Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma"

Transkriptio

1 Maakuntahallitus I Maakuntahallitus I Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma 1049/82/820/ /82/820/2008 MH 279 Hanketiimi Hakijana Kajaanin Teknologiakeskus yhteyshenkilönään Risto Oikari. Ajoneuvotietojärjestelmät (ATJ) -kehittämisohjelman tavoitteena on luoda Kajaaniin vuoteen 2015 mennessä kansainvälisesti tunnettu ajoneuvotietojärjestelmien osaamiskeskus, joka tarjoaa alueen kasvaville ajoneuvoteknologia-alan yrityksille ainutlaatuisen tutkimus- kehitys-, koulutus- ja testausympäristön sekä auttaa yrityksiä kasvattamaan ATJ-liiketoimintaa. Ohjelma tuo yrityksille hyötyä lisäämällä alueen osaamista, näkyvyyttä, verkostoja ja vaikuttavia hankkeita. Tutkimusyksiköille ohjelma tarjoaa pitkäjänteisen kehittämisresurssin, mahdollistaa osaamisen kehittämisen, luo yhteisen kehittämisalustan, tuo näkyvyyttä ja uusia verkostoja. Koulutusyksiköille ohjelma tarjoaa kanavan tulevien koulutustarpeiden ennakointiin ja luo uusia työskentelymahdollisuuksia alan opiskelijoille. Määrällisinä tavoitteina hakija on esittänyt uusia työpaikkoja yht. 80, joista pysyviä arvioidaan olevan 75 ja väliaikaisia 5 kpl. Lisäksi säilytettäviä työpaikkoja 245. Ajoneuvotietojärjestelmän kehittämisohjelman toimenpiteet ovat: - ohjelman johto, koordinointi, hallinnointi ja suunnittelu - markkinointi ja tiedottaminen - hankesuunnittelu - strategiset konsortiohankkeet - teknologiaseuranta ja -ennakointi - koulutussuunnittelu Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on ja kokonaiskustannusarvio , johon haetaan Kainuun kehittämisrahaa Hanketiimi käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puolsi hankkeen rahoittamista. Erillisliite nro: 2 Lisätietoja asiasta antaa aluesuunnittelija Jorma Teittinen, puh ja/tai hankesihteeri Oili Paloniemi, puh tai sähköpostitse osoitteella (hallintolaki 44 ).

2 Maakuntajohtajan ehdotus: Maakuntahallitus: MH 50 MH Maakuntahallitus päättää myöntää hankkeelle Kainuun kehittämisrahaa 70 %, kuitenkin enintään hankkeelle hyväksyttävien kulujen kattamiseen jäljempänä olevan rahoitussuunnitelman osana. Hanke toteuttaa Kainuun maakuntaohjelman kohtaa 1.3 Innovaatiotoiminnan edellytysten parantaminen. Vuosien 2009 ja 2010 osalta maakuntajohtaja valtuutetaan tekemään erikseen rahoituspäätökset hankkeen edistymisen mukaan edellytyksellä, että kuntayhtymällä on tarvittava määrä Kainuun kehittämisrahaa käytettävissä. Hankkeen rahoitussuunnitelma: 2008 Kainuun kehittämisrahaa Kunta; Kajaani, Sotkamo, Kajaanin AMK Yhteensä Hankkeelle hyväksyttävät kulut: Yhteensä Henkilöstömenot Muut hankinnat Asiantuntijapalvelut Matkustuspalvelut Toimistopalvelut Toimitilojen vuokrat Muut menot Yhteensä Kainuun kehittämisrahaa voidaan käyttää aikavälillä hankkeelle hyväksyttävien projektisuunnitelmaa toteuttavien menojen kattamiseen. Hankkeen yhteyshenkilöksi nimetään kehittämisjohtaja Juhani Kärkkäinen, joka on kutsuttava ohjausryhmän kokouksiin. Hyväksyi. Hanketiimi Hakijana Kajaanin Ammattikorkeakoulu yhteyshenkilönään Mika Määttä.

3 Maakuntahallitus on kokouksessaan / 279 myöntänyt Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) ke hittämisohjelmalle Kainuun kehittä mis ra haa Kajaanin Teknologiakeskukselle vuodelle 2008 ja varautunut ra hoit ta maan vuo sia hank keen edistymisen mukaan. Johtuen Kajaanin kaupungin kiristyneestä taloustilanteesta UPM:n paperitehtaan alasajon seurauksena on tarkoituksenmukaista muuttaa hank keen hallinnoijaksi Kajaanin ammattikorkeakoulu. Ka jaanin ammattikorkeakoulu sitoutuu maksamaan omista varoistaan hankkeen omarahoitusosuuden. Li säksi han ketta hae taan yh teis hank keena, jos sa pää ha ki jana on Kajaanin am matti kor kea koulu ja mui na haki joina Ka jaanin Tekno logia keskus, Oulun yli opisto ja Kai nuun ammattiopis to, jotka sitoutuvat suorittamaan hank keen toi men piteitä nettokus tannusperiaatteella sekä rahoitta maan hanket ta. Ajoneuvotietojärjestelmät (ATJ) -kehittämisohjelman tavoitteena on luoda Kajaaniin vuoteen 2015 mennessä kansainvälisesti tunnettu ajoneuvotietojärjestelmien osaamiskeskus, joka tarjoaa alueen kasvaville ajoneuvoteknologia-alan yrityksille ainutlaatuisen tutkimuskehitys-, koulutus- ja testausympäristön sekä auttaa yrityksiä kasvattamaan ATJ-liiketoimintaa. Ohjelma tuo yrityksille hyötyä lisäämällä alueen osaamista, näkyvyyttä, verkostoja ja vaikuttavia hankkeita. Tutkimusyksiköille ohjelma tarjoaa pitkäjänteisen kehittämisresurssin, mahdollistaa osaamisen kehittämisen, luo yhteisen kehittämisalustan, tuo näkyvyyttä ja uusia verkostoja. Koulutusyksiköille ohjelma tarjoaa kanavan tulevien koulutustarpeiden ennakointiin ja luo uusia työskentelymahdollisuuksia alan opiskelijoille. Määrällisinä tavoitteina hakija on esittänyt uusia työpaikkoja yht. 80, jois ta py sy viä arvioidaan olevan 75 ja väliaikaisia 5 kpl. Ajoneuvotietojärjestelmän kehittämisohjelman toimenpiteet ovat: - ohjelman johto, koordinointi, hallinnointi ja suunnittelu - markkinointi ja tiedottaminen - hankesuunnittelu - strategiset konsortiohankkeet - teknologiaseuranta ja -ennakointi - koulutussuunnittelu Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on ja ko konaiskustannusarvio , jo hon hae taan Kai nuun ke hit tä mis rahaa Hanketiimi käsitteli hankeasiaa kokouksessaan ja puolsi hank keen rahoittamista. Erillisliite nro: 1 Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Jorma Teittinen, puh tai säh kö pos titse osoit teella

4 Maakuntajohtajan ehdotus: Maa kunta hallitus: (hallintolaki 44 ). Maakuntahallitus päättää myöntää hankkeelle Kainuun kehittämisrahaa 70 %, kuitenkin enintään hankkeelle hyväksyttävien ku lujen kattamiseen jäljempänä olevan rahoitussuunnitelman osana. Hanke toteuttaa Kainuun maakuntaohjelman kohtaa 1.3 Innovaatiotoimin nan edellytysten parantaminen. Vuoden 2010 osalta maakuntajohtaja valtuutetaan teke mään erikseen rahoituspäätös hankkeen edistymisen mukaan edelly tyk sellä, että kuntayhtymällä on tarvittava määrä Kainuun ke hittä mis rahaa käytet tävissä. Hankkeen rahoitussuunnitelma: 2009 Kainuun kehittämisraha Kuntarahoitus (Sotkamo, Ka jaani) Kuntarahoitus, hakija Yhteensä Hankkeelle hyväksyttävät kulut: Yhteensä Henkilöstömenot Muut hankinnat Asiantuntijapalvelut Matkustuspalvelut Toimistopalvelut Toimitilojen vuokrat Muut menot Yhteensä Kainuun kehittämisrahaa voidaan käyttää aikavälillä hankkeelle hyväksyttävien projektisuunnitelmaa toteuttavien kulujen kattamiseen. Hankkeen yhteyshenkilöksi nimetään aluekehitysjohtaja Juhani Kärkkäinen, joka on kutsuttava ohjausryhmän kokouksiin. Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Jorma Teittinen, puh tai säh kö pos titse osoit teella (hallintolaki 44 ). Jorma Teittinen esitteli asiaa. Hyväksyi.

5

Terveyttä edistävä liikunta- ja ravitsemusneuvontamalli -TELIRANE lisärahoitus

Terveyttä edistävä liikunta- ja ravitsemusneuvontamalli -TELIRANE lisärahoitus Maakuntahallitus I 40 11.02.2008 Maakuntahallitus I 53 23.02.2009 Terveyttä edistävä liikunta- ja ravitsemusneuvontamalli -TELIRANE lisärahoitus 22/82/824/2008 MH 40 Hanketiimi Hakijana Kainuun Liikunta

Lisätiedot

Puun ja kiven mahdollisuudet piha- ja ympäristörakentamisessa II -kehittämishanke

Puun ja kiven mahdollisuudet piha- ja ympäristörakentamisessa II -kehittämishanke Maakuntahallitus I 25 19.01.2009 Puun ja kiven mahdollisuudet piha- ja ympäristörakentamisessa II -kehittämishanke MH 25 MH3 8/21.1.2008 Hanketiimi Hakijana Kainuun Etu Oy yhteyshenkilönään Antti Toivanen.

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3. Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3. Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2011 1 Maakuntahallitus III 19.12.2011 AIKA 19.12.2011 Klo 10:00-11:05 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3. Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ AIKA Klo 11:57-17:05 Keskeytykset: , ,

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ AIKA Klo 11:57-17:05 Keskeytykset: , , KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 Maakuntahallitus I 23.02.2009 AIKA 23.02.2009 Klo 11:57-17:05 Keskeytykset:13.28-13.45, 13.58-14.03, 14.05-15.25 PAIKKA Hyrynsalmen kunnanvirasto, valtuustosali

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani.

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani. KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Maakuntahallitus I 01.02.2010 AIKA 01.02.2010 Klo 12:50-15:47 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ Monitoimikeskus Virtaala, os. Koulutie 4, Ristijärvi

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/ Monitoimikeskus Virtaala, os. Koulutie 4, Ristijärvi KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2009 1 Maakuntahallitus I 04.05.2009 AIKA 04.05.2009 Klo 13:25-15:29 PAIKKA Monitoimikeskus Virtaala, os. Koulutie 4, Ristijärvi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KASVUA KV-MATKAILUUN Vuokatti, Kajaani, Oulujärven alue

KASVUA KV-MATKAILUUN Vuokatti, Kajaani, Oulujärven alue Maakuntahallitus 111 25.08.2015 Maakuntahallitus 118 21.09.2015 KASVUA KV-MATKAILUUN Vuokatti, Kajaani, Oulujärven alue MH 111 Hakijana on Kainuun Etu Oy yhteyshenkilönään Tuomo Tah va nainen. Kainuun

Lisätiedot

Cemis -kehittämisohjelma Cemis-Oulu MiKeDeKa

Cemis -kehittämisohjelma Cemis-Oulu MiKeDeKa Maakuntahallitus 3 26.01.2015 Maakuntahallitus 19 23.02.2015 Cemis -kehittämisohjelma 2015-2016 Cemis-Oulu MiKeDeKa 6/82/2015 MH 3 Hakijana on Oulun yliopisto yhteyshenkilönään Jukka Räty. Ra hoitus ta

Lisätiedot

Päätös AIKO/ERM -hankkeen 88/ /2017: "ViSu Virtuaalisuuden soveltaminen sosiaalisiin haasteisiin" rahoittamisesta

Päätös AIKO/ERM -hankkeen 88/ /2017: ViSu Virtuaalisuuden soveltaminen sosiaalisiin haasteisiin rahoittamisesta Maakuntahallitus 139 31.08.2017 Päätös AIKO/ERM -hankkeen 88/00.01.05.21/2017: "ViSu Virtuaalisuuden soveltaminen sosiaalisiin haasteisiin" rahoittamisesta 88/00.01.05.21/2017 Maakuntahallitus 31.08.2017

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 18/2010 1. Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 18/2010 1. Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 18/2010 1 Maakuntahallitus I 20.12.2010 AIKA 20.12.2010 Klo 12:00-14:37 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 241 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa Kunnanhallitus 451 01.12.2014 Valtuusto 71 11.12.2014 Kunnanhallitus 3 18.01.2016 Valtuusto 4 17.03.2016 Kunnanhallitus 222 22.08.2016 Valtuusto 25 12.09.2016 Kunnanhallitus 312 08.11.2016 Ehdotus Nellimintien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja: Palveluja tuottava toimipaikka: Hallitus 127 17.06.2015 Ilmoitusasiat H 127 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran päätös 29.5.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Sosiaali- ja terveyslautakunta 108 16.03.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto/ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 222/61/616/2011 STLTK 108 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on pyytä nyt Sosiaali-

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i 2 5. 1 1. 2 0 1 0 CEMIS Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 24.11.2010

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 16/2012 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 16/2012 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 16/2012 1 Maakuntahallitus I 10.12.2012 AIKA 10.12.2012 Klo 11:22-12:03 PAIKKA Hotelli Kajanus, os. Koskikatu 3, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Kokouksen

Lisätiedot

Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittäminen uudet esiintymät, kiveä säästävä louhinta ja kilpailukykyinen jalostus, RARE

Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittäminen uudet esiintymät, kiveä säästävä louhinta ja kilpailukykyinen jalostus, RARE Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) 50 22.06.2015 Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittäminen uudet esiintymät, kiveä säästävä louhinta ja kilpailukykyinen jalostus, RARE MYR 50 Hankkeen hakijana

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 326 17.10.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 STLTK 326 1. Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö Maakunnallinen

Lisätiedot

Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Maakuntahallitus 37 21.03.2016 Maakuntahallitus 59 16.05.2016 Tarkastuslautakunta 26 19.05.2016 Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 93/2/2016 MH 37 Kuntalain

Lisätiedot

Aiesopimuksen allekirjoittaminen KPK THH:n ja KPK ICT:n perustamisesta

Aiesopimuksen allekirjoittaminen KPK THH:n ja KPK ICT:n perustamisesta Maakuntahallitus I 138 14.06.2010 Maakuntahallitus I 196 27.09.2010 Aiesopimuksen allekirjoittaminen KPK THH:n ja KPK ICT:n perustamisesta 845/10/101/2009 MH 138 Sitra 7.6.2010: Ehdotus etenemisestä Kainuun

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani.

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani. KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Maakuntahallitus III 22.03.2010 AIKA 22.03.2010 Klo 10:00-11:28 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen

Lisätiedot

CEMIS kehittämisohjelma , EAKR, Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus

CEMIS kehittämisohjelma , EAKR, Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus Maakuntahallitus III 28 05.11.2012 CEMIS kehittämisohjelma 2013-2014, EAKR, Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus MH3 28 Hakijana Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, mittaustekniikan yksikkö

Lisätiedot

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen Maakuntahallitus 28 23.02.2015 Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen 12/00.01.05.21/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015 28 Imatran Seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1. Kajaanin kaupungintalo, valtuustosali, Pohjolankatu 13, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1. Kajaanin kaupungintalo, valtuustosali, Pohjolankatu 13, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 Maakuntahallitus III 16.03.2009 AIKA 16.03.2009 Klo 12:00-12:54 PAIKKA Kajaanin kaupungintalo, valtuustosali, Pohjolankatu 13, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin OKM/209/523/2016 AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITTAMASSA HANKKEESSA Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 1 OSAPUOLET Tämä

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. PAIKKA Scandic Hotelli Kajanus, Koskikatu 3, kokoushuone 4

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. PAIKKA Scandic Hotelli Kajanus, Koskikatu 3, kokoushuone 4 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 Klo 15:00-16:36 PAIKKA Scandic Hotelli Kajanus, Koskikatu 3, kokoushuone 4 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Hanhikivi yhteyshanke / Yhteyssihteerin rekrytointi / Valintapäätös / Yhteyshankkeen jatkoaika / Muutospäätös / Muutospäätös

Hanhikivi yhteyshanke / Yhteyssihteerin rekrytointi / Valintapäätös / Yhteyshankkeen jatkoaika / Muutospäätös / Muutospäätös Kunnanhallitus 181 04.06.2012 Kunnanhallitus 217 14.08.2012 Kunnanhallitus 242 03.09.2012 Kunnanhallitus 391 18.11.2013 Kunnanhallitus 116 31.03.2014 Kunnanhallitus 17 12.01.2015 Hanhikivi yhteyshanke

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 1 aamupalamahdollisuus ja joululounas

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 1 aamupalamahdollisuus ja joululounas KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 Maakuntahallitus III 10.12.2012 AIKA 10.12.2012 Klo 10:00-11:15 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 1 aamupalamahdollisuus ja joululounas KÄSITELLYT

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Esitys vuodelle 2009 varatun määrärahan korottamisesta sotiemme veteraanien palvelusetelien myöntämiseen

Esitys vuodelle 2009 varatun määrärahan korottamisesta sotiemme veteraanien palvelusetelien myöntämiseen Maakuntahallitus I 85 16.03.2009 Maakuntahallitus I 142 04.05.2009 Maakuntahallitus I 220 31.08.2009 Esitys vuodelle 2009 varatun määrärahan korottamisesta sotiemme veteraanien palvelusetelien myöntämiseen

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva 2. krs, Kauppakatu 1, Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva 2. krs, Kauppakatu 1, Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Maakuntahallitus 21.09.2015 AIKA 21.09.2015 Klo 09:00-13:28 Tauko klo 12:06-12:41 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva 2. krs, Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

CEMIS kehittämisohjelma , Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus

CEMIS kehittämisohjelma , Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus Maakuntahallitus I 138 05.11.2012 CEMIS kehittämisohjelma 2013-2014, Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus MH 138 Hanketiimi Hakijana Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, mittaustekniikan yksikkö

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 41 25.03.2015 Tarkastuslautakunta 35 07.05.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 350/00.00 02 02/2015 H

Lisätiedot

Puurakenteiden kehittäminen ja tuotteistaminen, PUUKET

Puurakenteiden kehittäminen ja tuotteistaminen, PUUKET Maakuntahallitus 110 25.08.2015 Puurakenteiden kehittäminen ja tuotteistaminen, PUUKET MH 110 Hakijana on Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia yhteys hen ki lö nään Martti Mylly. Suomessa on

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu, Kajaani, aamupala hotellilla sekä joululounas

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu, Kajaani, aamupala hotellilla sekä joululounas KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2009 1 Maakuntahallitus III 07.12.2009 AIKA 07.12.2009 Klo 10:00-11:58 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu, Kajaani, aamupala hotellilla sekä joululounas

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän tehtävät vuoden 2012 jälkeen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän tehtävät vuoden 2012 jälkeen Kainuun ohjausryhmä 14 19.03.2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymän tehtävät vuoden 2012 jälkeen KAIOHRY 14 Kainuun malli 2013 ohjausryhmä päätti kokouksessaan 22.1.2010 4 Kainuun maakunta -kuntayhtymän tehtävistä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke /

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / Maakuntahallitus 9 27.01.2014 Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / 385/32.321/2013, 321/82/2013 MH 9 HM Jyri Kokkonen hakee oikaisuvaatimuksella muutosta maa kun tajoh ta ja Pentti Malisen 5.12.2013 tekemään viranhaltijapäätökseen

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Maakuntahallitus III 15.11.2010 AIKA 15.11.2010 Klo 10:00-11:42 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/2011 1. AIKA 19.12.2011 Klo 12:05-16:02 Kokouksen keskeytykset: klo 14:48-15:06

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/2011 1. AIKA 19.12.2011 Klo 12:05-16:02 Kokouksen keskeytykset: klo 14:48-15:06 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Maakuntahallitus I 19.12.2011 AIKA 19.12.2011 Klo 12:05-16:02 Kokouksen keskeytykset: klo 14:48-15:06 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani

Lisätiedot

257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014

257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014 Hallitus 75 22.04.2015 Ilmoitusasiat 257/00.00 04 00/2015, 221/00.00 04 00/2015, 674/00.00 04 00/2013, 791/00.00 04 00/2013, 13/00.00 04 00/2014 H 75 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. PAIKKA Kainuun liitto, Neuvotteluhuone Kanerva, 2. krs., Kauppakatu 1, Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. PAIKKA Kainuun liitto, Neuvotteluhuone Kanerva, 2. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Maakuntahallitus 22.06.2015 AIKA 22.06.2015 Klo 09:00-12:25 PAIKKA Kainuun liitto, Neuvotteluhuone Kanerva, 2. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. AIKA 22.03.2010 Klo 12:42-15:25 Kokouksen keskeytykset: klo 14.25-14.34

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. AIKA 22.03.2010 Klo 12:42-15:25 Kokouksen keskeytykset: klo 14.25-14.34 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Maakuntahallitus I 22.03.2010 AIKA 22.03.2010 Klo 12:42-15:25 Kokouksen keskeytykset: klo 14.25-14.34 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, os. Koskikatu 3,

Lisätiedot

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy Kaupunginhallitus 236 31.05.2010 Kaupunginvaltuusto 57 17.06.2010 Kaupunginhallitus 142 08.04.2013 Kaupunginvaltuusto 53 18.04.2013 Kaupunginhallitus 305 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 81 08.09.2014 Omavelkainen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 1

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 Klo 09:00-10:52 PAIKKA Scandic Hotelli Kajanus, Koskikatu 3, kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1. KAO, neuvotteluhuone 1121, Opintie 3, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1. KAO, neuvotteluhuone 1121, Opintie 3, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 Maakuntahallitus I 19.01.2009 AIKA 19.01.2009 Klo 9:40-14:58 Kokouksen keskeytykset: klo 11.10-12.24 PAIKKA KAO, neuvotteluhuone 1121, Opintie 3, Kajaani

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Scandic hotelli Kajanus, Koskitie 3, Kajaani. Aamupala hotellilla sekä

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Scandic hotelli Kajanus, Koskitie 3, Kajaani. Aamupala hotellilla sekä KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 Maakuntahallitus III 11.10.2010 AIKA 11.10.2010 Klo 10:30-11:28 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskitie 3, Kajaani. Aamupala hotellilla sekä lounas KÄSITELLYT

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus III 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 10:00-12:06 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus 105 22.09.2014 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 101/81.812/2013, 46/81.812/2014, 128/8/2014, 148/81/2014, 156/12.120/2014 MH 105 Kainuun liitossa on valmistunut seuraavat:

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hallitus 137 19.08.2015 Ilmoitusasiat H 137 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran ilmoitus 14.7.2015

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 tuloskortit PETUR 54 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2017 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Kainuun Soten avustuspäätökseen 12.3.2014 64/Kajaanin Päiväkeskus ry

Oikaisuvaatimus Kainuun Soten avustuspäätökseen 12.3.2014 64/Kajaanin Päiväkeskus ry Hallitus 64 12.03.2014 Hallitus 126 14.05.2014 Oikaisuvaatimus Kainuun Soten avustuspäätökseen 12.3.2014 64/Kajaanin Päiväkeskus ry 107/02.02 05 01/2014 H 64 (Valmistelija: terveysjohtaja Mauno Saari ja

Lisätiedot

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja hyväksyy liitteenä 1 olevan viran hakuilmoituksen.

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja hyväksyy liitteenä 1 olevan viran hakuilmoituksen. Yhtymähallitus 15 25.01.2017 Yhtymähallitus 33 22.02.2017 Yhtymähallitus 47 14.03.2017 Kuntayhtymän johtaja/ rehtorin viran täyttäminen Yh 25.01.2017 15 Yhtymähallitus on kokouksessaan 17.11.2016 tehnyt

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2009 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2009 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2009 1 Maakuntahallitus III 14.09.2009 AIKA 14.09.2009 Klo 10:00-14:37 Lounastauko klo 12:30-13:10 PAIKKA Hotelli Kajanus, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Päätös AIKO/ERM -hankkeen 89/ /2017 "Digi Booster - From local to global with digital tools and platforms" rahoittamisesta

Päätös AIKO/ERM -hankkeen 89/ /2017 Digi Booster - From local to global with digital tools and platforms rahoittamisesta Maakuntahallitus 140 31.08.2017 Päätös AIKO/ERM -hankkeen 89/00.01.05.21/2017 "Digi Booster - From local to global with digital tools and platforms" rahoittamisesta 89/00.01.05.21/2017 Maakuntahallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Yhteistyöseminaari. Opetusalan täydennyskoulutuksen koordinointi Kainuussa Tuula Honkanen johtaja. Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut

Yhteistyöseminaari. Opetusalan täydennyskoulutuksen koordinointi Kainuussa Tuula Honkanen johtaja. Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Yhteistyöseminaari Opetusalan täydennyskoulutuksen koordinointi Kainuussa 25.11.2010 Tuula Honkanen johtaja Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus. Henkilöstöä 19 Budjetti

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Monitoimikeskus Virtaala, Ristijärvi, Koulutie 4, ruokailumahdollisuus alkaen klo 11.

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Monitoimikeskus Virtaala, Ristijärvi, Koulutie 4, ruokailumahdollisuus alkaen klo 11. KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Maakuntahallitus III 04.05.2009 AIKA 04.05.2009 Klo 12:00-13:17 PAIKKA Monitoimikeskus Virtaala, Ristijärvi, Koulutie 4, ruokailumahdollisuus alkaen klo

Lisätiedot