PÖYTÄKIRJA. Jussi Hietala. Liitee 1, läsnäolijat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. Jussi Hietala. Liitee 1, läsnäolijat"

Transkriptio

1 Aika: klo. 12:00 Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo Luentosali R3 Kokouksen puheenjohtaja: Kokouksen sihteeri: Liitteet: Jussi Hietala Markus Rintala Liitee 1, läsnäolijat 1. KOKOUKSEN AVAUS Jussi Hietala avasi kokouksen kello 12: KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2. 1 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden ääntenlaskijan ja kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen. Marketta Ruutiainen ehdotti Jussi Hietalaa kokouksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi Markus Rintalaa ja heidän varahenkilöiksi Pauli Moilasta ja Juho Keiskiä. Ehdotusta kannatettiin. Päätös: Valitaan Jussii Hietala kokouksen puheenjohtajaksi jaa hänen varahenkilökseen Pauli Moilanen. valitaan kokouksen sihteeriksi Markus Rintala ja hänen h varahenkilökseen Juho Keiski. Markettaa Ruutiainen ehdotti, että ääntenlaskijoina toimisivat Markus Melander ja Pauli Moilanen. Ehdotusta kannatettiin. Päätös: valitaan ääntenlaskijoiksi Markus Melander ja Pauli Moilanen. Pauli Moilanen ehdotti pöytäkirjan tarkastajiksi Kalle Sinisaloaa ja Heli Niesniemeä. Heli Niesniemi ei ole suostuvainen. Kalle Sinisalo ei ole suostuvainen. Jussi Hietala ehdotti pöytäkirjan tarkastajiksi Markettaa Ruutiaista jaa Lauri Tomusta. Kummatkin ovat suostuvaisia. Ehdotusta kannatettiin. Päätös: valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi t Marketta Ruutiainen ja Lauri Tomunen. 3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3. 1 Kokous on kutsuttu koolle killan sääntöjen mukaisesti: kokouskutsu on ollut yli viikon killan virallisellaa ilmoitustaululla, Aalto yliopiston ylioppilaskunnan ilmoitustaululla ja se on lähetetty yli viikko v sitten killan viralliselle sähköpostilistalle. Kokoukselle on valittu puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. MENETTELYTAVOISTA SOPIMINEN 4. 1 Puheenvuoroa pyydetään kättä nostamalla. Puheenvuoron alussa tulee nousta seisomaan ja esitellä itsensä. Tänä vuonna käytössä on sähköinen äänestysjärjestelmä ja äänestyslappuja ei arvita. Lähdettäessä kokoussalista ja sinnee saavuttaessaa ilmoittaudutaan ovella läsnäolijoiden laskijoille. Äänestyksen aikana ei saa poistua kokoussalista. Äänestys tapahtuu salin etuosassa olevilla neljällä tietokoneella. Koneet ja äänestys ovat turvattuja, eikä yksittäinen henkilö pysty äänestämään kahta kertaa. Äänet lasketaan joka äänestyksen jälkeen ja tarkistetaan täsmääkö äänimäärä läsnäolijoiden määrään. Kalle Sinisalo kysyi, että pystyykö koneilla äänestämään tyhjää. Jussi Hietala vastasi, että koneilla pystyy äänestämään tyhjää. 5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5. 1 Miia Mäkinen ehdotti, että Raativirat valitaan siinä järjestyksessä, mihin onn eniten hakijoita, sillä poikkeuksella, että puheenjohtaja ja kirjuri tiedottaja valitaann ensimmäisinä. Ehdotusta kannatettiin. Päätös: valitaan Raativirat siinä järjestyksessä mihin on eniten ehdokkaita, sillä poikkeuksella, että puheenjohtaja ja kirjuri tiedottajaa valitaan ensimmäisinä. Järjestys: puheenjohtaja, kirjuri excursiomestari, yrityssuhdevastaava, opintovastaava ja Ruutisten päätoimittaja. tiedottaja, phuksitoimikunnan puheenjohtaja, ulkovastaava, isäntä ja emäntä, rahastonhoitaja,

2 6. ILMOITUSASIAT 6. 1 Jussi Hietala ilmoitti, että pikkujoulut alkavat kokouksen jälkeen. 7. VUODEN 2015 RAADIN VALINTA 7. 1 Puheenjohtaja. Jussi Hietala ja Marketta Ruutiainen ovat ilmoittaneet halukkuutensa puheenjohtajaksi vuodelle Jussi Hietala aloitti a esittäytymällä. Jussi toimi Rakennusinsinöörikillan puheenjohtajana vuodenn On toiminut aikaisemmin killassa liikuntavastaavana, isovastaavana. Lisäksii hän on hoitanut muita pieniä hommia ja toiminut kisällihommissa. Hän haki vuodellee 2014 raatiin puheenjohtajaksi ilman aikaisempaa raatikokemusta ja sanoo, että kokemusta on karttunut kuluneen vuoden aikana ja siksi haluaisikin lähteä uudelle kierrokselle. Markettaa Ruutiainen kertoi k olevansa kolmannenn vuoden opiskelija. Hän onn toiminut vuoden 2014 yrityssuhdevastaavana. Aikaisemmin hän on toiminut Kurssineuvostossa Ilkka Hemminki kysyi, miten ehdokkaat aikovat edistää killan toimintaa. t Marketta Ruutiainen ei näe kandiuudistusta ylitsepääsemättömänä esteenä vaikka kiltalaisten pääaine e vaihtuukin. Yrityssuhteisiin ja opetuksen edunvalvontaan tulee kiinnittää huomiota, mutta killan pitkäaikaiset perinteet on säilytettävä. Jussi Hietala näkee tärkeänä energia alan firmoihin keskittymisen. Talouden ylläpitoa ja sen seuraamista on parannettava. Jussin mielestä on kiinnitettävää huomiota pieniin juttuihin yleisesti raadin toiminnassa. Lauri Kortelainen kysyi, mitä Jussi tekisi ensi vuonna paremmin kuin tänä vuonna. Jussi totesi, että ohjaisi raatilaisia tehokkaammin. Elisa Pokkinen kysyi, miten mahdollinen tuleva toimarin virka vaikuttaa samanaikaisesti puheenjohtajan viran hoitamiseen.. Marketta ei näe niiden vievän toisiltaann aikaa. Andrej Solovian kysyi, miten yritysten kanssa pidetään yhteistyötä yllä tulevana vuonna. Marketta vastaasi, että ainahan yritysten kanssa tehdään paljon yhteistyötä. Ensivuonna kehitytään tukijapohjan muuttumiseen mukautuen. Anna Häkkänen kysyi ehdokkaiden vahvuuksia ja heikkouksia. Marketta kertoi hänen heikkoutensa olevan se, että jotkutt asiat saattavat jäädä roikkumaan. Vahvuuksina hän näkee sen, että on viime vuosina kehittänyt itsessään ihmisten kanssa toimimistaitoja, pystyisi siten olemaan raatilaisille tukena ja auttamaan ongelmatilanteissa. Jussi näkee heikkouksinaan sen, että hänen on vaikea myöntää olevansa väärässä ja hän tuntee olevansaa ehkä vähän huono koulussa. Vahvuuksinaan Jussi näkee sen, että on nähnyt paljon kiltatoimintaa viimeisen neljän vuoden aikana. Hän tuntee olevansa hyvä organisoimaann asioita ja saa nämä asiat toimimaan hyvin. Markus Melander kysyi, miten töissä käyminen vaikuttaa puheenjohtajan viran hoitamiseen.. Jussi voi tehdä töitä milloin haluaa ja pystyy joustamaan töiden suhteen. Jussi kertoi, että hänen onn tarkoitus keskittyä enemmänkin kouluun tuleva kevät, mutta se ei vaikuta puheenjohtajan viran hoitamiseen. Marketta kertoo, että hänellää on nollatuntisopimus ja ettei työ vaikuta raativiran hoitamiseen. Matias Vainio kysyi, miten m kehittäisit killan ja ammattiainekerhojen yhteistyötä tulevana vuonna. Marketta vastasi, että käsite ammattiainekerhoistaa on laajentumassa kandiuudistuksen myötä. Marketta näkee asian positiivisena. Nykyinen tilanne on ollut hyvä, koska raati on katsonut etteivät tapahtumat ole päällekkäin. Jussi vastasi, että hyvinn on toiminut tähän mennessä. Yritetäänn ensi vuodelle samaa kuin tänä vuonna, että yksi raatilainen käy ammattiainekerhojen kokouksissa ja pitää yhteyttä niiden suuntiin. Aiju Heinonen kysyi, minkä takia vastaehdokas olisi parempi. p Marketan mielestä Jussi on hyvä puhumaan järkeä ja piristämään mieltä jos tuntuu siltä, että e itsellään on ongelmia. Jussin mielestä Marketta on ollut aina hyvänä apuna yhdistyksen pyörittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Aiju esitti jatkokysymyksen, minkä takia olet itse parempi puheenjohtajan virkaan. Jussi on oppinut yhdistyksen pyörittämiseen liittyvistä kysymyksistä Marketalta. Marketta kokee, että hänellä on paljon annettavaa puheenjohtajan virassa. Miia Mäkinen pyysi ottamaan kantaa, kokemus ei korvaa motivaatiota. Jussi vastasi, että motivaatio on tärkeää. Marketan mielestä kokemuksellaa voi välttää karikoitaa joihin pelkällä motivaatiolla voi itsensä johdattaa. Miia esitti jatkokysymyksen, kuinka

3 motivoituneita olette? Marketta onn motivoitunut täysillä. Jussi lainasi Tamia: 190% motivoituminen takaa 100% % onnistumisen, vai miten se nyt menikään. Aliisa Pietilä kysyi, miten takaat sen, ettei raati laiskistu vuodenn aikana. Jussi aikoo järjestää ilonviettotapahtumia raatilaisille, jotta he jaksavat koko vuoden. Marketta kertoo hoitavansa homman pakottamalla p raati viettämään aikaaa yhdessä muutenkin kuin kokouksissa. Tehtäviä T jakamalla niin, että kaikki jaksavat toimia koko vuoden. Anna Häkkänen kysyi, onko ehdokkailla muuta yhdistystoimintataustaaa kuin kiltatoimintaa? Marketta on toiminut teiniaikoinaan erään valtakunnallisev en järjestön toiminnassa. Jussi Hietala on ollut lukioaikana oppilaskunnassa ja killan lisäksi muissa ammattiainejärjestöjen toiminnassaa mukana. Varapuheenjohtaja Pauli Moilanen päätti keskustelun ja aloitti äänestyksen. Äänestyksen tulos: Ääniä yhteensä: 52, Marketan äänet: 15, Jussin äänet: 35, Tyhjiä ääniä: 2. Pauli julisti äänestyksen päättyneeksi. Päätös: valitaan Rakennusinsinöörikillan puheenjohtajaksi vuodelle 2015 Jussi Hietala. 7.2 Kirjuri tiedottaja. Mikko Tuohino on ilmoittanut halukkuutensa kirjuritiedottajan virkaan. Ei muita ehdokkaita. Mikko kertoo olevansaa toisen vuoden energia ja ympäristötekniikan opiskelija. Hänellä ei ole aikaisempaa kokemusta toimihenkilönä olemisesta. Mikko kertoo haluavansa osallistua entistä aktiivisemmin killan toimintaa ja että kirjoittaminen sekä oikeinkirjoitus onnistuvat häneltä hyvin. Miia Mäkinen kysyi lukion päättötodistuksen äidinkielen arvosanaa ja kirjoitusten tuloksia. Mikko vastasi, että äidinkielen arvosana oli 9 ja kirjoituksista hän sai E:n. Ilkka Hemminki kysyi, onko spämmi uhka vai mahdollisuus? Mikko vastasi, että ne jotka lukevat viikkomailin tietävät. Miia Mäkinenn kysyi, että onko puheenjohtajan polvi ihana paikka. Mikko vastasi, että katsokaa tuota miestä ja miettikää. Saara Lassila kysyi, miten teet viikkotiedotteesta mielenkiintoisen. Mikko vastasi, että pidetään viikkotiedote samanlaisena läpi vuoden. Paavo Hietanen kysyi, saako viiksiä silittää kysymättä. Mikko vastasi, että tottakai saa. Päätös: Valitaan RakennusinsinR nöörikillan vuoden 2015 kirjuritiedottajaksi Mikko Tuohino. 7.3 Phuksitoimikunnan puheenjohtaja.. Jussi Hietala ehdotti phuksitoimikunnann puheenjohtajaksi Tuukka Ahtolaa ja Juho Jalosta. Kummatkinn ovat suostuvaisia. Juho kertoo opiskelevansa toista vuotta. v Hän kokee, että phuksitoimikunnan puheenjohtajan homma on tärkeätä. Hän innostui oman phuksivuoden lopulla virasta ja halusi päästä tekemään seuraavan vuoden phukseille hyvää vuotta. Homma sopisi hänellee parhaiten. Tuukka kertoo olevansa toisen vuoden opiskelija. Hän haluaa auttaa uusia phuksejaa integroitumaan yhteisöön. Isohenkilönää toimiminen on tuonut hänelle hyvän kokemuksen phuksien kanssa toimiseesta. Hän kertoo haluavansa lähteä täysillä vuoteen ja omistautua hommaan. Oona Niiranen kysyi, miten olette valmistautuneet kylterien Otaniemeen tulemiseen. Tuukka vastasi, ettei hän ole hirveästi miettinyt asiaa. Hänestää tuntuu siltä, että sen näkee kun kylterit ovat tulleet ja kun on saatu lisää infoa asiasta. Juho ei olee pohtinut asiaa hirveästi. Hänestä heidän tuleminen ei vaikuta perinteisiinn phuksitapahtumiin, muttaa se antaa uusia mahdollisuuksia phukseille ja tapahtumille. Markus Melanderr kysyi, mikä on ehdokkaiden kanta perinteisiin phuksitapahtumiin. Juhon mielestä on hyviä perinteisiä phuksitapahtumia jaa ne ovat toimineet hyvin. Hän näkee tärkeänä niiden säilyttämisen. Tuukka sanoo, että perinteet ovat tärkeitä. Hänen mielestään tapahtumia voisi jollain tapaa muokata, jotta nee sopisivat paremmin kandiuudistuksen tuomiin muutoksiin. Hänestä perinteikkäide en phuksitapahtumien määrä pidetään ennallaan. Anna Häkkänen kysyi, mihin suuntaann lähtisitte kehittämään killan phuksitapahtumia. Tuukka vastasi, että olisi hyvä saada energia ympäristötekniikkalainen phuksikapteeni jotta phuksien olisi helpompi samaistua kiltaan. Juho haluaa keskittyä ISO toimintaan ja muistuttaa ISO henkilöitä tekemään phuksien kanssa juttuja enemmän ja tutustumaan heihin paremmin. Anna esitti jatkokysymyksen, jokaa vuotinen ISO henkilöidenn tökkiminen. Miten tänä vuonna tehdään paremmin. Juho vastasi, että jos järjestäisi j tapahtumat ISO henkilöilln kanssa. Tuukka keskittyisi phuksikipparin ja ISO vastaavan yhteistoimintaa ja ISO henkilöiden kanssa kommunikoinnin parantamiseen. Irenen Konola ja phukseille p yhtäaikaa, muttaa etkot järjestettäisiin oman phuksiryhmän kysyi,

4 minkä takia juuri te olisitte hyviä tässä virassa. Tuukka on järkännyt pienestä pitäen kaikennäköisiä tapahtumia. Hän tykkää kiltatoiminnasta ja tapahtumien järjestämisestä. Hän kertoo toimineensa aikaisemmin kurssineuvostossa ja excukisällinä. Hänellä on tosi vahva halu tähän virkaann ja haluaaa panostaa sen suorittamiseen täysillä. Juho kertoo, että hänellä oli phuksivuoden aikan käsittämättömk män hienoa. Hän kertoo kasvaneensa osaksi kiltaa ja teekkari yhteisöä. Juho on toiminut kiltahommissa mukana kurssineuvostossa, pikku IE:nä ja ysvikisällinä. Hänelle on tullut kokemusta käytännön järjestelyistä killassa. Paavo Hietanen pyysi ehdokkaita puhumaan heidän heikkouksistaah an. Juho kertoi, että hänen heikkouksiaan ovat aamuherääminen ja sen vaikeus. Hän ei usko että hänellä olisi ongelmia herätä virkahommiin. Hän ei ole koskaan nukkunut pommiin töistä. Tuukka T sanoi, että hänen suurin heikkoutensa on aloittamisen vaikeus. Hänen mielestään kouluhommien aloittaminen on vaikeaa, mutta kun ne saa aloitettua, ne tulevat valmiiksi. Tämä ei kuitenkaan vaikuttaisi phuksikipparin viran hoitamiseen. Ilkka Hemminki kysyi,, että alkoholi, uhka vai mahdollisuus. Tuukka vastasi, että vähän sekä että heillä molemmilla. Hänenn mielestään tämä olisi kuitenkin yleensää ennemminkin mahdollisuuden puolella. Ilkka esitti jatkokysymyksen, entä phukseille. Tuukka ei ajattele, että phuksitoiminta olisi pelkästään juomista. Juho oli ehdottomasti samaa mieltä. Hänestä parhaat tapahtumat eivät ole olleet alkoholillisia. Lauri Kare kysyi, mitä tekisitte eri ja samalla tavalla kuin aikaisemmat kapteenit? Tuukka vastasi, että Milla oli törkeän hyvä organisoimaan asioita. Tuukka panostaisi samaan ja haluaisi onnistua siinä yhtä hyvin. Hänestä Lauri Tomunen on ollut hyvin mukana kaikessa ja pitänyt huolta phukseista paremmin kuin kukaan. Juho o paljon asioitaa samalla tavalla kuin aikaisemmat phuksikapteenit. Hän ottaisi mallia Millalta M organisointikyvystä, ettei tarvitsisi vikana päivänä ruveta suunnittelemaann tapahtumia. Hänestä tiedottamisessa olisi ollut parannettavaa. Mikko Tuohino totesi, että ehdokkaat ovat olleet tosipaljonn samaa mieltä kaikesta ja kysyi, miten ehdokkaat eroavat toisistaan. Tuukka kertoi omien vahvuuksiensa olevan hänen organisointikyvyssä jaa johtajuudessa, koska niistä hänellä on kokemusta k työö elämästä ja armeijasta. Juho kertoi henkilökohtaisten vahvuuksiensa olevan innostuksen määrässä. Hän sanoi olevansa helposti lähestyttävä tyyppi, t eikä phuksin tarvitse vetää räkäkänniä lähestyäkseen häntä. Miia Mäkinenn kysyi, mikä ehdokkaille onn IE. Miten he suhtautuvat IE:hen tulevana kapteenina. Juho vastasi, että IE on hieno organisaatio, mutta ei hän oleta IE:n järjestävän kapteeninn tapahtumia. Tuukan mielestä IE on tärkeä organisaatio kipparille, joten yhteistyötä pitäää vaalia. Hänen mielestään IE ei järjestä kipparin tapahtumia. t Oona Niiranenn kertoi terveisiä Millalta jaa kysyi, millaisena ehdokkaat näkevät ISO vastaavan roolin phuksikasvatuksessa ja miten saavuttaisit yhteisymmärryksen. Tuukka vastasi, että tietenkin tehdään yhteistyötä ja hän aikoo panostaa siihen. ISO henkilöt ovat tosi tärkeitä phuksikasvatuksessa ja ISO vastaava on linkki kapteenin jaa heidän välillään. Juho kertoi, että kommunikointi on tärkeää. Hänen mielestään m lähdetään yhtenä tiiminä miettimään phuksien syksyä. Oona esitti jatkokysymyksen, vaihto ja tutkinto opiskelijoiden rooli phuksikasvatuksessa. Juhon mielestä he ovat tervetulleita tapahtumiin. Pääkielenä toimisi kuitenkin suomi. Saunailloissa käyminen k ja muihin pienempiin tapahtumiin aktiivinenn osallistuminen integroisi heidät paremmin phuksitoimintaan. Tuukka vastasi, että asia on hankala sellaisenaan. Hänen mielestään suomen kieli tärkeä ja siksi olisi vaikea järjestää yhteisiä tapahtumia heille. Hänen mielestään vaihto opiskelijat olisivat kuitenkin tervetulleita phuksitapahtumiin, mutta että heille pitäisi järjestää enemmän englanninkielistä tapahtumaa. Aliisa Pietilä kertoi, että phuksikapteenin työ ei ole juoda viinaa, mutta se ei kerro phuksin toiminnasta mitään. Aliisaa kysyi, mitä sanoisit phuksille, joka toteaa,, että täällä ihminen ei tee muuta kuin juo kaljaa ja rellestää. Miten saisit hänet uskomaan teekkariuteen. Tuukka painottaisi orientaatioviikonn erilaisuutta muuhun opiskeluun nähden. Hänen mielestään, jos haluat menestyä koulussa, elämä ei voi ollaa pelkkää ryyppäämistä. Juho kertoisi, että orientaatioviikkoo on eri kuin loppu opiskelu. Hän kertoisi, että täällä on paljon muutakin toimintaa kuin alkoholillisia tapahtumia. Juho pyytäisi phuksia lähtemään edess yhteen tapahtumaan missä pääpaino ei olee juoda alkoholia. Puheenjohtaja Jussi Hietala päätti keskustelun k ja

