Toimitusjohtajan katsaus 2014 YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN. Sari Gustasson Yhtiökokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus 2014 YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN. Sari Gustasson 27.3.2014 Yhtiökokous"

Transkriptio

1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN Sari Gustasson Yhtiökokous

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Hallintomalli ja johtamisjärjestelmä 2. Talous ja toiminnan edellytykset 3. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö 4. Yhtenäiset pelisäännöt ja toimintamallit 5. Tilakysymykset 6. Tulevaisuus Sari Gustafsson Yhtiökokous

3 POINT COLLEGE HISTORIAPOLKU Porvoo international College syntyi vuonna 2012 ja on osakeyhtiömuotoinen yksityinen koulutuksen järjestäjä. Puolijulkinen ja yleishyödyllinen. Taustalla kaksi perinteistä oppilaitosta: perustettu Porvoon kauppaoppilaitos/borgå handelsläroverk perustettu Porvoon terveydenhuolto-oppilaitos Kolmikielinen: suomi, ruotsi, englanti virallisessa järjestämisluvassa vuodesta 1995 Yrityspalvelu Företagsservice 1991 Porvoo International Services 1998 QBA 2003 Sari Sari Gustafsson 2014 JK ja hallitus

4 POINT COLLEGE LUKUINA TEEMA MÄÄRÄ Nuoriso-opiskelijat n Aikuisopiskelijat n Henkilöstö Opettajat n. 75 hlöä 55 hlöä Liikevaihto n. 6 miljoonaa Koulutusohjelmat 8-10 kpl Yritysyhteistyökumppanit 600 Oppisopimusten määrä 220 Koulutuksen tuloksellisuus 2014 (Opetusministeriö) Paras Suomessa omassa luokassaan, indeksi 1240

5 Point Collegen tutkinnot Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Myynnin ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto Päihdetyön ammattitutkinto Jalkojenhoidon ammattitutkinto Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus YHTEISKUNNALLISET VAIKUTKSET TYYTYVÄISET ASIAKKAAT Grundexamen inom företagsekonomi, merkonom Yrkesexamen i försäljning Yrkesexamen i ekonomiförvaltning Yrkesexamen för företagare Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst QBA - Vocational Qualification in Business and Administration Kielet: suomi, ruotsi, englanti Yrityksille räätälöityjä koulutuksia, kyselyjä, opinnäytetöitä Osaamisen ja työelämän kehittämisen hankkeita TEHOKKAAT PROSESSIT MOTIVOITUNEET TYÖNTEKIJÄT

6 Aikuisopiskelija

7 Sari Gustafsson Yhtiökokous 1. Hallintomalli ja johtamisjärjestelmä

8 VISIO 2020: WINNING POINT OLEMME ASIAKAS- LÄHTÖISIÄ TOIMIMME VASTUULLISESTI JA TULOKSEL- LISESTI ARVOSTAMME MUUTOSKYKYISTÄ AMMATTILAISTA TOIMINTA-AJATUS Tuotamme asiakkaillemme hyvinvointia ja kilpailukykyä tarjoamalla tasokkaita, vetovoimaisia ja työelämälähtöisiä koulutus- ja kehittämispalveluja. MISSIO Point on ammatillisen koulutuksen suunnannäyttäjä ja työllistymisen edistäjä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Sari Gustafsson I Yhtiökokous

9 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT Luomme edellytykset hyvälle OPPIMIS- JATYÖYMPÄRISTÖLLE. 2. Edistämme opiskelukykyä, OPPIMISTA ja laadukasta OPETUSTA kolmikielisesti ja kansainvälisesti. Tuemme opiskelijoiden henkilökohtaista elämänhallintaa, tarjoamme tukipalveluja (opintojen ohjaus, ohjaus oppimisvaikeuksissa) hyvän oppimisen tueksi. 3. Rakennamme vetovoimaista AIKUISKOULUTUSTA ja työelämäpalveluja; kehitämme laadukasta tutkintojen suoritusjärjestelmää. 4. Edistämme HENKILÖSTÖMME työhyvinvointia, osaamista ja osaamisen hyödyntämistä. 5. Teemme toimivaa alueellista ja kansainvälistä YHTEISTYÖTÄ elinkeinoelämän, omistajien ja julkishallinnon sidosryhmien kanssa. Kehitämme opetuksen sisältöjä ja laatua yhteistyössä työelämän ja muiden oppilaitosten kanssa. 6. ORGANISAATIORAKENTEEMME ja JOHTAMISEMME tukee taloudellista ja tehokasta toimintaa sekä työhyvinvointia muutoksessa. Lisäämme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä työyhteisössämme. 7. Toimimme KESTÄVÄN KEHITYKSEN mukaisesti ja hallitsemme toimintamme ympäristövaikutukset.

10 POINT-TOIMINTAMALLI Hallitus 1. Strateginen johtaminen ja ohjaus sekä hyväksytyt toimintaperiaatteet TJ/REHTORI 1.Nuorten ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus ja ammatillisen kasvun tukeminen Asiakas- ja koulutustarpeiden ennakointi Strategia, arvot ja visio SOSIAALI- JA TERVEYS, APULAISREHTORI 2.Nuorten ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus ja ammatillisen kasvun tukeminen LIIKETALOUS, APULAISREHTORI 3.Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot ja ammattitaidon/kasvun tukeminen (sote ja liiketalous ja lisäkoulutus) AIKUISKOULUTUSJOHTAJA 4.Organisaatioiden kilpailukyvyn ja osaamisen kehittäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Talous, rahoitus, laki KEHITYSJOHTAJA/PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ Opintotoimisto Opiskelijahuolto ja opinto-ohjaus Viestintä ja markkinointi Toiminnan seuranta ja arviointi ja laadunhallinta Tyytyväiset asiakkaat ja työelämä Henkilöstöhallinto (HRM) ICT hallinto Tilat ja ravitsemus PALAUTTEESEEN JA TOIMINNAN ARVIOINTIIN LIITTYVÄ JATKUVA PARANTAMINEN Sari Gustafsson 2014

11 KV & Hankkeet Kehittämispäällikkö Projektikoordinaattori VIESTINTÄ Viestintäkoordinaattori Pedagoginen ICTasiantuntija REHTORI/TJ Ammattiosaamisen toimielin Opintokelpoisuuden toimielin APULAISREHTORI LIIKETALOUS APULAISREHTORI SOTE AIKUISKOULUTUSJOHTAJA Tiimivastaava (KO) Asiakaspalvelu ja myynti ( su/sve ja eng) Tiimivastaava (KO) Talous- ja toimistopalvelut Tiimivastaava (TO) Kasvun tukeminen ja ohjaus, Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, valinnainen osa Koulutuspäällikkö SOTE Koulutuspäällikkö Liiketalous ja luonnontieteet Oppisopimuspäällikkö Head of international program Tiimivastaava (TO) Hoito ja huolenpito, Sairaanhoito ja huolenpito, Vanhustyö, valinnainen osa Tutkintovastaavat PT, AT ja EAT Tiimivastaava (TO) Kuntoutumisen tukeminen ja Mielenterveys- ja päihdetyö, valinnainen osa TIIMIVASTAAVA YHTEISET AINEET OPETTAJAT TOIMIVAT RYHMINÄ OSANA JOHTAMISJÄRJESTELMÄÄ: Johtoryhmä Pedagoginen ryhmä Svenska gruppen koulututuspäällikkö (SVE) Opettajankokoukset/Yksikköpalaverit Tutkintovastaavien ryhmä (aikuiset) Hankeryhmä Työhyvinvointi- ja osaamisryhmä/virkistys & HRD TA-arvoryhmä YT-toimikunta Opiskelijahuoltotyöryhmä TARVITTAESSA: AD-hoc - ryhmät TALOUSPÄÄLLIKKÖ Raportoivat rehtorille Talous ja hankintapalvelut Henkilöstöpalvelut ; HRM ja palkanlaskenta Kiinteistöpalvelut ICT -palvelut Opintotoimisto (sis.tuki apulaisrehtorit) LUOTTAMUS- JA TYÖSUOJELUORGANISAATIO KO = koulutusohjelma TO = tutkinnon osa Sari Gustafsson 2014

12 KANSAINVÄLISTYMISEN TAVOITTEET JA TARKOITUS Tukea oppilaitoksen brändin rakentamista monipuolisen, laadukkaan ja vaikuttavan kansainvälisyys-toiminnan kautta. Tukea opiskelijoiden ja henkilökunnan motivaatiota sekä parantaa koulutuksen laatua. Tarjota opiskelijoille edellytyksiä työllistyä kansainvälisiin ja/tai monikulttuurisiin työpaikkoihin (kielitaito, sosiaaliset taidot, vieraiden kulttuurien ja muiden maiden työelämän tuntemus). Vastata alueelliseen työvoimatarpeeseen koulutuksen avulla. Lisätä alueen työelämän ja kansalaisyhteiskunnan kansainvälistä osaamista. Lähentää eri kieliryhmien ja kansallisuuksien edustajia sekä suomalaisia yhteisten oppimistapahtumien ja projektien avulla (kotikansainvälisyys) Toteuttaa strategisia painopisteitä tukevia projekteja ja toimintoja kansainvälisen yhteistyöverkoston avulla.

13 Nuori merkonomi

14 INTERNATIONAL PROJECTS Studying and living abroad, even on a short term period, allows students to experience new cultures and open their minds by broadening their perspective on studies and life. The new programme ERASMUS+ is based on the idea that investing in education and training is the key to unlocking people s potential. Annual Agefa-Mobilite.eu forum, Paris, 22 November 2013, With colleagues from Lycée Jeanne d Arc

15 Sari Gustafsson Yhtiökokous 2.Talous ja toiminnan edellytykset

16 Omistajuudet Oy Porvoo International College osakkeet % kpl kunnista kaikista % Porvoo 80 55,94 32,52 Sipoo 20 13,99 8,13 Suur Loviisa 18 12,59 7,32 Lapinjärvi 11 7,69 4,47 Artjärvi 1 0,70 0,41 Askola 5 3,50 2,03 Myrskylä 2 1,40 0,81 Pornainen 4 2,80 1,63 Pukkila 2 1,40 0, Yritykset (15 kpl) 40 16,26 Yksityishenkilöt ja yksityiset yhdistykset (60kpl) 63 25,61 Yhteensä ,00

17 Uudistuvan organisaation toimintaedellytykset Tulos on ylijäämäinen, 2 872,49 euroa ( Oy Point College Ab) Rakennuksen osalta on tehty kuntokartoituksia ja selvityksiä rakennuksen arvosta, joiden pohjalta yhtiön taseesta on peruutettu 1980-luvulla tehtyjä arvonkorotuksia eli arvostettu rakennus nykyarvoonsa. Opiskelijoiden keskeyttämisprosentti 4-5 % eli alhainen. Opetushallituksen valtakunnallisessa tuloksellisuusvertailussa oppilaitos on koko maassa luokkansa paras indeksillä Oppilaitoksessa opiskelee yhteensä lähes 800 opiskelijaa, joista nuoria on n. 440 ja aikuisia n Tutkintoa oppisopimuksella suorittavia opiskelijoita on n Alueen toiseksi suurin.

