your language skills because you ll learn in practice once you get there. I would encourage everyone to try their limits and to jump into the unknown. You ll manage anything when you have the right attitude. Kuva/Photo: Liisa Kemppainen

14 26 Harjoittelu ulkomailla Work Placement Abroad 27 Harjoittelu ulkomailla Miksi harjoittelemaan ulkomaille? Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla, koulutusohjelmasta riippuen kokonaan tai osittain. Lähtemällä kansainväliseen työharjoitteluun saa työkokemusta ja samalla mahdollisuuden asua pidemmän aikaa ulkomailla. Työtaitojen kartuttamisen lisäksi harjoittelija pääsee tutustumaan toisen maan työkulttuuriin ja laajentamaan kansainvälistä verkostoaan. Hakeminen harjoittelemaan ulkomaille Ulkomaille harjoitteluun hakeminen vaihtelee koulutusaloittain. Sosiaali- ja terveysalalla haetaan harjoitteluun ulkomaille samassa sisäisessä haussa kuin vaihto-opiskeluun. Kulttuurin, tekniikan ja liiketalouden aloilla voi hakea harjoitteluun ulkomaille milloin vain lukuvuoden aikana, oman koulutusohjelman opintojen mukaisesti. Itsenäisesti hankittuihin harjoittelupaikkoihin ei näillä aloilla haeta Metropolian sisäisessä vaihtohaussa, mutta on tärkeää varmistaa ajoissa harjoittelukoordinaattorilta ja koulutusohjelman edustajalta, että harjoittelukohde on soveltuva omiin opintoihin. Eri aloilla on myös tarjolla harjoitteluohjelmia, joiden hakuaikataulut voi varmistaa omalta harjoittelukoordinaattorilta. Valmistautuminen harjoitteluun ulkomailla ja harjoittelukohteen valinta Hyvä kielitaito auttaa harjoittelupaikan saamista ja harjoittelukohteessa työskentelemistä, joten jo ensimmäisenä opiskeluvuonna on hyvä suunnitella omat kieliopintonsa. Harjoittelupaikkoja voi kartoittaa kysymällä omalta harjoittelukoordinaattoriltaan vaihtoehdoista sekä koulutusalasta riippuen tutkimalla esimerkiksi kiinnostavien yritysten verkkosivuja. Ulkomaan harjoittelun voi yhdistää myös opiskelijavaihtoon, jos vaihdon aikana löytää harjoittelupaikan vaikkapa vaihtokaupungistaan. Opiskelijan on sovittava koulutusohjelman kanssa harjoittelukohteen soveltuvuudesta tutkintoon ennen harjoittelupaikan vahvistamista. Ulkomaisen harjoittelun ohjelmat Kansainvälisiin harjoitteluohjelmiin kuuluvat mm. Erasmus ja Nordjobb. Erasmus-harjoitteluja voi tehdä suurimmassa osassa Euroopan maita. Erasmus-harjoittelun kesto on 3 12 kuukautta, ja sen voi tehdä kerran elämänsä aikana. Nordjobbin kautta voi hakea harjoitteluun Pohjoismaihin. Work Placement Abroad Why Go on Work Placement Abroad? You can also carry out your work placement abroad, fully or partially depending on the degree programme. By going on work placement abroad you will have the opportunity to get work experience and live abroad for a longer period of time. In addition to enhancing your professional skills, you will be able to get familiar with the work culture of another country and expand your international network. Applying for Work Placement Abroad The application process for work placement abroad varies according to the field of study. In the field of Health Care and Social Services, the students apply to work placement abroad during the same internal application periods as for student exchange. In the fields of Culture, Technology, and Business the students can apply to work placement during the semester, according to their degree programme s study schedule. In these fields, the students who find their own work placement positions do not apply with Metropolia s internal exchange application form. However, it is very important to discuss well in advance with the work placement coordinator and the degree programme representative that the planned work placement is suitable for the studies in Metropolia. There are also various work placement programmes available in different study fields. You can check their application schedules from your work placement coordinator. Preparing for Work Placement Abroad and Choosing the Work Placement Destination Good language skills help in getting a work placement position and in doing the actual work placement. Therefore it is useful to plan your language study schedule already during the first year of studies. You can map out work placement possibilities by asking your work placement coordinator for different options and, depending on the field of study, by looking into the web sites of interesting companies. It is also possible to combine work placement abroad to student exchange if you are able to find an intership position, for instance, from the city of your student exchange. The students must confirm with their degree programme that the planned work placement is suitable for their degree before they start their work placement.

15 28 Harjoittelu ulkomailla Work Placement Abroad 29 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn verkkosivuilla on myös tietoa kansainvälisestä harjoittelusta. CIMO tiedottaa harjoitteluohjelmista, joihin keskus järjestää hakuja ja tarjoaa tietoa myös muista kansainvälisistä harjoitteluohjelmista. Harjoittelun rahoittaminen ulkomailla Työharjoittelut ulkomailla kestävät pääsääntöisesti 3 12 kuukautta. Metropolialta voi saada ulkomaan harjoittelun tukea vähintään kolme kuukautta kestäviin koulutusohjelman ja harjoittelukoordinaattorin hyväksymiin harjoitteluihin. Alle kolme kuukautta kestävään harjoitteluun voi saada lyhyiden vaihtojen apurahaa. Ulkomaan harjoittelua varten on hyvä olla myös omia säästöjä. Lisätietoja harjoittelusta ulkomailla saa: Tuubista: Opiskelijoille > Kansainvälisyys ja opiskelijavaihto > Harjoittelu ulkomailla Harjoittelukoordinaattoreilta Koulutusohjelmasta Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, Programmes for Work Placement Abroad Work placement abroad programmes include e.g. Erasmus and Nordjobb. Erasmus work placements are possible in the majority of European countries. The Erasmus work placements last 3 12 months, and an Erasmus work placement can be done only once in a lifetime. Nordjobb enables students to apply for work placements in the Nordic countries. To be eligible for Nordjobb work placement, the student must be a citizen of a Nordic or an EU country. You can also find more information on international work placement on the web pages of the Centre for International Mobility, CIMO. CIMO gives information on the work placement programmes it administers as well as other work placement programmes: Financing Work Placements Abroad The work placements abroad last mainly for 3 12 months. Metropolia can support work placements abroad which last at least 3 months and which have been approved by the work placement coordinator and the degree programme. If the work placement lasts for less than 3 months, the student can apply for a short-term mobility grant. It is also good to have your own savings for work placement abroad. Further information on work placements abroad: Tube: For Student > International Metropolia and Student Exchange > Work Placement Abroad Work placement coordinators Degree Programme Centre for International Mobility CIMO,

16 30 31 Elio Messina, Degree Programme in Nursing: työharjoittelu Kiinassa Hain harjoitteluun ulkomaille, koska mielestäni eläminen ja työskenteleminen ulkomailla on todella tärkeää henkilökohtaisen kasvun kannalta. Minusta on myös hauskaa vierailla uusissa paikoissa ja oppia tuntemaan uusia ihmisiä ja kulttuureja. Valitsin Kiinan, koska olen kiinnostunut Kiinan kulttuurista ja perinteisestä kiinalaisesta lääketieteestä. Harjoittelu tarjosi mainion tavan tutustua näihin paremmin. Kliininen harjoittelu oli erittäin arvokas kokemus. Vaikken voinut harjoitella kliinisiä taitoja niin paljon kuin olisin toivonut, opin monia muita tärkeitä asioita. Opin paljon kiinalaisesta lääketieteestä. Akupunktio-osastolla opin käyttämään kiinalaisia guasha- ja cuppingmenetelmiä, ja sain kokeilla niitä potilaisiin. Oli uskomatonta huomata, että akupunktio toimii tehokkaasti moniin vakaviin vaivoihin. Tapasin lisäksi monia kiinnostavia ihmisiä sairaalassa, sekä potilaita että henkilökuntaa joka puolelta maailmaa. Vapaa-aikana hoidin itseäni akupunktiolla ja kokeilin erilaisia kiinalaisia hoitomenetelmiä, harjoittelin Kung Fu ta puistossa, söin herkullista ruokaa, join vihreää teetä ja vierailin monissa mielenkiintoisissa paikoissa. Kielessä ja kommunikoinnissa ylipäänsä oli usein haasteita, sillä yllätyksekseni useimmissa paikoissa puhuttiin vain kiinaa. Oli kuitenkin hauskaa yrittää puhua kiinaa ja kommunikoida erilaisin keinoin. Suosittelin ulkomaalle lähtöä kaikille. Etenkin Euroopan ulkopuolelle meneminen tarjoaa erityisen mahdollisuuden oppia itsestään ja toisista kulttuureista sekä kasvaa ihmisenä. Kiitos Metropolialle tästä mahdollisuudesta! Kuva/Photo: Elio Messina Elio Messina, Degree Programme in Nursing: Work Placement in China I applied for student exchange work placement because I think that living and working abroad is very important for one s own personal development. I also like to visit new places and to get to know new people and cultures. I chose China because I am very interested in the Chinese culture and in Chinese traditional medicine, so this exchange was a great opportunity to get more information about these subjects. This clinical practice was a really valuable experience to me. Even though I couldn t practice clinical skills as much as I had expected, I learned many other important things. I learned a lot about Chinese medicine, and in the acupuncture department I was taught Chinese treatments called guasha and cupping, and I did them to the patients. It was amazing to observe how acupuncture is effective in the treatment of many serious conditions. In addition, I met and talked to many interesting people in the hospital, patients and health care personnel from all around the world. During my free time I treated myself with acupuncture and tried different Chinese treatments, practiced Kung Fu in the park, ate delicious food, drank green tea, and visited many interesting places. Language and communication were often challenging, because surprisingly in most places people could speak only Chinese. However, it was also fun to try to talk Chinese, and to communicate in different ways. I recommend going abroad for everyone. Especially going outside Europe is a unique opportunity to learn about ourselves, about other cultures, and to grow personally. I thank Metropolia a lot for this opportunity!

17 32 33 Anna Kannisto, vaatetusalan koulutusohjelma: harjoittelu Espanjassa Toimenkuvaani kuului suunnitteluassistentin tehtäviä, eli kaavoitin, ompelin ja viimeistelin vaatteita. Kävin myös ostamassa kankaita Vaihtoon tai harjoitteluun lähtevälle opiskelijalle voisin sanoa, ettei kannata lannistua, vaikka haluamasta paikasta ei heti vastata. Päätin lähteä suorittamaan harjoitteluani ulkomaille, koska halusin sekä autoin lookbook- ja videokuvauksissa. Toimiston yhteydessä oli Itsekin lähetin monta sähköpostia ennen kuin pääsin haastatteluun. nähdä miten vaatetusala toimii ulkomailla ja halusin uusia haasteita showroom, joten tarvittaessa autoin kuvauslainaukseen menevien Espanjaan lähtiessä kannattaa opiskella hieman kieltä ennen paikalle opiskeluuni. Barcelona oli kaupunkina selkeä valinta, koska olin jo vaatteiden kanssa. pääsyä, koska yllättävän moni espanjalainen ei puhu kovinkaan hyvin asunut edeltävän kesän siellä ja olin todella ihastunut kaupunkiin. tai ollenkaan englantia. Halusin myös oppia paremmin espanjan kieltä. Harjoittelupaikkani oli pieni barcelonalainen naisten high pret-a-porter Haasteita itse työn lisäksi toi kieli. Käytimme työkielenä sekä espanjaa että englantia. Myös espanjalaisten erilainen työrytmi sekä yötavat toivat haasteita. Susanna Halinen, sosiaalialan koulutusohjelma: harjoittelu Ghanassa -vaatteita suunnitteleva firma nimeltä American Perez. Oman Olin Ghanassa, Länsi-Afrikassa 3,5 kuukautta syyskuusta jouluun. oppimiseni kannalta paikka oli hyvinkin ihanteellinen, koska Suosittelen harjoittelua ulkomailla todella paljon. Harjoittelun myötä Lähdimme matkaan kahden muun sosionomiopiskelijan kanssa. pääsin tekemään erittäin monipuolisesti erilaisia tehtäviä ja pääsin sain todella paljon varmuutta omaan osaamiseni sekä opin ottamaan Ghana oli hieno, rikas, monipuolinen, vieraanvarainen ja turvallinen kokonaisuudessaan näkemään, miten pieni vaatetusalan yritys toimii. enemmän vastuuta. Sain myös hyviä kontakteja tulevaisuutta varten. maa aloittaa Afrikan matkailu. Ghanassa kaupungissa elämä on erilaista kuin maaseudulla. Luonto on kaunista ja norsujakin on mahdollista nähdä tiettyyn aikaan vuodesta Molen luonnonpuistossa. Kuva/Photo: Anna Kannisto Anna Kannisto, Degree Programme in Fashion and Clothing: Work Placement in Spain I worked as a Design Assistant, and therefore I made clothing patterns, and sowed and finished clothes. I also went shopping for To anyone going to student exchange or international work placement I would say that don t give up although the place you I decided to do my work placement abroad because I wanted to fabrics and helped with lookbook and video shoots. There was a are interested in would not reply immediately. I too sent many see how the fashion industry functions abroad and I wanted new showroom adjacent to the office, and I helped with the clothes that s before I got an interview. If you are going to Spain, I challenges for my studies. Barcelona was an obvious choice, since were lent for magazine shoots. recommend you to learn the language at least a bit before you go I had already lived there during the previous summer and had fallen there, since surprisingly many Spaniards don t speak English so in love with the city. I also wanted to learn to speak Spanish more There were many challenges in the job, but also the language well, or not at all. fluently. The company in which I did my work placement was a small brought extra challenges. Our working languages were English and Spanish. Also the different work rhythm and night life in Spain were somewhat challenging. Susanna Halinen, Degree Programme in Social Services: Work placement in Ghana Barcelonan company American Perez, which designs high pret-a- I was in Ghana, West Africa for 3.5 months, from September until porter clothing for women. Regarding my learning experience the I can recommend work placement abroad for everyone. Through Christmas. I went there with two other social services students. company was ideal, since I had the chance to do many different the work placement I became more assured of my skills and I Ghana was a great, rich, diverse, hospitable, and safe country things and I got to see how a small clothing company functions. learned to take more responsibility. I also made good contacts for to start to visit Africa. In Ghana, life is different in the cities the future. compared to the countryside. The nature is beautiful and it is also Susanna Halinen Ghanassa. Kuva/Photo: Eeva Berg

18 34 35 Ghanassa musiikki ja tanssi ovat osa jokapäiväistä arkea. Ihmiset pitävät jalkapallosta ja käyttävät upeita värikkäitä vaatteita. Paikallinen pääsee aina, reissuun harvemmin. Itse en ollut käynyt Sveitsiä ja Lontoota pidemmällä, enkä tiennyt mitä odottaa. Minua jännitti ja Harjoittelu Accrassa avasi silmiä, opetti paljon maailmasta ja kehitysmaiden todellisuudesta. Mieleni avautui ymmärtämään Jenni Nickberg, radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: harjoittelu Portugalissa ruoka on tosi hyvää kasvissyöjänä on joskus vaikeaa, muttei pelotti etukäteen. Oli ihanaa lähteä reissuun, mutta päässä pyöri erilaisia ihmisiä, kulttuureita ja elämäntapoja. Matka opetti paljon Vaihtoon lähteminen on ollut minulla tavoitteena siitä asti kun aloitin mahdotonta. Ghanalaiset ovat ystävällisiä ja he auttavat mielellään monia kysymyksiä, joihin onneksi edelliset Ghanan vaihdossa olleet myös kulttuurisensitiivisesti, esimerkiksi antamalla näpäytyksen opiskelut röntgenhoitajaksi. Vihdoin olin tullut siihen vaiheeseen myös turisteja. He ovat hyvin vieraanvaraisia ja antavat vaikka opiskelijat osasivat vastata. länsimaalaisten ihmisten asenteista, jotka ovat liian usein hieman opinnoissani, että vaihtoon lähteminen oli mahdollista. Valitsin viimeisistään ruokaa vieraalle. vinossa. Opin, että me emme mene Afrikkaan opettamaan mitään, vaihtomaaksi Portugalin, koska en ollut käynyt siellä aikaisemmin ja Harjoittelu sujui hyvin, mutta täytyy muistaa, että ohjaus ei vaan oppimaan paikallisilta. halusin kokea jotakin uutta. Talossa, jossa asuimme, oli suihku ja kaksi vessaa. Pyykki pestään ole välttämättä samantasoista kuin Suomessa. Jos kuitenkin käsin. Vesi- ja sähkökatkoksia on joskus, silloin poltetaan kynttilöitä, on itse avoin uudelle, tarkkailee ympäristöä ja pitää sydämen Tarkkailemalla ympäröivää yhteiskuntaa saa paljon eväitä tulevaan Olin Lissabonissa harjoitteluvaihdossa. Harjoittelu jakautui kahteen kuljetaan taskulampun kanssa ja kannetaan vesi ulkoa Polytank- avoinna, oppii matkalla paljon enemmän kuin suomalaisessa ammattiin ja oppii arvostamaan suomalaista yhteiskuntaa sekä osaan, ensimmäinen osio oli radiografian harjoittelu ja toisen säiliöstä. harjoittelupaikassa. vieraita kulttuureja. Suosittelen ulkomaan harjoittelua lämpimästi osuuden tein sädehoidossa. Radiografian osuudessa työskentelin ja kehotan kaikkia lähtemään oikein pitkälle, kun siihen on tietokonetomografiassa, magneetissa, mammografiassa ja natiiveissa. Matkalla kannattaa varata aikaa myös kaukaisempiin kohteisiin Asenne ratkaisee kehitysmaassa. Asiat eivät aina suju niin kuin mahdollisuus. Lähde nyt, kun vielä voit! Sädehoidon harjoittelussa olin lähinnä simulaattorilla, mutta myös menemiselle, jos haluaa nähdä luontoa ja villieläimiä sekä erilaisia niiden piti ja joskus tulee yllätyksiä, joihin pitää sopeutua. Hermoja hoitokoneella. Opin paljon uutta molemmista harjoitteluista ja pääsin kaupunkeja. Harjoittelussa saattaa tulla koti-ikävä, mutta kotiin ei kannata menettää kovin helposti, vaan kannattaa hymyillä. muun muassa tekemään erilaisia tutkimuksia, simulaatioita, maskeja ja possible to see elephants during certain times of the year in the Mole national park. It is worth reserving time to visit also further destinations if you want to see nature and wild animals and different cities. You might The attitude is what counts in a developing country. Things don t always go as planned and sometimes there are surprises you just Jenni Nickberg, Degree Programme in Radiography and Radiotherapy: Work Placement in Portugal get homesick while doing the work placement, but remember have to accommodate to. It is not advisable to lose one s temper, Going to student exchange had been my aim ever since I started my In Ghana, music and dance are a part of everyday life. People love that you can stay at home for the rest of your life, but these but to keep on smiling. The work placement in Accra opened my studies to become a radiographer. Finally I had reached that stage in football and use beautiful, colourful clothes. Local food tastes really kinds of trips are rare possibilities. I had never been further than eyes, and taught me a lot about the world and the reality in the my studies where a student exchange was possible. I chose Portugal good it is sometimes hard to be a vegetarian there, but it s not Switzerland and London, and I did not know what to expect. I was developing countries. My mind opened to understand different as the destination, since I had not been there before and I wanted to impossible. Ghanaians are friendly and are eager to help tourists as a bit scared and nervous beforehand. It was nice to go, but I had people, cultures and ways of living. I also learned a lot from the try something new. well. They are very welcoming, and would give even their last food many questions. Luckily the students who had been to Ghana culture-sensitive perspective. For instance, I learned that Western to visitors. before had the answers. attitudes are too often somewhat tilted. I learned that we don t go to I did my work placement in Lisbon. The work placement was divided Africa to teach anything, but to learn from the locals. into two parts: the first part was to practice radiography and the There was a shower and two bathrooms in the house where we The work placement went well, but it is important to remember second part to practice radiotherapy. In the radiography department lived. Laundry is washed by hand. There are sometimes water and that the guidance is not necessarily of the same level as in By observing the surrounding society I got a lot of skills for my I worked in computer tomography, magnetic, mammography and electricity cuts: then we burned candles, used a torch and carried Finland. However, if you are open to new experiences, observe future profession and learned to value both Finnish society and in basic x-ray examinations. In the radiotherapy department I used the water from Polytanks outside. the environment and keep your heart open, you ll learn much more different cultures. I can recommend a work placement abroad mainly a simulator, but I also got to use the actual machinery. than in a work placement at your home country. warmly and would urge everyone to go as far away as possible, I learned a lot from both parts and I got to do different sorts of when you still have the chance. Go now when you can! examinations, simulations and masks and also to adjust the patients

19 36 37 asettelemaan potilasta tutkimus- ja hoitoasentoon sekä opin antamaan keuhkokuvan hengitysohjeet portugaliksi. Välillä kommunikointi potilaiden kanssa jäi vähemmälle kielimuurin takia, mutta en kokenut kielen muuten olevan ongelma. Tietenkin olisi helpompaa, jos puhuisi paikallista kieltä. Mielestäni on kuitenkin tärkeää opetella portugaliksi edes muutamia perusfraaseja ja erilaisia tervehdyksiä, koska se on kohteliasta ja sillä tavoin kunnioittaa paikallisia, etenkin vanhempia henkilöitä. Kokonaisuutena olen erittäin tyytyväinen vaihtojaksooni. Sain kokea paljon uutta ja sain myös paljon uusia ystäviä ympäri maailmaa. Oli myös kiva tutustua uuteen kulttuuriin ja nähdä miten röntgenhoitaja työskentelee toisessa maassa. Voin suositella vaihtoon lähtemistä kaikille joilla on edes pieni kiinnostus tai halu lähteä ulkomaille. Myöhemmin saattaa alkaa kaduttaa, jos ei käyttänyt mahdollisuutta hyväksi opiskeluaikana. Kuluneet kolme kuukautta olivat itselleni yksi parhaimpia aikoja elämässäni, ja hetkiä Portugalissa on mukava muistella lämmöllä. Roni Björklund, Henrik Pietiläinen ja Pietari Pöntinen, tuotantotalouden koulutusohjelma: harjoittelu Vietnamissa Päätimme lähteä ulkomaille työharjoitteluun jo aikaisin syksyllä, sillä meitä kaikkia kiinnosti ajatus ulkomailla asumisesta ja työskentelystä. Bulevardin tuotantotalouden koulutuslinjalta on ollut tapana lähteä ulkomaan työharjoitteluun toisen opiskeluvuoden keväällä, emmekä mekään halunneet jättää näin hyvää tilaisuutta väliin. Meille järjestettiin syksyllä kurssi, jolla haimme harjoittelupaikkoja Kuva/Photo: Jenni Nickberg to examination and treatment positions. I also learned how to give instructions on chest radiograph in Portuguese. Sometimes communicating with patients was scarce due to a language barrier but otherwise I did not feel that the language was a problem. Of course things would be easier if one spoke the local language. Yet I found it important to learn at least a couple of basic phrases and greetings in Portuguese, because it is polite and that way you respect the locals, especially elder people. As a whole I am very pleased with my work placement. I experienced many new things and I got new friends around the world. It was also nice to get to know a new culture and to see how a radiographer works in a different country. I can recommend going to student exchange to everyone who has even the slightest interest or desire to go abroad. You might regret it later, if you did not use the opportunity during your studies. The three months spent in the work placement were among the best ones in my life and it is nice to think back fondly to the times in Portugal. Roni Björklund, Henrik Pietiläinen ja Pietari Pöntinen, Degree Programme in Industrial Management: Work Placement in Vietnam We decided already in early autumn that we would go do a work placement abroad, because we were all interested in living and working abroad. It has been customary to go abroad for work placement from the Bulevardi Industrial Management unit during the spring semester of the second year studies, and we didn t want to be ones to miss such a good opportunity. We participated in a course in the autumn semester where we prepared to carry out the

20 38 39 eri puolelta maailmaa ja valmistauduimme harjoittelujakson suorittamiseen. Pitkän etsinnän jälkeen Vietnamista löytämämme harjoittelupaikka vaikutti kaikkein kiinnostavimmalta. Lähdimme helmikuun puolivälissä tekemään tuotannonohjauksen kehitysprojektia Foster Electricin tehtaalle Vietnamiin. Kyseinen elektroniikkayhtiö valmistaa mm. kaikki Nokian ja Applen nappikuulokkeet sekä mikrofonilla varustetut handsfree-laitteet. Ensimmäisen kuukauden työskentelimme Ho Chi Minh Cityn läheisyydessä ja kaksi seuraavaa kuukautta teimme töitä Da Nangissa, joka on kuuluisa pitkistä, tyhjistä ja kauniista hiekkarannoistaan. nappikuulokkeiden kokoonpanolinjojen analysointia ja optimointia. Työ oli erittäin opettavaista ja kiinnostavaa. Lisäksi tekemämme työharjoittelu vastasi erinomaisesti työtä, jota voisimme tehdä tuotantotalouden insinööreiksi valmistuttuamme. Kiinnostavimpia asioita ulkomaanharjoittelussa oli ehdottomasti uusien paikkojen näkeminen, paikallisiin ihmisiin tutustuminen ja kulttuurierojen näkeminen. Myös saamamme työkokemus oli meille kaikille vailla vertaansa. Vinkiksi vastaavaan harjoitteluun lähtijöille sanoisimme, että mukaan reissuun kannattaa pakata ainakin runsaasti kärsivällisyyttä, hyvä tiimi sekä oikeanlaista asennetta. Työskentelimme yhdessä ryhmässä paikallisten insinöörien avustuksella. Työhömme kuului Nokian uutuusmallistojen work placement and applied for work placement positions all over the world. After a long search the work placement place we found from Vietnam seemed the most interesting one. In mid-february we went to Vietnam to Foster Electric factory to do a production management development project. This electronics company manufactures e.g. all the headphones and the hands-free sets with microphones that are included in the Nokia and Apple phone packages. During the first month we worked near Ho Chi Minh City and the two following months in Da Nang, which is famous for its long, empty, beautiful beaches. the work we might do after we graduate as industrial management engineers. The most interesting aspects of doing a work placement abroad were seeing new places, getting to know local people and seeing cultural differences. Also the work experience we got was to all of us beyond comparison. A tip to all the students who are going to similar work placements: it is worthwhile packing along at least a lot of patience, a good team and the right kind of attitude. We worked in a group with local engineers. Our work included analyzing and optimizing the assembly lines of the headphones included in Nokia s new models. The work was very educational and interesting. In addition, the work placement corresponded with Kuva/Photo: Roni Björklund, Henrik Pietiläinen ja Pietari Pöntinen

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa / Not always student exchange

Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa / Not always student exchange SIS Orientoivat opinnot 3 / Kansainvälisyys opinnoissa / Internationalisation in Studies Kirsi Tuominen 11.11.2016 Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa / Not always student exchange Opiskelijavaihto

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Oma sininen meresi (Finnish Edition)

Oma sininen meresi (Finnish Edition) Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Click here if your download doesn"t start automatically Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston ylioppilaskunta WHAT KIND OF COMPETENCES DOYOU THINK YOU LL NEED

Lisätiedot

Maahanmuutto Opiskelu

Maahanmuutto Opiskelu - Yliopisto Haluaisin hakea yliopistoon. Kerrot, että haluat hakea yliopistoon I would like to enroll at a university. Haluan hakea. Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan I want to apply

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Uusi Ajatus Löytyy

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Vaihtoinfo Exchange study info Sari Vähäkangas

Vaihtoinfo Exchange study info Sari Vähäkangas Vaihtoinfo Exchange study info 20.9.2016 Sari Vähäkangas Vaihto-opiskelu Student exchange HOPS 25-30 ECTS/lukukausi Opintosuunnitelma hyväksytetään omalla opintoneuvojalla Motivaatio vaihto-opiskeluun

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography Nimi / Name Kertoo edistymiseni kieltenopiskelussa Shows my development in learning languages 2 Kielenoppimiskertomus koostuu kolmesta osasta: My Language

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Aineistona ammatillisen koulutuksen vuoden 2014 suomalaisten Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden osallistujaraportit: yhteensä 2804

Lisätiedot

Vaihtoinfo Exchange study info Sari Vähäkangas

Vaihtoinfo Exchange study info Sari Vähäkangas Vaihtoinfo Exchange study info 22.2.2017 Sari Vähäkangas Vaihto-opiskelu Student exchange HOPS 25-30 ECTS/lukukausi Opintosuunnitelma hyväksytetään omalla opintoneuvojalla Motivaatio vaihto-opiskeluun

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition)

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan Click here if your download doesn"t start automatically Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Kokemuksia Erasmus+ KA107 vaihtojen sisältöjen toteutuksesta Diakonia-ammattikorkeakoulussa

Kokemuksia Erasmus+ KA107 vaihtojen sisältöjen toteutuksesta Diakonia-ammattikorkeakoulussa Kokemuksia Erasmus+ KA107 vaihtojen sisältöjen toteutuksesta Diakonia-ammattikorkeakoulussa Sami Kivelä Lehtori, kansainväliset asiat Diakonia-ammattikorkeakoulu Koordinaattoritapaaminen, CIMO 30.11.2016

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

HELBUS CONDUCT. Welcome to HELBUS. We are happy you are here!

HELBUS CONDUCT. Welcome to HELBUS. We are happy you are here! HELBUS CONDUCT Welcome to HELBUS. We are happy you are here! Our mission is to offer young people a path to a career in international business. Let us be your steppingstone for global opportunities! Explore

Lisätiedot

Väite Argument "Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita." "Recreation sites and service

Väite Argument Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita. Recreation sites and service Olisiko vastaaja valmis maksamaan... Would the respondent be willing to pay for... Luonto-opastuksesta Nature guide services Autiotuvan käytöstä Use of wilderness huts Tulipaikan käytöstä (polttopuut,

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Myllypuron alueen asukkaiden keskuudessa kerättävien aineistojen kerääminen ja jäsentely. Mielenkiinnon kohteina myllypurolaisten käsitykset kampuksesta ja sen

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students 2 Sisällysluettelo Kansainvälisyydestä...................................... 3 Opiskelijavaihto.........................................

Lisätiedot

Hotel Sapiens (Finnish Edition)

Hotel Sapiens (Finnish Edition) Hotel Sapiens (Finnish Edition) Leena Krohn Click here if your download doesn"t start automatically Hotel Sapiens (Finnish Edition) Leena Krohn Hotel Sapiens (Finnish Edition) Leena Krohn Leena Krohnin

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

SESSIO D 7: LYHYET VAIHTOJAKSOT OPISKELIJALIIKKUVUUDESSA, CASE JY

SESSIO D 7: LYHYET VAIHTOJAKSOT OPISKELIJALIIKKUVUUDESSA, CASE JY SESSIO D 7: LYHYET VAIHTOJAKSOT OPISKELIJALIIKKUVUUDESSA, CASE JY Kv. päivät 2017 Tu ija Koponen Puheenvuoron teemat Yliopiston linja opiskelijoiden lyhyisiin ulkomaanjaksoihin ennen ja nyt Rahoituslähteitä

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkijakoulun mentorointiohjelma

Oulun yliopiston tutkijakoulun mentorointiohjelma Oulun yliopiston tutkijakoulun mentorointiohjelma Titta Kallio-Seppä UniOGS UniOGS mentorointiohjelma (920015J, O op) Ohjelman tavoitteet ja tarkoitus: Auttaa opiskelijaa kiteyttämään omat tavoitteensa

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

BIOENV Laitoskokous Departmental Meeting

BIOENV Laitoskokous Departmental Meeting BIOENV Laitoskokous Departmental Meeting 4.4.2014 Asialista/Agenda Uudet tohtoriohjelman ohjeet Laitoksen pelastussuunnitelma Tiloihin liittyviä asioita Kehityskeskustelut keväällä 2014 koko henkilökunnan

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON Age Manor House pupil s name Lives in Family Pets Hobbies Favourite food Favourite films TV programmes Favourite

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Ylösnousemus I (Finnish Edition)

Ylösnousemus I (Finnish Edition) Ylösnousemus I (Finnish Edition) Leo Nikoleyevich Tolstoy Click here if your download doesn"t start automatically Ylösnousemus I (Finnish Edition) Leo Nikoleyevich Tolstoy Ylösnousemus I (Finnish Edition)

Lisätiedot

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation DO NOT STAPLE APPLICATION FORM League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation The Foundation has been supporting Finnish students in their studies in the USA since 1970. Checklist. A complete

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Box 4000 (Bulevardi 31) FI-00079 Metropolia, Finland (FI-00180 Helsinki, Finland) Tel. +358 9 7424 5000 Fax. +358 9 7424 5002 www.metropolia.fi/en www.facebook.com/metropoliaamk

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

Nykyhetken konditionaali

Nykyhetken konditionaali Nykyhetken konditionaali 37. Käännä englanniksi. 1. Haluaisitko kupin kahvia? 2. En haluaisi olla onneton. 3. Millaista elämä olisi ilman sinua? 4. Meidän pitäisi pysyä yhdessä. 5. Vanhempani voisivat

Lisätiedot

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä TU-C2030 Operations Management Project Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä Welcome to the course! Today s agenda Introduction to cases and schedule/ Timo Seppälä

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 (69 graduated doctors in 2014) 22 % answered to the survey 1. Department

Lisätiedot

Hotel Sapiens (Finnish Edition)

Hotel Sapiens (Finnish Edition) Hotel Sapiens (Finnish Edition) Leena Krohn Click here if your download doesn"t start automatically Hotel Sapiens (Finnish Edition) Leena Krohn Hotel Sapiens (Finnish Edition) Leena Krohn Leena Krohnin

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

Boost your future career! Study Life - Go Abroad!

Boost your future career! Study Life - Go Abroad! Boost your future career! Study Life - Go Abroad! Syksy 2017 Miksi tarvitsen kansainvälistä kokemusta? Vahvistut Eläminen vieraassa maassa ja kulttuurissa kasvattaa henkistä kanttiasi. Virkistyt Saat uusia

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Finnish Norwegian Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Hyvä Herra, Formal, male recipient, name unknown Hyvä Rouva Formal,

Lisätiedot

Elämä on enemmän kuin yksi ilta (Finnish Edition)

Elämä on enemmän kuin yksi ilta (Finnish Edition) Elämä on enemmän kuin yksi ilta (Finnish Edition) Maria Calabria Click here if your download doesn"t start automatically Elämä on enemmän kuin yksi ilta (Finnish Edition) Maria Calabria Elämä on enemmän

Lisätiedot