5 aloitti äänestyksen. Äänestyksen tulos: Ääniä yhteensä: 51, Juho Jalonen äänet: 39, Tuukka Ahtola äänet: 8, Tyhjiä ääniä: 4. Jussi julisti äänestyksen päättyneeksi. Päätös: valitaan Rakennusinsinöörikillan vuoden 2015 phuksitoimikunnann puheenjohtajaksi Juho Jalonen. 7.4 Ulkovastaava. Otto Linna ja Irene Konala ovat ilmoittaneet halukkuutensa virkaan. Ehdokkaat esittäytyvät. Otto Linna kertoo opiskelevansa toista vuotta. Hän haluaa vaikuttaa killan kansaivälisiin asioihin. Hänellä on paljon kokemusta kv asioissa. Hän on toiminutt BESTissä viime keväästä lähtien, ja on ensi vuonna sen hallituksessa. Hänellä on paljon kokemusta kv tapahtumien järkkäämisessä ja lisää tulee. Hänen mielestäänn on iso homma pitää 30 ulkomaalaista viihdytettynä viikon ajan ja hän on oppinut paljon tapahtumien järjestämisestä. BESTniiden virka ja ulkovastaavan virka eivät ole hänen mielestään yhtään ristiriidassa keskenään ja hoitaminen yhtä aikaaa ei ole ongelma. Otto on valmis tekemään töitä haalarien hankkimisen eteen kv opiskelijoille. Hän näkee sen tärkeänä ulkkareille, että he voivat v viedä haalarit kotiin tuliaisina t vaihtovuodeltaan. Irene Konala on toisen vuoden opiskelija ja on ollut tänää vuonna kv isona. Hänen mielestään ulkovastaavan hommaan toimii myös kulttuuri ja urheilutoimintu ta. Kv isona hän on nähnyt miten ulkkarihommatt toimii ja on hänellä on käsitys niiden hoitamisesta. Marketta Ruutiainen kysyi, mitä ajatuksia teillä on suomen sisäisestä toiminnasta ja kertokaa ketä kuuluu toimikuntaanne. Otto vastasi, että hänellä on paljon kokemusta ympäristöteekkaripäivistä ja energiatekniikkapäivistä. Hänelle ei ole vielä kehittynyt ajatuksia miten hoitaa hommansa. Irene on osallistunut tapahtumiin, missä on ollut muiden suomen yliopistojen opiskelijoita. Hän sanoo tulevansa toimeen heidän kanssaan. Irene vastasi, että toimikuntaan kuuluu liikuntavastaava, kulttuuri vastaava ja International buddy. Oona Niiranenn kysyi, mitä kieliä ehdokkaat puhuvat. Irene kertoi puhuvansa espanjaaa äidinkielenä, englantia, vähän ruotsia ja ranskaa. Irene antoi espanjan kielinäytteen. Otto kertoi puhuvansa englantia ja ruotsia sujuvasti sekä saksaa. Oona esitti jatkokysymyksen, tuntevatko ehdokkaat Maanmittarikillan ja Koneinsinöörikillan ulkovastaavat, miten ehdokkaat näkevät ENGin toiminnan kv asioissa? Irene vastasi tuntevansa. Hän kertoi, että e pidetään kv asiat yhteisinä ENGin kanssa, sillä muiden maiden opiskelijat opiskelevat mahdollisesti erilaisia aineita ja tutustuisivat muiden kiltojen kv opiskelijoihin paremmin. Oton mielestä olisi parempi, jos killat toimisivat erillään ENGistä. Paavo Hietanen kysyi, hoituvatko kouluhommat samalla kuin kiltahommat. Otto vastasi, että hän onnistuu hyvin tekemään kouluhommat muiden hommien ohella.. Ne täydentävät hyvin toisiaan. Irene on tottunut monen vuoden ajan hoitamaan päällekkäisiä asioita. Hän sanoo priorisoivansa ulkovastaavan hommat ja karsii sitten muualta. Sivi Kivivirta kysyi Otolta, eikö BESTin ja killan hallituksessa oleminen syö toisiltaan innostusta. Otto vastasi, että BESTin kanssaa on yhden viikon ajan syksyllä enemmän puuhaa, muuten ei mene hommat päällekkäin. BESTin ulkomaan reissuista voi tinkiä. Heikki Salko kysyi, onko International buddylle muuta hommaa kuin ITY:n sähköpostilistojen ylläpito. Irene vastasi, että tottakai hommaa voidaan ruveta kehittämään, kun kerran innostusta riittää. Hänen mielestää International buddy voisi olla vaikka tapahtumien järjestämisessä apuna. Puheenjohtaja Jussi Hietala päätti keskustelun ja aloitti äänestyksen. Äänestyksen tulos: Ääniä yhteensä: 48, Otto Linna äänet: 14, Irene Konola äänet: 31, Tyhjiä ääniä: 3. Jussi julisti äänestyksen päättyneeksi. Päätös: Valitaan rakennusinsinöörikillan vuoden 2015 ulkovastaavaksi Irenee Konala. 7.5 Isäntä ja emäntä eli IE. Saara Lassilaa ja Romi Tolonen ovat ilmoittaneet halukkuutensa virkoihin. Ei muita ehdotuksia. Jussi Hietala aloitti keskustelun. Saara Lassila kertoi olevansa toisen vuoden ENY opiskelija. Hän on toiminut pikku IE:ssä ja kulttuurivastaavanaa ja hakee nyt Isännäksi. Romi kertoo toimineensa excukisällinä. Aliisa Pietilä esitti tilanteen, että pääruoka on tarjoiltu ja pikku IE on sammunut sekä IE pari on poissa. Keittiössä on vain 16 kiloa punasipulia. p Miten toimit? Romi vastasi, että hän valitsisi ruokapöydästä selvimmät kaverit auttamaan. Saara lähettäisi jonkun hakemaan kaupastaa lisää jälkiruokaa. Hänen mielestään ylimääräisellä juotavalla korvattaisiin jälkiruoka. Tuomas Kiuru kysyi, kuinka monta täyttä ja kuinka monta tyhjää kaljakoria pystyt kantamaan killan

6 varastolta rantsulle. Saara on onnistunut kantamaan kaksi tyhjää koria kotoaan Alepalle. Romi ei ole kantanut täysiä koreja, mutta lavoja menee neljä kerralla. Tuomass esitti jatkokysymyksen, mikä on hyvän ruuan salaisuus. Romi vastasi, että hyvä valmistautuminen. Ilkka Hemminki kysyi, miten pikku IE ja piikki. Saaran mielestä pikku IE:llä on hyvä olla piikki, jotenka jonkinlainen piikkilistasyste eemi tulee. Romi on samaa mieltä. Hanna Koskikallio kysyi, miten varmistatte sen, että pikku IE on o informoitu vuoden ajan ja kaikki osallistuu tasaisesti. Romin mielestä pidetään raadissaa hommat ajan tasalla ja aloitetaan suunnitteluu ajoissa. Saara aikoo muistutella pikku IE:tä tasasin väliajoin. Aliisa Pietilä kysyi, kuinka monta ihmistä pikku IE:hen valitaan. Saara vastasi, ettää vuonna oli maksimimäärä joka on 11. Hänen mielestään joku viiden ja kymmenen välillä olisi hyvä määrä. Marketta Ruutiainen kysyi, miten näette lukkarien viran toimikunnassanne. Saara on o sitä mieltä,, että tiedotetaan lukkareille ajoissa kaikesta. Romin vastasi, että toimitetaan sitsien aikataulut lukkareille. Päätös: Valitaan Rakennusinsinöörikillan vuoden 2015 emännäksi Romi Tolonen ja isännäksi Saara S Lassila. 7.6 Rahastonhoitaja. Terhi Seppälä on ilmoittanut halukkuutensa virkaan. Ei muita ehdokkaita. Terhi kertoo olevansa toisen vuoden energia ja ympäristötekniikann opiskelija. On toiminut kurssineuvoston rahastonhoitajanaa vuonna Terhi kertooo olevansa melko luotettava ja hoitavansa asiat melko usein ajoissa. Heikki Salko kysyi, mitenn silloin toimit, kun asiat eivät hoidu ajoissa? Terhi vastasi, että viime keväänä piti lähettää korvaustosite Paulille, eikä hän ole vieläkään sitä lähettänyt. Pietari Peltonen kysyi, että kun killalta oli kadonnut rahaa viime vuonna, miten tämä voidaan estää jatkossa. Terhi vastasi että pitää sopia kassankäytön järjestelyistä tarkemmin ja raadin kopin oikeaoppinen käyttö. Ossi Inkiläinen kysyi, kuinka usein kahvipiikki pitää päivittää.. Terhi vastasi, että sitä mukaa kun se täyttyy. Pauli Moilanen kysyi, mitä m eroa on creditillä ja debitillä? Terhi vastasi, että credit on luotto, ja sitää käytettäessää lähtee palkkio luottofirmalle. Pauli totesi, että tämä oli väärää vastaus. Lauri Kare kysyi, miten perit velat ja sponsorirahat eivät ole tulleet. Terhi vastasi, että pitää muistuttaa kokouksissa rahatilanteesta tapahtumann järjestäjään ja olla yhteydessä yrityksiin. Päätös: Valitaan Rakennusinsinöörikillan vuoden rahastonhoitajaksi Terhi Seppälä Excursiomestari. Ilkka Hemminki ehdotti Marketta Ruutiaista excursiomestariksi. Marketta on suostuvainen. Miia Mäkinen ehdotti Ilkka Hemminkiä. Ilkka ei ole suostuvainen. Romi Tolonen ehdotti Otto Linnaa. Otto ei ole suostuvainen. Irene Konola ehdotti Tuomo o Koivistoa. Tuomo ei ole suostuvainen. Elisa Pokkinen ehdotti Tuukka Ahtolaa. Tuukka on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Markettaa aloitti esittäytymällä. Hänn kertoo olevansa kolmannen vuoden opiskelija ja toimi vuoden 2014 yrityssuhdevastaavana. Hän ajatteli, että ärkeintä on saada monipuoliset suhteet killalle, mutta tuli siihen tulokseen, että raha on se mikä merkitsee. Nyt N hän aikoo soveltaa samaa ajattelua excumestarina. Tuukka on edelleenn toisen vuoden opiskelija. Hän oli excukisällinä vuoden 2014 ja on nähnyt toimintaa siitää näkökulmasta. Excujen järkkäily oli hänen mielestäänn hauskaa. Koska hän ei päässyt phuksikippariksi päätti hän hakea nyt excumestariksi. Kalle Vainikkaa kysyi, miten järjestät kotimaanpitkän. Marketta kertoi järjestävänsä sen. Melander kysyi, kotimaanpitkän pituutta. Markettaa vastasi, ettää kolme päivää. Hän on tarpeeksi realistinen, mutta jos kohteita riittää, niin nelipäiväinen KP olisi mahdollista. Kalle Vainikkaa kysyi Tuukalta, oliko hän KP:lla. Tuukka vastasi, ettei ollut. Romi Tolonen kysyi Tuukalta,, että miten ulkoxq menee. Tuukka vastasi, ettei ole miettinyt asiaa. Hänen mielestään joku paikka mihin saadaan hyvät excut ja inhimilliset olot. Irenee Konola kysyi Tuukalta, mitä muuta hän aikoo järjestää excumestarina. Tuukka vastasi, että mitä yleisesti tarvitsee järjestää. Hän kertoi panostavansa siihen, mitä kilta haluaa ja mitä itse ajattelee hyviksi excusiokohteiksi. Tuukan mielestä excuja voidaan järjestää siinä määrin, miten kiltalaisilla intoa riittää käydä excuilla. Hanna Koskikallio kysyi, miten Tuukan toimintaan vaikuttaa se, ettet päässyt kippariksi. Tuukka vastasi, että se ei vaikuta hommaan. Hänellä oli vain henkilökohtainenn halu lähteä ensisijaisesti kippariksi, mutta yhtälailla hän toimii excumesuna, kuin se olisi ollut hänen ykkösvaihtoehtonsa. Kalle Vainikkaa kysyi, haetaanko KP:lle hakemuksella vai nimellä ja kuinka k monta phuksia mukaan pääsee. Marketta vastasi, että hakemuksella sääntöjen mukaisesti. Tuukka vastasi

7 samalla tavalla. Hannaa Koskikallio kysyi, miksi olet parempi kuin vastaehdokkaasi. Marketta tuntee killan yhteistyökentän firmojen puolella. Tuukka lähestyy kysymystä mieluummin innokkuuden ja asenteen kautta. Nyt kun hän päätti kyseiseen virkaan lähteä niin hän hoitaa sen niin hyvin kuin pystyy. Puheenjohtaja Jussi Hietala päätti keskustelun ja aloitti äänestyksen. Äänestyksen tulos: Ääniä yhteensä: 49, Tuukka Ahtola A äänet: 18, Markettaa Ruutiainen äänet: ä 27, Tyhjiä ääniä: 4. Jussi julisti äänestyksen päättyneeksi. Päätös: valitaan Rakennusinsinöörikillan vuoden 2015 excursiomestariksii Marketta Ruutiainen. 7.8 Yrityssuhdevastaava. Sivi Kivivirta on ilmoittanutt halukkuutensa. Ei muita ehdokkaita. Sivi Kivirta on toisen vuoden v opiskelija. Hän on ollut kurssineuvostossa mukana, pikku IE:ssä ja kiltatoiminta on vaikuttanut hänen mielestään mukavalta. Saara Lassila kysyi, miksi olisitt hyvä tässä virassa. Sivi kertoi että, on hoitanutt suhdetoimintaa aikaisemminkin. Hänellä on kokemuksia yrityksiin soittelemisesta. Markettaa Ruutiainen kysyi, miten killan pitäisi laajentua kohti energia alan yrityksiä ja miten toimia rakennusalan yrityksiä kohtaan. Sivin mielestä yhteyksiä rakennusalaan pitää ylläpitää, koska killassa on vielä rakennusalan opiskelijoita. Marketta esitti jatkokysymyksen, miten ajattelet suhteesi muihin raativirkoihin. Sivi on ymmärtänyt, että yrityssuhdevastaava tekee tiivistä yhteistyötä excumestarin ja rahastonhoitajan kanssa. Markus M Melander kysyi, millaiseen henkilöön yrityksessä kannattaa ottaa yhteyttä. Sivi vastasi, että isommissaa yrityksissä on opiskelijasuhteista vastaavat henkilöt joihin ottaa yhteyttä. Hän totesi, ettää Marketta varmasti auttaaa kyseisessä hommassa. Romi Tolonen kysyi, onkoo Sivillä valmiiksi paljon suhteita yritysmaailmaan. Sivi vastasi, että hänellä on olemassa tuttuja, mutta niiden kanssaa ei ole neuvoteltu vielä. Paavo Hietanenn kysyi, mitä Sivi S on hoitanut killalle aikaisemmin. Sivi kertoi hoitaneesa kotimaanpuolipitkälle excursioita. Päätös: Valitaan Rakennusinsinöörikillan vuoden 2015 yrityssuhdevastaavaksi Sivi Kivivirta. 7.9 Opintovastaava. Laurii Kortelainen on ilmoittanut halukkuutensa virkaan. Lauri on toiminut vuoden ajan opintoapuna ja haluaa lähteä seuraavalle askeleelle raatiin. Opintoasiat kiinnostavat häntä jatkossakin. Otso Seppälä kysyi, kuinka paljon Juho Keiskin piti painostaa Lauria. Lauri vastasi, että ei paljoa. Lauri on ollut paljon mukanaa kokouksissa ja kiinnostunut opiskeluunn liittyvistä asioista. Anna Häkkänen kysyi, mitä mieltä Lauri on, pitäisikö tiedotusta parantaa, jotta asiat tulisivat kaikille k tietoon paremmin. Lauri vastasi, että kyllä varmasti. Hänen mielestään uudet maisteriohjelmat ovat tuottaneet paljon hämmennystä. Opintoiltaa ja sitä vastaavia tapahtumia sekä koulutuksia pitäisi mainostaa ja tiedottaaa paremmin kiltalaisille. Ilkka Mäkelä kysyi, mitä opintovastaava sitten oikeastaan tekee. Lauri vastasi, ettää opintovastaavan työtä onn järjestää n sauna, kesätyösauna, opintoilta ja alumnisauna. Muuten opintoapu toimii opiskelijoiden joukossaa viestimässä hallinnolle miten asioita pitäisi hoitaa opiskelijoiden mielestä. Päätös: Valitaan Rakennusinsinöörikillan vuoden 2015 opintovastaavaksi Lauri Kortelainen Ruutisten päätoimittaja. Lauri Karee on ilmaissut halukkuutensa virkaan. Saara Lassila ehdotti Maria Kososta. Maria Kosonen on suostuvainen. Marketta Ruutiainen ehdotti Miia Mäkistä. Miia on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Miia Mäkinen kertoo olevansa kolmannen vuoden opiskelija ja halusi piristää kilpailua. Hän sanoo,, että saattaa kuulostaa oudolta että tällainen musta lammas l tulee ehdolle. Maria Kosonen on pohtinut ruutisten päätoimittajan virkaa. Ainoaa syy miksi hän ei ollut laittanutt nimeä listaan oli vaihtoon lähteminen. Se tyrmättiin,, joten nyt hänn on valmis lähtemään virkaan. Maria on toiminut kurssineuvostossa RILkamavastaavana ja toimi killassa liikuntavastaavana vuoden Lauri Kare on ollut pikku IE:nä, kurssineuvostossa mainosvastaavana. Hän on ollut vastuussa RILkamien muokkaamise esta ja mainostamisesta sekä RILkama ja phuksimerkkien piirtämisestä. Lauri kertoo, että he ovat yläasteella mediakasvatuksessa kirjoittaneet ja taittaneet t lehden itse. Taittaminen ei tule suoraan ulkomuistista, mutta ei näe sen olevan liian aikaa vievää hommaa. Lauri Tomunen esitti tilanteen, että Ruutisten pitäisi olla ulkona kahdenviikon päästä ja julkistaminen jossain tapahtumassat a. Toimikunta ei ole ajan tasalla. Mitä teet? Maria tsemppaisi toimikuntaa ja auttaisin itse, jos ei toimikunta ei saisi aikaiseksi. Lauri soittaisi pitkän puhelun

8 toimikuntalaisille. Tekisi heille selväksi, ettei tällainen sovi. Hän kertoo lähtevänsä hommaan sillä asenteella, että aina ollaan ajoissa. Aliisa Pietilä kysyi, onko InDesing tuttu ohjelma.. Lauri vastasi, että se on taitto ohjelma.. Maria ketoi, ettei tiedä kyseistä ohjelmaa, eikä ole käyttänyt sitä, s mutta tutustuuu varmasti siihen tässä hommassa. Juho Keiski kysyi, onko ehdokkailla näkemystä, että tulevatko he muuttamaan Ruutisten konseptia. Maria haluaisi piristää Ruutisten konseptia, niin että sitä haluaisi lukea. Lauri vastasi, että vähän sama juttu. Kaiken vakavuuden ohella voi kirjoittaa jutut hauskasti ja tekstin pitää olla hyvää. Hänen mielestään ulkoasua pitäisi parantaa. Hanna Koskikallio pyysi kertomaan kolme hyvää ideaa Ruutisten jutun aiheeksi. Marian mielestä hyviä aiheita olisivat killan tapahtumat, matka ja arkipäiväiset asiat. Kalle Vainikka pyysi kertomaan vastaehdokkaasta vitsi kokouksen piristykseksi. Miia kertoi, että hänellä oli mielessä vitsi, mutta sit se Karis pois. Ossi Inkiläinen kysyi, toinen kotimainen. Onko Ruutisissa sellaisia juttuja ensi vuonna? Lauri kysyi, että toisella kotimaisella kirjoitettujako. Maria vastasi Ossin kysymykseen ruotsiksi. Samma på svenska. Lauri delegoisi homman jollekin joka osaa. Ilkka Mäkelä kysyi, onko ehdokkailla ammattitaitoa hommaan. Maria kertoi osaavansa kirjoittaa ja että opettelee käyttämään taitto ohjelmia. Lauri kertoi, että yläasteella hänellä on ollut mediakasvatusta. Hän on kirjoitellut omaksi ilokseen ja osaan kirjoittaa hyvin sekä osaa käyttää kuvanmuokkausohjelmia. Miiakin kertoi osaavansa kirjoittaa, vaikkei sitä välttämättä uskoisi. Hän kertoo olevansa visuaalisesti taitavaa ihminen ja on kirjoittanut t lukioon lehteen aikoinaan. Romi Tolonen kysyi, miten Ruutisten ulkoasu. Se on o ollut Hesarin tapainen jo pitkään. Maria ei tiedä onko tämä ollut pitkää perinne. Voiko sitä muuttaa, vai pitääkö se pitää perinteisenä. Jos sitä voidaan muuttaa, niin hänen mielestään sitä voidaan harkita. Lauri vastasi, että muokkaus voidaan tehdä niin, että se onnistuu. Mielikuvitusta voisi olla enemmän. e Lauri sanoo, että ulkoasuun on panostettava. Miiaakin houkuttelisi ulkoasun muuttaminen. Hänestä olisi kiva jos saataisiin kuvat paremmin näkymään kuin nykyisessä lehdessä. Tässä vaiheessa Miia vetäytyi kisasta tässä vaiheessa. Puheenjohtaja Jussi Hietala päätti keskustelun ja aloitti äänestyksen. Äänestyksen tulos: Ääniä yhteensä: 43, Maria Kosonen äänet: 16, Lauri Kare äänet: 20, Tyhjiä ääniä: 7. Jussi julisti äänestyksen päättyneeksi. Päätös: Valitaan Rakennusinsinöörikillan vuoden 2015 Ruutisten päätoimittajaksi Lauri Kare Pidetään 10 minuutin mittainen tauko. 8. KAHDEN TOIMINNANTARKASTAJAN JAA HEIDÄN HENKILÖKOH HTAISTEN VARAHENKILÖIDEN VALINTA 8. 1 Jussi Hietala ehdotti toiminnantarkastajaksi Outii Raudaskoskea ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Pauli Moilasta. Outi ja Pauli ovat suostuvaisia. Jussi Hietala ehdotti Anu Juvosta toiminnantarkastajaksi ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Jannee Nikkolaa. Anu ja Janne ovat suostuvaisia. Ehdotuksia kannatettiin. Päätös: valitaan killan k toiminnantarkastajaksi Outi Raudaskoski ja hänenn henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Pauli P Moilanen. Valitaan killan toiminnantarkastajaksi Anu Juvonen ja hänen henkilökohtai seksi varahenkilökseen Janne Nikkonen. 9. TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA 9. 1 Pikku IE. Pokkinen Elisa, Eetu Jutila,, Nicolas Piron, Lauri Nyrhilä ja Pauli Putkiranta ovat ilmaisseet halukkuutensa virkaan. Paavo Hietanen ehdotti Wertti Baskia. Wertti on suostuvainen. Lopuilta L halukkuutensa ilmoittaneilta, jotka eivät ole kokouksessa nyt, kysytään vielä halukkuudesta ja päätetään asiasta raadin 2015 kokouksessa. Wertti Bask ehdotti Lauri Pöyryä. Lauri on suostuvainen. Ilkka Hemminki ehdotti Samuel Viitikkoa. Samuel Viitikko on suostuvainen. s. Päätös: valitaan killan Pikku IE: :hen Elisa Pokkinen, Eetu Jutila, Nicolas Piron, Lauri Nyrhilä, N Paulii Putkiranta, Wertti Bask, Lauri Pöyry ja Samuel Viitikko pikku IE:hen.

9 9.2 ISO vastaava. Pietari Peltonen ja Ilkka Hemminki ovat ilmaisseet halukkuutensa virkaan. Tuukka Ahtola ilmoitti olevansa halukas virkaan. Tuukka ei esittäydy uutta kertaa. Tuukan mielestä ISO vastaavan virkaan kuuluu tiivis yhteistyö phuksikapteenin ja isovastaavan välillä.. Tuukan mielestä hänen ja Juhon välillä tämä yhteistyö toimii. Tuukka on toiminut aktiivisesti ISO henkilönä vuonna Pietari Peltonen kertoi olevansa Maanmittarikillan phuksi ja opiskelee kolmatta vuotta rakenne ja rakennustuotantotekniikkaa. Pietarin mielestä Rakennusinsin öörikilta on see ainoa oikea ja paras kilta. Pietari kertoi pitävänsä ISO henkilönä toimisesta ja toimii nyt toista vuotta ISOna. Pietari sai keväällä 2014 vuoden ISO henkilö palkinnon. Pietari kuvailee itseänsä luotettavaksi ja rehelliseksi henkilöksi. Ilkka Hemminki on toisen vuoden energiatekniikann opiskelija. Ilkka on toiminut kurssineuvostossa speksivastaavana, pikku IE:ssä, ISO henkilönä ja yrityssuhdekisällinä. Ilkka kertoo pitävänsä tapahtumien järjestämisestä. Tutorina toimiessa hän on huomannut, että kandiuudistuksen myötä tutorointi ei toimi halutulla tavalla jaa hän haluaisi parantaa sitä. Ilkka kertoi, että Juhon kanssa työskentely toimii. Lauri Tomunen kysyi, mihin suuntaann ehdokkaat ovat sitoutuneita. Tänään on killan pikkujoulut ja ITMK:n pikkujoulut. Lauri kysyi kumpaan ehdokkaat ovat menossa. Tuukka vastasi, että kilta tulee ensin ja jatkot isotoiminnan pyörittäminen sen jälkeen. Pietari on sitä mieltä, että ITMK:n pikkujoulut ovat tärkeämmät. Ilkka hemminki vastasi, että pikku IE virkansa takia joutuu hän valitsemaan killan juhlat, mutta ISO vastaavan virassa päätös olisi eri. Juho Jalonen kysyi, mitä kehitettävää ehdokkaat näkevät ISO toiminnassa. Ilkka vastasi, että viestinnän v parantaminen ja ISOjen kysymyksiin vastaaminen nopeammin. Hänen mielestään ISO toiminta jatkuisi koko vuoden ja tapahtumiaa järjestettäisiin ISO ryhmillä ympäri vuoden enemmän. Pietari vastasi, että hän on jonkin verran samoilla linjoilla kuin Ilkka. ISO toiminta on ympärivuotista hommaa. Hänen mielestään toinenn tärkeä parannuksen kohde on kv isojenn yhdistäminen ISOtoimintaan. Tuukka kertoi olevansa pitkälti samoilla linjoilla edellisten kanssa. Hänenn mielestään pitää ottaa huomioon phuksivuoden alettua se, että phuksit ryhmäytyvät läpi phuksiryhmien rajojen ja se pitäisi ottaa huomioon tapahtumia järjestettäessä. Ei pakotettaisi phukseja olemaan heille luonnottomissa ryhmissä. Aliisa Pietilä esitti tilanteen, että kilta on ottamassa phukseja koululta vastaan kello 11. Heräät kun phuksikapteeni soittaa ja kertoo,, ettei pääse paikalle. Aliisaa kysyi, miten ehdokas toimii tässä tilanteessa. t Pietari sanoi kysyvänsä phuksikapteenilta mitä hittoa. Hän vastaasi että jonkun on astuttava phuksikapteenin saappaisiin, eikä pelkää itse ryhtyä siihen hommaan. Tuukka vastasi, että tällainen olisi äärimmäisen epätodennäkö öinen skenaario. Jos kuitenkin näin kävisi, tarvitsisi jonkunn asettua phuksikapteenin tilalle ja Tuukka olisi valmiss tähän. Tuukka sanoo tarvitsevansa myös muun raadin ja isojen apua. Ilkka vastasi olevansa o samoilla linjoilla edellisten ehdokkaiden kanssa. Hän ottaisi jälkeenpäin phuksimajuriin yhteyttä ja keskustelisi siitä,, mitä tehtäisiin jatkossa. Ilkka uskoo, ettää Lauri Tomuselle voisi ainaa soittaa hädän sattuessa. Puheenjohtaja Jussi Hietala päätti keskustelun ja aloitti äänestyksen. Äänestyksen tulos: Ääniä yhteensä: 47, Ilkka Hemmingin äänet: 27, Pietari Peltosen äänet: 14, Tuukka Ahtolan äänet: 6, Tyhjiä ääniä: 0. Jussi julisti äänestyksen päättyneeksi. Päätös: Valitaan killan ISO vastaavaksi Ilkka Hemminki. 9.3 Lukkarimestari. Marketta Ruutiainen, Carl Thomas Uhlenius, Ossi O Inkiläinen, Hamilkar Bergroth ja Joni Virkki ovat ilmoittaneet halukkuutensa virkaan. Ei muita ehdotuksia. e Päätös: valitaan killan lukkarimestareiksi Marketta Ruutiainen, Carl Thomas Uhlenius, Ossi Inkiläinen, Hamilkar Bergroth ja Joni Virkki. 9.4 Lukkari kisällit. Miia Mäkinen, Ville Kirjonen, Atte Rautaoja, Juho Keiski, Otso Seppälä ja Teemu Meriluoto ovat ilmoittaneet halukkuutensa virkaan. Kalle Vainikka ehdotti Olli Koskista. Olli on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaan killan lukkari kisälleiksi henkilöt Miia Mäkinen, Ville Kirjonen, Atte Rautaoja, Juhoo Keiski, Otso Seppälä, Teemu Meriluotoo ja Olli Koskinen.

10 9.5 Liikuntavastaava. Laura Toikka on ilmoittanut halukkuutensa virkaan. v Juho Keiski ehdotti Pauli Putkirantaa. Pauli on suostuvainen. Päätös: valitaan Lauraa Toikka ja Pauli Putkiranta killan liikuntavastaaviksi. 9.6 Kulttuurivastaava. Anna Häkkänen ehdotti Miia Mäkistä ja Anu Juvosta. Miia ja Anu ovat suostuvaisia. Päätös: valitaan Miia Mäkinen ja Anu Juvonen killan kulttuurivastaaviksi. 9.7 Kiltahuonevastaavat. Miia Mäkinen, Johannes Laurila ja Matias Vainio ovatt ilmoittaneet halukkuutensa virkaan. Markus Melander ehdotti Kalle Vainikkaa. Kalle ei ole suostuvainen. Kalle Vainikka ehdotti Olli Koskista. Olli on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaan killan kiltahuonevastaaviksi Miia Mäkinen, Johennes Laurila, Matias Vainio ja Olli Koskinen. 9.8 Killan DJ. Eetu Jutila on ilmoittanut halukkuutensa virkaan. Eetu Jutila ehdotti Nicolas Pironia. Nicolas on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaan Eetu Jutila ja Nicolas Piron killan DJ:ksi Kimblevastaava. Terhi Seppälä ehdotti Maria Kososta kimblevastaavaksi. Maria on suostuvainen. Aliisa Pietilä ehdotti Hanna Koskikalliota. Hanna on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaan Hanna Koskikallio ja Mariaa Kosonen killan kimblevastaaviksi Excukisällit. Andrej Solovian on ilmoittanut halukkuutensa virkaan. Marketta Ruutiainen ehdotti Kalle Vainikkaa. Kalle on suostuvainen. Terhi Seppälä ehdotti Paavoo Hietasta ja Tuomo Koivistoa. Paavo ja Tuomo ovat suostuvaisia. Andrej ehdotti Lauri Pöyryä. Lauri on suostuvainen. Kalle Vainikka ehdotti Pauli Moilasta. Pauli on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaann killan excukisälleiksi Andrej Solovian, Kalle Vainikka, Paavo Hietanen, Tuomo Koivisto, Lauri Pöyry ja Pauli Moilanen Ysvikisällit. Andrej Solovian on ilmoittanut halukkuutensa virkaan. Juho Keiski ehdotti Johannes Hallikaista. Johannes on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaan killan ysvikisälleiksi Johennes Hallikainen ja Andrej Solovian Dokumentoijat. Romi Tolonen ja Miia Mäkinen ovat ilmoittaneet halukkuutensa virkaan. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaan Miia Mäkinen ja Romi Tolonen killan k dokumentoijiksi Toimittajat. Kalle Vainikka ehdotti Pauli Moilastaa ja Joni Virkkiä. Pauli ja Joni ovat suostuvaisia. Juho Keiski ehdotti Otso Seppälää. Otso Seppälä on suostuvainen. Lauri L Nyrhilä ehdotti Mariaa Kososta. Maria on suostuvainen. Marketta Ruutiainen ehdotti Miia Mäkistä. Miia Mäkinen on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaann Pauli Moilanen, Joni Virkki, Otso Seppälä, Maria Kosonen ja Miia Mäkinen killan toimittajiksi. t Maisteriopiskelija vastaava. Juho Keiski ehdotti Joonas Jaarasta. Joonas on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaan Joonas Jaaranen killan maisteriopiskelija vastaavaksi Graafikko. Lauri Kare on ilmoittanut halukkuutensa virkaan. Ilkka Mäkelä ehdotti Samuel Viitikkoa. Samuel on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaan Lauri Kare ja Samuel Viitikko killan graafikoiksi Arkistonhoitajat. Mikaa Lemmetyinen, Anna Häkkänen, Oona Niiranen N ja Markus Rintala ovat ilmoittaneet halukkuutensa virkaan. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaan Mika Lemmetyinen, Anna Häkkänen, Oona Niiranen ja Markus Rintala killan arkistonhoitajiksi Alumnisuhdevastaavat. Marketta Ruutiainen ehdotti Juho Keiskiä. Juho Keiski on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaann Juho Keiski killan alumnisuhdevastaavaksi Opintoapu. Lauri Kortelainen ehdotti Andrej Soloviania. Andrej on suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaan Andrej Solovian killan opintoavuksi International buddy. Heikki Salko on ilmoittanut halukkuutensa virkaan. Ei muita ehdotuksia. Päätös: valitaan Heikki Salko killan International buddyksi TEK kiltayhdyshenki. Markus Melander ehdotti Heli Niesniemeä. Heli ei olee suostuvainen. Ei muita ehdotuksia. Päätös: ei valita ketään killan TEK kiltayhdyshenkilöksi MAIK vastaava. Lauri Tomunen ehdotti Pietari Peltosta. Pietari on suostuvainen. Marketta Ruutiainen ehdotti Markus Rintalaaa ja Ilkka Hemminkiä. Ilkka Hemminki ei ole suostuvainen. Pietari Peltonenn ehdotti Otso Seppälää. Otso ei ole suostuvainen. Ei muita m

11 ehdotuksia. Päästö: valitaan Pietari Peltonen ja Markus Rintala killan MAIK vastaaviksi Vanha likainen täti ja vanha likainen setä. Anu Juvonen ehdotti Oona Niirasta ja Mika Lemmetyistä. Oona ja Mika ovat suostuvaisia. Päätös: valitaan Oona Niiranen killan vanhaksi likaiseksi tädiksi. Valitaan Mika Lemmetyinen killann vanhaksi likaiseksi sedäksi RAJA vastaavat. Marketta Ruutiainen ehdotti Jussi Hietalaa ja Pauli Moilasta. Jussi ei ole suostuvainen. Pauli ei ole suostuvainen. Päätös: eii valita ketäänn killan RAJA vastaaviksi. 10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 10.1 Jussi Hietala ilmoitti, että pikkujoulun bussit lähtevät kuudelta. Siihen asti saa juoda kiltahuoneella glögiä. 11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 11.1 Puheenjohtaja Jussi Hietala päätti kokouksen kello 16:28. N VAKUUDEKSI _ Jussi Hietala, puheenjohtaja _ Markus Rintala, sihteeri _ Marketta Ruutiainen, pöytäkirjantarkastaja _ Lauri Tomunen, pöytäkirjantarkastaja

PHUKSIOPAS 2011 RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA

PHUKSIOPAS 2011 RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA PHUKSIOPAS 2011 RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA Sisällysluettelo 3 4 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 27 28 30 34 37 38 41 42 44 45 46 47 Phuksikapteenin päiväkäsky Fuksimajurin tervehdys Oltermannin terveiset

Lisätiedot

RUUTISET. Kylmiä väreitä ja Rakennusinsinöörikillan uutisia jo vuodesta 1963

RUUTISET. Kylmiä väreitä ja Rakennusinsinöörikillan uutisia jo vuodesta 1963 RUUTISET Kylmiä väreitä ja Rakennusinsinöörikillan uutisia jo vuodesta 1963 jos, ä n Kään llat uska Pitää uskal taa uskal taa 2 Muutos. Pääkirjoitus Sitä on ilmassa, kun kylterit ja taikkilaiset säntäävät

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Hyvä uusi opiskelija,

Hyvä uusi opiskelija, FUKSILEHTI 1 2 TIEDEKUNNAN DEKAANIN TERVEHDYS Hyvä uusi opiskelija, Uskallan sanoa että edessäsi on yksi elämäsi hienoimmista jaksoista. Siihen mahtuu paljon työntäyteistä arkea mutta runsaasti myös juhlaa

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi?

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? Heta Ängeslevä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti 1/2002

Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti 1/2002 Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti 1/2002 MAKE YOK OKO O SAIT, KANDEE DOKATA 2 Pääkirjoitus Puheenjohtajalta Kevät tuntuu jo saapuneet myös Suomen leveysasteille. Harmittavan moni vain tuntuu laonneen

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät N TEKSTI: Johanna Barkman, Pesäpuu ry Riina Pekkala, Perhehoitoliitto ry ja Sinut ry Anna Rainio, Helsingin yliopisto Suvi ja Milla-Kristiina, foorumilaiset KUVAT: Lahja Kallinen 1 nuoret lastensuojelun

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s.

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s. ehyt 1 Amis ja lukio Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi Innostava tie ammattiin s. 9 Päihdesuunnitelma lukiolle s. 18 s. 4 OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15 ehyt 1 Amis ja lukio Lukio

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot