PÖYTÄKIRJA. Jussi Hietala. Liitee 1, läsnäolijat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. Jussi Hietala. Liitee 1, läsnäolijat"

Transkriptio

1 Aika: klo. 12:00 Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo Luentosali R3 Kokouksen puheenjohtaja: Kokouksen sihteeri: Liitteet: Jussi Hietala Markus Rintala Liitee 1, läsnäolijat 1. KOKOUKSEN AVAUS Jussi Hietala avasi kokouksen kello 12: KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2. 1 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden ääntenlaskijan ja kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen. Marketta Ruutiainen ehdotti Jussi Hietalaa kokouksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi Markus Rintalaa ja heidän varahenkilöiksi Pauli Moilasta ja Juho Keiskiä. Ehdotusta kannatettiin. Päätös: Valitaan Jussii Hietala kokouksen puheenjohtajaksi jaa hänen varahenkilökseen Pauli Moilanen. valitaan kokouksen sihteeriksi Markus Rintala ja hänen h varahenkilökseen Juho Keiski. Markettaa Ruutiainen ehdotti, että ääntenlaskijoina toimisivat Markus Melander ja Pauli Moilanen. Ehdotusta kannatettiin. Päätös: valitaan ääntenlaskijoiksi Markus Melander ja Pauli Moilanen. Pauli Moilanen ehdotti pöytäkirjan tarkastajiksi Kalle Sinisaloaa ja Heli Niesniemeä. Heli Niesniemi ei ole suostuvainen. Kalle Sinisalo ei ole suostuvainen. Jussi Hietala ehdotti pöytäkirjan tarkastajiksi Markettaa Ruutiaista jaa Lauri Tomusta. Kummatkin ovat suostuvaisia. Ehdotusta kannatettiin. Päätös: valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi t Marketta Ruutiainen ja Lauri Tomunen. 3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3. 1 Kokous on kutsuttu koolle killan sääntöjen mukaisesti: kokouskutsu on ollut yli viikon killan virallisellaa ilmoitustaululla, Aalto yliopiston ylioppilaskunnan ilmoitustaululla ja se on lähetetty yli viikko v sitten killan viralliselle sähköpostilistalle. Kokoukselle on valittu puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. MENETTELYTAVOISTA SOPIMINEN 4. 1 Puheenvuoroa pyydetään kättä nostamalla. Puheenvuoron alussa tulee nousta seisomaan ja esitellä itsensä. Tänä vuonna käytössä on sähköinen äänestysjärjestelmä ja äänestyslappuja ei arvita. Lähdettäessä kokoussalista ja sinnee saavuttaessaa ilmoittaudutaan ovella läsnäolijoiden laskijoille. Äänestyksen aikana ei saa poistua kokoussalista. Äänestys tapahtuu salin etuosassa olevilla neljällä tietokoneella. Koneet ja äänestys ovat turvattuja, eikä yksittäinen henkilö pysty äänestämään kahta kertaa. Äänet lasketaan joka äänestyksen jälkeen ja tarkistetaan täsmääkö äänimäärä läsnäolijoiden määrään. Kalle Sinisalo kysyi, että pystyykö koneilla äänestämään tyhjää. Jussi Hietala vastasi, että koneilla pystyy äänestämään tyhjää. 5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5. 1 Miia Mäkinen ehdotti, että Raativirat valitaan siinä järjestyksessä, mihin onn eniten hakijoita, sillä poikkeuksella, että puheenjohtaja ja kirjuri tiedottaja valitaann ensimmäisinä. Ehdotusta kannatettiin. Päätös: valitaan Raativirat siinä järjestyksessä mihin on eniten ehdokkaita, sillä poikkeuksella, että puheenjohtaja ja kirjuri tiedottajaa valitaan ensimmäisinä. Järjestys: puheenjohtaja, kirjuri excursiomestari, yrityssuhdevastaava, opintovastaava ja Ruutisten päätoimittaja. tiedottaja, phuksitoimikunnan puheenjohtaja, ulkovastaava, isäntä ja emäntä, rahastonhoitaja,

2 6. ILMOITUSASIAT 6. 1 Jussi Hietala ilmoitti, että pikkujoulut alkavat kokouksen jälkeen. 7. VUODEN 2015 RAADIN VALINTA 7. 1 Puheenjohtaja. Jussi Hietala ja Marketta Ruutiainen ovat ilmoittaneet halukkuutensa puheenjohtajaksi vuodelle Jussi Hietala aloitti a esittäytymällä. Jussi toimi Rakennusinsinöörikillan puheenjohtajana vuodenn On toiminut aikaisemmin killassa liikuntavastaavana, isovastaavana. Lisäksii hän on hoitanut muita pieniä hommia ja toiminut kisällihommissa. Hän haki vuodellee 2014 raatiin puheenjohtajaksi ilman aikaisempaa raatikokemusta ja sanoo, että kokemusta on karttunut kuluneen vuoden aikana ja siksi haluaisikin lähteä uudelle kierrokselle. Markettaa Ruutiainen kertoi k olevansa kolmannenn vuoden opiskelija. Hän onn toiminut vuoden 2014 yrityssuhdevastaavana. Aikaisemmin hän on toiminut Kurssineuvostossa Ilkka Hemminki kysyi, miten ehdokkaat aikovat edistää killan toimintaa. t Marketta Ruutiainen ei näe kandiuudistusta ylitsepääsemättömänä esteenä vaikka kiltalaisten pääaine e vaihtuukin. Yrityssuhteisiin ja opetuksen edunvalvontaan tulee kiinnittää huomiota, mutta killan pitkäaikaiset perinteet on säilytettävä. Jussi Hietala näkee tärkeänä energia alan firmoihin keskittymisen. Talouden ylläpitoa ja sen seuraamista on parannettava. Jussin mielestä on kiinnitettävää huomiota pieniin juttuihin yleisesti raadin toiminnassa. Lauri Kortelainen kysyi, mitä Jussi tekisi ensi vuonna paremmin kuin tänä vuonna. Jussi totesi, että ohjaisi raatilaisia tehokkaammin. Elisa Pokkinen kysyi, miten mahdollinen tuleva toimarin virka vaikuttaa samanaikaisesti puheenjohtajan viran hoitamiseen.. Marketta ei näe niiden vievän toisiltaann aikaa. Andrej Solovian kysyi, miten yritysten kanssa pidetään yhteistyötä yllä tulevana vuonna. Marketta vastaasi, että ainahan yritysten kanssa tehdään paljon yhteistyötä. Ensivuonna kehitytään tukijapohjan muuttumiseen mukautuen. Anna Häkkänen kysyi ehdokkaiden vahvuuksia ja heikkouksia. Marketta kertoi hänen heikkoutensa olevan se, että jotkutt asiat saattavat jäädä roikkumaan. Vahvuuksina hän näkee sen, että on viime vuosina kehittänyt itsessään ihmisten kanssa toimimistaitoja, pystyisi siten olemaan raatilaisille tukena ja auttamaan ongelmatilanteissa. Jussi näkee heikkouksinaan sen, että hänen on vaikea myöntää olevansa väärässä ja hän tuntee olevansaa ehkä vähän huono koulussa. Vahvuuksinaan Jussi näkee sen, että on nähnyt paljon kiltatoimintaa viimeisen neljän vuoden aikana. Hän tuntee olevansa hyvä organisoimaann asioita ja saa nämä asiat toimimaan hyvin. Markus Melander kysyi, miten töissä käyminen vaikuttaa puheenjohtajan viran hoitamiseen.. Jussi voi tehdä töitä milloin haluaa ja pystyy joustamaan töiden suhteen. Jussi kertoi, että hänen onn tarkoitus keskittyä enemmänkin kouluun tuleva kevät, mutta se ei vaikuta puheenjohtajan viran hoitamiseen. Marketta kertoo, että hänellää on nollatuntisopimus ja ettei työ vaikuta raativiran hoitamiseen. Matias Vainio kysyi, miten m kehittäisit killan ja ammattiainekerhojen yhteistyötä tulevana vuonna. Marketta vastasi, että käsite ammattiainekerhoistaa on laajentumassa kandiuudistuksen myötä. Marketta näkee asian positiivisena. Nykyinen tilanne on ollut hyvä, koska raati on katsonut etteivät tapahtumat ole päällekkäin. Jussi vastasi, että hyvinn on toiminut tähän mennessä. Yritetäänn ensi vuodelle samaa kuin tänä vuonna, että yksi raatilainen käy ammattiainekerhojen kokouksissa ja pitää yhteyttä niiden suuntiin. Aiju Heinonen kysyi, minkä takia vastaehdokas olisi parempi. p Marketan mielestä Jussi on hyvä puhumaan järkeä ja piristämään mieltä jos tuntuu siltä, että e itsellään on ongelmia. Jussin mielestä Marketta on ollut aina hyvänä apuna yhdistyksen pyörittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Aiju esitti jatkokysymyksen, minkä takia olet itse parempi puheenjohtajan virkaan. Jussi on oppinut yhdistyksen pyörittämiseen liittyvistä kysymyksistä Marketalta. Marketta kokee, että hänellä on paljon annettavaa puheenjohtajan virassa. Miia Mäkinen pyysi ottamaan kantaa, kokemus ei korvaa motivaatiota. Jussi vastasi, että motivaatio on tärkeää. Marketan mielestä kokemuksellaa voi välttää karikoitaa joihin pelkällä motivaatiolla voi itsensä johdattaa. Miia esitti jatkokysymyksen, kuinka

