RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015"

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo Huone K2 Läsnä: Janne Nikkonen, pj. Janne Peltola (poistui kohdassa 14.1) Mikko Tuohino, s. Juho Keiski (poistui kohdassa 14.2) Marketta Ruutiainen Mika Lemmetyinen Lauri Kortelainen Antonio Nikolov (poistui kohdassa 12.1) Terhi Seppälä Johannes Laurila Romi Tolonen Wille Oudman (poistui kohdassa 8.6) Saara Lassila Markus Melander Sivi Kivivirta Katariina Aarnio (poistui kohdassa 14.1) Juho Jalonen Eppu Henriksson (poistui kohdassa 14.1) Lauri Kare Anni Suomalainen (poistui kohdassa 14.1) Lauri Tomunen Jaakko Holopainen Irene Konola Pauli Moilanen Jussi Hietala Mikko Närvänen (poistui kohdassa 14.1) 1. KOKOUKSEN AVAUS 1.1. Puheenjohtaja Janne Nikkonen julisti kokouksen avatuksi KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1. Eppu Henriksson ehdotti Janne Nikkosta puheenjohtajaksi. Valittiin Janne Nikkonen kokouksen puheenjohtajaksi Jussi Hietala ehdotti Mikko Tuohinoa sihteeriksi. Valittiin Mikko Tuohino kokouksen sihteeriksi Jussi Hietala ehdotti Johannes Laurilaa ja Jaakko Holopaista ääntenlaskijoiksi. Valittiin Johannes Laurila ja Jaakko Holopainen kokouksen ääntenlaskijoiksi Jussi Hietala ehdotti, että ääntenlaskijat toimivat pöytäkirjantarkastajina. Valittiin Johannes Laurila ja Jaakko Holopainen pöytäkirjantarkastajiksi. 3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3.1. Puheenjohtaja Janne Nikkonen totesi, että kokouskutsu on yli viikko sitten lähetetty killan viralliselle sähköpostilistalle ja julkaistu sekä killan virallisella ilmoitustaululla että Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan eli AYYn ilmoitustaululla. Kokous on kutsuttu koolle killan sääntöjen mukaisesti, joten se on laillinen ja päätösvaltainen. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. MENETTELYTAVOISTA SOPIMINEN

2 4.1. Puheenjohtaja Janne Nikkonen ehdotti, että äänestystavasta sovitaan äänestyksen yhteydessä, mikäli jostain asiasta joudutaan äänestämään, ja puheenvuoroa pyydetään viittaamalla. Ehdotukset hyväksyttiin. 5. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 5.1. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 6. ILMOITUSASIAT 6.1. Mika Lemmetyinen ilmoitti, että 102. Hermannin ilmoittautuminen aukeaa Janne Nikkonen toivotti läsnäolijat tervetulleeksi Rakentamistalouden kerhon ROPOn vuosikokoukseen Uusi oltermanni pitää valita ensi vaalikokouksessa. 7. VUODEN 2013 VASTUUVAPAUDEN KÄSITTELY 7.1. Mika Lemmetyinen ilmoitti vuonna 2013 kadonneen raadin kopista killan käteisvaroja yhteensä 4646,50 euroa. Edellisessä vuosikokouksessa ei annettu raadille 2013 vastuuvapautta. Poliisi on lopettanut tutkinnan asiasta vuoden 2014 aikana. Lauri Tomunen kysyi onko Tekniikan akateemisten eli TEKin asianajajalta lausuntoa asiasta. Mika Lemmetyinen esitteli vuosikokouksen 2014 jälkeen annetun lakimiehen lausunnon vastuuvapaudesta. Mika Lemmetyinen otti TEK:n lakimieheen yhteyttä, joka sanoi, ettei vastuuvapauden myöntäminen vapauta ketään rikosoikeudellisesta vastuusta. Kokous katsoi, että raadin 2013 toiminta asian selvittämisessä on ollut asianmukaista ja oikeaa. Mikko Närvänen kysyi mitä vastuuvapauden myöntämisessä tarkkaan ottaen tehdään. Mika Lemmetyinen sanoi, että vastuuvapaus merkitsee, että raati on toiminut killan sääntöjen ja yleisten säädösten mukaan ja hyvällä tavalla. Anni Suomalainen sanoi, ettei raati pysty enää korjaamaan huonoa rahojen käsittelyä tai muuttamaan asiaa, ja täten asiasta voisi myöntää vastuuvapauden. Jussi Hietala kertoi, että excursiomestari Carl-Thomas Uhleniukselle myönnettiin killan varoista 1600 euroa vuoden 2013 Kotimaan Pitkän järjestämiseen, ja lainaa ei ole tähän mennessä maksettu takaisin. Suunnitelma lainan maksuun on tehty vuoden 2013 raadin kanssa yhteistyössä. Janne Nikkonen kysyi vielä killan käteisvarojen katoamiseen viitaten kellä on pääsy raadin koppiin. Mika Lemmetyinen vastasi avainten olleen raadilla ja R-talon vahtimestareilla ja R- sekä Y-laitosten johtajilla. Jussi Hietala lisäsi, että kaikilla killan raadeilla vuodesta 2012 eteenpäin oli ollut mahdollisuus avainten kopiointiin. Mika Lemmetyinen selvensi, että raadin koppiinkin päästyä vaaditaan vielä kaksi avainta rahoihin käsiksi päästäkseen. Markus Melander kysyi milloin kyseisenlaisista Abloyn lukoista hävisi patentti. Jussi Hietalan mukaan patentti hävisi vuonna 2014, mutta avainten kopiointi oli silti mahdollista jo ennen tätä. Janne Nikkonen kysyi, mikä oli vuoden 2013 toiminnantarkastajien asiaa koskevan lausunnon sisältö. Mika

3 Lemmetyinen kertoi lausunnossa todetun, ettei vastuuvapautta voi myöntää 2013 raadille. Jussi Hietala sanoi, että asiaa käsiteltiin killan kokouksissa ja rikostutkinnan keskeydyttyä tehtiin päätös levittää sanaa rahan häviämisestä ja vastuuvapauden myöntäminen antaisi huonon merkin kiltojen varallisuuden käytön ja vastuun suhteen. Anni Suomalainen totesi, että Carl-Thomas Uhleniukselle lainan myöntämisen ja kahden vuoden maksuajan valossa vastuuvapautuksen myöntäminen ei ole järkevää. Mika Lemmetyinen sanoi, että vastuuvapautus antaisi merkin, ettei raadilta 2013 haeta oikeusteitse rahoja takaisin. Mikko Närvänen sanoi, että lainan myöntäminen tulee käsitellä erillään käteisen katoamistapauksesta. Eppu Henriksson ehdotti, ettei myönnetä vastuuvapautta. Päätös: vuosikokous ei myönnä vuoden 2013 raadille vastuuvapautta. 8. VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS 8.1. Puheenjohtajan katsaus. Anni Suomalainen ehdotti asioiden runsauden vuoksi, että toimintakertomus käydään nopeasti läpi. Ehdotusta kannatettiin. Jussi Hietala esitteli pääkohdittain toimintakertomuksen, joka on tämän pöytäkirjan liite numero 1, ja killan sääntöihin tehdyt muutokset vuonna Toimintakertomuksen mukaan AYY:lta saatiin isompi varasto killalle, energia- ja ympäristötekniikan fukseja tuli kiltaan jo toista kertaa ja heitä huomioitiin killan toiminnassa sekä integroinnissa kiltaan Juho Keiski esitteli opintotoimikunnan osuuden toimikertomuksesta. Järjestetyt tapahtumat olivat onnistuneita ja toiminta yleisesti vastasi aiempia vuosia. Alumnitoimintaa parannettiin ja yhteistyötä valmistuneiden jäsenten kanssa tuotiin enemmän esille. Korkeakoulun kanssa tehtiin yhteistyötä tutkintouudistuksen saralla, mutta asiaan ei suuresti voitu vaikuttaa odotuksista huolimatta Jussi Hietala esitteli sisäasiaintoimikunnan osuuden toimintakertomuksesta. Vuoden aikana järjestettiin vaihtelevaa toimintaa ja tapahtumia ja osallistuttiin mm. Polin Appron ja Talvipäivän järjestämiseen Marketta Ruutiainen esitteli yrityssuhdetoimikunnan osuuden toimintakertomuksesta. Vuonna 2014 tehtiin useita yritysvierailuja ja pidettiin aktiivisesti yhteyttä killan yhteistyökumppaneihin. Varainhankinta onnistui hyvin yksittäisiä takaiskuja lukuun ottamatta. Avainasiakasillat olivat onnistuneita, ehdotus tulevan toiminnan kannalta on kuitenkin, että vastaisuudessa järjestetään yksi ilta vuodessa. Konergian osalta yhteistyötä kiltojen välillä tulisi parantaa ja varainhankintaan tulisi panostaa entistä enemmän. Läheinen yhteistyö excursiomestari Markus Melanderin kanssa oli onnistunutta Markus Melander selosti excursiotoimikunnan osuuden toimintakertomuksesta. Excursioita järjestettiin, mutta Markus Melander totesi, että useammankin olisi voinut järjestää, joskin ammattiainekerhot järjestävät killan toiminnan kanssa rinnattain omia excursioitaan. Kotimaan Pitkä Lappeenrannalle sekä Kotimaan Puolipitkä

4 excursiokisällien ohjaamana Tampereelle onnistuivat hyvin. Ulkoexcursio Norjaan oli myös hyvä reissu. Saunaillat olivat hyvä idea yritysten tuomiseksi lähemmäs kiltaa ja myös varainhankintaa ajatellen. Rakentamisjaos teki vuoden aikana mäenlaskuvälineen, mutta ottaen huomioon rajallisen ajan, oli toiminta onnistunutta. Juho Keiski huomautti, että tänä vuonna Rakentamisjaos osallistuu myös Otatarhan ajoihin. Janne Nikkonen kysyi, mikä oli vuoden kohokohta. Markus Melander vastasi, että Kotimaan Pitkä oli hyvä, mutta kallis ja Ulkoexcursio halvempi, mutta hyvä Wille Oudman esitteli ulkoasiaintoimikunnan osuuden toimintakertomuksesta. Vuoden aikana tiivistettiin yhteyttä Maanmittarikillan eli MK:n ja Koneinsinöörikillan eli KIK:n kanssa. Kansainvälisten opiskelijoiden saralla on toiminnassa joskin parantamista. Tapahtumien osalta järjestettiin SRT-päivät ja painotettiin korkeakoulunyhteisiä kansainvälisiä tapahtumia 8.7. Lauri Tomunen esitteli phuksitoimikunnan osuuden toimintakertomuksesta. Ensimmäinen Wappu uuden tutkintorakenteen opiskelijoiden kanssa oli hyvä. Lauri Tomunen huomautti, että kovemmat paineet koulun ja opintojen aikataulutuksen puolesta heijastuvat myös killan toimintaan, phuksikasvatus suuntautuu enemmän yleiseen oleskeluun ja löysempiin aikatauluihin. ISOtoimintaa vuonna 2014 uudistettiin siten, että joka ISOryhmässä oli opiskelijatutori, jotta opinnot ja niissä auttaminen saataisiin lähemmäs phuksien arkea. Tapahtumat suoritettiin pitkälti perinteisellä kaavalla, Rilta yhteistyössä Suomen Rakennusinsinöörien liiton RIL:n kanssa oli uusi juttu vuonna Maisteriphukseille järjestettiin maisterisauna ja yleisesti haluttiin huomioida enemmän myös näitä killan opiskelijoita Antonio Nikolov esitteli Ruutiset-toimikunnan osuuden toimintakertomuksesta. Vuoden aikana julkaistiin neljä lehteä ja ne lähetettiin killan tukijoille sekä kunniajäsenille tervehdyksineen. Toimittajat olivat epäaktiivisia, joskin apua saatiin muilta kiltalaisilta kiitettävästi Jussi Hietala esitteli kirjuri-tiedottajan osuuden toimintakertomuksesta. Pöytäkirjat vuoden kokouksista tehtiin ja killan jäsenrekisteri pidettiin ajan tasalla. 9. VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS 9.1. Pauli Moilanen esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen, joka on tämän pöytäkirjan liite numero 2, niiltä osin, joissa oli epäselvyyksiä. Hermannin sponsorien hankinta epäonnistui, josta kantaa vastuun vuosijuhlatoimikunta. Tappiota juhlista tuli noin 3900 euroa. Anni Suomalainen kysyi tuliko killan pikkujouluista tuottoja. Pauli Moilanen vastasi, että pikkujouluihin saatiin sponsorointi YIT:lta. Muissa tuotoissa oli mm. Wappuun liittyviä sponsorointeja Ullanlinnanmäellä. Pauli Moilanen totesi, että sisäasiaintoimikunnan osalta kaikkia kuitteja ei ole toimitettu ja tulevassa budjetissa tämä paikataan, asia on käyty läpi toiminnantarkastajien kanssa. Pauli Moilanen kertoi, että killan kahvit tuottivat viime vuonna tappiota 80 euroa. Mika Lemmetyinen kysyi

5 mistä tulivat killan toimijoiden kulut. Pauli Moilanen vastasi, että kyse oli virkistystoiminnasta. Ulkoasiaintoimikunnan osalta saatiin sponsorointeja ja kulut olivat pienemmät kuin arveltiin, joten jäätiin voitolle. Mika Lemmetyinen kysyi mitä kansainvälinen toiminta piti sisällään. Jussi Hietala kertoi kyseessä olleen korkeakoulun yhteisiä tapahtumia ulko-opiskelijoille. Anni Suomalainen kysyi miten oli mahdollista killan kulujen näin merkittävä aleneminen. Jussi Hietala vastasi, että alun perin käytetty budjettimalli oli epätarkka. Excursiotoimikunta sai useita sponsorointeja, joista osa merkittiin Ruutisille. Tappiota toimikunnalle tuli ylimääräisistä lituista. Phuksitoimikunta ei saanut odotettua määrää avustuksia, joten siltä osin tappiota tuli odotettua enemmän. Erityisesti myös perinteinen Lemminkäisen splättis jäi järjestämättä ja sponsorointi siitä saamatta. Mika Lemmetyinen kysyi miksi ISOtoimintaan meni odotettua enemmän rahaa. Pauli Moilanen vastasi, että ISOtoiminta oli aktiivisempaa kuin arveltiin. Yrityssuhdetoimikunta teki tappiota. Budjetissa oli turhan aurinkoiset odotukset esimerkiksi Konergian osalta, mutta kulutkin jäivät matalammiksi. Mika Lemmetyinen huomautti, ettei yrityssuhdevastaavalla ole kovin paljoa toimintaa, johon rahaa voisi kuluttaa. Ruutisilla oli budjetoitua alemmat tuotot ja sponsoroinnit, mutta myös alemmat kulut. Kopiokone poistettiin vuonna 2014 budjetista. Hallinnollisissa kuluissa olivat raadin vaihto, pankkikulut sekä toimistokulut. Janne Nikkonen kysyi killan liikevaihtoa. Pauli Moilanen vastasi sen olevan euroa. Muissa kuluissa olivat killan haalarimerkkien hankinta ja vuosijuhlaedustukset. Jäsenmaksuja saatiin hieman odotettua enemmän kuten myös kannatusjäsenmaksuja. Myyntituottoja killan myyntitavaroista saatiin hyvin. Avustuksia saatiin Alumninetin kanssa tehdyn sopimuksen ja korkeakoulusopimuksen osalta hyvin, vaikka Aaltoyliopiston ylioppilaskunnalta saatiinkin entistä pienempi avustus. Vuonna 2014 tehtiin 7389,36 euroa voittoa osittain kevään jälkeisen budjettikiristyksen jälkeen. Jussi Hietala huomautti, että nykyisellä tilinpitosysteemillä oli vaikea ennustaa ja seurata killan tulosta. Janne Nikkonen kysyi onko tuloksessa mukana sisäasiaintoimikunnan puuttuva laina. Pauli Moilanen vastasi, että puuttuva laina on sisällytetty tulokseen, mutta kuitit ovat toimittamatta. Jussi Hietala kysyi kuinka paljon killan tilillä on rahaa. Pauli Moilanen vastasi rahaa olevan noin euroa. Mikko Närvänen kysyi miten on mahdollista, ettei kuitteja ole saatu. Jussi Hietala kertoi, että kyse on lainan maksamatta jättämisestä ja maksusuunnitelma on tehty ja huomioitu tilinpäätöksessä. Anni Suomalainen kysyi, annetaanko killan rahoista vastaavaa ennakkomaksua tänä vuonna. Jussi Hietala vastasi, että tänä vuonna asiasta tehdään selvät dokumentit ja sovitaan toimintasäännöt tarkemmin. Mika Lemmetyinen huomautti, että killan ennakkomaksut kirjattiin pöytäkirjaan ennenkin tarkkaan. Anni Suomalainen sanoi, että vastaisuudessa on lainalle kirjattava eräpäivä. Anni Suomalainen ehdotti, että myönnetään tulevaisuudessa velkakirja. Pauli Moilanen huomautti, että killan

6 kahvikassa varastettiin kiltahuoneelta tammikuun 18. tai 19. päivä, rahaa kassassa oli noin 100 euroa. 10. TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO Toiminnantarkastajat esittelivät toiminnantarkastuskertomuksen, joka on tämän pöytäkirjan liite numero 3. He totesivat, että vuonna 2014 tapahtumia oli paljon ja yleisesti raadin toiminta oli tarkoituksenmukaista ja hyväksyttävää. Yrityssuhdetoiminta onnistui hyvin ja vuoden aikana reagoitiin tarpeellisesti myös phuksitoiminnan muuttumiseen. Myös budjetin toteutumista valvottiin ja killan rahatilannetta seurattiin hyvin. Sisäasiaintoimikunnan toiminta ei ollut vaaditulla tasolla, toiminnantarkastajat huomauttivat, että erityisesti rahan käyttö ja sen seuranta olivat huonoa. Myös Rakentamisjaoksen toimintaa on seurattava tarkemmin ja budjetoitava selkeästi. Markus Melander huomautti, että Rakentamisjaokselle saatiin sponsorointi Rambollilta osana isompaa kokonaisuutta, mikä ei näy kirjanpidossa erikseen. Toiminnantarkastajien lausunto luettiin vuosikokoukselle ja toiminnantarkastajat esittivät, ettei raadille 2014 tässä vaiheessa myönnetä vastuuvapautta. Mika Lemmetyinen huomautti, että myös raadin 2014 olisi tullut seurata vuoden 2013 excursiomestarin lainan takaisinmaksua. 11. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE Puheenjohtaja Janne Nikkonen pyysi vuoden 2014 raatia poistumaan kokoustilasta. Janne Nikkonen kysyi, onko kukaan paikallaolijoista sitä mieltä, että raadille 2014 tulisi myöntää vastuuvapaus. Kukaan ei vastannut myöntävästi. Janne Nikkonen ehdotti, ettei vastuuvapautta myönnetä. Päätös: vuosikokous ei myönnä vastuuvapautta vuoden 2014 raadille. Puheenjohtaja Janne Nikkonen kutsui raadin takaisin kokoustilaan Raati 2014 palasi kokoustilaan. Puheenjohtaja Janne Nikkonen ilmoitti, että perustuen toiminnantarkastajien lausuntoon ja käytyyn keskusteluun vuosikokous ei myönnä vastuuvapautta raadille. 12. KILLAN JÄSENMAKSUN SUURUUS SEURAAVALLE LUKUVUODELLE Raati esitti, että killan varsinaisten jäsenten jäsenmaksu olisi lukuvuonna kahdeksan (8) euroa. Esitystä kannatettiin. Päätös: killan varsinaisten jäsenten jäsenmaksu lukuvuonna on kahdeksan (8) euroa. 13. KILLAN VIRALLISEN ILMOITUSTAULUN SIJAINNIN JA SÄHKÖPOSTILISTAN PÄÄTTÄMINEN

7 13.1. Janne Nikkonen esitti, että killan virallinen ilmoitustaulu olisi kiltahuoneen oven välittömässä läheisyydessä oleva Rakennusinsinöörikilta-tekstillä merkitty ilmoitustaulu. Esitystä kannatettiin. Päätös: killan virallinen ilmoitustaulu on Rakentajanaukio 4 A:ssa sijaitsevan kiltahuoneen oven välittömässä läheisyydessä oleva Rakennusinsinöörikilta-tekstillä merkitty ilmoitustaulu Janne Nikkonen esitti, että killan virallinen sähköpostilista olisi Esitystä kannatettiin. Päätös: killan jäsenistön virallinen sähköpostilista on 14. TOIMIKUNTIEN TOIMINTASUUNNITELMAT JA TALOUSARVIO VUODELLE Jussi Hietala totesi, että killan taloutta on vaikea seurata viime vuoden aikana. Tänä vuonna päätettiin otetaan käyttöön raadin yhteinen taulukko budjetin seuraamiseen ja jatkuvasti seurattavat ennusteet Terhi Seppälä esitteli talousarvion vuodelle 2015, joka on tämän pöytäkirjan liite numero 4. Mika Lemmetyinen kysyi mikä on pääaineiltama ja miksi se on excursiotoimikunnan alla. Marketta Ruutiainen selitti sen olleen edellisenä vuonna excursiotoimikunnan järjestämä sekä ideoimana, ja totesi konseptin olleen toimiva ja järjestävänsä sen tänäkin vuonna. Lauri Tomunen ja Markus Melander kertoivat tapahtuman olleen hyvä keino tuoda yrityksiä opiskelijoiden lähelle ilman turhia opiskelun tai yliopiston tuomia muodollisuuksia. Ulkoasiaintoimikunnan alle on tänä vuonna siirretty kulttuuri- ja liikuntatoiminta, mikä näkyy myös budjetissa. Mika Lemmetyinen kysyi miksi Puolihermanni on budjetoitu tavallisesta poiketen plussalle. Saara Lassila totesi arvioivansa sisäasiaintoimikunnan jäävän sponsorointien avulla voitolle tapahtumasta. Mika Lemmetyinen kysyi vuosijuhlien budjetoinnista ja tuloksesta. Romi Tolonen ja Saara Lassila sanoivat, että vuosijuhlissa voidaan päästä voitolle tinkimättä juhlien laadusta mm. IK-Myy-Vasara-sitsien kokemuksen perusteella. Mika Lemmetyinen tiedusteli killan kannatusjäsenten määrää. Jussi Hietala vastasi, ettei kannatusjäseniä ole tällä hetkellä yhtään, sillä kirjeitä heille ei ole vielä lähetetty. Jussi Hietala huomautti, että tänä vuonna pystyttiin tekemään entistä tarkemmin yksilöity budjetti edellisvuoden toteumien paremman listaamisen avulla. Lauri Tomunen kysyi killan käteisvarojen aktiivisemmasta käytöstä killan toiminnassa, ja mainitsi kiltahuoneremontin. Raati lupasi harkita ehdotusta Jussi Hietala esitteli toimintasuunnitelmaan, joka on tämän pöytäkirjan liite numero 5. Insinööritieteiden ylioppilaiden eli ITYn tulevaisuus on edelleen auki, järjestö jatkaa toimintaa luultavasti ainakin vielä tämän vuoden. Killan jäsenistön rakenne muuttuu, kiltaan tulee entistä enemmän ENY-opiskelijoita Lauri Kortelainen esitteli opintotoimikunnan osuuden toimintasuunnitelmasta. Hallintoon aiotaan olla tarkemmin yhteydessä ja kehittää yhdessä opetustoimintaa. Tarkoitus on olla vuoden läpi aktiivisesti yhteydessä niin killan uusiin kuin vanhoihin

8 opiskelijoihin uuden kandidaatin- ja maisterintutkinnon osalta sekä vanhan päättyvän tutkinnon osalta. Killan yhteistä prujupankkia tehdään. Tapahtumia järjestetään neljä Saara Lassila ja Romi Tolonen esittelivät sisäasiaintoimikunnan osuuden toimintasuunnitelmasta. Sisäasiaintoimikunta aikoo järjestää tapahtumia samalla linjalla kuin ennenkin, myös uusia tapahtumia on ideoitu, mm. IK-PT-Wappusitsit. Dipolin sulkeutuminen ja Smökin muutos ruokalakäyttöön tule hankaloittamaan syksyn toimintaa Marketta Ruutiainen esitteli excursiotoimikunnan osuuden toimintasuunnitelmasta. Ulkoexcursio järjestetään Turkkiin, pikkuexcuja on jo sovittu, mm. ABBlle, seminaari keväälle on työn alla, Rakentamisjaos on rakentanut laskuvälineen Laskiaisiin ja suunnitelma Otatarhan ajoihin on olemassa. Markus Melander kysyi pitääkö toimintasuunnitelmaan kirjoittaa, että pääaineiltamassa kerätään rahaa. Maininta rahan keräämisestä poistettiin toimintasuunnitelmasta Irene Konola esitteli ulkoasiaintoimikunnan osuuden toimintasuunnitelmasta. Toimikunta kehittää yhteistyötä Koneinsinöörikillan ja Maanmittarikillan kanssa, kaikki kansainvälinen toiminta järjestetään yhdessä. Tänä vuonna myös liikunta- ja kulttuuritoiminta on ulkoasiaintoimikunnan alla, molempia aiotaan järjestää aktiivisesti. Vahvistetaan yhteistyötä Suomen sisällä energia-alan saralla. Yhteistyötä Tallinnan rakennusopiskelijoiden kanssa aiotaan kehittää pitemmälle Sivi Kivivirta esitteli yrityssuhdetoimikunnan osuuden toimintasuunnitelmasta. Tarkoitus on jatkaa pitkälti samoilla linjoilla kuin edellisinäkin vuosina on hyväksi todettu. Ongelmana on kandidaattiuudistuksen tuoma muutos opiskelijarakenteeseen, uusia tukiyrityksiä on etsittävä entistä laajemmalta kentältä. Avainasiakasiltoja järjestetään viime vuoden kokemuksen perusteella yksi ja tänäkin vuonna osallistutaan Konergiatapahtumaan Mikko Tuohino esitteli kirjuri-tiedottajan osuuden toimintasuunnitelmasta. Tiedotus hoitaa tehtävänsä kuten ennenkin, viikkotiedotteita lähetetään ja kiltalaisia informoidaan mahdollisimman kattavasti. Mahdollisesti päivitetään nettisivujen ulkonäköä Lauri Kare esitteli Ruutiset-toimikunnan osuuden toimintasuunnitelmasta. Ruutiset ilmestyvät entiseen tapaan neljä kertaa. Lehden tyyppi pidetään perinteisenä tabloidina. Ensimmäinen lehti yritetään saada Kotimaan Pitkälle, toinen lehti ilmestyy mahdollisena Wappuna. Sponsorointien järjestämistä petrataan Juho Jalonen esitteli phuksitoimikunnan osuuden toimintasuunnitelmasta. Phuksikasvatuksessa jatketaan samalla linjalla kuin ennenkin, joskin phuksiopas tehdään tänä vuonna aiemmin kuin ennen kesän tiedotuksen helpottamiseksi. ISOtoimintaa uudistetaan ja tänä vuonna on sovittu korkeakoulun kanssa, että kaikki ISOt ovat myös tutoreita. Toiminnassa huomioidaan myös kandiuudistuksen seurauksena opiskeluajattelun muuttuminen ja opiskelijoiden muuttuvat tarpeet,

9 pidetään esillä alkoholittomat vaihtoehdot ja aikaisemmin järjestettävät, joustavammat tapahtumat Laitetaan toimintasuunnitelma killan sivuille jäsenille näkyviin liitteineen. Jatkossa painotetaan enemmän tulevaa toimintaa vuosikokouksessa, nykyisellään paino on pitkälti vanhan raadin toiminnassa ja todettiin uuden raadin hyötyvän enemmän, jos uutta raatia koskevia asioita käsitellään isommalla panoksella. Johannes Laurila ehdotti, että hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma. Päätös: hyväksytään talousarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja Janne Nikkonen päätti kokouksen kello PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI Janne Nikkonen, puheenjohtaja Mikko Tuohino, sihteeri Jaakko Holopainen, pöytäkirjan tarkastaja Johannes Laurila, pöytäkirjan tarkastaja

Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Vuosikokous 2016

Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Vuosikokous 2016 Aika: 22.2.2016 klo 17:00 Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo Huone K2 Läsnä: Saara Lassila, pj Lauri Kare Ville Kirjonen, s Sivi Kivivirta Anton Närekorpi Romi Tolonen Terhi Seppälä Jussi Hietala Andrej

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2015. Aika: Torstai , kello 17.30

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2015. Aika: Torstai , kello 17.30 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2015 Aika: Torstai 26.2.2015, kello 17.30 Paikka: Otakaari 5 (luentosali S1), 02150 Espoo Läsnäolijat: Valtuusto: Valtuuston

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2014. Paikka: Otakaari 5 (A 205, luentosali S3), 02150 Espoo

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2014. Paikka: Otakaari 5 (A 205, luentosali S3), 02150 Espoo Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2014 Paikka: Otakaari 5 (A 205, luentosali S3), 02150 Espoo Aika: keskiviikko 26.2.2014, kello 17.30 Läsnäolijat: Valtuutetut:

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Reserviupseerit ry pöytäkirja syksy / Kaisa Kurenniemi Hans Saijets Milja Kärkimaa Pekka Sillanpää (saapui kohdassa 14)

Reserviupseerit ry pöytäkirja syksy / Kaisa Kurenniemi Hans Saijets Milja Kärkimaa Pekka Sillanpää (saapui kohdassa 14) Aika: 31.11.2013 Paikka: Siivikkala Läsnä: Antti Artukka Jari Paavilainen Jussi Alanen Alina Perälä Pauli Järvinen Jarno Pöhö Ville Kalliola Mikko Rintala Kaisa Kurenniemi Hans Saijets Milja Kärkimaa Pekka

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: torstai 21.1.2016 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja 28.9. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen järjestäytyminen Katja Lahdenranta-Linna valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (5) VUOSIKOKOUS Aalto-yliopiston ylioppilaskunta PL Espoo

KEMISTIKILTA Ry 1 (5) VUOSIKOKOUS Aalto-yliopiston ylioppilaskunta PL Espoo KEMISTIKILTA Ry 1 (5) VUOSIKOKOUS Aika: 11.02.2013 16:15 Paikka: Kemian tekniikan luentosali Ke1 Läsnä: Liite 1 1. Kokouksen avaus Kemistikillan puheenjohtaja Elina Honkanen avasi kokouksen kello 16:26.

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016 8.4.2016 Aika: 15.4.2016 klo 17.00 ESITYSLISTA Paikka: Kunnonpaikka: Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen, Henri Hentunen,

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2016 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi vuoden 2016 vuosikokoukseen ja avasi kokouksen. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi

Lisätiedot

05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi

05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 01 Kokouksen avaaminen 02 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 03 Kokouksen puheenjohtajien valitseminen Esitys: Valitaan kokouksen vastaavaksi

Lisätiedot

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Kokouksen valmistelu Valmistaudu olemaan rohkeasti esillä Tunne yhtiökokouksen kannalta

Lisätiedot

Yhtiökokousedustajat Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja

Yhtiökokousedustajat Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja KOKOUSKUTSU 2/2016 SUOMENSELÄN LENTOKENTTÄ Oy 26.05.2016 Aika Torstai 09.06.2016 klo 18.00 Paikka Kivijärven Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat/esityslista: 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Kokouskäytänteitä OAJ Uusimaa Uusien toimijoiden koulutus 2015 Eija Pajari

Kokouskäytänteitä OAJ Uusimaa Uusien toimijoiden koulutus 2015 Eija Pajari Kokouskäytänteitä OAJ Uusimaa Uusien toimijoiden koulutus 2015 Eija Pajari 1 KOKOUSTAITO 2 Miksi kokoonnutaan? Keskustelemaan yhteisistä asioista Tekemään päätöksiä Kokoustekniikka kannattaa tuntea, jotta

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo)

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo) 1(5) RUUKKI GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Torstai 7.5.2009 klo 11.00 12.56 Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, 02150 Espoo) Läsnä Lisäksi paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 3/2013 8.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 3.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm Joonas

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 8/ estynyt, varalla Niko Strömberg

PÖYTÄKIRJA 8/ estynyt, varalla Niko Strömberg 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 8/2013 21.11.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 20.11.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän käsitteli meneillään olevaa palokuntakoulutusuudistusta. Uudistus sinänsä on asiallinen ja sisältää hyviä elementtejä, kuten etäopiskelua

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. Edustajiston kokous 2 / 2014

KOKOUSKUTSU. Edustajiston kokous 2 / 2014 KOKOUSKUTSU 14.3.2014 KOKOUSKUTSU Aika: 22.3.2014 klo 13.00 Paikka: A118, Itä-Suomen yliopisto, Savonlinna. Edustajiston varsinaiset jäsenet: Ahokas, Iina Arosanervo, Anu Casagrande, Pietro Haimi, Toivo

Lisätiedot

D107-I PIIRIKOKOUS

D107-I PIIRIKOKOUS D107-I PIIRIKOKOUS 25.4.2015 PÖYTÄKIRJA Aika: 25.4.2015 klo 12:45-15:47 Paikka: Kokkokankaan seurakuntakeskus, Kissaojantie 12 Kempele Läsnä: Liite 1, klubien valtakirjat, 36 kpl. Edellisen piirikokouksen

Lisätiedot

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA Suonteen kalastusalueen vuosikokous 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA SUONTEEN KALASTUSALUEEN VARSINAINEN VUOSIKOKOUS AIKA: Perjantai 25.4.2014 alkaen klo 12.00 PAIKKA: Lamminmäen tila, Joutsa 1. Kokouksen

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 2/2016

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 2/2016 Lehtojärvellä 27.2.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 16.45 ja toivotti kaikki tervetulleeksi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Kokoustiedot Aika Torstai 26.5.2016 klo 10.00 17.00 Perjantai 27.5.2016 klo 8.00 12.35 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Jyri Hämäläinen avasi kokouksen kello 18.09.

1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Jyri Hämäläinen avasi kokouksen kello 18.09. 1(5) YNNÄ RY:N SYYSKOKOUS Aika 4.11.2013 kello 18.09 21.26 Paikka Läsnä Nanosauna, Ylistö Jyri Hämäläinen (puheenjohtaja) Heikki Pitkänen (sihteeri) Miikka Harju Ville Berg Saana Saajoranta (poistui kohdassa

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous. Tiistaina 22.3 klo 18 Klaukkalan yläaste

Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous. Tiistaina 22.3 klo 18 Klaukkalan yläaste Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous Tiistaina 22.3 klo 18 Klaukkalan yläaste 1) KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen jäsen Antti Ainasoja avasi kokouksen klo 18.04 2) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta).

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta). Mäntsälän Kennel ja Metsästysseura Ry Vuosikokous 2013 25.2.2013 Paikka: Ampumarata Paviljonki Aika: 25.2.2013 klo 18.00 Läsnä: 64 henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 22.3.2016 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 22.3.2016 klo 15 Paikka: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen.

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. SYYSKOKOUS Aika 23.11.2016 klo. 18.00 20.35 Paikka, Tarja Halonen - sali Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. Liite:1 1 Kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Kenneth

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01.

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01. LINNAINMAAN KOTI JA KOULU ry PÖYTÄKIRJA Linnainmaankatu 12 33580 TAMPERE 14.9.2015 VUOSIKOKOUS Aika Keskiviikko 14.9.2016 klo 18 Paikka Linnainmaan koulu, ruokasali LÄSNÄ Helen Chambers, puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

C-PIIRIN VUOSIKOKOUS klo

C-PIIRIN VUOSIKOKOUS klo C-PIIRIN VUOSIKOKOUS 16.4.2016 klo 11.15 14.55 Tietotalo, Humppilantie 9 A, Jokioinen Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Piirikuvernööri Juha Pirkkamaa avasi kokouksen klo 11.15 ja toivotti kokoukseen osallistuvat

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 14-26 29.03.2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 29.03.2016 kello 18.00 19.53 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014

VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (5) VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS AIKA 12.3.2014 kello 19.00 20.15 PAIKKA LÄSNÄ 1 Kokouksen avaus Vampulan Osuuspankin kokoustilat Kaarina Leppämäki Hannu Leppämäki

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2016. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2016. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikka 01.06. 2015 klo 18.00 19.34 Paikka Rusk seurakuntakeskus (Vanhatie 7 21290 Rusko) kokoustila Kirkkovaltuusto 2015-2018: Lähteenmäki Antero puheenjohtaja Raikasniemi

Lisätiedot

SYYSKOKOUS Pöytäkirja

SYYSKOKOUS Pöytäkirja 1 (7) MAANMITTARIKILTA RY Syyskokous Aika 14.10.2015 klo 16.00 Paikka Kiltahuone, Otakaari 3, 02150 Espoo Läsnäolijat: Satu Räty (poistui kohdassa 8) Helena Huhtinen (poistui kohdassa 8) Reeta Ojala Ella

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/ PYKÄLÄ RY:N YRITYSSUHDEVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016. AIKA: klo PAIKKA: Pohjoisesplanadi 25

Pöytäkirja 1/ PYKÄLÄ RY:N YRITYSSUHDEVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016. AIKA: klo PAIKKA: Pohjoisesplanadi 25 PYKÄLÄ RY:N YRITYSSUHDEVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016 AIKA: klo 18.00 PAIKKA: Pohjoisesplanadi 25 LÄSNÄ: Laura Renholm, puheenjohtaja Asta Tukiainen, sihteeri Pauliina Isokangas Axel Gamba Vilma Taimisto Emmi

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 11.10.2014 klo 15:30 Paikka: Nuorisotalo, Toivakka Läsnä: Niina Ikonen Kirsi Hokkanen Juha Lampinen Heimo Nieminen Arto Virtanen Topi Saareleinen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 1.11.2009 klo 13.00-16.20 1(5) Paikka Läsnä Rauman opettajankoulutuslaitos, Seminaarikatu 1, Rauma 117 äänivaltaista kokousedustajaa 48 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1

Lisätiedot

Anna Mäkinen esitti kokouksen sihteeriksi Laura Pistemaata. Ei muita esityksiä sihteeriksi.

Anna Mäkinen esitti kokouksen sihteeriksi Laura Pistemaata. Ei muita esityksiä sihteeriksi. Sivu 1/7 FINANSSI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika: 6.11.2014 klo 18:00 Paikka: Paikalla: L5-sali, Oulun yliopisto Osallistujalista, liitteenä. 1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Niklas Harki

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.11.2015 ESITYSLISTA Edustajiston kokous 6 / 2015 Aika: 4.12.2015 klo 15.00 Paikka: SN206, Kuopion kampus Ahokas, Iina Alho, Emmi Arosanervo, Anu Casagrande, Pietro

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 6. helmikuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 19.10.2013 klo 15:00 Paikka: Paloisten koulukeskus, Toivakka Läsnä: Juha Lampinen Markus Mäki-Kulmala Topi Saarelainen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala Elias Mäki-Kulmala Niina Ikonen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstai 22.09.2016 kello 18.00 18.20 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Varajäsen Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja on Pauli

Lisätiedot

Tampereen Rakentajakilta Päätöslista 1/2016 Raati

Tampereen Rakentajakilta Päätöslista 1/2016 Raati Tampereen Rakentajakillan raadin kokous 1/2016 Aika: lauantai 9.1.2016 Klo 18:00 Paikka: RH209/Kiltahuone 1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätetään, että vuoden 2016 raadin kokous on laillisesti

Lisätiedot

Esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi Miika Länsi-Seppänen. Oli käytettävissä. Valittiin Miika Länsi-Seppänen kokouksen puheenjohtajaksi.

Esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi Miika Länsi-Seppänen. Oli käytettävissä. Valittiin Miika Länsi-Seppänen kokouksen puheenjohtajaksi. Asteriski ry Pöytäkirja 2015 1 (6) ASTERISKIN RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika Tiistaina 17.11.2015 klo 17.00 Paikka Luentosali Beta, ICT-talo Läsnä Miika Länsi-Seppänen, Janne Iltanen, Arttu

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Lehtojärvellä 21.3.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin. 19.10.2016 Sivu 1(5) Pöytäkirja 17/2016 19.9.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 AIKA: 19.9.2016, klo 8.00 PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone LÄSNÄ: Ville-Matti Rissanen, puheenjohtaja Daria Minashkina

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 ESITYSLISTA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 ESITYSLISTA Aika: Tiistaina 8.10.2013, klo 16 20 Paikka: Nuortentila Vaihde, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 10.12.2016 klo 15:00 Paikka: Allianssi talo, Asemapa a lliko nkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten puheenjohtaja Jesse Ja a

Lisätiedot

Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksin.

Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksin. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 40/2016 Aika: klo 19.30 Paikka: Läsnä: Mannerheimintie 150 A Katariina Järvi, puheenjohtaja Laura Renholm, sihteeri Linnea Viherkenttä Harri Gröhn Enna Hakala Helinä Teittinen

Lisätiedot

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku Asteriski ry Syyskokous 2016 1 (7) ASTERISKI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2016 Aika 3.11.2016 klo 16.15 Paikka Sali XXI, Agora Läsnä Juha Jaaksi, Janne Iltanen, Jesse Rauha, Arttu Laitinen (poistui

Lisätiedot

Sandholm Aino-Liisa edustajiston varapuheenjohtaja (-20.47) Kauppinen Susanna pääsihteeri

Sandholm Aino-Liisa edustajiston varapuheenjohtaja (-20.47) Kauppinen Susanna pääsihteeri PÖYTÄKIRJA 24 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 14.11.2011 kello 18.00 Paikka: Opiskelijakunnan neuvotteluhuone Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Lempiäinen Mika varapuheenjohtaja Hannonen Maiju jäsen

Lisätiedot