TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS NEW DELHI, INTIA 27. SYYSKUUTA 1. LOKAKUUTA, 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS NEW DELHI, INTIA 27. SYYSKUUTA 1. LOKAKUUTA, 2007"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS NEW DELHI, INTIA 27. SYYSKUUTA 1. LOKAKUUTA, 2007 SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin päätöslauselma raportoitavaksi vuoden 2008 kansainvälisessä vuosikongressissa kansainvälisten sääntöjen ja ohjesääntöjen sääntölausekkeiden uudelleenjärjestämiseksi kuten on kuvattu liitteessä A, josta tullaan julkaisemaan kopiot kaikille lioneille ja liittämään kopio myös virallisiin muutosehdotuksiin. 2. Hyväksyttiin päätöslauselma raportoitavaksi vuoden 2008 kansainvälisessä vuosikongressissa muutoksesta luvun IV, pykälien 1 ja 6 koskien kansainvälisten sääntöjen ja luvun VI, pykälän 3 koskien kansainvälisiä ohjesääntöjä, executive administrator työnimikkeen korvaamisesta executive director nimikkeellä (suomenkielen osalta pääjohtaja nimike säilyy). VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA 1. Vakiinnutettiin vuoden 2008 Bangkokin kv. kongressin per diem päiväraha valtakirjan tarkastustoimikunnan jäsenille, piirikuvernööreille tuleville piirikuvernööreille ja päämajan henkilökunnalle. 2. Valtuutettiin vuosikongressitoimikunta asettamaan vuosittainen viimeinen ilmoittautumispäivämäärä hotellivarauksille. PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin 219 klubin perustamiskirjan peruutus (1406 jäsentä). 2. Hyväksyttiin piirijaon muutosehdotukset MD 17:ssa (Kansas, USA); MD 26 (Missouri, USA); MD 30 (Mississippi, USA); and MD 31 (North Carolina, USA). 3. Hyväksyttiin vaatimukset: - Erinomaisen piirikuvernöörin palkinnolle (entinen 100% piirikuvernöörin palkinto) - Erinomaisen alueen puheenjohtajan palkinnolle (uusi palikinto) - Erinomaisen lonhkon puheenjotajan palkinnolle (uusi palkinto) - Erinomaisen klubipresidentin palkinnolle 4. Tehtiin muutos piirijaon sääntöihin, asettamalla uusi aikaraja piirin tilien selvittelyä varten. Aikaraja muutettiin toukokuun 31. päivästä kesäkuun 30. päivään sitä toimivuotta jona uuden piirijaon muutosehdotus on toimitettu hallituksen hyväksytettäväksi. 1

2 TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin kokovuoden ensimmäisen neljännesvuoden ennuste, joka on ylijäämäinen. 2. Hyväksyttiin päätös entisten piirikuvernöörien kulukorvausten hyväksymisestä 120 päivän kuluessa kulujen aiheutumisesta, lieventävien asianhaarojen vallitessa. 3. Hyväksyttiin seuraavien jäsenten jatkaminen työryhmässä toimivuonna. Entinen kansainvälinen presidentti A.P. Singh, hallituksen jäsen Kansainvälnen johtaja Toru Tanino Kansainvälinen johtaja Sung-Gyun Choi Entinen kansainvälinen johtaja Robert Eichhorn Entinen kansainvälinen johtaja Philippe Soustelle 4. Muutettiin klubien lakkauttamisen uudistettua sääntöä tarkentamaan, että tietyillä maantieteellisillä alueilla sijaitsevia klubeja voidaan suojella lakkauttamiselta mikäli katsotaan tarpeelliseksi. 5. Hyväksyttiin pieniä muutoksia talon sääntöihin kappaleessa XXII, hallituksen säännöt. 6. Hyväksyttiin pieni muutos talon sääntöihin, kappaleessa XII, hallituksen säännöt LCIF -TOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin USD suuruinen aloitussumma CSFII varoihin Russell Investment Group tilillä, ja opastettiin henkilökuntaa muokkaamaan summaa 30. syyskuuta 2007 lahjoitus- ja sijoitustulosten mukaisesti. 2. Hyväksyttiin humanitaaristen (ei-ennaltamäärättyjen) apurahojen käytön säännöt 3. Otettiin vastaan LCIF toiminnankehityksen katsauksen löydöt ja kehoitetaan henkilökuntaa niiden perusteella, ja CCS:n avustuksella, valmistelemaan yksityiskohtaisen soveltuvuus- ja toimeenpanosuunnitelman 4. Hyväksyttiin USD12 miljoonan suuruisen tilapäisluoton myöntäminen toimivuoden SightFirst apurahahyväksymisiin. 5. Varattiin USD suuruinen summa LCIF budjetista Global Elimination of Trachoma allianssille vuoteen 2020 (GET 2020) asti. 6. Hyväksyttiin CSFII:n hankkeiden seurantasuunnitelma. 7. Myönnettiin USD suuruinen apuraha Lions-Special Olympics Opening Eyes ohjelmalle yhden vuoden pituiseen toimintaan. 2

3 8. Hyväksyttiin USD suuruinen apuraha tekniseen avustukseen Core 4 esikoululaisten näöntarkastusohjelmalle yhdeksi vuodeksi. 9. Hyväksyttiin 50 tavallista, kansainvälistä ja Core 4 -apurahaa yhteensä USD arvosta. 10. Otettiin käsittelyyn neljä apurahahakemusta. 11. Hyväksyttiin muutosehdotus hallituksen sääntökokoelmaan poistaa viitteet varsinaisiin nimiin ja vaihtaa tilalle työnimikkeet LCIF sijoitustilien allekirjoittajia koskevassa osuudessa. JOHTAJUUSKOULUTUSTOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin 2008 tulevien piirikuvernöörien seminarin suunnitelma, mukaanlukien ryhmänjohtajanimitykset, opinto-ohjelma ja aikataulu. 2. Hyväksyttiin apurahan myöntäminen tukemaan korkeampaa alueellista lionien johtajuuskoulutus instituuttia moninkertaispiirissä Hyväksyttiin apurahan myöntäminen tukemaan moninkertaispiiri 202:n johtajuusvalmennusta lioneille Eteläisen Tyynenmeren Saarilla. 4. Hyväksyttiin apurahan, jonka ei tule ylittää 2000, myöntäminen tukemaan kolmetasoista koulutusohjelmaa piirissä 335-A 5. Hyväksyttiin pieni muutos talonsääntöihin hallituksen sääntökokoelman kappaleessa XIV PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA 1. Valtuutettiin LCI:n brändin suunnittelu and markkinointiviestintä-aloitteen toimeenpano, jonka kulut ovat USD650,000. Varoilla aijotaan: kehittää ja jakaa LCI:n uudella brändilla ja imagolla varustettuja materiaaleja, LCI:n internetsivustojen sekä THE LION -lehden ulkoasun uudelleensuunnitteleminen, sekä koko järjestön kattavan ylpeyden vahvistamiskampanjan järjestäminen vuoteen mennessä. Kampanjan nimi on alustavasti Tähän tarvitaan lion. 2. Hyväksyttiin työryhmän muodostaminen tarkastamaan LCI/LCIF tilintarkastus toimikunnan perustaminen, mukaanlukien nykyisen toimikunnan kokoonpano ja laajuus. 3. Hyväksyttiin LCI:n uusi näkemys ja muutettiin toiminta-ajatusta seuraavanlaisesti: Näkemys: Toimia globaalina johtajana yhteisö- ja humanitaarisessä palvelussa. Toiminta-ajatus: 3

4 Valtuuttaa ja tehdä mahdolliseksi vapaaehtoisille palvella paikkakuntiaan ja yhteisöjään, niiden humanitaaristen tarpeiden mukaan, rohkaista rauhaan ja edistää kansainvälistä ymmärrystä lionsklubien välityksellä. 4. Hyväksyttiin erityisen satavuotissuunnittelutoimikunnan perustaminen ja kokoonpano. Toimikunta tulee avustamaan hallitusta järjestön 100-vuotisjuhlavuoden suunnittelussa, vuodelle JÄSENKEHITYSTOIMINTA 1. Hyväksyttiin alustava toimintasuunnitelma Itä-Euroopan jäsenyyskasvua varten sekä siihen kohdistetut varat USD kehitystoiminnan jatkamiseen ja suunnitelman toimeenpanemiseen tarkoitetuista varoista 2. Tehtiin korjauksia hallituksen sääntökokoelmaan lisäämällä siihen viitteet Montenegron Tasavaltaan ja korvataan Serbia ja Montenegro termillä Serbian Tasavalta. Tämä lisää hyväksyttyjen maiden määrän 201:een. PR-TOIMIKUNTA 1. Kohdistettiin uudelleen USD moninkertaipiirien apurahabudjetista brändin imago kampanjaa varten. 2. Perustettiin virallisesti THE LION lehti Sri Lankaan. 3. Valtuutettiin Lion lehden toimittajien konferenssi toimivuodelle Myönnettiin USD stipendi Melvin Jones muistomerkin kunnostukseen Arizonassa. 5. Myönnettiin USD 1000 arvoinen stipendi Melvin Jones hautamuistomerkin kunnostamiseen. 6. Myönnettiin USD arvoinen lisä-apuraha PR-budjettiin mainostustarkoituksiin. 7. Säilytettiin Campaign SightFirst II Kansalliset/Monikansalliset Koordinaattorit Entisten Kansainvälisten Johtajien ja Kuvernöörineuvoston Puheenjohtajien välillä, aikaisemmuusjärjestyksessä. PALVELUAKTIVITEETIT 1. Hyväksyttiin ja otettiin käyttöön perustoimintastandardit lionien silmälasien keräyskampanjaa varten. Säännöt astuivat voimaan lokakuun 1. päivä, Hyväksyttiin 13:n piirin apuraha-anomukset alueellista leokonferenssia varten. 3. Hyväksyttiin14:n piirin apuraha-anomukset lasten maailmanlaajuista symposiumia varten. 4

5 Lisätietoja yllämainituista kansainvälisen hallituksen päätöksistä saat vierailemalla LCI:n verkkosivuilla osoitteessa tai ottamalla yhteyden kansainväliseen päämajaan numeroon VIIMEINEN VERSIO MUOKATTU LOKAKUUN 11.,

