RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015"

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo Huone K2 Läsnä: Janne Nikkonen, pj. Janne Peltola (poistui kohdassa 14.1) Mikko Tuohino, s. Juho Keiski (poistui kohdassa 14.2) Marketta Ruutiainen Mika Lemmetyinen Lauri Kortelainen Antonio Nikolov (poistui kohdassa 12.1) Terhi Seppälä Johannes Laurila Romi Tolonen Wille Oudman (poistui kohdassa 8.6) Saara Lassila Markus Melander Sivi Kivivirta Katariina Aarnio (poistui kohdassa 14.1) Juho Jalonen Eppu Henriksson (poistui kohdassa 14.1) Lauri Kare Anni Suomalainen (poistui kohdassa 14.1) Lauri Tomunen Jaakko Holopainen Irene Konola Pauli Moilanen Jussi Hietala Mikko Närvänen (poistui kohdassa 14.1) 1. KOKOUKSEN AVAUS 1.1. Puheenjohtaja Janne Nikkonen julisti kokouksen avatuksi KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1. Eppu Henriksson ehdotti Janne Nikkosta puheenjohtajaksi. Valittiin Janne Nikkonen kokouksen puheenjohtajaksi Jussi Hietala ehdotti Mikko Tuohinoa sihteeriksi. Valittiin Mikko Tuohino kokouksen sihteeriksi Jussi Hietala ehdotti Johannes Laurilaa ja Jaakko Holopaista ääntenlaskijoiksi. Valittiin Johannes Laurila ja Jaakko Holopainen kokouksen ääntenlaskijoiksi Jussi Hietala ehdotti, että ääntenlaskijat toimivat pöytäkirjantarkastajina. Valittiin Johannes Laurila ja Jaakko Holopainen pöytäkirjantarkastajiksi. 3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3.1. Puheenjohtaja Janne Nikkonen totesi, että kokouskutsu on yli viikko sitten lähetetty killan viralliselle sähköpostilistalle ja julkaistu sekä killan virallisella ilmoitustaululla että Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan eli AYYn ilmoitustaululla. Kokous on kutsuttu koolle killan sääntöjen mukaisesti, joten se on laillinen ja päätösvaltainen. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. MENETTELYTAVOISTA SOPIMINEN

2 4.1. Puheenjohtaja Janne Nikkonen ehdotti, että äänestystavasta sovitaan äänestyksen yhteydessä, mikäli jostain asiasta joudutaan äänestämään, ja puheenvuoroa pyydetään viittaamalla. Ehdotukset hyväksyttiin. 5. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI 5.1. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 6. ILMOITUSASIAT 6.1. Mika Lemmetyinen ilmoitti, että 102. Hermannin ilmoittautuminen aukeaa Janne Nikkonen toivotti läsnäolijat tervetulleeksi Rakentamistalouden kerhon ROPOn vuosikokoukseen Uusi oltermanni pitää valita ensi vaalikokouksessa. 7. VUODEN 2013 VASTUUVAPAUDEN KÄSITTELY 7.1. Mika Lemmetyinen ilmoitti vuonna 2013 kadonneen raadin kopista killan käteisvaroja yhteensä 4646,50 euroa. Edellisessä vuosikokouksessa ei annettu raadille 2013 vastuuvapautta. Poliisi on lopettanut tutkinnan asiasta vuoden 2014 aikana. Lauri Tomunen kysyi onko Tekniikan akateemisten eli TEKin asianajajalta lausuntoa asiasta. Mika Lemmetyinen esitteli vuosikokouksen 2014 jälkeen annetun lakimiehen lausunnon vastuuvapaudesta. Mika Lemmetyinen otti TEK:n lakimieheen yhteyttä, joka sanoi, ettei vastuuvapauden myöntäminen vapauta ketään rikosoikeudellisesta vastuusta. Kokous katsoi, että raadin 2013 toiminta asian selvittämisessä on ollut asianmukaista ja oikeaa. Mikko Närvänen kysyi mitä vastuuvapauden myöntämisessä tarkkaan ottaen tehdään. Mika Lemmetyinen sanoi, että vastuuvapaus merkitsee, että raati on toiminut killan sääntöjen ja yleisten säädösten mukaan ja hyvällä tavalla. Anni Suomalainen sanoi, ettei raati pysty enää korjaamaan huonoa rahojen käsittelyä tai muuttamaan asiaa, ja täten asiasta voisi myöntää vastuuvapauden. Jussi Hietala kertoi, että excursiomestari Carl-Thomas Uhleniukselle myönnettiin killan varoista 1600 euroa vuoden 2013 Kotimaan Pitkän järjestämiseen, ja lainaa ei ole tähän mennessä maksettu takaisin. Suunnitelma lainan maksuun on tehty vuoden 2013 raadin kanssa yhteistyössä. Janne Nikkonen kysyi vielä killan käteisvarojen katoamiseen viitaten kellä on pääsy raadin koppiin. Mika Lemmetyinen vastasi avainten olleen raadilla ja R-talon vahtimestareilla ja R- sekä Y-laitosten johtajilla. Jussi Hietala lisäsi, että kaikilla killan raadeilla vuodesta 2012 eteenpäin oli ollut mahdollisuus avainten kopiointiin. Mika Lemmetyinen selvensi, että raadin koppiinkin päästyä vaaditaan vielä kaksi avainta rahoihin käsiksi päästäkseen. Markus Melander kysyi milloin kyseisenlaisista Abloyn lukoista hävisi patentti. Jussi Hietalan mukaan patentti hävisi vuonna 2014, mutta avainten kopiointi oli silti mahdollista jo ennen tätä. Janne Nikkonen kysyi, mikä oli vuoden 2013 toiminnantarkastajien asiaa koskevan lausunnon sisältö. Mika

3 Lemmetyinen kertoi lausunnossa todetun, ettei vastuuvapautta voi myöntää 2013 raadille. Jussi Hietala sanoi, että asiaa käsiteltiin killan kokouksissa ja rikostutkinnan keskeydyttyä tehtiin päätös levittää sanaa rahan häviämisestä ja vastuuvapauden myöntäminen antaisi huonon merkin kiltojen varallisuuden käytön ja vastuun suhteen. Anni Suomalainen totesi, että Carl-Thomas Uhleniukselle lainan myöntämisen ja kahden vuoden maksuajan valossa vastuuvapautuksen myöntäminen ei ole järkevää. Mika Lemmetyinen sanoi, että vastuuvapautus antaisi merkin, ettei raadilta 2013 haeta oikeusteitse rahoja takaisin. Mikko Närvänen sanoi, että lainan myöntäminen tulee käsitellä erillään käteisen katoamistapauksesta. Eppu Henriksson ehdotti, ettei myönnetä vastuuvapautta. Päätös: vuosikokous ei myönnä vuoden 2013 raadille vastuuvapautta. 8. VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS 8.1. Puheenjohtajan katsaus. Anni Suomalainen ehdotti asioiden runsauden vuoksi, että toimintakertomus käydään nopeasti läpi. Ehdotusta kannatettiin. Jussi Hietala esitteli pääkohdittain toimintakertomuksen, joka on tämän pöytäkirjan liite numero 1, ja killan sääntöihin tehdyt muutokset vuonna Toimintakertomuksen mukaan AYY:lta saatiin isompi varasto killalle, energia- ja ympäristötekniikan fukseja tuli kiltaan jo toista kertaa ja heitä huomioitiin killan toiminnassa sekä integroinnissa kiltaan Juho Keiski esitteli opintotoimikunnan osuuden toimikertomuksesta. Järjestetyt tapahtumat olivat onnistuneita ja toiminta yleisesti vastasi aiempia vuosia. Alumnitoimintaa parannettiin ja yhteistyötä valmistuneiden jäsenten kanssa tuotiin enemmän esille. Korkeakoulun kanssa tehtiin yhteistyötä tutkintouudistuksen saralla, mutta asiaan ei suuresti voitu vaikuttaa odotuksista huolimatta Jussi Hietala esitteli sisäasiaintoimikunnan osuuden toimintakertomuksesta. Vuoden aikana järjestettiin vaihtelevaa toimintaa ja tapahtumia ja osallistuttiin mm. Polin Appron ja Talvipäivän järjestämiseen Marketta Ruutiainen esitteli yrityssuhdetoimikunnan osuuden toimintakertomuksesta. Vuonna 2014 tehtiin useita yritysvierailuja ja pidettiin aktiivisesti yhteyttä killan yhteistyökumppaneihin. Varainhankinta onnistui hyvin yksittäisiä takaiskuja lukuun ottamatta. Avainasiakasillat olivat onnistuneita, ehdotus tulevan toiminnan kannalta on kuitenkin, että vastaisuudessa järjestetään yksi ilta vuodessa. Konergian osalta yhteistyötä kiltojen välillä tulisi parantaa ja varainhankintaan tulisi panostaa entistä enemmän. Läheinen yhteistyö excursiomestari Markus Melanderin kanssa oli onnistunutta Markus Melander selosti excursiotoimikunnan osuuden toimintakertomuksesta. Excursioita järjestettiin, mutta Markus Melander totesi, että useammankin olisi voinut järjestää, joskin ammattiainekerhot järjestävät killan toiminnan kanssa rinnattain omia excursioitaan. Kotimaan Pitkä Lappeenrannalle sekä Kotimaan Puolipitkä

4 excursiokisällien ohjaamana Tampereelle onnistuivat hyvin. Ulkoexcursio Norjaan oli myös hyvä reissu. Saunaillat olivat hyvä idea yritysten tuomiseksi lähemmäs kiltaa ja myös varainhankintaa ajatellen. Rakentamisjaos teki vuoden aikana mäenlaskuvälineen, mutta ottaen huomioon rajallisen ajan, oli toiminta onnistunutta. Juho Keiski huomautti, että tänä vuonna Rakentamisjaos osallistuu myös Otatarhan ajoihin. Janne Nikkonen kysyi, mikä oli vuoden kohokohta. Markus Melander vastasi, että Kotimaan Pitkä oli hyvä, mutta kallis ja Ulkoexcursio halvempi, mutta hyvä Wille Oudman esitteli ulkoasiaintoimikunnan osuuden toimintakertomuksesta. Vuoden aikana tiivistettiin yhteyttä Maanmittarikillan eli MK:n ja Koneinsinöörikillan eli KIK:n kanssa. Kansainvälisten opiskelijoiden saralla on toiminnassa joskin parantamista. Tapahtumien osalta järjestettiin SRT-päivät ja painotettiin korkeakoulunyhteisiä kansainvälisiä tapahtumia 8.7. Lauri Tomunen esitteli phuksitoimikunnan osuuden toimintakertomuksesta. Ensimmäinen Wappu uuden tutkintorakenteen opiskelijoiden kanssa oli hyvä. Lauri Tomunen huomautti, että kovemmat paineet koulun ja opintojen aikataulutuksen puolesta heijastuvat myös killan toimintaan, phuksikasvatus suuntautuu enemmän yleiseen oleskeluun ja löysempiin aikatauluihin. ISOtoimintaa vuonna 2014 uudistettiin siten, että joka ISOryhmässä oli opiskelijatutori, jotta opinnot ja niissä auttaminen saataisiin lähemmäs phuksien arkea. Tapahtumat suoritettiin pitkälti perinteisellä kaavalla, Rilta yhteistyössä Suomen Rakennusinsinöörien liiton RIL:n kanssa oli uusi juttu vuonna Maisteriphukseille järjestettiin maisterisauna ja yleisesti haluttiin huomioida enemmän myös näitä killan opiskelijoita Antonio Nikolov esitteli Ruutiset-toimikunnan osuuden toimintakertomuksesta. Vuoden aikana julkaistiin neljä lehteä ja ne lähetettiin killan tukijoille sekä kunniajäsenille tervehdyksineen. Toimittajat olivat epäaktiivisia, joskin apua saatiin muilta kiltalaisilta kiitettävästi Jussi Hietala esitteli kirjuri-tiedottajan osuuden toimintakertomuksesta. Pöytäkirjat vuoden kokouksista tehtiin ja killan jäsenrekisteri pidettiin ajan tasalla. 9. VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS 9.1. Pauli Moilanen esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen, joka on tämän pöytäkirjan liite numero 2, niiltä osin, joissa oli epäselvyyksiä. Hermannin sponsorien hankinta epäonnistui, josta kantaa vastuun vuosijuhlatoimikunta. Tappiota juhlista tuli noin 3900 euroa. Anni Suomalainen kysyi tuliko killan pikkujouluista tuottoja. Pauli Moilanen vastasi, että pikkujouluihin saatiin sponsorointi YIT:lta. Muissa tuotoissa oli mm. Wappuun liittyviä sponsorointeja Ullanlinnanmäellä. Pauli Moilanen totesi, että sisäasiaintoimikunnan osalta kaikkia kuitteja ei ole toimitettu ja tulevassa budjetissa tämä paikataan, asia on käyty läpi toiminnantarkastajien kanssa. Pauli Moilanen kertoi, että killan kahvit tuottivat viime vuonna tappiota 80 euroa. Mika Lemmetyinen kysyi

5 mistä tulivat killan toimijoiden kulut. Pauli Moilanen vastasi, että kyse oli virkistystoiminnasta. Ulkoasiaintoimikunnan osalta saatiin sponsorointeja ja kulut olivat pienemmät kuin arveltiin, joten jäätiin voitolle. Mika Lemmetyinen kysyi mitä kansainvälinen toiminta piti sisällään. Jussi Hietala kertoi kyseessä olleen korkeakoulun yhteisiä tapahtumia ulko-opiskelijoille. Anni Suomalainen kysyi miten oli mahdollista killan kulujen näin merkittävä aleneminen. Jussi Hietala vastasi, että alun perin käytetty budjettimalli oli epätarkka. Excursiotoimikunta sai useita sponsorointeja, joista osa merkittiin Ruutisille. Tappiota toimikunnalle tuli ylimääräisistä lituista. Phuksitoimikunta ei saanut odotettua määrää avustuksia, joten siltä osin tappiota tuli odotettua enemmän. Erityisesti myös perinteinen Lemminkäisen splättis jäi järjestämättä ja sponsorointi siitä saamatta. Mika Lemmetyinen kysyi miksi ISOtoimintaan meni odotettua enemmän rahaa. Pauli Moilanen vastasi, että ISOtoiminta oli aktiivisempaa kuin arveltiin. Yrityssuhdetoimikunta teki tappiota. Budjetissa oli turhan aurinkoiset odotukset esimerkiksi Konergian osalta, mutta kulutkin jäivät matalammiksi. Mika Lemmetyinen huomautti, ettei yrityssuhdevastaavalla ole kovin paljoa toimintaa, johon rahaa voisi kuluttaa. Ruutisilla oli budjetoitua alemmat tuotot ja sponsoroinnit, mutta myös alemmat kulut. Kopiokone poistettiin vuonna 2014 budjetista. Hallinnollisissa kuluissa olivat raadin vaihto, pankkikulut sekä toimistokulut. Janne Nikkonen kysyi killan liikevaihtoa. Pauli Moilanen vastasi sen olevan euroa. Muissa kuluissa olivat killan haalarimerkkien hankinta ja vuosijuhlaedustukset. Jäsenmaksuja saatiin hieman odotettua enemmän kuten myös kannatusjäsenmaksuja. Myyntituottoja killan myyntitavaroista saatiin hyvin. Avustuksia saatiin Alumninetin kanssa tehdyn sopimuksen ja korkeakoulusopimuksen osalta hyvin, vaikka Aaltoyliopiston ylioppilaskunnalta saatiinkin entistä pienempi avustus. Vuonna 2014 tehtiin 7389,36 euroa voittoa osittain kevään jälkeisen budjettikiristyksen jälkeen. Jussi Hietala huomautti, että nykyisellä tilinpitosysteemillä oli vaikea ennustaa ja seurata killan tulosta. Janne Nikkonen kysyi onko tuloksessa mukana sisäasiaintoimikunnan puuttuva laina. Pauli Moilanen vastasi, että puuttuva laina on sisällytetty tulokseen, mutta kuitit ovat toimittamatta. Jussi Hietala kysyi kuinka paljon killan tilillä on rahaa. Pauli Moilanen vastasi rahaa olevan noin euroa. Mikko Närvänen kysyi miten on mahdollista, ettei kuitteja ole saatu. Jussi Hietala kertoi, että kyse on lainan maksamatta jättämisestä ja maksusuunnitelma on tehty ja huomioitu tilinpäätöksessä. Anni Suomalainen kysyi, annetaanko killan rahoista vastaavaa ennakkomaksua tänä vuonna. Jussi Hietala vastasi, että tänä vuonna asiasta tehdään selvät dokumentit ja sovitaan toimintasäännöt tarkemmin. Mika Lemmetyinen huomautti, että killan ennakkomaksut kirjattiin pöytäkirjaan ennenkin tarkkaan. Anni Suomalainen sanoi, että vastaisuudessa on lainalle kirjattava eräpäivä. Anni Suomalainen ehdotti, että myönnetään tulevaisuudessa velkakirja. Pauli Moilanen huomautti, että killan

6 kahvikassa varastettiin kiltahuoneelta tammikuun 18. tai 19. päivä, rahaa kassassa oli noin 100 euroa. 10. TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO Toiminnantarkastajat esittelivät toiminnantarkastuskertomuksen, joka on tämän pöytäkirjan liite numero 3. He totesivat, että vuonna 2014 tapahtumia oli paljon ja yleisesti raadin toiminta oli tarkoituksenmukaista ja hyväksyttävää. Yrityssuhdetoiminta onnistui hyvin ja vuoden aikana reagoitiin tarpeellisesti myös phuksitoiminnan muuttumiseen. Myös budjetin toteutumista valvottiin ja killan rahatilannetta seurattiin hyvin. Sisäasiaintoimikunnan toiminta ei ollut vaaditulla tasolla, toiminnantarkastajat huomauttivat, että erityisesti rahan käyttö ja sen seuranta olivat huonoa. Myös Rakentamisjaoksen toimintaa on seurattava tarkemmin ja budjetoitava selkeästi. Markus Melander huomautti, että Rakentamisjaokselle saatiin sponsorointi Rambollilta osana isompaa kokonaisuutta, mikä ei näy kirjanpidossa erikseen. Toiminnantarkastajien lausunto luettiin vuosikokoukselle ja toiminnantarkastajat esittivät, ettei raadille 2014 tässä vaiheessa myönnetä vastuuvapautta. Mika Lemmetyinen huomautti, että myös raadin 2014 olisi tullut seurata vuoden 2013 excursiomestarin lainan takaisinmaksua. 11. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE Puheenjohtaja Janne Nikkonen pyysi vuoden 2014 raatia poistumaan kokoustilasta. Janne Nikkonen kysyi, onko kukaan paikallaolijoista sitä mieltä, että raadille 2014 tulisi myöntää vastuuvapaus. Kukaan ei vastannut myöntävästi. Janne Nikkonen ehdotti, ettei vastuuvapautta myönnetä. Päätös: vuosikokous ei myönnä vastuuvapautta vuoden 2014 raadille. Puheenjohtaja Janne Nikkonen kutsui raadin takaisin kokoustilaan Raati 2014 palasi kokoustilaan. Puheenjohtaja Janne Nikkonen ilmoitti, että perustuen toiminnantarkastajien lausuntoon ja käytyyn keskusteluun vuosikokous ei myönnä vastuuvapautta raadille. 12. KILLAN JÄSENMAKSUN SUURUUS SEURAAVALLE LUKUVUODELLE Raati esitti, että killan varsinaisten jäsenten jäsenmaksu olisi lukuvuonna kahdeksan (8) euroa. Esitystä kannatettiin. Päätös: killan varsinaisten jäsenten jäsenmaksu lukuvuonna on kahdeksan (8) euroa. 13. KILLAN VIRALLISEN ILMOITUSTAULUN SIJAINNIN JA SÄHKÖPOSTILISTAN PÄÄTTÄMINEN

7 13.1. Janne Nikkonen esitti, että killan virallinen ilmoitustaulu olisi kiltahuoneen oven välittömässä läheisyydessä oleva Rakennusinsinöörikilta-tekstillä merkitty ilmoitustaulu. Esitystä kannatettiin. Päätös: killan virallinen ilmoitustaulu on Rakentajanaukio 4 A:ssa sijaitsevan kiltahuoneen oven välittömässä läheisyydessä oleva Rakennusinsinöörikilta-tekstillä merkitty ilmoitustaulu Janne Nikkonen esitti, että killan virallinen sähköpostilista olisi Esitystä kannatettiin. Päätös: killan jäsenistön virallinen sähköpostilista on 14. TOIMIKUNTIEN TOIMINTASUUNNITELMAT JA TALOUSARVIO VUODELLE Jussi Hietala totesi, että killan taloutta on vaikea seurata viime vuoden aikana. Tänä vuonna päätettiin otetaan käyttöön raadin yhteinen taulukko budjetin seuraamiseen ja jatkuvasti seurattavat ennusteet Terhi Seppälä esitteli talousarvion vuodelle 2015, joka on tämän pöytäkirjan liite numero 4. Mika Lemmetyinen kysyi mikä on pääaineiltama ja miksi se on excursiotoimikunnan alla. Marketta Ruutiainen selitti sen olleen edellisenä vuonna excursiotoimikunnan järjestämä sekä ideoimana, ja totesi konseptin olleen toimiva ja järjestävänsä sen tänäkin vuonna. Lauri Tomunen ja Markus Melander kertoivat tapahtuman olleen hyvä keino tuoda yrityksiä opiskelijoiden lähelle ilman turhia opiskelun tai yliopiston tuomia muodollisuuksia. Ulkoasiaintoimikunnan alle on tänä vuonna siirretty kulttuuri- ja liikuntatoiminta, mikä näkyy myös budjetissa. Mika Lemmetyinen kysyi miksi Puolihermanni on budjetoitu tavallisesta poiketen plussalle. Saara Lassila totesi arvioivansa sisäasiaintoimikunnan jäävän sponsorointien avulla voitolle tapahtumasta. Mika Lemmetyinen kysyi vuosijuhlien budjetoinnista ja tuloksesta. Romi Tolonen ja Saara Lassila sanoivat, että vuosijuhlissa voidaan päästä voitolle tinkimättä juhlien laadusta mm. IK-Myy-Vasara-sitsien kokemuksen perusteella. Mika Lemmetyinen tiedusteli killan kannatusjäsenten määrää. Jussi Hietala vastasi, ettei kannatusjäseniä ole tällä hetkellä yhtään, sillä kirjeitä heille ei ole vielä lähetetty. Jussi Hietala huomautti, että tänä vuonna pystyttiin tekemään entistä tarkemmin yksilöity budjetti edellisvuoden toteumien paremman listaamisen avulla. Lauri Tomunen kysyi killan käteisvarojen aktiivisemmasta käytöstä killan toiminnassa, ja mainitsi kiltahuoneremontin. Raati lupasi harkita ehdotusta Jussi Hietala esitteli toimintasuunnitelmaan, joka on tämän pöytäkirjan liite numero 5. Insinööritieteiden ylioppilaiden eli ITYn tulevaisuus on edelleen auki, järjestö jatkaa toimintaa luultavasti ainakin vielä tämän vuoden. Killan jäsenistön rakenne muuttuu, kiltaan tulee entistä enemmän ENY-opiskelijoita Lauri Kortelainen esitteli opintotoimikunnan osuuden toimintasuunnitelmasta. Hallintoon aiotaan olla tarkemmin yhteydessä ja kehittää yhdessä opetustoimintaa. Tarkoitus on olla vuoden läpi aktiivisesti yhteydessä niin killan uusiin kuin vanhoihin

8 opiskelijoihin uuden kandidaatin- ja maisterintutkinnon osalta sekä vanhan päättyvän tutkinnon osalta. Killan yhteistä prujupankkia tehdään. Tapahtumia järjestetään neljä Saara Lassila ja Romi Tolonen esittelivät sisäasiaintoimikunnan osuuden toimintasuunnitelmasta. Sisäasiaintoimikunta aikoo järjestää tapahtumia samalla linjalla kuin ennenkin, myös uusia tapahtumia on ideoitu, mm. IK-PT-Wappusitsit. Dipolin sulkeutuminen ja Smökin muutos ruokalakäyttöön tule hankaloittamaan syksyn toimintaa Marketta Ruutiainen esitteli excursiotoimikunnan osuuden toimintasuunnitelmasta. Ulkoexcursio järjestetään Turkkiin, pikkuexcuja on jo sovittu, mm. ABBlle, seminaari keväälle on työn alla, Rakentamisjaos on rakentanut laskuvälineen Laskiaisiin ja suunnitelma Otatarhan ajoihin on olemassa. Markus Melander kysyi pitääkö toimintasuunnitelmaan kirjoittaa, että pääaineiltamassa kerätään rahaa. Maininta rahan keräämisestä poistettiin toimintasuunnitelmasta Irene Konola esitteli ulkoasiaintoimikunnan osuuden toimintasuunnitelmasta. Toimikunta kehittää yhteistyötä Koneinsinöörikillan ja Maanmittarikillan kanssa, kaikki kansainvälinen toiminta järjestetään yhdessä. Tänä vuonna myös liikunta- ja kulttuuritoiminta on ulkoasiaintoimikunnan alla, molempia aiotaan järjestää aktiivisesti. Vahvistetaan yhteistyötä Suomen sisällä energia-alan saralla. Yhteistyötä Tallinnan rakennusopiskelijoiden kanssa aiotaan kehittää pitemmälle Sivi Kivivirta esitteli yrityssuhdetoimikunnan osuuden toimintasuunnitelmasta. Tarkoitus on jatkaa pitkälti samoilla linjoilla kuin edellisinäkin vuosina on hyväksi todettu. Ongelmana on kandidaattiuudistuksen tuoma muutos opiskelijarakenteeseen, uusia tukiyrityksiä on etsittävä entistä laajemmalta kentältä. Avainasiakasiltoja järjestetään viime vuoden kokemuksen perusteella yksi ja tänäkin vuonna osallistutaan Konergiatapahtumaan Mikko Tuohino esitteli kirjuri-tiedottajan osuuden toimintasuunnitelmasta. Tiedotus hoitaa tehtävänsä kuten ennenkin, viikkotiedotteita lähetetään ja kiltalaisia informoidaan mahdollisimman kattavasti. Mahdollisesti päivitetään nettisivujen ulkonäköä Lauri Kare esitteli Ruutiset-toimikunnan osuuden toimintasuunnitelmasta. Ruutiset ilmestyvät entiseen tapaan neljä kertaa. Lehden tyyppi pidetään perinteisenä tabloidina. Ensimmäinen lehti yritetään saada Kotimaan Pitkälle, toinen lehti ilmestyy mahdollisena Wappuna. Sponsorointien järjestämistä petrataan Juho Jalonen esitteli phuksitoimikunnan osuuden toimintasuunnitelmasta. Phuksikasvatuksessa jatketaan samalla linjalla kuin ennenkin, joskin phuksiopas tehdään tänä vuonna aiemmin kuin ennen kesän tiedotuksen helpottamiseksi. ISOtoimintaa uudistetaan ja tänä vuonna on sovittu korkeakoulun kanssa, että kaikki ISOt ovat myös tutoreita. Toiminnassa huomioidaan myös kandiuudistuksen seurauksena opiskeluajattelun muuttuminen ja opiskelijoiden muuttuvat tarpeet,

9 pidetään esillä alkoholittomat vaihtoehdot ja aikaisemmin järjestettävät, joustavammat tapahtumat Laitetaan toimintasuunnitelma killan sivuille jäsenille näkyviin liitteineen. Jatkossa painotetaan enemmän tulevaa toimintaa vuosikokouksessa, nykyisellään paino on pitkälti vanhan raadin toiminnassa ja todettiin uuden raadin hyötyvän enemmän, jos uutta raatia koskevia asioita käsitellään isommalla panoksella. Johannes Laurila ehdotti, että hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma. Päätös: hyväksytään talousarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja Janne Nikkonen päätti kokouksen kello PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI Janne Nikkonen, puheenjohtaja Mikko Tuohino, sihteeri Jaakko Holopainen, pöytäkirjan tarkastaja Johannes Laurila, pöytäkirjan tarkastaja

Rakennusinsinöörikilta IK Rakentajanaukio 4 02150 Espoo. Aika: 24.2.2011 klo 15. Paikka: K2

Rakennusinsinöörikilta IK Rakentajanaukio 4 02150 Espoo. Aika: 24.2.2011 klo 15. Paikka: K2 Rakennusinsinöörikilta IK Rakentajanaukio 4 02150 Espoo Aika: 24.2.2011 klo 15. Paikka: K2 Läsnä: Konsta Tuokko, pj. Elisa Aaltonen, siht. Hamilkar Bergroth, Eppu Henriksson, Jakob Mirea, Mikko Närvänen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Jussi Hietala. Liitee 1, läsnäolijat

PÖYTÄKIRJA. Jussi Hietala. Liitee 1, läsnäolijat Aika: 21.11.2014 klo. 12:00 Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo Luentosali R3 Kokouksen puheenjohtaja: Kokouksen sihteeri: Liitteet: Jussi Hietala Markus Rintala Liitee 1, läsnäolijat 1. KOKOUKSEN AVAUS.

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry

Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry KSK 2/05 1 Yleistä Kevät alkaa olla pikku hiljaa takana päin. Aika on tuntunut menevän kovin nopeasti. Alkuvuodesta päätimme lähteä hommiin radikaalilla

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tasekirja 2012. Korkeakoulunkatu 3 33720 Tampere

Automaatiotekniikan kilta. Tasekirja 2012. Korkeakoulunkatu 3 33720 Tampere Automaatiotekniikan kilta Tasekirja 2012 Korkeakoulunkatu 3 33720 Tampere 2 TASEKIRJA 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 Sisällys Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Merenkulkija 1/2014. Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään

Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Merenkulkija 1/2014. Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 1/2014 Sisältö: Kommodorin palsta Venepaikkahakemukset vuodelle 2014 Juhlavuosikirjamateriaalia seuralle Sataman sähköt, viesti kaupungilta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Inkubio ry

Toimintakertomus 2012 Inkubio ry Inkubio ry Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Fuksitoimikunta... 4 2.1 Kevään toiminta... 4 2.2 Syksyn toiminta... 4 3 Opintotoimikunta...5 3.1 Edunvalvonta... 6 3.2 Laskupiiri ja opintokysely... 6 4 Sisä-

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

SUKELLUSKOULUTUSTA KAIKILLE

SUKELLUSKOULUTUSTA KAIKILLE JÄSENKIRJE Lakeuden Sukeltajat ry LAKEUDEN SUKELTAJAT ry JÄSENKIRJE 3/2005 Hyvää joulun odotusta seuran jäsenet, Seuran perinteinen vuosikokous ja pikkujoulu vietettiin marraskuun lopulla vauhdikkaissa

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- KILTAKYSELYN VASTINE 2014 Kesällä 2014 toteutettiin perinteinen kiltakysely, jonka kautta saattiin hyviä palautteita, ideoita ja huolenaiheita killasta. Alla on julkaistu vastine palautteeseen, jossa kommentoimme

Lisätiedot

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry 1 PROJEKTIOHJE Espoon Partiotuki ry Sisältö Sisältö... 2 1. Alkusanat... 4 2. Projektin johtaminen... 4 2.1 Lyhyt muistilista projektin vaiheisiin... 4 2.2 Lyhyt muistilista projektin tärkeimpiin osa-alueisiin...

Lisätiedot

Hallituksen kokous 1/2011

Hallituksen kokous 1/2011 Hallituksen kokous 1/2011 Aika:!! 21.1.2011 klo 18:00 Paikka:! Kokoushuone Lakki (Mechelininkatu 3C, 00100 Helsinki) Läsnä:! Vertti Virkajärvi (puheenjohtaja), Alpo Martikainen (sihteeri), Mikko Nieminen,!!

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 8 Tämä on virallisen pöytäkirjan julkiseen levitykseen tarkoitettu versio. Hallituksen kokouksessaan käsittelemät tiedot, joita ei esimerkiksi yksityisyydensuojan

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 Aika: 31.3.2010 Klo:18:00 Paikka: Turku, yhdistyksen boulder-sali Paikalla: Juha Jonsson, Kaisa Rajala, Janne Ahola, Sini Välimaa, 011i-

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32

Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 VUOSIKOKOUS 2011 Aika Keskiviikkona 14.12.2011, kello 19.00 Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32 1. Kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Minna Lampinen avasi kokouksen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH08/2012

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH08/2012 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH08/2012 Aika: 22.2.2012 kello 14.00 Paikka: Kokoustila Strömberg, Otakaari 5 E 220 Paikalla: Puheenjohtaja: Jussi Ekström Sihteeri:

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 21.03.2015

SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 21.03.2015 Aika: Lauantai 21.03.2015 12.12 13.58 Paikka: Sellon kirjaston Akseli-sali Leppävaarankatu 9, 02600 Espoo Läsnä 31 ja valtakirjalla edustettuna 21 jäsentä, yhteensä 52 jäsentä. (Tästä pöytäkirjasta on

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004 Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 KEVÄTKOKOUS Aika 13.03.2004 kello 15:00 Paikka Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, Tampere Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot