TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS NEW DELHI, INTIA 27. SYYSKUUTA 1. LOKAKUUTA, 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS NEW DELHI, INTIA 27. SYYSKUUTA 1. LOKAKUUTA, 2007"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS NEW DELHI, INTIA 27. SYYSKUUTA 1. LOKAKUUTA, 2007 SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin päätöslauselma raportoitavaksi vuoden 2008 kansainvälisessä vuosikongressissa kansainvälisten sääntöjen ja ohjesääntöjen sääntölausekkeiden uudelleenjärjestämiseksi kuten on kuvattu liitteessä A, josta tullaan julkaisemaan kopiot kaikille lioneille ja liittämään kopio myös virallisiin muutosehdotuksiin. 2. Hyväksyttiin päätöslauselma raportoitavaksi vuoden 2008 kansainvälisessä vuosikongressissa muutoksesta luvun IV, pykälien 1 ja 6 koskien kansainvälisten sääntöjen ja luvun VI, pykälän 3 koskien kansainvälisiä ohjesääntöjä, executive administrator työnimikkeen korvaamisesta executive director nimikkeellä (suomenkielen osalta pääjohtaja nimike säilyy). VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA 1. Vakiinnutettiin vuoden 2008 Bangkokin kv. kongressin per diem päiväraha valtakirjan tarkastustoimikunnan jäsenille, piirikuvernööreille tuleville piirikuvernööreille ja päämajan henkilökunnalle. 2. Valtuutettiin vuosikongressitoimikunta asettamaan vuosittainen viimeinen ilmoittautumispäivämäärä hotellivarauksille. PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin 219 klubin perustamiskirjan peruutus (1406 jäsentä). 2. Hyväksyttiin piirijaon muutosehdotukset MD 17:ssa (Kansas, USA); MD 26 (Missouri, USA); MD 30 (Mississippi, USA); and MD 31 (North Carolina, USA). 3. Hyväksyttiin vaatimukset: - Erinomaisen piirikuvernöörin palkinnolle (entinen 100% piirikuvernöörin palkinto) - Erinomaisen alueen puheenjohtajan palkinnolle (uusi palikinto) - Erinomaisen lonhkon puheenjotajan palkinnolle (uusi palkinto) - Erinomaisen klubipresidentin palkinnolle 4. Tehtiin muutos piirijaon sääntöihin, asettamalla uusi aikaraja piirin tilien selvittelyä varten. Aikaraja muutettiin toukokuun 31. päivästä kesäkuun 30. päivään sitä toimivuotta jona uuden piirijaon muutosehdotus on toimitettu hallituksen hyväksytettäväksi. 1

2 TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin kokovuoden ensimmäisen neljännesvuoden ennuste, joka on ylijäämäinen. 2. Hyväksyttiin päätös entisten piirikuvernöörien kulukorvausten hyväksymisestä 120 päivän kuluessa kulujen aiheutumisesta, lieventävien asianhaarojen vallitessa. 3. Hyväksyttiin seuraavien jäsenten jatkaminen työryhmässä toimivuonna. Entinen kansainvälinen presidentti A.P. Singh, hallituksen jäsen Kansainvälnen johtaja Toru Tanino Kansainvälinen johtaja Sung-Gyun Choi Entinen kansainvälinen johtaja Robert Eichhorn Entinen kansainvälinen johtaja Philippe Soustelle 4. Muutettiin klubien lakkauttamisen uudistettua sääntöä tarkentamaan, että tietyillä maantieteellisillä alueilla sijaitsevia klubeja voidaan suojella lakkauttamiselta mikäli katsotaan tarpeelliseksi. 5. Hyväksyttiin pieniä muutoksia talon sääntöihin kappaleessa XXII, hallituksen säännöt. 6. Hyväksyttiin pieni muutos talon sääntöihin, kappaleessa XII, hallituksen säännöt LCIF -TOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin USD suuruinen aloitussumma CSFII varoihin Russell Investment Group tilillä, ja opastettiin henkilökuntaa muokkaamaan summaa 30. syyskuuta 2007 lahjoitus- ja sijoitustulosten mukaisesti. 2. Hyväksyttiin humanitaaristen (ei-ennaltamäärättyjen) apurahojen käytön säännöt 3. Otettiin vastaan LCIF toiminnankehityksen katsauksen löydöt ja kehoitetaan henkilökuntaa niiden perusteella, ja CCS:n avustuksella, valmistelemaan yksityiskohtaisen soveltuvuus- ja toimeenpanosuunnitelman 4. Hyväksyttiin USD12 miljoonan suuruisen tilapäisluoton myöntäminen toimivuoden SightFirst apurahahyväksymisiin. 5. Varattiin USD suuruinen summa LCIF budjetista Global Elimination of Trachoma allianssille vuoteen 2020 (GET 2020) asti. 6. Hyväksyttiin CSFII:n hankkeiden seurantasuunnitelma. 7. Myönnettiin USD suuruinen apuraha Lions-Special Olympics Opening Eyes ohjelmalle yhden vuoden pituiseen toimintaan. 2

3 8. Hyväksyttiin USD suuruinen apuraha tekniseen avustukseen Core 4 esikoululaisten näöntarkastusohjelmalle yhdeksi vuodeksi. 9. Hyväksyttiin 50 tavallista, kansainvälistä ja Core 4 -apurahaa yhteensä USD arvosta. 10. Otettiin käsittelyyn neljä apurahahakemusta. 11. Hyväksyttiin muutosehdotus hallituksen sääntökokoelmaan poistaa viitteet varsinaisiin nimiin ja vaihtaa tilalle työnimikkeet LCIF sijoitustilien allekirjoittajia koskevassa osuudessa. JOHTAJUUSKOULUTUSTOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin 2008 tulevien piirikuvernöörien seminarin suunnitelma, mukaanlukien ryhmänjohtajanimitykset, opinto-ohjelma ja aikataulu. 2. Hyväksyttiin apurahan myöntäminen tukemaan korkeampaa alueellista lionien johtajuuskoulutus instituuttia moninkertaispiirissä Hyväksyttiin apurahan myöntäminen tukemaan moninkertaispiiri 202:n johtajuusvalmennusta lioneille Eteläisen Tyynenmeren Saarilla. 4. Hyväksyttiin apurahan, jonka ei tule ylittää 2000, myöntäminen tukemaan kolmetasoista koulutusohjelmaa piirissä 335-A 5. Hyväksyttiin pieni muutos talonsääntöihin hallituksen sääntökokoelman kappaleessa XIV PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA 1. Valtuutettiin LCI:n brändin suunnittelu and markkinointiviestintä-aloitteen toimeenpano, jonka kulut ovat USD650,000. Varoilla aijotaan: kehittää ja jakaa LCI:n uudella brändilla ja imagolla varustettuja materiaaleja, LCI:n internetsivustojen sekä THE LION -lehden ulkoasun uudelleensuunnitteleminen, sekä koko järjestön kattavan ylpeyden vahvistamiskampanjan järjestäminen vuoteen mennessä. Kampanjan nimi on alustavasti Tähän tarvitaan lion. 2. Hyväksyttiin työryhmän muodostaminen tarkastamaan LCI/LCIF tilintarkastus toimikunnan perustaminen, mukaanlukien nykyisen toimikunnan kokoonpano ja laajuus. 3. Hyväksyttiin LCI:n uusi näkemys ja muutettiin toiminta-ajatusta seuraavanlaisesti: Näkemys: Toimia globaalina johtajana yhteisö- ja humanitaarisessä palvelussa. Toiminta-ajatus: 3

4 Valtuuttaa ja tehdä mahdolliseksi vapaaehtoisille palvella paikkakuntiaan ja yhteisöjään, niiden humanitaaristen tarpeiden mukaan, rohkaista rauhaan ja edistää kansainvälistä ymmärrystä lionsklubien välityksellä. 4. Hyväksyttiin erityisen satavuotissuunnittelutoimikunnan perustaminen ja kokoonpano. Toimikunta tulee avustamaan hallitusta järjestön 100-vuotisjuhlavuoden suunnittelussa, vuodelle JÄSENKEHITYSTOIMINTA 1. Hyväksyttiin alustava toimintasuunnitelma Itä-Euroopan jäsenyyskasvua varten sekä siihen kohdistetut varat USD kehitystoiminnan jatkamiseen ja suunnitelman toimeenpanemiseen tarkoitetuista varoista 2. Tehtiin korjauksia hallituksen sääntökokoelmaan lisäämällä siihen viitteet Montenegron Tasavaltaan ja korvataan Serbia ja Montenegro termillä Serbian Tasavalta. Tämä lisää hyväksyttyjen maiden määrän 201:een. PR-TOIMIKUNTA 1. Kohdistettiin uudelleen USD moninkertaipiirien apurahabudjetista brändin imago kampanjaa varten. 2. Perustettiin virallisesti THE LION lehti Sri Lankaan. 3. Valtuutettiin Lion lehden toimittajien konferenssi toimivuodelle Myönnettiin USD stipendi Melvin Jones muistomerkin kunnostukseen Arizonassa. 5. Myönnettiin USD 1000 arvoinen stipendi Melvin Jones hautamuistomerkin kunnostamiseen. 6. Myönnettiin USD arvoinen lisä-apuraha PR-budjettiin mainostustarkoituksiin. 7. Säilytettiin Campaign SightFirst II Kansalliset/Monikansalliset Koordinaattorit Entisten Kansainvälisten Johtajien ja Kuvernöörineuvoston Puheenjohtajien välillä, aikaisemmuusjärjestyksessä. PALVELUAKTIVITEETIT 1. Hyväksyttiin ja otettiin käyttöön perustoimintastandardit lionien silmälasien keräyskampanjaa varten. Säännöt astuivat voimaan lokakuun 1. päivä, Hyväksyttiin 13:n piirin apuraha-anomukset alueellista leokonferenssia varten. 3. Hyväksyttiin14:n piirin apuraha-anomukset lasten maailmanlaajuista symposiumia varten. 4

5 Lisätietoja yllämainituista kansainvälisen hallituksen päätöksistä saat vierailemalla LCI:n verkkosivuilla osoitteessa tai ottamalla yhteyden kansainväliseen päämajaan numeroon VIIMEINEN VERSIO MUOKATTU LOKAKUUN 11.,

6 KANSAINÄLISET SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT ESITETTY UUDELLEENJÄRJESTYS EXHIBIT A PAGE 1 of 3 Seuraava esitetty muutos kansainvälisiin sääntöihiin ja ohjesääntöihin koskien sääntölausekkeiden uudelleenjarjestämistä tullaan esittämään äänestettäväksi delegaatioiden kesken vuoden 2008 kansainvälisessä kongressissa. Vasemman puoleinen kolumni osoittaa ehdotetun uuden järjestyksen. Oikean puoleinen kolumni viittaa kyseisen lausekkeen sijaintiin vuoden 2007 säänöissä ja ohjesäännöissä. Tämä ehdotus ei sisällä muutoksia sääntöjen ja ohjesääntöjen sisältöön. Muutoksen hyväksyntään tarvitaan kaksikolmasosan äänienemmistö. Ehdotettu muutos Säännöt ja ohjesäännöt SÄÄNTÖ LUKU I - Nimi LUKU II - Tarkoitukset SÄÄNTÖ LUKU I "Name, Slogan and Motto", Kappale1 "Name" LUKU II LUKU III - Jäsenyys LUKU III, Kappale 1 "Jäseniä ovat klubit" LUKU IV - Nimi, tunnus ja muut tunnusmerkit LUKU I and LUKU X Kappale 1 - Tunnus LUKU X, Kappale 2 "Järjestön tunnus" Kappale 2 - Nimen ja tunnuksen käyttö LUKU X, Kappale 3 Kappale 3 - Värit LUKU X, Kappale 1 "Järjestön värit" Kappale 4 - Iskulause LUKU I, Kappale 2 Kappale 5 - Tunnuslause LUKU I, Kappale 3 LUKU V - Virkailijat ja Kansainvälinen Hallitus LUKU IV and LUKU V Kappale 1 - Virkailijat LUKU IV, Kappale 1 Kappale 2 - Jäsenvaatimus / Edustajuus LUKU IV, Kappale 2 Kappale 3 - Kansainvälisen hallituksen kokoonpano ja vaali kansainvälisten vaalipiirien mukaan LUKU IV, Kappale 4 "Kansainvälisen hallituksen kokoonpano ja vaali" Kappale 4 - Vaali, virkakausi, avoimet virat LUKU IV, Kappale 3 Kappale 5 - Hallituksen toimioikeus LUKU V, Kappale 1 Kappale 6 - Kokoukset LUKU V, Kappale 2 Kappale 7 - Edustajien äänioikeus LUKU IV, Kappale 5 Kappale 8 - Korvaus LUKU IV, Kappale 6 Kappale 9 - Erottaminen LUKU IV, Kappale 7 LUKU VI - Kansainväliset vuosikongressit ja edustajat LUKU VI "Kansainväliset vuosikongressit" Kappale 1 - Aika ja paikka LUKU VI, Kappale 1 Kappale 2 - Oikeus edustajiin LUKU VI, Kappale 2 Kappale 3 - Edustajien äänioikeus LUKU VI, Kappale 3 Kappale 4 - Päätösvaltaisuus LUKU VI, Kappale 4 Kappale 5 - Valtakirjalla äänestäminen LUKU VI, Kappale 5 LUKU VII - Piiriorganisaatiot LUKU VII LUKU VIII - Klubit LUKU III "Jäsenyys" Kappale 1 - Klubien perustaminen LUKU III, Kappale 2 "Valtuus perustaa klubeja" Kappale 2 - Kelpoisuus klubin jäseneksi LUKU III, Kappale 3 NOTE: The LEFT column contains the proposed reorganization and the RIGHT column contains references to where the proposed sections are presently located.

7 Ehdotettu muutos Säännöt ja ohjesäännöt LUKU IX - Maksut ja jäsenmaksut LUKU VIII Kappale 1 - Jäsenilmoitukset LUKU VIII, Kappale 1 Kappale 2 - Puolivuosittainen jäsenmaksu LUKU VIII, Kappale 2 Kappale 3 - Viivästyskorko LUKU VIII, Kappale 3 LUKU X - Hätävararahasto LUKU IX Kappale 1 - Hätävararahaston määritelmä LUKU IX, Kappale 1 Kappale 2 - Rahaston pääoma LUKU IX, Kappale 2 Kappale 3 - Rahaston hoito LUKU IX, Kappale 3 LUKU XI - Amendments LUKU XI Kappale 1 - Muutostoimenpide LUKU XI, Kappale 1 Kappale 2 - Ilmoitus LUKU XI, Kappale 2 EXHIBIT A PAGE 2 of 3 OHJESÄÄNNÖT LUKU I - Nimi ja tunnus OHJESÄÄNNÖT LUKU IX, Kappale 1 "Järjestön nimi, tunnus ja muut logot" LUKU II - Kansainvälisen hallituksen vaalit LUKU III "Vaalit" Kappale 1 - Kansainvälisen kongressin vaalit LUKU III, Kappale 1 "Kansainvälisen hallituksen vaalit Kappale 2 - Vaatimukset toiseksi varapresidenttiehdokkaaksi LUKU III, Kappale 2 Kappale 3 - Vaatimukset ehdookkaaksi kansainväliseksi johtajaksi LUKU III, Kappale 3 Kappale 4 - Ehdokkaiden kannatus ja kannatustodistus -vaatimukset LUKU III, Kappale 5 Kappale 5 - Edustus LUKU III, Kappale 6 Kappale 6 - Kansainvälinen ehdollepanotoimikunta LUKU III, Kappale 8 LUKU III - Virkailijoiden tehtävät LUKU VI "Kansainvälisten virkailijoiden ja muiden tehtävät" Kappale 1 - Presidentti LUKU VI, Kappale 1 Kappale 2 - Vara-President LUKU VI, Kappale 2 Kappale 3 - Hallintovirkailijat LUKU VI, Kappale 3 LUKU IV - Kansainvälisen hallituksen toimikunnat LUKU VII Kappale 1 - Pysyvät toimikunnat LUKU VII, Kappale 1 Kappale 2 - Valtakirjojen tarkastus, menettelytapa, päätös ja vaalilautakunta LUKU VII, Kappale 2 Kappale 3 - Erityis- tai ad hoc -toimikunnat LUKU VII, Kappale 3 Kappale 4 - Puheenjohtaja, avoimet virat LUKU VII, Kappale 4 Kappale 5 - Nimitysten rajoitus LUKU VII, Kappale 5 LUKU V - Kansainvälisen hallituksen kokoukset LUKU V "Meetings" Kappale 1 - Sääntömääräiset kokoukset LUKU V, Kappale 1 "Kansainvälisen hallituksen sääntömääräiset kokoukset" Kappale 2 - Ylimääräiset kokoukset LUKU V, Kappale 2 Kappale 3 - Asioista päättäminen kirjeitse LUKU V, Kappale 3 Kappale 4 - Päätösvaltaisuus LUKU V, Kappale 4 Kappale 5 - Työvaliokunta LUKU V, Kappale 5 NOTE: The LEFT column contains the proposed reorganization and the RIGHT column contains references to where the proposed sections are presently located.

8 Ehdotettu muutos Säännöt ja ohjesäännöt EXHIBIT A PAGE 3 of 3 LUKU VI - Vuotuinen kansainvälinen kongressi LUKU IV Kappale 1 - Kansainvälisen hallituksen valta vuosikongressin suhteen LUKU IV, Kappale 1 Kappale 2 - Virallinen kutsu LUKU IV, Kappale 2 Kappale 3 - Kongressin virkailijat LUKU IV, Kappale 3 Kappale 4 - Piirikuvernööri - Kongressiin osallistumiskulut LUKU IV, Kappale 4 LUKU VII - Kansainväliset tilit LUKU IX "Erilaisia säännöksiä" Kappale 1 - Tilintarkastus LUKU IX, Kappale 2 Kappale 2 - Jäädytetyt varat LUKU IX, Kappale 3 LUKU VIII - District Organization LUKU II Kappale 1 - Toimivlta piirien muodostamiseksi LUKU II, Kappale 1 Kappale 2 - Piirin vähimmäisvaatimukset LUKU II, Kappale 2 Kappale 3 - Piirijaon muutos LUKU II, Kappale 3 Kappale 4 - Kuvernöörineuvosto LUKU II, Kappale 4 Kappale 5 - Moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston valta LUKU II, Kappale 5 Kappale 6 - Piirihallitus LUKU II, Kappale 6 Kappale 7 - Hallituksen kokoukset LUKU II, Kappale 7 LUKU IX - Piiri/vuosikokous ja vaalit LUKU II, LUKU III and LUKU V Kappale 1 - Piiri (Yksittäis-, ala- and moninkertaispiiri) vuosikokoukset LUKU V, Kappale 6 Kappale 2 - Piiri/vuosikokousten valta LUKU V, Kappale 7 Kappale 3 - Klubin edustajakaava LUKU V, Kappale 8 Kappale 4 - Vaatimukset piirikuvernööriehdokkaaksi LUKU III, Kappale 4 Kappale 5 - Piirin menettelytapavaatimukset LUKU III, Kappale 7 "Piirin ehdokkuusvaatimukset" Kappale 6 - Piirikuvernöörin/Varapiirikuvernöörin vaalit LUKU III, Kappale 9 "Piirikuvernöörin/Varapiirikuvernöörin vaalit" Kappale 7 - Vaalin ratkaisu äänten mennessä tasan LUKU III, Kappale 10 Kappale 8 - Piirikokouksen raportit LUKU II, Kappale 8 LUKU X - Piirivirkailijoiden tehtävät LUKU VI "Kansainvälisten virkailijoiden ja muiden tehtävät" Kappale 1 - Moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston puheenjohtaja LUKU VI, Kappale 4 Kappale 2 - Piirivirkailijat LUKU VI, Kappale 5 LUKU XI - Jäsenyys LUKU I "Jäsenyys" Kappale 1 - Klubin perustaminen LUKU I, Kappale 1 Kappale 2 - Klubin nimi LUKU I, Kappale 2 Kappale 3 - Hakemusmenettely LUKU I, Kappale 3 Kappale 4 - Klubin velvollisuudet LUKU I, Kappale 4 Kappale 5 - Status Quo/Perustamiskirjan peruuttaminen LUKU I, Kappale 5 Kappale 6 - Klubin eroaminen LUKU I, Kappale 6 Kappale 7 - Jäsenluokat LUKU I, Kappale 7 Kappale 8 - Jäsenyys kahdessa klubissa LUKU I, Kappale 8 LUKU XII - Käsittelyjärjestyksestä ja menettelytapoja koskevat säännöt LUKU IX, Kappale 5 "Käsittelyjärjestyksestä ja menettelytapoja koskevat säännöt" LUKU XIII - Muutokset LUKU VIII and LUKU IX Kappale 1 - Muutostoimenpide LUKU VIII, Kappale 1 Kappale 2 - Ilmoitus LUKU VIII, Kappale 2 Kappale 3 - Voimaantulopäivä LUKU IX, Kappale 4 NOTE: The LEFT column contains the proposed reorganization and the RIGHT column contains references to where the proposed sections are presently located.

SISÄLLYSLUETTELO LUKU I PALVELU

SISÄLLYSLUETTELO LUKU I PALVELU SISÄLLYSLUETTELO LUKU I PALVELU Esittely...A. Määritelmät...B. Palvelurakenne...C. Tunnusomaisten palveluprojektien arvioinnit...d. Ehdotukset uusista tunnusomaisista palveluprojekteista...e. LUKU II -

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS HAMPURI, SAKSA 30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS HAMPURI, SAKSA 30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS HAMPURI, SAKSA 30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Käsiteltiin Grant Thorntonin ilmoittamat tulokset

Lisätiedot

YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ BOSTON, MASSACHUSETTS, USA KESÄKUUTA 2006

YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ BOSTON, MASSACHUSETTS, USA KESÄKUUTA 2006 SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ BOSTON, MASSACHUSETTS, USA 24 29. KESÄKUUTA 2006 1. Hylättiin piirikuvernööriä koskeva valitus piirissä 324-C2 (Intia) ja julistettiin lion Dr. Nandan

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SCOTTSDALE, ARIZONA, USA 5.-8. LOKAKUUTA 2014

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SCOTTSDALE, ARIZONA, USA 5.-8. LOKAKUUTA 2014 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SCOTTSDALE, ARIZONA, USA 5.-8. LOKAKUUTA 2014 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Lions Clubs Internationalin ja Lions Clubs International

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LUKU I AKTIVITEETIT LUKU II - HALLITUKSEN TOIMIKUNNAT

SISÄLLYSLUETTELO LUKU I AKTIVITEETIT LUKU II - HALLITUKSEN TOIMIKUNNAT SISÄLLYSLUETTELO LUKU I AKTIVITEETIT Näkemys tavoitteestamme...a. Näkemys tehtävästämme...b. LCI:n hyväksytyt palveluohjelmat...c. Näönsuojelu ja yhteistyö sokeiden kanssa...d. Terveys- ja hyvinvointipalvelut...e.

Lisätiedot

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO MERKKIPAALUJA 1917 Järjestö perustettiin USA:ssa 1920 Järjestöstä tuli kansainvälinen, kun Kanadaan perustettiin ensimmäinen klubi 1931

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS WIEN, ITÄVALTA 18 21. MAALISKUUTA, 2008

TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS WIEN, ITÄVALTA 18 21. MAALISKUUTA, 2008 KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS WIEN, ITÄVALTA 18 21. MAALISKUUTA, 2008 SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin päätöslauselma raportoitavaksi vuoden 2008 kansainvälisessä vuosikongressissa,

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

Kansainvälinen Lionsklubien järjestö KANSAINVÄLINEN

Kansainvälinen Lionsklubien järjestö KANSAINVÄLINEN Kansainvälinen Lionsklubien järjestö Sääntö ja ohjesäännöt KANSAINVÄLINEN Muutettu 30. kesäkuuta 2015 Lions Clubs International TAVOITTEET ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Käsiteltiin tilintarkastusta koskevat suunnitelmat koskien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LUKU I - AKTIVITEETIT

SISÄLLYSLUETTELO LUKU I - AKTIVITEETIT SISÄLLYSLUETTELO LUKU I - AKTIVITEETIT Näkemys tavoitteesta...a. Näkemys tehtävästä...b. LCI:n hyväksytyt palveluohjelmat...c. Näönsuojelu ja yhteistyö sokeiden kanssa -johtaja...d. Terveyspalvelut...E.

Lisätiedot

2015-2016 Sisällysluettelo

2015-2016 Sisällysluettelo 2015-2016 Sisällysluettelo I. Piirikuvernöörin tiimi Piirikuvernööri... I-1 Ensimmäinen varapiirikuvernööri... I-2 Toinen varapiirikuvernööri... I-4 Tehokkaat piirikuvernööritiimit... I-6 II. Kansainvälinen

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus

LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus Uudet piirit, jotka muodostetaan yhden tai useamman ylimenokauden piirin yhteenliittämisen seurauksena,

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS CARY, POHJOIS-CAROLINA, YHDYSVALLAT 16 21.

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS CARY, POHJOIS-CAROLINA, YHDYSVALLAT 16 21. VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS CARY, POHJOIS-CAROLINA, YHDYSVALLAT 16 21. HUHTIKUUTA, 2011 1. Fukuoka, Japani valittiin kansainväliseksi vuosikokouskaupungiksi

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Luku 2 KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Kansainvälinen päämaja on tärkeä resurssi kaikille lioneille. Koko kansainvälisen päämajan henkilökunta on valmiina tarjoamaan piirikuvernööreille apua ja neuvoja, milloin

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

LCI:n raportti. KVN/7.6.2013 PID Tapani Rahko

LCI:n raportti. KVN/7.6.2013 PID Tapani Rahko KVN/7.6.2013 PID Tapani Rahko Kansainvälisen hallituksen kokous oli 16.-20.4.2013 Marbellassa, Espanjassa. Hallituksen päätöksiä, täydennettynä ID Kenneth Perssonin hallitusraportin tiedoilla Tilintarkastustoimikunta

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Luku 2 2014-2015 muutokset eivät ole saatavilla ennen heinäkuuta, 2014. KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Kansainvälinen päämaja on tärkeä resurssi kaikille lioneille. Saatat olla yhteydessä tiettyihin jaostoihin

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SEATTLE, WASHINGTON, USA 29. KESÄKUUTA 3.

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SEATTLE, WASHINGTON, USA 29. KESÄKUUTA 3. VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SEATTLE, WASHINGTON, USA 29. KESÄKUUTA 3. HEINÄKUUTA, 2011 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin sisäisten toimintojen tarkastus,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LIONS CLUBS INTERNATIONAL HALLITUKSEN KOKOUS PORTOROZ, SLOVENIA MAALISKUUTA 2006

TIIVISTELMÄ LIONS CLUBS INTERNATIONAL HALLITUKSEN KOKOUS PORTOROZ, SLOVENIA MAALISKUUTA 2006 TIIVISTELMÄ LIONS CLUBS INTERNATIONAL HALLITUKSEN KOKOUS PORTOROZ, SLOVENIA 23. - 28. MAALISKUUTA 2006 SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNTÖ 1. Hyväksyttiin kahden vuoden lakkautus moninkertaispiiri 322:n (Intia) rojaltimaksuille

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry:n säännöt Sivu 1 (5)

Suomen Lions-liitto ry:n säännöt Sivu 1 (5) Suomen Lions-liitto ry:n säännöt Sivu 1 (5) 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Lions-liitto ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue Suomi. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä

Lisätiedot

YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ LIONS CLUBS INTERNATIONALIN HALLITUKSEN KOKOUS SEOUL, KOREAN TASAVALTA 29. MAALISKUUTA 3. HUHTIKUUTA 2004

YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ LIONS CLUBS INTERNATIONALIN HALLITUKSEN KOKOUS SEOUL, KOREAN TASAVALTA 29. MAALISKUUTA 3. HUHTIKUUTA 2004 YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ LIONS CLUBS INTERNATIONALIN HALLITUKSEN KOKOUS SEOUL, KOREAN TASAVALTA 29. MAALISKUUTA 3. HUHTIKUUTA 2004 SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 1. Varmistettiin Piirikuvernöörien ja Varapiirikuvernöörien

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET. Lionsklubien kansainvälinen järjestö THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LION CLUBS 300 W 22ND STREET OAK BROOK, ILLINOIS 60523-8842, USA

KANSAINVÄLISET. Lionsklubien kansainvälinen järjestö THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LION CLUBS 300 W 22ND STREET OAK BROOK, ILLINOIS 60523-8842, USA Lionsklubien kansainvälinen järjestö THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LION CLUBS 300 W 22ND STREET OAK BROOK, ILLINOIS 60523-8842, USA OFFICIAL PUBLICATION OF LIONS CLUBS INTERNATIONAL LA-1.FI 7-08 Printed

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry:n säännöt

Suomen Lions-liitto ry:n säännöt Suomen Lions-liitto ry:n säännöt Viimeksi päivitetty 03.09.2012 14:24 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Lions-liitto ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue Suomi. Yhdistystä

Lisätiedot

Malli Lionspiirin 107-X ohjesäännöksi

Malli Lionspiirin 107-X ohjesäännöksi Malli Lionspiirin 107-X ohjesäännöksi Viimeksi päivitetty 26.02.2013 14:34 1. NIMI Piirin nimi on LIONS-PIIRI 107-. Ohjesäännössä yhdistystä nimitetään piiriksi. Piirin toimintaalue on Lions Clubs Internationalin

Lisätiedot

Organisaatio Mitä titteleiden takana?

Organisaatio Mitä titteleiden takana? Lions Clubs International MD 107 Finland Organisaatio Mitä titteleiden takana? Uusien leijonien koulutus- ja keskustelutilaisuus 3.10.2013 DC Leena Lehtonen LION-ORGANISAATIO Lionit Lions-klubit Piirit

Lisätiedot

INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 KLUBIN NIMI... 2 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU... 2 3 HALLITUS... 2 4 PRESIDENTTI... 2 5 VARAPRESIDENTTI... 3 6 SIHTEERI... 3

Lisätiedot

Sääntö ja ohjesäännöt

Sääntö ja ohjesäännöt Kansainvälinen Lionsklubien järjestö Sääntö ja ohjesäännöt KANSAINVÄLINEN Muutettu 4. heinäkuuta 2017 Lions Clubs International TAVOITTEET JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan

Lisätiedot

Piirikuvernöörin korvaussäännöt

Piirikuvernöörin korvaussäännöt Piirikuvernöörin korvaussäännöt Piirikuvernöörit voivat hakea korvausta seuraavista menoista. Kaikki matkat tulee tehdä mahdollisimman edullisesti. 1. KORVATTAVAT TAPAHTUMAT a. KLUBIVIERAILUT Jotta varmistetaan

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry:n säännöt Sivu 1 (7)

Suomen Lions-liitto ry:n säännöt Sivu 1 (7) Suomen Lions-liitto ry:n säännöt Sivu 1 (7) 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Lions-liitto ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue Suomi. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä

Lisätiedot

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (For International Office

Lisätiedot

YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ LIONS CLUBS INTERNATIONAL HALLITUKSEN KOKOUS DETROIT, MICHIGAN, USA / WINDSOR, ONTARIO, KANADA 30. KESÄKUUTA 4.

YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ LIONS CLUBS INTERNATIONAL HALLITUKSEN KOKOUS DETROIT, MICHIGAN, USA / WINDSOR, ONTARIO, KANADA 30. KESÄKUUTA 4. LIONS CLUBS INTERNATIONAL HALLITUKSEN KOKOUS DETROIT, MICHIGAN, USA / WINDSOR, ONTARIO, KANADA 30. KESÄKUUTA 4. HEINÄKUUTA 2004 SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA (ALUSTAVA) 1. Pidettiin voimassa valitus

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS TORONTO, ONTARIO, KANADA 29. KESÄKUUTA - 3.

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS TORONTO, ONTARIO, KANADA 29. KESÄKUUTA - 3. VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS TORONTO, ONTARIO, KANADA 29. KESÄKUUTA - 3. HEINÄKUUTA 2014 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin sisäisen tilintarkastustoimen

Lisätiedot

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Yleiskatsaus symposiumohjelmasta Lionien palvelut lapsille symposiumohjelman puitteissa voidaan myöntää: yksi (1) symposiumi

Lisätiedot

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Apurahahakemus Leojohtajien apurahaohjelman puitteissa myönnetään taloudellista avustusta lionien moninkertaispiireille, osapiireille tai yksittäispiireille

Lisätiedot

Satavuotisjuhlan WWS-päivämäärä Teema

Satavuotisjuhlan WWS-päivämäärä Teema Tavoitteet Mikä on Satavuotisjuhlan palveluhaaste? Satavuotisjuhlan palveluhaaste (CSC) on aloite, jonka avulla juhlimme lionien antaman palvelun sataa vuotta. Klubeja haastetaan järjestämään vähintään

Lisätiedot

Kansainvälinen Lionsklubien järjestö KANSAINVÄLINEN

Kansainvälinen Lionsklubien järjestö KANSAINVÄLINEN Kansainvälinen Lionsklubien järjestö Sääntö ja ohjesäännöt KANSAINVÄLINEN Muutettu 30. kesäkuuta 2016 Lions Clubs International TAVOITTEET ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja

Lisätiedot

Kansainvälinen lionsklubien järjestö PIIRIN MALLISÄÄNNÖT

Kansainvälinen lionsklubien järjestö PIIRIN MALLISÄÄNNÖT Kansainvälinen lionsklubien järjestö Sääntö ja ohjesäännöt PIIRIN MALLISÄÄNNÖT Muutettu 9. heinäkuuta 2013 Lions Clubs International TAVOITTEET JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan

Lisätiedot

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja.

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. LCIF piirikoordinaattorin tiedote 3 klubeille - Helmikuu 2010 LCIF:n KAUTTA ANOTTAVAT APURAHAT Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. Nämä

Lisätiedot

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT Kansainvälisellä hallituksella on valta määrätä tämän järjestön kaikista virallisista julkaisuista sekä oikeus valvoa ja ohjata niitä. B. MÄÄRITELMÄ "VIRALLINEN JULKAISU"

Lisätiedot

OPAS. piirien yhteenliittämiseksi

OPAS. piirien yhteenliittämiseksi OPAS piirien yhteenliittämiseksi MIKSI YHDISTÄÄ PIENIÄ PIIREJÄ? Piirin ihanteellisesta koosta on keskusteltu paljon, mutta selvää on että piirin tulisi olla tarpeeksi suuri, että sen alueella on tarpeeksi

Lisätiedot

Lions Clubs International

Lions Clubs International LIONS-PIIRIN 107-I OHJESÄÄNTÖ 1. NIMI Yhdistyksen nimi on LIONS-PIIRI 107- I ja sen kotipaikka käsittää Oulun, Raahen ja Kainuun talousalueet, pois lukien Koillismaan kunnat Pudasjärvi, Kuusamo, Taivalkoski

Lisätiedot

Kansainvälinen Lionsklubien järjestö MONINKERTAISPIIRI

Kansainvälinen Lionsklubien järjestö MONINKERTAISPIIRI Kansainvälinen Lionsklubien järjestö Sääntö ja ohjesäännöt MONINKERTAISPIIRI Voimassa alkaen 30. kesäkuuta 2015 Lions Clubs International TAVOITTEET ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä

Lisätiedot

Lions -toiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Markus Flaaming

Lions -toiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Markus Flaaming Lions -toiminnan perusta, organisaatio ja arvot Markus Flaaming Lionstoiminnan perusta Melvin Jones 1917 Järjestömme perustajan Melvin Jonesin ajatuksissa rupesivat jo aikaisin kysymykset askarruttamaan

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1 TIETOTEKNIIKKA Yleistietoja Tietotekniikkajaosto on ensisijassa palvelu- tai tuotantojaosto. Sen tavoitteena on tarjota teknologisia palveluja, jotta LCI toimii tehokkaammin piirien, klubien, jäsenten

Lisätiedot

LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET. 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset. a. Muistiinpanot:

LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET. 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset. a. Muistiinpanot: LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset a. Muistiinpanot: Yksi tai useampi pöytäkirjanpitäjä laativat pöytäkirjat jokaisessa hallituksen kokouksissa tai se tehdään jollain

Lisätiedot

YHTEENVETO KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ HAMPURI, SAKSA 10.-15. HUHTIKUUTA 2010

YHTEENVETO KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ HAMPURI, SAKSA 10.-15. HUHTIKUUTA 2010 YHTEENVETO KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ HAMPURI, SAKSA 10.-15. HUHTIKUUTA 2010 1. Honolulu, Havaiji, USA valittiin vuoden 2015 kansainvälisen vuosikongressin paikaksi. 2. Chicago, Illinois, USA

Lisätiedot

Hallituksen jäsenillä, paitsi piirikuvernöörillä, ei ole äänioikeutta, ellei piirin säännössä ja ohjesäännöissä ole toisin määrätty.

Hallituksen jäsenillä, paitsi piirikuvernöörillä, ei ole äänioikeutta, ellei piirin säännössä ja ohjesäännöissä ole toisin määrätty. Luku 3 PIIRIHALLINTO Piirikuvernöörit ovat hyvin kiireisiä. He saavat paljon postia ja heidän tulee täyttää kuukausittain matka- ja toimistokululaskut sekä osallistua klubikokouksiin. Nämä ja muut tehtävät

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö. Luku 7

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö. Luku 7 TIETOTEKNIIKKA Yleistietoja Tietotekniikkajaosto on ensisijassa palvelu- tai tuotantojaosto. Sen tavoitteena on ylläpitää järjestön tilastoja ja laatia yleistoiminnalle tärkeitä raportteja. Se palvelee

Lisätiedot

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä Tavoitteet Mikä on 100-vuotisjuhlan palveluhaaste? 100-vuotisjuhlan palveluhaaste (CSC) on aloite, jonka avulla juhlimme lionien antaman palvelun 100 vuotta. Klubeja haastetaan järjestämään vähintään yksi

Lisätiedot

LIONS CLUB. Tampere/Lassinlinna r.y. SÄÄNNÖT

LIONS CLUB. Tampere/Lassinlinna r.y. SÄÄNNÖT LIONS CLUB Tampere/Lassinlinna r.y. SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lions Club Tampere/Lassinlinna r.y. Sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi.

Lisätiedot

YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ LIONS CLUBS INTERNATIONALIN HALLITUKSEN KOKOUS CHICAGO, ILLINOIS, USA LOKAKUUTA 2003

YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ LIONS CLUBS INTERNATIONALIN HALLITUKSEN KOKOUS CHICAGO, ILLINOIS, USA LOKAKUUTA 2003 YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ LIONS CLUBS INTERNATIONALIN HALLITUKSEN KOKOUS CHICAGO, ILLINOIS, USA 17.-21. LOKAKUUTA 2003 SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin vakuutusseminaari v. 2004 Detroitin/Windsorin

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SAN FRANCISCO, KALIFORNIA, USA huhtikuuta, 2012

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SAN FRANCISCO, KALIFORNIA, USA huhtikuuta, 2012 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SAN FRANCISCO, KALIFORNIA, USA 13-17. huhtikuuta, 2012 SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 1. Myönnettiin valtaoikeudet Sääntö- ja

Lisätiedot

LUKU XIX XX PR-TOIMINTA. a. Klubin PR-johtajan opas (verkkosivut ja klubitarvikkeet) b. Piirin PR-johtajan opas (vain verkkosivut)

LUKU XIX XX PR-TOIMINTA. a. Klubin PR-johtajan opas (verkkosivut ja klubitarvikkeet) b. Piirin PR-johtajan opas (vain verkkosivut) LUKU XIX XX PR-TOIMINTA A. JULKAISUT 1. PR- ja viestintäjaoston (Public Relations and Communications Division) tulee tuottaa ja järjestää saatavaksi joko järjestön virallisilla verkkosivuilla tai klubitarvikkeiden

Lisätiedot

LUKU II HALLITUKSEN TOIMIKUNNAT A. NEUVOA-ANTAVA TOIMIKUNTA VARAPRESIDENTTIEHDOKKAIDEN TARKASTAMISEKSI

LUKU II HALLITUKSEN TOIMIKUNNAT A. NEUVOA-ANTAVA TOIMIKUNTA VARAPRESIDENTTIEHDOKKAIDEN TARKASTAMISEKSI LUKU II HALLITUKSEN TOIMIKUNNAT A. NEUVOA-ANTAVA TOIMIKUNTA VARAPRESIDENTTIEHDOKKAIDEN TARKASTAMISEKSI 1. Tavoite Tämän toimikunnan tarkoitus on käydä läpi kaikki ehdokkaat kansainväliseen ensimmäisen

Lisätiedot

Suomen Lions-toiminnan vahvistaminen. Piirirakennetyöryhmän ehdotus 2

Suomen Lions-toiminnan vahvistaminen. Piirirakennetyöryhmän ehdotus 2 Suomen Lions-toiminnan vahvistaminen Piirirakennetyöryhmän ehdotus 2 Päivitetty piireiltä saatujen virallisten ja epävirallisten kommenttien perusteella. Esityksen sisältö Piirirakennetyöryhmä ja sen tavoitteet

Lisätiedot

N-piirin vuosikokouksen hyväksymä uusi ohjesääntö LIONS-PIIRI 107-N OHJESÄÄNTÖ 1. NIMI JA KOTIPAIKKA

N-piirin vuosikokouksen hyväksymä uusi ohjesääntö LIONS-PIIRI 107-N OHJESÄÄNTÖ 1. NIMI JA KOTIPAIKKA N-piirin vuosikokouksen 18.4.2009 hyväksymä uusi ohjesääntö LIONS-PIIRI 107-N OHJESÄÄNTÖ 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on LIONS-PIIRI 107-N ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Ohjesäännössä

Lisätiedot

Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa

Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa Työkirja Tervetuloa Toisen varapiirikuvernöörin verkkokoulutukseen! Onneksi olkoon nimityksestäsi toiseksi varapiirikuvernööriksi. Tämä kurssi on suunniteltu

Lisätiedot

Piirin tili 570081-2175257 LCIF-tili 313130-1230150 Nuorisoleiritili 363630-3238391 Avustusrahasto 112830-323799 www.lions.fi/m

Piirin tili 570081-2175257 LCIF-tili 313130-1230150 Nuorisoleiritili 363630-3238391 Avustusrahasto 112830-323799 www.lions.fi/m THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS PIIRI 107-M SUOMI 2007-2008 DISTRICT 107-M FINLAND Piirikuvernööri Maija-Liisa Heikkilä District Governor Ahvenkuja 11, 28300 Pori, Finland Matkap. +358 40

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1 TIETOTEKNIIKKA Yleistietoja Tietotekniikkajaosto on ensisijassa palvelu- ja tuotantojaosto. Sen tavoitteena on tarjota teknologisia palveluja, jotta LCI toimii tehokkaammin piirien, klubien, jäsenten ja

Lisätiedot

Zürichin Suomi-koulun säännöt

Zürichin Suomi-koulun säännöt Zürichin Suomi-koulun säännöt I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Zürichin Suomi-koulu (Finnische Schule Zürich) ja sen kotipaikka on Zürich, Sveitsi.

Lisätiedot

Julkaisut ja logot Useimmat julkaisut (järjestön virallisilla kielillä) ja logot ovat ladattavissa järjestön verkkosivulla. (Hakusana Logo).

Julkaisut ja logot Useimmat julkaisut (järjestön virallisilla kielillä) ja logot ovat ladattavissa järjestön verkkosivulla. (Hakusana Logo). Luku 14 PR-TOIMINTA PR-toiminta piirin tasolla PR-toimintaan kuuluu Lions Clubs Internationalia koskevan informaation jakelu ja positiivisen imagon luominen järjestölle sekä miellyttävän ilmapiirin kehittäminen

Lisätiedot

LUKU XX PR-TOIMINTA. a. Klubin PR-johtajan opas (verkkosivut ja klubitarvikkeet)

LUKU XX PR-TOIMINTA. a. Klubin PR-johtajan opas (verkkosivut ja klubitarvikkeet) LUKU XX PR-TOIMINTA A. JULKAISUT 1. PR- ja viestintäjaoston (Public Relations and Communications Division) tulee tuottaa ja järjestää saatavaksi joko järjestön virallisilla verkkosivuilla tai klubitarvikkeiden

Lisätiedot

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 IPDG Kalevi Sillanpää 21.4.2016 1 Valmennuksen sisältö, kevät 2016 1. Valmistautuminen presidentin tehtävään Presidentin rooli johtajana, lionismin arvot,

Lisätiedot

Lionsklubin mallisäännöt Sivu 1 (5)

Lionsklubin mallisäännöt Sivu 1 (5) Lionsklubin mallisäännöt Sivu 1 (5) LIONS CLUB RY SÄÄNNÖT (MALLI) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lions Club r.y. Sen kotipaikka on. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi. 2. Tarkoitus Klubin

Lisätiedot

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT A. SÄÄNNÖT 1. Yksittäis- ja osapiirin Mallisäännöt ja ohjesäännöt PÄÄTETÄÄN, että hallitus hyväksyy Mallisäännöt ja ohjesäännöt, jotka on esitetty Liitteessä A, yksittäis-

Lisätiedot

LUKU III HALLITUS. Pöytäkirjojen tiivistelmät käännetään järjestön virallisille kielille.

LUKU III HALLITUS. Pöytäkirjojen tiivistelmät käännetään järjestön virallisille kielille. LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset a. Muistiinpanot: Yksi tai useampi pöytäkirjanpitäjä laativat pöytäkirjat jokaisessa hallituksen kokouksissa tai se tehdään jollain

Lisätiedot

D107-I PIIRIKOKOUS

D107-I PIIRIKOKOUS D107-I PIIRIKOKOUS 25.4.2015 PÖYTÄKIRJA Aika: 25.4.2015 klo 12:45-15:47 Paikka: Kokkokankaan seurakuntakeskus, Kissaojantie 12 Kempele Läsnä: Liite 1, klubien valtakirjat, 36 kpl. Edellisen piirikokouksen

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut moninkertaispiirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KRITEERIT

UUDEN KLUBIN KRITEERIT UUDEN KLUBIN KRITEERIT 1. Hakemus Uuden klubin perustamiskirjahakemuksen järjestölle voi tehdä mikä tahansa ryhmä, klubi tai yhdistys, joka on järjestäytynyt asianmukaisesti ja valinnut virkailijat. Hakemus,

Lisätiedot

LUKU XI RAHA-ASIAT. Sijoitussääntöjen ulkopuolelle jäävissä tapauksissa sijoituspäätösten tekemiselle tarvitaan hyväksynnät seuraavanlaisesti:

LUKU XI RAHA-ASIAT. Sijoitussääntöjen ulkopuolelle jäävissä tapauksissa sijoituspäätösten tekemiselle tarvitaan hyväksynnät seuraavanlaisesti: LUKU XI RAHA-ASIAT A. JÄRJESTÖN VAROJEN INVESTOINTI Järjestön sijoituspäätökset perustuvat hallituksen hyväksymiin sijoitussuunnitelmiin Yleisrahastosta (General Fund) ja Hätäapurahastosta (Emergency Fund).

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin (GLT-MD) vaatimukset (sivu 3), voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea tiedot

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas Symposiumin yleiskatsaus Lioneilla on pitkä perinne maailman lasten auttamiseksi olosuhteissa, joissa he kärsivät köyhyydestä, kodittomuudesta, nälästä,

Lisätiedot

Kansainvälinen lionsklubien järjestö KLUBIN MALLISÄÄNTÖ

Kansainvälinen lionsklubien järjestö KLUBIN MALLISÄÄNTÖ Kansainvälinen lionsklubien järjestö Sääntö ja ohjesäännöt KLUBIN MALLISÄÄNTÖ Tarkistettu 1. heinäkuuta, 2012 Lions Clubs International TAVOITTEET JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan

Lisätiedot

The International Association of Lions Clubs

The International Association of Lions Clubs The International Association of Lions Clubs MALLISÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNTÖ PIIRIN MALLISÄÄNNÖT Toimivuosi 2017-2018 Päivitetty 4. heinäkuuta 2017 Sivu 1 Lions Clubs International TAVOITTEET ORGANISOIDA, perustaa

Lisätiedot

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin KLUBITASO Klubi Tehtävä Klubin jäsenjohtaja Klubin 1. varapresidentti Klubin rahastonhoitaja Presidentti Sihteeri ALUE- JA LOHKOTASO Lohko Lohko-taso Lohkon puheenjohtaja Alue Alue-taso Alueen puheenjohtaja

Lisätiedot

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat).

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat). Luku 14 PR-TOIMINTA PR-toiminta piirin tasolla PR-toimintaan kuuluu Lions Clubs Internationalia koskevan informaation jakelu ja positiivisen imagon luominen järjestölle sekä miellyttävän ilmapiirin kehittäminen

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 NIMI... 2 2 JÄSENET... 2 3 KANSALLINEN NEUVOSTO... 2 A. Virkailijat...

Lisätiedot

Säätiömme LCIF- Ystävyyssuhteemme LCIF piirikoordinaattori Aarne Kivioja. Alue PNAT marraskuu 2012

Säätiömme LCIF- Ystävyyssuhteemme LCIF piirikoordinaattori Aarne Kivioja. Alue PNAT marraskuu 2012 Säätiömme LCIF- Ystävyyssuhteemme LCIF piirikoordinaattori Aarne Kivioja Alue PNAT marraskuu 2012 Kolme tarkastelutapaa Mitä varoja olemme keränneet ja mihin LCIF:n kampanjoihin? Mitä tukea LCIF:ltä voisi

Lisätiedot

LIONS CLUB HELSINKI/REVONSALMI RY:N SÄÄNNÖT

LIONS CLUB HELSINKI/REVONSALMI RY:N SÄÄNNÖT - 1 - LIONS CLUB HELSINKI/REVONSALMI RY:N SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on LIONS CLUB HELSINKI/REVONSALMI ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi.

Lisätiedot

Lionstoiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Pääsihteeri Markus Flaaming

Lionstoiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Pääsihteeri Markus Flaaming Lionstoiminnan perusta, organisaatio ja arvot Pääsihteeri Markus Flaaming Lionstoiminnan perusta Melvin Jones 1917 Järjestömme perustajan Melvin Jonesin ajatuksissa rupesivat jo aikaisin kysymykset askarruttamaan

Lisätiedot

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT A. SÄÄNNÖT 1. Yksittäis- ja osapiirin Mallisäännöt ja ohjesäännöt PÄÄTETÄÄN, että hallitus hyväksyy Mallisäännöt ja ohjesäännöt, jotka on esitetty Liitteessä A, yksittäis-

Lisätiedot

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut piirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan tiedot viran vastuista

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 2 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)... 1 SÄÄNNÖT... 1 NIMI... 3 JÄSENET...

Lisätiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot 2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot MIKÄ ON GLT:N PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA? Tämän ohjelman kautta tarjotaan taloudellista tukea tärkeiden koulutus-

Lisätiedot

LUKU XIX PR-TOIMINTA

LUKU XIX PR-TOIMINTA LUKU XIX PR-TOIMINTA A. JULKAISUT 1. PR- ja viestintäjaoston (Public Relations and Communications Division) tulee tuottaa ja järjestää saatavaksi joko järjestön virallisilla verkkosivuilla tai klubitarvikkeiden

Lisätiedot

KOHENNA UUDISTA SYTYTÄ UUDELLEEN ELVYTÄ PALAA ALKUUN Lions-opastuksen kertaussarja Kansainvälinen järjestösi

KOHENNA UUDISTA SYTYTÄ UUDELLEEN ELVYTÄ PALAA ALKUUN Lions-opastuksen kertaussarja Kansainvälinen järjestösi KOHENNA UUDISTA SYTYTÄ UUDELLEEN ELVYTÄ PALAA ALKUUN Lions-opastuksen kertaussarja Kansainvälinen järjestösi Sarjassa on viisi osaa, jotka kattavat seuraavat aiheet: Kunniakas historiamme Mistä me tulimme

Lisätiedot

LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUS. Tehtävämme on hallituksen puolesta parantaa lionien johtajakoulutuksen laatua.

LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUS. Tehtävämme on hallituksen puolesta parantaa lionien johtajakoulutuksen laatua. LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUS A. JOHTAJAKOULUTUSOHJELMA 1. Näkemys tehtävästämme Tehtävämme on hallituksen puolesta parantaa lionien johtajakoulutuksen laatua. 2. Tavoitteet a. Laatia strategia ja arvioida

Lisätiedot

Dream Achiever -palkinnot Usein kysyttyjä kysymyksiä

Dream Achiever -palkinnot Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Montako pistekeruumallia on olemassa? Malleja on kaksi, Track A ja Track B, jotka perustuvat oman piirisi jäsenyystrendeihin. Jokainen piiri on merkitty joko Track A tai Track B -kategoriaan. 2. Miksi

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

D 107-I Valloitamme uusia vuoria - Tue nuorta itsenäisyyteen. Olemme Mahdollisuuksien Omistajia

D 107-I Valloitamme uusia vuoria - Tue nuorta itsenäisyyteen. Olemme Mahdollisuuksien Omistajia LIONS INTERNATIONAL D 107 I VUOSIKOKOUS, 22.4.2017 Oulu 14.15-16.30 ESITYSLISTA 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Piirin ohjesäännön mukaan piirikokouksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri

Lisätiedot

Klubi- virkailijoiden käsikirja

Klubi- virkailijoiden käsikirja Klubi- virkailijoiden käsikirja 2007-2008 FINNISH Lions-periaatteet PIDÄ päivätyötäsi kutsumuksena ja hoida työsi niin, että herätät luottamusta. PYRI tekemään työsi menestyksellisesti. Olet oikeutettu

Lisätiedot

Lionstoiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Pääsihteeri Markus Flaaming

Lionstoiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Pääsihteeri Markus Flaaming Lionstoiminnan perusta, organisaatio ja arvot Pääsihteeri Markus Flaaming Lionstoiminnan perusta Melvin Jones 1917 Järjestömme perustajan Melvin Jonesin ajatuksissa rupesivat jo aikaisin kysymykset askarruttamaan

Lisätiedot

A. Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä maailman kaikkien kansojen kesken.

A. Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä maailman kaikkien kansojen kesken. LIONS CLUB VANTAA/KAIVOKSELA SÄÄNNÖT 1 (7) 1. Nimi ja kotipaikka 2. Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Lions Club Vantaa/Kaivoksela r.y. Sen kotipaikka on Vantaa. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi.

Lisätiedot

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät piirin GLT-koordinaattorin (GLT-D) vaatimukset, voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea vastuista ja vaatimuksista, täyttää hakemus

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRITIIMI. Piirikuvernööri. Luku 1

PIIRIKUVERNÖÖRITIIMI. Piirikuvernööri. Luku 1 Luku 1 PIIRIKUVERNÖÖRITIIMI Tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa ihmisiltä vaaditaan perheen, työasioiden ja vapaaehtoisvirkojen yhä tehokkaampaa yhteensovittamista. Vaikka piirikuvernöörin rooli

Lisätiedot