6 KANSAINÄLISET SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT ESITETTY UUDELLEENJÄRJESTYS EXHIBIT A PAGE 1 of 3 Seuraava esitetty muutos kansainvälisiin sääntöihiin ja ohjesääntöihin koskien sääntölausekkeiden uudelleenjarjestämistä tullaan esittämään äänestettäväksi delegaatioiden kesken vuoden 2008 kansainvälisessä kongressissa. Vasemman puoleinen kolumni osoittaa ehdotetun uuden järjestyksen. Oikean puoleinen kolumni viittaa kyseisen lausekkeen sijaintiin vuoden 2007 säänöissä ja ohjesäännöissä. Tämä ehdotus ei sisällä muutoksia sääntöjen ja ohjesääntöjen sisältöön. Muutoksen hyväksyntään tarvitaan kaksikolmasosan äänienemmistö. Ehdotettu muutos Säännöt ja ohjesäännöt SÄÄNTÖ LUKU I - Nimi LUKU II - Tarkoitukset SÄÄNTÖ LUKU I "Name, Slogan and Motto", Kappale1 "Name" LUKU II LUKU III - Jäsenyys LUKU III, Kappale 1 "Jäseniä ovat klubit" LUKU IV - Nimi, tunnus ja muut tunnusmerkit LUKU I and LUKU X Kappale 1 - Tunnus LUKU X, Kappale 2 "Järjestön tunnus" Kappale 2 - Nimen ja tunnuksen käyttö LUKU X, Kappale 3 Kappale 3 - Värit LUKU X, Kappale 1 "Järjestön värit" Kappale 4 - Iskulause LUKU I, Kappale 2 Kappale 5 - Tunnuslause LUKU I, Kappale 3 LUKU V - Virkailijat ja Kansainvälinen Hallitus LUKU IV and LUKU V Kappale 1 - Virkailijat LUKU IV, Kappale 1 Kappale 2 - Jäsenvaatimus / Edustajuus LUKU IV, Kappale 2 Kappale 3 - Kansainvälisen hallituksen kokoonpano ja vaali kansainvälisten vaalipiirien mukaan LUKU IV, Kappale 4 "Kansainvälisen hallituksen kokoonpano ja vaali" Kappale 4 - Vaali, virkakausi, avoimet virat LUKU IV, Kappale 3 Kappale 5 - Hallituksen toimioikeus LUKU V, Kappale 1 Kappale 6 - Kokoukset LUKU V, Kappale 2 Kappale 7 - Edustajien äänioikeus LUKU IV, Kappale 5 Kappale 8 - Korvaus LUKU IV, Kappale 6 Kappale 9 - Erottaminen LUKU IV, Kappale 7 LUKU VI - Kansainväliset vuosikongressit ja edustajat LUKU VI "Kansainväliset vuosikongressit" Kappale 1 - Aika ja paikka LUKU VI, Kappale 1 Kappale 2 - Oikeus edustajiin LUKU VI, Kappale 2 Kappale 3 - Edustajien äänioikeus LUKU VI, Kappale 3 Kappale 4 - Päätösvaltaisuus LUKU VI, Kappale 4 Kappale 5 - Valtakirjalla äänestäminen LUKU VI, Kappale 5 LUKU VII - Piiriorganisaatiot LUKU VII LUKU VIII - Klubit LUKU III "Jäsenyys" Kappale 1 - Klubien perustaminen LUKU III, Kappale 2 "Valtuus perustaa klubeja" Kappale 2 - Kelpoisuus klubin jäseneksi LUKU III, Kappale 3 NOTE: The LEFT column contains the proposed reorganization and the RIGHT column contains references to where the proposed sections are presently located.

7 Ehdotettu muutos Säännöt ja ohjesäännöt LUKU IX - Maksut ja jäsenmaksut LUKU VIII Kappale 1 - Jäsenilmoitukset LUKU VIII, Kappale 1 Kappale 2 - Puolivuosittainen jäsenmaksu LUKU VIII, Kappale 2 Kappale 3 - Viivästyskorko LUKU VIII, Kappale 3 LUKU X - Hätävararahasto LUKU IX Kappale 1 - Hätävararahaston määritelmä LUKU IX, Kappale 1 Kappale 2 - Rahaston pääoma LUKU IX, Kappale 2 Kappale 3 - Rahaston hoito LUKU IX, Kappale 3 LUKU XI - Amendments LUKU XI Kappale 1 - Muutostoimenpide LUKU XI, Kappale 1 Kappale 2 - Ilmoitus LUKU XI, Kappale 2 EXHIBIT A PAGE 2 of 3 OHJESÄÄNNÖT LUKU I - Nimi ja tunnus OHJESÄÄNNÖT LUKU IX, Kappale 1 "Järjestön nimi, tunnus ja muut logot" LUKU II - Kansainvälisen hallituksen vaalit LUKU III "Vaalit" Kappale 1 - Kansainvälisen kongressin vaalit LUKU III, Kappale 1 "Kansainvälisen hallituksen vaalit Kappale 2 - Vaatimukset toiseksi varapresidenttiehdokkaaksi LUKU III, Kappale 2 Kappale 3 - Vaatimukset ehdookkaaksi kansainväliseksi johtajaksi LUKU III, Kappale 3 Kappale 4 - Ehdokkaiden kannatus ja kannatustodistus -vaatimukset LUKU III, Kappale 5 Kappale 5 - Edustus LUKU III, Kappale 6 Kappale 6 - Kansainvälinen ehdollepanotoimikunta LUKU III, Kappale 8 LUKU III - Virkailijoiden tehtävät LUKU VI "Kansainvälisten virkailijoiden ja muiden tehtävät" Kappale 1 - Presidentti LUKU VI, Kappale 1 Kappale 2 - Vara-President LUKU VI, Kappale 2 Kappale 3 - Hallintovirkailijat LUKU VI, Kappale 3 LUKU IV - Kansainvälisen hallituksen toimikunnat LUKU VII Kappale 1 - Pysyvät toimikunnat LUKU VII, Kappale 1 Kappale 2 - Valtakirjojen tarkastus, menettelytapa, päätös ja vaalilautakunta LUKU VII, Kappale 2 Kappale 3 - Erityis- tai ad hoc -toimikunnat LUKU VII, Kappale 3 Kappale 4 - Puheenjohtaja, avoimet virat LUKU VII, Kappale 4 Kappale 5 - Nimitysten rajoitus LUKU VII, Kappale 5 LUKU V - Kansainvälisen hallituksen kokoukset LUKU V "Meetings" Kappale 1 - Sääntömääräiset kokoukset LUKU V, Kappale 1 "Kansainvälisen hallituksen sääntömääräiset kokoukset" Kappale 2 - Ylimääräiset kokoukset LUKU V, Kappale 2 Kappale 3 - Asioista päättäminen kirjeitse LUKU V, Kappale 3 Kappale 4 - Päätösvaltaisuus LUKU V, Kappale 4 Kappale 5 - Työvaliokunta LUKU V, Kappale 5 NOTE: The LEFT column contains the proposed reorganization and the RIGHT column contains references to where the proposed sections are presently located.

8 Ehdotettu muutos Säännöt ja ohjesäännöt EXHIBIT A PAGE 3 of 3 LUKU VI - Vuotuinen kansainvälinen kongressi LUKU IV Kappale 1 - Kansainvälisen hallituksen valta vuosikongressin suhteen LUKU IV, Kappale 1 Kappale 2 - Virallinen kutsu LUKU IV, Kappale 2 Kappale 3 - Kongressin virkailijat LUKU IV, Kappale 3 Kappale 4 - Piirikuvernööri - Kongressiin osallistumiskulut LUKU IV, Kappale 4 LUKU VII - Kansainväliset tilit LUKU IX "Erilaisia säännöksiä" Kappale 1 - Tilintarkastus LUKU IX, Kappale 2 Kappale 2 - Jäädytetyt varat LUKU IX, Kappale 3 LUKU VIII - District Organization LUKU II Kappale 1 - Toimivlta piirien muodostamiseksi LUKU II, Kappale 1 Kappale 2 - Piirin vähimmäisvaatimukset LUKU II, Kappale 2 Kappale 3 - Piirijaon muutos LUKU II, Kappale 3 Kappale 4 - Kuvernöörineuvosto LUKU II, Kappale 4 Kappale 5 - Moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston valta LUKU II, Kappale 5 Kappale 6 - Piirihallitus LUKU II, Kappale 6 Kappale 7 - Hallituksen kokoukset LUKU II, Kappale 7 LUKU IX - Piiri/vuosikokous ja vaalit LUKU II, LUKU III and LUKU V Kappale 1 - Piiri (Yksittäis-, ala- and moninkertaispiiri) vuosikokoukset LUKU V, Kappale 6 Kappale 2 - Piiri/vuosikokousten valta LUKU V, Kappale 7 Kappale 3 - Klubin edustajakaava LUKU V, Kappale 8 Kappale 4 - Vaatimukset piirikuvernööriehdokkaaksi LUKU III, Kappale 4 Kappale 5 - Piirin menettelytapavaatimukset LUKU III, Kappale 7 "Piirin ehdokkuusvaatimukset" Kappale 6 - Piirikuvernöörin/Varapiirikuvernöörin vaalit LUKU III, Kappale 9 "Piirikuvernöörin/Varapiirikuvernöörin vaalit" Kappale 7 - Vaalin ratkaisu äänten mennessä tasan LUKU III, Kappale 10 Kappale 8 - Piirikokouksen raportit LUKU II, Kappale 8 LUKU X - Piirivirkailijoiden tehtävät LUKU VI "Kansainvälisten virkailijoiden ja muiden tehtävät" Kappale 1 - Moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston puheenjohtaja LUKU VI, Kappale 4 Kappale 2 - Piirivirkailijat LUKU VI, Kappale 5 LUKU XI - Jäsenyys LUKU I "Jäsenyys" Kappale 1 - Klubin perustaminen LUKU I, Kappale 1 Kappale 2 - Klubin nimi LUKU I, Kappale 2 Kappale 3 - Hakemusmenettely LUKU I, Kappale 3 Kappale 4 - Klubin velvollisuudet LUKU I, Kappale 4 Kappale 5 - Status Quo/Perustamiskirjan peruuttaminen LUKU I, Kappale 5 Kappale 6 - Klubin eroaminen LUKU I, Kappale 6 Kappale 7 - Jäsenluokat LUKU I, Kappale 7 Kappale 8 - Jäsenyys kahdessa klubissa LUKU I, Kappale 8 LUKU XII - Käsittelyjärjestyksestä ja menettelytapoja koskevat säännöt LUKU IX, Kappale 5 "Käsittelyjärjestyksestä ja menettelytapoja koskevat säännöt" LUKU XIII - Muutokset LUKU VIII and LUKU IX Kappale 1 - Muutostoimenpide LUKU VIII, Kappale 1 Kappale 2 - Ilmoitus LUKU VIII, Kappale 2 Kappale 3 - Voimaantulopäivä LUKU IX, Kappale 4 NOTE: The LEFT column contains the proposed reorganization and the RIGHT column contains references to where the proposed sections are presently located.

YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ BOSTON, MASSACHUSETTS, USA KESÄKUUTA 2006

YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ BOSTON, MASSACHUSETTS, USA KESÄKUUTA 2006 SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ BOSTON, MASSACHUSETTS, USA 24 29. KESÄKUUTA 2006 1. Hylättiin piirikuvernööriä koskeva valitus piirissä 324-C2 (Intia) ja julistettiin lion Dr. Nandan

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Käsiteltiin tilintarkastusta koskevat suunnitelmat koskien

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

2015-2016 Sisällysluettelo

2015-2016 Sisällysluettelo 2015-2016 Sisällysluettelo I. Piirikuvernöörin tiimi Piirikuvernööri... I-1 Ensimmäinen varapiirikuvernööri... I-2 Toinen varapiirikuvernööri... I-4 Tehokkaat piirikuvernööritiimit... I-6 II. Kansainvälinen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LIONS CLUBS INTERNATIONAL HALLITUKSEN KOKOUS PORTOROZ, SLOVENIA MAALISKUUTA 2006

TIIVISTELMÄ LIONS CLUBS INTERNATIONAL HALLITUKSEN KOKOUS PORTOROZ, SLOVENIA MAALISKUUTA 2006 TIIVISTELMÄ LIONS CLUBS INTERNATIONAL HALLITUKSEN KOKOUS PORTOROZ, SLOVENIA 23. - 28. MAALISKUUTA 2006 SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNTÖ 1. Hyväksyttiin kahden vuoden lakkautus moninkertaispiiri 322:n (Intia) rojaltimaksuille

Lisätiedot

Malli Lionspiirin 107-X ohjesäännöksi

Malli Lionspiirin 107-X ohjesäännöksi Malli Lionspiirin 107-X ohjesäännöksi Viimeksi päivitetty 26.02.2013 14:34 1. NIMI Piirin nimi on LIONS-PIIRI 107-. Ohjesäännössä yhdistystä nimitetään piiriksi. Piirin toimintaalue on Lions Clubs Internationalin

Lisätiedot

YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ LIONS CLUBS INTERNATIONALIN HALLITUKSEN KOKOUS SEOUL, KOREAN TASAVALTA 29. MAALISKUUTA 3. HUHTIKUUTA 2004

YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ LIONS CLUBS INTERNATIONALIN HALLITUKSEN KOKOUS SEOUL, KOREAN TASAVALTA 29. MAALISKUUTA 3. HUHTIKUUTA 2004 YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ LIONS CLUBS INTERNATIONALIN HALLITUKSEN KOKOUS SEOUL, KOREAN TASAVALTA 29. MAALISKUUTA 3. HUHTIKUUTA 2004 SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 1. Varmistettiin Piirikuvernöörien ja Varapiirikuvernöörien

Lisätiedot

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Apurahahakemus Leojohtajien apurahaohjelman puitteissa myönnetään taloudellista avustusta lionien moninkertaispiireille, osapiireille tai yksittäispiireille

Lisätiedot

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT Kansainvälisellä hallituksella on valta määrätä tämän järjestön kaikista virallisista julkaisuista sekä oikeus valvoa ja ohjata niitä. B. MÄÄRITELMÄ "VIRALLINEN JULKAISU"

Lisätiedot

Organisaatio Mitä titteleiden takana?

Organisaatio Mitä titteleiden takana? Lions Clubs International MD 107 Finland Organisaatio Mitä titteleiden takana? Uusien leijonien koulutus- ja keskustelutilaisuus 3.10.2013 DC Leena Lehtonen LION-ORGANISAATIO Lionit Lions-klubit Piirit

Lisätiedot

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja.

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. LCIF piirikoordinaattorin tiedote 3 klubeille - Helmikuu 2010 LCIF:n KAUTTA ANOTTAVAT APURAHAT Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. Nämä

Lisätiedot

Suomen Lions-toiminnan vahvistaminen. Piirirakennetyöryhmän ehdotus 2

Suomen Lions-toiminnan vahvistaminen. Piirirakennetyöryhmän ehdotus 2 Suomen Lions-toiminnan vahvistaminen Piirirakennetyöryhmän ehdotus 2 Päivitetty piireiltä saatujen virallisten ja epävirallisten kommenttien perusteella. Esityksen sisältö Piirirakennetyöryhmä ja sen tavoitteet

Lisätiedot

Kansainvälinen lionsklubien järjestö PIIRIN MALLISÄÄNNÖT

Kansainvälinen lionsklubien järjestö PIIRIN MALLISÄÄNNÖT Kansainvälinen lionsklubien järjestö Sääntö ja ohjesäännöt PIIRIN MALLISÄÄNNÖT Muutettu 9. heinäkuuta 2013 Lions Clubs International TAVOITTEET JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan

Lisätiedot

Lions Clubs International

Lions Clubs International LIONS-PIIRIN 107-I OHJESÄÄNTÖ 1. NIMI Yhdistyksen nimi on LIONS-PIIRI 107- I ja sen kotipaikka käsittää Oulun, Raahen ja Kainuun talousalueet, pois lukien Koillismaan kunnat Pudasjärvi, Kuusamo, Taivalkoski

Lisätiedot

YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ LIONS CLUBS INTERNATIONAL HALLITUKSEN KOKOUS DETROIT, MICHIGAN, USA / WINDSOR, ONTARIO, KANADA 30. KESÄKUUTA 4.

YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ LIONS CLUBS INTERNATIONAL HALLITUKSEN KOKOUS DETROIT, MICHIGAN, USA / WINDSOR, ONTARIO, KANADA 30. KESÄKUUTA 4. LIONS CLUBS INTERNATIONAL HALLITUKSEN KOKOUS DETROIT, MICHIGAN, USA / WINDSOR, ONTARIO, KANADA 30. KESÄKUUTA 4. HEINÄKUUTA 2004 SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA (ALUSTAVA) 1. Pidettiin voimassa valitus

Lisätiedot

OPAS. piirien yhteenliittämiseksi

OPAS. piirien yhteenliittämiseksi OPAS piirien yhteenliittämiseksi MIKSI YHDISTÄÄ PIENIÄ PIIREJÄ? Piirin ihanteellisesta koosta on keskusteltu paljon, mutta selvää on että piirin tulisi olla tarpeeksi suuri, että sen alueella on tarpeeksi

Lisätiedot

Kansainvälinen Lionsklubien järjestö MONINKERTAISPIIRI

Kansainvälinen Lionsklubien järjestö MONINKERTAISPIIRI Kansainvälinen Lionsklubien järjestö Sääntö ja ohjesäännöt MONINKERTAISPIIRI Voimassa alkaen 30. kesäkuuta 2015 Lions Clubs International TAVOITTEET ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä

Lisätiedot

Kansainvälinen Lionsklubien järjestö KANSAINVÄLINEN

Kansainvälinen Lionsklubien järjestö KANSAINVÄLINEN Kansainvälinen Lionsklubien järjestö Sääntö ja ohjesäännöt KANSAINVÄLINEN Muutettu 30. kesäkuuta 2016 Lions Clubs International TAVOITTEET ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS TORONTO, ONTARIO, KANADA 29. KESÄKUUTA - 3.

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS TORONTO, ONTARIO, KANADA 29. KESÄKUUTA - 3. VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS TORONTO, ONTARIO, KANADA 29. KESÄKUUTA - 3. HEINÄKUUTA 2014 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin sisäisen tilintarkastustoimen

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä Tavoitteet Mikä on 100-vuotisjuhlan palveluhaaste? 100-vuotisjuhlan palveluhaaste (CSC) on aloite, jonka avulla juhlimme lionien antaman palvelun 100 vuotta. Klubeja haastetaan järjestämään vähintään yksi

Lisätiedot

Hallituksen jäsenillä, paitsi piirikuvernöörillä, ei ole äänioikeutta, ellei piirin säännössä ja ohjesäännöissä ole toisin määrätty.

Hallituksen jäsenillä, paitsi piirikuvernöörillä, ei ole äänioikeutta, ellei piirin säännössä ja ohjesäännöissä ole toisin määrätty. Luku 3 PIIRIHALLINTO Piirikuvernöörit ovat hyvin kiireisiä. He saavat paljon postia ja heidän tulee täyttää kuukausittain matka- ja toimistokululaskut sekä osallistua klubikokouksiin. Nämä ja muut tehtävät

Lisätiedot

Lionsklubin mallisäännöt Sivu 1 (5)

Lionsklubin mallisäännöt Sivu 1 (5) Lionsklubin mallisäännöt Sivu 1 (5) LIONS CLUB RY SÄÄNNÖT (MALLI) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lions Club r.y. Sen kotipaikka on. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi. 2. Tarkoitus Klubin

Lisätiedot

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 IPDG Kalevi Sillanpää 21.4.2016 1 Valmennuksen sisältö, kevät 2016 1. Valmistautuminen presidentin tehtävään Presidentin rooli johtajana, lionismin arvot,

Lisätiedot

LUKU XI RAHA-ASIAT. Sijoitussääntöjen ulkopuolelle jäävissä tapauksissa sijoituspäätösten tekemiselle tarvitaan hyväksynnät seuraavanlaisesti:

LUKU XI RAHA-ASIAT. Sijoitussääntöjen ulkopuolelle jäävissä tapauksissa sijoituspäätösten tekemiselle tarvitaan hyväksynnät seuraavanlaisesti: LUKU XI RAHA-ASIAT A. JÄRJESTÖN VAROJEN INVESTOINTI Järjestön sijoituspäätökset perustuvat hallituksen hyväksymiin sijoitussuunnitelmiin Yleisrahastosta (General Fund) ja Hätäapurahastosta (Emergency Fund).

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 2 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)... 1 SÄÄNNÖT... 1 NIMI... 3 JÄSENET...

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

D107-I PIIRIKOKOUS

D107-I PIIRIKOKOUS D107-I PIIRIKOKOUS 25.4.2015 PÖYTÄKIRJA Aika: 25.4.2015 klo 12:45-15:47 Paikka: Kokkokankaan seurakuntakeskus, Kissaojantie 12 Kempele Läsnä: Liite 1, klubien valtakirjat, 36 kpl. Edellisen piirikokouksen

Lisätiedot

Säätiömme LCIF- Ystävyyssuhteemme LCIF piirikoordinaattori Aarne Kivioja. Alue PNAT marraskuu 2012

Säätiömme LCIF- Ystävyyssuhteemme LCIF piirikoordinaattori Aarne Kivioja. Alue PNAT marraskuu 2012 Säätiömme LCIF- Ystävyyssuhteemme LCIF piirikoordinaattori Aarne Kivioja Alue PNAT marraskuu 2012 Kolme tarkastelutapaa Mitä varoja olemme keränneet ja mihin LCIF:n kampanjoihin? Mitä tukea LCIF:ltä voisi

Lisätiedot

YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ LIONS CLUBS INTERNATIONALIN HALLITUKSEN KOKOUS CHICAGO, ILLINOIS, USA LOKAKUUTA 2003

YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ LIONS CLUBS INTERNATIONALIN HALLITUKSEN KOKOUS CHICAGO, ILLINOIS, USA LOKAKUUTA 2003 YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ LIONS CLUBS INTERNATIONALIN HALLITUKSEN KOKOUS CHICAGO, ILLINOIS, USA 17.-21. LOKAKUUTA 2003 SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin vakuutusseminaari v. 2004 Detroitin/Windsorin

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SAN FRANCISCO, KALIFORNIA, USA huhtikuuta, 2012

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SAN FRANCISCO, KALIFORNIA, USA huhtikuuta, 2012 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SAN FRANCISCO, KALIFORNIA, USA 13-17. huhtikuuta, 2012 SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 1. Myönnettiin valtaoikeudet Sääntö- ja

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas Symposiumin yleiskatsaus Lioneilla on pitkä perinne maailman lasten auttamiseksi olosuhteissa, joissa he kärsivät köyhyydestä, kodittomuudesta, nälästä,

Lisätiedot

LUKU III HALLITUS. Pöytäkirjojen tiivistelmät käännetään järjestön virallisille kielille.

LUKU III HALLITUS. Pöytäkirjojen tiivistelmät käännetään järjestön virallisille kielille. LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset a. Muistiinpanot: Yksi tai useampi pöytäkirjanpitäjä laativat pöytäkirjat jokaisessa hallituksen kokouksissa tai se tehdään jollain

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin (GLT-MD) vaatimukset (sivu 3), voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea tiedot

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

A. Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä maailman kaikkien kansojen kesken.

A. Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä maailman kaikkien kansojen kesken. LIONS CLUB VANTAA/KAIVOKSELA SÄÄNNÖT 1 (7) 1. Nimi ja kotipaikka 2. Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Lions Club Vantaa/Kaivoksela r.y. Sen kotipaikka on Vantaa. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi.

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut piirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan tiedot viran vastuista

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.11.2014 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen 23.11.2014 ARS koulutus 2 Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä

Lisätiedot

Lionstoiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Pääsihteeri Markus Flaaming

Lionstoiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Pääsihteeri Markus Flaaming Lionstoiminnan perusta, organisaatio ja arvot Pääsihteeri Markus Flaaming Lionstoiminnan perusta Melvin Jones 1917 Järjestömme perustajan Melvin Jonesin ajatuksissa rupesivat jo aikaisin kysymykset askarruttamaan

Lisätiedot

LUKU XIX PR-TOIMINTA

LUKU XIX PR-TOIMINTA LUKU XIX PR-TOIMINTA A. JULKAISUT 1. PR- ja viestintäjaoston (Public Relations and Communications Division) tulee tuottaa ja järjestää saatavaksi joko järjestön virallisilla verkkosivuilla tai klubitarvikkeiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen geoteknillinen yhdistys - Finlands geotekniska förening r.y. Finnish Geotechnical Society

Suomen geoteknillinen yhdistys - Finlands geotekniska förening r.y. Finnish Geotechnical Society SGY Säännöt 1(5) Suomen geoteknillinen yhdistys - Finlands geotekniska förening r.y. Finnish Geotechnical Society SÄÄNNÖT 1 $ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen geoteknillinen yhdistys

Lisätiedot

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät piirin GLT-koordinaattorin (GLT-D) vaatimukset, voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea vastuista ja vaatimuksista, täyttää hakemus

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ 18.2.2016 SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Satelliittiklubi voisi olla yksi toimiva ratkaisu lisätä jäsenmääräämme, varsinkin nuorten jäsenten määrää. S-klubin perustamiseen tarvitaan minimissään 8

Lisätiedot

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja Piirikuvernööri Heikki Saarinen Sinun.. Kyvykkyytesi ja kehityshalusi on huomattu, siksi olen valinnut juuri Sinut omaan piirihallitukseeni Tehtävä on vaativa

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 2: Lohkon puheenjohtaja lohkon hallintojohtajana TYÖKIRJA Tässä moduulissa keskitytään lohkon puheenjohtajan rooliin lohkon hallintojohtajana.

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Säveltäjät ry, ruotsiksi Finlands Tonsättare rf, englanniksi Society of Finnish Composers. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Arne Ritari säätiö rs.

Arne Ritari säätiö rs. Arne Ritari säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 18.8.2012 www.lions.fi/ar-saatio Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Olla olevat säännöt ovat niin sanotut mallisäännöt. Yhdistys voi tehdä muutoksia, esimerkiksi kohtaan, 3. Yhdistyksen toiminta. Pykälään voi lisätä minkälaista toimintaa yhdistys ylläpitää ja poistaa kohtia

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

Espoon Kipparit ry:n säännöt

Espoon Kipparit ry:n säännöt Espoon Kipparit ry:n säännöt I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Espoon Kipparit ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. II TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN 2 Yhdistyksen tarkoituksena on: - lisätä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Hyväksytty klubikokouksessa LIONS CLUB KUOPIOPÄIVÄRANTA RY SÄÄNNÖT

Hyväksytty klubikokouksessa LIONS CLUB KUOPIOPÄIVÄRANTA RY SÄÄNNÖT Hyväksytty 13.04.2016 klubikokouksessa LIONS CLUB KUOPIOPÄIVÄRANTA RY SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lions Club Kuopio/Päiväranta ry Sen kotipaikka on Kuopio Yhdistystä nimitetään jäljempänä

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

Klubivirkailijoiden täydennyskoulutus

Klubivirkailijoiden täydennyskoulutus Klubivirkailijoiden täydennyskoulutus Meri-Karina 10.10.2013 2013-10-19 1 2013-2014 We serve Me palvelemme Vi Hjälper Seuraa unelmaasi Följ din dröm Yhdessä tekemällä tavoitteisiin! Tillsammans når vi

Lisätiedot

Sihteerin avaintehtävät

Sihteerin avaintehtävät SIHTEERIN OPAS Sihteerin avaintehtävät 1. Toimia presidentin oikeana kätenä sekä hallituksen että klubikokouksissa. 2. Liiton jäsenrekisterin ylläpito. (uudet jäsenet, eroavat jäsenet, jäsenten yhteystietojen

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRITIIMI. Piirikuvernööri. Luku 1

PIIRIKUVERNÖÖRITIIMI. Piirikuvernööri. Luku 1 Luku 1 PIIRIKUVERNÖÖRITIIMI Tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa ihmisiltä vaaditaan perheen, työasioiden ja vapaaehtoisvirkojen yhä tehokkaampaa yhteensovittamista. Vaikka piirikuvernöörin rooli

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen. Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen

Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen. Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen Valloitamme uusia vuoria - Tue nuorta itsenäisyyteen Lions Clubs International District 107-I-Finland

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. Suomen Kristillisdemokraatit (KD)- Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. XXVII PUOLUEKOKOUKSEN ESITYSLISTA 18.-19.5.2007 PUOLUEHALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET SÄÄNTÖJEN 10 :N MUKAISEEN ESITYSLISTAAN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

Piirin 107-G toimintasuunnitelma

Piirin 107-G toimintasuunnitelma Luovuta Isänmaasi Onnellisempana Nousevalle Sukupolvelle LIONS-JÄRJESTÖN TUNNUS: We serve. Me palvelemme. LIONS-JÄRJESTÖN TOIMINTA-AJATUS (missio) (lions-vuosikirja/liiton sivut) LIONS-JÄRJESTÖN TAVOITETILA

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

LUKU XI RAHA-ASIAT. Sijoitussääntöjen ulkopuolelle jäävissä tapauksissa sijoituspäätösten tekemiselle tarvitaan hyväksynnät seuraavanlaisesti:

LUKU XI RAHA-ASIAT. Sijoitussääntöjen ulkopuolelle jäävissä tapauksissa sijoituspäätösten tekemiselle tarvitaan hyväksynnät seuraavanlaisesti: LUKU XI RAHA-ASIAT A. JÄRJESTÖN VAROJEN INVESTOINTI Järjestön sijoituspäätökset perustuvat hallituksen hyväksymiin sijoitussuunnitelmiin Yleisrahastosta (General Fund) ja Hätäapurahastosta (Emergency Fund).

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

LIONS CLUB VANTAA/HELSINGE RY:N SÄÄNNÖT

LIONS CLUB VANTAA/HELSINGE RY:N SÄÄNNÖT LIONS CLUB VANTAA/HELSINGE RY:N SÄÄNNÖT 7.6.2010 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lions Club Vantaa/Helsinge ry. Sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi.

Lisätiedot

KLUBISIHTEERI lyhyt versio

KLUBISIHTEERI lyhyt versio KLUBISIHTEERI lyhyt versio Materiaali on Power Point-muodossa osoiteessa: WWW.lions.fi Jäsenkeskus Tietoluola Koulutusmateriaalit PowerPoint -esitykset 1 Sihteerin tehtävät Valmistelut ennen toimintakautta

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

TAMPEREEN LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTISEURA TLK RY. SÄÄNNÖT

TAMPEREEN LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTISEURA TLK RY. SÄÄNNÖT TAMPEREEN LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTISEURA TLK RY. SÄÄNNÖT SISÄLLYS I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 4 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 4 2. Seuran tarkoitus 4 3. Seuran tehtävät 4 4. Seuran toiminnan edellytykset

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Johdanto 1 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11 II Perustaminen 13 1. Lähtökohdat 13 1.1.

Lisätiedot

LUKU V KLUBIT. 1. Jokaisella perustamiskirjan saaneella klubilla on seuraavat velvollisuudet:

LUKU V KLUBIT. 1. Jokaisella perustamiskirjan saaneella klubilla on seuraavat velvollisuudet: LUKU V KLUBIT A. PERUSTETUN KLUBIN VELVOLLISUUDET 1. Jokaisella perustamiskirjan saaneella klubilla on seuraavat velvollisuudet: a. Pitää säännöllisiä kokouksia tai tilaisuuksia. b. Ellei toisin määrätty

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Säännöt. Design Forum Finland Suomen Taideteollisuusyhdistys Konstflitföreningen i Finland ry

Säännöt. Design Forum Finland Suomen Taideteollisuusyhdistys Konstflitföreningen i Finland ry 21.12.2016 Säännöt Design Forum Finland Suomen Taideteollisuusyhdistys Konstflitföreningen i Finland ry SÄÄNNÖT 2/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys Konstflitföreningen

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Hyväksytty Patentti ja rekisterihallituksen päätöksellä Dnro 2010/507763S

SÄÄNNÖT Hyväksytty Patentti ja rekisterihallituksen päätöksellä Dnro 2010/507763S LIONS CLUB SAVONLINNA/SÄÄMINKI R.Y. SÄÄNNÖT Hyväksytty Patentti ja rekisterihallituksen päätöksellä 04.08.2011 Dnro 2010/507763S 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lions Club Savonlinna/Sääminki

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja 27.5.2015 esittäjän etunimi sukunimi 2 Jäsenjohtajan avainalueet Lionsklubin virallinen virkailija, joka

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen nimi on Suomen Ringettevalmentajat SRiV ry, sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on koko Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Excursioryhmän yleiset säännöt, EXCU-2012

Excursioryhmän yleiset säännöt, EXCU-2012 Excursioryhmän yleiset säännöt, EXCU-2012 I Soveltaminen 1 Tätä sääntöä sovelletaan TTYY:n alaisiin excursioryhmiin. II Ryhmän jäsenet 2 Ryhmän jäseniä ovat perustamiskokouksessa hyväksytyt jäsenet. 3

Lisätiedot

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ - SYNTYI 7.3.1906 ARNE RITARI - VAIKUTTI SUOMEN 1.LIONSKLUBIN LC HELSINKI/HELSINGFORS 14.8.1950 PERUSTAMISEEN. ARNE RITARI - SÄÄTIÖ PERUSTETTU KUVERNÖÖRINEUVOSTON PÄÄTÖKSELLÄ 1986 TARKOITUS TUKEA JA EDISTÄÄ

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

LUKU XXII XXIII NUORISO-OHJELMAT. ARTIKLA I Nimi. Tämän organisaation nimi on leoklubi. ARTIKLA II Tarkoitus

LUKU XXII XXIII NUORISO-OHJELMAT. ARTIKLA I Nimi. Tämän organisaation nimi on leoklubi. ARTIKLA II Tarkoitus LUKU XXII XXIII NUORISO-OHJELMAT A. LEOKLUBIN MALLISÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNTÖ ARTIKLA I Nimi Tämän organisaation nimi on leoklubi ARTIKLA II Tarkoitus Edistää paikkakunnan nuorten keskuudessa palvelutoimintaa,

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot