Better life for Karelian villagesproject. Karelia ENPI CBC

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Better life for Karelian villagesproject. Karelia ENPI CBC"

Transkriptio

1 Better life for Karelian villagesproject Karelia ENPI CBC

2 Tausta /Prehistory: Kinnermäki on vanha karjalaiskylä, ensimmäinen maininta vuodelta 1563 (arkistotieto). Harvinaisen hyvin säilynyt kokonaisuus. Pieni kylä (17 taloa ja tsasouna), jossa on 10 suojelukohdetta. Kinerma is an old Karelian village first mentioned in 1563 (census of Obonezhje County). It is a unique and perfectly preserved site. The small village has only 17 houses and a chapel, and 10 buildings are architectural monuments.

3

4

5 Toiminta / Activities: Kehittämistoiminta alkoi vuonna 1998 yhteistyössä Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston, Oulun läänin taidetoimikunnan ja paikallisten asukkaiden kanssa. Tavoitteena elävä Kinnermäki. The efforts on preserving the village started in 1998 in cooperation between the Architectural Department of Oulu University, Art Committee of Ouly Municipality and local people. The goal is to revive Kinerma.

6 Merkkipaalut / Key milestones: rakennuskanta inventoitu Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden voimin Oulun kulttuurin ja tekniikan oppilaitoksen Pikisaaren toimipisteen korjaus- ja miljööartenomilinjan opiskelijat ovat omilla kenttäkursseillaan kunnostaneet kylän taloja, kaivojen kansia savusaunoja jo yli kymmenen vuoden aikana The stock of most buildings was taken by the students of the Architectural Department of Oulu University. The students of the Restoration Department of Pikisaari subdivision of Oulu Cultural and Technical College have had their practical studies in Kinerma for over a decade repairing houses, wells and chimneyless saunas.

7 Students from Pikisaari (Oulu) / Pikisaaren opiskelijoita

8 Merkkipaalut / Key milestones: 2000 Laatokan Karjala -säätiön perustaminen (Karjalan tasavalta), matkailutoiminnan aloittaminen Kinnermäellä 2001 Kinnermäen ystävät Ry:n perustaminen (Oulu) 2000 Karelian Regional Non-governmental Fund Ladoga Karelia (Republic of Karelia) was founded; tourist activities launched in Kinerma 2001 Non-governmental organization Friends of Kinerma (Finland, over 70 members)

9 Jokavuotinen Kinnermäen ystävät Ry:n matka Kinnermäelle, perinteinen valokuva Kulttuurikeskuksen portailla paikallisten asukkaiden kanssa / Annual summer trip of the Friends of Kinerma association, traditional photo together with local residents

10 Merkkipaalut / Key milestones: Useita projekteja Suomen Ulkoasiainministeriön, Opetusministeriön, Taiteen keskustoimikunnan sekä Suomen Kulttuurirahaston päärahaston ja Pohjois-Pohjanmaan rahaston tuella: Kinnermäen rakennusperintö kuntoon -projekti, Suomen Kulttuurirahasto, vuonna 2002, euroa Kinnermäen vedet esiin -projekti, Suomen ulkoasiainministeriö, vuonna 2003, euroa Project activities with the support from the Ministry of Foreign Affairs of Finland, Ministry of Education of Finland, Central Arts Committee of Finland, Cultural Fund of Finland and its branch in Northern Ostrobothnia Project Wooden Architecture of Kinerma, Cultural Fund of Finland, 2002, Euro Project Water of Kinerma, MFA of Finland, 2003, Euro

11 One of the results of our activity

12 Merkkipaalut / Key milestones: 2004 Yksi vanha karjalaistalo restauroitu ja osin rekonstruoitu livvikoiden kulttuurin paikalliskeskukseksi ja majoituskäyttöön 2005 Nadjan perhe (4 henkeä) muutti Petroskoista Kinnermäelle 2004 One old Karelian house was refurnished and partly reconstructed to host Cultural Center of Livvik Karelians and accommodation Family of Nadezhda Kalmykova (4 persons) moved from Petrozavodsk for permanent residence.

13

14

15 Merkkipaalut / Key milestones: 2006 Elävä Kinnermäki näyttely Opetusministeriö, Taiteen keskustoimikunta, Rakennustaidetoimikunta, vuonna 2005, 2000 euroa. Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto, vuonna 2006, euroa, Suomen Kulttuurirahasto, vuonna 2006, Exhibition Live Kinerma telling about the history of Kinerma Ministry of Education of Finland, Central Art Committee, Committee of Construction, 2005, 2000 Euro Branch of the Cultural Fund of Finland in Northern Ostrobothnia, 2006, Euso Cultural Fund of Finland, 2006, Euro

16

17

18

19 2007 Wooden Village of Kinerma in Karelia, photo exhibition by Raimo Ahonen

20 Merkkipaalut / Key milestones: Vuosien aikana on järjestetty monia lasten leirejä, kirvesmieskouluja, Pikisaaren opiskelijoiden leirejä, korjattu kaivoja, rakennettu savusauna, rakennettu laavuja lammen ja järven rannoilla. Kaikki paikalliset asukkaat osallistuvat matkailutoimintaan (majoitus, kasvimaan antimien myynti, kalastus). During those years, lots of Russian-Finnish children s camps and carpenters training courses took place as well as seminars for specialists. Wells were repaired, chimneyless sauna was built; fireplaces were arranged together with shelters at the banks of the little and bigger lakes. All local people take some part in tourist activities (hosting in families, sales of berries, vegetables and fish).

21

22

23 Better life for Karelian villages project ( euroa) Osa jatkuvaa toimintaa Kinnermäen säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Tavoitteena pyykinpesutuvan ja kuivakäymälöiden rakentaminen sekä kattojen korjaaminen. Pyykinpesumahdollisuus pidentää kylässä oleskelun aikaa paikallisten asukkaiden kesken ja parantaa heidän elämän laatuaan. Kuivakäymälät ovat mallina ympäristöystävällisestä ratkaisusta ja palvelevat matkailijoita ja matkailun työntekijöitä. Kattojen korjaus pidentää talojen käyttöikää, antaa mahdollisuuden vanhojen rakennuksien nykyiseen käyttöön.

24 Better life for Karelian villages project ( euroa) A part of continuous activities on preserving and developing Kinerma. The goal is to equip a laundry and biotoilets, and to repair roofs. The possibility of automated laundry will increase the duration of stay for local people and improve their living standards. Biotoilets with no chemicals will be a good example of an environmentally-friendly solution. Biotoilets are intended for tourists and tourist personnel. Roof repairs will prolong lifespan of the buildings and provide opportunity for modern use of old buildings.

25

26 Mitä on tehty? / What has been done? Asiantuntijat tutkivat porakaivon tekemisen mahdollisuuden. Porakaivosta on luovuttu kohtuuttoman kalliin hinnan ja huonon veden laadun vuoksi. Rakennettiin perinteinen kaivo. Arkkitehtisuunnitelmat ovat valmiina. Experts studied the possibility of drilling a well. The idea was refused because of too a high cost and poor water quality. Architectural design of the laundry house has been made.

27 Rakennettu / Built facilities: Perinteinen kaivo, ulkokäymälät, kuivakäymälöiden rakenteet, tulevan pyykinpesutuvan yläkaton eristys, kolmen talon katot. Aloitettu opetusvideon kuvaus yhteistyössä Karjalan televisioyhtiön kanssa. Hankkeesta on toteutunut n. 40 %. A traditional well was built, a reserve well, street biotoilets, and the works are under way to build biotoilets and laundry rooms at the Cultural Center. Roofs were repaired on three houses. The first part of a training video was made in cooperation with TV and Radio Company Karelia. The project complete by almost 40%.

28

29

30

31

32 Seuraavaksi: LVI-suunnitelmat ja työt, pyykinpesutuvan lopputyöt, tv-kuvaukset, ohjeikirjan julkaisu, kattojen korjaus, raportointi. Ongelmia: Petroskoista Kinnermäelle on 100 km. On vaikeaa saada hyvät työntekijät töihin, samoin suunnittelijat erityisesti LVI-asiantuntijat. Further steps: technical documentation for the laundry, plumbing, training video, instructions for the development of the old building, roof repairs, and reporting. Challenges: The distance from Petrozavodsk to Kinerma is about 100 km. It is hard to attract highly qualified specialists and designers, especially for plumbing.

33 Hankkeen hyvä käytäntö Hankkeen erikoisuus on paikallisten asukkaiden aktiivisuudessa. Hankkeen omarahoitusosuus on 5000 euroa, joista 3000 euroa on paikallisten osuus. Paikalliset asukkaat myös osallistuivat kattojen korjaukseen (ostamalla materiaalit ja työpanoksellaan). Näin hankkeen puitteissa tehdään enemmän parannustöitä. Hanketoiminta on myös innostanut tekemään itsenäisiä ja oma-aloitteisia korjaustöitä kylällä.

34 Best practices: The project is special for the active participation of local people. The share of local project financing is 5 000, and 3000 come from the local people. They also took part in repairing roofs (by buying materials and working). Thus a large amount of work is done in the framework of the project. Project activities encouraged local people for independent repairs as well.

35

36 Hankkeen vaikuttavuus: Hankerahoituksen saaminen vakuuttaa paikallisia heidän rakennusperintönsä ainutlaatuisuudesta, mikä auttaa säilyttämään kylää uusilta hulluuksilta. Elämän laadun parantaminen vanhoja rakennuksia hyödyntäen ja säilyttäen antaa ymmärryksen, että perinteitä voi säilyttää ja samalla voi elää nykyaikaista elämää. Uudet ympäristöystävälliset ratkaisut antavat mahdollisuuden parantaa elämän laatua ympäristöä kuormittamatta.

37 Project impact: Project financing convinces the local people in unique feature of their heritage, which deserves being preserved. This fact helps combating novelties alien in this environment. Improvements in living standards with the use of old buildings help realize that it is possible to preserve traditions and live in modern conditions. New environmentallyfriendly solutions provide opportunities for enhancing living standards with no damage to environmental damage.

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

Matkailulehti. Monipuolista matkailua Pohjois-Pohjanmaalla. A wealth of experiences in the Oulu Region OULUN JA MAAKUNNAN

Matkailulehti. Monipuolista matkailua Pohjois-Pohjanmaalla. A wealth of experiences in the Oulu Region OULUN JA MAAKUNNAN OULUN JA MAAKUNNAN Matkailulehti TRAVEL GUIDE TO THE OULU REGION PERÄMERENKAARI THE BOTHNIAN ARC LAPPI LAPLAND KESÄLLÄ JA TALVELLA Monipuolista matkailua Pohjois-Pohjanmaalla A wealth of experiences in

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news New Fulbright Partner HAAGA-HELIA University of Applied Sciences Strengths of Finland Attract U.S. Student Grantees Celebrating the 60th Anniversary of the Fulbright Agreement Alumni Relations and Institutional

Lisätiedot

Year in Review Vuosikatsaus

Year in Review Vuosikatsaus 2008 Year in Review Vuosikatsaus Osuuspankki Meidän pankki We are proud once again to report that our financial institution has continued to prosper, even during difficult times with today s economy. We

Lisätiedot

life beside the Rapids

life beside the Rapids Tampere Finland life beside the Rapids The Tammerkoski Rapids are the heart of Tampere. The town grew up around them, and their peaceful rumble still energizes the daily life of the locals. The atmosphere

Lisätiedot

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo

Luonnos /Draft. Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo Luonnos /Draft Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian toimijaluettelo

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian toimijaluettelo Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian toimijaluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia.

Lisätiedot

4 Ennätysmäärä yliopistoja rahoittaa uusia jatko-opiskelijastipendiaatteja. 10 Partnering with the University of Turku

4 Ennätysmäärä yliopistoja rahoittaa uusia jatko-opiskelijastipendiaatteja. 10 Partnering with the University of Turku 4 Ennätysmäärä yliopistoja rahoittaa uusia jatko-opiskelijastipendiaatteja 10 Partnering with the University of Turku 18 Muutoksia testijärjestelyissä 20 Recognizing Alumni vol. 18 nro 2 (48) syksy/fall

Lisätiedot

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Sisältö Kesän jäsentiedote 1/2007 3 Martina Paatela-Nieminen Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Talvitaidetta Jäämeren rannalla 8 Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA Keskipohjolakomitean ProMidNord-hankkeen WP 2 (Work Package)-osion loppuraportti I MPROVING THE ECO-COMPETITIVENESS IN THE MID NORDIC REGION Final report

Lisätiedot

KUPARIFOORUMI. Asuintaloja Kööpenhaminan Frederikskajssa. Uutta kuparia Roskilden katedraalissa. Accordia Englantilainen asuntoprojekti

KUPARIFOORUMI. Asuintaloja Kööpenhaminan Frederikskajssa. Uutta kuparia Roskilden katedraalissa. Accordia Englantilainen asuntoprojekti KUPARIFOORUMI AIKAKAUSLEHTI KUPARIN KÄYTÖSTÄ RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 26/2009 Asuintaloja Kööpenhaminan Frederikskajssa Uutta kuparia Roskilden katedraalissa Accordia Englantilainen asuntoprojekti Suuri

Lisätiedot

Yritys- Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat - sähköisesti! Pohjois-Suomen. lvituovinen.fi. Lokakuu 4/2013. LVI-alan asennukset ja tarvikkeet

Yritys- Löydä Kittilän palvelut ja tapahtumat - sähköisesti! Pohjois-Suomen. lvituovinen.fi. Lokakuu 4/2013. LVI-alan asennukset ja tarvikkeet Pohjois-Suomen Yritys- maailma Lokakuu 4/2013 9. Fennoskandian Malminetsintä ja Kaivostoiminta FEM 2013 konferenssi 29.-31.10. Kokouspaikka Levi Summit-kongressikeskus 9th Fennoscandian Exploration and

Lisätiedot

MATKARAPORTTI KULTTUURI JA LUOVA TALOUS

MATKARAPORTTI KULTTUURI JA LUOVA TALOUS MATKARAPORTTI KULTTUURI JA LUOVA TALOUS OPINTOMATKA WALESIIN Matkanjärjestäjät Maaseutuverkosto yksikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Kulttuuriteemaryhmä Walesin isäntä Wales Rural Networ Unit Ryland

Lisätiedot

Suomi-Tansania Seura ry * Föreningen Finland-Tanzania ry Finnish Tanzania Friendship Society TAARIFA. Nr. 1/2009

Suomi-Tansania Seura ry * Föreningen Finland-Tanzania ry Finnish Tanzania Friendship Society TAARIFA. Nr. 1/2009 Suomi-Tansania Seura ry * Föreningen Finland-Tanzania ry Finnish Tanzania Friendship Society TAARIFA Nr. 1/2009 TULE TESTIIN.jotta eläisit. Zinduka Tapio Pitkänen TAARIFA Julkaisija: Suomi-Tansania Seura

Lisätiedot

RUUTUJA YLI RAJOJEN. Sarjakuvia Nepalista ja Suomesta

RUUTUJA YLI RAJOJEN. Sarjakuvia Nepalista ja Suomesta RUUTUJA YLI RAJOJEN Sarjakuvia Nepalista ja Suomesta 1 Suomalaisten ja nepalilaisten nuorten sarjakuvia ihmisoikeuksista ja ympäristönsuojelusta RUUTUJA YLI RAJOJEN Sarjakuvia Nepalista ja Suomesta COMICS

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute, Seinäjoki, Finland

Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute, Seinäjoki, Finland E learning provision and demand in rural areas possibilities and obstacles National report, Finland Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute,

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

Ruokaketjun osaaja. Liity oman alasi liittoon! SISÄLTÖ. Turvaa työhön iloa elämään! Viri Lactis in a nutshell. Viri Lactis pähkinänkuoressa

Ruokaketjun osaaja. Liity oman alasi liittoon! SISÄLTÖ. Turvaa työhön iloa elämään! Viri Lactis in a nutshell. Viri Lactis pähkinänkuoressa Viri Lactis 1/2012 Viri Lactis pähkinänkuoressa Viri Lactis in a nutshell Viri Lactis ry on pieni mutta pippurinen elintarviketieteilijöiden ainejärjestö. Sen perustivat vuonna 1947 silloisen meijeriopin

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus Annual Report

2014 Vuosikertomus Annual Report Suomen Lähi-idän instituutti The Finnish Institute in the Middle East Suomen Lähi-idän instituutin säätiö Foundation of the Finnish Institute in the Middle East 2014 Vuosikertomus Annual Report FIME Annual

Lisätiedot

OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002

OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002 1 OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002 2 3 Sisältö Sivu Toimitusjohtajan katsaus... 4 OpusCapita konkretisoi EU-alueen hyötyjä... 6 Opus Capita Oyj:n hallituksen toimintakertomus...

Lisätiedot

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS THE FINNISH CULTURAL AND ACADEMIC INSTITUTES VISUAL ARTS WORK AND ITS EFFECTIVENESS IN 2000-2012 TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN KUVATAIDETYÖ JA SEN VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo

Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo Groove / solar energy catalogue Groove aurinkoenergian yritysluettelo INTRO Tekesin näkemyksen mukaan uusiutuva energia tarjoaa suomalaisyrityksille uudistumisen ja kansainvälisen kasvun mahdollisuuksia.

Lisätiedot

Year in Review Vuosikatsaus

Year in Review Vuosikatsaus 2011 Year in Review Vuosikatsaus Osuuspankki Meidän pankki Olemme palvelleet suomalaista yhteisöä yli 50 vuotta! Serving our community for over 50 years! Report of the Board and General Manager Johtokunnan

Lisätiedot

WOOD HOLZ BOIS 1/14 SUOMALAISTA PUUARKKITEHTUURIA JA -RAKENTAMISTA FINNISH WOOD ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION PUU 1/14 1

WOOD HOLZ BOIS 1/14 SUOMALAISTA PUUARKKITEHTUURIA JA -RAKENTAMISTA FINNISH WOOD ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION PUU 1/14 1 WOOD HOLZ BOIS 1/14 SUOMALAISTA PUUARKKITEHTUURIA JA -RAKENTAMISTA FINNISH WOOD ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION PUU 1/14 1 Puuta kunnioittavia pintakäsittely ratkaisuja kohteisiin, joissa puupinnan ulkonäkö,

Lisätiedot

Project hubila - tutkimusraportti

Project hubila - tutkimusraportti Project hubila - tutkimusraportti Laura Laaksonen 30.11.2012 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Tausta... 4 Toimialat... 5 Metodologia... 6 Tulokset... 7 Kyselytutkimuksen tulokset... 7 Toimialat ja kokemus...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

TILOJEN VÄLIAIKAISKÄYTTÖ TEMPORARY USES AND SPACES

TILOJEN VÄLIAIKAISKÄYTTÖ TEMPORARY USES AND SPACES 1 (52) Aika entisen ja tulevan välissä Between old and new TILOJEN VÄLIAIKAISKÄYTTÖ TEMPORARY USES AND SPACES 26.9.2011 DoTank Helsinki Kimmo Rönkä Francesco Allaix Hilda Kozári Esa Vesmanen 2 (52) Sisällysluettelo

Lisätiedot