KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ AIKA Klo 12:05-16:02 Kokouksen keskeytykset: klo 14:48-15:06

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/2011 1. AIKA 19.12.2011 Klo 12:05-16:02 Kokouksen keskeytykset: klo 14:48-15:06"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus I AIKA Klo 12:05-16:02 Kokouksen keskeytykset: klo 14:48-15:06 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen nähtäville asettaminen 216 Kainuun matkailun sähköisen markkinoinnin kehittäminen 217 Pelikehityksen toimintaedellytykset Kainuussa Herkut Helsinkiin Investor Aftercare -hanke Oikaisuvaatimus Runolaulu-Akatemian perustamishankkeen maksatuspäätökseen nro Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Talouden seurantaraportti ajalta Talousarvion 2012 täytäntöönpano-ohjeet Esitykset ja vetoomukset sekä lausuntopyyntö Mieslahden kaivoshankkeesta/martta Kemppainen, Savirannan kyläseura ry, Savirannan hirviseura ry, Seija Niemitalo, Kontiomäen kyläyhdistys ry, Liisa Penttilä ja Reijo Jokinen, Mieslahden kyläyhdistys ry ja Mieslahden Tololanmäen seudun asukkaat ja kiinteistöjen omistajat 226 Eron myöntäminen Vilho Härköselle maakuntahallitus III (MYR) jäsenyydestä 227 Kainuu Venäjä-työryhmän asettaminen Valtuustoaloite: Paltamon Vaaranpään yhdystie nro liikennöitävään kuntoon 229 Oikaisuvaatimus apuvälinemekaanikon tehtävän täyttämisestä 230 Valtuustoaloite: Omaishoitajien työterveyshuollosta ja sen maksuttomuudesta 231 Mielellään Kainuussa kaiken ikää /Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategia

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Toistaiseksi voimassaolevan työsopimussuhteisen pieneläinhoitajan vakanssin perustaminen ympäristöterveydenhuoltoon alkaen 233 Toistaiseksi voimassa olevan kuntoutusohjaajan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen alkaen 234 Virkojen ja toimien lakkauttaminen sekä toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen 235 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokousedustajien valinta 236 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ KOKOUSAIKA klo 12:05-16:02 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Jokelainen Alpo 12:05-16:02 puheenjohtaja Kinnunen Anneli 12:05-16:02 II varapuheenjohtaja Haataja Minna 12:05-16:02 jäsen Huttu Lauri 12:05-16:02 jäsen Karppinen Veli-Matti 12:05-16:02 jäsen Poissa klo 15:20-15: käsittelyn aikana) Kemppainen Tapani 12:05-16:02 jäsen Lukkari Anne 12:05-14:34 jäsen Poistui 224 käsittelyn aikana Okkonen Arto 12:05-16:02 jäsen Sarparanta Tiina 12:05-16:02 jäsen Törrö Leena 12:05-16:02 jäsen Pärkkä Leena-Kaisa 12:05-16:02 Vaalan kunnan edustaja Poissa Piirainen Raimo I varapuheenjohtaja Muut osallistujat Säkkinen Timo 12:05-16:02 mv:n puheenjohtaja Polvinen Osmo 12:05-16:02 mv:n I vpj Seppänen Juhani 12:05-15:50 mv:n II vpj Poistui 235 käsittelyn jälkeen Yliniemi Kalevi 12:05-16:02 sihteeri Ahopelto Maire 12:05-16:02 sosiaali- ja terveysjohtaja Teittinen Jorma 12:05-14:48 kehittämisjohtaja Poistui 226 käsittelyn jälkeen Tuominen Anssi 12:05-16:02 koulutustoimialan johtaja Heikkinen Hannu 12:05-12:25 suunnittelujohtaja Poistui 215 käsittelyn jälkeen ALLEKIRJOITUKSET Alpo Jokelainen Puheenjohtaja Kalevi Yliniemi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS / 2011 / 2011 Anneli Kinnunen Arto Okkonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, Kajaani perjantaina klo 8-15 / 2011 Aila Kokkonen, johdon sihteeri

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus I Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus MH 213 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus I: Kainuun maakunnan hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä kokoukseen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä (4 2 mom.). Tämä esityslista on postitettu Maakuntahallitus toteaa kokouksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Maakuntahallitus myöntää läsnäoleville asiantuntijoille läsnäolo- ja puheoikeuden. Hyväksyi.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus I Pöytäkirjantarkastajien valinta MH 214 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus I: Hallintosäännön 15 :n 3 mom. mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen kullakin kerralla valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Anneli Kinnunen ja Arto Okkonen. Hyväksyi.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus I Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen nähtäville asettaminen MH 215 Maakuntajohtajan ehdotus: Kainuun maakuntahallitus on tehnyt Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan laatimispäätöksen Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu kuulutuksella Vaihemaakuntakaa van lähtökohtia ja tavoitteita on käsitelty maakuntahallituksessa Maakuntahallitus on kokouksessa hyväksynyt Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan Lähtökohdat ja ta voitteet -raportin sekä tehnyt päätöksen vaihemaakuntakaavaluonnoksen laatimisesta Vuo sangan ampumaja harjoitusalueen laajentumiseen perustuvan vaihtoehdon (VE1) pohjalta. Tehdyt päätökset on saatettu maakuntavaltuuston tiedoksi Maakuntahallitus on kokouksessa päättänyt asettaa vaihemaakuntakaavaluonnoksen julkisesti nähtä ville väliseksi ajaksi sekä kokouksessa antanut vastineet kaava luonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueidenkäyttö -tulosyksikössä on valmisteltu ehdotus Kainuun 1. vaihemaakuntakaavaksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n mukaan kaavaehdo tus on asetettava julkisesti nähtäville. Nähtäville asettamisesta on säädetty MRA:n 12 :ssä. Sen mukaan maakuntakaavaehdotus tulee asettaa julkisesti nähtäville kaava-alueen kunnis sa. Maakuntakaavaehdotuksesta on pyydettävä MRA 13 :n mukaisesti lausunto alueelliselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja niiltä kunnilta, joita asia koskee sekä kaa va-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitoilta. Lisäksi lausunto on pyydettävä tar peen mukaan muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan ehdotus esitellään kokouksessa. Maakuntahallituksen jä senille lähetetään esityslistan liitteenä vaihemaakuntakaavan ehdotusasiakirjat. Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, kaavakartta sekä maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset -ehdotus ovat erillisliittee nä. Erillisliite nro: 1 Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, kaavaselostus -ehdotus ovat erillisliitteenä. Erillisliite nro: 2 Lisätietoja antaa tarvittaessa suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, puhelin: tai gsm:

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus: Maakuntahallitus päättää asettaa Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Maakuntahalli tus antaa kuntayhtymän alueidenkäyttö -tulosyksikölle valtuudet tehdä kaavaehdotukseen tarpeelliset tarkistukset ja täydennykset ennen nähtäville asettamista. Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen esitteli Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan käsittelyprosessia. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus I Kainuun matkailun sähköisen markkinoinnin kehittäminen 623/82/2011 MH 216 Hanketiimi Hakijana Kajaanin kaupunki/kajaanin am mattikorkeakoulu -liikelaitos yhteyshenki lö nään Mi ka Määttä. Projektin taustalla on Kainuun matkailun sähköistä markkinointia ja myyntiä koskevien puutteiden havaitseminen. Tilannetta on kartoitettu vuonna 2010 ammattikorkeakoulun toteuttamassa SLOK-hankkeessa. Sähköisen markkinoinnin voimakas kehittämistarve on tuotu myös esille Kainuun Edun ja ammattikorkeakoulun järjestämissä matkailufoorumeissa. Tarpeet liittyvät matkailualan sähköisen markkinoinnin osaamiseen, suunnitteluun, toteutukseen (esim. kanavat ja sisällöt) ja mittaamiseen. Ensisijaisesti tarpeet liittyvät markkinointiin ja myyntiin ja toissijaisesti niiden kautta verkoston ja yhteistyön koordinointiin sekä toiminnan strategiseen suunnitteluun. Projekti keskittyy toiminnassaan sähköisen markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen. Tämä projekti vastaa näihin kehittämishaasteisiin. Hyvin toteutettu sähköinen markkinointi tukee Kainuuseen kohdistuvien matkailijavirtojen kasvua. Se täytyy järkevällä tavalla kytkeä myös muuhun matkailun kehittämistoimintaan ja verkon ulkopuolella tapahtuvaan markkinointiin ja viestintään. Sähköisen markkinoinnin ja myynnin kehittäminen palvelee sekä kotimaan että kansainvälisen matkailun kasvua. Projektin tarkoituksena on sähköisen markkinoinnin työkalun avulla parantaa ja laa jen taa hank kee seen osal listuvien matkailualuei den ja yri tysten mark ki noin tia ja myyntiä Inter netissä ja tämä voi daan esittää seuraa vina ta voit teina: 1) Matkailun Internet-markkinoinnin järjestelmällisyyden lisääminen 2) Matkailun Internet-markkinoinnin toimenpiteiden toteuttaminen 3) Matkailun Internet-markkinointia koskevan tietoisuuden ja tiedon lisääminen Projektissa toteutetaan seuraavia toimenpiteitä: *Sähköisen markkinoinnin analyysi ja suunnittelu *Sähköisen markkinoinnin toimenpiteiden toteuttaminen *Sähköisen markkinoinnin toimenpiteiden tehokkuuden mittaaminen *Sähköiseen markkinointiin liittyvän tiedon tuottaminen *Projektin hallinnointi Projektin toteutuksen aikana syntyy seuraavia tuloksia: Kehittämis- ja toimintasuunnitelmat hankkeeseen osallistuville matkailualueille, veturiyrityksille ja alueiden matkailuyrityksille.