3 motivoituneita olette? Marketta onn motivoitunut täysillä. Jussi lainasi Tamia: 190% motivoituminen takaa 100% % onnistumisen, vai miten se nyt menikään. Aliisa Pietilä kysyi, miten takaat sen, ettei raati laiskistu vuodenn aikana. Jussi aikoo järjestää ilonviettotapahtumia raatilaisille, jotta he jaksavat koko vuoden. Marketta kertoo hoitavansa homman pakottamalla p raati viettämään aikaaa yhdessä muutenkin kuin kokouksissa. Tehtäviä T jakamalla niin, että kaikki jaksavat toimia koko vuoden. Anna Häkkänen kysyi, onko ehdokkailla muuta yhdistystoimintataustaaa kuin kiltatoimintaa? Marketta on toiminut teiniaikoinaan erään valtakunnallisev en järjestön toiminnassa. Jussi Hietala on ollut lukioaikana oppilaskunnassa ja killan lisäksi muissa ammattiainejärjestöjen toiminnassaa mukana. Varapuheenjohtaja Pauli Moilanen päätti keskustelun ja aloitti äänestyksen. Äänestyksen tulos: Ääniä yhteensä: 52, Marketan äänet: 15, Jussin äänet: 35, Tyhjiä ääniä: 2. Pauli julisti äänestyksen päättyneeksi. Päätös: valitaan Rakennusinsinöörikillan puheenjohtajaksi vuodelle 2015 Jussi Hietala. 7.2 Kirjuri tiedottaja. Mikko Tuohino on ilmoittanut halukkuutensa kirjuritiedottajan virkaan. Ei muita ehdokkaita. Mikko kertoo olevansaa toisen vuoden energia ja ympäristötekniikan opiskelija. Hänellä ei ole aikaisempaa kokemusta toimihenkilönä olemisesta. Mikko kertoo haluavansa osallistua entistä aktiivisemmin killan toimintaa ja että kirjoittaminen sekä oikeinkirjoitus onnistuvat häneltä hyvin. Miia Mäkinen kysyi lukion päättötodistuksen äidinkielen arvosanaa ja kirjoitusten tuloksia. Mikko vastasi, että äidinkielen arvosana oli 9 ja kirjoituksista hän sai E:n. Ilkka Hemminki kysyi, onko spämmi uhka vai mahdollisuus? Mikko vastasi, että ne jotka lukevat viikkomailin tietävät. Miia Mäkinenn kysyi, että onko puheenjohtajan polvi ihana paikka. Mikko vastasi, että katsokaa tuota miestä ja miettikää. Saara Lassila kysyi, miten teet viikkotiedotteesta mielenkiintoisen. Mikko vastasi, että pidetään viikkotiedote samanlaisena läpi vuoden. Paavo Hietanen kysyi, saako viiksiä silittää kysymättä. Mikko vastasi, että tottakai saa. Päätös: Valitaan RakennusinsinR nöörikillan vuoden 2015 kirjuritiedottajaksi Mikko Tuohino. 7.3 Phuksitoimikunnan puheenjohtaja.. Jussi Hietala ehdotti phuksitoimikunnann puheenjohtajaksi Tuukka Ahtolaa ja Juho Jalosta. Kummatkinn ovat suostuvaisia. Juho kertoo opiskelevansa toista vuotta. v Hän kokee, että phuksitoimikunnan puheenjohtajan homma on tärkeätä. Hän innostui oman phuksivuoden lopulla virasta ja halusi päästä tekemään seuraavan vuoden phukseille hyvää vuotta. Homma sopisi hänellee parhaiten. Tuukka kertoo olevansa toisen vuoden opiskelija. Hän haluaa auttaa uusia phuksejaa integroitumaan yhteisöön. Isohenkilönää toimiminen on tuonut hänelle hyvän kokemuksen phuksien kanssa toimiseesta. Hän kertoo haluavansa lähteä täysillä vuoteen ja omistautua hommaan. Oona Niiranen kysyi, miten olette valmistautuneet kylterien Otaniemeen tulemiseen. Tuukka vastasi, ettei hän ole hirveästi miettinyt asiaa. Hänestää tuntuu siltä, että sen näkee kun kylterit ovat tulleet ja kun on saatu lisää infoa asiasta. Juho ei olee pohtinut asiaa hirveästi. Hänestä heidän tuleminen ei vaikuta perinteisiinn phuksitapahtumiin, muttaa se antaa uusia mahdollisuuksia phukseille ja tapahtumille. Markus Melanderr kysyi, mikä on ehdokkaiden kanta perinteisiin phuksitapahtumiin. Juhon mielestä on hyviä perinteisiä phuksitapahtumia jaa ne ovat toimineet hyvin. Hän näkee tärkeänä niiden säilyttämisen. Tuukka sanoo, että perinteet ovat tärkeitä. Hänen mielestään tapahtumia voisi jollain tapaa muokata, jotta nee sopisivat paremmin kandiuudistuksen tuomiin muutoksiin. Hänestä perinteikkäide en phuksitapahtumien määrä pidetään ennallaan. Anna Häkkänen kysyi, mihin suuntaann lähtisitte kehittämään killan phuksitapahtumia. Tuukka vastasi, että olisi hyvä saada energia ympäristötekniikkalainen phuksikapteeni jotta phuksien olisi helpompi samaistua kiltaan. Juho haluaa keskittyä ISO toimintaan ja muistuttaa ISO henkilöitä tekemään phuksien kanssa juttuja enemmän ja tutustumaan heihin paremmin. Anna esitti jatkokysymyksen, jokaa vuotinen ISO henkilöidenn tökkiminen. Miten tänä vuonna tehdään paremmin. Juho vastasi, että jos järjestäisi j tapahtumat ISO henkilöilln kanssa. Tuukka keskittyisi phuksikipparin ja ISO vastaavan yhteistoimintaa ja ISO henkilöiden kanssa kommunikoinnin parantamiseen. Irenen Konola ja phukseille p yhtäaikaa, muttaa etkot järjestettäisiin oman phuksiryhmän kysyi,

4 minkä takia juuri te olisitte hyviä tässä virassa. Tuukka on järkännyt pienestä pitäen kaikennäköisiä tapahtumia. Hän tykkää kiltatoiminnasta ja tapahtumien järjestämisestä. Hän kertoo toimineensa aikaisemmin kurssineuvostossa ja excukisällinä. Hänellä on tosi vahva halu tähän virkaann ja haluaaa panostaa sen suorittamiseen täysillä. Juho kertoo, että hänellä oli phuksivuoden aikan käsittämättömk män hienoa. Hän kertoo kasvaneensa osaksi kiltaa ja teekkari yhteisöä. Juho on toiminut kiltahommissa mukana kurssineuvostossa, pikku IE:nä ja ysvikisällinä. Hänelle on tullut kokemusta käytännön järjestelyistä killassa. Paavo Hietanen pyysi ehdokkaita puhumaan heidän heikkouksistaah an. Juho kertoi, että hänen heikkouksiaan ovat aamuherääminen ja sen vaikeus. Hän ei usko että hänellä olisi ongelmia herätä virkahommiin. Hän ei ole koskaan nukkunut pommiin töistä. Tuukka T sanoi, että hänen suurin heikkoutensa on aloittamisen vaikeus. Hänen mielestään kouluhommien aloittaminen on vaikeaa, mutta kun ne saa aloitettua, ne tulevat valmiiksi. Tämä ei kuitenkaan vaikuttaisi phuksikipparin viran hoitamiseen. Ilkka Hemminki kysyi,, että alkoholi, uhka vai mahdollisuus. Tuukka vastasi, että vähän sekä että heillä molemmilla. Hänenn mielestään tämä olisi kuitenkin yleensää ennemminkin mahdollisuuden puolella. Ilkka esitti jatkokysymyksen, entä phukseille. Tuukka ei ajattele, että phuksitoiminta olisi pelkästään juomista. Juho oli ehdottomasti samaa mieltä. Hänestä parhaat tapahtumat eivät ole olleet alkoholillisia. Lauri Kare kysyi, mitä tekisitte eri ja samalla tavalla kuin aikaisemmat kapteenit? Tuukka vastasi, että Milla oli törkeän hyvä organisoimaan asioita. Tuukka panostaisi samaan ja haluaisi onnistua siinä yhtä hyvin. Hänestä Lauri Tomunen on ollut hyvin mukana kaikessa ja pitänyt huolta phukseista paremmin kuin kukaan. Juho o paljon asioitaa samalla tavalla kuin aikaisemmat phuksikapteenit. Hän ottaisi mallia Millalta M organisointikyvystä, ettei tarvitsisi vikana päivänä ruveta suunnittelemaann tapahtumia. Hänestä tiedottamisessa olisi ollut parannettavaa. Mikko Tuohino totesi, että ehdokkaat ovat olleet tosipaljonn samaa mieltä kaikesta ja kysyi, miten ehdokkaat eroavat toisistaan. Tuukka kertoi omien vahvuuksiensa olevan hänen organisointikyvyssä jaa johtajuudessa, koska niistä hänellä on kokemusta k työö elämästä ja armeijasta. Juho kertoi henkilökohtaisten vahvuuksiensa olevan innostuksen määrässä. Hän sanoi olevansa helposti lähestyttävä tyyppi, t eikä phuksin tarvitse vetää räkäkänniä lähestyäkseen häntä. Miia Mäkinenn kysyi, mikä ehdokkaille onn IE. Miten he suhtautuvat IE:hen tulevana kapteenina. Juho vastasi, että IE on hieno organisaatio, mutta ei hän oleta IE:n järjestävän kapteeninn tapahtumia. Tuukan mielestä IE on tärkeä organisaatio kipparille, joten yhteistyötä pitäää vaalia. Hänen mielestään IE ei järjestä kipparin tapahtumia. t Oona Niiranenn kertoi terveisiä Millalta jaa kysyi, millaisena ehdokkaat näkevät ISO vastaavan roolin phuksikasvatuksessa ja miten saavuttaisit yhteisymmärryksen. Tuukka vastasi, että tietenkin tehdään yhteistyötä ja hän aikoo panostaa siihen. ISO henkilöt ovat tosi tärkeitä phuksikasvatuksessa ja ISO vastaava on linkki kapteenin jaa heidän välillään. Juho kertoi, että kommunikointi on tärkeää. Hänen mielestään m lähdetään yhtenä tiiminä miettimään phuksien syksyä. Oona esitti jatkokysymyksen, vaihto ja tutkinto opiskelijoiden rooli phuksikasvatuksessa. Juhon mielestä he ovat tervetulleita tapahtumiin. Pääkielenä toimisi kuitenkin suomi. Saunailloissa käyminen k ja muihin pienempiin tapahtumiin aktiivinenn osallistuminen integroisi heidät paremmin phuksitoimintaan. Tuukka vastasi, että asia on hankala sellaisenaan. Hänen mielestään suomen kieli tärkeä ja siksi olisi vaikea järjestää yhteisiä tapahtumia heille. Hänen mielestään vaihto opiskelijat olisivat kuitenkin tervetulleita phuksitapahtumiin, mutta että heille pitäisi järjestää enemmän englanninkielistä tapahtumaa. Aliisa Pietilä kertoi, että phuksikapteenin työ ei ole juoda viinaa, mutta se ei kerro phuksin toiminnasta mitään. Aliisaa kysyi, mitä sanoisit phuksille, joka toteaa,, että täällä ihminen ei tee muuta kuin juo kaljaa ja rellestää. Miten saisit hänet uskomaan teekkariuteen. Tuukka painottaisi orientaatioviikonn erilaisuutta muuhun opiskeluun nähden. Hänen mielestään, jos haluat menestyä koulussa, elämä ei voi ollaa pelkkää ryyppäämistä. Juho kertoisi, että orientaatioviikkoo on eri kuin loppu opiskelu. Hän kertoisi, että täällä on paljon muutakin toimintaa kuin alkoholillisia tapahtumia. Juho pyytäisi phuksia lähtemään edess yhteen tapahtumaan missä pääpaino ei olee juoda alkoholia. Puheenjohtaja Jussi Hietala päätti keskustelun k ja

5 aloitti äänestyksen. Äänestyksen tulos: Ääniä yhteensä: 51, Juho Jalonen äänet: 39, Tuukka Ahtola äänet: 8, Tyhjiä ääniä: 4. Jussi julisti äänestyksen päättyneeksi. Päätös: valitaan Rakennusinsinöörikillan vuoden 2015 phuksitoimikunnann puheenjohtajaksi Juho Jalonen. 7.4 Ulkovastaava. Otto Linna ja Irene Konala ovat ilmoittaneet halukkuutensa virkaan. Ehdokkaat esittäytyvät. Otto Linna kertoo opiskelevansa toista vuotta. Hän haluaa vaikuttaa killan kansaivälisiin asioihin. Hänellä on paljon kokemusta kv asioissa. Hän on toiminutt BESTissä viime keväästä lähtien, ja on ensi vuonna sen hallituksessa. Hänellä on paljon kokemusta kv tapahtumien järkkäämisessä ja lisää tulee. Hänen mielestäänn on iso homma pitää 30 ulkomaalaista viihdytettynä viikon ajan ja hän on oppinut paljon tapahtumien järjestämisestä. BESTniiden virka ja ulkovastaavan virka eivät ole hänen mielestään yhtään ristiriidassa keskenään ja hoitaminen yhtä aikaaa ei ole ongelma. Otto on valmis tekemään töitä haalarien hankkimisen eteen kv opiskelijoille. Hän näkee sen tärkeänä ulkkareille, että he voivat v viedä haalarit kotiin tuliaisina t vaihtovuodeltaan. Irene Konala on toisen vuoden opiskelija ja on ollut tänää vuonna kv isona. Hänen mielestään ulkovastaavan hommaan toimii myös kulttuuri ja urheilutoimintu ta. Kv isona hän on nähnyt miten ulkkarihommatt toimii ja on hänellä on käsitys niiden hoitamisesta. Marketta Ruutiainen kysyi, mitä ajatuksia teillä on suomen sisäisestä toiminnasta ja kertokaa ketä kuuluu toimikuntaanne. Otto vastasi, että hänellä on paljon kokemusta ympäristöteekkaripäivistä ja energiatekniikkapäivistä. Hänelle ei ole vielä kehittynyt ajatuksia miten hoitaa hommansa. Irene on osallistunut tapahtumiin, missä on ollut muiden suomen yliopistojen opiskelijoita. Hän sanoo tulevansa toimeen heidän kanssaan. Irene vastasi, että toimikuntaan kuuluu liikuntavastaava, kulttuuri vastaava ja International buddy. Oona Niiranenn kysyi, mitä kieliä ehdokkaat puhuvat. Irene kertoi puhuvansa espanjaaa äidinkielenä, englantia, vähän ruotsia ja ranskaa. Irene antoi espanjan kielinäytteen. Otto kertoi puhuvansa englantia ja ruotsia sujuvasti sekä saksaa. Oona esitti jatkokysymyksen, tuntevatko ehdokkaat Maanmittarikillan ja Koneinsinöörikillan ulkovastaavat, miten ehdokkaat näkevät ENGin toiminnan kv asioissa? Irene vastasi tuntevansa. Hän kertoi, että e pidetään kv asiat yhteisinä ENGin kanssa, sillä muiden maiden opiskelijat opiskelevat mahdollisesti erilaisia aineita ja tutustuisivat muiden kiltojen kv opiskelijoihin paremmin. Oton mielestä olisi parempi, jos killat toimisivat erillään ENGistä. Paavo Hietanen kysyi, hoituvatko kouluhommat samalla kuin kiltahommat. Otto vastasi, että hän onnistuu hyvin tekemään kouluhommat muiden hommien ohella.. Ne täydentävät hyvin toisiaan. Irene on tottunut monen vuoden ajan hoitamaan päällekkäisiä asioita. Hän sanoo priorisoivansa ulkovastaavan hommat ja karsii sitten muualta. Sivi Kivivirta kysyi Otolta, eikö BESTin ja killan hallituksessa oleminen syö toisiltaan innostusta. Otto vastasi, että BESTin kanssaa on yhden viikon ajan syksyllä enemmän puuhaa, muuten ei mene hommat päällekkäin. BESTin ulkomaan reissuista voi tinkiä. Heikki Salko kysyi, onko International buddylle muuta hommaa kuin ITY:n sähköpostilistojen ylläpito. Irene vastasi, että tottakai hommaa voidaan ruveta kehittämään, kun kerran innostusta riittää. Hänen mielestää International buddy voisi olla vaikka tapahtumien järjestämisessä apuna. Puheenjohtaja Jussi Hietala päätti keskustelun ja aloitti äänestyksen. Äänestyksen tulos: Ääniä yhteensä: 48, Otto Linna äänet: 14, Irene Konola äänet: 31, Tyhjiä ääniä: 3. Jussi julisti äänestyksen päättyneeksi. Päätös: Valitaan rakennusinsinöörikillan vuoden 2015 ulkovastaavaksi Irenee Konala. 7.5 Isäntä ja emäntä eli IE. Saara Lassilaa ja Romi Tolonen ovat ilmoittaneet halukkuutensa virkoihin. Ei muita ehdotuksia. Jussi Hietala aloitti keskustelun. Saara Lassila kertoi olevansa toisen vuoden ENY opiskelija. Hän on toiminut pikku IE:ssä ja kulttuurivastaavanaa ja hakee nyt Isännäksi. Romi kertoo toimineensa excukisällinä. Aliisa Pietilä esitti tilanteen, että pääruoka on tarjoiltu ja pikku IE on sammunut sekä IE pari on poissa. Keittiössä on vain 16 kiloa punasipulia. p Miten toimit? Romi vastasi, että hän valitsisi ruokapöydästä selvimmät kaverit auttamaan. Saara lähettäisi jonkun hakemaan kaupastaa lisää jälkiruokaa. Hänen mielestään ylimääräisellä juotavalla korvattaisiin jälkiruoka. Tuomas Kiuru kysyi, kuinka monta täyttä ja kuinka monta tyhjää kaljakoria pystyt kantamaan killan

6 varastolta rantsulle. Saara on onnistunut kantamaan kaksi tyhjää koria kotoaan Alepalle. Romi ei ole kantanut täysiä koreja, mutta lavoja menee neljä kerralla. Tuomass esitti jatkokysymyksen, mikä on hyvän ruuan salaisuus. Romi vastasi, että hyvä valmistautuminen. Ilkka Hemminki kysyi, miten pikku IE ja piikki. Saaran mielestä pikku IE:llä on hyvä olla piikki, jotenka jonkinlainen piikkilistasyste eemi tulee. Romi on samaa mieltä. Hanna Koskikallio kysyi, miten varmistatte sen, että pikku IE on o informoitu vuoden ajan ja kaikki osallistuu tasaisesti. Romin mielestä pidetään raadissaa hommat ajan tasalla ja aloitetaan suunnitteluu ajoissa. Saara aikoo muistutella pikku IE:tä tasasin väliajoin. Aliisa Pietilä kysyi, kuinka monta ihmistä pikku IE:hen valitaan. Saara vastasi, ettää vuonna oli maksimimäärä joka on 11. Hänen mielestään joku viiden ja kymmenen välillä olisi hyvä määrä. Marketta Ruutiainen kysyi, miten näette lukkarien viran toimikunnassanne. Saara on o sitä mieltä,, että tiedotetaan lukkareille ajoissa kaikesta. Romin vastasi, että toimitetaan sitsien aikataulut lukkareille. Päätös: Valitaan Rakennusinsinöörikillan vuoden 2015 emännäksi Romi Tolonen ja isännäksi Saara S Lassila. 7.6 Rahastonhoitaja. Terhi Seppälä on ilmoittanut halukkuutensa virkaan. Ei muita ehdokkaita. Terhi kertoo olevansa toisen vuoden energia ja ympäristötekniikann opiskelija. On toiminut kurssineuvoston rahastonhoitajanaa vuonna Terhi kertooo olevansa melko luotettava ja hoitavansa asiat melko usein ajoissa. Heikki Salko kysyi, mitenn silloin toimit, kun asiat eivät hoidu ajoissa? Terhi vastasi, että viime keväänä piti lähettää korvaustosite Paulille, eikä hän ole vieläkään sitä lähettänyt. Pietari Peltonen kysyi, että kun killalta oli kadonnut rahaa viime vuonna, miten tämä voidaan estää jatkossa. Terhi vastasi että pitää sopia kassankäytön järjestelyistä tarkemmin ja raadin kopin oikeaoppinen käyttö. Ossi Inkiläinen kysyi, kuinka usein kahvipiikki pitää päivittää.. Terhi vastasi, että sitä mukaa kun se täyttyy. Pauli Moilanen kysyi, mitä m eroa on creditillä ja debitillä? Terhi vastasi, että credit on luotto, ja sitää käytettäessää lähtee palkkio luottofirmalle. Pauli totesi, että tämä oli väärää vastaus. Lauri Kare kysyi, miten perit velat ja sponsorirahat eivät ole tulleet. Terhi vastasi, että pitää muistuttaa kokouksissa rahatilanteesta tapahtumann järjestäjään ja olla yhteydessä yrityksiin. Päätös: Valitaan Rakennusinsinöörikillan vuoden rahastonhoitajaksi Terhi Seppälä Excursiomestari. Ilkka Hemminki ehdotti Marketta Ruutiaista excursiomestariksi. Marketta on suostuvainen. Miia Mäkinen ehdotti Ilkka Hemminkiä. Ilkka ei ole suostuvainen. Romi Tolonen ehdotti Otto Linnaa. Otto ei ole suostuvainen. Irene Konola ehdotti Tuomo o Koivistoa. Tuomo ei ole suostuvainen. Elisa Pokkinen ehdotti Tuukka Ahtolaa. Tuukka on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Markettaa aloitti esittäytymällä. Hänn kertoo olevansa kolmannen vuoden opiskelija ja toimi vuoden 2014 yrityssuhdevastaavana. Hän ajatteli, että ärkeintä on saada monipuoliset suhteet killalle, mutta tuli siihen tulokseen, että raha on se mikä merkitsee. Nyt N hän aikoo soveltaa samaa ajattelua excumestarina. Tuukka on edelleenn toisen vuoden opiskelija. Hän oli excukisällinä vuoden 2014 ja on nähnyt toimintaa siitää näkökulmasta. Excujen järkkäily oli hänen mielestäänn hauskaa. Koska hän ei päässyt phuksikippariksi päätti hän hakea nyt excumestariksi. Kalle Vainikkaa kysyi, miten järjestät kotimaanpitkän. Marketta kertoi järjestävänsä sen. Melander kysyi, kotimaanpitkän pituutta. Markettaa vastasi, ettää kolme päivää. Hän on tarpeeksi realistinen, mutta jos kohteita riittää, niin nelipäiväinen KP olisi mahdollista. Kalle Vainikkaa kysyi Tuukalta, oliko hän KP:lla. Tuukka vastasi, ettei ollut. Romi Tolonen kysyi Tuukalta,, että miten ulkoxq menee. Tuukka vastasi, ettei ole miettinyt asiaa. Hänen mielestään joku paikka mihin saadaan hyvät excut ja inhimilliset olot. Irenee Konola kysyi Tuukalta, mitä muuta hän aikoo järjestää excumestarina. Tuukka vastasi, että mitä yleisesti tarvitsee järjestää. Hän kertoi panostavansa siihen, mitä kilta haluaa ja mitä itse ajattelee hyviksi excusiokohteiksi. Tuukan mielestä excuja voidaan järjestää siinä määrin, miten kiltalaisilla intoa riittää käydä excuilla. Hanna Koskikallio kysyi, miten Tuukan toimintaan vaikuttaa se, ettet päässyt kippariksi. Tuukka vastasi, että se ei vaikuta hommaan. Hänellä oli vain henkilökohtainenn halu lähteä ensisijaisesti kippariksi, mutta yhtälailla hän toimii excumesuna, kuin se olisi ollut hänen ykkösvaihtoehtonsa. Kalle Vainikkaa kysyi, haetaanko KP:lle hakemuksella vai nimellä ja kuinka k monta phuksia mukaan pääsee. Marketta vastasi, että hakemuksella sääntöjen mukaisesti. Tuukka vastasi

7 samalla tavalla. Hannaa Koskikallio kysyi, miksi olet parempi kuin vastaehdokkaasi. Marketta tuntee killan yhteistyökentän firmojen puolella. Tuukka lähestyy kysymystä mieluummin innokkuuden ja asenteen kautta. Nyt kun hän päätti kyseiseen virkaan lähteä niin hän hoitaa sen niin hyvin kuin pystyy. Puheenjohtaja Jussi Hietala päätti keskustelun ja aloitti äänestyksen. Äänestyksen tulos: Ääniä yhteensä: 49, Tuukka Ahtola A äänet: 18, Markettaa Ruutiainen äänet: ä 27, Tyhjiä ääniä: 4. Jussi julisti äänestyksen päättyneeksi. Päätös: valitaan Rakennusinsinöörikillan vuoden 2015 excursiomestariksii Marketta Ruutiainen. 7.8 Yrityssuhdevastaava. Sivi Kivivirta on ilmoittanutt halukkuutensa. Ei muita ehdokkaita. Sivi Kivirta on toisen vuoden v opiskelija. Hän on ollut kurssineuvostossa mukana, pikku IE:ssä ja kiltatoiminta on vaikuttanut hänen mielestään mukavalta. Saara Lassila kysyi, miksi olisitt hyvä tässä virassa. Sivi kertoi että, on hoitanutt suhdetoimintaa aikaisemminkin. Hänellä on kokemuksia yrityksiin soittelemisesta. Markettaa Ruutiainen kysyi, miten killan pitäisi laajentua kohti energia alan yrityksiä ja miten toimia rakennusalan yrityksiä kohtaan. Sivin mielestä yhteyksiä rakennusalaan pitää ylläpitää, koska killassa on vielä rakennusalan opiskelijoita. Marketta esitti jatkokysymyksen, miten ajattelet suhteesi muihin raativirkoihin. Sivi on ymmärtänyt, että yrityssuhdevastaava tekee tiivistä yhteistyötä excumestarin ja rahastonhoitajan kanssa. Markus M Melander kysyi, millaiseen henkilöön yrityksessä kannattaa ottaa yhteyttä. Sivi vastasi, että isommissaa yrityksissä on opiskelijasuhteista vastaavat henkilöt joihin ottaa yhteyttä. Hän totesi, ettää Marketta varmasti auttaaa kyseisessä hommassa. Romi Tolonen kysyi, onkoo Sivillä valmiiksi paljon suhteita yritysmaailmaan. Sivi vastasi, että hänellä on olemassa tuttuja, mutta niiden kanssaa ei ole neuvoteltu vielä. Paavo Hietanenn kysyi, mitä Sivi S on hoitanut killalle aikaisemmin. Sivi kertoi hoitaneesa kotimaanpuolipitkälle excursioita. Päätös: Valitaan Rakennusinsinöörikillan vuoden 2015 yrityssuhdevastaavaksi Sivi Kivivirta. 7.9 Opintovastaava. Laurii Kortelainen on ilmoittanut halukkuutensa virkaan. Lauri on toiminut vuoden ajan opintoapuna ja haluaa lähteä seuraavalle askeleelle raatiin. Opintoasiat kiinnostavat häntä jatkossakin. Otso Seppälä kysyi, kuinka paljon Juho Keiskin piti painostaa Lauria. Lauri vastasi, että ei paljoa. Lauri on ollut paljon mukanaa kokouksissa ja kiinnostunut opiskeluunn liittyvistä asioista. Anna Häkkänen kysyi, mitä mieltä Lauri on, pitäisikö tiedotusta parantaa, jotta asiat tulisivat kaikille k tietoon paremmin. Lauri vastasi, että kyllä varmasti. Hänen mielestään uudet maisteriohjelmat ovat tuottaneet paljon hämmennystä. Opintoiltaa ja sitä vastaavia tapahtumia sekä koulutuksia pitäisi mainostaa ja tiedottaaa paremmin kiltalaisille. Ilkka Mäkelä kysyi, mitä opintovastaava sitten oikeastaan tekee. Lauri vastasi, ettää opintovastaavan työtä onn järjestää n sauna, kesätyösauna, opintoilta ja alumnisauna. Muuten opintoapu toimii opiskelijoiden joukossaa viestimässä hallinnolle miten asioita pitäisi hoitaa opiskelijoiden mielestä. Päätös: Valitaan Rakennusinsinöörikillan vuoden 2015 opintovastaavaksi Lauri Kortelainen Ruutisten päätoimittaja. Lauri Karee on ilmaissut halukkuutensa virkaan. Saara Lassila ehdotti Maria Kososta. Maria Kosonen on suostuvainen. Marketta Ruutiainen ehdotti Miia Mäkistä. Miia on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Miia Mäkinen kertoo olevansa kolmannen vuoden opiskelija ja halusi piristää kilpailua. Hän sanoo,, että saattaa kuulostaa oudolta että tällainen musta lammas l tulee ehdolle. Maria Kosonen on pohtinut ruutisten päätoimittajan virkaa. Ainoaa syy miksi hän ei ollut laittanutt nimeä listaan oli vaihtoon lähteminen. Se tyrmättiin,, joten nyt hänn on valmis lähtemään virkaan. Maria on toiminut kurssineuvostossa RILkamavastaavana ja toimi killassa liikuntavastaavana vuoden Lauri Kare on ollut pikku IE:nä, kurssineuvostossa mainosvastaavana. Hän on ollut vastuussa RILkamien muokkaamise esta ja mainostamisesta sekä RILkama ja phuksimerkkien piirtämisestä. Lauri kertoo, että he ovat yläasteella mediakasvatuksessa kirjoittaneet ja taittaneet t lehden itse. Taittaminen ei tule suoraan ulkomuistista, mutta ei näe sen olevan liian aikaa vievää hommaa. Lauri Tomunen esitti tilanteen, että Ruutisten pitäisi olla ulkona kahdenviikon päästä ja julkistaminen jossain tapahtumassat a. Toimikunta ei ole ajan tasalla. Mitä teet? Maria tsemppaisi toimikuntaa ja auttaisin itse, jos ei toimikunta ei saisi aikaiseksi. Lauri soittaisi pitkän puhelun

8 toimikuntalaisille. Tekisi heille selväksi, ettei tällainen sovi. Hän kertoo lähtevänsä hommaan sillä asenteella, että aina ollaan ajoissa. Aliisa Pietilä kysyi, onko InDesing tuttu ohjelma.. Lauri vastasi, että se on taitto ohjelma.. Maria ketoi, ettei tiedä kyseistä ohjelmaa, eikä ole käyttänyt sitä, s mutta tutustuuu varmasti siihen tässä hommassa. Juho Keiski kysyi, onko ehdokkailla näkemystä, että tulevatko he muuttamaan Ruutisten konseptia. Maria haluaisi piristää Ruutisten konseptia, niin että sitä haluaisi lukea. Lauri vastasi, että vähän sama juttu. Kaiken vakavuuden ohella voi kirjoittaa jutut hauskasti ja tekstin pitää olla hyvää. Hänen mielestään ulkoasua pitäisi parantaa. Hanna Koskikallio pyysi kertomaan kolme hyvää ideaa Ruutisten jutun aiheeksi. Marian mielestä hyviä aiheita olisivat killan tapahtumat, matka ja arkipäiväiset asiat. Kalle Vainikka pyysi kertomaan vastaehdokkaasta vitsi kokouksen piristykseksi. Miia kertoi, että hänellä oli mielessä vitsi, mutta sit se Karis pois. Ossi Inkiläinen kysyi, toinen kotimainen. Onko Ruutisissa sellaisia juttuja ensi vuonna? Lauri kysyi, että toisella kotimaisella kirjoitettujako. Maria vastasi Ossin kysymykseen ruotsiksi. Samma på svenska. Lauri delegoisi homman jollekin joka osaa. Ilkka Mäkelä kysyi, onko ehdokkailla ammattitaitoa hommaan. Maria kertoi osaavansa kirjoittaa ja että opettelee käyttämään taitto ohjelmia. Lauri kertoi, että yläasteella hänellä on ollut mediakasvatusta. Hän on kirjoitellut omaksi ilokseen ja osaan kirjoittaa hyvin sekä osaa käyttää kuvanmuokkausohjelmia. Miiakin kertoi osaavansa kirjoittaa, vaikkei sitä välttämättä uskoisi. Hän kertoo olevansa visuaalisesti taitavaa ihminen ja on kirjoittanut t lukioon lehteen aikoinaan. Romi Tolonen kysyi, miten Ruutisten ulkoasu. Se on o ollut Hesarin tapainen jo pitkään. Maria ei tiedä onko tämä ollut pitkää perinne. Voiko sitä muuttaa, vai pitääkö se pitää perinteisenä. Jos sitä voidaan muuttaa, niin hänen mielestään sitä voidaan harkita. Lauri vastasi, että muokkaus voidaan tehdä niin, että se onnistuu. Mielikuvitusta voisi olla enemmän. e Lauri sanoo, että ulkoasuun on panostettava. Miiaakin houkuttelisi ulkoasun muuttaminen. Hänestä olisi kiva jos saataisiin kuvat paremmin näkymään kuin nykyisessä lehdessä. Tässä vaiheessa Miia vetäytyi kisasta tässä vaiheessa. Puheenjohtaja Jussi Hietala päätti keskustelun ja aloitti äänestyksen. Äänestyksen tulos: Ääniä yhteensä: 43, Maria Kosonen äänet: 16, Lauri Kare äänet: 20, Tyhjiä ääniä: 7. Jussi julisti äänestyksen päättyneeksi. Päätös: Valitaan Rakennusinsinöörikillan vuoden 2015 Ruutisten päätoimittajaksi Lauri Kare Pidetään 10 minuutin mittainen tauko. 8. KAHDEN TOIMINNANTARKASTAJAN JAA HEIDÄN HENKILÖKOH HTAISTEN VARAHENKILÖIDEN VALINTA 8. 1 Jussi Hietala ehdotti toiminnantarkastajaksi Outii Raudaskoskea ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Pauli Moilasta. Outi ja Pauli ovat suostuvaisia. Jussi Hietala ehdotti Anu Juvosta toiminnantarkastajaksi ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Jannee Nikkolaa. Anu ja Janne ovat suostuvaisia. Ehdotuksia kannatettiin. Päätös: valitaan killan k toiminnantarkastajaksi Outi Raudaskoski ja hänenn henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Pauli P Moilanen. Valitaan killan toiminnantarkastajaksi Anu Juvonen ja hänen henkilökohtai seksi varahenkilökseen Janne Nikkonen. 9. TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA 9. 1 Pikku IE. Pokkinen Elisa, Eetu Jutila,, Nicolas Piron, Lauri Nyrhilä ja Pauli Putkiranta ovat ilmaisseet halukkuutensa virkaan. Paavo Hietanen ehdotti Wertti Baskia. Wertti on suostuvainen. Lopuilta L halukkuutensa ilmoittaneilta, jotka eivät ole kokouksessa nyt, kysytään vielä halukkuudesta ja päätetään asiasta raadin 2015 kokouksessa. Wertti Bask ehdotti Lauri Pöyryä. Lauri on suostuvainen. Ilkka Hemminki ehdotti Samuel Viitikkoa. Samuel Viitikko on suostuvainen. s. Päätös: valitaan killan Pikku IE: :hen Elisa Pokkinen, Eetu Jutila, Nicolas Piron, Lauri Nyrhilä, N Paulii Putkiranta, Wertti Bask, Lauri Pöyry ja Samuel Viitikko pikku IE:hen.

9 9.2 ISO vastaava. Pietari Peltonen ja Ilkka Hemminki ovat ilmaisseet halukkuutensa virkaan. Tuukka Ahtola ilmoitti olevansa halukas virkaan. Tuukka ei esittäydy uutta kertaa. Tuukan mielestä ISO vastaavan virkaan kuuluu tiivis yhteistyö phuksikapteenin ja isovastaavan välillä.. Tuukan mielestä hänen ja Juhon välillä tämä yhteistyö toimii. Tuukka on toiminut aktiivisesti ISO henkilönä vuonna Pietari Peltonen kertoi olevansa Maanmittarikillan phuksi ja opiskelee kolmatta vuotta rakenne ja rakennustuotantotekniikkaa. Pietarin mielestä Rakennusinsin öörikilta on see ainoa oikea ja paras kilta. Pietari kertoi pitävänsä ISO henkilönä toimisesta ja toimii nyt toista vuotta ISOna. Pietari sai keväällä 2014 vuoden ISO henkilö palkinnon. Pietari kuvailee itseänsä luotettavaksi ja rehelliseksi henkilöksi. Ilkka Hemminki on toisen vuoden energiatekniikann opiskelija. Ilkka on toiminut kurssineuvostossa speksivastaavana, pikku IE:ssä, ISO henkilönä ja yrityssuhdekisällinä. Ilkka kertoo pitävänsä tapahtumien järjestämisestä. Tutorina toimiessa hän on huomannut, että kandiuudistuksen myötä tutorointi ei toimi halutulla tavalla jaa hän haluaisi parantaa sitä. Ilkka kertoi, että Juhon kanssa työskentely toimii. Lauri Tomunen kysyi, mihin suuntaann ehdokkaat ovat sitoutuneita. Tänään on killan pikkujoulut ja ITMK:n pikkujoulut. Lauri kysyi kumpaan ehdokkaat ovat menossa. Tuukka vastasi, että kilta tulee ensin ja jatkot isotoiminnan pyörittäminen sen jälkeen. Pietari on sitä mieltä, että ITMK:n pikkujoulut ovat tärkeämmät. Ilkka hemminki vastasi, että pikku IE virkansa takia joutuu hän valitsemaan killan juhlat, mutta ISO vastaavan virassa päätös olisi eri. Juho Jalonen kysyi, mitä kehitettävää ehdokkaat näkevät ISO toiminnassa. Ilkka vastasi, että viestinnän v parantaminen ja ISOjen kysymyksiin vastaaminen nopeammin. Hänen mielestään ISO toiminta jatkuisi koko vuoden ja tapahtumiaa järjestettäisiin ISO ryhmillä ympäri vuoden enemmän. Pietari vastasi, että hän on jonkin verran samoilla linjoilla kuin Ilkka. ISO toiminta on ympärivuotista hommaa. Hänen mielestään toinenn tärkeä parannuksen kohde on kv isojenn yhdistäminen ISOtoimintaan. Tuukka kertoi olevansa pitkälti samoilla linjoilla edellisten kanssa. Hänenn mielestään pitää ottaa huomioon phuksivuoden alettua se, että phuksit ryhmäytyvät läpi phuksiryhmien rajojen ja se pitäisi ottaa huomioon tapahtumia järjestettäessä. Ei pakotettaisi phukseja olemaan heille luonnottomissa ryhmissä. Aliisa Pietilä esitti tilanteen, että kilta on ottamassa phukseja koululta vastaan kello 11. Heräät kun phuksikapteeni soittaa ja kertoo,, ettei pääse paikalle. Aliisaa kysyi, miten ehdokas toimii tässä tilanteessa. t Pietari sanoi kysyvänsä phuksikapteenilta mitä hittoa. Hän vastaasi että jonkun on astuttava phuksikapteenin saappaisiin, eikä pelkää itse ryhtyä siihen hommaan. Tuukka vastasi, että tällainen olisi äärimmäisen epätodennäkö öinen skenaario. Jos kuitenkin näin kävisi, tarvitsisi jonkunn asettua phuksikapteenin tilalle ja Tuukka olisi valmiss tähän. Tuukka sanoo tarvitsevansa myös muun raadin ja isojen apua. Ilkka vastasi olevansa o samoilla linjoilla edellisten ehdokkaiden kanssa. Hän ottaisi jälkeenpäin phuksimajuriin yhteyttä ja keskustelisi siitä,, mitä tehtäisiin jatkossa. Ilkka uskoo, ettää Lauri Tomuselle voisi ainaa soittaa hädän sattuessa. Puheenjohtaja Jussi Hietala päätti keskustelun ja aloitti äänestyksen. Äänestyksen tulos: Ääniä yhteensä: 47, Ilkka Hemmingin äänet: 27, Pietari Peltosen äänet: 14, Tuukka Ahtolan äänet: 6, Tyhjiä ääniä: 0. Jussi julisti äänestyksen päättyneeksi. Päätös: Valitaan killan ISO vastaavaksi Ilkka Hemminki. 9.3 Lukkarimestari. Marketta Ruutiainen, Carl Thomas Uhlenius, Ossi O Inkiläinen, Hamilkar Bergroth ja Joni Virkki ovat ilmoittaneet halukkuutensa virkaan. Ei muita ehdotuksia. e Päätös: valitaan killan lukkarimestareiksi Marketta Ruutiainen, Carl Thomas Uhlenius, Ossi Inkiläinen, Hamilkar Bergroth ja Joni Virkki. 9.4 Lukkari kisällit. Miia Mäkinen, Ville Kirjonen, Atte Rautaoja, Juho Keiski, Otso Seppälä ja Teemu Meriluoto ovat ilmoittaneet halukkuutensa virkaan. Kalle Vainikka ehdotti Olli Koskista. Olli on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaan killan lukkari kisälleiksi henkilöt Miia Mäkinen, Ville Kirjonen, Atte Rautaoja, Juhoo Keiski, Otso Seppälä, Teemu Meriluotoo ja Olli Koskinen.

10 9.5 Liikuntavastaava. Laura Toikka on ilmoittanut halukkuutensa virkaan. v Juho Keiski ehdotti Pauli Putkirantaa. Pauli on suostuvainen. Päätös: valitaan Lauraa Toikka ja Pauli Putkiranta killan liikuntavastaaviksi. 9.6 Kulttuurivastaava. Anna Häkkänen ehdotti Miia Mäkistä ja Anu Juvosta. Miia ja Anu ovat suostuvaisia. Päätös: valitaan Miia Mäkinen ja Anu Juvonen killan kulttuurivastaaviksi. 9.7 Kiltahuonevastaavat. Miia Mäkinen, Johannes Laurila ja Matias Vainio ovatt ilmoittaneet halukkuutensa virkaan. Markus Melander ehdotti Kalle Vainikkaa. Kalle ei ole suostuvainen. Kalle Vainikka ehdotti Olli Koskista. Olli on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaan killan kiltahuonevastaaviksi Miia Mäkinen, Johennes Laurila, Matias Vainio ja Olli Koskinen. 9.8 Killan DJ. Eetu Jutila on ilmoittanut halukkuutensa virkaan. Eetu Jutila ehdotti Nicolas Pironia. Nicolas on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaan Eetu Jutila ja Nicolas Piron killan DJ:ksi Kimblevastaava. Terhi Seppälä ehdotti Maria Kososta kimblevastaavaksi. Maria on suostuvainen. Aliisa Pietilä ehdotti Hanna Koskikalliota. Hanna on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaan Hanna Koskikallio ja Mariaa Kosonen killan kimblevastaaviksi Excukisällit. Andrej Solovian on ilmoittanut halukkuutensa virkaan. Marketta Ruutiainen ehdotti Kalle Vainikkaa. Kalle on suostuvainen. Terhi Seppälä ehdotti Paavoo Hietasta ja Tuomo Koivistoa. Paavo ja Tuomo ovat suostuvaisia. Andrej ehdotti Lauri Pöyryä. Lauri on suostuvainen. Kalle Vainikka ehdotti Pauli Moilasta. Pauli on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaann killan excukisälleiksi Andrej Solovian, Kalle Vainikka, Paavo Hietanen, Tuomo Koivisto, Lauri Pöyry ja Pauli Moilanen Ysvikisällit. Andrej Solovian on ilmoittanut halukkuutensa virkaan. Juho Keiski ehdotti Johannes Hallikaista. Johannes on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaan killan ysvikisälleiksi Johennes Hallikainen ja Andrej Solovian Dokumentoijat. Romi Tolonen ja Miia Mäkinen ovat ilmoittaneet halukkuutensa virkaan. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaan Miia Mäkinen ja Romi Tolonen killan k dokumentoijiksi Toimittajat. Kalle Vainikka ehdotti Pauli Moilastaa ja Joni Virkkiä. Pauli ja Joni ovat suostuvaisia. Juho Keiski ehdotti Otso Seppälää. Otso Seppälä on suostuvainen. Lauri L Nyrhilä ehdotti Mariaa Kososta. Maria on suostuvainen. Marketta Ruutiainen ehdotti Miia Mäkistä. Miia Mäkinen on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaann Pauli Moilanen, Joni Virkki, Otso Seppälä, Maria Kosonen ja Miia Mäkinen killan toimittajiksi. t Maisteriopiskelija vastaava. Juho Keiski ehdotti Joonas Jaarasta. Joonas on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaan Joonas Jaaranen killan maisteriopiskelija vastaavaksi Graafikko. Lauri Kare on ilmoittanut halukkuutensa virkaan. Ilkka Mäkelä ehdotti Samuel Viitikkoa. Samuel on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaan Lauri Kare ja Samuel Viitikko killan graafikoiksi Arkistonhoitajat. Mikaa Lemmetyinen, Anna Häkkänen, Oona Niiranen N ja Markus Rintala ovat ilmoittaneet halukkuutensa virkaan. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaan Mika Lemmetyinen, Anna Häkkänen, Oona Niiranen ja Markus Rintala killan arkistonhoitajiksi Alumnisuhdevastaavat. Marketta Ruutiainen ehdotti Juho Keiskiä. Juho Keiski on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaann Juho Keiski killan alumnisuhdevastaavaksi Opintoapu. Lauri Kortelainen ehdotti Andrej Soloviania. Andrej on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaan Andrej Solovian killan opintoavuksi International buddy. Heikki Salko on ilmoittanut halukkuutensa virkaan. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaan Heikki Salko killan International buddyksi TEK kiltayhdyshenki. Markus Melander ehdotti Heli Niesniemeä. Heli ei olee suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Päätös: ei valita ketään killan TEK kiltayhdyshenkilöksi MAIK vastaava. Lauri Tomunen ehdotti Pietari Peltosta. Pietari on suostuvainen. Marketta Ruutiainen ehdotti Markus Rintalaaa ja Ilkka Hemminkiä. Ilkka Hemminki ei ole suostuvainen. Pietari Peltonenn ehdotti Otso Seppälää. Otso ei ole suostuvainen. Ei muita m

11 ehdotuksia. Päästö: valitaan Pietari Peltonen ja Markus Rintala killan MAIK vastaaviksi Vanha likainen täti ja vanha likainen setä. Anu Juvonen ehdotti Oona Niirasta ja Mika Lemmetyistä. Oona ja Mika ovat suostuvaisia. Päätös: valitaan Oona Niiranen killan vanhaksi likaiseksi tädiksi. Valitaan Mika Lemmetyinen killann vanhaksi likaiseksi sedäksi RAJA vastaavat. Marketta Ruutiainen ehdotti Jussi Hietalaa ja Pauli Moilasta. Jussi ei ole suostuvainen. Pauli ei ole suostuvainen. Päätös: eii valita ketäänn killan RAJA vastaaviksi. 10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 10.1 Jussi Hietala ilmoitti, että pikkujoulun bussit lähtevät kuudelta. Siihen asti saa juoda kiltahuoneella glögiä. 11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 11.1 Puheenjohtaja Jussi Hietala päätti kokouksen kello 16:28. N VAKUUDEKSI _ Jussi Hietala, puheenjohtaja _ Markus Rintala, sihteeri _ Marketta Ruutiainen, pöytäkirjantarkastaja _ Lauri Tomunen, pöytäkirjantarkastaja

Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Vuosikokous 2016

Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Vuosikokous 2016 Aika: 22.2.2016 klo 17:00 Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo Huone K2 Läsnä: Saara Lassila, pj Lauri Kare Ville Kirjonen, s Sivi Kivivirta Anton Närekorpi Romi Tolonen Terhi Seppälä Jussi Hietala Andrej

Lisätiedot

Aika: 12.11.2013 klo 14.30 Rakentajanaukio 4A, Espoo Luentosali R1. Liite 1, läsnäolijat Liite 2, äänestyslaput

Aika: 12.11.2013 klo 14.30 Rakentajanaukio 4A, Espoo Luentosali R1. Liite 1, läsnäolijat Liite 2, äänestyslaput Aika: 12.11.2013 klo 14.30 Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo Luentosali R1 Kokouksen puheenjohtaja: Kokouksen sihteeri: Liitteet: Mika Lemmetyinen Anna Häkkänen Liite 1, läsnäolijat Liite 2, äänestyslaput

Lisätiedot

Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA RAADIN KOKOUS 36/2013

Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA RAADIN KOKOUS 36/2013 Aika: 16.12.2013 klo 16 Paikka: Rakentajanaukio 4A, 02150 Espoo Huone K1 Läsnä: Mika Lemmetyinen, pj. Anna Häkkänen, siht. Carl-Thomas Uhlenius Anna Nermes Ossi Inkiläinen Hanna Koskikallio Oona Niiranen

Lisätiedot

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015 Aika: 23.2.2015 klo 18.00 Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo Huone K2 Läsnä: Janne Nikkonen, pj. Janne Peltola (poistui kohdassa 14.1) Mikko Tuohino, s. Juho Keiski (poistui kohdassa 14.2) Marketta Ruutiainen

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kiltakunnan kokous 5/2015

PÖYTÄKIRJA Kiltakunnan kokous 5/2015 Aalto ENG Sivu 1 (5) PÖYTÄKIRJA Kiltakunnan kokous 5/2015 Aika: Keskiviikko 25.2.2015 klo 18.00 Paikka: AddLab, Konetekniikka K4, Sähkömiehentie 4G 1. Kokouksen avaaminen Kiltakunnan 2015 puhemies Niko

Lisätiedot

Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja Elina Honkanen varapuheenjohtaja poistui klo 19:58 Tyko Viertiö fuksipäällikkö Juhani Heimo fuksipäällikkö

Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja Elina Honkanen varapuheenjohtaja poistui klo 19:58 Tyko Viertiö fuksipäällikkö Juhani Heimo fuksipäällikkö Prosessiteekkarit ry Hallituksen kokous, pöytäkirja 19/2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Vuorimiehentie 2 02150 Espoo Aika: 26.8.2014 klo 18.00 Paikka: Learning Hub Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 3/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 13.1.2010 klo 18.00 Paikalla: Hallitus: Sisä- ja urheilumestari, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 1 / 2013

PÖYTÄKIRJA Hallituksen kokous 1 / 2013 23.1.2013 PL 1627 70211 KUOPIO hallitus@serveriry.fi serveriry.fi Aika: Keskiviikko 23.01.2013 Paikka: Serverin Koppi Hallituksen kokous 1 / 2013 Läsnä: Aino Aholainen, hallituksen PJ Mikko Koponen Paavo

Lisätiedot

Puheenjohtaja Jouni Pänkäläinen avasi kokouksen klo 15:12. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Oskar Sonninen.

Puheenjohtaja Jouni Pänkäläinen avasi kokouksen klo 15:12. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Oskar Sonninen. CLUSTER RY 8.11.2010 Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietotekniikan kilta SYYSKOKOUS Aika Tiistai 16.11.2010 klo 15.00 Paikka Lappeenrannan teknillinen yliopisto, sali 4410 Läsnä Osallistujalista

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.11. 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.11. 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta PÖYTÄKIRJA VAALIKOKOUS 2011 Aika Perjantaina 2.12.2011 klo 17.00 Paikka: Rambollin saunatilat Sentnerikuja 2, Helsinki Osallistujat: Taavi Dettenborn Jarno Jalonen Lauri Komulainen Manu Marttinen Kaisa

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reetta Arokoski ja Johannes Vainio. Saaja Summa Peruste Päätös

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reetta Arokoski ja Johannes Vainio. Saaja Summa Peruste Päätös Paikka: TTalo, A106 Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen Sihteeri: Helinä Hakala Paikalla: Reetta Arokoski, Johannes Vainio, Julia Isotalo, Mira Lindroos, Lauri Lavanti, Emmi Peltonen (saapui ajassa 8.23) 1.

Lisätiedot

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. SAMPSAN VAALIKOKOUS Aika: 28.11.2013 klo 12.00 Paikka: Luentosali B5, Latokartanonkaari 7,00790 Helsinki Läsnä: Poistettu yksityisyyssyistä. 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo.12.15 2.

Lisätiedot

Rakennusinsinöörikilta IK Rakentajanaukio 4 02150 Espoo. Aika: 24.2.2011 klo 15. Paikka: K2

Rakennusinsinöörikilta IK Rakentajanaukio 4 02150 Espoo. Aika: 24.2.2011 klo 15. Paikka: K2 Rakennusinsinöörikilta IK Rakentajanaukio 4 02150 Espoo Aika: 24.2.2011 klo 15. Paikka: K2 Läsnä: Konsta Tuokko, pj. Elisa Aaltonen, siht. Hamilkar Bergroth, Eppu Henriksson, Jakob Mirea, Mikko Närvänen,

Lisätiedot

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2014. Paikka: Otakaari 5 (A 205, luentosali S3), 02150 Espoo

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2014. Paikka: Otakaari 5 (A 205, luentosali S3), 02150 Espoo Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2014 Paikka: Otakaari 5 (A 205, luentosali S3), 02150 Espoo Aika: keskiviikko 26.2.2014, kello 17.30 Läsnäolijat: Valtuutetut:

Lisätiedot

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 Tampereen yliopisto PÖYTÄKIRJA STAABI ry 1 / 2015 STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 05.01.2015 klo 14:00 Paikka: Paikalla: Kasino-kabinetti Markus Lappi Juulia Koivisto Saara Asikainen Marika Anttila

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Jyri Hämäläinen avasi kokouksen kello 18.09.

1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Jyri Hämäläinen avasi kokouksen kello 18.09. 1(5) YNNÄ RY:N SYYSKOKOUS Aika 4.11.2013 kello 18.09 21.26 Paikka Läsnä Nanosauna, Ylistö Jyri Hämäläinen (puheenjohtaja) Heikki Pitkänen (sihteeri) Miikka Harju Ville Berg Saana Saajoranta (poistui kohdassa

Lisätiedot

Pöytäkirja 17/03/15 KAPLAAKI RY:N VUOSIKOKOUS. Aika: Tiistai 17.3.2015, klo 12:30 Ylioppilastalon auditorio Läsnä: 34 Kaplaakin jäsenet:

Pöytäkirja 17/03/15 KAPLAAKI RY:N VUOSIKOKOUS. Aika: Tiistai 17.3.2015, klo 12:30 Ylioppilastalon auditorio Läsnä: 34 Kaplaakin jäsenet: KAPLAAKI RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Tiistai 17.3.2015, klo 12:30 Paikka: Ylioppilastalon auditorio Läsnä: 34 Kaplaakin jäsenet: Kaisa Köykkä Jeremias Mäkinen Outi Korpiluoma (poistui kohdassa 10) Jeremias

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 11/2010 Paikka: KP-bussi Aika: 24.3.2010 klo 7.15 Paikalla: Hallitus: Fuksitoimikunnan pj Hovimestari Yrityssuhdemestari

Lisätiedot

TIETOJOHTAJAKILTA MAN@GERIN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS. Aika Tiistai 25.11.2014 kello 16.00. K1705, Konetalo, TTY

TIETOJOHTAJAKILTA MAN@GERIN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS. Aika Tiistai 25.11.2014 kello 16.00. K1705, Konetalo, TTY Tietojohtajakilta PÖYTÄKIRJA Sivu 1/11 Man@ger Tampereen teknillinen yliopisto Korkeakoulunkatu 6 33720 Tampere hallitus@tietojohtajakilta.net 25.11.2014 TIETOJOHTAJAKILTA MAN@GERIN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Lisätiedot

Paikalla oli tarpeeksi porukkaa ja koollekutsuminen oli hoidettu ajoissa, joten todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Paikalla oli tarpeeksi porukkaa ja koollekutsuminen oli hoidettu ajoissa, joten todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 4/2013, 30.1.2013 klo 8.15 @Olkkari Läsnä: Otso Hannula, Edward Landtman, Pietari Keskinen, Christian Mohn, Tiitu Lahti, Vesa Laakso, Sofia Ahanen,

Lisätiedot

Pykälä ry. Pöytäkirja 11.7.2015 4/2015

Pykälä ry. Pöytäkirja 11.7.2015 4/2015 Pykälä ry Yleisvaliokunnan kokous Paikka: Mäntykalliontie 54, 21580 Karuna Paikalla: Elmiira Kutvonen Mikko Sukura Susanne Hakkarainen Toni Päärni Anniina Konttinen Tuomas Tuominen Harri Gröhn Jesse Heiskanen

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus. 2 Kokouksen järjestäytyminen. Reserviupseerit ry pöytäkirja syksy / 2014. Aika: 17.10.2014 Paikka: Siivikkala Läsnä:

1 Kokouksen avaus. 2 Kokouksen järjestäytyminen. Reserviupseerit ry pöytäkirja syksy / 2014. Aika: 17.10.2014 Paikka: Siivikkala Läsnä: Aika: 17.10.2014 Paikka: Siivikkala Läsnä: Teemu Nuorteva Jani Lahti Johannes Salminen Mikko Tuomaala Timi Antere Antti Artukka Juha Suominen Tuukka Peltola Pauli Järvinen Jussi Alanen Kaisa Kurenniemi

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli riittävästi ihmisiä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli riittävästi ihmisiä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 1/2013, 2.1.2013 klo 17.00 Olkkarilla Paikalla: Jaakko Hynynen, Lotta Ahonen, Sofia Ahanen, Tiitu Lahti, Emmi Peltonen, Christian Mohn, Pietari

Lisätiedot

Läsnä: Doris Kalve, pj. Nasti Korhonen, siht. Tomas Fagerström Emmi Hietala Verneri Lehtovirta Iiro Lindfors (saapui 6)

Läsnä: Doris Kalve, pj. Nasti Korhonen, siht. Tomas Fagerström Emmi Hietala Verneri Lehtovirta Iiro Lindfors (saapui 6) Rakennusinsinöörikilta IK Rakentajanaukio 4 02150 Espoo Aika: 12.1.2009 klo 17.00 Paikka: K2 Läsnä: Doris Kalve, pj. Nasti Korhonen, siht. Tomas Fagerström Emmi Hietala Verneri Lehtovirta Iiro Lindfors

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. Saaja Summa Perustelu Päätös

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. Saaja Summa Perustelu Päätös Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 8/2015 Aika: 26.2.2015, 16.15 Paikka: T-Talo, B122 Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Emmi Peltonen, Reetta Arokoski, Lauri Lavanti, Antti

Lisätiedot

MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/5 Aalto-yliopisto 20/2015 Insinööritieteiden korkeakoulu

MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/5 Aalto-yliopisto 20/2015 Insinööritieteiden korkeakoulu MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/5 MAANMITTARIKILTA RY Hallituksen kokous 20/2015 Aika: 9.10.2015 klo 17:00 Paikka: Kiltahuone, Otakaari 3, 02150 Espoo Läsnäolijat: Olli-Pekka Pajala Henri Heilala

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO Sivu 1 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 KOKOUSAIKA maanantai 2.3.2015 klo 16.45 KOKOUSPAIKKA Auditorio Joukahainen, Lemminkäisenkatu 30, TURKU ASIALUETTELO 1 Kokouksen

Lisätiedot

Rakennusinsinöörikilta ry:n hallinto-ohjesääntö

Rakennusinsinöörikilta ry:n hallinto-ohjesääntö Rakennusinsinöörikilta ry:n hallinto-ohjesääntö Hallinto-ohjesääntö on hyväksytty Rakennusinsinöörikillan ylimääräisissä kokouksissa xx.xx.2014 ja xx.xx.2014. 1 Ohjesäännön käytöstä Tämä hallinto-ohjesääntö

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirja. Tampereen Rakentajakilta, Raadin kokous 10/2013 TARAKI

Pöytäkirja. Tampereen Rakentajakilta, Raadin kokous 10/2013 TARAKI Pöytäkirja Tampereen Rakentajakilta, Raadin kokous 10/2013 TARAKI Aika: ti 26.3.2013 klo 12.00 Paikka: Loimio Puheenjohtaja Elina Loukonen läsnä Sihteeri Marko Laitinen läsnä Rahastonhoitaja Markus Klemetti

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 Aika 24.02.2015 klo 17.00 Paikka HO / Osakuntabaari Paikalla: Petri Pellikka Pekka Hassinen Maija Häkkinen Taneli Laine Ville Timonen inspehtori

Lisätiedot

PUUNJALOSTAJAKILTA RY:N KUUKAUSIKOKOUS KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Aika: Keskiviikko 30.3.2009 Paikka: Puunjalostustekniikan osaston Puu2:n auditorio.

PUUNJALOSTAJAKILTA RY:N KUUKAUSIKOKOUS KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Aika: Keskiviikko 30.3.2009 Paikka: Puunjalostustekniikan osaston Puu2:n auditorio. PUUNJALOSTAJAKILTA RY:N KUUKAUSIKOKOUS KOKOUSPÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko 30.3.2009 Paikka: Puunjalostustekniikan osaston Puu2:n auditorio. Läsnä: kts. Avoin kirja 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituslaisista. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituslaisista. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 20/2013, 11.9.2013 klo 8.15 Olkkarilla Paikalla: Emmi Peltonen, Sofia Ahanen, Vesa Laakso, Lotta Ahanen, Pietari Keskinen, Christian Mohn, Otso

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja

Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja Pöytäkirja 15 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 15/2014 Aika: 24.9.2014 kello 16.00 Paikka: Kutsutut: Neuvottelutila Kummeli, Lappeenranta Paakki Pauliina, hallituksen puheenjohtaja Huhtiranta Sonja Hämäläinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 22.8.2011 22/2011

PÖYTÄKIRJA 22.8.2011 22/2011 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 22.8.2011 Paikka: Läsnä: Pykälän kerhohuoneisto, Suvilahdenkatu 10B Kristiina Lindholm, puheenjohtaja Annika Pynnä, sihteeri Jonna Vihavainen Otto Pulkkinen

Lisätiedot

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11 Aika 16.01.10 klo: 10:00 Paikka Siikaranta. Naruportintie 68, Espoo Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Vpj. valinta 4. Raksanuoret

Lisätiedot

2.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja 1/2016 Aalto yliopiston Arkkitehtikilta ry Hallituksen kokous 1/2016, 5.1.2016, klo 16.00 Metallimiehenkuja 4, 02150 Espoo Paikalla: Puheenjohtaja Miia Suomela Varapuheenjohtaja Hanna Mari Ikonen

Lisätiedot

3 Työjärjestyksen hyväksyminen Lisättiin kohdaksi 15 Vappusauna. Hyväksyttiin työjärjestys edellämainituin muutoksin.

3 Työjärjestyksen hyväksyminen Lisättiin kohdaksi 15 Vappusauna. Hyväksyttiin työjärjestys edellämainituin muutoksin. Atlas Oulun yliopiston maantieteen opiskelijat ry PÖYTÄKIRJA Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 9.4.2014 klo 16:00, kiltahuoneen kokoustilat 1 Kokouksen avaus Avattiin kokous klo 16:05. 2 Laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous SIKV04/2015. Aika: Keskiviikko 27.5.2015, kello 17.

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous SIKV04/2015. Aika: Keskiviikko 27.5.2015, kello 17. Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous SIKV04/2015 Aika: Keskiviikko 27.5.2015, kello 17.30 Paikka: Otakaari 5 (luentosali S3), 02150 Espoo Läsnäolijat: Valtuusto:

Lisätiedot

Lisäksi Sauli Böhm hallituksen puheenjohtaja KY:n hallituksen jäseniä KY-säätiön hallituksen jäseniä

Lisäksi Sauli Böhm hallituksen puheenjohtaja KY:n hallituksen jäseniä KY-säätiön hallituksen jäseniä KYE 5/2012 EDUSTAJISTON KOKOUS Aika: tiistai 24.4.2012 klo 17.00 Paikka: Iso puoli, KY-talo Läsnä Wahlroos Lauri 2. varapuheenjohtaja Ora Tommi edustajiston jäsen Kaistinen Jussi Väisänen Tuukka kohdasta

Lisätiedot

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi.

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 10/2013, 21.3.2013 klo 11.15 @T-talo Paikalla: Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Otso Hannula, Tiitu Lahti, Lotta Ahonen, Pietari Keskinen, Sofia Ahanen,

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 17.2.2014, klo 17.00 Paikka 4510 Läsnä: Topias Olkkonen, puheenjohtaja Miisa Komulainen, sihteeri Janne Ukkonen Miko Mehtäläinen Matti Rissanen Senni Bilund Sini Piiparinen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 1/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 2.1.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 1/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 2.1.2006 1(6) Aika 2.1.2006 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry:n (SLML) Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Pöytäkirja TUOTANTOTALOUDEN KILTA 1/15 KAPLAAKI RY 14/01/15

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Pöytäkirja TUOTANTOTALOUDEN KILTA 1/15 KAPLAAKI RY 14/01/15 HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Keskiviikkona 14.1.2015, klo 18:00 Paikka 4510 Läsnä: Kaisa Köykkä, puheenjohtaja Antti Sinkkonen, sihteeri Otso Holttinen Jussi Rantanen Santeri Jansson Tiia Tenhunen Annika Auvinen

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Saaja Summa Perustelu Päätös. Meri Terho 28,29 euroa Hallitusten megaherkkuaamupala Hyväksyttiin

Saaja Summa Perustelu Päätös. Meri Terho 28,29 euroa Hallitusten megaherkkuaamupala Hyväksyttiin Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 3/2015 Aika: 23.1.2015, 13.15 Paikka: TTalo, B115 Paikalla: Meri Terho, Reetta Arokoski, Aleksi Pyykkönen, Emmi Peltonen, Julia Isotalo, Mira Lindroos,

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Marjukka Mattila avasi kokouksen klo 17.04.

Hallituksen puheenjohtaja Marjukka Mattila avasi kokouksen klo 17.04. Puolue ry Pöytäkirja Syyskokous 2013 Aika: 27.11.2013 klo 17 Paikka: Agora Gamma Läsnä: Marjukka Mattila, Inka Jurkka, Markus Kotkavuori, Karoliina Saraste, Teemu Rinkinen, Marko Pulkkinen, Topi-Veli Arpiainen,

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 03/2013 Aika: Tiistai 12.3.2013 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen klo 16.05. 2.

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Ynnä ry, hallituksen kokous 32/2015 1/5. x, saapui paikalle 8b. x x

Ynnä ry, hallituksen kokous 32/2015 1/5. x, saapui paikalle 8b. x x Ynnä ry, hallituksen kokous 32/2015 1/5 Hallituksen kokous 32/2015 Aika: 16.11.2015 16.27 Paikka: Ynnän ainejärjestötila MaD242 Hallitus: Juho Siitari Teemu Vasama Janne Arkke Miikka Harju Tuomo Huttu

Lisätiedot

KOKOUS 5/2004. TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA KONEINSINÖÖRIKILTA ry. HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä 11.2.2004 klo 10.15.

KOKOUS 5/2004. TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA KONEINSINÖÖRIKILTA ry. HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä 11.2.2004 klo 10.15. KOKOUS 5/2004 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA KONEINSINÖÖRIKILTA ry. HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä 11.2.2004 klo 10.15. LÄSNÄ Puheenjohtaja Outi Engman Sihteeri Laura Vanhatalo Talousministeri

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 09.06.2015 kello 18.00 19.10 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 11/2008 Aika: 15.9.2008 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Ahto Apajalahti

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY. Opintovaliokunnan kokous 1/2013 AIKA: 17.01.2013. Pykälän pieni sali Sörnäisten rantatie 33 B, Helsinki

PYKÄLÄ RY. Opintovaliokunnan kokous 1/2013 AIKA: 17.01.2013. Pykälän pieni sali Sörnäisten rantatie 33 B, Helsinki PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 1/2013 AIKA: 17.01.2013 PAIKKA: LÄSNÄ: Pykälän pieni sali Sörnäisten rantatie 33 B, Helsinki Niina Karjunen, puheenjohtaja Heini Wiik, varapuheenjohtaja Katariina Vuorela,

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vaalikokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vaalikokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n sääntömääräinen valtuuston vaalikokous SIKV 1/2007 Aika: Torstai 30.11.2007 klo 17.00 Paikka: Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston sali

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 02/2012 Aika: Tiistai 23.10.2012 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, nuortentila Vaihde Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Aika: Maanantaina 13.2.2012 klo 18.00 18.55 Paikka: Salon seurakunta, Juhlasali, Torikatu 6, Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä Poissa Varajäsenet

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähtenyt ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituksen jäsenistä. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.

Kokouskutsu oli lähtenyt ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituksen jäsenistä. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 11/2013, 4.4.2013 klo 12.15 @Ttalo, A106 Paikalla: Christian Mohn, Tiitu Lahti, Lotta Ahonen, Vesa Laakso, Sofia Ahanen, Emmi Peltonen, Mikko LatvaKäyrä,

Lisätiedot

Pykälä ry. Pöytäkirja 3.9.2015 5/2015

Pykälä ry. Pöytäkirja 3.9.2015 5/2015 Pykälä ry Yleisvaliokunnan kokous Paikka: Pykälä ry:n toimisto, Mannerheimintie 3 B Paikalla: Elmiira Kutvonen Mikko Sukura Linnea Viherkenttä Anni Eerola Anniina Konttinen Helinä Teittinen Tuomas Tuominen

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 11.9.2014 klo 17:00 Paikka Oamkin sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Paasi, luokka D1191 Kiviharjuntie 8, Oulu Paikalla Noora Nousiainen

Lisätiedot

Aika: keskiviikkona 21.1.2015 klo 16.30 INTERNET VERSIOSTA POISTETTU SISÄLLISLUETTELO, JOKA ON OLLUT ALKUPERÄISESSÄ

Aika: keskiviikkona 21.1.2015 klo 16.30 INTERNET VERSIOSTA POISTETTU SISÄLLISLUETTELO, JOKA ON OLLUT ALKUPERÄISESSÄ JOENSUUN KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1/4 Paikka: Carelicumin auditorio, Torikatu 21 c Aika: keskiviikkona 21.1.2015 klo 16.30 INTERNET VERSIOSTA POISTETTU SISÄLLISLUETTELO, JOKA ON OLLUT

Lisätiedot

VAALIKOKOUS 2008. Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta Rakennusinsinöörikilta ry Byggnadsingenjörsgillet rf Rakentajanaukio 4 A 02150 Espoo

VAALIKOKOUS 2008. Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta Rakennusinsinöörikilta ry Byggnadsingenjörsgillet rf Rakentajanaukio 4 A 02150 Espoo Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta Rakennusinsinöörikilta ry Byggnadsingenjörsgillet rf Rakentajanaukio 4 A 02150 Espoo VAALIKOKOUS 2008 Aika: 28.11.2008 klo 13.00 Paikka: Sali R1 Läsnä: Anna Keskinen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 2/2012 13.3.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2/2012 13.3.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 15 ILMOITUSASIAT 2 16 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Paikalla oli tarpeeksi väkeä ja kokouskutsu oli lähetetty ajoissa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Paikalla oli tarpeeksi väkeä ja kokouskutsu oli lähetetty ajoissa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 7/2013, 27.2.2013 klo 8.15 @B122 Paikalla: Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Edward Landtman, Otso Hannula, Christian Mohn, Lotta Ahonen, Tiitu Lahti,

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 6/2012

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 6/2012 Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 6/2012 Aika: 23.10.2012 klo 16:00 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. Osallistujat: Läsnä: Olli-Pekka Sartanen puheenjohtaja Suvi

Lisätiedot

Eetu Salminen vaalivaliokunnan puheenjohtaja Paikalla Ari Reunanen pääsihteeri Paikalla. Janne Kuikka. Ossi Mansikka

Eetu Salminen vaalivaliokunnan puheenjohtaja Paikalla Ari Reunanen pääsihteeri Paikalla. Janne Kuikka. Ossi Mansikka EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TOIMIKAUDELLA 2013 AIKA 27.11.2012, klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 2006 KUTSUTUT Eetu Salminen vaalivaliokunnan puheenjohtaja Ari Reunanen pääsihteeri VARSINAISET

Lisätiedot

Läsnä Hurri Julius edustajiston puheenjohtaja

Läsnä Hurri Julius edustajiston puheenjohtaja KYE 6/2013 EDUSTAJISTON KOKOUS Aika: torstai 26.9.2013 klo 17.00 Paikka: Iso puoli, KY-talo Läsnä Hurri Julius edustajiston puheenjohtaja Olander Otso edustajiston jäsen Heiliö Lauri Helaniemi Katariina

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Aika: lauantai 21.11.2015 Paikka: Satakuntatalon Kiltasali, Lapinrinne 1, Helsinki klo 9.30 klo10.45 klo 12.00 klo 13.00 Ilmoittautuminen ja kokousedustajien

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.9. 2013 Kirkkovaltuusto 4/2013 47-58/2013

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.9. 2013 Kirkkovaltuusto 4/2013 47-58/2013 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika 18.9.2013 klo 18.05-19.05 Paikka Seurakuntakeskus Leipomo (Vanhatie 7, 21290 RUSKO) Kirkkovaltuusto 2011-2014: Lähteenmäki Antero puheenjohtaja Tuominen Mauri varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY:N PÖYTÄKIRJA 7/2007 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS 3.5.2007

PYKÄLÄ RY:N PÖYTÄKIRJA 7/2007 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS 3.5.2007 PYKÄLÄ RY:N PÖYTÄKIRJA 7/2007 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS 3.5.2007 Aika: Torstai 3.5.2007 Paikka: Läsnä: Excursiovastaava Viljasen residenssi Pihlajatie 15 Hannu Häkkänen, puheenjohtaja Iina-Mari Supperi,

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen. 4. Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen. 5.

1. Kokouksen avaus. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen. 4. Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen. 5. KEMISTIKILTA Ry 1 (5) RAADIN KOKOUS Aika: 11.02.2014 10:15 Paikka: Läsnä: Poissa: Muut: Kemistikillan kiltahuone Artturi Ropponen, puheenjohtaja Emilia Ronkainen, tiedottaja-sihteeri Iiro Perttula, rahastonhoitaja,

Lisätiedot

Asteriski ry:n hallituksen kokous 9/2013

Asteriski ry:n hallituksen kokous 9/2013 Asteriski ry Pöytäkirja Sivu 1 Asteriski ry:n hallituksen kokous 9/2013 Aika 26.2.2013 Paikka Asteriski ry:n toimisto, ICT-talo Läsnä Pauliina Anttila (Poistui kohdassa 12) Toni Hämäläinen Toni Haikkari

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 2 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 2/2012 Aika: Paikka: 9.1.2012 kello 16.00 alkavan perehdytyksen jälkeen Opiskelijakunnan neuvotteluhuone, Skinnarila, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja

Lisätiedot

Esityslista. Asiakirja 5

Esityslista. Asiakirja 5 Esityslista kirja 5 ESITYSLISTA AIKA 17.-18.11.2012, kokous alkaa lauantaina 17.11. klo 11.30 PAIKKA Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10 45100 Kouvola LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 Aika: 21.1.2015 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 3/2014

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 3/2014 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 3/2014 Aika: 15.4.2014 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kappelin keittiö, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

8.12.2011. Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi Vigrén ja Lempiäinen. Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

8.12.2011. Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi Vigrén ja Lempiäinen. Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi PÖYTÄKIRJA 26 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 2.12.2011 kello 14 Paikka: Opiskelijakunnan neuvotteluhuone Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Lempiäinen Mika varapuheenjohtaja Kurronen Laura jäsen (saapui

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituksen jäsenistä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituksen jäsenistä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 14/2013, 2.5.2013 klo 12.15 @OLOhuone Paikalla: Otso Hannula, Lotta Ahonen, Sofia Ahanen, Pietari Keskinen, Edward Landtman, Christian Mohn, Tiitu

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 7/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 11.2.2010 klo 16:00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Jyrki Luukko (kohdasta 5)

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi muutoksin.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi muutoksin. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 11.8.2014 Paikka: Läsnä: Sörnäisten rantatie 33 B Eero Rapola, puheenjohtaja Ella Hiltunen, sihteeri Sini Tervo Laura Parkkisenniemi Henri Nousiainen Jere

Lisätiedot

4. UUSI NUORISO-OHJAAJA ESITTÄYTYY Anni Holopainen esittäytyi ja tutustui pikaisesti nuorisovaltuuston toimintaan.

4. UUSI NUORISO-OHJAAJA ESITTÄYTYY Anni Holopainen esittäytyi ja tutustui pikaisesti nuorisovaltuuston toimintaan. Riihimäen kaupunki PÖYTÄKIRJA Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Nuorisovaltuusto 12.11.2012 NUORISOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantai 12.11.2011 kello 18.02-19.27 Paikka Nuorisokeskus Monari, Uudenmaankatu

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 1 1 (5) HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 2013 Aika: noin kello 16.30 Paikka: Läsnä: Neuvotteluhuone Kummeli, Skinnarila, Lappeenranta Eskelinen Patrik, puheenjohtaja Borgström Toni Huhtiranta

Lisätiedot

PöYTÄKIRJA Hallituksen kokous 8 / 2012

PöYTÄKIRJA Hallituksen kokous 8 / 2012 15.5.2012 PL 1627 70211 KUOPIO hallitus@serveriry.fi serveriry.fi PöYTÄKIRJA Hallituksen kokous 8 / 2012 Aika: Maanantaina 14.5.2012 klo 14:15 Paikka: Malja, Kuopio Läsnä: Aappo Alamäki, hallituksen PJ

Lisätiedot

6. Hyväksyttävät laskut Unigrafialta tuli hyvityslasku fuksioppaista. Ei vaadi maksutoimenpiteitä.

6. Hyväksyttävät laskut Unigrafialta tuli hyvityslasku fuksioppaista. Ei vaadi maksutoimenpiteitä. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 22/2015 Aika: 3.9.2015, 12.15 Paikka: A142, TTalo Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen Sihteeri: Helinä Hakala Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala,

Lisätiedot

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, sillä paikalla oli yli puolet hallituksen jäsenistä ja kokouskutsu oli lähetetty ajoissa.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, sillä paikalla oli yli puolet hallituksen jäsenistä ja kokouskutsu oli lähetetty ajoissa. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 2/2013, 16.1.2013 klo 8.00 @Olkkari Läsnä: Otso Hannula, Edward Landtman, Pietari Keskinen, Christian Mohn, Tiitu Lahti, Vesa Laakso, Sofia Ahanen,

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista muutoksin työjärjestykseksi.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista muutoksin työjärjestykseksi. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistai 2.6. klo 19.00 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen toimisto Mannerheimintie 3 B, 5.kerros Iina-Mari Supperi, puheenjohtaja Kristiina Lindholm, sihteeri Johanna Säteri

Lisätiedot

PUUNJALOSTAJAKILTA RY:N KUUKAUSIKOKOUS KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Aika: Keskiviikko 22.4.2009 Paikka: Puunjalostustekniikan osaston Puu2:n auditorio.

PUUNJALOSTAJAKILTA RY:N KUUKAUSIKOKOUS KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Aika: Keskiviikko 22.4.2009 Paikka: Puunjalostustekniikan osaston Puu2:n auditorio. PUUNJALOSTAJAKILTA RY:N KUUKAUSIKOKOUS KOKOUSPÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko 22.4.2009 Paikka: Puunjalostustekniikan osaston Puu2:n auditorio. Läsnä: kts. Avoin kirja 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

15.12.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.52. Todettiin läsnäolijat.

15.12.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.52. Todettiin läsnäolijat. PÖYTÄKIRJA 1 (1/5) HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 2011 Aika: 13.12.2010 kello 16.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Holopainen Tiina jäsen Lempiäinen

Lisätiedot