Yksi harvoista taloustieteilijöistä ihmiskunnan historiassa, joka todella osaa kirjoittaa. - H. L. Mencken -

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksi harvoista taloustieteilijöistä ihmiskunnan historiassa, joka todella osaa kirjoittaa. - H. L. Mencken -"

Transkriptio

1 Yksi harvoista taloustieteilijöistä ihmiskunnan historiassa, joka todella osaa kirjoittaa. - H. L. Mencken -

2

3

4 Suomentanut Petri Kajander

5 Erikoispainos Foundation for Economic Education Inc.:lle toukokuussa 1952 julkaistiin järjestelyllä Harper & Brothersin kanssa. Copyright Harper & Brothers 1946, 1948 Suomenkielinen versio yhteistyössä Foundation for Economic Educationin kanssa. Sepänkatu 9, Helsinki Ulkoasu & taitto Tex Hänninen / Bunny Duck Grafiks xxxxxxxx Paino Inprint, Riika, Latvia 2011 isbn (nid) isbn (pdf) isbn (epub) isbn (mobi)

6 Sisältö Johdanto 7 Alkusanat 9 os a i oppi t u n t i i Oppitunti 14 os a i i oppi tu n t i k ä y t ä n n ö ssä ii Rikottu ikkuna 20 iii Tuhon siunaukset 22 iv Julkiset hankkeet tarkoittavat veroja 27 v Verot lannistavat tuotantoa 33 vi Luotto vääristää tuotantoa 35 vii Koneiden kirous 43 viii Työn jakamisen ohjelmat 55 ix Joukkojen ja byrokraattien virkojen lakkauttaminen 61 x Täyden työllisyyden fetissi 65 xi Ketä tulleilla suojellaan? 68 xii Vientipyrkimys 80 xiii Pariteettihinnat 85 xiv Toimialan X pelastaminen 93 xv Kuinka hintajärjestelmä toimii 99 xvi Hyödykkeiden hintojen vakauttaminen 106 xvii Valtiollinen hintojen säätely 114 xviii Vähimmäispalkkalait 124 xix Nostavatko ammattiliitot todella palkkoja? 129 xx Riittävästi tuotteen takaisin ostamiseksi 142 xxi Voittojen tehtävä 150 xxii Inflaation harha 154 xxiii Hyökkäys säästöjä kohtaan 168 os a i i i oppi t u n ti t o isin il m a ist u n a xxiv Oppitunti toisin ilmaistuna 184 xxv Kirjaviitteitä 194

7 Johdanto 1900-luvun taloustieteilijöiden joukossa Henry Hazlittin nimi loistaa kuin majakka valaisten taloustiedettä vakuuttavasti ja pitkäikäisesti. Vaikkei hän koskaan suorittanut yliopistotutkintoa tai voittanut Nobel-palkintoa, hänen panoksensa on syvällinen ja katoamaton. Tämä kirja, yksi monista hänen pitkän ja ainutlaatuisen elämänsä aikana kirjoittamistaan, on tunnetuin ja ensimmäisen luokan klassikko. Talous yhdeltä istumalta (Economics in One Lesson) ilmestyi ensi kerran vuonna 1946, johtamani organisaation, the Foundation for Economic Educationin (FEE), perustamisvuonna. Hazlitt oli perustajamme ja ensimmäisen puheenjohtajamme Leonard E. Readin läheinen ystävä. Harry, kuten hänet henkilökohtaisesti tunteneet häntä usein kutsuivat, oli läheisessä yhteydessä FEE: hen kuolemaansa saakka vuoteen 1993, hän kuoli vajaa vuosi ennen sadatta syntymäpäiväänsä. Voin kertoa, että Harry oli yhtä avoin, selkeä ja perusteellinen keskusteluissaan kuin lukuisissa kirjoituksissaan. Vain harvat tuntemani ihmiset ovat olleet yhtä selkeitä sanomisissaan ja kirjoituksissaan kuin Henry Hazlitt. Lähes seitsemän vuosikymmentä myöhemmin Talous yhdeltä istumalta tarjoaa yhä lukijalle mitä jykevimmän perustan tinkimättömälle ja loogiselle taloudelliselle järkeilylle. Jos Hazlittilta haluaa nostaa yhden perusviestin, se on tämä: Ole läpikotainen ajattelussasi! Älä tee johtopäätöksiä pelkästään sen perusteella, mikä pistää silmään tai millainen välitön vaikutus jollakin asialla on. Tarkastele syvemmin seurauksia kaikille ihmisille ja pitkällä 7

8 aikavälillä. Usein toissijaiset vaikutukset ovat merkittävämpiä kuin ensimmäiset. Kansakunnat ovat näinä päivinä talouskriisissä, koska ne ovat liian usein tehneet lyhytnäköisiä ratkaisuja. Onko toimiala pulassa? Kaadetaan sinne julkista rahaa. Aiheuttaako kilpailu hankaluuksia jollekin yritykselle? Asetetaan sen ulkomaisille kilpailijoille tullimaksut. Onko talous jumissa? Painetaan lisää rahaa. Ovatko palkat alhaiset? Vahvistetaan ammattiliittoja pakottamaan palkat ylös. Kaikki nämä ratkaisut ovat syvästi viallisia, mutta viat eivät tule ilmeisiksi ilman läpikotaista pohdintaa. Taloustiede voi olla tuskallinen aihealue, kun se tuodaan esiin yhtälöiden ja graafien massana. Mutta ne, joiden mielestä ihmisen toiminnan tiede voidaan pelkistää numeroihin, sortuvat farssimaiseen näennäistietämykseen. Taloustiedon ymmärrys alkaa perustavanlaatuisista totuuksista siitä, kuinka ajatella. Lue tämä kirja avoimin mielin ja et tule koskaan näkemään maailmaa aivan samalla lailla. Hazlitt antaa työkalut maailman uudenlaiseen näkemiseen, analysoimiseen ja parantamiseen. Talous yhdeltä istumalta opettaa useita asioita, itse asiassa valtavan määrän. Yksi opeista on, että niin kutsutun kurjan tieteen ei tarvitse olla lainkaan kurjaa! Kiitos Henry Hazlitt tästä kirjasta, joka todella vastaa useampaan kysymykseen kuin se esittää. Lawrence W. Reed Toiminnanjohtaja Foundation for Economic Education 12. elokuuta

9 Alkusanat Tämä kirja analysoi taloudellisia virhekäsityksiä, jotka ovat lopulta niin vallitsevia, että niistä on tullut lähes uusi kaanon. Vain niiden omat sisäiset ristiriitaisuudet ovat estäneet virheistä muodostumasta uutta kaanonia, koska samat lähtökohdat hyväksyneet ovat hajaantuneet sadoiksi eri koulukunniksi siitä yksinkertaisesta syystä, että käytännön elämää käsittelevissä asioissa on mahdoton olla yhdenmukaisesti väärässä. Ainoa ero koulukuntien välillä on, että jokin ryhmä herää muita aikaisemmin mielettömyyksiin, joihin virheelliset lähtökohdat vievät sen. Sillä hetkellä oppisuunta muuttuu epäyhtenäiseksi joko tiedostamattaan hylkäämällä väärät lähtökohdat tai hyväksymällä, että niistä tehdyt johtopäätökset eivät olekaan niin kuohuttavia tai upeita kuin terve järki vaatii. Maailmassa ei kuitenkaan ole tällä hetkellä yhtään merkittävää valtiota, jonka talouspolitiikkaan ei vaikuta tai sitä lähes kokonaan määritä joidenkin näiden virhekäsitysten hyväksyminen. Ehkäpä lyhin ja varmin tapa taloustieteen ymmärrykseen tapahtuu ruotimalla tällaisia virheitä ja erityisesti käymällä läpi päävirhettä, joista ne kumpuavat. Se on tämän teoksen lähtökohta. Teos on siten pääosin selittävä. Se ei väitä esille tuomiaan johtoajatuksia alkuperäisiksi. Paremminkin tarkoituksena on osoittaa, että monet innovatiivisilta ja edistyksellisiltä vaikuttavat ajatukset ovat tosiasiassa vain muinaisten virheiden uusintaesityksiä ja vahvistavat sanonnan että ne, jotka eivät tunne menneisyyttä, ovat tuomittuja toistamaan sitä. 9

10 Kirjoitus on, olettaisin, ujostelemattoman klassinen, perinteinen ja oikeaoppinen : ainakin nämä ovat pilkkanimiä niiden tahoilta, joiden virheargumentteja tässä käsitellään ja joilla he epäilemättä pyrkivät sivuuttamaan väärät päätelmänsä. Kuitenkaan oppilas, joka on kovasti totuuden perään, ei kavahda tällaisia laatusanoja. Hän ei etsi loputtomasti taloustieteellisen ajattelun vallankumousta, tai uutta alkua. Luonnollisesti hänen mielensä on yhtä avoin uusille kuin vanhoille ajatuksille, mutta hän voi tyytyväisenä sivuuttaa pelkästään uutuudenviehätykseen ja omintakeisuuteen pyrkivät tasapainottomat tai ekshibitionistiset ajatukset. Kuten Morris R. Cohen on todennut: Jos sivuutamme kaikkien aikaisempien ajattelijoiden näkemykset, ei ole perusteltua kuvitella, että oma työmme osoittautuisi minkään arvoiseksi muille. 1 Koska tämä on selittävä teos, olen sallinut itseni hyödyntää muiden ajatuksia vapaasti ja ilman yksityiskohtaisia viittauksia (muutamia harvoja alaviitteitä ja lainauksia lukuun ottamatta). Tämä on väistämätöntäkin, sillä monet maailman parhaista mielistä ovat työskennelleet näiden aiheiden parissa. Olen kuitenkin ainakin kolmelle kirjoittajalle aivan erityisessä kiitollisuudenvelassa, joten heidät minun on mainittava. Suurimmassa kiitollisuudenvelassa olen Frédéric Bastiatin esseelle Ce qu on voit et ce qu on ne voit pas2, joka on lähes vuosisadan ikäinen. Perusteluni pohjautuvat tuon esseen selittävään viitekehykseen. Teostani voidaan itse asiassa pitää Bastiatin pamfletin lähestymistavan ajanmukaistuksena, laajennuksena ja yleistyksenä. Olen kiitollisuudenvelassa myös Philip Wickstedille, erityisesti palkkoihin liittyvät luvut ja yhteenvetoluku perustuvat paljolti hänen teokseensa Common 1 Reason and Nature (1931) s. x. Suom. huom. Löytyy suomeksi nimellä Näkyvä ja näkymätön teoksessa Kirjoituksia taloudesta (Basam Books, 2010) tai verkosta 2 10

11 Sense of Political Economy. Kolmanneksi olen kiitollisuudenvelassa Ludwig von Misesille. Sivuuttaen kaiken sen, mistä tämä perusteos saattaa olla kiitollisuudenvelassa hänen kirjoituksilleen yleensä, erityinen kiitollisuudenvelkani kohdistuu hänen selitykselleen rahallisen inflaatioprosessin leviämisestä. Virhekäsityksiä analysoidessani olen suosinut nimeämistä vielä vähemmän kuin jakaessani tunnustusta muille. Virheiden tekijöiden nimeäminen vaatisi erityistä oikeudenmukaisuutta jokaista kritisoitua kohtaan tarkkoine lainauksineen, olisi tuotava esiin heidän erityiset sen tai tuon asian painotuksensa, heidän edellytyksensä, henkilökohtaiset monitulkintaisuutensa, epäjohdonmukaisuutensa ja niin edelleen. Siksi toivonkin, ettei kukaan ole liian pettynyt esimerkiksi sellaisten nimien kuin Karl Marx, Thorstein Veblen, C. H. Douglas, lordi Keynes ja professori Alvin Hansen puuttumisesta näiltä sivuilta. Kirjan tarkoitus ei ole tuoda esiin tiettyjen kirjoittajien erityisiä virheitä, vaan taloudellisia erheitä niiden kaikkein useimmin toistuvissa, laajimmille levinneissä tai vaikutusvaltaisimmissa muodoissa. Joka tapauksessa harhakäsityksistä tulee nimettömiä, kun ne saavuttavat yleisen suosion. Niiden leviämisestä päävastuun kantavien kirjoittajien yksityiskohdat tai epämääräisyydet pyyhkiytyvät pois. Opinkappaleesta tulee yksinkertaistettu ja harhakäsitys, joka on saattanut olla hautautuneena ansioiden, epämääräisyyksien tai matemaattisten yhtälöiden verkostoon, nousee esiin. Toivon, ettei minua syytetä epäoikeudenmukaisuudesta sillä perusteella, että suosittu opinkappale siinä muodossa kuin sen esitän, ei ole tismalleen se, jonka lordi Keynes tai joku toinen kirjoittaja on muotoillut. Teoksen kiinnostuksen kohteena ovat uskomukset, joista poliittisesti vaikutusvaltaiset ryhmät pitävät kiinni ja joiden perusteella valtiot toimivat, eivät näiden uskomusten historialliset alkuperät. Lopuksi toivon myös, että minulle annetaan anteeksi, että viittaan tulevilla sivuilla hyvin vähän tilastoihin. Tilastollisten varmennuksien esittäminen viitattaessa tariffien, hintakontrollien, 11

12 inflaation ja hyödykkeiden kuten hiilen, kumin ja puuvillan sääntelyn vaikutuksiin olisi paisuttanut teoksen paljon suunniteltua kokoa suuremmaksi. Toimittajana olen myös hyvin tietoinen, kuinka nopeasti tilastot vanhenevat ja korvautuvat uusilla luvuilla. Erityisistä talouden ongelmista kiinnostuneita lukijoita kehotetaan lukemaan niihin liittyviä ajankohtaisia realistisia keskusteluja yhdessä tilastollisten tietojen kanssa: lukijat huomaavat, että tilastojen oikea tulkinta ei ole vaikeaa opittujen perusperiaatteiden avulla. Olen pyrkinyt kirjoittamaan tämän teoksen mahdollisimman yksinkertaiseksi ja ilman teknisiä yksityiskohtia kohtuullisen tarkkuuden rajoissa, jotta sen sisältö olisi ymmärrettävä sellaisellekin lukijalle, jolla ei ole aiempaa kokemusta taloustieteestä. Vaikka kirja on kirjoitettu yhdeksi kokonaisuudeksi, kolme lukua ovat jo ilmestyneet erillisinä artikkeleina, ja haluan kiittää The New York Timesia, The American Scholaria ja The New Leaderiä luvasta julkaista uudelleen heidän sivuillaan ilmestynyttä materiaalia. Olen kiitollinen professori von Misesille käsikirjoituksen lukemisesta ja hyödyllisistä kommenteista. Vastuu esitetyistä mielipiteistä on luonnollisesti kokonaan minun. H.H. New York 25. maaliskuuta

13 osa i Oppitunti

14 Ta l o u s y h d e l t ä i s t u m a l ta ensimmäinen luku Oppitunti Ta l oustiede t tä vainoaa suurempi määrä virhekäsityksiä kuin mitään muuta tutkimusaluetta. Tämä ei ole mikään sattuma. Aihealueen sisäsyntyiset vaikeudet olisivat riittävän suuria jo muutoinkin, mutta ne vahvistuvat tuhatkertaisesti, koska mukana on tekijä, joka on merkityksetön esimerkiksi fysiikassa, matematiikassa tai lääketieteessä erityinen omaan etuun vetoaminen. Vaikka jokaisen ryhmän tietyt taloudelliset intressit ovat yhtäläisiä kaikkien muiden ryhmien kanssa, jokaisella ryhmällä on myös, kuten tulemme näkemään, intressejä, jotka ovat vastakkaisia kaikille muille ryhmille. Vaikka tietyt julkiset toimintaperiaatteet olisivat pitkällä aikavälillä hyödyllisiä kaikille, toiset toimintaperiaatteet hyödyttävät ainoastaan yhtä ryhmää kaikkien muiden ryhmien kustannuksella. Tällaisista toimintaperiaatteista suoraan hyötyvä ryhmä esiintyy niiden puolesta uskottavasti ja sinnikkäästi. Se palkkaa parhaat ostettavissa olevat osaajat omistautumaan täysipäiväisesti asiansa esiin tuomiseksi. Ja lopulta se onnistuu joko vakuuttamaan yleisön asiansa kelpoisuudesta tai panemaan päät niin pyörälle, että selkeä ajattelu aiheesta tulee lähes mahdottomaksi. Näiden loputtomien omaan etuun vetoamisten lisäksi on olemassa toinen tekijä, joka suoltaa joka päivä uusia taloudellisia virhekäsityksiä. Nimittäin ihmisten herpaantumaton taipumus nähdä ainoastaan tietyn toimintaperiaatteen välittömät vaikutukset tai vaikutukset ainoastaan erityisryhmälle ja sivuuttaa sen pitkäaikaiset vaikutukset ei pelkästään erityisryhmälle vaan kaikille ryhmille. Virhe seuraa toissijaisten seurausten ylenkatsomisesta. Tästä koostuu lähes koko ero hyvän ja huonon taloustieteilijän 14

15 Oppitunti välillä. Huono taloustieteilijä näkee vain sen, mikä pistää välittömästi silmään; hyvä taloustieteilijä näkee myös kauemmas. Huono taloustieteilijä näkee ainoastaan ehdotuksen suorat vaikutukset; hyvä taloustieteilijä huomioi myös kaukaisemmat ja epäsuorat seuraukset. Huono taloustieteilijä näkee ainoastaan, mitkä ovat olleet tietyn toimintaperiaatteen vaikutukset tai mitkä ne tulevat olemaan yhdelle tietylle ryhmälle; hyvä taloustieteilijä ottaa selville toimintaperiaatteen vaikutukset kaikille ryhmille. Ero saattaa vaikuttaa ilmiselvältä. Varotoimenpiteenä tietyn toimintaperiaatteen kaikkien seurausten selvittäminen saattaa vaikuttaa alkeelliselta. Eivätkö kaikki tiedä henkilökohtaisen elämänsä kautta, että on olemassa kaikenlaisia ihastuttavia hetken houkutuksia, jotka ovat kuitenkin lopulta tuhoisia? Eikö jokainen lapsi tiedä, että liiasta karkin syönnistä tulee kipeäksi? Eikö humalahakuinen tiedä heräävänsä seuraavana aamuna värisyttävän vatsan ja kipeän pään kanssa? Eikö alkoholisti tiedä, että hän tuhoaa maksansa ja lyhentää elämäänsä? Eikö donjuan tiedä, että hän altistaa itsensä kaikenlaisille riskeille kiristyksestä sairauksiin? Viimeisenä palaten taloudellisiin, mutta edelleen henkilökohtaisiin asioihin: eivätkö tyhjäntoimittaja ja tuhlari tiedä jopa hurmionsa hetkellä olevansa suuntaamassa kohden velkaista ja köyhää tulevaisuutta? Kun siirrymme talouspolitiikan alueelle, nämä perustotuudet sivuutetaan. Tänä päivänä pidetään erinomaisina taloustieteilijöinä sellaisia, jotka paheksuvat säästämistä ja suosittelevat valtakunnallisen tason tuhlaamista keinona taloudelliseen pelastukseen; ja kun heille joku osoittaa näiden toimintaperiaatteiden pitkäaikaiset vaikutukset, he vastaavat nenäkkäästi kuin tuhlaajapoika varoittavalle isälleen: Pitkällä aikavälillä olemme kaikki kuolleita. Ja tällaiset ylimalkaiset letkautukset menevät läpi tuhoisina toteamuksina ja kypsänä viisautena. Mutta traagista on, että päinvastaisesti kärsimme jo läheisen tai kaukaisemman menneisyyden toimintaperiaatteiden pitkän 15

16 Ta l o u s y h d e l t ä i s t u m a l ta aikavälin seurauksista. Tänään on jo huominen, jonka huono taloustieteilijä kehotti eilen meidät sivuuttamaan. Joidenkin talouden toimintamallien pitkän aikavälin seuraukset saattavat tulla ilmeisiksi muutamassa kuukaudessa. Toiset eivät saata tulla esiin moniin vuosiin. Ja edelleen toiset eivät paljastu vuosikymmeniin. Mutta kaikissa tapauksissa nämä pitkän aikavälin seuraukset sisältyvät toimintatapaan yhtä varmasti kuin kana oli munassa ja kukka siemenessä. Siten tästä näkökulmasta koko taloustiede voidaan kiteyttää yhteen oppituntiin ja tämä oppitunti voidaan pelkistää yhdeksi lauseeksi. Taloustieteen harjoittaminen perustuu minkä tahansa yksittäisen teon tai toimintaperiaatteen välittömien seurausten näkemisen lisäksi myös sen pitkän aikavälin seurauksien näkemiseen; se koostuu kyseisen toimintaperiaatteen seurauksien jäljittämisestä yhden ryhmän lisäksi kaikille ryhmille. 2. Yhdeksän kymmenestä talouden virhekäsityksestä, jotka aiheuttavat nykyään hirvittävää harmia maailmassa, ovat seurausta tämän oppitunnin sivuuttamisesta. Nämä virhekäsitykset juontuvat kaikki kahdesta keskeisestä virheestä, joko toisesta tai molemmista: nähdään vain teon tai esityksen välittömät seuraukset tai nähdään seuraukset ainoastaan tietyn ryhmän kannalta muita ryhmiä huomioimatta. Toki pitää paikkansa, että päinvastainen virhe on myös mahdollinen. Toimintamallia harkittaessa ei tule keskittyä ainoastaan sen pitkän aikavälin vaikutuksiin yhteisölle kokonaisuutena. Klassiset taloustieteilijät sortuivat tähän virheeseen usein. Siitä seurasi tiettyä paatuneisuutta niiden ryhmien kohtaloa kohtaan, joita toimintamallit tai kehitykset välittömästi vahingoittivat, jos ne osoittautuivat hyödyllisiksi kokonaisnettovaikutukseltaan ja pitkällä aikavälillä. 16

17 Oppitunti Mutta nykyään suhteellisen harvat tekevät tämän virheen; ja ne harvat ovat pääosin ammattimaisia taloustieteilijöitä. Selkeästi kaikkein yleisin virhe ilmenee yhä uudelleen lähes jokaisessa taloudellisia asioita käsittelevässä keskustelussa: tuhansien poliittisten puheiden virhe, uuden taloustieteen keskeinen harhakäsitys, on keskittyminen toimintamallien lyhytaikaisiin vaikutuksiin erityisryhmille ja jättää huomiotta tai vähätellä pitkän aikavälin vaikutuksia yhteisölle kokonaisuutena. Uudet taloustieteilijät imartelevat itseään sillä, että tämä on suuri, lähes vallankumouksellinen edistys verrattuna klassisten tai oikeaoppisten taloustieteilijöiden menetelmiin, koska he huomioivat lyhytaikaiset vaikutukset, jotka jälkimmäiset usein sivuuttivat. Mutta jättäessään huomiotta tai vähätellessään pitkäaikaisia vaikutuksia he tekevät paljon vakavamman virheen. He ylenkatsovat metsää tarkoissa ja yksityiskohtaisissa yksittäisten puiden tarkasteluissaan. Heidän menetelmänsä ja johtopäätöksensä ovat usein perustavanlaatuisesti taantumuksellisia. He ovat toisinaan hämmästyneitä löytäessään itsensä samalta kannalta 1600-luvun merkantilismin kanssa. He itse asiassa lankeavat kaikkiin muinaisiin virheisiin (tai lankeaisivat, jolleivät olisi niin epäjohdonmukaisia), jotka klassiset taloustieteilijät, olimme toivoneet, olivat kertakaikkisesti hävittäneet. 3. Mone sti tode taan surullisesti, että huonot taloustieteilijät esittävät virheensä yleisölle paremmin kuin hyvät taloustieteilijät esittävät totuutensa. Usein valitetaan, että kansankiihottajat ovat puhujankorokkeella uskottavampia esittämään taloudellista roskaa kuin rehelliset ihmiset, jotka yrittävät osoittaa sen erheellisyyden. Mutta perussyy tähän ei ole arvoituksellinen, sillä kansankiihottajat ja huonot taloustieteilijät esittävät puolitotuuksia. He mainitsevat ainoastaan esitetyn toimintamallin välittömät vaikutukset tai sen vaikutukset yksittäiselle ryhmälle. Esittämässään he saattavat 17

18 Ta l o u s y h d e l t ä i s t u m a l ta olla usein oikeassa. Näissä tapauksissa vastaus koostuu osoituksesta, että esitetyllä toimintamallilla on myös pidempiä ja vähemmän houkuttelevia vaikutuksia tai että se hyödyttää yhtä ryhmää ainoastaan kaikkien muiden ryhmien kustannuksella. Vastaus koostu puolitotuuden täydentämisestä ja korjaamisesta toisella puolikkaalla. Mutta esitetyn mallin kaikkien päävaikutusten huomioiminen kaikkien kannalta vaatii usein pitkän, monimutkaisen ja tylsän järkeilyketjun. Pääosa yleisöstä pitää tällaisen järkeilyketjun seuraamista vaikeana ja kyllästyy ja herpaantuu pian. Huono taloustieteilijä rationalisoi tämän älyllisen heikkouden ja laiskuuden vakuuttamalla yleisölle, ettei sen edes tarvitse pyrkiä seuraamaan perusteluita tai arvioimaan sen perusteita, koska se on ainoastaan klassismia tai laissez-fairea tai kapitalisista puolustelua. Määritelmäksi sopii mikä tahansa muukin herjaava termi, joka sattuu tehokkaasti iskemään yleisöön. Oppitunnin luonne on tullut nyt esitettyä, samoin oppimisen esteenä olevat erheet abstraktein termein. Mutta oppi ei mene perille ja virhekäsitykset jatkavat etenemistään tunnistamattomina, ellei molempia valaista esimerkein. Näiden esimerkkien avulla on mahdollista siirtyä taloustieteen yksinkertaisimmista ongelmista kaikkein vaikeimpiin ja monimutkaisimpiin. Niiden avulla on mahdollista oppia tunnistamaan ja välttämään ensin kaikkein karkeimmat ja ilmeisimmät harhakäsitykset ja lopulta myös ne kaikkein hienostuneimmat ja vaikeimmin tavoitettavat. Siirtykäämme tämän tehtävän pariin. 18

19 osa 2 Oppitunti käytännössä

20 Ta l o u s y h d e l t ä i s t u m a l ta toinen luku Rikottu ikkuna Lähtekäämme liikkeelle kaikkein yksinkertaisimmasta esimerkistä: valitaan Bastiatia jäljitellen rikkinäinen ikkunalasi. Nuori rasavilli heittää tiilen leipurin ikkunan läpi. Kauppias ryntää vihaisena ulos, mutta nuorukainen on jo hävinnyt. Väkijoukko kasaantuu ja alkaa tuijottaa hiljaisessa tyytyväisyydessä ikkunassa ammottavaa reikää ja lasin palasia leivän ja piiraiden keskellä. Hetken kuluttua väki kokee tarvetta filosofiselle pohdinnalle, ja useat ovat lähes varmoja toteamaan toisilleen tai leipurille, että epäonnella on loppujen lopuksi myös kirkkaampi puoli. Se luo liiketoimintaa jollekin lasittajalle. Alkaessaan miettiä tätä, he pohtivat asiaa lisää. Kuinka paljon uusi lasiruutu maksaa? Viisikymmentä dollaria? Melkoinen summa. Kuitenkin, jos ikkunoita ei koskaan menisi rikki, mitä tapahtuisi lasittajien liiketoiminnalle? Toisaalta kierre olisi tietenkin loputon. Lasittajalla olisi 50 dollaria enemmän kulutettavana muille kauppiaille, ja näillä puolestaan 50 dollaria enemmän kulutettavana yhä muille kauppiaille, ja näin jatkuen loputtomiin. Rikottu ikkuna tarjoaa rahaa ja työllisyyttä yhä laajenevissa kehissä. Looginen yhteenveto tästä kaikesta olisi, jos väkijoukko sen laatisi, että tiilen heittänyt pieni rasavilli ei olekaan yleinen uhka, vaan julkinen hyväntekijä. Tutkitaan nyt tilannetta uudelleen. Väkijoukko on oikeassa ainakin ensimmäisessä päätelmässään. Pieni vandalismi tarkoittaa ensi vaiheessa lisää liiketoimintaa jollekin lasittajalle. Lasittaja ei ole sen enempää pahoillaan kuullessaan tapahtumasta kuin hautausurakoitsija kuolemasta. Mutta leipurilta on hävinnyt 50 dollaria, jotka hän suunnitteli käyttävänsä uuteen pukuun. Koska 20

21 Oppitunti käytännössä hän joutuu korvaamaan ikkunan toisella, hän joutuu tulemaan toimeen ilman uutta pukua (tai vastaavaa tarvetta tai ylellisyyttä). Sen sijaan, että hänellä olisi ikkuna ja 50 dollaria, hänellä on nyt vain pelkkä ikkuna. Leipuri oli suunnitellut ostavansa puvun nimenomaan samana iltapäivänä, mutta sen sijaan, että hänellä olisi sekä ikkuna että puku, hän joutuukin tyytymään vain ikkunaan ja olemaan ilman pukua. Jos ajattelemme häntä osana yhteisöä, yhteisö on menettänyt uuden puvun, joka muutoin olisi luotu, ja on siten juuri sen verran köyhempi. Lyhyesti sanottuna lasittajan liiketoiminnan lisäys on pelkästään räätälin liiketoiminnan vähenemistä. Mitään uutta työllisyyttä ei ole syntynyt. Väkijoukon ihmiset ajattelivat ainoastaan liiketoimen kahta osapuolta, leipuria ja lasittajaa. He unohtivat mahdollisen kolmannen osapuolen, räätälin. He unohtivat hänet juuri siitä syystä, että nyt hän ei voi olla enää osallinen. Päivän tai parin päästä he näkevät uuden ikkunan, mutta he eivät tule koskaan näkemään uutta pukua juuri siitä syystä, ettei sitä valmisteta. He näkevät ainoastaan sen, mikä on välittömästi heidän edessään. 21

22 Ta l o u s y h d e l t ä i s t u m a l ta kolmas luku Tuhon siunaukset Rikotun ikkunan tapaus on nyt käyty läpi. Perustavanlaatuinen virhekäsitys. Saatettaisiin helposti ajatella, että kuka tahansa olisi kykenevä välttämään sen pysähtymällä hetkeksi pohtimaan asiaa. Silti rikotun ikkunan virhekäsitys, sadoissa valeasuissaan, on taloustieteen historiassa kaikkein itsepintaisin. Se on nykyään valloillaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Sen nimeen vannovat juhlavasti joka päivä suuren teollisuuden kapteenit, kauppakamarit, ay-liikkeiden johtajat, sanomalehtien pääkirjoittajat ja lehtien kolumnistit sekä radiotoimittajat, oppineet tilastotieteilijät hienostunein menetelminensä ja taloustieteen professorit parhaista yliopistoista. Moninaisilla tavoillaan he kaikki laajentavat tuhon hyötyjä. Vaikka osa heistä välttää sanomasta, että pienissä tuhon teoissa olisi nettohyötyjä, he näkevät lähes loputtomia hyötyjä valtavissa tuhon toimenpiteissä. He kertovat meille, kuinka paljon paremmassa taloudellisessa tilanteessa olemme sodassa kuin rauhassa. He näkevät tuotantoihmeitä, joiden saavuttaminen vaatii sotaa. Ja he näkevät sodanjälkeisen maailman vaurauden syntyvän valtavasta kumuloituneesta tai kasaantuneesta kysynnästä. Euroopassa he laskevat hilpeästi taloja, kokonaisia kaupunkeja, jotka on hajotettu maan tasalle ja joiden täytyy tulla korvatuiksi uusilla. Amerikassa he laskevat taloja, joita ei voitu sodan takia rakentaa, sukkahousuja, joita ei voitu toimittaa, kuluneita autoja ja renkaita, aikansa eläneitä radioita ja jääkaappeja. He laskevat yhteen vaikuttavia kokonaismääriä. Kyseessä on ainoastaan vanha ystävämme, rikotun ikkunan 22

23 Oppitunti käytännössä virhekäsitys, uusissa vaatteissa ja tunnistamattomaksi turvonneena. Tällä kertaa sitä tukee kokonainen joukko siihen liittyneitä harhakäsityksiä. Se sekoittaa tarpeen kysyntään. Mitä enemmän sota tuhoaa, mitä enemmän se köyhdyttää, sitä suurempia ovat sodan jälkeiset tarpeet. Epäilyksettä. Mutta tarve ei ole kysyntää. Tuloksellinen taloudellinen kysyntä vaatii tarpeen lisäksi myös vastaavan ostovoiman. Kiinan tarpeet nykyään ovat monin kerroin suuremmat kuin Amerikan tarpeet. Mutta sen ostovoima, ja siten uusi liiketoiminta, jota se voi edistää, on olennaisesti pienempi. Mutta jos tästä harhakäsityksestä päästään eteenpäin, on olemassa mahdollisuus toiseen erheeseen, johon rikkottuikkunalaiset yleensä tarttuvat. He ajattelevat ostovoimaa pelkästään rahana. Nykyään rahaa voidaan tehdä painokoneilla. Itse asiassa tätä kirjoitettaessa rahan painaminen on suurin teollisuudenala jos tuotetta mitataan rahallisin mittarein. Mutta mitä enemmän rahaa syydetään tällä tavoin, sitä enemmän jokaisen rahayksikön arvo laskee. Tätä laskevaa arvoa voidaan mitata hyödykkeiden nousevina hintoina. Mutta koska useimmat ihmiset ovat niin tiukasti tottuneet tapaan ajatella varallisuuttaan ja tulojaan rahassa, he pitävät itseään varakkaampina rahallisen kokonaissumman noustessa, huolimatta tosiasiasta, että tavaroissa mitattuna heillä saattaa olla vähemmän ja he ostavat vähemmän. Suurin osa hyvistä taloudellisista tuloksista, jotka ihmiset liittävät sotaan, ovat todellisuudessa sodanajan inflaation aikaansaamaa. Sama pystyttäisiin yhtä lailla saavuttamaan rauhanajan inflaatiolla. Tähän rahan harhaan palataan myöhemmin. Kasaantuneeseen kysyntää sisältyy puolitotuus, aivan samoin kuin rikotun ikkunan harhakäsitykseen. Rikkinäinen ikkuna tarkoitti lisää liiketoimintaa lasittajalle. Sodan tuho tuottaa lisää liiketoimintaa tiettyjen tavaroiden valmistajille. Talojen ja kaupunkien tuho tarkoittaa lisää liiketoimintaa rakennusteollisuudelle. Kyvyttömyys tuottaa autoja, radioita ja jääkaappeja sodan aikana saa aikaan kumulatiivisen sodan jälkeisen kysynnän näille 23

24 Ta l o u s y h d e l t ä i s t u m a l ta tietyille tuotteille. Pääosalle ihmisiä tämä näyttäytyy kokonaiskysynnän lisäyksenä, kuten se hyvinkin voi olla alhaisemman ostovoiman dollareissa. Mutta todellisuudessa tapahtuu kysynnän jakautuminen muista tuotteista näihin tiettyihin tuotteisiin. Euroopassa ihmiset rakentavat enemmän uusia taloja kuin muutoin, koska heidän täytyy. Mutta heidän rakentaessaan enemmän taloja, heillä on juuri sen verran vähemmän henkilöstöä ja tuottavaa kapasiteettia jäljellä kaikkeen muuhun. Kun he ostavat taloja, heille on juuri sen verran vähemmän ostovoimaa kaikkeen muuhun. Liiketoiminnan kasvaessa mihin tahansa suuntaan yhtäällä, sen tulee (paitsi siinä määrin kuin tuottavia energioita voidaan yleisesti edistää tarpeella ja kiireellisyydellä) vastaavasti vähentyä toisaalla. Lyhyesti ilmaistuna sota muuttaa sodan jälkeisen toimeliaisuuden suuntaa; se muuttaa teollisuudenalojen tasapainoa; se muuttaa teollisuuden rakennetta. Ja tällä on aikanaan myös omat seurauksensa. Toinen kysynnän jakaantuminen tapahtuu, kun asuntojen ja muiden kulutushyödykkeiden kumuloitunut kysyntä on tyydyttynyt. Silloin nämä tilapäisesti suositut teollisuudenalat joutuvat taas suhteellisesti supistumaan salliakseen muiden alojen kasvaa täyttämään muita tarpeita. Loppujen lopuksi on kuitenkin tärkeää pitää mielessä, ettei ero ole pelkästään sodanjälkeisen kysynnän muodossa sotaa edeltäneeseen verrattuna: Kysyntä ei ole vain ohjautunut yhdestä hyödykkeestä toiseen. Useimmissa maissa sen kokonaismäärä kutistuu. Tämä on väistämätöntä, kun huomioidaan, että kysyntä ja tarjonta ovat ainoastaan saman kolikon kaksi eri puolta. Ne ovat sama asia katsottuna eri suunnista. Tarjonta luo kysyntää, koska pohjimmiltaan se on kysyntä. Valmistetun tuotteen tarjonta on kaikki, mitä ihmisillä itse asiassa on tarjottavanaan vaihdannassa asioihin, joita he haluavat. Tässä merkityksessä viljelijöiden vehnän tarjonta käsittää heidän kysyntänsä autoihin ja muihin tuotteisiin. Autojen tarjonta käsittää autoteollisuuden ihmisten vehnän ja muiden 24

25 Oppitunti käytännössä tuotteiden kysynnän. Kaikki tämä on sisäsyntyistä nykyaikaisessa työnjaossa ja vaihdantataloudessa. Pitää paikkansa, että tämä perustavanlaatuinen tosiasia hämärtyy monille ihmisille (mukaan lukien eräät väitetysti erinomaiset taloustieteilijät) palkanmaksujen ja muiden mutkistuksien kautta kuten epäsuorasta tavasta, jolla käytännössä kaikki nykyaikaiset vaihdannat toteutetaan rahan välityksellä. John Stuart Mill ja muut klassiset kirjoittajat, vaikkakaan he toisinaan eivät onnistuneet ottamaan riittävästi huomioon monimutkaisia rahan käytöstä johtuvia seurauksia, näkivät sentään rahallisen kerroksen läpi alla oleviin tosiseikkoihin. Siinä suhteessa he olivat edellä monia nykypäivän kriitikoitaan, joita raha hämmentää ennemmin kuin ohjaa. Puhdas inflaatio tarkoittaen puhdasta lisärahan liikkeelle laskemista seurauksella, että palkat ja hinnat nousevat saattaa näyttää lisäkysynnän luomiselta. Mutta se ei ole sitä oikeiden tuotteiden todellisena tuotantona ja vaihdantana. Kuitenkin sodan jälkeisen kysynnän lasku voidaan peittää monilta ihmisiltä harhalla korkeammista rahallisista palkoista, jotka enemmän kuin kompensoituvat korkeammilla hinnoilla. Pääosassa maista sodanjälkeinen kysyntä siis laskee absoluuttisina määrinä verrattuna sotaa edeltävään kysyntään, koska sodanjälkeinen tarjonta on supistunut. Tämän pitäisi olla riittävän ilmiselvää Saksassa ja Japanissa, missä suuria kaupunkeja tuhottiin maan tasalle. Asia ydin tulee tarpeeksi selväksi, kun sitä riittävästi kärjistää. Oletetaan, että todellisten sotaan osallistumisen seurauksien asemesta Englannin kaikki suuret kaupungit olisivat tuhoutuneet, tehtaat pommitettu toimintakyvyttömiksi ja lähes kaikki karttunut pääoma ja kulutushyödykkeet olisi menetetty siten, että ihmisten elintaso olisi laskenut samalle tasolle kuin se on Kiinassa. Siinä tilanteessa harva ihminen puhuisi sodan aiheuttamasta suuresta kumuloituneesta ja kasaantuneesta kysynnästä. Olisi ilmiselvää, että ostovoimaa olisi pyyhkiytynyt pois samassa mitassa kuin tuotannollista voimaa olisi hävinnyt. Käsistä karannut 25

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI VAIKUTA VALINNOILLASI Oletko kyllästynyt nykyiseen yltiökapitalistiseen ja keinotteluun perustuvaan talousjärjestelmäämme, joka perustuu aineellisen ja tarpeettoman kulutuksen kasvattamiseen ja kulutuksen

Lisätiedot

Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka

Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka Talentum Helsinki 2013 Kirjoittajasta Kauppatieteiden tohtori Pekka Puustinen toimii vakuutustieteen yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa.

Lisätiedot

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi asioiden esittämisenä ympäripyöreästi esimerkkien puuttumisena siten, ettei tehtävässä annettuja tai vastauksen kannalta olennaisia

Lisätiedot

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisi-illuusio Jussi Ahokas Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisin syövereissä Julkisen sektorin velkaantuminen nopeutunut kaikissa länsimaissa Julkinen velkaantuminen

Lisätiedot

3 Kuluttajan valintateoria: työn tarjonta ja säästäminen ( Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21)

3 Kuluttajan valintateoria: työn tarjonta ja säästäminen ( Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21) 3 Kuluttajan valintateoria: työn tarjonta ja säästäminen ( Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21) 1. Työn tarjonta Kuluttajan valintateorian perusmalli soveltuu suoraan kotitalouksien työn tarjontapäätöksen

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI 1a. Täydellisen kilpailun vallitessa yrityksen A tuotteen markkinahinta on 18 ja kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi R RAPORTTEJA Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3 TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet Tutkimuksessa arvioitiin, mitä muutoksia henkilön tuloissa ja

Lisätiedot

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TALENTUM HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Terhi Majasalmi ISBN: 978-952-14-1884-6 ISBN:978-952-14-1883-9 Ulkoasu: Lapine Oy Paino: BALTO print 2012

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4979 Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area Q1. Yleisesti ottaen, onko Suomen

Lisätiedot

Ravintola-alalla kasvatetaan lisäarvoa

Ravintola-alalla kasvatetaan lisäarvoa Ravintola-alalla kasvatetaan lisäarvoa Saska Heino Helsingin Sanomat uutisoi jokin aika sitten siitä, kuinka Helsingin huippuravintoloissa vallitsevan yleisen käsityksen mukaan korvaukseton työ kuuluu

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu ASU-vuosiseminaari, Lahti 23.-24.10.2014 Asuntopolitiikka muutoksessa konsortio Hanna Kettunen (sekä Tuula Laukkanen ja Christer Bengs) Konsortion hankkeiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ Juhlaseminaari 17.11.2009 eduskunta Jarna Pasanen Maan ystävät ry SDP:n ympäristöohjelma 1969: Luonnon käytön, hoidon ja suojelun suunnittelua estävät meillä ennen kaikkea perustuslain

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita

Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita Arto Karila yritysneuvoja, tukitiimivastaava ProAgria Etelä-Savo 14.2.2011 ProAgria Etelä-Savo 1 Onnistumisia asiantuntijoiden yhteistyöstä Organisaatioita

Lisätiedot

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen?

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen? 17.4.2012, Onneksi on omaishoitaja Mistä voimia arkeen? Teemat joita käsittelen Voimia vapaa-ajasta Voimia itsestä Voimia läheisistä Luvan antaminen itselle Omaishoitajan hyvinvointi Omaishoitajan on tärkeää

Lisätiedot

Rahatalous kriisissä. Lauri Holappa Helsingin suomenkielinen työväenopisto 13.9.2011 8.11.2011

Rahatalous kriisissä. Lauri Holappa Helsingin suomenkielinen työväenopisto 13.9.2011 8.11.2011 Rahatalous kriisissä Lauri Holappa Helsingin suomenkielinen työväenopisto 13.9.2011 8.11.2011 YleisAetoa Luennoitsija tavoitecavissa osoiceesta lauri.holappa@helsinki.fi Luennot Aistaisin kello 18.30 20.00

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E Kant Arvostelmia Informaatioajan Filosofian kurssin essee Otto Opiskelija 65041E David Humen radikaalit näkemykset kausaaliudesta ja siitä johdetut ajatukset metafysiikan olemuksesta (tai pikemminkin olemattomuudesta)

Lisätiedot

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta 4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta Vaikka nykyaikaiset laskimet osaavatkin melkein kaiken muun välttämättömän paitsi kahvinkeiton, niin joskus, milloin mistäkin syystä, löytää itsensä tilanteessa,

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Ääniohjattu vilkkuvalo ledeillä toteutettuna

Ääniohjattu vilkkuvalo ledeillä toteutettuna Ääniohjattu vilkkuvalo eillä toteutettuna Idea ei valitettavasti ole lähtöisin omasta päästäni - niin mukavaa kuin olisikin ollut riistää kunnia itselleen - vaan on keksijäperhe Ponkalalta. Olen usein

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Taloustieteen oppikirja, luku 4) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylä on pienoiskaupunki, jossa on vähintään 15 eri yrityksen ja

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola)

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Hyvinvointiteoria tarkastelee sitä, miten resurssien allokoituminen kansantaloudessa vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin Opimme

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Ursan kerhoseminaari Artjärvi 2.-4.2.2007 Harri Haukka harri.haukka@pp.inet.fi Tämän esitelmän idea? Tarkoitus ei ole, että allekirjoittanut kertoo mitä

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016 tudent: ate: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 016 Assignment: 016 www 1. Millä seuraavista tuotteista on itseisarvoltaan pienin kysynnän hintajousto? A. Viini B. Elokuvat

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET

PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET PÄRNU SUMMER CUP 2013 JALKAPALLOTURNAUKSEN OHJEET I FIFA:N SÄÄNNÖT Pärnu Summer Cup 2013 järjestetään FIFA:n jalkapallon sääntökirjan pelisääntöjen (FIFA Laws of the Game 2012/2013: http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/81/42/36/lawsofthegame_2012_e.pdf)

Lisätiedot

ZA4982. Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4982. Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4982 Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area [KAIKILLE] C1. Yleisesti ottaen,

Lisätiedot

KOE-ELÄINTEN ASIALLA

KOE-ELÄINTEN ASIALLA KOE-ELÄINTEN ASIALLA Eläinkokeet ovat arkipäivää Maailmassa käytetään vuosittain eläinkokeisiin yli sata miljoonaa eläintä, joista EU:n osuus on runsaat 10 miljoonaa koe-eläintä. Suomessa käytettyjen koe-eläinten

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus

Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016. Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Taloustieteen perusteet 31A00110 18.04.2016 Opiskelijanumero Nimi (painokirjaimin) Allekirjoitus Pisteytys: 1 2 3 4 5 6 Yht Vastaukseen käytetään vain tätä vastauspaperia. Vastaa niin lyhyesti, että vastauksesi

Lisätiedot

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä?

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Tätä kirjoittaessani nousi mieleeni eräs tuntemani insinööri T. Palosaari. Hän oli aikansa lahjakkuus. Hän oli todellinen nörtti. Hän teki heti tietokoneiden tultua

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä?

Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä? Juha Kilponen Suomen Pankki Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä? Helsinki, Economicum 30.11.2015 Mielipiteet ovat kirjoittajan omia

Lisätiedot

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas Perhe- varallisuus- oikeus Aulis Aarnio Urpo Kangas TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja Urpo Kangas Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1512-8

Lisätiedot

TENTTIKYSYMYKSET

TENTTIKYSYMYKSET MIKROTALOUSTEORIA (PKTY1) Ari Karppinen TENTTIKYSYMYKSET 20.10.2006 OHJE: Tentin läpäisee 9 pisteellä. Vastaa tehtäväpaperiin ja palauta se, vaikket vastaisi yhteenkään kysymykseen! Muista kirjoittaa nimesi

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen: talouden voimavara ja kustannustekijä

Väestön ikääntyminen: talouden voimavara ja kustannustekijä Väestön ikääntyminen: talouden voimavara ja kustannustekijä Seppo Honkapohja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton seminaari 4.9.2012 Sisältö Väestörakenteen muutos Suomessa Suomessa ikääntymisen kansantaloudelliset

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto. Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin

Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto. Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin Metsätieteet yliopistoissa Yliopiston tehtävät Tutkimus, uuden tiedon tuottaminen Opetus, uuden tiedon

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

Martikaisen mallin taloudelliset vaikutukset

Martikaisen mallin taloudelliset vaikutukset Martikaisen mallin taloudelliset vaikutukset Johdanto Nämä ovat Martikaisen mallin laskelmat vuoden 22 osalta. Tosin aivan lopussa kerrotaan vuoden 211 osalta päätulokset ja päivityksestä. (Laskelmien

Lisätiedot

ONKO TYÖELÄMÄSSÄ VARAA KOHTUUTEEN? Puheenvuoro Liideri-ohjelman aamukahvitilaisuudessa 24.9. 2014

ONKO TYÖELÄMÄSSÄ VARAA KOHTUUTEEN? Puheenvuoro Liideri-ohjelman aamukahvitilaisuudessa 24.9. 2014 Antti Kasvio, vanhempi tutkija ONKO TYÖELÄMÄSSÄ VARAA KOHTUUTEEN? Puheenvuoro Liideri-ohjelman aamukahvitilaisuudessa 24.9. 2014 Kohtuullisia toiveita ILO:n mukaan kaikilla työikään kasvavilla kansalaisilla

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella Veikko Huovinen 2 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Muuan tietotyöntekijä 3 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok, kaikki

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Seppo Honkapohja* *Esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä välttämättä vastaa SP:n kantaa. I. Eläkejärjestelmät: kansantaloudellisia

Lisätiedot

Peliteoria luento 1. May 25, 2015. Peliteoria luento 1

Peliteoria luento 1. May 25, 2015. Peliteoria luento 1 May 25, 2015 Tavoitteet Valmius muotoilla strategisesti ja yhteiskunnallisesti kiinnostavia tilanteita peleinä. Kyky ratkaista yksinkertaisia pelejä. Luentojen rakenne 1 Joitain pelejä ajanvietematematiikasta.

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali Etiikan teoriat Katse s. 133-149 etiikka = 1) moraalin ja moraalikäsitysten tutkimista 2) tavat perustella sitä, mikä on moraalisesti hyvää tai oikein ja pahaa tai väärin arkikielessä etiikka on lähes

Lisätiedot

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 Ehtamo Demo 1: Arvaa lähimmäksi Jokainen opiskelija arvaa reaaliluvun välillä [0, 100]. Opiskelijat, joka arvaa lähimmäksi yhtä kolmasosaa (1/3) kaikkien

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUS. Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela

TEKIJÄNOIKEUS. Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela TEKIJÄNOIKEUS Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela TALENTUM PRO Helsinki 2016 2., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta. TTT/Kultti

Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta. TTT/Kultti Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta TTT/Kultti Pyrin valottamaan seuraavia käsitteitä i) markkinat ii) tasapaino iii) tehokkuus iv) markkinavoima. Määritelmiä 1. Markkinat ovat mekanismi/instituutio,

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Eräs tyypillinen virhe monitavoitteisessa portfoliopäätösanalyysissa + esimerkkitapaus

Eräs tyypillinen virhe monitavoitteisessa portfoliopäätösanalyysissa + esimerkkitapaus Eräs tyypillinen virhe monitavoitteisessa portfoliopäätösanalyysissa + esimerkkitapaus Mat-2.4142 Optimointiopin seminaari 2.3.2011 Lähteet: Clemen, R. T., & Smith, J. E. (2009). On the Choice of Baselines

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa Sisältö Alkusanat... 11 I Sattuma vai tarkoitus? Elämä on mutta mitä?... 17 Kirjan rakenne ja lukuohje.... 23 Kaksi uudistamisen ja itsekasvatuksen tapaa... 28 Sydämen ajattelu... 31 II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5)

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT Tehtävä 1! " # $%& ' ( ' % %' ' ) ) * ' + )$$$!," - '$ '' ' )'( % %' ) '%%'$$%$. /" 0 $$ ' )'( % %' +$%$! &" - $ * %%'$$%$$ * '+ ' 1. " - $ ' )'( % %' ' ) ) * '

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

3d) Yes, they could: net exports are negative when imports exceed exports. Answer: 2182.

3d) Yes, they could: net exports are negative when imports exceed exports. Answer: 2182. . Se talous, jonka kerroin on suurempi, reagoi voimakkaammin eksogeenisiin kysynnän muutoksiin. Investointien, julkisen kysynnän tai nettoviennin muutokset aiheuttavat sitä suuremman muutoksen tasapainotulossa,

Lisätiedot

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Toimitusjohtaja Jouni Eho, Oxford Research Oy,10.6.2013 Copyright 2012 Sisällysluettelo 1. Miksi Avoinkotka kokeiluhanke? 2. Miten kokeiluhanke

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille?

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 1 Kunnat ulkoistavat palvelujaan Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 2 Mitä palveluita uudelleen järjestettäessä on hyvä muistaa? Yksittäinen kuntatyönantaja ei vapaudu kokonaan kunnallisista eläkemaksuista,

Lisätiedot