KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ AIKA Klo 12:05-16:02 Kokouksen keskeytykset: klo 14:48-15:06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/2011 1. AIKA 19.12.2011 Klo 12:05-16:02 Kokouksen keskeytykset: klo 14:48-15:06"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus I AIKA Klo 12:05-16:02 Kokouksen keskeytykset: klo 14:48-15:06 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen nähtäville asettaminen 216 Kainuun matkailun sähköisen markkinoinnin kehittäminen 217 Pelikehityksen toimintaedellytykset Kainuussa Herkut Helsinkiin Investor Aftercare -hanke Oikaisuvaatimus Runolaulu-Akatemian perustamishankkeen maksatuspäätökseen nro Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Talouden seurantaraportti ajalta Talousarvion 2012 täytäntöönpano-ohjeet Esitykset ja vetoomukset sekä lausuntopyyntö Mieslahden kaivoshankkeesta/martta Kemppainen, Savirannan kyläseura ry, Savirannan hirviseura ry, Seija Niemitalo, Kontiomäen kyläyhdistys ry, Liisa Penttilä ja Reijo Jokinen, Mieslahden kyläyhdistys ry ja Mieslahden Tololanmäen seudun asukkaat ja kiinteistöjen omistajat 226 Eron myöntäminen Vilho Härköselle maakuntahallitus III (MYR) jäsenyydestä 227 Kainuu Venäjä-työryhmän asettaminen Valtuustoaloite: Paltamon Vaaranpään yhdystie nro liikennöitävään kuntoon 229 Oikaisuvaatimus apuvälinemekaanikon tehtävän täyttämisestä 230 Valtuustoaloite: Omaishoitajien työterveyshuollosta ja sen maksuttomuudesta 231 Mielellään Kainuussa kaiken ikää /Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategia

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Toistaiseksi voimassaolevan työsopimussuhteisen pieneläinhoitajan vakanssin perustaminen ympäristöterveydenhuoltoon alkaen 233 Toistaiseksi voimassa olevan kuntoutusohjaajan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen alkaen 234 Virkojen ja toimien lakkauttaminen sekä toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen 235 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokousedustajien valinta 236 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ KOKOUSAIKA klo 12:05-16:02 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Jokelainen Alpo 12:05-16:02 puheenjohtaja Kinnunen Anneli 12:05-16:02 II varapuheenjohtaja Haataja Minna 12:05-16:02 jäsen Huttu Lauri 12:05-16:02 jäsen Karppinen Veli-Matti 12:05-16:02 jäsen Poissa klo 15:20-15: käsittelyn aikana) Kemppainen Tapani 12:05-16:02 jäsen Lukkari Anne 12:05-14:34 jäsen Poistui 224 käsittelyn aikana Okkonen Arto 12:05-16:02 jäsen Sarparanta Tiina 12:05-16:02 jäsen Törrö Leena 12:05-16:02 jäsen Pärkkä Leena-Kaisa 12:05-16:02 Vaalan kunnan edustaja Poissa Piirainen Raimo I varapuheenjohtaja Muut osallistujat Säkkinen Timo 12:05-16:02 mv:n puheenjohtaja Polvinen Osmo 12:05-16:02 mv:n I vpj Seppänen Juhani 12:05-15:50 mv:n II vpj Poistui 235 käsittelyn jälkeen Yliniemi Kalevi 12:05-16:02 sihteeri Ahopelto Maire 12:05-16:02 sosiaali- ja terveysjohtaja Teittinen Jorma 12:05-14:48 kehittämisjohtaja Poistui 226 käsittelyn jälkeen Tuominen Anssi 12:05-16:02 koulutustoimialan johtaja Heikkinen Hannu 12:05-12:25 suunnittelujohtaja Poistui 215 käsittelyn jälkeen ALLEKIRJOITUKSET Alpo Jokelainen Puheenjohtaja Kalevi Yliniemi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS / 2011 / 2011 Anneli Kinnunen Arto Okkonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, Kajaani perjantaina klo 8-15 / 2011 Aila Kokkonen, johdon sihteeri

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus I Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus MH 213 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus I: Kainuun maakunnan hallintosäännön 4 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä kokoukseen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä (4 2 mom.). Tämä esityslista on postitettu Maakuntahallitus toteaa kokouksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Maakuntahallitus myöntää läsnäoleville asiantuntijoille läsnäolo- ja puheoikeuden. Hyväksyi.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus I Pöytäkirjantarkastajien valinta MH 214 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus I: Hallintosäännön 15 :n 3 mom. mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen kullakin kerralla valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Anneli Kinnunen ja Arto Okkonen. Hyväksyi.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus I Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen nähtäville asettaminen MH 215 Maakuntajohtajan ehdotus: Kainuun maakuntahallitus on tehnyt Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan laatimispäätöksen Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu kuulutuksella Vaihemaakuntakaa van lähtökohtia ja tavoitteita on käsitelty maakuntahallituksessa Maakuntahallitus on kokouksessa hyväksynyt Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan Lähtökohdat ja ta voitteet -raportin sekä tehnyt päätöksen vaihemaakuntakaavaluonnoksen laatimisesta Vuo sangan ampumaja harjoitusalueen laajentumiseen perustuvan vaihtoehdon (VE1) pohjalta. Tehdyt päätökset on saatettu maakuntavaltuuston tiedoksi Maakuntahallitus on kokouksessa päättänyt asettaa vaihemaakuntakaavaluonnoksen julkisesti nähtä ville väliseksi ajaksi sekä kokouksessa antanut vastineet kaava luonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueidenkäyttö -tulosyksikössä on valmisteltu ehdotus Kainuun 1. vaihemaakuntakaavaksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n mukaan kaavaehdo tus on asetettava julkisesti nähtäville. Nähtäville asettamisesta on säädetty MRA:n 12 :ssä. Sen mukaan maakuntakaavaehdotus tulee asettaa julkisesti nähtäville kaava-alueen kunnis sa. Maakuntakaavaehdotuksesta on pyydettävä MRA 13 :n mukaisesti lausunto alueelliselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja niiltä kunnilta, joita asia koskee sekä kaa va-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitoilta. Lisäksi lausunto on pyydettävä tar peen mukaan muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan ehdotus esitellään kokouksessa. Maakuntahallituksen jä senille lähetetään esityslistan liitteenä vaihemaakuntakaavan ehdotusasiakirjat. Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, kaavakartta sekä maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset -ehdotus ovat erillisliittee nä. Erillisliite nro: 1 Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, kaavaselostus -ehdotus ovat erillisliitteenä. Erillisliite nro: 2 Lisätietoja antaa tarvittaessa suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, puhelin: tai gsm:

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus: Maakuntahallitus päättää asettaa Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Maakuntahalli tus antaa kuntayhtymän alueidenkäyttö -tulosyksikölle valtuudet tehdä kaavaehdotukseen tarpeelliset tarkistukset ja täydennykset ennen nähtäville asettamista. Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen esitteli Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan käsittelyprosessia. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus I Kainuun matkailun sähköisen markkinoinnin kehittäminen 623/82/2011 MH 216 Hanketiimi Hakijana Kajaanin kaupunki/kajaanin am mattikorkeakoulu -liikelaitos yhteyshenki lö nään Mi ka Määttä. Projektin taustalla on Kainuun matkailun sähköistä markkinointia ja myyntiä koskevien puutteiden havaitseminen. Tilannetta on kartoitettu vuonna 2010 ammattikorkeakoulun toteuttamassa SLOK-hankkeessa. Sähköisen markkinoinnin voimakas kehittämistarve on tuotu myös esille Kainuun Edun ja ammattikorkeakoulun järjestämissä matkailufoorumeissa. Tarpeet liittyvät matkailualan sähköisen markkinoinnin osaamiseen, suunnitteluun, toteutukseen (esim. kanavat ja sisällöt) ja mittaamiseen. Ensisijaisesti tarpeet liittyvät markkinointiin ja myyntiin ja toissijaisesti niiden kautta verkoston ja yhteistyön koordinointiin sekä toiminnan strategiseen suunnitteluun. Projekti keskittyy toiminnassaan sähköisen markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen. Tämä projekti vastaa näihin kehittämishaasteisiin. Hyvin toteutettu sähköinen markkinointi tukee Kainuuseen kohdistuvien matkailijavirtojen kasvua. Se täytyy järkevällä tavalla kytkeä myös muuhun matkailun kehittämistoimintaan ja verkon ulkopuolella tapahtuvaan markkinointiin ja viestintään. Sähköisen markkinoinnin ja myynnin kehittäminen palvelee sekä kotimaan että kansainvälisen matkailun kasvua. Projektin tarkoituksena on sähköisen markkinoinnin työkalun avulla parantaa ja laa jen taa hank kee seen osal listuvien matkailualuei den ja yri tysten mark ki noin tia ja myyntiä Inter netissä ja tämä voi daan esittää seuraa vina ta voit teina: 1) Matkailun Internet-markkinoinnin järjestelmällisyyden lisääminen 2) Matkailun Internet-markkinoinnin toimenpiteiden toteuttaminen 3) Matkailun Internet-markkinointia koskevan tietoisuuden ja tiedon lisääminen Projektissa toteutetaan seuraavia toimenpiteitä: *Sähköisen markkinoinnin analyysi ja suunnittelu *Sähköisen markkinoinnin toimenpiteiden toteuttaminen *Sähköisen markkinoinnin toimenpiteiden tehokkuuden mittaaminen *Sähköiseen markkinointiin liittyvän tiedon tuottaminen *Projektin hallinnointi Projektin toteutuksen aikana syntyy seuraavia tuloksia: Kehittämis- ja toimintasuunnitelmat hankkeeseen osallistuville matkailualueille, veturiyrityksille ja alueiden matkailuyrityksille.

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntajohtajan ehdotus: Matkailuyritysten laajentunut verkkojalanjälki eli lisääntynyt läsnäolo ja sisältö relevanteissa verkkopalveluissa ja -yhteisöissä. Matkailuyritysten verkkopalvelujen parempi löydettävyys ja konversio. Sähköisen markkinoinnin verkko-ohjeistukset. Sähköisen markkinoinnin käsikirja matkailuyrityksille ja koulutuskäyttöön. Hankkeen varsinainen kohderyhmä on Kainuun matkailuyritykset ja välillisenä kohderyhmänä Kainuun matkailuun liittyvät muut elinkeinot sekä matkailun opetus ammattikorkeakoulussa. Toiminnan kohteena ovat erityisesti hankkeen partnerit. Partnereiden kautta mukana on laaja valikoima erilaisia matkailutuotteita (talviaktiviteetit, luontoaktiviteetit, liikunta-aktiviteetit sekä kulttuurimatkailu ja kongressimatkailu). Hankkeen suunniteltu toteutusaika on hakemuksen mukaan ja kokonaiskustannusarvio on , johon haetaan TL 2 EAKR ja valtion vastinrahaa yhteensä Hanketiimi käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puolsi hankkeen rahoittamista. Rahoitusryhmässä hanke oli kirjallisessa menettelyssä, mennessä, eikä kukaan vastustanut hankkeen rahoittamista. Erillisliite nro: 3 Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Jorma Teittinen, puh tai säh kö pos titse osoit teella (hallintolaki 44 ). Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään rahoituspäätöksen seuraavin ehdoin: Maakuntahallitus päättää myöntää hankkeelle rahoitusta 70 %, kuitenkin enintään TL 2 EKAR ja valtion rahoitusta jäl jem pänä olevan rahoitussuunnitelman osana. Vuoden 2012 osalta maakuntajohtaja valtuutetaan teke mään erikseen rahoituspäätös hankkeen edistymisen mukaan. Hankkeen rahoitussuunnitelma : Enintään %

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maa kunta hallitus: EAKR TL ,5 Valtio ,5 Kuntarahoitus ,0 Yksityinen ,0 Yhteensä ,0 Hankkeelle hyväksyttävät kulut : Yhteensä Henkilöstökulut Ostopalvelut Matkakustannukset Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kulut Kulut yhteensä Rahoitusta voidaan käyttää aikavälillä hankkeelle hyväksyttävien projektisuunnitelmaa toteuttavien kulujen kattamiseen. Hankkeen yhteyshenkilöksi nimetään EU-hankekoordinaattori Heikki Immonen, jo ka on kut sut tava oh jaus ryh män ko kouk siin. Hyväksyi. Arto Okkonen poistui kokouksesta (yhteisöjääviys) tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus I Pelikehityksen toimintaedellytykset Kainuussa 1145/82/820/2011 MH 217 Hanketiimi Hakijana Kajaanin kaupunki/kajaanin am mattikorkeakoulu -liikelaitos yhteyshenkilö nään Mi ka Määttä. Kainuun maakunta on erityistä rakennemuutosaluetta, joka kaipaa kipeästi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja alueelle. Uutena, nopeasti kasva vana toimialan pelikehittäminen on todellinen mahdollisuus maakun nalle saavuttaa nämä tavoitteet. Pelikehitys tuo alueelle uutta nuorekasta ilmapiiriä sekä kohentaa alu een kiinnostavuutta myös muiden toimialojen osalta. Pelikehityksen pa rissa toimivat henkilöt ovat pääsääntöisesti nuorta ikäluokkaa, jol loin ikärakennetta voidaan myös korjata tarjoamalla pelikehitysyrityk sille ja niiden henkilöstölle toimintaedellytykset ja mahdollisuudet jäädä pysyvästi maakuntaan. Myös pelisisältöjä on monenlaisia mm. ope tuspelit, urheilupelit, kuntoutuspelit, viihdepelit - ja näillä on omat ke hittäjä- ja pelaajakuntansa, joista on muodostettavissa Kainuun peli yhteisö. Aloittavien pelialanyritysten ongelmana on yritysten alkutaipaleen toiminnan vaiheistuksen ja rahoituksen järjestäminen. Tämä ns. pre-seed vaiheen sparraus ja rahoituksen puute on tällä hetkellä mer kittävä pullonkaula yritystoiminnan kehittymisestä. Pelialan uusista yrityksistä valtaosan perustavat nuoret oppilaitoksista val mistuvat tai hiljattain valmistuneet henkilöt, jotka haluaisivat ottaa ohjat omiin käsiinsä tai kokeilla realistisista lähtökodista mahdolli suutta toteuttaa unelmiaan. Tämän vuoksi uusien pelikehitysyritysten toiminnan alkuvaiheen kehittäminen ja turvaaminen selkeällä askelluksella, työvälineistöllä ja pääomarahaston avulla on tarpeen. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintaedellytykset ammattimaiselle kaupalliselle pelikehittämiselle Kainuun maakuntaan sekä koko Pohjois-Suomen alu eelle. Tavoitteina on: - Pääomarahoitusmahdollisuuksien kartoitus ja varmistaminen (yritykset, rahastot, sijoittajat, julkinen rahoitus) - Pelialan koulutuksen ns. pitchauskäytännön yhdenmukaistaminen ja viimeistely yhdessä opettajien ja pelialan asiantuntijoiden kanssa siten, että sijoittajat voivat varmistua pelinkehittämisaskeleiden systemaattisuudesta ja sijoitusten oikea-aikaisesta kohdentumisesta.

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntajohtajan ehdotus: Ns. Skövden mal lin tuominen Kainuuseen. - Pelikehityksen tukeminen luomalla pelikehitykseen ideointi- ja tuotteistamispalvelut. - Markkinoinnin, myynnin ja peliliiketoiminnan osaamisen kasvattami sen alueella. - Uusien pelikehitysyritysten tukeminen. - Luoda merkittävät työllisyysvaikutukset alueelle. - Olemassa olevien pelialan yritysten houkutteleminen alueelle (alihankin tatyö, toimipisteet) Keskeisinä toimenpiteinä on: TP 1: Pääomarahaston rahoittajien hankinta. TP 2: Pääomarahaston perustaminen. TP 3: Pelikehittämön toiminnan käynnistäminen rahaston avulla (toimitilat, ohjelmistolisenssit, laitteet, koulutus). TP 4: Verkostoituminen kansallisiin ja kansainvälisiin pelialan yhteisöihin ja yrityksiin. TP 5: Peliklusterin luominen (myynti, markkinointi ja liiketoimintaosaaminen) yhteistyössä pelialan yritysten kanssa. Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on ja kokoaniskustannusarvio , johon haetaan Kainuun kehittämisrahaa Hanketiimi käsitteli hankeasiaa kokouksessaan Rahoitusryhmässä hanke oli kirjallisessa menettelyssä , eikä kukaan vastustanut hankkeen rahoittamista. Erillisliite nro: 4 Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Jorma Teittinen, puh tai säh kö pos titse osoit teella (hallintolaki 44 ). Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään rahoituspäätöksen seuraavin ehdoin: Maakuntahallitus päättää myöntää hankkeelle Kainuun kehittämisrahaa 70 %, kui ten kin jäljempänä olevan rahoitussuunnitelman osana. Hankkeen rahoitussuunnitelma: Kainuun kehittämisraha Kuntarahoitus, hakija Kuntarahoitus, Kainuun Etu Yksityinen rahoitus Yhteensä

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Hankkeelle hyväksyttävät kulut: Henkilöstömenot Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Vuokrakustannukset 800 Toimistokulut Yhteensä EAKR ja valtion rahoitusta voidaan käyttää aikavälillä hank keelle hy väk syttävien projektisuunnitelmaa toteuttavien kulujen kat tami seen. Hankkeen yhteyshenkilöksi nimetään EU-hankekoordinaattori Heikki Immonen, joka on kutsuttava ohjausryhmän kokouksiin. Maa kunta hallitus: Maakuntajohtajan muutettu ehdotus: Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään rahoituspäätöksen seuraavin ehdoin: Maakuntahallitus päättää myöntää hankkeelle Kainuun kehittämisrahaa 70 %, kui ten kin enintään jäljempänä olevan rahoitussuun ni tel man osana. Hankkeen rahoitussuunnitelma: Kainuun kehittämisraha Kuntarahoitus, hakija Kuntarahoitus, Kainuun Etu Yksityinen rahoitus Yhteensä Hankkeelle hyväksyttävät kulut: Henkilöstömenot Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Vuokrakustannukset 800 Toimistokulut Yhteensä Rahoitusta voidaan käyttää aikavälillä hankkeelle hy väk syttävien projektisuunnitel maa toteuttavien kulujen kattami seen. Hankkeen yhteyshenkilöksi nimetään EU-hankekoordinaattori Heikki

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus: Immonen, joka on kutsuttava ohjausryhmän kokouksiin. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan muutetun ehdotuksen. Arto Okkonen poistui kokouksesta (yhteisöjääviys) tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus I Herkut Helsinkiin 1227/82/2011 MH 218 Hanketiimi Hakijana Kainuun Etu Oy yhteyshenkilö nään Antti Toivanen. Elintarvikeala katsotaan Kainuun tulevaisuuden kannalta hyvin merkittäväksi. Sen merkitys on korvaamaton maaseudun asutuksen kannalta. Elintarviketeollisuuden mahdollisuudet liittyvät kykyyn vastata kuluttajien ja elintarvikepalveluja tarjoavien yritysten tuleviin tarpeisiin, joita ovat raaka-aineiden puhtaus, tuotteiden terveysvaikutukset, maku, luomupitoisuus, laatu, saatavuus ja luotettavuus. Kainuulaiset elintarvikeyritykset ovat suurimmassa osin PK/mikroyrityksiä. Lukumääräisesti yrityksiä on Kainuun maakunnan kokoon nähden vähän. Yritysten pienestä lukumäärästä huolimatta sektorilla on laadukkaita tuottajia, joiden tuotteet ovat kilpailukykyisiä valtakunnallisesti ja yritykset ovat lähteneet rohkeasti hakemaan laajempia volyymeja jopa kansainvälisiltä markkinoilta. Pääkaupunkiseutu on noin miljoonan asukkaan kasvukeskus, jonne muuttaa uutta asukasta vuosittain. Kainuun alueelta katsottuna kyseessä on siis merkittävä markkina-alue. Herkut Helsinkiin -hankkeen päätavoitteena on uudenlaisen toimintatavan kehittäminen, pilotointi ja juurruttaminen laadukkaiden kainuulaisten tuotteiden (elintarviketuotteiden, palvelujen jne.) saamiseksi uusille markkina-alueille. Tavoitteena on kehittää avoin toimintamalli koko toimintaketjuun (liittymispinta useille eri toimijoille). Toimintamallin hallintaratkaisussa (TELAKKA -palvelu) kerätään yhteen perusvirrat (kysyntä/tarjonta) ja kehitettään keräily- ja jakelumalli (kuljetus, vapaat kaupat, B2B -asiakkaat, nettikaupat, portaalit, jne.). Samalla kehitetään uusi innovatiivinen, kainuulainen promootiomalli, jossa tuodaan markkinoille vahva yhteinen tarjonta, jonka muodostaa mm. tapahtumat, uudet innovatiiviset jakelukanavat (myymäläautot, jakelupisteet jne.) samalla maakuntaprofiililla. Hankkeen tuloksina kainuulaisten tuotteiden saatavuus uusilla markkinoilla paranee, yritykset toimivat verkostomaisesti hyödyntäen uusia innovatiivisia logistiikkapalveluja sekä kaupankäyntipalveluja. Yritysten omien liiketoiminnan kehittämistoimien kautta yritysten kannattavuus paranee kuin myös tuotteiden laatu ja saatavuus myös Kainuussa. Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on ja kokonaiskustannusarvio on , johon hae taan EAKR ja valtion rahoitusta yht

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntajohtajan ehdotus: Hanketiimi käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puolsi hankkeen rahoittamista. Rahoitusryhmä käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puolsi hankkeen rahoittamista. Erillisliite nro: 5 Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Jorma Teittinen, puh tai säh kö pos titse osoit teella (hallintolaki 44 ). Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään rahoituspäätöksen seuraavin ehdoin: Maakuntahallitus päättää myöntää hankkeelle rahoitusta 70 %, kuitenkin enin tään TL 2 EAKR ja valtion rahoitusta jäljempänä olevan ra hoitussuunnitelman osa na. Hanke on EAKR -ohjelman mukainen ja toteuttaa Kainuun maakuntaohjelman kohtaa 2.1 Yritystoiminnan edistäminen ja innovaa tioiden kaupallistaminen. Vuoden 2013 osalta maakuntajohtaja valtuutetaan tekemään erikseen rahoituspäätös hank keen edistymisen mukaan. Hankkeen rahoitussuunnitelma vuodelle 2012: 2012 Enintään % EAKR TL ,14 Valtio ,86 Kuntarahoitus ,28 Yksityinen ,72 Yhteensä ,00 Hankkeelle hyväksyttävät kulut: Yhteensä Henkilöstömenot Ostopalvelut Matkakulut Kone- ja laitehankinnat Vuokrakustannukset Toimistokulut Yhteensä EAKR ja valtion rahoitusta voidaan käyttää aikavälillä hankkeelle hyväksyttävien projektisuunnitelmaa toteuttavien kulujen kattamiseen.

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus: Hankkeen yhteyshenkilöksi nimetään kehittämisjohtaja Jorma Teit tinen, joka on kutsuttava ohjausryhmän kokouksiin. Hyväksyi.

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus I Investor Aftercare -hanke 929/82/820/2011 MH 219 Hanketiimi Hakijana Kainuun Etu Oy yhteyshenkilönään Antti Toivanen. Projektin kokonaistavoite on keskittyä jälkihoitoon sijoitusten houkuttelupro sessissa. Tarkoitus on monistaa ja hyödyntää jo käynnissä olevien ja sopimus vaiheessa olevien ankkuri-investointien tulokset ja hyödyt matkailu- ja ICT-toimialoilla mahdollisimman kattavasti. Toimilla täh dätään uu siin alueellisiin investointeihin. Kohdesektorit ovat matkai lu- ja ICT-toimialat (data centeriin linkittyvät toimialat). Palvelu sisältää neuvottelujen järjestämisen ja tukemisen FDI-kumppanien ja paikallisten toimijoiden välillä sekä seuranta- ja toistovierailujen isännöinnin. Neuvottelut käydään paikanpäällä ja ulkomailla edeltä sopiviksi katsottujen ja sitoutuneitten asiakkaiden kanssa. Avainelementit oikein kohdennetun ja tehokkaan jälkihoito-ohjelman kehittämisessä ja toimeenpanossa ovat mm. seuraavia: - Kehitä tavoitteita - Tunnista kumppanit - Tunnista asiakkaat - Toimita jälkihoitopalvelut - Valvo ja arvioi tulokset - Tue olemassa olevat tapaukset valmiiksi asti. Hanke vaikuttaa koko Kainuuseen, koska kaikilla kohteilla on paremmat mahdollisuudet houkutella ulkomaisia suoria investointeja kehittämään ja kasvattamaan liiketoimintaansa jälkihoitopalvelun avulla. Jos Kainuu voi tarjota tehokkaan ja hyvin suunnatun jälkihoi don sijoittajille, sillä on merkittävä kilpailuetu muihin Suomen aluei siin ja ulkomaisiin sijoituskohteisiin verrattuna kilpailtaessa sijoituksista. Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on ja hankkeen kokonaiskustannusarvio on , johon haetaan Kainuun kehittämisrahaa Hanketiimi käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puolsi hankkeen rahoittamista. Rahoitusryhmä käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puolsi hankkeen rahoittamista. Erillisliite nro: 6 Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Jorma Teittinen, puh tai säh kö pos titse osoit teella (hallintolaki 44 ).

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään rahoituspäätöksen seuraavin ehdoin: Maakuntahallitus päättää myöntää hankkeelle Kainuun kehittämisrahaa 70 %, kuitenkin enintään jäljempänä olevan rahoitussuunnitelman osana. Hanke toteuttaa Kainuun maakuntaohjelman kohtaa 2.1 Yritystoiminnan edistäminen ja innovaa tioiden kaupallistaminen. Vuoden 2013 osalta maakuntajohtaja valtuutetaan tekemään erikseen rahoi tuspäätöksen hankkeen edistymisen mukaan edellytyksellä Kainuun maakunta -kuntayhtymällä on käytettävissä tarvittavaa määrärahaa. Hankkeen rahoitussuunnitelma vuosille : Enintään % Kainuun kehittämisraha Kuntarahoitus, hakija Yksityinen rahoitus Yhteensä Hankkeelle hyväksyttävät kulut: Yhteensä 2012 Henkilöstömenot Laitteet, tarvikkeet ja aineet Asiantuntijapalvelut Projektihenkilöstön koulutus Puhelin, posti Painatus- ja ilmoituskulut Matkustuspalvelut Toimistopalvelut Muut palvelut Toimitilojen vuokrat Menot yhteensä Kainuun kehittämisrahaa voidaan käyttää aikavälillä hankkeelle hyväk syttävien projektisuunnitelmaa toteuttavien kulujen kattamiseen. Hankkeen yhteyshenkilöksi nimetään aluekehitysasiantuntija Helena Aaltonen, joka on kutsuttava oh jaus ryh män ko kouk siin.

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Hyväksyi.

22 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus I Oikaisuvaatimus Runolaulu-Akatemian perustamishankkeen maksatuspäätökseen nro /82/2010 MH 220 Juminkeko-säätiö hakee Runolaulu-Akate mian perustamishankkeen maksatuspää tökseen nro 12 oikaisuvaati musta koskien hylättyjä matkakuluja. Maakuntajohtajan ehdotus: Maksatustarkastuksen yhteydessä hylättiin seuraavat kulut perusteluineen: - palkoista tulkkauskulut yht. 339,21, koska tulkkaus oli tapahtunut hankkeen päättymisen ( ) jälkeen matkakuluista yht. 885,12, perusteluina kulu syntynyt hankkeelle hy väksytyn rahoituspäätöksen toteutusajan ul kopuolella eli paluupäivät ovat olleet aikavä lillä päivärahoja yht. 70, peruste luina, että kulu syntynyt hankkeelle hy väk sytyn rahoituspäätöksen toteutusajan ulko puolella, paluupäivä linja-autokuljetus yht. 300, pe rusteluina, että kulu syn tynyt hankkeelle hy väksytyn rahoituspäätök sen mukaisen to teutus ajan ulkopuolella. Kuljetus on tapah tunut Yhteensä kuluja hylättiin 1 594,33, josta Juminkeko-säätiö hakee korvauksen piiriin kuulu viksi kuluiksi matka kuluja yht ,12. Lisätietoja asiasta antaa EU-koordinaattori Oili Paloniemi, puh tai säh köpos titse osoitteella ((hallintolaki 44 ). Maakuntahallitus toteaa, että oikaisuvaatimus on aihee ton seuraavin perustein: Kulut ja matkapäivät ovat tapahtuneet hankkeen päättymisen jälkeen ja kulu on näin ollen tukikelpoisuusasetuksen vastainen. Lisäksi viitaten hakijan sähköpostiin ja puhelin keskusteluun matkat ovat tapahtuneet heinäkuun puolella siitä syystä, että henkilöt ovat voi neet osallistua myös kansanmusiikkitapahtuma Sommelon muihin tapahtumiin. Sommelo -kansamusiikkitapahtuma on erillinen tapahtuma, joka ei ole hankesuunnitelman mukainen, eivätkä kulut näin ollen ole tukikelpoisia. Oikaisuvaatimuksen tekijän viittaus rakennerahastoja koskevan tukikelpoisuusasetuksen 1079/ "mukaan tukikelpoisia ovat menot, jotka ovat aiheutuneet ohjelman ja avus tuspäätöksen mukaisen

23 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/ Maakuntahallitus: hankkeen toteuttamisesta koskevassa päätöksessä hyväksyttynä toteutusaikana ja ne ovat tosiasiallisesti tuensaajan maksamia." Tukikelpoisuusasetuksen mukaan aiheutumisperuste on sama kuin syntymisperuste, eli täs sä tapauksessa kulut ovat syntyneet hankkeen toteutusajan päättymisen jälkeen ja eivät näin ollen ole tukikelpoisia. Hankkeen toteutusajan suhteen hanketoteuttajalla on ollut tieto siitä, että hanke päättyy määrättynä aikana ja hankkeen toiminta tulee suunnitella sen mukaisesti. Ennakkoluvan osalta valvojalla ei ole oikeutta antaa lupaa maksajalle kuuluvissa asioissa, ei kä etenkään tukikelpoisuusasetuksen vastaista ohjetta. Lisäksi oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisen ajankohdas ta. Tässä kyseisessä tapauksessa oikaisunvaati muksen tekijä oli liit tänyt mukaan rahoituspäätöksen, joka ei tässä tapauksessa liity mi ten kään oikaisuvaatimuksen kohteena olevaan asiaan Hyväksyi.

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma Maakuntahallitus I 279 10.12.2007 Maakuntahallitus I 50 23.02.2009 Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma 1049/82/820/2007 1153/82/820/2008 MH 279 Hanketiimi Hakijana Kajaanin Teknologiakeskus

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3. Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3. Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2011 1 Maakuntahallitus III 19.12.2011 AIKA 19.12.2011 Klo 10:00-11:05 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3. Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen

Lisätiedot

Puun ja kiven mahdollisuudet piha- ja ympäristörakentamisessa II -kehittämishanke

Puun ja kiven mahdollisuudet piha- ja ympäristörakentamisessa II -kehittämishanke Maakuntahallitus I 25 19.01.2009 Puun ja kiven mahdollisuudet piha- ja ympäristörakentamisessa II -kehittämishanke MH 25 MH3 8/21.1.2008 Hanketiimi Hakijana Kainuun Etu Oy yhteyshenkilönään Antti Toivanen.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, pohjakerros, Kajaani

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, pohjakerros, Kajaani PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 24.03.2014 AIKA 24.03.2014 Klo 09:00-11:18 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, pohjakerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 221 19.12.2011 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 1104/81/812/2011 781/81/813/2010 1092/81/813/2011 1107/81/812/2011 1189/81/813/2011 909/81/813/2011 1113/81/812/2011 MH

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Terveyttä edistävä liikunta- ja ravitsemusneuvontamalli -TELIRANE lisärahoitus

Terveyttä edistävä liikunta- ja ravitsemusneuvontamalli -TELIRANE lisärahoitus Maakuntahallitus I 40 11.02.2008 Maakuntahallitus I 53 23.02.2009 Terveyttä edistävä liikunta- ja ravitsemusneuvontamalli -TELIRANE lisärahoitus 22/82/824/2008 MH 40 Hanketiimi Hakijana Kainuun Liikunta

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon Sosiaali- ja terveyslautakunta 442 21.12.2011 Maakuntahallitus I 19 16.01.2012 Maakuntahallitus I 22 06.02.2012 Maakuntahallitus I 53 26.03.2012 Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 Klo 13:10-14:09 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 70 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 Yhteistyötoimikunta 18.08.2009 AIKA 18.08.2009 Klo 9:00-12:05 PAIKKA Kauppakatu 1 IV kerros kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen avaus,

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 20.04.2015 AIKA 20.04.2015 Klo 10:15-11:19 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2012 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Yhteistyötoimikunta 17.10.2012 AIKA 17.10.2012 Klo 09:00-10:20 PAIKKA Kauppakatu 1, 2. krs kokoushuone Kanerva KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 Kokouksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 3 26.01.2017 Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Perusturvalautakunta 26.01.2017 3 Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 120 vuoden 2017 talousarvion

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Osa tiloista Stusnäs Östergård ja Stusnäs Vestergård Stusnäsin kylässä

Osa tiloista Stusnäs Östergård ja Stusnäs Vestergård Stusnäsin kylässä KEMIÖSAAREN KUNTA DRAGSFJÄRFIN LÄNTEISEN SAARISTON RANTAYLEISKAAVA RANTAYLEISKAAVAMUUTOS Osa tiloista Stusnäs Östergård 322-516-1-0 ja Stusnäs Vestergård 322-516-2-10 Stusnäsin kylässä OSALLISTUMIS- JA

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA klo 14:00-15:30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA klo 14:00-15:30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 17 Vanhusneuvosto AIKA 26.10.2016 klo 14:00-15:30 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Sinisalo Seppo Puheenjohtaja Mäkinen Satu Varapuheenjohtaja Huhtinen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, pohjakerros, Kajaani

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, pohjakerros, Kajaani PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 20.12.2013 AIKA 20.12.2013 Klo 09:00-10:56 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, pohjakerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, pohjakerros, Kajaani

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, pohjakerros, Kajaani PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 22.08.2013 AIKA 22.08.2013 Klo 09:00-12:00 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, pohjakerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Kaavoitus- ja 11 25.01.2017 rakennuslautakunta Kunnanhallitus 4 30.01.2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 43 29.03.2017 Kirkonkylän asemakaavan muutos; Kortteli 58 40/10.02.03/2017 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 23.05.2013 AIKA 23.05.2013 Klo 10:10-13:00 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 24 06.02.2012 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot 1320/10/101/2011 MH 24 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat kokouspöytäkirjat: - Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot