RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015"

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo Huone K2 Läsnä: Janne Nikkonen, pj. Janne Peltola (poistui kohdassa 14.1) Mikko Tuohino, s. Juho Keiski (poistui kohdassa 14.2) Marketta Ruutiainen Mika Lemmetyinen Lauri Kortelainen Antonio Nikolov (poistui kohdassa 12.1) Terhi Seppälä Johannes Laurila Romi Tolonen Wille Oudman (poistui kohdassa 8.6) Saara Lassila Markus Melander Sivi Kivivirta Katariina Aarnio (poistui kohdassa 14.1) Juho Jalonen Eppu Henriksson (poistui kohdassa 14.1) Lauri Kare Anni Suomalainen (poistui kohdassa 14.1) Lauri Tomunen Jaakko Holopainen Irene Konola Pauli Moilanen Jussi Hietala Mikko Närvänen (poistui kohdassa 14.1) 1. KOKOUKSEN AVAUS 1.1. Puheenjohtaja Janne Nikkonen julisti kokouksen avatuksi KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1. Eppu Henriksson ehdotti Janne Nikkosta puheenjohtajaksi. Valittiin Janne Nikkonen kokouksen puheenjohtajaksi Jussi Hietala ehdotti Mikko Tuohinoa sihteeriksi. Valittiin Mikko Tuohino kokouksen sihteeriksi Jussi Hietala ehdotti Johannes Laurilaa ja Jaakko Holopaista ääntenlaskijoiksi. Valittiin Johannes Laurila ja Jaakko Holopainen kokouksen ääntenlaskijoiksi Jussi Hietala ehdotti, että ääntenlaskijat toimivat pöytäkirjantarkastajina. Valittiin Johannes Laurila ja Jaakko Holopainen pöytäkirjantarkastajiksi. 3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3.1. Puheenjohtaja Janne Nikkonen totesi, että kokouskutsu on yli viikko sitten lähetetty killan viralliselle sähköpostilistalle ja julkaistu sekä killan virallisella ilmoitustaululla että Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan eli AYYn ilmoitustaululla. Kokous on kutsuttu koolle killan sääntöjen mukaisesti, joten se on laillinen ja päätösvaltainen. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. MENETTELYTAVOISTA SOPIMINEN

2 4.1. Puheenjohtaja Janne Nikkonen ehdotti, että äänestystavasta sovitaan äänestyksen yhteydessä, mikäli jostain asiasta joudutaan äänestämään, ja puheenvuoroa pyydetään viittaamalla. Ehdotukset hyväksyttiin. 5. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 5.1. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 6. ILMOITUSASIAT 6.1. Mika Lemmetyinen ilmoitti, että 102. Hermannin ilmoittautuminen aukeaa Janne Nikkonen toivotti läsnäolijat tervetulleeksi Rakentamistalouden kerhon ROPOn vuosikokoukseen Uusi oltermanni pitää valita ensi vaalikokouksessa. 7. VUODEN 2013 VASTUUVAPAUDEN KÄSITTELY 7.1. Mika Lemmetyinen ilmoitti vuonna 2013 kadonneen raadin kopista killan käteisvaroja yhteensä 4646,50 euroa. Edellisessä vuosikokouksessa ei annettu raadille 2013 vastuuvapautta. Poliisi on lopettanut tutkinnan asiasta vuoden 2014 aikana. Lauri Tomunen kysyi onko Tekniikan akateemisten eli TEKin asianajajalta lausuntoa asiasta. Mika Lemmetyinen esitteli vuosikokouksen 2014 jälkeen annetun lakimiehen lausunnon vastuuvapaudesta. Mika Lemmetyinen otti TEK:n lakimieheen yhteyttä, joka sanoi, ettei vastuuvapauden myöntäminen vapauta ketään rikosoikeudellisesta vastuusta. Kokous katsoi, että raadin 2013 toiminta asian selvittämisessä on ollut asianmukaista ja oikeaa. Mikko Närvänen kysyi mitä vastuuvapauden myöntämisessä tarkkaan ottaen tehdään. Mika Lemmetyinen sanoi, että vastuuvapaus merkitsee, että raati on toiminut killan sääntöjen ja yleisten säädösten mukaan ja hyvällä tavalla. Anni Suomalainen sanoi, ettei raati pysty enää korjaamaan huonoa rahojen käsittelyä tai muuttamaan asiaa, ja täten asiasta voisi myöntää vastuuvapauden. Jussi Hietala kertoi, että excursiomestari Carl-Thomas Uhleniukselle myönnettiin killan varoista 1600 euroa vuoden 2013 Kotimaan Pitkän järjestämiseen, ja lainaa ei ole tähän mennessä maksettu takaisin. Suunnitelma lainan maksuun on tehty vuoden 2013 raadin kanssa yhteistyössä. Janne Nikkonen kysyi vielä killan käteisvarojen katoamiseen viitaten kellä on pääsy raadin koppiin. Mika Lemmetyinen vastasi avainten olleen raadilla ja R-talon vahtimestareilla ja R- sekä Y-laitosten johtajilla. Jussi Hietala lisäsi, että kaikilla killan raadeilla vuodesta 2012 eteenpäin oli ollut mahdollisuus avainten kopiointiin. Mika Lemmetyinen selvensi, että raadin koppiinkin päästyä vaaditaan vielä kaksi avainta rahoihin käsiksi päästäkseen. Markus Melander kysyi milloin kyseisenlaisista Abloyn lukoista hävisi patentti. Jussi Hietalan mukaan patentti hävisi vuonna 2014, mutta avainten kopiointi oli silti mahdollista jo ennen tätä. Janne Nikkonen kysyi, mikä oli vuoden 2013 toiminnantarkastajien asiaa koskevan lausunnon sisältö. Mika

3 Lemmetyinen kertoi lausunnossa todetun, ettei vastuuvapautta voi myöntää 2013 raadille. Jussi Hietala sanoi, että asiaa käsiteltiin killan kokouksissa ja rikostutkinnan keskeydyttyä tehtiin päätös levittää sanaa rahan häviämisestä ja vastuuvapauden myöntäminen antaisi huonon merkin kiltojen varallisuuden käytön ja vastuun suhteen. Anni Suomalainen totesi, että Carl-Thomas Uhleniukselle lainan myöntämisen ja kahden vuoden maksuajan valossa vastuuvapautuksen myöntäminen ei ole järkevää. Mika Lemmetyinen sanoi, että vastuuvapautus antaisi merkin, ettei raadilta 2013 haeta oikeusteitse rahoja takaisin. Mikko Närvänen sanoi, että lainan myöntäminen tulee käsitellä erillään käteisen katoamistapauksesta. Eppu Henriksson ehdotti, ettei myönnetä vastuuvapautta. Päätös: vuosikokous ei myönnä vuoden 2013 raadille vastuuvapautta. 8. VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS 8.1. Puheenjohtajan katsaus. Anni Suomalainen ehdotti asioiden runsauden vuoksi, että toimintakertomus käydään nopeasti läpi. Ehdotusta kannatettiin. Jussi Hietala esitteli pääkohdittain toimintakertomuksen, joka on tämän pöytäkirjan liite numero 1, ja killan sääntöihin tehdyt muutokset vuonna Toimintakertomuksen mukaan AYY:lta saatiin isompi varasto killalle, energia- ja ympäristötekniikan fukseja tuli kiltaan jo toista kertaa ja heitä huomioitiin killan toiminnassa sekä integroinnissa kiltaan Juho Keiski esitteli opintotoimikunnan osuuden toimikertomuksesta. Järjestetyt tapahtumat olivat onnistuneita ja toiminta yleisesti vastasi aiempia vuosia. Alumnitoimintaa parannettiin ja yhteistyötä valmistuneiden jäsenten kanssa tuotiin enemmän esille. Korkeakoulun kanssa tehtiin yhteistyötä tutkintouudistuksen saralla, mutta asiaan ei suuresti voitu vaikuttaa odotuksista huolimatta Jussi Hietala esitteli sisäasiaintoimikunnan osuuden toimintakertomuksesta. Vuoden aikana järjestettiin vaihtelevaa toimintaa ja tapahtumia ja osallistuttiin mm. Polin Appron ja Talvipäivän järjestämiseen Marketta Ruutiainen esitteli yrityssuhdetoimikunnan osuuden toimintakertomuksesta. Vuonna 2014 tehtiin useita yritysvierailuja ja pidettiin aktiivisesti yhteyttä killan yhteistyökumppaneihin. Varainhankinta onnistui hyvin yksittäisiä takaiskuja lukuun ottamatta. Avainasiakasillat olivat onnistuneita, ehdotus tulevan toiminnan kannalta on kuitenkin, että vastaisuudessa järjestetään yksi ilta vuodessa. Konergian osalta yhteistyötä kiltojen välillä tulisi parantaa ja varainhankintaan tulisi panostaa entistä enemmän. Läheinen yhteistyö excursiomestari Markus Melanderin kanssa oli onnistunutta Markus Melander selosti excursiotoimikunnan osuuden toimintakertomuksesta. Excursioita järjestettiin, mutta Markus Melander totesi, että useammankin olisi voinut järjestää, joskin ammattiainekerhot järjestävät killan toiminnan kanssa rinnattain omia excursioitaan. Kotimaan Pitkä Lappeenrannalle sekä Kotimaan Puolipitkä

4 excursiokisällien ohjaamana Tampereelle onnistuivat hyvin. Ulkoexcursio Norjaan oli myös hyvä reissu. Saunaillat olivat hyvä idea yritysten tuomiseksi lähemmäs kiltaa ja myös varainhankintaa ajatellen. Rakentamisjaos teki vuoden aikana mäenlaskuvälineen, mutta ottaen huomioon rajallisen ajan, oli toiminta onnistunutta. Juho Keiski huomautti, että tänä vuonna Rakentamisjaos osallistuu myös Otatarhan ajoihin. Janne Nikkonen kysyi, mikä oli vuoden kohokohta. Markus Melander vastasi, että Kotimaan Pitkä oli hyvä, mutta kallis ja Ulkoexcursio halvempi, mutta hyvä Wille Oudman esitteli ulkoasiaintoimikunnan osuuden toimintakertomuksesta. Vuoden aikana tiivistettiin yhteyttä Maanmittarikillan eli MK:n ja Koneinsinöörikillan eli KIK:n kanssa. Kansainvälisten opiskelijoiden saralla on toiminnassa joskin parantamista. Tapahtumien osalta järjestettiin SRT-päivät ja painotettiin korkeakoulunyhteisiä kansainvälisiä tapahtumia 8.7. Lauri Tomunen esitteli phuksitoimikunnan osuuden toimintakertomuksesta. Ensimmäinen Wappu uuden tutkintorakenteen opiskelijoiden kanssa oli hyvä. Lauri Tomunen huomautti, että kovemmat paineet koulun ja opintojen aikataulutuksen puolesta heijastuvat myös killan toimintaan, phuksikasvatus suuntautuu enemmän yleiseen oleskeluun ja löysempiin aikatauluihin. ISOtoimintaa vuonna 2014 uudistettiin siten, että joka ISOryhmässä oli opiskelijatutori, jotta opinnot ja niissä auttaminen saataisiin lähemmäs phuksien arkea. Tapahtumat suoritettiin pitkälti perinteisellä kaavalla, Rilta yhteistyössä Suomen Rakennusinsinöörien liiton RIL:n kanssa oli uusi juttu vuonna Maisteriphukseille järjestettiin maisterisauna ja yleisesti haluttiin huomioida enemmän myös näitä killan opiskelijoita Antonio Nikolov esitteli Ruutiset-toimikunnan osuuden toimintakertomuksesta. Vuoden aikana julkaistiin neljä lehteä ja ne lähetettiin killan tukijoille sekä kunniajäsenille tervehdyksineen. Toimittajat olivat epäaktiivisia, joskin apua saatiin muilta kiltalaisilta kiitettävästi Jussi Hietala esitteli kirjuri-tiedottajan osuuden toimintakertomuksesta. Pöytäkirjat vuoden kokouksista tehtiin ja killan jäsenrekisteri pidettiin ajan tasalla. 9. VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS 9.1. Pauli Moilanen esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen, joka on tämän pöytäkirjan liite numero 2, niiltä osin, joissa oli epäselvyyksiä. Hermannin sponsorien hankinta epäonnistui, josta kantaa vastuun vuosijuhlatoimikunta. Tappiota juhlista tuli noin 3900 euroa. Anni Suomalainen kysyi tuliko killan pikkujouluista tuottoja. Pauli Moilanen vastasi, että pikkujouluihin saatiin sponsorointi YIT:lta. Muissa tuotoissa oli mm. Wappuun liittyviä sponsorointeja Ullanlinnanmäellä. Pauli Moilanen totesi, että sisäasiaintoimikunnan osalta kaikkia kuitteja ei ole toimitettu ja tulevassa budjetissa tämä paikataan, asia on käyty läpi toiminnantarkastajien kanssa. Pauli Moilanen kertoi, että killan kahvit tuottivat viime vuonna tappiota 80 euroa. Mika Lemmetyinen kysyi

5 mistä tulivat killan toimijoiden kulut. Pauli Moilanen vastasi, että kyse oli virkistystoiminnasta. Ulkoasiaintoimikunnan osalta saatiin sponsorointeja ja kulut olivat pienemmät kuin arveltiin, joten jäätiin voitolle. Mika Lemmetyinen kysyi mitä kansainvälinen toiminta piti sisällään. Jussi Hietala kertoi kyseessä olleen korkeakoulun yhteisiä tapahtumia ulko-opiskelijoille. Anni Suomalainen kysyi miten oli mahdollista killan kulujen näin merkittävä aleneminen. Jussi Hietala vastasi, että alun perin käytetty budjettimalli oli epätarkka. Excursiotoimikunta sai useita sponsorointeja, joista osa merkittiin Ruutisille. Tappiota toimikunnalle tuli ylimääräisistä lituista. Phuksitoimikunta ei saanut odotettua määrää avustuksia, joten siltä osin tappiota tuli odotettua enemmän. Erityisesti myös perinteinen Lemminkäisen splättis jäi järjestämättä ja sponsorointi siitä saamatta. Mika Lemmetyinen kysyi miksi ISOtoimintaan meni odotettua enemmän rahaa. Pauli Moilanen vastasi, että ISOtoiminta oli aktiivisempaa kuin arveltiin. Yrityssuhdetoimikunta teki tappiota. Budjetissa oli turhan aurinkoiset odotukset esimerkiksi Konergian osalta, mutta kulutkin jäivät matalammiksi. Mika Lemmetyinen huomautti, ettei yrityssuhdevastaavalla ole kovin paljoa toimintaa, johon rahaa voisi kuluttaa. Ruutisilla oli budjetoitua alemmat tuotot ja sponsoroinnit, mutta myös alemmat kulut. Kopiokone poistettiin vuonna 2014 budjetista. Hallinnollisissa kuluissa olivat raadin vaihto, pankkikulut sekä toimistokulut. Janne Nikkonen kysyi killan liikevaihtoa. Pauli Moilanen vastasi sen olevan euroa. Muissa kuluissa olivat killan haalarimerkkien hankinta ja vuosijuhlaedustukset. Jäsenmaksuja saatiin hieman odotettua enemmän kuten myös kannatusjäsenmaksuja. Myyntituottoja killan myyntitavaroista saatiin hyvin. Avustuksia saatiin Alumninetin kanssa tehdyn sopimuksen ja korkeakoulusopimuksen osalta hyvin, vaikka Aaltoyliopiston ylioppilaskunnalta saatiinkin entistä pienempi avustus. Vuonna 2014 tehtiin 7389,36 euroa voittoa osittain kevään jälkeisen budjettikiristyksen jälkeen. Jussi Hietala huomautti, että nykyisellä tilinpitosysteemillä oli vaikea ennustaa ja seurata killan tulosta. Janne Nikkonen kysyi onko tuloksessa mukana sisäasiaintoimikunnan puuttuva laina. Pauli Moilanen vastasi, että puuttuva laina on sisällytetty tulokseen, mutta kuitit ovat toimittamatta. Jussi Hietala kysyi kuinka paljon killan tilillä on rahaa. Pauli Moilanen vastasi rahaa olevan noin euroa. Mikko Närvänen kysyi miten on mahdollista, ettei kuitteja ole saatu. Jussi Hietala kertoi, että kyse on lainan maksamatta jättämisestä ja maksusuunnitelma on tehty ja huomioitu tilinpäätöksessä. Anni Suomalainen kysyi, annetaanko killan rahoista vastaavaa ennakkomaksua tänä vuonna. Jussi Hietala vastasi, että tänä vuonna asiasta tehdään selvät dokumentit ja sovitaan toimintasäännöt tarkemmin. Mika Lemmetyinen huomautti, että killan ennakkomaksut kirjattiin pöytäkirjaan ennenkin tarkkaan. Anni Suomalainen sanoi, että vastaisuudessa on lainalle kirjattava eräpäivä. Anni Suomalainen ehdotti, että myönnetään tulevaisuudessa velkakirja. Pauli Moilanen huomautti, että killan

6 kahvikassa varastettiin kiltahuoneelta tammikuun 18. tai 19. päivä, rahaa kassassa oli noin 100 euroa. 10. TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO Toiminnantarkastajat esittelivät toiminnantarkastuskertomuksen, joka on tämän pöytäkirjan liite numero 3. He totesivat, että vuonna 2014 tapahtumia oli paljon ja yleisesti raadin toiminta oli tarkoituksenmukaista ja hyväksyttävää. Yrityssuhdetoiminta onnistui hyvin ja vuoden aikana reagoitiin tarpeellisesti myös phuksitoiminnan muuttumiseen. Myös budjetin toteutumista valvottiin ja killan rahatilannetta seurattiin hyvin. Sisäasiaintoimikunnan toiminta ei ollut vaaditulla tasolla, toiminnantarkastajat huomauttivat, että erityisesti rahan käyttö ja sen seuranta olivat huonoa. Myös Rakentamisjaoksen toimintaa on seurattava tarkemmin ja budjetoitava selkeästi. Markus Melander huomautti, että Rakentamisjaokselle saatiin sponsorointi Rambollilta osana isompaa kokonaisuutta, mikä ei näy kirjanpidossa erikseen. Toiminnantarkastajien lausunto luettiin vuosikokoukselle ja toiminnantarkastajat esittivät, ettei raadille 2014 tässä vaiheessa myönnetä vastuuvapautta. Mika Lemmetyinen huomautti, että myös raadin 2014 olisi tullut seurata vuoden 2013 excursiomestarin lainan takaisinmaksua. 11. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE Puheenjohtaja Janne Nikkonen pyysi vuoden 2014 raatia poistumaan kokoustilasta. Janne Nikkonen kysyi, onko kukaan paikallaolijoista sitä mieltä, että raadille 2014 tulisi myöntää vastuuvapaus. Kukaan ei vastannut myöntävästi. Janne Nikkonen ehdotti, ettei vastuuvapautta myönnetä. Päätös: vuosikokous ei myönnä vastuuvapautta vuoden 2014 raadille. Puheenjohtaja Janne Nikkonen kutsui raadin takaisin kokoustilaan Raati 2014 palasi kokoustilaan. Puheenjohtaja Janne Nikkonen ilmoitti, että perustuen toiminnantarkastajien lausuntoon ja käytyyn keskusteluun vuosikokous ei myönnä vastuuvapautta raadille. 12. KILLAN JÄSENMAKSUN SUURUUS SEURAAVALLE LUKUVUODELLE Raati esitti, että killan varsinaisten jäsenten jäsenmaksu olisi lukuvuonna kahdeksan (8) euroa. Esitystä kannatettiin. Päätös: killan varsinaisten jäsenten jäsenmaksu lukuvuonna on kahdeksan (8) euroa. 13. KILLAN VIRALLISEN ILMOITUSTAULUN SIJAINNIN JA SÄHKÖPOSTILISTAN PÄÄTTÄMINEN

7 13.1. Janne Nikkonen esitti, että killan virallinen ilmoitustaulu olisi kiltahuoneen oven välittömässä läheisyydessä oleva Rakennusinsinöörikilta-tekstillä merkitty ilmoitustaulu. Esitystä kannatettiin. Päätös: killan virallinen ilmoitustaulu on Rakentajanaukio 4 A:ssa sijaitsevan kiltahuoneen oven välittömässä läheisyydessä oleva Rakennusinsinöörikilta-tekstillä merkitty ilmoitustaulu Janne Nikkonen esitti, että killan virallinen sähköpostilista olisi Esitystä kannatettiin. Päätös: killan jäsenistön virallinen sähköpostilista on 14. TOIMIKUNTIEN TOIMINTASUUNNITELMAT JA TALOUSARVIO VUODELLE Jussi Hietala totesi, että killan taloutta on vaikea seurata viime vuoden aikana. Tänä vuonna päätettiin otetaan käyttöön raadin yhteinen taulukko budjetin seuraamiseen ja jatkuvasti seurattavat ennusteet Terhi Seppälä esitteli talousarvion vuodelle 2015, joka on tämän pöytäkirjan liite numero 4. Mika Lemmetyinen kysyi mikä on pääaineiltama ja miksi se on excursiotoimikunnan alla. Marketta Ruutiainen selitti sen olleen edellisenä vuonna excursiotoimikunnan järjestämä sekä ideoimana, ja totesi konseptin olleen toimiva ja järjestävänsä sen tänäkin vuonna. Lauri Tomunen ja Markus Melander kertoivat tapahtuman olleen hyvä keino tuoda yrityksiä opiskelijoiden lähelle ilman turhia opiskelun tai yliopiston tuomia muodollisuuksia. Ulkoasiaintoimikunnan alle on tänä vuonna siirretty kulttuuri- ja liikuntatoiminta, mikä näkyy myös budjetissa. Mika Lemmetyinen kysyi miksi Puolihermanni on budjetoitu tavallisesta poiketen plussalle. Saara Lassila totesi arvioivansa sisäasiaintoimikunnan jäävän sponsorointien avulla voitolle tapahtumasta. Mika Lemmetyinen kysyi vuosijuhlien budjetoinnista ja tuloksesta. Romi Tolonen ja Saara Lassila sanoivat, että vuosijuhlissa voidaan päästä voitolle tinkimättä juhlien laadusta mm. IK-Myy-Vasara-sitsien kokemuksen perusteella. Mika Lemmetyinen tiedusteli killan kannatusjäsenten määrää. Jussi Hietala vastasi, ettei kannatusjäseniä ole tällä hetkellä yhtään, sillä kirjeitä heille ei ole vielä lähetetty. Jussi Hietala huomautti, että tänä vuonna pystyttiin tekemään entistä tarkemmin yksilöity budjetti edellisvuoden toteumien paremman listaamisen avulla. Lauri Tomunen kysyi killan käteisvarojen aktiivisemmasta käytöstä killan toiminnassa, ja mainitsi kiltahuoneremontin. Raati lupasi harkita ehdotusta Jussi Hietala esitteli toimintasuunnitelmaan, joka on tämän pöytäkirjan liite numero 5. Insinööritieteiden ylioppilaiden eli ITYn tulevaisuus on edelleen auki, järjestö jatkaa toimintaa luultavasti ainakin vielä tämän vuoden. Killan jäsenistön rakenne muuttuu, kiltaan tulee entistä enemmän ENY-opiskelijoita Lauri Kortelainen esitteli opintotoimikunnan osuuden toimintasuunnitelmasta. Hallintoon aiotaan olla tarkemmin yhteydessä ja kehittää yhdessä opetustoimintaa. Tarkoitus on olla vuoden läpi aktiivisesti yhteydessä niin killan uusiin kuin vanhoihin

8 opiskelijoihin uuden kandidaatin- ja maisterintutkinnon osalta sekä vanhan päättyvän tutkinnon osalta. Killan yhteistä prujupankkia tehdään. Tapahtumia järjestetään neljä Saara Lassila ja Romi Tolonen esittelivät sisäasiaintoimikunnan osuuden toimintasuunnitelmasta. Sisäasiaintoimikunta aikoo järjestää tapahtumia samalla linjalla kuin ennenkin, myös uusia tapahtumia on ideoitu, mm. IK-PT-Wappusitsit. Dipolin sulkeutuminen ja Smökin muutos ruokalakäyttöön tule hankaloittamaan syksyn toimintaa Marketta Ruutiainen esitteli excursiotoimikunnan osuuden toimintasuunnitelmasta. Ulkoexcursio järjestetään Turkkiin, pikkuexcuja on jo sovittu, mm. ABBlle, seminaari keväälle on työn alla, Rakentamisjaos on rakentanut laskuvälineen Laskiaisiin ja suunnitelma Otatarhan ajoihin on olemassa. Markus Melander kysyi pitääkö toimintasuunnitelmaan kirjoittaa, että pääaineiltamassa kerätään rahaa. Maininta rahan keräämisestä poistettiin toimintasuunnitelmasta Irene Konola esitteli ulkoasiaintoimikunnan osuuden toimintasuunnitelmasta. Toimikunta kehittää yhteistyötä Koneinsinöörikillan ja Maanmittarikillan kanssa, kaikki kansainvälinen toiminta järjestetään yhdessä. Tänä vuonna myös liikunta- ja kulttuuritoiminta on ulkoasiaintoimikunnan alla, molempia aiotaan järjestää aktiivisesti. Vahvistetaan yhteistyötä Suomen sisällä energia-alan saralla. Yhteistyötä Tallinnan rakennusopiskelijoiden kanssa aiotaan kehittää pitemmälle Sivi Kivivirta esitteli yrityssuhdetoimikunnan osuuden toimintasuunnitelmasta. Tarkoitus on jatkaa pitkälti samoilla linjoilla kuin edellisinäkin vuosina on hyväksi todettu. Ongelmana on kandidaattiuudistuksen tuoma muutos opiskelijarakenteeseen, uusia tukiyrityksiä on etsittävä entistä laajemmalta kentältä. Avainasiakasiltoja järjestetään viime vuoden kokemuksen perusteella yksi ja tänäkin vuonna osallistutaan Konergiatapahtumaan Mikko Tuohino esitteli kirjuri-tiedottajan osuuden toimintasuunnitelmasta. Tiedotus hoitaa tehtävänsä kuten ennenkin, viikkotiedotteita lähetetään ja kiltalaisia informoidaan mahdollisimman kattavasti. Mahdollisesti päivitetään nettisivujen ulkonäköä Lauri Kare esitteli Ruutiset-toimikunnan osuuden toimintasuunnitelmasta. Ruutiset ilmestyvät entiseen tapaan neljä kertaa. Lehden tyyppi pidetään perinteisenä tabloidina. Ensimmäinen lehti yritetään saada Kotimaan Pitkälle, toinen lehti ilmestyy mahdollisena Wappuna. Sponsorointien järjestämistä petrataan Juho Jalonen esitteli phuksitoimikunnan osuuden toimintasuunnitelmasta. Phuksikasvatuksessa jatketaan samalla linjalla kuin ennenkin, joskin phuksiopas tehdään tänä vuonna aiemmin kuin ennen kesän tiedotuksen helpottamiseksi. ISOtoimintaa uudistetaan ja tänä vuonna on sovittu korkeakoulun kanssa, että kaikki ISOt ovat myös tutoreita. Toiminnassa huomioidaan myös kandiuudistuksen seurauksena opiskeluajattelun muuttuminen ja opiskelijoiden muuttuvat tarpeet,

9 pidetään esillä alkoholittomat vaihtoehdot ja aikaisemmin järjestettävät, joustavammat tapahtumat Laitetaan toimintasuunnitelma killan sivuille jäsenille näkyviin liitteineen. Jatkossa painotetaan enemmän tulevaa toimintaa vuosikokouksessa, nykyisellään paino on pitkälti vanhan raadin toiminnassa ja todettiin uuden raadin hyötyvän enemmän, jos uutta raatia koskevia asioita käsitellään isommalla panoksella. Johannes Laurila ehdotti, että hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma. Päätös: hyväksytään talousarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja Janne Nikkonen päätti kokouksen kello PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI Janne Nikkonen, puheenjohtaja Mikko Tuohino, sihteeri Jaakko Holopainen, pöytäkirjan tarkastaja Johannes Laurila, pöytäkirjan tarkastaja

Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Vuosikokous 2016

Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Vuosikokous 2016 Aika: 22.2.2016 klo 17:00 Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo Huone K2 Läsnä: Saara Lassila, pj Lauri Kare Ville Kirjonen, s Sivi Kivivirta Anton Närekorpi Romi Tolonen Terhi Seppälä Jussi Hietala Andrej

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Vuosikokous 2017

Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA Vuosikokous 2017 Aika: 27.2.2017 klo 18:00 Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo Huone K2 Läsnä: Marketta Ruutiainen, pj Pauli Moilanen, pj kohdan 7. Ville Kirjonen, s Terhi Seppälä, s kohdan 11.1. Poistui 14.11. Saara Lassila

Lisätiedot

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. MAANMITTARIKILTA RY MAANMITTARIKILLAN 1/27 MAANMITTARIKILTA RY Maanmittarikillan vuosikokous 2015 Aika: 23.2.2015 klo 17:15 Paikka: Innopoli 3 D, Neuvotteluhuone 2 Läsnäolijat: Ville Kangaskokko Valtteri

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Pöytäkirja 17/03/15 KAPLAAKI RY:N VUOSIKOKOUS. Aika: Tiistai 17.3.2015, klo 12:30 Ylioppilastalon auditorio Läsnä: 34 Kaplaakin jäsenet:

Pöytäkirja 17/03/15 KAPLAAKI RY:N VUOSIKOKOUS. Aika: Tiistai 17.3.2015, klo 12:30 Ylioppilastalon auditorio Läsnä: 34 Kaplaakin jäsenet: KAPLAAKI RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Tiistai 17.3.2015, klo 12:30 Paikka: Ylioppilastalon auditorio Läsnä: 34 Kaplaakin jäsenet: Kaisa Köykkä Jeremias Mäkinen Outi Korpiluoma (poistui kohdassa 10) Jeremias

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kiltakunnan kokous 5/2015

PÖYTÄKIRJA Kiltakunnan kokous 5/2015 Aalto ENG Sivu 1 (5) PÖYTÄKIRJA Kiltakunnan kokous 5/2015 Aika: Keskiviikko 25.2.2015 klo 18.00 Paikka: AddLab, Konetekniikka K4, Sähkömiehentie 4G 1. Kokouksen avaaminen Kiltakunnan 2015 puhemies Niko

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n vuosikokous SIKV 2/2006

PÖYTÄKIRJA. Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n vuosikokous SIKV 2/2006 PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n vuosikokous SIKV 2/2006 Aika: Maanantai 20.02.2006 klo 18.00 Paikka: Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston sali S1 Paikalla: Valtuusto: Matti

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n vuosikokous SIKV 2/2007

PÖYTÄKIRJA. Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n vuosikokous SIKV 2/2007 PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n vuosikokous SIKV 2/2007 Aika: Keskiviikko 21.2.2007 klo 17.00 Paikka: Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston sali S4 Paikalla: Valtuusto:

Lisätiedot

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2015. Aika: Torstai , kello 17.30

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2015. Aika: Torstai , kello 17.30 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2015 Aika: Torstai 26.2.2015, kello 17.30 Paikka: Otakaari 5 (luentosali S1), 02150 Espoo Läsnäolijat: Valtuusto: Valtuuston

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennusinsinöörikilta IK Rakentajanaukio 4 02150 Espoo. Aika: 24.2.2011 klo 15. Paikka: K2

Rakennusinsinöörikilta IK Rakentajanaukio 4 02150 Espoo. Aika: 24.2.2011 klo 15. Paikka: K2 Rakennusinsinöörikilta IK Rakentajanaukio 4 02150 Espoo Aika: 24.2.2011 klo 15. Paikka: K2 Läsnä: Konsta Tuokko, pj. Elisa Aaltonen, siht. Hamilkar Bergroth, Eppu Henriksson, Jakob Mirea, Mikko Närvänen,

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 2 (12) KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 Aika Perjantai 21.3.2014 klo 8.17 8.48 Paikka Läsnä Jyväskylän Paviljonki Simo Tarvainen, kokouksen puheenjohtaja Ari Keijonen, kokouksen sihteeri 40 muuta liiton jäsentä

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2013 Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Tea Lassinaro Marjo

Lisätiedot

Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA RAADIN KOKOUS 36/2013

Rakennusinsinöörikilta ry PÖYTÄKIRJA RAADIN KOKOUS 36/2013 Aika: 16.12.2013 klo 16 Paikka: Rakentajanaukio 4A, 02150 Espoo Huone K1 Läsnä: Mika Lemmetyinen, pj. Anna Häkkänen, siht. Carl-Thomas Uhlenius Anna Nermes Ossi Inkiläinen Hanna Koskikallio Oona Niiranen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Orijärven Kaivostien tiekunta PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS. Aika: Lauantai Paikka: Kiskon VPK, Kurkelantie 3, Toija Läsnä: LIITE 1

Orijärven Kaivostien tiekunta PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS. Aika: Lauantai Paikka: Kiskon VPK, Kurkelantie 3, Toija Läsnä: LIITE 1 Orijärven Kaivostien tiekunta PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS Aika: Lauantai 17.7.2017 Paikka: Kiskon VPK, Kurkelantie 3, Toija Läsnä: LIITE 1 1. Kokouksen avaus Hoitokunnan puheenjohtaja Juha Rauhala avasi kokouksen

Lisätiedot

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 26.4.2013 klo 12.00

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 26.4.2013 klo 12.00 Suonteen kalastusalueen vuosikokous 26.4.2013 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA SUONTEEN KALASTUSALUEEN VARSINAINEN VUOSIKOKOUS AIKA: Perjantai 26.4.2013 alkaen klo 12.00 PAIKKA: Lamminmäen tila, Joutsa 1. Kokouksen

Lisätiedot

Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja Elina Honkanen varapuheenjohtaja poistui klo 19:58 Tyko Viertiö fuksipäällikkö Juhani Heimo fuksipäällikkö

Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja Elina Honkanen varapuheenjohtaja poistui klo 19:58 Tyko Viertiö fuksipäällikkö Juhani Heimo fuksipäällikkö Prosessiteekkarit ry Hallituksen kokous, pöytäkirja 19/2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Vuorimiehentie 2 02150 Espoo Aika: 26.8.2014 klo 18.00 Paikka: Learning Hub Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA Toimijat, kokoukset ja kokoustekniikka Toimijoiden roolit Jäsenet Hallitus ja toimihenkilöt Sihteeri Puheenjohtaja taloudenhoitaja Kts. YHTALO Ryhmätyö Millainen on hyvä kokous?

Lisätiedot

Metsästysseura Espoon Ähöttäjät RY. Esityslista 1/2017 iivisniemenkuja 4 e Espoo

Metsästysseura Espoon Ähöttäjät RY. Esityslista 1/2017 iivisniemenkuja 4 e Espoo YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika 8.4.2017 Klo 18:00 Paikka Luomannotko 2 saunatila. 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Valittaneen kokoukselle puheenjohtajaksi Mikko Lang sihteeriksi

Lisätiedot

Aika: 24.1.2015 klo 17.00 Paikka: Tampere, Media 54 saunatila iso, Satakunnankatu 18 A, 5.krs

Aika: 24.1.2015 klo 17.00 Paikka: Tampere, Media 54 saunatila iso, Satakunnankatu 18 A, 5.krs Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2015 Aika: 24.1.2015 klo 17.00 Paikka: Tampere, Media 54 saunatila iso, Satakunnankatu 18 A, 5.krs Läsnä: Ari Immonen Jari Yltävä Tarja Myry Aino Oura Petri Immonen Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2014. Paikka: Otakaari 5 (A 205, luentosali S3), 02150 Espoo

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2014. Paikka: Otakaari 5 (A 205, luentosali S3), 02150 Espoo Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2014 Paikka: Otakaari 5 (A 205, luentosali S3), 02150 Espoo Aika: keskiviikko 26.2.2014, kello 17.30 Läsnäolijat: Valtuutetut:

Lisätiedot

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 Läsnä Osanottaja listassa mainitut henkilöt Ennen varsinaisen kokouksen alkua

Lisätiedot

INKUBIO RY ESPOO 1 (6) PÖYTÄKIRJA

INKUBIO RY ESPOO 1 (6) PÖYTÄKIRJA 02150 ESPOO 1 (6) Inkubio ry:n vuosikokous Aika: 19.03.2013 kello 18.00 Paikka: Otakaari 5, S2 Läsnä: Läsnäolijat on listattu liitteessä 2. 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mäkelä avasi kokouksen

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

5. Yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen

5. Yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2014 Aika: 10.1.2014 klo 18.00 Paikka: Tampere, Messukylänkatu 23, Munkkimiesten kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Susanne Viljanmaa Aino Oura Marjo Westerlund Mika Selkamo

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (5) VUOSIKOKOUS Aalto-yliopiston ylioppilaskunta PL Espoo

KEMISTIKILTA Ry 1 (5) VUOSIKOKOUS Aalto-yliopiston ylioppilaskunta PL Espoo KEMISTIKILTA Ry 1 (5) VUOSIKOKOUS Aika: 11.02.2013 16:15 Paikka: Kemian tekniikan luentosali Ke1 Läsnä: Liite 1 1. Kokouksen avaus Kemistikillan puheenjohtaja Elina Honkanen avasi kokouksen kello 16:26.

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus. 2 Kokouksen järjestäytyminen. Reserviupseerit ry pöytäkirja syksy / 2014. Aika: 17.10.2014 Paikka: Siivikkala Läsnä:

1 Kokouksen avaus. 2 Kokouksen järjestäytyminen. Reserviupseerit ry pöytäkirja syksy / 2014. Aika: 17.10.2014 Paikka: Siivikkala Läsnä: Aika: 17.10.2014 Paikka: Siivikkala Läsnä: Teemu Nuorteva Jani Lahti Johannes Salminen Mikko Tuomaala Timi Antere Antti Artukka Juha Suominen Tuukka Peltola Pauli Järvinen Jussi Alanen Kaisa Kurenniemi

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2011 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 8.5.2017 klo 18:00 19:27 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulun kylätila, Nurmijärvi 7 henkilöä liitteenä

Lisätiedot

3.1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Prosessiteekkarit Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Kevätkokous 27.2. Aika: 27.2.2013 16:15 Paikka: Puu 2 auditorio Läsnäolijat liitteessä 1. 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Kiviluoma

Lisätiedot

Puheenjohtaja Jouni Pänkäläinen avasi kokouksen klo 15:12. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Oskar Sonninen.

Puheenjohtaja Jouni Pänkäläinen avasi kokouksen klo 15:12. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Oskar Sonninen. CLUSTER RY 8.11.2010 Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietotekniikan kilta SYYSKOKOUS Aika Tiistai 16.11.2010 klo 15.00 Paikka Lappeenrannan teknillinen yliopisto, sali 4410 Läsnä Osallistujalista

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Reserviupseerit ry pöytäkirja syksy / Kaisa Kurenniemi Hans Saijets Milja Kärkimaa Pekka Sillanpää (saapui kohdassa 14)

Reserviupseerit ry pöytäkirja syksy / Kaisa Kurenniemi Hans Saijets Milja Kärkimaa Pekka Sillanpää (saapui kohdassa 14) Aika: 31.11.2013 Paikka: Siivikkala Läsnä: Antti Artukka Jari Paavilainen Jussi Alanen Alina Perälä Pauli Järvinen Jarno Pöhö Ville Kalliola Mikko Rintala Kaisa Kurenniemi Hans Saijets Milja Kärkimaa Pekka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2010 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 22.5.2015, kello 13.00 Paikka Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö

Lisätiedot

INKUBIO RY ESPOO 1 (6) PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Tietäväinen avasi vaalikokouksen kello

INKUBIO RY ESPOO 1 (6) PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Tietäväinen avasi vaalikokouksen kello 02151 ESPOO 1 (6) Inkubio ry:n vaalikokous 2014 Aika: 13.11.2014 kello 17.00 Paikka: Otakaari 5, Sali S1 Läsnä: Läsnäolijat on listattu liitteessä 2. 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Tietäväinen

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17. ESITYSLISTA 1(6) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 7.5..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 2002 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj myöhässä 3 Salla

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Hallitus 2011: Puheenjohtaja Paula Räisänen (kohdasta 15)

Hallitus 2011: Puheenjohtaja Paula Räisänen (kohdasta 15) PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous Paikka: Sähkötekniikan korkeakoulun sali S2 Aika: Keskiviikko 9.2.2011 klo 18.00 Paikalla: Valtuusto: Tuomo Kohtamäki,

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi

Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 05 Sivu 1 / 6 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 01 Kokouksen avaaminen 02 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 03 Kokouksen

Lisätiedot

3 Työjärjestyksen hyväksyminen Lisättiin kohdaksi 15 Vappusauna. Hyväksyttiin työjärjestys edellämainituin muutoksin.

3 Työjärjestyksen hyväksyminen Lisättiin kohdaksi 15 Vappusauna. Hyväksyttiin työjärjestys edellämainituin muutoksin. Atlas Oulun yliopiston maantieteen opiskelijat ry PÖYTÄKIRJA Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 9.4.2014 klo 16:00, kiltahuoneen kokoustilat 1 Kokouksen avaus Avattiin kokous klo 16:05. 2 Laillisuus