18 Hankkeet Osaamisen ja oppimisen hankkeet: Enterprise across borders programme Kansainvälinen työssäoppiminen ja oppilaitosyhteistyö LARK 2 Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen, jatkohanke Laajennettu työssäoppiminen Into practise Point College starts NORDPLUS Junior project: Promote HLS ACT-VET Acting Against Drop-Outs in Vocational Education Kam oon China 6 Työelämän kehittämishankkeet: Kompetensutveckling i kundrelationer Yritysten osaamisen kehittäminen maahanmuuttajien rekrytoinnissa Kohti parempia ja pidempiä työuria vanhustyössä Palvelua tuottavien, Itä-Uudellamaalla toimivien pk-yritysten kansainvälistymisen edistämishanke Kompetensutveckling i nätverk

19 Sari Gustafsson Yhtiökokous 3.Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

20 Nuori lähihoitaja

21 HENKILÖSTÖKYSELY, SYKSY 2013 TOP 5 Työhyvinvointi ja yhteistyö 4,24 ja Viestintä 4,24 Lähiesimiestyö, henkilöstön johtaminen 4,22 Lähiesimiestyö, tuloksen johtaminen 4,18 Lähiesimiestyö, motivaation ja osaamisen kehittäminen 4,11 Kyseisten arviointialueiden vaihteluväli valtiolla ja kuntien kyselyissä liikkuu välillä 2,9-3,1( VM BARO) Vastausprosentti oli kyselyssä 84,62 %.

22 Sari Gustafsson Yhtiökokous 4. Yhteiset pelisäännöt ja toimintamallit

23 KEHITTÄMISOHJELMAT JA SUUNNITELMAT Kolmen toimintatavan ja kulttuurin yhdistäminen, hyvät käytännöt ja toimivat prosessit Kehityskeskustelut ja toimenkuvien määrittely ja ristiin tarkastelu Työnjako ja rajojen ylitys, liimana opetus ja koulutus sekä opiskelijan etu Työryhmät osana johtamisjärjestelmää: vuosikellot ja työryhmäsuunnitelmat Intra käynnistetty Nettisivut uudistettu Henkilöstösuunnitelma Pelastussuunnitelma Viestintäsuunnitelma Opinto-ohjaussuunnitelma Erityisopetussuunnitelma Hankintaohje Kestävän kehityksen suunnitelma Kriisitoimintaopas Tasa-arvosuunnitelma Toiminta- ja laatukäsikirja Työjärjestys ja toimintasääntö Varamiesjärjestelmä Tietohallinto-ohjelma

24

25 Sari Gustafsson Yhtiökokous 5.Tilakysymykset

26 Nykyisten toimitilojen swot Vahvuudet Sijainti Tehty koulurakennukseksi Mahdollisuudet Suuren peruskorjauksen kautta tehdä moderniksi oppimisympäristöksi Jos löytyy sopiva ostaja, se voidaan realisoida uuden hankkimista varten Uusi ostaja voi halutessaan nopeuttaa prosessia, aloittamalla suunnittelun heti Ahdas, sokkeloinen Sisäilma heikko, ilmastointi Putket/LVI, sähköt EI työhuoneita henkilöstölle Ei opetukseen eriytystiloja Sosiaalitilat Heikkoudet Uhat Rapistuu korjauskelvottomaksi Arvo laskee entisestään Henkilöstö ja opiskelijat reagoivat lisää Kohtuuttomia lisäkustannuksia, rasittaa käyttötaloutta kohtuuttomasti

27 LEHDET KIRJOITTAVAT.. Kerran oltiin 7 päivää peräkkäin lehdessä.

28 Sari Gustafsson Yhtiökokous 1. 6.Tulevaisuus

29 Pointin painopisteet 2014 Omistajuusjärjestelyt ja tilat: Omistajuus Rakennuksen myynti Uudet tilat Uudet tuotteet ja palvelut/ulos: Sihteerin at Jalkojen hoitajan at Aiko sotet Viestintä 2014 Työhyvinvointi, Laatu & arviointi (toimintatavat) Opetuksen järjestäminen ja tuottaminen: Lukujärjestys, TOP, erityisopetus, laatu + asiakastyytyväisyys. Sisäiset palvelukonseptit: Info Intra Omat roolit Muutoskyky

30

YHDISTÄMISESTÄ YHDISTYMISEEN. Oy Porvoo International College Ab

YHDISTÄMISESTÄ YHDISTYMISEEN. Oy Porvoo International College Ab YHDISTÄMISESTÄ YHDISTYMISEEN Oy Porvoo International College Ab Toimintakertomus 2012 1 Yhdistämisestä yhdistymiseen Vuosi 2012 on ollut oppilaitokselle historiallinen. Päätökset vuodelta 2008 realisoituivat.

Lisätiedot

POINT COLLEGE HISTORIAPOLKU

POINT COLLEGE HISTORIAPOLKU Sari Gustafsson 14.1.2013 POINT COLLEGE HISTORIAPOLKU Porvoo international College syntyi vuonna 2012 Taustalla kaksi perinteistä oppilaitosta: 1. 1958 perustettu Porvoon kauppaoppilaitos/borgå handelsläroverk

Lisätiedot

YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN FRÅN FUSION TILL FÖRNYELSE FROM MERGER TO RENEWAL

YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN FRÅN FUSION TILL FÖRNYELSE FROM MERGER TO RENEWAL YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN FRÅN FUSION TILL FÖRNYELSE FROM MERGER TO RENEWAL OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL REVIEW 2013 2014 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Lisätiedot

Oy Porvoo International College Ab TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2013

Oy Porvoo International College Ab TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2013 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus... 1-9 Konsernituloslaskelma... 10 Konsernitase... 11-12 Tuloslaskelma... 13 Tase... 14-15 Rahoituslaskelma... 16 Konserniliitetiedot... 17

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

Suomi Svenska English

Suomi Svenska English Suomi Svenska English Studier och kunskap är en glädjekälla! Learning and the joy of knowledge! 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN POINT COLLEGEEN! Työelämän palveluksessa jo yli 50 vuotta Koulutamme liiketalouden

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI. www.pointcollege.fi/aikuiskoulutus. www.pointcollege.fi/aikuiskoulutus 1

KOULUTUSKALENTERI. www.pointcollege.fi/aikuiskoulutus. www.pointcollege.fi/aikuiskoulutus 1 2014 2015 KOULUTUSKALENTERI www.pointcollege.fi/aikuiskoulutus www.pointcollege.fi/aikuiskoulutus 1 SISÄLTÖ Point College, Aikuiskoulutus...3 Hakeutuminen...4 Merkonomi...6 Datanomi...8 Yrittäjän ammattitutkinto...10

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni 1 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista koulutusta. Säätiötä oli perustamassa 52 perustajajäsentä,

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 Mercurian visio 2000+ Mercuria on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Mercurian toiminta-ajatus Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja 23.0.203 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/203 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 2/203 Aika Keskiviikko 23.0.203 klo 5.03

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2013 1

Toiminta- kertomus 2013 1 1 Toimintakertomus 2013 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista aikuiskoulutusta. Säätiötä oli

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Forssan ammatti-instituutti PL 12 30101 Forssa Organisaation/yksikön

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Sisällys 1 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät 5 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 6 3 Metropolian toiminta 2008 8 4 Osakeyhtiön hallituksen

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Ammattiopisto Livian laatukäsikirja A-OSA

Ammattiopisto Livian laatukäsikirja A-OSA Ammattiopisto Livian laatukäsikirja A-OSA 1 SISÄLLYS 1. Ammattiopisto Livian kuvaus... 3 2. Ammattiopisto Livian toiminta-ajatus ja strategia... 4 3. Ammattiopisto Livian laatupolitiikka... 9 4. Ammattiopisto

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö.

Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö merkittävä alueellinen ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjä POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

NYKYTILA ANALYYSI AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN NYKYTILASTA. Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke

NYKYTILA ANALYYSI AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN NYKYTILASTA. Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke NYKYTILA ANALYYSI AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN NYKYTILASTA Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Mervi Jansson, Omnia Kirsi Koivunen, JAO Päivi Puutio, TAKK Ulla Virtanen, TAKK Reijo Haapalahti,

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Catering-alan perustutkinto Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Ruoka-

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot