Maatilojen energiasuunnitelma Tausta, ohjeistus, toteutus ja raportointi. Pertti Koski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatilojen energiasuunnitelma Tausta, ohjeistus, toteutus ja raportointi. Pertti Koski"

Transkriptio

1 Maatilojen energiasuunnitelma Tausta, ohjeistus, toteutus ja raportointi Pertti Koski

2 Taustaa energiasuunnitelmaohjeistukselle tavoitteena energiatehokkuuden ja uusiutuvien energioiden edistäminen laajasti maataloudessa tarvitaan laajasti käyttöön otettavat houkuttelevat menetelmät ja työkalut toteutuksen sisällön, laajuuden ja työmäärän määritys taloudellinen hyöty ja sitoutuminen kustannusten määrä, synty ja tuet tuloksellisuuden varmistus tulosten valtakunnallinen seuranta tilojen monimuotoisuus ja tulevien toteuttajien erilainen peruskoulutus- ja kokemustausta

3 Ohjeistus, miksi? tavoitteena on helpottaa työtä antamalla selkeät ohjeet energiasuunnitelman toteutukseen ja raportoitiin tavoitteena, että asiakkaat saavat pääpiirteissään aina samansisältöisen toteutuksen ja raportoinnin riippumatta siitä, keneltä työn tilaavat toteutuksen ja tulosten seurantamahdollisuus taataan

4 Maatilan energiasuunnitelma 1. Käynnistäminen (sisältää tilakäynnin ja raportoinnin) kenttätyöpäivän toteutus- ja raportointi sitoutuminen energianhallintaprosessiin jatkotoimenpiteistä sopiminen raportointi 2. Toteutus, seuranta ja jatkuva parantaminen sovittujen jatkotoimenpiteiden toteuttaminen jatkotoimenpiteiden päivittäminen jatkuvan parantamisen periaatteen toteutumisen seuranta tulosten raportointi

5 Kenttätyöpäivän tavoite: 1/2 selvittää maatilan todellinen tietous energian hankintakustannuksista, energian kulutuksista ja kulutusten jakaumista sekä energian käytön tehokkuudesta motivoida energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ja uusiutuvien energiamuotojen käytön ja tuotannon edistämiseen, kuvata yleisiä ja kokemuksiin perustuvia taloudellisia energiatehokkuuden parantamismahdollisuuksia kuvata menettelyt, joilla energiatehokkuus voidaan selvittää riittävän tarkasti ja joilla voidaan edistää energiatehokkuustoimenpiteiden toteutusta

6 Kenttätyöpäivän tavoite: 2/2 perustella mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarvetta ja merkitystä, kuvata raportissa yhteisesti sovittujen jatkotoimien sisältöä ja esittää jokaiseen toimenpiteeseen mm. vastuuhenkilö aikataulu, säästöarviot ja investointien takaisinmaksuajat mahdollisuuksien mukaan esitellä toimenpiteittäin mahdolliset erikseen tilattavat ja tarvittavat palvelut ja kuvata alueen palveluntarjontaa ensi sijassa, sitouttaa ja opastaa tila omaehtoiseen energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen, yhteisesti sopia toteutettavista jatkotoimista (toteuttajat ja aikataulu) sekä energian käyttöön, säästötoimenpiteisiin ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja tuotantoon liittyvästä raportoinnista

7 Maatilan energiasuunnitelman yleisiä perusteita Perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen, jossa kohde asiantuntijatahojen kanssa yhteistyössä sitoutuu omien resurssiensa rajoissa tehtävään energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen. Tarkastellaan kaikkia maatilan energian hankinnan ja käytön osa-alueita (sähkö, lämpö, polttoaineet; vesi (jos on ostovesi); kiinteistöt, työkoneet, tuotanto- ja prosessilaitteet) energian kulutuksen ja kustannusten jakaumaa, käytön tarpeenmukaisuutta sekä energian käytön tehostamismahdollisuuksia mahdollisuuksia lisätä tilan uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja tuotantoa. Energiasuunnitelma käynnistetään tilakohtaisena kenttätyönä, jossa tarkastelun lähtökohtana pidetään tilan nykyistä tuotantorakennetta ja tuotantoa sekä nykyisiä olosuhteita esim. tuotantotiloissa. Toteutus yhteistyönä energiasuunnittelijan ja tilan yhteyshenkilön toimesta

8 Maaseutuviraston ohjeistus Maatilan energiasuunnitelman ohjeistus 1. Maatilan energiasuunnitelman laajennettu mallisisällysluettelo 2. Esimerkkiraportit

9 Maatilan energiasuunnitelman vaiheet

10 Maatilan energiasuunnitelman vaiheet..jatkoa

11 2 Energiasuunnitelman raportointiohjeet ja laajennettu mallisisällysluettelo 2.1 Maatilan energiasuunnitelman laajennetun mallisisällysluettelon soveltamisesta Maatilan energiasuunnitelman ohjeistuksen lähtökohta on ollut kohteiden monimuotoisuus ja yksilöllisyys. mallisisällysluettelon jaottelurakennetta voidaan perustelluista syistä muuttaa Raportissa esitettyjen jatkotoimien koottu esitys on kuitenkin tehtävä aina esitetyssä taulukkomuodossa (taulukko 2). Myös vuotuiset energiankulutustiedot (taulukko 1) on esitettävä aina esitetyssä taulukkomuodossa

12 Prosessin käynnistämisvaiheesta (kenttätyöpäivä ja raportointi) syntyvä raportti rakennetaan ohjeen mukaisesti. Tavoitteena on tukea maatilan yksilöllisiä mahdollisuuksia tehostaa energiatehokkuuttaan ja uusiutuvien energioiden tuotantoaan ja käyttöä, jolloin esimerkkiraportin ohjeistus on joustava ja raportin sisällysluettelon rakenteeseenkin on siksi jätetty tarkoituksella vapauksia. laajennettuun mallisisällysluetteloon nostettu esiin seikat, joiden tarkastelu kuuluu energian hallinnan hyviin käytäntöihin Mitä enemmän esitetyistä asioista kohteen raportoinnissa jää tietojen puutteen tai muun syyn takia avoimeksi ja raportoimatta, sitä tärkeämpää on kuvata tarvittavat jatkotoimet raportin kohdassa

13 Taulukot 1 ja 2 täytetään excel-muodossa. Excel-taulukkopohja on ladattavissa Motiva Oy:n internet-sivulta osoitteesta Taulukko liitetään word-raporttiin seuraavasti: Poistetaan mallina oleva tyhjä taulukko raportista Kopioidaan excel-taulukko maalaamalla ja copy-toiminnolla Liitetään se word-tiedostoon toiminnoilla paste special - Picture (Windows metafile) Korjataan taulukon koko sopivaksi pienentämällä sitä oikeasta alanurkasta raahaamalla Energiasuunnitelman tuen saamiseksi energiasuunnittelija toimittaa valmiin raportin liitteineen toimivaltaiseen ELY-keskukseen. Ohjelman seuraamista varten raportti ja excel-taulukot 1 ja 2 (exceltiedostona) tulee toimittaa Motiva Oy:lle sähköpostitse Tekstiraportin voi myös postittaa, mutta tällöinkin excel-tiedosto toimitetaan sähköpostiosoitteeseen. Käytäntö on voimassa vuoden 2015, minkä jälkeen tiedotetaan uudesta käytännöstä

14 3. Esimerkkiraportit aohjelma/maatilojen_energiasuunnittelijoille/

15 Esitietolomake

16 jne

17

18

19 Huomautukset: - mihin tarkoitukseen - millä tarkkuudella - rakennus/ tilakohtainen täyttö

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 2.3..jatkoa

32

33

34 Taulukko 2 Toimenpide-ehdotukset Yleiset, esim: kulutusseurannan aloittaminen/ tehostaminen/ energiamittausten toteuttaminen/ tilaaminen tehostamistoimenpiteiden säästövaikutuksen, investointitarpeiden tms. tarkempi selvittäminen energiakatselmuksen tilaaminen jne. Energiatehokkuustoimenpiteet ehdotusten luotettavuus kannattavuustarkastelut yhteisvaikutukset (säästön vaikutus tuotantoon, olosuhteisiin, muuhun energian käyttöön Uusiutuvien energiamuotojen käytön tehostaminen ehdotus potentiaalitarkasteluista, jne Muut jatkotoimet muut jatkotoimenpiteet/ sitoutuminen

35

36 Laadunvarmistus Energiasuunnitelman toteuttaja ja maatila vastaavat energiasuunnitelmaohjeistuksen noudattamisesta sekä työn toteutuksesta ja raportoinnista säädösten ja ohjeiden mukaisesti. MAVI valvoo energiasuunnitelmien toteutusta ja niiden laatua

37 Työkaluja Asuinrakennusten energian kulutus Polttoaineiden lämpöarvot, hyötysuhteet ja hiilidioksidin ominaispäästökertoimet sekä energian hinnat Muistilista/ kirjallisuutta; yhteystahoja jne Ominaiskulutuksia Kulutusseuranta

38

39

40

41

42 Ominaiskulutusten raportointi ja tulkinta ominaiskulutusten vertailu kiinnostaa asiakkaita mihin kulutusta verrataan: kwh/r-m 2, h-m 2, r-m 3, lämmin r-m 3, tn, mistä löytyy verrokkiryhmä, joka muodostuu iältään, kokoluokaltaan, teknisiltä järjestelmiltään, varustetasoiltaan, palveluiltaan ja tuotannoiltaan vastaavanlaisista kohteista? käytetään ensisijaisesti oman kohteen kulutuksen seurantaan vastaavanlaisten kohteiden keskimääräisiin kulutuksiin vertaamalla ei voi arvioida kohteen energiatehokkuutta ja säästöpotentiaalia!

43 Ominaiskulutukset oman energian käytön seurantaan >< tilastollinen vertailu muihin vastaaviin ominaiskulutukset tuotantomäärien, eläinyksiköiden, rakennustilavuuden perusteella (olosuhdevaikutusten huomioonotto) mediaani >< keskiarvo olemassa olevien tilastollisten ominaiskulutusten avulla ei voi päätellä, löytyykö kohteesta taloudellisia energiansäästömahdollisuuksia vai ei (tai kuinka paljon) säästöt haettava aina tapauskohtaisesti ominaiskulutusten avulla voi jakaa tilan energian käyttöä karkeasti osaalueille (esim. työkoneet, viljan kuivausprosessi, maidon jäähdytys, ) Ominaiskulutusten käyttö edellyttää harkintaa, tarkkuutta, kriittisyyttä muussa tapauksessa voi johtaa harhaan

44 Ominaiskulutusten käyttö ja tulkinta maatilalla Sähkö - vaihteluväli n. 0,06-0,35 kwh/kg,a - 62 % (34 kpl) keskiarvossa tai sen alle (55 kpl:stä) Lähde: TTS tutkimus Lämpö - vaihteluväli n ,21 kwh/kg,a - 81 % (45 kpl) keskiarvossa tai sen alle (55 kpl:stä)

45 Lopuksi Energiasuunnitelma-palvelulla on tarkoitus käynnistää energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen menettely maatilalla Energiasuunnittelija ohjeistaa tilaa jatkotoimiin Opastaa toimimaan omaehtoisesti ja itsenäisesti Antaa neuvoja yhteistyötahoista ja palveluista, mitkä voivat tukea tilan työtä sille tärkeillä osa-alueilla Energiasuunnittelija sitouttaa ja markkinoi sekä kouluttaa ja ohjeistaa maatilaa Kehittämään energian käytön ja energiakustannusten hallintaansa Toteuttamaan havaittuja taloudellisia energiatehokkuus-/ uusiutuvat toimenpiteitä Hankkimaan palveluja, tietoja, tarjouksia

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet 1 Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Harri Mustasilta, Air-ix Talotekniikka Oy Janne Hietaniemi, Timo Husu, Pertti

Lisätiedot

MAATILAN ENERGIASUUNNITELMA

MAATILAN ENERGIASUUNNITELMA Viranomaisen merkinnät Raportti vastaanotettu, pvm. Dnro MAATILAN ENERGIASUUNNITELMA ENERGIASUUNNITELMARAPORTTI (Laajennettu mallisisällysluettelo) Yliaho 005000853 Mertapurontie 55 62720 Sissala Raportin

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Höyry-lauhde-siirtojärjestelmä. Energia-analyysi. Teollisuus. Energiatehokkuus. Höyry-lauhde-siirtojärjestelmä

Höyry-lauhde-siirtojärjestelmä. Energia-analyysi. Teollisuus. Energiatehokkuus. Höyry-lauhde-siirtojärjestelmä Höyry-lauhde-siirtojärjestelmä Energia-analyysi Teollisuus Energiatehokkuus Höyry-lauhde-siirtojärjestelmä Energiakatselmuksen tarkennetut toteutusohjeet 11/2011 H&L-siirtojärjestelmän katselmuksen tarkennetut

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen Anssi Seppälä Petri Trygg Enease Oy Tietäjäntie 2 02130 Espoo www.enease.fi (09) 454 00550 2011 1/32 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti

ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti Motivan julkaisuja 3/2000 1 ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti Tekijät Heikki Kilpeläinen ja Hannu Valkonen, Rejlers Oy Heikki

Lisätiedot

Voimalaitoksen energia-analyysi

Voimalaitoksen energia-analyysi Voimalaitoksen energia-analyysi 1 Voimalaitoksen energia-analyysi Tekijät: Pertti Koski, Tuomas Timonen, Kimmo Kohtamäki ja Markku Suominen, Electrowatt-Ekono Oy ISBN 952-5304-15-9 ISSN 1456-4483 Copyright

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Esiselvitys 6/2011 Tilaaja: Novago Yrityskehitys Oy Lohja Toteutus: Senior & Sons Oy Reijo Laine Espoo Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1(3) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi. Pääotsikko - Elinkaarisuunnittelu Alaotsikko Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi

Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi. Pääotsikko - Elinkaarisuunnittelu Alaotsikko Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi ETELÄ-SUOMI-VIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Maatalouden taloussuunnittelun ja seurannan tehostaminen

Maatalouden taloussuunnittelun ja seurannan tehostaminen MTT:n selvityksiä 111 Maatalouden taloussuunnittelun ja seurannan tehostaminen Marja Manninen Timo Karhula Talous MTT:n selvityksiä 111 50 s. Maatalouden taloussuunnittelun ja seurannan tehostaminen Marja

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa

Loppuraportti. Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Loppuraportti Esco-palvelun tarjonnan ja hyödyntämisen lisääminen teollisuudessa Esipuhe Motiva Oy edistää kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta ESCO-palvelun käyttöönottoa maassamme. Motiva

Lisätiedot

SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA. Diplomityö

SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA. Diplomityö SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot