TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS NEW DELHI, INTIA 27. SYYSKUUTA 1. LOKAKUUTA, 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS NEW DELHI, INTIA 27. SYYSKUUTA 1. LOKAKUUTA, 2007"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS NEW DELHI, INTIA 27. SYYSKUUTA 1. LOKAKUUTA, 2007 SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin päätöslauselma raportoitavaksi vuoden 2008 kansainvälisessä vuosikongressissa kansainvälisten sääntöjen ja ohjesääntöjen sääntölausekkeiden uudelleenjärjestämiseksi kuten on kuvattu liitteessä A, josta tullaan julkaisemaan kopiot kaikille lioneille ja liittämään kopio myös virallisiin muutosehdotuksiin. 2. Hyväksyttiin päätöslauselma raportoitavaksi vuoden 2008 kansainvälisessä vuosikongressissa muutoksesta luvun IV, pykälien 1 ja 6 koskien kansainvälisten sääntöjen ja luvun VI, pykälän 3 koskien kansainvälisiä ohjesääntöjä, executive administrator työnimikkeen korvaamisesta executive director nimikkeellä (suomenkielen osalta pääjohtaja nimike säilyy). VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA 1. Vakiinnutettiin vuoden 2008 Bangkokin kv. kongressin per diem päiväraha valtakirjan tarkastustoimikunnan jäsenille, piirikuvernööreille tuleville piirikuvernööreille ja päämajan henkilökunnalle. 2. Valtuutettiin vuosikongressitoimikunta asettamaan vuosittainen viimeinen ilmoittautumispäivämäärä hotellivarauksille. PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin 219 klubin perustamiskirjan peruutus (1406 jäsentä). 2. Hyväksyttiin piirijaon muutosehdotukset MD 17:ssa (Kansas, USA); MD 26 (Missouri, USA); MD 30 (Mississippi, USA); and MD 31 (North Carolina, USA). 3. Hyväksyttiin vaatimukset: - Erinomaisen piirikuvernöörin palkinnolle (entinen 100% piirikuvernöörin palkinto) - Erinomaisen alueen puheenjohtajan palkinnolle (uusi palikinto) - Erinomaisen lonhkon puheenjotajan palkinnolle (uusi palkinto) - Erinomaisen klubipresidentin palkinnolle 4. Tehtiin muutos piirijaon sääntöihin, asettamalla uusi aikaraja piirin tilien selvittelyä varten. Aikaraja muutettiin toukokuun 31. päivästä kesäkuun 30. päivään sitä toimivuotta jona uuden piirijaon muutosehdotus on toimitettu hallituksen hyväksytettäväksi. 1

2 TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin kokovuoden ensimmäisen neljännesvuoden ennuste, joka on ylijäämäinen. 2. Hyväksyttiin päätös entisten piirikuvernöörien kulukorvausten hyväksymisestä 120 päivän kuluessa kulujen aiheutumisesta, lieventävien asianhaarojen vallitessa. 3. Hyväksyttiin seuraavien jäsenten jatkaminen työryhmässä toimivuonna. Entinen kansainvälinen presidentti A.P. Singh, hallituksen jäsen Kansainvälnen johtaja Toru Tanino Kansainvälinen johtaja Sung-Gyun Choi Entinen kansainvälinen johtaja Robert Eichhorn Entinen kansainvälinen johtaja Philippe Soustelle 4. Muutettiin klubien lakkauttamisen uudistettua sääntöä tarkentamaan, että tietyillä maantieteellisillä alueilla sijaitsevia klubeja voidaan suojella lakkauttamiselta mikäli katsotaan tarpeelliseksi. 5. Hyväksyttiin pieniä muutoksia talon sääntöihin kappaleessa XXII, hallituksen säännöt. 6. Hyväksyttiin pieni muutos talon sääntöihin, kappaleessa XII, hallituksen säännöt LCIF -TOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin USD suuruinen aloitussumma CSFII varoihin Russell Investment Group tilillä, ja opastettiin henkilökuntaa muokkaamaan summaa 30. syyskuuta 2007 lahjoitus- ja sijoitustulosten mukaisesti. 2. Hyväksyttiin humanitaaristen (ei-ennaltamäärättyjen) apurahojen käytön säännöt 3. Otettiin vastaan LCIF toiminnankehityksen katsauksen löydöt ja kehoitetaan henkilökuntaa niiden perusteella, ja CCS:n avustuksella, valmistelemaan yksityiskohtaisen soveltuvuus- ja toimeenpanosuunnitelman 4. Hyväksyttiin USD12 miljoonan suuruisen tilapäisluoton myöntäminen toimivuoden SightFirst apurahahyväksymisiin. 5. Varattiin USD suuruinen summa LCIF budjetista Global Elimination of Trachoma allianssille vuoteen 2020 (GET 2020) asti. 6. Hyväksyttiin CSFII:n hankkeiden seurantasuunnitelma. 7. Myönnettiin USD suuruinen apuraha Lions-Special Olympics Opening Eyes ohjelmalle yhden vuoden pituiseen toimintaan. 2

3 8. Hyväksyttiin USD suuruinen apuraha tekniseen avustukseen Core 4 esikoululaisten näöntarkastusohjelmalle yhdeksi vuodeksi. 9. Hyväksyttiin 50 tavallista, kansainvälistä ja Core 4 -apurahaa yhteensä USD arvosta. 10. Otettiin käsittelyyn neljä apurahahakemusta. 11. Hyväksyttiin muutosehdotus hallituksen sääntökokoelmaan poistaa viitteet varsinaisiin nimiin ja vaihtaa tilalle työnimikkeet LCIF sijoitustilien allekirjoittajia koskevassa osuudessa. JOHTAJUUSKOULUTUSTOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin 2008 tulevien piirikuvernöörien seminarin suunnitelma, mukaanlukien ryhmänjohtajanimitykset, opinto-ohjelma ja aikataulu. 2. Hyväksyttiin apurahan myöntäminen tukemaan korkeampaa alueellista lionien johtajuuskoulutus instituuttia moninkertaispiirissä Hyväksyttiin apurahan myöntäminen tukemaan moninkertaispiiri 202:n johtajuusvalmennusta lioneille Eteläisen Tyynenmeren Saarilla. 4. Hyväksyttiin apurahan, jonka ei tule ylittää 2000, myöntäminen tukemaan kolmetasoista koulutusohjelmaa piirissä 335-A 5. Hyväksyttiin pieni muutos talonsääntöihin hallituksen sääntökokoelman kappaleessa XIV PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA 1. Valtuutettiin LCI:n brändin suunnittelu and markkinointiviestintä-aloitteen toimeenpano, jonka kulut ovat USD650,000. Varoilla aijotaan: kehittää ja jakaa LCI:n uudella brändilla ja imagolla varustettuja materiaaleja, LCI:n internetsivustojen sekä THE LION -lehden ulkoasun uudelleensuunnitteleminen, sekä koko järjestön kattavan ylpeyden vahvistamiskampanjan järjestäminen vuoteen mennessä. Kampanjan nimi on alustavasti Tähän tarvitaan lion. 2. Hyväksyttiin työryhmän muodostaminen tarkastamaan LCI/LCIF tilintarkastus toimikunnan perustaminen, mukaanlukien nykyisen toimikunnan kokoonpano ja laajuus. 3. Hyväksyttiin LCI:n uusi näkemys ja muutettiin toiminta-ajatusta seuraavanlaisesti: Näkemys: Toimia globaalina johtajana yhteisö- ja humanitaarisessä palvelussa. Toiminta-ajatus: 3

4 Valtuuttaa ja tehdä mahdolliseksi vapaaehtoisille palvella paikkakuntiaan ja yhteisöjään, niiden humanitaaristen tarpeiden mukaan, rohkaista rauhaan ja edistää kansainvälistä ymmärrystä lionsklubien välityksellä. 4. Hyväksyttiin erityisen satavuotissuunnittelutoimikunnan perustaminen ja kokoonpano. Toimikunta tulee avustamaan hallitusta järjestön 100-vuotisjuhlavuoden suunnittelussa, vuodelle JÄSENKEHITYSTOIMINTA 1. Hyväksyttiin alustava toimintasuunnitelma Itä-Euroopan jäsenyyskasvua varten sekä siihen kohdistetut varat USD kehitystoiminnan jatkamiseen ja suunnitelman toimeenpanemiseen tarkoitetuista varoista 2. Tehtiin korjauksia hallituksen sääntökokoelmaan lisäämällä siihen viitteet Montenegron Tasavaltaan ja korvataan Serbia ja Montenegro termillä Serbian Tasavalta. Tämä lisää hyväksyttyjen maiden määrän 201:een. PR-TOIMIKUNTA 1. Kohdistettiin uudelleen USD moninkertaipiirien apurahabudjetista brändin imago kampanjaa varten. 2. Perustettiin virallisesti THE LION lehti Sri Lankaan. 3. Valtuutettiin Lion lehden toimittajien konferenssi toimivuodelle Myönnettiin USD stipendi Melvin Jones muistomerkin kunnostukseen Arizonassa. 5. Myönnettiin USD 1000 arvoinen stipendi Melvin Jones hautamuistomerkin kunnostamiseen. 6. Myönnettiin USD arvoinen lisä-apuraha PR-budjettiin mainostustarkoituksiin. 7. Säilytettiin Campaign SightFirst II Kansalliset/Monikansalliset Koordinaattorit Entisten Kansainvälisten Johtajien ja Kuvernöörineuvoston Puheenjohtajien välillä, aikaisemmuusjärjestyksessä. PALVELUAKTIVITEETIT 1. Hyväksyttiin ja otettiin käyttöön perustoimintastandardit lionien silmälasien keräyskampanjaa varten. Säännöt astuivat voimaan lokakuun 1. päivä, Hyväksyttiin 13:n piirin apuraha-anomukset alueellista leokonferenssia varten. 3. Hyväksyttiin14:n piirin apuraha-anomukset lasten maailmanlaajuista symposiumia varten. 4

5 Lisätietoja yllämainituista kansainvälisen hallituksen päätöksistä saat vierailemalla LCI:n verkkosivuilla osoitteessa tai ottamalla yhteyden kansainväliseen päämajaan numeroon VIIMEINEN VERSIO MUOKATTU LOKAKUUN 11.,

6 KANSAINÄLISET SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT ESITETTY UUDELLEENJÄRJESTYS EXHIBIT A PAGE 1 of 3 Seuraava esitetty muutos kansainvälisiin sääntöihiin ja ohjesääntöihin koskien sääntölausekkeiden uudelleenjarjestämistä tullaan esittämään äänestettäväksi delegaatioiden kesken vuoden 2008 kansainvälisessä kongressissa. Vasemman puoleinen kolumni osoittaa ehdotetun uuden järjestyksen. Oikean puoleinen kolumni viittaa kyseisen lausekkeen sijaintiin vuoden 2007 säänöissä ja ohjesäännöissä. Tämä ehdotus ei sisällä muutoksia sääntöjen ja ohjesääntöjen sisältöön. Muutoksen hyväksyntään tarvitaan kaksikolmasosan äänienemmistö. Ehdotettu muutos Säännöt ja ohjesäännöt SÄÄNTÖ LUKU I - Nimi LUKU II - Tarkoitukset SÄÄNTÖ LUKU I "Name, Slogan and Motto", Kappale1 "Name" LUKU II LUKU III - Jäsenyys LUKU III, Kappale 1 "Jäseniä ovat klubit" LUKU IV - Nimi, tunnus ja muut tunnusmerkit LUKU I and LUKU X Kappale 1 - Tunnus LUKU X, Kappale 2 "Järjestön tunnus" Kappale 2 - Nimen ja tunnuksen käyttö LUKU X, Kappale 3 Kappale 3 - Värit LUKU X, Kappale 1 "Järjestön värit" Kappale 4 - Iskulause LUKU I, Kappale 2 Kappale 5 - Tunnuslause LUKU I, Kappale 3 LUKU V - Virkailijat ja Kansainvälinen Hallitus LUKU IV and LUKU V Kappale 1 - Virkailijat LUKU IV, Kappale 1 Kappale 2 - Jäsenvaatimus / Edustajuus LUKU IV, Kappale 2 Kappale 3 - Kansainvälisen hallituksen kokoonpano ja vaali kansainvälisten vaalipiirien mukaan LUKU IV, Kappale 4 "Kansainvälisen hallituksen kokoonpano ja vaali" Kappale 4 - Vaali, virkakausi, avoimet virat LUKU IV, Kappale 3 Kappale 5 - Hallituksen toimioikeus LUKU V, Kappale 1 Kappale 6 - Kokoukset LUKU V, Kappale 2 Kappale 7 - Edustajien äänioikeus LUKU IV, Kappale 5 Kappale 8 - Korvaus LUKU IV, Kappale 6 Kappale 9 - Erottaminen LUKU IV, Kappale 7 LUKU VI - Kansainväliset vuosikongressit ja edustajat LUKU VI "Kansainväliset vuosikongressit" Kappale 1 - Aika ja paikka LUKU VI, Kappale 1 Kappale 2 - Oikeus edustajiin LUKU VI, Kappale 2 Kappale 3 - Edustajien äänioikeus LUKU VI, Kappale 3 Kappale 4 - Päätösvaltaisuus LUKU VI, Kappale 4 Kappale 5 - Valtakirjalla äänestäminen LUKU VI, Kappale 5 LUKU VII - Piiriorganisaatiot LUKU VII LUKU VIII - Klubit LUKU III "Jäsenyys" Kappale 1 - Klubien perustaminen LUKU III, Kappale 2 "Valtuus perustaa klubeja" Kappale 2 - Kelpoisuus klubin jäseneksi LUKU III, Kappale 3 NOTE: The LEFT column contains the proposed reorganization and the RIGHT column contains references to where the proposed sections are presently located.

7 Ehdotettu muutos Säännöt ja ohjesäännöt LUKU IX - Maksut ja jäsenmaksut LUKU VIII Kappale 1 - Jäsenilmoitukset LUKU VIII, Kappale 1 Kappale 2 - Puolivuosittainen jäsenmaksu LUKU VIII, Kappale 2 Kappale 3 - Viivästyskorko LUKU VIII, Kappale 3 LUKU X - Hätävararahasto LUKU IX Kappale 1 - Hätävararahaston määritelmä LUKU IX, Kappale 1 Kappale 2 - Rahaston pääoma LUKU IX, Kappale 2 Kappale 3 - Rahaston hoito LUKU IX, Kappale 3 LUKU XI - Amendments LUKU XI Kappale 1 - Muutostoimenpide LUKU XI, Kappale 1 Kappale 2 - Ilmoitus LUKU XI, Kappale 2 EXHIBIT A PAGE 2 of 3 OHJESÄÄNNÖT LUKU I - Nimi ja tunnus OHJESÄÄNNÖT LUKU IX, Kappale 1 "Järjestön nimi, tunnus ja muut logot" LUKU II - Kansainvälisen hallituksen vaalit LUKU III "Vaalit" Kappale 1 - Kansainvälisen kongressin vaalit LUKU III, Kappale 1 "Kansainvälisen hallituksen vaalit Kappale 2 - Vaatimukset toiseksi varapresidenttiehdokkaaksi LUKU III, Kappale 2 Kappale 3 - Vaatimukset ehdookkaaksi kansainväliseksi johtajaksi LUKU III, Kappale 3 Kappale 4 - Ehdokkaiden kannatus ja kannatustodistus -vaatimukset LUKU III, Kappale 5 Kappale 5 - Edustus LUKU III, Kappale 6 Kappale 6 - Kansainvälinen ehdollepanotoimikunta LUKU III, Kappale 8 LUKU III - Virkailijoiden tehtävät LUKU VI "Kansainvälisten virkailijoiden ja muiden tehtävät" Kappale 1 - Presidentti LUKU VI, Kappale 1 Kappale 2 - Vara-President LUKU VI, Kappale 2 Kappale 3 - Hallintovirkailijat LUKU VI, Kappale 3 LUKU IV - Kansainvälisen hallituksen toimikunnat LUKU VII Kappale 1 - Pysyvät toimikunnat LUKU VII, Kappale 1 Kappale 2 - Valtakirjojen tarkastus, menettelytapa, päätös ja vaalilautakunta LUKU VII, Kappale 2 Kappale 3 - Erityis- tai ad hoc -toimikunnat LUKU VII, Kappale 3 Kappale 4 - Puheenjohtaja, avoimet virat LUKU VII, Kappale 4 Kappale 5 - Nimitysten rajoitus LUKU VII, Kappale 5 LUKU V - Kansainvälisen hallituksen kokoukset LUKU V "Meetings" Kappale 1 - Sääntömääräiset kokoukset LUKU V, Kappale 1 "Kansainvälisen hallituksen sääntömääräiset kokoukset" Kappale 2 - Ylimääräiset kokoukset LUKU V, Kappale 2 Kappale 3 - Asioista päättäminen kirjeitse LUKU V, Kappale 3 Kappale 4 - Päätösvaltaisuus LUKU V, Kappale 4 Kappale 5 - Työvaliokunta LUKU V, Kappale 5 NOTE: The LEFT column contains the proposed reorganization and the RIGHT column contains references to where the proposed sections are presently located.

8 Ehdotettu muutos Säännöt ja ohjesäännöt EXHIBIT A PAGE 3 of 3 LUKU VI - Vuotuinen kansainvälinen kongressi LUKU IV Kappale 1 - Kansainvälisen hallituksen valta vuosikongressin suhteen LUKU IV, Kappale 1 Kappale 2 - Virallinen kutsu LUKU IV, Kappale 2 Kappale 3 - Kongressin virkailijat LUKU IV, Kappale 3 Kappale 4 - Piirikuvernööri - Kongressiin osallistumiskulut LUKU IV, Kappale 4 LUKU VII - Kansainväliset tilit LUKU IX "Erilaisia säännöksiä" Kappale 1 - Tilintarkastus LUKU IX, Kappale 2 Kappale 2 - Jäädytetyt varat LUKU IX, Kappale 3 LUKU VIII - District Organization LUKU II Kappale 1 - Toimivlta piirien muodostamiseksi LUKU II, Kappale 1 Kappale 2 - Piirin vähimmäisvaatimukset LUKU II, Kappale 2 Kappale 3 - Piirijaon muutos LUKU II, Kappale 3 Kappale 4 - Kuvernöörineuvosto LUKU II, Kappale 4 Kappale 5 - Moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston valta LUKU II, Kappale 5 Kappale 6 - Piirihallitus LUKU II, Kappale 6 Kappale 7 - Hallituksen kokoukset LUKU II, Kappale 7 LUKU IX - Piiri/vuosikokous ja vaalit LUKU II, LUKU III and LUKU V Kappale 1 - Piiri (Yksittäis-, ala- and moninkertaispiiri) vuosikokoukset LUKU V, Kappale 6 Kappale 2 - Piiri/vuosikokousten valta LUKU V, Kappale 7 Kappale 3 - Klubin edustajakaava LUKU V, Kappale 8 Kappale 4 - Vaatimukset piirikuvernööriehdokkaaksi LUKU III, Kappale 4 Kappale 5 - Piirin menettelytapavaatimukset LUKU III, Kappale 7 "Piirin ehdokkuusvaatimukset" Kappale 6 - Piirikuvernöörin/Varapiirikuvernöörin vaalit LUKU III, Kappale 9 "Piirikuvernöörin/Varapiirikuvernöörin vaalit" Kappale 7 - Vaalin ratkaisu äänten mennessä tasan LUKU III, Kappale 10 Kappale 8 - Piirikokouksen raportit LUKU II, Kappale 8 LUKU X - Piirivirkailijoiden tehtävät LUKU VI "Kansainvälisten virkailijoiden ja muiden tehtävät" Kappale 1 - Moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston puheenjohtaja LUKU VI, Kappale 4 Kappale 2 - Piirivirkailijat LUKU VI, Kappale 5 LUKU XI - Jäsenyys LUKU I "Jäsenyys" Kappale 1 - Klubin perustaminen LUKU I, Kappale 1 Kappale 2 - Klubin nimi LUKU I, Kappale 2 Kappale 3 - Hakemusmenettely LUKU I, Kappale 3 Kappale 4 - Klubin velvollisuudet LUKU I, Kappale 4 Kappale 5 - Status Quo/Perustamiskirjan peruuttaminen LUKU I, Kappale 5 Kappale 6 - Klubin eroaminen LUKU I, Kappale 6 Kappale 7 - Jäsenluokat LUKU I, Kappale 7 Kappale 8 - Jäsenyys kahdessa klubissa LUKU I, Kappale 8 LUKU XII - Käsittelyjärjestyksestä ja menettelytapoja koskevat säännöt LUKU IX, Kappale 5 "Käsittelyjärjestyksestä ja menettelytapoja koskevat säännöt" LUKU XIII - Muutokset LUKU VIII and LUKU IX Kappale 1 - Muutostoimenpide LUKU VIII, Kappale 1 Kappale 2 - Ilmoitus LUKU VIII, Kappale 2 Kappale 3 - Voimaantulopäivä LUKU IX, Kappale 4 NOTE: The LEFT column contains the proposed reorganization and the RIGHT column contains references to where the proposed sections are presently located.

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SCOTTSDALE, ARIZONA, USA 5.-8. LOKAKUUTA 2014

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SCOTTSDALE, ARIZONA, USA 5.-8. LOKAKUUTA 2014 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SCOTTSDALE, ARIZONA, USA 5.-8. LOKAKUUTA 2014 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Lions Clubs Internationalin ja Lions Clubs International

Lisätiedot

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT A. SÄÄNNÖT 1. Yksittäis- ja osapiirin Mallisäännöt ja ohjesäännöt PÄÄTETÄÄN, että hallitus hyväksyy Mallisäännöt ja ohjesäännöt, jotka on esitetty Liitteessä A, yksittäis-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LUKU I - AKTIVITEETIT

SISÄLLYSLUETTELO LUKU I - AKTIVITEETIT SISÄLLYSLUETTELO LUKU I - AKTIVITEETIT Näkemys tavoitteesta...a. Näkemys tehtävästä...b. LCI:n hyväksytyt palveluohjelmat...c. Näönsuojelu ja yhteistyö sokeiden kanssa -johtaja...d. Terveyspalvelut...E.

Lisätiedot

Klubi- virkailijan käsikirja

Klubi- virkailijan käsikirja Klubi- virkailijan käsikirja 2012-2013 Finnish Lions Clubs International Tarkoitukset ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja. KOORDINOIDAja yhdenmukaistaa lionsklubien toimintaa

Lisätiedot

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

Klubivirkailijatiimin

Klubivirkailijatiimin Klubivirkailijatiimin käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

LUKU VIII VUOSIKOKOUS

LUKU VIII VUOSIKOKOUS LUKU VIII VUOSIKOKOUS SISÄLLYSLUETTELO A. Vuosikokouspaikan valintamenetelmä B. Vuosikokousmajoitukset ja ilmoittautuminen C. Vuosikokoustapahtumat ja aktiviteetit D. Kansainväliset perhejärjestelyt E.

Lisätiedot

Luku 11 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT

Luku 11 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT Yleistietoja Lakiasiainjaosto huolehtii järjestön tavaramerkin maailmanlaajuisesta rekisteröinnistä, globaalista vakuutusohjelmasta sekä

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

LUKU XX PR-TOIMINTA. a. Klubin PR-johtajan opas (verkkosivut ja klubitarvikkeet)

LUKU XX PR-TOIMINTA. a. Klubin PR-johtajan opas (verkkosivut ja klubitarvikkeet) LUKU XX PR-TOIMINTA A. JULKAISUT 1. PR- ja viestintäjaoston (Public Relations and Communications Division) tulee tuottaa ja järjestää saatavaksi joko järjestön virallisilla verkkosivuilla tai klubitarvikkeiden

Lisätiedot

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi Klubivirkailijoiden käsikirja 2015-2016 Suomi Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (For International Office

Lisätiedot

Luku 12. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi?

Luku 12. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi? Luku 12 Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) 300 W. 22 nd Street Oak Brook, IL 60523-8842 USA Puhelin: 630-468-6901 Faksi: 630-571-5735 lcif@lionsclubs.org www.lcif.org LCIF:n tehtävä Säätiön tavoite

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Luku 2 2014-2015 muutokset eivät ole saatavilla ennen heinäkuuta, 2014. KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Kansainvälinen päämaja on tärkeä resurssi kaikille lioneille. Saatat olla yhteydessä tiettyihin jaostoihin

Lisätiedot

International Inner Wheel

International Inner Wheel International Inner Wheel Säännöt / Constitution 2009 / Kota Kinabalu International Inner Wheel Suite 2.3 MyBuro Altrincham Cheshire WA14 1PF UNITED KINGDOM Puhelin:+44 161 927 3116, Faksi: +44 161 927

Lisätiedot

2015-2016. Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas

2015-2016. Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas 2015-2016 Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas Sisällysluettelo Johdanto 1 Osa 1: Tietoja Lionsklubien kansainvälisestä järjestöstä Historia ja taustat 2 Vaalipiirit 6 Kansainvälinen päämaja 8 Kansainväliset

Lisätiedot

LAAJENNUS JA JÄSENYYS

LAAJENNUS JA JÄSENYYS Luku 13 LAAJENNUS JA JÄSENYYS Järjestömme jäsenyystavoite on saavuttaa nettokasvua ja parantaa klubien terveyttä ja menestystä. Jäsenkasvu on jokaisen piirikuvernööritiimin ja piirin GMT (Maailmanlaajuinen

Lisätiedot

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat).

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat). Luku 14 PR-TOIMINTA PR-toiminta piirin tasolla PR-toimintaan kuuluu Lions Clubs Internationalia koskevan informaation jakelu ja positiivisen imagon luominen järjestölle sekä miellyttävän ilmapiirin kehittäminen

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO. Seuraavassa kerrotaan, miten piirikuvernöörin budjetti määräytyy ja miten sinun tulee lähettää matka- ja toimistokululaskut.

TALOUSHALLINTO. Seuraavassa kerrotaan, miten piirikuvernöörin budjetti määräytyy ja miten sinun tulee lähettää matka- ja toimistokululaskut. TALOUSHALLINTO Talousjaoston tavoitteena on hoitaa järjestön talouspolitiikkaa, mukaan lukien pankkitoiminta, yleinen kirjanpito, tilisaatavat, budjetointi ja tilintarkastus. Talousjaosto pyrkii auttamaan

Lisätiedot

Tervetuloa Vuokattiin!

Tervetuloa Vuokattiin! Edessä tiukka talous Karu todellisuus miten tästä eteenpäin? Presidentti vierailulla Joe Preston jo kauden toinen presidenttivieras Kaveria ei jätetä Veteraaniaktiviteettiä voidaan yhä jatkaa Tervetuloa

Lisätiedot

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta.

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta. SOROPTIMIST INTERNATIONAL FINLAND RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Soroptimist International Finland ry, jäljempänä Unioni. Unioni on jäsenenä Soroptimist International of Europe -nimisessä

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi toukokuu 3/2013. Kesä alkaa Heinolasta Luonnollisesti!

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi toukokuu 3/2013. Kesä alkaa Heinolasta Luonnollisesti! Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi toukokuu 3/2013 Kesä alkaa Heinolasta Luonnollisesti! Kutsu kuvernöörineuvoston kokoukseen ja seminaariin 2/2013 2014 Aika Lauantai 24.8.2013 kello 10.00 Paikka Rokua

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi toukokuu 3/2012. Jyväskylä valmis Lions-juhlaan

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi toukokuu 3/2012. Jyväskylä valmis Lions-juhlaan Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi toukokuu 3/2012 Jyväskylä valmis Lions-juhlaan KOTIMAINEN 100 % PRESIDENTIN ANSIOMERKIN ANOMUSLOMAKE Kotimainen 100 % presidentin ansiomerkki myönnetään lionsklubin

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1 TIETOTEKNIIKKA Yleistietoja Tietotekniikkajaosto on ensisijassa palvelu- tai tuotantojaosto. Sen tavoitteena on tarjota teknologisia palveluja, jotta LCI toimii tehokkaammin piirien, klubien, jäsenten

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1 TIETOTEKNIIKKA Yleistietoja Tietotekniikkajaosto on ensisijassa palvelu- ja tuotantojaosto. Sen tavoitteena on tarjota teknologisia palveluja, jotta LCI toimii tehokkaammin piirien, klubien, jäsenten ja

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN JUHLIMINEN. Perustamisjuhlan suunnitteluopas

UUDEN KLUBIN JUHLIMINEN. Perustamisjuhlan suunnitteluopas UUDEN KLUBIN JUHLIMINEN Perustamisjuhlan suunnitteluopas Perustamisjuhlan suunnitteluopas Uuden lionsklubin juhliminen Perustamisjuhla, eli charter night on erityinen tapahtuma jolla juhlistetaan uuden

Lisätiedot

Suomi Finland Leijona 3 2008 TOUKOKUU

Suomi Finland Leijona 3 2008 TOUKOKUU Suomi Finland Leijona 3 2008 TOUKOKUU Taasha myö tavataa Lappeenrannassa KOTIMAINEN 100 % PRESIDENTIN ANSIOMERKIN ANO MUSLOMAKE Kotimainen 100 % presidentin ansiomerkki myönnetään lionsklubin presidentille,

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

Klubin käsikirja. LC Helsinki/Malminkartano

Klubin käsikirja. LC Helsinki/Malminkartano Klubin käsikirja LC Helsinki/Malminkartano 4/4.12.2014 2 / 21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 4 1 Arvot... 5 2 Tunnuslause ja teemat... 5 3 Suomen Lions-järjestön toiminta-ajatus...

Lisätiedot

14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa

14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien uusi työjärjestys Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien työjärjestys SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MÄÄRITELMIÄ I LUKU KONGRESSI JA SEN KAMARIT Kongressi

Lisätiedot