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA Bulevardi 31 00180 Helsinki Edustajiston säätömääräinen kevätkokous Esityslista Aika: 20.4.2017 klo 17:00 Paikka: Metropolia, Bulevardi 31 00180

Lisätiedot

Kumpulan Speksi ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous Aika: klo 18 Paikka: Kokoustila Rydman, Kaivokatu 10 A

Kumpulan Speksi ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous Aika: klo 18 Paikka: Kokoustila Rydman, Kaivokatu 10 A Kumpulan Speksi ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous 15.5.2017 Aika: 15.5.2017 klo 18 Paikka: Kokoustila Rydman, Kaivokatu 10 A Paikalla: Olga Heino Essi Salmenkivi Markus Holopainen Susanna Hällsten Paula

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: torstai 21.1.2016 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2015 PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2015 PÖYTÄKIRJA F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2015 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja

Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja Pöytäkirja 15 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 15/2014 Aika: 24.9.2014 kello 16.00 Paikka: Kutsutut: Neuvottelutila Kummeli, Lappeenranta Paakki Pauliina, hallituksen puheenjohtaja Huhtiranta Sonja Hämäläinen

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016 8.4.2016 Aika: 15.4.2016 klo 17.00 ESITYSLISTA Paikka: Kunnonpaikka: Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen, Henri Hentunen,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO ERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu! 1 / 5 ARMATUURI RY Syyskokous

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO ERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu! 1 / 5 ARMATUURI RY Syyskokous ERGIATEKNIIKAN KILTA Sivu! 1 / 5 ENERGIATEKNIIKAN KILTA PÖYTÄKIRJA ARMATUURI ry 1.12.2016 Ylioppilastalo Laserkatu 10 53850 Lappeenranta KILLAN SYYSKOKOUS Aika: Torstai klo 17.00 Paikka: Sali 4301+4302,

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Fokus ry Kokous 4.3.2013 Pöytäkirja Aika: 4.3.2013 klo 18.15 Paikka: Ravintola Ylä-Ruth Osallistujat: Hallituksen jäsenet: Armi Korhonen, Anna Kettunen, Sanna Heikkinen, Arttu Säynäjäkangas, Miika Lähdeniemi,

Lisätiedot

Mephisto ry:n vuosikokous kello 18.00, Lyhty

Mephisto ry:n vuosikokous kello 18.00, Lyhty Mephisto ry:n vuosikokous 27.1.2016 kello 18.00, Lyhty Paikallaolijat: Joonas Haverinen Minna Mettälä Tiia-Mari Hovila Hanna-Kaisa Paananen Oskari Vesterinen Ella Kemppi Jenna Ratia Jesse Kosonen Sini

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja 28.9. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen järjestäytyminen Katja Lahdenranta-Linna valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 1 (5) SANGEN OY PÖYTÄKIRJA 1/2017 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 30.6.2017 klo 10.00 11.30 Paikka Oulu 1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

Lisätiedot

UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS. 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio.

UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS. 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja Mika Aikio. UTSJOEN KIRKONKYLAN YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS POYTAKIRJA Paikka: Utsjoen kunnantalo, valtuustosali Aika: 28.03.2015 klo 12:00-15:15 1 KOKOUKSEN AVAUS, hoitokunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJA 1(3) 20.03.2013 TaLVI ry Sääntömääräinen kevätkokous Aika 20.03.2013 klo 18.25-18.55 Paikka ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39, Tampere Läsnä Osallistujaluettolo (liite 1) 1. KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi

05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 05 Hallituksen esitys liittokokouksen esityslistaksi 01 Kokouksen avaaminen 02 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 03 Kokouksen puheenjohtajien valitseminen Esitys: Valitaan kokouksen vastaavaksi

Lisätiedot

Poissa: Sandholm Aino-Liisa edustajiston varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 16.35. Todettiin läsnäolijat.

Poissa: Sandholm Aino-Liisa edustajiston varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 16.35. Todettiin läsnäolijat. PÖYTÄKIRJA 3 (1/6) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 18.1.2011 kello 16.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Piirainen Maria varapuheenjohtaja Holopainen Tiina

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Reposelän ampumarata 90910 Kiiminki 25.3.2013 klo 18.00. Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Pitkänen

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2013 klo 18.00 Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus 1. VUOSIKOKOUKSEN

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. LASTU RY PL 122 Aikuiskasvatuksen, kasvatustieteen ja sivu 1 / 5 PÖYTÄKIRJA 96101 Rovaniemi pvm 14.01.2015 Rovaniemen Lastu ry:n hallituksen kokous Aika: 14.01.2015. Klo. 15:00 Paikka: Ainejärjestötila,

Lisätiedot

Fobia ry PÖYTÄKIRJA 21/2015 Assistentinkatu 7 20014 Turun yliopisto Aika: 6.10.2015 kello 16.00 Paikka: Sh 211, Publicum

Fobia ry PÖYTÄKIRJA 21/2015 Assistentinkatu 7 20014 Turun yliopisto Aika: 6.10.2015 kello 16.00 Paikka: Sh 211, Publicum Aika: 6.10.2015 kello 16.00 Paikka: Sh 211, Publicum HALLITUKSEN KOKOUS 21/2015 Läsnä: Poissa: Hanna-Kaisa A., Essi R., Heidi S., Inari, Katri, Tinja, Eetu V. (poistui klo 16.10), Saara, Tanja, Liisa,

Lisätiedot

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä.

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus. - kokouksen avauksen suoritti Timo Tiiro 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous SIKV04/2015. Aika: Keskiviikko 27.5.2015, kello 17.

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous SIKV04/2015. Aika: Keskiviikko 27.5.2015, kello 17. Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston ylimääräinen kokous SIKV04/2015 Aika: Keskiviikko 27.5.2015, kello 17.30 Paikka: Otakaari 5 (luentosali S3), 02150 Espoo Läsnäolijat: Valtuusto:

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2016 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi vuoden 2016 vuosikokoukseen ja avasi kokouksen. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi

Lisätiedot