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntajohtajan ehdotus: Matkailuyritysten laajentunut verkkojalanjälki eli lisääntynyt läsnäolo ja sisältö relevanteissa verkkopalveluissa ja -yhteisöissä. Matkailuyritysten verkkopalvelujen parempi löydettävyys ja konversio. Sähköisen markkinoinnin verkko-ohjeistukset. Sähköisen markkinoinnin käsikirja matkailuyrityksille ja koulutuskäyttöön. Hankkeen varsinainen kohderyhmä on Kainuun matkailuyritykset ja välillisenä kohderyhmänä Kainuun matkailuun liittyvät muut elinkeinot sekä matkailun opetus ammattikorkeakoulussa. Toiminnan kohteena ovat erityisesti hankkeen partnerit. Partnereiden kautta mukana on laaja valikoima erilaisia matkailutuotteita (talviaktiviteetit, luontoaktiviteetit, liikunta-aktiviteetit sekä kulttuurimatkailu ja kongressimatkailu). Hankkeen suunniteltu toteutusaika on hakemuksen mukaan ja kokonaiskustannusarvio on , johon haetaan TL 2 EAKR ja valtion vastinrahaa yhteensä Hanketiimi käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puolsi hankkeen rahoittamista. Rahoitusryhmässä hanke oli kirjallisessa menettelyssä, mennessä, eikä kukaan vastustanut hankkeen rahoittamista. Erillisliite nro: 3 Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Jorma Teittinen, puh tai säh kö pos titse osoit teella (hallintolaki 44 ). Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään rahoituspäätöksen seuraavin ehdoin: Maakuntahallitus päättää myöntää hankkeelle rahoitusta 70 %, kuitenkin enintään TL 2 EKAR ja valtion rahoitusta jäl jem pänä olevan rahoitussuunnitelman osana. Vuoden 2012 osalta maakuntajohtaja valtuutetaan teke mään erikseen rahoituspäätös hankkeen edistymisen mukaan. Hankkeen rahoitussuunnitelma : Enintään %

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maa kunta hallitus: EAKR TL ,5 Valtio ,5 Kuntarahoitus ,0 Yksityinen ,0 Yhteensä ,0 Hankkeelle hyväksyttävät kulut : Yhteensä Henkilöstökulut Ostopalvelut Matkakustannukset Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kulut Kulut yhteensä Rahoitusta voidaan käyttää aikavälillä hankkeelle hyväksyttävien projektisuunnitelmaa toteuttavien kulujen kattamiseen. Hankkeen yhteyshenkilöksi nimetään EU-hankekoordinaattori Heikki Immonen, jo ka on kut sut tava oh jaus ryh män ko kouk siin. Hyväksyi. Arto Okkonen poistui kokouksesta (yhteisöjääviys) tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus I Pelikehityksen toimintaedellytykset Kainuussa 1145/82/820/2011 MH 217 Hanketiimi Hakijana Kajaanin kaupunki/kajaanin am mattikorkeakoulu -liikelaitos yhteyshenkilö nään Mi ka Määttä. Kainuun maakunta on erityistä rakennemuutosaluetta, joka kaipaa kipeästi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja alueelle. Uutena, nopeasti kasva vana toimialan pelikehittäminen on todellinen mahdollisuus maakun nalle saavuttaa nämä tavoitteet. Pelikehitys tuo alueelle uutta nuorekasta ilmapiiriä sekä kohentaa alu een kiinnostavuutta myös muiden toimialojen osalta. Pelikehityksen pa rissa toimivat henkilöt ovat pääsääntöisesti nuorta ikäluokkaa, jol loin ikärakennetta voidaan myös korjata tarjoamalla pelikehitysyrityk sille ja niiden henkilöstölle toimintaedellytykset ja mahdollisuudet jäädä pysyvästi maakuntaan. Myös pelisisältöjä on monenlaisia mm. ope tuspelit, urheilupelit, kuntoutuspelit, viihdepelit - ja näillä on omat ke hittäjä- ja pelaajakuntansa, joista on muodostettavissa Kainuun peli yhteisö. Aloittavien pelialanyritysten ongelmana on yritysten alkutaipaleen toiminnan vaiheistuksen ja rahoituksen järjestäminen. Tämä ns. pre-seed vaiheen sparraus ja rahoituksen puute on tällä hetkellä mer kittävä pullonkaula yritystoiminnan kehittymisestä. Pelialan uusista yrityksistä valtaosan perustavat nuoret oppilaitoksista val mistuvat tai hiljattain valmistuneet henkilöt, jotka haluaisivat ottaa ohjat omiin käsiinsä tai kokeilla realistisista lähtökodista mahdolli suutta toteuttaa unelmiaan. Tämän vuoksi uusien pelikehitysyritysten toiminnan alkuvaiheen kehittäminen ja turvaaminen selkeällä askelluksella, työvälineistöllä ja pääomarahaston avulla on tarpeen. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintaedellytykset ammattimaiselle kaupalliselle pelikehittämiselle Kainuun maakuntaan sekä koko Pohjois-Suomen alu eelle. Tavoitteina on: - Pääomarahoitusmahdollisuuksien kartoitus ja varmistaminen (yritykset, rahastot, sijoittajat, julkinen rahoitus) - Pelialan koulutuksen ns. pitchauskäytännön yhdenmukaistaminen ja viimeistely yhdessä opettajien ja pelialan asiantuntijoiden kanssa siten, että sijoittajat voivat varmistua pelinkehittämisaskeleiden systemaattisuudesta ja sijoitusten oikea-aikaisesta kohdentumisesta.

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntajohtajan ehdotus: Ns. Skövden mal lin tuominen Kainuuseen. - Pelikehityksen tukeminen luomalla pelikehitykseen ideointi- ja tuotteistamispalvelut. - Markkinoinnin, myynnin ja peliliiketoiminnan osaamisen kasvattami sen alueella. - Uusien pelikehitysyritysten tukeminen. - Luoda merkittävät työllisyysvaikutukset alueelle. - Olemassa olevien pelialan yritysten houkutteleminen alueelle (alihankin tatyö, toimipisteet) Keskeisinä toimenpiteinä on: TP 1: Pääomarahaston rahoittajien hankinta. TP 2: Pääomarahaston perustaminen. TP 3: Pelikehittämön toiminnan käynnistäminen rahaston avulla (toimitilat, ohjelmistolisenssit, laitteet, koulutus). TP 4: Verkostoituminen kansallisiin ja kansainvälisiin pelialan yhteisöihin ja yrityksiin. TP 5: Peliklusterin luominen (myynti, markkinointi ja liiketoimintaosaaminen) yhteistyössä pelialan yritysten kanssa. Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on ja kokoaniskustannusarvio , johon haetaan Kainuun kehittämisrahaa Hanketiimi käsitteli hankeasiaa kokouksessaan Rahoitusryhmässä hanke oli kirjallisessa menettelyssä , eikä kukaan vastustanut hankkeen rahoittamista. Erillisliite nro: 4 Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Jorma Teittinen, puh tai säh kö pos titse osoit teella (hallintolaki 44 ). Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään rahoituspäätöksen seuraavin ehdoin: Maakuntahallitus päättää myöntää hankkeelle Kainuun kehittämisrahaa 70 %, kui ten kin jäljempänä olevan rahoitussuunnitelman osana. Hankkeen rahoitussuunnitelma: Kainuun kehittämisraha Kuntarahoitus, hakija Kuntarahoitus, Kainuun Etu Yksityinen rahoitus Yhteensä

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Hankkeelle hyväksyttävät kulut: Henkilöstömenot Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Vuokrakustannukset 800 Toimistokulut Yhteensä EAKR ja valtion rahoitusta voidaan käyttää aikavälillä hank keelle hy väk syttävien projektisuunnitelmaa toteuttavien kulujen kat tami seen. Hankkeen yhteyshenkilöksi nimetään EU-hankekoordinaattori Heikki Immonen, joka on kutsuttava ohjausryhmän kokouksiin. Maa kunta hallitus: Maakuntajohtajan muutettu ehdotus: Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään rahoituspäätöksen seuraavin ehdoin: Maakuntahallitus päättää myöntää hankkeelle Kainuun kehittämisrahaa 70 %, kui ten kin enintään jäljempänä olevan rahoitussuun ni tel man osana. Hankkeen rahoitussuunnitelma: Kainuun kehittämisraha Kuntarahoitus, hakija Kuntarahoitus, Kainuun Etu Yksityinen rahoitus Yhteensä Hankkeelle hyväksyttävät kulut: Henkilöstömenot Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Vuokrakustannukset 800 Toimistokulut Yhteensä Rahoitusta voidaan käyttää aikavälillä hankkeelle hy väk syttävien projektisuunnitel maa toteuttavien kulujen kattami seen. Hankkeen yhteyshenkilöksi nimetään EU-hankekoordinaattori Heikki

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus: Immonen, joka on kutsuttava ohjausryhmän kokouksiin. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan muutetun ehdotuksen. Arto Okkonen poistui kokouksesta (yhteisöjääviys) tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus I Herkut Helsinkiin 1227/82/2011 MH 218 Hanketiimi Hakijana Kainuun Etu Oy yhteyshenkilö nään Antti Toivanen. Elintarvikeala katsotaan Kainuun tulevaisuuden kannalta hyvin merkittäväksi. Sen merkitys on korvaamaton maaseudun asutuksen kannalta. Elintarviketeollisuuden mahdollisuudet liittyvät kykyyn vastata kuluttajien ja elintarvikepalveluja tarjoavien yritysten tuleviin tarpeisiin, joita ovat raaka-aineiden puhtaus, tuotteiden terveysvaikutukset, maku, luomupitoisuus, laatu, saatavuus ja luotettavuus. Kainuulaiset elintarvikeyritykset ovat suurimmassa osin PK/mikroyrityksiä. Lukumääräisesti yrityksiä on Kainuun maakunnan kokoon nähden vähän. Yritysten pienestä lukumäärästä huolimatta sektorilla on laadukkaita tuottajia, joiden tuotteet ovat kilpailukykyisiä valtakunnallisesti ja yritykset ovat lähteneet rohkeasti hakemaan laajempia volyymeja jopa kansainvälisiltä markkinoilta. Pääkaupunkiseutu on noin miljoonan asukkaan kasvukeskus, jonne muuttaa uutta asukasta vuosittain. Kainuun alueelta katsottuna kyseessä on siis merkittävä markkina-alue. Herkut Helsinkiin -hankkeen päätavoitteena on uudenlaisen toimintatavan kehittäminen, pilotointi ja juurruttaminen laadukkaiden kainuulaisten tuotteiden (elintarviketuotteiden, palvelujen jne.) saamiseksi uusille markkina-alueille. Tavoitteena on kehittää avoin toimintamalli koko toimintaketjuun (liittymispinta useille eri toimijoille). Toimintamallin hallintaratkaisussa (TELAKKA -palvelu) kerätään yhteen perusvirrat (kysyntä/tarjonta) ja kehitettään keräily- ja jakelumalli (kuljetus, vapaat kaupat, B2B -asiakkaat, nettikaupat, portaalit, jne.). Samalla kehitetään uusi innovatiivinen, kainuulainen promootiomalli, jossa tuodaan markkinoille vahva yhteinen tarjonta, jonka muodostaa mm. tapahtumat, uudet innovatiiviset jakelukanavat (myymäläautot, jakelupisteet jne.) samalla maakuntaprofiililla. Hankkeen tuloksina kainuulaisten tuotteiden saatavuus uusilla markkinoilla paranee, yritykset toimivat verkostomaisesti hyödyntäen uusia innovatiivisia logistiikkapalveluja sekä kaupankäyntipalveluja. Yritysten omien liiketoiminnan kehittämistoimien kautta yritysten kannattavuus paranee kuin myös tuotteiden laatu ja saatavuus myös Kainuussa. Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on ja kokonaiskustannusarvio on , johon hae taan EAKR ja valtion rahoitusta yht

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntajohtajan ehdotus: Hanketiimi käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puolsi hankkeen rahoittamista. Rahoitusryhmä käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puolsi hankkeen rahoittamista. Erillisliite nro: 5 Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Jorma Teittinen, puh tai säh kö pos titse osoit teella (hallintolaki 44 ). Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään rahoituspäätöksen seuraavin ehdoin: Maakuntahallitus päättää myöntää hankkeelle rahoitusta 70 %, kuitenkin enin tään TL 2 EAKR ja valtion rahoitusta jäljempänä olevan ra hoitussuunnitelman osa na. Hanke on EAKR -ohjelman mukainen ja toteuttaa Kainuun maakuntaohjelman kohtaa 2.1 Yritystoiminnan edistäminen ja innovaa tioiden kaupallistaminen. Vuoden 2013 osalta maakuntajohtaja valtuutetaan tekemään erikseen rahoituspäätös hank keen edistymisen mukaan. Hankkeen rahoitussuunnitelma vuodelle 2012: 2012 Enintään % EAKR TL ,14 Valtio ,86 Kuntarahoitus ,28 Yksityinen ,72 Yhteensä ,00 Hankkeelle hyväksyttävät kulut: Yhteensä Henkilöstömenot Ostopalvelut Matkakulut Kone- ja laitehankinnat Vuokrakustannukset Toimistokulut Yhteensä EAKR ja valtion rahoitusta voidaan käyttää aikavälillä hankkeelle hyväksyttävien projektisuunnitelmaa toteuttavien kulujen kattamiseen.

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus: Hankkeen yhteyshenkilöksi nimetään kehittämisjohtaja Jorma Teit tinen, joka on kutsuttava ohjausryhmän kokouksiin. Hyväksyi.

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus I Investor Aftercare -hanke 929/82/820/2011 MH 219 Hanketiimi Hakijana Kainuun Etu Oy yhteyshenkilönään Antti Toivanen. Projektin kokonaistavoite on keskittyä jälkihoitoon sijoitusten houkuttelupro sessissa. Tarkoitus on monistaa ja hyödyntää jo käynnissä olevien ja sopimus vaiheessa olevien ankkuri-investointien tulokset ja hyödyt matkailu- ja ICT-toimialoilla mahdollisimman kattavasti. Toimilla täh dätään uu siin alueellisiin investointeihin. Kohdesektorit ovat matkai lu- ja ICT-toimialat (data centeriin linkittyvät toimialat). Palvelu sisältää neuvottelujen järjestämisen ja tukemisen FDI-kumppanien ja paikallisten toimijoiden välillä sekä seuranta- ja toistovierailujen isännöinnin. Neuvottelut käydään paikanpäällä ja ulkomailla edeltä sopiviksi katsottujen ja sitoutuneitten asiakkaiden kanssa. Avainelementit oikein kohdennetun ja tehokkaan jälkihoito-ohjelman kehittämisessä ja toimeenpanossa ovat mm. seuraavia: - Kehitä tavoitteita - Tunnista kumppanit - Tunnista asiakkaat - Toimita jälkihoitopalvelut - Valvo ja arvioi tulokset - Tue olemassa olevat tapaukset valmiiksi asti. Hanke vaikuttaa koko Kainuuseen, koska kaikilla kohteilla on paremmat mahdollisuudet houkutella ulkomaisia suoria investointeja kehittämään ja kasvattamaan liiketoimintaansa jälkihoitopalvelun avulla. Jos Kainuu voi tarjota tehokkaan ja hyvin suunnatun jälkihoi don sijoittajille, sillä on merkittävä kilpailuetu muihin Suomen aluei siin ja ulkomaisiin sijoituskohteisiin verrattuna kilpailtaessa sijoituksista. Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on ja hankkeen kokonaiskustannusarvio on , johon haetaan Kainuun kehittämisrahaa Hanketiimi käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puolsi hankkeen rahoittamista. Rahoitusryhmä käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puolsi hankkeen rahoittamista. Erillisliite nro: 6 Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Jorma Teittinen, puh tai säh kö pos titse osoit teella (hallintolaki 44 ).

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään rahoituspäätöksen seuraavin ehdoin: Maakuntahallitus päättää myöntää hankkeelle Kainuun kehittämisrahaa 70 %, kuitenkin enintään jäljempänä olevan rahoitussuunnitelman osana. Hanke toteuttaa Kainuun maakuntaohjelman kohtaa 2.1 Yritystoiminnan edistäminen ja innovaa tioiden kaupallistaminen. Vuoden 2013 osalta maakuntajohtaja valtuutetaan tekemään erikseen rahoi tuspäätöksen hankkeen edistymisen mukaan edellytyksellä Kainuun maakunta -kuntayhtymällä on käytettävissä tarvittavaa määrärahaa. Hankkeen rahoitussuunnitelma vuosille : Enintään % Kainuun kehittämisraha Kuntarahoitus, hakija Yksityinen rahoitus Yhteensä Hankkeelle hyväksyttävät kulut: Yhteensä 2012 Henkilöstömenot Laitteet, tarvikkeet ja aineet Asiantuntijapalvelut Projektihenkilöstön koulutus Puhelin, posti Painatus- ja ilmoituskulut Matkustuspalvelut Toimistopalvelut Muut palvelut Toimitilojen vuokrat Menot yhteensä Kainuun kehittämisrahaa voidaan käyttää aikavälillä hankkeelle hyväk syttävien projektisuunnitelmaa toteuttavien kulujen kattamiseen. Hankkeen yhteyshenkilöksi nimetään aluekehitysasiantuntija Helena Aaltonen, joka on kutsuttava oh jaus ryh män ko kouk siin.

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Hyväksyi.

22 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus I Oikaisuvaatimus Runolaulu-Akatemian perustamishankkeen maksatuspäätökseen nro /82/2010 MH 220 Juminkeko-säätiö hakee Runolaulu-Akate mian perustamishankkeen maksatuspää tökseen nro 12 oikaisuvaati musta koskien hylättyjä matkakuluja. Maakuntajohtajan ehdotus: Maksatustarkastuksen yhteydessä hylättiin seuraavat kulut perusteluineen: - palkoista tulkkauskulut yht. 339,21, koska tulkkaus oli tapahtunut hankkeen päättymisen ( ) jälkeen matkakuluista yht. 885,12, perusteluina kulu syntynyt hankkeelle hy väksytyn rahoituspäätöksen toteutusajan ul kopuolella eli paluupäivät ovat olleet aikavä lillä päivärahoja yht. 70, peruste luina, että kulu syntynyt hankkeelle hy väk sytyn rahoituspäätöksen toteutusajan ulko puolella, paluupäivä linja-autokuljetus yht. 300, pe rusteluina, että kulu syn tynyt hankkeelle hy väksytyn rahoituspäätök sen mukaisen to teutus ajan ulkopuolella. Kuljetus on tapah tunut Yhteensä kuluja hylättiin 1 594,33, josta Juminkeko-säätiö hakee korvauksen piiriin kuulu viksi kuluiksi matka kuluja yht ,12. Lisätietoja asiasta antaa EU-koordinaattori Oili Paloniemi, puh tai säh köpos titse osoitteella ((hallintolaki 44 ). Maakuntahallitus toteaa, että oikaisuvaatimus on aihee ton seuraavin perustein: Kulut ja matkapäivät ovat tapahtuneet hankkeen päättymisen jälkeen ja kulu on näin ollen tukikelpoisuusasetuksen vastainen. Lisäksi viitaten hakijan sähköpostiin ja puhelin keskusteluun matkat ovat tapahtuneet heinäkuun puolella siitä syystä, että henkilöt ovat voi neet osallistua myös kansanmusiikkitapahtuma Sommelon muihin tapahtumiin. Sommelo -kansamusiikkitapahtuma on erillinen tapahtuma, joka ei ole hankesuunnitelman mukainen, eivätkä kulut näin ollen ole tukikelpoisia. Oikaisuvaatimuksen tekijän viittaus rakennerahastoja koskevan tukikelpoisuusasetuksen 1079/ "mukaan tukikelpoisia ovat menot, jotka ovat aiheutuneet ohjelman ja avus tuspäätöksen mukaisen

23 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus: hankkeen toteuttamisesta koskevassa päätöksessä hyväksyttynä toteutusaikana ja ne ovat tosiasiallisesti tuensaajan maksamia." Tukikelpoisuusasetuksen mukaan aiheutumisperuste on sama kuin syntymisperuste, eli täs sä tapauksessa kulut ovat syntyneet hankkeen toteutusajan päättymisen jälkeen ja eivät näin ollen ole tukikelpoisia. Hankkeen toteutusajan suhteen hanketoteuttajalla on ollut tieto siitä, että hanke päättyy määrättynä aikana ja hankkeen toiminta tulee suunnitella sen mukaisesti. Ennakkoluvan osalta valvojalla ei ole oikeutta antaa lupaa maksajalle kuuluvissa asioissa, ei kä etenkään tukikelpoisuusasetuksen vastaista ohjetta. Lisäksi oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisen ajankohdas ta. Tässä kyseisessä tapauksessa oikaisunvaati muksen tekijä oli liit tänyt mukaan rahoituspäätöksen, joka ei tässä tapauksessa liity mi ten kään oikaisuvaatimuksen kohteena olevaan asiaan Hyväksyi.

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma Maakuntahallitus I 279 10.12.2007 Maakuntahallitus I 50 23.02.2009 Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma 1049/82/820/2007 1153/82/820/2008 MH 279 Hanketiimi Hakijana Kajaanin Teknologiakeskus

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

Puun ja kiven mahdollisuudet piha- ja ympäristörakentamisessa II -kehittämishanke

Puun ja kiven mahdollisuudet piha- ja ympäristörakentamisessa II -kehittämishanke Maakuntahallitus I 25 19.01.2009 Puun ja kiven mahdollisuudet piha- ja ympäristörakentamisessa II -kehittämishanke MH 25 MH3 8/21.1.2008 Hanketiimi Hakijana Kainuun Etu Oy yhteyshenkilönään Antti Toivanen.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 221 19.12.2011 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 1104/81/812/2011 781/81/813/2010 1092/81/813/2011 1107/81/812/2011 1189/81/813/2011 909/81/813/2011 1113/81/812/2011 MH

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon Sosiaali- ja terveyslautakunta 442 21.12.2011 Maakuntahallitus I 19 16.01.2012 Maakuntahallitus I 22 06.02.2012 Maakuntahallitus I 53 26.03.2012 Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 20.04.2015 AIKA 20.04.2015 Klo 10:15-11:19 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 24 06.02.2012 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot 1320/10/101/2011 MH 24 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat kokouspöytäkirjat: - Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 Zi-1c 1 OSÄLLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAPPIONMETSÄN RANTÄKAAVAN MUUTTAMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 OÄS Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 23.05.2013 AIKA 23.05.2013 Klo 10:10-13:00 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Yhteistyötoimikunta 16.06.2009 AIKA 16.06.2009 Klo 09:00-11:30 PAIKKA Kauppakatu 1, 4. krs, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 107 16.12.2014 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 395/00.04.041/2014 Tekla 107 Hallintosihteeri Katja Dahlman: Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2014 Harjavallan

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE NISKANSELÄN RANTA-ASEMAKAAVA KUHMON KAUPUNKI PYKÄLIKÖN 290-408-79-12 TILA, om. UPM-Kymmene Oyj SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen Maakuntahallitus 34 25.02.2013 Maakuntahallitus 72 15.04.2013 Maakuntahallitus 85 13.05.2013 Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen 149/18.184/2013 MH 34 Va. maakuntajohtajan ehdotus: Nykyisen EU-ohjelmakauden

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 46 26.03.2012 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 154/10/101/2012 MH 46 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat Kokouspöytäkirjat: - Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 3 11.01.2010 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 966/81/813/2009 933/81/813/2009 1041/81/813/2009 MH 3 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat: Kokouspöytäkirjat:

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Maakuntavaltuusto 26.08.2013 AIKA 26.08.2013 Klo 10:00-11:15 PAIKKA Scandic Hotel Kajanus, os. Koskikatu 3, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot